Metodiky vývoje software, MDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodiky vývoje software, MDA"

Transkript

1 Metodiky vývoje software, MDA Karel Richta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze 2011 Softwarové inženýrství I., BI-SI1 04/2011, Přednáška 10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 1/65

2 Metodiky vývoje software Klasické metodiky Moderní strukturovaná analýza (MSA) Unifikovaný proces vývoje (UP) Agilní metodiky Extrémní programování (XP) SCRUM Modelem řízený vývoj (MDD, MDA) (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 2/65

3 Proces vývoje software Jedním ze základních cílů softwarového inženýrství je efektivní vytváření softwarových produktů. Chceme-li vytvářet software efektivně, musíme studovat proces jeho tvorby říká se mu také softwarový proces. Musíme se zabývat otázkou, jak by se mělo postupovat, jaké fáze a kroky v životním cyklu produktu jsou podstatné, co je jejich vstupem a výstupem. Musíme se zabývat otázkou, kdo tyto kroky realizuje, zda všichni dělají totéž, nebo se mohou specializovat. Všechny takové znalosti můžeme shrnout do doporučení, jak organizovat proces vývoje metodiky pro proces vývoje. Metodika není metodologie (nauka o metodách). (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 3/65

4 Softwarové profese Manažer projektu Vedoucí týmu Procesní analytik Softwarový architekt Návrhář (rozhranní, API, grafik, ) Vývojář (ideový programátor, druhý programátor) Kodér Testér Manažer kvality Knihovník Specialista na jazyk, prostředí, knihovnu, Dokumentarista Správce (sítě, aplikace, databáze, ) Redaktor obsahu (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 4/65

5 Software někdo vytváří. Softwarové týmy Jedním zprojevů přechodu od ruční výroby kmanufaktuře je definice softwarových profesí. Řešení velkých projektů vyžaduje spolupráci mnoha řešitelů a práci je nutno rozdělit. Dělba práce vyžaduje organizaci týmů řešících větší softwarové projekty. Týmy lze organizovat jako strukturované nebo nestrukturované. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 5/65

6 Organizace týmů Nestrukturované týmy Dělí práci podle objemu. Mohou být organizovány jako: Osamělí vlci Horda Demokratická skupina Strukturované týmy Dělí práci podle profese. Mohou být organizovány jako: Chirurgický tým Tým hlavního programátora Agilní skupina Více-týmová organizace (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 6/65

7 Kterou organizaci zvolit? Volba organizace je dána rozsahem projektu a schopností zdrojů (liší se v rozsahu 1-20). Pro menší rozsah lze použít nestrukturovaný tým. Pro větší projekty se samozřejmě hodí strukturované týmy. Máme-li dost prostředků, nejvýkonnější je chirurgický tým. Nemáme-li, nejefektivnější může být tým hlavního programátora, agilní skupina, nebo demokratická skupina. Na větší projekty je třeba více-týmová organizace (pravidlo 7±2). (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 7/65

8 Životní cyklus program. díla Nápad Neformální specifikace (vize, odborný článek) Katalog požadavků(aktéři, úvodní studie) Formální specifikace(analýza) Dekompozice (návrh) Řešení komponent (modulů) Implementace komponent Testování komponent Integrace komponent do celku Testování celku (akceptační test) Instalace Provoz a údržba Programování ve velkém Programování v malém (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 8/65

9 Fáze tvorby SW produktu Úvodní studie (informační plánování, feasibility study, sběr požadavků) podklady pro rozhodnutí, zda vůbec má projekt smysl. Analýza(specifikace) vytvoření dostatečně přesné specifikace produktu. Návrh(design) dekompozice systému na komponenty, které lze naprogramovat. Implementace(konstrukce) realizace komponent definovaných v návrhu a jejich sestavení do výsledného produktu. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 9/65

10 Náročnost fází životního cyklu Každý produkt by měl projít všemi fázemi životního cyklu. Ze statistik (pro velké systémy řádově stovky tisíc řádků kódu) vyplývá, že úsilí věnované těmto fázím by mělo být rozděleno zhruba v poměru: analýza 40% návrh 40% implementace 20% Pokudnevěnujemepočátečním fázím dostatečné úsilí, projeví se to zvýšenými nároky při implementaci či údržbě systému. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 10/65

