UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili námi distribuovaný, moderní sledovací systém CCTV Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! UPOZORNĚNÍ! Zařízení obsahuje pevný disk SATA HDD 500GB! Digitální video rekordér 1

2 Obsah Bezpečnostní pokyny Kapitola Služby kapitola: Přehled Přední panel ovládací prvky Zadní panel Dálkový ovladač Kapitola Instalace DVR Instalace pevného disku Připojení kamery a monitoru Připojení napájení Kapitola Uvedení DVR do provozu Spuštění systému Živý obraz Kapitola DVR Menu Pop-up menu Hlavní menu Hlavní menu Nastavení displeje Nastavení zaznamenávání Nastavení sítě Vyhledávání záznamu Přehrávání prostřednictvím programu pro přehrávání Správa nástrojů Správa HDD PTZ nastavení Nastavení mobilu Detekce pohybu Systém Audio / video nastavení Jazyk Systémové informace Údržba Uzamčení menu Vyhledávání záznamu PTZ ovládání (ovládání otočné kamery) Záznam Zastavení zaznamenávání Kapitola Nastavení Webové aplikace

3 6.1 Stažení a instalace Plug-in Web klient Login Webové uživatelské rozhraní Řádek menu Režim živého obrazu Přehrávání Nastavení na dálku Nastavení displeje Nastavení záznamu Parametry alarmu Nastavení sítě Parametry zařízení Nastavení zařízení Nastavení místa Odhlášení Kapitola Technické údaje Kapitola Příloha Nastavení alarmového záznamu Udržitelná doba záznamu Seznam serverů poštovních schránek Řešení problémů Konfigurace systému Příslušenství

4 Bezpečnostní pokyny 1, Napájení Pro provoz zařízení používejte pouze typ napájecího zdroje uvedeného na štítku. Pokud typem napájecího zdroje nejste si jisti, obraťte se na dodavatele zařízení. 2, Předměty a tekutiny Nikdy nevkládejte žádné předměty přes otvory v zařízení a nenalévejte žádné tekutiny do přístroje, protože by se mohly dostat do kontaktu s nebezpečnými body pod napětím nebo způsobit zkrat, což by mohlo vyvolat požár nebo úraz elektrickým proudem. 3, Voda a / anebo vlhkost Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, nebo v kontaktu s vodou. Pokud se dostala do zařízení jakákoliv kapalina, odpojte jej ze zásuvky a obraťte se na servisního technika. 4, Čištění Přístroj před jeho čištěním odpojte ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté aerosolové čisticí prostředky. K čištění používejte mírně navlhčený měkký hadřík. 5, Zdroje tepla Nepoužívejte přístroj v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla, jako jsou: radiátor, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo. 6, Otevřený kryt UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte kryt (nebo zadní kryt) kvůli riziku úrazu elektrickým proudem. 7, Přesouvání zařízení Před manipulací se zařízením vždy odpojte napájecí kabel. Zařízení vyžaduje opatrné zacházení. 8, Umístění Přístroj neumísťujte na labilní vozík, stojan nebo stůl. Při používání vozíku manipulujte se zařízením opatrně, aby nedošlo k jeho převrácení. 9, Odpovídající baterie Nebezpečí výbuchu vzniká tehdy, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Proto při provozu zařízení je nutno používat baterie stejného typu. UPOZORNĚNÍ: Použité baterie likvidujte v souladu s platnými předpisy, aby se zabránilo případnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu. 10, Větrání Nezakrývejte větrací otvory. Nainstalujte zařízení do skříně, ve které je zajištěno proudění vzduchu, potřebné pro bezpečný provoz zařízení a přístroj nebude ohrožen. 11, Přetížení obvodu Potřebné je věnovat pozornost tomu, aby bylo zařízení připojeno k obvodu, který je vybaven ochranou proti přetížení a vhodnými napájecími kabely. 12, Spolehlivé uzemnění U zařízení instalovaného do rack-u musí být zajištěno spolehlivé uzemnění. Zvláštní pozornost by měla být věnována připojení napětí, aby se připojovalo na svorku, která nemá přímý kontakt s krytem zařízení. 3

5 1. Kapitola Služby Funkce Monitoring v reálném čase Funkce nahrávání Ukládání záznamů Stručný popis 2 kanál. video výstup, podporuje virtuální VGA výstup, webové a mobilní sledování živého videa. Podporuje Zoom in / out, automatický posun obrázků a zobrazení obraz v obraze picture-in-picture.. Formát H.264 pro kompresi videa; měnitelná kvalita záznamu, více režimů nahrávání (vždy, plánované, manuální, na podnět alarmu, na podnět detekce pohybu a na dálku) Podporuje ukládání real-time videozáznamů a obrázků na vysokokapacitních pevných discích HDD SATA Přehrávání záznamů Podporuje jedno a více kanálové přehrávání zaznamenaných souborů. Zálohování Podporuje zálohování na USB disk, přenosný disk nebo rekordér a zálohování přes síť. Nastavení alarmu Podporuje řízení alarmu HDD & video vstupu. Provoz přes síť Podporuje vzdálené monitorování ze strany oprávněných uživatelů ke zvýšení bezpečnosti systému. Ovládání myší Podporuje ovládání myší pro rychlý přesun v menu. PTZ ovládání Podporuje rotační ovládání kamery přes port RS-485. tabulka 1-1 Vlastnosti: H. 264 formát pro kompresi videa, rozlišení D1, HD1 a CIF; ADPCM formát pro kompresi audio záznamů; Grafické uživatelské rozhraní Windows s vloženým real-time operačním systémem Linux 2.6; Více operací současně (live, záznam, přehrávání, zálohování, přístup k síti a mobilní přístup 3G); Podporuje dual-bitové kódování síťový přenos; Podporuje dálkové sledování live pomocí mobilní sítě 3G; Nastavitelný čas video balíčka; Přátelské menu připomínání; Režim vícenásobného záznamového alarmu; Na zadním panelu USB2.0 port pro zálohování, zaznamenávání, aktualizaci, používání myši; IR dálkové ovládání; Vícejazyčné menu; Automatická údržba 4

6 2. kapitola: Přehled 2.1 Přední panel ovládací prvky Poz. Ovládací Ovládací Funkce Poz. prvek prvek 1 POWER Zapnutí/vypnutí 5 IR 2 MENU Otevření obrazovky menu 6 HDD 3 UP Pohyb směrem nahoru 7 PWR Funkce IR čidlo pro příjem z dálkového ovladače Pokud bliká červená LED, probíhá na pevném disku nahrávání nebo čtení dat Pokud svítí zelená LED, systém funguje normálně 4 DOWN Pohyb směrem dolu 8 USB USB2.0 5

7 2.2 Zadní panel Poz. Přípojka Funkce 1 Power Napájecí konektor - DC12V 3A 2 RS-485/Sensor/Alarm RS485/senzor/alarm 3 Ethernet: Konektor pro připojení k síti LAN (RJ45 konektor) 4 Power on/off Vypínač zařízeni 5 USB USB konektor pro připojení myši 6 Audio Output Audio výstup (RCA konektor) 7 Audio input Audio vstup (RCA konektor) 8 Video output Video výstup (BNC konektor) 9 Video input Video vstup pre 1-4 kanály (BNC konektor) 6

8 2.3 Dálkový ovladač Poz. Tlačítko Funkce Výběr kanálu (1-8), numerické klávesy Numerický kláves; Stlačením čísla 0 lze přepnout na GUI rozhraní 3 ALL Režim předběžného zobrazení 4 Menu Přístup k hlavnímu menu / exit 5 Tlačítko šipka nahoru, hlasitost 6 Tlačítko šipka dole, hlasitost 7 / 8 SEL Tlačítko doleva / doprava Snižování/ zvyšování hodnot na ovládacím řádku Tlačítko výběr / upravit; Potvrzení zvolené operace. 9 Tlačítko přetáčení zpět 10 Vstup do menu vyhledávání záznamu, tlačítko přehráváni 11 Tlačítko přetáčení vpřed 12 Tlačítko zaznamenávání 13 Pozastavit / posun krok po kroku 14 Manuální nahrávání / zastavení přehráváni 15 Audio Zvuk 16 Mute Vypnout zvuk Tabulka 2-4 7

