KEMP LLP PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 2. E- komunikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 2. E- komunikace"

Transkript

1 Modul 2 E- komunikace

2 Cíle modulu Naučit se, jak používat ovou schránku zaloţení poštovního účtu, odesílání a přijímání elektronických zpráv, přidávání příloh, správa elektronické schránky, zálohování elektronické pošty,uţívání adresáře, nastavení poštovního programu. Výuka, jak komunikovat prostřednictvím instant messengerů konfigurace účtu, přidání nových kontaktů do seznamu kontaktů, užívání možností statusu, vytváření konferencí a odesílání souborů Výuka, jak užívat další formy komunikačních nástrojů - uţívání VoIP technologie, fór, chatů a videokonferencí.

3 Obsah modulu Lekce 1 Základní informace o u. Cvičení 1: Identifikace ové adresy. Cvičení 2: Etiketa ů online. Cvičení 3: Výhody elektronické korespondence. Lekce 2 Vytvoření a konfigurace volného ového účtu. Použití e- mailu prostřednictvím www. Cvičení 4 Zaloţení u na portálu Cvičení 5 Přihlášení na ový účet. Cvičení 6 Odesílání zpráv. Cvičení 7 Přijímání zpráv.

4 Obsah modulu Cvičení 8 Zasílání mailů s přílohou. Cvičení 9 Přijímání mailů s přílohou. Cvičení 10 Přidání nového kontaktu do seznamu kontaktů. Cvičení 11 Přidání adresy do nové skupiny v seznamu kontaktů. Cvičení 12 Přidání kontaktu do skupiny z předchozího mailu. Exercise 13 Uţití adresáře. Exercise 14 Uţívání štítků v Gmailu. Exercise 15 Vytvoření nového filtru v Gmailu. Exercise 16 Přeposlat zprávu. Exercise 17 Smazání zprávy z vašeho účtu.

5 Obsah modulu Lekce 3 Konfigurace a vytvoření ového účtu v mailové aplikaci nazvané Outlook Express. Cvičení 18: Nastavení ového účtu v Outlooku Express. Cvičení 19: Vlastnosti ového účtu Outlook Express. Lekce 4 Odesílání a přijímání ů prostřednictvím Outlook Express. Cvičení 20 Kompozice a odesílání ových zpráv. Cvičení 21 - Receiving your mail. Cvičení 22 Zobrazování přijatých zpráv. Cvičení 23 Odpovídání na maily.

6 Obsah modulu Lekce 5 Přidávání a zacházení s přílohami. Cvičení 24: Odesílání ů s přílohou. Cvičení 25: Přijímání ů s přílohou. Lekce 6 Správa účtu. Nástroje, se kterými je možno se setkat v Outlook Express. Cvičení 26 Správa ového účtu v Outlook Express. Cvičení 27 Úprava nastavení ového účtu. Cvičení 28 Ţádost stvrzenky přečtení. Cvičení 29 Podpisy. Cvičení 30 Ţádost stvrzenky přečtení. Cvičení 31 Podpisy.

7 Obsah modulu Lekce 7 Ukládání informací. Cvičení 32: Vytvoření nové sloţky. Cvičení 33: Mazání sloţek. Cvičení 34: Zálohování zpráv do sloţek k uchování zpráv. Cvičení 35: Uţití Outlook Express zálohovací verze 6.5 k zálohování zpráv a adres. Lekce 8 Instant Messaging. Cvičení 36 Hromadná diskuze Messengery populární ve vaší zemi Cvičení 37 - Instalace MSN Messengeru. Cvičení 38 Zaloţení a konfigurace účtu. Cvičení 39 Přihlášení se ke svému účtu. Exercise 40 Nastavení účtu a MSN Messengeru.

8 Obsah modulu Cvičení 41: Přidání nových kontaktů do vašeho adresáře. Cvičení 42: Změna statusu. Cvičení 43: Konverzace. Cvičení 44: Zablokování a odblokování kontaktů. Cvičení 45: Vyhledání historie zpráv. Cvičení 46: Odesílání souborů. Cvičení 47: Přijímání souborů. Cvičení 48: Konference. Lekce 9 VoIP system. Cvičení 49 Uţití Skypu pro přenos hlasu.

9 Obsah modulu Lekce 10 Forum. Cvičení 50 Vyhledání fór a registrace na fórum. Lekce 11 Chat. Cvičení 51 Registrace a chatování ve vybrané místnosti chatu. Cvičení 52 Chatování prostřednictvím Skypu. Lesson 12 Videokonference. Cvičení 53 Kde se nejčastěji pouţívá videokonference. Cvičení 54 - Videohovory.

