KEMP LLP PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 2. E- komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 2. E- komunikace"

Transkript

1 Modul 2 E- komunikace

2 Cíle modulu Naučit se, jak používat ovou schránku zaloţení poštovního účtu, odesílání a přijímání elektronických zpráv, přidávání příloh, správa elektronické schránky, zálohování elektronické pošty,uţívání adresáře, nastavení poštovního programu. Výuka, jak komunikovat prostřednictvím instant messengerů konfigurace účtu, přidání nových kontaktů do seznamu kontaktů, užívání možností statusu, vytváření konferencí a odesílání souborů Výuka, jak užívat další formy komunikačních nástrojů - uţívání VoIP technologie, fór, chatů a videokonferencí.

3 Obsah modulu Lekce 1 Základní informace o u. Cvičení 1: Identifikace ové adresy. Cvičení 2: Etiketa ů online. Cvičení 3: Výhody elektronické korespondence. Lekce 2 Vytvoření a konfigurace volného ového účtu. Použití e- mailu prostřednictvím www. Cvičení 4 Zaloţení u na portálu Cvičení 5 Přihlášení na ový účet. Cvičení 6 Odesílání zpráv. Cvičení 7 Přijímání zpráv.

4 Obsah modulu Cvičení 8 Zasílání mailů s přílohou. Cvičení 9 Přijímání mailů s přílohou. Cvičení 10 Přidání nového kontaktu do seznamu kontaktů. Cvičení 11 Přidání adresy do nové skupiny v seznamu kontaktů. Cvičení 12 Přidání kontaktu do skupiny z předchozího mailu. Exercise 13 Uţití adresáře. Exercise 14 Uţívání štítků v Gmailu. Exercise 15 Vytvoření nového filtru v Gmailu. Exercise 16 Přeposlat zprávu. Exercise 17 Smazání zprávy z vašeho účtu.

5 Obsah modulu Lekce 3 Konfigurace a vytvoření ového účtu v mailové aplikaci nazvané Outlook Express. Cvičení 18: Nastavení ového účtu v Outlooku Express. Cvičení 19: Vlastnosti ového účtu Outlook Express. Lekce 4 Odesílání a přijímání ů prostřednictvím Outlook Express. Cvičení 20 Kompozice a odesílání ových zpráv. Cvičení 21 - Receiving your mail. Cvičení 22 Zobrazování přijatých zpráv. Cvičení 23 Odpovídání na maily.

6 Obsah modulu Lekce 5 Přidávání a zacházení s přílohami. Cvičení 24: Odesílání ů s přílohou. Cvičení 25: Přijímání ů s přílohou. Lekce 6 Správa účtu. Nástroje, se kterými je možno se setkat v Outlook Express. Cvičení 26 Správa ového účtu v Outlook Express. Cvičení 27 Úprava nastavení ového účtu. Cvičení 28 Ţádost stvrzenky přečtení. Cvičení 29 Podpisy. Cvičení 30 Ţádost stvrzenky přečtení. Cvičení 31 Podpisy.

7 Obsah modulu Lekce 7 Ukládání informací. Cvičení 32: Vytvoření nové sloţky. Cvičení 33: Mazání sloţek. Cvičení 34: Zálohování zpráv do sloţek k uchování zpráv. Cvičení 35: Uţití Outlook Express zálohovací verze 6.5 k zálohování zpráv a adres. Lekce 8 Instant Messaging. Cvičení 36 Hromadná diskuze Messengery populární ve vaší zemi Cvičení 37 - Instalace MSN Messengeru. Cvičení 38 Zaloţení a konfigurace účtu. Cvičení 39 Přihlášení se ke svému účtu. Exercise 40 Nastavení účtu a MSN Messengeru.

8 Obsah modulu Cvičení 41: Přidání nových kontaktů do vašeho adresáře. Cvičení 42: Změna statusu. Cvičení 43: Konverzace. Cvičení 44: Zablokování a odblokování kontaktů. Cvičení 45: Vyhledání historie zpráv. Cvičení 46: Odesílání souborů. Cvičení 47: Přijímání souborů. Cvičení 48: Konference. Lekce 9 VoIP system. Cvičení 49 Uţití Skypu pro přenos hlasu.

9 Obsah modulu Lekce 10 Forum. Cvičení 50 Vyhledání fór a registrace na fórum. Lekce 11 Chat. Cvičení 51 Registrace a chatování ve vybrané místnosti chatu. Cvičení 52 Chatování prostřednictvím Skypu. Lesson 12 Videokonference. Cvičení 53 Kde se nejčastěji pouţívá videokonference. Cvičení 54 - Videohovory.

