Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice (0400) Tolstého 447, Teplice 5. zkušebna Předměřice n. L. (0500) Průmyslová 283, Předměřice nad Labem 6. zkušebna Brno (0600) Hněvkovského 77, Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1. Zkušebna Praha 1.1 Akustika neobsazeno 1.2 Beton, přísady a vlákna do betonu 1.2.1* Zkouška sednutím ČSN EN Čerstvý beton 1.2.2* Zkouška VeBe ČSN EN Čerstvý beton 1.2.3* Zkouška rozlitím ČSN EN Čerstvý beton 1.2.4* hmotnosti ČSN EN Čerstvý beton 1.2.5* Stanovení obsahu vzduchu - tlakové metody ČSN EN Čerstvý beton Stanovení mrazuvzdornosti betonu ČSN Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti ČSN metoda A, C působení vody a CH.R.L * Zkoušení tvarů a rozměrů ČSN EN * Stanovení pevnosti betonu v tlaku včetně výroby a ČSN EN ČSN EN ošetřování zkušebních těles ČSN EN Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles ČSN EN Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles ČSN EN Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles ČSN EN Strana 1 z celkového počtu 85 stran

2 hmotnosti ztvrdlého betonu ČSN EN Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou ČSN EN Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku ČSN ISO * Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN * Stanovení tvrdosti odrazovým ČSN EN tvrdoměrem Zkouška pevnosti betonu * v tlaku tvrdoměrnými ČSN metodami (Schmidt N. L.) Stanovení doby tuhnutí ČSN EN Přísady do betonu a malt Stanovení odlučování vody z betonu ČSN EN Přísady do betonu a malt Zkouška kapilární absorpce ČSN EN Přísady do betonu a malt Stanovení obsahu sušiny ČSN EN Přísady do betonu a malt Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ČSN EN Přísady do betonu a malt ztvrdlém betonu Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost) ČSN EN A1 Beton s kovovými vlákny hmotnosti v suchém stavu Stanovení mechanických vlastností (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku dostředném) 1.3 Drobné betonové výrobky ČSN EN 678 ČSN EN 679 Autoklávovaný beton Pórobeton 1.3.1* Stanovení rozměrů ČSN EN 1338 příl. C 1.3.2* Stanovení rozměrů ČSN EN 1339 příl. C 1.3.3* Stanovení rozměrů ČSN EN 1340 příl. C Stanovení celkové nasákavosti ČSN EN 1338 příl. E Stanovení celkové nasákavosti ČSN EN 1339 příl. E Stanovení celkové nasákavosti ČSN EN 1340 příl. E Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN 1338 příl. F Strana 2 z celkového počtu 85 stran

3 1.3.8 Stanovení pevnosti v ohybu a lomové zatížení ČSN EN 1339 příl. F Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN 1340 příl. F Stanovení obrusnosti - Bohme ČSN EN 1338 příl. H zmrazování/rozmrazování ČSN EN 1338 příl. D zmrazování/rozmrazování ČSN EN 1339 příl. D zmrazování/rozmrazování ČSN EN 1340 příl. D 1.4 Stavební dílce a konstrukce betonové 1.4.1* Stanovení tvarů a rozměrů, vzhled ČSN * Stanovení rozměrů ČSN EN 991 Stavební dílce Dílce z mezerovitého betonu a z pórobetonu Zkoušky pevnosti a únosnosti ČSN EN 1916 jen příl. C Betonové trouby Zkoušky pevnosti a únosnosti ČSN EN 1917 mimo příl. C, D Betonové šachty Stanovení únosnosti ve smyku ČSN EN 1168+A3 příl. J Betonové dutinové panely Stanovení mechanické odolnosti a stability - zkouškou ČSN EN 1520 ed. 2 příl. B Vyztužené dílce z mezerovitého betonu Stanovení rázové pevnosti ČSN Stavební dílce Stanovení hmotnosti dílce ČSN Stavební dílce 1.5 Stavební dřevo, dřevěné dílce, výrobky na bázi dřeva a vláknocementové 1.5.1* Statické zatěžovací zkoušky ČSN EN 380 Dřevěné konstrukce Stanovení únosnosti a tuhosti ČSN EN 594 Dřevěné konstrukce Stanovení únosnosti a přetvárného chování ČSN EN 595 Dřevěné konstrukce Zkouška měkkým rázem ČSN EN 596 Dřevěné konstrukce Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností ČSN EN 408+A1 Konstrukční a lepené dřevo Stanovení znaků třídění Jehličnaté řezivo pro ČSN vizuálně konstrukční prvky Smyková zkouška ČSN EN příl. D Lepené dřevo 1.5.8* Zkoušky rozměrů a Vláknocementové ploché ČSN EN ed. 2 čl. 7.2 geometrických charakteristik desky 1.5.9* Stanovení vlhkosti ČSN EN Konstrukční dřevo Stanovení vlhkosti ČSN EN 322 Desky na bázi dřeva Strana 3 z celkového počtu 85 stran

4 proražení tvrdým tělesem Zkoušení spojů dřevěných konstrukcí Zkoušení spojů dřevěných konstrukcí Zkoušení spojů dřevěných konstrukcí Zkoušení spojů dřevěných konstrukcí Zkoušení spojů dřevěných konstrukcí Zkoušení spojů dřevěných konstrukcí 1.6 Fyzikální faktory neobsazeno ČSN EN 1128 ČSN EN 1380 ČSN EN 1075 ČSN EN 1381 ČSN EN 1382 ČSN EN 1383 ČSN EN Skleněné mřížky, geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Stanovení pevnosti v tahu a protažení síťoviny ČSN EN Hry, hračky a školní potřeby, dětská hřiště, zápalky a zapalovače neobsazeno 1.9 Materiály, výrobky a systémy hydro Cementotřískové desky Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Skleněná síťovina Stanovení délky, šířky a přímosti ČSN EN Asfaltové pásy Stanovení délky, šířky a přímosti ČSN EN Plastové a pryžové fólie Stanovení tloušťky ČSN EN Asfaltové pásy Stanovení plošné hmotnosti ČSN EN Asfaltové pásy Stanovení tloušťky ČSN EN Plastové a pryžové pásy Stanovení plošné hmotnosti ČSN EN Plastové a pryžové pásy a fólie Stanovení zjevných vad ČSN EN Asfaltové pásy Stanovení zjevných vad ČSN EN Plastové a pryžové pásy a fólie stékání ČSN EN 1110 Asfaltové pásy Stanovení tahových vlastností ČSN EN Asfaltové pásy Stanovení tahových vlastností ČSN EN Plastové a pryžové pásy a fólie Stanovení změny objemu působením vody/botnání/ ZP č Materiály na bázi bentonitu Strana 4 z celkového počtu 85 stran

