Vítr do plachet Vašeho byznysu!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítr do plachet Vašeho byznysu!"

Transkript

1 Czech Accelerator Vítr do plachet Vašeho byznysu!

2 Obsah I. Úvod o projektu 3 CzechAccelerator v číslech 8 II. Řekli o projektu 10 III. Informace o inkubátorech 12 CzechAccelerator v USA Silicon Valley 12 CzechAccelerator v USA Boston 14 CzechAccelerator ve Švýcarsku Curych 16 CzechAccelerator v Izraeli Misgav 17 CzechAccelerator v Singapuru 18 IV. Příspěvky vybraných účastníků 20 Český technologický akcelerátor 20 CzechAccelerator V. Závěr 33

3 I. úvod o projektu CzechAccelerator partner pro rozvoj úspěšného byznysu na zahraničních trzích Český trh někdy bývá pro velké myšlenky a skvělé nápady malý. Firmy, které se s nadšením a obrovským nasazením pouštějí do inovací, se dříve či později začnou poohlížet po zahraničních trzích, na kterých by mohly svůj inovativní produkt či službu představit, a rozvíjet tak úspěšný byznys i v budoucnu. Expanze na zahraniční trhy ale obvykle není pro firmy jednoduchou záležitostí, zvláště pro ty střední a menší či dokonce pro startupy. Vyžaduje nejen značné množství znalostí a zkušeností, ale také finančních investic. Projekt agentury CzechInvest s názvem CzechAccelerator je určen právě těm firmám, které disponují inovativními produkty s vysokým potenciálem jejich komercializace na globálním trhu a mají vážný zájem a motivaci na zahraniční trhy vstoupit. CzechAccelerator nabízí takovým firmám silné zázemí i finanční podporu. Pokud firma podniká v oborech biotechnologií, ICT, life sciences, zdravotnické techniky, čistých technologií, nanotechnologií a přesného strojírenství, je pro ni tento projekt určen. Produkt, se kterým se společnost do projektu CzechAccelerator hlásí, musí mít vysoký růstový potenciál a musí být zaměřen na rozvoj nových a inovativních technologických řešení. Cílem projektu je usnadnit vstup společností na rozvinuté zahraniční trhy, a to zejména pomocí rozvoje manažerských zkušeností firem a rozšířením marketingových dovedností prostřednictvím specializovaných poradenských služeb. 3

4 Projektu se účastní firmy, které hledají nové možnosti pro své podnikání, kapitál pro rozvoj či strategického nebo technologického partnera. Od roku 2011 projekt vypravil do pěti světových destinací a předních technologických center několik desítek českých společností. Ty oceňují především možnost být součástí zahraničního podnikatelského prostředí, sbírat zkušenosti na nejrůznějších networkingových akcích a setkáních s investory či příležitost konzultovat svůj podnikatelský plán s profesionálními poradci. S největší pravděpodobností by se tyto firmy do destinací vypravily samy, ale zajištění kanceláře v prestižních inkubátorech a využití kontaktů, které získají prostřednictvím projektu CzechAccelerator, jim ušetří spoustu času, námahy i peněz a výrazně zvýší šanci na úspěch. Jen v první výzvě podpořil projekt CzechAccelerator šest účastníků částkou téměř dva a čtvrt milionu korun. Největší poskytnutý obnos představují předplacené služby zahraničních partnerů, tedy pronájem kanceláří, networking a mentoring. Druhá nejvyšší částka byla vyplacena za služby spojené s ochranou práv duševního vlastnictví, která zahrnuje například patentové přihlášky a NDA (Non-disclosure agreement). Třetí nákladové místo pak patří účasti na networkingových akcích, konferencích a veletrzích. Vyberte si z pěti špičkových technologických destinací Rozvoj zkušeností a podnikání probíhá v pěti destinacích na západním (Silicon Valley) a východním (Boston) pobřeží USA, v Singapuru, Izraeli a ve Švýcarsku. Každá destinace nabízí rozvoj podnikatelských dovedností pro firmy zaměřené na konkrétní obory. Kancelářské prostory jsou umístěny v inkubátorech, které zajistí napojení na přední odborníky z daných odvětví, finanční investory a technologické partnery. Šance pro odvážné se otevírá dvakrát ročně Zájemci se do projektu mohou hlásit vždy v rámci jednotlivých výzev. V projektu bylo naplánováno celkem 6 výzev, které jsou vyhlašovány přibližně každý půlrok. Vyhlášení poslední, šesté, výzvy se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku Svou šanci na úspěch může firma využít i opakovaně, není však možné odcestovat dvakrát do stejné destinace. Také je třeba znovu absolvovat hodnotící proces a uspět v konkurenci dalších firem, které se do projektu hlásí nově. Pro většinu firem je pobyt v dané destinaci v rámci projektu CzechAccelerator odrazovým můstkem pro další rozvoj podnikání a do destinace se poté za konkrétními obchodními kontakty vracejí již na své vlastní náklady. 4

