kongresová turistika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kongresová turistika"

Transkript

1 kongresová turistika

2 II/III Tematické konference. Stále častěji tematické konference pořádají odborné časopisy či noviny. Nakladatelství Mladá fronta konkrétně divize Euro E15 má v této oblasti již dlouholeté zkušenosti. Na snímku konference o energetické politice v Hotelu Ambasador Zlatá husa v Praze. Na titulní straně tradiční setkání předních českých politiků s top manažery - Euro Business Breakfast v pražské restauraci Mlýnec Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Veronika Havlíčková, manažerka přílohy Kongresová turistika Kongresová turistika, jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví, je bezesporu ekonomicky nejpřínosnější formou cestovního ruchu. Útrata na účastníka kongresů, konferencí a jiných podobných akcí je v průměru až třikrát větší, než činí běžná útrata průměrného turisty. Pořádání významných akcí mezinárodního charakteru přináší destinaci nejen výše uvedený ekonomický přínos, ale také prestiž a pozitivní image v zahraničí. I odborníci z oblasti kongresové turistiky se musejí vzdělávat Další ze série vzdělávacích seminářů, tentokrát na téma Trendy a klíčové faktory pro dosažení úspěchu na mezinárodním kongresovém poli, pořádaný Prague Convention Bureau, se uskuteční 11. března v kongresových prostorách Designhotelu Elephant. Seminář je určen pro zástupce Prague Convention Bureau a Czech Convention Bureau, regionálních convention bureaux, convention bureaux ze zemí střední & východní Evropy, profesionály v oblasti kongresové turistiky & zástupce médií, místní zástupce asociací, zástupce veřejné správy Parlamentu, ministerstev, regionů, měst zodpovědných za rozvoj kongresového průmyslu, vyučující na vysokých školách a studenty oboru cestovní ruch. bitions/events (veletrhy/výstavy/ akce). Samotný proces získávání jednotlivých akcí pro danou destinaci, takzvané kampaně kandidatur či bidding, není snadný a často je poměrně časově náročný. Mezinárodní Foto E15 Anna Vacková, foto na titulní straně Euro Hznek Glos Ve světě je již zcela běžné, že každá velká či významnější destinace má své convention bureau, to znamená organizaci hájící zájmy daného města či regionu na mezinárodním poli kongresové turistiky. Hlavním posláním takové organizace je prezentovat dané město či region ve světě jako vhodnou kongresovou destinaci s cílem přilákat co nejvíce zájemců o uspořádání různých typů akcí. Pro označení kongresového průmyslu se dnes již běžně používá zkratka MICE, která shrnuje prakticky vše, co toto odvětví zahrnuje Meetings (mítinky, setkání), Incentives (incentivní programy a pobyty), Conventions/ Congresses (konference/kongresy) a Exhiho sektoru a napomohli tak k rozvoji kongresového průmyslu v destinaci. Výsledkem této spolupráce bývají různé formy incentivních podpor, to je pobídek, jejichž cílem je nabídku kandidujícího města či regionu maximálně zatraktivnit a ovlivnit tak rozhodnutí organizátora ve prospěch dané destinace. V současnosti již jsou tyto pobídky významnou součástí kandidatur. Příkladem takovéto incentivní podpory je například MHD zdarma pro účastníky mezinárodních asociačních akcí s účastí nad 500 osob pořádaných v Praze, která byla vyvinuta ve spolupráci pražského magistrátu s Prague Convention Bureau, místní organizace zastupující město na poli kongresové turistiky. Nově zde byla zavedena rovněž finanční podpora akcí s účastí převyšující 1500 osob, která může být využita například na pronájem konferenčních prostor nebo zahajovací recepci. Hostování zahajovací večeře městem, ve kterém se akce koná, dnes již nabízí většina evropských i mimoevropských destinací. A Aktuální situace Popularita Prahy jako kongresové destinace až do roku 2012 strmě stoupala. Právě rok 2012 byl dle statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ) mimořádně úspěšný, a to nejen pro Prahu, ale také pro ostatní regiony ČR. Poslední zpráva ČSÚ, který sbírá data od hromadných ubytovacích zařízení, však ukázala, že nejenom pražská zaznamenala v loňském roce citelný pokles. Současná data ukazují, že rok 2013 znamená zásadní zlom na poli domácí kongresové turistiky. Podle údajů ČSÚ se v loňském roce v našem hlavním městě konalo celkem 3427 akcí, tedy téměř o 20 procent méně než v roce Jde o nejnižší údaj co do počtu akcí za posledních pět