Tetsuzo Fuwa Předseda prezidia, ÚV Japonské KS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tetsuzo Fuwa Předseda prezidia, ÚV Japonské KS"

Transkript

1 Tetsuzo Fuwa Předseda prezidia, ÚV Japonské KS Přeložil Miloslav Ransdorf Úvod Dlouhému článku Michaila Gorbačova, generálního tajemníka Komunistické strany SSSR, nazvaný «Socialistická myšlenka a revoluční přestavba», byly věnovány tři plné stránky vydání deníku Pravda, orgánu KSSS ze dne 26.listopadu To bylo právě před sovětsko-americkými rozhovory na nejvyšší úrovni na Maltě a uprostřed volání po nezávislosti a demokracii ve východní Evropě. (Japonský překlad Gorbačovova článku byl uveřejněn v předešlém prosinci roku 1989 v «Sekai Seiji» [Světová politika]). Ohlížejíce se zpátky, zjistíme, že «Přestavba a nové myšlení», více méně první souvislé dílo o přestavbě, bylo publikováno v listopadu 1987, bezprostředně před rozhovory Reagana a Gorbačova ve Washingtonu. Anglická edice pro americký trh vyšla před ruskou edicí. (Japonský překlad byl publikován v listopadu 1987 v Kodansha, pod názvem «Peresutoroika»). Zdá se, že pro sovětské vedení se stalo náhle rutinou předkládat svoje záměry o domácí a zahraniční politice Sovětského svazu právě před americkosovětskými rozhovory na nejvyšší úrovni. Tento nový Gorbačovův článek, s uplynulými dvěma roky zkušeností v domácí a v zahraniční politice, s "novým myšlením" jako směrnicí, v mnoha ohledech ukazuje bod dosažený "novým myšlením" Gorbačovova vedení. V Gorbačovově článku bylo dáno mnoho prostoru analýze sovětského socialismu v minulosti a současnosti, budoucím úkolům a jejich perspektivám. Protože článek byl publikován uprostřed dramatického odhalení selhání "sovětského typu socialismu" a jeho hegemonistických požadavků na východoevropské země, sebeanalýza "sovětského typu socialismu" současným sovětským vedením je zajímavým subjektem, včetně otázky, zda v každém případě bylo prozkoumáno zavedení sovětského typu socialismu na východoevropské země sovětskou velmocenskou šovinistickou cestou. Gorbačovův článek s větší odpovědností než dříve, vzbuzuje dojem prezentování názorů vedení KSSS na současný světový názor ve světle "nového myšlení" a jak tyto názory na světovou situaci uvádějí do spojitosti se socialistickou myšlenkou, spojují tyto otázky teoreticky s politikou reforem sovětského socialismu a jeho perspektiv. Japonská komunistická strana kritizovala "nové myšlení", soustředěné na argument, který dává prioritu universálním lidským hodnotám a varovala před možným nebezpečím, že to představuje nový konformismus, který bude škodlivý boji za světový mír a sociální pokrok. To vede také k velebení moderního imperialismu a kapitalismu. Tento stupeň "evoluce" zřejmý v Gorbačovově článku k této problematice nastoluje otázku, která nemůže být přehlédnuta nikým, kdo se angažuje v hnutí na obranu a podporu závazků ke světovému míru, národnímu sebeurčení a sociálnímu pokroku. Kritická analýza z tohoto základního stranoviska je k několika sporným bodů v samotném Gorbačovově článku. I. Absence sebekritiky velmocenského šovinismu a hegemonismu Bod uvedený jako první je ten, že Gorbačovův článek, jemuž primárnímu subjektu je dán největší prostor, je zkoumání sovětského typu socialismu v období Stalina, Chruščova a Brežněva. Ale to nenabízí sebekritiku sovětského hegemonismu a velmocenského šovinismu, které způsobily největší škodu světu 26/1

