DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití"

Transkript

1 DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití (březen 2004) 651G664T.015

2 Upozornění FCC Toto zařízení bylo otestováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 norem FCC. Tuto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti rušení při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetickou energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle tohoto návodu, může rušit rádiovou komunikaci. Provoz tohoto zařízení v obytném prostoru může způsobit rušení. V takovém případě musí uživatel sjednat nápravu na vlastní náklady. Označení CE Toto zařízení patří do třídy A. V prostředí domácnosti může tento výrobek způsobit rušení na rádiových frekvencích. V takovém případě může být po uživateli požadováno, aby přijal patřičná opatření.

3 OBSAH O TOMTO NÁVODU...I NEŽ ZAČNETE...I POTŘEBY PRO INSTALACI...I ÚVOD...1 Popis a použití směrovače...1 Kompatibilita a dodržení standardů...3 Obsah dodávky...4 Indikátory na předním panelu...4 Konektory na zadním panelu...5 Úvod do bezdrátových sítí b...6 Bezdrátové sítě g...6 Základy bezdrátové LAN...6 Technologie ADSL...7 INSTALACE HARDWARU...8 Umístění...8 Napájení směrovače...9 Tlačítko Reset...9 Připojení k síti...10 Napájení směrovače...11 Tlačítko Reset...11 ZÁKLADNÍ KONFIGURACE SMĚROVAČE...12 Konfigurace nastavení IP na počítači...12 Vyvolání konfiguračního programu...18 Přihlášení na stránku Home...18 Konfigurace směrovače...19 Menu Setup (Nastavení)...20 Nastavení bezdrátové komunikace...21 Zabezpečení bezdrátové sítě...22 Konfigurace Connection 1 pro PPPoA...26 Změna typu připojení...27 Konfigurace Connection 1 pro PPPoE...27 Konfigurace Connection 1 pro Bridge (Most)...29 Konfigurace Connection 1 pro statickou IP pro WAN...30 Konfigurace Connection 1 pro DHCP pro WAN...32 Konfigurace Connection 1 pro CLIP...33 Vytvoření nového připojení...34 Konfigurace DHCP pro LAN (DHCP Configuration)...36 Nastavení zprostředkování DHCP (DHCP Relay)...37 IP pro správu směrovače (Management IP)...38 Uložení změn konfigurace...39

4 ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE SMĚROVAČE...41 UPnP...42 Klienti LAN (LAN Clients)...43 Přesměrování portů (Port Forwarding)...44 Řízení přístupu (Access Control)...48 Zvýšené zabezpečení (Advanced Security)...50 Filtry mostu (Bridge Filters)...51 Průchod skupinového vysílání (Multicast Pass-through)...52 Statické směrování (Static Routing)...53 Dynamické směrování (Dynamic Routing)...54 Správa bezdrátové komunikace (Wireless Management)...55 Vícenásobná virtuální připojení (Multiple Virtual Connections)...55 Nástroje a funkce (Tools)...57 Nastavení uživatele (User Management)...58 Systémové příkazy (System Commands)...59 Posílání zpráv (Remote Log)...60 Aktualizace firmwaru (Update Gateway)...61 Ping test (Ping Test)...62 Test modemu (Modem test)...63 Stav (Status)...64 Síťové statistiky (Network Statistics)...65 Stav připojení (Connection Status)...66 Klienti DHCP (DHCP Clients)...67 Stav modemu (Modem Status)...68 Informace o výrobku (Product Info)...69 Záznam událostí (System Log)...70 Nápověda (Help)...71 TECHNICKÉ ÚDAJE...72 NASTAVENÍ IP ADRESY...74 ZÁKLADY IP...76 MIKROFILTRY A ROZDĚLOVAČE (SPLITTERY)...79

5 O tomto návodu Bezdrátový ADSL směrovač DSL-G664T Návod k použití Tento návod poskytuje informace o instalaci ADSL směrovače DSL-G664T a jeho použití pro připojení počítače nebo ethernetové lokální sítě (LAN) k Internetu. Používáte-li počítač s funkčním ethernetovým portem, je nejrychlejším a nejsnadnějším způsobem instalace DSL-G664T vložit instalační CD do mechaniky CD-ROM a postupovat podle pokynů v Návodu na rychlou instalaci. Než začnete Přečtěte si tento návod a ujistěte se, že jste pochopili všechny pokyny pro správnou instalaci směrovače. Před zahájením instalace si připravte všechny potřebné informace a vybavení. Postup instalace Postup instalace směrovače lze obecně popsat následujícími kroky: 1. Připravte si informace a vybavení potřebné pro instalaci zařízení. Před skutečným zahájením instalace se ujistěte, že máte všechny potřebné informace a vybavení. 2. Nainstalujte hardware, tj. připojte k zařízení kabely (ethernetový a telefonní) a napájecí adaptér. 3. Zkontrolujte nastavení IP na vašem počítači a v případě potřeby je změňte tak, aby mohl počítač vyvolat webově orientované konfigurační rozhraní směrovače. 4. Pomocí webově orientovaného konfiguračního programu nakonfigurujte zařízení tak, aby splňovalo požadavky vašeho ADSL připojení. Potřeby pro instalaci Abyste vytvořili připojení k Internetu, budete muset poskytnout směrovači požadované informace a uložit je do jeho paměti. U některých uživatelů je zapotřebí zadat jen informace o jejich účtu (uživatelské jméno a heslo). U ostatních bude třeba nastavit různé parametry, které řídí a definují připojení k Internetu. Můžete si vytisknout dvě následující stránky s tabulkami a použít je pro záznam těchto informací. Získáte tak předlohu se všemi informacemi, potřebnými pro nastavení směrovače. Když bude zapotřebí zařízení znovu nakonfigurovat, budete mít všechny potřebné informace po ruce. Nezapomeňte si tyto informace uložit na bezpečné místo, kde se k nim nedostanou nepovolané osoby. Filtr s dolní propustí Jelikož ADSL a telefonní služby sdílejí pro přenos svých signálů stejné měděné vodiče, může být zapotřebí použít filtrovací zařízení, aby se zabránilo vzájemnému rušení. Ke každému telefonu, který sdílí linku s ADSL linkou, lze nainstalovat filtr s dolní propustí (Low Pass Filter). Tyto filtry jsou snadno instalovatelná pasivní zařízení, která se připojují k ADSL zařízení a/nebo telefonu pomocí standardního telefonního kabelu. O další informace o použití těchto filtrů u vaší instalace požádejte vašeho poskytovatele připojení. Operační systémy DSL-G664T používá pro konfiguraci a správu webově orientované HTML rozhraní. Konfiguraci přes webové rozhraní lze vyvolat v libovolném operačním systému, ve kterém lze používat webový prohlížeč, včetně Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 a Windows XP. Webový prohlížeč Pro konfiguraci směrovače pomocí webového konfiguračního rozhraní lze použít libovolný běžný webový prohlížeč. Program je navržen tak, aby pracoval dobře s aktuálními prohlížeči Opera, Microsoft Internet Explorer verze 5.0, Netscape Navigator verze 4.7 nebo vyššími verzemi. Webový prohlížeč musí mít zapnutou podporu JavaScript. JavaScript je u mnoho prohlížečů standardně zapnut. Ujistěte se, že JavaScript nebyl zablokován jiným programem (např. antivirovou ochranou nebo programem pro ochranu přístupu na Internet), který může běžet na vašem počítači. i

