E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU"

Transkript

1 E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010

2 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ... 4 KONTAKTNÍ ADRESA... 4 ULOŽENÍ FORMULÁŘE S OSOBNÍMI ÚDAJI... 5 VÝBĚR PŘIJÍMACÍHO OBORU (ZADÁNÍ NOVÉ PŘIHLÁŠKY)... 6 Zvolení oboru studia... 6 Doplňkové informace... 7 Předchozí vzdělání... 7 Známky z předchozího studia... 8 CO SE STANE PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY?... 9 Registrované přihlášky Přijaté přihlášky POKUD JSTE PŘI ZADÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYPLNIL/A OVOU ADRESU (ZAPOMENUTÉ HESLO). 12 POKUD JSTE PŘI ZADÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEVYPLNIL/A OVOU ADRESU POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE BEZ RODNÉHO ČÍSLA NEBO PSEUDORODNÉHO KÓDU ÚVODNÍ STRANA DALŠÍ KROKY HELPDESK (TECHNICKÁ PODPORA)... 14

3 E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Pro přihlášení do elektronické přihlášky existují dva způsoby: První způsob je určen občanům ČR nebo cizincům, kterým již bylo přiděleno rodné číslo nebo pseudorodný kód. Druhý způsob je určen pro cizince bez rodného čísla. Takovému uchazeči je vygenerován jeho kód a při dalším přihlášení již volí uchazeč první způsob přihlášení. Níže jsou popsány oba způsoby přihlášení. 1. Postup přihlášení uchazeče s rodným číslem nebo pseudorodným kódem (všichni uchazeči z ČR) Dle zákona 552/2005 Sb. je uchazeč povinen uvést své rodné číslo, proto všichni uchazeči z ČR musí použít tento postup. ÚVODNÍ STRANA Do postupu 1., zadejte své rodné číslo (uchazeče) nebo pseudorodný kód (obr. 1) přidělený univerzitou. Rodné číslo pište bez lomítka, ale i s údaji za lomítkem (obr. 1). Pod rodné číslo nebo pseudorodný kód vypište své iniciály (iniciály uchazeče), (např. Žaneta Chramostová = ŽC). Po doplnění údajů, klikněte na tlačítko Pokračovat. Obrázek 1 Následně se Vám zobrazí stránka s názvem Vložení/Editace osobních údajů uchazeče, která obsahuje tři záložky: Osobní informace, Trvalé bydliště a Kontaktní adresa (obr. 2). V každé z těchto záložek vyplňte povinné údaje, které jsou označeny červenou hvězdičkou. Ostatní údaje nejsou povinné. 2

4 Obrázek 2 OSOBNÍ INFORMACE Pokud máte titul před jménem, vyberte ho z nabídky titulů, kliknutím na šipku (obr. 3). Jméno a příjmení je povinný údaj. Vyplňte rodné příjmení. Titul za jménem opět vyberte z nabídky titulů, kliknutím na šipku. Rodné číslo se Vám vygeneruje automaticky po předchozím zadání rodného čísla na úvodní straně. Stav a Pohlaví vyberte z nabídky. Vyplňte Číslo občanského průkazu (OP) a číslo pasu. Kvalifikátor občanství a Státní příslušnost vyberte z nabídky. Zohlednění zdravotních specifik (zrakového, sluchového či tělesného postižení) vyberte z nabídky. Pokud jste zrakově, sluchově či tělesně postižený/á, vyberte z nabídky ANO nebo NE, (obr. 2). Dole vyplňte Místo narození, tj. Stát, Okres a Obec (obr. 2). Vše vyberte z nabídky, kliknutím na šipku. Datum narození je vygenerováno automaticky. Obrázek 3 3

