Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská 16, Praha 10 - Hostivař 4. Požárně technická laboratoř Pražská 16, Praha 10 - Hostivař 5. Laboratoř technických zařízení budov Pražská 16, Praha 10 - Hostivař 1. Tepelně technická laboratoř Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu je k dispozici na webových stránkách laboratoře. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1* Zkoušení tepelných stavebních materiálů a konstrukcí skříňovou metodou 2 - Stanovení prostupu tepla a) zkouškou b) výpočtem - Stanovení prostupu tepla, součinitele prostupu tepla, povrchové teploty a tepelné toky - Stanovení vnitřní povrchové teploty - Stanovení součinitele prostupu tepla a tepelný odpor 3 Stanovení prostupu tepla a) zkouškou b) výpočtem (stanovení součinitele prostupu tepla) P ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ČSN EN 673 Materiály a výrobky pro stavbu, stavební konstrukce Stavební konstrukce Stavební konstrukce Stavební dílce a prvky Stavební prvky a konstrukce Okna a dveře Lehké obvodové pláště Okna, dveře, okenice, rámy oken a dveří, vrata Sklo ve stavebnictví Strana 1 z celkového počtu 24 stran

2 4* Zkoušení tepelných mostů a) zkouškou b) výpočtem (stanovení tepelného toku a povrchové teploty) 5 Stanovení prostupu tepla 6 Stanovení tepelného odporu skříňovou metodou 7 Měření součinitele difúzní vodivosti (součinitele difúze vodní páry), faktoru difúzního odporu 8 Stanovení propustnosti pro vodní páru 9 Stanovení propustnosti pro vodní páru 10 Měření součinitele difúze vodní páry metodou bez teplotního spádu 11 Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou 12 Stanovení propustnosti vodních par 13 Stanovení vzduchové propustnosti materiálů 14 Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků 15 Zkoušení tepelných stavebních materiálů a konstrukcí deskovou metodou 16 Stanovení tepelného odporu deskovou metodou ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 8497 ČSN EN 1934 P ČSN EN ČSN EN ČSN ČSN EN ISO ČSN ČSN EN P ČSN EN P ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO 8302 Stavební dílce, konstrukce Stavební konstrukce Izolace pro kruhová potrubí Zdivo Materiály a výrobky pro stavbu pro použití ve stavebnictví Předem tvarovaná izolace potrubí Stavební materiály a výrobky Povrchové úpravy stavebních konstrukcí Pórobetonové tvárnice Materiály a výrobky pro stavbu Stavební dílce a prvky Materiály a výrobky pro stavbu Stavební materiály a výrobky 17 Stanovení prostupu tepla ČSN EN 675 Sklo ve stavebnictví 18 Stanovení tepelné vodivosti ČSN Stavební materiály a metodou desky ČSN výrobky ČSN Stanovení tepelné vodivosti ČSN Pórobeton 20 Stanovení nasákavosti P materiálů 21 Stanovení nasákavosti ČSN , čl Pórobeton Materiály a výrobky pro stavbu Strana 2 z celkového počtu 24 stran

3 22 Stanovení krátkodobé nasákavosti ČSN EN 1609 pro použití ve stavebnictví 23 Stanovení dlouhodobé nasákavosti ČSN EN pro použití ve stavebnictví 24 Stanovení krátkodobé nasákavosti ČSN EN Předem tvarovaná izolace potrubí 25 Stanovení nasákavosti ČSN EN Betonové tvárnice, zdící prvky z kamene, pálené zdící prvky 26 Stanovení dlouhodobé ČSN EN navlhavosti při difuzi 27* Stanovení vlhkosti, sorpční vlhkosti, zkondenzované vlhkosti v materiálech a dílcích P Materiály a výrobky pro stavbu 28 Stanovení sorpčních ČSN Beton 29 Stanovení vlhkosti ČSN EN Vápenopískové zdící prvky a pórobetonové tvárnice 30 Stanovení rovnovážné vlhkosti ČSN EN pro použití ve stavebnictví 31 Stanovení vlhkosti ČSN EN ISO Stavební materiály a výrobky 32 Stanovení hygroskopických sorpčních ČSN EN ISO Stavební materiály a výrobky 33* Stanovení geometrických rozměrů P Materiály a výrobky pro stavbu 34 Stanovení tloušťky ČSN EN Plastové a pryžové hydroizolace 35 Kontrola přesnosti ČSN Stavební dílce 36 Stanovení lineárních rozměrů ČSN EN Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity ČSN EN Předem tvarovaná izolace potrubí 38 Stanovení geometrických ČSN EN 534+A1, čl. 7.1 Asfaltové vlnité desky 39 Stanovení skutečného a ČSN EN Zdící prvky poměrného objemu otvorů 40 Stanovení rozměrů ČSN EN Zdící prvky 41 Stanovení délky a šířky ČSN EN Stanovení tloušťky ČSN EN Stanovení pravoúhlosti ČSN EN Stanovení rovinnosti ČSN EN Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti ČSN EN 951 Dveřní křídla Strana 3 z celkového počtu 24 stran

4 46 Měření tloušťky, tloušťky stěny a žebra ČSN EN ISO 12017, čl Polymethylmetakrylátové desky s dvojitou a trojitou stěnou 47 Měření rozměrů ČSN EN 12859, čl. 5.3 Sádrové tvárnice 48 Kontrola geometrických charakteristik ČSN ISO 8335, čl. 6.2 Cementem pojené desky z dřevěných částic 49* Měření parametrů tepelného stavu vnitřního prostředí a spotřeby tepla na vytápění budov P Budovy a jednotlivé místnosti staveb bytových, občanských a průmyslových 50* Měření a kontrola tepelných ztrát 51 Energetická bilance zasklených ploch obvodového pláště 52* Měření výměny vzduchu v budovách, těsnosti spár a styků obvodového pláště budov 53* Stanovení výměny vzduchu v budovách 54* Stanovení průvzdušnosti budov metodou Blower-door test 55 Stanovení stavebních materiálů a výrobků ČSN ČSN P ČSN EN ISO ČSN EN P A Budovy Budovy, místnosti Místnosti stavebních objektů, styky konstrukcí Budovy, místnosti Budovy, místnosti Stavební materiály a výrobky 56 Zjišťování ČSN Stavební dílce 57 Stanovení ČSN , čl. 5, 6 Cihlářské výrobky 58 Stanovení ČSN EN 12859, čl. 5.5 Sádrové tvárnice 59 Stanovení objemové stavebních materiálů a výrobků 60 Stanovení objemové 61 Stanovení objemové 62 Stanovení objemové 63 Stanovení objemové 64 Stanovení objemové 65 Stanovení objemové P B ČSN , čl ČSN , čl. 37 ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1602 ČSN EN 678 Stavební materiály a výrobky Cihlářské výrobky Vypálené keramické směsi a výrobky Suchá zatvrdlá malta Předem tvarovaná izolace potrubí pro použití v stavebnictví Autoklávovaný pórobeton Strana 4 z celkového počtu 24 stran

