HROMADNÝ ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO U Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ"

Transkript

1 HROMADNÝ ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO U Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno: :46

2 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Omezení přístupu k aplikaci... 3 Schéma postupu odeslání hromadného u ) Výběr skupiny příjemců ) Přidání vybrané skupiny do příjemců mailu ) Kontrola a přidání výjimek adresátů mailu ) Uložení seznamu příjemců ) Odeslání mailu /13 SU OPF v Karviné

3 Úvod ÚVOD Aplikace slouží k hromadnému rozesílání elektronické pošty větším skupinám uživatelů IS/STAG (převážně studentům a vyučujícím). Výběr skupin uživatelů-adresátů je velmi úzce svázán s daty zadanými v IS/STAG. OMEZENÍ PŘÍSTUPU K APLIKACI K aplikaci má přístup každý zaměstnanec Slezské univerzity v Opavě, nicméně přidávání jednotlivých skupin příjemců (např. studentů předmětu) je omezeno na základě role, kterou má uživatel přidělenu v IS/STAG: Vyučující. Každý vyučující může odeslat všem studentům zapsaným na předmětu vyučujícího (předměty, které vyučuje garantuje, přednáší, vede cvičení či seminář), studentům na rozvrhových akcích a termínech zkoušek vyučovaných předmětů a studentům předmětu, kteří ještě nemají zadané žádné hodnocení. Dále mají vyučující možnost poslání hromadného u studentům, kteří mají zapsané libovolné téma samostatné práce. Může také odeslat všem vyučujícím libovolného svého předmětu (tedy svým kolegům). Katedra. Uživatel s rolí katedra má práva stejná jako vyučující této katedry. Navíc může odesílat y všem vyučujícím a studentům celé katedry a studentům oboru, který patří pod danou katedru. Studijní referentka a tajemník fakulty. Tito uživatelé mohou odeslat studentům zapsaným na předmětu vyučovaném libovolnou katedrou fakulty, studentům studujícím obor nebo kombinaci oborů dané fakulty a uchazečům o studium na fakultě. To, k jakým skupinám příjemců u mají přístup jednotlivé STAGovské role je popsáno dále v dokumentu zde: Tabulka 1 Skupiny adresátů přístupné jednotlivým STAGovským rolím. Následující výklad bude proveden pro uživatelskou roli Vyučující. Postup pro role Katedra a Studijní referentka je naprosto shodný, liší se pouze v nabídce předdefinovaných skupin, kterým lze mail poslat. Viz tabulka 1 skupiny adresátů přístupné jednotlivým stagovským rolím. Důležité upozornění: Omezte maximální počet adresátů u na cca Pokud potřebujete oslovit větší počet studentů, rozdělte na dva, tři. STAG zvládne rozeslat mail i tisícovce studentů, problémy by ale mohly nastat na poštovním serveru SU, který není na tak velký počet mailů rozeslaných naráz konfigurován. 3/13 SU OPF v Karviné

4 Omezení přístupu k aplikaci Tabulka 1 Skupiny adresátů přístupné jednotlivým STAGovským rolím. Skupiny adresátů Role Příjemce mailu Role vyučující komunikuje se studenty zapsanými na předmětech, které do portálu přihlášený vyučující vyučuje. Studenti mých předmětů Vyučující Student Studenti rozvrhových akcí mých předmětů Vyučující Student Studenti na termínech zkoušek mých předmětů Vyučující Student Studenti předmětu bez zadaného hodnocení Vyučující Student Všichni moji studenti Vyučující Student Vyučující mých předmětů Vyučující Učitel Role katedra komunikuje se všemi studenty/učiteli na dané katedře, zde např. katedra INF. Studenti předmětů INF Katedra Student Studenti rozvrhových akcí INF Katedra Student Studenti na termínech INF Katedra Student Studenti INF (všichni) Katedra Student Studenti vyučujících INF Katedra Student Studenti oboru Katedra Student Vyučující předmětů INF Katedra Učitel Vyučující INF (všichni) Katedra Učitel Garanti předmětů INF Katedra Garant předmětu Role studijní referentka komunikuje se všemi studenty na fakultě a se všemi uchazeči, kteří si podali přihlášku. Studenti předmětu Studijní referentka Student Studenti katedry Studijní referentka Student Studenti oboru Studijní referentka Student Studenti kombinace oborů Studijní referentka Student Uchazeči o studium (převedení do PŘ) Studijní referentka Uchazeč Podané přihlášky ke studiu (nepřevedení uchazeči) Studijní referentka Uchazeč 4/13 SU OPF v Karviné

