MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 4/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 4/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 4/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA výtisků O Blokové čištění v Mostě opět začalo strana 2 O Autosalon 2006 na zimním stadionu strana 7 O Zapomínat na dluhy se nevyplácí strana 9 O Lidé si stěžují na sousedské vztahy strana 11 O Startuje druhá etapa oprav chanovské kotelny strana 14 O V nadaných dětech je budoucnost strana 16

2 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Blokové čištění opět začalo S příchodem jara začíná pro pracovníky provozu Čištění města divize Zeleň z Technických služeb města Mostu, a.s. velmi náročné období. Jako každý rok totiž začal i letos 1. dubna velký úklid města, blokové čištění ulic. Probíhá podle časového harmonogramu schváleného Magistrátem města Mostu. Jedná se o komplexní čištění silnic, chodníků, parků, kanalizačních vpustí a zpevněných ploch v majetku města Mostu. Uklizeny budou celé plochy jednotlivých městských čtvrtí mimo hlídaných parkovišť, pronajatých pozemků a pozemků ve vlastnictví jiných majitelů, než je město Most. Blokové čištění zahrnuje tyto práce: - včasné vyblokování ulic za použití dopravních značek s udáním data čištění - čištění kanalizačních vpustí v majetku města Mostu za použití těžké mechanizace - čištění komunikací za pomoci velkých a malých zametacích strojů - kropení a mytí komunikací - chemické ošetření prorůstající trávy ekologickými prostředky - ruční čištění včetně okopávek krajnic komunikací a chodníků - výměna poškozených kanalizačních košů v majetku města Mostu - doplnění chybějících poklopů kanalizačních vpustí v majetku města Mostu - čištění stanovišť odpadních nádob včetně likvidace veškerého odpadu. O rozsáhlosti celé akce a její náročnosti svědčí skutečnost, že se jedná o vyčištění přibližně 150 km místních komunikací o průměrné šířce 7,5 metru, 180 kilometrů chodníků o průměrné šířce 3 metry a 3500 kanalizačních vpustí. To vše zahrnuje 251 ulic města Mostu, které se od sebe liší rozmanitostí povrchu komunikací a chodníků od litého asfaltu, přes betonovou dlažbu až po okrasnou zámkovou dlažbu. Celou akci, která potrvá až do konce měsíce září, zajišťují pracovníci provozu Čištění města divize Zeleň Technických služeb města Mostu. Mimo ručního úklidu a okopávek mají k dispozici i 4 zametací stroje, 2 kropicí vozy, 1 tlakový vůz na čištění kanalizací a 2 multikáry. Tento náročný úklid města vyžaduje plnou pozornost nejen pracovníků technických služeb, ale i občanů města. Jde především o nutnost přeparkovat v den blokového čištění svůj automobil na jiné místo a uvolnit tak prostor pro zametací stroje. Místní komunikace města Mostu, na kterých bude prováděno blokové čištění, jsou na základě povolení odboru dopravy a komunálního hospodářství označeny přenosnými dopravními značkami č. B 28 Zákaz zastavení s uvedením MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Eva Maříková (zástupce ved. red. rady), Bc. Jiří Macan, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Vladimír Vondráček, ing. Roman Viktora, Dušan Matouš. Místo vydání - Most, č. 4/ ročník IV., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Výroba: Tiskárna K&B, s.r.o, se sídlem L. Štúra 2456, Most. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 přesného termínu, kdy tento zákaz platí. Dopravní značky jsou umisťovány vždy 7 dní před plánovaným čištěním. Jejich umístění je denně kontrolováno a fotograficky zdokumentováno. Občané jsou v předstihu informováni prostřednictvím týdeníku Homér, Deníku Mostecka a Rádia Most. Rovněž na internetových adresách cz a je zveřejněn celý časový harmonogram blokového čištění. V případě nerespektování dopravního značení účastníky silničního provozu je toto posuzováno příslušníky městské policie jako dopravní přestupek a dle ustanovení 19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vlastník místní komunikace je oprávněn odstranit vozidlo na náklady majitele. Odtažená vozidla jsou odvážena na hlídané parkoviště Technických služeb města Mostu v ulici U parku tel. číslo , kde jsou vyřizovány i případy, kdy vlastník vozidla prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby silniční vozidlo odstranil včas sám. Bohužel případy nerespektování dopravního značení při blokovém čištění některými občany města neubývají a jen v jednom dni na části třídy Budovatelů bylo odtaženo 16 vozidel. Na druhé straně je však třeba říci, že drtivá většina občanů města Mostu i přes částečná omezení plně chápe nutnost komplexního úklidu města a uvědomuje si, že blokové čištění je prováděno právě pro ně a jejich rodiny. František Čejka, vedoucí provozu Čištění města divize Zeleň, TSmM, a.s. Květen 2. - Alej Boženy Němcové, Jana Opletala 3. - Hořanská cesta, Na Ovčíně, Slovanská, U cáchovny + OP, Centrum Bankovní, Divadelní, Jaroslava Průchy, F. L. Gassmanna 4. - Dukelská, Fráni Šrámka, Františka Škroupa 5. - Hornická, Ve strži, Pod Koňským vrchem + OP 9. - Hradní, Husitská, Chmelná, V zahrádkách J. E. Purkyně + P pod nemocnicí u bývalého tanku, S. K. Neumanna, Svážná Jana Kolára, Jana Vrby, Krátká, Pod Širokým vrchem + P Jožky Jabůrkové, Jugoslávská, Hollarova, Leoše Janáčka, Lesní, Zahražanská, Za Špačkárnou + P u okresního archivu Lomená, Marie Majerové, Maršála Žukova Na vrátku, Na vyhlídce, Na výsluní, Partyzánská, Pod garáží, Pod Resslem, Pod studánkou, Za zámeckým dvorem Pod těžní věží, Prokopa Diviše, Prokopa Holého Prokopova, Průjezdná, Revoluční, Spojovací Slovenského národního povstání + P před bl. 8, Slovenského národního povstání, Centrum Jiřího z Poděbrad + OP U města Chersonu, U náraziště, U školy, Uzounká Jana Žižky, Josefa Ressla, Na novém světě Úpadní, Větrná, V rokli, Vinohradská + P Zahražany, Široký vrch Centrum Radniční, 1. náměstí, 2. náměstí, náměstí VMS Aloise Jiráska, Bratří Čapků, Vítězslava Hálka + P pod gymnáziem Červen 1. - Liščí vrch Františka Malíka + P za bl. 732, 733, Liščí vrch Josefa Ševčíka + P za bl. 732, Severní Barvířská, Bělehradská, U sportovní haly 6. - Severní Brněnská, Jiřího Wolkera, Josefa Hory 7. - Severní K. H. Máchy, Kabátnická, Rudolická 8. - Severní U Stadionu, Svatopluka Čecha + P před stadionem, mezi bloky 401, 571, 411, Severní - Moskevská Pod Šibeníkem Bohuslava Martinů, Eduarda Basse, F. L. Čelakovského + P za blokem 505 od ul. F. L. Čelakovského po ul. Pod Lajsníkem Pod Šibeníkem Františka Kmocha, Jana Kubelíka, Jaroslava Haška + P mezi okresním soudem a PČR Pod Šibeníkem Jarmily Glazarové, Jaroslava Ježka, K. H. Borovského Pod Šibeníkem Josefa Suka + OP Pod Šibeníkem K. J. Erbena, V. K. Klicpery Pod Šibeníkem Pod Lajsníkem + OP Václava Řezáče, Václava Talicha Lajsník Nad Benediktem, Liščí vrch Jana Kříže Lajsník V luhu, Vtelenská + OP, Rekreační, Liščí vrch Okružní Areál Benedikt, Liščí vrch Bohuslava Vrbenského + P mezi bl Vtelno Drobná, Hasičská, Ke kostelu + OP Mostecká + OP Nad potokem, Příčná, Pod Vodojemem Vtelno U Mariany, U špejcharu, V kopečku, Židovická, Pod hrází V Sadech Velebudická + OP, V sadech, Liščí vrch Komořanská, Jana Zajíce + P za blokem 701 u domova důchodců Souš 9. května, 28. října, Hraniční, Nová hraniční, Tvrzova + OP Souš - Josefa Mánesa, Národního odboje, Oldřicha Homofa, Pod Hněvínem, Pod strání + OP Souš Motorest Asas Komunální Informační Servis strana 3

4 Svoz bioodpadu v roce 2006 Také v tomto roce nabídne naše společnost občanům města v rámci systému svozu odpadu také možnost likvidace rostlinného odpadu z údržby trávníků. Likvidace posekané trávy i spadaného listí je pro běžné vlastníky domu se zahrádkou někdy problém, protože ne každý likviduje bioologický odpad kompostováním či jiným ekologickým způsobem. Tato služba je určena pouze soukromým osobám - majitelům rodinných domků ve všech městských částech Mostu (Zahražanská čvtrť, Čepirohy, Vtelno, Rudolice, Souš a dalších). Bioodpad budeme opět vyvážet ve speciálních igelitových pytlích, které je možné zakoupit v síti prodejen květin technických služeb ul. Zahradní, pasáž U Lva, prodejní stánek na městském hřbitově. V tomto roce je služba občanům města opět poskytována zdarma, zájemci zaplatí pouze pořizovací cenu pytlů. Na druhou stranu ale nebude v rámci naší služby odvážen odpad v jiných typech obalu a také v rámci svozu bioodpadu nezajišťujeme likvidaci jiného typu odpadů. Kromě odvozu posekané trávy počítáme také s podzimním odvozem spadaného listí, které představuje další objemný biologický odpad. Proto budeme tuto službu poskytovat až do konce listopadu tohoto roku. Svozy pytlů budou zajišťovány: - květen, červen: dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek - červenec listopad: jedenkrát týdně vždy v pondělí Ing. Karel Mutínský, ředitel divize Zeleň TS nabízejí poslední volné rekreační poukazy do střediska Chlum u Třeboně. Cena poukazu Kč / chatka. Kontakt: Leona Krajíčková Kuchyňské linky na míru Zakázková truhlářská výroba Rekonstrukce koupelen a WC Projekt 3 D Budovatelů 1997 (prostřední sýr - areál KB) Tel + fax Mobil Technické služby města Mostu, a. s. nabízejí k prodeji či pronájmu poslední byty v zrekonstruovaném bloku č. 24. Prodejní ceny včetně DPH při okamžitém prodeji činí 2,3-2,6 mil. Kč. Kontaktní osoba: ing. Reháková, telefon Komunální Informační Servis strana 4

