Identifikace zkušebního postupu/metody

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikace zkušebního postupu/metody"

Transkript

1 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice (0400) Tolstého 447, Teplice 5. zkušebna Předměřice n. L. (0500) Průmyslová 283, Předměřice nad Labem 6. zkušebna Brno (0600) Hněvkovského 77, Brno 7. zkušebna Ostrava (0700) U Studia 14, Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. zkušebna Praha 1.2 Beton, přísady a vlákna do betonu 1.2.1* Zkouška sednutím ČSN EN Čerstvý beton 1.2.2* Zkouška VeBe ČSN EN Čerstvý beton 1.2.3* Zkouška rozlitím ČSN EN Čerstvý beton 1.2.4* Stanovení objemové ČSN EN Čerstvý beton hmotnosti 1.2.5* Stanovení obsahu vzduchu - ČSN EN Čerstvý beton tlakové metody Stanovení mrazuvzdornosti ČSN betonu Stanovení odolnosti povrchu ČSN metoda A, C cementového betonu proti působení vody a CH.R.L * Zkoušení tvarů a rozměrů ČSN EN * Stanovení pevnosti betonu ČSN EN v tlaku včetně výroby a ošetřování zkušebních těles ČSN EN ČSN EN Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN zkušebních těles Stanovení pevnosti v tahu ČSN EN ohybem zkušebních těles Stanovení pevnosti v příčném ČSN EN tahu zkušebních těles Stanovení objemové ČSN EN hmotnosti ztvrdlého betonu Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou ČSN EN Strana 1 z celkového počtu 103 stran

2 Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku ČSN ISO * Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN * Stanovení tvrdosti odrazovým ČSN EN tvrdoměrem * Zkouška pevnosti betonu v tlaku tvrdoměrnými metodami (Schmidt N. L.) ČSN Stanovení doby tuhnutí ČSN EN Přísady do betonu a malt Stanovení odlučování vody ČSN EN Přísady do betonu a malt z betonu Zkouška kapilární absorpce ČSN EN Přísady do betonu a malt Stanovení obsahu sušiny ČSN EN Přísady do betonu a malt Stanovení charakteristik ČSN EN Přísady do betonu a malt vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu Stanovení pevnosti v tahu za ČSN EN A1 Beton s kovovými vlákny ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost) Stanovení objemové ČSN EN 678 Autoklávovaný beton hmotnosti v suchém stavu Stanovení mechanických vlastností (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku dostředném) ČSN EN 679 Pórobeton 1.3 Drobné betonové výrobky 1.3.1* Stanovení rozměrů ČSN EN 1338 příl. C Betonové výrobky 1.3.2* Stanovení rozměrů ČSN EN 1339 příl. C Betonové výrobky 1.3.3* Stanovení rozměrů ČSN EN 1340 příl. C Betonové výrobky Stanovení celkové ČSN EN 1338 příl. E Betonové výrobky nasákavosti Stanovení celkové ČSN EN 1339 příl. E Betonové výrobky nasákavosti Stanovení celkové ČSN EN 1340 příl. E Betonové výrobky nasákavosti Stanovení pevnosti v příčném ČSN EN 1338 příl. F Betonové výrobky tahu Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN 1339 příl. F Betonové výrobky a lomové zatížení Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN 1340 příl. F Betonové výrobky Stanovení obrusnosti - ČSN EN 1338 příl. H Betonové výrobky Bohme Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování ČSN EN 1338 příl. D Betonové výrobky Strana 2 z celkového počtu 103 stran

3 Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování 1.4 Stavební dílce a konstrukce betonové ČSN EN 1339 příl. D ČSN EN 1340 příl. D Betonové výrobky Betonové výrobky 1.4.1* Stanovení tvarů a rozměrů, ČSN Stavební dílce vzhled 1.4.2* Stanovení rozměrů ČSN EN 991 Dílce z mezerovitého betonu a z pórobetonu Zkoušky pevnosti a únosnosti ČSN EN 1916 jen příl. C Betonové trouby Zkoušky pevnosti a únosnosti ČSN EN 1917 mimo příl. C, Betonové šachty D Stanovení únosnosti ve smyku ČSN EN 1168+A3 příl. J Betonové dutinové panely Stanovení mechanické odolnosti a stability - zkouškou ČSN EN 1520 ed. 2 příl. B Vyztužené dílce z mezerovitého betonu Stanovení rázové pevnosti ČSN Stavební dílce Stanovení hmotnosti dílce ČSN Stavební dílce 1.5 Stavební dřevo, dřevěné dílce, výrobky na bázi dřeva a vláknocementové 1.5.1* Statické zatěžovací zkoušky ČSN EN 380 Dřevěné konstrukce Stanovení únosnosti a tuhosti ČSN EN 594 Dřevěné konstrukce Stanovení únosnosti a ČSN EN 595 Dřevěné konstrukce přetvárného chování Zkouška měkkým rázem ČSN EN 596 Dřevěné konstrukce Stanovení fyzikálních a ČSN EN 408+A1 Konstrukční a lepené dřevo mechanických vlastností Stanovení znaků třídění vizuálně ČSN Jehličnaté řezivo pro konstrukční prvky Smyková zkouška ČSN EN příl. D Lepené dřevo 1.5.8* Zkoušky rozměrů a geometrických charakteristik ČSN EN A1 čl. 7.2 Vláknocementové ploché desky 1.5.9* Stanovení vlhkosti ČSN EN Konstrukční dřevo Stanovení vlhkosti ČSN EN 322 Desky na bázi dřeva Stanovení odolnosti proti ČSN EN 1128 Cementotřískové desky proražení tvrdým tělesem Zkoušení spojů dřevěných konstrukcí ČSN EN 1380 Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Zkoušení spojů dřevěných konstrukcí ČSN EN 1075 Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Zkoušení spojů dřevěných konstrukcí ČSN EN 1381 Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Zkoušení spojů dřevěných konstrukcí ČSN EN 1382 Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Strana 3 z celkového počtu 103 stran

4 Zkoušení spojů dřevěných konstrukcí ČSN EN 1383 Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Zkoušení spojů dřevěných konstrukcí ČSN EN Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Stanovení rozměrů ČSN EN A1, čl. 5 Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce Stanovení krouticího momentu únosnosti při zašroubování vrutů ČSN EN Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce 1.7 Skleněné mřížky, geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Stanovení pevnosti v tahu a protažení síťoviny ČSN EN Materiály, výrobky a systémy hydro Skleněná síťovina Stanovení délky, šířky ČSN EN Asfaltové pásy a přímosti Stanovení délky, šířky ČSN EN Plastové a pryžové fólie a přímosti Stanovení tloušťky ČSN EN Asfaltové pásy Stanovení plošné hmotnosti ČSN EN Asfaltové pásy Stanovení tloušťky ČSN EN Plastové a pryžové pásy Stanovení plošné hmotnosti ČSN EN Plastové a pryžové pásy a fólie Stanovení zjevných vad ČSN EN Asfaltové pásy Stanovení zjevných vad ČSN EN Plastové a pryžové pásy a fólie Stanovení odolnosti proti stékání ČSN EN 1110 Asfaltové pásy Stanovení tahových vlastností ČSN EN Asfaltové pásy Stanovení tahových vlastností ČSN EN Plastové a pryžové pásy a fólie Neobsazeno * Stanovení přilnavosti v tahu ČSN EN Hydroizolace betonových mostovek Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 1928 Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie Stanovení vodotěsnosti ČSN EN Asfaltové polymerem modifikované tmely Stanovení propustnosti vodní ČSN EN 1931 Asfaltové, plastové páry Stanovení prostupu vodní páry ČSN EN ISO a pryžové pásy a fólie Hygroskopické, nehygroskopické stavební materiály, opláštěné výrobky Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN Asfaltové pásy Strana 4 z celkového počtu 103 stran

