Podzimní dračí slet, Císařská louka,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podzimní dračí slet, Císařská louka, 26.10.2006"

Transkript

1 Podzimní dračí slet, Císařská louka, Přítomní: Členové výkonného výboru: Martin Konečný Radek Špok Členové klubu: Jožo Borčín Petr Bouda Tomáš Holeček Zdeno Ingr Pavel Klocek Robert Kosáček Jiří Kramer Vladan Kukol Vladimír Lacko Roman Olšák Hynek Pášma Martin Šícha Jan Tomíček hosté: Lucie Blahová Program sletu: 1. Promítání fotek ze závodů 2. Shrnutí sezóny 2006 (Martin K.) 3. Finance v roce 2006 (Radek Š.) 4. Příprava nového dračího webu (Vladan) 5. Náš festival/naše závody v roce Účast na závodech v roce Investice a rozvoj klubu 8. Rozdělení úkolů mezi členy 9. Různé Projednávání jednotlivých bodů: 1) Promítání fotek ze závodů Podzimní zasedání klubu bylo zahájeno promítáním fotografií a filmů pořízených během letošní sezóny. Kromě fotografií a filmů z vlastních zdrojů byly také promítnuty televizní reportáž z průběhu ME dračích lodí, konaného v Praze. Kromě videí z akcí jichž jsme se přímo zúčastnili byly promítnuty ukázky dračích a lvích tanců z mistrovství Malajsie 2002 jako inspirace pro náš vlastní zahajovací rituál s drakem.

2 2. Shrnutí sezóny 2006 Martin přečetl (na dva pokusy) souhrn všech událostí, které se v činnosti klubu odehrály v roce Oficiální zahájení sezóny proběhlo a ukončení sezóny proběhlo posledním tréninkem Během roku proběhlo 7 větších i menších teambuildingových akcí. PDBC se v letošním roce účastnil čtyř závodů, z nichž jeden byl Prague Dragon Boat Autumn. Z těchto závodů si odvezl následující ocenění. Dresden, 24.6., 2. místo Master Cup Rossau, 12.8., 2. místo Praha, ME dračích lodí, 2.9., 3. místo v Corporate Cupu Praha, PDBA, 24.9., 1. místo v Open cup 250m Rozdělení členu na aktivní, spící a mrtvé draky v souladu s usnesením Winter summitu přineslo své ovoce v podobě zlepšené, i když ještě ne zcela dokonalé docházky. Proto byly vyhlášeny výsledky sledování docházky draků na tréninky. Od doby zahájení pravidelného sledování 1.6. se pouze dva draci účastnili úplně všech tréninků a proto byli oba vyhlášení za nejpilnější draky. Byli to Jana a Laco. Oba obdrželi cenu, upomínkový předmět. Za velmi vydařenou investici byl prohlášen nákup vozíku. Jeho využití při pořádání teambuildingů se ukázalo jako správný krok k rozvoji klubu a po jeho nesení na Orlíku také jako krok k rozvoji fyzické kondice členů klubu. Celkově byl rok 2006 vyhlášen za úspěšný, zejména v souvislosti s finanční zprávou. 3. Finance v roce 2006 Radek přednesl přítomným drakům předběžnou finanční zprávu za rok Finanční zpráva která je součástí tohoto zápisu. Za nejdůležitější fakt této zprávy lze označit to, že klubové příjmy umožnily zcela uhradit veškeré dluhy klubu a že tedy klub je v současné době zcela bez závazků. Radek také oznámil, že od příštího roku je nutné podle zákona zavést podvojné účetnictví na které najme externího pracovníka, který bude placen z prostředků klubu (předběžně za cca Kč ročně) 4. Příprava nového dračího webu Prezentaci o stavu našich webových stránek připravil Vladan. V ní pouze zopakoval známý fakt, že současná podoba stránek praguedragons.cz zdaleka není vyhovující z hlediska rychlosti a hlavně funkčnosti. Vladan proto navrhnul kompletní předělání webových stránek s využitím existujícího editačního systému. Nové stránky by měly kromě prezentace činnosti klubu umožňovat zaznamenávat historii klubu, poskytovat funkce komunitního webu (diskusní fóra, informace o uživatelích) a zejména umožnit on-line plnění obsahu. Z důvodu rozšíření stránek budou tyto přesunuty na nový hosting bluehost.cz se zachováním domény praguedragons.cz. - Vladan a Petr Bouda dokončí konfiguraci a prvotní naplnění a na Winter summitu představí funkční verzi nového webu - Honza T. a Jožo se stanou editory nového webu do doby, než bude umožněno plnění webu všem členům klubu