5 66 Stanovení objemové ČSN EN Materiál zdících prvků, zdící prvky 67 Stanovení objemové ČSN EN 12859, čl. 5.6 Sádrové tvárnice 68 Stanovení objemové ČSN EN 992 Mezerovitý beton z pórovitého kameniva 69 Stanovení plošné stavebních materiálů a P C Stavební materiály a výrobky výrobků 70 Stanovení plošné ČSN EN ISO 12017, čl. 6.5 Polymethylmetakrylátové desky s dvojitou a trojitou stěnou 71 Stanovení sypné P D Stavební materiály stavebních materiálů 72 Stanovení sypné ČSN EN Kamenivo 73 Stanovení sypné ČSN , čl Popílek pro stavební účely 74 Stanovení sypné ČSN Keramické suroviny a hmoty v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Pořadová čísla zkoušek Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace Vysvětlivky: P 01 00XX zkušební postup Zkušebny fyzikálních materiálů, konstrukcí a budov - Praha Strana 5 z celkového počtu 24 stran

6 2. Laboratoř akustiky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu je k dispozici u technického vedoucího laboratoře. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1* Určení vzduchové neprůzvučnosti 2* Určení kročejové neprůzvučnosti ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO * Určení doby dozvuku ČSN EN ISO ČSN EN ISO Určení dynamické tuhosti ČSN ISO a statických relaxačních ČSN příloha C P ) 5* Určení hladiny akustického výkonu a emisní hladiny 6* Určení hladiny akustického tlaku a expozice hluku ČSN EN ISO 3741 ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 3744 ČSN EN ISO 3746 ČSN EN ISO 3747 ČSN EN ISO 5135 ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ČSN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO 9612 MN č. 1 a 2 MZ ČR 3) Stavební konstrukce, místnosti v budovách, otvorové výplně, protihlukové clony Stavební konstrukce, místnosti v budovách, podlahy Uzavřené prostory, místnosti Izolační vrstvy a podložky Stroje a zařízení Venkovní prostředí, místnosti v budovách, pracovní prostředí Strana 6 z celkového počtu 24 stran

7 7 Určení činitele zvukové pohltivosti ČSN EN ISO 354 ČSN ISO ČSN EN ISO ČSN EN * Určení vložného útlumu ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO Zvukově pohltivé konstrukce a výrobky, protihlukové clony Izolační prvky, (kryty, kabiny, tlumiče) v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pořadová čísla zkoušek Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace Vysvětlivky: 2) P 04 00XX zkušební postup Zkušebny fyzikálních materiálů, konstrukcí a budov - Praha 3) MN č. 1 MZ ČR metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, věstník ministerstva zdravotnictví ČR částka 11 ze dne MN č. 2 MZ ČR metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorách staveb, věstník ministerstva zdravotnictví ČR částka 4 ze dne Strana 7 z celkového počtu 24 stran

8 3. Chemicko fyzikální laboratoř Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu je k dispozici u technického vedoucího laboratoře. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1 Stanovení vlhkosti ČSN EN 322 Desky ze dřeva 2 Stanovení sušiny ČSN EN 827 Lepidla 3 Stanovení netěkavých podílů ČSN EN ISO 3251 Nátěrové hmoty 4 Stanovení ztráty sušením ČSN Silikáty 5 Stanovení vlhkosti ČSN EN 12859, čl. 5.8 Sádrové tvárnice 6 Neobsazeno 7 Stanovení vlhkosti ČSN , čl. 3 Anorganická vlákna 8 Stanovení vlhkosti ČSN , čl. 7.1,7.2 a 7.3 Pórobeton 9 Stanovení vlhkosti ČSN EN 1353 Pórobeton 10 Stanovení vlhkosti IM /03 (ČSN , čl. 4.1, 4.9) Desky z pěnového polystyrenu 11 Stanovení vlhkosti IM /03 Beton (ČSN , mimo čl. 4, 5) 12 Stanovení vlhkosti IM /06 Malty (ČSN , mimo čl. 9 15) 13 Stanovení plošné ZP2-IM /95 Krytinové a izolační (ČSN , čl. 10, 1 14 Stanovení hustoty ZP2-IM /04 (ČSN EN ISO , metoda A) 15 Stanovení plošné ZP2-IM /01 (ČSN EN ISO 12017, čl. 6.1, 6.5) 16 Stanovení objemové 17 Stanovení a objemové 18 Stanovení objemové 19 Stanovení objemové 20 Stanovení objemové 21 Stanovení objemové 22 Stanovení a objemové ZP2-IM /07 (ČSN EN ) ČSN , čl. 5, 6, ČSN EN CSN EN ČSN EN 492, čl ČSN EN 494, čl ČSN EN 12859, čl. 5.5, 5.6 materiály Plasty Polymetylmetakrylátové desky Malty Cihly Zdící prvky Zdící prvky Vláknocementové desky Vláknocementové desky Sádrové tvárnice Strana 8 z celkového počtu 24 stran

