UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili námi distribuovaný, moderní sledovací systém CCTV Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! UPOZORNĚNÍ! Zařízení obsahuje pevný disk SATA HDD 500GB! Digitální video rekordér 1

2 Obsah Bezpečnostní pokyny Kapitola Služby kapitola: Přehled Přední panel ovládací prvky Zadní panel Dálkový ovladač Kapitola Instalace DVR Instalace pevného disku Připojení kamery a monitoru Připojení napájení Kapitola Uvedení DVR do provozu Spuštění systému Živý obraz Kapitola DVR Menu Pop-up menu Hlavní menu Hlavní menu Nastavení displeje Nastavení zaznamenávání Nastavení sítě Vyhledávání záznamu Přehrávání prostřednictvím programu pro přehrávání Správa nástrojů Správa HDD PTZ nastavení Nastavení mobilu Detekce pohybu Systém Audio / video nastavení Jazyk Systémové informace Údržba Uzamčení menu Vyhledávání záznamu PTZ ovládání (ovládání otočné kamery) Záznam Zastavení zaznamenávání Kapitola Nastavení Webové aplikace

3 6.1 Stažení a instalace Plug-in Web klient Login Webové uživatelské rozhraní Řádek menu Režim živého obrazu Přehrávání Nastavení na dálku Nastavení displeje Nastavení záznamu Parametry alarmu Nastavení sítě Parametry zařízení Nastavení zařízení Nastavení místa Odhlášení Kapitola Technické údaje Kapitola Příloha Nastavení alarmového záznamu Udržitelná doba záznamu Seznam serverů poštovních schránek Řešení problémů Konfigurace systému Příslušenství

4 Bezpečnostní pokyny 1, Napájení Pro provoz zařízení používejte pouze typ napájecího zdroje uvedeného na štítku. Pokud typem napájecího zdroje nejste si jisti, obraťte se na dodavatele zařízení. 2, Předměty a tekutiny Nikdy nevkládejte žádné předměty přes otvory v zařízení a nenalévejte žádné tekutiny do přístroje, protože by se mohly dostat do kontaktu s nebezpečnými body pod napětím nebo způsobit zkrat, což by mohlo vyvolat požár nebo úraz elektrickým proudem. 3, Voda a / anebo vlhkost Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, nebo v kontaktu s vodou. Pokud se dostala do zařízení jakákoliv kapalina, odpojte jej ze zásuvky a obraťte se na servisního technika. 4, Čištění Přístroj před jeho čištěním odpojte ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté aerosolové čisticí prostředky. K čištění používejte mírně navlhčený měkký hadřík. 5, Zdroje tepla Nepoužívejte přístroj v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla, jako jsou: radiátor, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo. 6, Otevřený kryt UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte kryt (nebo zadní kryt) kvůli riziku úrazu elektrickým proudem. 7, Přesouvání zařízení Před manipulací se zařízením vždy odpojte napájecí kabel. Zařízení vyžaduje opatrné zacházení. 8, Umístění Přístroj neumísťujte na labilní vozík, stojan nebo stůl. Při používání vozíku manipulujte se zařízením opatrně, aby nedošlo k jeho převrácení. 9, Odpovídající baterie Nebezpečí výbuchu vzniká tehdy, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Proto při provozu zařízení je nutno používat baterie stejného typu. UPOZORNĚNÍ: Použité baterie likvidujte v souladu s platnými předpisy, aby se zabránilo případnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu. 10, Větrání Nezakrývejte větrací otvory. Nainstalujte zařízení do skříně, ve které je zajištěno proudění vzduchu, potřebné pro bezpečný provoz zařízení a přístroj nebude ohrožen. 11, Přetížení obvodu Potřebné je věnovat pozornost tomu, aby bylo zařízení připojeno k obvodu, který je vybaven ochranou proti přetížení a vhodnými napájecími kabely. 12, Spolehlivé uzemnění U zařízení instalovaného do rack-u musí být zajištěno spolehlivé uzemnění. Zvláštní pozornost by měla být věnována připojení napětí, aby se připojovalo na svorku, která nemá přímý kontakt s krytem zařízení. 3

5 1. Kapitola Služby Funkce Monitoring v reálném čase Funkce nahrávání Ukládání záznamů Stručný popis 2 kanál. video výstup, podporuje virtuální VGA výstup, webové a mobilní sledování živého videa. Podporuje Zoom in / out, automatický posun obrázků a zobrazení obraz v obraze picture-in-picture.. Formát H.264 pro kompresi videa; měnitelná kvalita záznamu, více režimů nahrávání (vždy, plánované, manuální, na podnět alarmu, na podnět detekce pohybu a na dálku) Podporuje ukládání real-time videozáznamů a obrázků na vysokokapacitních pevných discích HDD SATA Přehrávání záznamů Podporuje jedno a více kanálové přehrávání zaznamenaných souborů. Zálohování Podporuje zálohování na USB disk, přenosný disk nebo rekordér a zálohování přes síť. Nastavení alarmu Podporuje řízení alarmu HDD & video vstupu. Provoz přes síť Podporuje vzdálené monitorování ze strany oprávněných uživatelů ke zvýšení bezpečnosti systému. Ovládání myší Podporuje ovládání myší pro rychlý přesun v menu. PTZ ovládání Podporuje rotační ovládání kamery přes port RS-485. tabulka 1-1 Vlastnosti: H. 264 formát pro kompresi videa, rozlišení D1, HD1 a CIF; ADPCM formát pro kompresi audio záznamů; Grafické uživatelské rozhraní Windows s vloženým real-time operačním systémem Linux 2.6; Více operací současně (live, záznam, přehrávání, zálohování, přístup k síti a mobilní přístup 3G); Podporuje dual-bitové kódování síťový přenos; Podporuje dálkové sledování live pomocí mobilní sítě 3G; Nastavitelný čas video balíčka; Přátelské menu připomínání; Režim vícenásobného záznamového alarmu; Na zadním panelu USB2.0 port pro zálohování, zaznamenávání, aktualizaci, používání myši; IR dálkové ovládání; Vícejazyčné menu; Automatická údržba 4

6 2. kapitola: Přehled 2.1 Přední panel ovládací prvky Poz. Ovládací Ovládací Funkce Poz. prvek prvek 1 POWER Zapnutí/vypnutí 5 IR 2 MENU Otevření obrazovky menu 6 HDD 3 UP Pohyb směrem nahoru 7 PWR Funkce IR čidlo pro příjem z dálkového ovladače Pokud bliká červená LED, probíhá na pevném disku nahrávání nebo čtení dat Pokud svítí zelená LED, systém funguje normálně 4 DOWN Pohyb směrem dolu 8 USB USB2.0 5

7 2.2 Zadní panel Poz. Přípojka Funkce 1 Power Napájecí konektor - DC12V 3A 2 RS-485/Sensor/Alarm RS485/senzor/alarm 3 Ethernet: Konektor pro připojení k síti LAN (RJ45 konektor) 4 Power on/off Vypínač zařízeni 5 USB USB konektor pro připojení myši 6 Audio Output Audio výstup (RCA konektor) 7 Audio input Audio vstup (RCA konektor) 8 Video output Video výstup (BNC konektor) 9 Video input Video vstup pre 1-4 kanály (BNC konektor) 6

8 2.3 Dálkový ovladač Poz. Tlačítko Funkce Výběr kanálu (1-8), numerické klávesy Numerický kláves; Stlačením čísla 0 lze přepnout na GUI rozhraní 3 ALL Režim předběžného zobrazení 4 Menu Přístup k hlavnímu menu / exit 5 Tlačítko šipka nahoru, hlasitost 6 Tlačítko šipka dole, hlasitost 7 / 8 SEL Tlačítko doleva / doprava Snižování/ zvyšování hodnot na ovládacím řádku Tlačítko výběr / upravit; Potvrzení zvolené operace. 9 Tlačítko přetáčení zpět 10 Vstup do menu vyhledávání záznamu, tlačítko přehráváni 11 Tlačítko přetáčení vpřed 12 Tlačítko zaznamenávání 13 Pozastavit / posun krok po kroku 14 Manuální nahrávání / zastavení přehráváni 15 Audio Zvuk 16 Mute Vypnout zvuk Tabulka 2-4 7

