O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu"

Transkript

1 O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky Zvláštní veterinární péče 1031 Pěstební činnost - obecní lesy 2212 Místní komunikace 5139 Nákup materiálu - známky pro psy,sáčky 5 000, Nákup ostatních služeb - odchyt a ust.toulavých psů ,00 CELKEM , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam , Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní osobní výdaje , Potraviny - pitný režim v létě 1 000, Ochranné pomůcky 3 000, Léky a zdrav.mat. 0, Prádlo, oděv a obuv 4 000, Drobný hmotný dlouhod.majetek (r.2010 motor.pila) 0, Nákup materiálu , Elektrická energie 0, Pohonné hmoty a maziva(pily, traktor- org.46, štěpkovač-org.51) ,00 (v rozpočtu se nepořizuje na org.) 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 2 000, Pohoštění 1 100, Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 900,00 CELKEM , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam , Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky 2 000, Nákup materiálu , Pohonné hmoty a maziva (traktor při údr.mk a chodníků) , Služby peněžních ústavů zák.poj.traktoru 2 500, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby -projekt-chodník pod Okrouhl. k rybníku ,00 CELKEM , Provoz veř.sil.dopravy-dopr.obslužnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2333 Úprava drobných vodních toků 5139 Nákup materiálu , Opravy a udržování (čekárny - sklo) , Výdaje na dopr.územní obsl.-sml.- ARRIVA MORAVA, a.s ,00 - ČSAD FM, a.s , Budovy, haly a stavby - zastávky 0,00 CELKEM , Budovy, haly a stavbyy - KANALIZACE ,00 CELKEM , Nákup ostatních služeb ,00 CELKEM ,00

2 3113 Základní škola a Mateřská škola - PO 3119 Ost.zál. předšk.výchovy a vzdělání 6121 Budvy, haly, stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Neinvestiční přísp.zřízeným přísp. Org.-ZŠ a MŠ Staříč ,00 CELKEM , Neinvestiční transfery cizím přísp.org.-sš,zš a MŠ FM 7 500,00 CELKEM , Ost. zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže 3314 Knihovna 5339 Neinvestiční transfery cizím přísp.org.-žirafa, PO ,00 CELKEM , Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 6 hodin , Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam , Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, Nákup materiálu 3 600, Služby telekomunikací a radiokomunikací 800, Služby zpracování dat (CLAVIUS) 4 000, Nákup ostatních služeb 900, Cestovné 500, Pohoštění 0,00 CELKEM , Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí 3341 Místní rozhlas 5171 Opravy a udržování ,00 CELKEM , Nákup ostatních služeb , Odměny za užití duševního vlastnictví (popl.osa) 7 700,00 CELKEM , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (internet, zpravodaj) 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje 7 000, Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam , Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 3 600, Služby pošt 300, Nákup ostatních služeb - www-doména + zpravodaj ,00 CELKEM , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam , Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění , Potraviny - pitný režim 1 000, Ochranné pomůcky 1 000, Prádlo, oděv a obuv 6 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu (nákup židlí ) , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Stroje, přístroje a zařízení ,00 CELKEM , Ostatní osobní výdaje SPOZ (kronikář),kk,den obce , Odměny za užití duševního vlastnictví (popl.osa) 4 400, Knihy, učební pomůcky a tisk SPOZ 4 000, Nákup materiálu KK, Den obce 9 000, Elektrická energie Den obce 8 000, Služby pošt KK 1 000,00

3 5169 Nákup ostatních služeb SPOZ,KK, Den obce , Pohoštění SPOZ (setkání komisí ),KK, Den obce , Věcné dary SPOZ (dárk.bal.jubilantům) , Dary obyvatelstvu - SPOZ-vítání obč , Neinv.transf.obyv. nemající charakter daru 4 000,00 CELKEM , Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam , Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu , Studená voda , Spotřeba plynu 5 000, Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva - sekačka , Stužby telekomunikací 8 600, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Celkem - ALTÁNEK a tenis org ,00 Celkem - centrum obce - u OÚ org ,00 Celkem - fotbalové hřiště org ,00 Celkem - sport. zařízení na hřišti org ,00 Celkem - Sportoviště U Mlýna org ,00 Celkem - šatny a soc.zař.na fotbal.hřišti org ,00 Celkem -antukové hřistě za KD org ,00 Celkem - Hřiště za BOWLINGEM org ,00 CELKEM , Ost.neinv.transf. nezisk a pod.org. - TJ SOKOL - org , Ost.neinv.transf. nezisk a pod.org. - FK Staříč - org ,00 CELKEM , Ostatní neinvest.transf.nezisk.a podobným org. - Junák ,00 CELKEM , Ostatní osobní výdaje - rozhledna , Nákup zboží (turist.známky..) 6 000, Nákup ostatních služeb-naučná stezka a Polyf.turistický okruh , Věcné dary , Ostatní neinvest.transf.nezisk.a podobným org ,00 CELKEM , Podpora individuální bytové výstavby - F R B 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 6460 Investiční prostředky půjčené obyvatelstvu ,00 CELKEM , Nákup materiálu 7 000, Studená voda , Opravy a udržování 4 000,00 CELKEM , Ostatní osobní výdaje -údržbář 9 000, Ochranné pomůcky 500, Nákup materiálu , Studená voda 8 000, Plyn , Elektrická energie , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 CELKEM , Elektrická energie ,00

