VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008

2 Výroční zpráva za rok Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, Pečky IČ: Právní forma: Zřizovatel: Statutární zástupce: příspěvková organizace město Pečky, okres Kolín ředitelka Bc. Ivana Zíchová Telefon, fax, záznamník: Internet: 2. Historie: Pečovatelská služba města Pečky zahájila svoji činnost 1. února Tomu předcházel přechod Peček z okresu Nymburk pod okres Kolín a následná delimitace pečovatelské služby na jednotlivá města a obce. Dne 1. září 2001 se naše organizace přestěhovala do nového Domu s pečovatelskou službou ve Chvalovické ulici v Pečkách. V nových prostorách splňujících hygienické požadavky jsme mohli nabídnout našim seniorům rozšíření úkonů o pedikúru a masáže. V roce 2007 jsme požádali Krajský úřad Středočeského kraje o registraci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Krajský úřad Středočeského kraje vyhověl naši žádosti a rozhodl o registraci na druh služby: pečovatelská služba. Jsme členem České asociace pečovatelské služby (ČAPS) od jejího založení v roce Kapacita zařízení, cílová skupina: Kapacita našeho zařízení je 203 klientů. Je to kapacita orientační, neboť se mění v závislosti na složení klientů a náročnosti poskytovaných služeb. Počet klientů, kterým byla pečovatelská služba poskytnuta za rok 2008 celkem: 235 Nejstarší senioři oslavili 96 let: 2 ženy a 1 muž 2

3 Cílová skupina: Osoby ve starobním či invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život za předpokladu, že jim bude poskytována pečovatelská služba a rodiny s dětmi, které se dočasně ocitnou v obtížné situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Senioři Osoby se zdravotním postižením Rodiny s dítětem/dětmi Věková struktura cílové skupiny: Starší senioři (nad 80 let) Mladší senioři (65 80 let) Dospělí (27 64 let) Mladší děti (7 10 let) Děti předškolního věku (do 6 let) 4. Cíl a poslání služby: Cílem služby je podporovat běžný způsob života u osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a poskytovat kvalitní služby rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Posláním služby je zachovat vždy lidskou důstojnost klientů, vycházet z jejich individuálních potřeb, motivovat je tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Pracovníci Pečovatelské služby města Pečky jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatele a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 5. Personální zajištění: Počet stálých zaměstnanců: 8 Ředitelka: Bc. Ivana Zíchová Pracovníci v sociálních službách k : Pečovatelky: Silvie Chocholová, Růžena Jirásková, Iveta Kadlecová, Gabriela Koutská, Radka Křivánková, Jana Müllerová, Marie Štolbová 3

4 Všechny pečovatelky jsou odborně způsobilé k výkonu pracovníka v sociálních službách. Mimo jedné mají všechny řidičský průkaz i oprávnění k řízení služebních aut. Čtyři z nich absolvovaly akreditovaný kvalifikační kurz realizovaný dle 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedna pečovatelka má rekvalifikaci na pedikérku, jedna na masérku. Do našeho pracovního kolektivu patří také: Řidič referenčního vozidla: Vladimír Hoza (dohoda o provedení práce) Účetní na mandátní smlouvu: Jana Stehlíková 6. Přehled činnosti: Pečovatelská služba je poskytována jako služba ambulantní nebo terénní ve vymezeném čase v domácnostech osob, ve středisku osobní hygieny a v prádelně pečovatelské služby. Služby byly v roce 2008 poskytovány občanům města Peček a občanům obcí, které s naší organizací uzavřely Smlouvu o zajištění úkonů pečovatelské služby". V roce 2008 jsme zajišťovali péči občanům z Dobřichova, Poříčan a Ratenic. Provozní doba v našem zařízení: V pracovní dny od hodin. Pečovatelky vykonávaly: a) základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) fakultativní činnosti, kupříkladu: pedikúru, masáž zástřih vlasů, vodovou ondulaci dohled nad dospělým uživatelem apod. Ve snaze přispět ke zvýšení kvality života našich klientů a předejít jejich případným pocitům opuštěnosti či pasivity jsme pro ně připravili: kondiční cvičení na židli, ergoterapii, vystoupení dětí pečeckých škol turnaj v elektronických šipkách, kavárničky s hostem Zástupci klientů reprezentovali organizaci na: šachovém turnaji pečovatelských služeb, soutěžní výstavě ručních prací... 4

5 7. Přehled poskytnutých úkonů v roce 2008: Ve středisku osobní hygieny: Počet DRUH ÚKONŮ úkonů kg Praní a žehlení ložního i osobního prádla 185 Koupele v domácnosti či v SOH 966 Pedikúra 564 Masáže 197 Úprava vlasů (zástřih, vodová) 786 Dovoz do střediska osobní hygieny 490 V terénu: DRUH ÚKONŮ Počet úkonů Dovoz obědů Zajištění nákupů a pochůzek Dohled nad dospělým klientem 982 Běžný úklid, velký úklid Jednoduchý pečovatelský úkon 93 Doprovázení dospělých k lékaři apod. 89 5

6 8. Analytické členění nákladů a výnosů: NÁKLADY Kč Spotřeba materiálu ,00 Spotřeba energie ,00 Opravy a udržování ,35 Cestovné ,00 Náklady na reprezentaci 5 076,00 Ostatní služby ,91 Mzdové náklady + OON ,00 Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,00 Zákonné sociální náklady ,00 Jiné ostatní náklady ,00 Odpisy dlouhodobého majetku ,00 NÁKLADY CELKEM ,26 6

