Zpravodaj ANR ČR 6/2011 Datum: 30. června 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ANR ČR 6/2011 Datum: 30. června 2011"

Transkript

1 Vážení přátelé, přejeme příjemné počtení v šestém letošní vydání Zpravodaje. Obsah: Okénko výkonné rady Sdělení Výkonné rady Rozhovor s p. PhDr. Miloslavem Macelou Rozhovor s Lenkou Švestkovou Ze života náhradních rodin Příběh pěstounky Markéty I. Intuitivní rodičovství Projekt Rodiny spolu II. Doučování dětí Projekt ESF Ohlédnutí za Rusavou Aktuality z realizace projektu Jiná sdělení

2 Vážení a milí předsedové klubů a členové ANR ČR, výkonná rada si Vás tímto předběžně dovoluje pozvat na mimořádnou valnou hromadu a seznámit Vás s termínem jejího konání. VH musí být svolána v co nejkratším čese, důvodem jejího svolání je doplnění jednoho jediného, ale za to velmi důležitého bodu do stanov, který řeší možnost naší organizace vzdělávat náhradní rodiče, děti, odborníky z řad NNO a veřejnost v otázkách náhradní rodinné péče. Takto doplněné stanovy jsou důležité pro vydání několika akreditací. Mimořádnou valnou hromadu jsme, jako výkonná rada, naplánovali tak, aby Vám co nejméně zkomplikovala život a aby Vaše cesta na ní byla alespoň pro Vaše děti něčím zajímavá. Více informací ohledně delegátů a způsobu hlasování naleznete v srpnovém Infodopise výkonné rady, kde bude vše podrobněji vysvětleno. Nyní Vám již můžeme sdělit, že termínem mimořádné valné hromady jsme zvolili sobotu a místem jejího konání brněnský zábavný park Bongo, kam budete mít s Vašimi dětmi vstup hrazený. Děkujeme Vám za Vaši účast Výkonná rada ANR ČR Výzva Je čas dovolených a výjezdů nejen za hranice všedních dnů, ale i hranice států. Čerstvá zkušenost jedné náhradní rodiny s pobytem v cizině mě přivedla na myšlenku, posbírat více zkušeností nás všech. Ráda bych tedy vyzvala všechny náhradní rodiče, aby se s námi podělili o své zážitky a zkušenosti s vyřizováním cestovních dokladů pro přijaté děti. O jednáních s úředníky i nedorozuměních na hraničních přechodech a v cizině. Možná pomůžete těm, kteří na podobný problém narazí v budoucnu. A pokud to nebudou jen negativní zážitky, ale najdou se i úsměvné, tak sem s nimi. Vzhledem k tomu, že další Zpravodaj bude dvojčíslí, poprosím o dodání vašich příspěvků do 15. srpna BJ