2 od dob Stalina. Gorbačovův článek opomíjí nejenom analýzu této otázky, ale ani nedává náznak, že někdy byla takováto otázka zkoumána. Pohled na mezinárodní situaci v době kolem publikování Gorbačovova článku dává hluboké objasnění závažnosti Gorbačovova článku, ve kterém není zmínka o chybách sovětského hegemonismu. V oné době nemálo incidentů zapřičiněných hegemonismem Sovětského svazu se stalo mezinárodním problémem, kritika takových chyb se stala rozšířená, a sám Sovětský svaz měl připustit chyby. Sebekritika československého incidentu vynucená, nedobrovolná Uvažování bude věnováno některým specifickým otázkám jednotlivě. První otázkou je československý incident v roce Fakt, že sebekritika agrese proti Československu jednotkami zemí Varšavské smlouvy totálně chyběla v předcházející knize generálního tajemníka Gorbačova "Přestavba", si vynutilo pozornost, jak ukazuje hranice mezinárodní politiky v období přestavby. V paragrafu citovaném níže, kniha kladně ohodnotila maďarské, československé a polské události, ve kterých hrála sovětská intervence vážnou roli, překonávaje krize, jako kdyby poznámky byly od nezaujatého diváka. "Některé socialistické země prošly vážnými krizemi v jejich vývoji. Takový byl případ, například v Maďarsku v roce 1956, v Československu v roce 1968 a v Polsku v roce 1956 a poté opět počátkem osmdesátých let. Každá z těchto krizí měla své vlastní specifické črty. Byly řešeny rozdílně. Ale fakt je, že návrat do starých pořádků se neuskutečnil u žádného ze socialistických národů." (Přestavba) V srpnu 1989, pouze o dva roky později, maďarská strana a národní shromáždění Polska vyjádřily své názory v sebekritice, že agrese proti Československu byla chybou, přiznání učiněné, protože čelily obrovské vlně za demokratizaci, šířící se po celé východní Evropě. Od října po listopad 1989 hnutí za demokratizaci, s ústředním požadavkem, aby Sovětský svaz přiznal chybu vojenské intervence, se začalo šířit po celém národě obětí, Československu. Dokonce v tomto stádiu, nicméně, vedení KSSS vedené generálním tajemníkem Gorbačovem o tomto mlčelo a nepřijalo žádnou iniciativu, aby to napravilo. 1.prosince 1989, Lidové shromáždění východného Německa přijalo rezoluci, ve které se omlouvá československému lidu za svoji účast ve vojenské intervenci. Ve stejný den generální tajemník Gorbačov na své cestě na americko-sovětské rozhovory na nejvyšší úrovni na Maltě sdělil tisku v Miláně, v Itálii, že vojenská intervence KSSS možná nebyla "přiměřenou akcí." Toto byla první poznámka, učiněná KSSS, připouštějící do určité míry možnost, že to byla chyba. Následujícího dne, 2.prosince, předsednictvo Komunistické strany Československa uvedlo, že rozhodnutí o invazi silami pěti zemí bylo chybou. 2.prosince, bulharská strana přijala rezoluci odsuzující vojenskou intervenci. To bylo 4.prosince, o dva dny později, když sovětská vláda oficiálně připustila, že agrese v roce 1968 proti Československu silami pěti států byla chybou. Tento den hlavy pěti států Varšavské smlouvy se setkaly v Moskvě a vydaly společné prohlášení odsuzující vojenskou intervenci provedenou před 21 lety silami pěti států, jako vměšování do vnitřních záležitostí jiné země. (Poznámka) Bude užitečné provést souhrn časového plánu událostí jako odkaz pro další, k zopakování vývoje k prohlášení sebekritiky sovětskou vládou a pěti státy Varšavské smlouvy. 11.srpen (1989): Maďarská socialistická dělnická strana publikovala názor strany o otázce, ve formě odpovědi Szokai Imre, zástupce vedoucího oddělení mezinárodních vztahů strany, na otevřený dopis Alexandra Dubčeka, bývalého prvního tajemníka Komunistické strany Československa a bývalého předsedy vlády Oldřicha Černíka. "Stalo se dnes jasné, že rozhodnutí učiněné v oné době bylo fundamentálně nesprávné. (Nepszabadság, 11.srpna 1989). 17.srpna: Sněmovna polského národního shromáždění u příležitosti 21.výročí vojenské intervence přijala rezoluci odsuzující ozbrojenou intervenci v roce (Trybuna ludu, 18.srpna 1989). 26.listopadu: Pravda z tohoto data otiskla Gorbačovův článek nazvaný "Socialistická myšlenka a revoluční přestavba." 26/2

