Pořadové číslo: NRBK K 21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pořadové číslo: NRBK K 21"

Transkript

1 (nadregionální biokoridor K 21) Název: Oblík-Raná - Šebín-Pochválovská stráň Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6, 2-7, 2-8 Pořadové číslo: NRBK K 21 3BD3, 3B3, 3AB3, 3B3, 4AB2, L - lokální v řešeném území délka 3950 m, včetně vložených LC funkční, min. šíře 40 m Stupeň ekologické stability: 3-4, Džbánský bioregion, 3U.D potočních údolí s heterogenními STG L BD neregionální biokoridor je veden v prudkých svazích nad Smolnickým potokem, v porostech převládají ochuzené habrové doubravy tvořené dubem letním i zimním (Quercus petraea, Q robur), habrem obecným (Carpinus betulus), s příměsí lípy srdčité (Tilia cordata), javoru mléč i babyky (Acer platanoides, A. campestre). Keřové patro bohaté s lískou obecnou (Corylus avellana), svídou krvavou (Cornus sanguinea), hlohem obecným (Crategus laevigata), zimolezem pýřitým (Lonicera xylosteum), brslenem evropským (Euonymus europeus), ptačím zobem (Ligustrum vulgare), šípkovou růží (Rosa canina), maliníkem i ostružiníkem (Rubus sp.). V bylinném patru sasanka hajní (Anemone nemorosa), zvonky (řada druhů), konvalinka vonná (Convallaria majalis), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), prvosenka jarní (Primula veris) další druhy. Místně jsou porosty chudší s převahou břízy, modřínu a borovice, zde je chudší i keřové a bylinné patro. Návrh opatření: L lesní hospodaření upravit s ohledem na lokalizaci nadregionálního biokoridoru. Dodržet podíl listnatých dřevin (tzv. melioračních) zvl. dubu, habru, lípy. Těžba výběrná, pasečná ale postupná aby nevznikl neúměrný podíl pasek. Parcelní číslo: část 276, 358/1, 358/3 Parcelní číslo: celá Kultura: les Mapoval, rok: Tesařová 2009 Kategorie ochrany: les je VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92

2 Pořadové číslo: LC NV 1 Název: Nad Smolnickým potokem I. Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6 3B3, 3BD3 L lokální - součást NRBK K 21 3,7 ha Stupeň ekologické stability: Džbánský bioregion, 3U.D potočních údolí s heterogenními STG L BD ochuzené habrové doubravy tvořené dubem letním i zimním Quercus petraea, Q robur), habrem obecným (Carpinus betulus), s příměsí lípy srdčité (Tilia cordata), javoru mléč i babyky (Acer platanoides, A. campestre) a břízy bělokoré (Betula alba). Keřové patro se svídou krvavou (Cornus sanguinea), hlohem obecným i jednosemenným (Crategus laevigata, C. monogyna), zimolezem pýřitým (Lonicera xylosteum), brslenem evropským (Euonymus europeus), s šípkovou růží, lískou, maliníkem i ostružiníkem. V bylinném patru zvonky (řada druhů), konvalinka vonná (Convallaria majalis), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), černýš hajní ((Melamprum nemorosum). Místně jsou porosty chudší s převahou břízy, modřínu a borovice, zde je chudší i keřové a bylinné patro, vyskytují se i ruderální druhy: kopřiva dvoudomá, kerblík lesní, třtina rákosovitá. L hospodaření v lesích upravit s ohledem na lokalizaci biocentra ležícího v nadregionální trase. Při obnově dodržet podíl listnatých (tzv. melioračních) dřevin zvl. dubu, habru, lípy. Těžba výběrná nebo pasečná ale postupná aby nevznikl neúměrný podíl pasek. Poznámka: Parcelní číslo: část 358/1 Parcelní číslo: celá Kultura: les Mapoval, rok: Tesařová 2009 Kategorie ochrany: les je VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Sb., PP Džbán

