kongresová turistika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kongresová turistika"

Transkript

1 kongresová turistika

2 II/III Tematické konference. Stále častěji tematické konference pořádají odborné časopisy či noviny. Nakladatelství Mladá fronta konkrétně divize Euro E15 má v této oblasti již dlouholeté zkušenosti. Na snímku konference o energetické politice v Hotelu Ambasador Zlatá husa v Praze. Na titulní straně tradiční setkání předních českých politiků s top manažery - Euro Business Breakfast v pražské restauraci Mlýnec Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Veronika Havlíčková, manažerka přílohy Kongresová turistika Kongresová turistika, jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví, je bezesporu ekonomicky nejpřínosnější formou cestovního ruchu. Útrata na účastníka kongresů, konferencí a jiných podobných akcí je v průměru až třikrát větší, než činí běžná útrata průměrného turisty. Pořádání významných akcí mezinárodního charakteru přináší destinaci nejen výše uvedený ekonomický přínos, ale také prestiž a pozitivní image v zahraničí. I odborníci z oblasti kongresové turistiky se musejí vzdělávat Další ze série vzdělávacích seminářů, tentokrát na téma Trendy a klíčové faktory pro dosažení úspěchu na mezinárodním kongresovém poli, pořádaný Prague Convention Bureau, se uskuteční 11. března v kongresových prostorách Designhotelu Elephant. Seminář je určen pro zástupce Prague Convention Bureau a Czech Convention Bureau, regionálních convention bureaux, convention bureaux ze zemí střední & východní Evropy, profesionály v oblasti kongresové turistiky & zástupce médií, místní zástupce asociací, zástupce veřejné správy Parlamentu, ministerstev, regionů, měst zodpovědných za rozvoj kongresového průmyslu, vyučující na vysokých školách a studenty oboru cestovní ruch. bitions/events (veletrhy/výstavy/ akce). Samotný proces získávání jednotlivých akcí pro danou destinaci, takzvané kampaně kandidatur či bidding, není snadný a často je poměrně časově náročný. Mezinárodní Foto E15 Anna Vacková, foto na titulní straně Euro Hznek Glos Ve světě je již zcela běžné, že každá velká či významnější destinace má své convention bureau, to znamená organizaci hájící zájmy daného města či regionu na mezinárodním poli kongresové turistiky. Hlavním posláním takové organizace je prezentovat dané město či region ve světě jako vhodnou kongresovou destinaci s cílem přilákat co nejvíce zájemců o uspořádání různých typů akcí. Pro označení kongresového průmyslu se dnes již běžně používá zkratka MICE, která shrnuje prakticky vše, co toto odvětví zahrnuje Meetings (mítinky, setkání), Incentives (incentivní programy a pobyty), Conventions/ Congresses (konference/kongresy) a Exhiho sektoru a napomohli tak k rozvoji kongresového průmyslu v destinaci. Výsledkem této spolupráce bývají různé formy incentivních podpor, to je pobídek, jejichž cílem je nabídku kandidujícího města či regionu maximálně zatraktivnit a ovlivnit tak rozhodnutí organizátora ve prospěch dané destinace. V současnosti již jsou tyto pobídky významnou součástí kandidatur. Příkladem takovéto incentivní podpory je například MHD zdarma pro účastníky mezinárodních asociačních akcí s účastí nad 500 osob pořádaných v Praze, která byla vyvinuta ve spolupráci pražského magistrátu s Prague Convention Bureau, místní organizace zastupující město na poli kongresové turistiky. Nově zde byla zavedena rovněž finanční podpora akcí s účastí převyšující 1500 osob, která může být využita například na pronájem konferenčních prostor nebo zahajovací recepci. Hostování zahajovací večeře městem, ve kterém se akce koná, dnes již nabízí většina evropských i mimoevropských destinací. A Aktuální situace Popularita Prahy jako kongresové destinace až do roku 2012 strmě stoupala. Právě rok 2012 byl dle statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ) mimořádně úspěšný, a to nejen pro Prahu, ale také pro ostatní regiony ČR. Poslední zpráva ČSÚ, který sbírá data od hromadných ubytovacích zařízení, však ukázala, že nejenom pražská zaznamenala v loňském roce citelný pokles. Současná data ukazují, že rok 2013 znamená zásadní zlom na poli domácí kongresové turistiky. Podle údajů ČSÚ se v loňském roce v našem hlavním městě konalo celkem 3427 akcí, tedy téměř o 20 procent méně než v roce Jde o nejnižší údaj co do počtu akcí za posledních pět