let. Se snížením počtu akcí souvisí také úbytek počtu delegátů, který se oproti roku 2012 snížil o 18,2 procenta (z účastníků v roce 2012 na účastníků v roce 2013). Že jde o neblahou skutečnost na poli pražské kongresové turistiky, potvrzují také statistiky Prague Convention Bureau (PCB), které sbírá statistická data od svých členských subjektů. Podle jejich údajů se v Praze v loňském roce konalo celkem 1837 akcí, tedy o 179 méně (8,9 procenta) než v roce předchozím. Jde o údaj zjištěný na základě dat poskytnutých celkem 36 respondenty převážně z řad místních hotelů s vlastními konferenčními prostory. Lze předpokládat, že jde pouze o dopad doznívající ekonomické krize, která před několika lety zasáhla svět. Příčina zhoršených statistických výsledků spočívá především v rostoucím tlaku velkých společností na snižování nákladů a zvyšování úspor, díky čemuž bylo pořádání mnoha finančně nákladných akcí zrušeno či přesunuto do budoucích let. Specifika Je třeba rozlišovat mezi akcemi pořádanými v rámci neziskového sektoru, takzvanými asociačními kongresy či konferencemi, a těmi, za nimiž stojí firmy či nadnárodní korporace. Zatímco asociační akce se soustředí především na trendy, edukaci a předávání poznatků a zkušeností mezi odborníky v zájmu dalšího rozvoje daného oboru, cílem korporátních akcí je především posílit povědomí o pořádajícím subjektu a jeho aktivitách například mezi jeho zaměstnanci či obchodními partnery s cílem upevnit pozici dané společnosti na trhu. Proces získávání asociačních akcí se od získávání korporátních akcí významně liší, a to zejména délkou celého procesu. Klienti z řad firem a korporací často o uspořádání akce v dané destinaci rozhodují v kratším časovém období; to znamená, že destinace může být vybrána i několik málo měsíců před jejím konáním. Naopak asociace ve většině případů plánují své kongresy a konference v delším časovém horizontu. Proces kandidatury destinace na mezinárodní kongres či konferenci zahrnuje její přípravu, předložení a prezentaci a začíná často s předstihem i 10 let před plánovanou akcí. K úspěšnému získávání významných mezinárodních asociačních akcí bývá ve většině případů nezbytná nejen spolupráce subjektů z řad poskytovatelů služeb, ale především zapojení místního zástupce dané mezinárodní asociace, takzvaného ambasadora nebo kongresového velvyslance. Právě to bylo důvodem založení ambasador programu, který by měl motivovat zástupce místních sdružení k vyšší aktivitě v rámci mezinárodních asociací a přivést tak více plánovaných kongresů do destinace. Ambassador program Ambasador program vznikl z iniciativy Prague Convention Bureau a jeho členů před čtyřmi lety a stal se základem prohlubování spolupráce s komunitou místních kongresových velvyslanců zastupujících Českou republiku v mezinárodních odborných asociacích, již aktivně lobbují ve prospěch destinace Prahy a posléze se zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů. Ambasador program není ničím novým. S projekty stejného názvu se setkáváme u mnoha dalších convention bureaux po celém světě, z čehož je zřejmé, že spolupráce s místní vědeckou komunitou, její aktivní účast a podpora je skutečně důležitá, a to jak pro podání kandidatury destinace a posléze pro samotnou realizaci kongresu či konference, tak za účelem zlepšit image dané kongresové destinace. První velkou akcí v rámci programu před čtyřmi lety bylo slavnostní předávání ocenění Ambassador Awards českým vědcům, lékařům a dalším odborníkům, kteří se významně zasloužili o rozvoj místní kongresové turistiky. V současné době se ambasador program dále rozvíjí a rozrůstá. Jeho významnou součástí je samotný proces vyhledávání potenciálních ambasadorů, ale také menší edukační akce neformální Snídaně s ambasadorem, na kterých ocenění kongresoví velvyslanci předávají své zkušenosti a motivují své mladší kolegy. Dnes je i snaha rozšířit ambasador program také na celonárodní úroveň, a to především prostřednictvím spolupráce s agenturou CzechTourism a regionálními convention bureaux sdruženými v Czech Convention Bureau. Lucie Rajdlová Marketing& PR manager Prague Convention Bureau konkurence je vzhledem k lukrativitě kongresového cestovního ruchu velká. Destinace mezi sebou soupeří o každou významnější mezinárodní akci. Je proto nezbytně nutné, aby při propagaci destinace spolupracovali zástupci veřejného i soukroméinzerce