9 Ovládání myší Kromě použití tlačítek na předním panelu nebo na dálkovém ovladači, můžete k ovládání systému použít i myš. Typ Funkce V režimu menu vstupte do pop-up menu a klikněte v kterémkoliv podmenu na jakékoliv zobrazené přihlašovací okno. Z otevřeného menu vstupte do pop-up menu a pak levým tlačítkem myši na jakékoliv podmenu pro přímý přístup Kliknutí levým tlačítkem myši Kliknutí pravým tlačítkem myši Dvojité kliknutí levým tlačítkem myši Pohybování myší Po vstupu <Hlavni menu>, <Nástroje> nebo <Systémová nastaveni> klikněte levým tlačítkem myši a budete moci vstoupit do kteréhokoliv podmenu. V režimu <Seznam souborů> klikněte levým tlačítkem myši a budete moci přehrát soubor. Můžete změnit stav zaškrtávacího políčka a oblast detekce pohybu. Kliknutím na combo box můžete vstoupit do rolovacího menu. Klikněte levým tlačítkem myši pro zobrazení čekací doby, pokud je aktivována. Kliknutím levým tlačítkem myši lze nastavovat barvu a hlasitost. Kliknutím na combo box můžete vstoupit do rolovacího menu. Kliknutím levým tlačítkem myši si lze zvolit hodnoty v políčkách nebo rolovací menu. Podporuje příjem čínských znaků, speciálních symbolů, číselných znaků, lze použít místo klávesy [Enter-] nebo [Backspace]. Na živé obrazovce klikněte pravým tlačítkem myši a zobrazí se pop-up menu (obrázek 5-1). V režimu hlavního menu klikněte pravým tlačítkem myši a opustíte aktuální menu. Dvojité kliknutí levým tlačítkem myši na živé obrazovce nebo v režimu přehrávání bude maximalizovat obrazovku Výběr položek menu Posouvání myší V režimu posouvání lze tažením myší zvolit pohybový prostor. V režimu menu [Nastavení barev] posouvání myší mění nastavení barev. Tabulka 2-5 8

10 3. Kapitola Instalace DVR 3.1 Instalace pevného disku UPOZORNĚNÍ: 1 Neinstalujte a nevyjímejte pevný disk pokud DVR pracuje! 2 Některé modely disponují zásuvkou pro HDD. Používejte tlačítko vysunutí pro odstranění HDD ze zásuvky a správné vložení HDD do zásuvky. Před instalací pevného disku je nutné pro DVR zařízení disk zformátovat Instalace HDD: Po odpojení napájení odstraňte šrouby na obou stranách tělesa a na zadním panelu a opatrně odstraňte kryt; Připojte datový kabel HDD a napájecí kabel k základní desce bezpečně, jak je znázorněno na obrázku 3-1. Obr. 3-1 Obr. 3-2 Zajistěte HDD v zadní části, jak je znázorněno na obrázku 3-2; Opatrně vraťte zpět na místo horní kryt a šrouby. Poznámka: Pokud uživatel potřebuje HDD s větším výkonem, pak doporučujeme použít speciální HDD pro ochranu bezpečnosti. 3.2 Připojení kamery a monitoru Připojte kamery kabelem k video vstupu DVR a video výstup k monitoru BNC konektorem (viz kapitola 2.2, zadní panel), nebo pokud je kamera PTZ speed dome, můžete připojit její RS485 & B kabel do příslušného konektoru DVR (viz Konfigurace systému 8. kapitola). 3.3 Připojení napájení Prosím, používejte pouze napájecí adaptér dodaný s DVR. Po zapnutí se ujistěte, že video vstup / výstup je správně připojen. Mikrofon a audio zařízení připojte RCA kabelem. 9

11 4. Kapitola Uvedení DVR do provozu 4.1 Spuštění systému Po připojení síťového kabelu DVR k elektrické síti stiskněte tlačítko Power na předním panelu, tehdy vstoupíte do systému a zobrazí se inicializační obrazovka systému. Obr Poznámka: Fotografie ilustrují tuto příručku, skutečné obrazovky se budou lišit v závislosti na různých monitorech. 4.2 Živý obraz Obr. 4-1 Obr. 4-2 Po ukončení procesu inicializace systém přejde na živý obraz. Obr. 4-2, obrazovka rozdělena na 4 části je výchozí základní nastavení systému, a ukazuje vstupy ve stavu bez video signálu. Pokud je na vstupu video signál, na obrazovce se zobrazí živý obraz z kamer. V režimu živého obrazu, můžete pomocí myši, dvojitým kliknutím na živý obraz jakéhokoliv kanálu obraz maximalizovat až na celou obrazovku a dalším dvojitým kliknutím se vrátíte zpět do režimu obrazovky rozdělené na 4 nebo 9 kanálů. Klikněte pravým tlačítkem myši a přejdete na pop-up menu. Klikněte na levé tlačítko myši a vyberte z menu položky a klikněte na jakoukoliv plochu mimo menu pro opuštění pop-up menu. Poznámka: Pokud interní HDD není připojen nebo pokud se vyskytne chyba, pak se na živém obraze z kamery na prvním kanálu zobrazí znak "H" doprovázený varovným bzučením. Pokud chcete varovný bzučák vypnout, zadejte prosím [Device manage (Správa nástrojů) Alarm setting (nastavení alarmu)] HDD loss (HDD ztráta) a HDD space (HDD místo) "off" (Vypnuto). 5. Kapitola DVR Menu 5.1 Pop-up menu Obr. 5-1a Obr. 5-1b 10 Obr. 5-1c

12 Po spuštění systému klikněte pravým tlačítkem myši v režimu živého obrazu pro vstup do pop-up menu. Nyní už můžete zadat parametry a povolit nebo zakázat funkce <Main Menu> (hlavní menu), <Multi-Pics> (další obrázky), <PTZ>, <PIP>, <Rec search> (vyhledávání záznamu), <Mute> (vypnout zvuk), <Manuál record> (manuální záznam), <Start Rotate> (spuštění rotace), <Start Cruise> (spuštění hlídkování) a <GUI to VGA> (nastavení obrazovky), atd. aplikace. Poznámka: Nastavení pop-up menu se změní v závislosti na různých nastaveních parametrů a prostředí 5.2 Hlavní menu Kame ra Zázna m Síť Nápis y Barvy Disple j Rozlišení Časován í Static ká DHCP PPPoE DDNS Vyhled./Přehrá vání Hlavní menu Vyhledává ní Seznam souborů Proto kol Záloha souborů ouboru Protok. exp HDD Alarm Nast. nástrojů PTZ 3G síť Pohy b Nast. prostoru Čas Systé m Heslo A/V Jazyk hlasit ost Rám 11 Informa ce Údržb a Přednast. z výroby

13 5.3 Hlavní menu Po kliknutí pravým tlačítkem myši se na obrazovce objeví pop-up menu. Poté klikněte na [hlavní menu] v režimu pop-up menu pro vstup do hlavního menu (tehdy se zobrazí obr. 5-2). V režimu hlavního menu lze nastavit nastavení přístroje, například zobrazení, záznam, síť, vyhledávání, nastavení nástrojů a systému, atd. Obr Nastavení displeje Přejděte na [Main menu Display], pro vytvoření názvu a pozice každého kanálu. Obr Zde si můžete nastavit, zda jednotlivé kanály budou nebo nebudou moci zobrazovat živý obraz z kamery a / nebo budou v režimu nahrávání. Povolit nebo nepovolit zobrazování času během živého obrazu z kamery a nastavit nebo nenastavit čas zaznamenávání v seznamu zaznamenávání. Mějte prosím na zřeteli, že jméno každého kanálu může obsahovat maximálně osm znaků, nebo jsou podporovány čtyři čínské znaky. Funkce kopírování umožňuje kopírovat veškerá data z jednoho kanálu na jiný kanál. Zde můžete nastavit parametry jasu, sytosti, kontrastu a odstínu každého kanálu po vstupu do menu [color]. (Viz obrázek 5-4). 5-3 kép 5-4 kép 5-5 kép Změny budou dostupné poté, co kliknete na tlačítko [Apply] v dolní části okna podmenu a na otázku, zda chcete uložit, odpovězte kliknutím na tlačítko [OK]. Pokud chcete zrušit změny, klepněte na tlačítko [Exit] pro odchod z menu. Po kliknutí na tlačítko [DEFAULT], systém obnoví všechny hodnoty na jejich výchozí nastavení Nastavení zaznamenávání Klikněte na [Main menu] [Record] pro vstup do menu nastavení zaznamenávání [Record setup] (obr. 5-6). [Record] (Záznam) pomocí této volby lze (povolit / zakázat) nastavený stav zaznamenávání na jednotlivých kanálech. [Quality] (Bitová rychlost) obsahuje tři možnosti - Best, High, Normal (nejlepší, vysoká, normální). 12 Obr. 5-6 Obr. 5-7