let. Se snížením počtu akcí souvisí také úbytek počtu delegátů, který se oproti roku 2012 snížil o 18,2 procenta (z účastníků v roce 2012 na účastníků v roce 2013). Že jde o neblahou skutečnost na poli pražské kongresové turistiky, potvrzují také statistiky Prague Convention Bureau (PCB), které sbírá statistická data od svých členských subjektů. Podle jejich údajů se v Praze v loňském roce konalo celkem 1837 akcí, tedy o 179 méně (8,9 procenta) než v roce předchozím. Jde o údaj zjištěný na základě dat poskytnutých celkem 36 respondenty převážně z řad místních hotelů s vlastními konferenčními prostory. Lze předpokládat, že jde pouze o dopad doznívající ekonomické krize, která před několika lety zasáhla svět. Příčina zhoršených statistických výsledků spočívá především v rostoucím tlaku velkých společností na snižování nákladů a zvyšování úspor, díky čemuž bylo pořádání mnoha finančně nákladných akcí zrušeno či přesunuto do budoucích let. Specifika Je třeba rozlišovat mezi akcemi pořádanými v rámci neziskového sektoru, takzvanými asociačními kongresy či konferencemi, a těmi, za nimiž stojí firmy či nadnárodní korporace. Zatímco asociační akce se soustředí především na trendy, edukaci a předávání poznatků a zkušeností mezi odborníky v zájmu dalšího rozvoje daného oboru, cílem korporátních akcí je především posílit povědomí o pořádajícím subjektu a jeho aktivitách například mezi jeho zaměstnanci či obchodními partnery s cílem upevnit pozici dané společnosti na trhu. Proces získávání asociačních akcí se od získávání korporátních akcí významně liší, a to zejména délkou celého procesu. Klienti z řad firem a korporací často o uspořádání akce v dané destinaci rozhodují v kratším časovém období; to znamená, že destinace může být vybrána i několik málo měsíců před jejím konáním. Naopak asociace ve většině případů plánují své kongresy a konference v delším časovém horizontu. Proces kandidatury destinace na mezinárodní kongres či konferenci zahrnuje její přípravu, předložení a prezentaci a začíná často s předstihem i 10 let před plánovanou akcí. K úspěšnému získávání významných mezinárodních asociačních akcí bývá ve většině případů nezbytná nejen spolupráce subjektů z řad poskytovatelů služeb, ale především zapojení místního zástupce dané mezinárodní asociace, takzvaného ambasadora nebo kongresového velvyslance. Právě to bylo důvodem založení ambasador programu, který by měl motivovat zástupce místních sdružení k vyšší aktivitě v rámci mezinárodních asociací a přivést tak více plánovaných kongresů do destinace. Ambassador program Ambasador program vznikl z iniciativy Prague Convention Bureau a jeho členů před čtyřmi lety a stal se základem prohlubování spolupráce s komunitou místních kongresových velvyslanců zastupujících Českou republiku v mezinárodních odborných asociacích, již aktivně lobbují ve prospěch destinace Prahy a posléze se zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů. Ambasador program není ničím novým. S projekty stejného názvu se setkáváme u mnoha dalších convention bureaux po celém světě, z čehož je zřejmé, že spolupráce s místní vědeckou komunitou, její aktivní účast a podpora je skutečně důležitá, a to jak pro podání kandidatury destinace a posléze pro samotnou realizaci kongresu či konference, tak za účelem zlepšit image dané kongresové destinace. První velkou akcí v rámci programu před čtyřmi lety bylo slavnostní předávání ocenění Ambassador Awards českým vědcům, lékařům a dalším odborníkům, kteří se významně zasloužili o rozvoj místní kongresové turistiky. V současné době se ambasador program dále rozvíjí a rozrůstá. Jeho významnou součástí je samotný proces vyhledávání potenciálních ambasadorů, ale také menší edukační akce neformální Snídaně s ambasadorem, na kterých ocenění kongresoví velvyslanci předávají své zkušenosti a motivují své mladší kolegy. Dnes je i snaha rozšířit ambasador program také na celonárodní úroveň, a to především prostřednictvím spolupráce s agenturou CzechTourism a regionálními convention bureaux sdruženými v Czech Convention Bureau. Lucie Rajdlová Marketing& PR manager Prague Convention Bureau konkurence je vzhledem k lukrativitě kongresového cestovního ruchu velká. Destinace mezi sebou soupeří o každou významnější mezinárodní akci. Je proto nezbytně nutné, aby při propagaci destinace spolupracovali zástupci veřejného i soukroméinzerce