3 1.prosince: Lidové shromáždění Východního Německa schválilo prohlášení v oficiální omluvě jménem svého lidu lidu Československa, s politováním, že síly Východního Německa se zúčastnily vojenské intervence. Také 1.prosince, generální tajemník Gorbačov na tiskové konferenci v Miláně, v Itálii, ve svém vyjádření připoustil do určité míry možnost, že akce přijaté vedením Sovětského svazu a dalších zemí nebyly přiměřené, i když jak řekl, ohled by měl být brán na kontext mezinárodní situace v oné době. 2.prosince: Předsednictvo Komunistické strany Československa v návrhu akčního programu publikovaném ve svém oficiálním deníku, připustilo poprvé názor, že invaze pěti státy byla bezdůvodná a že rozhodnutí bylo chybou. Také 2.prosince, politbyro Bulharské komunistické strany oficiálně připustilo, že vojenská intervence byla nespravedlivá a ilegální. 4.prosince: Sovětská vláda vydala prohlášení, které definovalo vojenskou intervenci v Československu v roce 1968 ne jako nevhodnou, ale jako chybu. Také 4.prosince, hlavy pěti států účastnících se vojenské intervence vydaly v Moskvě společné prohlášení, uvádějící, že vyslání ozbrojených sil do Československa v roce 1968 pěti zeměmi "bylo vměšování se do vnitřních záležitostí suverénního Československa, a mělo by být odmítnuto". Gorbačovův článek byl publikován 26.listopadu, 1.prosince, pouze o pět dní později, generální tajemník Gorbačov osobně vydal prohlášení o nevhodnosti vojenské intervence v roce O osm dní později, prohlášení o sebekritice bylo vydáno sovětskou vládou a hlavami pěti států. Ale Gorbačovův článek, útok na úplné přezkoumání "neradostných aspektů" sovětského socialismu, nejeví žádné známky, dokonce ani v zárodečné formě pozdější sebekritiky hegemonismu, takové, jaká byla evidentní v československém incidentu. Vývoj jasně ukazuje, že přestavba a kurs "nového myšlení", podporovaný Gorbačovovým vedením neměl ani teoretickou ani politickou orientaci, která mohla vést pozitivně k sebekritice vojenské intervence v Československu. Nedávná sebekritika naznačuje do určité míry, že fakt, že intervence byla nesporně chybná, nebylo plodem "nového myšlení", ale bylo "vynuceno" náhlým vzestupem a tlakem vlny demokratizace, která byla v pohybu ve východní Evropě. "Staré myšlení" o afghánské otázce Některá z masových médií ocenila stažení sovětských jednotek z Afghánistánu jako kdyby to byl pozitivní výsledek "nového myšlení"; ale to je stejné jako československá otázka. Je všeobecně známo, že Gorbačovova kniha "Přestavba" (1987) ospravedlňovala afghánskou akci s logikou a kontextem kompletně identickým s tím, co bylo použito Brežněvovým vedením, přímo zodpovědným za vojenskou agresi. "Jakmile byly naplánované progresivní změny, imperialistické kruhy začaly tlačit na Afghánistán zvenčí. Tak, v souladu se sovětsko-afghánskou smlouvou, jeho vedení žádalo Sovětský svaz o pomoc. Adresovali ji jedenáctkrát, než jsme souhlasili s vysláním omezeného vojenského kontigentu do oné země." (Přestavba") Vyslání sovětských jednotek reagujících na jedenáct žádostí je stereotypní vyjádření uváděné od Brežněvových dob, pokus ospravedlnit ozbrojenou agresi. Japonská komunistická strana v rozhovorech mezi dvěma stranami a v kritických článcích plně vyjádřila neodůvodněný charakter této záminky. (Viz kapitola 3 "Kolaps vlastních vyjádření interventů" v článku nazvaném "Afghánský problém ve svém počátku - vojenské vměšování, které zasáhlo do práva na národní sebeurčení"; publikován v lednu 1981). Ale generální tajemník Gorbačov nenabídl sebekritiku, znova opakuje stejnou záminku ve své knize a v 26/3

4 televizním interview v USA o několik měsíců později. Několik měsíců před publikováním knihy generální tajemník Gorbačov bránil agresi v Afghánistánu a velebil ji jako záruku spravedlnosti založenou na věrném internacionalismu, který pomáhá bratrskému národu bránit revoluční úspěchy a boj věrných vlastenců pomáhá bránit "jižní hranice vlasti" (*) Toto jasně ukazuje, že ve spojení s otázkou hegemonismu, "nové myšlení" není "nové", ale jde ve stejné koleji jako "staré myšlení." (Poznámka) Generální tajemník Gorbačov na 20.sjezdu Komsomolu v dubnu 1987 se obrátil na sovětskou mládež: "Nemohu mluvit o mnoha tisících sovětských mladých lidí, kteří prošli testem války v Afghánistánu, aniž bych nebyl hluboce dojat. Oni se ukázali jako praví iternacionalisté