5 Vstup do fitness-centra je v části D zimního stadionu Otevírací doba je denně od 9.00 do hodin. Vstupné 50,- Kč za jednu návštěvu fitness-centra, měsíční permanentka 400,- Kč, permanentka za deset vstupů 400,- Kč. Jedna minuta návštěvy turbo solária 10,- Kč, ceny masáží jsou uvedeny v ceníku. Masáže lze objednat telefonicky na čísle Komunální Informační Servis strana 5

6 Historie Městského hřbitova v Mostě Budova starého krematoria na Městském hřbitově v Mostě byla založena v polovině dvacátých let minulého století a její provoz trval bezmála padesát let. Z důvodu nevyhovujících provozních podmínek a stoupajících nároků nové doby na kvalitnější zařízení a modernizaci byl její provoz v sedmdesátých letech ukončen a budova pro veřejnost uzavřena. V polovině devadesátých let začala její rekonstrukce za finančního přispění větší měrou našeho státu, ale i ostatních, nejen z Evropy, kterých se 2. světová válka bezprostředně dotkla. Důvodem pro tuto rekonstrukci byla skutečnost, že v okolí města Mostu byly zřízeny zajatecké a pracovní tábory příslušníků států nasazených za 2. světové války a oběti těchto táborů byly i v tomto krematoriu zpopelněny. Proto byla také budova nazvána Mezinárodní památník obětí 2. světové války jako výraz úcty a díků. Stala se symbolem boje proti fašismu a je vzpomínkou na miliony mrtvých, kteří položili své životy za naši svobodu. Rekonstrukce dnes již památníku byla dokončena v roce 1998 a má podobu takovou, jakou ji známe dnes. Pokud by měli návštěvníci zájem o shlédnutí vnitřních prostor památníku, bude jim na požádání vyhověno. Mohou si zde prohlédnout pietní sál s historickou expozicí Mostecko Provoz nové budovy krematoria, která se rovněž nachází v areálu Městského hřbitova, byl zahájen počátkem sedmdesátých let a trvá do současné doby. Pouze v devadesátých letech byl provoz na dva měsíce přerušen z důvodu výstavby nové spalovací linky, která splňuje podmínky nového zákona o ochraně ovzduší pro střední zdroje znečištění. Součástí budovy krematoria je rovněž obřadní síň. Ta ovšem byla pro veřejnost uzavřena v březnu 1996, kdy byla zprovozněna nová obřadní síň na Kostelním hřbitově. Dále jsou zde kanceláře správy hřbitova, kde se sepisují nájemní smlouvy s majiteli hrobových příslušenství, provádí platby za hrobová místa, objednává se uložení uren s ostatky do vsypové loučky, společného hrobu, pohřby do země atd. Služby poskytované na Městském hřbitově Pro pozůstalé, kteří nevědí, jaké jsou možnosti uložení uren s ostatky zemřelého, nabízíme několik variant. Jednou z nich je vsyp do jamky na dvou vsypových loučkách na Městském hřbitově. Stávající vsypová loučka byla vystavěna v roce 1987 a popel zemřelých (vsyp do jamky) se zde ukládal až do roku 2000, kdy byla její kapacita naplněna. Nyní se provádějí pouze přísypy (uložení popele do identického místa), tzn. v případě, že zde pozůstalí mají uložen popel jednoho zemřelého a nastalo další úmrtí v rodině, je možnost jamku znovu otevřít a provést přísyp podle identifikačního čísla souřadnic a jména zemřelého zaevidovaného na správě hřbitova. Ve většině případů se jedná o rodinné příslušníky (manželský pár nebo sourozenci), neboť každá z těchto jamek je určena pouze pro popel dvou zemřelých. Nová vsypová loučka slouží obyvatelstvu od roku 2001 a je složena ze šesti malých oddělení, které tvoří kruhový celek. Do loňského roku byla naplněna kapacita jamek zatím u dvou oddělení, volného místa je dostatek i pro období dalších několika let. Uložení popele do vsypových louček se provádí od měsíce května do října. Zájemci se nejprve dostaví na správu hřbitova s urnou zemřelého k dojednání termínu uskutečnění vsypu a zaplacení tohoto úkonu, vždy v úřední den a to v pondělí a ve středu od 8.00 do hodin. Samotné pietní rozloučení se zemřelým se provádí v úterý a ve čtvrtek od do hodin za přítomnosti pozůstalých nebo dle přání i bez jejich přítomnosti, Na hřbitově je volných míst dostatek, lze si zvolit jakékoli a kamenické firmy na něm zřídí hrobové příslušenství. Budova starého krematoria na Městském hřbitově v Mostě byla založena v polovině dvacátých let minulého století a její provoz trval bezmála padesát let. a to bez ohledu na klimatické podmínky. Další z možností pohřbívání je ukládání uren s ostatky zemřelého do společného hrobu. Zde se umisťují urny ze zrušených nebo zlikvidovaných hrobových příslušenství nebo dále pak dovezené z pohřebních ústavů, které nebyly nikým vyzvednuty a pozůstalí nejeví žádný zájem o jejich uložení. Tento úkon se provádí pouze jedenkrát za rok při jejich větším počtu. Jednou z posledních možností Městského hřbitova je stavba hrobového příslušenství pro umístění urny s popelem. Pozůstalí se musí dostavit na správu hřbitova k určení místa a následného zaplacení poplatku za pronájem (při založení je tento poplatek stanoven na období 10 let, po uplynutí této lhůty lze platbu provést na libovolné období). Vzhledem k tomu, že je na hřbitově volných míst dostatek, lze si zvolit jakékoli a kamenické firmy na něm zřídí hrobové příslušenství. Kontakty na tyto firmy získáte na správě hřbitova. V příštím čísle seznámíme čtenáře s Kostelním hřbitovem a odpovíme na otázky, které je zajímají. Jana Zíková, referent pohřebnictví Komunální Informační Servis strana 6

7 Autosalón 2006 Zveme všechny příznivce motorismu na akci Autosalón 2006, která se uskuteční ve dnech v areálu Zimního stadionu v Mostě, a to vždy od do hodin. Akci pořádá firma DIAMANT EXPO, spol. s r. o. Shlédnout lze osobní automobily všech významných výrobců. Doplňkovým sortimentem bude spotřební materiál pro motoristy. Autosalón je prodejní akce, kdy při případném nákupu lze získat zajímavé výstavní slevy. Aquadrom Z knihy přání a stížností Děkujeme za milou obsluhu a příjemné prostředí Když jsem přišel na Aquadrom, tak jsem koukal jako hrom. Zaplatil jsem korun pár, cítil jsem se jako král. Pak jsem vlezl pod sprchu, dělal jsem tam neplechu. Je to tu super!!! Mockrát děkuji za milou obsluhu jak u vchodu tak v občerstvení Děkujeme za milou a velmi ochotnou obsluhu v občerstvení a panu plavčíkovi Rosťovi za tkaničky u plavek Vážení, rád bych ocenil přístup Vašich zaměstnanců k návštěvníkům Aquadromu, zvláště pak vyzdvihuji ochotu pokladních. Po přečtení Mosteckého zpravodaje bych chtěl oponovat všem kritickým hlasům vůči osazenstvu pokladny. Z mého hlediska a z hlediska mých přátel, kteří navštěvují Aquadrom, mohu říci, že je vše vynikající. Prosím o domluvu saunařce. Při rozhovoru se dle mého názoru velmi nevhodně chovala. Navštěvuji Aquadrom pravidelně, a proto mě to velmi nemile překvapilo. Personál by měl být slušný za jakékoliv situace. Souhlasím. Personál by opravdu měl být slušný v jakékoliv situaci, i když je to někdy opravdu těžké. K poslední stížnosti musím podotknout, že obsluha sauny si je vědoma, že pisatelku napomenula poněkud nevybíravým způsobem. Myslím, že nikomu není milé, když je napomínán nebo na něco upozorňován. Zvláště my dospělí si v takových situacích připadáme jako malé děti a většinou nám to nebývá moc po chuti. Vyhnout se nepříjemnostem není těžké. Stačí se chovat, jak se sluší a patří. Koupaliště má návštěvní řád, kterým se přítomní musí řídit, a jakkoliv se všichni snažíme, aby se u nás návštěvníci cítili dobře, občas se stává, že musíme ty neposlušné na některé věci upozornit. Pokud bychom to nedělali, asi by už koupaliště nefungovalo. V rámci objektivity je zapotřebí říci, že k uvedenému napomenutí došlo, protože návštěvnice větrala parní kabinu neustálým zavíráním a otevíráním dveří. Kabina má vestavěné odsávání a větrat dveřmi je nepřípustné. Parní vyvíječ nemá takový výkon, aby kabina plnila svůj účel, pokud zůstanou otevřené vstupní dveře. Vím, že nemůžeme po běžném návštěvníkovi koupaliště chtít, aby přemýšlel o tom, kolik stojí provoz parní kabiny, jak frekventované jsou dveře u vstupu do ní a kolik úsilí stojí, aby byly neustále provozuschopné Miroslav Svoboda, vedoucí Aquadromu Komunální Informační Servis strana 7