14 [Frame Rate] (Snímková frekvence) k dispozici jsou dvě možnosti - fixní, nebo ruční. Při nastavení na "Manual", klepněte na tlačítko [FRAME RATE], tehdy přidělte frekvenci pro každý kanál. [Resolution] ((Rozlišení) Vyberte jedno z rozlišení D1 (704x576), HD1 (704x288) nebo CIF (352x288). [Audio] (Zvuk) zapnutí / vypnutí zvuku. [Record Mode (Režim zaznamenávání) pomocí této volby si vyberte záznamové režimy: vždy nebo plánovaně. Pro 24hodinové nahrávání denně si zvolte [Always] (vždy). Pro zaznamenávání na podnět pohybu nebo v určený čas, vyberte [Schedule] (plánovaně). [Pack Duration] (Délka balíčku) udává maximální dobu souvislého nahrávání. (15, 30, 45 a 60 min.). [Copy to] (Kopírovat) umožňuje zkopírovat aktuální nastavení do jiného kanálu. Pokud nastavíte [Režim zaznamenávání] na plánovaně, zobrazí se okno plánu. Obr [Channel] (Kanál) patří sem všechny kanály CH-1, CH-2... CH-7 a CH-8. Prosím, klikněte na kanál, který potřebujete. Pro nastavení týdenního plánu, zaškrtněte požadované políčko nahrávání (v případě alarmu, vždy, nebo není záznam), potom klikněte na každé pole v řádku naplánovat čas, pro které chcete použít tuto metodu. Můžete použít [od-do] roletové menu a tlačítko Kopírovat pro zkopírování nastavení z jednoho dne na jiný den nebo na všechny dny. Po ukončení plánu, lze jej snadno aktivovat kliknutím na tlačítko [Apply]. Klepněte na tlačítko [Default] (Výchozí) pokud chcete použít výchozí nastavení. Vysvětlení: V režimu nastavení [Zaznamenávání] a [Vyhledávání] původní barva znamená bez nahrávání, "Červená" znamená nahrávání na podnět alarmu, "Zelená" odkazuje na běžné nahrávání Nastavení sítě Přejděte na [Main menu Network Setup] pro nastavení sítě (obr. 5-8): Po zvolení režimu sítě - po vytvoření např. DHCP, PPPoE nebo statické adresy a webových portů můžete vytvořit přístup ke svému DVR vzdáleně přes síť nebo internet. UPnP (Universal Plug and Play): Pokud váš router podporuje funkci UPnP a nastavíte <UPnP>, pak systém automaticky přesměruje porty na router. DNS: servery jsou obvykle přidány do místní ISP. Tady, prosím, zadejte adresu IP serveru DNS. Obr. 5-8 Obr. 5-9 Obr Pokud vyberete DHCP router přiřadí DVR IP adresu automaticky při opuštění menu. IP adresu může DVR změnit při zapnutí přístroje. Proto je třeba, abyste zadali správnou IP adresu a port na webu pokaždé, když chcete vzdáleně přistupovat k DVR. Kroky instalace: 1, Vyberte typ sítě (DHCP); 2, Zadejte Media port a port webového rozhraní. Tyto dva nejsou stejné; 3, Klepněte na tlačítko <Uložit> a restart, nyní DVR získá IP adresu automaticky; 4, Pokud je <UPnP> nastavena na "Off", bude IP adresa přidělena DVR pomocí routeru, pak nastavte relativní parametry (obr. 5-11). Pokud váš router podporuje funkci <UPnP> a je nastavena na "On", nemusíte 13

15 provádět tento 4. krok; 5, Přístup k DVR vzdáleně. IP: web port (např. 8080), (Pokud je web port 80, nebude třeba ho zadat po adrese!) intranet IP: web port (jako např pouze v rámci téže sítě) Když vyberete statický model, může uživatel zadat přímo IP adresu, masku podsítě, bránu, webový port a DNS server (obr. 5-9) Media port: předem ručně nastavte tento port v routeru. (Viz obrázek 5-12) Web port: stejné jako nastavení webové aplikace a ručně nastavte tento port v routeru. IP adresa: zadejte IP adresu, která je jediná v celé vnitřní síti Síťová maska: v souladu s routerem Brána: v souladu s routerem DNS: Zadejte DNS server Klepněte na tlačítko <Uložit> a restartovat DVR, všechny výše uvedené parametry pak budou nastaveny. Nyní máte vzdálený přístup k DVR na následující IP adrese: IP: web port (např. 8080), (Pokud je web port 80, nebude ho třeba zadat po adrese!) IP: web port (např. 8080), (Pokud je web port 80, nebude ho třeba zadat po adrese!) Pokud si z typů vyberete PPPoE, musíte zadat uživatelské jméno a heslo specifikované prostřednictvím ISP (Internet Service Provider) a nastavit media a web port (viz obrázek 5-10). Pak budete mít přístup k DVR z veřejné sítě, bez toho, abyste prováděli port forwarding, pokud jsou správně nastaveny typ sítě "PPPoE" i web port. DDNS (Dynamic DNS) je služba, která registruje název domény a dynamickou IP adresu na serveru DDNS, tak že vede název domény k IP adrese, pokud IP adresa byla v dynamickém IP systému změněna. V dolní části okna pro nastavení sítě si můžete nastavit službu DDNS dostupnou prostřednictvím DVR. Pokud kliknete na tlačítko DDNS zobrazí se vám okno (obr. 5-11). Můžete přistupovat k DVR se statickou nebo dynamickou IP adresou, avšak dynamická adresa se čas od času může měnit. To, jak často, záleží na poskytovateli služby. Když se změní, budete muset navštívit webové stránky (např. z počítače, který je připojen ke stejnému routeru jako DVR, pro zjištění nové IP adresy. Obr Obr Server: vyberte si jeden DNS server zabezpečovaný poskytovatelem služby Host Name: Zadejte jméno hosta, které bolo zaregistrované na DDNS server. Například: DVR org; User Name: Zadejte uživatelské jméno, které jste zaregistrovali k názvu domény; Password: Zadejte heslo pro uživatelské jméno, kterým jste se zaregistrovali. Uživatel musí na počítači zadat adresu webové stránky nebo název domény, pro přístup ke vzdálenému 14

16 DVR IP: web port (např. 88) síťová IP: web port (např. 88), (možné pouze na téže síti) web port (např. 88) Pokud je web port 80, nemusíte to psát za IP adresu Přesměrování router portu (Router port forwarding) Port-forwarding je nutný, pokud chcete získat přístup k DVR připojeného k routeru, mimo vaší sítě. 1. Zadejte IP adresu routeru na bázi prohlížeče Internet Explorer, pro otevření konfiguračního rozhraní routeru; 2. Klepněte na tlačítko [Forwarding Rule], čímž se dostanete na pokyny port forwarding pro váš router; 3. Nastavte příslušné parametry podle obrázku Pokud bude server port a web port přesměrován na IP adresu DVR, pak už může uživatel sledovat DVR vzdáleně. Připomínka: Rozhraní router port forwarding může být odlišné. Při vstupu do menu virtuálního serveru, musí uživatel vždy přesměrovat port 8080 a port 9000 v routeru na přidělenou nebo automaticky přidělenou IP adresu DVR a vyberte [Vše] nebo [Obojí] v odpovídajícím protokolovém sloupci a uložte výše uvedené nastavení. Výše uvedené kroky se mohou v routerech lišit v závislosti na výrobci zařízení Vyhledávání záznamu Klepněte na tlačítko [Main menu Search], tehdy se zobrazí plocha <Record search> (vyhledávání záznamu), (obr. 5-13) Obr Obr Vyhledávání podle času: Na obrazovce vyhledávání videa může uživatel vyhledávat záznam podle data a času, pro zobrazení záznamu v režimu přehrávání. Tato funkce je užitečná, pokud hledáte konkrétní zaznamenanou událost, pokud víte, datum a čas, kdy k ní došlo. Vyhledávání data: Na obrazovce vyhledávání videa může uživatel vyhledávat ve všech nahrávkách na konkrétní čas. Aby bylo možné provést video vyhledávání, vyznačte, a vyberte datum pomocí numerického pole, klepněte na detail určitému datu. Systém spustí přehrávání od prvního záznamu. Seznam souborů: Klepněte na tlačítko [Detail files] (seznam souborů) pro vstup na obrazovku [Detail files] jak je vidět na obr Na obrazovce jsou zobrazeny časy video záznamů. Pak vyberte nahraný soubor a klepněte na tlačítko [Play]. Režim přehrávání: Pro spuštění můžete použít ovládací panel přehrávání, rychlý posun dopředu (X2, X4, X8 a X16), pomalé přehrávání (1/2, 1/4 a 1/8 otáčky), Play, Pause / Snímek po snímku, přetáčení zpět (X2, X4, X8 a X16). Když přehrávání skončí, DVR se vrátí do předchozího menu. Filtrovat záznamy také můžete i v případě, že je chcete zobrazit podle kanálu nebo režimu nahrávání, ve vyhledávání data / času. First (první strana): první strana v seznamu, kde hledáte. Pokud prohlížíte i jiné stránky, klepněte na tlačítko [First] pro návrat na první stranu. 15