9 23 Neobsazeno 24 Stanovení objemové ČSN EN Stanovení objemové ČSN EN Stanovení plošné ČSN EN , čl. 5 Hydroizolační pásy 27 Stanovení plošné ČSN EN , čl. 6 Hydroizolační folie 28 Stanovení objemové ČSN EN Beton 29 Stanovení ČSN EN , čl. 6.3 Profily z PVC 30 Stanovení plošné ČSN EN Textilie 31 Stanovení objemové ČSN EN 12467, čl Vláknocementové desky 32 Stanovení objemové ČSN EN 520+A1, čl Sádrokartonové desky 33 Stanovení objemové ČSN EN 12190, čl. 7.1 Výrobky a systémy pro 34 Stanovení objemové ZP2-IM /10 Pórobeton v suchém stavu (ČSN EN 678) 35 Stanovení nasákavosti a ČSN Dřevo navlhavosti 36 Stanovení nasákavosti ZP3-IM /95 (ČSN , čl ) Krytinové a izolační materiály 37 Stanovení nasákavosti ZP3-IM /99 Plasty (ČSN EN ISO 62 mimo čl.7.2) 38 Stanovení nasákavosti ČSN Nátěrové hmoty 39 Stanovení koeficientu ČSN EN Malty kapilární absorpce 40 Stanovení nasákavosti IM /09 Malty (ČSN , mimo čl. 1 8) 41 Stanovení nasákavosti ČSN EN Malty a lepidla 42 Stanovení nasákavosti ČSN , čl Cihly 43 Stanovení nasákavosti ČSN EN Zdící prvky 44 Stanovení nasákavosti ČSN EN Zdící prvky 45 Stanovení nasákavosti ČSN EN 12859, čl. 5.9 Sádrové tvárnice 46 Stanovení nasákavosti ČSN EN ISO , mimo Keramické obkladové prvky čl , 5.2, 6.2, 6.3, Stanovení nasákavosti ČSN EN Stanovení nasákavosti ČSN EN Stanovení nasákavosti ČSN EN Stanovení navlhavosti ZP3-IM /95 Beton (ČSN , čl Stanovení nasákavosti ČSN , čl. 7.5 Pórobeton 52 Stanovení nasákavosti ČSN EN 544, čl Asfaltové šindele 53 Stanovení nasákavosti IM /03 (ČSN ) Nátěrové hmoty Strana 9 z celkového počtu 24 stran

10 54 Stanovení nasákavosti IM /03 Beton (ČSN , čl. 4) 55 Stanovení absorpce vody ZP3-IM /06 Sádrokartonové desky (ČSN EN 520+A1, čl , 5.9.2) 56 Stanovení nasákavosti ČSN EN Hydroizolační pásy 57 Stanovení obsahu ČSN EN organických látek žíháním 58 Stanovení nepropustnosti pro vodu ZP5-IM /95 (ČSN , čl.53, 57 62) Krytinové a izolační materiály 59 Stanovení rychlosti pronikání ČSN EN Nátěrové hmoty vody 60 Stanovení nepropustnosti pro ČSN EN 492, čl Vláknocementové desky vodu 61 Stanovení odolnosti proti ČSN EN Pojistné hydroizolace propustnosti pro vodu 62 Stanovení vodotěsnosti ZP5-IM /95 Povrchové úpravy (ČSN ) 63 Stanovení odolnosti proti ČSN EN Textilie pronikání vody 64 Stanovení nepropustnosti ČSN EN 12467, čl Vláknocementové desky 65 Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 1928, metoda A Hydroizolační pásy a folie 66 Zkouška kapilární nasákavosti ETAG 004, čl Vnější tepelně izolační systémy s omítkou 67 Stanovení objemových změn ČSN EN ISO Tmely 68 Stanovení smrštění ČSN EN Malty a lepidla 69 Stanovení vlhkostní ČSN EN Zdící prvky roztažnosti 70 Neobsazeno 71 Stanovení rozměrové ZP6-IM /03 stability (ČSN EN 1603) 72 Stanovení rozměrové ČSN EN 1604 stability 73 Stanovení součinitele tepelné ZP6-IM /04 roztažnosti (ČSN EN Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN , mimo čl. 8.1, Hydroizolační pásy Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN Hydroizolační folie 76 Stanovení objemových změn ČSN , mimo čl. 3 Beton 77 Stanovení délkových změn ZP6-IM /10 Pórobeton (ČSN ) 78 Stanovení smrštění ČSN EN 479 Profily z PVC 79 Stanovení smrštění a ČSN EN A1, čl. 4.5 Pojiva a maltové směsi rozpínání 80 Stanovení vzniku trhlin ČSN EN 13963, čl. 5.3 Spárovací materiály Strana 10 z celkového počtu 24 stran

11 81 Stanovení součinitele teplotní ČSN EN 1770 Výrobky a systémy pro roztažnosti 82 Stanovení smrštění a rozpínání ČSN EN Výrobky a systémy pro 83 Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN ISO Podlahové krytiny a zvlnění po zahřátí 84 Stanovení rozměrové stálosti papírové pásky ČSN EN 13963, čl. 5.6 Spárovací materiály 85 Stanovení rozměrových změn ČSN EN Podlahové stěrkové hmoty 86 Stanovení smrštění ČSN EN 680 Pórobeton 87 Stanovení tržného zatížení a tažnosti ZP7-IM /95 (ČSN , čl ) Krytinové a izolační materiály 88 Stanovení odolnosti proti ČSN EN ISO Plasty dalšímu trhání 89 Stanovení tahových ČSN EN ISO Plasty 90 Stanovení tahových ZP7-IM /95 Plasty (ČSN EN ISO 527-3) 91 Stanovení tahových ČSN EN ISO Plasty 92 Stanovení tahových ČSN EN ISO Plasty 93 Stanovení pevnosti v tahu a ZP7-IM /95 Lehčené hmoty tažnosti (ČSN EN ISO 1798) 94 Stanovení smykové pevnosti ČSN EN 205 Lepidla v tahu 95 Stanovení smykové pevnosti ZP7-IM /99 Lepidla v tahu (ČSN EN 1465) 96 Stanovení elastického ZP7-IM /04 Tmely zotavení (ČSN EN ISO 7389) 97 Stanovení tahových ZP7-IM /95 Tmely (ČSN EN ISO 8339) 98 Stanovení tahových ZP7-IM /95 (ČSN EN ISO 8340) Tmely 99 Stanovení pevnosti v tahu ČSN EN 1607 kolmo k rovině desky 100 Stanovení pevnosti v tahu ČSN EN 1608 v rovině desky 101 Zkouška smykem ČSN EN Stanovení tahových ČSN EN Stanovení tahových ČSN EN Hydroizolační pásy 104 Stanovení tahových ZP7-IM /03 (ČSN EN ) Hydroizolační folie Strana 11 z celkového počtu 24 stran