5 Co firmy v projektu CzechAccelerator získají Základním benefitem je bezplatný 1 pronájem kancelářských prostor v podnikatelském inkubátoru. Dále mohou firmy získat příspěvek na právní služby v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, služby špičkových poradců, mentoring a coaching v destinaci, snadný přístup k potenciálním strategickým partnerům a investorům a také možnost účastnit se pravidelných networkingových akcí nebo seminářů. K dispozici jsou účastníkům projektu rovněž konzultační služby v oblasti právní, marketingové a HR problematiky, finančních strategií a business developmentu. Součástí poskytovaného poradenství je také podpora v procesu získávání financování formou business angels či rizikového kapitálu. V neposlední řadě agentura CzechInvest poskytuje příspěvek na letenku a ubytování. Před tím, než odjedou firmy do zahraniční destinace, účastní se bezplatného 1 předodletového marketingového a právního školení, které je zaměřeno na ochranu práv duševního vlastnictví, zakládání poboček, tvorbu podnikatelského plánu, analýzu rizik, trhu a konkurence, marketingovou, propagační a distribuční strategii, prodejní techniky, efektivní komunikaci s investory apod. 1 Uvedené služby hradí dodavatelům přímo agentura CzechInvest, neprocházejí účetnictvím účastníka projektu, ale jejich výše se započítává do de minimis účastníka. Výše podpory v režimu de minimis je uvedena v registru de minimis (RDM), který je k dispozici na 5

6 Obr. č. 1: Podpora účastníkům projektu (přehled podpory platné od 5. výzvy projektu) Služby 100% hrazené CzechInvestem Předodletové právní, marketingové a ekonomické školení Kancelářské prostory na 3 6 měsíců Základní balíček networkingových služeb Služby placené zpětně* Cestovné do destinace a příspěvek na ubytování 50 % do max. stanoveného limitu Podpora ochrany práv duševního vlastnictví Účast na odborných konferencích a seminářích 100 % max. 200 tisíc Kč/firma 100 % max. 200 tisíc Kč/firma Školení, mentoring, coaching a služby expertů a poradců v destinaci 50 % max. 400 tisíc Kč/firma 6