5 Schéma postupu odeslání hromadného u SCHÉMA POSTUPU ODESLÁNÍ HROMADNÉHO U Práce s aplikací (tedy odeslání hromadného u) lze rozdělit do několika jednoduchých kroků, které jsou zobrazeny v následujícím schématu. Očíslování kroků odpovídá číslování kapitol dále v dokumentu. Schéma je zpracováno pro roli Vyučující, postup pro role Katedra a Studijní referentka je identický. Hromadný SU OPF v Karviné Hromadný Začátek Vyučující 1 Výběr skupiny příjemců Výběr typu skupiny příjemců a její upřesnění vyhledáním studentů dle dalších kritérií. Uložit Vytvořený seznam Příjemců? Ano Vyučující Vyučující Ano 2 Přidání vybrané skupiny do příjemců mailu 4 Uložení seznamu příjemců Ne Výběr typu skupiny příjemců a její upřesnění vyhledáním studentů dle dalších kritérií. Uložení vytvořeného seznamu příjemců pro pozdější použití. Vyučující Přidat další skupinu příjemců? 5 Odeslání mailu Odeslání mailu všem příjemcům mailu. Ne Vyučující Hromadný Konec 3 Kontrola a přidání výjimek adresátů mailu. a) Kontrola seznamu příjemců. b) Definování výjimek z adres příjemců Obrázek 1 - Postup při odesílání hromadného mailu skupině studentů 1) VÝBĚR SKUPINY PŘÍJEMCŮ Příjemce pro novou zprávu lze vybrat dvojím způsobem personalizovaně nebo obecně. Volba se provádí zobrazením příslušné záložky v horní části obrazovky Moji studenti, resp. Studenti [ pro katedry/fakulty] a Hledat v IS/STAG. Po přidání příjemců do u jsou již všechny další úpravy (mazání jednotlivých skupin, označení výjimek) totožné. 5/13 SU OPF v Karviné

6 1) Výběr skupiny příjemců Po přihlášení do portálu IS/STAG (stag.slu.cz) hromadný mail naleznete na záložce Moje výuka, nabídka Hromadný . Záložka Moji studenti je viditelná pouze uživatelům s rolí Vyučující, záložka Studenti [katedry] uživatelům s rolí Katedra, záložka Studenti [fakulty] uživatelům s rolemi Studijní referentka a Tajemník. Použití všech zmíněných záložek je ve své podstatě totožné. Obrázek 2 - Popis jednotlivých částí formuláře pro odeslání hromadného u. V této části je zobrazení příjemců personalizované, tedy omezeno pouze na ty skupiny, ke kterým má uživatel nějaký vztah, a u kterých má právo na přidání do u. Například vyučujícím jsou zobrazovány pouze vyučované předměty (jejich rozvrhové akce, termíny zkoušek, atp.). Formulář pro odeslání hromadného mailu je rozdělen do několika částí, viz obrázek 2: a) zkontrolujte si, zda jste přihlášeni pod příslušnou rolí (vyučující, katedra nebo studijní referentka), b) můžete poslat novou zprávu výběrem studentů z předdefinovaných skupin, vyvolat uložené seznamy adresátů a prohlídnout si, komu byla pošta odeslána, viz bod 4) Uložení seznamu příjemců. c) na záložce Moji studenti si můžete vybrat z předdefinovaných skupin adresátů, kterým mail pošlete. Můžete např. poslat mail studentům na vybraném předmětu a následně z další předdefinované skupiny poslat mail studentů na rozvrhových akcích, které vyučujete. Pro výběr skupin, které mají nějaký vztah k IS/STAG, je vždy použit postup, který má dvě fáze: Vyhledání všech skupin, které vyhovují určitým kritériím. Pro studenty daného předmětu to může být vyhledání všech předmětů s určitou zkratkou, pro studenty daného učitele to je jméno učitele. Ve většině případů je pro vyhledávání povoleno použití nekompletních údajů a znaků % 6/13 SU OPF v Karviné

