Podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků září Mgr. Jana Mikulková, MBA ředitelka NCO NZO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků září Mgr. Jana Mikulková, MBA ředitelka NCO NZO"

Transkript

1 Podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků září 2018 Mgr. Jana Mikulková, MBA ředitelka NCO NZO

2 Obsah sdělení Podpora a rozvoj CŽV SV Projekty Aprobační zkoušky další aktivity

3 Stručně z historie Centra Středisko pro další vzdělávání SZP Ústav pro další vzdělávání SZP Stavba budovy A ubytovací a stravovací část Stavba budovy B 10 učeben a provozní část 1986 Institut pro další vzdělávání SZP 1993 Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 2003 Národní centrum ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů

4 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně je pověřenou organizací, zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví: pro podporu a rozvoj celoživotního vzdělávání (CŽV) ve zdravotnictví organizačním, koordinačním a informačním centrem pro specializační vzdělávání (SV) nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP), metodickým a poradním orgánem pro akreditovaná zařízení pro realizaci vzdělávacích programů SV NLZP pro výkon odborných činností, týkající se regulovaných NLZP; a další Další služby: vzdělávací, ubytovací a stravovací; specializované knihovny; nakladatelská a vydavatelská činnost; maloobchodní prodej odborné literatury včetně elektronického

5 Celoživotní vzdělávání pro NLZP Zákon č. 96/2004Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 164/2018 Sb., o oborech SV a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Vyhláška č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění. Vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, a aprobační zkoušce a o postupu při ověření českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních). Nařízení vlády č. 225/2011 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky. Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., podle kterého postupují akreditovaná zařízení, která jsou oprávněna uskutečňovat VP SV.

6 Formy celoživotního vzdělávání 1) Specializační vzdělávání 2) Certifikované kurzy 3) Inovační kurzy v akreditovaných zařízeních (AZ) 4) Odborné stáže v akreditovaných zařízeních Účast na školících akcích, konferencích, kongresech a sympoziích Publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost E-learningový kurz nebo samostatné studium odborné literatury

7

8 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně pověřená organizace pro zdravotnická povolání: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, zdravotnický záchranář, radiologický asistent, zdravotní laborant,farmaceutický asistent,zubní technik, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, zdravotně sociální pracovník, dentální hygienistka, optometrista, ortoptista, ortotik-protetik.

9

10 Specializační vzdělávání pro NLZP Nařízení vlády č. 164/2018 Sb., o oborech SV a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 1. Všeobecná sestra ( 10 oborů SV) SV v oboru Intenzivní péče SV v oboru Perioperační péče SV v oboru Intenzivní péče v pediatrii SV v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech SV v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech SV v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii SV v oboru Transfuzní služba SV v oboru Domácí péče a hospicová péče SV v oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii SV voboru Perfuziologie

11

12 Specializační vzdělávání pro NLZP Nařízení vlády č. 164/2018 Sb., o oborech SV a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 2. Dětská sestra(6 oborů SV) SV v oboru Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii SV v oboru Perioperační péče SV v oboru Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii SV v oboru Domácí péče a hospicová péče SV v oboru Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech SV voboru Perfuziologie

13

14 Specializační vzdělávání pro NLZP 3. Porodní asistentka (3) SV v oboru Intenzivní péče v porodní asistenci SV v oboru Perioperační péče SV v oboru Komunitní péče v porodní asistenci 4. Ergoterapeut(2) SV v oboru Ergoterapie pro děti SV v oboru Ergoterapie pro dospělé 5. Fyzioterapeut (1) SV v oboru Aplikovaná fyzioterapie

15

16

17 Specializační vzdělávání pro NLZP 6. Zdravotní laborant (8) SV v oboru Klinická biochemie SV v oboru Histologie SV v oboru Klinická genetika SV v oboru Cytodiagnostika SV v oboru Alergologie a klinická imunologie SV v oboru Mikrobiologie SV v oboru Vyš. metody v ochraně a podpoře VZ SV v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba 7. Zubní technik SV v oboru (1) SV v oboru Fixní a snímatelné náhrady

18

19 Specializační vzdělávání pro NLZP 8. Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (1) SV v oboru Hygiena a epidemiologie 9. Farmaceutický asistent(3) SV v oboru Příprava radiofarmak SV v oboru Specifické lékárenské činnosti SV v oboru Zdravotnické prostředky 10. Zdravotnický záchranář(1) - SV v oboru Urgentní medicína 11. Nutriční terapeut(1) -SV v oboru Výživa dospělých a dětí