5 1.9.13* Stanovení přilnavosti v tahu ČSN EN Hydroizolace betonových mostovek Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 1928 Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie Stanovení vodotěsnosti ČSN EN Asfaltové polymerem modifikované tmely Stanovení propustnosti vodní Asfaltové, plastové ČSN EN 1931 páry a pryžové pásy a fólie Hygroskopické, Stanovení prostupu vodní ČSN EN ISO nehygroskopické stavební páry materiály, opláštěné výrobky Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN Asfaltové pásy Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN Plastové a pryžové pásy, fólie Stanovení odolnosti vůči dlouhodobému vystavení zvýšené teplotě vzniku puchýřů Stanovení geometrických vlastností ČSN EN 1296 ČSN EN 544 ed. 2 čl ČSN EN 544 ed. 2 čl. 6.3 Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie Asfaltové šindele Asfaltové šindele Stanovení nasákavosti ČSN EN 544 ed. 2 čl Asfaltové šindele Stanovení plošné hmotnosti asfaltu delaminaci zatížení větrem ČSN EN 544 ed. 2 čl. 6.2 EOTA TR 004 EOTA TR Stanovení vodotěsnosti ČSN EN metoda A umělému stárnutí (fluorescenční UV lampy) umělému stárnutí při dlouhodobé kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody dynamickému vtlačení statickému vtlačení Stanovení zrychleného stárnutí za tepla EOTA TR 010 ČSN EN 1297 EOTA TR 006 EOTA TR 007 mimo c) EOTA TR 011 Asfaltové šindele Lité střešní hydro sestavy Lité střešní hydro sestavy Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady Lité střešní hydro sestavy atd. Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie Lité střešní hydro sestavy atd. Lité střešní hydro sestavy atd. Lité střešní hydro sestavy atd. Strana 5 z celkového počtu 85 stran

6 Stanovení zrychleného stárnutí pomocí horké vody Stanovení účinku kapalných chemikálii včetně vody odlupování ve spojích (rozlupčivosti fólií) protrhávání(dřík hřebíku) EOTA TR 012 ČSN EN 1847 ČSN EN ČSN EN Bytová chemie čisticí, prací a mycí prostředky neobsazeno 1.11 Chemické rozbory silikátových a stavebních výrobků neobsazeno 1.12 Kámen, kamenivo, neaktivní příměsi do betonu, zeminy zmrazování a rozmrazování Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor Stanovení tvaru zrn - tvarový index Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu drcení Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva Stanovení vlhkosti sušením v sušárně hmotnosti zrn a nasákavosti ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Lité střešní hydro sestavy Plastové a pryžové pásy a fólie Asfaltové pásy Asfaltové pásy Zkouška síranem hořečnatým ČSN EN hmotnosti a nasákavosti ČSN EN Kotevní prvky vč. prvků pro upevnění kolejnic neobsazeno 1.14 Kovy ve stavebnictví a kovové dílce Umělý kámen * Zkouška tahem ČSN EN ISO Kovové výrobky Strana 6 z celkového počtu 85 stran

7 Zkouška tahem ČSN EN ISO čl. 5 Kovové výrobky Zkouška tahem Zkouška tahem ČSN EN ISO čl ČSN EN ISO čl Kovové výrobky Kovové výrobky Zkouška ohybem ČSN EN ISO 7438 čl.4.1. Kovové výrobky Zkouška ohybem Zkouška ohybem * Stanovení tvarové a rozměrové přesnosti tvářených výrobků ČSN EN ISO čl ČSN EN ISO čl ČSN EN ISO čl.10, 11 Kovové výrobky Kovové výrobky Kovové výrobky Stanovení úhlové přesnosti ČSN EN Kovové výrobky Zkouška únavy ČSN EN ISO čl. 8 Kovové výrobky * Zjišťování kvality povrchové ochrany kovů - mikroskopická zkouška Zkouška střihem Zkouška střihem Smyková zkouška ČSN EN ISO 1463 ČSN EN ISO čl ČSN EN ISO čl ČSN EN příl. B.3, metoda 1 Kovové výrobky Kovové výrobky Kovové výrobky Příhradové nosníky z betonářské oceli Zkouška solnou mlhou ČSN EN ISO 9227 čl. 5.2 Kovové výrobky Stanovení rozměrů a mezních úchylek rozměrů organického povlaku ČSN EN Kovové výrobky 1.15 Komíny, komínové pláště a kouřovody, žárovzdorné materiály a výrobky, keramické suroviny neobsazeno 1.16 Výrobky lehkého průmyslu neobsazeno 1.17 Malty, maltové směsi, sanační hmoty, potěry Zkouška mrazuvzdornosti ČSN Malty pro zdivo Stanovení konzistence čerstvé malty s použitím střásacího stolku ČSN EN Čerstvá malta Strana 7 z celkového počtu 85 stran

8 Stanovení konzistence čerstvé malty s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace hmotnosti čerstvé malty Zkouška obsahu vzduchu v provzdušněné čerstvé maltě Zkouška zpracovatelnosti čerstvé malty hmotnosti suché zatvrdlé malty Zkouška pevnosti malty v tlaku ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Čerstvé malty Čerstvé malty Čerstvé malty Čerstvé malty Suché malty Suché zatvrdlé malty Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN Potěrové materiály Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu Zkouška pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN ČSN EN Suché zatvrdlé malty Potěrové materiály * Stanovení přídržnosti ČSN EN Suché zatvrdlé malty Stanovení přídržnosti cementových malt ČSN EN 1348 Malty a lepidla * Stanovení přídržnosti ČSN EN Potěrové materiály Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě Stanovení propustnosti vodních par malt a povrchových úprav stavebních konstrukcí ČSN EN ČSN EN Malty Malty Stanovení skluzu ČSN EN 1308 Malty a lepidla Stanovení přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou ČSN EN 1324 Malty a lepidla Stanovení doby zavadnutí ČSN EN 1346 Malty a lepidla Stanovení přídržnosti lepidel na bázi tvrditelných pryskyřic smykovou zkouškou obrusu Böhme obrusu metodou BCA ČSN EN ČSN EN ČSN EN Malty a lepidla Potěrové materiály Potěrové materiály Strana 8 z celkového počtu 85 stran