7 Služby, které se účastníkovi hradí zpětně ve formě dotace 1. Cestovné do destinace a příspěvek na ubytování Příspěvek na ubytování (podpora 50 %, maximálně však 500 Kč na den na společnost). Letecká doprava ekonomickou třídou pro max. 2 zaměstnance (podpora 50 %, maximálně však Kč na jednu zpáteční letenku do USA a Singapuru a Kč na jednu zpáteční letenku do Švýcarska a Izraele). Maximálně jedna letenka pro jednoho zaměstnance. 2. Podpora ochrany práv duševního vlastnictví (100 %, max. 200 tisíc Kč/firma) Poplatky spojené s patentovým řízením, registrací ochranné známky, registrací průmyslového či užitného vzoru (zpracování žádosti) v určené destinaci. Podpořit lze také náklady spojené s mezinárodní patentovou přihláškou PCT. 3. Účast na odborných konferencích a seminářích (100 %, max. 200 tisíc Kč/firma) Vstupenky na networkingové akce, semináře či veletrhy, apod. 4. Školení, mentoring, coaching a služby expertů a poradců v destinaci (50 %, max. 400 tisíc Kč/firma) Např. odborné poradenství (studie) týkající se produktu, problematiky oslovení strategických partnerů a investorů, školení na tvorbu byznys plánu, marketingové dovednosti, prezentační dovednosti, business development (získávání nových klientů), zpracování vhodného návrhu prezentace produktu na zahraničním trhu, účast experta či poradce na jednání se strategickými partnery/investory či překlady. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, (OPPI), prioritní osy 6 Služby pro rozvoj podnikání programu Poradenství. * Výše uvedené služby jsou vypláceny zpětně po ukončení projektu a předložení žádosti o platbu, za předpokladu splnění podmínek uvedených ve smlouvě o spolupráci a v případě, že náklady budou v přímé souvislosti se schváleným individuálním projektem účastníka. Smlouva o spolupráci je uzavřena s poskytovatelem podpory, kterým je agentura CzechInvest. Podpora je účastníkům poskytována dle pravidla de minimis. 7

8 CzechAccelerator v číslech Celkové náklady a dotace na šest účastníků z I. výzvy destinace Boston a Silicon Valley Výše dotace v Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 A B C D E F G H Zdroj: CzechInvest, 2013 Legenda: A Cestovné (letecká doprava) B Příspěvek na ubytování C Předodletové právní a marketingové školení D Služby expertů a poradců v destinaci E Školení, mentoring a coaching F Účast na networkingových akcích, konferencích, veletrzích G Ochrana práv duševního vlastnictví (patentové přihlášky, NDA apod.) H Služby zahraničních partnerů (kancelář, networking a mentoring) 8

9 Konkrétní úspěchy firem, které se zúčastnily I. výzvy projektu CzechAccelerator destinace Boston a Silicon Valley Zdroj: CzechInvest, 2013 Legenda: Celkový počet strategických technologických partnerství v jednání Celkový počet uzavřených strategických technologických partnerství Počet uzavřených NDA Založení pobočky v destinaci Ostatní formy spolupráce, partnerství (např. pokračuje spolupráce s mentorem/mentory) Pokračování v byznysu v destinaci Celkový počet uzavřených strategických obchodních partnerství Podána patentová přihláška či jiná ochrana duševního vlastnictví Počet uzavřených dohod o finanční a/nebo technologické spolupráci se zahraničním partnerem Celkový počet strategických obchodních partnerství v jednání Popiska grafu: V rámci I. výzvy projektu CzechAccelerator odcestovalo na východní a západní pobřeží USA šest společností. Z konkrétních úspěchů, které v zahraničí tyto firmy získaly, lze zmínit založení nových poboček, uzavřená strategická, technologická i obchodní partnerství či dohody o finanční a technologické spolupráci se zahraničními partnery. Mezi úspěchy patří také podané patentové přihlášky. Předjednána je další spolupráce a partnerství. 9