5 Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN Plastové a pryžové pásy, fólie Stanovení odolnosti vůči dlouhodobému vystavení ČSN EN 1296 Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie zvýšené teplotě Stanovení odolnosti proti ČSN EN 544 ed. 2 čl Asfaltové šindele vzniku puchýřů Stanovení geometrických ČSN EN 544 ed. 2 čl. 6.3 Asfaltové šindele vlastností Stanovení nasákavosti ČSN EN 544 ed. 2 čl Asfaltové šindele Stanovení plošné hmotnosti ČSN EN 544 ed. 2 čl. 6.2 Asfaltové šindele asfaltu Stanovení odolnosti proti delaminaci EOTA TR 004 Lité střešní hydro sestavy Stanovení odolnosti proti zatížení větrem EOTA TR 005 Lité střešní hydro sestavy Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 14891, metoda A.7 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené Stanovení odolnosti proti umělému stárnutí (fluorescenční UV lampy) Stanovení odolnosti proti umělému stárnutí při dlouhodobé kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody Stanovení odolnosti proti dynamickému vtlačení Stanovení odolnosti proti statickému vtlačení Stanovení zrychleného stárnutí za tepla Stanovení zrychleného stárnutí pomocí horké vody Stanovení účinku kapalných chemikálii včetně vody Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích (rozlupčivosti fólií) Stanovení odolnosti proti protrhávání(dřík hřebíku) Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích EOTA TR 010 ČSN EN 1297 EOTA TR 006 EOTA TR 007 mimo c) EOTA TR 011 EOTA TR 012 ČSN EN 1847 ČSN EN ČSN EN ČSN EN keramické obklady Lité střešní hydro sestavy atd. Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie Lité střešní hydro sestavy atd. Lité střešní hydro sestavy atd. Lité střešní hydro sestavy atd. Lité střešní hydro sestavy Plastové a pryžové pásy a fólie Asfaltové pásy Asfaltové pásy Plastové a pryžové pásy a fólie Strana 5 z celkového počtu 103 stran

6 Stanovení smykové odolnosti ve spojích ČSN EN Kámen, kamenivo, neaktivní příměsi do betonu, zeminy Plastové a pryžové pásy a fólie Stanovení odolnosti proti ČSN EN zmrazování a rozmrazování Stanovení zrnitosti - Sítový ČSN EN rozbor Stanovení tvaru zrn - tvarový ČSN EN index Stanovení podílu drcených ČSN EN zrn v hrubém kamenivu Stanovení odolnosti proti ČSN EN drcení Stanovení sypné hmotnosti ČSN EN a mezerovitosti volně sypaného kameniva Stanovení vlhkosti sušením ČSN EN v sušárně Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti ČSN EN Zkouška síranem hořečnatým ČSN EN Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti ČSN EN Umělý kámen 1.14 Kovy ve stavebnictví a kovové dílce * Zkouška tahem ČSN EN ISO Kovové výrobky Zkouška tahem ČSN EN ISO čl. 5 Kovové výrobky Zkouška tahem ČSN EN ISO čl Kovové výrobky Zkouška tahem ČSN EN ISO čl Kovové výrobky Zkouška ohybem ČSN EN ISO 7438 čl.4.1. Kovové výrobky Zkouška ohybem ČSN EN ISO Kovové výrobky čl Zkouška ohybem ČSN EN ISO čl Kovové výrobky * Stanovení tvarové a rozměrové přesnosti ČSN EN ISO čl.10, Kovové výrobky 11 tvářených výrobků Stanovení úhlové přesnosti ČSN EN Kovové výrobky Zkouška únavy ČSN EN ISO čl. 8 Kovové výrobky Strana 6 z celkového počtu 103 stran

7 * Zjišťování kvality povrchové ochrany kovů - mikroskopická zkouška ČSN EN ISO 1463 Kovové výrobky Zkouška střihem ČSN EN ISO Kovové výrobky čl Zkouška střihem ČSN EN ISO Kovové výrobky čl Smyková zkouška ČSN EN příl. B.3, metoda 1 Příhradové nosníky z betonářské oceli Zkouška solnou mlhou ČSN EN ISO 9227, čl. 5.2 Kovové výrobky Stanovení rozměrů a mezních ČSN EN Kovové výrobky úchylek rozměrů organického povlaku Zkouška krutem ČSN EN ISO 10666, čl Samovrtné šrouby 1.17 Malty, maltové směsi, sanační hmoty, potěry Zkouška mrazuvzdornosti ČSN Malty pro zdivo Stanovení konzistence čerstvé ČSN EN Čerstvá malta malty s použitím střásacího stolku Stanovení konzistence čerstvé ČSN EN Čerstvé malty malty s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace Stanovení objemové ČSN EN Čerstvé malty hmotnosti čerstvé malty Zkouška obsahu vzduchu v ČSN EN Čerstvé malty provzdušněné čerstvé maltě Zkouška zpracovatelnosti ČSN EN Čerstvé malty čerstvé malty Stanovení objemové ČSN EN Suché malty hmotnosti suché zatvrdlé malty Zkouška pevnosti malty v tlaku ČSN EN Suché zatvrdlé malty Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN Potěrové materiály Zkouška pevnosti malty ČSN EN Suché zatvrdlé malty v tahu za ohybu Zkouška pevnosti v tahu za ČSN EN Potěrové materiály ohybu * Stanovení přídržnosti ČSN EN Suché zatvrdlé malty Stanovení přídržnosti ČSN EN Malty a lepidla cementových malt * Stanovení přídržnosti ČSN EN Potěrové materiály Strana 7 z celkového počtu 103 stran

8 Stanovení koeficientu ČSN EN Malty kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě Stanovení propustnosti ČSN EN Malty vodních par malt a povrchových úprav stavebních konstrukcí Stanovení skluzu ČSN EN Malty a lepidla Stanovení přídržnosti ČSN EN Malty a lepidla disperzních lepidel smykovou zkouškou Stanovení doby zavadnutí ČSN EN Malty a lepidla Stanovení přídržnosti lepidel ČSN EN Malty a lepidla na bázi tvrditelných pryskyřic smykovou zkouškou Stanovení odolnosti proti ČSN EN Potěrové materiály obrusu Böhme Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA ČSN EN Potěrové materiály Stanovení tvrdosti povrchu ČSN EN Potěrové materiály Stanovení rozměrových změn ČSN EN Potěrové materiály Stanovení odolnosti sanačních omítek proti solím WTA /D čl Sanační omítky * Stanovení odlučování vody, objemové změny, tekutosti a pevnosti v tlaku ČSN EN 445 čl. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Injektážní malty Stanovení lineárního smrštění ČSN EN Sanační materiály Stanovení tepelné slučitelnosti - Teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku ČSN EN Sanační materiály Stanovení smrštění a rozpínání Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt Stanovení odporu ke kapilární absorpci Stanovení odolnosti proti karbonataci ČSN EN čl. 6 ČSN EN ČSN EN ČSN EN Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály * Stanovení hloubky zasažení ČSN EN Sanační materiály karbonatací Stanovení odolnosti v oděru ČSN EN ISO Sanační materiály Strana 8 z celkového počtu 103 stran