3 IV/V Lenka Žlebková: Podpora ze strany politické reprezentace neexistuje Vydavatelství Mladá fronta rozjelo značku Mladá fronta Events & Congresses Protože se stát k organizátorům a firmám, které pořádají a zajišťují kongresy a konference, chová téměř macešsky, musí jim vyjít vstříc samy regiony a města. Naštěstí se to daří. Praha se například v letech 2011 a 1012 posunula z 19. na 11. příčku dle žebříčku mezinárodní kongresové asociace ICCA, říká ředitelka Prague Convention Bureau Lenka Žlebková. E15: Jaká je současná situace v oblasti kongresové turistiky? Musím uznat, že v poslední době se v této oblasti mnohé zlepšilo. Kromě toho, že jsme na konferenčním trhu zaznamenali oživení, které se projevilo nárůstem počtu konferencí a následně mnohem lepším umístěním Prahy na mezinárodním žebříčku kongresových destinací, došlo také k velkému posunu ve spolupráci s hlavním městem. Velice nás těší, že si vedení města uvědomuje skutečný význam kongresů a konferencí, zejména těch velkých, a vytvořilo systém grantů na jejich podporu. Od roku 2014 tak organizátoři kongresů pro více než 1500 účastníků, z nichž více než polovina bude ze zahraničí a stráví zde alespoň dvě noci, mohou získat finanční příspěvek od města ve výši 250 korun na jednoho účastníka. Nejvýše však milion korun na celý kongres. Menší kongresy s účastí nad 500 osob pak mohou i nadále využívat incentivní podporu ve formě kongresového jízdného na MHD zdarma, případně jízdného s padesátiprocentní slevou pro korporátní konference. E15: Jste tedy spokojeni s podporou státu, regionů a měst ohledně KT? Jak jsem již řekla, podpora ze strany našeho hlavního města je v poslední době velmi silná a věřím, že brzy přinese kýžené výsledky. Rádi bychom Prahu dostali do první desítky světových kongresových destinací, ideálně mezi pět nejlepších. Tomu by také mohla pomoci plánovaná přestavba Kongresového centra Praha, do níž město hodlá investovat 800 milionů korun. Kromě jiného by měla vyřešit také slabinu kongresového centra, jíž je malá kapacita výstavních prostor. Plánované rozšíření těchto prostor umožní Praze hostit i ty největší kongresy. Hodně si slibujeme také od rekonstrukce prostor Výstaviště a Průmyslového paláce. Horší už je to s podporou státu. Kromě podpory ze strany Czech Convention Bureau (součást agentury CzechTourism), která mimochodem není nijak vysoká, a s růstem počtu convention bureaus v regionech se částky určené pro jednotlivé kraje dále snižují, zde ze strany politické reprezentace neexistuje žádný zájem kongresový průmysl podporovat. Nikdo z nich si neuvědomuje, že útrata na kongresového delegáta v destinaci je tři- až pětkrát větší než u běžného turisty, navíc mimo ekonomický přínos kongresy a konference přispívají k výměně poznatků, know-how, růstu image a konkurenceschopnosti destinace a tedy i celé ČR. E15: Jsou nějaké nové trendy v požadavcích klientů? Mimo tlak na ceny a celkovou konkurenceschopnost destinace se v poslední době často setkáváme s požadavky na netradiční prostory pro pořádání konferencí. Ať už jde o unikátní historické prostory či moderní objekty. Vysokorychlostní Wi-Fi připojení zdarma je dnes rovněž nutností. Často je také kladen důraz na udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. E15: Jak jsou na tom ostatní města či regiony v České republice? Kongresový a konferenční průmysl je zajímavým odvětvím pro všechny regiony ČR, které se v tomto směru snaží dále rozvíjet. Ekonomický přínos odvětví, který nespočívá pouze ve zvýšených