10 Lekce 1 Základní informace o u Tato lekce bude poskytovat návod jak vyuţít výhod ové komunikace prostřednictvím internetu. Najdete zde jak funguje a jaké jsou jeho výhody. Také poznáte jaká je konstrukce ových adres a jaké jsou hlavní komponenty ové schránky. Tato lekce bude zaměřena na následující: Jak funguje Výhody a rizika uţívání u, Struktura ové adresy, Programy pro uţívání ů, ová etiketa

11 Struktura ové adresy Struktura ové adresy je následující: Uživatelské To, co se nachází za zavináčem je adresa serveru na doméně. Server, na kterém je váš účet umístěn.

12 Cvičení 1 Identifikace ové adresy Podívejte se na adresy níţe v tabulce. V případě e- mailové adresy je také patrné, ve které zemi se server nachází. (sloupec 3)

13 Tabulka 1 Cvičení 1 Struktura adresy. Adresa Address nebo webová adresa? Ve které zemi je server umístěn

14 Cvičení 2 Etiketa u Tipy, které se dočtete v Etiketě u a jsou shodné se samostatným textem mailu. Pro: Předmět u:. Ahoj Lucy, Tento týden jsem byla hrozně unavená. It s only now that I ve got a spare moment to drop you a line. UŢ JSI TO SLYŠELA? Byli jsme přestěhováni do nové kanceláře. Nazvali to přemístění. Uţ ţádné kafe s IT pracovníky A mimochodem, nemáš čtvrtletní čísla týkající se prodeje za naši dceřinou společnost v Leedsu? Dej mi vědět prosím co nejdříve to půjde. Pěkný den. Britney Cvičení 3 Výhody elektronické korespondence Jaké jsou výhody elektronické komunikace? Hromadná diskuze.

15 Lekce 2 Vytvoření a konfigurace volného e- mailového účtu. Používání u přes WWW stránky. V této lekci se naučíte jak zaloţit volný ový účet a jak jej pouţívat. Tato lekce je rozdělená do dvou hlavních částí. V první části naleznete potřebné znalosti k zaloţení účtu na bezplatném serveru a naučíte se jak jen nakonfigurovat. V druhé části se naučíte jak s účtem zacházet. Například jak přijímat a odesílat e- maily, jak přiloţit přílohu, jak zacházet s adresářem, jak spravovat sloţky ového účtu. Tato lekce bude zaměřena na: Vytvoření a konfigurace ového účtu Přihlášení se k účtu Uţití ů pomocí www stránek Strukturu ové schránky ovou adresu

16 Cvičení 4 Založení ového účtu na portálu Google Prosím založte bezplatný ový účet na portále Google.com. Cvičení 5 Přihlášení na účet přes www stránky. Prosím přihlašte se na váš ový účet na portále. Cvičení 6 Odesílání zpráv Pošlete textovou zprávu na svůj vlastní účet. Cvičení 7 Příjímání ů. Zkontrolujte, zda jste obdrţeli svůj vlastní testovací . Cvičení 8 Odesílání ů s přílohou. Odešlete textovou zprávu s předem připravenou přílohou.

17 Cvičení 9 Přijetí u s přílohou. Zkontrolujte, zda jste obdrţeli testovací mail. Zaregistrujte se do svého ového účtu a přijměte zprávu s přílohou, uloţte přílohu na svůj harddisk. Cvičení 10 Přidání nového kontaktu do adresáře Přidejte nový kontakt do adresáře. Cvičení 11 Přidání nové adresy do nové skupiny. (Dobrovolné) Přidejte nový kontakt do nové skupiny adres. Cvičení 12 Přidání kontaktu z příchozího u do skupiny kontaktů v adresáři Přidejte do skupiny kontaktů vašeho adresáře kontakt z příchozího u.

18 Cvičení 13 Užití adresáře. Pošlete uvítací zprávu 1. kontaktu z vašeho adresáře. Pouţijte výběr z adresáře. Cvičení 14 Užití štítku Gmailu. (Dobrovolné) Můţete váš účet organizovat pomocí štítků. Vytvořte nový štítek pod názvem KEMP. Uţijte tento štítek pro , který obdrţíte od 1. kontaktu z vašeho adresáře. Cvičení 15 Vytvoření nového filtru Gmailu. (Dobrovolné) Create your first new filter. Cvičení 16 Odpověď na Odpovězte na uvítací , který jste obdrželi od vašeho školitele. Cvičení 17 Smazání zprávy z vašeho účtu. Smaţte zprávu z vašeho účtu.

19 Lekce 3 Konfigurace a vytvoření ového účtu v aplikace nazývané Outlook Express. Moderní aplikace jsou si navzájem velmi podobné. Jednou z nejpopulárnějších je Outlook Express, která patří do aplikací Windows. To je důvod, proč je tak populární mezi uživateli elektronické pošty. V této lekci se naučíte jak: Konfigurovat a vytvořit ový účet v aplikaci Outlook Express. Jak upravovat nastavení vašeho ového účtu.

