1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.seniorskydum.cz 1"

Transkript

1 1

2 2

3 Město Písek a jeho široká škála možnos Písek je půvabné jihočeské město položené na řece Otavě. Vzniklo ve 13. stole jako město královské, později se stalo sídelním městem historického Prácheňského kraje, ještě později městem okresním, dnes je obcí s rozšířenou působnos. Žije v něm přibližně třicet síc obyvatel. Nejcennější kulturní památkou Písku je Kamenný most - nejstarší svého druhu v Čechách. V jeho sousedství nalezneme dochovanou a téměř kompletně rekonstruovanou městskou památkovou zónu s královským hradem (dnes je v něm Prácheňské muzeum), Sladovnou (nyní slouží jako kulturní prostor), radnicí, klášterem, parkánem na zbytcích městských hradeb a pozůstatky Pu mské brány. Navazujícím historickým Bakalářům dominuje kostel Narození Panny Marie. V historickém centru najdeme i synagogu, morový sloup a řadu překrásných měšťanských domů. V těsné blízkos jádra města leží Palackého sady, mimo jiné s vyhlášenými hospůdkami. Písek má dvě divadla, kino, kulturní dům, koncertní kapli, muzeum, výstavní prostor ve Sladovně, knihovnu a mnoho dalších kulturních zařízení. Ke sportovnímu vyži slouží fotbalový a všesportovní areál, zimní a plavecký stadion, říční plovárna, tenisová hřiště, umělý lyžařský svah, nejrůznější fitness a wellness centra atd. Písek, protknutý řekou a obklopený lesy, je také ideálním místem k procházkám, výšlapům a cyklovýletům. Ze zdravotnického hlediska je k dispozici nemocnice s rozsáhlým vybavením, poliklinika, řada ambulantních ordinací a lékáren. Rozvinuty jsou služby v oblas péče o tělo i duši (kosme ka, kadeřnictví, masáže, sauny, kluby ) Zajímavos Písku je c.k. hřebčinec. 3

4 Výhodné silniční a železniční spojení: Město Písek je dobře dostupné ze všech světových stran i většinou dopravních prostředků. Disponuje železničním spojením: na jihu města se nachází hlavní nádraží, na severu stanice Písek-město a na severozápadě Písek-zastávka. Z Písku vedou železniční tratě č. 201 do Tábora, 200 přes Březnici a Příbram do Zdic na tra Praha Plzeň a elektrifikovaná spojka přes Pu m do Ražic nebo Pro vína na trať České Budějovice Plzeň. Výhodné je též autobusové spojení. Vedle husté sítě okresních spojů provozuje Písek vlastní městskou hromadnou dopravu s výrazně zlevněným jízdným pro osoby v seniorském věku. Dálkové autobusové linky vedou na Prahu, Plzeň, České Budějovice i Brno. Z Prahy je to po silnici do Písku jen 110 km, což představuje přibližně hodinu a půl jízdy autem, z toho z poloviny po rychlostní komunikaci R4, jejíž dokončení je již rozpracováno. Síť silnic první třídy směřuje z Písku do Plzně, Českých Budějovic, Strakonic a Tábora. Písek, nazvaný podle třpy vého písku ve zlatonosné Otavě, míval v minulos nejrůznější přízviska: jihočeské Atény, město v moři lesů, Mekka houslistů. Ale také město studentů, turistů a penzistů. Ať klid a přívě vá náruč tohoto města zaujmou i Vás 4

5 Základní charakteris ka nabízených služeb: Domov pro seniory Jedná se o poskytování sociálních služeb občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými sociálními službami. poskytnu ubytování poskytnu stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeu cké činnos ak vizační činnos pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos (styk s úřady atd.) 5

6 Pečovatelská služba Seniorského domu Jde o terénní služby ve prospěch osoby seniora, jehož soběstačnost je snížena vzhledem k jeho věku, chronickému onemocnění anebo zdravotnímu pos žení, a životní situace, v níž se nachází, vyžaduje tak pomoc jiné osoby. pomoc při zvládání běžných úkonů souvisejících s péčí o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně pomoc při zajištění a poskytnu stravy pomoc při zajištění chodu domácnos zprostředkování kontaktu se společnos pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos (styk s úřady) 6

7 Seniorský dům Písek Nově zrekonstruovaný domov pro seniory naleznete na místě bývalých Otavských kasáren v Písku v blízkos řeky, Kamenného mostu i centra města. Úkolem tohoto domova je poskytnout jeho obyvatelům dostatek soukromí, komfortu a zajis t dostatečnou míru zázemí pro ak vní život ve stáří. Seniorský dům Písek nabízí bezpečný pobyt s bezbariérovým pohybem a zároveň nezbytnou nepřetržitou zdravotní péčí. Kapacita: 100 lůžek Věk osoby žádající o služby domova pro seniory: 55 let a více Pokoje: jednolůžkové dvoulůžkové nadstandardní ubytování vybavení pokojů: polohovací lůžko, noční stolek, křeslo, stůl, skříň s nástavcem, polička k pokoji přísluší WC se sprchovým koutem pokoj si klient může dále dovybavit televizorem, mikrovlnnou troubou, chladničkou, varnou konvicí nebo jiným drobným vlastním majetkem K dispozici jsou víceúčelové místnos jako jídelna, společenská místnost, kaple, rehabilitační pracoviště, terasa, travnaté prostranství aj. 7