17 Prew (předchozí strana): v zobrazeném seznamu událostí klikněte na tlačítko [Prew] a vrátíte se na stranu předcházející straně, kterou právě prohlížíte (s výjimkou první strany). Next (následující strana): v zobrazeném seznamu událostí klikněte na tlačítko [Next] a přesunete se na stranu následující po straně, kterou právě prohlížíte (s výjimkou poslední strany). Last (poslední strana): poslední strana v seznamu, kde hledáte. Jestliže prohlížíte i více jiných stránek, klepněte na tlačítko [Last] pro návrat na poslední stranu. All (vybrat vše): Umožňuje vybrat všechny události na aktuální straně. Inverse (Inverzní výběr): Umožňuje vybrat ostatní události na aktuální straně, kromě již vybraných Backup (zálohování): V [Detail files], pokud chcete záznam uložit, označte jej v zaškrtávacím políčku [Select] (výběr) odpovídajícím dané nahrávce a klepněte na tlačítko [Backup] pro vstup do obrazovky obsahující níže uvedené okna (obr. 5-15). Po dokončení procesu zálohování, systém zobrazí "Backup finished!" (zálohování ukončeno). (obr. 5-16) Poznámka: Obr Obr Soubor bude uložen ve formátu H.264, aby bylo možné nahrané soubory přehrávat v Multimedia Player. Prosím, ujistěte se, že jste před zahájením zálohování připojili zálohovací zařízení jako je USB flash disk nebo DVD vypalovačka Vyhledávání protokolů Na obrazovce <Record search> (vyhledávání záznamu) klikněte na [Log] (protokol). Zobrazí se obrazovka vyhledávání protokolů (obr. 5-17) (a). Vyberte typ protokolu, zadejte počáteční a konečné datum, klepněte na tlačítko [Search] (hledat), dole na ovládacím panelu, pro zobrazení požadovaných protokolů (obr.5-17) (b). Obr. 5-17a Obr. 5-17b Export: Uživatel může exportovat všechny protokoly, které hledal a zálohoval a může je uložit ve formátu TXT. Před exportem protokolů se ujistěte, že je připojen i USB flash disk. Další operace jsou uvedeny na obr Po úspěšném exportu protokolů klepněte na tlačítko [OK] (obr. 5-19). 16 Obr Obr. 5-19

18 5.3.5 Přehrávání prostřednictvím programu pro přehrávání Zkopírujte uložený soubor do počítače. Otevřete přehrávač, a klikněte na tlačítko [+] tlačítko pro otevření souboru. (obr. 5-20) Poznámka: Prosím vyberte soubor ve formátu *.264 nebo *.nvr. Nahraný soubor bude zálohován na USB flash disk nebo na vyměnitelný disk ve formátu *.0,264 nebo na DVD vypalovačku ve formátu *.nvr Obr Obr. 5-20(a) Vyberte soubor, který chcete přehrát. (obr (a)) Poklepejte na zaznamenanou událost na pravé straně obrazovky pro spuštění přehrávání nahraných souborů (obr. 5-21) Obr Funkce tlačítek zleva doprava jsou následující: Tlačítko [Přehrát]: spustí přehrávání nahraných souborů Tlačítko [Pauza]: pozastavení přehrávání Tlačítko [Stop]: zastavení přehrávání Tlačítko [Přetáčení zpět]: přehrávaný soubor protáčí zpět rychlostí X2, X4, X8 nebo X16. Tlačítko [Přetáčení dopředu]: přehrávaný soubor protáčí dopředu rychlostí X2, X4, X8 nebo X16. [Snímek za snímkem]: můžete přehrávat soubor snímek po snímku. Tlačítko [Screenshot]: klikněte na tlačítko pro zhotovení snímku a uložte ji určené místo. [Přidat]: Klepněte na toto tlačítko pro přidání souboru [Odstranit]: Klikněte na toto tlačítko pro smazání souboru [Odstranit vše]: Klikněte na toto tlačítko pro smazání všech souborů ze seznamu událostí. 17

19 5.3.6 Správa nástrojů Správa nástrojů <device management> zahrnuje menu HDD, alarm, PTZ, Mobil a pohyb. Klikněte na tlačítko [Main menu device management], pro vstup do menu (obr. 5-22). Obr Správa HDD Na obrazovce správy nástrojů [Device management] vyberte a klikněte na ikonku [HDD], pro vstup do menu (obr ) Obr Obr Pokud je pevný disk připojen k DVR, systém automaticky detekuje HDD, zda je jeho stav správný, nebo ne. Pokud HDD není správně připojen, stav kabelu nebo HDD je abnormální, tak se zobrazí nápis "No Disc", nebo pokud je nutné HDD naformátovat, pak se objeví nápis zprávy "není naformátovaný", jinak stav HDD bude zobrazen jako "Normal "(viz obrázek 5-23). NO Číslo HDD, které disku zadal systém. Stav: Dostupný pevný disk. HDD lze používat, pokud byl prostřednictvím DVR naformátovaný a můžete zkontrolovat stav, který je nyní normální. Celkově / použité: Udává celkovou / volnou kapacitu místa na pevném disku. Čas k dispozici: Na základě podrobností / kvality obrazu systém ukáže kolik času záznamu je ještě k dispozici. Přepisování: Pokud vyberete "On", bude systém automaticky přepisovat staré nahrávky, když se pevný disk zaplní. Pokud zvolíte "Off", nahrávání se zastaví, když se pevný disk zaplní. Formátování HDD: Možnost formátování pevného disku musíte využít vy, protože dokud nebude pevný disk naformátovaný, nemůžete na takový disk nahrávat soubory. Klepněte na tlačítko [Format HDD] pro spuštění formátování. Pokud vyberete možnost [Format HDD], systém se zeptá: - "po formátování budou data z HDD ztracena. Určitě chcete formátovat?", Klikněte na "OK", pak se zobrazí následující zpráva: - "formátování a formátování úspěšné" a pak se systém automaticky restartuje. Formátování USB: Tato volba slouží k formátování USB zařízení. Poznámka: Toto je důležitý první krok při konfiguraci DVR, abyste se ujistili, že pevný disk (HDD), je správně nastaven. Důrazně se doporučuje naformátovat HDD ještě před prvními nahrávkami Nastavení alarmu Pro vstup klikněte na [Main menu Device Alarm] (Hlavní menu Nástroje Alarm), jak je znázorněno v 18

20 následujícím okně (obr. 5-25a) Klepněte na tlačítko [Alarm Config] (nastavení alarmu) v dolní části obrazovky [Alarm Setup] pro ovládací plochu (obr. 5-25b). Nyní můžete nakonfigurovat podrobné parametry pro nastavení alarmu. I / O Alarm: Máte tři možnosti na výběr: - NO (normálně otevřený), NC (normálně zavřený) a OFF. Vyberte "Normální otevřený" I / O status a alarm se spustí, když bude snímač aktivován. Vyberte "normálně zavřený" I / O status a alarm se spustí, když se snímač vypne. Zvolte "Off" I / O status, pokud chcete, aby nedetekoval impuls alarmu. Obr. 5-25a Obr. 5-25b HDD Loss (ztráta HDD): Pokud je [Buzzer] (bzučák) [ON] zapnutý a nemůže detekovat HDD nebo HDD nebyl naformátovaný, na obrazovce se objeví malý znak "H" a ozve se bzučák. V poloze "OFF" bude jen na obrazovce znak "H", bzučák se ale nespustí. HDD Space (prostor): Pokud je [Buzzer] (bzučák) [ON] zapnutý a mine se volný prostor na HDD, ozve se bzučák. Při nastavení "OFF" zvuková signalizace nenastane. Video Loss (ztráta video signálu): Pokud je [Buzzer] (bzučák) [ON] zapnutý a dojde k odpojení kamery, objeví se na obrazovce ikona "ztráta video signálu" a ozve se bzučák. Při nastavení "OFF", zvuková signalizace nenastane. Record Delay (Správa alarmu): Doba trvání bzučáku: můžete nastavit dobu, po kterou bude bzučák znít v případě alarmu (0s, 10s, 20s, 40s, 60s). Doba trvání alarmu: můžete nastavit dobu, po kterou bude trvat nahrávání, od posledního alarmu (0s, 30s, 1min, 2min, 5min); Přednahrávání: Můžete nastavit, jak dlouho se bude zaznamenávat předtím, než dojde k alarmu (ON / OFF). Full screen (alarm na celou obrazovku): Tato funkce je přednastavena na "ON". Pokud je detekován pohyb, nebo je spuštěn externí alarm, příslušný kanál se zobrazí v režimu celé obrazovky. Tato volba umožňuje nastavit systém tak, aby v případě alarmu posílal obrázky na určenou ovou adresu nebo ne. Můžete si zvolit i zvukové upozornění, čas alarmování pro všechny typy alarmu a alarm pohybu i alarm I / O statusu můžete nastavit na a na upozornění formou celé obrazovky. Typ alarmu Ztráta video signálu Detekce pohybu I/O status Ztráta HDD Funkce Posílat upozornění pokud DVR nemůže přijímat video signál (například pokud se kamera pokazí, kabel je zlomený nebo poškozený, nebo při výpadku napájení) Pokud se v oblasti detekce nachází pohybující se objekt, spustí se alarm. Zde je možné nastavit úroveň citlivosti pro splnění aktuálních potřeb aplikačního prostředí. Systém je schopen převést poplašný signál vyvolaný externím čidlem prostřednictvím určeného systému Když pevný disk není detekován (poškozený HDD, chyba napájení), nebo pokud je vypnuto automatické přepisování HDD a na disku není dostatek volného místa, je vygenerován alarm. Nastavení u Tabulka 5-1 Klikněte na [ setup] (nastavení u) pro přístup k rozhraní pro správu (obr. 5-26). Na obrazovce [ ] můžete povolit [ ], a nastavit parametry (obr. 5-27). 19