20 Cvičení 18 Konfigurace ového účtu v Outlook Express. Nakonfigurujte předtím vytvořený účet na Gmailu pro uţivatele Outlooku Express. Cvičení 19 Vlastnosti ového účtu Outlook Express. Upravte vlastnosti vašeho účtu dle vašich potřeb, například změňte jméno nebo se podívejte na hlavní nastavení vašeho ového účtu.

21 Lekce 4 Odesílání a přijímání ových zpráv pomocí aplikace Outlook Express. Příjímání a odesílání zpráv je základní funkcí každého ového programu a ve většině z nich je upraveno podobně. V této lekci se naučíte jak odesílat a přijímat zprávy v programu Outlook Express. Lekce se bude zaměřovat na: Vytvoření a odesílání ových zpráv Přijímání ových zpráv, Zobrazování zpráv, Odpovídání na ové zprávy.

22 Cvičení 20 Vytvoření a odesílání ových zpráv Zašlete testovou zprávu na svůj vlastní . Cvičení 21 Přijetí svého vlastního mailu. Zkontrolujte, zda jste obdrţeli novou zprávu, Například testovou zprávu, kterou jste si zaslali v rámci předchozího cvičení. Cvičení 22 Zobrazení přijaté zprávy. Otevřete a přečtěte si přijatou ovou zprávu. Cvičení 23 Odpověď na doručenou zprávu. Odpovězte na testovou zprávu, kterou jste obdrţeli.

23 Lekce 5 Přidávání a zacházení s přílohami. Vaše ová zpráva může také obsahovat obrázky, fotky nebo další grafiku, ne pouze dokumenty vytvořené v textovém editoru MS Word. Díky programu Outlook Express můžete přidávat přílohy jakéhokoli typu. Tato lekce se bude zaměřovat na: Přidání přílohy Zasílání ů s přílohou

24 Cvičení 24 Zasílání ových zpráv s přílohou. Zašlete testovací ovou zprávu s přílohou na vaši adresu. Cvičení 25 Příjímání ových zpráv s přílohou. Přijměte ovou zprávu s přílohou. Otevřete přílohu a uloţte jí na váš harddisk pod názvem Test3.

25 Lekce 6 Správa účtu. Nástroje, se kterými se setkáte při práci s Outlook Express. V této lekci se naučíte, jak spravovat váš ový účet a jak pouţívat nástroje, které vám mohou usnadnit vaši práci s programem Outlook Express. Tato lekce bude zaměřena na následující: Správa ového účtu v programu Outlook Express. Úprava nastavení programu Outlook Express. Nastavení automatického potvrzení o doručení zprávy. Nadefinování automatického podpisu. Adresář. Pravidla zprávy.

26 Cvičení 26 Správa ového účtu v Outlook Express Seznamte se s nastavením internetového účtu Windows. Cvičení 27 Úprava nastavení ového programu Konfigurace ového účtu je velmi důleţitý postup; můţe si upravit váš Outlook Express mail podle vašich potřeb a preferencí. Upravte následující nastavení vašeho ového účtu: Nepřijímat zprávy automaticky po otevření vaší schránky, kontrola, zda jsou kaţdých 15 minut aktualizovány příchozí y a nastavení základního typu písma Arial 12.

27 Cvičení 28 Žádost přečtení stvrzenky. Nastaví automatickou ţádost pro přečtení stvrzenky. Zkontrolujte si, jestli jste to udělali správně pomocí zaslání testovací zprávy na vaši adresu Cvičení 29 Podpisy. To vám ušetří váš čas. Pokud si nastavíte automatický podpis pro kaţdou odesílanou zprávu. Pošlete testovací zprávu na vaši adresu a zkontrolujte, jestli veškeré nastavení podpisů funguje správně.

28 Cvičení 30 Správa adresáře Tento adresář je uţitečným nástrojem nemusíte vypisovat všechny adresy pokaţdé, kdyţ někomu chcete poslat ovou zprávu. To můţe být náročné zejména pokud je ová adresa dlouhá a skládá se z různých písmen a čísel. Pojďme si to vyzkoušet na praktických příkladech: přidejte si adresy svých přátel do svého adresáře zároveň vyplňte také jejich kontaktní detaily Cvičení 31 Pravidla zpráv Pravidla zpráv jsou dalším nástrojem, který můţe zjednodušit vaši práci s ovým programem, jednoduše vám mohou pomoci roztřídit zprávy ve vaší ové schránce. Jakmile jsou vhodně roztříděny, ulehčí to váš přístup a vyhledávání jednotlivých zpráv. Vytvořte sloţku s názvem Já, nastavte pravidla pro zprávy, které zde mají být řazeny a vyzkoušejte, zda vše funguje správně. Zašlete zkušební zprávu na svůj vlastní .