3 5. Náš festival/naše závody v roce 2007 Projednávání otázky pořádání festivalu/závodů v roce 2007 byla odložena na Winter summit Účast na závodech v roce 2007 Byla krátce prodiskutována naše účast na závodech v příštím roce. Ohledně registrace v CDBA jsme se shodli, že je na každém drakovi, zda se bude chtít účastnit závodů Českého poháru. V příštím roce by měla CDBA (podle Radkovo informací) tyto závody rozdělit na 2 kategorie, čímž by mohla vzniknout kategorie pro týmy na úrovni blízké naší a účast v ČP by pak měla větší smysl, než pokud bychom startovali v jediné současné kategorii proti týmům kanoistů. Martin Šícha byl pověřen zjištěním bližších informací a detailních podmínek registrace. Pokud se poté v klubu najde dostatek zájemců, tito se zaregistrují do CDBA a vyberou, kterých závodů z ČP se zúčastní. Tento bod bude projednán znovu na Winter summitu Bylo konstatováno, že pro zajištění kvalitního závodního týmu je potřeba zlepšit docházku stávajících členů a přes zimu získat nové členy klubu. K tomu účelu budou přes zimu vytvořeny vizitky, propagační letáčky a nabídky teambuildingu, které budou sloužit k propagaci klubu. - Martin Šícha byl jmenován koordinátorem naší účasti na závodech. Je pověřen sledováním vývoje v asociaci a zjištěním informací o Českém poháru dračích lodí Informace ostatním členům sdělí na Winter summitu Jožo vytvoří vizitky PDBC - Honza vytvoří propagační letáček - Martin s Radkem upraví stávající nabídku teambuildingů - Všichni členové klubu se budou snažit získat nové členy 7. Investice a rozvoj klubu a) Investice Všichni přítomní členové se shodli na tom, že umístění naší lodi ve sportu klubu restauraci Cinda bylo dobrým krokem a že bychom měli pokračovat ve spolupráci s majitelem klubu. Pro vytvoření lepších podmínek k činnosti klubu je nutné zajistit odpovídající zázemí pro členy i účastníky akcí na Císařské louce. Proto se klub bude finančně podílet na výstavbě nových šaten/sprch/toalet v areálu restaurace Cinda. Konkrétní podoba této spoluúčasti bude upřesněna později. Byla prodiskutována myšlenka nákupu další lodi. S tou všichni členové klubu souhlasí a proto se bude předsednictvo klubu i nadále snažit zajistit možnost nákupu druhé lodi, nejlépe stejného typu jako je Dragabundus a to ať už nové, nebo starší jeté. Finanční otázka nákupu nové lodi bude řešena až v případě konkrétní nabídky. Byla schválena investice na nákup plovacích vest pro potřeba pořádání teambuildingů. - Předsednictvo je pověřeno pokračovat v jednání s majitelem restaurace Cinda o spoluúčasti na investiční akci.