12 105 Stanovení tahových ČSN EN 544, čl Asfaltové šindele 106 Tahová zkouška ČSN EN ISO Geosyntetika 107 Stanovení tahových ČSN EN ISO Geotextilie 108 Stanovení tahových ZP7-IM /05 (ČSN EN ISO 527-2) Plasty 109 Smyková odolnost ve spojích ZP7-IM /05 (ČSN EN ) Hydroizolační folie 110 Tahová zkouška IM /05 (EN 13964, čl. 5.3) Zavěšené podhledy 111 Stanovení pevnosti ve smyku ČSN EN 520+A1, čl Sádrokartonové desky 112 Stanovení odolnosti proti ČSN EN Hydroizolační pásy protrhávání 113 Stanovení odolnosti proti ČSN EN Hydroizolační folie protrhávání 114 Stanovení odolnosti proti ČSN EN Hydroizolační pásy odlupování ve spojích 115 Stanovení odolnosti proti ČSN EN Hydroizolační folie odlupování ve spojích 116 Stanovení smykové odolnosti ČSN EN Hydroizolační pásy ve spojích 117 Smyková zkouška ČSN EN 1373 Lepidla 118 Stanovení odolnosti proti ČSN EN 544, čl Asfaltové šindele protrhávání 119 Stanovení pevnosti v tahu ČSN EN 13963, čl.5.7 Spárovací materiály papírové pásky 120 Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky ETAG 016, příl. C, čl. C Stanovení pevnosti ve smyku ČSN EN 14293, čl. 4.3,4.5 a 4.7 Lepidla 122 Stanovení ohebnosti ČSN , čl Krytiny a izolační materiály 123 Stanovení ohybových ČSN EN ISO 178 Plasty 124 Zkouška tříbodovým ohybem ZP8-IM /01 (ČSN EN ISO 12017, čl. 6.1, 6.10) Polymetylmetakrylátové desky 125 Stanovení pevnosti v tahu za ZP8-IM /95 Malty ohybu (ČSN EN , čl. 8) 126 Stanovení příčné deformace ZP8-IM /00 Malty a lepidla (ČSN EN 12002) 127 Stanovení pevnosti v ohybu ZP8-IM /95 Malty a lepidla 128 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (ČSN EN , čl. 7.3, 7.5) ZP8-IM /95 (ČSN EN , čl. 6. Potěrové materiály Strana 12 z celkového počtu 24 stran

13 129 Stanovení pevnosti v tahu za ZP8-IM /05 Cihly ohybu a únosnosti (ČSN , mimo A) 130 Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN 492, čl Vláknocementové desky 131 Neobsazeno 132 Stanovení pevnosti v tahu za IM /11 Pórobeton ohybu (ČSN , čl. 6.4, ZP8-IM /98) 133 Zkouška ohybem ČSN EN 12089, metoda B 134 Stanovení pevnosti v tahu ZP8-IM /98 Beton ohybem (ČSN EN ) 135 Neobsazeno 136 Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN 1351 Pórobeton ohybu 137 Stanovení pevnosti v tahu IM /03 Beton ohybem 138 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (ČSN ISO 4013) ZP8-IM /95 (ČSN EN A1, čl ) 139 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN 12467, čl Stanovení pevnosti v tahu za IM /05 ohybu (EN 13964, čl ) 141 Zkouška ohybem IM /05 (EN 13964, čl. 5.2) 142 Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN , čl ohybu 143 Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN 13963, čl. 5.8 ohybu 144 Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN 520+A1, čl. 5.7, 5.8 ohybu a průhybu pod zatížením 145 Stanovení lomového zatížení v tahu za ohybu a průhybu pod zatížením ZP8-IM /12 (ČSN EN A1, čl. 5.6, 5.7) Pojiva a maltové směsi Vláknocementové desky Zavěšené podhledy Zavěšené podhledy Sádrová pojiva a malty Spárovací materiály Sádrokartonové desky Sádrové desky vyztužené vlákny 146 Stanovení propustnosti pro ZP9-IM /00 Nátěrové hmoty vodní páru (ČSN EN ISO 7783) 147 Stanovení propustnosti pro ČSN EN Malty vodní páru 148 Stanovení propustnosti pro ČSN EN Zdící prvky vodní páru 149 Stanovení difúze vodní páry IM /06 (ČSN , mimo čl. 19, 20 ČSN , mimo čl. 3, ZP9-IM /95, ZP9-IM /95) Stavební materiály Strana 13 z celkového počtu 24 stran

14 150 Stanovení propustnosti pro ZP9-IM /03 vodní páru (ČSN EN 12086) 151 Stanovení propustnosti pro ČSN EN vodní páru 152 Stanovení propustnosti pro ZP9-IM /03 Hydroizolační pásy a folie vodní páru (ČSN EN Stanovení prostupu vodních ZP9-IM /95 Povrchové úpravy par (ČSN , ZP9-IM /95) 154 Propustnost vodní páry ČSN EN 12467, čl Vláknocementové desky 155 Stanovení propustnosti pro ZP9-IM /06 Stavební materiály vodní páru (ČSN EN ISO 12572) 156 Stanovení stálosti za tepla ZP10-IM /95 (ČSN , čl , Krytinové a izolační materiály ZP10-IM /95) 157 Stanovení stékavosti ČSN EN ISO 7390 Tmely 158 Stanovení mrazuvzdornosti ZP10-IM /95 Malty (ČSN ) 159 Zkouška mrazuvzdornosti IM /07 Cihly (ČSN , ZP10-IM /95) 160 Zkouška mrazuvzdornosti a ČSN EN 492, čl , Vláknocementové desky zkouška teplo-déšť 161 Neobsazeno 162 Stanovení odolnosti proti vlivům mrazu ČSN EN ISO Keramické obkladové prvky 163 Stanovení odolnosti při ČSN EN střídavém zmrazování a rozmrazování 164 Zkouška umělého stárnutí ČSN EN 1296 Hydroizolační pásy a folie 165 Stanovení mrazuvzdornosti ZP10-IM /95 (ČSN , ZP10-IM /95) 166 Zkouška cyklického zmrazování a vysušování ZP10-IM /95 (ČSN , ZP 10 IM /95) 167 Stanovení mrazuvzdornosti ZP10-IM /95 (ČSN ) 168 Zkouška náhlými teplotními ZP10-IM /95 změnami (ČSN Stanovení chování po ČSN EN 478 tepelném namáhání 170 Stanovení odolnosti proti ČSN EN 544, čl , zpuchýřování a stékání Beton Pórobeton Povrchové úpravy Povrchové úpravy Profily z PVC Asfaltové šindele Strana 14 z celkového počtu 24 stran