6 Ethernetový port (síťový adaptér) Počítač, který se používá pro konfiguraci směrovače, musí být schopen se k němu připojit přes ethernetový port směrovače. Toto ethernetové připojení vyžaduje, aby byl počítač také vybaven ethernetovým portem. Většina nyní prodávaných notebooků má tento port již nainstalovaný. Také většina stolních počítačů je standardně dodávána s ethernetovým síťovým adaptérem. Pokud váš počítač nemá ethernetový port, musíte do něj před použitím směrovače nainstalovat síťovou kartu. Při montáži síťové karty se řiďte pokyny v návodu ke kartě. Konfigurace bezdrátové LAN b Všechna nastavení bezdrátové LAN b lze nakonfigurovat na jedné stránce pomocí webově orientovaného konfiguračního programu. Pro základní bezdrátovou komunikaci musíte určit, jaký kanál se má používat, a zadat název sítě (SSID). Tato dvě nastavení musí být stejná na všech bezdrátových pracovních stanicích nebo jiných bezdrátových přístupových bodech, které komunikují s DSL-G664T přes bezdrátové rozhraní. Zabezpečení bezdrátové komunikace lze zajistit několika způsoby. DSL-G664T podporuje WEP šifrování, autentizaci 802.1X a WPA (Wi-Fi Protected Access). Bezdrátový přístup lze kontrolovat také zadáním MAC adres, které se mohou připojit k zařízení. Přečtěte si část o konfiguraci bezdrátového připojení. Další software Na počítači může být zapotřebí nainstalovat software, který umožní počítači přístup k Internetu. Další software je třeba nainstalovat, pokud zařízení používáte jako obyčejný most. Při mostovém spojení se informace potřebné pro vytvoření a udržování připojení k Internetu ukládají na jiném počítači nebo zařízení sloužícím jako brána, ne v samotném směrovači. Je-li ADSL služba poskytována přes PPPoE, PPPoA nebo CLIP (IPoA) připojení, lze informace pro vytvoření a udržování připojení k Internetu uložit ve směrovači. V takovém případě není třeba instalovat software na vašem počítači. Může však být zapotřebí změnit některá nastavení zařízení, včetně informací o účtu, potřebných pro identifikaci a ověření připojení. Všechna připojení k Internetu potřebují jedinečnou globální IP adresu. U mostového připojení musí být nastavení globální IP adresy provedeno na TCP/IP zařízení na straně LAN mostu, např. na PC, serveru, zařízení s funkcí brány, např. směrovači nebo podobném firewallovém hardwaru. IP adresa může být přiřazena mnoha způsoby. Pokyny pro použití dalšího potřebného softwaru pro připojení nebo konfiguraci síťového adaptéru získáte u vašeho poskytovatele síťových služeb. CLIP připojení (RFC 1577) Připojení typu CLIP (Classical IP over ATM) mohou vyžadovat nastavení globální IP pro zařízení. Potřebné informace o nastavení IP získáte od poskytovatele služby. Některá CLIP připojení fungují jako připojení typu peer-to-peer a proto nepotřebují nastavení IP na rozhraní WAN. ii

7 Informace, které budete potřebovat od vašeho poskytovatele ADSL Jméno uživatele (User name) Heslo (Password) Protokol připojení (Connection Protocol) Typ modulace (Modulation Type) Zabezpečovací protokol (Security Protocol) VPI VCI IP adresa (Radius server) (IP address) Port Heslo (Secret) Jméno uživatele potřebné pro přihlášení do sítě vašeho poskytovatele ADSL služeb (ISP). Obvykle bývá ve tvaru Toto jméno používá poskytovatel ADSL služeb pro identifikaci vašeho účtu. Heslo, které se používá spolu s výše uvedeným jménem uživatele pro přihlášení do sítě vašeho poskytovatele služeb ADSL. Heslo se používá pro ověření identity vašeho účtu. Je to způsob, který váš poskytovatel ADSL služeb používá pro odesílání a příjem dat mezi Internetem a vaším počítačem. Tento modem podporuje následující protokoly připojení: PPPoE, PPPoA, PPPoA s DHCP, Bridge a CLIP (IPoA). ADSL používá různé standardizované techniky modulace pro přenos dat na určených frekvencích signálu. Někteří uživatelé budou muset nastavit typ modulace použitý pro jejich službu. Výchozí DSL modulace (MMODE), použitá ve směrovači, automaticky detekuje všechny typy ADSL modulace. Pokud však dostanete pokyn, abyste nastavili typ modulace použitý pro směrovač, máte tři možnosti: G.LITE, G.DMT a T Je to způsob, který váš poskytovatel ADSL služeb používá pro ověření vašeho jména uživatele a hesla, když se přihlašujete do jeho sítě. Tento modem podporuje protokoly PAP a CHAP. Identifikátor virtuální cesty (Virtual Path Identifier). Používá se spolu s níže uvedenou identifikací virtuálního kanálu (VCI) k identifikaci datové cesty mezi sítí vašeho poskytovatele ADSL služeb a vaším počítačem. Identifikátor virtuálního kanálu (Virtual Channel Identifier). Používá se spolu s výše uvedenou identifikací virtuální cesty (VPI) k identifikaci datové cesty mezi sítí vašeho poskytovatele ADSL služeb a vaším počítačem. Pro zabezpečení 802.1X a WPA. Pro zabezpečení 802.1X a WPA. Pro zabezpečení 802.1X a WPA. Místo pro zápis Informace, které budete potřebovat vědět o ADSL směrovači DSL-G664T Jméno uživatele (User name) Heslo (Password) LAN IP adresa pro DSL-G664T LAN maska podsítě pro DSL-G664T Jméno uživatele, potřebné pro vyvolání konfiguračního rozhraní směrovače. Když se pokusíte připojit k zařízení přes webový prohlížeč, budete vyzváni k zadání tohoto jména uživatele. Výchozí jméno uživatele směrovače je admin. Toto jméno můžete změnit. Heslo uživatele, o které budete požádáni, když se pokusíte vyvolat webové konfigurační rozhraní směrovače. Výchozí heslo je admin. Toto jméno můžete změnit. Je to IP adresa, kterou zadáte v poli adresy webového prohlížeče, abyste vyvolali grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro konfiguraci směrovače. Výchozí IP adresa je a je v tomto návodu označována jako konfigurační IP adresa. Adresu lze změnit, aby vyhovovala pravidlům použití IP adres stávající sítě. Tato adresa bude základní IP adresou použitou pro službu DHCP v LAN, pokud bude tato služba zapnuta. Maska podsítě použitá pro DSL-G664T a celou LAN. Výchozí maska podsítě je Lze ji později změnit. Místo pro zápis iii