9 Ovládání myší Kromě použití tlačítek na předním panelu nebo na dálkovém ovladači, můžete k ovládání systému použít i myš. Typ Funkce V režimu menu vstupte do pop-up menu a klikněte v kterémkoliv podmenu na jakékoliv zobrazené přihlašovací okno. Z otevřeného menu vstupte do pop-up menu a pak levým tlačítkem myši na jakékoliv podmenu pro přímý přístup Kliknutí levým tlačítkem myši Kliknutí pravým tlačítkem myši Dvojité kliknutí levým tlačítkem myši Pohybování myší Po vstupu <Hlavni menu>, <Nástroje> nebo <Systémová nastaveni> klikněte levým tlačítkem myši a budete moci vstoupit do kteréhokoliv podmenu. V režimu <Seznam souborů> klikněte levým tlačítkem myši a budete moci přehrát soubor. Můžete změnit stav zaškrtávacího políčka a oblast detekce pohybu. Kliknutím na combo box můžete vstoupit do rolovacího menu. Klikněte levým tlačítkem myši pro zobrazení čekací doby, pokud je aktivována. Kliknutím levým tlačítkem myši lze nastavovat barvu a hlasitost. Kliknutím na combo box můžete vstoupit do rolovacího menu. Kliknutím levým tlačítkem myši si lze zvolit hodnoty v políčkách nebo rolovací menu. Podporuje příjem čínských znaků, speciálních symbolů, číselných znaků, lze použít místo klávesy [Enter-] nebo [Backspace]. Na živé obrazovce klikněte pravým tlačítkem myši a zobrazí se pop-up menu (obrázek 5-1). V režimu hlavního menu klikněte pravým tlačítkem myši a opustíte aktuální menu. Dvojité kliknutí levým tlačítkem myši na živé obrazovce nebo v režimu přehrávání bude maximalizovat obrazovku Výběr položek menu Posouvání myší V režimu posouvání lze tažením myší zvolit pohybový prostor. V režimu menu [Nastavení barev] posouvání myší mění nastavení barev. Tabulka 2-5 8

10 3. Kapitola Instalace DVR 3.1 Instalace pevného disku UPOZORNĚNÍ: 1 Neinstalujte a nevyjímejte pevný disk pokud DVR pracuje! 2 Některé modely disponují zásuvkou pro HDD. Používejte tlačítko vysunutí pro odstranění HDD ze zásuvky a správné vložení HDD do zásuvky. Před instalací pevného disku je nutné pro DVR zařízení disk zformátovat Instalace HDD: Po odpojení napájení odstraňte šrouby na obou stranách tělesa a na zadním panelu a opatrně odstraňte kryt; Připojte datový kabel HDD a napájecí kabel k základní desce bezpečně, jak je znázorněno na obrázku 3-1. Obr. 3-1 Obr. 3-2 Zajistěte HDD v zadní části, jak je znázorněno na obrázku 3-2; Opatrně vraťte zpět na místo horní kryt a šrouby. Poznámka: Pokud uživatel potřebuje HDD s větším výkonem, pak doporučujeme použít speciální HDD pro ochranu bezpečnosti. 3.2 Připojení kamery a monitoru Připojte kamery kabelem k video vstupu DVR a video výstup k monitoru BNC konektorem (viz kapitola 2.2, zadní panel), nebo pokud je kamera PTZ speed dome, můžete připojit její RS485 & B kabel do příslušného konektoru DVR (viz Konfigurace systému 8. kapitola). 3.3 Připojení napájení Prosím, používejte pouze napájecí adaptér dodaný s DVR. Po zapnutí se ujistěte, že video vstup / výstup je správně připojen. Mikrofon a audio zařízení připojte RCA kabelem. 9

11 4. Kapitola Uvedení DVR do provozu 4.1 Spuštění systému Po připojení síťového kabelu DVR k elektrické síti stiskněte tlačítko Power na předním panelu, tehdy vstoupíte do systému a zobrazí se inicializační obrazovka systému. Obr Poznámka: Fotografie ilustrují tuto příručku, skutečné obrazovky se budou lišit v závislosti na různých monitorech. 4.2 Živý obraz Obr. 4-1 Obr. 4-2 Po ukončení procesu inicializace systém přejde na živý obraz. Obr. 4-2, obrazovka rozdělena na 4 části je výchozí základní nastavení systému, a ukazuje vstupy ve stavu bez video signálu. Pokud je na vstupu video signál, na obrazovce se zobrazí živý obraz z kamer. V režimu živého obrazu, můžete pomocí myši, dvojitým kliknutím na živý obraz jakéhokoliv kanálu obraz maximalizovat až na celou obrazovku a dalším dvojitým kliknutím se vrátíte zpět do režimu obrazovky rozdělené na 4 nebo 9 kanálů. Klikněte pravým tlačítkem myši a přejdete na pop-up menu. Klikněte na levé tlačítko myši a vyberte z menu položky a klikněte na jakoukoliv plochu mimo menu pro opuštění pop-up menu. Poznámka: Pokud interní HDD není připojen nebo pokud se vyskytne chyba, pak se na živém obraze z kamery na prvním kanálu zobrazí znak "H" doprovázený varovným bzučením. Pokud chcete varovný bzučák vypnout, zadejte prosím [Device manage (Správa nástrojů) Alarm setting (nastavení alarmu)] HDD loss (HDD ztráta) a HDD space (HDD místo) "off" (Vypnuto). 5. Kapitola DVR Menu 5.1 Pop-up menu Obr. 5-1a Obr. 5-1b 10 Obr. 5-1c

12 Po spuštění systému klikněte pravým tlačítkem myši v režimu živého obrazu pro vstup do pop-up menu. Nyní už můžete zadat parametry a povolit nebo zakázat funkce <Main Menu> (hlavní menu), <Multi-Pics> (další obrázky), <PTZ>, <PIP>, <Rec search> (vyhledávání záznamu), <Mute> (vypnout zvuk), <Manuál record> (manuální záznam), <Start Rotate> (spuštění rotace), <Start Cruise> (spuštění hlídkování) a <GUI to VGA> (nastavení obrazovky), atd. aplikace. Poznámka: Nastavení pop-up menu se změní v závislosti na různých nastaveních parametrů a prostředí 5.2 Hlavní menu Kame ra Zázna m Síť Nápis y Barvy Disple j Rozlišení Časován í Static ká DHCP PPPoE DDNS Vyhled./Přehrá vání Hlavní menu Vyhledává ní Seznam souborů Proto kol Záloha souborů ouboru Protok. exp HDD Alarm Nast. nástrojů PTZ 3G síť Pohy b Nast. prostoru Čas Systé m Heslo A/V Jazyk hlasit ost Rám 11 Informa ce Údržb a Přednast. z výroby

13 5.3 Hlavní menu Po kliknutí pravým tlačítkem myši se na obrazovce objeví pop-up menu. Poté klikněte na [hlavní menu] v režimu pop-up menu pro vstup do hlavního menu (tehdy se zobrazí obr. 5-2). V režimu hlavního menu lze nastavit nastavení přístroje, například zobrazení, záznam, síť, vyhledávání, nastavení nástrojů a systému, atd. Obr Nastavení displeje Přejděte na [Main menu Display], pro vytvoření názvu a pozice každého kanálu. Obr Zde si můžete nastavit, zda jednotlivé kanály budou nebo nebudou moci zobrazovat živý obraz z kamery a / nebo budou v režimu nahrávání. Povolit nebo nepovolit zobrazování času během živého obrazu z kamery a nastavit nebo nenastavit čas zaznamenávání v seznamu zaznamenávání. Mějte prosím na zřeteli, že jméno každého kanálu může obsahovat maximálně osm znaků, nebo jsou podporovány čtyři čínské znaky. Funkce kopírování umožňuje kopírovat veškerá data z jednoho kanálu na jiný kanál. Zde můžete nastavit parametry jasu, sytosti, kontrastu a odstínu každého kanálu po vstupu do menu [color]. (Viz obrázek 5-4). 5-3 kép 5-4 kép 5-5 kép Změny budou dostupné poté, co kliknete na tlačítko [Apply] v dolní části okna podmenu a na otázku, zda chcete uložit, odpovězte kliknutím na tlačítko [OK]. Pokud chcete zrušit změny, klepněte na tlačítko [Exit] pro odchod z menu. Po kliknutí na tlačítko [DEFAULT], systém obnoví všechny hodnoty na jejich výchozí nastavení Nastavení zaznamenávání Klikněte na [Main menu] [Record] pro vstup do menu nastavení zaznamenávání [Record setup] (obr. 5-6). [Record] (Záznam) pomocí této volby lze (povolit / zakázat) nastavený stav zaznamenávání na jednotlivých kanálech. [Quality] (Bitová rychlost) obsahuje tři možnosti - Best, High, Normal (nejlepší, vysoká, normální). 12 Obr. 5-6 Obr. 5-7