9 Vytrhávací zkouška ČSN EN 1881 Sanační materiály Stanovení soudržnosti ČSN EN 1542 Sanační materiály odtrhovou zkouškou Stanovení modulu pružnosti v tlaku Stanovení propustnosti oxidu uhličitého metoda A Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení metoda bez tlaku Stanovení pevnosti spoje (na ocelové a betonové konstrukce) ČSN EN ČSN EN čl. 8.1 ČSN EN EGOLF EA 05, čl. 5 Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Požárně ochranné malty 1.20 Prvky pro odvodnění ploch Zkouška zatížením ČSN EN 1433 čl. 9.1 Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy Stanovení rozměrů a tvarů ČSN EN 1433 čl. 9.3 Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu a CHRL ČSN EN 1433 příl. C Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy Stanovení rozměrů, tvarů ČSN EN 124-1, čl. 8.4 Poklopy a vtokové mříže Stanovení fyzikálně ČSN EN 1433 Odvodňovací žlábky pro mechanických vlastností dopravní a pěší plochy Stanovení trvalého přetvoření ČSN EN 124-1, příl. A Poklopy a vtokové mříže Stanovení únosnosti ČSN EN 124-1, příl. B Poklopy a vtokové mříže 1.21 Otvorové výplně, světlíky, kování Zkouška průvzdušnosti oken ČSN EN 1026 Okna, dveře a dveří Zkouška průvzdušnosti vrat ČSN EN Vrata Zkouška vodotěsnosti oken ČSN EN 1027 Okna, dveře a dveří Zkouška odolnosti proti ČSN EN Okna, dveře zatížení větrem oken a dveří Zkouška odolnosti proti ČSN EN Vrata zatížení větrem vrat Stanovení pevnosti svařených rohů profilů z PVC-U pro výrobu oken a dveří ČSN EN 514 Profily z PVC-U Strana 9 z celkového počtu 103 stran

10 Stanovení součinitele prostupu tepla oken, dveří, vrat - zkouškou - výpočtem Stanovení součinitele prostupu tepla rámů oken a dveří -zkouškou - výpočtem Stanovení součinitele prostupu tepla střešního světlíku -zkouškou - výpočtem ČSN EN ISO ČSN EN ISO čl. 5 (okna, dveře) ČSN EN (vrata) ČSN EN ČSN EN ISO čl. 4, příl. C ČSN EN ISO ČSN EN 1873+A1, příl. D Stanovení odolnosti proti ČSN EN Vrata průniku vody vrat Stanovení ovládací síly oken ČSN EN Okna Stanovení ovládací síly dveří ČSN EN Dveře Stanovení odolnosti dveří ČSN EN 949 Dveře proti nárazu měkkým a těžkým tělesem Stanovení odolnosti oken ČSN EN Okna proti nárazu měkkým a těžkým tělesem Stanovení odolnosti dveří proti statickému kroucení ČSN EN 948 Dveře Stanovení odolnosti oken proti statickému kroucení Stanovení odolnosti dveří proti zatížení v rovině křídla Stanovení odolnosti oken proti zatížení v rovině křídla Stanovení odolnosti dveřních křídel proti nárazu tvrdým tělesem Stanovení odolnosti proti zatížení působícímu nahoru Stanovení odolnosti proti zatížení působícímu dolů ČSN EN ČSN EN 947 ČSN EN ČSN EN 950 ČSN EN 1873+A1, čl ČSN EN 1873+A1, čl Okna, dveře, vrata Rámy oken a dveří Světlíky, střešní okna Okna Dveře Okna Dveřní křídla Bodový střešní světlík Bodový střešní světlík Strana 10 z celkového počtu 103 stran

11 Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdého tělesa malých rozměrů Stanovení odolnosti proti nárazu měkkého tělesa velkých rozměrů Stanovení součinitele prostupu tepla - výpočtem 1.23 Plasty a kompozity ČSN EN 1873+A1, čl ČSN EN 1873+A1, čl ČSN EN 673 Bodový střešní světlík Bodový střešní světlík Zasklení Stanovení odolnosti proti ČSN EN ISO Plasty, pryže, asfalty umělému stárnutí - fluorescenční UV lampy Stanovení nasákavosti plastů ve vodě ČSN EN ISO 62 Plasty Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO Plasty Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO Plasty Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO Plasty Stanovení tlakových vlastností ČSN EN ISO 604 Termoplasty, reaktoplasty a termotropní polymery na bázi tekutých krystalů Termoplasty a reaktoplasty Stanovení ohybových vlastností ČSN EN ISO Stanovení účinku kapalných ČSN EN ISO 175, čl. 5.4, Plasty chemikálií (včetně vody) při 5.6 ponoření Stanovení lineárních rozměrů ČSN EN ISO 1923 Lehčené plasty a pryž Stanovení objemové ČSN EN ISO 845 Lehčené plasty a pryže hmotnosti Stanovení tloušťky, šířky a ČSN EN ISO 12017, čl. 6.2, Plasty (např.pmma) délky Stanovení plošné hmotnosti ČSN EN ISO Plasty (např. PMMA) Stanovení ohybových ČSN EN ISO Plasty (např. PMMA) vlastností Stanovení odporu proti stlačení ČSN EN ISO Měkké lehčené polymery (nízkohustotní) Stanovení odolnosti proti proražení hlavních profilů pomocí padajícího závaží ČSN EN Stanovení tvrdosti Shore ČSN EN ISO 868 Plasty Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) Strana 11 z celkového počtu 103 stran

12 1.24 Stavební pojiva, popílky, strusky, stabilizace zemin, asfalty Stanovení normální konzistence a dob tuhnutí cementu Stanovení objemové stálosti cementu ČSN EN čl. 1 6 ČSN EN čl. 7 Cement, cement pro zdění Cement, cement pro zdění Stanovení pevnosti cementu ČSN EN Cement, cement pro zdění 1.26 Sádra a výrobky ze sádry, sádrovec, anhydrit, desky na bázi MgO Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN Sádrová pojiva a sádrové malty Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky Stanovení přídržnosti ČSN EN ed. 2 Spárovací materiály pro sádrové desky Neobsazeno Neobsazeno Stanovení doby tuhnutí ČSN EN ed. 2 Spárovací materiály Stanovení celkové absorpce vody ČSN EN 520+A1 čl Sádrokartonové desky Stanovení šířky ČSN EN Sádrokartonové tepelně a zvukově kompozitní panely Stanovení tloušťky ČSN EN Sádrokartonové tepelně a zvukově kompozitní panely Stanovení přídržnosti ČSN EN Sádrokartonové tepelně a zvukově kompozitní panely Stanovení šířky ČSN EN ed. 2 Sádrové tepelně a zvukově kompozitní panely Stanovení tloušťky ČSN EN ed. 2 Sádrové tepelně a zvukově kompozitní panely Stanovení přídržnosti ČSN EN ed. 2 Sádrové tepelně a zvukově kompozitní panely 1.29 Tmely, lepidla, spárovací hmoty, nátěry a povlaky, povrchové úpravy * Stanovení přídržnosti ČSN Povrchové úpravy * Stanovení vodotěsnosti ČSN Povrchové úpravy Stanovení mrazuvzdornosti ČSN Povrchové úpravy Stanovení prostupu vodních par ČSN Povrchové úpravy Strana 12 z celkového počtu 103 stran