příjmech destinace, ale také ve vytváření pracovních míst, je nesporný. Většina regionů již má své convention bureau, které hájí jeho zájmy na tomto poli. Praha je nicméně nejúspěšnější kongresovou destinací u nás, koná se zde přes 80 procent všech mezinárodních kongresů a konferenčních akcí a 40 procent všech akcí vůbec. Z pohledu mezinárodních setkání má dle mého názoru největší šanci na rozvoj Brno, Ostrava, Olomouc, případně Plzeň a Karlovy Vary. Se všemi regiony se pravidelně scházíme a snažíme se s nimi spolupracovat, například při poznávacích cestách do destinace pro organizátory konferencí, takzvaných fam tripech, nebo pro novináře, takzvaných press tripech. E15: Je možné, aby v této oblasti spolupracovala města či regiony? Rozhodně to možné je a my se o to také snažíme. Momentálně rozvíjíme spolupráci na ambassador programu, který úspěšně běží již pátým rokem a který bychom chtěli rozšířit na národní úroveň. Jeho cílem je prohlubování spolupráce s komunitou kongresových velvyslanců (lékařů, vědců, profesorů) a edukace a výměna informací a zkušeností mezi místními zástupci mezinárodních asociací, kteří se aktivně podílejí na přípravě a organizaci významných mezinárodních kongresů a konferencí a mnohdy významně ovlivňují rozhodnutí týkající se výběru vhodné destinace, kde se daná akce bude konat. V rámci ambassador programu každoročně organizujeme alespoň dvě vzdělávací akce pro mladší kolegy současných významných kongresových velvyslanců s cílem motivovat je k tomu, aby se také začali aktivně zapojovat do kandidatur Prahy na pořádání velkých mezinárodních akcí. Tyto akce se zatím konaly pouze v Praze, ale do budoucna bychom byli rádi, kdyby rotovaly po regionech, aby se jich mohli účastnit také mimopražští ambasadoři. Momentálně probíhají jednání s ostatními regiony a Czech Convention Bureau o podobě této spolupráce. mik Vydavatelství Mladá fronta organizuje pro většinu svých současných klientů a partnerů specializované i společenské akce. Jen do roku 2013 vydavatelství Mladá fronta a její dceřiné společnosti uspořádaly přes dvě stovky akcí na klíč v Česku, na Slovensku a v Rumunsku. Mnohé z těchto specializovaných akcí, a to od uzavřených pracovních setkání přes akce rozsáhlejší, s pevnou formální i programovou strukturou až po akce ryze společenské, vznikají pod značkou Euro setkání, Profit, E15 a Mladá fronta Events & Congresses, která působí především na slovenském a rumunském trhu. Divize Mladá fronta Events & Congresses, byla založena teprve v srpnu 2013, ale od té doby již úspěšně realizuje eventy, kongresy, tiskové konference, recepce, koktejly, gala večery a prezentace. Divize poskytuje kompletní servis, a to od návrhu přes zpracování až po samotnou realizaci. Vydavatelství Mladá fronta tak významně rozšířilo portfolio svých služeb. A SNÍDANĚ Pod značkou Euro setkání najdeme tradiční Euro Business Breakfast diskuzní snídaně předních českých politiků s top manažery firem působících v České republice, dále Místo s mnoha možnostmi... COOKING SHOW odborná setkání, které reagují na aktuální dění. Nechybí ani menší či větší společenské akce, jako je podvečerní Euro Business Club. Pod hlavičkou deníku E15 se AVANTGARDE RESTAURANT & Café, Evropská 2690/17 (budova PPF Gate), Praha 6 Dejvice, Tel.: , Foto Euro Martin Pinkas připravují odborné konference pro střední a vyšší management. Profit se zaměřuje především na regionální problematiku týkající se malých a středních podnikatelů. RESTAURANT inzerce Avantgarde 212x91.indd :12:09