8 Informace, které budete potřebovat znát o vaší LAN nebo počítači Síťová karta (Ethernet NIC) Stav klienta DHCP (DHCP client status) Má-li váš počítač síťovou kartu, můžete připojit DSL-G664T k ethernetovému portu karty pomocí ethernetového kabelu. Ethernetový port na DSL-G664T můžete připojit také k jiným ethernetovým zařízením, např. bezdrátovému přístupovému bodu (AP). Při výchozím nastavení je ADSL směrovač DSL-G664T nakonfigurován tak, aby sloužil jako DHCP server. To znamená, že může přidělovat IP adresu, masku podsítě a adresu výchozí brány počítačům ve vaší LAN. Výchozí řada IP adres, které bude DSL-G664T přidělovat, je až Počítač (nebo počítače) musí být nakonfigurovány na Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky (tj. musí být nakonfigurovány jako klienti DHCP). Místo pro zápis Doporučuje se, abyste si získané informace zapsali do těchto tabulek nebo na jiné bezpečné místo pro případ, že byste museli v budoucnu provádět konfiguraci ADSL připojení znovu. Když máte všechny výše uvedené informace, jste připraveni nainstalovat a nakonfigurovat váš ADSL směrovač DSL-G664T. Poznámka Směrovač lze resetovat na výchozí tovární nastavení provedením operace Obnova výchozího nastavení (Restore default) v konfiguračním rozhraní (viz Systémové příkazy níže). Pokud se nemůžete dostat do konfiguračního rozhraní, můžete použít tlačítko Reset na zadním panelu zařízení (viz Tlačítko Reset níže). iv

9 1 Úvod Tato část obsahuje stručný popis směrovače, použitých technologií a přehled funkcí směrovače. Popis a použití směrovače ADSL směrovač DSL-G664T je určen pro zajištění jednoduchého, cenově výhodného a bezpečného ADSL připojení k Internetu pro pracovní stanice v kabelové (ethernetové) nebo bezdrátové (802.11g) síti. Směrovač DSL-G664T spojuje technologii vysokorychlostního ADSL, TCP/IP směrování a možnost bezdrátového g připojení v jednom kompaktním zařízení. Směrovač se snadno instaluje a používá. DSL-G664T se připojuje k LAN bezdrátově nebo přes standardní ethernetové 10/100 BASE-T rozhraní pomocí konektorů RJ-45. ADSL připojení se realizuje pomocí běžné telefonní linky s krouceným párem vodičů se standardními konektory RJ-11. Toto uspořádání umožňuje kabelovým i bezdrátovým stanicím sdílet síťové zdroje a připojovat se k Internetu přes jedno WAN (Wide Area Network) rozhraní a jednu IP adresu. Směrovač podporuje transparentní přemostění nebo jej lze použít pro směrování IP paketů přes Internet. Funkce směrovače, např. překlad síťových adres (NAT Network Address Translation) a přidělování adres přes DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) zlepšují efektivitu a bezpečnost sítě. Další zabezpečovací prostředky, filtrování paketů a přesměrování portů, mohou pomoci ochránit vaši síť před potenciálně zničujícími průniky záludných útočníků vně vaší sítě. Všechna nastavení bezdrátové g sítě na směrovači se zadávají na jedné stránce webového konfiguračního rozhraní. Zabezpečení bezdrátového spojení zajišťuje WEP šifrování a kontrola MAC adresy. Co je ADSL? ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je technologie připojení, která využívá běžné metalické telefonní linky pro širokopásmový vysokorychlostní digitální přenos dat a interaktivních multimediálních aplikací pro firemní a domácí uživatele. ADSL značně zvyšuje kapacitu přenosu signálu metalické telefonní linky bez narušení normálních telefonních služeb. Pro uživatele znamená ADSL rychlejší přenos dat a spolehlivější připojení. ADSL zařízení umožňují užívat výhod vysokorychlostního přístupu k Internetu bez jakékoli ztráty kvality nebo přerušení možností telefonování nebo faxování. ADSL poskytuje příslušnou službu přes jednu telefonní linku při rychlosti přenosu až 8 Mb/s směrem k uživateli (downstream) a až 800 Kb/s směrem od uživatele (upstream) v závislosti na stavu místní telefonní linky. Mezi uživatelem a ústředím poskytovatele připojení je vytvořeno zabezpečené spojení typu point-to-point. ADSL zařízení firmy D-Link podporují doporučení ADSL fóra, týkající se rámců, formátů dat a protokolů vyšších vrstev. 1

