Vítr do plachet Vašeho byznysu!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítr do plachet Vašeho byznysu!"

Transkript

1 Czech Accelerator Vítr do plachet Vašeho byznysu!

2 Obsah I. Úvod o projektu 3 CzechAccelerator v číslech 8 II. Řekli o projektu 10 III. Informace o inkubátorech 12 CzechAccelerator v USA Silicon Valley 12 CzechAccelerator v USA Boston 14 CzechAccelerator ve Švýcarsku Curych 16 CzechAccelerator v Izraeli Misgav 17 CzechAccelerator v Singapuru 18 IV. Příspěvky vybraných účastníků 20 Český technologický akcelerátor 20 CzechAccelerator V. Závěr 33

3 I. úvod o projektu CzechAccelerator partner pro rozvoj úspěšného byznysu na zahraničních trzích Český trh někdy bývá pro velké myšlenky a skvělé nápady malý. Firmy, které se s nadšením a obrovským nasazením pouštějí do inovací, se dříve či později začnou poohlížet po zahraničních trzích, na kterých by mohly svůj inovativní produkt či službu představit, a rozvíjet tak úspěšný byznys i v budoucnu. Expanze na zahraniční trhy ale obvykle není pro firmy jednoduchou záležitostí, zvláště pro ty střední a menší či dokonce pro startupy. Vyžaduje nejen značné množství znalostí a zkušeností, ale také finančních investic. Projekt agentury CzechInvest s názvem CzechAccelerator je určen právě těm firmám, které disponují inovativními produkty s vysokým potenciálem jejich komercializace na globálním trhu a mají vážný zájem a motivaci na zahraniční trhy vstoupit. CzechAccelerator nabízí takovým firmám silné zázemí i finanční podporu. Pokud firma podniká v oborech biotechnologií, ICT, life sciences, zdravotnické techniky, čistých technologií, nanotechnologií a přesného strojírenství, je pro ni tento projekt určen. Produkt, se kterým se společnost do projektu CzechAccelerator hlásí, musí mít vysoký růstový potenciál a musí být zaměřen na rozvoj nových a inovativních technologických řešení. Cílem projektu je usnadnit vstup společností na rozvinuté zahraniční trhy, a to zejména pomocí rozvoje manažerských zkušeností firem a rozšířením marketingových dovedností prostřednictvím specializovaných poradenských služeb. 3

4 Projektu se účastní firmy, které hledají nové možnosti pro své podnikání, kapitál pro rozvoj či strategického nebo technologického partnera. Od roku 2011 projekt vypravil do pěti světových destinací a předních technologických center několik desítek českých společností. Ty oceňují především možnost být součástí zahraničního podnikatelského prostředí, sbírat zkušenosti na nejrůznějších networkingových akcích a setkáních s investory či příležitost konzultovat svůj podnikatelský plán s profesionálními poradci. S největší pravděpodobností by se tyto firmy do destinací vypravily samy, ale zajištění kanceláře v prestižních inkubátorech a využití kontaktů, které získají prostřednictvím projektu CzechAccelerator, jim ušetří spoustu času, námahy i peněz a výrazně zvýší šanci na úspěch. Jen v první výzvě podpořil projekt CzechAccelerator šest účastníků částkou téměř dva a čtvrt milionu korun. Největší poskytnutý obnos představují předplacené služby zahraničních partnerů, tedy pronájem kanceláří, networking a mentoring. Druhá nejvyšší částka byla vyplacena za služby spojené s ochranou práv duševního vlastnictví, která zahrnuje například patentové přihlášky a NDA (Non-disclosure agreement). Třetí nákladové místo pak patří účasti na networkingových akcích, konferencích a veletrzích. Vyberte si z pěti špičkových technologických destinací Rozvoj zkušeností a podnikání probíhá v pěti destinacích na západním (Silicon Valley) a východním (Boston) pobřeží USA, v Singapuru, Izraeli a ve Švýcarsku. Každá destinace nabízí rozvoj podnikatelských dovedností pro firmy zaměřené na konkrétní obory. Kancelářské prostory jsou umístěny v inkubátorech, které zajistí napojení na přední odborníky z daných odvětví, finanční investory a technologické partnery. Šance pro odvážné se otevírá dvakrát ročně Zájemci se do projektu mohou hlásit vždy v rámci jednotlivých výzev. V projektu bylo naplánováno celkem 6 výzev, které jsou vyhlašovány přibližně každý půlrok. Vyhlášení poslední, šesté, výzvy se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku Svou šanci na úspěch může firma využít i opakovaně, není však možné odcestovat dvakrát do stejné destinace. Také je třeba znovu absolvovat hodnotící proces a uspět v konkurenci dalších firem, které se do projektu hlásí nově. Pro většinu firem je pobyt v dané destinaci v rámci projektu CzechAccelerator odrazovým můstkem pro další rozvoj podnikání a do destinace se poté za konkrétními obchodními kontakty vracejí již na své vlastní náklady. 4