3 Pořadové číslo: LC NV 2 Název: Nad Smolnickým potokem II. Mapový list: 1: 5000 Louny 2-7 3BC4, 3BD3 L lokální - součást NRBK K 21 4,8 ha Stupeň ekologické stability: Džbánský bioregion, 3U.D potočních údolí s heterogenními STG L BD ochuzené habrové doubravy tvořené dubem letním i zimním (Quercus petraea, Q robur), habrem obecným (Carpinus betulus), s příměsí lípy srdčité (Tilia cordata), javoru mléč i babyky (Acer platanoides, A. campestre) a břízy bělokoré (Betula alba). Keřové patro se svídou krvavou (Cornus sanguinea), hlohem obecným i jednosemenným (Crategus laevigata, C. monogyna), zimolezem pýřitým (Lonicera xylosteum), brslenem evropským (Euonymus europeus), s šípkovou růží, lískou, maliníkem i ostružiníkem. V bylinném patru zvonky (řada druhů), konvalinka vonná (Convallaria majalis), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), černýš hajní ((Melamprum nemorosum). Místně jsou porosty chudší s převahou břízy, modřínu a borovice, zde je chudší i keřové a bylinné patro, vyskytují se i ruderální druhy: kopřiva dvoudomá, kerblík lesní, třtina rákosovitá. B VR vzrostlý břehový doprovod s vrbami (více druhů) a olší lepkavou, jasanen, topolem kanadským i černým, v podrostu keře viz výše, bylinné patro se značným podílem ruderálních druhů ale i orsej jarní, metlice trsnatá, chmel otáčivý, pcháče více druhů L hospodaření v lese upravit s ohledem na lokalizaci biocentra ležícího v nadregionální trase. Dodržet podíl listnatých (tzv. melioračních) dřevin zvl. dubu, habru, lípy. Těžba výběrná nebo pasečná ale postupná aby nevznikl neúměrný podíl pasek. B akceptovat břehový doprovod případné zásahy provádět pouze se souhlasem orgánů OP. Parcelní číslo: část 333/1, 358/1, 393/ Parcelní číslo: celá 393/2-6 Kultura: les, vodní tok Mapoval, rok: Tesařová 2009 Kategorie ochrany: vodní tok i les jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Sb., PP Džbán

4 Pořadové číslo: LC NV 3 Název: Údolí drobné vodoteče Mapový list: 1: 5000 Louny 2-7 3BC4, 3BD3, 3B3, 3AB3 L lokální - součást NRBK K 21 11,6 ha Stupeň ekologické stability: Džbánský bioregion, 3U.D potočních údolí s heterogenními STG L BD ochuzené habrové doubravy tvořené dubem letním i zimním (Quercus petraea, Q robur), habrem obecným (Carpinus betulus), s příměsí lípy srdčité (Tilia cordata), javoru mléč i babyky (Acer platanoides, A. campestre) a břízy bělokoré (Betula alba). Keřové patro s kalinou obecnou (Viburnum opulus), svídou krvavou (Cornus sanguinea), hlohem obecným (Crategus laevigata,), brslenem evropským (Euonymus europeus), s šípkovou růží, lískou, ostružiníkem. V bylinném patru jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), černýš hajní ((Melamprum nemorosum), kerblík lesní. Místně jsou porosty chudší s převahou břízy, modřínu a borovice, zde je chudší porost B VR údolnice občasné vodoteče, porost s vrbami (více druhů) a olší lepkavou, jasanen, topolem kanadským i černým, v podrostu keře viz výše, bylinné patro se značným podílem ruderálních druhů ale i orsej jarní, metlice trsnatá, chmel otáčivý, pcháče více druhů L hospodaření v lese upravit s ohledem na lokalizaci biocentra ležícího v nadregionální trase. Při obnově dodržet podíl listnatých (tzv. melioračních) dřevin zvl. dubu, habru, lípy. Těžba výběrná nebo pasečná ale postupná aby nevznikl neúměrný podíl pasek. B akceptovat porost údolnice, případné zásahy provádět pouze se souhlasem orgánů OP. Poznámka: Připravovaným Plánem ÚSES ÚK bude pravděpodobně zvětšeno NRBC 21 tak, že zahrne toto biocentrum jako svou součást. Parcelní číslo: část 276, 284/1, 358/1, 387, Parcelní číslo: celá 285/1, 294, 295, 297/3, 298/1, 386, 388/ Kultura: les, vodní tok Mapoval, rok: Tesařová 2009 Kategorie ochrany: vodní tok i les jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Sb., PP Džbán