21 SSL: protokol pro bezpečný přenos dat. Šifrování datové komunikace (včetně u), použitím SSL zabráníte hackerům sledování ů nebo komunikačních informací, hesel. Obvykle je na Gmail.com server nastaven SSL na [ON], avšak mnoho dalších ových serverů na [OFF] Pokud toto nastavení není správné, obraťte se prosím na webové stránky, kde máte zaregistrovaný ový účet, pro získání portu SMTP a SSL SMTP Port: označuje port odesílatele v SMTP serveru. Obecně je hodnota portu SMTP 25, ale existují výjimky, jako je například SMTP port v G-mailovém serveru, kde musí být 465. Obr Obr SMTP server: : adresa serveru, který používáte. odesílatele: : udává ovou adresu odesílatele. ová adresa, musí být v souladu se serverem, který používáte. Například, při adrese: - je server: smtp.gmail.com. Adresa příjemce: udává ovou adresu příjemce. Používejte tuto ovou adresu, abyste obdrželi obrázky z DVR v případě alarmu na podnět detekce pohybu. Prosím, odstraňte fotografie, co nejdříve po jejich doručení, aby se zabránilo přetížení ového účtu. test: Klikněte na toto tlačítko pro kontrolu SMTP portu, serveru, odesílatele a adresy příjemce. Pokud parametry nejsou správné, bude o tom uživatel informován. Před provedením funkce < Test>, ujistěte se, že váš ový server podporuje služby SMTP a SSL. Poznámka: ová adresa odesílatele je nezbytná k tomu, aby byly povoleny funkce IMAP/POP3/SMTP (podrobnosti viz na obrázcích 5-28, 5-29 a (a + b), které ukazují jak umožnit IMAP/POP3/SMTP nastavení v Gmail, QQ a Sina ech). Přihlaste se pomocí hesla do svého Gmailu a přejděte na stránku nastavení. Najděte volbu přesměrování a POP / IMAP, a potom označte a vyberte možnost [Povolit IMAP] Obr Obr. 5-29a Obr. 5-29b

22 Pokud neobdržíte úspěšně e -mailové oznámení, prosím, zkontrolujte následovné: Zda je připojení DVR správné či nikoli; Zda příjemce a odesílatele podporuje SMTP protokoly či nikoli; Zda je nastavení ového účtu správné nebo ne; Zda jsou konfigurační parametry ového upozornění správné nebo ne; Zda je v DVR zapnutý I / O alarm nebo detekce pohybu, nebo ne PTZ nastavení Klikněte na [Main menu Device PTZ] (Hlavní menu Nástroje PTZ) a vyberte kanál, který chcete ovládat a nastavte PTZ protokol (Pelco-D nebo Pelco-P), Baud Rate (1200, 2400, 4800, 9600), datové bity (8, 7, 6, 5), stop bity (1, 2), kontrola parity (Není, liché, sudé, Mark, Space), kód adresy a stav služby strážení. Obr. 5-3 Obr Nastavení mobilu DVR je v současné době kompatibilní s mobilními telefony, které fungují na základě operačních systémů Andriod, Windows Mobile, Symbian, iphone a Blackberry na sítích 3G. Podrobnosti o přístupových metodách, viz samostatný návod pro mobilní přístup Klikněte na [Main menu Mobile] (Hlavní menu Mobil) a vstupte do menu [Mobile] (obr. 5-31). User Name (Uživatelské jméno): Zadejte uživatelské jméno DVR, maximálně 15 znaků Password (Heslo): Zadejte uživatelské heslo DVR maximálně 15 znaků. Server port: Mobilní monitorovací port. Nastavená hodnota se může pohybovat mezi 1024 a Vysvětlení: Prosím, připojte DVR k Internetu před tím než nastavíte číslo portu DVR, a číslo portu serveru Detekce pohybu Klikněte na tlačítko [Main menu Device Motion] (Hlavní menu Nástroje Pohyb). Zobrazí se menu [Motion Detect Setup] (Detekce pohybu), (obr. 5-32). Menu [Motion Detect Setup] (Detekce pohybu) má tři části: stav kanálu, citlivost a pohybová plocha. Channel (kanál): Tato volba umožňuje povolit detekci pohybu pro každý kanál. Sensitivity (citlivost): Tato volba umožňuje nastavit úroveň citlivosti detekce pohybu od nízké až na vysokou. Úroveň 8 znamená nejcitlivější. Area (pohybová plocha): Tato volba umožňuje výběr oblasti, ve které chcete detekovat pohyb. Copy To (kopírovat): Tato volba umožňuje zkopírovat parametry aktuálního kanálu na jiný kanál, nebo na všechny kanály. 21 Obr Obr. 5-33

23 Každý kanál je rozdělen do mřížky 15x12 v systému PAL a do mřížky 15x10 v systému NTSC. Pokud nějaký objekt vstoupí do oblasti s detekcí pohybu a plocha, kde se tento objekt nachází je označena červeně, spustí se nahrávání. Na poloprůsvitné ploše je detekce pohybu vypnutá Systém Menu <System> obsahuje následující podmenu: - Date / Time (nastavení času), User (uživatel), A / V Setup (A / V nastavení), Language (jazyk), Information (informace o systému), Maintain (údržba systému) Po vstupu do menu <System>, lze nastavit datum / čas, heslo, jazyk a A / V nastavení, zkontrolovat systémové informace a provádět údržbu systému. Obr Obr Obr Nastavení času Klikněte na tlačítko [Main menu System] (Hlavní menu Systém) a vyberte nastavení času (obr. 5-35). Nyní už můžete nastavit datum / čas systému, formát data a časové pásmo. NTP: Tento model disponuje službou NTP. Pokud je NTP nastavena na <On>, vyberte NTP serveru (příklad: time.windows.com, time.nist.gov nebo pool.ntp.org) a klikněte na tlačítko <Update Now> (aktualizovat). Systém monitoruje a upravuje systémový čas každý den o 23:50:00 a / nebo při každém restartu. DST: Klikněte na <DST Setting> (nastavení letního času) a zobrazí se stav a režim (obr. 5-36) Uživatel Klepněte na tlačítko [Main menu System User] (Hlavní menu Systém Uživatel) a zadejte [User Setup] (Správa uživatelů) (obr. 5-37). Klepněte na tlačítko [Edit] (editovat) a vstoupíte na plochu pro nastavení hesla (obr. 5-38). Zde můžete nastavit heslo uživatele a heslo správce (obr. 5-39). Heslo se může skládat z čísel 0-9, a může obsahovat až 6 znaků. Obr Obr Obr Výchozí heslo je Audio / video nastavení Klikněte na tlačítko [Main menu System A / V Setup] (Hlavní menu Systém Audio / video) pro 22

24 nastavení A / V parametrů (obr (a)) Video systém: Nastaví kamerový systém (PAL nebo NTSC) VGA rozlišení: Máte na výběr čtyři možnosti , , a OSD nástroj: jeho pomocí si vyberte zařízení pro výstup videa, <Auto>, <Main Output> <Auto>: Pokud je volba <Auto> pak se video záběry automaticky zobrazí na připojeném zařízení Obr Obr <Main Output>: Pokud je nastaveno <Main Output>, pak se video signál zobrazí na obrazovce monitoru. Tour interval (interval obměny): vyberte sekvenci v rozmezí 5s do 300s. Klikněte na [Volume] (hlasitost) nebo [Margin] (okraj) nebo [Privacy Zone] (privátní zóna) v pravém dolním rohu obrazovky Video / audio, pro nastavení hlasitosti, okrajů a masky privátní zóny. Podrobnosti naleznete na obrázcích 5-41, 5-42, Obr Obr Jazyk Vstupte do menu [Language] (jazyk) a vyberte požadovaný jazyk, který chcete použít v DVR (obr. 5-44), a klepněte na tlačítko [Apply]. Výběr bude k dispozici po automatickém restartu systému. Obr Obr Systémové informace Vstupte do menu [System information] (Systémové informace) pokud chcete zobrazit informace o systému, název zařízení, typ, verzi software (firmware), verzi IE a MAC adresu (obr. 5-45). 23

