VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk: :36

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36"

Transkript

1 VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Tisk: :36

2 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem : Portál informačního systému STAG Slezské univerzity : Krok č.1 - Výběr studijního oboru (kombinace) : Krok č.2 Požadavky oboru : Krok č.3 Zadání osobních údajů uchazeče : Krok č.4 informace k realizaci platby za podanou přihlášku : Tisk, oprava, vymazání přihlášky : Odeslání e-přihlášky SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:2/14

3 Úvod ÚVOD Následující dokument popisuje proces podání elektronické přihlášky uchazečem (dále jen E-přihlášky) ke studiu na Slezské univerzitě v Opavě. E-přihlášky se zadávají přes webový portál univerzity. Vyplnění E-přihlášky spočívá v zadání přihlašovacích údajů, osobních dat, údajů o absolvovaném vzdělání a zadání oborů, které si uchazeč přeje na univerzitě studovat. Podmínky přijímacího řízení pro zájemce o studium na Slezské univerzitě v Opavě naleznete na adrese a na stránkách jednotlivých fakult. Tabulka 1 - Seznam fakult SU v Opavě Fakulta Zkratka fakulty. Odkaz na informace o přijímacím řízení jednotlivých fakult. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné OPF odkaz Pro zájemce o studium > Podmínky přijímacího řízení. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě. FPF klikněte na obrázek STUDUJTE S NÁMI. Fakulta veřejných politik v Opavě FVP Matematický ústav v Opavě MÚ odkaz Informace pro uchazeče o studium > Přijímací řízení pro daný akademický rok SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:3/14

4 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem. WORKFLOW PROCESU ZADÁNÍ E-PŘIHLÁŠKY UCHAZEČEM. Tabulka 2 - Schéma zadání E-přihlášky uchazečem. Pořadová čísla činností odpovídají číslům kapitol s podrobným popisem. SU v Opavě E-přihláška ke studiu 1 Zobrazení webového portálu STAG SU. 5 Informace o platbě Zobrazení webového portálu STAG na a zobrazení formuláře E- přihlášky. Termíny přijímacího řízení viz harmonogram přijímacího řízení pro daný akademický rok jednotlivých fakult. Informace k realizaci platby za podanou e- přihlášku. 6 Tisk přihlášky Oprava, Vytištění, podepsání přihlášky 2 Výběr přijímacího oboru. Ano Výběr přijímacího oboru z nabídky. Přihláška na další obor? 3 Požadavky oboru Zadání priority, cizího jazyku, kolejí. Ne 7 Odeslání přihlášky/přihlášek. 4 Vyplnění/oprava osobních dat a údajů o vzdělání. Uhrazení administrativního poplatku, zaslání dokladu o zaplacení spolu s přihláškou/přihláškami na fakultu. Zadání osobních dat a údajů o absolvovaném vzdělání. Konec procesu zadávání e-přihlášky SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:4/14

5 1: Portál informačního systému STAG Slezské univerzity 1: PORTÁL INFORMAČNÍHO SYSTÉMU STAG SLEZSKÉ UNIVERZITY Portál univerzity si zobrazíte zadáním adresy do adresního řádku prohlížeče. Přejděte na záložku a kliknete na příslušný odkaz (obrázek 1). Obrázek 1-Kliknutím na odkaz se dostanete na úvodní obrazovku "Elektronické přihlášky ke studiu". SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:5/14

6 1: Portál informačního systému STAG Slezské univerzity Zobrazí se přihlašovací obrazovka E-přihlášky (obrázek 2). Prvotní přihlášení se liší pro české, slovenské a ostatní zahraniční uchazeče. Přihlašovací údaje vyplníte následovně. 1) Postup pro: a) české uchazeče, b) slovenské uchazeče narozené do , c) uchazeče s již přiděleným pseudorodným číslem. Obrázek 2-Přihlášení uchazečů, kteří mají rodné číslo nebo přiděleno pseudorodné číslo. d) Všichni čeští uchazeči a slovenští uchazeči narození do zadají: i. svoje rodné číslo bez lomítka a včetně údajů za lomítkem, ii. dále zadají svoje iniciály, iii. kliknou na tlačítko Přihlásit se. Přejdou se k vyplnění vlastní e-přihlášky. 2) Přihlášení pro slovenské uchazeče: a) Slovenští uchazeči o studium narození do se přihlašují stejně jako čeští uchazeči (viz bod 1). SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:6/14