5 Pořadové číslo: LC NV 4 Název: Vršovický les Mapový list: 1: 5000 Louny 2-8 3C3, 3B3, 3AB3, 4AB2 L lokální - součást NRBK K 21 11,7 ha Stupeň ekologické stability: Džbánský bioregion, 3U.D potočních údolí s heterogenními STG L BD ochuzené habrové doubravy tvořené dubem letním i zimním (Quercus petraea, Q robur), habrem obecným (Carpinus betulus), s příměsí lípy srdčité (Tilia cordata), javoru mléč i babyky (Acer platanoides, A. campestre) a břízy bělokoré (Betula alba). Keřové patro s kalinou obecnou (Viburnum opulus), svídou krvavou (Cornus sanguinea), hlohem obecným (Crategus laevigata,), brslenem evropským (Euonymus europeus), s šípkovou růží, lískou, ostružiníkem. V bylinném patru jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), černýš hajní ((Melamprum nemorosum), kerblík lesní. Místně jsou porosty chudší s převahou břízy, modřínu a borovice, zde je chudší porost L hospodaření v lesích upravit s ohledem na lokalizaci biocentra ležícího v nadregionální trase. Dodržet podíl listnatých (tzv. melioračních) dřevin zvl. dubu, habru, lípy. Těžba výběrná nebo pasečná ale postupná aby nevznikl neúměrný podíl pasek. Poznámka: Připravovaným Plánem ÚSES ÚK bude pravděpodobně zvětšeno NRBC 21 tak, že zahrne toto biocentrum jako svou součást. Parcelní číslo: část 276 Parcelní číslo: celá Kultura: les Mapoval, rok: Tesařová 2009 Kategorie ochrany: les je VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Sb., PP Džbán

6 Pořadové číslo: LK NV 1 Název: Smolnický potok Mapový list: 1 : 5000 Louny 2-6, 2-7 L - lokální v řešeném území délka 3080 m včetně vloženého LC, 3BC4 v šíři toku a břehového doprovodu Stupeň ekologické stability: 4 min. šíře 15 m 1.17 Džbánský bioregion, 3U.D potočních údolí s heterogenními STG B společenstva jasanovo olšového luhu, v porostu se vyskytuje vzrostlá olše lepkavá (alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba křehká (Salix fragilis), javor mléč i babyka (Acer platanoides, A. campestre), dub letní (Quercus robur). Podrost je zapojený, s bezem černým, orsejem jarním, kopřivou dvoudomou, bršlicí k.n., bolševníkem obecným, kerblíkem lesním, kuklíkem městským, kostivalem lékařským. Místně jsou vyvinuty porosty rákosu. Společenstva přírodě blízká bez vzácných druhů. Návrh opatření: Biokoridor je funkční. Postačí jej respektovat a ponechat vlastnímu vývoji. Zásahy do toku a břehového doprovodu pouze se souhlasem orgánů OP. Poznámka: Jde o biokoridor společenstev vodních a nivních, pokračující do sousedících k.ú. Parcelní číslo: část 298/1, 302/3, 305, 310/2, 333/1, 343, 358/3, Parcelní číslo: celá 299, 316/2, 318/2, 320/9, 321/4-5-7, 332/1-2-3, 333/2, 350/3, 356/2-3, 385/3, 388/19, 393/ , 398/3 Kultura: vodní plocha, orná půda, les Mapoval, rok: Tesařová 2009 Kategorie ochrany: les a vodní tok jsou VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Sb., PP Džbán

7 Pořadové číslo: LK NV 2 Název: Lesním celkem ke Smolnici Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6, 2-7 4AB2, 3AB3, L lokální v řešeném území délka 1690m šíře min. 15m Stupeň ekologické stability: Džbánský bioregion, biochory: 3U.D potočních údolí s heterogenními STG, -3R.D rovin s doubravami L BD ochuzené habrové doubravy tvořené dubem letním i zimním Quercus petraea, Q robur), habrem obecným (Carpinus betulus), s příměsí lípy srdčité (Tilia cordata), javoru mléč i babyky (Acer platanoides, A. campestre) a břízy bělokoré (Betula alba). Keřové patro se svídou krvavou (Cornus sanguinea), hlohem obecným i jednosemenným (Crategus laevigata, C. monogyna), zimolezem pýřitým (Lonicera xylosteum), brslenem evropským (Euonymus europeus), s šípkovou růží, lískou, maliníkem i ostružiníkem. V bylinném patru zvonky (řada druhů), konvalinka vonná (Convallaria majalis), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), černýš hajní ((Melamprum nemorosum). Místně jsou porosty chudší s převahou břízy, modřínu a borovice, zde je chudší i keřové a bylinné patro, vyskytují se i ruderální druhy: kopřiva dvoudomá, kerblík lesní, třtina rákosovitá. L hospodaření v lesích upravit s ohledem na lokalizaci biokoridoru. Dodržet podíl listnatých (tzv. melioračních) dřevin zvl. dubu, habru, lípy. Poznámka: Biokoridor pokračuje do k.ú. Smolnice. Parcelní číslo: část 358/1 Parcelní číslo: celá Kultura: les Mapoval, rok: Tesařová 2009 Kategorie ochrany: les je VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Sb., PP Džbán

