Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta"

Transkript

1 Infmace založené na rutinním sběru dat: Akutní infarkt myokardu - Akutní ischemická cévní mozková příhoda - Fraktura krčku femuru - Pod O01 O02 O03 Číslo země Země 1 až 8 Číslo nemocnice Nemocnice 1 až 30 Název nemocnice OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chobopis pro každého pacienta ošetřovaného ve vaší nemocnici? Vedete oddělené zdravotní záznamy o pacientech ošetřovaných ambulantně a o pacientech hospitalizovaných? Pokud ano, existuje mechanismus, který by systematicky spojoval infmace získané během ambulantní návštěvy (v nemocnici) a během hospitalizace pro téhož pacienta? 9999.Not relevant O04 O05 O06 Zaznamenáváte pravidelně infromace ze zdravotnické dokumentace do nemocniční databáze? Je vaše nemocniční databáze součástí národní databáze? Je vaše nemocniční databáze používána i pro účely vykazování? O07 Používáte ve vaší nemocnici systém kódování dle ICD? Pokud jste u otázky 7 odpověděli "ano", prosíme, uveďte jaké ICD kódy používáte pro O08.1 ICD diagnostický kód užívaný pro akutní infarkt myokardu ICD kód pro akutní infarkt myokardu O08.2 O08.3 ICD diagnostický kód užívaný pro cévní mozkovou příhodu (ischemickou a hemagickou) ICD diagnostický kód užívaný pro frakturu hního konce femuru ICD kód pro cévní mozkovou příhodu ICD kód pro frakturu hního konce femuru

2 Číslo země Země 1 až 8 Prosím uveďte celkový počet pacientů s AIM léčených za jeden rok a skutečný počet zemřelých. Pro interpretaci vašich Akutní infarkt myokardu - počet léčených a počet zemřelých (pacienti 18 let a starší) O09 myokardu dle ICD kódu Introduce the number of patients with ICD If O10 O11 O12 O13 O14.1 O14.2 O14.3 O14.4 O14.5 O14.6 O14.7 O14.8 O14.9 O15 O16 O17 O18 Infmace založené na rutinním sběru dat - AIM myokardu dle ICD-10 I21 a I22 kódu myokardu, kteří zemřeli do 30 dní po přijetí do nemocnice Introduce the number of patients with ICD-10 I21 and I If AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU - doplňující infmace pro interpretaci vašich dat Počet pacientů - ŽEN - s diagnostikovaným infarktem myokardu. Introduce Počet pacientů - MUŽŮ - s diagnostikovaným infarktem Introduce myokardu. myokardu ve věku 18 až 20 let. AMI in this age group Introduce 9999 if myokardu ve věku 21 až 30 let. AMI in this age group Introduce 9999 if myokardu ve věku 31 až 40 let. myokardu ve věku 41 až 50 let. myokardu ve věku 51 až 60 let. myokardu ve věku 61 až 70 let. myokardu ve věku 71 až 80 let. myokardu ve věku 81 až 90 let. myokardu starších 91 let. Prosím určete minimální délku pobytu pacientů s Prosím určete maximální délku pobytu pacientů s Prosím určete průměrnou délku pobytu pacientů s Prosím určete počet pacientů s diagnostikovaným akutním infarktem myokardu, kterým byla provedena PCI (perkutánní konární intervence). AMI in this age group Introduce 9999 if AMI in this age group Introduce AMI in this age group Introduce Introduce minimum length of stay 9999 if Introduce maximum length of stay 9999 if Introduce average length of stay 9999 if Introduce the number of PCIs perfmed on patients diagnosed with AMI 9999 if data is not