13 Stanovení odolnosti proti ČSN Povrchové úpravy náhlým teplotním změnám Stanovení otěruvzdornosti ČSN Povrchové úpravy Stanovení odolnosti ČSN EN ISO Povrchové úpravy kapalinám Stanovení odolnosti kapalinám ČSN EN ISO Povrchové úpravy Odtrhová zkouška přilnavosti ČSN EN ISO 4624 Povrchové úpravy Stanovení propustnosti pro ČSN EN ISO 7783 Povrchové úpravy vodní páru Stanovení rychlosti pronikání ČSN EN , čl. 5.6 Povrchové úpravy vody Stanovení rychlosti pronikání ČSN EN Povrchové úpravy vody Zkouška padajícím závažím ČSN EN ISO Povrchové úpravy * Mřížková zkouška ČSN EN ISO 2409 Povrchové úpravy * Stanovení tloušťky ČSN EN ISO 2808 Povrchové úpravy Stanovení odolnosti proti ČSN EN ISO Povrchové úpravy vlhkosti Hodnocení stupně ČSN EN ISO Povrchové úpravy puchýřkování Hodnocení stupně ČSN EN ISO Povrchové úpravy prorezavění Hodnocení stupně praskání ČSN EN ISO Povrchové úpravy Hodnocení stupně odlupování ČSN EN ISO Povrchové úpravy Hodnocení stupně delaminace ČSN EN ISO Povrchové úpravy a koroze v okolí řezu Neobsazeno Stanovení odolnosti proti ČSN EN ISO Povrchové úpravy oděru v přístroji TABER- ABRASER Stanovení odolnosti proti ČSN EN ISO Povrchové úpravy oděru v přístroji TABER- ABRASER Stanovení barevného odstínu ČSN EN ISO 3668 Povrchové úpravy * Stanovení zrcadlového lesku ČSN EN ISO 2813 Povrchové úpravy Stanovení odolnosti proti ČSN EN Povrchové úpravy umělému stárnutí - UV záření a voda Stanovení obsahu netěkavých ČSN EN ISO 3251 Povrchové úpravy látek Stanovení elastického zotavení ČSN EN ISO 7389 Tmely Strana 13 z celkového počtu 103 stran

14 Stanovení stékavosti ČSN EN ISO 7390 Tmely Stanovení přilnavosti ČSN EN ISO 9046 Tmely a soudržnosti Stanovení objemových změn ČSN EN ISO Tmely Stanovení přilnavosti a ČSN EN ISO Tmely soudržnosti při udrž. protažení po ponoření ve vodě Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě ČSN EN ISO Tmely Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO 8339 čl. 8.2 Tmely Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO 8340 Tmely při udržovaném protažení Stanovení odolnosti proti stlačení ČSN EN ISO Tmely Stanovení chemické odolnosti ČSN EN Spárovací hmoty Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN Spárovací hmoty a v tlaku Stanovení smrštění ČSN EN Spárovací hmoty Stanovení nasákavosti ve ČSN EN Spárovací hmoty vodě Stanovení odolnosti proti stárnutí - expozice přímořským a obdobným podmínkám ČSN ISO 20340, příl. A Povrchové úpravy 1.30, tepelně technické zkoušky Stanovení pevnosti v tahu v rovině Stanovení sesedavosti foukaných izolací (vibrace) ČSN EN 1608 ČSN EN příl. B, metoda B * Stanovení délky a šířky ČSN EN * Stanovení tloušťky ČSN EN Zkouška tlakem ČSN EN Stanovení pevnosti ve smyku v axiálním směru Stanovení pevnosti ve smyku v axiálním směru Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky ČSN EN 253+A2 čl ČSN EN čl. 6.2 ČSN EN 1607 Strana 14 z celkového počtu 103 stran

15 Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek Stanovení nasákavosti při částečném ponoření Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření Stanovení prodloužení při přetržení Stanovení obsahu pórů a vzduchových bublin ČSN EN 1604 ČSN EN 1603 ČSN EN 1609 ČSN EN ČSN EN 253+A2 čl ČSN EN 253+A2 čl Měření průměru ČSN EN 253+A2 čl Měření průměru ČSN EN 253+A2 čl Měření tloušťky stěny ČSN EN 253+A2 čl Měření tloušťky stěny ČSN EN 253+A2 čl Stanovení propustnosti pro vodní páru ČSN EN Zkouška ohybem ČSN EN Stanovení objemové hmotnosti Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu -zkouškou - výpočtem Stanovení odolnosti proti nárazu Stanovení sesedavosti foukaných izolací (vibrace) Stanovení odolnosti proti korozi kovů Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku ČSN EN 1602 ČSN EN ISO 8990 ČSN EN ISO 6946 čl. 5, 7 ČSN EN ISO ČSN EN 253+A2 čl ISO/CD ČSN EN příl. E ČSN EN Stavební materiály a konstrukce Tepelně materiály Tepelně materiály Strana 15 z celkového počtu 103 stran

16 Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině Stanovení pevnosti v tlaku samonosných sendvičových panelů Stanovení pevnosti ve smyku samonosných sendvičových panelů Stanovení ohybového momentu únosnosti samonosných sendvičových panelů Stanovení trvanlivosti samonosných sendvičových panelů Stanovení reakčního profilu a objemové hmotnosti Stanovení přilnavosti k podkladu kolmo k povrchům ČSN EN 14509, příl. A1 ČSN EN 14509, příl. A.2 ČSN EN 14509, příl. A.3 ČSN EN 14509, příl. A.5 ČSN EN 14509, příl. B Tepelně materiály sendvičové panely Tepelně materiály sendvičové panely Tepelně materiály sendvičové panely Tepelně materiály sendvičové panely Tepelně materiály sendvičové panely ČSN EN , Příloha E Tepelně materiály - PUR pěny ČSN EN , Příloha F Tepelně materiály - PUR pěny 1.31 Vybavení komunikací, dopravní značky, osvětlovací stožáry Zkouška rázem (ověření druhotné bezpečnostinebezpečí padajících úlomků) Zkouška odolnosti proti nárazu kamenů 1.32 Zateplovací systémy Stanovení přídržnosti k podkladu ČSN EN příl. B ČSN EN příl. C ETAG 004 čl , EAD , čl , , , , Stanovení mrazuvzdornosti ETAG 004 čl EAD , čl Stanovení pevnosti v tahu a protažení síťoviny ETAG 004 čl EAD , čl , , Stanovení nasákavosti ETAG 004 čl EAD , čl Stanovení odolnosti nárazem ETAG 004 čl EAD , čl Prvky protihlukových stěn Prvky protihlukových stěn Lepicí a stěrkové hmoty pro ETICS Malty Síťoviny ETICS ETICS ETICS Strana 16 z celkového počtu 103 stran