10 Vlastnosti směrovače ADSL směrovač DSL-G664T využívá nejnovější vylepšení ADSL pro zajištění spolehlivého internetového portálu, vhodného pro většinu malých a středních kanceláří. Mezi výhody DSL-G664T patří: Zabezpečení PPP (Point-to-Point Protocol) ADSL směrovač DSL-G664T podporuje PAP (Password Authentication Protocol) a CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) pro PPP připojení. Podpora DHCP Dynamic Host Configuration Protocol automaticky a dynamicky přiřazuje všechna nastavení LAN IP každé stanici ve vaší síti. To odstraňuje potřebu opětovné konfigurace každé stanice kdykoli nastanou změny v topologii sítě. Překlad síťových adres (Network Address Translation NAT) V prostředí malých kanceláří umožňuje DSL-G664T více uživatelům v LAN současný přístup k Internetu přes jediný internetový účet. Všichni tak mají přístup k Internetu za cenu připojení pro jednoho uživatele. NAT zlepšuje zabezpečení sítě tím, že skryje privátní síť za jednou globální viditelnou IP adresou. Mapování adres pomocí NAT lze použít také pro spojení dvou IP domén přes spojení LAN-to-LAN. TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) DSL-G664T podporuje protokol TCP/IP, jazyk používaný pro Internet. Je kompatibilní s přístupovými servery vyráběnými významnými výrobci. RIP-1/RIP-2 DSL-G664T podporuje směrovací protokoly RIP-1 a RIP-2 pro výměny směrovacích tabulek s jinými směrovači. Použití obou verzí protokolů umožňuje směrovači komunikovat se všemi zařízeními podporujícími RIP. Statické směrování (Static Routing) Umožňuje zvolit datovou cestu k určité stanici v síti, které zůstane ve směrovací tabulce a nikdy nezestárne. Můžete tak definovat určitou cestu, která bude vždy používána pro přenos dat z vaší LAN do určitého cíle uvnitř vaší LAN (například do jiného směrovače nebo serveru) nebo mimo vaši síť (například do výchozí brány, kterou definuje ISP). Výchozí směrování (Default Routing) Umožňuje zvolit výchozí cestu pro příchozí datový pakety, jejichž cílová adresa není známa. To se hodí hlavně když směrovač funguje jako jediné připojení k Internetu. ATM (Asynchronous Transfer Mode) DSL-G664T podporuje Bridged Ethernet over ATM (RFC1483), IP over ATM (RFC1577) a PPP over ATM (RFC 2364). Precizní ATM Traffic Shaping Traffic shaping je způsob řízení toku datových buněk ATM. Tato funkce pomáhá zajistit kvalitu služeb (Quality of Service QoS) pro ATM přenos dat. G.hs (Auto-handshake) Umožňuje modemu automaticky vybírat režim připojení ADSL G.lite nebo G.dmt. Vysoký výkon Modem umožňuje velmi rychlý přenos dat. Při použití G.dtm lze dosáhnout rychlosti příjmu dat (downstream) až 8 Mb/s. Úplná správa sítě DSL-G664T podporuje protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) pro webově orientovanou správu sítě a textově orientovanou správu sítě přes Telnet. Připojení Telnet Telnet umožňuje správci sítě pracovat na dálku s konfiguračním programem směrovače. Snadná instalace DSL-G664T používá pro pohodlnou správu a snadné nastavení webově orientované grafické uživatelské rozhraní. Pro ovládání směrovače lze použít libovolný běžný webový prohlížeč. 2

11 Kompatibilita a dodržení standardů DSL-G664T splňuje nebo je kompatibilní s následujícími standardy, stanovenými příslušnými organizacemi. Splňuje ITU G (G.DMT) Splňuje ITU G (G.lite Splitterless ADSL ) Splňuje ITU-T Rec. I.361 Splňuje RFC 791 Internet Protocol Splňuje RFC 792 UDP Splňuje RFC 826 Address Resolution Protocol (ARP) Splňuje RFC 1058 Routing Information Protocol (RIP) Splňuje RFC 1334 PPP Authentication Protocol Splňuje RFC 1389 Routing Information Protocol 2 (RIP2) Splňuje RFC 1483 IP over AAL5/ Bridged Ethernet over AAL5 Splňuje RFC 1557 Classical IP over ATM (IPoA) Splňuje RFC 1661 Point to Point Protocol (PPP) Splňuje RFC 1877 Automatic IP assignment Splňuje RFC 1994 Challenge Handshake Authentication Protocol Podporuje RFC 2131 a RFC 2132 DHCP funkce zahrnující automatické přidělování IP adres, použití masky podsítě a výchozí brány a poskytnutí adresy DNS serveru pro všechny stanice Splňuje RFC 2364 PPP over ATM (PPPoA) Splňuje RFC 2516 PPP over Ethernet (PPPoE) Splňuje RFC 2684 Bridged/Routed Ethernet over ATM Splňuje IEEE Splňuje IEEE 802.3u Splňuje IEEE 802.1d Splňuje IEEE 802.3x Vestavěná podpora webového serveru Podporuje dynamické učení Podporuje statické směrování Podporuje NAT pro až 4096 spojení Podporuje DHCP pro až 253 hostitelů Podporuje IGMP Podporuje DVMRP Podporuje ATM Forum UNI 3.1/4.0 Podporuje ATM VCC (Virtual Channel Circuit) až pro osm relací Podporuje TELNET a TFTP Podporuje back pressure (informování vysílajícího zařízení o přetížení sítě) pro half-duplex (poloviční duplex) 3

12 Obsah dodávky Bezdrátový ADSL směrovač DSL-G664T Návod k použití Otevřete přepravní krabici a opatrně vyjměte všechny položky. Zjistěte, zda máte všechny zde uvedené položky: 1. 1 bezdrátový ADSL směrovač DSL-G664T 2. 1 šroubovací anténa 3. 1 CD-ROM s návodem k použití 4. 1 telefonní kabel potřebný po připojení ADSL 5. 1 nekřížený ethernetový kabel 6. 1 napájecí adaptér vhodný pro váš elektrický rozvod 7. 1 návod na rychlou instalaci Indikátory na předním panelu Dejte směrovač na místo, kde budou dobře vidět indikátory na předním panelu. Indikátory na předním panelu jsou Power, Status, ADSL Link/Act, WLAN Link/Act a LAN (1 4) Link/Act. Indikátory ADSL, WLAN a LAN monitorují stav a aktivitu linky (Link/Act). Power Status ADSL: Link/Act WLAN: Link/Act LAN 1 4: Link/Act Stálé zelené světlo indikuje, že je směrovač připojen k napájecím napětí. Je-li směrovač odpojen od napájení, indikátor nesvítí. Svítí trvale zeleně během autotestu po zapnutí (POST). Po navázání spojení bude blikat zeleně. Pokud indikátor svítí po provedení POST stále zeleně, došlo k selhání systému a směrovač je třeba restartovat. Stálé zelené světlo indikuje správné ADSL připojení. Rozsvítí se po vytvoření ADSL spojení. Blikající zelené světlo indikuje aktivitu na rozhraní WAN (ADSL). Stálé zelené světlo indikuje správné připojení k bezdrátové síti. Indikátor bliká při bezdrátovém přenosu dat. Stálé zelené světlo indikuje správné ethernetové připojení po spuštění zařízení. Indikátor bliká při přenosu dat přes příslušný ethernetový port. 4