3 IV/V Lenka Žlebková: Podpora ze strany politické reprezentace neexistuje Vydavatelství Mladá fronta rozjelo značku Mladá fronta Events & Congresses Protože se stát k organizátorům a firmám, které pořádají a zajišťují kongresy a konference, chová téměř macešsky, musí jim vyjít vstříc samy regiony a města. Naštěstí se to daří. Praha se například v letech 2011 a 1012 posunula z 19. na 11. příčku dle žebříčku mezinárodní kongresové asociace ICCA, říká ředitelka Prague Convention Bureau Lenka Žlebková. E15: Jaká je současná situace v oblasti kongresové turistiky? Musím uznat, že v poslední době se v této oblasti mnohé zlepšilo. Kromě toho, že jsme na konferenčním trhu zaznamenali oživení, které se projevilo nárůstem počtu konferencí a následně mnohem lepším umístěním Prahy na mezinárodním žebříčku kongresových destinací, došlo také k velkému posunu ve spolupráci s hlavním městem. Velice nás těší, že si vedení města uvědomuje skutečný význam kongresů a konferencí, zejména těch velkých, a vytvořilo systém grantů na jejich podporu. Od roku 2014 tak organizátoři kongresů pro více než 1500 účastníků, z nichž více než polovina bude ze zahraničí a stráví zde alespoň dvě noci, mohou získat finanční příspěvek od města ve výši 250 korun na jednoho účastníka. Nejvýše však milion korun na celý kongres. Menší kongresy s účastí nad 500 osob pak mohou i nadále využívat incentivní podporu ve formě kongresového jízdného na MHD zdarma, případně jízdného s padesátiprocentní slevou pro korporátní konference. E15: Jste tedy spokojeni s podporou státu, regionů a měst ohledně KT? Jak jsem již řekla, podpora ze strany našeho hlavního města je v poslední době velmi silná a věřím, že brzy přinese kýžené výsledky. Rádi bychom Prahu dostali do první desítky světových kongresových destinací, ideálně mezi pět nejlepších. Tomu by také mohla pomoci plánovaná přestavba Kongresového centra Praha, do níž město hodlá investovat 800 milionů korun. Kromě jiného by měla vyřešit také slabinu kongresového centra, jíž je malá kapacita výstavních prostor. Plánované rozšíření těchto prostor umožní Praze hostit i ty největší kongresy. Hodně si slibujeme také od rekonstrukce prostor Výstaviště a Průmyslového paláce. Horší už je to s podporou státu. Kromě podpory ze strany Czech Convention Bureau (součást agentury CzechTourism), která mimochodem není nijak vysoká, a s růstem počtu convention bureaus v regionech se částky určené pro jednotlivé kraje dále snižují, zde ze strany politické reprezentace neexistuje žádný zájem kongresový průmysl podporovat. Nikdo z nich si neuvědomuje, že útrata na kongresového delegáta v destinaci je tři- až pětkrát větší než u běžného turisty, navíc mimo ekonomický přínos kongresy a konference přispívají k výměně poznatků, know-how, růstu image a konkurenceschopnosti destinace a tedy i celé ČR. E15: Jsou nějaké nové trendy v požadavcích klientů? Mimo tlak na ceny a celkovou konkurenceschopnost destinace se v poslední době často setkáváme s požadavky na netradiční prostory pro pořádání konferencí. Ať už jde o unikátní historické prostory či moderní objekty. Vysokorychlostní Wi-Fi připojení zdarma je dnes rovněž nutností. Často je také kladen důraz na udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. E15: Jak jsou na tom ostatní města či regiony v České republice? Kongresový a konferenční průmysl je zajímavým odvětvím pro všechny regiony ČR, které se v tomto směru snaží dále rozvíjet. Ekonomický přínos odvětví, který nespočívá pouze ve zvýšených