20

21 Specializační vzdělávání pro NLZP 12. Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (1) - SV v oboru Ochrana veřejného zdraví 13. Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví (1) SV v oboru Hygiena a epidemiologie 14. Radiologický asistent (3) SV v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice SV v oboru Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii SV v oboru Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně Zdravotničtí pracovníci uvedení v 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb. SV v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví

22

23 Realizace projektů zesf Specializační vzdělávání, cesta kudržitelným a kvalitním službám ve Projekt zdravotnictví CZ /0.0/0.0/15_039/ Žádost vrámci výzvy č. 39 vopz, Investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Předmět projektu realizace 25 oborů SV nejméně 900 zařazených účastníků úprava a tvorba 2 VP SV dle požadavků praxe

24 Realizace projektů zesf Vzdělávání pro praxi CZ /0.0/0.0/15_039/ Projekt Žádosti vrámci výzvy č. 39 vopz, Investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Předmět projektu -realizace 29 oborů SV, cca 54 běhů SV pro 1400 NLZP, připraveno k atestaci. Výstup - zpráva SV jako součást CŽV NLZP.

25 Zahájení SV v akreditovaných zařízeních v roce 2017 SV zahájilo 1858 NLZP, v ostatních AZ 540 ZZS Praha 0% FN Plzeň 3% SZŠ Ústí nad Labem FN Hradec Králové 0% 2% ON Kolín 0% SZŠ Havlíčkův Brod 1% Nemocnice České Budějovice 1% Ostravská univerzita 1% Nemocnice na Bulovce 1% SU Opava 1% VFN Praha 2% VŠTE České Budějovice 1% ÚVN Praha 2% TN Praha 8% IPVZ Praha 1% FN Motol 2% FN Brno 1% MU Brno 1% 71%, 1310

26 Realizace projektů zesf Paliativní péče CZ /0.0/0.0/15_039/ Projekt Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů. Předmět projektu -podpora zavádění paliativní a hospicové péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů. Proškolení 225 osob v paliativní a hospicové péče.

27

28 Certifikované kurzy pro NLZP Bazální stimulace Poradenství při kojení a výživě dítěte do 1 roku věku Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí PEER program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům -strategie zvládání psychicky náročných profesních situací Perioperační péče o pacienta v urologii a endourologii Specifická ošetřovatelská péče o minoritní skupiny a cizince Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s parkinsonovou nemocí

29

30 Certifikované kurzy pro NLZP Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním Ergoterapie u pacientů se specifickými potřebami Analogová a digitální skiagrafie Certifikovaný kurz v audiometrii Bezpečnost pacientů v zařízeních poskytujících zdravotní služby Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie) Aktivizace a mobilizace pacienta v intenzivní péči

31

32 Certifikované kurzy pro NLZP Bobathkoncept (vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním) Kanylacearterie radialisa dekanylaceartérií Diagnostika manipulačních funkcí Katetrizace močového měchýře u mužů Diagnostické metody v nukleární medicíně Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu Elektrodiagnostikanervového systému EEG, EP Elektrodiagnostikanervového systému EMG, EP Ekonomika zdravotnického zařízení

33

34 Certifikované kurzy pro NLZP Praktické zvládání agresivního pacienta Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové Očišťovací metody krve v intenzivní péči Operační řízení přednemocniční neodkladné péče Ošetřování ran a stomiíu novorozenců Ošetřovatelská péče o pacienta s umělou plicní ventilací v jeho vlastním sociálním prostředí Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů Interní auditor v zařízeních poskytujících zdravotní služby

35

36 Certifikované kurzy pro NLZP Kvalita a bezpečí v zařízeních poskytující zdravotní služby Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů Koordinátor klinického hodnocení léčiv Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence Metody náhrady funkce ledvin Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu Metody sterilizace a dezinfekce způsoby jejich kontroly Národní onkologický registr (NOR). Sběr a validace dat ve spádových pracovištích NOR Práce perioperační sestry v gynekologii a porodnictví

37 Spolupráce s MZ V rámci projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance zrepubliky Ukrajina, ve spolupráci s MZ ONP/2 posouzení žádostí o povolení dle 89 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Informace k aprobačním zkouškám včetně překladu do ruského, ukrajinského a anglického jazyka Podpora pro přípravu na aprobační zkoušky Kurz češtiny pro všeobecné a praktické sestry