11 Modely životního cyklu Pro standardizaci postupů jsou zavedeny typové modely životních cyklů, např.: Model vodopád (Waterfall) Model průzkumník Spirálový model Přírůstkový model Model životního cyklu určuje základní schéma postupu. Životní cyklus by měl vždy začínat dostatečně přesnou specifikací a návrhem. Není nutno realizovat celý systém najednou naopak přírůstky poskytují uživateli dobrý pocit postupu prací. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 11/65

12 Model vodopád Nikdy se nevracet zpět (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 12/65

13 Přírůstkový model Rozdělíme řešení na přírůstky (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 13/65

14 Spirálový model PROVOZ ANALÝZA IMPLEMEN- TACE NÁVRH (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 14/65

15 Model průzkumník Nejsme schopni odhadnout dopředu, jak to dopadne (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 15/65

16 Jiné modely životního cyklu Model RAD (Rapid Application Development) model určený pro dobře srozumitelné a dobře vymezené problémy, s malými riziky, využívající krátký vývojový cyklus (cca do 3 měsíců), problém je rozdělen na samostatné moduly -model založen na rychlé tvorbě prototypů Evoluční model využívá skládání komponent, které mohou být vyvíjeny současně, či zakoupeny a upraveny Formální metody využívají specifikací řízený styl vývoje, tj. generování programů ze specifikací Extrémní programování a podobné techniky Testy řízený vývoj (spirála s testy) (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 16/65

17 V-model act V-Model Vodopád s testy Úvodní studie Akceptační testy Analýza Integrační testy Návrh Testy jednotek Implementace (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 17/65

18 Metodiky pro softwarový proces Co to je softwarový proces umění, manufaktura, modelování? Proces vývoje software by se měl řídit nějakým doporučením sníží se tím pravděpodobnost chyb, opomenutí apod. Doporučení jsou obvykle shrnuta do metodiky(angl. methodology). Metodika je jen šablona, musíme ji přizpůsobit firmě, týmu, projektu, účelu (vývoj, provoz, přizpůsobení). Metodika předepisuje postup, jeho kroky a artefakty získané v těchto krocích. Skutečný proces vývoje pak využívá různé standardy, idiomy, předepsané formáty apod. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 18/65

19 Klasické Taxonomie metodik Strukturované, objektové, komponentové Vodopád (MSA, SSADM) Unifikovaný proces (UP) RUP (Rational Unified Process) Agilní (vycházejí z manifestu agilních metod) Testy řízený vývoj Extrémní programování (XP) SCRUM AUP (Agile Unified Process) (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 19/65

20 Moderní strukturovaná analýza (MSA) Autoři E.Yourdon (analýza), M.Page-Jones (návrh). Klasický vodopádový model. Sběr požadavků výstupem je odborný článek a hrubý model jednání. Analýza (E.Yourdon): Vytváří analytický model, který se skládá z datového modelu a funkční hierarchie sady diagramů datových toků (diagramů aktivit), popisujících požadovanou funkčnost. Návrh (M.Page-Jones): Výstup analýzy podrob tzv. transakční a transformační analýze a navrhni řešení. Implementace podle návrhu (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 20/65

21 act Moderní strukturov aná analýza (MSA) Hledání aktérů a případů užití «centralbuffer» Model jednání Náv rh funkcí Generalizace «centralbuffer» Model chov ání Doplnění dat «centralbuffer» Datov ý model Dekompzice Transakční analýza Transformační analýza «centralbuffer» Logický model (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 21/65

22 MSA: Analýza Vstupem je neformální specifikace (vize projektu). Sestavte aktéry a případy užití (kontext). Pro každý případ užití navrhněte funkci (proces), která bude tento případ obsluhovat. Zjistěte potřebná data pro každou funkci vymysli vstupní a výstupní data. Proveďte generalizaci a dekompozicitěchto funkcí. Generalizací dospějete k modelu jednání, navrhněte strukturu menu aplikace. Dekompozicí postupně dojdete k elementárním funkcím, které již postačí popsat textově (pomocí tzv. minispecifikací). (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 22/65

23 MSA: Návrh Proveď transakční analýzu-vezmi všechny diagramy datových toků (aktivity) a vyber z nich sadu pro každou transakci (případ užití). Pro každý takto získaný popis transakce vysleduj jádro, které transformuje data tzv. transformační analýza. Z jádra učiň ředitele této transakce (řídicí třídu) a doplň komunikaci s třídami získávajícími vstupní data a formátujícími výstupní data. K této sadě přidej tzv. transakční monitor: modul, který zjistí, o kterou transakci se jedná a vyvolá odpovídající řidící třídu. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 23/65