10 II. řekli o projektu Tomáš Čása, Investment Manager, Genesis Capital s.r.o. (hodnotitel v projektu CzechAccelerator ) Jako zástupce správce rozvojového kapitálu Genesis Capital jsem se zúčastnil výběru projektu pro CzechAccelerator s cílem aplikovat stejná klíčová posuzovací kritéria, která jsou obecně považována za stěžejní při posuzování investičních příležitostí. Při hodnocení a výběru perspektivních účastníků pro tento program jsem se tedy snažil zaujmout pozici investora, který zvažuje životaschopnost a potenciál představených projektů. Mezi perspektivními žadateli byla patrná znatelná dominance projektů zaměřujících se na služby v sektoru IT a internetu. U tohoto typu projektů je velmi složité udělat si ve vymezeném krátkém časovém úseku názor na robustnost prezentovaných záměrů. Některé z nich však bylo možno vyhodnotit jako nepoužitelné z důvodu absence kompetitivní platformy a jakékoliv přidané hodnoty v rámci dnešního velmi nasyceného internetového a IT trhu. Na druhou stranu, několik uchazečů prezentovalo jasně definovatelný konkurenceschopný produkt nebo službu, pro jejíž další rozvoj se CzechAccelerator jevil jako velmi užitečný, například pro účely zmapování relevantního trhu nebo pro nabytí nutných odborných či obchodních zkušeností. Rozvojových projektů ze segmentu čistě výrobních firem bylo představeno pouze několik, a to i přes nespornou tradici několika stabilně vysoko maržových výrobních oborů v českém prostředí. To může být důsledkem schopnosti tohoto typu rozvojových záměrů zprostředkovat si kontakty přes své kanály, nebo také silné predominance zmíněných internetových projektů napříč celým trhem. Jedním z nejdůležitějších aspektů hodnoticího procesu je také subjektivní názor na autora projektu, manažery, případně vlastníky firem. Silné personální obsazení dává záruku, že zkušenosti a znalosti nabyté v rámci projektu CzechAccelerator budou využity k dalšímu rozvoji představeného projektu, či případně zrealizovány jinde. Z tohoto pohledu vnímám CzechAccelerator jako velmi důležitou iniciativu při podpoře onoho nyní tak často zmiňovaného podnikatelského ducha. Považuji projekt CzechAccelerator za přínosný v rozvoji perspektivních firem. 10 Považuji projekt CzechAccelerator za přínosný v rozvoji perspektivních firem. Formou plnění totiž není finanční investice, ale pouze zprostředkování zázemí a kontaktů, což může být při raném rozvoji firmy ještě důležitější aspekt. Účastníci tedy nutně nemusí usilovat o to, prezentovat projekt lepší, než ve skutečnosti je, jak tomu často bývá při posuzování investičních záměrů, jejichž cílem je sehnat financování dalšího rozvoje. Naopak, projekty nebo firmy, které projdou projektem CzechAccelerator, mohou být na případný vstup investora v další fázi mnohem lépe připraveny.

11 Vojta Bednář, šéfredaktor serveru tyinternety.cz Je skvělé, když stát pomůže ekosystém nastartovat Není velkých pochyb o tom, že u nás byl pokud jde o inovativní podnikání ještě nedávno značný deficit zahraničních zkušeností a příležitostí, který do jisté míry trvá stále. Český internetový rybník byl s výjimkou několika antivirových společností vždy velice lokální a vlastně jsme si vystačili s vlastními službami. Se službami jako je Seznam, který je jedním z posledních svého druhu na světě, schopný konkurovat Googlu. Právem na ně můžeme být hrdí, ale nedostatek rozhledu se někde musel projevit. Dnes se časy zřetelně mění. Na Českou republiku zaměřila pozornost organizace US Market Access Center (mimo jiné i díky spolupráci s CzechAcceleratorem), která propojuje místní týmy s americkými investory a nabízí jim pobyty v Silicon Valley. Projekty jako TechSquare či Node5 k nám pravidelně dováží formáty, osobnosti i start-upisty ze zahraničí. V Praze právě vzniká pobočka globálního akcelerátoru Wayra, která slibuje přilákat týmy a mentory z mnoha zemí. A české start-upy jako je Videoflot se nebojí vyrazit na vlastní pěst třeba do akcelerátoru v Chile. Oproti situaci před několika lety je dostupnost zahraničního prvku nesrovnatelná, ne vše se ale dá vyřešit nebo zcela poznat a pochopit z Česka. Ostatně podle US MAC je zřejmě nejčastější chybou, kvůli níž firmy selhávají v expanzi do světa, předpoklad, že všechny trhy jsou v zásadě stejné jako ten domácí a vstup na ně se dá vyřešit v rámci týdnů. Projekt CzechAccelerator bezpochyby může být odpovědí na tento problém. Stále více vidím sílu tohoto projektu především v tom, že na rozdíl od domácí start-upové scény silně orientované na Spojené státy či nově Velkou Británii, nabízí a podporuje pobyty také v zemích, jako je Švýcarsko nebo Izrael. I zde zatím soukromé vazby teprve čekají Je skvělé, když stát pomůže ekosystém nastartovat. na vytvoření, stejně jako dříve chyběly v případě Silicon Valley. Osobně bych si přál, aby se podobně podařilo více vytěžit například také potenciál sousedního Německa. Českým start-upům chybí kromě rodících se kontaktů v zahraničí ještě spousta dalších věcí. Chybí jim více českých vzorů ochotných pomáhat, chybí jim i opora ve vzdělávacím systému (díky za projekty typu icollege a eclub). Chybí také to, aby se slovo podnikatel zbavilo negativního zabarvení a aby bylo založení firmy stejně tak vysněným a respektovaným povoláním školáků, jako medicína nebo právničina. Chybí trochu větší rozhled a některým snad i větší pokora a odpovědnost. 11