29 Lekce 7 Ukládání informací. V této lekci se naučíte něco o struktuře sloţek v ovém programu Outlook Express. Dozvíte se jak spravovat sloţky, aby byl zajištěn rychlý přístup k informacím. Také se naučíte jak provést místní zálohu vašeho ového účtu. Lekce se bude zaměřovat na: Struktura složek v programu Outlook Express. Vytváření a mazání složek. Třídění a mazání zpráv. Jak používat lokální kopie vašeho u. Jak používat další nástroje při zálohování pošty

30 Struktura složek v programu Outlook Express. Na levé straně okna uvidíte seznam složek: Doručené v této složce jsou přijaté zprávy. Po přijetí nové zprávy se vedle názvu složky objeví také číslo vyjadřující kolik nových zpráv jste obdrželi. K odeslání v této složce se nacházejí y, které čekají na odeslání. Odeslané tato složka obsahuje zprávy, které již byly odeslány. Smazané zprávy v této složce se nacházejí zprávy, které již byly odstraněny z ostatních složek. Rozepsané v této složce naleznete již rozepsané zprávy. Můžete je ještě před odesláním upravit. Pokud chcete, aby vaše ová schránka byla dobře organizována, můžete vytvořit nové složky a ty které nepotřebujete odstranit. Pamatujte nadměrná velikost složek může způsobit vadné fungování ového programu. Průměrná velikost složek by neměla přesáhnout 2GB.

31 Cvičení 32 Vytvoření nové složky. Vytvořte sloţku a nazvěte jí KEMP. Přesuňte do této sloţky zprávu. Cvičení 33 Mazání složek. Smaţte sloţku KEMP. Cvičení 34 Zálohování Zjistěte, kde program Outlook Express ukládá zprávy. Vytvořte zálohu sloţky přijatá pošta. Cvičení 35 Používání Outlook Express zálohovací verze 6.5 pro vytvoření zálohy adresáře Nyní, kdyţ máte nainstalovanou aplikaci Outlook Express zálohovací verzi 6.5 proveďte zálohu vašich zpráv a adresáře.

32 Lekce 8 Instant Messaging. Rozvoj internetu a nárůst uživatelů internetu způsobili zvýšení zájem o chatování. S pomocí tohoto nástroje můžete živě komunikovat a konverzovat s dalšími uživateli internetu, zasílat krátké zprávy a také zjišťovat, zda jsou další uživatelé on-line. Takovéto nástroje jsou dnes nepostradatelné pro moderní podnikání a usnadňují komunikaci. Nejpopulárnější nástroje tohoto typu jsou MSN Messenger, Skype, ICQ a mnoho dalších. V této lekci se naučíte jak používat MSN Messenger. Tato lekce bude zaměřena na následující: Výhody užívání MSN messengeru. Instalace MSN Messengeru, Konfigurace účtu, Jak používat MSN Messenger, Pokročilé funkce MSN messengeru

33 Cvičení 36 Hromadná diskuze Populární messengery ve vaší zemi. Jaké jsou ve vaší zemi nejoblíbenější nástroje pro chatování? Sdílejte informace s ostatními členy skupiny na fóru. Cvičení 37 Instalace MSN Messengeru. Nainstalujte MSN Messenger program na váš počítač. Cvičení 38 Instalace MSN Messengeru. Zaloţte a nakonfigurujte účet v programu MSN Messenger. Cvičení 39 Přihlášení k vašemu účtu. Přihlaste se na svůj účet v programu MSN Messenger.

34 Cvičení 40 Nastavení účtu a MSN Messengeru. Podívejte se na nastavení vašeho účtu a na nastavení programu MSN Messenger. Změňte momentálně nastavené obrázky, změňte typ písma na Times New Roman, velikost písma 11 a nastavte také moţnost historie. Cvičení 41 Přidání kontaktu do seznamu. Přidejte nový kontakt do vašeho seznamu. Cvičení 42 Změna statusu. Změňte váš status na zaneprázdněn.

35 Cvičení 43 Konverzace. Diskutujte s ostatními pomocí MSN Messanger. Během konverzace změňte typ písma a pouţívejte smajlíky. Cvičení 44 Blokace a odblokování kontaktů. Zablokujte a odblokujte některý z vašich kontaktů. Cvičení 45 Zobrazení historie. Nahlédněte do historie zpráv některého z vašich kontaktů. Cvičení 46 Odesílání souborů. Zašlete soubor některému z vašich kontaktů.

