Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku"

Transkript

1 Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

2 Obsah Úvod Definice vysoce kvalifikovaných pracovníků (OECD, EU, ČR) Otázka statistických dat Vývoj počtu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v Česku Možnosti legalizace pracovních aktivit a pobytu vysoce kvalifikovaných cizinců Závěr Slide 2

3 Úvod Aktuální téma Řeší OECD vs. EU, národní státy vs. zaměstnavatelé (nadnárodní a lokální ekonomické subjekty) Metodika vs. legislativní rámec a opatření vs. praxe Na pracovní pozice vysoce kvalifikovaných zaměstnanců cizinců jsou vázány i pracovní pozice místních pracujících o o o mezinárodní projekty specialisté nadnárodních společností ekonomické dopady (daně, spotřeba, remitence) jak na hostitelskou zemi, tak i zemi původu cizince Slide 3

4 Definice vysoce kvalifikovaných zaměstnanců OECD Pracující, kteří splňují některou z níže uvedených podmínek: Úspěšně ukončili terciární vzdělání v oblasti vědy a technologií (V&T) Formálně neukončili terciární vzdělání, ale jsou zaměstnání na pozici ve V&T, kde je terciární vzdělání obvykle požadované EU Profesní kvalifikace vysokoškolské anebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo alespoň 3 roky Slide 4

5 Definice vysoce kvalifikovaných zaměstnanců Česko Profesní kvalifikace dle EU Klasifikace CZ-ISCO (původně KZAM) od ledna 2011, dle metodických principů mezinárodní klasifikace ISCO-08. oprincipy - druh vykonávané práce (pracovní místo) a úroveň dovedností Třída Název Charakteristika 1 Zákonodárci a řídící pracovníci Řídící pracovníci, manažeři 2 Specialisté 3 Techničtí a odborní pracovníci Min. VŠ bakalář (IT, projektanti, finančníci, personalisté, lékaři, učitelé, právníci atd.) Min. úplné středoškolské vzdělání (technici, odborní pracovníci) 4 Úředníci Úplné středoškolské vzdělání 5 Pracovníci ve službách a prodeji 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 7 Řemeslníci a opraváři 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Bez vyučení 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách Vyučení v oboru, specializace, zkušenosti v daném oboru Slide 5

6 Otázka statistických dat Registrace na úřadech práce MPSV, ČSÚ Cizinci z EU / EHP + Švýcarska Počet splněných informačních povinnostína úřadu práce (nahlášení vs. deregistrace) Cizinci ze zemímimo EU 1) Počet vydaných pracovních povolení První pracovní povolení počet cizinců, kteří splnili podmínky pro vydání povolení Splněná informační povinnost na úřadu práce ohledně data nástupu do zaměstnání počet držitelů pracovních povolení, kteří skutečně nastoupili do zaměstnání (od ) Prodloužené pracovní povolení počet cizinců, kteří v Česku pracují 2) Počet vydaných modrých a zelených karet 3) Počet splněných informačních povinností u cizinců ze zemí mimo EU, kteří nepotřebují pracovní povolení (nahlášení vs. deregistrace) Víza a povoleník přechodnému či trvalému pobytu MV, ČSÚ Neexistují informace o vysoce kvalifikovaných pracovnících, ale pouze o pracujících cizincích celkem Slide 6

7 Vývoj počtu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v Česku Graf 1: Splněnáinformačnípovinnost u nových pracovníkůze zemíehp ve 2. tříděklasifikace KZAM / CZ-ISCO dle krajů Rozdíl Praha 3,157 4,431 +1,274 Jihomoravský kraj 1,298 1, Zdroj dat: MPSV (2012) Poznámka: data jsou k a Slide 7

8 Vývoj počtu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v Česku Tabulka 1: Splněnáinformačnípovinnost u nových pracovníkůze zemíehp ve 2. třídě klasifikace KZAM / CZ-ISCO dle státní příslušnosti Státní příslušnost Počet zaměstnanců Státní příslušnost Počet zaměstnanců Pořadí 2008 Rozdíl 2011 a 2008 Slovensko 3759 Slovensko ,263 Polsko 445 Polsko Velká Británie 409 Velká Británie Německo 316 Německo Rumunsko 254 Rumunsko Francie 212 Francie Bulharsko 131 Itálie Itálie 116 Bulharsko Španělsko 85 Španělsko Rakousko 76 Maďarsko Ostatní 361 Ostatní Celkem 6164 Celkem ,505 Slide 8