25 Údržba Tato volba vám umožní resetovat DVR na tovární nastavení, aktualizaci softwaru a nastavit automatickou údržbu. Klikněte na [Main menu System Maintain] (Hlavní menu Systém Údržba) a vstupte do menu údržby, které ukazuje obrázek 5-46a Automatická údržba: Poté, co je povoleno [Auto Maintain] (automatická údržba), bude systém automaticky vykonávat údržbu, v závislosti na nastaveních v protokolu. Vezměte prosím na vědomí, že menu automatické údržby je k dispozici pouze na DVR a on-line, není možné jej použít. Aktualizace systému: : Zkopírujte soubor "dvrupgrade" na USB disk a poté připojte USB flash disk do USB portu na DVR, poté klepněte v menu na [Update]. Výchozí nastavení: Klepněte na tlačítko [Load Default] (výchozí) pro resetování DVR na tovární nastavení, jak je znázorněno na obrázku. Restart: Klikněte na tlačítko [Reboot] (restart) pro ruční restartování DVR. Vypnutí: Vypínačem přerušte napájení DVR, takže se zařízení vypne. Obr. 5-46(a) Obr. 5-46(b) Obr Poznámka: 1, je třeba pořídit si software pro upgrade od svého poskytovatele služeb před zahájením upgradu. 2, nevypínejte napájení ani nevyjímejte jednotku USB flash pokud probíhá aktualizace. 3, po dokončení aktualizace se systém automaticky restartuje. 4, uživatel musí po restartu ručně resetovat tovární nastavení. 5.4 Uzamčení menu Pro zabezpečení bezpečné funkce systému klikněte na [Lock] (uzamčení) pro uzamčení menu při odchodu z menu (obr. 5-48). Pokud se chcete přihlásit do DVR znovu, budete muset zadat kód zařízení a heslo (obr. 5-49). Obr Obr Poznámka: můžete nastavit oprávnění pro uživatele nad rámec konkrétních funkcí a nastavení DVR, ale pouze správce může používat a konfigurovat všechna menu a funkce. 24

26 5.5 Vyhledávání záznamu Pomocí menu [Record Search] (vyhledávání záznamu) můžete vstoupit do pop-up menu, kde si můžete snadno a rychle vyhledávat / přehrávat nahrané soubory. Podrobné informace o způsobu vyhledávání záznamu jsou uvedeny v kapitole PTZ ovládání (ovládání otočné kamery) Otevřete funkci automatického otáčení v menu nastavení PTZ, pokud chcete nastavit tuto funkci (výchozí: ON) a nastavte kanál otáčení, bod obratu, celkové množství a koncový čas atd. CH (kanál): Vyberte PTZ kameru pro daný kanál Total: nastavte body předvolby Pre: uvádí počáteční bod hlídkování. Výchozí hodnota v systému je bod 01. STP: nastavení času ukončení v každém bodě. : umožňuje přeskok na konkrétní předvolené místo : umožňuje nastavit předvolené body pro PTZ kameru 1, Vyberte kameru, kterou chcete nastavit na předem stanovený bod 2, Nastavte kameru do požadovaného směru 3, Klepněte na tlačítko [Nastavit], pro nastavení přednastaveného bodu. 4, Klepněte na tlačítko [Uložit], pro uložení nastaveného bodu. 5, Postupujte podle výše uvedených kroků, pro přidání dalších předvolených bodů. : umožňuje odstranit vybranou hodnotu. : umožňuje uložit relativní parametry. : umožňuje opustit rozhraní ovládání PTZ. <Start cruise> (spustit hlídkování) 1 Vraťte se do hlavního rozhraní, klikněte pravým tlačítkem myši a přejděte na pop-up menu. 2 Klikněte na položku <Start cruise> a nyní systém zobrazí předchozí konfiguraci, kterou můžete zkontrolovat. Poznámka: V DVR lze uložit až 255 předvolených bodů. Avšak, skutečné nastavené množství závisí od různých PTZ kamer. 5.7 Záznam Obr Obr Obr Vstupte do pop-up menu a zvolte položku [Record] (záznam). Nyní můžete začít nahrávat ručně nebo stiskněte tlačítko [Record] (záznam) na předním panelu nebo na dálkovém ovladači pro aktivaci manuálního nahrávání. Ruční nahrávání se zastavuje rovněž ručně. 25

27 5.8 Zastavení zaznamenávání Pro rychlé zastavení záznamu zvolte z pop-up menu možnost [Stop]. 6. Kapitola Nastavení Webové aplikace 6.1 Stažení a instalace Plug-in 1, Otevřete webový prohlížeč Internet Explorer a zadejte IP adresu a webový port DVR 2, Pokud je počítač připojen k Internetu, budete vyzváni ke stažení a instalaci "ovládacích prvků ActiveX" 3. Možná "Windows Security Alert" se pokusí tomu zabránit ve firewallu Windows. V tomto případě klikněte na tlačítko [Odblokovat] aby bylo možné pokračovat v procesu instalace. 4, V případě uživatelů systémů Vista a Win7 je třeba nastavit oprávnění uživatele. Uživatelé systému Vista, klikněte prosím na <Start Nastavení Ovládací panely>, což vám umožní vstoupit na níže uvedený obrázek: Uživatelé systému Win7 si nastavte, prosím, uživatelská práva, jak je znázorněno na obrázcích níže. WIN7-1 WIN7-2 Připomínka: Pokud plug-in není úspěšně stažen, prosím, otevřete IE prohlížeč a zadejte <Nástroje Možnosti Internetu Vlastní úroveň> a ujistěte se, že je správná úroveň zabezpečení vašeho prohlížeče nebo nastavení brány firewall pro pokročilé Při prvním přihlášení do systému, budete vyzváni ke stažení a spuštění "ovládacích prvků ActiveX". Při stahování budete muset počkat asi minutu, buďte prosím trpěliví. Pokud chcete odstranit starou IE webkameru DVR, pro aktualizaci systému klepněte na tlačítko <Start Spustit> a zadejte následující příkaz: regsvr32 / u HiDvrOcx.ocx. 6.2 Web klient Login Po instalaci plug-in, zadejte prosím heslo a klikněte na tlačítko [Log-in] a nyní můžete sledovat vaše DVR vzdáleně. Vezměte prosím na vědomí, že neexistuje žádné výchozí heslo. Systém umožňuje správci vytvořit nové heslo, 26

28 jak je uvedeno v kapitole [Nastavení zařízení]. 4-ch. a 8-ch. DVR umožňuje, aby ho používalo současně pět uživatelů a tři on-line uživatelé. Obr Webové uživatelské rozhraní Řádek menu Řádek menu: Obsahuje volby [Live] (živý obraz), [Playback] (přehrát), [Remote Setting] (dálkové nastavení), [Local Setting] (místní nastavení) a [Logout] (odhlásit) v levém horním rohu Režim živého obrazu Po úspěšném přihlášení web uživatele, můžete vstoupit na plochu živého obrazu (Live), jak je znázorněno na obrázku 6-3, a zároveň s tím se automaticky připojí i audio / video, což je vidět na obrázku 6-2(a) a ( b). Obr. 6-2(a) Obr. 6-2(b) Uživatel může otevřít a zavřít živý obraz v menu kontroly přehrávání, můžete si vybrat z režimu zobrazení, který zahrnuje celou obrazovku, obrazovku dělenou na 4 a 9 částí. Klikněte na tlačítko [ ]pro zobrazení obrazu jednotlivých kanálů. Klikněte na tlačítko [ ]pro spuštění manuálního záznamu. Zachytit Klikněte na toto tlačítko pro vytvoření fotozáznamu živého obrazu zvoleného kanálu a uložte ve formátu *.Bmp na PC. 27

29 Zaznamenat: Klikněte na toto tlačítko a můžete vzdáleně nahrávat živý obraz, který se automaticky uloží na určené místo. CH režim zobrazení: Tyto ikony znázorňují režimy zobrazování: jeden kanál, 4, 9, 16 kanálů a režim celé obrazovky (full-screen) Ovládání hlasitosti: Klikněte na ikonu a posuňte ovládání hlasitosti pro nastavení hlasitosti. PTZ ovládání PTZ ovládání směru: Pomocí tlačítek můžete ovládat směr PTZ pohybu, prostředním tlačítkem může postupovat po předvolených bodech v daném pořadí. Ovládání Zoom, Focus a Iris: Pomocí těchto tlačítek můžete ovládat směr PTZ pohybu, zoom, zaostření a clonu. Nastavení výchozích bodů Pozice otáčení a naklánění: nejdřív vyberte počáteční bod pro prohlížení. : V režimu živého obrazu: zadejte číslo výchozího bodu na displeji a klikněte na ikonu pro načtení, pro nastavení posledního výchozího bodu. : Je možné zadat více specifických předvolených bodů PTZ kamery, klikněte na pro uložení nastavených bodů. : V režimu živého obrazu: zvolte, pokud nechcete zobrazit výchozí bod a rychle klikněte na ikonu pro přesun na výchozí bod. Klikněte na ikonu pro odstranění aktuálního výchozího bodu. : Je možné zapnout / vypnout funkci [rozhlížení] Přehrávání Klikněte na tlačítko [Play] a budete mít možnost na dálku přehrát nahrané soubory, při výběru požadovaného času, kanálu a typu. Podrobnosti na obr Obr. 6-3 Poklepejte na volbu ze seznamu souborů nebo vyznačte soubor a klepněte na tlačítko [ ] pro přehrávání zvoleného souboru. Klikněte na tlačítko [Download] a uložte zvolený soubor do určeného archivu tak, jak uvádí obrázek 6.4. Obr. 6-4 Můžete zadat [Místo uložení] v menu [Místní nastavení]. Řádek [Playback Control] v dolní části plochy obsahuje možnosti: [Přehrát], [Pauza], [Stop], [Pomalé 28