14 [Frame Rate] (Snímková frekvence) k dispozici jsou dvě možnosti - fixní, nebo ruční. Při nastavení na "Manual", klepněte na tlačítko [FRAME RATE], tehdy přidělte frekvenci pro každý kanál. [Resolution] ((Rozlišení) Vyberte jedno z rozlišení D1 (704x576), HD1 (704x288) nebo CIF (352x288). [Audio] (Zvuk) zapnutí / vypnutí zvuku. [Record Mode (Režim zaznamenávání) pomocí této volby si vyberte záznamové režimy: vždy nebo plánovaně. Pro 24hodinové nahrávání denně si zvolte [Always] (vždy). Pro zaznamenávání na podnět pohybu nebo v určený čas, vyberte [Schedule] (plánovaně). [Pack Duration] (Délka balíčku) udává maximální dobu souvislého nahrávání. (15, 30, 45 a 60 min.). [Copy to] (Kopírovat) umožňuje zkopírovat aktuální nastavení do jiného kanálu. Pokud nastavíte [Režim zaznamenávání] na plánovaně, zobrazí se okno plánu. Obr [Channel] (Kanál) patří sem všechny kanály CH-1, CH-2... CH-7 a CH-8. Prosím, klikněte na kanál, který potřebujete. Pro nastavení týdenního plánu, zaškrtněte požadované políčko nahrávání (v případě alarmu, vždy, nebo není záznam), potom klikněte na každé pole v řádku naplánovat čas, pro které chcete použít tuto metodu. Můžete použít [od-do] roletové menu a tlačítko Kopírovat pro zkopírování nastavení z jednoho dne na jiný den nebo na všechny dny. Po ukončení plánu, lze jej snadno aktivovat kliknutím na tlačítko [Apply]. Klepněte na tlačítko [Default] (Výchozí) pokud chcete použít výchozí nastavení. Vysvětlení: V režimu nastavení [Zaznamenávání] a [Vyhledávání] původní barva znamená bez nahrávání, "Červená" znamená nahrávání na podnět alarmu, "Zelená" odkazuje na běžné nahrávání Nastavení sítě Přejděte na [Main menu Network Setup] pro nastavení sítě (obr. 5-8): Po zvolení režimu sítě - po vytvoření např. DHCP, PPPoE nebo statické adresy a webových portů můžete vytvořit přístup ke svému DVR vzdáleně přes síť nebo internet. UPnP (Universal Plug and Play): Pokud váš router podporuje funkci UPnP a nastavíte <UPnP>, pak systém automaticky přesměruje porty na router. DNS: servery jsou obvykle přidány do místní ISP. Tady, prosím, zadejte adresu IP serveru DNS. Obr. 5-8 Obr. 5-9 Obr Pokud vyberete DHCP router přiřadí DVR IP adresu automaticky při opuštění menu. IP adresu může DVR změnit při zapnutí přístroje. Proto je třeba, abyste zadali správnou IP adresu a port na webu pokaždé, když chcete vzdáleně přistupovat k DVR. Kroky instalace: 1, Vyberte typ sítě (DHCP); 2, Zadejte Media port a port webového rozhraní. Tyto dva nejsou stejné; 3, Klepněte na tlačítko <Uložit> a restart, nyní DVR získá IP adresu automaticky; 4, Pokud je <UPnP> nastavena na "Off", bude IP adresa přidělena DVR pomocí routeru, pak nastavte relativní parametry (obr. 5-11). Pokud váš router podporuje funkci <UPnP> a je nastavena na "On", nemusíte 13

15 provádět tento 4. krok; 5, Přístup k DVR vzdáleně. IP: web port (např. 8080), (Pokud je web port 80, nebude třeba ho zadat po adrese!) intranet IP: web port (jako např pouze v rámci téže sítě) Když vyberete statický model, může uživatel zadat přímo IP adresu, masku podsítě, bránu, webový port a DNS server (obr. 5-9) Media port: předem ručně nastavte tento port v routeru. (Viz obrázek 5-12) Web port: stejné jako nastavení webové aplikace a ručně nastavte tento port v routeru. IP adresa: zadejte IP adresu, která je jediná v celé vnitřní síti Síťová maska: v souladu s routerem Brána: v souladu s routerem DNS: Zadejte DNS server Klepněte na tlačítko <Uložit> a restartovat DVR, všechny výše uvedené parametry pak budou nastaveny. Nyní máte vzdálený přístup k DVR na následující IP adrese: IP: web port (např. 8080), (Pokud je web port 80, nebude ho třeba zadat po adrese!) IP: web port (např. 8080), (Pokud je web port 80, nebude ho třeba zadat po adrese!) Pokud si z typů vyberete PPPoE, musíte zadat uživatelské jméno a heslo specifikované prostřednictvím ISP (Internet Service Provider) a nastavit media a web port (viz obrázek 5-10). Pak budete mít přístup k DVR z veřejné sítě, bez toho, abyste prováděli port forwarding, pokud jsou správně nastaveny typ sítě "PPPoE" i web port. DDNS (Dynamic DNS) je služba, která registruje název domény a dynamickou IP adresu na serveru DDNS, tak že vede název domény k IP adrese, pokud IP adresa byla v dynamickém IP systému změněna. V dolní části okna pro nastavení sítě si můžete nastavit službu DDNS dostupnou prostřednictvím DVR. Pokud kliknete na tlačítko DDNS zobrazí se vám okno (obr. 5-11). Můžete přistupovat k DVR se statickou nebo dynamickou IP adresou, avšak dynamická adresa se čas od času může měnit. To, jak často, záleží na poskytovateli služby. Když se změní, budete muset navštívit webové stránky (např. z počítače, který je připojen ke stejnému routeru jako DVR, pro zjištění nové IP adresy. Obr Obr Server: vyberte si jeden DNS server zabezpečovaný poskytovatelem služby Host Name: Zadejte jméno hosta, které bolo zaregistrované na DDNS server. Například: DVR org; User Name: Zadejte uživatelské jméno, které jste zaregistrovali k názvu domény; Password: Zadejte heslo pro uživatelské jméno, kterým jste se zaregistrovali. Uživatel musí na počítači zadat adresu webové stránky nebo název domény, pro přístup ke vzdálenému 14

16 DVR IP: web port (např. 88) síťová IP: web port (např. 88), (možné pouze na téže síti) web port (např. 88) Pokud je web port 80, nemusíte to psát za IP adresu Přesměrování router portu (Router port forwarding) Port-forwarding je nutný, pokud chcete získat přístup k DVR připojeného k routeru, mimo vaší sítě. 1. Zadejte IP adresu routeru na bázi prohlížeče Internet Explorer, pro otevření konfiguračního rozhraní routeru; 2. Klepněte na tlačítko [Forwarding Rule], čímž se dostanete na pokyny port forwarding pro váš router; 3. Nastavte příslušné parametry podle obrázku Pokud bude server port a web port přesměrován na IP adresu DVR, pak už může uživatel sledovat DVR vzdáleně. Připomínka: Rozhraní router port forwarding může být odlišné. Při vstupu do menu virtuálního serveru, musí uživatel vždy přesměrovat port 8080 a port 9000 v routeru na přidělenou nebo automaticky přidělenou IP adresu DVR a vyberte [Vše] nebo [Obojí] v odpovídajícím protokolovém sloupci a uložte výše uvedené nastavení. Výše uvedené kroky se mohou v routerech lišit v závislosti na výrobci zařízení Vyhledávání záznamu Klepněte na tlačítko [Main menu Search], tehdy se zobrazí plocha <Record search> (vyhledávání záznamu), (obr. 5-13) Obr Obr Vyhledávání podle času: Na obrazovce vyhledávání videa může uživatel vyhledávat záznam podle data a času, pro zobrazení záznamu v režimu přehrávání. Tato funkce je užitečná, pokud hledáte konkrétní zaznamenanou událost, pokud víte, datum a čas, kdy k ní došlo. Vyhledávání data: Na obrazovce vyhledávání videa může uživatel vyhledávat ve všech nahrávkách na konkrétní čas. Aby bylo možné provést video vyhledávání, vyznačte, a vyberte datum pomocí numerického pole, klepněte na detail určitému datu. Systém spustí přehrávání od prvního záznamu. Seznam souborů: Klepněte na tlačítko [Detail files] (seznam souborů) pro vstup na obrazovku [Detail files] jak je vidět na obr Na obrazovce jsou zobrazeny časy video záznamů. Pak vyberte nahraný soubor a klepněte na tlačítko [Play]. Režim přehrávání: Pro spuštění můžete použít ovládací panel přehrávání, rychlý posun dopředu (X2, X4, X8 a X16), pomalé přehrávání (1/2, 1/4 a 1/8 otáčky), Play, Pause / Snímek po snímku, přetáčení zpět (X2, X4, X8 a X16). Když přehrávání skončí, DVR se vrátí do předchozího menu. Filtrovat záznamy také můžete i v případě, že je chcete zobrazit podle kanálu nebo režimu nahrávání, ve vyhledávání data / času. First (první strana): první strana v seznamu, kde hledáte. Pokud prohlížíte i jiné stránky, klepněte na tlačítko [First] pro návrat na první stranu. 15