38 Spolupráce s MZ ČR - Projekt UKRAJINA Rok celkem Související agenda Měsíc CELKEM CELKEM Leden Únor Březen duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM Spolupráce s MZ ČR Počet podaných žádostí NCO NZO Brno Počet zařazených žádostí Počet nezařazených žádostí Počet uchazečů o zaměstnání Všeobecné sestry bez osvědčení / CZ-ISCO Praktické sestry / CZ-ISCO 32560, Asistenti zubních techniků / CZ-ISCO Porodní asistentky s osvědčením / CZ-ISCO Všeobecné sestry se specializací / CZ-ISCO Všeobecné sestry s osvědčením / CZ-ISCO Porodní asistentky bez specializace / CZ-ISCO Zubní technici / CZ-ISCO Fyzioterapeuti bez osvědčení / CZ-ISCO Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví / CZ-ISCO neex Porodní asistentky bez osvědčení / CZ-ISCO Všeobecné sestry bez specializace / CZ-ISCO Zdravotní laboranti / CZ-ISCO Biologové / CZ-ISCO Kompletace - naše podklady, využití dokladů Výzva, odstranění nedostatků Kompletace - po výzvě Počet podkladů pro MZ ČR Počet vydaných dokladů o zařazení do projektu Počet vydaných dokladů o nezařazení do projektu Ginis - vkládání, skenování (počet žádostí) Celkový počet uchazečů zařazených

39 Aprobační zkouška Aprobační zkouška - žadatelé získali způsobilost k výkonu NLZP mimo členské státy EU a chtějí získat uznání způsobilosti a vykonávat nelékařské zdravotnické povolání na území ČR. Zákon č. 96/2004Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů - 85 a 85b. Žadatel o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání musí před podáním žádosti úspěšně složit aprobační zkoušku Podmínky k vykonání aprobační zkoušky stanoveny v Vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, a aprobační zkoušce a o postupu při ověření českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).

40 Aprobační zkouška Aprobační zkouška se skládá ze tří částí písemná -2 testy(odborná a obecná část) praktická ústní Písemná část Prvním test ověřují se odborné znalosti Druhý test ověřují se znalosti v systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v ČR Písemné testy je možné vykonat v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském, ruském. Doporučený čas pro vypracování otázek je 60 minut.

41 Aprobační zkouška Praktická část -praktický výkon příslušného zdravotnického povolání pod odborným dohledem ve zdravotnickém zařízení na území ČR Aprobační zkouška se koná v českém jazyce před zkušební komisí. Ústní odborná zkouška k ověření odborných znalostí uchazeče k ověření schopnosti uchazeče vyjadřovat se v českém jazyce Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydá MZ ČR doklad o složení aprobační zkoušky.

42 Aprobační zkouška -informace Veškeré informace o aprobační zkoušce jsou dostupné na adrese: Informace: O samotném průběhu aprobační zkoušky Poplatcích s ní spojených Termínech aprobační zkoušky Kontakty na pracovníka organizujícího zkoušky Přehled doporučené literatury Seznam zkušebních otázek

43 Aprobační zkouška -úhrada Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, ve znění pozdějších předpisů. Celková úhrada za aprobační zkoušku je 7.000,- Kč, z toho Písemný test odborných znalostí činí 1.500,-Kč Písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 1.500,- Kč Ústní odborná zkouška činí 4.000,-Kč

44 Aprobační zkouška -úhrada První opakování AZ: celková částka ,-Kč, Písemný test odborných znalostí činí 2.000,-Kč Písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2.000,- Kč Ústní odborná zkouška činí 6.000,-Kč Druhé a další opakování AZ: celková částka ,-Kč, Písemný test odborných znalostí činí 3.000,-Kč Písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3.000,- Kč Ústní odborná zkouška činí 9.000,-Kč

45 Aprobační zkouška statistika Na písemnou část prvního testu přihlášeno 150 uchazečů. Z toho bylo 37 úspěšných (24,7%). Na písemnou část druhého testu přihlášeno 115 uchazečů. Z toho bylo 34 úspěšných (29,6%). Na ústní část přihlášeno 55 uchazečů. Z toho bylo 15 úspěšných (27,3%).