8 Pořadové číslo: LK NV 3 Název: Od Brodce 3BC3-4, 3BC4 Stupeň ekologické stability: 3 Mapový list: 1 : 5000 Louny 2-7 L - lokální v řešeném území délka 120m min. šíře 15m 1.17 Džbánský bioregion, biochora: 3U.D potočních údolí s heterogenními STG P podmáčenina v poli s několika vrbami, ovsíkem vyvýšeným, řebříčkem lučním, bolševníkem obecným, chrastavcem rolním, pastinákem setým, přítomny jsou i druhy pcháčových luk a tužebníkových lad: rdesno hadí kořen, více druhů ostřic, pcháč zelinný, mochna nátržník, kerblík lesní, máta dlouholistá, hojný je rákos Společenstva přírodě blízká bez vzácných druhů. Návrh opatření: Biokoridor je funkční. Je doporučeno jej respektovat ve vymezeném rozsahu se stávajícím způsobem využití. Poznámka: Jde o velmi krátký úsek biokoridoru, který do území přichází ze sousedícího k.ú. Brodec. Parcelní číslo: část 335, 341/1, 341/7, 395 Parcelní číslo: celá 339 Kultura: ostatní plochy, orná půda Mapoval, rok: Tesařová 2004 Kategorie ochrany: PP Džbán

9 Pořadové číslo: LK NV 4 Název: Lesem a podél mezí ke Hříškovu Mapový list: 1: 5000 Louny 2-7, 2-8 3AB3, 3B3, 3AB2-3, 3B2-3, 3BD3 L lokální v řešeném území délka 1690m šíře min. 15m Stupeň ekologické stability: 3, Džbánský bioregion, biochory: 3U.D potočních údolí s heterogenními STG, 3S.D svahů s doubravami L BD okraj vzrostlého smíšeného lesa charakteru ochuzené habrové doubravy v porostu s dubem letním i zimním (Quercus petraea, Q robur), habrem obecným (Carpinus betulus), s příměsí lípy srdčité (Tilia cordata), javoru mléč i babyky (Acer platanoides, A. campestre) a břízy bělokoré (Betula alba). Okraj lesa se svídou krvavou (Cornus sanguinea), hlohem obecným (Crategus laevigata), brslenem evropským (Euonymus europeus), s šípkovou růží, lískou, ostružiníkem. D soustava nízkých mezí ve svahu severní orientace. Staré ovocné stromy: třešeň, jabloň, švestka, ořešák, hustě křoviny: bez černý, růže šípková, brslen evropský, ostružina, hloh obecný, trvka obecná byliny ovsíkových luk: ovsík vyvýšený, srha laločnatá, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, mrkev obecná, kostřava luční, bolševník obecný L hospodaření v lese upravit s ohledem na lokalizaci biokoridoru. Dodržet podíl listnatých (tzv. melioračních) dřevin zvl. dubu, habru, lípy. D meze akceptovat, lze odstraňovat bez černý Poznámka: Biokoridor pokračuje do k.ú. Hříškov. Parcelní číslo: část 215, 223, 225/1, 228, 231, 234/3, 236/1, 242/6, , 377/1 Parcelní číslo: celá 212, 214/1, 233, 237/ , 238, 239 Kultura: les, ostatní plochy, orná půda Mapoval, rok: Tesařová 2009 Kategorie ochrany: les je VKP dle 3 odst.b. Zák. 114/92 Sb., PP Džbán

10 Pořadové číslo: IP 1 Název: Rákosiny na Smolnickém potoce I. 3BC4 Stupeň ekologické stability: 3 Mapový list: 1 : 5000 Louny 2-7 L - lokální 1,1 ha 1.17 Džbánský bioregion, biochora: 3U.D potočních údolí s heterogenními STG P podmáčená, neobhospodařovaná část pole s rákosinou, přítomny jsou i druhy pcháčových luk a tužebníkových lad: rdesno hadí kořen, více druhů ostřic, pcháč zelinný, mochna nátržník, kerblík lesní, máta dlouholistá. Soliterně vrba křehká, olše lepkavá. Společenstva přírodě blízká bez vzácných druhů Návrh opatření: Interakční prvek je funkční. Je doporučeno jej respektovat ve vymezeném rozsahu se stávajícím způsobem využití. Poznámka:. Parcelní číslo: část 351/1 Parcelní číslo: celá Kultura: ostatní plochy, orná půda Mapoval, rok: Tesařová 2009 Kategorie ochrany: PP Džbán