9 Stanovení tvrdosti povrchu ČSN EN Potěrové materiály Stanovení rozměrových změn ČSN EN Potěrové materiály * Stanovení odolnosti sanačních omítek proti solím Stanovení odlučování vody, objemové změny, tekutosti a pevnosti v tlaku WTA /D čl ČSN EN 445 čl. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Sanační omítky Injektážní malty Stanovení lineárního smrštění ČSN EN Sanační materiály * Stanovení tepelné slučitelnosti - Teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku Stanovení smrštění a rozpínání Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt Stanovení odporu ke kapilární absorpci karbonataci Stanovení hloubky zasažení karbonatací ČSN EN ČSN EN čl. 6 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Stanovení odolnosti v oděru ČSN EN ISO Sanační materiály Vytrhávací zkouška ČSN EN 1881 Sanační materiály Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou Stanovení modulu pružnosti v tlaku Stanovení propustnosti oxidu uhličitého metoda A Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení metoda bez tlaku ČSN EN 1542 ČSN EN ČSN EN čl. 8.1 ČSN EN Nádrže, zásobníky, septiky, čistírny odpadních vod neobsazeno 1.19 Vody, vodné výluhy, odpady, kaly neobsazeno Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Strana 9 z celkového počtu 85 stran

10 1.20 Prvky pro odvodnění ploch Zkouška zatížením ČSN EN 1433 čl Stanovení rozměrů a tvarů ČSN EN 1433 čl vlivu mrazu a CHRL ČSN EN 1433 příl. C Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy Stanovení rozměrů, tvarů ČSN EN 124 mimo čl Poklopy a vtokové mříže Stanovení fyzikálně mechanických vlastností 1.21 Otvorové výplně, světlíky, kování Zkouška průvzdušnosti oken a dveří ČSN EN 1433 ČSN EN Zkouška průvzdušnosti vrat ČSN EN Vrata Zkouška vodotěsnosti oken a dveří Zkouška odolnosti proti zatížení větrem oken a dveří Zkouška odolnosti proti zatížení větrem vrat Stanovení pevnosti svařených rohů profilů z PVC-U pro výrobu oken a dveří Stanovení součinitele prostupu tepla oken a dveří - zkouškou - výpočtem Stanovení součinitele prostupu tepla rámů oken a dveří -zkouškou - výpočtem Stanovení součinitele prostupu tepla střešního světlíku -zkouškou - výpočtem průniku vody vrat ČSN EN 1027 ČSN EN ČSN EN ČSN EN 514 ČSN EN ISO ČSN EN ISO čl. 5 ČSN EN ČSN EN ISO čl. 4, příl. C ČSN EN ISO ČSN EN 1873 příl. D ČSN EN Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy Okna, dveře Okna, dveře Okna, dveře Vrata Profily z PVC-U Okna, dveře Rámy oken a dveří Světlíky, střešní okna Vrata Stanovení ovládací síly oken ČSN EN Okna Stanovení ovládací síly dveří ČSN EN Dveře Strana 10 z celkového počtu 85 stran

11 Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem Stanovení odolnosti oken proti nárazu měkkým a těžkým tělesem Stanovení odolnosti dveří proti statickému kroucení Stanovení odolnosti oken proti statickému kroucení Stanovení odolnosti dveří proti zatížení v rovině křídla Stanovení odolnosti oken proti zatížení v rovině křídla Stanovení odolnosti dveřních křídel proti nárazu tvrdým tělesem ČSN EN 949 ČSN EN ČSN EN 948 ČSN EN ČSN EN 947 ČSN EN ČSN EN 950 Dveře Okna Dveře Okna Dveře Okna Dveřní křídla 1.22 Benzíny, motorová nafta, biopaliva, oleje, hořlavé a jiné kapaliny, maziva neobsazeno 1.23 Plasty a kompozity umělému stárnutí - ČSN EN ISO Plasty, pryže, asfalty fluorescenční UV lampy Stanovení nasákavosti plastů ve vodě ČSN EN ISO 62 Plasty Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO Plasty Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO Plasty Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO Plasty Stanovení tlakových vlastností Stanovení ohybových vlastností Stanovení účinku kapalných chemikálií (včetně vody) při ponoření ČSN EN ISO 604 ČSN EN ISO 178 ČSN EN ISO 175, čl. 5.4, 5.6 Termoplasty, reaktoplasty a termotropní polymery na bázi tekutých krystalů Termoplasty a reaktoplasty Plasty Stanovení lineárních rozměrů ČSN EN ISO 1923 Lehčené plasty a pryž hmotnosti Stanovení tloušťky, šířky a délky ČSN EN ISO 845 ČSN EN ISO 12017, čl. 6.2, 6.3 Lehčené plasty a pryže Plasty (např.pmma) Strana 11 z celkového počtu 85 stran

12 Stanovení plošné hmotnosti ČSN EN ISO Plasty (např. PMMA) Stanovení ohybových vlastností ČSN EN ISO Plasty (např. PMMA) Stanovení odporu proti Měkké lehčené polymery ČSN EN ISO stlačení (nízkohustotní) Profily z neměkčeného proražení hlavních profilů ČSN EN 477 polyvinylchloridu (PVC-U) pomocí padajícího závaží Stanovení tvrdosti Shore ČSN EN ISO 868 Plasty 1.24 Stavební pojiva, popílky, strusky, stabilizace zemin, asfalty Stanovení normální hustoty a dob tuhnutí cementu stálosti cementu ČSN EN A1 čl. 1-6 Cement, cement pro zdění ČSN EN A1 čl.1-4, 7 Cement, cement pro zdění Stanovení pevnosti cementu ČSN EN Cement, cement pro zdění 1.25 Výrobky a systémy pro předpínání konstrukcí neobsazeno 1.26 Sádra a výrobky ze sádry, sádrovec, anhydrit, desky na bázi MgO Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Stanovení přídržnosti ČSN EN ed Stanovení přídržnosti ČSN EN Stanovení doby tuhnutí ČSN EN Sádrová pojiva a sádrové malty Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky Spárovací materiály pro sádrové desky Spárovací materiály pro sádrokartonové desky Spárovací materiály pro sádrokartonové desky Stanovení doby tuhnutí ČSN EN ed. 2 Spárovací materiály Stanovení celkové absorpce vody ČSN EN 520+A1 čl Stanovení šířky ČSN EN Stanovení tloušťky ČSN EN Sádrokartonové desky Sádrokartonové tepelně a zvukově kompozitní panely Sádrokartonové tepelně a zvukově kompozitní panely Strana 12 z celkového počtu 85 stran