3 Rozhovor se zástupcem MPSV z odboru Rodina p. PhDr. Miloslavem Macelou V současné době hýbou světem náhradní rodinné péče slova novelizace, reforma. Otázka zní, proč nyní? Celých dvacet let (bereme-li jako hranici změn rok 1989) volají náhradní rodiče po změnách v systému. A vcelku bez úspěchu. Reforma systému péče o ohrožené děti měla začít již dávno. V některých záležitostech se potýkáme se systémem, který byl nastaven někdy na počátku padesátých let. Současná situace se od let minulých možná liší v tom, že vláda si reformu vytkla jako jednu ze svých programových priorit, podařilo se nalézt shodu mezi rozhodujícími rezorty, a poměrně velký tlak mezinárodních organizací se začal promítat i do rozhodování české justice, konkrétně Ústavního soudu či Nejvyššího soudu ČR. Novela zákona o sociálně-právní ochrany dětí je jen jednou ze součástí reformy, dopady a změny budou mnohem širší. Jako rodič, který v minulosti nebyl členem žádné organizace ani se neúčastnil tzv. kulatých stolů, si kladu otázku, zda se jedná o změny o nás bez nás nebo zda nasloucháte připomínkám ze strany neziskových organizací, které v rámci náhradní rodinné péče pracují mnoho let, nebo také připomínkám ze strany nás náhradních rodičů. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí byla projednávána od fáze záměru velmi široce s nestátními neziskovými organizacemi, sociálními pracovníky, odborníky z mnoha oborů a také různými sdruženími a asociacemi - včetně těch, které zastupují samotné pěstouny. Návrh novelizačních záměrů byl v předstihu zveřejněn na internetu. Obdrželi jsme celou řadu námětů jak v rámci oficiálního připomínkového řízení, tak neoficiálně od jednotlivců či organizací. V poměrně krátkém časovém úseku proběhlo více než dvě desítky setkání na různých úrovních. Celkově jsme se zabývali více než osmi stovkami připomínek, často zcela protichůdnými. Návrh novely zákona je proto v mnoha ohledech kompromisním řešením, základní principy však zůstaly beze změny. Mnohým náhradním rodičům se nelíbí termín profesionalizace náhradní rodinné péče. Působí to na ně jako strašák. Obávají se, že pokud se nevejdou do ministerských škatulek, budou jim jejich děti odebrány. Nebo například že místo péče o děti se z nich nyní stanou úředníci a budou se muset vzdělávat, papírovat atd. Z pěstounů úředníci? To v žádném případě. A odebírání dětí už vůbec ne. Naopak, již dnes se potýkáme s faktem, že pěstounská péče v 8 9 % případů končí předčasně a dítě se vrací do ústavního zařízení. Je to obrovské číslo, za kterým si musíme představit traumata stovek dětí i samotných pěstounů. Pěstounství samozřejmě i nadále zůstane primárně náhradní formou rodičovství. Zároveň bychom byli rádi, aby ho společnost vnímala jako specifickou profesi, jako velmi prospěšnou a kvalifikovanou službu poskytovanou dětem, které nemohou vyrůstat ve své rodině. Řada pěstounů volá po různých formách vzdělávání, protože se v praxi setkávají s různými problémy, které si s sebou dítě nese z předchozího života.

4 V prezentaci na valné hromadě ANR ČR jsem zahlédla termín nová generace pěstounů. Mohl byste definovat, co přesně tento pojem představuje. Myslíte tím mladé, dřívějším systémem nezatížené a možná i změnám poslušné pěstouny? To rozhodně ne. Hledáme nové pěstouny pro dětí, které dnes musí vyrůstat v ústavní péči. Často jde o děti s velmi specifickými potřebami a jejich pěstouni budou potřebovat speciální trénink. Zároveň všude zdůrazňujeme, že chceme významně podporovat i pěstouny stávající. Raději tento termín z prezentace vyškrtnu, aby nevznikala zbytečná nedorozumění. Přiznám se, že na mě některé části plánů působily velmi pozitivně. Individuální plán pro každé dítě, návštěvy sociálních pracovnic každé tři měsíce, doprovodné služby. Jste si jistý, že lze tyto plány začít realizovat současně se zahájením platnosti novely, tj. v průběhu roku 2012? Domnívám se, že to jsou natolik profesionálně založené věci, že si s nimi stávající systém, tj. úředníci a odborníci neporadí, neboť s tím nemají zkušenosti. Cílem zákona je nastavit jasná pravidla. Samozřejmě bude potřeba určité přechodové období, než si všichni navyknou na nový systém práce. Nespoléháme však jen na samotné přijetí zákona. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje velký projekt financovaný z Evropské unie, během něhož se budou novinky testovat v praxi ještě před nabytím účinnosti zákona. Součástí projektu je i řada vzdělávacích aktivit, pro sociální pracovníky, poskytovatele služeb. Část aktivit se odehraje i v rámci projektu, který realizuje Asociace náhradních rodin ČR. Proč novelizace tak nějak nepočítá s adoptivními rodiči? Vím, že je to spíše společenský problém, neboť adoptivní rodiče se často nepovažují za náhradní rodiče. Ale bohužel zkušenosti jasně hovoří o tom, že se potýkají s obdobnými problémy jako pěstouni. Vznikne-li podpůrná síť služeb pro pěstouny, věřím, že jí budou v případě potřeby využívat i adoptivní rodiče. Změny zákona se projeví také v podobě příprav na osvojení. Ráda bych se dále zeptala, jak se novelizace postaví k problematice příbuzenské pěstounské péče. Ta je v současné době bez ohledu na posouzení konkrétní situace žadatelů šmahem zamítána. Bohužel pouze na základě několika zveřejněných případů zneužití tohoto druhu pěstounské péče. Znamená to opravdu to, že do budoucna dá stát raději přednost jiným pěstounům než například babičce s dědou, kteří na péči o svá vnoučata nebudou mít dostatek finančních prostředků? Mezi pěstounskou péči je více než polovina pěstounské péče příbuzných. V podstatě se řeší jediný problém, a to zda zohlednit u odměny pěstouna vyživovací povinnost, kterou mají vůči dítěti prarodiče. Nárok na dávky, které jsou za dítětem nikdo nezpochybňuje. Tato záležitost ještě není uzavřena. Mají ještě obyčejní pěstouni možnost se vyjádřit k novele zákona? Kde a jakým způsobem? Jak již bylo řečeno, vzhledem k velké otevřenosti přípravy zákona přišlo několik set připomínek. Protože řada z nich byla do textu skutečně zapracována, proběhne v průběhu července ještě před předložením zákona do vlády nové připomínkové řízení k upravené verzi. Zákon pošleme i Asociaci náhradních rodin a dalším organizacím, jejichž prostřednictvím se bude možno k zákonu ještě znovu vyjádřit. Otázky za Vás položila Bára Jungerová