8 8 Úhrada za osobu: jednolůžkový pokoj: úhrada za 1 měsíc = ,- Kč (pobyt + strava) dvoulůžkový pokoj: úhrada za 1 měsíc = 9 734,-Kč/ osoba (pobyt + strava) nadstandardní ubytování: úhrada za dvoulůžkový pokoj + dle aktuálního sazebníku fakulta vních služeb Nabízené služby: nepřetržitá zdravotní a ošetřovatelská péče rehabilitační péče sociální péče pastorační péče volnočasové a společensko-kulturní programy stravování ostatní služby úklid, údržba, prádelna; fakulta vní služby

9 Přehled nabízených služeb: 1) Zdravotní péče zajištěna zdravotním a ošetřovatelským personálem 24 hodin denně spolupráce s jinými zdravotnickými zařízeními s nemocnicemi, s léčebnami dlouhodobě nemocných, se specialisty např. v oboru diabetologie, kardiologie... lékařská péče zajištěna 2x v týdnu, jinak podle potřeb klienta prak ckým lékařem Seniorského domu Písek 2) Rehabilitační péče skupinové a individuální cvičení s příslušnými rehabilitačními pomůckami míče, šlapadla, nácvik chůze, minimalizace poúrazové imobility operace krčku apod. pohybová a kondiční cvičení, a to pasivní i ak vní magnetoterapie, perličková lázeň... nácvik manipulace s kompenzačními pomůckami jako např. s holemi, chodítky, invalidními vozíky atd. masáže celého těla 3) Sociální péče kontakt s úřady kontakt s rodinou kontakt se širokou veřejnos zachování sociálních rolí klienta vzhledem k původním životním návykům podpora v ak vním způsobu života kulturní, zájmové, společenské programy v duchu skupinové či individuální péče podpora při dosahování vlastních osobních cílů nalezení jistoty a bezpečí ve smyslu zachování rodinného rázu klientova života podpora při překonávání živé životní situace nalezení nových přátel, nových životních možnos, podpora v nalezení sebedůvěry překonání samoty a obav ze ztráty svých sil 9

10 4) Pastorační péče 5) Volnočasové a kulturně společenské programy všestranné vyplnění volného času krea vní či relaxační programy skupinového charakteru reminiscenční terapie ruční práce všeho druhu pro ženy i muže návštěvy kulturních programů v domově i mimo něj (návštěvy divadel, památek, vernisáží, výstav, vystoupení dě z mateřských, základních i uměleckých škol, koncertů, ) diskusní programy na aktuální témata vycházky po okolí 6) Stravování pravidelný stravovací režim snídaně, obědy, večeře stravovat se je možné v jídelně domova anebo formou tzv. tabletového systému, kdy je klientům strava servírována přímo na pokoj zajištění vyvážené a nutričně hodnotné stravy zajištění pravidelného pitného režimu formou teplých či studených nápojů možnost dalšího stravování (zákusky, káva ) 7) Ostatní služby prádelna praní špinavého a rozvoz čistého prádla, sušení, žehlení, opravy, označení údržba drobné opravy běžně používaných předmětů a věcí denní potřeby jako např. oprava nefunkční kliky, výměna žárovky atd. služby prádelny i údržby jsou zahrnuty v jednorázové měsíční platbě za pobyt internet fakulta vní služby služby placené klientem nad rámec jednorázové měsíční platby za pobyt a stravu, jako jsou např. nákupy. Aktuální sazebník úhrad fakulta vních služeb je na vyžádání u sociálních pracovnic a na recepci Seniorského domu Písek. 10

11 11

12 SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, Písek Sociální pracovnice: Telefon: , Mobil:

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ Fotogalerie....... 2 Obsah..... 3 Vznik katalogu, členění...... 4 Úvodem... 5 První část - všeobecné informace o sociálních službách. 6 Slovníček dále použitých pojmů....

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor

Více

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005 KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005 Zpracovala: Kontakt: Mgr. Veronika Boháčková, odd. sociální, MHMP SOC veronika.bohackova@cityofprague.cz

Více

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Jde o rezidenční služby, které jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Tento typ služby je určen mladším seniorům

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Domov důchodců Praha 4 Háje

Domov důchodců Praha 4 Háje Domov důchodců Praha 4 Háje KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: K Milíčovu 734 149 00 Praha 4 Telefon: 271 198 504, 271 198 412 E-mail: reditel@dd-haje.cz, socialni@dd-haje.cz Web: http://www.dd-haje.cz/ Objekt

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005 KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005 Zpracovala: Kontakt: Mgr. Veronika Boháčková, odd. sociální, MHMP SOC veronika.bohackova@cityofprague.cz

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46, 588 56 Telč Základní informace o službě (pro zájemce a uživatele sociální služby) Aktualizace: 19. 1. 2015 Verze: 8 Poslání Domova pro seniory

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

sociálně zdravotních služeb regionu Ústí nad Labem

sociálně zdravotních služeb regionu Ústí nad Labem Katalog sociálně zdravotních služeb regionu Ústí nad Labem 2007 Tento materiál je vytvořen v rámci projektu Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem, který je spolufinancován Evropskou unií, státním

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV www.csstachov.cz 2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV 3 Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory PANENSKÁ, Panenská 2068,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ je příspěvková organizace,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Obsah: I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, do rukou dostáváte už druhé vydání Průvodce sociálními službami Prostějovska. Věřím, že tato brožurka Vám pomůže zorientovat se v nabídce sociálních služeb, vybrat

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace sídlo: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 71175237 zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Domov 1, PSČ 671 32. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Domov 1, PSČ 671 32. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 , Domov 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Domov 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu:

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014 Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 14. 2. 2014 Účinnost od: 1. 3. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014 Vztahuje

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Název poskytované sociální služby: DOMOV PRO SENIORY (dále jen DPS) Domov pro seniory v Lázních

Více