13 Stanovení přídržnosti ČSN EN Stanovení šířky ČSN EN ed Stanovení tloušťky ČSN EN ed Stanovení přídržnosti ČSN EN ed Stavební a zdravotnická keramika neobsazeno 1.28 Strojní zařízení, stavební a mostní ložiska, výtahy neobsazeno 1.29 Tmely, lepidla, spárovací hmoty, nátěry a povlaky, povrchové úpravy Sádrokartonové tepelně a zvukově kompozitní panely Sádrové tepelně a zvukově kompozitní panely Sádrové tepelně a zvukově kompozitní panely Sádrové tepelně a zvukově kompozitní panely * Stanovení přídržnosti ČSN Povrchové úpravy * Stanovení vodotěsnosti ČSN Povrchové úpravy Stanovení mrazuvzdornosti ČSN Povrchové úpravy Stanovení prostupu vodních par ČSN Povrchové úpravy náhlým teplotním změnám ČSN Povrchové úpravy Stanovení otěruvzdornosti ČSN Povrchové úpravy Stanovení odolnosti kapalinám ČSN EN ISO Povrchové úpravy Stanovení odolnosti kapalinám ČSN EN ISO Povrchové úpravy Odtrhová zkouška přilnavosti ČSN EN ISO 4624 Povrchové úpravy Stanovení propustnosti pro vodní páru ČSN EN ISO 7783 Povrchové úpravy Stanovení rychlosti pronikání vody ČSN EN čl. 5.6 Povrchové úpravy Stanovení rychlosti pronikání vody ČSN EN Povrchové úpravy Zkouška padajícím závažím ČSN EN ISO Povrchové úpravy * Mřížková zkouška ČSN EN ISO 2409 Povrchové úpravy * Stanovení tloušťky ČSN EN ISO 2808 Povrchové úpravy vlhkosti ČSN EN ISO Povrchové úpravy Hodnocení stupně puchýřkování ČSN EN ISO Povrchové úpravy Strana 13 z celkového počtu 85 stran

14 Hodnocení stupně prorezavění ČSN EN ISO Povrchové úpravy Hodnocení stupně praskání ČSN EN ISO Povrchové úpravy Hodnocení stupně odlupování ČSN EN ISO Povrchové úpravy Hodnocení stupně delaminace ČSN EN ISO a koroze v okolí řezu Povrchové úpravy oděru v přístroji TABER- ZP č Povrchové úpravy ABRASER oděru v přístroji TABER- ISO Povrchové úpravy ABRASER oděru v přístroji TABER- ISO Povrchové úpravy ABRASER Stanovení barevného odstínu ČSN EN ISO 3668 Povrchové úpravy * Stanovení zrcadlového lesku ČSN EN ISO 2813 Povrchové úpravy umělému stárnutí - UV záření ČSN EN Povrchové úpravy a voda Stanovení obsahu netěkavých látek ČSN EN ISO 3251 Povrchové úpravy Stanovení elastického zotavení ČSN EN ISO 7389 Tmely Stanovení stékavosti ČSN EN ISO 7390 Tmely Stanovení přilnavosti a soudržnosti ČSN EN ISO 9046 Tmely Stanovení objemových změn ČSN EN ISO Tmely Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udrž. protažení ČSN EN ISO Tmely po ponoření ve vodě Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě ČSN EN ISO Tmely Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO 8339 čl. 8.2 Tmely Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení stlačení ČSN EN ISO 8340 ČSN EN ISO Tmely Tmely Stanovení chemické odolnosti ČSN EN Spárovací hmoty Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku ČSN EN Spárovací hmoty Stanovení smrštění ČSN EN Spárovací hmoty Strana 14 z celkového počtu 85 stran

15 Stanovení nasákavosti ve vodě stárnutí - expozice přímořským a obdobným podmínkám ČSN EN ČSN ISO příl. A 1.30, tepelně technické zkoušky Stanovení pevnosti v tahu v rovině Stanovení sesedavosti foukaných izolací (vibrace) ČSN EN 1608 ČSN EN příl. B, metoda B * Stanovení délky a šířky ČSN EN * Stanovení tloušťky ČSN EN Zkouška tlakem ČSN EN Stanovení pevnosti ve smyku v axiálním směru Stanovení pevnosti ve smyku v axiálním směru Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek Stanovení nasákavosti při částečném ponoření Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření Stanovení prodloužení při přetržení Stanovení obsahu pórů a vzduchových bublin ČSN EN 253+A1 čl ČSN EN čl. 6.2 ČSN EN 1607 ČSN EN 1604 ČSN EN 1603 ČSN EN 1609 ČSN EN ČSN EN 253+A1 čl ČSN EN 253+A1 čl Měření průměru ČSN EN 253+A1 čl Měření průměru ČSN EN 253+A1 čl Spárovací hmoty Povrchové úpravy Strana 15 z celkového počtu 85 stran

16 Měření tloušťky stěny ČSN EN 253+A1 čl Měření tloušťky stěny ČSN EN 253+A1 čl Stanovení propustnosti pro vodní páru ČSN EN Zkouška ohybem ČSN EN hmotnosti Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu -zkouškou - výpočtem nárazu Stanovení sesedavosti foukaných izolací (vibrace) korozi kovů ČSN EN 1602 ČSN EN ISO 8990 ČSN EN ISO 6946 čl. 5, 7 ČSN EN 253+A1 čl ISO/CD ČSN EN příl. E 1.31 Vybavení komunikací, dopravní značky, osvětlovací stožáry Zkouška rázem (ověření druhotné bezpečnostinebezpečí padajících úlomků) Zkouška odolnosti proti nárazu kamenů 1.32 Zateplovaní systémy Stanovení přídržnosti k podkladu ČSN EN příl. B ČSN EN příl. C ETAG 004 čl , Stanovení mrazuvzdornosti ETAG 004 čl Malty Stanovení pevnosti v tahu a protažení síťoviny ETAG 004 čl Stanovení nasákavosti ETAG 004 čl ETICS Stanovení odolnosti nárazem ETAG 004 čl ETICS hmotnosti čerstvé malty Stanovení plošné hmotnosti výztužné vložky ETAG 004 čl. C ETAG 004 čl. C.3.1 Stavební materiály Tepelně materiály Prvky protihlukových stěn Prvky protihlukových stěn Lepicí a stěrkové hmoty pro ETICS Síťoviny ETICS Čerstvá malta ETICS Síťovina ETICS Strana 16 z celkového počtu 85 stran