24 Unifikovaný proces vývoje (UP) UP je: Průmyslový standard kostry vývojového procesu Využívá notace UML (Unified Modeling Language) Je to otevřený standard (na rozdíl např. od RUP Rational Unified Process, dříve Rational, nyní IBM) Základem je publikace Jacobson, Booch, Rumbaugh: The Unified Software Development Process" UP je: Řízen požadavky a případy užití (use case driven) Řízen rizikem Staví na architektuře, komponentách a znovupoužití Iterativní a přírůstkový proces UP je: pouze generická metodika, musí být uzpůsobena pro danou firmu, projekt - standardy, šablony, nástroje, (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 24/65

25 Agilní metodiky Vycházejí z principů Manifestu agilních metodik. Psychologie týmu ( SCRUM ( CrystalClear( XP - Extreme Programming ( Dynamic Systems Development Method Adaptive Software Development Feature Driven Development Lean Development OpenUP (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 25/65

26 Extrémní programování (XP) Agilní technika vývoje softwaru, která dle agilního manifestu upřednostňuje: Týmovou spolupráci a interakci před formálními procesy a nástroji. Fungující software před obsáhlou, komplexní dokumentací. Spolupráci mezi zákazníkem a vývojáři před specifikacemi, zadáními, dohodnutými kontrakty. Rychlou adaptaci na změny v zadání před dodržováním předem stanovených pravidel. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 26/65

27 XP: Základní principy Řízeno požadavky uživatelů (user stories). Vyvíjí se v iteracích. Pracuje se ve dvojicích. Co nejjednodušší návrh (neprogramujeme dopředu), okamžité testování. Refaktorizace kódu, kód je společný - standardy pro kódování. Co nejrychlejší zpětná vazba, uživatel součástí vývojového týmu, minimum dokumentace. Nepřehánět zátěž - 40 hodin týdně. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 27/65

28 12 technik používaných v XP Plánování hrou Malé dodávky (releases) Metafory Jednoduchý návrh Párové programování Intezivní testování Refaktorizace kódu Kolektivní vlastnictví kódu Spojitá intergace 40 hodin/týden Zákazník součástí týmu Kódové standardy (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 28/65

29 Kdy se hodí XP? Když je limitovaný čas nebo finance. Když zákazník není přesně co chce, nebo není schopen dodat dostatečně přesné zadání. Když zákazník chce spolupracovat na projektu. Když se ví, že se bude systém měnit. Když jsou členové týmu schopni spolupracovat a dobře spolu vycházejí. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 29/65

30 Kdy se nehodí XP? Když je nutný větší tým vývojářů (více než 15). Když je vývojový cyklus (oprava, překlad, sestavení spuštění) příliš dlouhý (5 minut, hodina). Když jsou testy příliš dlouhé (minuty, hodiny). Když nelze zákazníka dostat do týmu. Když zákazník nechápe principy XP. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 30/65

31 Srovnání XP představuje alternativu k UP, či vodopádovému modelu. Není to nekoordinované hackování kódu zdivočelými programátory. Aby fungovalo, musí mít tým jisté zkušenosti a musí dodržovat všech 12 technik. XP není všelék, hodí se jen někdy, ale někdy může přinášet lepší výsledky za kratší čas. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 31/65

32 SCRUM (pojem z rugby) Žádné týmové hierarchie, tým do 7 osob, pracuje se v jedné místnosti (osmóza), tým si volí šéfa (scrum master) Krátké iterace (sprints) Plánovací schůzka před každou iterací Seznam akcí pro danou iteraci (backlog) Denní skrumáže (co jsem udělal, co budu dělat, jaké mám problémy) Retrospekce po každé iteraci (heartbeat session) Vlastníkem kódu je tým - standardy pro kódování (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 32/65

33 Role v metodice SCRUM Metodika SCRUM stanovuje následující role: vedoucí projektu (ScrumMaster) řídí procesy a celkovou práci, zadavatel (Product Owner) který reprezentuje zainteresované osoby (stakeholders) a vývojář (TeamMember) který zahrnuje členy týmu. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 33/65

34 SCRUM -postup Vytvoření plánu projektu (project backlog) Sestavení případů užití (user stories) Definice potřebných úloh (sprintů). Realizace plánu projektu Výběr sprintu (sprint backlog) Realizace sprintu Denní setkání (SCRUM Meetings, skrumáže) Sledování postupu (burndown graf). Zdroj: Wikipedia (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 34/65