17 Stanovení objemové ETAG 004 čl. C Čerstvá malta ETICS hmotnosti čerstvé malty Stanovení plošné hmotnosti ETAG 004 čl. C.3.1 Síťovina ETICS výztužné vložky Stanovení objemové ETAG 004 čl. C.1.3 Základní vrstva ETICS hmotnosti suché zatvrdlé malty Stanovení zrnitosti ETAG 004 čl. C Pasty, prášky ETICS 1.33 Zatěžovací zkoušky mostů, stavebních konstrukcí a podlah * Zatěžovací zkoušky mostů ČSN Mostní objekty * Zatěžovací zkoušky mostů STN Mostní objekty * Zatěžovací zkoušky ČSN příl. A, B, C Nosné stavební konstrukce a jejich části 1.34 Zdivo, příslušenství, příčky, podhledy, podlahy Stanovení odolnosti proti rázu ISO 7892 Provětrávané fasády, příčky, zábradlí Stanovení odolnosti proti rázu malé tvrdé těleso Stanovení odolnosti proti rázu - velké měkké těleso EOTA TR 001, čl. 3 EOTA TR 001, čl. 2 Stěnové panely Stěnové panely 1.35 Zdicí prvky, ztracené bednění, stopní prvky, střešní krytina pálená a betonová Zkouška prosákavosti ČSN EN Pálené střešní tašky Stanovení rozměrů ČSN EN Zdicí prvky Stanovení mechanických ČSN Cihlářské výrobky vlastností zdicích materiálů a pálené střešní krytiny Stanovení mechanických ČSN EN 538 Pálené střešní tašky vlastností zdicích materiálů a pálené střešní krytiny Stanovení lomového zatížení pro stropní materiály ČSN , čl. 13 Cihlářské výrobky Stanovení mrazuvzdornosti ČSN příl. A Cihlářské výrobky Stanovení mrazuvzdornosti ČSN EN Zdicí prvky vápenopískových zdicích prvků Zkoušení rozměrových tolerancí a hmotnosti ČSN EN 491 čl Betonové střešní tašky Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír) ČSN EN Zdicí prvky Strana 17 z celkového počtu 103 stran

18 Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem Stanovení geometrických charakteristik Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro vrstvy proti vlhkosti Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů hydrostatickým vážením Stanovení objemové hmotnosti Stanovení příčného lomového zatížení Stanovení vlhkostních přetvoření ČSN EN ČSN EN 1024 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1344 příl. D ČSN EN Zdicí prvky Pálené střešní tašky Zdicí prvky Zdicí prvky Zdicí prvky Zdicí prvky Zdicí prvky Zdicí prvky Cihelné dlažební prvky Zdicí prvky Stanovení pevnosti ČSN EN příl. A, B Bednicí tvárnice Měření rozměrů a charakteristik povrchu ČSN EN A1 čl. 5.1 Stropní systémy z trámů a vložek Měření rozměrů a charakteristik povrchu ČSN EN A1 čl. 5.1 Stropní systémy z trámů a vložek Stanovení odolnosti proti soustředěnému zatížení ČSN EN A1 čl Stropní systémy z trámů a vložek Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN A1 čl Stropní systémy z trámů a vložek Strana 18 z celkového počtu 103 stran

19 Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN A1 čl Stanovení pevnosti v tlaku v podélném směru Stanovení pevnosti v tlaku v podélném směru Stanovení pevnosti v příčném směru Stanovení pevnosti v příčném směru ČSN EN A1 čl ČSN EN A1 čl ČSN EN A1 čl ČSN EN A1 čl Stropní systémy z trámů a vložek Stropní systémy z trámů a vložek Stropní systémy z trámů a vložek Stropní systémy z trámů a vložek Stropní systémy z trámů a vložek Stanovení pevností v tlaku ČSN EN A1 Zdicí prvky Stanovení prosákavosti ČSN EN 491 čl. 5.7 Betonové střešní tašky Stanovení mechanické ČSN EN 491 čl. 5.6 Betonové střešní tašky odolnosti (příčná únosnost) Zkouška mrazuvzdornosti ČSN EN 491 čl. 5.8 Betonové střešní tašky Stanovení odolnosti proti soustředěnému zatížení ČSN EN A1 čl Stropní systémy z trámů a vložek 1) v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Vysvětlivky: EOTA TR - Technical Report of European Organization for Technical Assessment (Technická zpráva Evropské organizace pro technické posuzování) ETAG - Guideline for European Technical Approval (Řídicí pokyn pro evropské technické schvalování) EAD - European Assessment Document (Evropský dokument pro posuzování) CH.R.L. - Chemické rozmrazovací látky WTA - Wissenschaftliche technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwesenverhalten und Denkmalpflege (Vědeckotechnická komise pro sanace a péči o památky) ZP - Interní zkušební postup STN - Slovenská technická norma Strana 19 z celkového počtu 103 stran

20 Vzorkování: postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku Předmět odběru 1.V.1 Odběr vzorků čerstvého ČSN EN Vzorkování čerstvého betonu betonu 1.V.2 Odběr vzorků ztvrdlého ČSN EN čl. 2-6 Vzorky ztvrdlého betonu betonu 1.V.3 Odběr vzorků ČSN EN Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech 1.V.4 Odběr vzorků kameniva ČSN EN V.5 Odběr vzorků a příprava zkušebních malt ČSN EN Malty 1.V.6 Odběr vzorku cementu a popílku ČSN EN Cement a popílek - vzorkování Strana 20 z celkového počtu 103 stran

21 Poř. 2. Zkušebna České Budějovice 2.2 Beton, přísady a vlákna do betonu 2.2.1* Zkouška sednutím ČSN EN Čerstvý beton 2.2.2* Zkouška rozlitím ČSN EN Čerstvý beton 2.2.3* Stanovení objemové hmotnosti ČSN EN Čerstvý beton 2.2.4* Stanovení obsahu vzduchu - ČSN EN Čerstvý beton tlakové metody Stanovení pevnosti betonu ČSN v tlaku Stanovení pevnosti betonu ČSN v tahu Stanovení mrazuvzdornosti ČSN betonu Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a CH.R.L. ČSN metoda A, C * Zkoušení tvarů a rozměrů ČSN EN * Stanovení pevnosti betonu v tlaku včetně výroby a ošetřování zkušebních těles ČSN EN ČSN EN ČSN EN Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN zkušebních těles Stanovení pevnosti v tahu ČSN EN ohybem zkušebních těles Stanovení pevnosti ČSN EN v příčném tahu zkušebních těles Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu ČSN EN Stanovení hloubky průsaku ČSN EN tlakovou vodou Stanovení statického ČSN ISO modulu pružnosti v tlaku Stanovení vlhkosti, ČSN nasákavosti a vzlínavosti Stanovení vodotěsnosti ČSN Stanovení mrazuvzdornosti betonu zkrácenými zkouškami ČSN * Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN Strana 21 z celkového počtu 103 stran