17 hmotnosti suché zatvrdlé malty ETAG 004 čl. C.1.3 Základní vrstva ETICS Stanovení zrnitosti ETAG 004 čl. C Pasty, prášky ETICS 1.33 Zatěžovací zkoušky mostů, stavebních konstrukcí a podlah * Zatěžovací zkoušky mostů ČSN Mostní objekty * Zatěžovací zkoušky mostů STN Mostní objekty * Zatěžovací zkoušky ČSN příl. A, B, C 1.34 Zdivo, příslušenství, příčky, podhledy, podlahy rázu ISO 7892 Nosné stavební konstrukce a jejich části Provětrávané fasády, příčky, zábradlí 1.35, ztracené bednění, stopní prvky, střešní krytina pálená a betonová Zkouška prosákavosti ČSN EN Pálené střešní tašky Stanovení rozměrů ČSN EN Stanovení mechanických vlastností zdicích materiálů a pálené střešní krytiny Stanovení mechanických vlastností zdicích materiálů a pálené střešní krytiny Stanovení lomového zatížení pro stropní materiály ČSN ČSN EN 538 ČSN , čl. 13 Cihlářské výrobky Pálené střešní tašky Cihlářské výrobky Stanovení mrazuvzdornosti ČSN příl. A Cihlářské výrobky Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků Zkoušení rozměrových tolerancí a hmotnosti Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír) Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem Stanovení geometrických charakteristik ČSN EN ČSN EN 491 čl ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1024 Betonové střešní tašky Pálené střešní tašky Strana 17 z celkového počtu 85 stran

18 Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro vrstvy proti vlhkosti Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů hydrostatickým vážením hmotnosti Stanovení příčného lomového zatížení Stanovení vlhkostních přetvoření ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1344 příl. D ČSN EN Cihelné dlažební prvky Stanovení pevnosti ČSN EN příl. A, B Bednicí tvárnice Měření rozměrů a charakteristik povrchu Měření rozměrů a charakteristik povrchu soustředěnému zatížení Stanovení pevnosti v ohybu Stanovení pevnosti v ohybu Stanovení pevnosti v tlaku v podélném směru Stanovení pevnosti v tlaku v podélném směru Stropní systémy z trámů ČSN EN A1 čl. 5.1 a vložek Stropní systémy z trámů ČSN EN A1 čl. 5.1 a vložek ČSN EN A1 Stropní systémy z trámů čl a vložek ČSN EN A1 čl ČSN EN A1 čl ČSN EN A1 čl ČSN EN A1 čl Stropní systémy z trámů a vložek Stropní systémy z trámů a vložek Stropní systémy z trámů a vložek Stropní systémy z trámů a vložek Strana 18 z celkového počtu 85 stran

19 1) Stanovení pevnosti v příčném směru Stanovení pevnosti v příčném směru ČSN EN A1 čl ČSN EN A1 čl Stanovení pevností v tlaku ČSN EN Stropní systémy z trámů a vložek Stropní systémy z trámů a vložek Stanovení prosákavosti ČSN EN 491 čl. 5.7 Betonové střešní tašky Stanovení lomového zatížení ČSN EN 491 čl. 5.6 Betonové střešní tašky Zkouška mrazuvzdornosti ČSN EN 491 čl. 5.8 Betonové střešní tašky soustředěnému zatížení ČSN EN A1 čl Stropní systémy z trámů a vložek v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Vysvětlivky: ETAG - Guideline for European Technical Approval (Řídicí pokyn pro evropské technické schvalování) CH.R.L. - Chemické rozmrazovací látky WTA - Wissenschaftliche technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwesenverhalten und Denkmalpflege (Vědeckotechnická komise pro sanace a péči o památky) ZP - Interní zkušební postup STN - Slovenská technická norma Vzorkování: 1.V.1 1.V.2 postupu odběru vzorku Odběr vzorků čerstvého betonu Odběr vzorků ztvrdlého betonu postupu odběru vzorku ČSN EN ČSN EN čl V.3 Odběr vzorků ČSN EN V.4 Odběr vzorků kameniva ČSN EN V.5 1.V.6 Odběr vzorků a příprava zkušebních malt Odběr vzorku cementu a popílku ČSN EN ČSN EN Předmět odběru Vzorkování čerstvého betonu Vzorky ztvrdlého betonu Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech Malty Cement a popílek - vzorkování Strana 19 z celkového počtu 85 stran

20 2. Zkušebna České Budějovice Poř. 2.1 Akustika neobsazeno 2.2 Beton, přísady a vlákna do betonu 2.2.1* Zkouška sednutím ČSN EN Čerstvý beton 2.2.2* Zkouška rozlitím ČSN EN Čerstvý beton 2.2.3* 2.2.4* hmotnosti Stanovení obsahu vzduchu - tlakové metody Stanovení pevnosti betonu v tlaku Stanovení pevnosti betonu v tahu Stanovení mrazuvzdornosti betonu Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a CH.R.L. ČSN EN ČSN EN ČSN ČSN ČSN ČSN metoda A, C Čerstvý beton Čerstvý beton * Zkoušení tvarů a rozměrů ČSN EN * Stanovení pevnosti betonu v tlaku včetně výroby a ošetřování zkušebních těles Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles hmotnosti ztvrdlého betonu Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN ISO ČSN Stanovení vodotěsnosti ČSN Strana 20 z celkového počtu 85 stran

21 Poř Stanovení mrazuvzdornosti betonu zkrácenými zkouškami ČSN * Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN * * * Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem Zkouška pevnosti betonu v tlaku tvrdoměrnými metodami (Schmidt N. L.) Zkoušení betonu tvrdoměrnými metodami (Schmidt N. L.) ČSN EN ČSN ČSN Stanovení doby tuhnutí ČSN EN Přísady do betonu a malt Stanovení odlučování vody z betonu ČSN EN Přísady do betonu a malt Zkouška kapilární absorpce ČSN EN Přísady do betonu a malt Stanovení obsahu sušiny ČSN EN Přísady do betonu a malt * * * * Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev a nepropustnost Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek Zkouška nepropustnosti vrstvy měřením jejího elektrického odporu Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku 2.3 Drobné betonové výrobky ČSN příl. B ČSN EN ČSN čl. 8 ČSN příl. D ČSN ISO 6784 Mosty povrchy Mosty povrchy Mosty povrchy Mosty povrchy 2.3.1* Stanovení rozměrů ČSN EN 1338 příl. C 2.3.2* Stanovení rozměrů ČSN EN 1339 příl. C 2.3.3* Stanovení rozměrů ČSN EN 1340 příl. C Stanovení celkové nasákavosti Stanovení celkové nasákavosti ČSN EN 1338 příl. E ČSN EN 1339 příl. E Strana 21 z celkového počtu 85 stran