5 Co firmy v projektu CzechAccelerator získají Základním benefitem je bezplatný 1 pronájem kancelářských prostor v podnikatelském inkubátoru. Dále mohou firmy získat příspěvek na právní služby v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, služby špičkových poradců, mentoring a coaching v destinaci, snadný přístup k potenciálním strategickým partnerům a investorům a také možnost účastnit se pravidelných networkingových akcí nebo seminářů. K dispozici jsou účastníkům projektu rovněž konzultační služby v oblasti právní, marketingové a HR problematiky, finančních strategií a business developmentu. Součástí poskytovaného poradenství je také podpora v procesu získávání financování formou business angels či rizikového kapitálu. V neposlední řadě agentura CzechInvest poskytuje příspěvek na letenku a ubytování. Před tím, než odjedou firmy do zahraniční destinace, účastní se bezplatného 1 předodletového marketingového a právního školení, které je zaměřeno na ochranu práv duševního vlastnictví, zakládání poboček, tvorbu podnikatelského plánu, analýzu rizik, trhu a konkurence, marketingovou, propagační a distribuční strategii, prodejní techniky, efektivní komunikaci s investory apod. 1 Uvedené služby hradí dodavatelům přímo agentura CzechInvest, neprocházejí účetnictvím účastníka projektu, ale jejich výše se započítává do de minimis účastníka. Výše podpory v režimu de minimis je uvedena v registru de minimis (RDM), který je k dispozici na 5

6 Obr. č. 1: Podpora účastníkům projektu (přehled podpory platné od 5. výzvy projektu) Služby 100% hrazené CzechInvestem Předodletové právní, marketingové a ekonomické školení Kancelářské prostory na 3 6 měsíců Základní balíček networkingových služeb Služby placené zpětně* Cestovné do destinace a příspěvek na ubytování 50 % do max. stanoveného limitu Podpora ochrany práv duševního vlastnictví Účast na odborných konferencích a seminářích 100 % max. 200 tisíc Kč/firma 100 % max. 200 tisíc Kč/firma Školení, mentoring, coaching a služby expertů a poradců v destinaci 50 % max. 400 tisíc Kč/firma 6

7 Služby, které se účastníkovi hradí zpětně ve formě dotace 1. Cestovné do destinace a příspěvek na ubytování Příspěvek na ubytování (podpora 50 %, maximálně však 500 Kč na den na společnost). Letecká doprava ekonomickou třídou pro max. 2 zaměstnance (podpora 50 %, maximálně však Kč na jednu zpáteční letenku do USA a Singapuru a Kč na jednu zpáteční letenku do Švýcarska a Izraele). Maximálně jedna letenka pro jednoho zaměstnance. 2. Podpora ochrany práv duševního vlastnictví (100 %, max. 200 tisíc Kč/firma) Poplatky spojené s patentovým řízením, registrací ochranné známky, registrací průmyslového či užitného vzoru (zpracování žádosti) v určené destinaci. Podpořit lze také náklady spojené s mezinárodní patentovou přihláškou PCT. 3. Účast na odborných konferencích a seminářích (100 %, max. 200 tisíc Kč/firma) Vstupenky na networkingové akce, semináře či veletrhy, apod. 4. Školení, mentoring, coaching a služby expertů a poradců v destinaci (50 %, max. 400 tisíc Kč/firma) Např. odborné poradenství (studie) týkající se produktu, problematiky oslovení strategických partnerů a investorů, školení na tvorbu byznys plánu, marketingové dovednosti, prezentační dovednosti, business development (získávání nových klientů), zpracování vhodného návrhu prezentace produktu na zahraničním trhu, účast experta či poradce na jednání se strategickými partnery/investory či překlady. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, (OPPI), prioritní osy 6 Služby pro rozvoj podnikání programu Poradenství. * Výše uvedené služby jsou vypláceny zpětně po ukončení projektu a předložení žádosti o platbu, za předpokladu splnění podmínek uvedených ve smlouvě o spolupráci a v případě, že náklady budou v přímé souvislosti se schváleným individuálním projektem účastníka. Smlouva o spolupráci je uzavřena s poskytovatelem podpory, kterým je agentura CzechInvest. Podpora je účastníkům poskytována dle pravidla de minimis. 7