17 Prew (předchozí strana): v zobrazeném seznamu událostí klikněte na tlačítko [Prew] a vrátíte se na stranu předcházející straně, kterou právě prohlížíte (s výjimkou první strany). Next (následující strana): v zobrazeném seznamu událostí klikněte na tlačítko [Next] a přesunete se na stranu následující po straně, kterou právě prohlížíte (s výjimkou poslední strany). Last (poslední strana): poslední strana v seznamu, kde hledáte. Jestliže prohlížíte i více jiných stránek, klepněte na tlačítko [Last] pro návrat na poslední stranu. All (vybrat vše): Umožňuje vybrat všechny události na aktuální straně. Inverse (Inverzní výběr): Umožňuje vybrat ostatní události na aktuální straně, kromě již vybraných Backup (zálohování): V [Detail files], pokud chcete záznam uložit, označte jej v zaškrtávacím políčku [Select] (výběr) odpovídajícím dané nahrávce a klepněte na tlačítko [Backup] pro vstup do obrazovky obsahující níže uvedené okna (obr. 5-15). Po dokončení procesu zálohování, systém zobrazí "Backup finished!" (zálohování ukončeno). (obr. 5-16) Poznámka: Obr Obr Soubor bude uložen ve formátu H.264, aby bylo možné nahrané soubory přehrávat v Multimedia Player. Prosím, ujistěte se, že jste před zahájením zálohování připojili zálohovací zařízení jako je USB flash disk nebo DVD vypalovačka Vyhledávání protokolů Na obrazovce <Record search> (vyhledávání záznamu) klikněte na [Log] (protokol). Zobrazí se obrazovka vyhledávání protokolů (obr. 5-17) (a). Vyberte typ protokolu, zadejte počáteční a konečné datum, klepněte na tlačítko [Search] (hledat), dole na ovládacím panelu, pro zobrazení požadovaných protokolů (obr.5-17) (b). Obr. 5-17a Obr. 5-17b Export: Uživatel může exportovat všechny protokoly, které hledal a zálohoval a může je uložit ve formátu TXT. Před exportem protokolů se ujistěte, že je připojen i USB flash disk. Další operace jsou uvedeny na obr Po úspěšném exportu protokolů klepněte na tlačítko [OK] (obr. 5-19). 16 Obr Obr. 5-19

18 5.3.5 Přehrávání prostřednictvím programu pro přehrávání Zkopírujte uložený soubor do počítače. Otevřete přehrávač, a klikněte na tlačítko [+] tlačítko pro otevření souboru. (obr. 5-20) Poznámka: Prosím vyberte soubor ve formátu *.264 nebo *.nvr. Nahraný soubor bude zálohován na USB flash disk nebo na vyměnitelný disk ve formátu *.0,264 nebo na DVD vypalovačku ve formátu *.nvr Obr Obr. 5-20(a) Vyberte soubor, který chcete přehrát. (obr (a)) Poklepejte na zaznamenanou událost na pravé straně obrazovky pro spuštění přehrávání nahraných souborů (obr. 5-21) Obr Funkce tlačítek zleva doprava jsou následující: Tlačítko [Přehrát]: spustí přehrávání nahraných souborů Tlačítko [Pauza]: pozastavení přehrávání Tlačítko [Stop]: zastavení přehrávání Tlačítko [Přetáčení zpět]: přehrávaný soubor protáčí zpět rychlostí X2, X4, X8 nebo X16. Tlačítko [Přetáčení dopředu]: přehrávaný soubor protáčí dopředu rychlostí X2, X4, X8 nebo X16. [Snímek za snímkem]: můžete přehrávat soubor snímek po snímku. Tlačítko [Screenshot]: klikněte na tlačítko pro zhotovení snímku a uložte ji určené místo. [Přidat]: Klepněte na toto tlačítko pro přidání souboru [Odstranit]: Klikněte na toto tlačítko pro smazání souboru [Odstranit vše]: Klikněte na toto tlačítko pro smazání všech souborů ze seznamu událostí. 17

19 5.3.6 Správa nástrojů Správa nástrojů <device management> zahrnuje menu HDD, alarm, PTZ, Mobil a pohyb. Klikněte na tlačítko [Main menu device management], pro vstup do menu (obr. 5-22). Obr Správa HDD Na obrazovce správy nástrojů [Device management] vyberte a klikněte na ikonku [HDD], pro vstup do menu (obr ) Obr Obr Pokud je pevný disk připojen k DVR, systém automaticky detekuje HDD, zda je jeho stav správný, nebo ne. Pokud HDD není správně připojen, stav kabelu nebo HDD je abnormální, tak se zobrazí nápis "No Disc", nebo pokud je nutné HDD naformátovat, pak se objeví nápis zprávy "není naformátovaný", jinak stav HDD bude zobrazen jako "Normal "(viz obrázek 5-23). NO Číslo HDD, které disku zadal systém. Stav: Dostupný pevný disk. HDD lze používat, pokud byl prostřednictvím DVR naformátovaný a můžete zkontrolovat stav, který je nyní normální. Celkově / použité: Udává celkovou / volnou kapacitu místa na pevném disku. Čas k dispozici: Na základě podrobností / kvality obrazu systém ukáže kolik času záznamu je ještě k dispozici. Přepisování: Pokud vyberete "On", bude systém automaticky přepisovat staré nahrávky, když se pevný disk zaplní. Pokud zvolíte "Off", nahrávání se zastaví, když se pevný disk zaplní. Formátování HDD: Možnost formátování pevného disku musíte využít vy, protože dokud nebude pevný disk naformátovaný, nemůžete na takový disk nahrávat soubory. Klepněte na tlačítko [Format HDD] pro spuštění formátování. Pokud vyberete možnost [Format HDD], systém se zeptá: - "po formátování budou data z HDD ztracena. Určitě chcete formátovat?", Klikněte na "OK", pak se zobrazí následující zpráva: - "formátování a formátování úspěšné" a pak se systém automaticky restartuje. Formátování USB: Tato volba slouží k formátování USB zařízení. Poznámka: Toto je důležitý první krok při konfiguraci DVR, abyste se ujistili, že pevný disk (HDD), je správně nastaven. Důrazně se doporučuje naformátovat HDD ještě před prvními nahrávkami Nastavení alarmu Pro vstup klikněte na [Main menu Device Alarm] (Hlavní menu Nástroje Alarm), jak je znázorněno v 18

20 následujícím okně (obr. 5-25a) Klepněte na tlačítko [Alarm Config] (nastavení alarmu) v dolní části obrazovky [Alarm Setup] pro ovládací plochu (obr. 5-25b). Nyní můžete nakonfigurovat podrobné parametry pro nastavení alarmu. I / O Alarm: Máte tři možnosti na výběr: - NO (normálně otevřený), NC (normálně zavřený) a OFF. Vyberte "Normální otevřený" I / O status a alarm se spustí, když bude snímač aktivován. Vyberte "normálně zavřený" I / O status a alarm se spustí, když se snímač vypne. Zvolte "Off" I / O status, pokud chcete, aby nedetekoval impuls alarmu. Obr. 5-25a Obr. 5-25b HDD Loss (ztráta HDD): Pokud je [Buzzer] (bzučák) [ON] zapnutý a nemůže detekovat HDD nebo HDD nebyl naformátovaný, na obrazovce se objeví malý znak "H" a ozve se bzučák. V poloze "OFF" bude jen na obrazovce znak "H", bzučák se ale nespustí. HDD Space (prostor): Pokud je [Buzzer] (bzučák) [ON] zapnutý a mine se volný prostor na HDD, ozve se bzučák. Při nastavení "OFF" zvuková signalizace nenastane. Video Loss (ztráta video signálu): Pokud je [Buzzer] (bzučák) [ON] zapnutý a dojde k odpojení kamery, objeví se na obrazovce ikona "ztráta video signálu" a ozve se bzučák. Při nastavení "OFF", zvuková signalizace nenastane. Record Delay (Správa alarmu): Doba trvání bzučáku: můžete nastavit dobu, po kterou bude bzučák znít v případě alarmu (0s, 10s, 20s, 40s, 60s). Doba trvání alarmu: můžete nastavit dobu, po kterou bude trvat nahrávání, od posledního alarmu (0s, 30s, 1min, 2min, 5min); Přednahrávání: Můžete nastavit, jak dlouho se bude zaznamenávat předtím, než dojde k alarmu (ON / OFF). Full screen (alarm na celou obrazovku): Tato funkce je přednastavena na "ON". Pokud je detekován pohyb, nebo je spuštěn externí alarm, příslušný kanál se zobrazí v režimu celé obrazovky. Tato volba umožňuje nastavit systém tak, aby v případě alarmu posílal obrázky na určenou ovou adresu nebo ne. Můžete si zvolit i zvukové upozornění, čas alarmování pro všechny typy alarmu a alarm pohybu i alarm I / O statusu můžete nastavit na a na upozornění formou celé obrazovky. Typ alarmu Ztráta video signálu Detekce pohybu I/O status Ztráta HDD Funkce Posílat upozornění pokud DVR nemůže přijímat video signál (například pokud se kamera pokazí, kabel je zlomený nebo poškozený, nebo při výpadku napájení) Pokud se v oblasti detekce nachází pohybující se objekt, spustí se alarm. Zde je možné nastavit úroveň citlivosti pro splnění aktuálních potřeb aplikačního prostředí. Systém je schopen převést poplašný signál vyvolaný externím čidlem prostřednictvím určeného systému Když pevný disk není detekován (poškozený HDD, chyba napájení), nebo pokud je vypnuto automatické přepisování HDD a na disku není dostatek volného místa, je vygenerován alarm. Nastavení u Tabulka 5-1 Klikněte na [ setup] (nastavení u) pro přístup k rozhraní pro správu (obr. 5-26). Na obrazovce [ ] můžete povolit [ ], a nastavit parametry (obr. 5-27). 19