9 Vývoj počtu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v Česku Graf 2: Počet prodloužených pracovních povolenícizincůze zemímimo EHP ve 2. třídě klasifikace KZAM / CZ-ISCO dle krajů Rozdíl Praha 1,953 1, Slide 9

10 Vývoj počtu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v Česku Tabulka 2: Počet prodloužených pracovních povolenícizincůze zemímimo EHP ve 2. třídě klasifikace KZAM / CZ-ISCO dle státní příslušnosti Státní příslušnost Počet pracujících Státní příslušnost Počet pracujících Pořadí 2008 Rozdíl 2008 a 2011 daného státu USA 645 USA Rusko 398 Rusko Ukrajina 385 Ukrajina Indie 273 Indie Korea 142 Japonsko Japonsko 139 Čína Čína 113 Bělorusko Bělorusko 111 Kanada Kanada 79 Korea Jugoslávie 78 Turecko Ostatní 906 Ostatní Celkem 3269 Celkem Zdroj dat: MPSV (2012) Poznámka: data jsou k a Slide 10

11 Vývoj počtu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v Česku Graf 2: Splněná informační povinnost ve 2. třídě klasifikace KZAM / CZ-ISCO občané ze zemí mimo EU, kteří nemají povinnost pracovního povolení Rozdíl Praha Slide 11

12 Možnosti legalizace pracovních aktivit a pobytu vysoce kvalifikovaných cizinců EU/EHP + Švýcarska Registrace na úřadu práce (během jednoho dne) Registrace na cizinecké policii (během jedné návštěvy) nebo potvrzení o přechodném pobytu (zpracování 30 dnů, doklad je na dobu neurčitou) Slide 12

13 Možnosti legalizace pracovních aktivit a pobytu vysoce kvalifikovaných cizinců Cizinci ze zemímimo EU Typ dokumentu Specifikace Zpracování Platnost Pracovní povolení + dlouhodobé vízum Pracovní povolení + povolení k dlouhodobému pobytu Zelená karta Modrá karta Splněná informační povinnost na úřadu práce + povolení k pobytu či vízum Pouze pro 12 států; duální dokument; pro málo i vysoce kvalifikované pracovníky Všechny státy světa; duální dokument; VŠ či vyšší odborné vzdělání, které trvalo alespoň 3 roky, lokální kontrakt, minimální mzda 1,5 násobek průměrné mzdy v Česku Aplikovatelné například na rodinné příslušníky občanů EU, absolventy českých vysokých škol apod. cca 30 + max dnů, v praxi 44 dnů cca 30 + max. 270 dnů max dnů, v praxi cca 90 dnů max dnů, v praxi cca 90 dnů cca 5 dnů až několik měsíců (dle typy povolení k pobytu, případně víza) Vízum max. na 6 měsíců V praxi 1 rok, ale může být až na 2 roky max. 3 roky max. 2 roky 90 dnů (krátkodobé vízum) trvale Projekt vnitropodnikových přesunů-zrychlená procedura přesunu zaměstnanců pro velké nadnárodní společnosti (zpracování max. 30 dnů); zahájen 1. února 2012 Slide 13

14 Závěr Vysoce kvalifikovaní pracovníci statistika registrací na úřadech práce 2. třída CZ-ISCO Reprezentativní data počet registrovaných cizinců z EU a ze třetích zemí, kteří nepotřebují pracovní povolení; počet registrací nově nastoupivších držitelů pracovních povolení (statistika dosud není k dispozici); počet prodloužených pracovních povolení občanů ze zemí mimo EU Počet nových vysoce kvalifikovaných zaměstnanců ze zemí EHP se mezi roky zvýšil o zhruba 2,000 Celkový počet držitelů prodloužených pracovních povolení se mezi roky snížil zhruba o 500 největší pokles byl v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji Počet cizinců ze zemí mimo EU, kteří nepotřebují pracovní povolení pro výkon zaměstnání se plynule zvyšuje Legalizace pracovního pobytu cizinců ze zemí mimo EU je časově náročná a existuje řada možností, přičemž každý případ je nutné hodnotit individuálně Připravuje se zcela nová legislativa pobytu cizinců věcný záměr byl schválen vládou na konci února 2012 Slide 14

15 Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Soňa Schovánková Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., jejíčlenové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. je značka, pod nížčlenské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť IL ani žádnou jinou členskou společnost. IL neposkytuje žádné služby klientům. IL neodpovídá za jednáníči opomenutí jednotlivých společností sítě, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionálníčinnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík

www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík IT v interním auditu 2 Úrovně poznání 1 2 3 4 Politiky Dokumentace a evidence Reálně implementované procesy