při pomáhání bratrskému národu bránit jejich revoluční úspěchy a jako praví vlastenci při obraně jižní hranice vlasti." "Dovolte mi vyslovit jménem ústředního výboru strany... že země a lidé jsou pyšni na všechny ty, kteří prošli školou Afghánistánu za jejich smělost, statečnost a odvahu." "Dovolte mi obrátit se na ty, kteří bojovali v Afghánistánu za záruky spravedlnosti." Co vyžaduje vážnou pozornost je to, že pozdější rozhodnutí o stažení sovětských vojsk z Afghánistánu nenabídlo žádnou sebekritiku za chybu vojenské intervence v roce Naopak, rozhodnutí o stažení bylo nafouknuto, jako kdyby to byla laskavost Sovětského svazu světovému míru, jako kdyby to byl světový model, jak by měly být řešeny regionální konflikty. Není divu, že nový článek generálního tajemníka Gorbačova nezahrnuje žádnou analytickou sebekritiku hegemonismu aplikovaného Sovětským svazem v Afghánistánu. 24.prosince 1989, jeden měsíc po publikování článku, sjezd lidových poslanců SSSR přijal rezoluci morálního a politického odsouzení vstupu sovětských vojsk do Afghánistánu, první oficiální přiznání chyby. Jsou zprávy, nicméně, že odsouzení bylo poněkud exkluzivně zaměřeno na domácí procedurální aspekty rozhodnutí, že rozhodnutí o vstupu ozbrojených sil bylo učiněno svémocně několika málo kádry, bez výboru, bez prezidia nebo Nejvyššího sovětu, že bylo porušením ústavy. Zpráva uvádí, že žádná zmínka nebyla učiněna o neoprávněném zásahu do práva na národní sebeurčení, podstata bezpráví, způsobeného hegemonismem. Tento fakt je další odraz situace, při které se sovětské vedení samo nachází v v těžkém rozhodování, že má udělat přepracování minulých chyb bez principiální sebekritiky vážných chyb hegemonismu. Rozporuplný názor na otázku tří Pobaltských států Že anexe v roce 1940 tří Pobaltských států k Sovětskému svazu - Estonska, Litvy a Lotyšska - nebylo rozhodnutím lidu každé z těchto zemí, uplatňujících své právo na sebeurčení, ale nachází svůj základ v tajném dodatku protokolu, ve formě připojeného listu k Paktu o neútočení mezi Německem a Svazem sovětských socialistických republik, uzavřeném v roce 1939 mezi Stalinem a hitlerovským Německem, v dohodě o sféře vlivu mezi dvěma velmocemi. Toto je sporná otázka historie, kterou Komunistická strana Japonska dlouho kritizovala. Zabýval jsem se touto otázkou v kapitole 11 "Masové represe a vstup do II.světové války" mého článku nazvaného "Stalin a velmocenský šovinismus" (1982) a v kapitole 8 "Leninova politika o otázce hranic a jejich změna za Stalina" a v kapitole 9 "Ničivé útoky k ospravedlnění politiky anexe" jiného mého článku nazvaného "Je "nové myšlení" leninské?" (1988). Ale Gorbačovo vedení, s "novým myšlením" jako jejich směrnicí, nepřijalo žádnou iniciativu, aby napravilo tuto jasnou chybu hegemonismu. Sovětská strana a vláda připustila existenci problému v této kategorii po vzestupu silného hnutí ve tří Pobaltských státech v národním měřítku za nápravu historické nespravedlnosti a přiznání bylo učiněno pod tlakem tohoto vývoje. Pod tlakem této situace, sovětská strana a vláda alespoň přiznala existenci tajného dodatku protokolu uzavřeného mezi Stalinem a Hitlerem.(*) (Poznámka) Pokračující urputné zapírání sovětského vedení o existenci tajného dodatku protokolu až bezprostředně před silné zesílení hnutí ve tří Pobaltských státech, je opakováno také v Gromykových 26/4