15 171 Stanovení mrazuvzdornosti ČSN EN Zdící prvky 172 Stanovení mrazuvzdornosti, teplo - déšť ČSN EN 12467, čl , Vláknocementové desky 173 Stanovení odolnosti proti ČSN EN 1110 Hydroizolační pásy stékání při zvýšené teplotě 174 Stanovení tepelné slučitelnosti ZP10-IM /06 (ČSN EN ) Výrobky a systémy pro 175 Stanovení tepelné slučitelnosti ZP10-IM /06 (ČSN EN ) Výrobky a systémy pro 176 Stanovení tepelné slučitelnosti ZP10-IM /06 (ČSN EN ) Výrobky a systémy pro 177 Posouzení po zmrazovacíchrozmrazovacích cyklech ETAG 004, čl , Vnější tepelně izolační systémy s omítkou simulační metodou 178 Stanovení ph ZP11-IM /03 (ČSN EN 12860, čl. 6.8) Sádrová lepidla 179 Stanovení rozpustných látek IM /03 Stavební materiály (ČSN , čl , Stanovení účinků kapalných ZP12-IM /95 Plasty chemikálií (ČSN EN ISO 175) 181 Stanovení odolnosti ZP12-IM /95 Nátěrové hmoty kapalinám (ČSN EN ISO Stanovení odolnosti ZP12-IM /95 Nátěrové hmoty kapalinám (ČSN EN ISO ) 183 Zkouška teplou vodou a ČSN EN 492, čl , Vláknocementové desky zkouška nasáknutím a vysušením 184 Stanovení chemické ČSN EN ISO Keramické obkladové prvky odolnosti 185 Zkouška kapalnými ČSN EN 1847 Hydroizolační pásy chemikáliemi 186 Stanovení účinků kapalných IM /03 Plasty chemikálií (ČSN ISO 175) 187 Zkouška teplou vodou ČSN EN 12467, čl Vláknocementové desky 188 Zkouška nasáknutí - ČSN EN 12467, čl Vláknocementové desky vysoušení 189 Stanovení tepelné slučitelnosti ZP12-IM /06 (ČSN EN Výrobky a systémy pro 190 Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému ZP12-IM /06 (ČSN EN 13529) Výrobky a systémy pro napadení 191 Zkouška v odlupování ČSN EN ISO Lepidla 192 Zkouška přilnavosti ZP13-IM /99 (ČSN EN ISO 4624) Nátěrové hmoty Strana 15 z celkového počtu 24 stran

16 193 Stanovení přilnavosti a ČSN EN ISO 9046 Tmely soudržnosti 194 Stanovení přilnavosti a ČSN EN ISO 9047 Tmely soudržnosti 195 Stanovení přilnavosti a ZP13-IM /99 Tmely soudržnosti (ČSN EN ISO 10590) 196 Stanovení přilnavosti a ČSN EN ISO Tmely soudržnosti 197 Stanovení přídržnosti ČSN EN Malty 198 Stanovení soudržnosti ČSN EN Malty 199 Stanovení skluzu ČSN EN 1308 Malty a lepidla 200 Stanovení přídržnosti ČSN EN 1324 Malty a lepidla 201 Stanovení doby zavadnutí ČSN EN 1346 Malty a lepidla 202 Stanovení přídržnosti ČSN EN 1348 Malty a lepidla 203 Stanovení přídržnosti ČSN EN Malty a lepidla 204 Stanovení přídržnosti ČSN EN Potěrové materiály 205 Stanovení přídržnosti ČSN EN 12860, čl. 6.7 Sádrová lepidla 206 Stanovení přídržnosti ČSN EN Stanovení přídržnosti ZP13-IM /95 Povrchové úpravy (ČSN ) 208 Stanovení přídržnosti ČSN EN , čl. 4.6 Sádrová pojiva a malty 209 Stanovení přídržnosti ZP13-IM /06 Spárovací materiály (ČSN EN 13963, čl. 5.5) 210 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou ZP13-IM /06 (ČSN EN 1542, Výrobky a systémy pro ZP13-IM / Stanovení slučitelnosti s mokrým betonem ZP13-IM /06 (ČSN EN 13578) Výrobky a systémy pro 212 Zkouška odlepováním ČSN EN 1372 Lepidla 213 Stanovení přídržnosti ČSN EN 14496, čl. 4.6 Sádrová lepidla 214 Stanovení přídržnosti/ ČSN EN 13950, čl. 5.4 Sádrokartonové panely soudržnosti izolační vrstvy 215 Stanovení přídržnosti tahem ČSN EN 14293, čl. 4.4 a 4.6 Lepidla 216 Stanovení rozměrů ZP14-IM /98 Krytiny a izolační materiály (ČSN , čl. 9 ) 217 Stanovení rozměrů ZP14-IM /01 (ČSN EN ISO 12017, čl. 6.2, Polymetylmetakrylátové desky 6.3, 6.4) 218 Stanovení rozměrů ČSN EN Zdící prvky 219 Stanovení rozměrů ČSN EN 492, čl. 7.2 Vláknocementové desky 220 Neobsazeno 221 Stanovení rozměrů ČSN EN Stanovení tloušťky ČSN EN Stanovení pravoúhlosti ČSN EN Stanovení rovinnosti ČSN EN Stanovení rozměrů ČSN EN Strana 16 z celkového počtu 24 stran