5 Lenka Švestková předsedkyně místního klubu ANR ČR Uherský Brod Na dlani Lenko, jste nováčkem v ANR ČR, tak to musíme vzít od Adama představte nám prosím svoji rodinu kolik manželů, dětí a jiných zvířat doma máte? A nevezmeme to raději od Evy? Takže, v naší rodině vegetuji já, jeden manžel, 5 dětí a jedna fenka rhodéského ridgebacka. Od února do dubna se naše rodina rozrostla o dalších 10 členů. Byla to krásná štěňátka naší Moirušky, která však už mají domov u svých nových pánečků. Jaký je ten váš příběh náhradního rodiče? V době, když byly naší dceři 4 roky, přáli jsme si, aby se naše rodina rozrostla. Další biologický sourozenec se stále nedostavoval a my jsme párkrát sledovali nedělní pořad Co je to doma, který nás vedl k zamyšlení, kam směřovat naši rodinu. Hlavně dcera nás přemlouvala, ať si taky někoho vezmeme, protože ty děti v dětských domovech nemají mamku a taťku, kteří by se o ně starali. A my jsme s manželem zráli a zráli, až padlo konečné rozhodnutí. Než jsme prošli všemi procedurami a naše rodina se rozrostla, bylo dceři 7 let. Z dětského centra jsme si přivezli sourozence ve věku 4 a 2,5 let. Začátky byly zajímavé.:-) Z jedináčka skočit na 3 děti byl celkem mazec. Asi dva měsíce jsme večer padali únavou a vyčerpáním. Chtěli jsme dětem vynahradit, o co přišly, a naši dceru zase ubezpečit, že ji máme stále rádi, i když už na ni nemáme tolik času. Než se děti usadily a my přečetli spoustu moudrých knih, hlavně od Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, uběhlo šest let.(v té době ještě neprobíhala příprava žadatelů a kromě FOD, jsme žádné neziskové organizace neznali.) Rozhodli jsme se, že by bylo fajn zase rozvětvit naši rodinu. Proto k nám přišla dvouletá temperamentní holčička. Žádali jsme o ni přímo přes soud prostřednictvím FOD. I když nám všude vycházeli vstříc, celý soudní proces trval půl roku. Teprve potom jsme se s ní mohli setkat poprvé a odvézt ji k nám do jejího nového domova. Po dalším dvouletém usazování jsme ke stolu přidávali dětskou židličku pro čtrnáctiměsíční drobnou holčičku. V současné době máme už zase ten dobrý pocit z usazenosti všech našich dětí a celí natěšení čekáme, kdy nás zase přibude. Proto jsme se taky pustili do přestavby naší půdy na další obytné prostory.