7 1) Výběr skupiny příjemců (což je znak sloužící jako náhrada libovolných jiných znaků). Vyhledané skupiny ještě nejsou přidány do u jako skuteční adresáti! Označení konkrétní skupiny či více skupin a jejich přidání do adresátů u. V předchozím kroku vyhledané skupiny lze označit a přidat do vytvářeného u. Lze označit a přidat jednu i více skupin. Přidání označené skupiny / označených skupin se provede stiskem tlačítka Přidej vybrané skupiny adresátů. Skupiny příjemců lze do u vkládat duplicitně, tyto duplicity nejsou v průběhu přidávání odstraněny, ani na ně není uživatel upozorněn duplicitní výskyty příjemců jsou automaticky odstraněny při odesílání zprávy. Nestane se tak, že by některému z příjemců zpráva přišla vícekrát. Pokud se uživatel pokusí přidat skupinu příjemců, na jejíž přidání nemá dostatečná oprávnění (např. vyučující se pokusí přidat studenty předmětu, který nevyučuje), portál zobrazí varování a skupinu nepřidá. d) každá předdefinovaná skupina adresátů má svůj specifický obsah. Např. skupina Studenti mých předmětů obsahuje všechny předměty, u kterých je vyučující zadán jako učitel. Můžete označit všechny položky (zde předměty) zobrazené v seznamu skupiny nebo vybrat pouze některé. e) adresáty lze omezit pomocí dodatečných výběrových kritérií. Kritéria se mění dle vybrané předdefinované skupiny adresátů. Např. pro poslání mailu studentům na vámi vybraném předmětu můžete omezit adresáty dle formy, typu, a ročníku studia. V části Vyhledávání je možné vyhledat libovolnou skupinu příjemců. V závislosti na zvolené roli uživatele (a tedy jeho právech) nemusí jít takto vyhledaná skupina přidat do u jako příjemce. f) jakmile máte výběr studentů pro jednu předdefinovanou skupinu hotov, musíte ji přidat do seznamu adresátů. 7/13 SU OPF v Karviné

8 2) Přidání vybrané skupiny do příjemců mailu 2) PŘIDÁNÍ VYBRANÉ SKUPINY DO PŘÍJEMCŮ MAILU Jakmile máte vybranou skupinu studentů, kterým chcete poslat mail, výběr potvrdíte kliknutím na tlačítko Přidat vybrané skupiny studentů, viz obrázek 3. Obrázek 3 Tlačítkem Přidat vybrané skupiny adresátů přidáte vybranou skupinu (zde studenty na označeném předmětu) omezenou navíc formou a typem studia. Budou přidáni studenti ve všech ročnících. 8/13 SU OPF v Karviné

9 2) Přidání vybrané skupiny do příjemců mailu Skupina se zařadí do aktuálního seznamu adresátů. Zároveň se u ní zobrazí podrobný popis, které studenty obsahuje, viz obrázek 4. Obrázek 4 Zařazení vybrané skupiny do seznamu adresátů. U skupiny se zobrazí její popis, další výběrová kritéria zadaná vyučujícím a počet studentů, kterým bude zaslána. Kliknutím na odkaz skupiny se zobrazí seznam adresátů. Kliknutím na vybranou skupinu si zobrazíte studenty, které obsahuje. Skupinu můžete smazat klinutím na odkaz smazat a výběr provést znovu. Dále můžete přidat další skupinu studentů tak, že vyberete studenty z jiných předdefinovaných skupin, viz obrázek 5 a obrázek 2. 9/13 SU OPF v Karviné

10 3) Kontrola a přidání výjimek adresátů mailu. Obrázek 5 Aktuální seznam adresátů po přidání další skupiny studentů. Do seznamu adresátů byli přidáni studenti na rozvrhové akci předmětu INF/PIEA. Všimněte si, že se změnil také počet v aktuálním seznamu adresátů. Stejným způsobem můžete přidat další skupiny adresátů. Dejte pozor, aby celkový počet adresátů nepřekročil cca 600 studentů. Je to z toho důvodu, aby nebylo překročeno omezení v počtu odeslaných mailů na poštovním serveru SU. Přidané skupiny můžete kdykoliv smazat kliknutím na odkaz Smazat u příslušné skupiny nebo také smazat všechny skupiny najednou odkazem Smazat u aktuálního seznamu adresátů. Výběrová kritéria u skupiny zařazené do seznamu adresátů již v tomto kroku nelze měnit. Jedinou možností je skupinu vymazat a výběr provést znovu, viz obrázek 2. 3) KONTROLA A PŘIDÁNÍ VÝJIMEK ADRESÁTŮ MAILU. Ve výpisu všech skupin u jsou zobrazeny také osoby, které do jednotlivých skupin patří. Zobrazuje se jejich jméno a adresa, na kterou bude odeslán v podobě "JMÉNO_OSOBY" <ADRESA_OSOBY>. Díky tomuto tvaru je možné jednoduše všechny příjemce přes systémovou schránku zkopírovat a vložit do libovolného poštovního klienta (Mozilla Thunderbird, MS Outlook). Označit lze více příjemců najednou, ikonky přitom nebudou zkopírovány. U každé osoby je zároveň zobrazena stavová ikonka (,, ), která indikuje, jestli bude na danou adresu odeslán, nebo ne. Ikonka znamená, že bude odeslán, ikonka znamená, že nebude odeslán. Kliknutím na ikonku, adresu nebo jméno příjemce je možné adresu zařadit mezi výjimky, nebo ji z výjimek odstranit. V případě, že se pro daného příjemce nepodařilo zjistit adresu, je jeho jméno i ikonka před ním zobrazena šedou barvou ( ). Viz obrázek 6. 10/13 SU OPF v Karviné