Více

Model výkonnosti hokejových reprezentačních týmů

Model výkonnosti hokejových reprezentačních týmů www.pwc.com/cz Model výkonnosti hokejových reprezentačních týmů Duben 5 Poradenská společnost analyzovala předpoklady jednotlivých zemí pro úspěch na mistrovství světa v hokeji, které začíná. května v

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Jan Dvořák, ČR Jan Hladký, Legal Co dál s úspěšnou rodinnou firmou? Odborná konference, 14. listopadu 2012, Brno Agenda Nálada na M&A

Více

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 2010 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 27. ledna 2012. 1. Slovo úvodem 1. Slovo úvodem 2. Specializovaný finanční úřad

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 27. ledna 2012. 1. Slovo úvodem 1. Slovo úvodem 2. Specializovaný finanční úřad www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 27. ledna 2012 Témata tohoto vydání: 1. Slovo úvodem 1. Slovo úvodem 2. Specializovaný finanční úřad 3. Pokyn GFŘ institut ručení 4. Pokyn

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Za prací do Česka. Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s.

Za prací do Česka. Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Za prací do Česka Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce www.migraceonline.cz Obsah Legální migrace Vliv mezinárodní

Více

Vzdělávání podporuje začleňování komunit Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten

Vzdělávání podporuje začleňování komunit Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten Vzdělávání podporuje začleňování komunit Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten Soubor příspěvků projektu Vzdělávání podporuje začleňování komunit s registračním číslem CZ 0327 realizovaném

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Migrace odborníků do zahraničí

Migrace odborníků do zahraničí RIZIKO MOŽNÉHO ODLIVU KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKŮ Z ČR DO ZAHRANIČÍ registrační číslo: 1J 019/04-DP2 tematický projekt TP-5 Moderní společnost a její proměny Migrace odborníků do zahraničí (shrnující poznatky

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Červen 2014

www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Červen 2014 www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Hrozby pro statutární orgán/manažery Nesprávné nastavení převodních cen Úroky, penále, pokuty, náklady řízení Náhrada škody

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice. Milada Horáková

Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice. Milada Horáková Současný vývoj pracovních migrací a trh práce v České republice Milada Horáková červen 2001 OBSAH Úvod 3 I. POVOLENÍ K POBYTU CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE 4 II. ZAMĚSTNANOST CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE 5 1.

Více

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 2 OBSAH 1. Základní charakteristika studie...

Více

UMÍME VYUŽÍT PRACOVNÍ POTENCIÁL CIZINCŮ?

UMÍME VYUŽÍT PRACOVNÍ POTENCIÁL CIZINCŮ? UMÍME VYUŽÍT PRACOVNÍ POTENCIÁL CIZINCŮ? Milada Horáková Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, výzkumná pracovnice ANOTACE Vláda Česká republiky usiluje o vytvoření aktivní migrační politiky, která by

Více

Projekt "Fast Track"

Projekt Fast Track II. Projekt "Fast Track" Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance zahraničních investorů Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem

Více

Klíčová slova: Ekonomická migrace, pracovní trh, migrační komunity, Evropská unie, Česká republika

Klíčová slova: Ekonomická migrace, pracovní trh, migrační komunity, Evropská unie, Česká republika Marie Popovová Pracovní migrace v České republice po vstupu do Evropské unie * Abstrakt: Začlenění České republiky do Evropské unie v roce 2004 podpořilo bezprecedentní nárůst pracovní migrace, ke kterému

Více

Migrace v České republice před vstupem ČR do Evropské unie. Milada Horáková

Migrace v České republice před vstupem ČR do Evropské unie. Milada Horáková Migrace v České republice před vstupem ČR do Evropské unie Milada Horáková VÚPSV Praha 2004 Obsah Úvod 3 Zahraniční migrace v České republice 5 Zahraniční migrace a populační vývoj 5 Cizinci s povolením

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní otázky zaměstnávání cizinců

DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní otázky zaměstnávání cizinců ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní otázky zaměstnávání cizinců Anna Brabcová Plzeň 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Právní otázky zaměstnávání cizinců

Více

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů)

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů) Projekt Fast Track Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zahraničních věcí s cílem řešit aktuální

Více

Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR

Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR Výzkumná zpráva, 2014 Anna Pokorná Nostrifikace 2014 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala donorům projektu Evropskému sociálnímu fondu, z něhož

Více