13 Konektory na zadním panelu Všechny konektory pro připojení kabelů jsou umístěny na zadním panelu. Připojte sem napájecí adaptér pro napájení směrovače. Pro obnovení výchozího továrního nastavení použijte tlačítko Reset (viz pokyny v další části Tlačítko Reset ). Anténa ADSL port Sem připojte ADSL kabel Ethernetové porty Sem připojte ethernetové kabely Tlačítko RESET Konektor napájení Sem připojte napájecí adaptér Poznámka Směrovač lze restartovat odpojením a opětovným připojením napájení. 5

14 Úvod do bezdrátových sítí b Standard IEEE b je v současnosti nejrozšířenější standard pro bezdrátové sítě LAN. Bezdrátová LAN (WLAN) je buňková počítačová síť, ve které se přenášejí data pomocí rádiových signálů namísto kabelů. technologie WLAN se běžně používá v domácnostech, malých kancelářích i ve velkých firmách. WLAN zařízení mají vysoký stupeň mobility a flexibility, což umožňuje rychlou výstavbu nebo likvidaci sítě a volný pohyb zařízení v dosahu sítě. Uživatelé bezdrátové lan mohou používat stejné síťové aplikace jako v ethernetové LAN. Adaptérové karty b, používané na laptopech a stolních počítačích, podporují stejné protokoly jako ethernetové síťové karty. Pro většinu uživatelů neexistuje funkční rozdíl mezi počítačem připojeným ke kabelové ethernetové LAN a mobilní bezdrátovou pracovní stanicí, která není fyzicky připojena k síti. U většiny sítí však může být žádoucí, aby se mobilní síťová zařízení dokázala připojit ke kabelové ethernetové LAN a používat sdílené zdroje, například servery, tiskárny nebo připojení k Internetu. DSL-G664T spojuje ethernetovou a bezdrátovou privátní síť s internetovým připojením. Bezdrátová LAN zařízení D-Link si získala prestiž svojí spolehlivostí, flexibilitou a užitnou hodnotou. D-Link nabízí kompletní řadu IEEE b a IEEE 802.1a WLAN produktů, obsahující: b a a bezdrátové adaptérové karty pro notebooky b a a bezdrátové PCI karty pro stolní počítače b a a bezdrátové přístupové body (Access Point) Dvoupásmové (802.11b plus a) bezdrátové přístupové body b a a bezdrátové domácí brány b a a bezdrátové ADSL směrovače Bezdrátové sítě g Dnešní bezdrátové sítě b s rychlostí 11 megabitů za sekundu (Mb/s) se hodí pro širokopásmový přístup k Internetu (který obvykle dosahuje asi 1 Mb/s), jsou však pomalé pro interní přenosy rozsáhlých souborů nebo přenos videa. Zařízení pro bezdrátové sítě a s rychlostí 54 Mb/s určená pro velké firmy jsou však drahá a jelikož pro rádiový přenos používají pásmo 5 GHz a zařízení b používají pásmo 2,4 GHz, znamená přechod na síť a buď vyřazení b vybavení nebo nakoupení ještě dražšího hardwaru, který podporuje oba standardy. Standard g však slibuje stejnou rychlost jako a a možnost koexistence se zařízeními b, jelikož používá také pásmo 2,4 GHz. Standard g je rozšířením b, který je základem mnoha dnes existujících bezdrátových LAN g zvýší rychlost přenosu dat až na 54 Mb/s v pásmu 2,4 GHz pomocí technologie OFDM (orthogonal frequency division multiplexing). Díky zpětné kompatibilitě se mohou bezdrátové adaptéry b připojit přímo k přístupovému bodu g (a naopak) rychlostí 11 Mb/s nebo nižší podle dosahu. Pomocí relativně snadného změny firmwaru byste měli být schopni upgradovat novější b přístupové body tak, aby byly kompatibilní s g. Podobně jako b pracuje g v pásmu 2,4 GHz a přenášený signál používá přibližně 30 MHz, což je jedna třetina pásma. To omezuje počet nepřekrývajících se g přístupových bodů na tři, což je stejné jako u b. Základy bezdrátové LAN Při instalaci směrovače nebo bezdrátového přístupového bodu je užitečné znát některé základy bezdrátové technologie b a používanou terminologii. Pokud nejste obeznámeni s bezdrátovými sítěmi, udělejte si několik minut čas, abyste se naučili základy. Rádiový přenos WLAN zařízení používají pro vysílání a příjem rádiových signálů elektromagnetické vlny v širokém nelicencovaném pásmu rádiového spektra. Je-li přítomen bezdrátový přístupový bod, stane se základní stanicí pro uzly WLAN v dosahu svého vysílání. Uzly WLAN přenášejí digitální data pomocí FM (frekvenčně 6