6 Děti jsou opravdu úžasné. Máme puberťáky na vytáčení a drobotinu na muchlování. Knih jsme přečetli ještě víc, ale hlavně díky různým neziskovým organizacím (Rozum a Cit, SPR, ANRČR) už máme svou specifickou rodinu. Rodinu pěstounů, od nichž můžeme čekat podporu, pomoc a povzbuzení. Jste v současné době nejmladším klubem ANR ČR. Kdo nebo co vás osobně přivedlo do ANR ČR a jaká je historie vzniku vašeho klubu? O existenci ANRČR jsem věděla už od jejího vzniku, ale nějak jsem se neangažovala. Takové pobídnutí k akci bylo setkání s Janou Lexovou na Visegrádské konferenci v Brně. Trošku jsme spolu hodily řeč a mě už začal v hlavě hlodat červíček. A protože jsem měla podporu i dalších pěstounských rodin, založily jsme klub v Uherském Brodě. A jak vznikl název klubu Na dlani? Váže se k němu nějaký zajímavý příběh? Prvotní nápad byl, že se budeme jmenovat Srdce, jako výraz lásky k druhým. Sice jsme chtěli, aby v názvu byla zahrnuta láska, ale současně s ní i související pomoc dětem. Na dlani vyhrálo. Tam je vše. Co v současné době s klubem podnikáte? Jsme nováčci, takže u nás zatím proběhly tři setkání pěstounských rodin. Vyráběli jsme masky, velikonoční kraslice, navštívili jsme muzeum Jana Amose Komenského a uskutečnili jsme výšlap na rozhlednu Velký Lopeník spojený s opékáním špekáčků. Máme bezvadné zázemí od Oblastní charity Uherský Brod. Scházíme se v prostorách Domovinky. Děti tam mohou také využít průlezky, houpačky a hřiště. Rádi bychom podnikali víc akcí, ale teď se s místopředsedkyní našeho klubu Márinkou Šátkovou účastníme školení poradců na Rusavě, takže těch volných víkendů moc nemáme. A jaké jsou nejbližší plány do budoucna? Plány máme velké vzhledem k nadšení a účasti našich náhradních rodin z okolí. Chtěli bychom se setkávat častěji a program plánovat tak, aby si na své přišli jak děti, tak dospělí. Rádi bychom na naše akce přizvali i rodiče s adoptovanými dětmi, protože nám přijdou hodně bokem zájmu institucí, veřejnosti a odborného poradenství. Přitom však tito náhradní adoptivní rodiče mají s dětmi stejné radosti i starosti jako my, pěstouni. Přejeme celému klubu i rodině předsedkyně hodně štěstí a stále stejný elán:o)

7 Intuitivní rodičovství Intuitivní rodičovství = špičková choreografie tanečního páru. Žádný test, dotazník či rozhovor neodhalí tyto vychovatelské dovednosti rodičů, které z jejich péče o dítě dělají za příznivýc h okolností spíše radostné umění než namáhavé řemeslo. Nejen dítě ale i rodiče jsou v určitém smyslu pravděpodobně předprogramováni. Toto chování je nám víceméně dáno. Obrana rodičovské identity Přijetí cizího dítěte je u nás pociťováno sice jako něco společensky žádoucího a obecně velice prospěšného, ale přece jenom nezvyklého, zvláštního, mimořádného. Následkem toho je i společensky ostře sledováno a je vystaveno zájmu mnohdy až vtíravému. Je to jeden z vážných problémů, s nímž se náhradní rodiče nutně setkávají a s nímž zápasí. Je navýsost nutné srovnat se s rolí a identitou rodičů náhradních. Opět jsem si dovolila citovat pana Matějčka. Intuitivní rodičovství: Přidám malý zážiteček. Je to už nějaký rok, co jsme manželem podávali žádost o zařazení mezi čekatele o náhradní rodičovskou péči. Samozřejmě nejprve pohovor na úřadě se sociální pracovnicí, nějaké to šetření u nás doma. Paní sociální byla spokojená, neměla námitek a pustila nás dál. Následovaly obávané psychotesty. Termín pohovoru se blížil, a s ním rostla naše nervozita. Neznám nikoho kdo by se tam těšil. Přišel den D. Hlavně, přijít včas! Ráno jsme prožívali klasické bolení břicha, samozřejmě z nervozity. Vcházíme do velké historické budovy, chytnu manžela za ruku, je mi tak nějak ouzko. Pořád si říkám: je to nutné aby MĚ někdo pitval, stresoval, testoval, vrtal se v mé minulosti. Co mám odpovědět na takové pitomé otázky jako třeba: Ukradli jste někdy něco? Co to je ukrást? Třeba ve škole jsem jako žačka sebrala křídy, abychom pak mohli statečně počmárat sousedovi plot. Když zaškrtnu ano, jak se to promítne do mého profilu Prošli jsme halou a kličkujeme chodbičkami. Přicházíme ke dveřím, krok se zpomalil, poslední hluboký nádech, jako když jde člověk nadlouho pod hladinu. Na pozvánce bylo napsáno, ať si vyšetříme nějakou tu hodinku, testy jsou časově náročné. Vcházíme do místnosti. Pozdravíme se s paní psycholožkou a všichni usedáme do pohodlných křesel. Na stole je rozložený náš spis, naproti sedí paní a upřeně na nás kouká. Nedokážu přesně citovat, co řekla, byla to rychlovka. Prý se jí nejevíme jako vhodní pro NRP. Aha! Vykulím oči a zapadnu do křesla.