8 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Důsledky změn v Občanském zákoníku ukáže praxe Od se mění podmínky přechodu nájmu bytu. I nadále zůstává v platnosti, že jestliže nájemce trvale opustí společnou domácnost, stávají se nájemci jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti (opuštění domácnosti) ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Změna je v případě vnuků, kteří byli přihlášeni po , na ně může přejít užívací právo jen pokud s nájemcem žili ve společné domácnosti po dobu 3 let a nemají vlastní byt. Na druhy a družky a na další osoby splňující podmínky zákona, kteří se nastěhují do bytu po může přejít nájem pouze tehdy, jestliže se nájemce a pronajímatel písemně dohodli. Neexistence dohody může zabránit přechodu nájmu. Jednou z dalších hlavních změn je, že nájemce musí včas písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, kteří s ním žijí v bytě, a to do 15 dnů od změny nájemce uvede v oznámení jméno, příjmení, datum narození a příslušnost dané osoby. Pokud tak nájemce neučiní do 1 měsíce, bude to považováno za hrubé porušení povinnosti nájemce a pronajímatel může vypovědět nájem. Důležitá je změna v podávání výpovědi z nájmu. Lhůta je minimálně 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo výpověď doručena nájemníkovi. Výpověď může být jedině písemná. Nájemník může podat žalobu na určení Cílem schválené novely Občanského zákoníku je vytvářet postupné podmínky pro fungující trh s nájemními byty a umožnit zpřísnění postupu vůči nájemníkům, kteří porušují své povinnosti, zejména proti těm, kteří neplatí nájem a služby s ním spojené nebo porušují dobré mravy v domě. Novela zákoníku v těchto případech umožňuje výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu, avšak s tím, že nájemce se může obrátit na soud, pokud s výpovědí nesouhlasí. Novela i nadále účinně chrání práva těch nájemců, kteří si své povinnosti plní, a to včetně jejich rodin. I nadále je v novele OZ pamatováno na ochranné prvky nájemců bytů, jako je přechod nájmu bytu na osobu blízkou, ale již jen v přímé linii. Počátkem dubna začala II. etapa prodeje bytových jednotek v bytových domech bl. 611, 220, 216, 205, 646, 647, 648, 702, 92-93, v majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ. Tato etapa bude trvat 12 měsíců. Pro úplnost opět připomínáme, že prodej bytů z majetku společnosti byl rozběhnut na počátku září minulého roku na základě rozhodnutí jediného akcionáře, kterým je město Most. Prodej je realizován výhradně vůči nájemcům s platnou nájemní smlouvou. I. etapa byla ukončena ke dni Podle informací pracovníků Konsorcia Habit, které pro MOSTECKOU BYTOVOU zprostředkovává převod jednotek do osobního vlastnictví, bylo ověřeno, že zájem o koupi bytů v I. etapě byl téměř tříčtvrtinový, což významně předčilo naše původní odhady. Předpokládáme, že i další řada nájemců uzavře kupní smlouvu na bytovou či nebytovou jednotku právě v této, II. etapě. O průběhu neplatnosti výpovědi, může se bránit výpovědi u soudu, ale musí podat sám žalobu na určení její neplatnosti, a to do 60 dnů od doručení výpovědi s tím, že veškeré náklady na žalobu nese on sám. Začala druhá etapa prodeje bytů! II. etapy prodeje bytových a nebytových jednotek vás budeme i nadále informovat v dalších číslech Mosteckého zpravodaje. Martina Šimková, úsek NP Informace k vyúčtování služeb roku 2005 V současné době probíhá rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor v obytných domech v majetku MOS- TECKÉ BYTOVÉ za rok Vyúčtování nákladů na teplo, teplou užitkovou vodu, studenou vodu, osvětlení společných prostor, výtah a úklid společných prostor bude doručeno každému nájemci nejpozději do konce měsíce dubna letošního roku. To znamená zhruba v době, kdy dostáváte do rukou toto číslo MOSTECKÉHO ZPRAVODAJE. Vyúčtování bude obsahovat údaje za celou zúčtovací jednotku (odběrné místo), údaje týkající se konečného spotřebitele (byt, nebytový prostor), dále součet záloh a vyčíslení rozdílu mezi zálohami a náklady tak, aby bylo přehledné a kontrolovatelné. Případné reklamace proti vyúčtování, kterých se každý rok objeví několik, může každý nájemník uplatňovat u příslušného správce nemovitosti, a to do 21 dní po obdržení vyúčtování. Nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. To znamená, že výplatu přeplatků provedeme nejpozději do a do tohoto termínu budeme požadovat i úhrady nedoplatků. Nájemcům bytů a nebytových prostor, kteří budou mít vůči MOSTECKÉ BYTOVÉ splatné závazky, nebude přeplatek vyplacen, ale bude kompenzován s dlužným nájemným, poplatkem z prodlení a případnými náklady soudního řízení. Lenka Rauchová, ekonom společnosti Komunální Informační Servis strana 8

9 EXEKUCE: Zapomínat na dluhy se nevyplácí Proč zrovna soukromý exekutor a kdo to je? O exekuci soud rozhoduje velice rychle. Pravomoci soukromého exekutora jsou ale podstatně širší než pravomoci exekutora soudního. Soudy nařizují exekuce obratem, ale provádějí je i několik let, zatímco soukromý exekutor obvykle provede první exekuční úkony do několika dnů či týdnů od podání návrhu. V každém vydání zpravodaje předkládáme aktuální seznamy dluhů a dlužníků jednotlivých domů. V posledním čísle jsme zveřejnili i seznam dlužníků podaných k exekučnímu vymáhání. V uvedeném seznamu byla ale jen část těch, kteří neplní dobrovolně svou povinnost uloženou rozhodnutím soudu. V této činnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ plně pokračuje. Již dříve jsme čtenáře seznámili se skutečností, že pro společnost zajišťuje vymáhání dluhů plzeňský exekutorský úřad. Nyní akciová společnost spolupracuje i s exekutorským úřadem v Mostě. Neustále stoupá počet nařízených exekucí. Objevují se neustále stejné dotazy těch, kterých se exekuce týká. Častou otázkou je, zda se dá sepsat splátkový kalendář na uvedený dluh. Již několikrát jsme poukazovali na to, že exekuce je finálním krokem a možností měli dlužníci před tímto krokem dostatek. MOS- TECKÁ BYTOVÁ proto uzavření splátkového kalendáře v této fázi již neumožňuje. Exekuce bývá podána u dlužníků, kteří do doby podání návrhu k exekuci neměli snahu svůj dluh vyrovnat a jedná se ve většině případů o již dlouhodobé dluhy. O tom, že je exekuce nepříjemným zážitkem, se přesvědčili už mnozí. V roce 2006 bylo podáno exekučnímu úřadu v Mostě na 260 případů. Neustále jsou prověřovány dluhy, které byly převzaty k od Statutárního města Mostu. Na tyto dluhy mnozí z dlužníků zapomněli a nyní jsou překvapeni právě exekucí. Zapomínat na svůj historický dluh se nevyplácí! Dlužná částka se neustále navyšuje o poplatek z prodlení a už nyní mnohé dluhy převyšují desetinásobek původní částky. Exekutor může uložit dlužníkovi uhradit hotově výdaje, které mu vznikly v souvislosti s exekučním titulem. Náklady vymáhání v tomto případě hradí dlužníci v plném rozsahu, včetně poštovného za předexekuční upomínku, ztráty času při exekucích, hotových výdajů a pod. Již v minulých číslech jsme dali k nahlédnutí exekuční příkaz, který tento případ dokazoval. A to je další odpověď na častou otázku, proč je vymáhaná částka několikanásobná, když dluh byl minimální. Další častou otázkou bývá, proč zrovna soukromý exekutor a kdo to je? O exekuci soud rozhoduje velice rychle. Pravomoci soukromého exekutora jsou ale podstatně širší než pravomoci exekutora soudního. Soudy nařizují exekuce obratem, ale provádějí je i několik let, zatímco soukromý exekutor obvykle provede první exekuční úkony do několika dnů či týdnů od podání návrhu. Exekuci je možno provést pouze a výlučně způsoby stanovenými zákonem. Na rozdíl od výkonu rozhodnutí může být exekuce prováděna i více způsoby najednou a souběžně. Povinný tedy nemůže namítat, že exekuce je prováděna způsobem zjevně nevhodným, protože sám zákon (exekuční řád) dává exekutorovi možnost provádět exekuci najednou několika způsoby. Způsob provedení exekuce nezávisí na vůli oprávněného, ale určuje jej exekutor. Romana Pavlicová, právní úsek Spolupráce s exekutorem se vyplácí Pro společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ zajišťuje od roku 2004 vymáhání dluhů plzeňský exekutorský úřad. Soukromý exekutor má daleko více možností. Výkon rozhodnutí může provádět více způsoby najednou. Byla to bohužel poslední možnost společnosti a velice nepříjemná pro dlužníky. Spolupráce s exekutorským úřadem nese úspěchy. Plzeňskému exekutorskému úřadu bylo předáno celkem na 500 pohledávek k exekučnímu vymáhání. Od roku 2006 spolupracuje společnost i se soukromým exekutorem v Mostě. Od počátku roku 2006 bylo předáno na 260 případů k vymáhání. Stav pohledávek se neustále prověřuje a ve spolupráci se soukromým exekutorem bude naše společnost nadále pokračovat. Uvědomujeme si i částečné riziko hradit náklady exekutorovi v případě neúspěchu v řízení. Za celou dobu trvání byly ovšem tyto částky ve vztahu k vymoženým dlužným částkám exekutorem zanedbatelné. Romana Pavlicová, právní úsek Komunální Informační Servis strana 9