7 1: Portál informačního systému STAG Slezské univerzity b) Slovenští uchazeči narození po se musí přihlašovat pseudorodným kódem. Je to dáno tím, že do rozdělení Československa byla v České a Slovenské republice zajištěna jednoznačnost rodných čísel. Po rozdělení republiky by mohlo docházet k duplicitám v rodných číslech českých a slovenských uchazečů. Obrázek 3 - Prvotní přihlášení slovenských (narozených po ) nebo ostatních zahraničních uchazečů, kteří rodné číslo nemají. c) Zadejte svoje jméno a příjmení, datum narození a vyberte pohlaví. Klikněte na tlačítko Vytvořit pseudorodné číslo a přihlásit se. Informační systém vám v dalším kroku vygeneruje pseudorodný kód. Velmi důležité: pod tímto kódem se budete přihlašovat na formuláři E-přihlášky pokaždé, pokud si budete chtít přihlášku upravit/vytisknout/zadat více oborů, které chcete studovat (viz bod 1)). Pseudorodný kód budete zadávat do pole pod modrou ikonou uchazeče. Pseudorodný kód si dobře uchovejte a zapamatujte! Kód je jedinečný. Pokud byste si v budoucnu podávali přihlášku na navazující studium, využijete k přihlášení již vygenerovaný pseudorodný kód. Pseudorodný kód se zobrazí po prvotním přihlášení do e-přihlášky, viz obrázek 4. SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:7/14

8 2: Krok č.1 - Výběr studijního oboru (kombinace) Obrázek 4 systémem vygenerovaný pseudorodný kód včetně iniciál se zobrazí po prvotním přihlášení. Veškerá další přihlášení do e- přihlášky musíte provádět pomocí zobrazeného pseudorodného kódu a zobrazených iniciál. Pseudorodný kód si dobře uschovejte. 3) Ostatní zahraniční studenti musí použít postup ad 2) (stejný jako pro slovenské uchazeče) a nechat si systémem vygenerovat pseudorodný kód, viz obrázek 3 a bod 2)b). 4) Opakované přihlášení do formuláře E-přihlášky: Pokud máte rodné číslo nebo již znáte svůj pseudorodný kód, na E-přihlášku se přihlásíte postupem ad 1), obrázek 2. Po úspěšném přihlášení do formuláře E-přihlášky jej vyplníte v následujících čtyřech krocích. 2: KROK Č.1 - VÝBĚR STUDIJNÍHO OBORU (KOMBINACE) Na záložce Nová přihláška zvolíte přijímací obor přihlášky ze seznamu otevřených oborů - nastavíte položky filtru a kliknete na tlačítko HLEDAT a následně u zvoleného oboru na tlačítko VYBRAT (obrázek 5). Obory, na které již máte podanou přihlášku nelze zvolit znovu. Vyplňte filtr hledanými údaji a poté klikněte na tlačítko "Hledat". Podle zadaného filtru se Vám vyberou studijní programy a obory, ze kterých si poté můžete vybrat ten, který si přejete studovat. Aplikace vám ukazuje pouze ty fakulty, programy a obory, které jsou v danou chvíli otevřeny pro přijímací řízení (tj. ještě např. nevypršel mezní termín pro podání přihlášek)! Do položek "Studijní program" a "Studijní obor" můžete zadat buď jen část názvu programu či oboru nebo číslo programu či oboru, pokud znáte část nebo celý kód. SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:8/14