36 Cvičení 47 Přijetí souboru. Přijměte textový soubor. Nejprve poţádejte kolegu ze skupiny, aby vám nějaký soubor zaslal. Cvičení 48 Konference. Uspořádejte konferenci s účastníky kurzu (vyzvěte minimálně dva účastníky)

37 Lekce 9 VoIP systém. V této lekci se naučíte co je to VoIP a jak funguje. Také zjistíte, jaké jsou výhody a nevýhody uţití VoIP systémů. Rovněţ zde naleznete informace typu: jaké zařízení a software podporuje komunikaci skrze VoIP. Tato lekce bude zaměřena na následující: Co je to VoIP a jak funguje? Výhody a nevýhody uţívání VoIP. Zařízení a software, který podporuje komunikaci skrze VoIP

38 VoIP (Voice over Internet Protocol) Je digitální technologie, která umoţňuje posílat mluvené slovo přes internetové linky a speciálně konstruované internetové sítě, které uţívají IP (Internet Protocol). Cvičení 49 Užití Skypu k hlasové komunikaci. Nainstalujte si program Skype. Otevřete váš účet a přidejte nový kontakt do vašeho seznamu. Promluvte si s ním skrze přenos hlasu. Také některému z kontaktu zašlete textový soubor.

39 Lekce 10 - Fórum. V této lekci se naučíte něco o dalším způsobu komunikace přes internet Fórum. Zjistíte co je to fórum a jak funguje. Seznámíte se s typickou strukturou a dalšími různými typy fór. Tato lekce bude zaměřena na následující: Co je to fórum? Důleţité náleţitosti fóra Struktura fóra Typy fór Zásady pouţívání diskusních fór

40 Cvičení 50 Přehled fór a registrace na fóru. Níţe jsou uvedeny odkazy na různá diskusní fóra s tématy jako například: MS Office, počítače a fotografie. Vyberte si ten, jehoţ téma je pro vás zajímavé a zaregistrujte se na tomto fóru. Podívejte se na věci, které jsou pro vás zajímavé. Odkazy na kuchařská fóra: html Odkazy na balíček MS office:

41 Odkazy na počítačová fóra: Odkazy na fóra spojené s fotografováním:

42 Lekce 11 - Chat. V této lekci zjistíte, co je to chat a jak funguje. Také se seznámíte s nástroji pouţívanými pro chatování a s místnostmi chatu dostupnými na Tato lekce bude zaměřena na následující: Co je to chat a Live Chat? Co jsou to místnosti Chatu? Jak pouţívat Chat? Základy Chatu.

43 Chat je velmi populárním nástrojem. Slovo chat znamená přátelská neformální konverzace. Kdokoli můţe chatovat s kýmkoli. Je to tak trošku globální Hyde Park. Jakmile text odešlete, je viditelný pro všechny uţivatele. Mnoho místností chatu nabízí široký výběr smajíků vytvořených pro lepší vyjádření emocí. Live chat je internetová sluţba většinou pouţívaná v oblasti prodeje jako servis na dálku. Tento termín se běţně pouţívá za účelem podpořit telefonní kontakt v call centrech nebo kontakt centrech.

44 Cvičení 51 Zaregistrování a chatování v místnosti. Níţe naleznete odkazy na internetové sluţby, které nabízí moţnost chatování. Vyberte si jeden z nich a zaregistrujte se. Poté ve vybrané místnosti komunikujte s ostatními.

45 Cvičení 52 Chatování přes skype. Pracujte ve dvojicích. Chat s některým z dalších účastníků o místnosti, kterou jste navštívili v předchozím cvičení. Cvičení 53 Rozdíly mezi chatem, fórem a instant messengerem. Přiřaďte vlastnosti do správných kategorií v tabulce. Hromadná diskuze. Chat Forum Instant Messenger

46 Lekce 12 Videokonference. V této lekci se naučíte, co je to videokonference a jak funguje. V jakých oblastech se pouţívá a jaké má výhody. Tato lekce bude zaměřena na následující : Co je to videokonference a co je to sluţba videohovoru? Výhody videokonference. Software podporující videokonference.

47 Videoconference je jakési multimediální interaktivní komunikace prováděná pomocí počítače. Obraz a zvuk jsou přenášeny v reálném čase mezi vzdálenými lokalitami. Účastníci, kteří mají příslušné programové vybavení a zařízení mohou mezi sebou komunikovat a zároveň se i vidět. Obdoba je videokonference. Ta však umoţňuje uţivatelům vést konverzaci s několika dalšími uţivateli současně prostřednictvím internetových kamer, nebo mobilních telefonů.účastník takové videokonference by měl mít počítač s internetovým připojením o rychlosti 128 kb / s, videokameru, mikrofon a příslušné softwarové vybavení.

48 VideoCall je telekomunikační sluţba která umoţňuje zúčastněným slyšet se a vidět se zároveň. Tato sluţba je nabízena prostřednictvím poskytovatelů mobilních komunikací, kteří fungují v rámci UMTS (Univerzální Mobilní Telekomunikační Systém) technologie. Podle doporučení 3GPP (3rd Generační Partnerský Projekt), Obraz a zvuk jsou kódované v MPEG 4 (Moving Pictures Experts Group) standard, který zachovává poţadovanou rychlost sluţby na poměrně nízké úrovni, například rychlost přenosu dat je 384 kb /s. Je zapotřebí mít telefon s UMTS sítí k uskutečnění videohovoru.