7 VÝNOSY Kč Příspěvek zřizovatele ,00 Tržby od klientů ,50 Tržby od obcí ,00 Úroky banky 132,83 VÝNOSY CELKEM ,33 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,07 9. Druhy fondů: V našem zařízení jsou vytvořeny tyto fondy : a) fond odměn b) fond kulturních a sociálních potřeb c) fond rezervní d) fond reprodukce majetku 10) Kontroly a revize provedené v roce 2008: a) Proběhly kontroly hospodaření naší organizace zřizovatelem, na základě rozhodnutí Rady města Pečky. Kontrolu provedla paní Marcela Bahníková, vedoucí ekonomickosprávního odboru MěÚ Pečky. b) Provedeny kontroly prostor PS z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Kontroloval pan Vladimír Jeník, Technicko-organizační činnost v požární ochraně a bezpečnosti práce. c) Revize hasicích přístrojů a hydrantů, včetně hasicích přístrojů ve služebních automobilech. Kontroloval pan Ladislav Koželský Servis protipožárního zařízení. 7

8 d) Revize elektrických spotřebičů v majetku organizace. Revidoval pan Radovan Sus Revize el. zařízení a hromosvodů. e) Kontrola účinnosti sterilizace sterilizačního přístroje Sterimat. Kontroloval Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně. f) Kontrola dodržování zákona o ochraně veřejného zdraví ve středisku osobní hygieny. Kontrolovala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín. g) Kontrola dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Kontroloval Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj. h) Daňová kontrola dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky poskytnuté na VPP kontroloval Finanční úřad v Kolíně. ch) Kontrola technická prohlídka a zátěžové testy vany se zdvihem a zvedákem Malibu. Kontrolu provedla firma ARJO Hospital Equipment, s.r.o. Brno i) Pravidelné roční kontroly služebních aut: - Renault Kangoo (4S3 9877) ve firmě RENAULT, Auto Kout Centrum, spol. s r.o. Brandýs nad Labem - Škoda Felicie (KOL 82 13) ve firmě Richard Vavřich, Pečky 11) Poděkování Velice děkuji: Městu Pečky za finanční podporu. Panu starostovi Milanu Urbanovi, paní Marcele Bahníkové, vedoucí ekonomickosprávního odboru a paní Ing. Věře Růžičkové, vedoucí odboru správy majetku města a BH za ochotu a spolupráci. Dětem Mateřské školy v Pečkách a žákům Základní umělecké školy v Pečkách za kulturní vystoupení pro klienty pečovatelské služby. Partnerským organizacím za spolupráci. Všem zaměstnancům za trpělivost, dobře odvedenou práci a příkladný vztah ke klientům. Pečky Výroční zprávu předkládá: Bc. Ivana Zíchová, ředitelka 8

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem P e č o v a t e l s k á s l u ž b a města Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem IČ: 75065649 tel.: 499 329 251 mobil: 604 212 697 e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz V

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

Úvod. Děkuji Vám všem, kteří jste se rozhodli věnovat svoji pozornost naší výroční zprávě.

Úvod. Děkuji Vám všem, kteří jste se rozhodli věnovat svoji pozornost naší výroční zprávě. Obsah Úvod... 2 Příspěvková organizace... 3 Novoměstské sociální služby... 3 Poslání organizace... 3 Cíl organizace... 3 Cílová skupina... 4 Pečovatelská služba se poskytuje jako... 4 Poskytované úkony

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Výroční zpráva příspěvkové organizace G-centrum Mikulov za rok 2010 Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Vypracovali: Ing. Pavel Rous, Anna Červinková, Lenka Vítová, Dana

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1. Úvodní slovo 2. Základní informace o organizaci 3. Veřejný závazek 4. Organizační struktura 5. Aktivizační činnosti 6.

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. www.centrum-podebrady.info Výroční zpráva za rok 2012 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 25. června 2013 www.centrum-podebrady.info

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Český Brod 23.2.2015 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Český Brod 7.3.2012 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Identifikace organizace Právní forma: Příspěvková organizace ZAPSANÁ V OBCHODNÍM

Více

Sociální služby města Jičína

Sociální služby města Jičína Sociální služby města Jičína Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Charakteristika organizace... 2 Organizační schéma Sociálních služeb města Jičína... 3 Pracovní tým organizace... 4 Domov pro seniory... 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2009. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2009. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Náchod únor 2010 1 O b s a h I. Charakteristika organizace a statistické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008 SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace ZA HUMNY 2292, 688 01 UHERSKÝ BROD VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 ZPRACOVALA: ING. MARIE VAŠKOVICOVÁ 1 OBSAH Část I. Základní údaje o organizaci str. 3

Více

PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL

PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 14. 3. 2008 Úvod Ústav sociálních služeb Jindřichův Hradec, příspěvková organizace se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk

Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 808/37, 787 01 Šumperk Výroční zpráva 2013 Základní údaje Název: Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Sídlo: Šumperk, Vančurova 37,

Více

Sociální služby města Jičína

Sociální služby města Jičína Sociální služby města Jičína Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Charakteristika organizace... 2 Organizační schéma Sociálních služeb města Jičína... 3 Pracovní tým organizace... 4 Domov pro seniory... 6

Více