10 Čtyři roky činnosti společnosti V červnu roku 2006 to budou čtyři roky, kdy akciová společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ začala plnit svůj hlavní strategický cíl - provozování, správu, opravy, údržbu a modernizaci vlastního bytového fondu. V prvním roce činnosti se nám podařilo nejen bezproblémově převzít bytový fond od města Mostu, nastavit standardní chod společnosti a zajistit běžné provozní, formální a administrativní činnosti, ale také zlepšit systém plynulého obsazování uvolněných bytových i nebytových jednotek. V druhém roce činnosti jsme pokračovali v nastaveném trendu z minulého období. Navíc se podařilo realizovat dvě významné investiční akce, a to rekonstrukci bloku 61 v ulici Antonína Dvořáka a sanaci včetně zateplení a výměny oken v bloku 730 v ulici Františka Malíka. Třetí rok jsme realizovali kromě běžných oprav a údržby také výměny vchodových dveří v některých obytných domech a také jsme provedli zabezpečení statických poruch včetně následného zateplení u věžového domu bloku 563 v ulici K. J. Erbena a v roce 2005 i bloku 562. Dále jsme v roce 2005 zahájili celkovou rekonstrukci obytného domu bloku 56 v ulici J. Seiferta.. V oblasti velkých rekonstrukcí domů v našem majetku jsme tak vynaložili za uvedené období částku 120 mil. korun. V roce 2004 se společnost stala plátcem daně z přidané hodnoty. V oblasti účetnictví má společnost za sebou čtvrtou roční závěrku, která podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu, finanční situace společnosti a byla ověřena nezávislým auditorem. Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2005 je bez výhrad. Předpoklady a schopnosti společnosti pokračovat ve svých aktivitách jsou i pro další období zajištěny. Lenka Rauchová, ekonom společnosti NABÍDKA VOLNÉHO NEBYTOVÉHO PROSTORU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, A.S. Prodejna ve spojce bl , čp. 2406, ul. Budovatelů v Mostě Celková výměra NP: 161 m 2 Rozměry jednotlivých místností: prodejna 80 m 2 kancelář 22 m 2 sklad 30 m 2 soc. zázemí vč. chodby 29 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti: III. zóna: min. 250,- Kč/m 2 /rok Žádosti se přijímají do Nájemní smlouva bude uzavřena od NP je zkolaudován jako prodejna náhradních dílů na osobní automobily. Další doplňující informace k nabídce volných nebytových prostor na tel. čísle M. Šimková, úsek NP A zase ty dluhy... Přestože zákon neukládá vlastníkovi povinnost upomínat dlužné nájemné (neboť pravidelná úhrada běžného nájemného je stanovena uzavřenou nájemní smlouvou, případně Občanským zákoníkem), bylo v lednu 2006 v rámci řešení pohledávek zahájeno zasílání výzev k úhradě dluhů. Do března byla rozesláno více než tři sta takových výzev. Dopisy se zasílají v případě, že se nejedná o opakované, časté či žalované dluhy a je tedy možné předpokládat akceptaci takového vyrozumění. Ve většině případů byla výsledkem okamžitá úhrada vzniklého nedoplatku na nájmu ve stanoveném termínu. Část nájemníků využila po předchozí dohodě možnost uzavřít Dohodu o uznání dluhu a jeho splácení. Nájemci, kteří na obdrženou výzvu nereagovali a své pohledávky ve stanoveném termínu nevyrovnali, mohou očekávat podání žalobního návrhu u Okresního soudu v Mostě. V této souvislosti je vhodné připomenout nutnost oznámit při ukončení nájmu bytu novou adresu, případně adresu pro doručování korespondence. V takovém případě je možné při vzniku jakékoli nesrovnalosti bývalého nájemce písemně upozornit. V opačném případě se celkem zbytečně i minimální nedoplatek nájmu či služeb s nájmem bytu spojených stává předmětem soudního a v neposlední řadě také exekučního vymáhání. Marcela Bažantová, právní úsek Komunální Informační Servis strana 10

11 Přijímání a vyřizování stížností Počet stížností za rok 2005 Celkový počet za rok 2005 Počet anonymních stížností Údržba domu, vyúčtování služeb apod. celkem K řešení postupu pro příjímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů, podaných ve vztahu k bydlení a užívání bytů v majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s., vydala společnost interní směrnice č. 14/2004. Stížnost lze podat pouze písemně, a to jak v sídle MOSTECKÉ BYTOVÉ, tak u jednotlivých správců. Všechny přijaté stížnosti jsou důkladně prošetřeny a na každou je konkrétně odpovězeno. Jak je patrné z grafu, nejproblémovější oblastí jsou mezilidské vztahy. Řada věcí týkající se řešení sousedských vztahů (například rušení nočního klidu, napadání sousedů a podobně) nejde z naší strany jako vlastníka nemovitosti řešit, a proto doporučujeme využívat městskou policii a přestupkovou komisi Magistrátu z toho oprávněných Druh stížnosti Chování nájemníků (dobré mravy) celkem z toho oprávněných města Mostu. Výjimkou nejsou ani kuriózní stížnosti na různé hluky, hučení, pachy a podobně. Nejsnáze řešitelné stížnosti jsou stížnosti na technický stav domu a bytů, kde lze problém objektivně identifikovat a řešit. Po vyřízení stížnosti je závěr šetření sdělen stěžovateli, pokud se nejedná o stížnost anonymní. Anonymní stížnosti se zásadně nevyřizují. celkem Pronajímání bytů z toho oprávněných Ostatní (nespadající do kompetence MB, mezilidské vztahy apod.) % 9% Údržba domu, vyúčtování služeb apod. Podnajímání bytů Počet stížností za 1/4 roku 2006 Celkový počet za 1/4 rok 2006 Počet anonymních stížností Údržba domu, vyúčtování služeb apod. celkem z toho oprávněných 68% 16% Chování nájemníků (dobré mravy) Ostatní Druh stížnosti Chování nájemníků (dobré mravy) celkem z toho oprávněných Pronajímání bytů celkem z toho oprávněných Ostatní (nespadající do kompetence MB, mezilidské vztahy apod.) % 13% Údržba domu, vyúčtování služeb apod. Podnajímání bytů 67% 13% Chování nájemníků (dobré mravy) Ostatní OTÁZKY A ODPOVĚDI Dobrý den, mám takovýto dotaz: Před měsícem jsem k sobě do obecního bytu, ke kterému mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou, přihlásila k trvalému bydlení přítelkyni. Minulý týden se mi naskytla možnost výhodně koupit byt v osobním vlastnictví - po zemřelém příbuzném. Bylo by možné legální formou mé přítelkyni přenechat (provést přepis) užívání předmětného obecního bytu? Ona má v současné době pouze toto trvalé bydliště. Děkuji za odpověď. Lenka H. K Vašemu dotazu sdělujeme, že nájemní smlouva s Vaší přítelkyní nemůže být uzavřena, neboť nesplňujete ustanovení 708 Občanského zákoníku 3 roky společného soužití. Ve Vašem případě nesplňujete ani pravidla pro uzavírání nájemních smluv s následnou legalizací (po 1 roce společného užívání bytu). Trvalé bydliště neopravňuje Vaši přítelkyni užívat byt, jehož jste Vy nájemcem. V případě, že koupíte byt do osobního vlastnictví, pak Vám doporučujeme vrátit nájemní byt zpět do užívání společnosti MOS- TECKÁ BYTOVÁ, a.s. a ukončit nájem bytu dohodou. Byt vraťte prostřednictvím příslušného správce (SEGAD, s.r.o., MINETA Most, s.r.o nebo EDEL spol. s r.o). Dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že podnajímání bytu bez souhlasu vlastníka je důvodem k výpovědi z nájmu bytu ( 711 OZ). Vámi vrácený byt bude zveřejněn na informační tabuli a na webových stránkách společnosti a Vaše přítelkyně má možnost zúčastnit se výběrového řízení o něj. V případě, že sledujete webové stánky společnosti, nabízíme každý týden nové volné byty. V případě, že bude Vaše přítelkyně mít zájem zúčastnit se výběrového řízení, nechť se dostaví do sídla společnosti v úředních dnech pondělí a středu, rádi ji budeme informovat, jak postupovat dál. Helena Hrbolková, bytový úsek Komunální Informační Servis strana 11