11 4) Uložení seznamu příjemců Obrázek 6 Skupina se zobrazeným seznamem adresátů. Studentům označeným červeným křížkem mail nebude zaslán. 4) ULOŽENÍ SEZNAMU PŘÍJEMCŮ Všechny skupiny vložené do u, jednotlivě přidané adresy i výjimky lze uložit pro pozdější znovupoužití. Při ukládání příjemců je nutné zadat jméno, pod kterým bude uložená skupina skupin přístupná. Uložení se provede stisknutím tlačítka Uložit seznam!, viz obrázek 7. Uloženou skupinu příjemců můžete smazat na záložce Uložené seznamy adresátů, odkud lze také seznam adresátů přidat do vytvářeného u. Pokud se pokusíte uložit skupinu příjemců pod názvem, který se již vyskytuje u jiné skupiny, portál se před uložením zeptá, jestli chcete tuto skupinu přepsat tou právě ukládanou, nebo založit jako novou se stejným názvem. 11/13 SU OPF v Karviné

12 5) Odeslání mailu Obrázek 7 Aktuální seznam adresátů lze uložit pro pozdější použití. Doporučuje se, pokud opakovaně dané množině studentů potřebujete poslat mail. 5) ODESLÁNÍ MAILU Pokud obsahuje všechny zamýšlené skupiny příjemců nebo jednotlivé příjemce, lze odeslat. Pro odeslání u musí být vyplněné pole Předmět a Text zprávy. Také musí být známá adresa odesílatele (ta je pro kontrolu vypsána u pole Odesílatel ). Vyskytuje-li se jeden nebo více příjemců u ve více skupinách (například při odesílání u studentům zapsaným na několika zkouškových termínech jsou někteří studenti zapsaní na více termínech) je jim odeslán pouze jednou nehrozí, že by zpráva byla doručena několikrát. Mail odešlete kliknutím na tlačítko Odeslat (viz obrázek 8). Kopii mailu dostanete také pro informaci do vaší mailové schránky. Kompletní výpis všech odeslaných ů lze získat na záložce Odeslaná pošta, kde je zobrazen stránkovaný výpis všech uživatelů odeslaných ů, včetně seznamu příjemců. Kliknutím na odkaz převzít adresáty lze všechny příjemce vybraného u přidat do rozepsané zprávy. Všechny odeslané y se archivují, navíc je každý odeslán i na adresu autora (odesílatele), jednak pro kontrolu, že se skutečně odeslal a jednak proto, aby měl k dispozici kopii. Adresa, na kterou bude tato kopie odeslána, je vypsána v poli Odesílatel. 12/13 SU OPF v Karviné

13 5) Odeslání mailu Obrázek 8 Vlastní odeslání u aktuálnímu seznamu adresátů provedete klinutím na tlačítko Odeslat. 13/13 SU OPF v Karviné

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Uživatelská příručka. HelpDesk

Uživatelská příručka. HelpDesk Uživatelská příručka HelpDesk 2 HelpDesk 2014 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní popis aplikace... 5 2.1. Přihlašovací stránka... 5 2.2. Standardní funkce... 5 2.3. Vstupní stránka... 8 2.4. Aplikace pro mobilní

Více

Spisová služba ELISA

Spisová služba ELISA Spisová služba ELISA Rozsah: 8 hodin Anotace: Spisová služba ELISA je elearningový kurz, který studující seznamuje s prostředím elektronické spisové služby, jejími funkcemi a podává základní návod k používání.

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška y Název souboru: CP2-Modul_IDM-Registrace škol V6.doc Strana 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 Kde hledat další informace...

Více

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management verze 6 Příručka pro administrátory verze 6 Obsah 1. Úvodem 1.1. Struktura UNIWEBSET 1.2. Šablonový systém 1.2.1. Layouty 1.2.2. Šablony 1.2.3. Stránky 2. Stránky 2.1. Vytvoření nové stránky 2.2. Nastavení

Více

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36 VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Tisk:15.2.2011 7:36 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem.... 4 1: Portál informačního

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS Obsah 2 Uživatelská příručka... 1 Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Začínáme pracovat s aplikací... 4 3. Obecné

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.0 Poslední aktualizace: 5. dubna 2012 Obsah 1. Začínáme 4 1.1 Co je to Manažer datových shránek 4 1.2 Po prvním spuštění 4 1.4 Nastavení

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více