10 Lekce 1 Základní informace o u Tato lekce bude poskytovat návod jak vyuţít výhod ové komunikace prostřednictvím internetu. Najdete zde jak funguje a jaké jsou jeho výhody. Také poznáte jaká je konstrukce ových adres a jaké jsou hlavní komponenty ové schránky. Tato lekce bude zaměřena na následující: Jak funguje Výhody a rizika uţívání u, Struktura ové adresy, Programy pro uţívání ů, ová etiketa

11 Struktura ové adresy Struktura ové adresy je následující: Uživatelské To, co se nachází za zavináčem je adresa serveru na doméně. Server, na kterém je váš účet umístěn.

12 Cvičení 1 Identifikace ové adresy Podívejte se na adresy níţe v tabulce. V případě e- mailové adresy je také patrné, ve které zemi se server nachází. (sloupec 3)

13 Tabulka 1 Cvičení 1 Struktura adresy. Adresa Address nebo webová adresa? Ve které zemi je server umístěn

14 Cvičení 2 Etiketa u Tipy, které se dočtete v Etiketě u a jsou shodné se samostatným textem mailu. Pro: Předmět u:. Ahoj Lucy, Tento týden jsem byla hrozně unavená. It s only now that I ve got a spare moment to drop you a line. UŢ JSI TO SLYŠELA? Byli jsme přestěhováni do nové kanceláře. Nazvali to přemístění. Uţ ţádné kafe s IT pracovníky A mimochodem, nemáš čtvrtletní čísla týkající se prodeje za naši dceřinou společnost v Leedsu? Dej mi vědět prosím co nejdříve to půjde. Pěkný den. Britney Cvičení 3 Výhody elektronické korespondence Jaké jsou výhody elektronické komunikace? Hromadná diskuze.

15 Lekce 2 Vytvoření a konfigurace volného e- mailového účtu. Používání u přes WWW stránky. V této lekci se naučíte jak zaloţit volný ový účet a jak jej pouţívat. Tato lekce je rozdělená do dvou hlavních částí. V první části naleznete potřebné znalosti k zaloţení účtu na bezplatném serveru a naučíte se jak jen nakonfigurovat. V druhé části se naučíte jak s účtem zacházet. Například jak přijímat a odesílat e- maily, jak přiloţit přílohu, jak zacházet s adresářem, jak spravovat sloţky ového účtu. Tato lekce bude zaměřena na: Vytvoření a konfigurace ového účtu Přihlášení se k účtu Uţití ů pomocí www stránek Strukturu ové schránky ovou adresu

16 Cvičení 4 Založení ového účtu na portálu Google Prosím založte bezplatný ový účet na portále Google.com. Cvičení 5 Přihlášení na účet přes www stránky. Prosím přihlašte se na váš ový účet na portále. Cvičení 6 Odesílání zpráv Pošlete textovou zprávu na svůj vlastní účet. Cvičení 7 Příjímání ů. Zkontrolujte, zda jste obdrţeli svůj vlastní testovací . Cvičení 8 Odesílání ů s přílohou. Odešlete textovou zprávu s předem připravenou přílohou.

17 Cvičení 9 Přijetí u s přílohou. Zkontrolujte, zda jste obdrţeli testovací mail. Zaregistrujte se do svého ového účtu a přijměte zprávu s přílohou, uloţte přílohu na svůj harddisk. Cvičení 10 Přidání nového kontaktu do adresáře Přidejte nový kontakt do adresáře. Cvičení 11 Přidání nové adresy do nové skupiny. (Dobrovolné) Přidejte nový kontakt do nové skupiny adres. Cvičení 12 Přidání kontaktu z příchozího u do skupiny kontaktů v adresáři Přidejte do skupiny kontaktů vašeho adresáře kontakt z příchozího u.

18 Cvičení 13 Užití adresáře. Pošlete uvítací zprávu 1. kontaktu z vašeho adresáře. Pouţijte výběr z adresáře. Cvičení 14 Užití štítku Gmailu. (Dobrovolné) Můţete váš účet organizovat pomocí štítků. Vytvořte nový štítek pod názvem KEMP. Uţijte tento štítek pro , který obdrţíte od 1. kontaktu z vašeho adresáře. Cvičení 15 Vytvoření nového filtru Gmailu. (Dobrovolné) Create your first new filter. Cvičení 16 Odpověď na Odpovězte na uvítací , který jste obdrželi od vašeho školitele. Cvičení 17 Smazání zprávy z vašeho účtu. Smaţte zprávu z vašeho účtu.

19 Lekce 3 Konfigurace a vytvoření ového účtu v aplikace nazývané Outlook Express. Moderní aplikace jsou si navzájem velmi podobné. Jednou z nejpopulárnějších je Outlook Express, která patří do aplikací Windows. To je důvod, proč je tak populární mezi uživateli elektronické pošty. V této lekci se naučíte jak: Konfigurovat a vytvořit ový účet v aplikaci Outlook Express. Jak upravovat nastavení vašeho ového účtu.