22 Poř Stanovení celkové nasákavosti Stanovení pevnosti v příčném tahu Stanovení pevnosti v ohybu a lomové zatížení ČSN EN 1340 příl. E ČSN EN 1338 příl. F ČSN EN 1339 příl. F Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN 1340 příl. F 2.4 Stavební dílce a konstrukce betonové 2.4.1* Stanovení rozměrů, tvarů, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin ČSN EN příl. J Betonové dílce Stanovení nasákavosti ČSN EN příl. G Betonové dílce 2.4.4* Stanovení rozměrů, tvarů, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin Zkoušky pevnosti a únosnosti Zkoušky pevnosti a únosnosti ČSN EN příl. H ČSN EN 1916 příl. C, D ČSN EN 1917 jen příl. A, B, C 2.4.7* Statická zatěžovací zkouška ČSN EN příl. H Betonové trámy pro stropní konstrukce Betonové trouby Betonové šachty Betonové trámy pro stropní konstrukce Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 1917 příl. C Betonové šachty 2.5 Stavební dřevo, dřevěné dílce, výrobky na bázi dřeva a vláknocementové 2.5.1* Statické zatěžovací zkoušky ČSN EN 380 Dřevěné konstrukce 2.6 Fyzikální faktory 2.6.1* Stanovení průvzdušnosti budov ČSN EN Skleněné mřížky, geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Stanovení pevnosti v tahu a protažení síťoviny ČSN EN Budovy 2.8 Hry, hračky a školní potřeby, dětská hřiště, zápalky a zapalovače neobsazeno skleněná síťovina 2.9 Materiály, výrobky a systémy hydro Stanovení vodotěsnosti ČSN EN metoda A.7 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady Strana 22 z celkového počtu 85 stran

23 Poř Zkouška nasákavosti vodou ČSN čl Stanovení plošné hmotnosti ČSN čl. 10 a Stanovení přemostění trhlin ČSN EN metoda A Stanovení přídržnosti ČSN EN metoda A Bytová chemie čisticí, prací a mycí prostředky neobsazeno 2.11 Chemické rozbory silikátových a stavebních výrobků neobsazeno 2.12 Kámen, kamenivo, neaktivní příměsi do betonu, zeminy zmrazování a rozmrazování Stanovení rozlišných částic kameniva Zkoušení jemných částic kameniva - Zkouška ztrátou sušením Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor Stanovení tvaru zrn - Index plochosti Stanovení tvaru zrn - Tvarový index Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva otěru ČSN EN ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN Krytinové a materiály v rolích Krytinové a materiály v roli Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu pod lepené keramické obklady Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady Strana 23 z celkového počtu 85 stran

24 Poř drcení Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva Stanovení vlhkosti sušením v sušárně hmotnosti zrn a nasákavosti Stanovení měrné hmotnosti zrn a nasákavosti Zkouška síranem hořečnatým Zkoušení odolnosti vůči teplotě a zvětrávání - zkouška varem ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Stanovení smršťování ČSN EN Zkoušení chemických vlastností kameniva Stanovení trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouškou síranem sodným Stanovení odolnosti kameniva proti mrazu zmrazovací zkouškou drcení zmrazování a rozmrazování Stanovení odolnosti kameniva proti působení síranu hořečnatého drcení zmrazování a rozmrazování Stanovení zhutnění zemin * a sypanin * hmotnosti vyřezávacím kroužkem ČSN EN A1 čl ČSN metoda A ČSN metoda B ČSN EN příl. C ČSN EN příl. F ČSN EN příl. G ČSN EN příl. A ČSN EN příl. C ČSN ČSN metoda A Pórovité kamenivo Pórovité Zeminy a sypaniny Zeminy a sypaniny Strana 24 z celkového počtu 85 stran

25 Poř * Stanovení zhutnitelnosti - Proctorova zkouška ČSN EN Kotevní prvky vč. prvků pro upevnění kolejnic neobsazeno 2.14 Kovy ve stavebnictví a kovové dílce Zeminy a sypaniny * Zkouška tahem ČSN EN ISO Kovové výrobky Zkouška ohybem ČSN EN ISO 7438 Kovové výrobky Zkouška ohybem ČSN EN ISO 5173 Kovové výrobky 2.15 Komíny, komínové pláště a kouřovody, žárovzdorné materiály a výrobky, keramické suroviny neobsazeno 2.16 Výrobky lehkého průmyslu neobsazeno 2.17 Malty, maltové směsi, sanační hmoty, potěry Zkouška mrazuvzdornosti ČSN Malty pro zdivo Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem) Stanovení konzistence čerstvé malty s použitím střásacího stolku Stanovení konzistence čerstvé malty s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace hmotnosti čerstvé malty Zkouška obsahu vzduchu v provzdušněné čerstvé maltě Zkouška zpracovatelnosti čerstvé malty hmotnosti suché zatvrdlé malty Zkouška pevnosti malty v tlaku ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Suché směsi Čerstvá malta Čerstvé malty Čerstvé malty Čerstvé malty Čerstvé malty Suché malty Suché zatvrdlé malty Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN Potěrové materiály Strana 25 z celkového počtu 85 stran

26 Poř Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu Zkouška pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN ČSN EN Suché zatvrdlé malty Potěrové materiály * Stanovení přídržnosti ČSN EN Suché zatvrdlé malty Stanovení přídržnosti cementových malt ČSN EN 1348 Malty a lepidla * Stanovení přídržnosti ČSN EN Potěrové materiály Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě Stanovení propustnosti vodních par malt a povrchových úprav stavebních konstrukcí Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem ČSN EN ČSN EN ČSN EN Malty Malty Malty Stanovení skluzu ČSN EN 1308 Malty a lepidla Stanovení přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou ČSN EN 1324 Malty a lepidla Stanovení doby zavadnutí ČSN EN 1346 Malty a lepidla Stanovení příčné deformace cementových maltovin a spárovacích malt Stanovení přídržnosti lepidel na bázi tvrditelných pryskyřic smykovou zkouškou Stanovení rozměrových změn Stanovení schopnosti zadržovat vodu Stanovení faktoru difúzního odporu vodní páry Stanovení kapilární nasákavosti Stanovení hloubky vniknutí vody ČSN EN ČSN EN ČSN EN WTA /D čl WTA /D čl WTA /D čl WTA /D čl Malty a lepidla Malty a lepidla Potěrové materiály Sanační omítky Sanační omítky Sanační omítky Sanační omítky Strana 26 z celkového počtu 85 stran