15 modulovaných) rádiových signálů. WLAN zařízení vytvářejí nosnou vlnu a modulují tento signál pomocí různých technik. Tímto způsobem lze digitální data naložit na nosný signál. Tento rádiový signál přenáší data do WLAN zařízení v dosahu vysílajícího zařízení. Signál přijatý anténou je v přijímajícím zařízení demodulován a jsou z něj získána vyslaná data. Způsob přenosu používaný přístupovým bodem se označuje DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) a pracuje v rozsahu rádiového spektra mezi 2,4 GHz a 2,5 GHz. DSSS je preferovaný způsob používaný u mnoha b a g zařízení. Dosah Dosah by neměl být ve většině domácností nebo v malých kancelářích problémem. Je-li v některých místech slabý nebo vůbec žádný signál, zkuste umístit směrovač tak, aby byl vzdálený přibližně stejně vzdálený od všech bezdrátových zařízení, se kterými má komunikovat. Dosah lze zlepšit přidáním dalších přístupových bodů b do místností, kde je signál slabý. Další informace o umístění směrovače najdete v části Umístění v kapitole Instalace hardwaru. Důležitá poznámka: nastavená hodnota vysílacího výkonu antény na 50% je optimální pro většinu prostředí, kde se wifi připojení využívá. Pro případy otevřeného prostoru (prostředí) může být lepší nastavit vysílací výkon antény na 100%. SSID (Název sítě) Bezdrátové sítě používají SSID (Service Set Identifier), aby bezdrátová zařízení mohla rozpoznat síť a přemisťovat se v dosahu sítě. Bezdrátová zařízení, které spolu chtějí navzájem komunikovat, musí používat stejný SSID. Několik přístupových bodů lze nastavit na stejný SSID, takže se bezdrátové stanice mohou přemisťovat z jednoho místa na jiné, aniž by ztratila spojení s bezdrátovou sítí. DSL-G664T pracuje v Infrastrukturním režimu (Infrastructure). Řídí přístup k bezdrátové síti ve své oblasti dosahu. Po navázání spojení umožní přístup k bezdrátové síti zařízením, která používají správný SSID. DSL-G664T vysílá svůj SSID, aby každá bezdrátová stanice v dosahu mohla zjistit SSID a požádat o připojení. Mnoho bezdrátových adaptérů dokáže vyhledávat dostupné bezdrátové přístupové body. Přístupový bod v Infrastrukturním režimu umožňuje bezdrátovým zařízením prozkoumat síť a vybrat přístupový bod, ke kterému se připojí. Je důležité znát rozdíl mezi SSID a BSSID (Basic Service Set Identifier) neboli preferovaným BSSID. Preferovaný BSSID je definován bezdrátovými stanicemi pro určení přístupového bodu použitého pro přístup k bezdrátové síti. Preferovaný BSSID je MAC adresa přístupového bodu. Proto všechny bezdrátové stanice (bezdrátoví klienti), které používají DSL-G664T přes bezdrátové rozhraní, musí používat jako preferované BSSID jeho MAC adresu. Bezdrátová stanice, která vyhledává v síti dostupné přístupové body, může nabídnout uživateli volbu přístupových bodů identifikovaných pomocí jejich BSSID. Technologie ADSL ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je širokopásmová technologie, která využívá běžné metalické telefonní linky pro vysokorychlostní digitální přenos dat a interaktivních multimediálních aplikací pro firemní a domácí uživatele. ADSL značně zvyšuje kapacitu přenosu signálu metalické telefonní linky, umožňující rychlejší přenos dat a spolehlivější připojení bez narušení normálních telefonních služeb.adsl zařízení umožňují užívat výhod vysokorychlostního přístupu k Internetu bez jakékoli ztráty kvality nebo přerušení možností telefonování nebo faxování. ADSL poskytuje příslušnou službu přes jednu telefonní linku při rychlosti přenosu až 8 Mb/s směrem k uživateli (downstream) a až 800 Kb/s směrem od uživatele (upstream) v závislosti na stavu místní telefonní linky. Mezi uživatelem a ústředím poskytovatele připojení je vytvořeno zabezpečené spojení typu point-to-point. ADSL zařízení firmy D-Link podporují doporučení ADSL fóra, týkající se rámců, formátů dat a protokolů vyšších vrstev. 7

16 2 Instalace hardwaru DSL-G664T pracuje ve třech samostatných sítích: kabelové ethernetové LAN, bezdrátové LAN a kabelové ADSL WAN. Při umístění směrovače je třeba vzít v úvahu, že je připojen do těchto tří sítí pomocí tří typů médií. Ethernetové kabely připojují směrovač k počítačům a síťovým zařízením a ADSL kabel jej připojuje k telefonní zásuvce. Navíc musí být zařízení blízko elektrické zásuvky pro napájení. Zřídit tato kabelová připojení není obvykle složité. Rozhodnutí o umístění směrovače je však komplikováno potřebami bezdrátové komunikace. Umístění Možnosti dobrého bezdrátového připojení přes DSL-G664T může ovlivnit mnoho faktorů prostředí. Pokud instalujete zařízení bezdrátové sítě poprvé, přečtěte si a vezměte v úvahu níže uvedené body. Zařízení může být umístěno na poličce nebo na stole, pokud možno tak, abyste mohli v případě potřeby vidět indikátory na předním panelu. Předpokládaný dosah bezdrátové sítě je 100 metrů v budovách a až 300 metrů ve volném prostoru. To vám umožňuje přístup k síti prakticky odkudkoli. Mějte však na paměti, že počet, síla a rozmístění zdí, stropů a jiných objektů, kterými musí signál procházet, může dosah snížit. Dosah se obvykle mění v závislosti na druhu materiálů a úrovni rádiového rušení v místě použití. Pro zajištění maximálního dosahu a síly signálu dodržujte tyto základní pokyny. 1. Omezte počet zdí a stropů na minimum: Signál vysílaný zařízeními bezdrátové LAN může procházet přes stropy a zdi. Každá zeď nebo strop však může snížit dosah zařízení pro bezdrátovou komunikaci o 1 až 30 metrů. Umístěte bezdrátová zařízení tak, aby byl počet zdí a stropů mezi nimi co nejmenší. 2. Uvažujte o překážkách ve směru přímé čáry mezi přístupovými body a pracovními stanicemi: Zeď silná 0,5 metru se při průchodu signálu pod úhlem 45 jeví, jako by měla tloušťku téměř jeden metr. Při úhlu 2 vypadá, jako by měla tloušťku přes 14 metrů. Snažte se umístit přístupové body a bezdrátové adaptéry tak, aby signál procházel zdmi a stropy přímo co nejkratší cestou a dosáhnout tak lepšího příjmu. 3. Šíření signálu ovlivňuje druh stavebního materiálu: Budovy stavěné s použitím kovových profilů nebo kovové dveře mohou snížit účinný dosah zařízení. Pokud je to možné, umístěte bezdrátová zařízení tak, aby signál procházel přes suché zdi nebo volné dveřní otvory a ne přes kovové materiály. Zdi z litého betonu jsou vyztuženy ocelí, zatímco v cihlových nebo tvárnicových zdech obvykle ocelová konstrukce nebývá. 4. Nastavte antény na nejlepší příjem: Zkoušejte nasměrovat anténu tak, aby se zvýšila síla signálu. Některé adaptéry nebo přístupové body umožňují uživateli zjistit sílu signálu. 5. Mějte zařízení v dostatečné vzdálenosti (nejméně 1 2 metry) od jiných elektrických zařízení: Umístěte bezdrátová zařízení co nejdále od elektrických zařízení která mohou vytvářet rušivý rádiový signál, jako jsou např. mikrovlnné trouby, monitory, elektrické motory atd. Důležitá poznámka: nastavená hodnota vysílacího výkonu antény na 50% je optimální pro většinu prostředí, kde se wifi připojení využívá. Pro případy otevřeného prostoru (prostředí) může být lepší nastavit vysílací výkon antény na 100%. 8