35 Agilní přístupy a dokumentace Představa, že v agilních metodikách se nevytváří žádná dokumentace, či modely, ale pouze kód, není pravdivá. V agilních metodikách modelujeme, dokumentujeme, ale pouze v jiné formě a pouze to, co je nezbytně nutné. Uživatelské příběhy (user stories) popisují funkčnost a detaily jsou zachyceny v testech. Další dokumentací je samozřejmě dobře strukturovaný a komentovaný zdrojový kód. Modely také existují ale například pouze jako náčrty na tabuli či na papíře. Jelikož jsou běžné krátké obrátky, kód se často mění (refaktoruje), stálo by přepracování modelů či jiných dokumentů spoustu úsilí nebo by se tyto staly brzy neaktuální, proto opravdu dokumentujeme jen důležité věci. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 35/65

36 Agilní přístupy a architektura Není pravda, že v agilních metodikách nenavrhujeme žádnou architekturu je pravdou, že na začátku projektu si nesedneme ke všem požadavkům (protože je ani nemáme) a neřešíme papírovou architekturu. V úvodních iteracích ale řešíme určitou kostru aplikace, vrstvy, způsob ukládání dat, komunikaci s ohledem na celé řešení, definujeme rozhraní vrstev, jelikož toto mohou být zásadní technické problémy (např. integrace se zastaralým legacy -bankovním systémem, pravidelné dávkové importy, implementace standardů), které mohou silně ovlivnit celé řešení použitou technologii, způsob komunikace mezi vrstvami, nutnost prototypů apod. Detailní architekturou se pak zabýváme vždy jen pro danou iteraci (tj. jen pro scénáře které nyní implementujeme), neřešíme architekturu s ohledem na požadavky, které bychom měli implementovat v budoucích iteracích, protože se mohou změnit priority, tyto požadavky se mohou posunout do dalších verzí, či úplně zrušit a naše snaha může přijít vniveč. Neděláme tedy architekturu do šuplíku, ale jen pro aktuální potřebu. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 36/65

37 Agilní jsou/mají být jen vývojáři? Agilní nemohou být jen vývojáři, obchodníci a management musí agilnímu přístupu rozumět také. Pokud zákazníkovi řekneme (tedy spíše naši obchodníci), že jsme schopni dodat opravdu všechno, co si vymyslel, za tu cenu, v tom čase a v té kvalitě (což se opravdu často děje), bez ohledu na to, co říká trojúhelník kvality, pak nás samozřejmě ani agilní přístupy nezachrání. Pokud zákazník nebude chtít spolupracovat, nebude se chtít účastnit pravidelných schůzek (user play), kde si hraje s dosud vyvinutým řešením, komentuje se a připomínkuje, nelze očekávat úspěch. Musíme zákazníka učit, vysvětlovat, proč je nutné vidět aplikaci a korigovat své i naše představy, že jen tak dostane opravdu to, co očekával. Je to těžké, protože zákazník byl po léta zvyklý na začátku nadiktovat všechny, tedy i ty nepotřebné požadavky (kterých je podle Standish Group více než polovina) a na konci očekával řešení. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 37/65

38 Podpora vedení firmy není třeba? Podpora vedení firmy je velmi důležitá. Nestačí, aby vedení vývojářům řeklo: ano, nějak si to teda udělejte (rozuměj zaveď agilní metodiku) to je další častou chybou a naivní představou. Co je ještě horší, je zavádět agilní praktiky a životní cyklus potají. Tajné zavádění či nedostatečná podpora ze strany managementu v podstatě úplně zhatí celou snahu, jelikož bez podpory managementu (který má tuto vizi protlačit) a bez oficiálních prostředků a schválení (vývojáři absolvují tréninky, zpomalí se tempo vývoje) agilní přístup ani zavést nelze, jedná se totiž o úplnou změnu chování a myšlení všech lidí v organizaci a také o změnu vystupování směrem k zákazníkovi (což potají moc dobře nejde :-). StandishGroupřadí podporu managementu (executivesupport) na 1. místo svého pravidlenéhotzv. Chaos report, který popisuje situaci ohledně projektů v IT. Angažovanost uživatelů v projektu řadí až na 2. místo. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 38/65