4 3632 Pohřebnictví - správa hřbitova 5171 Opravy a udržování ,00 CELKEM , Ostatní osobní výdaje 8 000, Nákup materiálu 2 000, Studená voda 6 000, Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 2 000,00 CELKEM , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Kom.služby a územní rozvoj 3721 Nebezpečný odpad 3722 Komunální odpad 5171 Opravy a udržování 0,00 CELKEM , Nákup ostatních služeb -financ.ke změnám ÚP ,00 CELKEM , Léky a zdravotní materiál 200, Nákup materiálu , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů 3 100, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Ostaní zákupy j.n ,00 vozidlo - org , Ostatní výdaje souv.s neinvest.nákupy SVJ , Ostatní výdaje souv.s neinvest.nákupy SVJ , Platby daní a popl.st.rozpočtu 5 000, Konzult., poradenské služby , Nákup ostatních služeb- sml.-pozemky , Dopravní prostředky , Nákup pozemků ,00 CELKEM ,00 CELKEM , Nákup ostatních služeb ,00 CELKEM , Využívání a zneškod.komunálního odpadu 5139 Nákup materiálu 5 000, Nákup ostatních služeb ,00 CELKEM , Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam , Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění , Potraviny - pitný režim 2 000, Ochranné pomůcky 2 000, Prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek (sekačka, odpad. koše) , Nákup materiálu , Pohonné hmoty a maziva , Služby školení a vzdělávání 4 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Stroje, přístroje a zařízení (traktorek) ,00 CELKEM , Osobní asist.,peč.sl.a podpora samost.bydlení - "Bytový dům pro seniory" 6121 Budovy, haly a stavby ,00 CELKEM , Denní stacionáře a centra denních služeb 5221 Neinv.transf.občanským sdružením (Škola života) ,00

5 CELKEM , Domovy důchodců 5339 Neinv.přísp.ost.přísp.org. -DD ONDRÁŠ Brušperk ,00 CELKEM , Ost.služby a činn.v oblasti sociální péče 5169 Nákup ostatních služeb - Podané ruce ,00 CELKEM , Ranná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 0,00 CELKEM , Ostatní služby v oblasti sociální prevence 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana (dobrovolná část) 6112 Zastupitelstvo obce 5169 Nákup ostatních služeb - Senioři Staříč ,00 CELKEM , Nespecifikovaná rezerva (dle zák.č.118/2001sb., 25) 5 000,00 CELKEM , Ostatní platy (refundace) 5 000, Ostatní povinné poj.placené zaměstnavatelem (refundace) 2 000, Nákup materiálu , Studená voda 100, Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 5 000, Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 0, Pohoštění - Mikuláš , Věcné dary 1 000, Budovy, haly a stavby (zateplení) ,00 CELKEM , Ostatní platy (refundace) , Odměny členů zastupitelstva , Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam , Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní povinné poj.placené zaměstnavatelem (refundace) 3 500, Nákup materiálu 500, Služby školení a vzdělávání 3 500, Nákup ostatních služeb 2 000, Cestovné , Pohoštění ( vč.povodí OLEŠNÁ a SMOPO) , Ostatní nákupy 1 500, Věcné dary ,00 CELKEM , Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.polit.zam , Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstanvatelem , Ostatní osobní výdaje , Potraviny - pitný režim 1 000, Léky 600, Prádlo, oděv a obuv 4 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Studená voda - OÚ+byt.dům - org , Elektrická energie - OÚ+byt.dům - org , Pohonné hmoty a mazivo (lamionáda) 1 000, Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00

6 5166 Konzult.,porad.a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souv.s inf.a komunik.technologiemi , Nákup ostatních služeb (vč. právních) , Opravy a udržování , Cestovné 1 500, Pohoštění , Věcné dary (Obecní ples //školáci, předškoláci,zš-kytky) , Neinv.dotace nezisk a pod.org.-čl.přísp.svaz měst a obcí 6 000, Neinvestiční dotace obcím (Veř.pr.sml.-PŘESTUPKY) , Ost.neinv.trans.veř.rozp.místní úr. (SPOPO a OLEŠNÁ) , Ost.neinv.trans.obyv.-přísp.na stravování-obec - soc.fond ,00 CELKEM , Činnost místní správy - sociální fond 5499 neinvest.transf.zaměstnancům - čerpání soc.fondu ,00 CELKEM SF , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů-popl.na bank.účtech ,00 CELKEM , Služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce ,00 CELKEM , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti 5342 Převody soc.fondu , Ostatní převody vlastním fondům- FRB ,00 CELKEM , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPPO + DPH) ,00 CELKEM , Platby daní a popl.st.rozpočtu 0, Nespecifikované rezervy ,00 CELKEM ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 Správce rozpočtu: Božena Plesníková Návrh vyvěšen dne: , č.j.12/2015 Sejmuto dne: Starostka obce: Zdeňka Šebestová

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více