8 Vždyť se nás na nic nezeptala, má k dispozici jen technické informace. Po chvilce ticha se zeptám: A proč? Naše biologické dítě je moc malé, (v době kdy jsme žádali, bylo dceři 2,5 roku). Můj argument že celé prověření trvá asi tak rok a pak se ještě nějaký čas čeká na volné dítě do PP, neobstál. Další mínus. Vaše známost je krátká. Co to je krátká? Nejste ani tři roky od sňatku...pravda, svatba byla až po narození dcerky. Chvíli jsem se snažila argumentovat, ale bylo to jako házet na zeď hrách. Náhle se paní zvedla, popošla ke stolu a podala nám čisté papíry. Napište, že od žádosti o NRP odstupujete, já vás stejně nepustím dál. Podejte si žádost tak za dva, tři roky, to bude lepší. Takhle to bude nejjednodušší. Vybuchla jsem: Ale já nechci stáhnout žádost! Ale já vás stejně nepustím. Buď odstoupíte sami, nebo to necháte na mně a já vyhotovím zprávu, která bude negativní a ovlivní vás při možné pozdější žádosti. Ptám se, jestli máme jinou možnost. Paní odpovídá, že ne. Manžel na mě kouká Skloníme oči k papíru a podepíšeme si ortel. Okamžik třesku: Vše nejdříve začne vlastní myšlenkou vzít si dítko z dětského domova. V hlavě se dlouho honí myšlenky, někdy je to intenzivní, někdy je od nápadu klid. Pak následuje okamžik, kdy svoji úvahu oznámíte partnerovi. Jak bude asi reagovat? V našem případě jsem byla první já, kdo promluvil, ale tak to asi bývá, ženské jsou od přírody víc mateřské. Manželova odpověď mě překvapila. Taky mě to napadlo odpověděl. Nicméně mé nadšení bylo jaksi silnější. Od tohoto okamžiku nemáte klid. Uznávám, někdy jsem byla až protivná. V tento čas je nejlepší přítel internet, diskuze. Nejlepší je poznat živé pěstouny. Nyní jsou po naší republice rozsety Kluby pro náhradní rodiny. Domluvit se, zajít tam a ptát se na cokoli chcete. Moc rádi budeme odpovídat, od toho jsme tady, my hotoví pěstouni. Od momentu, kdy navštívíte paní sociální, emoce a nervozita se šroubuje do výšek. Psychotesty jsou jedním vrcholem, jedem si pro dítě vrcholem druhým. Když jsme odcházeli od psycholožky, byla ve mně jakási úleva, za ten předchozí čas jsem toho měla fakt dost. Ani zlost ani pláč, nic. Ticho Po týdnu se nám vše v hlavě srovnalo, navštívili jsme naši paní sociální, podebatovali, sdělili CO jsme podepsali. Bohužel, není možnost odvolání, podejte si za rok žádost novou. Neuběhl ani rok a my měli žádost podanou znovu. Některé doklady se daly použít z minula, jiné byly potřeba vyřídit znovu. A znovu se blížil čas psychotestů. Šly jsme v klidu, na pohovor nás pozval už někdo jiný. Opět jsme slyšeli výhrady proti nám. Už jsme necouvli a stáli si za svým. Testy jsme zvládli na výbornou.