39 Agilní přístupy obecné shrnutí Agilní přístupy jako Scrum, XP, Leandevelopment, OpenUP, AUP apod. většinou představují sadu doporučení, co se v praxi osvědčilo. Metodika přesně říká co, kdy, kdo a jak má dělat. Zde se často popisují kroky, které je možné provádět při vývoji software, jaké artefakty mohou zachycovat různé informace, prostě jaké činnosti se v praxi osvědčily. Na nás pak je, abychom si vybrali, co konkrétně nyní potřebujeme, uznáme za vhodné dělat, tj. vytvořili si vlastní proces. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 39/65

40 Nutné je přizpůsobení metodiky Je to pochopitelné, každá organizace je jiná, má jinou strukturu, kulturu, distribuce týmu se různí, členové týmu mají jiné zkušenosti a znalosti, jejich povahové rysy jsou různé, také zákazník se chová jinak. Proto není možné postupovat vždy podle stejné či podobné metodiky, ale je třeba si daný proces vývoje upravit podle potřeb daného projektu (přesně toto doporučují či říkají dané přístupy). Samozřejmě je třeba dodržet a následovat určité zásady a principy. Funguje to stejně jako s bufetem ve formě švédských stolů. Bereme si jen to, co máme rádi (ne všechno častá dezinterpretace UP, že je příliš těžkopádná; nikde však není psáno, že máme dělat vše, co UP popisuje), s čím máme dobré zkušenosti, sem tam zkusíme něco nového a snažíme se tomu přijít na chuť, ale musíme dodržovat určité zásady. Jídlo dáváme na talíř, většinou jíme příbory, nápoje naléváme do skleniček apod. Zdroj: Procházka: Problémy s adopcí agile přístupů (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 40/65

41 Snaha o standardizaci V roce 1979 vytváří FletcherBuckleystandard IEEE 370 pro vytváření plánů zajišťujících kvalitu software. V roce 1986 vzniká standard IEEE 1002, který definuje taxonomii softwarově inženýrských standardů vznikají standardy pro proces životního cyklu software (Standard forsoftware LifeCycleProcesses) -standard ISO/IEC12207, vychází z DoDStd498. Standardizováno je všechno možné (např. ISO reprezentace pohlaví). Vznikají normy jako CMMI, ISO. Standardy pro řízení procesu vývoje ISO 9001:2000. CMMIje zkratkou z anglického TheCapabilityMaturity Model Integration-volně přeloženo: integrovaný, účinný a funkční model řízení procesů vývoje. Jedná se o soubor pravidel, požadavků a doporučení, které mají splňovat firemní procesy a co je třeba dodržovat, aby procesy vývoje byly efektivní, účinné a spolehlivé. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 41/65

42 Modelem řízený vývoj Model vzniká vždy. Někdy bohužel jen v hlavách vývojářů. Sdružení OMG propaguje přechod na modelem řízený vývoj - MDA Guide( Alternativní označení MDD (Model DrivenDevelopment), či dokonce MDE (Model Driven Engineering) Model je kombinací textu a diagramů. Model by měl být čitelný i bez diagramů. Diagramy pouze usnadňují pochopení základní myšlenky popisovaného. Každý digram by měl obsahovat pouze jednu myšlenku. Vytváření modelu je tedy převážně mentální úsilí vyúsťující v psaní textu a kreslení diagramů. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 42/65

43 Proč modely vytvářet? Zaměstnanci přicházejí a odcházejí, modely zůstávají. Znovu-použitelnost (firemní know-how). Sledovatelnost realizace požadavků. Zvýšení udržovatelnosti produktů. Možnost kontroly, animace. Možnost automatizovaného zpracování. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 43/65

44 Modelemřízený vývoj (OMG) Konceptuální model Doménový model Logický model ISM (Implementation Specific Model Zdroj: Materiály OMG Fyzický model (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 44/65

45 Reverzní inženýrství Reverzní inženýrství v informaticeje definováno jako proces analýzy předmětného systému s cílem identifikovat komponenty systému a jejich vzájemné vazby a/nebo vytvořit reprezentaci systému v jiné formě nebo na vyšší úrovni abstrakce (Wikipedie). Reverzní inženýrství řeší v České republice Autorský zákon tedy zákon 121/2000Sb. 65 (2) Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zákona chráněny. 66 Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu. Do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, jestliže: b) jinak rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu v souladu s jeho určením, není-li dohodnuto jinak, d) zkoumá, studuje nebo zkouší sám nebo jím pověřená osoba funkčnost počítačového programu za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek počítačového programu, činí-li tak při takovém zavedení, uložení počítačového programu do paměti počítače nebo při jeho zobrazení, provozu či přenosu, k němuž je oprávněn. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 45/65