46 Spolupráce s MZ ČR Podpora pro přípravu na aprobační zkoušky Přípravné kurzy: pro uchazeče o aprobační zkoušku E-learning Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice E-learning - Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství a ošetřovatelství v klinických oborech) pro VS E-learning - Odborná část pro praktickou sestru Nabídka kontaktních kurzů Kurz českého jazyka je určen sestrám z Ukrajiny První kurz je zaměřený na obecnou češtinu, zvláště na základní komunikaci v pracovním prostředí. Druhý kurz je zaměřený na odbornou češtinu a slouží k získání schopnosti porozumění a vyjadřování odborných zdravotnických termínů v českém jazyce.

47 Uznání způsobilosti Po úspěšném absolvování aprobační zkoušky je nutné podat Žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dle 85b odst. 4 zákona č 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů na detašované pracoviště MZ, Vinařská 6, Brno, s kolkem v hodnotě 2.000,- Kč. Uznání způsobilosti: Ing. Bc. Kateřina Přibylová Tel.:

48 Národní certifikační autorita -návrh Garance odborného zahraničního vzdělání a podpora procesu uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání ZP, kteří získali způsobilost k výkonu NLZP v některém mimo členském státě EU a chtějí vykonávat NLZP na území ČR. NCA -účel: posuzování a srovnání zahraničních zdrav. studijních/vp s požadavky na zdravotnické vzdělání v ČR; vytvoření databáze zahraničních zdravotnických vzdělávacích institucí a států mimo členské státy EU na základě vzájemné shody programů; vytvoření transparentní systému uznávání zahraničního vzdělání, který by garantoval odborné vzdělání ZP, který získal způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v některém mimo členském státě EU a hodlá vykonávat zdravotnické povolání v ČR;

49 Vytvářet optimální nabídku vzdělávacích akcí 118 akreditací MZ na realizaci vzdělávacích programů 34 oborů specializačního vzdělávání 79 certifikovaných kurzů 5 kvalifikačních kurzů

50 Počet kurzů a počet účastníků VA v roce 2017 Vzdělávací akce dle formy a určení Specializační vzdělávání pro NLZP Počet účastníků Relativní počet % Počet školicích dnů Relativní počet % , ,8 60,5 Certifikované kurzy pro NLZP , ,2 13,9 Kvalifikační kurzy pro NLZP 650 7, ,4 8,9 Jednorázové vzdělávací akce , ,2 15,4 Předatestační příprava lékařů 118 1, ,2 Odborné stáže 5 0,1 15 0,0 Vzdělávací akce akreditované MPSV 15 0,1 52,5 0,1 Celkem

51 Indikátory kvality 2018 Název % II.Q 2018 Spokojenost sobsahovou náplní vzdělávací akce Srozumitelnost výkladu lektora Spokojenost sorganizačním zajištěním Stížnosti klientů na stravování Stížnosti klientů na ubytování v NCO NZO > 90 % 94% > 90% 95,49% > 95% 96,48% < 5% 2,9% < 5 % 2,6%

52 Rozvoj IT jako podpora hlavní i jiné činnosti Modernizace a technické zhodnocení budov a vybavení NCO NZO Nový webový portál Rozvoj a inovace IT a vybavení Sanace spojovacího koridoru budovy A Lapák tuků pro stravovací provoz Modernizace sociálních zařízení a šaten v budově stravovacího provozu výměna podlahové krytiny v pěti učebnách a další

53 Budování zdravé firemní kultury založené na našich hodnotách Náš cíl spokojený klient Chceme být otevření a přátelští vůči klientům. Chceme, aby se k nám naši klienti s důvěrou vraceli jako do jejich centra CŽV. Učíme se z praktických poznatků a stále rozvíjíme a zkvalitňujeme naše VA. Chováme se navzájem korektně a rozvíjíme týmovou spolupráci. Respektujeme a důsledně chráníme oprávněné zájmy našich klientů a partnerů. Podporujeme odborný růst zaměstnanců.