9 Nyní vychováváme těžce zdravotně postižené děvčátko, přijaté ve věku 7,5 let. Malá nechodí, má i velmi špatnou motoriku, takže vše s dopomocí. K tomu naše dcerka a dva synové (starší asi o deset a patnáct let). Kupodivu zvládáme, dokonce tak, že si můžeme dovolit brát na víkendy devítiletého kluka, taky vozíčkáře. A pořád to jde, náš vztah se nehroutí, zatím. Malé děti si mezi sebou rozumí, nějaké boje jsou v nedohlednu. Velcí kluci studují, žijí si v klidu ve svém podkrovním království. Když je potřeba pomůžou, pohlídají, odvezou srpen 2010 Tolik k intuitivnímu rodičovství. Pokud něco chcete, stůjte si pevně za svým! Nedejte se odradit. Možná to v našem případě mělo být tak složité. Možná, že si nás chtěl osud otestovat kolik vydržíme. Protože cesta, kterou jsme si zvolili je opravdu náročná. Děláme, co jsme chtěli a děláme to rádi. napsala: Markéta

10 Projekt Rodiny spolu II Doučování Od dubna 2011 probíhá v místních klubech ANR ČR Frenštátsko, Pelhřimov, Mladá Boleslav a Uherský Brod Na dlani doučování dětí, které mají ve škole slabší prospěch nebo mají nějaký handicap, pro který jim učení až tak moc dobře nejde. Jejich rodiče jsou mnohdy tak vyčerpaní každodenní přípravou do školy, že mnozí velmi uvítali nabídku na doučování svých dětí. A jak to prakticky probíhá? Rodiče si sami domluvili s některou paní učitelkou či studentkou Pedagogiky (ojedinělé případy a dohlíží na ně pedagogický dozor), kdy se sejdou s jejich dětmi k doučování. Doučující si vytvoří učební plán pro každé jednotlivé dítě, a pak se domluví již konkrétní místo a dny setkávání nad učebnicemi a sešity. Pokud děti doučuje paní učitelka, kterou znají a mají ji rády a ona je umí zaujmout a motivovat je k lepším výkonům, stává se učení pro děti spíše zábavou než mučením, a tak by to mělo být vždycky. Když si děti zlepší svůj prospěch a jsou ve škole dalšími vyučujícími chváleny, mají z toho radost nejen ony jejich vyučující, ale potažmo i jejich rodiče a samozřejmě i donátor, který daroval nemalé finanční prostředky na tuto smysluplnou činnost, za což mu patří velký dík. Do programu se zapojí od září i další místní kluby ANR ČR např. Bystřice nad Perštejnem, Moravské Budějovice, Břeclavsko, Valašské Meziříčí a jiné. Pro mnohé rodiče je to nepředstavitelná úleva a pro další je to velká naděje do dalšího školního roku. viz ilustrační foto z MK ANR ČR Pelhřimov

11 Tak, a máme to za sebou! Vzdelávací cyklus seminárov v rámci projektu Profesionalizace NRP v ČR sa nachýlil ku koncu. Z pohľadu lektorky sa môžem k priebehu prvého vzdelávacieho behu vyjadriť veľmi pozitívne. Príjemné prostredie Rusavy, kde sa konali všetky víkendové stretnutia, sa kombinovalo s príjemnou atmosférou vytvorenou na edukačnej skupine zloženej z náhradných rodičov prevažne moravských okresov. Všetci boli motivovaní k vzdelávaniu a každý z nich sa počas vzdelávania výrazne posunul. Začiatky však boli opatrné. Napriek tomu, že niektorí účastníci vzdelávania sa navzájom poznali, nie všetci boli úplne otvorení. Vytvorením atmosféry dôvery a diskrétnosti sa tento nedostatok podarilo odstrániť a nasledujúce stretnutia už boli veľmi otvorené. Okrem teoretických základov tém komunikácia, vedenie poradenského rozhovoru, riešenie konfliktov, typy klientov a špecifiká práce s nimi sa vzdelávanie nieslo aj v špecifických témach dotýkajúcich sa prevažne náhradného rodičovstva. Medzi ne patrilo predovšetkým poznanie psychických potrieb dieťaťa, dôležitosť poznania puta medzi materskou osobou a dieťaťom, špecifické problémy prijatého dieťaťa, ako sú poruchy správania, učenia a pod., ale zažili sme aj silné zážitkové techniky s cieľom navodiť vážnu životnú situáciu, s ktorou sa dieťa počas svojho neraz pomerne krátkeho života stretlo, čím sme sa snažili precítiť prežívanie dieťaťa, jeho zranenia a traumy a následne pochopiť jeho správanie. Zo spätných väzieb účastníkov vzdelávacieho behu vyplynulo, že práve tieto zážitkové techniky boli pre nich najväčším prínosom. Všetci účastníci majú k dispozícii vzdelávací manuál, v ktorom okrem teoretických informácií nájdu aj výsledky skupinovej, či individuálnej práce absolvovanej pri jednotlivých aktivitách a témach, testy individuálne vypracované na vzdelávacích stretnutiach, či osobné zápisky. Vedľajším, ale veľmi príjemným efektom je skutočnosť, že medzi jednotlivými účastníkmi vznikli silné putá a priateľstvá nielen medzi zúčastnenými náhradnými rodičmi, ale aj medzi ich deťmi. Zostáva nám dúfať, že aj ďalší beh bude prebiehať v podobne príjemnej a dôvernej atmosfére. Marika Kerekešová