46 Sen OMG. Okružní jízda ( Round-Trip ) Vezmu existující systém, reverzním inženýrstvím z něj udělám model, ten opravím a vygeneruji novou verzi systému. Vezmu model z repositáře, upravím model podle požadavků, vygeneruji pracovní verzi systému, opravím v ní chyby, reverzním inženýrstvím z ní vytvořím opravený model, který schovám do repositáře. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 46/65

47 Okružní jízda (Round-Trip) Doménový model (CIM) Analýza Konceptuální Model (PIM) Návrh Logický model (PSM) Implementace Reverzní inženýrství Fyzický model (ISM kód) Provoz (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 47/65

48 Podmínky pro okružní jízdu Nástroje pro práci s modely na všech úrovních. Nástroje pro transformace modelů v obou směrech. Řada nástrojů již umí některé přímé transformace. Např. pro datový model se umí generovat různé PSM z konceptuálního PIM. Speciálně pro relační platformu generují z konceptuálního PIM relační model (PSM) a posléze také SQL (ISM). Méně nástrojů umí zpětné transformace. Řada nástrojů umí vyrobit z kódu (ISM) jistou část platformověspecifického modelu, např. z SQL relačního PSM. (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 48/65

49 The End (ČVUT) Metodiky vývoje software, MDA BI-SI1, 2011, Přednáška 10, 49/65

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Problémy při zavádění agilních přístupů

Problémy při zavádění agilních přístupů Jaroslav Procházka Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě / TietoEnator Corp., Jaroslav.prochazka@osu.cz Abstrakt Agilní přístupy k vývoji software jsou

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 21. Otázka : Softwarový process. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně. Standardizovaný přístup pomocí RUP (Rational Unified Process). Obsah :

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova dnešní přednášky Proč tento předmět vlastně existuje? Proč nestačí standardní metodiky SI? Co standardním

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Metodiky vývoje SW. Taxonomie metodik. Metodiky pro softwarový proces. Moderní strukturovaná analýza. Unifikovaný proces vývoje (UP) Klasické.

Metodiky vývoje SW. Taxonomie metodik. Metodiky pro softwarový proces. Moderní strukturovaná analýza. Unifikovaný proces vývoje (UP) Klasické. Metodiky pro softwarový proces Metodiky vývoje SW Co to je softwarový proces umění, manufaktura, modelování? Proces vývoje software by se měl řídit nějakým doporučením sníží se tím pravděpodobnost chyb,

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

Jakou metodiku použít pro

Jakou metodiku použít pro Jakou metodiku použít pro konkrétní projekt? Hodnocení a výběr vhodné metodiky pro budování IS Alena Buchalcevová Katedra informačních č technologií, VŠE Praha Agenda metodika jako nástroj zvýšení úspěšnosti

Více

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof Modelem řízený vývoj SWI 1 Jan Kryštof Související zkratky MDA ~ Architecture formální vymezení MDD ~ Development aktivita SW vývojářů MDG, MDE,... UML ~ Unified modeling language OMG ~ Object Management

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily?

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? Úvod do SCRUM!! Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? agilemanifesto.org www.mountaingoatsoftware.com/scrum Z čeho to je...! Vychází

Více

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN)

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Obsah Životní cyklus programového díla... 2 Analýza... 4 Postup

Více

6INF2. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz

6INF2. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz 6INF2 RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery, ) Vznik ucelených řešení na bázi IS bez přítomnosti lidí

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

software pro embedded systémy a mobilní zařízení

software pro embedded systémy a mobilní zařízení software pro embedded systémy a mobilní zařízení profil společnosti Eccam je česká softwarová společnost se sídlem v Praze. Zabýváme se návrhem a vývojem software pro embedded a mobilní systémy z různých

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Požadavky a případy užití Daniela Szturcová Institut geoinformatiky, HGF Osnova Systém Uživatelé Případy užití Vazby (asociace, generalizace, include a extend) Shrnutí

Více

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE Postupy předchozích metodik, založené na důsledné analýze a propracovaném návrhu jsou obecně nejlepší. Ale Děláte web půl roku? Konkurence mezitím spustila dva Zdánlivě

Více

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali K.O.D.A. s.r.o Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali dost zkušeností v našem oboru. Zabýváme se vývojem informačního systému pro výrobní podniky a dále konzultačními