9 3: Krok č.2 Požadavky oboru Obrázek 5 Vyplněný filtr hledanými údaji a k nim zobrazený seznam otevíraných oborů. Pokud znáte přímo kód programu nebo oboru, můžete jeho kód zadat do příslušného vyhledávacího pole vpravo nahoře a kliknout na tlačítko Hledat. Kdyby se na formuláři pro vámi nastavený filtr nezobrazoval studijní obor, který si přejete studovat, podívejte se nejprve na webovské stránky příslušné fakulty (rozcestník najdete na ), zda je v daném okamžiku přijímání přihlášek na obor danou fakultou otevřeno. Pokud je přijímací řízení otevřeno a studijní program chybí, informujte se na studijním oddělení příslušné fakulty, zda se studijní program/obor otevírá. 3: KROK Č.2 POŽADAVKY OBORU Zde uveďte informace, které jsou fakultou vyžadovány pro zvolený přijímací obor. Pole označená červenou hvězdičkou musíte povinně vyplnit (obrázek 6). Priorita: Priorita je vždy v rámci fakulty jedinečná a označuje pořadí, v jakém máte o studium nabízených přijímacích oborů zájem. Některé fakulty prioritu nevyžadují. Např.: pokud se hlásíte na dva obory v rámci jedné fakulty, zadejte, jakou prioritu oboru dáváte. Kdybyste si zadali přihlášku na obor Ekonomika cestovního ruchu s prioritou 1 a další přihlášku na obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách s prioritou 2, říkáte tím přijímací komisi, že oboru s prioritou 1 dáváte přednost před oborem s prioritou 2. Nižší priorita má tedy přednost před vyšší. V rámci jedné fakulty nesmíte mít dva obory se stejnou prioritou! zda si přejete ubytovat na koleji, zvolte ANO/NE, SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:9/14

10 4: Krok č.3 Zadání osobních údajů uchazeče jaký cizí jazyk budete chtít v rámci studia studovat, uchazeči o studium na OPF: prezenční studenti si mohou vybrat mezi angličtinou a němčinou, kombinovaní mezi angličtinou a němčinou. Pozn.: V rámci studia si v dalších ročnících budete moci vybrat jako druhý jazyk i jiné jazyky. uchazeči o studium na MÚ: studenti prvního ročníku mají povinnou angličtinu. do poznámky můžete napsat jakýkoli text vztahující se k podávané přihlášce. Po vyplnění údajů v kroku 2 pokračujte na další obrazovku klinutím na tlačítko Další. Obrázek 6 - vyplnění doplňujících informací k oboru. 4: KROK Č.3 ZADÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČE Zde uveďte své osobní údaje. Pokud již máte údaje uloženy, zde je můžete opravit či aktualizovat (obrázek 7). Na další obrazovku vždy pokračujte tlačítkem Uložit. Při podání první přihlášky je průchod tímto krokem povinný, při podávání dalších přihlášek si především zkontrolujte zadané údaje! Vyplnění polí označených červenou hvězdičkou je povinné. Při zadávání údajů sledujte bublinkové nápovědy k jednotlivým položkám. Zvláště zdůrazňujeme, abyste vyplnili a dobře zkontrolovali vaši mailovou adresu. Studijní oddělení s vámi bude komunikovat v naprosté většině případů elektronicky. Také informační systém vás bude informovat o postupu zpracování vaší e-přihlášky zasíláním mailů. IS vás bude informovat: o přijetí e-přihlášky, o jejím akceptování studijním oddělením, SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:10/14

11 přihlášku 5: Krok č.4 informace k realizaci platby za podanou o přijetí a spárování platby za přijímací řízení s podanou e-přihláškou. Obrázek 7 Zadání osobních údajů, údajů o absolvovaném vzdělání. Vyplnění polí označených hvězdičkou je povinné. Najetím myší na bublinkové nápovědy získáte podrobnější informace k vyplnění pole. 5: KROK Č.4 INFORMACE K REALIZACI PLATBY ZA PODANOU PŘIHLÁŠKU Poslední obrazovka podání přihlášky obsahuje informace pro uchazeče, jakými údaji vyplnit bankovní převod, složenku, poukázku a do kdy ji doručit na fakultu. Tato obrazovka (viz obrázek 8) neslouží k tisku e-přihlášky! Informace zde uvedené se mohou lišit podle toho, na kterou fakultu si přihlášku podáváte. Tisk přihlášky: Klikněte na tlačítko Zpět do přehledu a u zadané přihlášky klikněte na odkaz Verze pro tisk. Přihláška se zobrazí v prohlížeči PDF souborů, který musíte mít nainstalovaný na vašem počítači (Adobe Reader nebo Foxit Reader). Tisk provedete přímo z prohlížeče. Pokud jste v osobních údajích vyplnili správně , došlo na vaši mailovou adresu potvrzení o zaregistrování e- přihlášky fakultou. SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:11/14