12 OTÁZKY A Ustavující schůze společenství ODPOVĚDI V průběhu března proběhly první ustavující schůze společenství Má MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. přehled o nájemnících, kteří bydlí v jejích bytech, vlastníků. Schůze or- ganizačně zajišťovala MOSTECKÁ BYTOVÁ, která v předstihu informovala případně děláte nějaké všechny vlastníky jed- kontroly, nebo Vám stačí, že je zaplacen nájem? Jak je to s bytem, kde nájemce zemře a na rodinného příslušníka přejde užívací právo? Jak již nejeden nájemce bytu zjistil, kontroly bytů se provádí. Ve většině případů jsou dány ke kontrole podněty od nájemců, kteří nejsou spokojeni s tím, jak byt užívají jejich sousedé. Kontroly bytů, jejichž nájemci neužívají byt v souladu se zásadami pro užívání bytů v majetku společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, notek o konání akce včetně zaslání pozvánky a návrhu stanov. Schůze řídil ředitel společnosti za účasti notáře, právního zástupce společnosti a pověřených pracovníků MOSTECKÉ BYTOVÉ. Shromáždění vlastníků ve všech bytových domech bylo vždy usnášeníschopné. Zúčastnilo se v průměru 98 procent vlastníků. Hlavními body jednání bylo schválení stanov, pravidel pro hospodaření, výše příspěvku na údržbu a opravy a volba orgánů. Dalšími body jednání byl způsob rozúčtování služeb na rok 2006, a.s., provádí správce bytového pronájmy společných prostor fondu a v některých případech za asistence městské policie. V případě zjištění podnajímání bytu bez souhlasu vlastníka je nájemce upozorněn na skutečnost, že podnajímání bytu je důvodem k výpovědi z nájmu bytu. Pokud není sjednána a ploch pro umístění reklamního zařízení na fasádě bytového domu. Všech deset shromáždění schválilo stanovy, pravidla pro hospodaření a výši příspěvku na údržby a opravy domu. Vzhledem k tomu, že MOS- TECKÁ BYTOVÁ byla zvolena do náprava a nájemce nebere na funkce pověřeného vlastníka vědomí tuto skutečnost, je vyzván k ukončení nájmu bytu. V případě, že nereaguje ani na tuto výzvu, skončí nájem společenství vlastníků jednotek všech deseti domů, začala společnost od dubna uzavírat smlouvy s firmami zajišťující dodávku uplynutím doby, na kterou je sjednán (u smluv uzavřených na dobu určitou), nebo se postupuje v součinnosti s okresním soudem. Pokud nájemce zemře nebo změní trvalé bydliště postupujeme dle Občanského zákoníku 706 nebo 708. Každá změna nájemce je projednávána v představenstvu společnosti individuálně. V případě, že jsou naplněny podmínky ustanovení OZ 706 nebo 708, uzavře společnost s novým nájemcem nájemní smlouvu za stávajících podmínek. V případě zjištění, že podmínky ustanovení OZ nejsou naplněny, trvá společnost na vrácení bytu, a to ukončením nájmu bytu dohodou, v horším případě se postupuje v součinnosti s okresním soudem. Jana Wachtelová, provozní úsek médií, havarijní službu, pojištění domu, inkasní služby, účetnictví, evidenci vlastníků. Dále jsou zajišťovány dílčí záležitosti týkající se vzniku společenství vlastníků, jako je založení účtů, zápis do obchodního rejstříku, zajištění nových výpočtových listů a v neposlední řadě instalace schránek a cedulí s označením vlastníka domu, či zveřejnění důležitých informací (tel. čísla, pravidla pro hospodaření) do skříněk v jednotlivých čp. MOSTECKÁ BYTOVÁ jako pověřený vlastník bude uzavírat smlouvy na pronájem společných prostor domu (sušárny, prádelny, kočárkárny atd.) a smlouvy na pronájem plochy pro umístění reklamního zařízení na fasádě domu. V průběhu dubna se budou provádět fyzické kontroly společných prostorů se zaměřením na oprávněnost užívání. Jednotný startovací příspěvek na údržbu a opravy domu, a to ve výši 15,- Kč/m 2 spoluvlastnického podílu/měsíc, byl kladně akceptován všemi SVJ. Vlastníci byli informováni o vrácení nájemného za dobu od zavkladování na katastru nemovitostí do doby , o výdajích souvisejících se správou, která bude hrazena z fondu oprav, jako je například deratizace, poštovné, odečty vodoměrů, právní zastoupení atd. Další důležitou informací, která byla na všech schůzích zdůrazněna a touto cestou ji opět připomínáme, je to, že vlastníci jednotek si od budou sami hradit úhradu za svoz tuhého komunálního odpadu na příslušném odboru Magistrátu města Mostu. Na každé ze schůzí proběhly diskuse vlastníků, které se především týkaly současného technického stavu domů. MOSTECKÁ BYTOVÁ zajistila a nastartovala chod jednotlivých nově vzniklých společenství vlastníků jednotek ve shora uvedených bytových domech. První ustavující schůze společenství vlastníků jednotek bytových domů probíhaly v těchto termínech: bl. 647, ul. Česká bl. 220, ul. V. Nezvala bl. 611, ul. J.A.Komenského bl , ul. Budovatelů bl. 702, ul. Komořanská bl. 216, ul. P. Jilemnického bl. 646, ul. Česká bl. 648, ul. Česká bl. 205, ul. V. Nezvala bl , ul. Budovatelů Martina Šimková, úsek NP Komunální Informační Servis strana 12

13 VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD DVEŘE ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ skladová zásoba dveří Kronodoor prodej dveří od českých výrobců vnitřní vchodové protipožární palubkové ocelové bezpečnostní speciální i atypické ke všem typům dveří obložkové i rámové zárubně Po - Pá 7.30 h - 16 h U Lesíka 135 (areál bývalých skleníků) Most - Čepirohy tel. / fax: , KAUCE NA BYT V souvislosti s převzetím pohledávek za dlužným nájemným od Statutárního města Most došlo i k převzetí kaucí na byty. Mezi městem a akciovou společností MOSTECKÁ BYTOVÁ byla uzavřena dohoda o převodu finančních prostředků z kaucí na účet společnosti. Smlouva o kauci na byt je nedílnou součástí nájemní smlouvy k bytu. Jedná se o zálohovou platbu, která je vyúčtována při ukončení nájemního vztahu. V souvislosti s prodejem bytových a nebytových prostor v blocích 205, 220, 92-93, 93-94, 611, 646, 647, 648 a 702 bychom chtěli informovat nové vlastníky jednotek o vyúčtování těchto kaucí. K vyplacení kauce dojde v případě ukončení nájemního vztahu a za podmínky, že nebude zjištěn žádný závazek vůči společnosti. Častou otázkou v současné době při prodeji bytových jednotek a nebytových prostor ve shora uvedených domech je, kdy bude kauce vrácena. Kauce bude vyplacena při ukončení nájemního vztahu. Ten nastává dnem vkladu kupní smlouvy na Katastrálním úřadě v Mostě. Na způsobu její výplaty je možné se dohodnout přímo v kanceláři akciové společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ v úředních hodinách. Romana Pavlicová Komunální Informační Servis strana 13 st_84x242.indd :45

14 PRVNÍ MOSTECKÁ, a. s. Stavbařů 32, Most - Velebudice tel.: , fax: Druhá etapa rekonstrukce chanovské kotelny je právě na startu Topné období 2005/2006 sice ještě nekončí, ale společnost PRV- NÍ MOSTECKÁ a.s. už začíná pracovat na investičních akcích, které mají za cíl zkvalitnění dodávek tepelné energie pro vytápění novské kotelny proběhla v loňském roce, kdy původní nízkotlaké kotle na hnědé uhlí nahradil jeden nový fluidní kotel o výkonu 1,5 megawatt. Rekonstrukce, kterou si vynutila zastaralá technologie, jež už nevyhovovala současným předpisům na ochranu životního prostředí, byla odstartována v květnu a již 25. října byl nový kotel spuštěn ve zkušebním provozu. Tímto datem se tedy začala psát nová ekologická éra vytápění zdejšího sídliště. Dodavatelem kotle EKO FLUID-EFDM byla poděbradská firma PO- LYCOMP a.s., na rekonstrukci se ovšem podílela i společnost AL- FATERM a.s. v součinnosti se společností Johnson Controls, která pro PRVNÍ MOSTECKOU a.s. megawatt, který bude sloužit jako záložní zdroj pro případ výpadku kotle prvního. Dodavatelem technologie je stejně jako v první etapě společnost POLYCOMP a.s., která musí podle smlouvy zahájit montážní práce k 30. červnu 2006 a jejich ukončení včetně revizí se předpokládá k 30. září Zkušební provoz druhého kotle by pak měl být zahájen 30. října letošního roku. Zároveň PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. připravuje rekonstrukci zdejšího topného kanálu, který je ve velmi špatném stavu; Pohled na fluidní kotel EKO FLUID-EFDM. a teplé užitkové vody do mosteckých domácností. Vedle oprav a rekonstrukcí výměníkových stanic, topných kanálů a dalších rozvodů tepelné energie se v letošním roce zaměříme především na realizaci druhé etapy ekologizace kotelny Chanov. Z hlediska finančního objemu to bude stejně jako loni největší realizovaná akce. První etapa modernizace cha- Provoz modernizované kotelny je nyní řízen pomocí počítače. Rekonstrukcí prošla i strojovna s výměníky tepla. již realizovala nový řídící systém tepelných zdrojů, stavební práce zajišťovala MESTA s.r.o. Pro úplnost dodáváme, že nový kotel používá jako palivo aditivovaný hnědouhelný hruboprach z produkce Mostecké uhelné společnosti a.s. a součástí rekonstrukce bylo též vybudování nové strojovny s výměníky tepla. V současné době byla zahájena druhá etapa rekonstrukce kotelny. Probíhají bourací práce, na něž naváže příprava základů pro instalaci druhého kotle EKO FLUID-EFDM opět o výkonu 1,5 na vině je mimo jiné i prosakující kanalizace, kdy se fekálie dostávají až k rozvodům tepla a přispívají k jejich rychlejší korozi. Jak již bylo řečeno, hlavním cílem investice do kotelny Chanov je zejména ekologizace tohoto provozu. Staré kotle pocházející z roku 1979 produkovaly ročně 2,56 tuny tuhých emisí, 4,16 tuny oxidu uhelnatého, 12,41 tuny oxidů dusíku a 73,16 tuny oxidu siřičitého (údaje z roku 2001), přes veškerou snahu se přitom emise škodlivin nedařilo snížit. Ze strany České inspekce životního prostředí tak hrozilo uza- Komunální Informační Servis strana 14