5 Máte-li vyplněny minimálně veškeré povinné údaje, přejděte k vyplnění záložky Trvalé bydliště, kliknutím na tuto záložku. TRVALÉ BYDLIŠTĚ Vyplňte adresu trvalého bydliště (obr. 4), tj. Stát, Okres, Obec, Část obce, PSČ, Ulici, Číslo popisné a Telefon. Do okénka Kontaktní napište Vaši ovou adresu. Uvádějte nanejvýš jednu adresu a neuvádějte adresu na mobilní operátory! V případě, že je Vaše adresa trvalého bydliště identická s adresou trvalého pobytu (zejména u cizinců), zaškrtněte okénko Trvalý pobyt. Po vyplnění údajů v záložce Trvalé bydliště, přejděte na záložku Kontaktní adresa. Obrázek 4 KONTAKTNÍ ADRESA Kontaktní adresu vyplňte v případě, že se zdržujete jinde, než je Vaše trvalé bydliště (obr. 5). V tom případě vyplňte Okres, Obec, Část obce, PSČ, Poštu, Ulici, Číslo popisné a Telefon. Máte rovněž možnost vynulovat údaje v záložce Kontaktní adresa, pokud byste se rozhodl/a je změnit. A to odkazem Vynuluj formulář. 4

6 Obrázek 5 ULOŽENÍ FORMULÁŘE S OSOBNÍMI ÚDAJI Po vyplnění všech přinejmenším povinných údajů, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít (obr. 5). Dostanete se na stránku Evidence Vašich přihlášek (obr. 6). Formulář Osobních údajů můžete opravovat, zmáčknutím odkazu Kontrola/Oprava os. údajů. Po zavření E-přihlášky se k formuláři s osobními údaji můžete opět vrátit a to zadáním rodného čísla a iniciál na úvodní straně (obr. 1). Obrázek 6 5

7 VÝBĚR PŘIJÍMACÍHO OBORU (ZADÁNÍ NOVÉ PŘIHLÁŠKY) Po uložení formuláře s osobními údaji se dostanete na stránku Evidence Vašich přihlášek (obr. 6), kde můžete zadat novou přihlášku neboli si vybrat přijímací obor odkazem Zadání nové přihlášky (výběr přijímacího oboru). ZVOLENÍ OBORU STUDIA Vyberte si Fakultu, Formu a Typ studia, studijní program a obor/kombinaci (obr. 7), který chcete studovat. Zobrazují se pouze ty přijímací obory, které jsou v danou chvíli fakultou uvolněny pro Elektronickou přihlášku. Postupně si volíte fakultu, formu studia, typ, atd. až máte zvolený i obor. Po zvolení oboru se Vám vpravo objeví tabulka se souhrnnými údaji. Následně je třeba rovněž vyplnit Doplňkové informace, Předchozí vzdělání (je-li požadováno) a Známky předcházejícího studia (jsou-li požadovány), (obr. 8). Zde opět platí, vyplnit minimálně povinné údaje označené hvězdičkou. Obrázek 7 Obrázek 8 6

8 DOPLŇKOVÉ INFORMACE Na této stránce vyplňte Prioritu. Pokud si podáváte přihlášku na více oborů dané fakulty, musíte uvést jak je který obor pro Vás prioritní (který víc a který méně). Vyberte požadovanou prioritu přijímacího oboru v rámci fakulty. Pokud vyberete prioritu nižší než maximální, systém přenastaví priority u ostatních Vámi zadaných přijímacích oborů téže fakulty. Pokud požadujete kolej (ubytování), zaznačte okénko, že Žádáte o kolej, v opačném případě nechejte okénko nezaznačeno. Některé obory umožňují vybrat si i jazyk. Pak si vyberte Jazyk z nabídky. Pokud máte nějaké poznámky, vepište je do pole Poznámka (obr. 9). Obrázek 9 PŘEDCHOZÍ VZDĚLÁNÍ V této záložce se vyplňuje předchozí vzdělání. Pokud se hlásíte na bakalářské studium, vyplňujete údaje o střední škole, v případě, že se hlásíte na navazující nebo doktorské studium, vyplňujete údaje o předchozím vzdělání (tj. vysoké škole). 1. Pokud se hlásíte na Bakalářské studium, do pole Odkud se uchazeč hlásí 1, vyberte z nabídky, odkud se hlásíte (obr. 10). Jste-li student/ka střední školy, doplňte střední škola, pracujete-li, doplňte zaměstnání, atd. Do pole Předchozí vzdělání vyberte z nabídky Vaše předchozí ukončené vzdělání. Vyplňte Rok maturity. Pokud jste však ještě neabsolvovali střední školu, uveďte do položek Předchozí vzdělání a Rok maturity očekávané hodnoty (platné po složení maturity), tzn. např. Předchozí vzdělání úplné střední bez vyučení s maturitou. Dále vyplňte Stát SŠ, SŠ obec, SŠ název, Obor SŠ a SŠ IZO. Pro zadání střední školy lze použít dva postupy: 1. Zadejte přímo IZO Vaší školy, 2. Nejprve vyberte obec, kde se nachází Vaše střední škola a potom Vám systém zobrazí seznam škol v daném městě a po vybrání jedné z nich si vyberte jedno ze zobrazených IZO (toto platí pouze u českých uchazečů, cizinci musí údaje o střední škole vyplnit ručně). 1 Přes DZS Dům zahraničních služeb MŠMT je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, plnící úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. 7