20 Cvičení 18 Konfigurace ového účtu v Outlook Express. Nakonfigurujte předtím vytvořený účet na Gmailu pro uţivatele Outlooku Express. Cvičení 19 Vlastnosti ového účtu Outlook Express. Upravte vlastnosti vašeho účtu dle vašich potřeb, například změňte jméno nebo se podívejte na hlavní nastavení vašeho ového účtu.

21 Lekce 4 Odesílání a přijímání ových zpráv pomocí aplikace Outlook Express. Příjímání a odesílání zpráv je základní funkcí každého ového programu a ve většině z nich je upraveno podobně. V této lekci se naučíte jak odesílat a přijímat zprávy v programu Outlook Express. Lekce se bude zaměřovat na: Vytvoření a odesílání ových zpráv Přijímání ových zpráv, Zobrazování zpráv, Odpovídání na ové zprávy.

22 Cvičení 20 Vytvoření a odesílání ových zpráv Zašlete testovou zprávu na svůj vlastní . Cvičení 21 Přijetí svého vlastního mailu. Zkontrolujte, zda jste obdrţeli novou zprávu, Například testovou zprávu, kterou jste si zaslali v rámci předchozího cvičení. Cvičení 22 Zobrazení přijaté zprávy. Otevřete a přečtěte si přijatou ovou zprávu. Cvičení 23 Odpověď na doručenou zprávu. Odpovězte na testovou zprávu, kterou jste obdrţeli.

23 Lekce 5 Přidávání a zacházení s přílohami. Vaše ová zpráva může také obsahovat obrázky, fotky nebo další grafiku, ne pouze dokumenty vytvořené v textovém editoru MS Word. Díky programu Outlook Express můžete přidávat přílohy jakéhokoli typu. Tato lekce se bude zaměřovat na: Přidání přílohy Zasílání ů s přílohou

24 Cvičení 24 Zasílání ových zpráv s přílohou. Zašlete testovací ovou zprávu s přílohou na vaši adresu. Cvičení 25 Příjímání ových zpráv s přílohou. Přijměte ovou zprávu s přílohou. Otevřete přílohu a uloţte jí na váš harddisk pod názvem Test3.

25 Lekce 6 Správa účtu. Nástroje, se kterými se setkáte při práci s Outlook Express. V této lekci se naučíte, jak spravovat váš ový účet a jak pouţívat nástroje, které vám mohou usnadnit vaši práci s programem Outlook Express. Tato lekce bude zaměřena na následující: Správa ového účtu v programu Outlook Express. Úprava nastavení programu Outlook Express. Nastavení automatického potvrzení o doručení zprávy. Nadefinování automatického podpisu. Adresář. Pravidla zprávy.

26 Cvičení 26 Správa ového účtu v Outlook Express Seznamte se s nastavením internetového účtu Windows. Cvičení 27 Úprava nastavení ového programu Konfigurace ového účtu je velmi důleţitý postup; můţe si upravit váš Outlook Express mail podle vašich potřeb a preferencí. Upravte následující nastavení vašeho ového účtu: Nepřijímat zprávy automaticky po otevření vaší schránky, kontrola, zda jsou kaţdých 15 minut aktualizovány příchozí y a nastavení základního typu písma Arial 12.

27 Cvičení 28 Žádost přečtení stvrzenky. Nastaví automatickou ţádost pro přečtení stvrzenky. Zkontrolujte si, jestli jste to udělali správně pomocí zaslání testovací zprávy na vaši adresu Cvičení 29 Podpisy. To vám ušetří váš čas. Pokud si nastavíte automatický podpis pro kaţdou odesílanou zprávu. Pošlete testovací zprávu na vaši adresu a zkontrolujte, jestli veškeré nastavení podpisů funguje správně.

28 Cvičení 30 Správa adresáře Tento adresář je uţitečným nástrojem nemusíte vypisovat všechny adresy pokaţdé, kdyţ někomu chcete poslat ovou zprávu. To můţe být náročné zejména pokud je ová adresa dlouhá a skládá se z různých písmen a čísel. Pojďme si to vyzkoušet na praktických příkladech: přidejte si adresy svých přátel do svého adresáře zároveň vyplňte také jejich kontaktní detaily Cvičení 31 Pravidla zpráv Pravidla zpráv jsou dalším nástrojem, který můţe zjednodušit vaši práci s ovým programem, jednoduše vám mohou pomoci roztřídit zprávy ve vaší ové schránce. Jakmile jsou vhodně roztříděny, ulehčí to váš přístup a vyhledávání jednotlivých zpráv. Vytvořte sloţku s názvem Já, nastavte pravidla pro zprávy, které zde mají být řazeny a vyzkoušejte, zda vše funguje správně. Zašlete zkušební zprávu na svůj vlastní .