15 vření kotelny a pro vytápění sídliště Chanov by neexistoval náhradní zdroj tepelné energie. Problémem se několikrát zabývala i Rada města Mostu, která nakonec rozhodla o instalaci nové technologie založené na fluidním spalování, které je k životnímu prostředí daleko šetrnější (zachování uhlí jako hlavního paliva se zároveň v tomto případě jevilo jako nejlevnější varianta vytápění). Aditivovaný uhelný hruboprach společně s vyššími teplotami spalování, než je tomu u klasických kotlů, a zejména recirkulací spalin a jejich vázáním na vápenec totiž zaručují kvalitnější spalovací proces, díky němuž se snižuje množství produkovaných emisí. Podle rozptylové studie, která je nezbytnou součástí zpracované projektové dokumentace, množství spalin při maximálním výkonu činí 2700 metrů krychlových za hodinu a produkované emise dosáhnou těchto hodnot: oxid siřičitý 4,0688 kg/h, oxidy dusíku 1,0567 kg/h, oxid uhelnatý 1,0579 kg/h a tuhé znečišťující látky 0,4069 kg/h. Rekonstrukce kotelny Chanov si vyžádá celkové investiční náklady ve výši zhruba 30 milionů korun. Polovina této částky byla proinvestována v loňském roce v rámci první etapy prací, zbylých 15 milionů korun má PRVNÍ MOS- TECKÁ a.s. na tuto akci vyčleněno letos. Přestože jde o nemalou částku, jsme si vědomi nutnosti této investice, a to hned z několika důvodů. Z hlediska hygienických předpisů jsme povinni zajistit pro sídliště Chanov dodávku tepelné energie pro vytápění a při uzavření kotelny bychom nebyli schopni tomuto závazku plně dostát. Zároveň jako místní firma, která cítí sounáležitost s městem Most, vnímáme povinnost přispívat k jeho dobrému obrazu, v našem případě v oblasti ekologie. V tomto smyslu je modernizace kotelny určitě správným krokem do budoucna. Karel Pecák, provozně-technický náměstek PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Primátor Bártl: Vytápění uhlím jsme zachovali jako nejlevnější variantu Rekonstrukce a zároveň ekologizace kotelny Chanov je jednou z největších investic do tepelného hospodářství města Mostu v posledních letech. Výměna zastaralé technologie, která již nevyhovuje předpisům na ochranu ovzduší, za moderní fluidní kotle si vyžádá celkové náklady ve výši zhruba třiceti milionů korun. Prohlédnout si novou technologii a seznámit se s postupem dalších prací přijel tento měsíc do chanovské kotelny také primátor Ing. Vladimír Bártl, kterého jsme při té příležitosti požádali o rozhovor. Jak podstatná je pro město Most z vašeho pohledu investice do rekonstrukce a ekologizace kotelny Chanov? Kotelna Chanov nám dělala dlouhou dobu starosti, protože jsme museli platit pokuty za vypouštění emisí. Je pravdou, že na průmyslové firmy dolehl tento ekologický tlak už někdy před deseti lety, zatímco ke komunální sféře byla legislativa poněkud benevolentnější. Ale před dvěma, třemi lety jsme také my museli o ekologizaci chanovské kotelny rozhodnout, protože by nám už nebylo prodlouženo povolení k jejímu provozování. O této problematice jsem jednal přímo na České inspekci životního prostředí v Ústí nad Labem a dohodli jsme se na postupu, jehož výsledkem je rekonstrukce, samozřejmě velmi nákladná, spočívající v nahrazení zastaralé a z hlediska ochrany ovzduší nevyhovující technologie novými fluidními kotly. Zůstali jsme přitom u systému vytápění hnědým uhlím, a to i ve spolupráci s Mosteckou uhelnou společností, protože je to ve své podstatě nejlevnější varianta, a to i z toho pohledu, že kotelna zajišťuje především dodávky tepelné energie do sídliště Chanov, kde město v řadě případů bohužel na vytápění doplácí. Sídliště Chanov je specifické právě vysokými nedoplatky na nájemném a službách s ním spojených. Jaké má město páky, aby tyto dluhy minimalizovalo? Cesty existují a město je samozřejmě využívá. Postavili jsme ubytovnu UNO, kam stěhujeme neplatiče nejen z Mostu, ale také z Chanova. Provádíme exekuce, soudní vystěhování z bytů, nájemné strháváme přímo ze sociálních dávek. Je to samozřejmě zdlouhavá a namáhavá práce, ale musíme takto postupovat, aby dluhy nerostly ještě výše. Zlepšila se i díky těmto krokům platební morálka obyvatel Chanova? Jak jsem již uvedl, výrazným krokem vpřed je zejména skutečnost, že už třetím rokem srážíme nájemné rovnou ze sociálních dávek. Provedli jsme také několik desítek vystěhování neplatiči tak vidí přímo ve svém okolí, že stejně razantní postup může dolehnout i na ně. Mohu tedy obecně říci, že situace se výrazně zlepšila, ale je před námi ještě hodně práce. Děkuji za rozhovor. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Primátor Vladimír Bártl, ředitel PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. Vladimír Vondráček a provozně-technický náměstek Karel Pecák diskutují o novém fludním kotli. Komunální Informační Servis strana 15

16 Jak získat příspěvek Příspěvek ve výši 1000 Kč měsíčně uděluje nadace studentům střední nebo vysoké školy. Student může studovat v Mostě, mimo Most i v zahraničí. Vzhledem k vzrůstajícím nákladům na studium poskytuje nadace vedle stálého měsíčního příspěvku jako bonus na začátku školního/akademického roku a před Vánoci mimořádný příspěvek ve výši 5000 Kč. Oba mimořádné příspěvky slouží k pokrytí výdajů nejen na studium, ale také na ubytování, ošacení, nákup literatury, apod. Základní podmínkou získání příspěvku je ekonomická slabost studenta, kterou je třeba doložit. Lze tak učinit např. potvrzením o přijímaných sociálních dávkách, potvrzením o nezaměstnanosti rodičů, prohlášením, že student žije jen s jedním z rodičů, potvrzením o příjmu rodiče, apod. Druhou podmínkou je, že student musí mít trvalý pobyt na území bývalého okresu Most. Žádné další podmínky si nadace ani zřizovatel nekladou. O příspěvek na následující školní či akademický rok se žádá na jaře, nejpozději však do konce května. Nadace nemá žádný speciální formulář pro žadatele, každý student sepíše na jednu stránku A4 vlastní žádost o příspěvek, kterou doplní životopisem a potvrzením o ekonomické slabosti. Již studující žadatelé musí svou žádost doložit školními výsledky, např. kopií vysokoškolského indexu. Žádost studenti zasílají na adresu nadace: Nadace Student, Stavbařů 32, Most - Velebudice. Nadace nepožaduje po studentech vyúčtování, na konci školního/akademického roku je však třeba doložit prospěch. V lednu jsou také studenti povinni vyplnit daňové přiznání, které však za ně vyřídí nadace. Na konci ledna je pouze nutné dostavit se do sídla nadace a daňové přiznání podepsat. Studenti jsou od placení jakékoliv daně osvobozeni. V nadaných dětech je budoucnost V několika minulých vydáních Mosteckého zpravodaje jsme vás podrobně informovali o činnosti Nadace Student, která si dala za cíl podporu nadaných mladých lidí ze sociálně slabých rodin a která si v letošním roce připomíná významné jubileum v podobě desátého výročí od svého založení. Za tu dobu nadace podpořila desítky studentů, mezi něž rozdělila statisíce korun. Základem financování je pevný počátečný vklad ve výši jednoho milionu korun, jenž nadaci z pozice jejího zakladatele věnovala společnost PRVNÍ MOS- TECKÁ a.s., pomáhají však i další donátoři z řad místních firem, institucí i fyzických osob. V předešlých článcích jsme vás informovali o činnosti nadace, o průběhu tiskové konference uspořádané k desátému výročí jejího založení, přinesli jsme též ohlasy podporovaných studentů a portrét talentované klavíristky Marie Al-Ashhabové, které nadace pomáhá při studiu na teplické konzervatoři. Nyní jsme si k rozhovoru pozvali mosteckého advokáta JUDr. Vojtěch Krejčíře, který je předsedou správní rady Nadace Student. Co vás osobně vedlo k přijetí funkce předsedy správní rady Nadace Student? Tím hlavním motivem byl pocit, že dělám dobrou a prospěšnou věc pro nadané děti ze sociálně slabších rodin. Proč byla jako hlavní cíl činnosti nadace vybrána právě podpora nadaných mladých lidí ze sociálně slabých rodin? Domnívám se, že v těchto dětech je budoucnost našeho města, a pomůžeme-li jim, pomáháme tím i sami sobě a tvoříme základ potenciálu pro příští generace. Jen proto, že nadaný žák nemá dostatečné finanční prostředky, neměl by mu být omezen přístup ke vzdělání. Jak se během let vyvíjel zájem žadatelů o nadační příspěvek? Zájem žadatelů má jasně vzestupnou tendenci související jednak s tím, že nadace vstupuje do širšího podvědomí obyvatel regionu, jednak i s tím, že mladí lidé si začínají uvědomovat více potřebu vzdělání a bohužel i s tím, jak se zhoršuje ekonomická situace v našem regionu. Jaké jsou podmínky pro získání příspěvku? Velice jednoduché: snaha studovat, sociální nedostatečnost a dobré studijní výsledky, přičemž každý případ posuzujeme individuálně. Jak probíhají pohovory s žadateli? Zjišťujeme, zda zájem o studium je upřímný, odpovídá schopnostem uchazeče, jaké je rodinné zázemí a finanční situace rodiny a zejména dosažený prospěch uchazeče. Nadace Student nevyžaduje po podporovaných studentech žádné vyúčtování příspěvku. Je taková volnost běžná? Není, ale my se domníváme, že naše pomoc by se neměla změnit ve výkaznictví či předpisy o tom, jak s prostředky studenti naloží, protože i to je součástí jejich přípravy na život. Učí je to sa- Předseda správní rady Vojtěch Krejčíř a předsedkyně dozorčí rady Hana Jeníčková na tiskové konferenci k desátému výročí založení nadace Student. Komunální Informační Servis strana 16