21 SSL: protokol pro bezpečný přenos dat. Šifrování datové komunikace (včetně u), použitím SSL zabráníte hackerům sledování ů nebo komunikačních informací, hesel. Obvykle je na Gmail.com server nastaven SSL na [ON], avšak mnoho dalších ových serverů na [OFF] Pokud toto nastavení není správné, obraťte se prosím na webové stránky, kde máte zaregistrovaný ový účet, pro získání portu SMTP a SSL SMTP Port: označuje port odesílatele v SMTP serveru. Obecně je hodnota portu SMTP 25, ale existují výjimky, jako je například SMTP port v G-mailovém serveru, kde musí být 465. Obr Obr SMTP server: : adresa serveru, který používáte. odesílatele: : udává ovou adresu odesílatele. ová adresa, musí být v souladu se serverem, který používáte. Například, při adrese: - je server: smtp.gmail.com. Adresa příjemce: udává ovou adresu příjemce. Používejte tuto ovou adresu, abyste obdrželi obrázky z DVR v případě alarmu na podnět detekce pohybu. Prosím, odstraňte fotografie, co nejdříve po jejich doručení, aby se zabránilo přetížení ového účtu. test: Klikněte na toto tlačítko pro kontrolu SMTP portu, serveru, odesílatele a adresy příjemce. Pokud parametry nejsou správné, bude o tom uživatel informován. Před provedením funkce < Test>, ujistěte se, že váš ový server podporuje služby SMTP a SSL. Poznámka: ová adresa odesílatele je nezbytná k tomu, aby byly povoleny funkce IMAP/POP3/SMTP (podrobnosti viz na obrázcích 5-28, 5-29 a (a + b), které ukazují jak umožnit IMAP/POP3/SMTP nastavení v Gmail, QQ a Sina ech). Přihlaste se pomocí hesla do svého Gmailu a přejděte na stránku nastavení. Najděte volbu přesměrování a POP / IMAP, a potom označte a vyberte možnost [Povolit IMAP] Obr Obr. 5-29a Obr. 5-29b

22 Pokud neobdržíte úspěšně e -mailové oznámení, prosím, zkontrolujte následovné: Zda je připojení DVR správné či nikoli; Zda příjemce a odesílatele podporuje SMTP protokoly či nikoli; Zda je nastavení ového účtu správné nebo ne; Zda jsou konfigurační parametry ového upozornění správné nebo ne; Zda je v DVR zapnutý I / O alarm nebo detekce pohybu, nebo ne PTZ nastavení Klikněte na [Main menu Device PTZ] (Hlavní menu Nástroje PTZ) a vyberte kanál, který chcete ovládat a nastavte PTZ protokol (Pelco-D nebo Pelco-P), Baud Rate (1200, 2400, 4800, 9600), datové bity (8, 7, 6, 5), stop bity (1, 2), kontrola parity (Není, liché, sudé, Mark, Space), kód adresy a stav služby strážení. Obr. 5-3 Obr Nastavení mobilu DVR je v současné době kompatibilní s mobilními telefony, které fungují na základě operačních systémů Andriod, Windows Mobile, Symbian, iphone a Blackberry na sítích 3G. Podrobnosti o přístupových metodách, viz samostatný návod pro mobilní přístup Klikněte na [Main menu Mobile] (Hlavní menu Mobil) a vstupte do menu [Mobile] (obr. 5-31). User Name (Uživatelské jméno): Zadejte uživatelské jméno DVR, maximálně 15 znaků Password (Heslo): Zadejte uživatelské heslo DVR maximálně 15 znaků. Server port: Mobilní monitorovací port. Nastavená hodnota se může pohybovat mezi 1024 a Vysvětlení: Prosím, připojte DVR k Internetu před tím než nastavíte číslo portu DVR, a číslo portu serveru Detekce pohybu Klikněte na tlačítko [Main menu Device Motion] (Hlavní menu Nástroje Pohyb). Zobrazí se menu [Motion Detect Setup] (Detekce pohybu), (obr. 5-32). Menu [Motion Detect Setup] (Detekce pohybu) má tři části: stav kanálu, citlivost a pohybová plocha. Channel (kanál): Tato volba umožňuje povolit detekci pohybu pro každý kanál. Sensitivity (citlivost): Tato volba umožňuje nastavit úroveň citlivosti detekce pohybu od nízké až na vysokou. Úroveň 8 znamená nejcitlivější. Area (pohybová plocha): Tato volba umožňuje výběr oblasti, ve které chcete detekovat pohyb. Copy To (kopírovat): Tato volba umožňuje zkopírovat parametry aktuálního kanálu na jiný kanál, nebo na všechny kanály. 21 Obr Obr. 5-33

23 Každý kanál je rozdělen do mřížky 15x12 v systému PAL a do mřížky 15x10 v systému NTSC. Pokud nějaký objekt vstoupí do oblasti s detekcí pohybu a plocha, kde se tento objekt nachází je označena červeně, spustí se nahrávání. Na poloprůsvitné ploše je detekce pohybu vypnutá Systém Menu <System> obsahuje následující podmenu: - Date / Time (nastavení času), User (uživatel), A / V Setup (A / V nastavení), Language (jazyk), Information (informace o systému), Maintain (údržba systému) Po vstupu do menu <System>, lze nastavit datum / čas, heslo, jazyk a A / V nastavení, zkontrolovat systémové informace a provádět údržbu systému. Obr Obr Obr Nastavení času Klikněte na tlačítko [Main menu System] (Hlavní menu Systém) a vyberte nastavení času (obr. 5-35). Nyní už můžete nastavit datum / čas systému, formát data a časové pásmo. NTP: Tento model disponuje službou NTP. Pokud je NTP nastavena na <On>, vyberte NTP serveru (příklad: time.windows.com, time.nist.gov nebo pool.ntp.org) a klikněte na tlačítko <Update Now> (aktualizovat). Systém monitoruje a upravuje systémový čas každý den o 23:50:00 a / nebo při každém restartu. DST: Klikněte na <DST Setting> (nastavení letního času) a zobrazí se stav a režim (obr. 5-36) Uživatel Klepněte na tlačítko [Main menu System User] (Hlavní menu Systém Uživatel) a zadejte [User Setup] (Správa uživatelů) (obr. 5-37). Klepněte na tlačítko [Edit] (editovat) a vstoupíte na plochu pro nastavení hesla (obr. 5-38). Zde můžete nastavit heslo uživatele a heslo správce (obr. 5-39). Heslo se může skládat z čísel 0-9, a může obsahovat až 6 znaků. Obr Obr Obr Výchozí heslo je Audio / video nastavení Klikněte na tlačítko [Main menu System A / V Setup] (Hlavní menu Systém Audio / video) pro 22

24 nastavení A / V parametrů (obr (a)) Video systém: Nastaví kamerový systém (PAL nebo NTSC) VGA rozlišení: Máte na výběr čtyři možnosti , , a OSD nástroj: jeho pomocí si vyberte zařízení pro výstup videa, <Auto>, <Main Output> <Auto>: Pokud je volba <Auto> pak se video záběry automaticky zobrazí na připojeném zařízení Obr Obr <Main Output>: Pokud je nastaveno <Main Output>, pak se video signál zobrazí na obrazovce monitoru. Tour interval (interval obměny): vyberte sekvenci v rozmezí 5s do 300s. Klikněte na [Volume] (hlasitost) nebo [Margin] (okraj) nebo [Privacy Zone] (privátní zóna) v pravém dolním rohu obrazovky Video / audio, pro nastavení hlasitosti, okrajů a masky privátní zóny. Podrobnosti naleznete na obrázcích 5-41, 5-42, Obr Obr Jazyk Vstupte do menu [Language] (jazyk) a vyberte požadovaný jazyk, který chcete použít v DVR (obr. 5-44), a klepněte na tlačítko [Apply]. Výběr bude k dispozici po automatickém restartu systému. Obr Obr Systémové informace Vstupte do menu [System information] (Systémové informace) pokud chcete zobrazit informace o systému, název zařízení, typ, verzi software (firmware), verzi IE a MAC adresu (obr. 5-45). 23