12 III. informace o inkubátorech CzechAccelerator ve světě špičkové technologické destinace CzechAccelerator nabízí zájemcům celkem pět destinací, v nichž působí technologické špičky v daných oborech. Účastníci CzechAcceleratoru zde mají možnost získat kontakty, které mohou výrazně ovlivnit budoucnost jejich podnikání. V každé destinaci má CzechAccelerator kvalitní partnery ti se o účastníky starají po celou dobu pobytu. CZECHACCELERATOR V USA SILICON VALLEY Kde: Business inkubátor US Market Access Center (US MAC) v San Jose ve spolupráci s inkubátorem Rocket Space v San Franciscu Obory: ICT, life sciences, nanotechnologie Budova US Market Access Center Proč si vybrat Silicon Valley Jedná se o jedno z nejvýznamnějších technologických center světa s největší světovou koncentrací fondů rizikového kapitálu a know-how v oblasti IT. Působí tu více než technologických firem (to je více než 1/3 největších amerických inovativních firem). 2 Svá sídla nebo klíčová vývojová centra tu mají 2 Průvodce pro snadnou orientaci v Silicon Valley [online]. 2011[cit ]. Dostupné z: pro%20pobyt%20v%20silicon%20valley.pdf 12

13 i nejvýznamnější IT firmy světa jako Google, Sun Microsystems, Oracle nebo Microsoft. Důležitou roli ve vývoji nových nápadů, patentů, technologických klastrů a podnikání má místní univerzitní a výzkumné prostředí (Stanford, Berkeley a San Jose State University). Venture kapitálové fondy zvýšily v posledních letech také investice v oblasti biotechnologií, energie, zdravotnické techniky, médií a zábavního průmyslu. 3 Podle studie společnosti PricewaterhouseCoopers 4 venture kapitálové firmy například jen v roce 2009 investovaly do čistých technologií celkem 1,9 miliardy USD a podpořily 185 projektů. US MAC je podnikatelský inkubátor, který v posledních 15 letech své existence spolupracoval s více než 800 technologickými společnostmi z více než 50 zemí světa. 5 US MAC se zaměřuje zejména na zahraniční technologické start-upy, které mají zájem o vstup na americký trh. Jedná se o společný projekt San Jose Redevelopment Agency a San Jose State University Research Foundation. Vybrané služby pro klienty inkubátoru: Pronájem kancelářských prostor včetně nábytku, plně vybavené recepce a konferenčních místností. Jednodenní úvodní školení o místním podnikatelském prostředí. 80 a více networkingových akcí ročně. Služby více než 100 mentorů s různými specializacemi. Pitch Practice čtvrtletní setkání s investory business angels (US MAC spolupracuje s Early Stage Venture and Mentor Capital Funds, jako jsou the Band of Angels, Sand Hill Angels, dále Keiretsu Forum a Harvard Angels). Měsíční International Entrepreneurs Happy Hour konané v San Jose s klienty US MAC a dalšími podnikateli ze Silicon Valley či partnery z právních kanceláří a BA. SV Forum organizuje několikrát do roka akce (cca 200 akcí) zaměřené