17 našeho města, říká JUDr. Vojtěch Krejčíř Fakta o Nadaci Student Nadace Student byla zřízena zakládací listinou dne 18. června 1996, registrace u Okresního úřadu v Mostě proběhla dne 24. června 1996 pod č. řad. 3/36/96. (Na základě požadavku nového zákona došlo k 12. lednu 1999 k výmazu z okresního rejstříku nadací.) Do rejstříku nadací vedeného Krajským soudem v Ústí ad Labem byla Nadace Student zapsána 2. listopadu Zřizovatelem Nadace Student je PRVNÍ MOSTECKÁ a. s., která vložila do nadačního jmění základní peněžitý vklad ve výši ,- Kč. Účelem je poskytování finanční výpomoci nadaným studentům pro materiální zabezpečení jejich studia. Výběr studentů, kterým tato pomoc bude poskytnuta, je konán na základě srovnatelných informací o prospěchu kandidátů a jejich morálních vlastnostech. Základní podmínkou je ekonomická slabost uchazeče. Nadace vyvíjí činnost na území bývalého okresu Most. Nadace získává prostředky pro realizaci svého cíle z darů právnických a fyzických osob a příjmů plynoucích z hospodaření s majetkem nadace. K cílům nesmí být použit základní majetek nadace, ale jen jeho úroky a výnosy. Nejvyšším orgánem nadace a jejím správcem je správní rada, jejíž zasedání se konají nejméně jedenkrát za čtvrt roku. Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada, jejíž zasedání se konají taktéž nejméně jedenkrát za čtvrt roku. Správní rada pracuje ve složení: předseda JUDr. Vojtěch Krejčíř, místopředseda RSDr. Vlastimil Balín, člen Petra Kutová, MBA. Dozorčí rada pracuje ve složení: předseda JUDr. Hana Jeníčková, místopředseda Ing. Vladimír Vondráček, člen Františka Levá. Nadace Student podporuje vybrané uchazeče při studiu především na vysokých školách, ale také na školách středních. Mezi podporovanými studenty byli například posluchači Právnické fakulty Západočeské univerzity, Českého vysokého učení technického, Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Filosofické fakulty Univerzity Karlovy či Husitské teologické fakulty. Za dobu existence nadace počínaje školním rokem 1998/1999 do současnosti, tj. školního roku 2005/2006, bylo podpořeno celkem 60 studentů. V nadaných dětech je budoucnost našeho města, říká Vojtěch Krejčíř. mostatnosti a spoléhání se na sebe a v neposlední řadě i k hospodaření s vlastními penězi, které dosud neznali. Dá se spočítat, jakou částku Nadace Student od svého založení shromáždila a kolik peněz mezi studenty již rozdělila? Ano, samozřejmě. Neustále shromažďujeme prostředky, abychom mohli studentům pomoci. Zdůrazňuji, že na rozdíl od většiny jiných nadací jsou veškeré funkce čestné, tedy bez nároku na sebemenší odměnu. Naopak členové správní rady a dozorčí rady sami přispívají do rozpočtu nadace. Jaké jsou finanční zdroje nadace? Které firmy, instituce či fyzické osoby nadaci nejvíce pomáhají? Dárců máme hned několik. Nicméně využívám této příležitosti, abych poděkoval PRV- NÍ MOSTECKÉ a.s., která se nejvíce přičinila o založení nadace počátečním vkladem, dále Statutárnímu městu Most, které se k nám v letošním roce zachovalo rovněž štědře, i všem ostatním, jejichž výčet by byl dlouhý a kterým nejde o prezentaci a zviditelnění se, ale o pomoc dobré věci. Před Vánoci pomohla Nadace Student též dětskému domovu K. H. Borovského v Mostě, pro nějž zakoupila nové vánoční stromky a ozdoby. Počítáte s podobnými akcemi také do budoucna? Bohužel, tato akce byla zcela výjimečná, neboť jsme byli upozorněni ekonomy, že jsme touto činností v podstatě překročili statut nadace, který je omezen pro průhlednost jejího hospodaření, skutečně jen na poskytování studijních příspěvků stipendií. Chci však poděkovat firmě STEIN s.r.o., která nám toto svou finanční podporou umožnila. Na celé akci se také, byť v menší míře, podílel i místní Rotary klub. Řada nadací, které měly masivní mediální podporu, nakonec zanikla. Nadace Student ale úspěšně pracuje už deset let i bez výrazné medializace. Čím to je? Asi tím, že nám nejde o medializaci, ale o věc. Většina nadací, o kterých mluvíte, strávila sama sebe náklady na provoz a odměny jejich statutárním orgánům. Nám toto nebezpečí nikdy nehrozilo. Pracují členové správní a dozorčí rady Nadace Student skutečně bez nároku na jakoukoliv odměnu? Ano a jsem hrdý na to, že nejen mě, ale nikomu ať již z bývalých nebo současných pracovníků nadace nepřinesla jejich činnost pro nadaci ani haléř. Jak činnost nadace vnímáte z pozice právníka, který se zabývá především trestním právem, tedy kriminálními činy? Je to něco naprosto odlišného od mé profese. Myslím, že navazujeme na dobročinné snahy generací před rokem 1939, kdy mnoho lépe situovaných lidí chápalo jako svou povinnost pomoc bližním, kteří na tom byli hůře než oni. S radostí musím konstatovat, že jsem se s žádným z našich studentů jako advokát pracovně nesetkal. A to jen potvrzuje správnost mé cesty. Děkuji za rozhovor. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Komunální Informační Servis strana 17

18 Letošní zima byla opravdu velmi tuhá Letošní dlouhá a poměrně tuhá zima se samozřejmě projevila i na spotřebě tepelné energie. Vzhledem k dlouhotrvajícím mrazům, kdy se venkovní teploty pohybovaly hluboko pod bodem mrazu, bylo nutné zvýšit dodávku tepla do výměníkových stanic a následně i do mosteckých domácností. Přesná čísla, o kolik se zvýšila v topné sezóně 2005/2006 spotřeba tepelné energie, budou známa až po jejím ukončení a my vás, čtenáře Mosteckého zpravodaje, s těmito údaji včas seznámíme. Topná sezóna 2005/2006 byla v Mostě zahájena 19. září 2005 plně v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 152/2001 Sb., která upravuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu TUV a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Průměrné venkovní teploty předchozí dva dny poklesly pod stanovenou mez 13 C, následující den proto zahájila společnost United Energy a.s. dodávku topného média do výměníkových stanic ve správě PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. V porovnání s předchozím rokem 2004, kdy topná sezóna začala 22. září, se tedy začalo topit o něco dříve. Sledování průběhu venkovních teplot je z hlediska české legislativy týkající se dodávek tepelné energie jednou z nejdůležitějších veličin. Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. přitom vedle údajů z Českého hydrometeorologického ústavu využívá i vlastní měření, a to hlavně z důvodu co největší objektivity, aby naměřené hodnoty přesně odpovídaly dané lokalitě, v našem případě území města Mostu, pro něž dodávky tepelné energie pro vytápění a teplé užitkové vody zajišťujeme. Jak se tedy v Mostě vyvíjely během letošní zimy venkovní teploty? Zatímco v prosinci dosáhla průměrná teplota za celý měsíc +1,13 C (o rok dříve to bylo 1,24 C), v lednu poklesla na 3,42 C (o rok dříve +2,03 C), v únoru to bylo 0,36 C (o rok dříve 0,89 C) a v březnu +2,66 C (o rok dříve +3,88 C). Nutno ovšem podotknout, že mezi jednotlivými dny byly zaznamenány značné výkyvy, jak ostatně dokládají otištěné grafy. Vůbec nejvíce Mostečané mrzli 23. ledna, kdy průměrná venkovní teplota dosáhla 11,12 C, zatímco na počátku téhož měsíce byly naměřeny více než 3 C nad nulou. Podobně si s námi rozmary počasí zahrávaly též v únoru, kdy rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší teplotou činil více než deset stupňů Celsia. Pod bodem mrazu teploty zůstávaly prakticky dva a půl měsíce a pozvolné oteplení nastalo až ve druhé polovině března. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Březen , Komunální Informační Servis strana 18 8,00 6,00 4,00 2,00-2,00-4,00-6,00-8,00 6,00 4,00 2,00-2,00-4,00-6,00-8,00-10,00-12,00 6,00 4,00 2,00-2,00-4,00-6,00-8,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00-2,00-4,00 Prosinec , Leden , Únor ,