17 226 Stanovení tloušťky ČSN EN Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity ČSN EN Stanovení rozměrů a přímosti ČSN EN Hydroizolační pásy 229 Stanovení rozměrů a přímosti ČSN EN Hydroizolační pásy 230 Stanovení tloušťky ČSN EN , čl. 4 Hydroizolační pásy 231 Stanovení tloušťky ČSN EN , čl. 5 Hydroizolační pásy 232 Stanovení rozměrů ČSN EN Beton 233 Stanovení rozměrů ČSN , čl. 10 Pórobeton 234 Stanovení rozměrů ČSN EN 12608, čl. 6.2 Profily z PVC 235 Stanovení geometrických ČSN EN 544, čl. 6.3 Asfaltové šindele 236 Stanovení rozměrů ČSN EN ISO 14632, čl. 5.4 Vytlačované desky z polyetylénu 237 Stanovení tloušťky, délky, šířky a pravoúhlosti ČSN EN ISO 15013, čl , 5.4.2, Vytlačované desky z polypropylénu 238 Stanovení rozměrů ČSN EN ISO , čl. 6.4 Desky z polymetylmetakrylátu 239 Stanovení rozměrů ČSN EN ISO , čl. 6.4 Desky z polymetylmetakrylátu 240 Stanovení rozměrů ČSN EN ISO 11963, čl. 4.4 Polykarbonátové folie 241 Stanovení rozměrů a ČSN EN 12467, čl. 7.2 Vláknocementové desky geometrických 242 Stanovení šířky, délky a ČSN EN 520+A1, Sádrokartonové desky tloušťky čl. 5.2, 5.3, Stanovení rozměrů ČSN EN 13950, čl. 5.2 Sádrokartonové panely 244 Stanovení rovinnosti ČSN EN 13950, čl. 5.4 Sádrokartonové panely 245 Stanovení tlakových ČSN EN ISO 604 Plasty 246 Stanovení odporu proti ZP15-IM /99 Lehčené hmoty stlačení (ČSN EN ISO Stanovení odporu proti ZP15-IM /99 Lehčené hmoty stlačení (ČSN EN ISO ) 248 Zkouška pevnosti v tlaku ZP15-IM /98 Skleněné duté tvárnice (ČSN EN , čl. 6.1, příloha A) 249 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN , mimo čl. 8 Malty 250 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN , mimo čl. Malty a lepidla 7.3, Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN , mimo čl. Potěrové materiály 5.2.1, Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN A1 Zdící prvky 253 Zkouška tlakem ČSN EN 826 Strana 17 z celkového počtu 24 stran

18 254 Stanovení dotvarování ČSN EN 1606 tlakem 255 Stanovení smykové pevnosti ČSN EN v tlaku 256 Stanovení odolnosti při ČSN EN bodovém zatížení 257 Stanovení odolnosti proti ČSN EN vtlačení 258 Stanovení pevnosti v tlaku ZP15-IM /98 Beton (ČSN EN ) 259 Stanovení pevnosti v tlaku IM /03 Pěnové sklo (ČSN , čl. 15, 17) 260 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN , čl Sádrová pojiva a malty 261 Stanovení odolnosti proti statickému zatížení ČSN EN Hydroizolační pásy a folie 262 Stanovení pevnosti svařených ZP15-IM /06 Profily z PVC rohů a T spojů (ČSN EN 514) 263 Stanovení smykové pevnosti IM /05 Lepidla v tlaku (ČSN ISO 6238) 264 Stanovení tvrdosti ČSN EN , čl Sádrová pojiva a malty 265 Stanovení odolnosti proti ČSN EN 14909, příloha B Hydroizolační pásy a folie deformaci pod zatížením 266 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 12190, čl. 7.2 Výrobky a systémy pro 267 Stanovení modulu pružnosti v tlaku ČSN EN Výrobky a systémy pro 268 Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN 679 Pórobeton 269 Zkouška náchylnosti k tvorbě ČSN Cihly výkvětů 270 Stanovení vzlínavosti IM /09 Beton (ČSN , čl. 5, ZP16-IM /95) 271 Stanovení vzlínavosti ZP16-IM /95 Pórobeton (ČSN , čl. 7.4) 272 Stanovení deformace po IM /95 Lehčené materiály zatížení tlakem a teplotou 273 Stanovení deformace po ZP17-IM /98 zatížení tlakem a teplotou (ČSN EN 1605) 274 Měření obsahu přírodních ZP-23 Stavební materiály radionuklidů Ra-226, K-40, Th-228 (Vyhláška 307/2002 Sb.) 275 Stanovení odolnosti proti ČSN EN rázu 276 Stanovení odolnosti proti proražení ČSN EN 477 Profily z PVC Strana 18 z celkového počtu 24 stran

19 277 Stanovení tvrdosti povrchu ČSN EN 520+A1, čl Sádrokartonové desky desky 278 Stanovení odolnosti proti ČSN EN Hydroizolační pásy a folie nárazu 279 Stanovení odolnosti proti ČSN EN ISO Nátěrové hmoty úderu 280 Stanovení odolnosti proti ČSN EN ISO Nátěrové hmoty úderu 281 Stanovení odolnosti proti rázu tvrdého tělesa ETAG 004, čl Vnější tepelně izolační systémy s omítkou 282 Stanovení vzhledu ČSN EN ISO 15013, čl. 5.3 Desky z polypropylénu 283 Stanovení vzhledu, barvy ČSN EN ISO , čl. 5.2, 5.3, 6.2, 6.3 Polymetylmetakrylátové desky 284 Stanovení vzhledu, barvy ČSN EN ISO , čl. 6.2, 6.3 Polymetylmetakrylátové desky 285 Stanovení stupně ČSN EN ISO Nátěrové hmoty puchýřkování 286 Stanovení stupně praskání ČSN EN ISO Nátěrové hmoty 287 Stanovení stupně odlupování ČSN EN ISO Nátěrové hmoty 288 Stanovení zjevných vad ČSN EN Hydroizolační pásy 289 Stanovení zjevných vad ČSN EN Hydroizolační folie 290 Stanovení vizuálních ČSN EN 1013+A1, čl. 5.1 Plastové desky 291 Stanovení doby ČSN EN , čl. 6 Malty zpracovatelnosti 292 Stanovení vodního ČSN EN , čl , Sádrová pojiva a malty součinitele a doby tuhnutí Stanovení doby tuhnutí ČSN EN 13963, čl. 5.2 Spárovací materiály 294 Stanovení doby tuhnutí ZP23-IM /06 (ČSN EN 13294) Výrobky a systémy pro 295 Stanovení dob tuhnutí ČSN EN A1, čl. 4.3 Pojiva a maltové směsi 296 Stanovení hodnoty rozlití ČSN EN A1, čl. Pojiva a maltové směsi , Stanovení konzistence ČSN EN 14293, čl. 4.2 Lepidla v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace Pořadová čísla zkoušek 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace Strana 19 z celkového počtu 24 stran