30 přehrávání], [Rychlé přehrávání] [Následující snímek] a [Nastavení hlasitosti] Nastavení na dálku Klikněte na tlačítko menu [Remote Setup] (obr. 6-5a) a v podmenu, které se objeví na displeji uvidíte parametry Display (displej), Record (nahrávání), Alarm (alarm), Network (síť), Device (nástroje) a System (systém) Nastavení displeje Vstupte do menu [Channel] (kanál), (obr. 6-5 (a)) Obr. 6-5(a) Obr. 6-5(b) Klepněte na tlačítko [COPY Settings to] (kopírovat) v pravém dolním rohu pro zkopírování dálkových nastavení na kterýkoliv kanál. (Obr. 6-5 (b)). Nastavení záznamu Vstupte do [Record Setting] (nastavení záznamu) a nastavte parametry nahrávání, které umožňují povolit Record (záznam), Pack Duration (čas balíčku), Record Mode (režim nahrávání) a Audio (zvuk) (obr. 6-6) Obr. 6-6 Pokud nastavujete snímkovou frekvenci tlačítkem <set> můžete libovolně měnit kvalitu videa, frame rate, rozlišení a čas balíčků (obr. 6-7) Obr. 6-7 Pokud nastavujete režim snímání tlačítkem <Schedule>, pak vstoupíte na plochu (obr. 6-8). Podrobné informace najdete v bodě Nastavení zaznamenávání <Record Setup> 29 Obr. 6-8

31 Parametry alarmu Klepněte na tlačítko [Alarm parameters] (parametry alarmu) pro vstup na rozhraní alarmu. (Obr. 6-9). Můžete nastavit čas bzučáku, čas záznamu po události, čas výstupu alarmu a můžete otevřít funkci pro-record na každý kanál a vyznačte a vyberte možnost, pokud chcete zaslat upozornění em nebo přepnutí na celou obrazovku. Nastavení sítě Obr. 6-9 Klepněte na tlačítko [Network] (nastavení sítě) pro vstup na plochu (obr. 6-10), kde již nyní můžete nastavit následující položky <Basic> (základní znaky), <PPPoE>, <DDNS>, <Mobile> a < >. Podrobné informace naleznete v kapitole <Nastavení Sítě>. Obr Klikněte na položku <Basic> pro nastavení základních síťových parametrů a typu sítě. (Obr. 6-11). Obr Klikněte na položku <PPPoE>, pokud povolíte protokol <PPPoE> a potom nastavte uživatelské jméno a heslo. (Obr. 6-12). Klikněte na položku <DDNS>, pokud povolíte protokol <DDNS> a potom nastavte název domény, uživatelské jméno a heslo. (Obr. 6-13). Obr Obr. 6-13

32 Klikněte na položku < setting> pro povolení nastaveného u, upozornění, adresy odesílatele a příjemce, SSL a času, atd. (Obr. 6-14). Obr Parametry zařízení Položka <Device> zahrnuje údaje HDD (obr. 6-15), PTZ (obr. 6-16), 3G sítě (obr. 6-17) a pohybu (obr a 6-19). Klepněte na tlačítko <HDD Information> pro zobrazení informací o aktuálním HDD. Obr Klikněte na tlačítko <PTZ> pro nastavení parametrů PTZ. Podrobnosti naleznete v kapitole <PTZ nastavení>. Obr Nastavení parametrů 3G sítě a pohybu, si přečtěte, prosím v předchozí části. Obrazovka <Motion> (pohyb) umožňuje nastavit parametry pohybu pro každý kanál, citlivost a pohybovou plochu. (Obr a 6-19). Obr Obr Obr. 6-19

33 Nastavení zařízení V rozšířené nabídce [Device management] můžete vstoupit do podmenu (obr. 6-20) Můžete nastavit oprávnění (obr. 6-21), Obr Můžete nastavit letní čas (obr. 6-22), Obr Obr Můžete si zobrazit informace o dané verzi (obr. 6-23) Nastavení místa Obr Tato volba umožňuje nastavit parametry [Record Save Path] (místo uložení nahrávky), [Snapdhot Save Path] (místo uložení fotografie) a [File Save Path] (místo uložení souboru). (Obr. 6-24). Obr Poznámka: < Record Save Path>: zde se ukládají ručně spouštěné záznamy <Snapdhot Save Path>:>: zde se ukládají ručně uložené obrázky <File Save Path>:>: zde se ukládají lokálně záznamy 32

34 Odhlášení Klepněte na tlačítko [Logout] (odhlásit), tehdy se vrátíte na plochu přihlášení. (Obr. 6-2). 7. Kapitola Technické údaje Parametr Video systém Video / Audio Formát komprese Video vstupy / výstupy Audio vstupy / výstupy Rozlišení displeje Snímková frekvence displeje Rozlišení záznamu Nahrávací rychlost Kvalita obrazu HDD Režim záznamu Čas záznamového balíčku Backup funkce Režim přehrávání Alarm I / O Režim alarmu PTZ ovládání USB Port Připojení k síti Síťové funkce Síťový protokol IR dálkové ovládání Napájení Příkon 4 kanálový NTSC/PAL(volitelné) Video:H.264 Audio:8kHz*16bit ADPCM 4--kanálový BNC vstup / 1-kanálový BNC výstup 1-kanálový vstup / 1-kanálový výstup D1: (PAL) (NTSC) Na jednom kanálu PAL: 25 fps, NTSC: 30 fps PAL: CIF(352*288) HD1(704*288) D1 (704*576) NTSC:CIF(352*240) HD1(704*240) D1 (704*480) PAL: NTSC: Nejlepší / Dobrý / Průměrný Přenosný USB a pevný disk SATA Vždy, Plánovaný, Manuální, Na pohyb, Na alarm, Nahrávání Web Client 15/30/45/60 minut (nastavitelné) Nahrávání na USB flash disk, na přenosný HDD a síťové zálohování. Formát souboru: H.264 formát a soubory v síti se mohou automaticky uložit ve formátu AVI Normální přehrávání, rychlý posun vpřed, vzad, a pomalé přehrávání snímek po snímku 1 kanálový vstup Pohyb, Alarm, Ztráta videosignálu, zaplněný HDD, HDD chyba přes RS-485. s protokolem PELCO-P & PELCO-D pro myš, přenosný pevný disk, Flash disk, na zálohování a aktualizaci RJ-45 10M/100M adaptivní rozhraní Ethernet Mobilní dohled, IE prohlížeč, vzdálený monitoring a zadávání parametrů na dálku TCP/IP, DHCP, UDP, DDNS, PPPOE a UPNP Podpora IR dálkového ovládání DC 12V / 3A 10~15W (bez HDD) Provozní teplota 10 ~+40 Provozní vlhkost 10%~90% Tabulka

35 8. Kapitola Příloha 8.1 Nastavení alarmového záznamu Prohlédněte si následující tabulku: symbol " " znamená "pouze alarm, ale žádný záznam", symbol "AMR" "záznam na podnět alarmu", symbol "NLR" "normální záznam", a "NOR" znamená "žádný záznam". Pokud nastane poplach, objeví se ikona alarmu a pokud bude přicházet hodně poplachů, pak se na obrazovce objeví poplachové zprávy Režim alarmu Nastavení záznamu na podnět alarmu Ikona poplachu Po zapnutí zaznamenávání 34 Režim zaznamenávání časování záznam Ruční záznam AMR NLR NOR Na pohyb AMR AMR NLR NLR Na vstupy AMR AMR NLR NLR Ztráta, plný HDD Ztráta video signálu Video Loss Tabulka 8-1 V režimu nahrávání se na obrazovce zobrazí ikona [ ]nebo [ ]Ale když se na obrazovce zobrazí ikona [ ] a [ ]znamená to, že k alarmu došlo na podnět pohybu. Pokud se na obrazovce zobrazí ikona [ ]znamená to, že k alarmu došlo kvůli poruše HDD. 8.2 Udržitelná doba záznamu Udržitelný doba záznamu závisí na rozlišení, parametrů, počtu video vstupů, obrazových parametrů a audio vstupu, atd. Přednastavené: Zvuk zapnutý / 4kanálový video vstup / 24-hodinová kontinuální záznam / 250 GB HDD / Jednotka: den Rozlišení Kvalita obrazu nejlepší dobrá průměrná D HD CIF Vzorec pro výpočet Pokud má HDD 250GB a probíhá 4kanálový záznam, to zabírá 1402Mb za hodinu, takže systém může takto nahrávat 183 hodin Tabulka Seznam serverů poštovních schránek Webová stránka Post. schránka Odesílající server (25) Přijímající server smtp.163.com smtp.vip.163.com pop.vip.163.com smtp.188.com smtp.126.com smtp.netease.com smtp.yeah.net pop.netease.com smtp.qq.com pop.qq.com