9 Obrázek Pokud se hlásíte na Navazující nebo Doktorské studium, vyplňte Název VŠ, Město VŠ, Fakultu VŠ, Název studijního programu, Název studijního oboru a Rok úspěšného ukončení (obr. 11). Obrázek 11 ZNÁMKY Z PŘEDCHOZÍHO STUDIA Na další stránce se zadávají známky z předcházejícího studia, pokud to fakulta pro Vámi vybraný přijímací obor vyžaduje. 1. Pokud se hlásíte na Bakalářské studium, je potřeba vyplnit průměry za jednotlivé ročníky. Známky se uvádějí na dvě desetinná místa, např. 2,22 (obr. 12). Obrázek 12 8

10 2. Pokud se hlásíte na Navazující studium, je potřeba vyplnit Vážený studijní průměr studia. Vážený studijní průměr se uvádí na dvě desetinná místa, např. 2,22 (obr. 13). Nakonec zmáčkněte tlačítko Podat přihlášku. Obrázek 13 CO SE STANE PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY? Po podání přihlášky se Vám zobrazí stránka se souhrnnými údaji (obr. 14). Zde je rovněž uveden specifický symbol pro platby, a další údaje. Doporučujeme Vám si tyto informace vytisknout. Tyto údaje si můžete zobrazit také v Evidenci Vašich přihlášek (obr. 16) u dané registrované přihlášky (ikonka vedle koše). 9

11 Obrázek 14 Obrázek 15 Dole pak najdete odkaz Zpět na podané přihlášky (obr. 15), který Vás vrátí k zadání nové přihlášky (výběr přijímacího oboru) nebo ke Kontrole/Opravě os. údajů, tj. do Evidence Vašich přihlášek (obr. 17). Zároveň zde najdete údaje o Vašich Registrovaných přihláškách. 10

12 REGISTROVANÉ PŘIHLÁŠKY Změny můžete provádět pouze u Registrovaných přihlášek (obr. 16), u Přijatých již nikoli. Přihlášky v seznamu Registrované přihlášky ještě nebyly převzaty do systému a Vy je ještě můžete zrušit (ikonka koše). U Registrované přihlášky si také můžete vytisknout zkrácený Výpis elektronické přihlášky (ikonka pdf). Tuto zkrácenou e-přihlášku - registrační štítek neposílejte!!! Pouze v případě, že fakulta výslovně požaduje zaslání dalších dokumentů, tento štítek vytiskněte, podepište, přiložte další dokumenty, které jsou fakultou požadovány, a odešlete na adresu fakulty. Obrázek 16 PŘIJATÉ PŘIHLÁŠKY Jako Přijaté přihlášky jsou uvedeny ty, které již studijní oddělení ověřilo a převzalo do systému (obr. 17). Tyto již nemůžete sami měnit. Obrázek 17 11

13 POKUD JSTE PŘI ZADÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYPLNIL/A OVOU ADRESU (ZAPOMENUTÉ HESLO) Pokud jste při zadávání osobních údajů vyplnil/a ovou adresu, po podání přihlášky Vám přijde na uvedený zpráva s heslem, které po Vás bude vyžadováno při příštím přihlašování se do E-přihlášky (v případě, že budete chtít smazat registrovanou přihlášku nebo editovat osobní údaje), (obr. 18). Příklad zprávy, která bude zaslána na Váš po podání přihlášky z u Vážený studente, jsme velice rádi, že jste si vybral právě naši univerzitu a podal si přihlášku ke studiu na studijní program Geografie, studijní obor Geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta. Pro pozdější kontrolu své přihlášky a správu svých osobních údajů Vám bylo vygenerováno heslo, které budete potřebovat pro pozdější přihlášení do systému elektronických přihlášek. Vaše heslo do systému je: Děkujeme za Váš zájem a přejeme příjemný den Tato zpráva byla odeslána aplikaci E-Prihlaska dne: :08:51 Obrázek 18 Pokud si nepamatujete heslo, můžeme Vám jej znovu zaslat. Klikněte na tlačítko Odeslat zapomenuté heslo a vyplňte , který jste uvedli při podání své přihlášky (obr. 19). Stiskněte Pokračovat. Na , který jste uvedli Vám z u přijde zpráva s heslem, viz Příklad zprávy, nahoře. Obrázek 19 12