11 Pořadové číslo: IP 2 Název: Rákosiny na Smolnickém potoce II. 3BC4 Stupeň ekologické stability: 3 Mapový list: 1 : 5000 Louny 2-7 L - lokální 0,6 ha 1.17 Džbánský bioregion, biochora: 3U.D potočních údolí s heterogenními STG P podmáčená, neobhospodařovaná část pole s odvodňovacími strouhami s rákosinou, přítomny jsou i druhy pcháčových luk a tužebníkových lad: rdesno hadí kořen, více druhů ostřic, pcháč zelinný, mochna nátržník, kerblík lesní, máta dlouholistá. Soliterně vrba křehká, vrba bílá. Společenstva přírodě blízká bez vzácných druhů Návrh opatření: Interakční prvek je funkční. Je doporučeno jej respektovat ve vymezeném rozsahu se stávajícím způsobem využití. Poznámka: Parcelní číslo: část 341/1-7, 335 Parcelní číslo: celá 342, Kultura: ostatní plochy, orná půda Mapoval, rok: Tesařová 2009 Kategorie ochrany: PP Džbán

12 Pořadové číslo: IP 3 Název: Rákosiny na Smolnickém potoce III. 3BC4 Mapový list: 1 : 5000 Louny 2-7 L - lokální 1,4 ha Stupeň ekologické stability: Džbánský bioregion, biochora: 3U.D potočních údolí s heterogenními STG P podmáčená, neobhospodařovaná část pole s rákosinou, přítomny jsou i druhy pcháčových luk a tužebníkových lad: rdesno hadí kořen, více druhů ostřic, pcháč zelinný, mochna nátržník, kerblík lesní, máta dlouholistá. Soliterně vrba křehká, vrba bílá. Navazuje příkrá mez se vzrostlými dřevinami. Převažuje javor babyka, méně javor mléč, bříza bělokorá. Společenstva přírodě blízká bez vzácných druhů Návrh opatření: Interakční prvek je funkční. Je doporučeno jej respektovat ve vymezeném rozsahu se stávajícím způsobem využití. Poznámka: Parcelní číslo: část 320/1-3-8 Parcelní číslo: celá Kultura: ostatní plochy, orná půda Mapoval, rok: Tesařová 2009 Kategorie ochrany: PP Džbán

13 Pořadové číslo: IP 4 Název: Meze nad obcí Mapový list: 1: 5000 Louny 2-7 2BD2-3 Stupeň ekologické stability: Džbánský bioregion, biochora: STG, 3S.D svahů s doubravami L lokální 0,6 ha D nízká mez ve svahu severní orientace. Staré ovocné stromy: třešeň, jabloň, švestka, ořešák, hustě křoviny: bez černý, růže šípková, brslen evropský, ostružina, hloh obecný, trnka obecná byliny ovsíkových luk: ovsík vyvýšený, srha laločnatá, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, mrkev obecná, kostřava luční, bolševník obecný D akceptovat, lze odstraňovat bez černý Poznámka: Parcelní číslo: část 215 Parcelní číslo: celá 210, 218/1 Kultura: ostatní plocha, orná půda Mapoval, rok: Tesařová 2009 Kategorie ochrany: PP Džbán

Tabulky územního systému ekologické stability Veltěže. Tesařová 2009

Tabulky územního systému ekologické stability Veltěže. Tesařová 2009 Tabulky územního systému ekologické stability Veltěže Tesařová 2009 1 Pořadové číslo: NRBK K21 (úsek v severní části k.ú. Veltěže) Název: Oblík-Raná Šebín-Pochválovská stráň 2BC3-4, Blšany Mapový list:

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

územní plán Ročov r Ing. arch. Karel Chlouba Tabulky prvků ÚSES na území městyse Ročov RNDr. Jana Tesařová CSc

územní plán Ročov r Ing. arch. Karel Chlouba Tabulky prvků ÚSES na území městyse Ročov RNDr. Jana Tesařová CSc územní plán Ročov r. 2011 Ing. arch. Karel Chlouba Tabulky prvků ÚSES na území městyse Ročov RNDr. Jana Tesařová CSc 1 lokální biocentra - LC 2 3 4 Pořadové číslo: LC 121 Katastrální území: Úlovice Název:

Více

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Tabulky prvků územního systému ekologické stability zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Pořadové číslo: LC 1, Hříškov Název: Remízek u vodojemu V koutě Mapový list: 1:10000 12-12-14 1: 5000 Louny 1-7 Katastrální

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI VÝSADBY ZELENĚ A ROZVOJOVÉ PÉČE O ZELEŇ V RÁMCI ÚSES V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA IP 8 (V SOULADU S KPÚ CHODSKÁ LHOTA) Vypracoval: Ing. Karel Kuneš - GAN, Klenčí pod Čerchovem

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 olše

Více

NR - nadregionální Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): Rozloha: 2B3, 2BD2, 2BD3, 2BC3, 2BC4