3 Číslo země Země 1 až 8 Prosím uveďte celkový počet pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou léčených za jeden rok a Akutní ischemická cévní mozková příhoda - počet léčených a počet zemřelých (pacienti 18 let a výše) Introduce the number of patients diagnosed O19 ischemickou cévní mozkovou příhodou dle kódů: with these codes ICD 9; , , , , , If , , Introduce the number of patients diagnosed O20 ischemickou cévní mozkovou příhodou dle ICD-10 with these codes I63 a I64 kódu If Pokud váš systém nerozlišuje mezi ischemickou a Introduce the total number of patients O21 hemagickou cévní mozkovou příhodou, prosím diagnosed with stroke uvádějte celkové počty pacientů s CMP v roce If Introduce number of patients O22 ischemickou cévní mozkovou příhodou, kteří Introduce 9999 if data is zemřeli do 30 dnů po přijetí do nemocnice. not Pokud váš systém nerozlišuje mezi ischemickou a O23 hemagickou cévní mozkovou příhodou, prosím Introduce uvádějte celkový počet zemřelých mezi pacienty s CMP v roce AKUTNÍ ISCHEMICKÍ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA - Doplňující infmace pro interpretaci vašich dat O24 Počet pacientů - ŽEN - s diagnostikovanou akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Introduce O25 Počet pacientů - MUŽŮ - s diagnostikovanou Introduce O26.1 ischemickou cévní mozkovou příhodou ve věku 18 až 20 let. O26.2 O26.3 O26.4 O26.5 O26.6 O26.7 O26.8 O26.9 O27 O28 O29 O30 Infmace založené na rutinním sběru dat: ischemickou cévní mozkovou příhodou ve věku 21 až 30 let. ischemickou cévní mozkovou příhodou ve věku 31 až 40 let. ischemickou cévní mozkovou příhodou ve věku 41 až 50 let. ischemickou cévní mozkovou příhodou ve věku 51 až 60 let. ischemickou cévní mozkovou příhodou ve věku 61 až 70 let. ischemickou cévní mozkovou příhodou ve věku 71 až 80 let. ischemickou cévní mozkovou příhodou ve věku 81 až 90 let. ischemickou cévní mozkovou příhodou starších 91 let. Prosím určete minimální délku pobytu pacientů s Prosím určete maximální délku pobytu pacientů s Prosím určete průměrnou délku pobytu pacientů s Prosím určete počet pacientů s diagnostikovanou akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou, kterým byla provedena trombolýza. Introduce minimum length of stay Introduce maximum length of stay Introduce average length of stay Introduce number of thrombolysis on stroke patients 9999 if data is not

4 O31 O32 O33 O34 O35 O36.1 O36.2 O36.3 O36.4 O37 O38 O39 O40 Číslo země Země 1 až 8 Prosím uveďte celkový počet pacientů s frakturou hního konce (HK) femuru léčených za jeden rok Fraktura HK femuru - počet léčených a počet zemřelých (pacienti 65 let a starší) Počet pacientů starších 65 let s diagnostikovanou frakturou krčku femuru dle kódování ICD-9; nebo nebo Počet pacientů starších 65 let s diagnostikovanou frakturou HK femuru dle kódování ICD-10; S72.0 nebo S72.1 nebo S72.2 frakturou HK femuru, kteří zemřeli do 30 dnů po přijetí do nemocnice. Počet propuštěných pacientů ŽEN s diagnostikovanou frakturou hního konce femuru. Počet propuštěných pacientů MUŽŮ s diagnostikovanou frakturou hního konce femuru. frakturou HK femuru ve věku let. frakturou HK femuru ve věku let. frakturou HK femuru ve věku let. frakturou HK femuru starších 96 let. Prosím určete minimální délku pobytu hního konce femuru. Prosím určete maximální délku pobytu hního konce femuru. Prosím určete průměrnou délku pobytu hního konce femuru. Prosím uveďte počet operací fraktury HK femuru provedených do 48 hodin po přijetí u pacientů starších 65 let. Infmace založené rutinním sběru dat: Introduce the number of patients diagnosed with these codes If Introduce the number of patients diagnosed with these codes If Introduce 9999 if Fraktura HK femuru - počet léčených a počet zemřelých (pacienti 18 let a výše) Introduce number of female patients with this condition Introduce 9999 if data is not Introduce number of male patients with this condition Introduce 9999 if data is not hip fracture in this age group Introduce 9999 if hip fracture in this age group Introduce 9999 if hip fracture in this age group Introduce 9999 if hip fracture in this age group Introduce 9999 if Introduce minimum length of stay Introduce maximum length of stay Introduce average length of stay Introduce number of operations 9999 if