na výměnu informací a kontaktů mezi technologickou komunitou v Silicon Valley. Konzultace a školení ve spolupráci s Kauffman Foundation, která patří mezi 30 největších amerických nadací v oblasti vzdělávání. FastTrac program již od roku 1993 pomocí komplexní sady prostředků (školení, mentoring, znalosti, sdílení praktických zkušeností od ostatních podnikatelů, kontakty atd.) pomáhá malým a začínajícím podnikům. US MAC spolupracuje s RocketSpace inkubátorem a co-working centrem sídlícím v srdci San Francisca. Prostředí 3 Průvodce pro snadnou orientaci v Silicon Valley [online]. 2011[cit ]. Dostupné z: pro%20pobyt%20v%20silicon%20valley.pdf 4 Průvodce pro snadnou orientaci v Silicon Valley [online]. 2011[cit ]. Dostupné z: pro%20pobyt%20v%20silicon%20valley.pdf 5 US Market Access Center [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 je navrženo speciálně pro tech společnosti z oboru ICT a new media. RocketSpace hostí přes 130 společností, zejména z oborů mobile, gaming, Web 2.0 apod. (např. Uber, Zaarly, PocketGems, Zappos a Podio). Go Global Silicon Valley je program skládající se ze tří částí. První je pětidenní Boot kemp zahrnující one-on-one mentoring, druhým krokem je část nazvaná Smart Start, která zahrnuje úzkou spolupráci s vybraným mentorem a revizi byznys plánu. Cílem třetí části Scale Fast je zjistit, jak rychle se společnost může etablovat na americkém trhu. Více na a CZECHACCELERATOR V USA BOSTON Kde: Strategická, poradenská skupina MassGlobal Partners (MGP), která sídlí v Cambridge Innovation Center (CIC) Obory: biotechnologie, life sciences, zdravotnická technika, čisté technologie Budova Cambridge Innovation Center Proč si vybrat Boston Místní podnikatelské prostředí je úzce propojené s univerzitním (Harvard University, Boston University, Northeastern University, University of Massachusetts a další). Je zde rychle rostoucí start-up ekosystém s téměř společnostmi. 6 Boston je jedničkou z hlediska investovaného rizikového kapitálu v přepočtu na obyvatele. 7 Ve srovnání se Silicon Valley je zde větší rozmanitost oborů. Zdejší oborová asociace biotechnologického průmyslu je nejstarší svého druhu na světě a přes 450 jejích členů z více než 600 podniká přímo v oboru. 8 MassGlobal Partners je strategická a taktická poradenská skupina, která ve spolupráci s Cambridge Innovation Center zajišťuje pro účastníky projektu poradenskou a konzultační činnost, 6 Boston Start-up Companies AreaStartups.com [online] [cit ]. Dostupné z: 7 Boston start-up scene picture presentation 2-12: What makes Boston s start-up scene special? BUSSGANG, Jeff. Upload & Share PowerPoint presentations and documents [online] [cit ]. Dostupné z: 8 České biotechnologické dny v Bostonu Generální konzulát České republiky v New Yorku. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z: dny_v_bostonu.html 14