NR - nadregionální Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): Rozloha: 2B3, 2BD2, 2BD3, 2BC3, 2BC4 Pořadové číslo: RC 1519 Katastrální území: Měcholupy, Holedeč Název: Stráně nad Blšankou u Měcholup Mapový list: 1:10000 12-11-19 1 : 5 000 Žatec 0-6, 0-7 Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická

Více

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV

ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO VÝVOJE DŘEVIN V BIOKORIDORU RADĚJOV Ing. Boleslav JELÍNEK AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno boleslav.jelinek@ageris.cz Úvod Koncepce územních systémů ekologické stability

Více

Ú Z E M N Í P L Á N SMOLNICE

Ú Z E M N Í P L Á N SMOLNICE Ú Z E M N Í P L Á N SMOLNICE odůvodnění návrhu úprava před řízením o ÚP IIA. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Alena Fárková datum:listopad 2010 39 OBSAH DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHY P1 ŠIRŠÍ VZTAHY

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

INDEX QBR Datový list do terénu

INDEX QBR Datový list do terénu INDEX QBR Datový list do terénu Kvalita břehového biotopu Skóre pro jednotlivé části nemůţe být negativní, ani překročit 25 Celkový říční kryt Skóre 25 80 % břeţního krytu (kromě jednoletých rostlin) 50-80

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Volba konkrétního druhu vždy závisí od stanovištních podmínek lokality. K určení původních druhů dřevin a stanovištních podmínek lze využít

Více

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY Inventarizace dřevin, návrh a STROMY výška obvod průměr plocha průměr kmene kmene koruny koruny plocha výška SH VS (1- ZS VIT koruny p.č. typ VP latinský název český název (cm) (cm) (m) (m2) (m2) (m) (1-5)

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně

Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně SLEDOVÁNÍ RŮSTU DŘEVIN V NOVĚ ZALOŽENÉM REGIONÁLNÍM BIOKORIDORU LODĚNICE Martin VLADO, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně ÚVODNÍ INFORMACE Cíl práce Cílem práce je zhodnotit

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: US/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

Ú Z E M N Í P L Á N ZBRAŠÍN. Změna č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT. (původní text - nový text vypuštěný text) Příloha odůvodnění

Ú Z E M N Í P L Á N ZBRAŠÍN. Změna č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT. (původní text - nový text vypuštěný text) Příloha odůvodnění Ú Z E M N Í P L Á N ZBRAŠÍN Změna č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT (původní text - nový text vypuštěný text) Příloha odůvodnění vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: listopad 2015

Více

Do b' iyvact pros or Název OP Surovina Císlo GF Poznámka: Želeč štěrkopísek Okrajově zasahuje do k.ú. Deštnice

Do b' iyvact pros or Název OP Surovina Císlo GF Poznámka: Želeč štěrkopísek Okrajově zasahuje do k.ú. Deštnice CHLÚ Název CHLU Surovina Císlo GF Velká Cernoc štěrkopísek 22610101 Zeleč štěrkopísek 22610102 Kounov černé uhlí 11230000 Zdroj: lnternet dle UAP UK CHLÚ do území nezasahuje I ancované výhra dl' ní OŽIS

Více

Ing. Petr Hosnedl. Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov

Ing. Petr Hosnedl. Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov Ing. Petr Hosnedl Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov únor 2015 Název Umístění : Dendrologický průzkum sumarizace zeleně, Průmyslový park Jirkov : Ústecký kraj Obec s rozšířenou

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

KOŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Louny, Stavební úřad, úřad územního plánování

KOŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Louny, Stavební úřad, úřad územního plánování KOŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Louny, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2011 Záznam o účinnosti: a) Správní orgán,

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice"

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice" Boršice u Blatnice Zpracoval: Ing. Petr Kvapil Obsah: Textová část Položkový rozpočet, včetně krycího listu Výkaz výměr Mapové přílohy Fotodokumentace Výpis

Více

NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES...

NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES... Obsah NÁVRH ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ÚSES... 1 3.1 Lokální biocentrum BC 1 Pod Váţany... 1 3.1.1 Lokalizace pozemku, stanovištní podmínky... 2 3.1.2 Limity výsadby... 2 3.1.3 Navrţené řešení... 2 3.2.

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty řkm 0,000-5,100 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Obsah průvodní zprávy

Obsah průvodní zprávy Obsah průvodní zprávy 1. Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.2 Účel a místo stavby... 3 1.3 Majetkoprávní vztahy... 3 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:... 3 1.5 Základní údaje o území...