příjmech destinace, ale také ve vytváření pracovních míst, je nesporný. Většina regionů již má své convention bureau, které hájí jeho zájmy na tomto poli. Praha je nicméně nejúspěšnější kongresovou destinací u nás, koná se zde přes 80 procent všech mezinárodních kongresů a konferenčních akcí a 40 procent všech akcí vůbec. Z pohledu mezinárodních setkání má dle mého názoru největší šanci na rozvoj Brno, Ostrava, Olomouc, případně Plzeň a Karlovy Vary. Se všemi regiony se pravidelně scházíme a snažíme se s nimi spolupracovat, například při poznávacích cestách do destinace pro organizátory konferencí, takzvaných fam tripech, nebo pro novináře, takzvaných press tripech. E15: Je možné, aby v této oblasti spolupracovala města či regiony? Rozhodně to možné je a my se o to také snažíme. Momentálně rozvíjíme spolupráci na ambassador programu, který úspěšně běží již pátým rokem a který bychom chtěli rozšířit na národní úroveň. Jeho cílem je prohlubování spolupráce s komunitou kongresových velvyslanců (lékařů, vědců, profesorů) a edukace a výměna informací a zkušeností mezi místními zástupci mezinárodních asociací, kteří se aktivně podílejí na přípravě a organizaci významných mezinárodních kongresů a konferencí a mnohdy významně ovlivňují rozhodnutí týkající se výběru vhodné destinace, kde se daná akce bude konat. V rámci ambassador programu každoročně organizujeme alespoň dvě vzdělávací akce pro mladší kolegy současných významných kongresových velvyslanců s cílem motivovat je k tomu, aby se také začali aktivně zapojovat do kandidatur Prahy na pořádání velkých mezinárodních akcí. Tyto akce se zatím konaly pouze v Praze, ale do budoucna bychom byli rádi, kdyby rotovaly po regionech, aby se jich mohli účastnit také mimopražští ambasadoři. Momentálně probíhají jednání s ostatními regiony a Czech Convention Bureau o podobě této spolupráce. mik Vydavatelství Mladá fronta organizuje pro většinu svých současných klientů a partnerů specializované i společenské akce. Jen do roku 2013 vydavatelství Mladá fronta a její dceřiné společnosti uspořádaly přes dvě stovky akcí na klíč v Česku, na Slovensku a v Rumunsku. Mnohé z těchto specializovaných akcí, a to od uzavřených pracovních setkání přes akce rozsáhlejší, s pevnou formální i programovou strukturou až po akce ryze společenské, vznikají pod značkou Euro setkání, Profit, E15 a Mladá fronta Events & Congresses, která působí především na slovenském a rumunském trhu. Divize Mladá fronta Events & Congresses, byla založena teprve v srpnu 2013, ale od té doby již úspěšně realizuje eventy, kongresy, tiskové konference, recepce, koktejly, gala večery a prezentace. Divize poskytuje kompletní servis, a to od návrhu přes zpracování až po samotnou realizaci. Vydavatelství Mladá fronta tak významně rozšířilo portfolio svých služeb. A SNÍDANĚ Pod značkou Euro setkání najdeme tradiční Euro Business Breakfast diskuzní snídaně předních českých politiků s top manažery firem působících v České republice, dále Místo s mnoha možnostmi... COOKING SHOW odborná setkání, které reagují na aktuální dění. Nechybí ani menší či větší společenské akce, jako je podvečerní Euro Business Club. Pod hlavičkou deníku E15 se AVANTGARDE RESTAURANT & Café, Evropská 2690/17 (budova PPF Gate), Praha 6 Dejvice, Tel.: , Foto Euro Martin Pinkas připravují odborné konference pro střední a vyšší management. Profit se zaměřuje především na regionální problematiku týkající se malých a středních podnikatelů. RESTAURANT inzerce Avantgarde 212x91.indd :12:09