Více

AGILNÍ METODIKY A SPRÁVA POŽADAVKŮ

AGILNÍ METODIKY A SPRÁVA POŽADAVKŮ Citace: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Agilní metodiky a správa požadavků. Ostrava 04.06.2007 06.06.2007. In: Tvorba softwaru 2007. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB TU, 2007, s. 16 23. ISBN 978-80-248-1427-8. AGILNÍ

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík Agilní metodiky Jan Smolík Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména Zaměření metodiky Globální metodiky (Enterprise Methodologies) Zaměřené na komplexní

Více

Software - - - - generické produkty - smluvní, zakázkové produkty - - udržovatelnost spolehlivost efektivita použitelnost - - - - specifikace

Software - - - - generické produkty - smluvní, zakázkové produkty - - udržovatelnost spolehlivost efektivita použitelnost - - - - specifikace 1. Software - software o souhrn počítačových programů, procedur, pravidel a průvodní dokumentace a dat, který náleží k provozu počítačového systému o vyvíjen a řešen inženýrskými pracemi o fyzicky se neopotřebuje

Více

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph. METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.D Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4,

Více

Přehled rolí v jednotlivých metodikách

Přehled rolí v jednotlivých metodikách 4IT421 Zlepšování procesů budování informačních systémů Přehled rolí v jednotlivých metodikách RUP pro velké projekty, RUP pro malé projekty, OpenUP, MMSP, Scrum, XP Bc. Kamila Langrová (xlank10) ZS 2013/2014

Více

Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)

Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování) Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování) Netradiční metody programování Cílem těchto metodik je vyvinout kvalitní a dobře fungující software rychle a levně. Umožňují flexibilní reakci

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT

METODICKÝ RÁMEC IS/ICT METODICKÝ RÁMEC IS/ICT Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií, VŠE Praha Abstrakt Příspěvek popisuje metodický rámec pro budování informačního systému firmy, tedy metametodiku, která zahrnuje

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

WAK System. Ministerstvo dopravy ČR WAK System, spol. s r.o. Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

WAK System. Ministerstvo dopravy ČR WAK System, spol. s r.o. Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky WAK System Název projektu: Systém automatizované kontroly a detekce změn bezpečnostního nastavení informačních systémů založený na specifikaci bezpečnostní politiky podle standardu BS7799 Číslo projektu:

Více

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken Jazyk UML - přehled Unified Modeling Language jazyk pro popis objektově orientované analýzy a návrhu aplikací slouží k vzájemné komunikaci mezi zadavatelem a návrhářem systému má několik částí, není nutné

Více

Aplikační standard - Dokumentace ICT Standardy MPSV MPSV

Aplikační standard - Dokumentace ICT Standardy MPSV MPSV ICT Standardy MPSV MPSV Vedoucí projektu Objednatele: Milan Hojer Vedoucí projektu Zhotovitele: Michal Čanda HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4 Tel: 261 307 111 Datum: 7.10.2012 Informace

Více

SWI041: Hledáme odpověď na otázku: Jak dlouho a za kolik?

SWI041: Hledáme odpověď na otázku: Jak dlouho a za kolik? SWI041: Plánov nování projektů Hledáme odpověď na otázku: Jak dlouho a za kolik? Produkce software Produkce Produkcesoftware (Software (Software Process) Process) zahrnuje Management Management projektu

Více

Y13ANW ÚVOD DO WEBOVÝCH METODIK. Ing. Martin Molhanec, CSc.

Y13ANW ÚVOD DO WEBOVÝCH METODIK. Ing. Martin Molhanec, CSc. Y13ANW ÚVOD DO WEBOVÝCH METODIK Ing. Martin Molhanec, CSc. Metodika softwarové inženýrství Popisuje, jakým způsobem realizovat softwarové dílo (produkt, program, informační systém, webové sídlo, službu,

Více

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování

Project management. Příprava projektu Zahájení High level plánování. Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Project management Project management Příprava projektu Zahájení High level plánování Vykonávání Detailní plánování Vykonávání Řízení a monitorování Uzavření a zhodnocení (iterace, projektu) Projekt Projekt

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

Hodnotocentrické metodiky

Hodnotocentrické metodiky 2 Hodnotocentrické metodiky Vyšší management Projektový manažer Jedna metodika těžko bude tou jedinou správnou,... pro každý projekt a realizační tým existuje jiný správný způsob práce. 1 Alistair Cockburn