49 Cvičení 54 Kde se nejčastěji využívá videokonference. Pouţijte internet k vyhledání v jaké oblasti činností jsou videokonference nejčastěji pouţívány. Cvičení 55 Videohovor Uskutečněte videohovor s některými účastníky pomocí Skype.

50 Cvičení 1 Případová studie Společnost Hunters hledá spolehlivé zaměstnance pro své zákazníky ze sektoru malých a středních firem. Hlavním kritériem pro výběr kandidátů je velmi dobrá znalost e-komunikačních nástrojů, které společnost používá pro týmovou práci. Budete vyzváni (jako všichni ostatní účastníci kurzu) plnit několik úkolů. Zda jsou tyto úkoly plněny úspěšně či ne, závisí na celé skupině. To je důvod, proč soutěživost v rámci skupiny je nežádoucí jev. Jste vhodným kandidátem?

51 Cvičení 1 Případová studie Úloha 1: Použití u: 1.Napište vaši ovou adresu na tabuli (nebo flip chart) tak, ať je k dispozici všem účastníkům 2.Nakonfigurujte váš ový účet, který jste otevřeli na Gmailu na program Outlook Express. 3.Přidejte kontakty všech účastníků do svého adresáře. Vytvořte složku s názvem KEMP, přesuňte účastníky do této složky 4.Změňte váš automatický podpis na: Pěkný den, S pozdravem, <vložte jméno> A přidejte tento podpis pro všechny odchozí ové zprávy.

52 Cvičení 1 Případová studie 5. Nastavte typ a velikost písma na: Arial Black, Najděte prostřednictvím internetu nějakou volnou pracovní pozici. Vytvořte si textový soubor s obsahem této pracovní nabídky a uložte jej pod následujícím názvem: práce_vaše_jméno.txt. 7.Zašlete všem účastníkům, přiložte soubor práce_vaše_jméno.txt jako přílohu. Zvolte možnost přečíst obdržený soubor. 8. Vytvořte si vlastní složku a pojmenujte jí například vaše jméno a příjmení. 9. Zajistěte, aby se příchozí y ukládaly do této složky. 10. Vytvořte složku s názvem Práce, uložte jí na plochu a uložte zde všechny přílohy.

53 Cvičení 1 Případová studie Úkol 2: Užití nástrojů Instant Messangeru MSN Messenger: 1.Nakonfigurujte účet v MSN Messengeru. 2.Přidejte všechny účastníky kurzu do seznamu kontaktů. 3.Změňte styl a velikost písma pro všechny odchozí zprávy na: Times New Roman, 12 pt 4.Vidíte li nějakého účastníka ve stavu on-line, zahajte s ním konverzaci. Komunikujte o pracovní nabídce, jež jste našli na internetu 5.Odešlete ostatním účastníkům soubor s pracovní nabídkou 6.Ukončete konverzaci. Výborně

54 Cvičení 2 Případová studie Pokud jste úspěšně dokončili úkoly ve cvičení 1, budete vyzvání do druhého stupně přijímacího řízení pohovoru. V tomto okamžiku musíte otevřít bezplatný účet na jakémkoli portálu a nakonfigurovat jej na program Outlook Express. Postupujte dle následujících kroků: 1. Otevřete si bezplatný ový účet na některém z portálů 2. Zapište si následující údaje, které budete potřebovat pro konfiguraci vašeho účtu: ová adresa, servery: POP3, SMTP, (IMAP), vaše heslo

55 Cvičení 2 Případová studie 3.Napište na tabuli nebo na flipchart vaši adresu, tak ať jí vidí všichni účastníci. 4.Nakonfigurujte váš internetový účet v souladu s pop3, SMTP data v souladu s Outlookem Express. 5.Vyberte výchozí nastavení. 6.Pošlete uvítací zprávu (Ahoj, já jsem <jméno>. Hodně štěstí, <jméno>) vašemu lektorovi. Pokud váš lektor od vás obdržel zprávu, úspěšně jste dokončili. Výborně

56 Klíčové pojmy 3G Je třetí generace telekomunikačních standardů a technologií pro mobilní sítě, které nahradily 2.5G ASP (Active Server Pages) Technologie Microsoftu používané pro vytváření dynamických www stránek na bázi jednoho z programovacích jazyků Blog- anglicky nazývaný taky weblog Je to druh deníku psaného na internetu, je to internetová stránka kde autor vkládá pravidelné záznamy popisující události, které mají podobu komentářů včetně materiálů, jako jsou videa nebo fotografie. Tyto položky se zobrazují v chronologickém pořadí. Některé blogy se soustřeďují na jeden konkrétní předmět, například politika. Blogy jako OMUNIKAČNÍ médium pro blogaře. Další charakteristiky blogu: systém pro archivaci údajů, možnost se připojit na další sobory pomocí interaktivních odkazů, například na další stránky nebo blogy doporučené autorem.