12 6: Tisk, oprava, vymazání přihlášky Další přihlášku na jinou fakultu nebo další obor v rámci jedné fakulty přidáte klinutím na odkaz Nová přihláška a při zadávání postupujte od bodu 2: Krok č.1 - Výběr studijního oboru (kombinace). Poznámka: Matematický ústav nevyžaduje zaslání tištěné verze elektronické přihlášky, ani dokladu o úhradě poplatku za přijímací řízení. Obrázek 8 Důležité doplňující informace k podané přihlášce v modrých informačních polích. Informace k vyplnění poštovní poukázky nebo pro bezhotovostní bankovní převod. 6: TISK, OPRAVA, VYMAZÁNÍ PŘIHLÁŠKY Nyní se nacházíte na základní obrazovce a máte zadánu jednu přihlášku (viz obrázek 9), která se zobrazila v sekci Stav vašich přihlášek a plateb. Přihlášku můžete upravovat na záložce Přehled do té doby, dokud nebyla SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:12/14

13 7: Odeslání e-přihlášky převedena do informačního systému univerzity referentkami studijního oddělení nebo pokud přijímací obor již nebyl uzavřen. Jakmile referentky převedou přihlášku do IS univerzity, budete o tom informováni mailem, který systém vygeneruje automaticky. Můžete pokračovat v zadání další přihlášky, třeba na jinou fakultu tak, že budete postupovat naprosto stejně od bodu 2: Krok č.1 - Výběr studijního oboru (kombinace). Na základní obrazovce klikněte myší na odkaz Nová přihláška. Jakmile máte zadány všechny přihlášky, musíte je vytisknout. Obrázek 9 Přehled podaných přihlášek. Oprava, tisk a odstranění zadané přihlášky. Na záložce Přehled se zobrazí přehled vámi zadaných e-přihlášek. Můžete si: prohlédnout podrobnosti, informace a platební údaje k podané přihlášce kliknutím na odkaz Podrobnosti a platební údaje, viz obrázek 8. Pokud podáváte přihlášku na dva a více oborů, zaplaťte přihlášku na každý obor zvlášť. Pokud byste zaplatili více oborů jednou složenkou, platby se nespárují automaticky a dohledání a spárování plateb pracovnicemi ekonomického oddělení bude chvíli trvat. vytisknout přihlášku kliknutím na odkaz Verze pro tisk. Přihlášku si můžete zobrazit přímo v prohlížeči PDF souborů, který musíte mít nainstalován na vašem počítači, nebo si uložit pdf soubor na disk a vytisknout ho později. Přihlášku vytisknete z prohlížeče PDF souborů nabídkou Soubor > Tisk. Upozornění: Pro tisk přihlášky musíte mít na svém počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader nebo Foxit Reader (doporučeno). Pokud je na svém počítači nemáte, můžete si je stáhnout z webu (např. a nainstalovat. Oba programy jsou free (zadarmo). 7: ODESLÁNÍ E-PŘIHLÁŠKY Vytištěnou přihlášku: a. Podepište b. Uhraďte administrativní poplatek. Informace k platbě se zobrazí klinutím na odkaz Podrobnosti a platební údaje, viz obrázek 8. Administrativní poplatek se hradí za každý zvolený obor, tzn. za dva obory hradíte již 900,- Kč. SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:13/14