12 Pohled ze strany účastníka Kurz pro mě představoval krásné víkendy tohoto jara. Myslím, že koordinátoři projektu měli šťastnou ruku už při výběru lektorů. Marika Kerekešová a Štefan Šarközy jsou opravdu špičkou ve svém oboru, hlavně ví, o čem mluví. Kdo jiný porozumí náhradnímu rodiči, než jiný náhradní rodič, nebo dítě, které v náhradní rodině vyrostlo? Prošli jsme mnoha zkouškami, zážitkové techniky, nácviky rozhovorů, nějaké teoretické rámce. Zážitkové techniky byly báječné, sáhly mi až hluboko do srdce a pomohly v hloubce pochopit to, co cítí naše děti. Nácviky poradenských rozhovorů byly náročné, ale zase hodně člověku daly, kdybychom si je nezkusili, tak můžeme v terénu tvrdě narazit. Viděli jsme a rozebrali si chyby, které jsme udělali, vyzvedla se pozitiva. Byla jsem vděčná i za to, že naši lektoři nám byli k dispozici večer, nebo při obědě, že jsme se mohli na cokoliv zeptat, řekli svůj názor, odevzdali nám hodně ze sebe. Vznikla tam skvělá parta lidí, kteří bez rozdílu věku či pohlaví, si měli stále co říct, myslím, že se ještě budeme vídat. Jsem vděčná za tento projekt, myslím, že náhradní rodinná péče u nás potřebuje poradce z řad náhradních rodičů, přeci jen jsme praktici, známe tu problematiku, zajímáme se aktivně o problémy našich dětí a stáváme se "poučenými laiky" - a tento kurz nás zase posunul o kus dál. Věřím, že budeme všichni k dispozici těm, kteří nás budou potřebovat. Chci poděkovat všem, kdo tento kurz spáchali, neb jeho organizace nebyla jednoduchá a všechno to vymyslet muselo být náročné. Děkuji i lektorům, za jejich nasazení a osobní vklad. Veronika Nedbalová

13 . Pozvánka na vzdělávání Škola poradců 2.běh Termín: říjen 2011 duben 2012 Zahrnuje 7 víkendových setkání, 100 výukových hodin. Škola poradců je zakončena závěrečnou zkouškou formou testu a zpracováním závěrečné práce na téma - Síť sociálních služeb v regionu. Počet účastníků každého běhu je maximálně 20. Toto vzdělávání je určeno pro laické poradce z řad náhradních rodičů i nečlenů ANR ČR a jeho cílem je připravit náhradní rodiče k poskytování základního poradenství dalším náhradním rodičům v rámci místního klubu ANR ČR nebo jiného místního sdružení náhradních rodičů. Pro účastníky je zdarma, z prostředků projektu je hrazeno také ubytování a strava. Pro rodiče s menšími dětmi je na každém kurzu zajištěný pedagogický dozor, pro děti je ubytování a strava zdarma.kapacita je 14 dětí. Letní škola pro zájemce o pěstounskou péči na přechodnou dobu Termín: Místo realizace: bude upřesněno, pravděpodobně Hotel Rusava Jedná se o pilotní odzkoušení přípravy pro zájemce o pěstounskou péči na přechodnou dobu z řad stávajících pěstounů. Projekt připravujeme ve spolupráci s MPSV a jednáme o konkrétních krocích s krajskými úřady. Školení bude realizováno formou 10-ti denního zážitkového výcviku pro rodiny s dětmi, který povedou zkušení slovenští lektoři Mária Kerekešová a Štefan Šarközy z partnerské organizace projektu - Asociácie náhraných rodín, Slovensko Obsahově bude školení zaměřeno především na specifika dočasné péče, attachment, proces předání dítěte atd. Podmínky účasti: zkušenost s péčí o přijaté dítě, zájem stát se pěstounem na přechodnou dobu, podmínky pro výkon této péče a absolvování motivačního pohovoru. Bydliště ve Zlínském kraji je výhodou, ne však podmínkou. Školení by se měla účastnit celá rodina, doprovodný program pro děti bude zajištěn. Zájemce bude vybírat projektový tým ve spolupráci s příslušným krajským úřadem dle bydliště zájemce. Zároveň zájemce čeká klasické prověřování žadatelů o NRP. V současné době jednáme o jeho konkrétní podobě. Podrobnosti budeme průběžně aktualizovat na webu