25 Údržba Tato volba vám umožní resetovat DVR na tovární nastavení, aktualizaci softwaru a nastavit automatickou údržbu. Klikněte na [Main menu System Maintain] (Hlavní menu Systém Údržba) a vstupte do menu údržby, které ukazuje obrázek 5-46a Automatická údržba: Poté, co je povoleno [Auto Maintain] (automatická údržba), bude systém automaticky vykonávat údržbu, v závislosti na nastaveních v protokolu. Vezměte prosím na vědomí, že menu automatické údržby je k dispozici pouze na DVR a on-line, není možné jej použít. Aktualizace systému: : Zkopírujte soubor "dvrupgrade" na USB disk a poté připojte USB flash disk do USB portu na DVR, poté klepněte v menu na [Update]. Výchozí nastavení: Klepněte na tlačítko [Load Default] (výchozí) pro resetování DVR na tovární nastavení, jak je znázorněno na obrázku. Restart: Klikněte na tlačítko [Reboot] (restart) pro ruční restartování DVR. Vypnutí: Vypínačem přerušte napájení DVR, takže se zařízení vypne. Obr. 5-46(a) Obr. 5-46(b) Obr Poznámka: 1, je třeba pořídit si software pro upgrade od svého poskytovatele služeb před zahájením upgradu. 2, nevypínejte napájení ani nevyjímejte jednotku USB flash pokud probíhá aktualizace. 3, po dokončení aktualizace se systém automaticky restartuje. 4, uživatel musí po restartu ručně resetovat tovární nastavení. 5.4 Uzamčení menu Pro zabezpečení bezpečné funkce systému klikněte na [Lock] (uzamčení) pro uzamčení menu při odchodu z menu (obr. 5-48). Pokud se chcete přihlásit do DVR znovu, budete muset zadat kód zařízení a heslo (obr. 5-49). Obr Obr Poznámka: můžete nastavit oprávnění pro uživatele nad rámec konkrétních funkcí a nastavení DVR, ale pouze správce může používat a konfigurovat všechna menu a funkce. 24

26 5.5 Vyhledávání záznamu Pomocí menu [Record Search] (vyhledávání záznamu) můžete vstoupit do pop-up menu, kde si můžete snadno a rychle vyhledávat / přehrávat nahrané soubory. Podrobné informace o způsobu vyhledávání záznamu jsou uvedeny v kapitole PTZ ovládání (ovládání otočné kamery) Otevřete funkci automatického otáčení v menu nastavení PTZ, pokud chcete nastavit tuto funkci (výchozí: ON) a nastavte kanál otáčení, bod obratu, celkové množství a koncový čas atd. CH (kanál): Vyberte PTZ kameru pro daný kanál Total: nastavte body předvolby Pre: uvádí počáteční bod hlídkování. Výchozí hodnota v systému je bod 01. STP: nastavení času ukončení v každém bodě. : umožňuje přeskok na konkrétní předvolené místo : umožňuje nastavit předvolené body pro PTZ kameru 1, Vyberte kameru, kterou chcete nastavit na předem stanovený bod 2, Nastavte kameru do požadovaného směru 3, Klepněte na tlačítko [Nastavit], pro nastavení přednastaveného bodu. 4, Klepněte na tlačítko [Uložit], pro uložení nastaveného bodu. 5, Postupujte podle výše uvedených kroků, pro přidání dalších předvolených bodů. : umožňuje odstranit vybranou hodnotu. : umožňuje uložit relativní parametry. : umožňuje opustit rozhraní ovládání PTZ. <Start cruise> (spustit hlídkování) 1 Vraťte se do hlavního rozhraní, klikněte pravým tlačítkem myši a přejděte na pop-up menu. 2 Klikněte na položku <Start cruise> a nyní systém zobrazí předchozí konfiguraci, kterou můžete zkontrolovat. Poznámka: V DVR lze uložit až 255 předvolených bodů. Avšak, skutečné nastavené množství závisí od různých PTZ kamer. 5.7 Záznam Obr Obr Obr Vstupte do pop-up menu a zvolte položku [Record] (záznam). Nyní můžete začít nahrávat ručně nebo stiskněte tlačítko [Record] (záznam) na předním panelu nebo na dálkovém ovladači pro aktivaci manuálního nahrávání. Ruční nahrávání se zastavuje rovněž ručně. 25

27 5.8 Zastavení zaznamenávání Pro rychlé zastavení záznamu zvolte z pop-up menu možnost [Stop]. 6. Kapitola Nastavení Webové aplikace 6.1 Stažení a instalace Plug-in 1, Otevřete webový prohlížeč Internet Explorer a zadejte IP adresu a webový port DVR 2, Pokud je počítač připojen k Internetu, budete vyzváni ke stažení a instalaci "ovládacích prvků ActiveX" 3. Možná "Windows Security Alert" se pokusí tomu zabránit ve firewallu Windows. V tomto případě klikněte na tlačítko [Odblokovat] aby bylo možné pokračovat v procesu instalace. 4, V případě uživatelů systémů Vista a Win7 je třeba nastavit oprávnění uživatele. Uživatelé systému Vista, klikněte prosím na <Start Nastavení Ovládací panely>, což vám umožní vstoupit na níže uvedený obrázek: Uživatelé systému Win7 si nastavte, prosím, uživatelská práva, jak je znázorněno na obrázcích níže. WIN7-1 WIN7-2 Připomínka: Pokud plug-in není úspěšně stažen, prosím, otevřete IE prohlížeč a zadejte <Nástroje Možnosti Internetu Vlastní úroveň> a ujistěte se, že je správná úroveň zabezpečení vašeho prohlížeče nebo nastavení brány firewall pro pokročilé Při prvním přihlášení do systému, budete vyzváni ke stažení a spuštění "ovládacích prvků ActiveX". Při stahování budete muset počkat asi minutu, buďte prosím trpěliví. Pokud chcete odstranit starou IE webkameru DVR, pro aktualizaci systému klepněte na tlačítko <Start Spustit> a zadejte následující příkaz: regsvr32 / u HiDvrOcx.ocx. 6.2 Web klient Login Po instalaci plug-in, zadejte prosím heslo a klikněte na tlačítko [Log-in] a nyní můžete sledovat vaše DVR vzdáleně. Vezměte prosím na vědomí, že neexistuje žádné výchozí heslo. Systém umožňuje správci vytvořit nové heslo, 26

28 jak je uvedeno v kapitole [Nastavení zařízení]. 4-ch. a 8-ch. DVR umožňuje, aby ho používalo současně pět uživatelů a tři on-line uživatelé. Obr Webové uživatelské rozhraní Řádek menu Řádek menu: Obsahuje volby [Live] (živý obraz), [Playback] (přehrát), [Remote Setting] (dálkové nastavení), [Local Setting] (místní nastavení) a [Logout] (odhlásit) v levém horním rohu Režim živého obrazu Po úspěšném přihlášení web uživatele, můžete vstoupit na plochu živého obrazu (Live), jak je znázorněno na obrázku 6-3, a zároveň s tím se automaticky připojí i audio / video, což je vidět na obrázku 6-2(a) a ( b). Obr. 6-2(a) Obr. 6-2(b) Uživatel může otevřít a zavřít živý obraz v menu kontroly přehrávání, můžete si vybrat z režimu zobrazení, který zahrnuje celou obrazovku, obrazovku dělenou na 4 a 9 částí. Klikněte na tlačítko [ ]pro zobrazení obrazu jednotlivých kanálů. Klikněte na tlačítko [ ]pro spuštění manuálního záznamu. Zachytit Klikněte na toto tlačítko pro vytvoření fotozáznamu živého obrazu zvoleného kanálu a uložte ve formátu *.Bmp na PC. 27

29 Zaznamenat: Klikněte na toto tlačítko a můžete vzdáleně nahrávat živý obraz, který se automaticky uloží na určené místo. CH režim zobrazení: Tyto ikony znázorňují režimy zobrazování: jeden kanál, 4, 9, 16 kanálů a režim celé obrazovky (full-screen) Ovládání hlasitosti: Klikněte na ikonu a posuňte ovládání hlasitosti pro nastavení hlasitosti. PTZ ovládání PTZ ovládání směru: Pomocí tlačítek můžete ovládat směr PTZ pohybu, prostředním tlačítkem může postupovat po předvolených bodech v daném pořadí. Ovládání Zoom, Focus a Iris: Pomocí těchto tlačítek můžete ovládat směr PTZ pohybu, zoom, zaostření a clonu. Nastavení výchozích bodů Pozice otáčení a naklánění: nejdřív vyberte počáteční bod pro prohlížení. : V režimu živého obrazu: zadejte číslo výchozího bodu na displeji a klikněte na ikonu pro načtení, pro nastavení posledního výchozího bodu. : Je možné zadat více specifických předvolených bodů PTZ kamery, klikněte na pro uložení nastavených bodů. : V režimu živého obrazu: zvolte, pokud nechcete zobrazit výchozí bod a rychle klikněte na ikonu pro přesun na výchozí bod. Klikněte na ikonu pro odstranění aktuálního výchozího bodu. : Je možné zapnout / vypnout funkci [rozhlížení] Přehrávání Klikněte na tlačítko [Play] a budete mít možnost na dálku přehrát nahrané soubory, při výběru požadovaného času, kanálu a typu. Podrobnosti na obr Obr. 6-3 Poklepejte na volbu ze seznamu souborů nebo vyznačte soubor a klepněte na tlačítko [ ] pro přehrávání zvoleného souboru. Klikněte na tlačítko [Download] a uložte zvolený soubor do určeného archivu tak, jak uvádí obrázek 6.4. Obr. 6-4 Můžete zadat [Místo uložení] v menu [Místní nastavení]. Řádek [Playback Control] v dolní části plochy obsahuje možnosti: [Přehrát], [Pauza], [Stop], [Pomalé 28