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu

14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu 14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu Plánování projektu Vývoj - rozbor zadání odhad pracnosti, doby řešení, nákladů,... analýza rizik strategie řešení organizace týmu PLÁN PROJEKTU 14.1 Softwarové

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Specifikace požadavků, UC. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Specifikace požadavků, UC. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Specifikace požadavků, UC Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Důvody pro formalizaci SRS Podle Chaos Report organizace Standish Group jsou požadavky jedním z přispěvatelů k

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Inženýr IT a řídících systémů

Inženýr IT a řídících systémů Inženýr IT a řídících systémů Kdo to je: Inženýr IT a řídících systémů je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně stanovuje směry technického rozvoje řídících technologických systémů a nastavení

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

PRŮZKUM AGILNÍHO ŘÍZENÍ V ČR 2013

PRŮZKUM AGILNÍHO ŘÍZENÍ V ČR 2013 PRŮZKUM 2013... aneb jak jsme na tom s agilem PRŮZKUM 2013 ETNETERA & AGILE V KOSTCE V dnešní době již téměř každý volnonožec, každá firmička, firma či korporace slyšeli aspoň něco málo o Agilu. O tak

Více

Agenda. Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů

Agenda. Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů Odhadování pracnosti a PM Agenda Docházka Odhadování Neohlášený test Vedení projektů Historie projektů PM, odhadování, historie Odhadování Snaha určit rozsah. Důležité pro stanovení ceny a termínu Do nabídek.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 2

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 2 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 2 JAROSLAV PROCHÁZKA MAREK VAJGL JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

IT development v České pojišťovně nová éra architektury a procesů. David Škarka Česká pojišťovna a.s.

IT development v České pojišťovně nová éra architektury a procesů. David Škarka Česká pojišťovna a.s. IT development v České pojišťovně nová éra architektury a procesů David Škarka Česká pojišťovna a.s. IT v ČP nová éra architektury a procesů Úvod Procesní řízení IT Business Architecture Board IT Enterprise

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VLADIMÍR SKLENÁŘ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

Úvodem... 9 O Metodikách... 37 O Metodách... 135

Úvodem... 9 O Metodikách... 37 O Metodách... 135 Obsah A. Úvodem... 9 A. 1. Projektování informačního systému... 10 A. 2. O co jde při vývoji IS... 16 A. 3. Historie vývoje metodik, metod a technik... 33 B. O Metodikách... 37 B. 1. Metody a metodiky...

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY metodický list č. 1 Úvodem: Protože předmětu manažerské informační systémy (MIS) je vyhrazeno ve studijním plánu kombinovaného studia pouze 10 prezenční hodin (5 dvouhodinových bloků), je nezbytné, abyste

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

BPM Software pro přehledné řízení práce

BPM Software pro přehledné řízení práce www.orinoco.cz BPM Software pro přehledné řízení práce Snížení nákladů zvýšení efektivity Řízení workflow, procesy pod kontrolou Systém, který roste s firmou Co je orinoco? co je orinoco? Orinoco je BPM

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Obsah. Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11

Obsah. Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11 Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11 KAPITOLA 1 Co je třeba znát aneb důležité pojmy 13 Krátce o požadavcích 13 Stakeholdeři

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Česká letecká servisní a. s.

Česká letecká servisní a. s. Česká letecká servisní a. s. 1/20 Česká letecká servisní a. s. Your integrator of the avionics Česká letecká servisní a. s. Úvod do RTCA-DO178B Česká letecká servisní a. s. 2/20 Co je RTCA-DO178B RTCA-DO178B,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyuţití agilních metod, SCRUM, v projektovém řízení Bc. Květoslava Bartůňková Diplomová práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Odstrašující příklady z IT praxe. Jan Vaněk a kolegové

Odstrašující příklady z IT praxe. Jan Vaněk a kolegové Odstrašující příklady z IT praxe Jan Vaněk a kolegové Kdo za to může: uživatel nebo ajťák? Specifika IT průmyslu IT a zvláště SW = jeden z nejsložitějších typů výrobků vůbec Počet variant, parametrů,

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008. ČVUT FEL - Řízení softwarových projektů

Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008. ČVUT FEL - Řízení softwarových projektů Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008 1 Outsourcing jako business model Práce v týmu Procesy a řízení lidí v outsourcingu Metodologie Agile SCRUM 2 Proč firmy hledají outsourcing? Levnější (?) Nedostatek vlastních

Více