17 Napájení směrovače Bezdrátový ADSL směrovač DSL-G664T Návod k použití UPOZORNĚNÍ: Směrovač musí být používán s napájecím adaptérem, který je součástí dodávky. Připojení napájení ke směrovači 1. Připojte kabel napájecího adaptéru do konektoru napájení na zadním panelu směrovače a pak připojte napájecí adaptér do vhodné blízké elektrické zásuvky. 2. Indikátor Power by se měl rozsvítit a zůstat svítit. Indikátor by měl svítit zeleně a po několika sekundách by měl začít blikat. 3. Je-li ethernetový port připojen k fungujícímu zařízení, zkontrolujte indikátory Ethernet Link/Act, abyste zjistili, zda je připojení v pořádku. Při připojení k bezdrátové síti by měl svítit indikátor WAN. Směrovač se pokusí navázat ADSL připojení. Je-li připojena ADSL linka a směrovač je správně nakonfigurován, měl by se indikátor ADSL po několika sekundách rozsvítit. Při první instalaci zařízení může být zapotřebí změnit některá nastavení, aby mohl směrovač navázat spojení. Tlačítko Reset Stisknutím tlačítka Reset po dobu několika sekund při zapnutém směrovači se obnoví výchozí tovární nastavení směrovače. Stiskněte opatrně tlačítko pomocí špičky kuličkového pera nebo kancelářské sponky. Pamatujte, že resetováním se vymažou všechny informace uložené ve flash paměti včetně informací o účtu uživatele a nastavení LAN IP. Tovární výchozí IP adresa směrovače je , maska podsítě je , výchozí jméno uživatele je admin a heslo admin. 9

18 Připojení k síti Bezdrátový ADSL směrovač DSL-G664T Návod k použití Připojení ke kabelové síti je zajišťováno přes ADSL port a čtyři ethernetové porty vzadu na směrovači. Příklady viz popis zadního panelu směrovače a níže uvedené obrázky. Připojení ADSL linky Pro připojení směrovače k telefonní zásuvce použijte dodávaný ADSL kabel. Připojte jeden konec kabelu do ADSL portu (konektor RJ-11) na zadním panelu směrovače a druhý konec do telefonní zásuvky RJ-11. Pokud používáte filtr s dolní propustí, postupujte podle pokynů dodávaných s filtrem nebo pokynů od poskytovatele připojení. ADSL připojení představuje WAN rozhraní pro připojení k Internetu Je to fyzické připojení k páteřní síti poskytovatele služby a nakonec k Internetu. Připojení směrovače k Ethernetu Směrovač lze připojit k počítačům nebo ethernetovým zařízením přes ethernetové porty 10/100BASE-TX na zadním panelu. Všechna připojení k propojovacím ethernetovým zařízením, jako jsou např. přepínač (switch) nebo rozbočovač (hub), musí pracovat pouze rychlostí 10/100 Mb/s. Když připojíte směrovač k ethernetovému zařízení, které dokáže pracovat rychlostí Mb/s, ujistěte se, že připojovaný port zařízení podporuje funkci auto-negotiation (NWay), umožňující automatické nastavení rychlosti. Použijte standardní síťový kabel s kroucenými páry vodičů a konektory RJ-45. RJ-45 port na směrovači má překřížené vývody (MDI-X). Při rozhodování, jaký typ kabelu použít pro toto připojení, dodržujte pokyny pro standardní ethernetové připojení. Při připojování směrovače přímo k PC nebo serveru použijte přímý (nekřížený) kabel. Když připojujete směrovač k normálnímu (MDI-X) portu přepínače nebo rozbočovače, měli byste použít křížený kabel. Při připojení k uplink (MDI-II) portu (port pro nadřazenou část sítě) použijte normální přímý (nekřížený) kabel. Pro připojení směrovače k LAN platí také pravidla týkající se délky ethernetového kabelu. Kabel připojující směrovač k LAN nesmí být delší než 100 metrů. Připojení směrovače k přepínači nebo rozbočovači Připojte směrovač k uplink portu (MDI) na ethernetovém rozbočovači nebo přepínači pomocí přímého (nekříženého) kabelu podle obrázku níže: přepínač/rozbočovač DSL-G664T Uplink port se obvykle používá pro připojení nadřazené části sítě. Pokud si chcete rezervovat uplink port přepínače nebo rozbočovače pro jiné zařízení, připojte směrovač k libovolnému jinému MDI-X portu pomocí kříženého kabelu. 10/100 BASE-TX kabel Pro uplink a ethernetový MDI/MDIX port 10/100 BASE-TX 10