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis Vodní tok: Ondřejnice vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis břehové porosty doprovodné porosty v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Lesnická fytocenologie a typologie. HS 27 oglejená a chudá stanoviště nižších a středních poloh. HS 47 oglejená stanoviště středních poloh

Lesnická fytocenologie a typologie. HS 27 oglejená a chudá stanoviště nižších a středních poloh. HS 47 oglejená stanoviště středních poloh Lesnická fytocenologie a typologie HS 27 oglejená a chudá stanoviště nižších a středních poloh HS 47 oglejená stanoviště středních poloh HS 39b podmáčená chudá stanoviště HS 59b podmáčená stanoviště vyšších

Více

Katastrální území: Levonice, Lišany u Žatce. Mapový list: 1:10000 12-12-06, 12-12-01 Název: BAŽANTNICE I.

Katastrální území: Levonice, Lišany u Žatce. Mapový list: 1:10000 12-12-06, 12-12-01 Název: BAŽANTNICE I. Pořadové číslo: RBC 1510 Katastrální území: Levonice, Lišany u Žatce Mapový list: 1:10000 12-12-06, 12-12-01 Název: BAŽANTNICE I. 1 : 5000 Louny 6-3 L lokální Geobiocenologická typizace (veget. stupeň,

Více

1. Základní údaje OBJEDNATEL:

1. Základní údaje OBJEDNATEL: OBSAH A. Textová část 1. Základní údaje 1.1 Územně plánovací dokumentace 1.2 Důvod pořízení územní studie 1.3 Cíle a účel pořízení územní studie 1.4 Podklady a forma zpracování 2. Lokalizace řešeného území

Více

Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří

Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří Projekt SGS Využití nástrojů GIS k vyhodnocení agrárních valů v Českém středohoří RNDr. Iva Machová, Ph.D., Mgr. Ing. Petr Novák, Bc. Markéta Kučerová Druhová skladba dřevin v keřovém patře agrárních valů

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

Arvita P, spol. s r.o.

Arvita P, spol. s r.o. Arvita P, spol. s r.o. OBSAH: 1 TEXTOVÁ ČÁST... 3 1.1 OBECNÁ ČÁST... 3 1.1.1 Úvod...3 1.1.2 Základní údaje...3 1.1.3 Použité podklady...4 1.1.4 Charakteristika lokality...4 1.1.4.1 Klimatické poměry...4

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Prezentace projektu na vybraném biocentru.

Prezentace projektu na vybraném biocentru. Prezentace projektu na vybraném biocentru. Vracet krajině její původní charakter? Navracet lesu jeho původní funkci? Podporovat domácí druhy dřevin? Na takové a řadu souvisejících otázek lze dát bezpochyby

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její původní funkce na ploše

označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její původní funkce na ploše LEGENDA K TABULKOVÉ ČÁSTI: Poř. Kateg dle ÚP pořa zeleně označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její funkce na ploše: SC smíšené centrální BV všeobecné BR individuální BH SO smíšené obytné RI rekreace

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

Logistický areál Březhrad

Logistický areál Březhrad Dendrologický průzkum Logistický areál Březhrad Jan Losík prosinec 2008 Název záměru: Logistický areál Březhrad Zadavatel: EMPLA, spol. s r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové tel.: 495 218 875

Více

Přírodní společenstva v České republice: LES. Martin Chlumský Dis. 3. ročník BI-TV PdF UK Praha Ing. Helena Jedličková Ph.D.

Přírodní společenstva v České republice: LES. Martin Chlumský Dis. 3. ročník BI-TV PdF UK Praha Ing. Helena Jedličková Ph.D. Přírodní společenstva v České republice: LES Martin Chlumský Dis. 3. ročník BI-TV PdF UK Praha Ing. Helena Jedličková Ph.D. PdF MU Brno Martin Chlumský 2 Cíle hodiny Společenstvo lesa Student / ŢÁK ZŠ:

Více

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA 8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA Lužní lesy na Opavsku v minulosti zasahovaly mnohokrát větší území, než v současné době. I v případě lužního lesa kolem potoka Deštná se jedná jen o malý zbytek. Lužní les má

Více

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč Listnaté stromy Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Acer campestre javor babyka v=10-15 m, L barví žlutě 275-300 dtbal Sol 670 Kč 80-100 dtbal 183 Kč

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Ochranné porosty: Požadavky stanovištn. ské (minimalizovat) PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Ochranné porosty: BŘEHOVÉ POROSTY Požadavky stanovištn tní (klimatické,, půdnp dní) Požadavky ochranné (zpevnění břehů,, ale neškodn kodné,, průběh h velkých vod) Požadavky hospodářsk ské (minimalizovat)

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

Úvod k lesním ekosystémům

Úvod k lesním ekosystémům Úvod k lesním ekosystémům Lesní ekosystémy jsou nejdůležitějšími klimaxovými ekosystémy pro oblast střední Evropy, která leží v zóně temperátního širokolistého lesa. Této zóně se vymykají malé plochy jehličnatého

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

Typologické členění lokalit a výběr dřevin

Typologické členění lokalit a výběr dřevin 2.2.5. Typologické členění lokalit a výběr dřevin Limitujícími faktory pro úspěšné zalesnění a zdárný vývoj kultur je volba vhodných dřevin a péče o kultury. Zásadním aspektem výběru je typologické členění.

