Spolupráce s firmami jak na to

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupráce s firmami jak na to"

Transkript

1 VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ Spolupráce s firmami jak na to

2 Obsah prezentace: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Nabídka služeb UP Směrnice a interní předpisy UP Pracoviště transferu technologií UP Projekt EFTRANS

3 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby, využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého pro firmy za výhodných podmínek. VTP UP jsou: B1-09/3-HN: Organizační řád Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci budovy k pronájmu výzkumná základna koncentrace firem lidé a know-how

4 PRONÁJEM PROSTOR A PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR Pronájem kanceláří a výrobních prostor na dobré adrese pro firmy s ojedinělým nápadem a zaměřením. Pomoc s rozjezdem podnikání zdarma, nebo za výhodných podmínek. K pronájmu 2600m². PORADENSKÉ SLUŽBY PRO FIRMY Konzultace k podnikatelským záměrům začínajících firem, dotační poradenství a dotační management, ochrana duševního vlastnictví, rizikový kapitál. Profesionální služby za výhodné ceny. VÝZKUM, MĚŘENÍ A ANALÝZY PRO FIRMY NA ZAKÁZKU Nabídka špičkového přístrojového vybavení a know-how Univerzity Palackého zejména z oborů farmacie, chemie, biotechnologie, optiky a nanotechnologie pro firmy.

5 Budovy: blok A 1560 m 2, blok B Podnikatelský inkubátor 1040 m 2 Blok B Podnikatelský inkubátor VTP UP v pronájmu do 2014 od SMO.

6 PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR PRO STUDENTY

7 Místo pro studenty se zajímavým nápadem. Z nápadu uděláme produkt, z produktu peníze. Podnikatelský inkubátor poskytuje výhodný nájem kanceláří a poradenské služby pro podnikání. Zpracování podnikatelského plánu Pomoc s rozjezdem firmy Odborné konzultace a poradenství Propagace a reklama Virtuální kancelář na 6 měsíců zdarma Neboj se, domluv si schůzku

8 Vyhlášení: 12. ledna 2011 Registrace a sběr soutěžních příspěvků: 12. ledna 20. dubna 2011 Vyhlášení finalistů soutěže: 4. května 2011 Finále soutěže: 11. května 2010

9 PORADENSKÉ SLUŽBY PRO FIRMY

10 Radíme v oblastech, kterým rozumíme Dotační poradenství a příprava žádostí o dotaci Ochrana duševního vlastnictví, patenty, licenční smlouvy Rizikový kapitál

11 VÝZKUM, MĚŘENÍ A ANALÝZY PRO FIRMY NA ZAKÁZKU

12 Využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého v Olomouci za výhodných podmínek Univerzita Palackého disponuje přístrojovým vybavením vhodným zejména pro obory farmacie, chemie, biotechnologie, optiky a nanotechnologie Špičkové technické vybavení a know-how mohou využít firmy v ČR i ve světě Připravíme nabídku, smlouvy, dohlédneme na realizaci zakázky Brána do UP - VTP UP je kontaktní místo pro firmy

13

14 Co všechno může UP nabídnout firmám? Předměty průmyslového vlastnictví licence Smluvní výzkum Výzkum na zakázku, měření, analýzy (know-how) Poradenství, školení

15 Předměty průmyslového vlastnictví Patent prokazuje světovou novost vynálezu splňujícího podmínky pro udělení patentu, zaručuje vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití tohoto vynálezu Užitný vzor - zaručuje vlastníkovi vynálezu výhradní právo k průmyslovému využití tohoto vynálezu; který však neprokazuje (ačkoliv předpokládá) světovou novost. Jde o tzv. malý patent Know-how?