57 Klíčové termíny CGI (Common Gateway Interface) Jedná se o rozhraní, které umožňuje uživateli komunikovat mezi programem www serveru a dalšími programy Electronic mail Často zkráceno na , nebo jednoduše mail, je store-and-forward metoda psaní, zasílání, přijímání a ukládání zpráv prostřednictvím komunikačních systémů. (http://en.wikipedia.org/wiki/ ). FAQ (Frequently Asked Questions) Jedná se o kolekci otázek (a odpovědí), které jsou nejčastější. Tyto sbírky jsou vytvářeny za účelem vyhnout se opakujícím se otázkám.

58 Klíčové termíny Freeware Jedná se o licence pro programování a distribuce bezplatné aplikace, aniž dojde k odhalení zdrojových souborů; Někdy freeware licence zahrnuje další omezení, například freeware je zdarma ale pouze pro domácí užití HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) - Je protokol, který umožňuje bezpečnou a šifrovanou komunikaci IP (Internet Protocol) Je protokol používaný pro komunikační data skrze packet-switched internetovou síť.

59 Key terms MPEG-4 (Moving Picture Experts Group 4) Termín zaveden na konci roku 1998 a skládá se ze standardů kódování zvuku a videa a souvisejících technologií; MPEG 4 je hlavně používán v stream médiích na internetu, distribuci CD, videokonferencích a televizi. Newsgroup jedná se o obecný pojem používaný pro všechny druhy diskusních fór založený na výměně korespondence,nikoli konverzace v reálném čase. Diskusní skupiny mohou být uspořádány: Diskusní listy, které umožňují uživatelům automaticky vyměňovat y, uživatelé sítě nebo diskusních fór dostupných přes www. PHP (Personal Home Page) Objektivně orientovaný programovací jazyk určený pro tvorbu dynamických webových stránek.

60 Key terms UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Nejpopulárnější standard v oblasti mobilních telefonů 3G, sítě založené na těchto normách nabízející svým uživatelům možnost volání, videohovory, posílání textových zpráv a dalších dat. Vortal - (short for vertical portal) Jedná se o portál poskytující informace o jednotlivých oblastech průmyslu, např. hudba, filmy, zdravotní péče nebo potravinářské výroby, který je na rozdíl od běžného portálu soustředěn na širokou škálu témat zahrnujících vše od politiky k zábavě. WWW (World Wide Web) Jedna z nejpopulárnějších internetových služeb, která se zabývá zveřejňováním informací.

61 Reference a další zajímavé odkazy 1.http://www.sendblaster.com/?source=googleadw&campaign= altrieuropa&adgroup=mailing&gclid=cnjmiyzp8zgcfqdmtaody i_a1g 2.http://www.mozilla-europe.org/en/products/thunderbird/ 3.http://office.microsoft.com/engb/outlook/default.aspx?ofcresset=1 4.http://www.icq.com/ 5.http://www.skype.com/intl/en 6.http://www.butterscotch.com/showdtl.html?s=specialgmail&e= 1&src=btsc2 7.http://www.videoconference.com/ 8.http://dimdim.com/ 9.http://www.hl7.com.au/Skype-Video-Conferencing.htm

62 Reference a odkazy pro zajímavost účastníků 10.http://www.ivci.com/international_videoconferencing_news_wh itepapers.html 11.http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer= &hl=e 12.http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4 Reference 1.http://en.wikipedia.org/wiki/ _address 2.http://en.wikipedia.org/wiki/ 3.http://wiki.toggle.com/En/MSN_Messenger 4.http://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon 5.http://en.wikipedia.org/wiki/Videoconferencing

63 KEMP webadress SPI Portugal Edifício Les Palaces Rua Júlio Dinis, no. 242, Porto, PORTUGAL Tel: Fax: ENTER - Austria TEMPO - Czech Republic Elisabethstrasse, 3 Nad Porubkou, Graz, AUSTRIA Ostrava Svinov CZECH REPUBLIC Tel: Fax: Tel: Fax: ReFIT - Germany Ernst-Haeckel-Platz, 5/ Jena GERMANY Tel: +49 / Fax: +49 / IFI Spain C/ Alcalá Nº 21, 3º Dcha Madrid, SPAIN Tel: Fax: Tk Formazione Italy Viale Gramsci, Firenze, ITALY Tel: Fax: WSHE Poland Ul. Rewolucji 1905 r Lódź, POLAND Tel: Fax:

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 4. Elektronické bankovnictví

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 4. Elektronické bankovnictví Modul 4 Elektronické bankovnictví Cíle Modulu Získat obecné informace o e-bankovnictví Získat základní informace o původu e-bankovnictví. Mít všeobecný přehled o různých typech e-bankovnictví Získat znalosti