27 Poř Stanovení pórovitosti WTA /D čl Sanační omítky Stanovení odolnosti sanačních omítek proti solím Stanovení lineárního smrštění Stanovení tepelné slučitelnosti - Teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku Zkouška teplotního cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku Stanovení smrštění a rozpínání Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt Stanovení odporu ke kapilární absorpci Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou Stanovení součinitele teplotní roztažnosti WTA /D čl ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN čl. 6, 7 ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1542 ČSN EN 1770 čl. 4 Sanační omítky Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Stanovení doby tuhnutí ČSN EN Sanační materiály 2.18 Nádrže, zásobníky, septiky, čistírny odpadních vod * Zkouška vodotěsnosti ČSN Nádrže 2.19 Vody, vodné výluhy, odpady, kaly neobsazeno 2.20 Prvky pro odvodnění ploch neobsazeno 2.21 Otvorové výplně, světlíky, kování neobsazeno 2.22 Benzíny, motorová nafta, biopaliva, oleje, hořlavé a jiné kapaliny, maziva neobsazeno Strana 27 z celkového počtu 85 stran

28 Poř Plasty a kompozity Stanovení nasákavosti ČSN EN ISO 62 plastů ve vodě Stanovení tahových ČSN EN ISO vlastností Stanovení tahových ČSN EN ISO vlastností Stanovení účinku kapalných chemikálií (včetně vody) při ČSN EN ISO 175 ponoření 2.24 Stavební pojiva, popílky, strusky, stabilizace zemin, asfalty Stanovení normální hustoty a dob tuhnutí cementu stálosti cementu ČSN EN A1 čl. 5, 6 ČSN EN A1 čl. 5, 7 Plasty Plasty Plasty Plasty Cement, cement pro zdění Cement, cement pro zdění Stanovení pevnosti cementu ČSN EN Cement, cement pro zdění Stanovení sypné hmotnosti ČSN EN čl. 5.8 Vápna 2.25 Výrobky a systémy pro předpínání konstrukcí neobsazeno 2.26 Sádra a výrobky ze sádry, sádrovec, anhydrit, desky na bázi MgO Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN čl Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN čl Stanovení přídržnosti ČSN EN čl Stanovení konzistence a doby zpracovatelnosti Stanovení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu Stanovení ph Sádrová pojiva a sádrové malty Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitř ČSN EN A1 čl. 5.2 Pojiva, kompozitní pojiva ČSN EN A1 čl. 4.4, 5.3 ČSN EN A1 čl. 4.2, Stanovení dob tuhnutí ČSN EN A1 čl Stanovení smrštění a rozpínání 2.27 Stavební a zdravotnická keramika neobsazeno ČSN EN A1 čl. 4.5, 5.4 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově v Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově v Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově v Pojiva, kompozitní pojiva Strana 28 z celkového počtu 85 stran

29 Poř Strojní zařízení, stavební a mostní ložiska, výtahy neobsazeno 2.29 Tmely, lepidla, spárovací hmoty, nátěry a povlaky, povrchové úpravy * Stanovení přídržnosti ČSN Povrchové úpravy * Stanovení vodotěsnosti ČSN Povrchové úpravy Stanovení mrazuvzdornosti ČSN Povrchové úpravy Stanovení prostupu vodních par náhlým teplotním změnám Stanovení odolnosti kapalinám Stanovení odolnosti kapalinám Odtrhová zkouška přilnavosti Stanovení propustnosti pro vodní páru Stanovení rychlosti pronikání vody ČSN ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 4624 ČSN EN ISO 7783 ČSN EN Povrchové úpravy Povrchové úpravy Povrchové úpravy Povrchové úpravy Povrchové úpravy Povrchové úpravy Povrchové úpravy Zkouška padajícím závažím ČSN EN ISO Povrchové úpravy Stanovení pevnosti ve smyku ČSN EN 1465 Lepidla Smyková zkouška ČSN EN 1373 Lepidla Stanovení rozměrových změn Stanovení rozměrových změn po stárnutí Stanovení elastického zotavení ČSN EN 1841 ČSN EN 1903 ČSN EN ISO 7389 Lepidla Lepidla Tmely Stanovení stékavosti ČSN EN ISO 7390 Tmely Stanovení přilnavosti a soudržnosti Stanovení objemových změn Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udrž. protažení po ponoření ve vodě ČSN EN ISO 9046 ČSN EN ISO ČSN EN ISO Tmely Tmely Tmely Strana 29 z celkového počtu 85 stran

30 Poř Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě Stanovení tahových vlastností Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku ČSN EN ISO ČSN EN ISO 8339 ČSN EN ISO 8340 ČSN EN Tmely Tmely Tmely Spárovací hmoty Stanovení smrštění ČSN EN Spárovací hmoty Stanovení nasákavosti ve vodě ČSN EN Zkouška odlepováním ČSN EN 1372 Lepidla 2.30, tepelně technické zkoušky * Stanovení délky a šířky ČSN EN * Stanovení tloušťky ČSN EN * Stanovení pravoúhlosti ČSN EN * Stanovení rovinnosti ČSN EN Zkouška tlakem ČSN EN Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek Stanovení nasákavosti při částečném ponoření Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření Stanovení propustnosti pro vodní páru ČSN EN 1607 ČSN EN 1604 ČSN EN 1603 ČSN EN 1609 ČSN EN metoda 1A, 2A ČSN EN Spárovací hmoty Strana 30 z celkového počtu 85 stran

31 Poř Zkouška ohybem ČSN EN hmotnosti Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného odporu Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu zkouškou Stanovení tepelného odporu a souvisejících veličin v ustáleném stavu. Metoda desky Stanovení tepelného odporu a souvisejících veličin v ustáleném stavu. Metoda desky Stanovení tepelného odporu a souvisejících veličin v ustáleném stavu. Metoda desky Stanovení tepelného odporu a souvisejících veličin v ustáleném stavu. Metoda desky Stanovení odolnosti při bodovém zatížení ČSN EN 1602 ČSN EN ČSN EN ISO 8990 ISO 8302 ČSN ČSN ČSN ČSN EN Zkouška smykem ČSN EN Stanovení dotvarování tlakem Stanovení sesednutí foukané izolace ČSN EN 1606 ČSN EN Vybavení komunikací, dopravní značky, osvětlovací stožáry neobsazeno 2.32 Zateplovaní systémy Stanovení přídržnosti k podkladu ETAG 004 čl , Stanovení mrazuvzdornosti ETAG 004 čl Malty Stavební materiály Lepicí a stěrkové hmoty pro ETICS Strana 31 z celkového počtu 85 stran