16 Předměty průmyslového vlastnictví - Legislativní úprava na UP Směrnice B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví Tato směrnice stanovuje jednotný postup při zajišťování ochrany práv průmyslového vlastnictví vzniklých na Univerzitě Palackého v Olomouci, a to za účelem co nejlépe chránit zájmy UP, jejích zaměstnanců i studentů a poskytnout podporu pro uplatnění tvůrčího potenciálu UP Účinnost:

17 Směrnice B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví Předmětem této směrnice je úprava vztahů vznikajících při vzniku a realizaci práv k předmětům průmyslového vlastnictví na UP. Činnosti spojené s realizací práv průmyslového vlastnictví na UP spadají do působnosti Vědecko- -technického parku UP (dále jen VTP UP ), aniž by tím byly dotčeny povinnosti ostatních osob a subjektů stanovené vnitřními předpisy UP.

18 Směrnice B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví Obsah: Výklad základních pojmů Povinnosti vůči zaměstnavateli Postup oznámení vzniku předmětu průmyslového vlastnictví (Oznámení / patentová přihláška) Stanovení odměny Přílohy: Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví Dohoda o spolupůvodcovství Souhlas s komerčním využitím (nepovinné)

19 Směrnice B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví Zaměstnanci i studenti UP jsou povinni chránit veškeré průmyslové vlastnictví zaměstnavatele. Průmyslové vlastnictví může být využíváno pouze pro potřeby UP nebo v jejím zájmu. Pozor na zveřejňování výsledků (články, prezentace)

20 Směrnice B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví Vytvoří-li zaměstnanec předmět PV, přechází práva na zaměstnavatele Před řešením komplexnějšího VaV úkolu je třeba předem stanovit spoluvlastnictví (podíly) Zaměstnanec do 14 oznámí vznik předmětu PV Rektor do 30 dnů rozhodne o ochraně Podání přihlášky k ochraně Náklady na ochranu hradí pracoviště původce Hledání komerčního využití (spolupráce původce)

21 Komerční využití předmětů průmyslového vlastnictví Patent (patentová přihláška) Hledání zájemce o využití ïnformační materiál Smlouva o utajení - Licenční smlouva Inkaso licenčním poplatků a jejich distribuce (Čistý příjem je rozdíl mezi výnosy z komerčního využití PV a náklady související s komercializací (náklady na ochranu, náklady spojené s poskytnutím licencí, na zhodnocování tržního potenciálu) Vedlejší přínos RIVové body za uplatněný patent!

22 Směrnice B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví

23 Smluvní výzkum Většinou společné projekty financované z grantů (MPO TIP, TA ČR, Dlouhodobá spolupráce Nutno na začátku domluvit rozdělení výsledků

24 Výzkum na zakázku, měření, analýzy Krátkodobý výzkum podle požadavků klienta Provedení jednorázového nebo opakovaného měření či analýz

25 Poradenství a školení Osobní konzultace akademika ve firmě Vypracování zpráv (technology foresight) Uspořádání školící akce

26 Jak se realizuje obchodní případ Získání poptávky Zpracování nabídky a jednání o smlouvě Realizace zakázky Vyúčtování zakázky jak to nyní funguje na UP jak by to mělo fungovat na UP

27 Směrnice B3-06/3-SR: Hospodaření v režimu DČ na UP Doplňková činnost je vykonávána za úplatu Výnosy musí plně pokrýt náklady O vykonávání DČ rozhoduje děkan nebo jím pověřená osoba DČ nesmí být financována z prostředků příspěvků státního rozpočtu a dalších veřejných zdrojů Vykonávání DČ nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla UP zřízena. Na každou zakázku musí být objednávka nebo smlouva. Každá zakázka je evidována samostatně na SPP prvku

28 Směrnice B3-06/3-SR: Hospodaření v režimu DČ na UP Kalkulace ceny výkonu služeb v rámci DČ: 1. přímé materiálové náklady 2. služby a ostatní přímé náklady 3. osobní náklady 4. cestovné 5. režijní náklady 6. zisk Jak to udělat bez existence metodiky full-cost?