4 VI/VII Anketa: Jaké nové trendy v požadavcích klientů jste zaznamenali v uplynulém roce? Petra Kandertová Managing Director, Zátiší Catering Současným trendem jsou neformální společenské akce. Naši klienti hledají místa a způsoby, jak své hosty na party co nejlépe zabavit a to jak hudbou, multimediální show, dekoracemi nebo uměleckým vystoupením. Také jídlo se stává součástí programu, a tak můžeme mluvit o tzv. FOOD-TAINMENT. Stále více na našich eventech využíváme koncept show kitchen, kdy se jídlo připravuje přímo na place před hosty a tím můžeme zprostředkovat zážitek podobný tomu v restauraci. Jídlo nejen výborně chutná, ale také A Zajistíme vše, co pro Vaši akci potřebujete! Kvalitní služby, skvělá dostupnost a poloha, bohatá nabídka kulturních i sportovních aktivit, okouzlující památky a panenská příroda to vše je Pardubický kraj, ideální místo pro pořádání Vašich firemních akcí. East Bohemia Convention Bureau, náměstí Republiky 12, Pardubice Telefon: , vypadá, protože jej na talíř prezentuje přímo kuchař a hosté tak mají možnost zažít vysokou gastronomii se vším všudy i na cateringových akcích. K tomu samozřejmě patří také nápadité nádobí, na kterém jsou pokrmy prezentované, vtipné dekorace bufetů v tématu akce a cocktaily, které odpovídají standardům cocktailů v těch nejlepších barech. Jiří Hollan, obchodní ředitel, Kongresové centrum Praha Naši klienti, organizátoři kongresů a firemních konferencí, měli ve zvýšené míře zájem o audiovizuální inzerce záznamy ze svých akcí či dokonce o jejich přímé přenosy. Streamování prezentací, ze všech sálů KCP kde kongres probíhá zároveň, umožňuje organizátorovi akce zapojit širší cílovou komunitu, než je schopná se akce fyzicky zúčastnit. Každý divák si vybírá z programu kongresu ty prezentace, které ho zajímají. Pro firmy je důležitá možnost oslovení velmi široké cílové skupiny ve stejný čas, s jednotným sdělením, předloženým ve standardní kvalitě. Nezanedbatelné jsou, například pro pořadatele asociačních kongresů, samozřejmě i tržby získané za on-line sledování jejich přenosů. Druhou možností, kterou klienti KCP mnohem častěji využívají, je záznam a archivace videí - přednášek a prezentací v on-line knihovnách na webu organizátora konference. Záznamy pak jsou dostupné v určitém režimu, například členům asociace zdarma a jiným subjektům za poplatek. Konkrétní doručené sdělení je zachováno ve standardní kvalitě, bez ohledu na to, kdy a odkud si ho návštěvník on- -line knihovny přehraje. Alena Horáková, ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy V současné době se setkáváme především s požadavky co nejkomplexnějšího zázemí pro pořádání konferencí a firemních akcí všeho druhu. To je i důvod, proč se snažíme klientům a lidem s rozhodující pravomocí pro pořádání eventů ve východních Čechách představit především ta zařízení, kde mají takzvaně vše pod jednou střechou. Velmi osvědčeným nástrojem v této prezentaci je pořádání určitých inspekčních cest, které pracovně nazýváme MICE TRIP. V rámci této cesty mají její účastníci možnost sami si vyzkoušet zázemí nejlepších kongresových hotelů v Pardubickém kraji. Mezi ně patří například Kongres Hotel Jezerka s výjimečným konferenčním sálem a spoustou možností k doprovodnému programu nebo Wellness hotel Vista v resortu na Dolní Moravě v úžasném prostředí pod masivem Králického Sněžníku. Ať už si klienti pro svou akci vyberou kteroukoli z destinací, určitě pro ně bude zajištěn komplexní servis přímo na míru. Růžena Rousková ředitelka Euro setkání Trendy jsou v dnešní době zcela jasně zřetelné. Trh je přesycen mediální nabídkou, a proto není snadné udržet stávající a stále náročnější klienty a získávat klienty nové. Je samozřejmostí, že musíme přinášet nejaktuálnější informace, což vzhledem k mediálnímu zázemí vydavatelství všichni očekávají, ale je potřeba akce dělat atraktivnější, přinášet nové formáty a vždy ještě něco navíc. Přednášející musí být špičkou ve svém oboru, účastníci očekávají stoprocentní servis jako je catering či technika. Neméně důležitou roli hraje také dobrý moderátor. A závěrem je logické propojení akce s redakcí týdeníku Euro. Karel Šimůnek Managing Director AvantGarde Restaurant & Café Jediné, co jsem zaznamenal, byl zvýšený zájem o služby naší restaurace, jinak nic zásadního se v uplynulém roce nevyskytlo. Klienti stále hodně hledí na cenu a snaží se vyjmout méně potřebné položky z nabídek. Také AT přetrvává trend obcházení agentur a snaha zařídit si co nejvíce věcí přímo, klienti se tak na nás obracejí i s produkčními požadavky a my se jim samozřejmě snažíme vyjít vstříc. inzerce A Kongresové centrum Praha je s více než 60 sály a salónky s kapacitou od 20 do 2764 úastníkù nejvariabilnìjším multiprostorovým centrem, vhodným pro poøádání konferencí, kongresù, školení, workshopù, výstav, firemních, spoleèenských a kulturních akcí, v Èeské republice. Návštìvníkùm nabízí jedineèný pohled na Pražský hrad a Staré Mìsto a jeho výhodná poloha z nìj navíc èiní nejlépe dostupné kongresové centrum v Praze. Profesionální tým audiovizuálního oddìlení má dlouholeté zkušenosti se zajištìním nejrùznìjších typù akcí od menších jednání u kulatého stolu se simultánním pøenosem do pøilehlých sálù nebo mimo budovu, až po živý pøenos kulturních pøedstavní. Dodavatelem špièkových cateringovýh služeb pro KCP je od roku 2004 Zátiší Catering Group. Jejich kvalifikovaný tým je schopen vyhovìt i tìm nejnároènìjším strávníkùm a servírovat pokrmy až pro 8000 osob. A D Z HVÌ SÉRIE JONES POLICEJNÍ AKADEMIE TH U MOTOR MO S G T. uvádí :00 Kongresové centrum Praha MICHAEL WINSLOW STAND-UP COMEDY Tisíce hlasù a zvukù - od Jimmy Hendrix až po Hvìzdné války Zkombinujte tuto show s Vaší firemní akcí. Pro více informací jak zkombinovat vaši firemní akci s touto show, nás prosím kontaktujte na nebo na K zakoupení vstupenek na show Michaela Winslowa bez rezervace bez kombinace s firemní akcí využijte prosím