32 Poř Stanovení pevnosti v tahu a protažení síťoviny Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky za vlhka Tahová zkouška pásku základní vrstvy ETICS ETAG 004 čl ETAG 004 čl ETAG 004 čl Stanovení nasákavosti ETAG 004 čl ETICS Stanovení odolnosti nárazem protažení Statická zkouška pěnovým blokem hmotnosti ETAG 004 čl , ETAG 004 čl ETAG 004 čl ETAG 004 čl. C Stanovení sušiny ETAG 004 čl. C Síťoviny ETICS Izolant ETICS Stěrková hmota pro ETICS ETICS ETICS ETICS Lepicí a stěrkové hmoty, omítky a kapaliny - ETICS Omítkoviny a kapaliny - ETICS Stanovení popelnatosti ETAG 004 čl. C Pasty a kapaliny - ETICS Stanovení schopnosti akumulace vody hmotnosti čerstvé malty Stanovení smrštivosti stěrkové hmoty základní vrstvy Stanovení statického modulu pružnosti, pevnosti v tahu a protažení při přetržení u výrobků o tloušťce do 5 mm Stanovení plošné hmotnosti výztužné vložky Stanovení popelnatosti výztužné vložky Určení velikosti ok a počtu vláken výztužné vložky hmotnosti suché zatvrdlé malty ETAG 004 čl. C ETAG 004 čl. C ETAG 004 čl. C ETAG 004 čl. C ETAG 004 čl. C.3.1 ETAG 004 čl. C.3.2 ETAG 004 čl. C.3.3 ETAG 004 čl. C.1.3 Čerstvá malta - ETICS Čerstvá malta - ETICS Základní vrstva - ETICS Základní vrstva - ETICS Síťovina - ETICS Síťovina - ETICS Síťovina - ETICS Základní vrstva - ETICS Strana 32 z celkového počtu 85 stran

33 Poř Stanovení zrnitosti ETAG 004 čl. C Pasty, prášky - ETICS Odolnost konzoly proti vertikálnímu zatížení (vlastní tíha) ETAG příl. E Provětrávané fasády Odolnost konzoly proti horizontálnímu zatížení (sání větru) ETAG příl. E Provětrávané fasády Stanovení hygrotermálního chování ETAG 004 čl ETICS Zkušební metody pro pěnová lepidla pro ETICS EOTA TR 46 Pěnová lepidla 2.33 Zatěžovací zkoušky mostů, stavebních konstrukcí a podlah * Zatěžovací zkoušky mostů ČSN Mostní objekty * Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí ČSN Nosné stavební konstrukce a jejich části 2.34 Zdivo, příslušenství, příčky, podhledy, podlahy neobsazeno Stanovení počáteční pevnosti zdiva ve smyku ČSN EN Zdivo * Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku ČSN EN Pomocné výrobky pro zděné konstrukce * Stanovení rozměrů a prohnutí překladů ČSN EN Pomocné výrobky pro zděné konstrukce 2.35, ztracené bednění, stopní prvky, střešní krytina pálená a betonová Stanovení rozměrů ČSN EN Stanovení mechanických vlastností zdicích materiálů a pálené střešní krytiny ČSN cihlářské výrobky Stanovení mrazuvzdornosti ČSN cihlářské výrobky Zkoušení rozměrových tolerancí a hmotnosti ČSN EN 491 čl. 5.2, 5.5 betonové střešní tašky Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír) ČSN EN Strana 33 z celkového počtu 85 stran

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. ZL TZÚS Praha, s. p., TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 3. Zkušební věž bezpečnostních komponent výtahů U Průhonu 14, Praha 7 2. Značky Praha s. r. o. Černý

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pobočka Praha - Uhříněves 2. Pobočka Brno areál Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno 3. Pobočka Praha - Malešice areál Ekola Group, Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150

Více

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Září 2014 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení ČSN EN 13964 ed. 2 74 4521 Suspended ceilings Requirements and test methods Plafonds suspendus Exigences et méthodes

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Ing. Lukáš Peřka, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. V uplynulém období se podle stavu zpracovaných a připravovaných evropských norem měnil

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PLATÍ V OBDOBÍ 5. 9. 2016 27. 10. 2016 V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2016 PŘEHLED PRODUKTŮ Zařazených do věrnostního programu Štědrá sezóna

Více

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Izolace stavebních materiálů K123 YISM z Přednášející: doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. Místnost: D1062 (D059) Konzultační

Více

Nové české normy pro stavebnictví

Nové české normy pro stavebnictví ST66_72 22.1.2004 11:27 Stránka 66 66 Nové české normy pro stavebnictví V průběhu uplynulého roku 2003 schválil a vydal Český normalizační institut pro oblast investiční výstavby rozsáhlý soubor českých

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Skladby stavebních konstrukcí Ing. Jan Přindiš 03_2017 Rekonstrukce provozu kuchyně menzy v Italské budově areálu VŠE v Praze 2 Obsah dokumentace : 1. ÚVODEM... 3

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

TESTUDO SP 25. Technický list TESTUDO SP 25

TESTUDO SP 25. Technický list TESTUDO SP 25 TESTUDO SP 25 1. Název výrobku: TESTUDO SP 25 2. Výrobce: INDEX S.p.A. Construction Systems and Products Via G. Rossini 22 37060 Castel d Azzano Italy 3. Technická specifikace: Pás je speciálně vyvinutý

Více

Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků

Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků Ing. Petr Karlík Ing. Vladimír Sedláček vedoucí střediska certifikace stavebních výrobků - asfalty pro silniční účely, výrobky z asfaltu, zálivky spár

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox CS BETONOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A (vodní disperze, epoxidové

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D. Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa ď Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav - Technologie, mechanické

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-R BR MOSTOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze určená na ocelové

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Průvodce pro výběr sanačních výrobků MAPEI

Průvodce pro výběr sanačních výrobků MAPEI Průvodce pro výběr sanačních výrobků MAPEI VÝROBKY MAPEI PRO OPRAVY BETONU OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MALTAMI S KOMPENZOVANÝM SMRŠŤOVÁNÍM Tissotropico: Malta s kompenzovaným smršťováním a skelnými vlákny,

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005 Ing. Vladivoj Tomek, Ing. Jaroslava Hladíková, Ing. Lukáš Peřka Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Hlavními organizacemi v mezinárodní normalizaci

Více

Ing. Jaroslav Marek HOCHTIEF VSB a.s. Květen Kontrola jakosti: ZDĚNÉ KONSTRUKCE

Ing. Jaroslav Marek HOCHTIEF VSB a.s. Květen Kontrola jakosti: ZDĚNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslav Marek HOCHTIEF VSB a.s. Květen 2006 Kontrola jakosti: ZDĚNÉ KONSTRUKCE Sjednocení technických požadavků na stavební výrobky CPD (Construction Products Directive) ČSN a ČSN EN CPD Tech. spec.

Více