4 - Předsednictvo je pověřeno nadále zjišťovat možnosti nákupu nové lodi. - Radek se pokusí zjistit informace o možnosti odkupu vest od klubu Frikulín, který ukončil svou činnost. b) Rozvoj klubu Sportovní činnost klub se v příštím roce více zaměří na aktivní účast na závodech. Pro tyto účely bude sestaven tréninkový plán posádky dračí lodi, který bude uskutečňován při trénincích PDBC. Zároveň bude jmenován stálý trenér Martin Šícha a velitel lodi/bubeník Jana Jahodová. Protože se objevily námitky k ustavení pouze jediné bubenice a navíc nebyla přítomná Kristýna jakožto stávající dlouholetá bubenice číslo 1 a nemohla se k této věci vyjádřit, bude i tento bod znovu prodiskutován na Winter Summitu 2007 Ostatní činnost členové klubu secvičí dračí tanec. Tento dračí tanec bude provozován jak na akcích klubu (festival/závody) tak na dalších akcích (teambuildingy, firemní akce bez účasti lodi, plánovaná návštěva Číny). - Martin Šícha je pověřen sestavením tréninkového plánu pro PDBC na příští rok. 8. Rozdělení úkolů mezi členy Tento bod byl prodiskutován jen částečně. Definitivní rozdělení proběhne na Winter Summitu Různé a) Martin K. navrhnul členům klubu možnost zájezdu do Číny, spojeného s účastí na závodech dračích lodí v roce Pobyt na místě by byl hrazen čínskou stranou, členové klubu by hradili pouze cenu letenky. (předpokládaná cena takové letenky je cca ,- Kč) Část přítomných s touto nabídkou souhlasila. a proto Martin zjistí další podrobnosti a přednese oficiální nabídku. b) Pořádání summitu v roce Byla projednána změna místa konání Winter Summitu. Jožo přednesl návrh na konání této akce na Slovensku. K dispozici by byla chata Klubu slovenských turistov Velký Inovec u Zlatých Moravců (s výhledem na JE Mochovce, případně rodinný dům v Bobrovčeku u Liprovského Mikuláše (a s výhledem na Vysoké Tatry). Doprava by byla zajištěna autobusem o který by se postaral Tomáš. Tomáš také navrhl možnost pořádání Summer summitu v blíže neurčeném termínu v létě. - Jožo zjistí možnost konání Winter summitu, volnost termínů a cenu a bude o tom ostatní členy informovat prostřednictvím dračího fóra. - Tomáš zjistí možnost konání Summer summitu a bude členy informovat během roku 2007

5 c) Z dostupných obrazových materiálů bude zpracováno prezentační cd, dokumentující historii PDBC. Jožo vytřídí všechny dostupné fotky z historie klubu a vytvoří jejich výběr v rozsahu cca 25 fotek z jedné akce a velikosti max. 1 CD. d) Laco připomněl otázku vyjasnění vztahu našeho klubu k týmu Tragédek. Během roku se totiž objevil stížnosti týkající se zazimování lodi v loděnici USK, zacházení s lodí při trénincích a také nejasnosti při platbách za pronájem lodi. V nastalé diskusi bylo domluveno, že se z tohoto nebudou vyvozovat žádní postihy, že se pouze zajistí, aby podobná situace v budoucnu nenastala. S tragédkami bude projednána nová smlouva, která předpokládá vložení následujících podmínek. Finanční podmínky byly již vedením Tragédek předběžně odsouhlaseny. - Zákaz nočních tréninků a tréninků při jakémkoliv stupni povodňové aktivity - pevná platba za pronájem lodi na celou sezónu ,- Kč splatná v dubnu s tím, že sezóna začíná a končí Laco je pověřen jednáním s týmem Tragédek o možnosti uložení dračí lodi v loděnici USK spojeném s opravou lodi za těchto podmínek: - loď bude uložena pod střechu do loděnice hned po převezení na USK, na podzimní tréninky již nebude využita. - loď bude možné využít pro předsezónní tréninky v březnu v průběhu mimosezonního období Tragédky zajistí opravu dna lodi a rozklížených bortů na vlastní náklad v dílnách loděnice USK. O rozsahu opravy může být dále jednáno, v případě vyšších než takto kompenzovaných nákladů Tragédky předloží cenový návrh. e) Tomáš si sám sobě přidělil úkol, že natře hlavu lodního draka tak aby ladila se zbytkem lodi. f) Na Winter summitu bude projednána možnost změny doby tréninků a možnost zavedení pokuty za pozdní příchody na trénink. g) Provedena soupiska na závody Striezel Cup v Drážďanech. Účast přislíbilo tolik draků, že ani možná všichni nepojedou :o) Přílohy zápisu: I. Shrnutí sezóny 2006 II. Finanční zpráva 2006 Zapsal Honza Tomíček V Praze dne