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

Obsah technické zprávy:

Obsah technické zprávy: Obsah technické zprávy: 1. Identifikační údaje 2. Přehled výchozích podkladů 3. Stávající stav 4. Inventarizace dřevin 5. Návrh na kácení dřevin a ochranu stávajících stromů 1. Identifikační údaje Název

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY Lenka Kvasničková, Petr Maděra, Luboš Úradníček Abstract: The paper deals with the phenological periodicity of the tree

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ TERÉNNÍHO PRŮZKUMU

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ TERÉNNÍHO PRŮZKUMU VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ TERÉNNÍHO PRŮZKUMU POSOUZENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU A FUNKČNOSTI VYBRANÝCH SEGMENTŮ RÚSES MSK Terénní průzkum byl proveden dne 29. září 2017. Jeho cílem bylo porovnání funkčního hodnocení

Více

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE

NÁVRH LOKÁLNÍHO KRAJINNÉHO PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE designing outdoor spaces Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz PRVKU V K.Ú. OBCE HODĚJICE Objednatel: Obec Hodějice Hodějice 41 684 01 Slavkov

Více

Lesní RBC Předměstský les

Lesní RBC Předměstský les Lesní RBC Předměstský les č.: 83 Katastrální území: Uherský Ostroh, Polešovice Název vých. generelu: GMÚSES Ořechov, Poř. č. ve vých. gen : Polešovice, Zlechov, Vážany, Tučapy, St.Město Oddělení,dílec,porost:

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O.

OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O. OBNOVA KRAJINNÉ ZELENĚ V K.Ú. KOSTELEC U HOLEŠOVA 9/2015 FLORSTYL S.R.O. OBSAH: Florstyl s.r.o.: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova, září 2015 A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST...4 A.1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek

Návrh náhradní výsadby Investor: Obec: Stavební úřad: Povodí Odry, státní podnik Staré Město Frýdek - Místek Povodí Odry, státní podnik - oddělení projekce Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, tel. 596 657 111 Ostravice Staré Město oprava balvanitého skluzu km 26,250 26,400 Projektant: Ing. Dalibor Rajnoch Vedoucí

Více

B. Technická zpráva Měřítko: Č. přílohy: B

B. Technická zpráva Měřítko: Č. přílohy: B Zodpovědný projektant: Vypracoval: Kreslil: GALLOPRO s.r.o. Ing. Pavel Gallo Ing. Petr Kopeček Ing. Petr Kopeček Nová 1564, Říčany 251 01 Kraj: Liberecký Perucká 1, Praha2 125 00 Obec: Chlum Tel:224 253

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Biologický komentář k návrhovým plochám. ÚP Provodov Šonov. Jan Losík

Biologický komentář k návrhovým plochám. ÚP Provodov Šonov. Jan Losík Biologický komentář k návrhovým plochám ÚP Provodov Šonov Jan Losík srpen 2014 Zadavatel: EMPLA AG, spol. s. r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Zpracovatel: Mgr. Jan Losík, Ph.D. Schweitzerova

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Příloha Odůvodnění ÚP Supíkovice 1

Příloha Odůvodnění ÚP Supíkovice 1 Příloha Odůvodnění ÚP : Tabulková část okresního generelu (OG) ÚSES okresu Jeseník biocentra, výběr pro k. ú. obce, doplněná v rámci ÚP 1) LBC v obci : Pořadové číslo: 168 Označení ve výchozím generelu:

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Úsek v. - východní Pod školou Úsek iii. - severní Na Libovníku Úsek iv. - severní

Úsek v. - východní Pod školou Úsek iii. - severní Na Libovníku Úsek iv. - severní Úsek v. - východn Pod školou Úsek iii. - severn Úsek i. - severozápdn a Libovnku Úsek iv. - severn TELIER M1 architekti s.r.o. n hlavn alej Lpa velkolistá - křžen hlavn alej Dub pýřitý (špák) Quercus pubescens

Více