22 Poř * Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem ČSN EN * Zkouška pevnosti betonu ČSN v tlaku tvrdoměrnými metodami (Schmidt N. L.) * Zkoušení betonu tvrdoměrnými metodami (Schmidt N. L.) ČSN Stanovení doby tuhnutí ČSN EN Přísady do betonu a malt Stanovení odlučování vody z betonu ČSN EN Přísady do betonu a malt Zkouška kapilární absorpce ČSN EN Přísady do betonu a malt Stanovení obsahu sušiny ČSN EN Přísady do betonu a malt * Stanovení přilnavosti vrstev ČSN příl. B Mosty povrchy a pevnosti v tahu povrchových vrstev a nepropustnost * Měření hloubky ČSN EN Mosty povrchy makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou * Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN čl. 8 Mosty povrchy * Zkouška nepropustnosti vrstvy měřením jejího elektrického odporu Zkouška nepropustnosti vrstvy vysokým elektrickým napětím (jiskrová zkouška) Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku 2.3 Drobné betonové výrobky ČSN příl. D ČSN , pří. E ČSN ISO 6784 Mosty povrchy Mosty povrchy 2.3.1* Stanovení rozměrů ČSN EN 1338 příl. C Betonové výrobky 2.3.2* Stanovení rozměrů ČSN EN 1339 příl. C Betonové výrobky 2.3.3* Stanovení rozměrů ČSN EN 1340 příl. C Betonové výrobky Stanovení celkové ČSN EN 1338 příl. E Betonové výrobky nasákavosti Stanovení celkové ČSN EN 1339 příl. E Betonové výrobky nasákavosti Stanovení celkové ČSN EN 1340 příl. E Betonové výrobky nasákavosti Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN 1338 příl. F Betonové výrobky Strana 22 z celkového počtu 103 stran

23 Poř Stanovení pevnosti v ohybu a lomové zatížení ČSN EN 1339 příl. F Betonové výrobky Stanovení pevnosti v ohybu ČSN EN 1340 příl. F Betonové výrobky Stanovení únosnosti a celkové únosnosti ČSN EN ed. 2 Prvky pro ploty 2.4 Stavební dílce a konstrukce betonové 2.4.1* Stanovení rozměrů, tvarů, ČSN EN příl. J Betonové dílce krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin Stanovení nasákavosti ČSN EN příl. G Betonové dílce 2.4.4* Stanovení rozměrů, tvarů, krycí vrstvy výztuže, šířky trhlin ČSN EN příl. H Betonové trámy pro stropní konstrukce Zkoušky pevnosti ČSN EN 1916 příl. C, D Betonové trouby a únosnosti Zkoušky pevnosti a únosnosti ČSN EN 1917 příl. A, B Betonové šachty 2.4.7* Statická zatěžovací zkouška ČSN EN příl. H Betonové trámy pro stropní konstrukce Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 1917 příl. C, D Betonové šachty * Měření rozměrů a charakteristik povrchu, ČSN EN A1, čl. 5.1, Betonové prefabrikáty 5.2.1, 5.2.2, mechanická odolnost * Měření přesnosti ČSN Stavební dílce Stanovení vlhkosti sušením ČSN EN ISO Stavební materiály a výrobky při zvýšené teplotě Stanovení hmotnosti ČSN Stavební dílce 2.5 Stavební dřevo, dřevěné dílce, výrobky na bázi dřeva a vláknocementové 2.5.1* Statické zatěžovací zkoušky ČSN EN 380 Dřevěné konstrukce Stanovení únosnosti na ČSN EN 1382 Dřevěné konstrukce vytažení spojovacích prostředků EAD , čl Zkouška měkkým rázem ČSN EN 596 Stěnové panely na bázi dřeva 2.6 Fyzikální faktory 2.6.1* Stanovení průvzdušnosti budov ČSN EN ISO Skleněné mřížky, geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Stanovení pevnosti v tahu a protažení síťoviny ČSN EN Budovy skleněná síťovina Strana 23 z celkového počtu 103 stran

24 Poř. 2.9 Materiály, výrobky a systémy hydro Stanovení vodotěsnosti ČSN EN metoda A.7 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady Zkouška nasákavosti vodou ČSN čl Krytinové a materiály v rolích Stanovení plošné hmotnosti ČSN čl. 10 a 11 Krytinové a materiály v roli Stanovení přemostění trhlin ČSN EN metoda A.8 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu pod lepené keramické obklady Stanovení přídržnosti ČSN EN metoda A.6 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady 2.12 Kámen, kamenivo, neaktivní příměsi do betonu, zeminy Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování Stanovení rozlišných částic kameniva Zkoušení jemných částic kameniva - Zkouška ztrátou sušením Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor Stanovení tvaru zrn - Index plochosti Stanovení tvaru zrn - Tvarový index Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva Stanovení odolnosti proti otěru Stanovení odolnosti proti drcení ČSN EN ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN A1 ČSN EN ČSN EN ČSN EN Strana 24 z celkového počtu 103 stran

25 Poř Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva Stanovení vlhkosti sušením v sušárně Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti ČSN EN ČSN EN ČSN EN Stanovení měrné hmotnosti ČSN EN zrn a nasákavosti Zkouška síranem ČSN EN hořečnatým Zkoušení odolnosti vůči ČSN EN teplotě a zvětrávání - zkouška varem Stanovení smršťování ČSN EN Zkoušení chemických ČSN EN A1 čl vlastností kameniva Stanovení trvanlivosti ČSN metoda A hutného kameniva urychlenou zkouškou síranem sodným Stanovení odolnosti ČSN metoda B kameniva proti mrazu zmrazovací zkouškou Stanovení odolnosti proti drcení ČSN EN příl. C Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování Stanovení odolnosti kameniva proti působení síranu hořečnatého Neobsazeno Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování * Stanovení zhutnění zemin a sypanin * Stanovení objemové hmotnosti vyřezávacím kroužkem * Stanovení zhutnitelnosti - Proctorova zkouška Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti ČSN EN příl. F ČSN EN příl. G ČSN EN ČSN ČSN metoda A ČSN EN ČSN EN Pórovité kamenivo Zeminy a sypaniny Zeminy a sypaniny Zeminy a sypaniny Umělý kámen Strana 25 z celkového počtu 103 stran

26 Poř Stanovení pevnosti za ohybu ČSN EN Umělý kámen Stanovení mrazuvzdornosti ČSN EN Umělý kámen Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu ČSN EN Umělý kámen * Statická zatěžovací zkouška ČSN Zeminy a sypaniny * Rázová zatěžovací zkouška ČSN Zeminy a sypaniny 2.14 Kovy ve stavebnictví a kovové dílce * Zkouška tahem ČSN EN ISO Kovové výrobky Zkouška ohybem ČSN EN ISO 7438 Kovové výrobky Zkouška ohybem ČSN EN ISO 5173 Kovové výrobky Komíny, komínové pláště a kouřovody, žárovzdorné materiály a výrobky, keramické 2.15 suroviny Zkouška mrazuvzdornosti ČSN EN Komínové výrobky 2.17 Malty, maltové směsi, sanační hmoty, potěry Zkouška mrazuvzdornosti ČSN Malty pro zdivo Stanovení zrnitosti (sítovým ČSN EN Suché směsi rozborem) Stanovení konzistence čerstvé malty s použitím střásacího stolku Stanovení konzistence čerstvé malty s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty Zkouška obsahu vzduchu v provzdušněné čerstvé maltě Zkouška zpracovatelnosti čerstvé malty Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty Zkouška pevnosti malty v tlaku ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Čerstvá malta Čerstvé malty Čerstvé malty Čerstvé malty Čerstvé malty Suché malty Suché zatvrdlé malty Zkouška pevnosti v tlaku ČSN EN Potěrové materiály Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu ČSN EN Suché zatvrdlé malty Strana 26 z celkového počtu 103 stran