5 CHCETE ZLEPŠIT EKONOMICKÉ VÝSLEDKY I KONKURENCESCHOPNOST VAŠÍ FIRMY? Co mají společného nejúspěšnější evropské firmy jako např. SIEMENS, RENAULT, ABB, PHILIPS, VOLKSWAGEN,...? Co je příčinou toho, že některé společnosti mají až dvojnásobný nárůst hodnot akcií, ve srovnání se společnostmi se shodným podnikatelským záměrem a stejnou startovací pozicí? Co je základem úspěšného řízení více než velkých, středních i malých firem v celé Evropě? Odpověď na všechny 3 otázky je stejná Model excelence EFQM 17% nárůst operačního zisku 37% nárůst objemu prodejů 44% nárůst výnosnosti akcií * V pětiletém horizontu ve srovnání se skupinou srovnatelných firem, nevyužívajících Model Excelence EFQM. Zdroj: Srovnávací studie University Vienna vítězové Evropské ceny kvality x kontrolní skupina. Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu můžete využívat Model excelence EFQM ve Vaší firmě či organizaci za nejvýhodnějších podmínek. Přihlaste se do Programu Národních cen kvality ČR. Vyzkoušejte i zjednodušené programy START, START Europe a START Plus. NÁRODNÍ CENY KVALITY NEJSOU JEN PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ, ALE PŘEDEVŠÍM VYZKOUŠENÁ A FUNGUJÍCÍ CESTA K LEPŠÍM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM! DOKAŽTE, ŽE VAŠE FIRMA BERE SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST VÁŽNĚ! Společenská odpovědnost organizací (CSR) je považována za jeden z klíčových faktorů konkurenceschopnosti CSR patří v zahraničí k nejvíce komunikovaným částem firemní strategie Účast v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost vnáší do zavádění CSR ve firmě či organizaci efektivitu a pořádek Zavedení CSR v rámci programů Národní ceny šetří firmě čas i peníze Předávání Národních cen probíhá v prestižních prostorách Španělského sálu Pražského hradu POZOR! PŘIHLÁSIT SE JE MOŽNÉ JEN DO KONCE DUBNA! Sjednejte si nezávaznou informační návštěvu, nebo zaslání podrobných informací: Klára Fousková, ,