8 CzechAccelerator v číslech Celkové náklady a dotace na šest účastníků z I. výzvy destinace Boston a Silicon Valley Výše dotace v Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 A B C D E F G H Zdroj: CzechInvest, 2013 Legenda: A Cestovné (letecká doprava) B Příspěvek na ubytování C Předodletové právní a marketingové školení D Služby expertů a poradců v destinaci E Školení, mentoring a coaching F Účast na networkingových akcích, konferencích, veletrzích G Ochrana práv duševního vlastnictví (patentové přihlášky, NDA apod.) H Služby zahraničních partnerů (kancelář, networking a mentoring) 8

9 Konkrétní úspěchy firem, které se zúčastnily I. výzvy projektu CzechAccelerator destinace Boston a Silicon Valley Zdroj: CzechInvest, 2013 Legenda: Celkový počet strategických technologických partnerství v jednání Celkový počet uzavřených strategických technologických partnerství Počet uzavřených NDA Založení pobočky v destinaci Ostatní formy spolupráce, partnerství (např. pokračuje spolupráce s mentorem/mentory) Pokračování v byznysu v destinaci Celkový počet uzavřených strategických obchodních partnerství Podána patentová přihláška či jiná ochrana duševního vlastnictví Počet uzavřených dohod o finanční a/nebo technologické spolupráci se zahraničním partnerem Celkový počet strategických obchodních partnerství v jednání Popiska grafu: V rámci I. výzvy projektu CzechAccelerator odcestovalo na východní a západní pobřeží USA šest společností. Z konkrétních úspěchů, které v zahraničí tyto firmy získaly, lze zmínit založení nových poboček, uzavřená strategická, technologická i obchodní partnerství či dohody o finanční a technologické spolupráci se zahraničními partnery. Mezi úspěchy patří také podané patentové přihlášky. Předjednána je další spolupráce a partnerství. 9

10 II. řekli o projektu Tomáš Čása, Investment Manager, Genesis Capital s.r.o. (hodnotitel v projektu CzechAccelerator ) Jako zástupce správce rozvojového kapitálu Genesis Capital jsem se zúčastnil výběru projektu pro CzechAccelerator s cílem aplikovat stejná klíčová posuzovací kritéria, která jsou obecně považována za stěžejní při posuzování investičních příležitostí. Při hodnocení a výběru perspektivních účastníků pro tento program jsem se tedy snažil zaujmout pozici investora, který zvažuje životaschopnost a potenciál představených projektů. Mezi perspektivními žadateli byla patrná znatelná dominance projektů zaměřujících se na služby v sektoru IT a internetu. U tohoto typu projektů je velmi složité udělat si ve vymezeném krátkém časovém úseku názor na robustnost prezentovaných záměrů. Některé z nich však bylo možno vyhodnotit jako nepoužitelné z důvodu absence kompetitivní platformy a jakékoliv přidané hodnoty v rámci dnešního velmi nasyceného internetového a IT trhu. Na druhou stranu, několik uchazečů prezentovalo jasně definovatelný konkurenceschopný produkt nebo službu, pro jejíž další rozvoj se CzechAccelerator jevil jako velmi užitečný, například pro účely zmapování relevantního trhu nebo pro nabytí nutných odborných či obchodních zkušeností. Rozvojových projektů ze segmentu čistě výrobních firem bylo představeno pouze několik, a to i přes nespornou tradici několika stabilně vysoko maržových výrobních oborů v českém prostředí. To může být důsledkem schopnosti tohoto typu rozvojových záměrů zprostředkovat si kontakty přes své kanály, nebo také silné predominance zmíněných internetových projektů napříč celým trhem. Jedním z nejdůležitějších aspektů hodnoticího procesu je také subjektivní názor na autora projektu, manažery, případně vlastníky firem. Silné personální obsazení dává záruku, že zkušenosti a znalosti nabyté v rámci projektu CzechAccelerator budou využity k dalšímu rozvoji představeného projektu, či případně zrealizovány jinde. Z tohoto pohledu vnímám CzechAccelerator jako velmi důležitou iniciativu při podpoře onoho nyní tak často zmiňovaného podnikatelského ducha. Považuji projekt CzechAccelerator za přínosný v rozvoji perspektivních firem. 10 Považuji projekt CzechAccelerator za přínosný v rozvoji perspektivních firem. Formou plnění totiž není finanční investice, ale pouze zprostředkování zázemí a kontaktů, což může být při raném rozvoji firmy ještě důležitější aspekt. Účastníci tedy nutně nemusí usilovat o to, prezentovat projekt lepší, než ve skutečnosti je, jak tomu často bývá při posuzování investičních záměrů, jejichž cílem je sehnat financování dalšího rozvoje. Naopak, projekty nebo firmy, které projdou projektem CzechAccelerator, mohou být na případný vstup investora v další fázi mnohem lépe připraveny.