4 VI/VII Anketa: Jaké nové trendy v požadavcích klientů jste zaznamenali v uplynulém roce? Petra Kandertová Managing Director, Zátiší Catering Současným trendem jsou neformální společenské akce. Naši klienti hledají místa a způsoby, jak své hosty na party co nejlépe zabavit a to jak hudbou, multimediální show, dekoracemi nebo uměleckým vystoupením. Také jídlo se stává součástí programu, a tak můžeme mluvit o tzv. FOOD-TAINMENT. Stále více na našich eventech využíváme koncept show kitchen, kdy se jídlo připravuje přímo na place před hosty a tím můžeme zprostředkovat zážitek podobný tomu v restauraci. Jídlo nejen výborně chutná, ale také A Zajistíme vše, co pro Vaši akci potřebujete! Kvalitní služby, skvělá dostupnost a poloha, bohatá nabídka kulturních i sportovních aktivit, okouzlující památky a panenská příroda to vše je Pardubický kraj, ideální místo pro pořádání Vašich firemních akcí. East Bohemia Convention Bureau, náměstí Republiky 12, Pardubice Telefon: , vypadá, protože jej na talíř prezentuje přímo kuchař a hosté tak mají možnost zažít vysokou gastronomii se vším všudy i na cateringových akcích. K tomu samozřejmě patří také nápadité nádobí, na kterém jsou pokrmy prezentované, vtipné dekorace bufetů v tématu akce a cocktaily, které odpovídají standardům cocktailů v těch nejlepších barech. Jiří Hollan, obchodní ředitel, Kongresové centrum Praha Naši klienti, organizátoři kongresů a firemních konferencí, měli ve zvýšené míře zájem o audiovizuální inzerce záznamy ze svých akcí či dokonce o jejich přímé přenosy. Streamování prezentací, ze všech sálů KCP kde kongres probíhá zároveň, umožňuje organizátorovi akce zapojit širší cílovou komunitu, než je schopná se akce fyzicky zúčastnit. Každý divák si vybírá z programu kongresu ty prezentace, které ho zajímají. Pro firmy je důležitá možnost oslovení velmi široké cílové skupiny ve stejný čas, s jednotným sdělením, předloženým ve standardní kvalitě. Nezanedbatelné jsou, například pro pořadatele asociačních kongresů, samozřejmě i tržby získané za on-line sledování jejich přenosů. Druhou možností, kterou klienti KCP mnohem častěji využívají, je záznam a archivace videí - přednášek a prezentací v on-line knihovnách na webu organizátora konference. Záznamy pak jsou dostupné v určitém režimu, například členům asociace zdarma a jiným subjektům za poplatek. Konkrétní doručené sdělení je zachováno ve standardní kvalitě, bez ohledu na to, kdy a odkud si ho návštěvník on- -line knihovny přehraje. Alena Horáková, ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy V současné době se setkáváme především s požadavky co nejkomplexnějšího zázemí pro pořádání konferencí a firemních akcí všeho druhu. To je i důvod, proč se snažíme klientům a lidem s rozhodující pravomocí pro pořádání eventů ve východních Čechách představit především ta zařízení, kde mají takzvaně vše pod jednou střechou. Velmi osvědčeným nástrojem v této prezentaci je pořádání určitých inspekčních cest, které pracovně nazýváme MICE TRIP. V rámci této cesty mají její účastníci možnost sami si vyzkoušet zázemí nejlepších kongresových hotelů v Pardubickém kraji. Mezi ně patří například Kongres Hotel Jezerka s výjimečným konferenčním sálem a spoustou možností k doprovodnému programu nebo Wellness hotel Vista v resortu na Dolní Moravě v úžasném prostředí pod masivem Králického Sněžníku. Ať už si klienti pro svou akci vyberou kteroukoli z destinací, určitě pro ně bude zajištěn komplexní servis přímo na míru. Růžena Rousková ředitelka Euro setkání Trendy jsou v dnešní době zcela jasně zřetelné. Trh je přesycen mediální nabídkou, a proto není snadné udržet stávající a stále náročnější klienty a získávat klienty nové. Je samozřejmostí, že musíme přinášet nejaktuálnější informace, což vzhledem k mediálnímu zázemí vydavatelství všichni očekávají, ale je potřeba akce dělat atraktivnější, přinášet nové formáty a vždy ještě něco navíc. Přednášející musí být špičkou ve svém oboru, účastníci očekávají stoprocentní servis jako je catering či technika. Neméně důležitou roli hraje také dobrý moderátor. A závěrem je logické propojení akce s redakcí týdeníku Euro. Karel Šimůnek Managing Director AvantGarde Restaurant & Café Jediné, co jsem zaznamenal, byl zvýšený zájem o služby naší restaurace, jinak nic zásadního se v uplynulém roce nevyskytlo. Klienti stále hodně hledí na cenu a snaží se vyjmout méně potřebné položky z nabídek. Také AT přetrvává trend obcházení agentur a snaha zařídit si co nejvíce věcí přímo, klienti se tak na nás obracejí i s produkčními požadavky a my se jim samozřejmě snažíme vyjít vstříc. inzerce A Kongresové centrum Praha je s více než 60 sály a salónky s kapacitou od 20 do 2764 úastníkù nejvariabilnìjším multiprostorovým centrem, vhodným pro poøádání konferencí, kongresù, školení, workshopù, výstav, firemních, spoleèenských a kulturních akcí, v Èeské republice. Návštìvníkùm nabízí jedineèný pohled na Pražský hrad a Staré Mìsto a jeho výhodná poloha z nìj navíc èiní nejlépe dostupné kongresové centrum v Praze. Profesionální tým audiovizuálního oddìlení má dlouholeté zkušenosti se zajištìním nejrùznìjších typù akcí od menších jednání u kulatého stolu se simultánním pøenosem do pøilehlých sálù nebo mimo budovu, až po živý pøenos kulturních pøedstavní. Dodavatelem špièkových cateringovýh služeb pro KCP je od roku 2004 Zátiší Catering Group. Jejich kvalifikovaný tým je schopen vyhovìt i tìm nejnároènìjším strávníkùm a servírovat pokrmy až pro 8000 osob. A D Z HVÌ SÉRIE JONES POLICEJNÍ AKADEMIE TH U MOTOR MO S G T. uvádí :00 Kongresové centrum Praha MICHAEL WINSLOW STAND-UP COMEDY Tisíce hlasù a zvukù - od Jimmy Hendrix až po Hvìzdné války Zkombinujte tuto show s Vaší firemní akcí. Pro více informací jak zkombinovat vaši firemní akci s touto show, nás prosím kontaktujte na nebo na K zakoupení vstupenek na show Michaela Winslowa bez rezervace bez kombinace s firemní akcí využijte prosím