5 Infmace založené na rutinním sběru dat: Číslo země Země 1 až 8 Číslo nemocnice nemocnice 1 až 30 Prosím odpovídejte na otázky O39 - O45 pro pody. Pro interpretaci vašich dat budou vyžadovány doplňující infmace. Pokud můžete, poskytněte je prosím. O41 O42 O43 Pody - počet případů a počet výkonů (matky starší 15 let) Celkový počet živě narozených 9999 dětí. Celkový počet mrtvě narozených 9999 dětí. Celkový počet mrtvě narozených, 9999 ale resuscitovaných dětí. O44 O45 O46 O47 O48 Prosím uveďte počet podů prováděných císařským řezem. Prosím uvěďte počet vaginálních podů bez použití jakéhokoliv instrumentária. Prosím uvěďte počet vaginálních podů za použití nějakého instrumentária. Prosím uveďte počet lacerací 3. a 4. stupně, kdy bylo dítě pozeno vaginálně bez použití instrumentária (žádný kód ICD pro instrumentálně asistovaný pod; zahrnuje jakýkoliv nástroj v jakékoliv fázi podu). Prosím uveďte počet lacerací 3. a 4. stupně, kdy bylo dítě pozeno vaginálně za použití instrumentária (kód ICD pro instrumentálně asistovaný pod je uveden v podopisu; zahrnuje jakýkoliv nástroj v jakékoliv fázi podu) PORODY - Doplňující infmace pro interpretaci vašich dat O49 O50 O51 O52 Počet rodiček ve věku let. Počet rodiček ve věku let. Počet rodiček ve věku let. Počet rodiček starších 46 let.

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

HOSPITALIZOVANÍ 2002

HOSPITALIZOVANÍ 2002 HOSPITALIZOVANÍ 2002 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Hospitalizovaní Řada: Zdravotnická statistika Publikace

Více

Psychiatrická péče 2011

Psychiatrická péče 2011 Psychiatrická péče 2011 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

PORUCHA POLYKÁNÍ JAKO OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA DLE NANDA INTERNATIONAL IMPAIRED SWALLOWING AS A NURSING DIAGNOSIS BY NANDA INTERNATIONAL

PORUCHA POLYKÁNÍ JAKO OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA DLE NANDA INTERNATIONAL IMPAIRED SWALLOWING AS A NURSING DIAGNOSIS BY NANDA INTERNATIONAL roč. 3, č. 4/2012 PORUCHA POLYKÁNÍ JAKO OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA DLE NANDA INTERNATIONAL IMPAIRED SWALLOWING AS A NURSING DIAGNOSIS BY NANDA INTERNATIONAL Hana Lukšová, Yvetta Vrublová Ústav ošetřovatelství

Více

Porodnici si vybrat můžete, ale jak se kde rodí, je tajné

Porodnici si vybrat můžete, ale jak se kde rodí, je tajné Porodnici si vybrat můžete, ale jak se kde rodí, je tajné Jarmila Hnilicová jarmila.hnilicova@gmail.com Myslíte si, že na volbě porodnice nezáleží, protože všechny poskytují podobnou péči? Tak to jste

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty po perkutánní transluminální angioplastice

Ošetřovatelská péče o pacienty po perkutánní transluminální angioplastice 40 Ošetřovatelská péče o pacienty po perkutánní transluminální angioplastice Adriana Horčičáková 1, Ilona Plevová 2 1 Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava-Vítkovice 2 Ústav ošetřovatelství

Více

Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004. Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004

Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004. Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004 Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004 Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004 ÚZIS ÈR 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky ÈR 128 01 Praha 2,

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

Věstník OBSAH: o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely... 33

Věstník OBSAH: o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely... 33 Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 14. PROSINCE 2012 Cena: 126 Kč OBSAH: 1. METODICKÝ POKYN péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou...................

Více

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Fyzioterapie str. 1 Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

Informační materiál k pojistným programům pro držitele MoneyCard. Úrazové pojištění Standard Cestovní pojištění Travel Plus

Informační materiál k pojistným programům pro držitele MoneyCard. Úrazové pojištění Standard Cestovní pojištění Travel Plus Informační materiál k pojistným programům pro držitele MoneyCard Úrazové pojištění Standard Cestovní pojištění Travel Plus ZA MÁLO PENùZ HODNù JISTOTY Cestovní poji tûní Travel Plus pro celou rodinu celoroční

Více

Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook

Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2008 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2009 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2011 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2012 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2009 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2010 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách.

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. (vypracované jako součást dopisu AMICUS CURIAE pro Ústavní

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

EVROPSKÁ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

EVROPSKÁ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA EVROPSKÁ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA PLÁN SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRŮVODCE URČENÝ PRO DOBROVOLNÍKA Manažer plánu: MSH INTERNATIONAL 82, rue Villeneuve 92587 Clichy Cedex, France www.msh-intl.com/global Tento průvodce

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Alkohol a úrazy. Trendy ve spotřebě alkoholu

Alkohol a úrazy. Trendy ve spotřebě alkoholu Alkohol a úrazy Trendy ve spotřebě alkoholu Celková spotřeba alkoholu v České republice je vysoká. Graf 1 ukazuje vývoj spotřeby alkoholu na obyvatele od roku 1936 (zdrojem dat jsou Statistické ročenky

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více