29 Lekce 7 Ukládání informací. V této lekci se naučíte něco o struktuře sloţek v ovém programu Outlook Express. Dozvíte se jak spravovat sloţky, aby byl zajištěn rychlý přístup k informacím. Také se naučíte jak provést místní zálohu vašeho ového účtu. Lekce se bude zaměřovat na: Struktura složek v programu Outlook Express. Vytváření a mazání složek. Třídění a mazání zpráv. Jak používat lokální kopie vašeho u. Jak používat další nástroje při zálohování pošty

30 Struktura složek v programu Outlook Express. Na levé straně okna uvidíte seznam složek: Doručené v této složce jsou přijaté zprávy. Po přijetí nové zprávy se vedle názvu složky objeví také číslo vyjadřující kolik nových zpráv jste obdrželi. K odeslání v této složce se nacházejí y, které čekají na odeslání. Odeslané tato složka obsahuje zprávy, které již byly odeslány. Smazané zprávy v této složce se nacházejí zprávy, které již byly odstraněny z ostatních složek. Rozepsané v této složce naleznete již rozepsané zprávy. Můžete je ještě před odesláním upravit. Pokud chcete, aby vaše ová schránka byla dobře organizována, můžete vytvořit nové složky a ty které nepotřebujete odstranit. Pamatujte nadměrná velikost složek může způsobit vadné fungování ového programu. Průměrná velikost složek by neměla přesáhnout 2GB.

31 Cvičení 32 Vytvoření nové složky. Vytvořte sloţku a nazvěte jí KEMP. Přesuňte do této sloţky zprávu. Cvičení 33 Mazání složek. Smaţte sloţku KEMP. Cvičení 34 Zálohování Zjistěte, kde program Outlook Express ukládá zprávy. Vytvořte zálohu sloţky přijatá pošta. Cvičení 35 Používání Outlook Express zálohovací verze 6.5 pro vytvoření zálohy adresáře Nyní, kdyţ máte nainstalovanou aplikaci Outlook Express zálohovací verzi 6.5 proveďte zálohu vašich zpráv a adresáře.

32 Lekce 8 Instant Messaging. Rozvoj internetu a nárůst uživatelů internetu způsobili zvýšení zájem o chatování. S pomocí tohoto nástroje můžete živě komunikovat a konverzovat s dalšími uživateli internetu, zasílat krátké zprávy a také zjišťovat, zda jsou další uživatelé on-line. Takovéto nástroje jsou dnes nepostradatelné pro moderní podnikání a usnadňují komunikaci. Nejpopulárnější nástroje tohoto typu jsou MSN Messenger, Skype, ICQ a mnoho dalších. V této lekci se naučíte jak používat MSN Messenger. Tato lekce bude zaměřena na následující: Výhody užívání MSN messengeru. Instalace MSN Messengeru, Konfigurace účtu, Jak používat MSN Messenger, Pokročilé funkce MSN messengeru

33 Cvičení 36 Hromadná diskuze Populární messengery ve vaší zemi. Jaké jsou ve vaší zemi nejoblíbenější nástroje pro chatování? Sdílejte informace s ostatními členy skupiny na fóru. Cvičení 37 Instalace MSN Messengeru. Nainstalujte MSN Messenger program na váš počítač. Cvičení 38 Instalace MSN Messengeru. Zaloţte a nakonfigurujte účet v programu MSN Messenger. Cvičení 39 Přihlášení k vašemu účtu. Přihlaste se na svůj účet v programu MSN Messenger.

34 Cvičení 40 Nastavení účtu a MSN Messengeru. Podívejte se na nastavení vašeho účtu a na nastavení programu MSN Messenger. Změňte momentálně nastavené obrázky, změňte typ písma na Times New Roman, velikost písma 11 a nastavte také moţnost historie. Cvičení 41 Přidání kontaktu do seznamu. Přidejte nový kontakt do vašeho seznamu. Cvičení 42 Změna statusu. Změňte váš status na zaneprázdněn.

35 Cvičení 43 Konverzace. Diskutujte s ostatními pomocí MSN Messanger. Během konverzace změňte typ písma a pouţívejte smajlíky. Cvičení 44 Blokace a odblokování kontaktů. Zablokujte a odblokujte některý z vašich kontaktů. Cvičení 45 Zobrazení historie. Nahlédněte do historie zpráv některého z vašich kontaktů. Cvičení 46 Odesílání souborů. Zašlete soubor některému z vašich kontaktů.