5 CHCETE ZLEPŠIT EKONOMICKÉ VÝSLEDKY I KONKURENCESCHOPNOST VAŠÍ FIRMY? Co mají společného nejúspěšnější evropské firmy jako např. SIEMENS, RENAULT, ABB, PHILIPS, VOLKSWAGEN,...? Co je příčinou toho, že některé společnosti mají až dvojnásobný nárůst hodnot akcií, ve srovnání se společnostmi se shodným podnikatelským záměrem a stejnou startovací pozicí? Co je základem úspěšného řízení více než velkých, středních i malých firem v celé Evropě? Odpověď na všechny 3 otázky je stejná Model excelence EFQM 17% nárůst operačního zisku 37% nárůst objemu prodejů 44% nárůst výnosnosti akcií * V pětiletém horizontu ve srovnání se skupinou srovnatelných firem, nevyužívajících Model Excelence EFQM. Zdroj: Srovnávací studie University Vienna vítězové Evropské ceny kvality x kontrolní skupina. Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu můžete využívat Model excelence EFQM ve Vaší firmě či organizaci za nejvýhodnějších podmínek. Přihlaste se do Programu Národních cen kvality ČR. Vyzkoušejte i zjednodušené programy START, START Europe a START Plus. NÁRODNÍ CENY KVALITY NEJSOU JEN PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ, ALE PŘEDEVŠÍM VYZKOUŠENÁ A FUNGUJÍCÍ CESTA K LEPŠÍM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM! DOKAŽTE, ŽE VAŠE FIRMA BERE SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST VÁŽNĚ! Společenská odpovědnost organizací (CSR) je považována za jeden z klíčových faktorů konkurenceschopnosti CSR patří v zahraničí k nejvíce komunikovaným částem firemní strategie Účast v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost vnáší do zavádění CSR ve firmě či organizaci efektivitu a pořádek Zavedení CSR v rámci programů Národní ceny šetří firmě čas i peníze Předávání Národních cen probíhá v prestižních prostorách Španělského sálu Pražského hradu POZOR! PŘIHLÁSIT SE JE MOŽNÉ JEN DO KONCE DUBNA! Sjednejte si nezávaznou informační návštěvu, nebo zaslání podrobných informací: Klára Fousková, ,