11 Vojta Bednář, šéfredaktor serveru tyinternety.cz Je skvělé, když stát pomůže ekosystém nastartovat Není velkých pochyb o tom, že u nás byl pokud jde o inovativní podnikání ještě nedávno značný deficit zahraničních zkušeností a příležitostí, který do jisté míry trvá stále. Český internetový rybník byl s výjimkou několika antivirových společností vždy velice lokální a vlastně jsme si vystačili s vlastními službami. Se službami jako je Seznam, který je jedním z posledních svého druhu na světě, schopný konkurovat Googlu. Právem na ně můžeme být hrdí, ale nedostatek rozhledu se někde musel projevit. Dnes se časy zřetelně mění. Na Českou republiku zaměřila pozornost organizace US Market Access Center (mimo jiné i díky spolupráci s CzechAcceleratorem), která propojuje místní týmy s americkými investory a nabízí jim pobyty v Silicon Valley. Projekty jako TechSquare či Node5 k nám pravidelně dováží formáty, osobnosti i start-upisty ze zahraničí. V Praze právě vzniká pobočka globálního akcelerátoru Wayra, která slibuje přilákat týmy a mentory z mnoha zemí. A české start-upy jako je Videoflot se nebojí vyrazit na vlastní pěst třeba do akcelerátoru v Chile. Oproti situaci před několika lety je dostupnost zahraničního prvku nesrovnatelná, ne vše se ale dá vyřešit nebo zcela poznat a pochopit z Česka. Ostatně podle US MAC je zřejmě nejčastější chybou, kvůli níž firmy selhávají v expanzi do světa, předpoklad, že všechny trhy jsou v zásadě stejné jako ten domácí a vstup na ně se dá vyřešit v rámci týdnů. Projekt CzechAccelerator bezpochyby může být odpovědí na tento problém. Stále více vidím sílu tohoto projektu především v tom, že na rozdíl od domácí start-upové scény silně orientované na Spojené státy či nově Velkou Británii, nabízí a podporuje pobyty také v zemích, jako je Švýcarsko nebo Izrael. I zde zatím soukromé vazby teprve čekají Je skvělé, když stát pomůže ekosystém nastartovat. na vytvoření, stejně jako dříve chyběly v případě Silicon Valley. Osobně bych si přál, aby se podobně podařilo více vytěžit například také potenciál sousedního Německa. Českým start-upům chybí kromě rodících se kontaktů v zahraničí ještě spousta dalších věcí. Chybí jim více českých vzorů ochotných pomáhat, chybí jim i opora ve vzdělávacím systému (díky za projekty typu icollege a eclub). Chybí také to, aby se slovo podnikatel zbavilo negativního zabarvení a aby bylo založení firmy stejně tak vysněným a respektovaným povoláním školáků, jako medicína nebo právničina. Chybí trochu větší rozhled a některým snad i větší pokora a odpovědnost. 11

12 III. informace o inkubátorech CzechAccelerator ve světě špičkové technologické destinace CzechAccelerator nabízí zájemcům celkem pět destinací, v nichž působí technologické špičky v daných oborech. Účastníci CzechAcceleratoru zde mají možnost získat kontakty, které mohou výrazně ovlivnit budoucnost jejich podnikání. V každé destinaci má CzechAccelerator kvalitní partnery ti se o účastníky starají po celou dobu pobytu. CZECHACCELERATOR V USA SILICON VALLEY Kde: Business inkubátor US Market Access Center (US MAC) v San Jose ve spolupráci s inkubátorem Rocket Space v San Franciscu Obory: ICT, life sciences, nanotechnologie Budova US Market Access Center Proč si vybrat Silicon Valley Jedná se o jedno z nejvýznamnějších technologických center světa s největší světovou koncentrací fondů rizikového kapitálu a know-how v oblasti IT. Působí tu více než technologických firem (to je více než 1/3 největších amerických inovativních firem). 2 Svá sídla nebo klíčová vývojová centra tu mají 2 Průvodce pro snadnou orientaci v Silicon Valley [online]. 2011[cit ]. Dostupné z: pro%20pobyt%20v%20silicon%20valley.pdf 12