14 Jiná sdělení : Prosba : Jsem členkou Asociace i pracovní skupiny Osvěta ve školách a školkách a v rámci svého studia Montessori diplomového kurzu píšu závěrečnou práci na téma Využití Montessori pedagogiky pro děti v NRP. Hledám další náhradní rodiče, kteří by byli ochotni se se mnou podělit o své zkušenosti s Montessori pedagogikou. Zjištěné informace budou sloužit jako podklad pro závěrečnou práci a tato práce bude po obhajobě k dispozici učitelům v Montessori školách na webových stránkách Společnosti Montessori o. s. Cílem práce je informovat Montessori učitele o specifikách dětí v NRP a o tom, jak může Montessori systém pomoci přijatým dětem řešit jejich specifické potíže. Dotazníky jsou ke stažení na:

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Zpravodaj ANR ČR 10/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR. Ze života náhradních rodin. Zkušenosti s přechodkou

Zpravodaj ANR ČR 10/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR. Ze života náhradních rodin. Zkušenosti s přechodkou Vážení přátelé, nabízíme další číslo našeho měsíčníku Zpravodaj ANR ČR. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na zasedání VR Ze života náhradních rodin Zkušenosti s přechodkou Projekty realizované ANR ČR

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Postoj ke změně v institucionálním nastavení náhradní rodinné péče z pohledu pracovnic OSPOD www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Zpravodaj ANR ČR 4/2011 Datum: 30. dubna 2011

Zpravodaj ANR ČR 4/2011 Datum: 30. dubna 2011 Vážení přátelé, právě jste otevřeli čtvrté letošní vydání Zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Slovo předsedy Aleše Dietricha Zprávy z Valné hromady Informace z dozorčí rady

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU Asociace náhradních rodin České republiky Úvod: Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám pomoct vyřešit některé problémy, které

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz

Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz MANUÁL K WEBOVÝM STRÁNKÁM Praha 2013 Projekt je financován Nadací Sirius 1 Online Adresář služeb pro NRP Cílem Adresáře je poskytovat

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Účel projektu Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ Vážení zájemci o pěstounství, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku zpětné vazby k procesu přípravy, který jste v rámci pilotního projektu Amalthea

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou červnové již šesté číslo zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na valnou hromadu Pravidla pro účastníky VH Představení místopředsedkyně

Více

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2009 MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Místní kluby 8 Pracovní skupiny 14 Spolupráce 16 Projekty 17 Hospodaření organizace

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Zpravodaj ANR ČR 2/2013. Obsah: Okénko výkonné rady Poděkování Povinnosti předsedů MK

Zpravodaj ANR ČR 2/2013. Obsah: Okénko výkonné rady Poděkování Povinnosti předsedů MK Vážení čtenáři přejeme hezké chvilky s měsíčníkem Zpravodaj. Obsah: Okénko výkonné rady Poděkování Povinnosti předsedů MK Ze života náhradních rodin Také o lidech - po 20 letech Novela osvojitelům Projekty

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Pardubice, 25. říjen 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Mgr. Klára Trubačová PhDr. Radek Suda PhDr. Miloslav Macela Potřeba reformy Úspěšná společnost se mění dříve než

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace; IČO: 70977151 se sídlem Dětská 361/2, 289 23 Milovice, zastoupené: Mgr. Petrou Černovskou, DiS., ředitelkou, je pověřená

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Velký vůz Sever organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření

Více

Hodnocení týmové práce z dotazníků kursu IT_115

Hodnocení týmové práce z dotazníků kursu IT_115 Hodnocení týmové práce z dotazníků kursu IT_115 V tomto dokumentu jsou shrnuty údaje z dotazníků, které jsme dávali po zkoušce studentům kursu IT_115 na konci letního semestru 2005/06. Jsou to výsledky

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více