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Letos se jezdí k nám!

Letos se jezdí k nám! Role destinačního managementu v období ekonomické recese CCRVM nositelka ocenění Destinační management ČR (1993 2010) I. pololetí 2009 úbytek celkového počtu přenocování o 9,6 %, za celý rok pak pokles

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti.

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Pozvánka k prezentaci na veletržní a konferenční přehlídce o franšízingu Franchise Days Prague 2012 / FrAMchise Day 2012 Dovolte nám, abychom

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií)

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) KRITERIA PŘIJETÍ Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) Základní kritéria, shodná pro všechny kategorie: 1. Společnost

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014

Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014 Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014 vyhlášené Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism, Czech Film Commission a Asociací producentů v audiovizi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Produkty 20 2 Obsah a načasov asování kampaní v roce 20 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční

Více

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Praha 14. února 2014 Globální finanční krize je nyní v podstatě u konce a víceletý hospodářský rozmach právě začíná. Tímto závěrem podtrhl

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

Česká centrála cestovního ruchu odbor REGP a B2B 1.12.2015

Česká centrála cestovního ruchu odbor REGP a B2B 1.12.2015 Česká centrála cestovního ruchu odbor REGP a B2B _ 1.12.2015 Organizační struktura agentury CzechTourism 1.12.2015 2 Odbor Regionální partnerství a vztahy B2B REGP a B2B oddělení: - Produkt management

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST Rada kvality České republiky Asociace společenské odpovědnosti Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR P3 People, Planet, Profit CENA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST Podnikáme odpovědně STATUT

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty)

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty) D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a ekonomiku. Oslovujeme čtenáře

Více

komerční speciál kongresová turistika

komerční speciál kongresová turistika komerční speciál kongresová turistika II/III Přílohu připravila Martina Kvašová Největší kongres. 48. kongres ERA-EDTA byl největší kongres v historii České republiky. Více než 10 tisíc vědců se sešlo

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Představení a ceník inzerce L M

Představení a ceník inzerce L M Představení a ceník inzerce D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a

Více

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o.