30 přehrávání], [Rychlé přehrávání] [Následující snímek] a [Nastavení hlasitosti] Nastavení na dálku Klikněte na tlačítko menu [Remote Setup] (obr. 6-5a) a v podmenu, které se objeví na displeji uvidíte parametry Display (displej), Record (nahrávání), Alarm (alarm), Network (síť), Device (nástroje) a System (systém) Nastavení displeje Vstupte do menu [Channel] (kanál), (obr. 6-5 (a)) Obr. 6-5(a) Obr. 6-5(b) Klepněte na tlačítko [COPY Settings to] (kopírovat) v pravém dolním rohu pro zkopírování dálkových nastavení na kterýkoliv kanál. (Obr. 6-5 (b)). Nastavení záznamu Vstupte do [Record Setting] (nastavení záznamu) a nastavte parametry nahrávání, které umožňují povolit Record (záznam), Pack Duration (čas balíčku), Record Mode (režim nahrávání) a Audio (zvuk) (obr. 6-6) Obr. 6-6 Pokud nastavujete snímkovou frekvenci tlačítkem <set> můžete libovolně měnit kvalitu videa, frame rate, rozlišení a čas balíčků (obr. 6-7) Obr. 6-7 Pokud nastavujete režim snímání tlačítkem <Schedule>, pak vstoupíte na plochu (obr. 6-8). Podrobné informace najdete v bodě Nastavení zaznamenávání <Record Setup> 29 Obr. 6-8

31 Parametry alarmu Klepněte na tlačítko [Alarm parameters] (parametry alarmu) pro vstup na rozhraní alarmu. (Obr. 6-9). Můžete nastavit čas bzučáku, čas záznamu po události, čas výstupu alarmu a můžete otevřít funkci pro-record na každý kanál a vyznačte a vyberte možnost, pokud chcete zaslat upozornění em nebo přepnutí na celou obrazovku. Nastavení sítě Obr. 6-9 Klepněte na tlačítko [Network] (nastavení sítě) pro vstup na plochu (obr. 6-10), kde již nyní můžete nastavit následující položky <Basic> (základní znaky), <PPPoE>, <DDNS>, <Mobile> a < >. Podrobné informace naleznete v kapitole <Nastavení Sítě>. Obr Klikněte na položku <Basic> pro nastavení základních síťových parametrů a typu sítě. (Obr. 6-11). Obr Klikněte na položku <PPPoE>, pokud povolíte protokol <PPPoE> a potom nastavte uživatelské jméno a heslo. (Obr. 6-12). Klikněte na položku <DDNS>, pokud povolíte protokol <DDNS> a potom nastavte název domény, uživatelské jméno a heslo. (Obr. 6-13). Obr Obr. 6-13

32 Klikněte na položku < setting> pro povolení nastaveného u, upozornění, adresy odesílatele a příjemce, SSL a času, atd. (Obr. 6-14). Obr Parametry zařízení Položka <Device> zahrnuje údaje HDD (obr. 6-15), PTZ (obr. 6-16), 3G sítě (obr. 6-17) a pohybu (obr a 6-19). Klepněte na tlačítko <HDD Information> pro zobrazení informací o aktuálním HDD. Obr Klikněte na tlačítko <PTZ> pro nastavení parametrů PTZ. Podrobnosti naleznete v kapitole <PTZ nastavení>. Obr Nastavení parametrů 3G sítě a pohybu, si přečtěte, prosím v předchozí části. Obrazovka <Motion> (pohyb) umožňuje nastavit parametry pohybu pro každý kanál, citlivost a pohybovou plochu. (Obr a 6-19). Obr Obr Obr. 6-19

33 Nastavení zařízení V rozšířené nabídce [Device management] můžete vstoupit do podmenu (obr. 6-20) Můžete nastavit oprávnění (obr. 6-21), Obr Můžete nastavit letní čas (obr. 6-22), Obr Obr Můžete si zobrazit informace o dané verzi (obr. 6-23) Nastavení místa Obr Tato volba umožňuje nastavit parametry [Record Save Path] (místo uložení nahrávky), [Snapdhot Save Path] (místo uložení fotografie) a [File Save Path] (místo uložení souboru). (Obr. 6-24). Obr Poznámka: < Record Save Path>: zde se ukládají ručně spouštěné záznamy <Snapdhot Save Path>:>: zde se ukládají ručně uložené obrázky <File Save Path>:>: zde se ukládají lokálně záznamy 32

34 Odhlášení Klepněte na tlačítko [Logout] (odhlásit), tehdy se vrátíte na plochu přihlášení. (Obr. 6-2). 7. Kapitola Technické údaje Parametr Video systém Video / Audio Formát komprese Video vstupy / výstupy Audio vstupy / výstupy Rozlišení displeje Snímková frekvence displeje Rozlišení záznamu Nahrávací rychlost Kvalita obrazu HDD Režim záznamu Čas záznamového balíčku Backup funkce Režim přehrávání Alarm I / O Režim alarmu PTZ ovládání USB Port Připojení k síti Síťové funkce Síťový protokol IR dálkové ovládání Napájení Příkon 4 kanálový NTSC/PAL(volitelné) Video:H.264 Audio:8kHz*16bit ADPCM 4--kanálový BNC vstup / 1-kanálový BNC výstup 1-kanálový vstup / 1-kanálový výstup D1: (PAL) (NTSC) Na jednom kanálu PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps PAL: CIF(352*288) HD1(704*288) D1 (704*576) NTSC:CIF(352*240) HD1(704*240) D1 (704*480) PAL: NTSC: Nejlepší / Dobrý / Průměrný Přenosný USB a pevný disk SATA Vždy, Plánovaný, Manuální, Na pohyb, Na alarm, Nahrávání Web Client 15/30/45/60 minut (nastavitelné) Nahrávání na USB flash disk, na přenosný HDD a síťové zálohování. Formát souboru: H.264 formát a soubory v síti se mohou automaticky uložit ve formátu AVI Normální přehrávání, rychlý posun vpřed, vzad, a pomalé přehrávání snímek po snímku 1 kanálový vstup Pohyb, Alarm, Ztráta videosignálu, zaplněný HDD, HDD chyba přes RS-485. s protokolem PELCO-P & PELCO-D pro myš, přenosný pevný disk, Flash disk, na zálohování a aktualizaci RJ-45 10M/100M adaptivní rozhraní Ethernet Mobilní dohled, IE prohlížeč, vzdálený monitoring a zadávání parametrů na dálku TCP/IP, DHCP, UDP, DDNS, PPPOE a UPNP Podpora IR dálkového ovládání DC 12V / 3A 10~15W (bez HDD) Provozní teplota 10 ~+40 Provozní vlhkost 10%~90% Tabulka

35 8. Kapitola Příloha 8.1 Nastavení alarmového záznamu Prohlédněte si následující tabulku: symbol " " znamená "pouze alarm, ale žádný záznam", symbol "AMR" "záznam na podnět alarmu", symbol "NLR" "normální záznam", a "NOR" znamená "žádný záznam". Pokud nastane poplach, objeví se ikona alarmu a pokud bude přicházet hodně poplachů, pak se na obrazovce objeví poplachové zprávy Režim alarmu Nastavení záznamu na podnět alarmu Ikona poplachu Po zapnutí zaznamenávání 34 Režim zaznamenávání časování záznam Ruční záznam AMR NLR NOR Na pohyb AMR AMR NLR NLR Na vstupy AMR AMR NLR NLR Ztráta, plný HDD Ztráta video signálu Video Loss Tabulka 8-1 V režimu nahrávání se na obrazovce zobrazí ikona [ ]nebo [ ]Ale když se na obrazovce zobrazí ikona [ ] a [ ]znamená to, že k alarmu došlo na podnět pohybu. Pokud se na obrazovce zobrazí ikona [ ]znamená to, že k alarmu došlo kvůli poruše HDD. 8.2 Udržitelná doba záznamu Udržitelný doba záznamu závisí na rozlišení, parametrů, počtu video vstupů, obrazových parametrů a audio vstupu, atd. Přednastavené: Zvuk zapnutý / 4kanálový video vstup / 24-hodinová kontinuální záznam / 250 GB HDD / Jednotka: den Rozlišení Kvalita obrazu nejlepší dobrá průměrná D HD CIF Vzorec pro výpočet Pokud má HDD 250GB a probíhá 4kanálový záznam, to zabírá 1402Mb za hodinu, takže systém může takto nahrávat 183 hodin Tabulka Seznam serverů poštovních schránek Webová stránka Post. schránka Odesílající server (25) Přijímající server smtp.163.com smtp.vip.163.com pop.vip.163.com smtp.188.com smtp.126.com smtp.netease.com smtp.yeah.net pop.netease.com smtp.qq.com pop.qq.com