29 Obchodní případy s využitím VTP UP VTP UP má povědomí o kompletní nabídce UP a má kontakty na jednotlivé pracovníky VTP UP pravidelně oslovuje potenciální klienty (CRM, mailing, kontraktační workshopy, výstavy) S příslušným pracovištěm zpracuje nabídku (umíme to? a za kolik? a do kdy?) Objednávka/smlouva o dílo Realizace zakázky a předání klientovi Vyúčtování zakázky fakturace klientovi Vyúčtování zakázky převod na středisko pracoviště s odečtením provize

30 Pracoviště transferu technologií (PTT UP) vyhledává partnery smluvního výzkumu vyhledává partnery pro společné projekty TIP, TA ČR apod. zajišťuje ochranu a komerční využití duševního vlastnictví UP zajišťuje transfer technologií a znalostí z UP vyhledává zakázky na měření a výzkum, analytické práce

31 Organizační struktura PTT UP Univerzita Palackého v Olomouci Vědeckotechnický park UP (VTP UP) Fakulty a pracoviště Centrum Fakulty regionu a pracoviště Haná Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG) Podnikatelský inkubátor a poradenské služby pro začínající a inovativní firmy Pracoviště transferu technologií Pronájem prostor pro začínající a inovativní firmy

32 Personální zabezpečení PTT UP Vedoucí Pracoviště transferu technologií UP Expert pro znalostní transfer/technology scout Manažer transferu technologií/business development manager Projektový manažer Administrátor a asistent projektu Právník Vedoucí PTT UP: Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. Projektový manažer: Ing. Jiří Herinek Manažeři: Ing. Radek Žilka Mgr. Martin Šimo Mgr. Olena Sedláčková Mgr. Vladimír Mischauer

33 Kompletní nabídka služeb PTT UP Monitoring možností ochrany duševního vlastnictví UP Průzkum novosti Spolupráce s patentovými kancelářemi Podávání přihlášek patentů a užitných vzorů a ochraných známek Administrativní servis podaných přihlášek Základní hodnocení patentů/vzorů Standardní právní podpora Licenční fond Monitoring zdrojů financování Tvorba interních předpisů Komerční využití duševního vlastnictví - licence Zakládání spin-off společností Vyhledávání příležitostí ke spolupráci a její zajištění kontaktní pracoviště pro zájemce o spolupráci Projektový management Interní vzdělávání Hledání facilitátorů a business angels Propagace služeb PTT UP

34 Kontakt: Ing. Jiří Herinek ředitel VTP UP Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci Šlechtitelů 21, Olomouc tel: ,

Chci začít podnikat jak na to

Chci začít podnikat jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Chci začít

Více

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky 27 firem a 5 pracovišť UP v pronájmu na 95 % dostupné plochy 395 konzultačních hodin klientům 42 poptávek po měření a výzkumu 17 zpracovaných žádostí o dotaci pro klienty 8 zaměstnanců 47 dnů na školení

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Funkce centra transferu technologií

Funkce centra transferu technologií Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 6 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Funkce centra transferu technologií Studie je zaměřena na popsání funkcí a aktivit

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

TRANSFER TECHNOLOGIÍ

TRANSFER TECHNOLOGIÍ TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Kamil Krč TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Tato publikace je stručným a zjednodušeným průvodcem úvodní

Více

Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci

Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci Prová dě cí vyhlá š ká k B3-14/7-RR Rádá pro Koměrciálizáci I. Obsah II. Obecná ustanovení... 3 III. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada)... 3 IV. Výběr Proof of concept

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci Návrh směrnice Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci zpracoval: Ing. Jiří Herinek, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) Směrnice vznikla za účelem podpory transferu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu Příloha č. 3 Popis projektu OBSAH Úvod...2 1. Použité pojmy...2 2. Cíle projektu...5 2.1. Předpokládané přínosy CzechEkoSystem...6 2.2. Soulad projektu v rámci OPPI...6 3. Popis projektu...6 4. Subjekty

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra aplikované ekonomie Investice intelektuálního kapitálu (Publikace věnovaná akademikům)

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra aplikované ekonomie Investice intelektuálního kapitálu (Publikace věnovaná akademikům) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra aplikované ekonomie Investice intelektuálního kapitálu (Publikace věnovaná akademikům) Autoři: Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Bc. Nadežda

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací

Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bc. Michael Trombik Ostrava 2012 Učební text byl vytvořen

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více