36 Cvičení 47 Přijetí souboru. Přijměte textový soubor. Nejprve poţádejte kolegu ze skupiny, aby vám nějaký soubor zaslal. Cvičení 48 Konference. Uspořádejte konferenci s účastníky kurzu (vyzvěte minimálně dva účastníky)

37 Lekce 9 VoIP systém. V této lekci se naučíte co je to VoIP a jak funguje. Také zjistíte, jaké jsou výhody a nevýhody uţití VoIP systémů. Rovněţ zde naleznete informace typu: jaké zařízení a software podporuje komunikaci skrze VoIP. Tato lekce bude zaměřena na následující: Co je to VoIP a jak funguje? Výhody a nevýhody uţívání VoIP. Zařízení a software, který podporuje komunikaci skrze VoIP

38 VoIP (Voice over Internet Protocol) Je digitální technologie, která umoţňuje posílat mluvené slovo přes internetové linky a speciálně konstruované internetové sítě, které uţívají IP (Internet Protocol). Cvičení 49 Užití Skypu k hlasové komunikaci. Nainstalujte si program Skype. Otevřete váš účet a přidejte nový kontakt do vašeho seznamu. Promluvte si s ním skrze přenos hlasu. Také některému z kontaktu zašlete textový soubor.

39 Lekce 10 - Fórum. V této lekci se naučíte něco o dalším způsobu komunikace přes internet Fórum. Zjistíte co je to fórum a jak funguje. Seznámíte se s typickou strukturou a dalšími různými typy fór. Tato lekce bude zaměřena na následující: Co je to fórum? Důleţité náleţitosti fóra Struktura fóra Typy fór Zásady pouţívání diskusních fór

40 Cvičení 50 Přehled fór a registrace na fóru. Níţe jsou uvedeny odkazy na různá diskusní fóra s tématy jako například: MS Office, počítače a fotografie. Vyberte si ten, jehoţ téma je pro vás zajímavé a zaregistrujte se na tomto fóru. Podívejte se na věci, které jsou pro vás zajímavé. Odkazy na kuchařská fóra: html Odkazy na balíček MS office:

41 Odkazy na počítačová fóra: Odkazy na fóra spojené s fotografováním:

42 Lekce 11 - Chat. V této lekci zjistíte, co je to chat a jak funguje. Také se seznámíte s nástroji pouţívanými pro chatování a s místnostmi chatu dostupnými na Tato lekce bude zaměřena na následující: Co je to chat a Live Chat? Co jsou to místnosti Chatu? Jak pouţívat Chat? Základy Chatu.

43 Chat je velmi populárním nástrojem. Slovo chat znamená přátelská neformální konverzace. Kdokoli můţe chatovat s kýmkoli. Je to tak trošku globální Hyde Park. Jakmile text odešlete, je viditelný pro všechny uţivatele. Mnoho místností chatu nabízí široký výběr smajíků vytvořených pro lepší vyjádření emocí. Live chat je internetová sluţba většinou pouţívaná v oblasti prodeje jako servis na dálku. Tento termín se běţně pouţívá za účelem podpořit telefonní kontakt v call centrech nebo kontakt centrech.

44 Cvičení 51 Zaregistrování a chatování v místnosti. Níţe naleznete odkazy na internetové sluţby, které nabízí moţnost chatování. Vyberte si jeden z nich a zaregistrujte se. Poté ve vybrané místnosti komunikujte s ostatními.

45 Cvičení 52 Chatování přes skype. Pracujte ve dvojicích. Chat s některým z dalších účastníků o místnosti, kterou jste navštívili v předchozím cvičení. Cvičení 53 Rozdíly mezi chatem, fórem a instant messengerem. Přiřaďte vlastnosti do správných kategorií v tabulce. Hromadná diskuze. Chat Forum Instant Messenger

46 Lekce 12 Videokonference. V této lekci se naučíte, co je to videokonference a jak funguje. V jakých oblastech se pouţívá a jaké má výhody. Tato lekce bude zaměřena na následující : Co je to videokonference a co je to sluţba videohovoru? Výhody videokonference. Software podporující videokonference.

47 Videoconference je jakési multimediální interaktivní komunikace prováděná pomocí počítače. Obraz a zvuk jsou přenášeny v reálném čase mezi vzdálenými lokalitami. Účastníci, kteří mají příslušné programové vybavení a zařízení mohou mezi sebou komunikovat a zároveň se i vidět. Obdoba je videokonference. Ta však umoţňuje uţivatelům vést konverzaci s několika dalšími uţivateli současně prostřednictvím internetových kamer, nebo mobilních telefonů.účastník takové videokonference by měl mít počítač s internetovým připojením o rychlosti 128 kb / s, videokameru, mikrofon a příslušné softwarové vybavení.