19 Vy se ptáte, my odpovídáme... Proč se topí v květnu, když je venku teplo? Je mi zima, proč se netopí v září? Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 152/2001 Sb. otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Toto období lze krátit nebo prodloužit po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem. Smlouvy na dodávku tepla a teplé užitkové vody mezi PRVNÍ MOSTECKOU a.s. a hlavními odběrateli v Mostě jsou uzavřeny právě na toto období. Rozhodující vliv na topení má ovšem vývoj venkovních teplot. V otopném období můžeme podle vyhlášky zahájit vytápění, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu (čtvrtina součtu teplot v 7.00, a 2x ve hodin) poklesne pod +13 C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 C pro následující den. Naopak probíhající vytápění jsme povinni na základě vyhlášky omezit nebo přerušit v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Údaje o trendu vývoje venkovní teploty jsou přebírány od Českého hydrometeorologického ústavu. Topí se v noci stejně jako ve dne? V průběhu otopného období je dodavatel povinen dodržet na předávacím místě (patě domu) takové parametry teplonosného média (topné vody), aby bylo možné v době od 6.00 do hodin zabezpečit pro jednotlivé prostory vnitřní teploty v souladu s ČSN Laicky řečeno to znamená, že dodavatel je povinen udržovat dodávky tak, aby bylo v jednotlivých místnostech vytápěných objektů tolik tepla, kolik stanoví projekt stavby, například v koupelně 24 C, v kuchyni 20 C, na chodbě 15 C atd. Od do 6.00 hodin se vytápění omezí nebo krátkodobě přeruší tak, aby bylo možné dodržet požadavky na tepelnou stabilitu ve vytápěných prostorách, tj. dochází k mírnému poklesu teploty ve vytápěných objektech. Kolik stupňů má mít teplá užitková voda? Zdrojem teplé užitkové vody pro odběratele je výměníková stanice, kde dodavatel ohřívá studenou pitnou vodu z vodovodní sítě. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 152/2001 Sb. určuje pro dodavatele povinnost udržovat parametr teploty teplé užitkové vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 C až 60 C, a to v době minimálně od 6.00 do hodin mimo odběrní špičky. Více informací na webu Komunální Informační Servis strana 19

20 INZERCE Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme Vás, že soukromou inzerci komerčního charakteru nezveřejňujeme zdarma. Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte, prosím, naši redakci, inzertní oddělení, a dohodněte si tuto službu za patřičnou úplatu dle našeho ceníku, případně volejte Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, seznamka,...) nadále zůstává zdarma. Různé Daruji do dobrých rukou křečky džungarské. Odběr možný ihned. Most. Tel.: Prodám zástěnu ke sprchovému koutu (půlkruh 90 x 90). Zástěna systém roltechnik z plexiskla, cena 500 Kč. Tel.: Koupím kytarové kombo 90 až 150 wat. Tel.: Prodám zánovní plynový sporák Mora na zemní plyn, cena Kč. Tel.: Prodám hokejové betony rey vel. 34, dále vyrážečku a suspenzor opus a helmu s košíkem. Levně, dohoda. Tel.: , Prodám sportovní kočárek, přehazovací rukojeť, otáčení předních kol, velký nákupní košík, pláštěnka, záruční list na kočárek, málo používaný, super stav, cena Kč, dohoda. Tel.: Prodám velmi levně sedací soupravu rozkládací modrá, pračku Whirpool, funkční, jídelní stůl ovál, přírodní dřevo, rozkládací + 4 židle, dohoda. Tel.: Prodám černou šatní skříň rozměry 80 x 160 x 53 cm, zachovalá, pouze na zavěšení, možná i sleva, cena 600 Kč. Tel.: Prodám el. řetězovou pilu + ruční sekačku na trávu. Perfektní stav za Kč. Tel.: Prodám 2 garáže (dvojgaráž) v Mostě, ul. Železničářů za Kč, bez elektřiny. Tel.: Prodám dámské horské kolo ZN. Superior, Spitfire, velikost M, málo používané, pořizovací cena Kč, nyní Kč, barva červená, metal. Tel.: Prodám starší sekretář, stojací lampu, laminátové shrnovací dveře, vhodné na chalupu. Cena dohodou. Tel.: Koupím sbírku pivních etiket, sklenice z mosteckého pivovaru. Děkuji za nabídky. J. Gál, Fr. Malíka 731/1018, Most. Tel.: Prodám dveřní zárubeň 70 pravá za 150 Kč. Tel.: (Mo). Prodám dveře prosklené 70 pravé za 250 Kč. Tel.: (MO). Prodám nový teplý vatový pracovní kabát vel. 54, černý za 150 Kč. Tel.: (Mo). Prodám nové žaluzie rozměr: šíře 90 cm, délka 200 cm, zlatá barva za 450 Kč. Tel.: (Mo). Prodám nové zipy, délka cm, různé barvy, 150 kusů, 1 kus za 5 Kč. Odběr pouze vcelku za 750 Kč. Tel.: (Mo). Prodám ledničku Candy, velmi zachovalá, 2 dveřová za Kč. Tel.: (Mo). Celková správa pro společenství vlastníků jednotek 86,- Kč za bytovou či nebytovou jednotku / měsíčně Víte kolik platíte současnému správci? Tak proč už nejste u nás??? Tel.: , PŮJČKY - PENÍZE Důchodci do 75let, zaměstnanci živnostnící i s nízkými přijmy bankovní i nebankovní od 10 tis do 1 mil Kč bez poplatků předem! Volejte kdykoliv Stehlíková Nabízím spolupráci na zprostředkování úvěrů. Přijemné provize, žádný poplatek za registraci! Koupím transistoráky Tesla do roku 1975 jako Doris, T60, T61, T63, Akcent a jiné. Nabídněte večer po telefonu. Tel.: Prodám tmavou obývací stěnu, levně. Prodám konferenční stolek, levně. Tel.: Můžete i psát SMS. Prodám německý fotokatalog z roku 1963, cena 100 Kč. Tel.: Koupím malá přenosná rádia a transistoráky Tesla z let Nabídněte, tel: Koupím staré plechové vláčky, lepenkové jízdenky ČSD a jízdní řády do roku Tel.: Koupím bakelitová rádia Talisman, Junior, Tenor, 420A a jiné, jen malé přenosné, zn. Tesla. Tel.: Prodám vázané ročníky časopisů Stadion Celkem 8 knih za 400 Kč. Tel.: Prodám kompletní kopii tech. příručky historických os. vozů Tatra 57, 57 a, 57 b komplet s výkresy za 100 Kč. Tel.: Koupím jednotlivá čísla časopisu amatérské rádio z let 1969, 77, 82, 90, 93, 94. Tel.: Koupím bakelitová rádia Tesla, Tenor, T 713, Phileta, Junior, Talisman a jiná i nehrající, ale nepoškozená. Koupím do ceny 500 Kč. Tel.: , večer. Prodám kočárek 3 kombinace, cena 1500 Kč. Tel.: Prodám oblečení po 1 dítěti (chlapec), vel , asi 25 kusů, body, košile, mikiny, kalhoty atd., vše zachovalé, koupené v Německu. Cena dohodou. Tel.: Prodám postel béžové barvy (takzvaná pohovka), po rozložení velké letiště s úložným prostorem za Kč. Tel.: Prodám ledničku 270 l (178 l + 92 l), v dobrém stavu, cena Kč. Tel.: Prodám žábu něm. výroby, funkční - levně, 60 m 2 nových dubových parket, sklo drátěné 190 x 75, 30 ks. Tel.: Prodám skříňový šicí stroj značky Veritas, barva tmavě hnědá, rozměr v. 75 x š. 45 x h. 100 cm. Tel.: Prodám dětské odstrkovadlo, autíčko, jako nové, málo používané. Cena 250 Kč. Tel.: Prodám svatební šaty ZN. Max Mara, bílé hedvábí, vel. 36, nepoužité, původní cena v pražské Max Maře Kč, současná cena Kč. Tel.: Prodám knihy: Malý slovník německo - český, česko-německý 1958 za 50 Kč, česko ruský 1943 za 70 Kč, Péče o dítě Josef Švejcar za 40 Kč, Stříbrná kniha pohádek Božena Němcová za 50 Kč, Temno Alois Jirásek tisk r 1926 za 120 Kč, F. L. Věk Alois Jirásek rok 1939 za 150 Kč, Andrsenovy pohádky staré vydání za 80 Kč, K. H. Mácha Máj, Márinka 1935 za 40 Kč, Delacámara Greta Del Astar historický španělský román za 50 Kč, Český zpěvník 500 lidových písní, českých, moravských a slezských z 1940 za 50 Kč, Jaroslav Hovorka Cesta do stáří za 40 Kč, Svět šamanů Piers Vitebský za 60 Kč, Jan Vrba Bažantnice r za 40 Kč, Jan Vrba Bažánovská hora r za 50 Kč, Bronislav Žák a kolektiv Medicína bez receptu za 50 Kč, Joseph Murphy Léčebné síly v nás za 50 Kč. Tel.: Byty - domy 58-letý hledá podnájem 1+1 v Mostě. Tel.: Koupím garáž v Mostě a blízkém okolí za rozumnou cenu. Tel.: Hledám dlouhodobý podnájem i nezařízený v Mostě i v Litvínově. Tel.: Prodám stav. parcely na stavbu RD. Krásné prostředí Českého středohoří obec Sedlec u Libocho- Komunální Informační Servis strana 20

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA Město Kolín Odbor správy bytových a nebyt. prostor Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-mail: sprava.budov@mukolin.cz pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, patří

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více