36 163.net smtp.163vip.net popx.163vip.net smtp.sina.com.cn pop3.sina.com.cn smtp.mail.yahoo.com.cn smtp.mail.yahoo.com pop.mail.yahoo.com smtp.gmail.com(465/587) pop.gmail.com(995) smtp.china.com pop.china.com smtp.sohu.com pop.sohu.com Mail.163.com smtp.163.net pop.163.net Mail.163vip.com smtp.163vip.net pop.163vip.net smtp.tom.com pop.tom.com smtp.263.net pop3.263.net x263.net smtp.x263.net pop.x263.net 263.net.cn smtp.263.net.cn pop.263.net.cn 139 mail smtp.139.com pop.139.com 21cn.com smtp.21cn.com pop.21cn.com Vip.21cn.com vip.21cn.com vip.21cn.com etang.com smtp.etang.com pop.etang.com elong.com smtp.elong.com pop3.elong.com Tabulka Řešení problémů Otázka: Co mám dělat, pokud systém nerozpozná HDD? Odpověď: Ujistěte se, že napájecí zdroj je správně připojen a datový a napájecí kabel jsou bezpečně připojeny. Otázka: Změnili jsme heslo, ale nemůže si na nové heslo vzpomenout, jak získat přístup do systému? Odpověď: Pokud zapomenete heslo správce, obraťte se na servis. Otázka: Nedostávám žádný video signál z DVR, v čem je chyba? Odpověď: Zkontrolujte video kabel kamery a jeho připojení, nebo zkontrolujte video kabel monitoru a jeho připojení, nebo zkontrolujte napájení kamery a / nebo podívejte nastavení objektivu kamery. Otázka: Proč se na některých kanálech zobrazuje pouze prázdná obrazovka, když dostávají video vstup? Odpověď: Ujistěte se, že je kamera připojena k systému, správně zobrazuje obraz, zkontrolujte, zda kamera dostává adekvátní napájení. Otázka: Může mít DVR problémy, pokud bude zařízení příliš horké. Jak tomu mohu zabránit? Odpověď: DVR má ventilátor, který mu pomáhá odvádět teplo během provozu. Prosím, umístěte DVR na místo, kde je dobrá cirkulace vzduchu a je daleko od zdrojů tepla, pro zvýšení stability a životnosti DVR. Otázka: "Záznam" nepracuje správně, jak správně postupovat? Odpověď: Zkontrolujte, zda máte aktuální obrazovku v režimu přehrávání nebo ne. Stiskněte tlačítko [Stop] v režimu přehrávání (play) a až potom vyberte funkci [Nahrávání]. Otázka: Proč dálkové ovládání nefunguje správně? Odpověď: Ujistěte se, že baterie nejsou již slabé nebo zkontrolujte, zda dálkový ovladač není poškozen. Otázka: Probíhá nahrávání i při sledování záznamů? Odpověď: Ano, to funguje. Systém průběžně zaznamenává i během sledování záznamů. Otázka: Chci odstranit některé z nahraných souborů z DVR. Odpověď: Vzhledem k bezpečnostnímu faktoru, nelze zaznamenáno odstranit přímo ze zařízení. Pokud opravdu chcete odstranit všechny nahrané soubory, vyberte funkci formátování HDD. Otázka Proč slyšet nepřetržitý zvukový signál? Odpověď: Zkontrolujte prosím, zda detekce pohybu je zapnutá, a systém detekuje pohyb. Ujistěte se, že HDD je detekován a zda je na něm k dispozici dostatek místa. Zkontrolujte, zda nedošlo ke ztrátě video signálu, atd. Otázka: Proč nemohu zastavit nahrávání funkcí [Stop]? 35

37 Odpověď: Tlačítko [Stop] slouží pouze k zastavení záznamu spuštěného manuálně. Chcete-li zastavit nahrávání naplánovaného záznamu, zvolte pro dané období funkci [žádný záznam]. 8.5 Konfigurace systému 8.6 Příslušenství Napáj kabel Napáječ Uživatelská příručka USB myš Dálkové ovládání Software CD 36

38 4 X ¼ CMOS IR KAMERA Návod k použití UPOZORNĚNÍ! Katalogové číslo: C137 Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte kameru vlivům deště/páry.! (SA1966 upozornění související s důležitými pokyny pro používání a údržbu zařízení.! (SA1965) upozornění v případě nebezpečí napětí uvnitř zařízení (prostřednictvím kterého existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro osoby provádějící montáž). Pozor: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem zařízení nerozebírejte. Neobsahuje žádné součástky, které by mohl uživatel opravit. Opravu přenechejte kvalifikovaným osobám. Pozor: Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem zařízení nepoužívejte s jinou napájecí jednotkou, než je určena! Kamera je odolná proti povětrnostním vlivům Bezpečnostní informace: Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze! 1. Nepokoušejte se kameru rozebírat, neobsahuje žádné součástky, které by mohl uživatel opravit. 2. S kamerou manipulujte opatrně. 3. Nevystavujte kameru účinkům (kyselin) žíravin (?) 4. Čočku udržujte v čistotě, dbejte na to, aby nedošlo k jejímu poškrábání. 5. Nevystavujte kameru účinkům vlhkosti nad 85%. 6. K čištění povrchu kamery nepoužívejte silná rozpouštědla. 7. Nesměrujte kameru do slunce nebo do zdroje silného světla. Nepoužívejte kameru ve světle reflektoru nebo v jiném velmi osvětleném prostředí! 8. Vhodná napájecí jednotka je uvedena v návodu k obsluze. Technické parametry Senzor/ čočka Rozlišení pixelů Systém Rozlišení Čočka Video výstup Min. osvětlení BLC Napájení Provozní teplota Noční vidění: ¼ CMOS NTSC/PAL.648x488 NTSC/PAL 420 TV řádků 3.6 mm/6 mm 1.0Vp-p/75 0 Lux Auto DC 12 V -10 C ~ +50 C 20 m Výrobce / Importér / Distributor: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA

39 "CE" PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Náš podnik: GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT... Importér (první dovozce) název H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U Importér ( první dovozce ) adresa a registrační číslo S plným vědomím výhradní odpovědnosti prohlašujeme, že výrobek: Videotelefon 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET Identifikace zboží, číslo výrobku:...katalógové ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U (původ výrobku, název a adresa výrobce)... na který se vztahuje toto potvrzení, odpovídá níže uvedeným normativám a dokladům: Safety Directive: 2006/95/EC SAFETY standard: EN : 2006+A11:2009 EMC Directive: : 2004/108/EC EMC standard:.. EN 55022:2006+A1:2007+A2:2010, EN :2006+A1:2009+A2:2009, EN :2008 EN 55024:2010, EN 50134:1995+A1:1998+A2:2003 Příloha č. MTS/CEX/E (LVD) & MTE/DAL/E MOST TECHNOLOGY Na podkladě zápisu Výrobek je opatřen označením o shodě CE. Budapešt, Místo a datum prohlášení Sólyom Péter jednatel Jméno a zařazení pověřené osoby 38

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ NVR REKORDÉR EN-9004 / EN-9109 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Instalace...5 Instalace HDD do rekordéru...5

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Kapitola 1 Úvod Hlavní funkce Optimalizovaná komprese

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem KPD 674 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.

Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1. Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 790 (4 kanály) - Uživatelský manuál (V1.1) Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození.

Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit jejich poškození. -Manipulaci

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

Bezpečnostní kamerový systém Model: DVK-7304S-AC H.264 Obsah Uživatelská příručka... 5 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Představení výrobku... 6 Funkce... 6 Obsah balení... 7 Instalace pevného disku...

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760. Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním Uživatelský manuál v1.0 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními! Mohlo by dojít

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ

DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ DS-7200HFI/HVI-SH řada DVR NÁVOD K POUŽITÍ Návod k použití pro síťový digitální video rekordér Hikvision Tento manuál a rovněž tak i software, který je v něm popisován, podléhají licenci a lze je kopírovat

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ

HIKVISION DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 Návod k pouţití ver 3.1.0. Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ Videorekordéry řady DS-7200 / DS-7300 / DS-8100 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Návod k použití digitálního videorekordéru Hikvision Network Digital Video Recorder Tento návod k pouţití, stejně jako v něm popsané software,

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11

DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka. Verze 2011/11 DVR-308E / DVR-304E Uživatelská příručka Verze 2011/11 1 DVR-308E 8 kanálové DVR Technické parametry, vlastnosti: Linux OS Vstupy, výstupy, HW vlastnosti DVR: Kovové (plechové) šasi (rozměry cca 32 5 27cm)

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

Síťový videorekordér. Uživatelská příručka UD.6L0202B1676A01

Síťový videorekordér. Uživatelská příručka UD.6L0202B1676A01 Síťový videorekordér Uživatelská příručka UD.6L0202B1676A01 Stručná úvodní příručka COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Veškeré informace, mj. včetně

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více