Více

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 3. elearning

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 3. elearning Modul 3 elearning Cíle modulu Získat základní informace o e-learningu a b-learningu Účastníci budou seznámeni se základy výuky pomocí výpočetní techniky. Úvod do možností e-learningu a b-learningu Účastníci

Více

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 6. egovernment

KEMP 134681-LLP-1-2007-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Modul 6. egovernment Modul 6 egovernment Cíle modulu Získat znalost pojmu egovernment Získat základní informace o egovernmentu. Co to je, k čemu je to určeno, na jakém principu funguje. Dozvědět se informace o výhodách používání

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Třetí kapitola Elektronická komunikace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Elektronická komunikace Co je elektronická komunikace Co je elektronická komunikace a jakou hraje roli v lidské komunikaci vůbec?

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Struktura kurzu a obsah.

Struktura kurzu a obsah. Struktura kurzu a obsah. Směrnice KEMP 134681-LLP-1-2007 1 - PT-GRUNDTVIG-GMP June, 2008 1 Partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa e-mail: pedrocosta@spi.pt URL: http://www.spi.pt E.N.T.E.R

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013 Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2NStarGate - nové CPU 2013 V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N StarGate. V první části tohoto

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací)

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) 11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) - Vysvětlit pojem hypertext, - umět pracovat s prohlížečem webu (načíst stránku, používat odkazy, vracet se

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem.

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. SmartDiscover a automatická konfigurace Umožňuje zkonfigurovat veškerá potřebná nastavení na straně serveru a poskytnout

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Další služby internetu

Další služby internetu Další služby internetu Jak jsme se popisovali v předchozích kapitolách, tak se mylně někteří uživatelé internetu domnívají, že internet představuje pouze internetové stránky. Proto byl v předchozí kapitole

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E NAS 269 Seznámení s Mail Serverem Nastavení Mail Serveru na ASUSTOR NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU Po absolvování kurzu budete: 1. Posílat a přijímat email přes Mail Server na ASUSTOR NAS PŘEDPOKLADY

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0960 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service Verze:: 4.5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-08 SWD-20140108174357315 Obsah 1 Začínáme... 7 Plány služeb odesílání zpráv služby BlackBerry Internet Service... 7 Základy...7

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition)

Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition) Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition) Tablet Samsung P605 Galaxy Note 10.1. (2014 edition), zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

Nastavení tabletu Apple ipad

Nastavení tabletu Apple ipad Nastavení tabletu Apple ipad Tablet Apple ipad, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přizpůsobení vlastním potřebám Přizpůsobte si

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení e-mailového účtu Outlook Express operační systém Windows XP

Nastavení e-mailového účtu Outlook Express operační systém Windows XP Nastavení e-mailového účtu Outlook Express operační systém Windows XP Nastavení bude demonstrováno na následujícím příkladu: Obdrželi jste následující údaje k nastavení vaší e-mailové schránky: e-mailová

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Hromadný e-mail / Newsletter

Hromadný e-mail / Newsletter . Hromadný e-mail / Newsletter Tato funkce slouží pro hromadné rozesílání personifikovaných e-mailů vybraným skupinám zákazníků ze stromu zatřídění nebo výběru. Obsahuje spoustu zajímavých funkcí, jako

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Telefon Samsung N9005 Galaxy Note 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Microsoft Apps - Uživatelská příručka

Microsoft Apps - Uživatelská příručka Microsoft Apps - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Aplikace Microsoft Aplikace Microsoft Sada Aplikace Microsoft obsahuje kancelářské aplikace Microsoft pro telefon Nokia se softwarem verze 111.030.0609.

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Nastavení e-mailového klienta

Nastavení e-mailového klienta Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Pampeliška Jelikož údaje ohledně portů a zabezpečení níže v dokumentu nemusí být aktuální, používejte prosím při nastavování účtů následující údaje.

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007

Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007 Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007 Nastavení bude demonstrováno na následujícím příkladu: Obdrželi jste následující údaje k nastavení vaší e-mailové schránky: e-mailová adresa: jan.novak@smartone.cz

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery PC klientská verze 2.1 Stručné instrukce: Skutečné Plug and Play (P2P) je zcela nová technologie na trhu s IP kamerami. IP kamery se tak snadněji instalují a

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Telefon Samsung I9300 Galaxy S III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Kompletní instalace (serverová část) str. 03 Aktivace produktu první spuštění str. 10 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Úvodní informace 2 1. krok: Hledání partnera 3 1) Automatické vyhledávání 3 2) Pokročilé vyhledávání 4 3) Vyhledávání podle státu 4 2. krok: Výběr

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Hromadné Praktické příklady odesílání e-mailů z prostředí Money Program Money nabízí řadu možností, jak konfigurovat odesílání e-mailů s doklady či

Více

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Tablet Huawei MediaPad 7 Lite, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více