13 i nejvýznamnější IT firmy světa jako Google, Sun Microsystems, Oracle nebo Microsoft. Důležitou roli ve vývoji nových nápadů, patentů, technologických klastrů a podnikání má místní univerzitní a výzkumné prostředí (Stanford, Berkeley a San Jose State University). Venture kapitálové fondy zvýšily v posledních letech také investice v oblasti biotechnologií, energie, zdravotnické techniky, médií a zábavního průmyslu. 3 Podle studie společnosti PricewaterhouseCoopers 4 venture kapitálové firmy například jen v roce 2009 investovaly do čistých technologií celkem 1,9 miliardy USD a podpořily 185 projektů. US MAC je podnikatelský inkubátor, který v posledních 15 letech své existence spolupracoval s více než 800 technologickými společnostmi z více než 50 zemí světa. 5 US MAC se zaměřuje zejména na zahraniční technologické start-upy, které mají zájem o vstup na americký trh. Jedná se o společný projekt San Jose Redevelopment Agency a San Jose State University Research Foundation. Vybrané služby pro klienty inkubátoru: Pronájem kancelářských prostor včetně nábytku, plně vybavené recepce a konferenčních místností. Jednodenní úvodní školení o místním podnikatelském prostředí. 80 a více networkingových akcí ročně. Služby více než 100 mentorů s různými specializacemi. Pitch Practice čtvrtletní setkání s investory business angels (US MAC spolupracuje s Early Stage Venture and Mentor Capital Funds, jako jsou the Band of Angels, Sand Hill Angels, dále Keiretsu Forum a Harvard Angels). Měsíční International Entrepreneurs Happy Hour konané v San Jose s klienty US MAC a dalšími podnikateli ze Silicon Valley či partnery z právních kanceláří a BA. SV Forum organizuje několikrát do roka akce (cca 200 akcí) zaměřené na výměnu informací a kontaktů mezi technologickou komunitou v Silicon Valley. Konzultace a školení ve spolupráci s Kauffman Foundation, která patří mezi 30 největších amerických nadací v oblasti vzdělávání. FastTrac program již od roku 1993 pomocí komplexní sady prostředků (školení, mentoring, znalosti, sdílení praktických zkušeností od ostatních podnikatelů, kontakty atd.) pomáhá malým a začínajícím podnikům. US MAC spolupracuje s RocketSpace inkubátorem a co-working centrem sídlícím v srdci San Francisca. Prostředí 3 Průvodce pro snadnou orientaci v Silicon Valley [online]. 2011[cit ]. Dostupné z: pro%20pobyt%20v%20silicon%20valley.pdf 4 Průvodce pro snadnou orientaci v Silicon Valley [online]. 2011[cit ]. Dostupné z: pro%20pobyt%20v%20silicon%20valley.pdf 5 US Market Access Center [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 je navrženo speciálně pro tech společnosti z oboru ICT a new media. RocketSpace hostí přes 130 společností, zejména z oborů mobile, gaming, Web 2.0 apod. (např. Uber, Zaarly, PocketGems, Zappos a Podio). Go Global Silicon Valley je program skládající se ze tří částí. První je pětidenní Boot kemp zahrnující one-on-one mentoring, druhým krokem je část nazvaná Smart Start, která zahrnuje úzkou spolupráci s vybraným mentorem a revizi byznys plánu. Cílem třetí části Scale Fast je zjistit, jak rychle se společnost může etablovat na americkém trhu. Více na a CZECHACCELERATOR V USA BOSTON Kde: Strategická, poradenská skupina MassGlobal Partners (MGP), která sídlí v Cambridge Innovation Center (CIC) Obory: biotechnologie, life sciences, zdravotnická technika, čisté technologie Budova Cambridge Innovation Center Proč si vybrat Boston Místní podnikatelské prostředí je úzce propojené s univerzitním (Harvard University, Boston University, Northeastern University, University of Massachusetts a další). Je zde rychle rostoucí start-up ekosystém s téměř společnostmi. 6 Boston je jedničkou z hlediska investovaného rizikového kapitálu v přepočtu na obyvatele. 7 Ve srovnání se Silicon Valley je zde větší rozmanitost oborů. Zdejší oborová asociace biotechnologického průmyslu je nejstarší svého druhu na světě a přes 450 jejích členů z více než 600 podniká přímo v oboru. 8 MassGlobal Partners je strategická a taktická poradenská skupina, která ve spolupráci s Cambridge Innovation Center zajišťuje pro účastníky projektu poradenskou a konzultační činnost, 6 Boston Start-up Companies AreaStartups.com [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Boston start-up scene picture presentation 2-12: What makes Boston s start-up scene special? BUSSGANG, Jeff. Upload & Share PowerPoint presentations and documents [online] [cit ]. Dostupné z: 8 České biotechnologické dny v Bostonu Generální konzulát České republiky v New Yorku. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: dny_v_bostonu.html 14