19 Připojení směrovače k počítači PC 10/100 BASE-TX kabel DSL-G664T Připojte směrovač přímo k ethernetovému portu 10/100BASE-TX síťové karty na PC pomocí dodávaného ethernetového kabelu podle tohoto obrázku. 10/100 BASE-TX Napájení směrovače Připojení napájení ke směrovači 1. Připojte kabel dodávaného napájecího adaptéru do konektoru napájení na zadním panelu směrovače a pak připojte napájecí adaptér do vhodné blízké elektrické zásuvky. 2. Indikátor Power by se měl rozsvítit a zůstat svítit. Indikátor by měl svítit zeleně a po několika sekundách by měl začít blikat. 3. Je-li ethernetový port připojen k fungujícímu zařízení, zkontrolujte indikátory Ethernet Link/Act, abyste zjistili, zda je připojení v pořádku. Při připojení k bezdrátové síti by měl svítit indikátor WAN. Směrovač se pokusí navázat ADSL připojení. Je-li připojena ADSL linka a směrovač je správně nakonfigurován, měl by se indikátor ADSL po několika sekundách rozsvítit. Při první instalaci zařízení může být zapotřebí změnit některá nastavení, aby mohl směrovač navázat spojení. Tlačítko Reset Stisknutím tlačítka Reset po dobu několika sekund při zapnutém směrovači se obnoví výchozí tovární nastavení směrovače. Stiskněte opatrně tlačítko pomocí špičky kuličkového pera nebo kancelářské sponky. Pamatujte, že resetováním se vymažou všechny informace uložené ve flash paměti včetně informací o účtu uživatele a nastavení LAN IP. Tovární výchozí IP adresa směrovače je , maska podsítě je , výchozí jméno uživatele je admin a heslo admin. 11

20 3 Základní konfigurace směrovače Při první instalaci směrovače se doporučuje nakonfigurovat WAN připojení pomocí jednoho počítače připojeného přímo ke směrovači, aby počítač ani směrovač nebyly připojeny k LAN. Jakmile WAN připojení funguje správně, můžete pokračovat v provádění změn konfigurace směrovače včetně nastavení IP a DHCP. Tato kapitola se zabývá použitím počítače pro konfiguraci WAN připojení. Následující kapitola popisuje různá menu, používaná pro konfiguraci a monitorování směrovače, včetně způsobu změny nastavení IP a DHCP serveru. Přehled konfigurace WAN 1. Připojení ke směrovači: Pro nakonfigurování WAN připojení používaného směrovačem je nejprve zapotřebí komunikovat se směrovačem přes jeho konfigurační rozhraní, které je založeno na HTML a lze je vyvolat pomocí webového prohlížeče. Pro vyvolání konfiguračního programu musí být počítač schopen vidět směrovač. Počítač může vidět směrovač, pokud je ve stejné podsíti jako směrovač. Toho lze dosáhnout nastavením IP adresy počítače tak, aby patřil do stejné podsítě jako směrovač. Nejsnadnější způsob, jak zajistit správné nastavení IP na počítači, je nechat je nakonfigurovat DHCP serverem vestavěným ve směrovači. Další část popisuje, jak změnit konfiguraci IP u počítače s operačním systémem Windows tak, aby byl klientem DHCP. 2. Konfigurace WAN připojení: Jakmile jste schopni vyvolat konfigurační program, můžete přikročit ke změně nastavení potřebné pro vytvoření ADSL spojení a připojení k síti poskytovatele služby. Existují různé způsoby pro vytvoření spojení k síti poskytovatele služby a k Internetu. Měli byste vědět, jaký typ zapouzdření a připojení je třeba použít pro vaši ADSL službu. Někteří uživatelé budou muset změnit nastavení PVC používané pro ADSL připojení. Váš poskytovatel služby by vám měl dát všechny informace potřebné pro úspěšné nakonfigurování WAN připojení. Konfigurace nastavení IP na počítači Pro nakonfigurování vašeho systému tak, aby přebíral nastavení IP ze směrovače, musí být nejprve nainstalován protokol TCP/IP. Je-li počítač vybaven ethernetovým portem, je na něm pravděpodobně již protokol TCP/IP nainstalován. Používáte-li Windows XP, je protokol TCP/IP nainstalován již při standardní instalaci systému. Níže je uveden příklad nakonfigurování systému Windows XP pro automatické získávání nastavení IP ze směrovače. Za tímto příkladem je podrobný popis postupů použitých v jiných verzích operačního systému Windows nejprve pro zjištění, zda byl protokol TCP/IP již nainstalován; pokud ne, jsou uvedeny pokyny pro jeho nainstalování. Když je protokol nainstalován, můžete nakonfigurovat systém na přebírání nastavení IP ze směrovače. U počítačů s jiným operačním systémem než Windows postupujte podle pokynů k příslušnému operačnímu systému, abyste nakonfigurovali systém na přebírání IP adresy ze směrovače, tj. nakonfigurovali systém jako klienta DHCP. Poznámka Používáte-li tento směrovač pro zajištění přístupu k Internetu pro více než jeden počítač, můžete tyto pokyny použít později pro změnu nastavení IP u ostatních počítačů. Nemůžete však použít stejnou IP adresu, protože každý počítač musí mít svoji vlastní IP adresu, která je v rámci sítě jedinečná. 12

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka WELL PWR-734CE Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...2 1.2 OBSAH BALENÍ...4 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...5 1.4 ZAPOJENÍ ADSL

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka Verze A1.0, duben 11, 2011 260099-007 Úvodní slovo Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL 2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...

Více

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Technicolor TC 7200 Strana 1 / 77 POZOR Před začátkem servisních prací odpojte napájení. Toto zařízení je určeno jen k provozu uvnitř budov. Telefonní konektory Line 1 a Line

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Certifikát FFC CE Prohlášení o FCC Toto zařízení bylo testováno a splnilo všechny limity pro třídu B digitálních zařízení, na základě součástí 15 pravidel

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 2602HW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414. Uživatelský návod

54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414. Uživatelský návod 54Mbps bezdrátový router s funkcí Wireless ISP WRT-414 Uživatelský návod Licenční práva. Copyright 2005 by PLANET Technology Corp. Všechna práva vyhrazena. Všechny značky a produkty zmíněné v tomto návodě

Více

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP PC-CERBERUS ADSL LITE 1. Úvod ADSL modem s routerem a firewallem Tento ADSL router pracuje na bázi chipsetu Conexant ADSL Router. Je vybaven funkcí "vždy zapnuto" a umožňuje vysokorychlostní širokopásmové

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ASUS bezdrátový EZ N směrovač 150M High Speed AIR WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Uživatelská příručka CZ4941 Manual.indd...1 009.7.8...10:15:9.AM CZ4941 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer

Více

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 bezdrátový broadband router Obsah 1. Popis produktu...3 2. Obsah balení...4 3. Systémové požadavky... 4 4. Požadavky na místo instalace... 5 5. Vlastnosti produktu...

Více