14 POKUD JSTE PŘI ZADÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEVYPLNIL/A OVOU ADRESU Pokud jste při zadávání osobních údajů nevyplnil/a ovou adresu, při příštím přihlašování se do E-přihlášky, nebude heslo vyžadováno. 2. Postup přihlášení uchazeče bez rodného čísla nebo pseudorodného kódu ÚVODNÍ STRANA Postup 2. použijte pouze v případě, že nevlastníte rodné číslo nebo pseudorodný kód. Do postupu 2., zadejte datum narození. Datum narození pište ve tvaru DD.MM.RRRR, tzn. např Pak vyberte pohlaví. Po doplnění údajů, klikněte na tlačítko Pokračovat (obr. 20). Vyskočí Vám dialogové okno (obr. 21) s vygenerovaným pseudorodným kódem. Tento kód je důležité si opsat nebo zapamatovat pro pozdější editaci e-přihlášky. Po potvrzení tlačítkem Ok se dostanete do vyplnění osobních údajů. Obrázek 20 Obrázek 21 DALŠÍ KROKY Další kroky jsou shodné s kroky, viz výše. Nejdříve vyplňte formulář o osobních údajích a posléze si podejte přihlášku viz Výběr přijímacího oboru (zadání nové přihlášky). 13

15 Helpdesk (technická podpora) Veškeré otázky, připomínky a požadavky zasílejte na 14

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36 VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Tisk:15.2.2011 7:36 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem.... 4 1: Portál informačního

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Uchazeč Svazek 20 Verze: 0.10 Datum: 15. června 2012 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah 1 Elektronická přihláška ke studiu na PEVŠ 9 1.1 První

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Uživatelská příručka. k Informačnímu systému. Prevence rizikového chování MŠMT. (http://is-prevence.msmt.cz)

Uživatelská příručka. k Informačnímu systému. Prevence rizikového chování MŠMT. (http://is-prevence.msmt.cz) Uživatelská příručka k Informačnímu systému Prevence rizikového chování MŠMT (http://is-prevence.msmt.cz) září 2012 (verze 1.1) 1/33 Obsah Popis úvodní obrazovky IS...3 Jak je řešena nápověda...4 Technická

Více

ISPOP 2013 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2013 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2013 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovací rok 2012 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 1 Úvod...5

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6

Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6 Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6 Zákazník: Ministerstvo práce a sociálních věcí Zhotovitel: TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 1, 619 00 Brno 1. Úvod... 5 1.2 1.3 1.4 Technické

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a

Více

Uživatelská příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV

Uživatelská příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Uživatelská příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Verze: 1.0 26. května 2015 Stránka 1 z 34 O B S A H Úvod... 3 A) Pravidla a procesy hodnocení... 3 1. Externí hodnotitelé

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY Uživatelská příručka Autor: AQUASOFT spol. s r. o. Verze: 1.15 Ze dne: 11. 8. 2015 Počet stran: 45 HISTORIE DOKUMENTU Verze

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS Obsah 2 Uživatelská příručka... 1 Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Začínáme pracovat s aplikací... 4 3. Obecné

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08)

aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08) BAKALÁŘI Práce s daty žáků ve školní matrice příručka pro třídní učitele autor příručky: RNDr. Libor Jelínek aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08) Obsah [s - určeno pro správce systému a vedení

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Příručka pro žadatele ver. 1.1

Příručka pro žadatele ver. 1.1 Příručka pro žadatele ver. 1.1 Zpracoval: Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 2. prosince 2009 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7... 4 1.2. Poţadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více