36 163.net smtp.163vip.net popx.163vip.net smtp.sina.com.cn pop3.sina.com.cn smtp.mail.yahoo.com.cn smtp.mail.yahoo.com pop.mail.yahoo.com smtp.gmail.com(465/587) pop.gmail.com(995) smtp.china.com pop.china.com smtp.sohu.com pop.sohu.com Mail.163.com smtp.163.net pop.163.net Mail.163vip.com smtp.163vip.net pop.163vip.net smtp.tom.com pop.tom.com smtp.263.net pop3.263.net x263.net smtp.x263.net pop.x263.net 263.net.cn smtp.263.net.cn pop.263.net.cn 139 mail smtp.139.com pop.139.com 21cn.com smtp.21cn.com pop.21cn.com Vip.21cn.com vip.21cn.com vip.21cn.com etang.com smtp.etang.com pop.etang.com elong.com smtp.elong.com pop3.elong.com Tabulka Řešení problémů Otázka: Co mám dělat, pokud systém nerozpozná HDD? Odpověď: Ujistěte se, že napájecí zdroj je správně připojen a datový a napájecí kabel jsou bezpečně připojeny. Otázka: Změnili jsme heslo, ale nemůže si na nové heslo vzpomenout, jak získat přístup do systému? Odpověď: Pokud zapomenete heslo správce, obraťte se na servis. Otázka: Nedostávám žádný video signál z DVR, v čem je chyba? Odpověď: Zkontrolujte video kabel kamery a jeho připojení, nebo zkontrolujte video kabel monitoru a jeho připojení, nebo zkontrolujte napájení kamery a / nebo podívejte nastavení objektivu kamery. Otázka: Proč se na některých kanálech zobrazuje pouze prázdná obrazovka, když dostávají video vstup? Odpověď: Ujistěte se, že je kamera připojena k systému, správně zobrazuje obraz, zkontrolujte, zda kamera dostává adekvátní napájení. Otázka: Může mít DVR problémy, pokud bude zařízení příliš horké. Jak tomu mohu zabránit? Odpověď: DVR má ventilátor, který mu pomáhá odvádět teplo během provozu. Prosím, umístěte DVR na místo, kde je dobrá cirkulace vzduchu a je daleko od zdrojů tepla, pro zvýšení stability a životnosti DVR. Otázka: "Záznam" nepracuje správně, jak správně postupovat? Odpověď: Zkontrolujte, zda máte aktuální obrazovku v režimu přehrávání nebo ne. Stiskněte tlačítko [Stop] v režimu přehrávání (play) a až potom vyberte funkci [Nahrávání]. Otázka: Proč dálkové ovládání nefunguje správně? Odpověď: Ujistěte se, že baterie nejsou již slabé nebo zkontrolujte, zda dálkový ovladač není poškozen. Otázka: Probíhá nahrávání i při sledování záznamů? Odpověď: Ano, to funguje. Systém průběžně zaznamenává i během sledování záznamů. Otázka: Chci odstranit některé z nahraných souborů z DVR. Odpověď: Vzhledem k bezpečnostnímu faktoru, nelze zaznamenáno odstranit přímo ze zařízení. Pokud opravdu chcete odstranit všechny nahrané soubory, vyberte funkci formátování HDD. Otázka Proč slyšet nepřetržitý zvukový signál? Odpověď: Zkontrolujte prosím, zda detekce pohybu je zapnutá, a systém detekuje pohyb. Ujistěte se, že HDD je detekován a zda je na něm k dispozici dostatek místa. Zkontrolujte, zda nedošlo ke ztrátě video signálu, atd. Otázka: Proč nemohu zastavit nahrávání funkcí [Stop]? 35

37 Odpověď: Tlačítko [Stop] slouží pouze k zastavení záznamu spuštěného manuálně. Chcete-li zastavit nahrávání naplánovaného záznamu, zvolte pro dané období funkci [žádný záznam]. 8.5 Konfigurace systému 8.6 Příslušenství Napáj kabel Napáječ Uživatelská příručka USB myš Dálkové ovládání Software CD 36

38 4 X ¼ CMOS IR KAMERA Návod k použití UPOZORNĚNÍ! Katalogové číslo: C137 Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte kameru vlivům deště/páry.! (SA1966 upozornění související s důležitými pokyny pro používání a údržbu zařízení.! (SA1965) upozornění v případě nebezpečí napětí uvnitř zařízení (prostřednictvím kterého existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro osoby provádějící montáž). Pozor: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem zařízení nerozebírejte. Neobsahuje žádné součástky, které by mohl uživatel opravit. Opravu přenechejte kvalifikovaným osobám. Pozor: Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem zařízení nepoužívejte s jinou napájecí jednotkou, než je určena! Kamera je odolná proti povětrnostním vlivům Bezpečnostní informace: Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze! 1. Nepokoušejte se kameru rozebírat, neobsahuje žádné součástky, které by mohl uživatel opravit. 2. S kamerou manipulujte opatrně. 3. Nevystavujte kameru účinkům (kyselin) žíravin (?) 4. Čočku udržujte v čistotě, dbejte na to, aby nedošlo k jejímu poškrábání. 5. Nevystavujte kameru účinkům vlhkosti nad 85%. 6. K čištění povrchu kamery nepoužívejte silná rozpouštědla. 7. Nesměrujte kameru do slunce nebo do zdroje silného světla. Nepoužívejte kameru ve světle reflektoru nebo v jiném velmi osvětleném prostředí! 8. Vhodná napájecí jednotka je uvedena v návodu k obsluze. Technické parametry Senzor/ čočka Rozlišení pixelů Systém Rozlišení Čočka Video výstup Min. osvětlení BLC Napájení Provozní teplota Noční vidění: ¼ CMOS NTSC/PAL.648x488 NTSC/PAL 420 TV řádků 3.6 mm/6 mm 1.0Vp-p/75 0 Lux Auto DC 12 V -10 C ~ +50 C 20 m Výrobce / Importér / Distributor: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA

39 "CE" PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Náš podnik: GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT... Importér (první dovozce) název H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U Importér ( první dovozce ) adresa a registrační číslo S plným vědomím výhradní odpovědnosti prohlašujeme, že výrobek: Videotelefon 10" LCD DVR MONITOR + 4 CH H.264 LAN DVR + 4 X IR LED KAMERA SET Identifikace zboží, číslo výrobku:...katalógové ČÍSLO: DL1004+4XC137+HDD GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U (původ výrobku, název a adresa výrobce)... na který se vztahuje toto potvrzení, odpovídá níže uvedeným normativám a dokladům: Safety Directive: 2006/95/EC SAFETY standard: EN : 2006+A11:2009 EMC Directive: : 2004/108/EC EMC standard:.. EN 55022:2006+A1:2007+A2:2010, EN :2006+A1:2009+A2:2009, EN :2008 EN 55024:2010, EN 50134:1995+A1:1998+A2:2003 Příloha č. MTS/CEX/E (LVD) & MTE/DAL/E MOST TECHNOLOGY Na podkladě zápisu Výrobek je opatřen označením o shodě CE. Budapešt, Místo a datum prohlášení Sólyom Péter jednatel Jméno a zařazení pověřené osoby 38

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Box Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4026FWD-(A)(P)(W),

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E42-83-163 DVR Uživatelský Manuál CZ 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Seznam Obrázků... 3 3. Seznámení s produktem... 4 Popis

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod

CV-HD9004N Digitální Video Rekordér. Uživatelský návod CV-HD9004N Digitální Video Rekordér Uživatelský návod Děkujeme za zakoupení produktu. Před instalací zařízení si pozorně přečtete tento návod. Postupujte dle instrukcí níže. Uchovejte tyto instrukce pro

Více

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH Vzdálené připojení k DVR z IE OBSAH... 2 Předmluva... 2 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky a Provozní podmínky... 2 2.1. Podporovaný operační Systém:... 2 2.2. Hardwarové požadavky (doporučení):... 2

Více

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Gyroskop pro monitoring náhlých změn směru www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ZMODO NVR spoe kit Uživatelská příručka Obsah balení Balení obsahuje následující: 4-kanálový NVR 4x 720p IP kamery USB myš 2x 15m spoe kabely ke kameře 2x 25m spoe kabely ke kameře 1m CAT5e síťový kabel

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

4CH AHD kamerový systém

4CH AHD kamerový systém 4CH AHD kamerový systém Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání 4CH podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4232FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B1307A01EU

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall Komplexní internetový firewall Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují

Více

Úvod 1.1 Prohlášení. IP Kamera. 1.2 Technické termíny

Úvod 1.1 Prohlášení. IP Kamera. 1.2 Technické termíny IP Kamera. Úvod 1.1 Prohlášení Tato uživatelská příručka je určena pro správce a uživatele IP Kamery (Hisilicon Solution a TI Solution). Příručka vysvětluje vlastnosti kamery a poskytuje instrukce na instalaci

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více