27 Poř Zkouška pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN Potěrové materiály * Stanovení přídržnosti ČSN EN Suché zatvrdlé malty Stanovení přídržnosti ČSN EN Malty a lepidla cementových malt * Stanovení přídržnosti ČSN EN Potěrové materiály Stanovení koeficientu ČSN EN Malty kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě Stanovení propustnosti ČSN EN Malty vodních par malt a povrchových úprav stavebních konstrukcí Stanovení soudržnosti malt ČSN EN Malty pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem Stanovení skluzu ČSN EN Malty a lepidla Stanovení přídržnosti ČSN EN Malty a lepidla disperzních lepidel smykovou zkouškou Stanovení doby zavadnutí ČSN EN Malty a lepidla Stanovení příčné deformace cementových maltovin a spárovacích malt Stanovení přídržnosti lepidel na bázi tvrditelných pryskyřic smykovou zkouškou Stanovení rozměrových změn Stanovení schopnosti zadržovat vodu Stanovení faktoru difúzního odporu vodní páry Stanovení kapilární nasákavosti Stanovení hloubky vniknutí vody ČSN EN ČSN EN ČSN EN WTA /D čl WTA /D čl WTA /D čl WTA /D čl Malty a lepidla Malty a lepidla Potěrové materiály Sanační omítky Sanační omítky Sanační omítky Sanační omítky Stanovení pórovitosti WTA /D čl Sanační omítky Stanovení odolnosti sanačních omítek proti solím WTA /D čl Sanační omítky Strana 27 z celkového počtu 103 stran

28 Poř Stanovení lineárního smrštění Stanovení tepelné slučitelnosti - Teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku Zkouška teplotního cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku Stanovení smrštění a rozpínání Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt Stanovení odporu ke kapilární absorpci Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou Stanovení součinitele teplotní roztažnosti ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN čl. 6, 7 ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1542 ČSN EN 1770 čl. 4 Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Sanační materiály Stanovení doby tuhnutí ČSN EN Sanační materiály 2.18 Nádrže, zásobníky, septiky, čistírny odpadních vod * Zkouška vodotěsnosti ČSN Nádrže * Zkouška vodotěsnosti a jmenovité velikosti Zkouška hydraulické účinnosti 2.23 Plasty a kompozity ČSN EN , příl. A ČSN EN :2001-1, příl. B Stanovení nasákavosti plastů ve vodě ČSN EN ISO Stanovení tahových ČSN EN ISO vlastností Stanovení tahových ČSN EN ISO vlastností Stanovení účinku kapalných ČSN EN ISO 175 chemikálií (včetně vody) při ponoření Prefabrikované septiky Prefabrikované septiky Plasty Plasty Plasty Plasty Strana 28 z celkového počtu 103 stran

29 Poř Stavební pojiva, popílky, strusky, stabilizace zemin, asfalty Stanovení normální konzistence a dob tuhnutí cementu Stanovení objemové stálosti cementu ČSN EN čl. 1 až 6 ČSN EN čl. 7 Cement, cement pro zdění Cement, cement pro zdění Stanovení pevnosti cementu ČSN EN Cement, cement pro zdění Stanovení sypné hmotnosti ČSN EN čl. 5.8 Vápna 2.26 Sádra a výrobky ze sádry, sádrovec, anhydrit, desky na bázi MgO Stanovení pevnosti v tahu za ohybu ČSN EN čl Sádrová pojiva a sádrové malty Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN čl Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky Stanovení přídržnosti ČSN EN čl. 4.6 Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitř Stanovení konzistence ČSN EN A1 čl. 5.2 Pojiva, kompozitní pojiva a doby zpracovatelnosti Stanovení pevnosti v tlaku ČSN EN A1 čl. 4.4, Pojiva, kompozitní pojiva a v tahu za ohybu 5.3 a průmyslově v Stanovení ph ČSN EN A1 čl. 4.2, Pojiva, kompozitní pojiva 5.1 a průmyslově v Stanovení dob tuhnutí ČSN EN A1 čl. 4.3 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově v Stanovení smrštění a rozpínání ČSN EN A1 čl. 4.5, Pojiva, kompozitní pojiva Tmely, lepidla, spárovací hmoty, nátěry a povlaky, povrchové úpravy * Stanovení přídržnosti ČSN Povrchové úpravy * Stanovení vodotěsnosti ČSN Povrchové úpravy Stanovení mrazuvzdornosti ČSN Povrchové úpravy Stanovení prostupu vodních par Stanovení odolnosti proti náhlým teplotním změnám Stanovení odolnosti kapalinám Stanovení odolnosti kapalinám Odtrhová zkouška přilnavosti Stanovení propustnosti pro vodní páru ČSN ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 4624 ČSN EN ISO 7783 Povrchové úpravy Povrchové úpravy Povrchové úpravy Povrchové úpravy Povrchové úpravy Povrchové úpravy Strana 29 z celkového počtu 103 stran

30 Poř Stanovení rychlosti pronikání vody ČSN EN Povrchové úpravy Zkouška padajícím závažím ČSN EN ISO Povrchové úpravy Stanovení pevnosti ve smyku ČSN EN 1465 Lepidla Smyková zkouška ČSN EN 1373 Lepidla Stanovení rozměrových změn Stanovení rozměrových změn po stárnutí Stanovení elastického zotavení ČSN EN 1841 ČSN EN 1903 ČSN EN ISO 7389 Lepidla Lepidla Tmely Stanovení stékavosti ČSN EN ISO 7390 Tmely Stanovení přilnavosti a soudržnosti Stanovení objemových změn Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udrž. protažení po ponoření ve vodě Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě Stanovení tahových vlastností Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku ČSN EN ISO 9046 ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 8339 ČSN EN ISO 8340 ČSN EN Tmely Tmely Tmely Tmely Tmely Tmely Spárovací hmoty Stanovení smrštění ČSN EN Spárovací hmoty Stanovení nasákavosti ve vodě ČSN EN Zkouška odlepováním ČSN EN 1372 Lepidla 2.30, tepelně technické zkoušky Spárovací hmoty * Stanovení délky a šířky ČSN EN * Stanovení tloušťky ČSN EN 823 Strana 30 z celkového počtu 103 stran