15 mentoring a coaching, pronájem kancelářských prostor či možnosti setkání a networkingu účastníků s potenciálními partnery. MGP se zaměřuje na mezinárodní spolupráci inovativních firem ve vědě a technice. CIC je nejrychleji se rozvíjejícím a současně největším inkubátorem v oblasti a nabízí prostory a poradenské služby. Sídlí zde přes 400 start-up společností. 9 CIC poskytuje okamžité zařízení a služby na podnikové úrovni za cenové sazby, které jsou pro malé společnosti přijatelnější, než tradiční pronájem. Klienti CIC získali investice ve výši více než 1,2 miliardy USD 10 pomocí fondů rizikového kapitálu. Vybrané služby pro klienty inkubátoru: m 2 kancelářských prostor (open space office, C3 Cambridge Co-working Center či kanceláře) včetně recepce, občerstvení a míst pro relaxaci. Jednodenní úvodní školení o místním podnikatelském prostředí. Pravidelné konzultace s mentory, kteří pomáhají s navázáním kontaktů, usměrňují strategii klientů v USA. Poradenství v oblasti technologického transferu a komercializace. Rozvoj obchodu a obchodních misí. Klinické studie posouzení potřeb a rozvojový program pro vybudování kapacit a stanovení schopností klinické studie pro podporu globálního vývoje produktů. Mezinárodní financování identifikace a posouzení nových možností financování, jako privátní nebo veřejné partnerství, vzdělání v oblasti rizikového kapitálu. Minimálně 70 networkingových akcí ročně. Venture Café pravidelné setkání firem sídlících v CIC s investory, mentory, poradci atd. Boot kempy, start-up pitches, soutěže v prezentaci obchodního plánu, mentoring, profesionální konzultace. Semináře z oblasti práva a účetnictví zaměřené na založení byznysu na území USA. Další akce MassChallenge, MIT Enterprise Forum, Mas Technology Transfer Center, The Despande Center at MIT, Biotech Tuesday. Více na a 9 Office Space Solutions in Cambridge & Boston, Massachusetts - CICTR.com. [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Boston start-up scene picture presentation 2-12: What makes Boston s start-up scene special? BUSSGANG, Jeff. Upload & Share PowerPoint presentations and documents [online] [cit ]. Dostupné z: 15