14 7: Odeslání e-přihlášky Zahraniční uchazeči o studium, kteří k úhradě poplatku za přihlášku potřebují zadat IBAN a BIC kód (SWIFT kód), použijí tyto údaje: Tabulka 3 Kódy IBAN a BIC, které uvedou zahraniční studenti v příkazu k úhradě poplatku za přihlášku. Fakulta IBAN BIC OPF CZ CEKOCZPP MÚ CZ CEKOCZPP FVP CZ CEKOCZPP FPF CZ CEKOCZPP c. Zašlete doklad o zaplacení spolu s vytištěnou přihláškou na příslušnou fakultu. Přihlášku zašlete nejpozději týden po termínu uzávěrky přijímacího řízení. Změnu priority v pořadí oborů, které si přejete studovat, provedete tak, že u dané přihlášky kliknete na odkaz Upravit. Nižší priorita má přednost před vyšší. V rámci jedné fakulty nesmíte mít dva obory se stejnou prioritou, viz obrázek 6. Smazání přihlášky. Klikněte na tlačítko Odstranit. Systém se vás zeptá, zda přihlášku opravdu chcete vymazat. Po potvrzení se přihláška vymaže. Upozornění: pokud jste v přihlášce zadali špatně fakultu, studijní program nebo obor, jediný možný způsob, jak ji opravit je, že řádek přihlášky vymažete a zadáte znovu. Je to sice o trochu pracnější než řádek opravovat, ale tím zaručeno, že uchazeč projde a zkontroluje všechny zadávané údaje. Informace o přijaté platbě. Pokud je u přihlášky zelené zatržítko ve sloupci Platba, byla úhrada za přihlášku úspěšně spárována s platbou. Předpokladem ovšem je, že úhrada byla provedena elektronicky a všechny údaje byly správně vyplněny. Pokud úhrada byla poslána složenkou, může chvíli trvat, než se platba spáruje ručně. Kontrolujte pravidelně indikátor o provedené platbě. Pokud by platba nebyla spárovaná dva tři týdny po odeslání poplatku, kontaktujte studijní oddělení příslušné fakulty. Poznámka: Podle čl. 9 odst. 1 směrnice rektora č. 7/2009 jsou poplatky za přijímací řízení nevratné. odkazem Upravit můžete opravit prioritu, žádost o kolej a vyučovaný jazyk. kontakty na studijní oddělení jednotlivých fakult najdete zde: SU OPF v Karviné: Vyplnění E-přihlášky ke studiu na SU uchazečem Strana:14/14

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka LEDEN 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ DO IB... 4 2.1 SMS OTP OVĚŘENÍ... 5 2.2 OVĚŘENÍ SAFEWORD...

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG.

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje zadávání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah:

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: 1. Spuštění a přihlášení do programu... 2 2. Stažení informací z banky, jejich prohlížení a tisk... 3 2.1 Spuštění komunikace pro příjem dat z banky... 3 2.2 Přehled

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI Kde najdu další informace o přijímacím řízení? Řadu informací najdete na: http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/ Jaké jsou kontaktní

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Příručka pro žadatele ver. 1.1

Příručka pro žadatele ver. 1.1 Příručka pro žadatele ver. 1.1 Zpracoval: Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 2. prosince 2009 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7... 4 1.2. Poţadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.5.112 B2B CENTRUM a.s. 7.2014 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Uživatelská příručka. k Informačnímu systému. Prevence rizikového chování MŠMT. (http://is-prevence.msmt.cz)

Uživatelská příručka. k Informačnímu systému. Prevence rizikového chování MŠMT. (http://is-prevence.msmt.cz) Uživatelská příručka k Informačnímu systému Prevence rizikového chování MŠMT (http://is-prevence.msmt.cz) září 2012 (verze 1.1) 1/33 Obsah Popis úvodní obrazovky IS...3 Jak je řešena nápověda...4 Technická

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Obsah 1. Všeobecné informace... 4

Obsah 1. Všeobecné informace... 4 Uživatelská příručka pro Virtuální centrum karet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s r.o. Obsah 1. Všeobecné informace... 4 1.1. Technické požadavky... 4 1.1.1. Internet Explorer... 4 1.2. Bezpečnost...

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Informační manuál. Souhrnný informační manuál - IS BADIS

Informační manuál. Souhrnný informační manuál - IS BADIS Informační manuál Souhrnný informační manuál - IS BADIS STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah Úvod... 1 Seznam použitých zkratek... 1 Seznam symbolů... 1 Vypsání Témat prací / Konkurzů...

Více