48 VideoCall je telekomunikační sluţba která umoţňuje zúčastněným slyšet se a vidět se zároveň. Tato sluţba je nabízena prostřednictvím poskytovatelů mobilních komunikací, kteří fungují v rámci UMTS (Univerzální Mobilní Telekomunikační Systém) technologie. Podle doporučení 3GPP (3rd Generační Partnerský Projekt), Obraz a zvuk jsou kódované v MPEG 4 (Moving Pictures Experts Group) standard, který zachovává poţadovanou rychlost sluţby na poměrně nízké úrovni, například rychlost přenosu dat je 384 kb /s. Je zapotřebí mít telefon s UMTS sítí k uskutečnění videohovoru.

49 Cvičení 54 Kde se nejčastěji využívá videokonference. Pouţijte internet k vyhledání v jaké oblasti činností jsou videokonference nejčastěji pouţívány. Cvičení 55 Videohovor Uskutečněte videohovor s některými účastníky pomocí Skype.

50 Cvičení 1 Případová studie Společnost Hunters hledá spolehlivé zaměstnance pro své zákazníky ze sektoru malých a středních firem. Hlavním kritériem pro výběr kandidátů je velmi dobrá znalost e-komunikačních nástrojů, které společnost používá pro týmovou práci. Budete vyzváni (jako všichni ostatní účastníci kurzu) plnit několik úkolů. Zda jsou tyto úkoly plněny úspěšně či ne, závisí na celé skupině. To je důvod, proč soutěživost v rámci skupiny je nežádoucí jev. Jste vhodným kandidátem?

51 Cvičení 1 Případová studie Úloha 1: Použití u: 1.Napište vaši ovou adresu na tabuli (nebo flip chart) tak, ať je k dispozici všem účastníkům 2.Nakonfigurujte váš ový účet, který jste otevřeli na Gmailu na program Outlook Express. 3.Přidejte kontakty všech účastníků do svého adresáře. Vytvořte složku s názvem KEMP, přesuňte účastníky do této složky 4.Změňte váš automatický podpis na: Pěkný den, S pozdravem, <vložte jméno> A přidejte tento podpis pro všechny odchozí ové zprávy.

52 Cvičení 1 Případová studie 5. Nastavte typ a velikost písma na: Arial Black, Najděte prostřednictvím internetu nějakou volnou pracovní pozici. Vytvořte si textový soubor s obsahem této pracovní nabídky a uložte jej pod následujícím názvem: práce_vaše_jméno.txt. 7.Zašlete všem účastníkům, přiložte soubor práce_vaše_jméno.txt jako přílohu. Zvolte možnost přečíst obdržený soubor. 8. Vytvořte si vlastní složku a pojmenujte jí například vaše jméno a příjmení. 9. Zajistěte, aby se příchozí y ukládaly do této složky. 10. Vytvořte složku s názvem Práce, uložte jí na plochu a uložte zde všechny přílohy.

53 Cvičení 1 Případová studie Úkol 2: Užití nástrojů Instant Messangeru MSN Messenger: 1.Nakonfigurujte účet v MSN Messengeru. 2.Přidejte všechny účastníky kurzu do seznamu kontaktů. 3.Změňte styl a velikost písma pro všechny odchozí zprávy na: Times New Roman, 12 pt 4.Vidíte li nějakého účastníka ve stavu on-line, zahajte s ním konverzaci. Komunikujte o pracovní nabídce, jež jste našli na internetu 5.Odešlete ostatním účastníkům soubor s pracovní nabídkou 6.Ukončete konverzaci. Výborně

54 Cvičení 2 Případová studie Pokud jste úspěšně dokončili úkoly ve cvičení 1, budete vyzvání do druhého stupně přijímacího řízení pohovoru. V tomto okamžiku musíte otevřít bezplatný účet na jakémkoli portálu a nakonfigurovat jej na program Outlook Express. Postupujte dle následujících kroků: 1. Otevřete si bezplatný ový účet na některém z portálů 2. Zapište si následující údaje, které budete potřebovat pro konfiguraci vašeho účtu: ová adresa, servery: POP3, SMTP, (IMAP), vaše heslo

55 Cvičení 2 Případová studie 3.Napište na tabuli nebo na flipchart vaši adresu, tak ať jí vidí všichni účastníci. 4.Nakonfigurujte váš internetový účet v souladu s pop3, SMTP data v souladu s Outlookem Express. 5.Vyberte výchozí nastavení. 6.Pošlete uvítací zprávu (Ahoj, já jsem <jméno>. Hodně štěstí, <jméno>) vašemu lektorovi. Pokud váš lektor od vás obdržel zprávu, úspěšně jste dokončili. Výborně

56 Klíčové pojmy 3G Je třetí generace telekomunikačních standardů a technologií pro mobilní sítě, které nahradily 2.5G ASP (Active Server Pages) Technologie Microsoftu používané pro vytváření dynamických www stránek na bázi jednoho z programovacích jazyků Blog- anglicky nazývaný taky weblog Je to druh deníku psaného na internetu, je to internetová stránka kde autor vkládá pravidelné záznamy popisující události, které mají podobu komentářů včetně materiálů, jako jsou videa nebo fotografie. Tyto položky se zobrazují v chronologickém pořadí. Některé blogy se soustřeďují na jeden konkrétní předmět, například politika. Blogy jako OMUNIKAČNÍ médium pro blogaře. Další charakteristiky blogu: systém pro archivaci údajů, možnost se připojit na další sobory pomocí interaktivních odkazů, například na další stránky nebo blogy doporučené autorem.