54

55 Akademický sochař Zdeněk Macháček Příroda a člověk v roce 1968

56 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok Benjamin Franklin Děkuji za pozornost

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí ze dne 11. ledna 2010 jak vyplývá ze změn provedených

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 1 z 8 29.08.2018 8:38 Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Projekty a další. z NCO NZO květen aktuální informace. Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO

Projekty a další. z NCO NZO květen aktuální informace. Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Projekty a další aktuální informace z NCO NZO květen 2015 Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Obsah sdělení Projekty Další aktuální informace z NCO NZO NCO NZO Brno 18.5.2015 2 Tvorba a pilotní ověření

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

PŘIPRAVOVANÉ SPECIALIZAČNÍ PROGRAMY S NOVOU LEGISLATIVOU. Jedličková Jaroslava

PŘIPRAVOVANÉ SPECIALIZAČNÍ PROGRAMY S NOVOU LEGISLATIVOU. Jedličková Jaroslava PŘIPRAVOVANÉ SPECIALIZAČNÍ PROGRAMY S NOVOU LEGISLATIVOU Jedličková Jaroslava Celoživotní vzdělávání (Z 96/2004 Sb. 53) Specializační vzdělávání Certifikované kurzy Inovační kurzy Odborné stáže Školicí

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

PORADA HLAVNÍCH SESTER

PORADA HLAVNÍCH SESTER PORADA HLAVNÍCH SESTER MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 14.12.2010 PROGRAM JEDNÁNÍ 10, 00 hodin Zahájen jení,, uvítání 15 min. Informace z odboru VZV Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických

Více

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek 8.9.2017 X. novela zákona č. 96/2004 Sb. o NLZP vstoupila v účinnost dne 1.9.2017, jako zákon č. 201/2017 Sb., ze dne 8.6.2017 Novela zákona o nelékařských zdravotnických

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K UKONČOVÁNÍ MODULŮ A ČÁSTÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K UKONČOVÁNÍ MODULŮ A ČÁSTÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ METODICKÉ DOPORUČENÍ K UKONČOVÁNÍ MODULŮ A ČÁSTÍ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ (Obory specializačního vzdělávání, které spadají do působnosti pověřené organizace NCO

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví

Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví Schvalovací proces žádostí MZČR jako uznávací orgán vydává stanoviska pro akreditační řízení programům, které vedou

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ

SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ 7.6. 2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, CHOMUTOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KAM KRÁČÍŠ ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLSTVÍ?

Více

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek 25.11.2017 Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních X. novela zákona č. 96/2004 Sb. o NLZP vstoupila v účinnost dne 1.9.2017, jako zákon č. 201/2017

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV)

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Předání specializačního vzdělávání na lékařské fakulty Předání na fakulty Cíl převodu: využít stávající funkční systém na lékařských fakultách,

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR I A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ Numerus clausus Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Základní modul - povinný

Základní modul - povinný Název akreditovaného pracoviště Forma studia Název vzdělávacího programu Základní modul - povinný Odborné moduly nebo speciální moduly povinné + Speciální moduly povinně volitelné nebo nepovinné (doporučené)

Více

N á v r h. Nařízení vlády ze dne

N á v r h. Nařízení vlády ze dne N á v r h Nařízení vlády ze dne kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a označení jejich odbornosti Vláda nařizuje podle 89 odst. 1 zákona č. /2002 Sb., o podmínkách

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání

Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání - 1 - Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Více

podepsané JUDr. Jandou, ředitelem VZV, Mgr. Podhrázským, vedoucím odd. a zástupce ředitele VZV OVĚŘUJE PŘÍMO MZV

podepsané JUDr. Jandou, ředitelem VZV, Mgr. Podhrázským, vedoucím odd. a zástupce ředitele VZV OVĚŘUJE PŘÍMO MZV Příloha: LÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ Veřejné listiny vydávané v působnosti MZ odboru vzdělání a vědy podepsané JUDr. Jandou, ředitelem VZV, Mgr. Podhrázským, vedoucím odd. a zástupce ředitele VZV OVĚŘUJE

Více

Vzdělávání v ošetřovatelství

Vzdělávání v ošetřovatelství Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Vzdělávání v ošetřovatelství Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Vzdělávací

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání Ministerstva zdravotnictví Č. j.: 29363/2009/VZV Referent: Mgr. Jana Pelcová Tel. číslo: 224 972 851 Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují.

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují. Strana 5652 Sbírka zákonů č. 470 / 2017 470 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti

Více

Termíny kurzů pro rok 2018

Termíny kurzů pro rok 2018 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace (dle Novely) Termín kurzu Místo konání kurzu Základní

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 016

RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 016 RO Č N Í Z P R ÁVA Z A RO K 2 016 2014 Název organizace: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum) Adresa: Vinařská 6, 603 00 Brno IČ: 00023850 Poštovní adresa:

Více

Novela zákona č. 96/2004 Sb.,

Novela zákona č. 96/2004 Sb., Novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru Seznam oborů specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků včetně přehledu uveřejněných "Rámcových 1. 1 1 Všeobecná sestra Ošetřovatelská péče v anesteziologii, Sestra pro intenzivní

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech 2018/2019. Mgr. Martin Krause, DiS.

Vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech 2018/2019. Mgr. Martin Krause, DiS. Vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech 2018/2019 Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Vzdělávací soustava České republiky VZDĚLÁVÁNÍ - VŠEOBECNÁ SESTRA - Vzdělávání v ošetřovatelství

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE. Jana Pultarová

ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE. Jana Pultarová ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Jana Pultarová dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2003 4. volební období 128/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Vyplňte, prosím! Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení

Více

PORADA HLAVNÍCH SESTER 11. května Dotační program MZ REZIDENČNÍ MÍSTA Pavla Povolná

PORADA HLAVNÍCH SESTER 11. května Dotační program MZ REZIDENČNÍ MÍSTA Pavla Povolná PORADA HLAVNÍCH SESTER 11. května 2010 Dotační program MZ REZIDENČNÍ MÍSTA 2010 Pavla Povolná RM 2010, Projekt č. 2 - CÍL Hlavní cíl: podpora specializačního vzdělávání pracovníků nelékařských zdravotnických

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 128 Vládní návrh na vydání zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k

Více

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm.

Více

PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) NCO NZO, Brno

PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) NCO NZO, Brno PORADA MANAGEMENTU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (Porada hlavních sester) 20. 5. 2014 NCO NZO, Brno PROGRAM JEDNÁNÍ - 1 10, 00 hodin Zahájení Prevence a vzdělávání 15 min. Role sester v léčbě závislosti

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 Systém ASPI - stav k 4.11.2008 do částky 128/2008 Sb. a 29/2008 Sb.m.s. Obsah a text 96/2004 Sb. - poslední stav textu 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Informace o činnosti oddělení VZV 2 Legislativa aktuality Výzvy zdravotních laborantů Různé

Informace o činnosti oddělení VZV 2 Legislativa aktuality Výzvy zdravotních laborantů Různé Informace o činnosti oddělení VZV 2 Legislativa aktuality Výzvy zdravotních laborantů Různé Bc. Nina Müllerová vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací MZ

Více

R O Č N Í Z P R ÁVA Z A ROK 2017

R O Č N Í Z P R ÁVA Z A ROK 2017 R O Č N Í ZPRÁVA ZA ROK 2017 2014 Číslo certifikátu: 187708-2015-AQ-CZS-RvA Datum původní certifikace: 10. prosinec 2009 Platnost: 4. září 2017-10. prosinec 2018 Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

Více

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. katerina.levova@vfn.cz Seminář Odborná způsobilost k výkonu nelékařské zdravotnické profese odborného pracovníka v laboratorních

Více

Současné výzvy ve vzdělávání

Současné výzvy ve vzdělávání Současné výzvy ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání Setkání lékařských fakult ČR a SR Brno, hotel Continental, 9. listopadu 2018 Andrea Pokorná Fakta o vzdělávání NLZP v ČR Vysoká škola,

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 2014 Název organizace: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum) Adresa: Vinařská 6, 603 00 Brno IČO: 00023850 Poštovní adresa: NCO

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 (platí od 1. 97. 2017 do 31. 8. 2017) o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: provedené číslo s účinností dnem Úplné znění VYHLÁŠKA

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: provedené číslo s účinností dnem Úplné znění VYHLÁŠKA Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) na 7 oblastí: AKTUALIZACE - 10.3.16 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 6 1 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.11.11 / 4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Lékař se specializovanou způsobilostí

Lékař se specializovanou způsobilostí Lékař se specializovanou způsobilostí Lékař se specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy s klinickými daty pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za

Více

Přijímací řízení FZV UP pro ak. rok 2020/2021- Bc. a nmgr. studijní programy v českém jazyce

Přijímací řízení FZV UP pro ak. rok 2020/2021- Bc. a nmgr. studijní programy v českém jazyce Přijímací řízení FZV UP pro ak. rok 2020/2021- Bc. a nmgr. studijní programy v českém jazyce Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek: 11. června 2020: bakalářské studijní obory/programy v formě

Více

Úplné znění. Čl. 1. Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování

Úplné znění. Čl. 1. Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21041/2017-1 Úplné znění Vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná

Více

HLAVA I Obecná ustanovení

HLAVA I Obecná ustanovení 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více