16 CZECHACCELERATOR VE ŠVÝCARSKU CURYCH Kde: Technopark Zürich Foundation Obory: biotechnologie, life sciences, čisté technologie, přesné strojírenství Proč si vybrat Švýcarsko Budova Technoparku Curych Švýcarsko nabízí špičkovou úroveň vědy a výzkumu, sídlí zde mnoho renomovaných vědeckých a výzkumných společností (CERN, HFSJG), vzdělávacích institucí a inovativních firem. Švýcarsko má velmi silný finanční sektor, jde o bankovní centrum světa s rozvinutým pojišťovnictvím, finančními službami a skvělou infrastrukturou. Ekonomika Švýcarska je založena na práci s vysokou přidanou hodnotou, je zde vysoce kvalifikovaná a dobře placená pracovní síla, nízká míra korupce a kriminality, vládní stabilita. Ve Švýcarsku je vybudovaný propracovaný systém podpory start-up společností. Místní banky působí díky vládní podpoře jako fondy rizikového kapitálu a podporují tak dobré podnikatelské nápady. Technopark Zürich Foundation se může chlubit přítomností společností z různých odvětví v různých stádiích vývoje, jako jsou start-upy, zavedené společnosti i výzkumné instituty. Hostí více než 230 high-tech firem, poskytovatelů služeb či výzkumných institucí s více než zaměstnanci. 11 Hlavní důraz je zde kladen na transfer inovací. Tato kombinace společně s dobrou adresou vytváří z technoparku znalostní a technologické centrum plné inovací. Společnosti mohou využívat velké množství podpůrných služeb zařízení kancelářských prostor, konzultační služby, coaching a jiné. Technopark je na dosah centra městskou hromadnou dopravou kolem deseti minut, na letiště dojedete do třiceti minut. Vybrané služby pro klienty inkubátoru: Sdílení znalostí z výzkumu a financování prostřednictvím soukromých fondů. Nastavení strategie individuálního rozvoje, konzultace s projektovými manažery. Možnost setkání s potenciálními investory a strategickými partnery. Intenzivní příprava a sledování pobytu, včetně úvodu do praxe ve Švýcarsku a západní Evropě. 11 TECHNOPARK Zürich [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 Jedno až dvě kancelářská místa ve společné kanceláři. Přístup k síti Technopark Aliance a dalším partnerům Technoparku Curych. Nabídka účasti na vybrané události pro podporu podnikání v regionu Curych a ve Švýcarsku. Poradenství v oblasti práva, IP, účetnictví/daní, pojištění, HR, financí. Cílové vyhledávání investorů a potenciálních strategických partnerů. Intenzivní koučování před a během prezentací pro potenciální strategické partnery a investory ve Švýcarsku. Individuální pomoc při tvorbě podnikatelského plánu. Jednodenní úvodní školení o místním podnikatelském prostředí. Více na CZECHACCELERATOR V IZRAELI MISGAV Kde: The Trendlines Group (Misgav Venture Accelerator) Obory: ICT, biotechnologie, life sciences, čisté technologie Budova The Trendlines Group 12 SENOR, Dan a Saul SINGER. START-UP NATION: Příběh izraelského hospodářského zázraku. 2. vyd. Praha: ALIGIER s. r. o., ISBN Doing Business in Israel [online]. c2010. [cit ]. s Dostupné z: 14 BŘEŠŤAN, Robert. Dobře utajený zázrak. Ekonom, , č. 24. Praha: Economia, s

18 18

19 19

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014 CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHACCELERATOR 2011-2014 O projektu CzechAccelerator 2011-2014 zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních podniků na zahraničních

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

Podpora internacionalizace českých startupů

Podpora internacionalizace českých startupů Podpora internacionalizace českých startupů 9. listopad 2016 www.czechinvest.org Podpora Start-upů Představení projektu 3 Interní projekt Cíl Rozvoj začínajících inovativních MSP (start-upů) prostřednictvím

Více

Výzva k účasti v projektu

Výzva k účasti v projektu Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013 (OPPI), programu podpory Poradentství prioritní osy 6 Služby pro rozvoj podnikání. Projekt navazuje

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Zahraniční investoři v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu ČR 13. března 2012 Štěpán Rabiňák Sektorový specialista pro elektrotechniku a elektroniku

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

CzechAccelerator. Gesher/Most. Alena Chodovská Ústí nad Labem,

CzechAccelerator. Gesher/Most. Alena Chodovská Ústí nad Labem, CzechAccelerator Gesher/Most Alena Chodovská Ústí nad Labem, 25. 10. 2011 CzechAccelerator 2011 2014 realizace v rámci programu Poradenství (OPPI 2007 2013) získání investice (fond rizikového kapitálu,

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Ing. Veronika Friedlová Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa 3. března 2016, Ostrava Obsah prezentace Agentura CzechInvest Hlavní

Více

3. výzva k účasti v projektu

3. výzva k účasti v projektu 3. výzva k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011-2014 (prodloužení termínu pro podávání přihlášek do 8. 5. 2012) Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Agentura vyhlašuje dne 17. února 2012 Doplňující výzvu ke 2. výzvě

Agentura vyhlašuje dne 17. února 2012 Doplňující výzvu ke 2. výzvě Agentura vyhlašuje dne 17. února 2012 Doplňující výzvu ke 2. výzvě k účasti v projektu CzechAccelerator 2011-2014 Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání

Více

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007

Více

Přehled nových programů podpory pro MSP

Přehled nových programů podpory pro MSP Přehled nových programů podpory pro MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., LL.M. odbor inovačního podnikání a investic 30. května 2013, Praha Výchozí programové dokumenty schválené vládou Strategie mezinárodní

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

CzechInvest vyhlašuje dne 6. 8. 2013 Doplňující výzvu k 5. výzvě projektu CzechAccelerator 2011 2014

CzechInvest vyhlašuje dne 6. 8. 2013 Doplňující výzvu k 5. výzvě projektu CzechAccelerator 2011 2014 CzechInvest vyhlašuje dne 6. 8. 2013 Doplňující výzvu k 5. výzvě projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům. V Praze dne

Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům. V Praze dne Úloha agentury CzechInvest při implementaci Operačního programu Podnikání a inovace a její pomoc podnikatelům V Praze dne 5. 12. 2011 Cíle agentury CzechInvest Zvyšovat konkurenceschopnost firem prostřednictvím

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Obsah vystoupení I. Východiska realizace Seed/VC fondu II. Systém fungování fondu III. Způsob

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

CzechInvest vyhlašuje dne 29. 5. 2013 6. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014

CzechInvest vyhlašuje dne 29. 5. 2013 6. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 CzechInvest vyhlašuje dne 29. 5. 2013 6. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

CzechAccelerator 2011 2014

CzechAccelerator 2011 2014 CzechAccelerator 2011 2014 Příručka způsobilých výdajů pro účastníky 6. výzvy projektu (platnost od 2.5.2013) Obecné principy způsobilosti Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: - Musí být

Více

Aktivity agentury CZECHINVEST v regionech

Aktivity agentury CZECHINVEST v regionech Aktivity agentury CZECHINVEST v regionech Mgr. Tomáš Chmelík Regionální projektový manažer pro Plzeňský kraj 24. a listopad podporujeme 2016 http://www.czechinvest.org 2 Obsah prezentace O CzechInvestu

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

CzechAccelerator 2011 2014

CzechAccelerator 2011 2014 CzechAccelerator 2011 2014 Příručka způsobilých výdajů pro účastníky 4. výzvy projektu (platnost od 3.4.2013) Obecné principy způsobilosti Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: - Musí být

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora podnikání. Operačníprogram Podnikánía inovace 2007 2013. V Hodoníně, dne 27.4.2011

Podpora podnikání. Operačníprogram Podnikánía inovace 2007 2013. V Hodoníně, dne 27.4.2011 Podpora podnikání Operačníprogram Podnikánía inovace 2007 2013 V Hodoníně, dne 27.4.2011 1 Regionální kancelář Centrum užitečných informací pro úspěšné podnikání -- reprezentuje CzechInvest v regionu --

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 24. října 2012, Zlín Univerzita Tomáše Bati Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme 3

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR. Marek Gančarčík České Budějovice, Říjen 2013

CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR. Marek Gančarčík České Budějovice, Říjen 2013 CzechBio Služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR Marek Gančarčík České Budějovice, 1 Strategické aktivity Rozvoj služeb pro členy Výstavy, semináře I-laboratory & library BD, TTC,

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Vědeckotechnický park UP. Měřínský

Vědeckotechnický park UP. Měřínský Vědeckotechnický park UP Petr Měřínský 9.9.2014 Nabídka služeb VTP UP Výzkum, měření a analýzy pro firmy na zakázku! Sdělení pro Univerzitu: Nabídněte svůj výzkum firmám Vyhledávání obchodního potenciálu

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Síť pro podporu nových a inovačních firem Ing. Daniela Váchová Seminář Podniková inkubace 8. prosince 2008 Evropská síť podnikatelských služeb Celoevropská síť služeb pro podporu

Více

Agentura CzechInvest Jak CzechInvest pomáhal a pomáhá nastartovat. Ing. Tereza Suchomelová

Agentura CzechInvest Jak CzechInvest pomáhal a pomáhá nastartovat. Ing. Tereza Suchomelová Agentura CzechInvest Jak CzechInvest pomáhal a pomáhá nastartovat Ing. Tereza Suchomelová Hlavní aktivity agentury Podpora investic Implementace strukturálních fondů Rozvoj podnikatelských nemovitostí

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová Odbor inovačního podnikání a investic 7. listopadu 2012, Ostrava Vysoká škola báňská - TUO Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Dotace podporující úspory energií v průmyslu

Dotace podporující úspory energií v průmyslu Dotace podporující úspory energií v průmyslu 11. září 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více