57 Klíčové termíny CGI (Common Gateway Interface) Jedná se o rozhraní, které umožňuje uživateli komunikovat mezi programem www serveru a dalšími programy Electronic mail Často zkráceno na , nebo jednoduše mail, je store-and-forward metoda psaní, zasílání, přijímání a ukládání zpráv prostřednictvím komunikačních systémů. (http://en.wikipedia.org/wiki/ ). FAQ (Frequently Asked Questions) Jedná se o kolekci otázek (a odpovědí), které jsou nejčastější. Tyto sbírky jsou vytvářeny za účelem vyhnout se opakujícím se otázkám.

58 Klíčové termíny Freeware Jedná se o licence pro programování a distribuce bezplatné aplikace, aniž dojde k odhalení zdrojových souborů; Někdy freeware licence zahrnuje další omezení, například freeware je zdarma ale pouze pro domácí užití HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) - Je protokol, který umožňuje bezpečnou a šifrovanou komunikaci IP (Internet Protocol) Je protokol používaný pro komunikační data skrze packet-switched internetovou síť.

59 Key terms MPEG-4 (Moving Picture Experts Group 4) Termín zaveden na konci roku 1998 a skládá se ze standardů kódování zvuku a videa a souvisejících technologií; MPEG 4 je hlavně používán v stream médiích na internetu, distribuci CD, videokonferencích a televizi. Newsgroup jedná se o obecný pojem používaný pro všechny druhy diskusních fór založený na výměně korespondence,nikoli konverzace v reálném čase. Diskusní skupiny mohou být uspořádány: Diskusní listy, které umožňují uživatelům automaticky vyměňovat y, uživatelé sítě nebo diskusních fór dostupných přes www. PHP (Personal Home Page) Objektivně orientovaný programovací jazyk určený pro tvorbu dynamických webových stránek.

60 Key terms UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Nejpopulárnější standard v oblasti mobilních telefonů 3G, sítě založené na těchto normách nabízející svým uživatelům možnost volání, videohovory, posílání textových zpráv a dalších dat. Vortal - (short for vertical portal) Jedná se o portál poskytující informace o jednotlivých oblastech průmyslu, např. hudba, filmy, zdravotní péče nebo potravinářské výroby, který je na rozdíl od běžného portálu soustředěn na širokou škálu témat zahrnujících vše od politiky k zábavě. WWW (World Wide Web) Jedna z nejpopulárnějších internetových služeb, která se zabývá zveřejňováním informací.

61 Reference a další zajímavé odkazy 1.http://www.sendblaster.com/?source=googleadw&campaign= altrieuropa&adgroup=mailing&gclid=cnjmiyzp8zgcfqdmtaody i_a1g 2.http://www.mozilla-europe.org/en/products/thunderbird/ 3.http://office.microsoft.com/engb/outlook/default.aspx?ofcresset=1 4.http://www.icq.com/ 5.http://www.skype.com/intl/en 6.http://www.butterscotch.com/showdtl.html?s=specialgmail&e= 1&src=btsc2 7.http://www.videoconference.com/ 8.http://dimdim.com/ 9.http://www.hl7.com.au/Skype-Video-Conferencing.htm

62 Reference a odkazy pro zajímavost účastníků 10.http://www.ivci.com/international_videoconferencing_news_wh itepapers.html 11.http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer= &hl=e 12.http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4 Reference 1.http://en.wikipedia.org/wiki/ _address 2.http://en.wikipedia.org/wiki/ 3.http://wiki.toggle.com/En/MSN_Messenger 4.http://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon 5.http://en.wikipedia.org/wiki/Videoconferencing

63 KEMP webadress SPI Portugal Edifício Les Palaces Rua Júlio Dinis, no. 242, Porto, PORTUGAL Tel: Fax: ENTER - Austria TEMPO - Czech Republic Elisabethstrasse, 3 Nad Porubkou, Graz, AUSTRIA Ostrava Svinov CZECH REPUBLIC Tel: Fax: Tel: Fax: ReFIT - Germany Ernst-Haeckel-Platz, 5/ Jena GERMANY Tel: +49 / Fax: +49 / IFI Spain C/ Alcalá Nº 21, 3º Dcha Madrid, SPAIN Tel: Fax: Tk Formazione Italy Viale Gramsci, Firenze, ITALY Tel: Fax: WSHE Poland Ul. Rewolucji 1905 r Lódź, POLAND Tel: Fax:

Výukový manuál pro lektora

Výukový manuál pro lektora KEMP 134681-LLP-1-PT-GRUNDTVIG-gmp Srpen, 2009 1 Partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa e-mail: pedrocosta@spi.pt URL: http://www.spi.pt E.N.T.E.R Petra Kampf e-mal: petra.kampf@enter-network.eu

Více

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Outlook 2007 nejen pro školy Boris Chytil Jiří Chytil Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz nadpis kapitoly Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

Příručka Dobrých zkušeností

Příručka Dobrých zkušeností KEMP 134681-LLP-1-2007 1 - PT-GRUNDTVIG-GMP 1 Partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa e-mail: pedrocosta@spi.pt URL: http://www.spi.pt E.N.T.E.R Petra Kampf e-mail: petra.kampf@enter-network.eu

Více

Informační a komunikační technologie 7. ročník. Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací

Informační a komunikační technologie 7. ročník. Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací Informační a komunikační technologie 7. ročník Komunikace na Internetu, praktické využití Internetu a tvorba prezentací Elektronická pošta e- mail Elektronická pošta je jednou z hlavních služeb Internetu.

Více

Gmail e-mail v podání Google

Gmail e-mail v podání Google Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Gmail e-mail v podání Google Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2

Více

Konfigurace a provoz verze 4.1

Konfigurace a provoz verze 4.1 Konfigurace a provoz verze 4.1 Cílem tohoto dokumentu je stručnou a přehlednou formou Vás seznámit s postupem instalace a konfigurace nové verze Mail602 Messaging Serveru včetně zprovoznění různých druhů

Více

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací)

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) 11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) - Vysvětlit pojem hypertext, - umět pracovat s prohlížečem webu (načíst stránku, používat odkazy, vracet se

Více

MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143

Více

Microsoft Office systém verze 2007

Microsoft Office systém verze 2007 iii Microsoft Office systém verze 2007 Příručka recenzenta Květen 2006 Informace pouze pro tisk: Office Reviews Team Waggener Edstrom Worldwide (503) 443-7000 Office2007@waggeneredstrom.com Rapid Response

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička. Začínáme ve škole s aplikacemi od Google

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička. Začínáme ve škole s aplikacemi od Google Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 Začínáme ve škole s aplikacemi od Google pomůcka pro učitele i žáka Ing. David Skála a Ing. Michal Martoch, červen 2012,

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji PRŮVODCE PRO UČITELE 3. část Průvodce ICT nástroji OBSAH 1 ZAČÍNÁME S WEBOVÝMI NÁSTROJI... 4 1.1 ZVYŠOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI DÍKY SOCIÁLNÍM SÍTÍM A ICT NÁSTROJŮM.....4 1.2 INTERNETOVÉ NÁSTROJE A JAK

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting

Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Holata Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting (Bakalářská

Více

Obsah. Slovo úvodem... 9

Obsah. Slovo úvodem... 9 Obsah Obsah Slovo úvodem... 9 1. Úvod do Outlooku... 11 1.1 Spuštění Outlooku a pracovní plocha... 11 1.1.1 Spuštění Outlooku z nabídky programů...11 1.1.2 Spuštění Outlooku pomocí zástupce...12 1.1.3

Více

Elektronická komunikace při vedení skautských akcí

Elektronická komunikace při vedení skautských akcí Junák - svaz skautů a skautek ČR Krajská rada Junáka - Středočeský kraj Brdská instruktorská lesní škola 2005-2006 Elektronická komunikace při vedení skautských akcí 1. ÚVOD...3 2. CÍL PÍSEMNÉ PRÁCE...3

Více

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OBSAH 1 Co od recenze očekávat... 5 2 Instant Messaging... 6 2.1 Popis skupiny komunikačních nástrojů... 6 2.1.1 Konkrétní příklady nástrojů... 6 2.2 ICQ... 8 2.2.1 Popis nástroje... 8 2.2.2 Výhody nástroje...

Více

333 tipů a triků pro INTERNET

333 tipů a triků pro INTERNET 333 tipů a triků pro INTERNET Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Připojení k Internetu...12 1. Jaké jsou možnosti připojení k Internetu?...12 2. Co je to

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

Všeobecné dotazy Č E S K Y ENGLISH. 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné dotazy Č E S K Y ENGLISH. <Informační centrum pro zákazníky společnosti LG> 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. GW620 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. P/N : MMBB0359310 (1.0) H ELECTRONICS INC. GW620

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více