31 Poř * Stanovení pravoúhlosti ČSN EN * Stanovení rovinnosti ČSN EN Zkouška tlakem ČSN EN Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek Stanovení nasákavosti při částečném ponoření Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření Stanovení propustnosti pro vodní páru ČSN EN 1607 ČSN EN 1604 ČSN EN 1603 ČSN EN 1609 ČSN EN metoda 1A, 2A ČSN EN Zkouška ohybem ČSN EN Stanovení objemové hmotnosti Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného odporu Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu zkouškou Stanovení tepelného odporu a souvisejících veličin v ustáleném stavu. Metoda desky Stanovení tepelného odporu a souvisejících veličin v ustáleném stavu. Metoda desky Stanovení tepelného odporu a souvisejících veličin v ustáleném stavu. Metoda desky ČSN EN 1602 ČSN EN ČSN EN ISO 8990 ISO 8302 ČSN ČSN Stavební materiály Strana 31 z celkového počtu 103 stran

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř č Prosecká 811/76a, Praha 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Centrální laboratoř Nemanická 441, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. zkušebna Praha (0100) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 2. zkušebna České Budějovice (0200) 3. zkušebna Plzeň (0300) Zahradní 15, 326 00 Plzeň Slovany 4. zkušebna Teplice

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN , ČSN , ČSN ISO 8302 ČSN EN 12086 Zkoušky: List 1 z 15 01 Mechanické zkoušky výztužných vložek do betonu a zkoušky svarových spojů 1 Zkoušení tahem ČSN EN ISO 6892-1 Kovové profily. Výztužné vložky do betonu 2 Zkouška ohybem ČSN EN ISO

Více

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6 Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k nahlédnutí

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 2/1 Zkouška tahem za okolní teploty IP č. 07002T001 (ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 15630-1, 2, 3, kap.5, ČSN EN 12797,

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16 List 1 z 16 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři vedoucího

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu Šolínova 7, Praha 6 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1-1* Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

Identifikace zkušebního postupu/metody 2 Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:. OL 3 Odborná laboratoř stavebních materiálů. OL 4 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 3 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 33 Odborná laboratoř

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 20.12.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb 3. OL 132 Odborná laboratoř stavební mechaniky 4. OL 133 Odborná

Více

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí

SYNPO, akciová společnost Oddělení hodnocení a zkoušení S. K. Neumanna 1316, Pardubice Zelené Předměstí List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost

1. Objem a jeho změny, hmotnost, hustota, plošná a objemová hmotnost - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN EN ISO 8990 ČSN ČSN EN ISO ČSN EN ISO 6946 ČSN EN ISO Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Tepelně technická laboratoř Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 2. Laboratoř akustiky Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař 3. Chemicko fyzikální laboratoř Pražská

Více

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno

BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, Beroun CENÍK PRACÍ. platný od J.Hradec. Brno ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.2. 2018 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pobočka Praha - Uhříněves 2. Pobočka Brno areál Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno 3. Pobočka Praha - Malešice areál Ekola Group, Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., pobočka TIS Prosecká 811/76a, Praha 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. ZL TZÚS Praha, s. p., TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 Prosek 3. Zkušební věž bezpečnostních komponent výtahů U Průhonu 14, Praha 7 2. Značky Praha s. r. o. Černý

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín

Mendelova univerzita v Brně Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku Louky 304, Zlín Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř Hněvkovského 77, 617 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva. 8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno

1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Louky 304, Zlín 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 2. Zkušebna nábytku Lesnická 39, 613 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 5 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1. Brno Tuřanka 111, 627 00

Více

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5

CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 CSI a.s. - AO 212 AO212/PC5/2014/0139/Z strana 2 /5 1.1 Úvod 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Výrobek byl certifikovaný podle ustanovení 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Nové české normy pro stavebnictví

Nové české normy pro stavebnictví ST66_72 22.1.2004 11:27 Stránka 66 66 Nové české normy pro stavebnictví V průběhu uplynulého roku 2003 schválil a vydal Český normalizační institut pro oblast investiční výstavby rozsáhlý soubor českých

Více

Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků

Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků Stavební výrobky - seznam certifikačních pracovníků Ing. Petr Karlík Ing. Vladimír Sedláček vedoucí střediska certifikace stavebních výrobků - asfalty pro silniční účely, výrobky z asfaltu, zálivky spár

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 627/15 Počet listů: 5 List číslo: 1 Pracoviště Dalovice - obalovna, Botanická 239/4, 362 63

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2008 Ing. Lukáš Peřka, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. V uplynulém období se podle stavu zpracovaných a připravovaných evropských norem měnil

Více

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PLATÍ V OBDOBÍ 5. 9. 2016 27. 10. 2016 V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2016 PŘEHLED PRODUKTŮ Zařazených do věrnostního programu Štědrá sezóna

Více

Construction. 2-komponentní správková malta. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování

Construction. 2-komponentní správková malta. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování Technický list Datum vydání 05/2010 Identifikační č.: Verze č. 01 2-komponentní správková malta Construction Popis výrobku je 2-komponentní, připravená malta na bázi cementu, modifikovaných emulgovaných

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2005 Ing. Vladivoj Tomek, Ing. Jaroslava Hladíková, Ing. Lukáš Peřka Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Hlavními organizacemi v mezinárodní normalizaci

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Planitop Rasa & Ripara R4

Planitop Rasa & Ripara R4 Planitop Rasa & Ripara R RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ výrobek na vyhlazení a opravu betonových povrchů Pouze Nanášení Planitop Rasa & Ripara R zednickou

Více

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Skladby stavebních konstrukcí Ing. Jan Přindiš 03_2017 Rekonstrukce provozu kuchyně menzy v Italské budově areálu VŠE v Praze 2 Obsah dokumentace : 1. ÚVODEM... 3

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ Společnost QUALIFORM, a.s. jako notifikovaná osoba č. 1544 byla autorizována ÚNMZ rozhodnutím č. 58/2004 ze dne 6.12.2004 ve rozhodnutí č. 17/2008 ze dne 19.12.2008 a nově

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva

Identifikace zkušebního postupu/metody ČSN 72 2603. ČSN 73 2045 Stavební konstrukce a dílce. ČSN EN 1015-10 Malty, maltové směsi a pojiva - zkušební laboratoř a její pobočky: 1 Zkušební laboratoř Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Františka Diviše 386, 104 00, Praha 10 Uhříněves s dislokovaným prostorem Neratovice,

Více

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000

Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technická schválení ETAG 005 Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ LITÉ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SESTAVY (Liquid applied roof waterproofing kits) Revize

Více

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus. Kamenivo Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 2 3 Přehled nových předmětových norem (ČSN EN) 4 Nová

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, 123YISM Izolace stavebních materiálů K123 YISM z Přednášející: doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. Místnost: D1062 (D059) Konzultační

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz PODLAHY Skladba podlahy Kontaktní X Nekontaktní obsahují vzduchovou mezeru vrstva nášlapná(vč. spojovacích hmot) vrstva

Více

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE Jitka Schmelzerová 2.S Konstrukční systém - je celek složený z navzájem propojených konstrukčních prvků a subsystémů, které jsou vzhledem k vnějšímu

Více

TESTUDO SP 25. Technický list TESTUDO SP 25

TESTUDO SP 25. Technický list TESTUDO SP 25 TESTUDO SP 25 1. Název výrobku: TESTUDO SP 25 2. Výrobce: INDEX S.p.A. Construction Systems and Products Via G. Rossini 22 37060 Castel d Azzano Italy 3. Technická specifikace: Pás je speciálně vyvinutý

Více