15 mentoring a coaching, pronájem kancelářských prostor či možnosti setkání a networkingu účastníků s potenciálními partnery. MGP se zaměřuje na mezinárodní spolupráci inovativních firem ve vědě a technice. CIC je nejrychleji se rozvíjejícím a současně největším inkubátorem v oblasti a nabízí prostory a poradenské služby. Sídlí zde přes 400 start-up společností. 9 CIC poskytuje okamžité zařízení a služby na podnikové úrovni za cenové sazby, které jsou pro malé společnosti přijatelnější, než tradiční pronájem. Klienti CIC získali investice ve výši více než 1,2 miliardy USD 10 pomocí fondů rizikového kapitálu. Vybrané služby pro klienty inkubátoru: m 2 kancelářských prostor (open space office, C3 Cambridge Co-working Center či kanceláře) včetně recepce, občerstvení a míst pro relaxaci. Jednodenní úvodní školení o místním podnikatelském prostředí. Pravidelné konzultace s mentory, kteří pomáhají s navázáním kontaktů, usměrňují strategii klientů v USA. Poradenství v oblasti technologického transferu a komercializace. Rozvoj obchodu a obchodních misí. Klinické studie posouzení potřeb a rozvojový program pro vybudování kapacit a stanovení schopností klinické studie pro podporu globálního vývoje produktů. Mezinárodní financování identifikace a posouzení nových možností financování, jako privátní nebo veřejné partnerství, vzdělání v oblasti rizikového kapitálu. Minimálně 70 networkingových akcí ročně. Venture Café pravidelné setkání firem sídlících v CIC s investory, mentory, poradci atd. Boot kempy, start-up pitches, soutěže v prezentaci obchodního plánu, mentoring, profesionální konzultace. Semináře z oblasti práva a účetnictví zaměřené na založení byznysu na území USA. Další akce MassChallenge, MIT Enterprise Forum, Mas Technology Transfer Center, The Despande Center at MIT, Biotech Tuesday. Více na a 9 Office Space Solutions in Cambridge & Boston, Massachusetts - CICTR.com. [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Boston start-up scene picture presentation 2-12: What makes Boston s start-up scene special? BUSSGANG, Jeff. Upload & Share PowerPoint presentations and documents [online] [cit ]. Dostupné z: 15

16 CZECHACCELERATOR VE ŠVÝCARSKU CURYCH Kde: Technopark Zürich Foundation Obory: biotechnologie, life sciences, čisté technologie, přesné strojírenství Proč si vybrat Švýcarsko Budova Technoparku Curych Švýcarsko nabízí špičkovou úroveň vědy a výzkumu, sídlí zde mnoho renomovaných vědeckých a výzkumných společností (CERN, HFSJG), vzdělávacích institucí a inovativních firem. Švýcarsko má velmi silný finanční sektor, jde o bankovní centrum světa s rozvinutým pojišťovnictvím, finančními službami a skvělou infrastrukturou. Ekonomika Švýcarska je založena na práci s vysokou přidanou hodnotou, je zde vysoce kvalifikovaná a dobře placená pracovní síla, nízká míra korupce a kriminality, vládní stabilita. Ve Švýcarsku je vybudovaný propracovaný systém podpory start-up společností. Místní banky působí díky vládní podpoře jako fondy rizikového kapitálu a podporují tak dobré podnikatelské nápady. Technopark Zürich Foundation se může chlubit přítomností společností z různých odvětví v různých stádiích vývoje, jako jsou start-upy, zavedené společnosti i výzkumné instituty. Hostí více než 230 high-tech firem, poskytovatelů služeb či výzkumných institucí s více než zaměstnanci. 11 Hlavní důraz je zde kladen na transfer inovací. Tato kombinace společně s dobrou adresou vytváří z technoparku znalostní a technologické centrum plné inovací. Společnosti mohou využívat velké množství podpůrných služeb zařízení kancelářských prostor, konzultační služby, coaching a jiné. Technopark je na dosah centra městskou hromadnou dopravou kolem deseti minut, na letiště dojedete do třiceti minut. Vybrané služby pro klienty inkubátoru: Sdílení znalostí z výzkumu a financování prostřednictvím soukromých fondů. Nastavení strategie individuálního rozvoje, konzultace s projektovými manažery. Možnost setkání s potenciálními investory a strategickými partnery. Intenzivní příprava a sledování pobytu, včetně úvodu do praxe ve Švýcarsku a západní Evropě. 11 TECHNOPARK Zürich [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 Jedno až dvě kancelářská místa ve společné kanceláři. Přístup k síti Technopark Aliance a dalším partnerům Technoparku Curych. Nabídka účasti na vybrané události pro podporu podnikání v regionu Curych a ve Švýcarsku. Poradenství v oblasti práva, IP, účetnictví/daní, pojištění, HR, financí. Cílové vyhledávání investorů a potenciálních strategických partnerů. Intenzivní koučování před a během prezentací pro potenciální strategické partnery a investory ve Švýcarsku. Individuální pomoc při tvorbě podnikatelského plánu. Jednodenní úvodní školení o místním podnikatelském prostředí. Více na CZECHACCELERATOR V IZRAELI MISGAV Kde: The Trendlines Group (Misgav Venture Accelerator) Obory: ICT, biotechnologie, life sciences, čisté technologie Budova The Trendlines Group 12 SENOR, Dan a Saul SINGER. START-UP NATION: Příběh izraelského hospodářského zázraku. 2. vyd. Praha: ALIGIER s. r. o., ISBN Doing Business in Israel [online]. c2010. [cit ]. s Dostupné z: 14 BŘEŠŤAN, Robert. Dobře utajený zázrak. Ekonom, , č. 24. Praha: Economia, s