komerční speciál kongresová turistika

komerční speciál kongresová turistika komerční speciál kongresová turistika II/III Přílohu připravila Martina Kvašová Největší kongres. 48. kongres ERA-EDTA byl největší kongres v historii České republiky. Více než 10 tisíc vědců se sešlo

Více

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s.

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Obsah Shrnutí obsahu projektu....3 Obecná informace o kongresovém

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 ADVISORY KPMG Česká republika s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Česká republika Důležité upozornění Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Simona Doleželová Analýza nabídky kongresových sálů v hotelech v Praze Bakalářská práce 2014 Analýza nabídky kongresových sálů v hotelech v Praze Bakalářská

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu (Hradec Králové) Bakalářská práce 2015 Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 1. díl Průvodce světem MICE Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008 Vademecum pro profesionály

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism Výroční zpráva 2013 Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism V roce 2013 působilo ve světě celkem 21 zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Základním cílem sítě zahraničních zastoupení je propagovat

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

soutěží Národní cena kvality, jejíž výsledky se vyhlašují vždy v listopadu, soutěže se přesto hlásí v ČR stále málo subjektů

soutěží Národní cena kvality, jejíž výsledky se vyhlašují vždy v listopadu, soutěže se přesto hlásí v ČR stále málo subjektů Ekonomika se globalizuje čím dál více, odborníci se snaží prognózovat, do hry o budoucnost se zapojuje mnoho dosud opomíjených prvků. Přitom kvalita, inovativnost, efektivní řízení, znalostní prvky, to

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

Strojírenské technologie jsou sexy

Strojírenské technologie jsou sexy Ročník 17 (8/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Strojírenské technologie jsou sexy Podnikatelské mise HK ČR do zahraničí zažívají rekordní rok Patří strojaři do starého železa? Tato otázka, pro někoho možná

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 3 ÚNOR 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR Autorské odměny No ending story (str. 6) Brusel jednání HOTREC (str. 10) Prechod na EURO dopadol na výbornú (str.

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských

Více

Business očekává od nové vlády

Business očekává od nové vlády Ročník 16 (4/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Využijte sítě evropa PRO své POdnikání A buďte úspěšní

Využijte sítě evropa PRO své POdnikání A buďte úspěšní Využijte sítě EVROPA pro své podnikání a buďte úspěšní Profil společnosti Historie společnosti 1 Současné postavení a zahraniční expanze 2 Členství v organizacích 3 Franšíza EVROPA realitní kancelář Doba

Více

Obdivuhodné osobnosti

Obdivuhodné osobnosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Obdivuhodné osobnosti managementu inspirace

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

NOVÉ TRENDY V POŘÁDÁNÍ AKCÍ A UDÁLOSTÍ (EVENTS) V CESTOVNÍM RUCHU

NOVÉ TRENDY V POŘÁDÁNÍ AKCÍ A UDÁLOSTÍ (EVENTS) V CESTOVNÍM RUCHU NOVÉ TRENDY V POŘÁDÁNÍ AKCÍ A UDÁLOSTÍ (EVENTS) V CESTOVNÍM RUCHU Halina Kotíková Eva Schwartzhoffová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Praha 2008 Vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Pro úspěšné podnikání nestačí pouhý kombík, lepší je plnohodnotný užitkový vůz

Pro úspěšné podnikání nestačí pouhý kombík, lepší je plnohodnotný užitkový vůz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Pro úspěšné podnikání nestačí pouhý kombík, lepší je plnohodnotný užitkový vůz

Více