Pavel Vlk SIT TRAVEL s.r.o. 1991 2013 91 013 Cestovní kancelář SIT TRAVEL v současnosti zajišťuje servis pro více než 40 předních firem a institucí. To spolu s dvacetiletou tradicí a zkušenostmi v oboru zaručuje profesionální servis

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 6. dubna 2013 základní schéma dne 8:00 08:30 příjezd členů

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

9. - 10. 12. 2013 Clarion Congress Hotel Prague

9. - 10. 12. 2013 Clarion Congress Hotel Prague 8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PLÁNOVANÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY V JADERNÉ A KLASICKÉ ENERGETICE NA ÚZEMÍ ČR, SR SMĚRNICE EU A DOPAD NA INOVACE TECHNOLOGIÍ V TEPLÁRENSTVÍ ZAHRANIČNÍ BLOK - KAZACHSTÁN*

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

VÍCE, NEŽ ČEKÁTE WWW.OLIVEFOOD.CZ

VÍCE, NEŽ ČEKÁTE WWW.OLIVEFOOD.CZ VÍCE, NEŽ ČEKÁTE ŠÉFKUCHAŘ Daniel Beneš Execu?ve Chef Nasbíral bohaté zkušenos? v restauraci Zlatá Praha ve známém hotelu Intercon?nental, získal ocenění Gourmet Challenge a několikrát se také stal mistrem

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Anna Varlamova MICE akce v hotelových zařízeních Prahy: možnosti a perspektivy Bakalářská práce 2014 MICE akce v hotelových zařízeních Prahy: možnosti a perspektivy

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

27. duben 2016 HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE 21. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz

27. duben 2016 HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE 21. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz 21. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 27. 4. 2016 Hotel International Prague Koulova 15, Praha 6, www.internationalprague.cz PRO KOHO JE AKCE URČENA Odborníci z oblasti

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Ročník 2010/11 garant a pořadatel projektu společnost win-win institute Zaměření Specializace Marketingová komunikace Vytváření komunikačních

Více

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz 14. říjen 2015 na 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ 14. říjen 2015 na TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 14. 10. 2015 13 18 hodin na Jubilejní dvacáté pokračování akce Trend Event bude tentokrát hostit

Více

AV MEDIA a. s. TISKOVÉ MATERIÁLY. komunikace obrazem. ... aby technologie přinášely užitek i radost

AV MEDIA a. s. TISKOVÉ MATERIÁLY. komunikace obrazem. ... aby technologie přinášely užitek i radost AV MEDIA a. s. komunikace obrazem... aby technologie přinášely užitek i radost TISKOVÉ MATERIÁLY LISTOPAD 2013 AV MEDIA a.s. je největší společností v České republice realizující systémy pro audiovizuální

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Nabídka k účasti na. 5. ročníku největší nezávislé tradingové akce. ve střední Evropě HLAVNÍ PARTNERSTVÍ. www.money-expo.cz

Nabídka k účasti na. 5. ročníku největší nezávislé tradingové akce. ve střední Evropě HLAVNÍ PARTNERSTVÍ. www.money-expo.cz Nabídka k účasti na 5. ročníku největší nezávislé tradingové akce ve střední Evropě HLAVNÍ PARTNERSTVÍ Plánovaný rozsah: 2 dny Termín: 17. - 18. duben 2015 Místo konání: Konferenční centrum City, Praha

Více

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB Hledáte prestižní a efektivní způsob, jak v průběhu fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 zviditelnit svou značku, jak posílit její image a prestiž, jak

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání: Poslání: 1. Zvyšovat presti prestiž manaerské manažerské profese. 2. Pomáhat kultivovat prostedí prostředí českého e managementu. 3. Rozvíjet manae manažerské způsobilosti,

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

PR KAMPAŇ. René Kuntoš, VŠO, magisterské studium

PR KAMPAŇ. René Kuntoš, VŠO, magisterské studium PR KAMPAŇ René Kuntoš, VŠO, magisterské studium PŘEDSTAVENÍ FIRMY Prodej špičkového tenisového vybavení vlastní značky (zejména tenisových raket) PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Ultra lehký rám Snadná ovladatelnost

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Přehled činnosti za rok 2014 Staré Město, 10. 2. 2015 Realizované projekty» Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na VM 10/11 12/14, objem 37

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více