18 18

19 19

Start podnikání s využitím a bez využití služeb podnikatelského inkubátoru. porovnání ekonomických, technických a provozních podmínek

Start podnikání s využitím a bez využití služeb podnikatelského inkubátoru. porovnání ekonomických, technických a provozních podmínek Expertní analýza na téma: Start podnikání s využitím a bez využití služeb podnikatelského inkubátoru porovnání ekonomických, technických a provozních podmínek Brno 2014 Partnerství subjektů meziuniverzitní

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007

Více

leden - únor 2014 listopad-prosinec 2012 Klienti BIC Plzeň získali téměř 265 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace V období 2007 2013 byl největší objem prostředků na podporu podnikání

Více

3. výzva k účasti v projektu

3. výzva k účasti v projektu 3. výzva k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011-2014 (prodloužení termínu pro podávání přihlášek do 8. 5. 2012) Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

Funkce centra transferu technologií

Funkce centra transferu technologií Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 6 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Funkce centra transferu technologií Studie je zaměřena na popsání funkcí a aktivit

Více

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY 30. listopadu 2011 Autoři: RNDr. Pavla Žížalová, Ph.D. (zizalova@tc.cz) 2 Obsah Obsah... 3 Hlavní poznatky

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu Příloha č. 3 Popis projektu OBSAH Úvod...2 1. Použité pojmy...2 2. Cíle projektu...5 2.1. Předpokládané přínosy CzechEkoSystem...6 2.2. Soulad projektu v rámci OPPI...6 3. Popis projektu...6 4. Subjekty

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 OBSAH ČÁST A ÚVOD... 4 Zahájení podnikání v Polsku a v ČR... 5 A. 1 CZ+PL. Informace týkající se zakládání firem na území České a Polské republiky... 5 A. 2 CZ+PL. Způsob založení

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest. Nový CzechInvest

Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest. Nový CzechInvest Návrh nového produktového portfolia Agentury CzechInvest Nový CzechInvest Praha, leden 2012 1 1 Výchozí situace Agentura CzechInvest působí od listopadu 1992 a jejím tehdejším hlavním posláním bylo především

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu

Úvodní konference - konsorcium partnerů projektu V polovině roku 2010 byla v Operačním programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (OP CE) vyhlášena omezená výzva na strategické projekty ve čtyřech prioritách: Facilitace inovací napříč Střední Evropou,

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Franchising jako optimální metoda podnikání pro MSP Pro Hospodářskou komoru

Více