6 Přílohy: I Shrnutí sezóny 2006 vypracoval Martin Konečný Shrnutí sezóny 2006 Pražského klubu dračích lodí Prague Dragon Boat Club Summit Víchová n/j Dragabundus uklizen pod střechu loděnice USK Dragabundus prvně spuštěn na vodu USK Malá Chuchle (foto) Zahájeni sezóny - přepádlování lodi z USK Malá Chuchle zpět do našeho kotviště na Císařské louce. (foto) - Sezóna se zvednutými příspěvky 1100/2x600 a rozdělením draků do kategorii aktivní, spící, mrtvy drak Vyšlo první číslo Prague dragon boat news - plány Brna (27.5.), Přerova (3.6.) a Bratislavy (17.6.) Teambuilding CK Inspira Vyšlo 2. číslo Prague dragon boat news zrušeni Brna - podmínky asociace ohledne registrace, drahý firemní pohár a odhlášení jednoho draka - 17 lidi only zrušení Přerova - nedostatek zájemců Milena si koupila nove dřevené padlo za 1000kc. 0,62kg, 120cm koupě přívěsu Teambuilding Císařská Louka - T-Mobile submarine (foto) Danda se vdává Teambuilding Císařská Louka - Č.Telecom / Bratislava - nejeli jsme Drážďany, 2.místo, Master Cup, 350 m (foto) - v noci na shořely 4 lodě a vozík asociace malý teambuilding - Radek, studenti schůze - rozjezd přípravy Prague Dragon boat Autumn - konec 7. - Frikulín se rozpadá Rossau, 2.místo, 250m (foto) Oprava ramena kormidla lodi vyšlo 3.číslo Prague dragon boat news Teambuilding na Orlíku - 1.incentivní (foto) ME Dračích lodí - Corporate Cup 3. místo 200m Čínský Drak dorazil Teambuilding Bukanýr / S.E.N Sestavení a první (a jediný) trénink s drakem Teambuilding Žluté Lázně - PWC submarine Prague Dragon Boat Autumn, 1.místo Open cup 250m (foto) Poslední plavba - trénink Podzimní slet draků na Císařské louce Vychází 4.číslo PDBN speciál roku Striezel Cup Dresden vysvětlivky (foto) k události jsou k dispozici fotografie submarine na akci došlo k převržení lodi

7 II Finanční zpráva 2006 vypracoval Radek Špok. Přehled hospodaření Pražského klubu dračích lodí v roce 2006 (leden říjen) příjmy výdaje zářijový festival Císařská louka ,00 Kč zářijový festival Císařská louka ,00 Kč teambuildingy ,00 Kč koupě vleku ,00 Kč půjčovné a opravy vleku ,00 Kč doplatek za Dragabunduse ,00 Kč pronájem/tréninky na dračí lodi ,00 Kč oprava vleku 8 558,00 Kč tréninky na dračí lodi Tragédky 4 700,00 Kč startovné Dresden + Rossau ,00 Kč členské příspěvky ,00 Kč jiné výdaje ,00 Kč jiné příjmy 3 300,00 Kč nespecifikované příjmy 5 947,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč výsledek: příjmy - výdaje Stav banky k stav pokladny k celkem k dispozici ,00 Kč ,59 Kč 6 400,00 Kč ,59 Kč Stav banky k ,00 Kč plánovaný výdaj trika ,00 Kč plánovaný výdaj zvukař + Dušan ,00 Kč plánovaný výdaj OSA ,00 Kč plánovaný příjem vlek 7 500,00 Kč Stav pokladny k ,00 Kč celkem k dispozici ,00 Kč Rozdíl k dispozici ,41 Kč

Winter Summit 2007 Bobrovček (SK) 10. března 2007

Winter Summit 2007 Bobrovček (SK) 10. března 2007 Winter Summit 2007 Bobrovček (SK) 10. března 2007 Zasedání valné hromady Pražského klubu dračích lodí. Přítomní: Členové výkonného výboru: Martin Konečný Členové klubu: Andrea Pešlová Helena Šilerová Hynek

Více

chata Velký Semerink, Janov nad Nisou, Jizerské hory 3. - 6. 3. 2011

chata Velký Semerink, Janov nad Nisou, Jizerské hory 3. - 6. 3. 2011 Winter Summit 2011, chata Velký Semerink, Janov nad Nisou, Jizerské hory 3. - 6. 3. 2011 Zasedání valné hromady Pražského klubu dračích lodí. Přítomní: Členové výkonného výboru: Martin Konečný Radek Špok

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

Zápis z 2. jednání plachtařské komise AeČR

Zápis z 2. jednání plachtařské komise AeČR Zápis z 2. jednání plachtařské komise AeČR konaného v Plasích dne 2.6.2010 Přítomni: Přizváni: Josef Bárta, Jiří Cihlář, Petr Koutný, Tomáš Rendla, Jiří Štěpánek, David Zapletal, Radek Zima Petr Krejčiřík

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ

Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2010 Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží konec roku a s ním i nejkrásnější období Vánoce. Pro každého známý pocit a jasná představa krásných chvil

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více