20 Vysvětlivky: IM interní metodika Zkušebny fyzikálních materiálů, konstrukcí a budov - Praha ZP zkušební postup Zkušebny fyzikálních materiálů, konstrukcí a budov Praha 4. Požárně technická laboratoř Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu je k dispozici na webových stránkách laboratoře. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1 Stanovení bodu vzplanutí kapalin podle Abel - Penskyho 2 Stanovení bodu vzplanutí kapalin podle Penskyho - Martense 3 Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření kapalin podle Clevelanda 4 Stanovení bodu vzplanutí kapalin rychlá rovnovážná metoda 5 Stanovení teploty vznícení a teplotní třídy hořlavých par kapalin Stanovení teploty vzplanutí, 6 vznícení a žhnutí materiálů pevného skupenství 7 Stanovení spalného tepla látek a materiálů kapalného a pevného skupenství 8 Stanovení zapalitelnosti čalouněných výrobků a lůžkovin ČSN EN 57 ČSN EN ISO 1523 ČSN EN 924 ČSN EN ISO 2719 ČSN EN ISO 2592 ČSN EN ISO 3679 (pro bod vzplanutí > 5 C) ČSN EN ČSN ČSN EN ISO 1716, mimo přílohy A ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN EN ISO ČSN EN ISO , ISO , ISO , ČSN EN 597-1, ČSN EN Hořlavé kapaliny Hořlavé kapaliny Hořlavé kapaliny Hořlavé kapaliny Hořlavé kapaliny Hořlavé tuhé látky Hořlavé kapaliny a tuhé látky Čalouněné výrobky a lůžkoviny Strana 20 z celkového počtu 24 stran

21 9 Stanovení zapalitelnosti plošných textilií 10 Stanovení šíření plamene po plošných textiliích 11 Stanovení nehořlavosti stavebních výrobků 12 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot 13 Stanovení zapalitelnosti stavebních výrobků 14 Stanovení třídy hořlavosti stavebních výrobků 15 Zkoušky odolnosti protihlukových bariér proti požáru 16 Reakce na oheň stavebních výrobků SBI test 17 Zkoušení reakce na oheň podlahových krytin 18 Zkoušení odkapávání hořících hmot ze stropů, podhledů a střech 19 Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot 20 Stanovení vertikálního šíření plamene po povrchu fasád 21 Stanovení hořlavosti materiálů pro výrobu a interiéry automobilů, traktorů, lesnických a zemědělských strojů ČSN EN ISO 6940, ČSN EN 1101-mimo čl. 4, ČSN EN mimo čl. 4 ČSN EN ISO 6941, ČSN EN 1102-mimo čl.5, ČSN EN 1103-mimo čl.4, ČSN EN 1624-mimo čl.4 ČSN EN ISO 1182 ZP (ČSN ) ČSN EN ISO , ISO DIN , čl.6 ČSN EN , příl. A, čl. A.3 ČSN EN ČSN EN ISO ČSN ČSN ČSN ISO ČSN ISO 3795, DIN 75200, FMVSS , čl. S5, direktiva 95/28/ES - z , přílohy IV,V, VI, Plošné textilie Plošné textilie Stavební výrobky Stavební hmoty Stavební výrobky Stavební výrobky Zařízení pro snížení hluku silničního provozu Stavební výrobky Podlahové krytiny Stavební výrobky Stavební hmoty Stavební výrobky Materiály pro konstrukci automobilů, traktorů, lesnických a zemědělských strojů 22 Stanovení hořlavosti materiálů pro konstrukci kolejových vozidel DIN : , čl , DIN 54341, UIC 564-2, přílohy 4 až 6,8,10 až 13, DIN 54837: Materiály pro konstrukci kolejových vozidel v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 21 z celkového počtu 24 stran

22 Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace Pořadová čísla zkoušek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace Vysvětlivky: DIN Deutsches Institut für Normung UIC Union Internationale des Chemins de Feu FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards ES Evropská komise ZP Zkušební předpis - interní zkušební předpis Zkušebny fyzikálních materiálů, konstrukcí a budov Praha Strana 22 z celkového počtu 24 stran

23 5. Laboratoř technických zařízení budov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu je k dispozici na webových stránkách laboratoře. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1 Neobsazeno 2 Zkoušení tlakových ztrát P ČSN EN ČSN EN ČSN Zkoušení odolnosti proti přetlaku 4 Zkoušení tepelného výkonu tepelných čerpadel 5 Zkoušení objemového průtoku vzduchu (clonou) 6 Zkoušení objemového průtoku vzduchu (anemometrem) 7 Zkoušení tlakových parametrů 8 Zkoušení těsnosti spojů vnitřních rozvodů 9 Zkoušení objemového průtoku vody průtokoměrem P ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN P /A,B ČSN P ČSN P /B ČSN P ČSN ČSN EN ČSN EN Zkoušení výměníků tepla ČSN EN 306 ČSN EN Zkoušení potrubních prvků ČSN EN 1886 větrání budov 12 Zkoušení rekuperačních NT VVS 021 jednotek NT VVS 022 Otopná tělesa, konvektory Otopná tělesa, konvektory Tepelná čerpadla Ventilátory Ventilátory, klimatizační jednotky Ventilátory Vzduchotechnické rozvody, vodovody Tepelná čerpadla, konvektory Výměníky tepla Vzduchotechnické rozvody Rekuperační jednotky v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Strana 23 z celkového počtu 24 stran

24 Dodatek: Flexibilní rozsah akreditace 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pořadová čísla zkoušek Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůže laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace Vysvětlivky: P 02 XXXX zkušební postup Zkušebny fyzikálních materiálů, konstrukcí a budov - Praha NT VVS Technická specifikace pro zkoušení NORDTEST, Finsko Strana 24 z celkového počtu 24 stran

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pobočka Praha - Uhříněves 2. Pobočka Brno areál Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno 3. Pobočka Praha - Malešice areál Ekola Group, Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín Louky List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. M. Figalla Ing. Al-Hajjar Petr Pokorný vedoucí zkušební

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 863/2015 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 99/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 99/2017 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř požaduje/uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Izolace stavebních materiálů K123 YISM z Přednášející: doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. Místnost: D1062 (D059) Konzultační

Více

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.30 Září 2014 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení ČSN EN 13964 ed. 2 74 4521 Suspended ceilings Requirements and test methods Plafonds suspendus Exigences et méthodes

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: List 1 z 35 Pracoviště certifikačního orgánu: pořadové název pracoviště adresa pracoviště 1 Pracoviště Praha Pražská 16, 102 00 Praha 10- Hostivař 2 Pracoviště

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 4045 ČSN EN ISO 287. ČSN EN ISO ČSN EN ISO 20344, čl ČSN EN ISO 4098 ČSN EN ISO 3071

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 4045 ČSN EN ISO 287. ČSN EN ISO ČSN EN ISO 20344, čl ČSN EN ISO 4098 ČSN EN ISO 3071 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 0). Lze provést ověření stálosti vlastností podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/20, ve znění pozdějších

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 4045 ČSN EN ISO 287. ČSN EN ISO ČSN EN ISO 20344, čl ČSN EN ISO 4098 ČSN EN ISO 3071

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 4045 ČSN EN ISO 287. ČSN EN ISO ČSN EN ISO 20344, čl ČSN EN ISO 4098 ČSN EN ISO 3071 Zkušebna kožedělných a ních materiálů a výrobků Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku.

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz PODLAHY Skladba podlahy Kontaktní X Nekontaktní obsahují vzduchovou mezeru vrstva nášlapná(vč. spojovacích hmot) vrstva

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10)

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Ověřování stálosti vlastností lze provést také dle ETAG 031 (používaného jako EAD) podle nařízení Evropského

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody. 1 Tlakové zkoušky 1.1 Tlaková zkouška ČSN , čl. 3.2, 3.3, 3.4 Tlakové požární hadice

Identifikace zkušebního postupu/metody. 1 Tlakové zkoušky 1.1 Tlaková zkouška ČSN , čl. 3.2, 3.3, 3.4 Tlakové požární hadice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) TN se nevztahuje na výrobky deklarované dle ČSN EN 12467 ed.2, ověřování stálosti vlastností dle nařízení

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) nařízení vlády č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KPG SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) Požadavky a principy konstrukčního řešení Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Lze provést ověření stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011,

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina):

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro

Více

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Skladby stavebních konstrukcí Ing. Jan Přindiš 03_2017 Rekonstrukce provozu kuchyně menzy v Italské budově areálu VŠE v Praze 2 Obsah dokumentace : 1. ÚVODEM... 3

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 /2005Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 /2005Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

AKUSTICKA. Jan Řezáč

AKUSTICKA. Jan Řezáč AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. ZL TZÚS Praha, s. p., TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 3. Zkušební věž bezpečnostních komponent výtahů U Průhonu 14, Praha 7 2. Značky Praha s. r. o. Černý

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén SYNTHOS XPS PRIME S Extrudovaný polystyrén Strana 1 z 6 Technický list Datum vydání: 17/12/2013 Vydání: 1 Schválil: Daniel Siwiec Produktový manažer CHARAKTERISTIKA VÝROBKU Synthos XPS PRIME je tepelně

Více

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Tepelné pásy TP EKO Tepelné pásy EKO jsou určeny pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina):

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro

Více

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty Normové Výpočtové Měrná Objemová Součinitel tepelná Faktor Součinitel hmotnost difuze kapacita v difuzního tepelné v suchém vodní Položka

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Sikafloor -81 EpoCem PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

Sikafloor -81 EpoCem PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 60460760 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ: 60460760 EN 1504-2:2004 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - část

Více

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd. λ Izolace vakuová má využití v místech, kde není dostatek prostoru pro vložení klasické tepelné izolace. Je vhodná i do skladeb podlah s podlahovým vytápěním. Používá se ve stavebnictví (v nezatížených

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) SVISLÉ KONSTRUKCE Technologické a materiálové rozdělení zděné konstrukce

Více

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. zkušební laboratoř Pikartská 1337/7, Ostrava - Radvanice

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. zkušební laboratoř Pikartská 1337/7, Ostrava - Radvanice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.9.2006

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Tepelněizolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro

Více

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). nařízení vlády č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 09.2, ( 5) TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU

Systém podlahového vytápění. Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU Systém podlahového vytápění Euroflex extra ODOLNÝ SYSTÉM PRO SAMONIVELAČNÍ STĚRKU systém Euroflex extra VELMI ODOLNÝ A UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM Velký kontakt trubky s deskou, typický pro systémové desky, je

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

EKOLA group, spol. s r.o. Zkušební laboratoř EKOLA group Mistrovská 4/558, Praha 10, Malešice

EKOLA group, spol. s r.o. Zkušební laboratoř EKOLA group Mistrovská 4/558, Praha 10, Malešice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště ZL Praha Mistrovská 4, 108 00 Praha 10 2. Pracoviště ZL - Plzeň Radyňská 29, 326 00 Plzeň 3. Pracoviště ZL - Turnov Palackého 190, 511 01 Turnov 4. Pracoviště

Více