5 "Pamětech" (publikovaných v roce 1989) kategoricky popírajících jeho existenci, uvádějících, že je to výplod Západu (předklad z japonštiny). "Kdykoliv Západ diskutuje sovětsko-německý pakt o neútočení, stává se pravidlem nadhodit otázku takzvaného tajného dodatku protokolu, který prý byl podepsán Vjačeslavem M. Molotovem a Joachimem von Ribbentropem. Protokol je prý o dohodnutých bodech, jejichž shody prý dosáhlo Německo a Sovětský svaz přes změny hranic sousedních zemí těchto dvou zemí. Toto není novina. Událost se stala známou někdy před tím, než nacističtí váleční zločinci byli souzeni. Při Norimberské soudu, hlavní státní prokurátor pro Sovětský svaz to posuzoval, že je to výmysl. To bylo správné, protože žádný protokol v oné kategorii nebyl nalezen ani v Sovětském svazu ani v ostatních zemích. Nemohlo to být vůbec nalezeno. Prohlášení sovětského hlavního státního prokurátora bylo výzvou pro ty, kteří byli pouze příliš ochotni věnovat víru tomuto výmyslu. Toto prohlášení bylo učiněno před samotným Joachimem von Ribbentropem, sedícím na sedadle obžalovaných, který byl ministrem zahraničí za Adolfa Hitlera. Je to samozřejmá věc, že to nezabírá čas rozšířit lež a je jedno, kdy vznikla.". Postoj přijatý Sovětským svazem k této otázce může být shrnut do dvou následujích bodů: (1) Vina za odchylku od principů leninské zahraniční politiky spočívá na Stalinovi s jeho závěrem takové dohody o dělení do sfér vlivu. (2) Připojení tří Pobaltských států k Sovětskému svazu samo o sobě nemá vztah k dohodě o tajném protokolu a je ospravedlnitelný krok, uspokojující všechny legální procedury. Například, Alexander Jakovlev (tajemník ústředního výboru KSSS), předseda sjezdové komise lidových poslanců pro politické a legální hodnocení sovětsko-německého paktu o neútočení v roce 1939, v prohlášení, které učinil v srpnu minulého roku, připouštěje, že existence tajného protokolu je nade vši pochybnost a odsoudil ji jako úchylku z leninského postoje, sám se odtrhuje od tajné diplomacie. Ale on řekl, že změna ve statusu tří Pobaltských států byla způsobena různými okolnostmi. "To je hrubé překroucení hledat vzájemný vztah mezi současnou situací tří republik a Sovětsko-německým paktem o neútočení." (Události roku 1939", Pravda 18.srpna 1989) Tento názor byl potvrzen generálním tajemníkem Gorbačovem osobně na plénu ústředního výboru v září minulého roku. Zpráva generálního tajemníka Gorbačova vyjádřila odsouzení sovětského vedení v oné době za hrubé překroucení leninských principů v zahraniční politice, která odmítá rozdělení do sfér zájmů a připouští, že mnoho sporů pokračuje nyní o tomto subjektu. Ale jeho zpráva ústřednímu výboru silně prosazovala, jak lze říci, že není žádný prostor pro pochybnosti, že status těchto republik nachází svoji bázi v jejich vlastním rozhodnutí. "Není důvod pro pochybnosti o rozhodnutích přijatých v oné době o vstupu Pobaltských republik do Sovětského svazu, volby učiněné lidmi těchto republik" (Zpráva generálního tajemníka Gorbačova, nazvaná "O národní politice strany v současných podmínkách"). Že tyto argumenty o pobaltské otázce postrádaly principiální postoj založený na leninském pohledu na "svobodu vystoupit" členským státům z unie, kterému Lenin přikládal největší význam jako testu respektu k právu států na sebeurčení v době formování Sovětského svazu, a rozhodující bod své kritiky Stalinova velmocenského šovinismu, vážné polemiky současného sovětského vedení při zabývání se národními otázkami, a to my nemůžeme přehlédnout. (Poznámka) Plán navržený Stalinem na formování Sovětského svazu se nezmínil o "svobodě vystoupení". Lenin toto přísně kritizoval a rezoluce později přijatá ústředním výborem strany na bázi Leninovy kritiky měla explicitní ustanovení, na prvním místě, garantování práva svobodně vystoupit z unie. "1. Je třeba vzít v úvahu, že smlouva uzavřená mezi Ukrajinou, Běloruskem, Federací zakavkazských republik a RSFSR k jejich sloučení v Unii sovětských socialistických republik, každá si vyhrazuje právo svobodně vystoupit z členství v Unii." Kapitola 5 "Dva plány sjednocení k formování Sovětské unie", v mém článku "Stalin a velmocenský šovinismus" odkazuje určité detailní vysvětlení o okolnostech. V tomto bodě nový Gorbačovův článek ignoruje fakt, že to byla otázka. Politika trestného a 26/5

6 nedobrovolného přesídlení etnických menšin, prováděná Stalinem za II.světové války, je jediným aspektem sovětské národní otázky, kterou se článek dotýká víceméně specifického odkazu. "Tyto problémy byly zjitřeny do extrémního stupně, když byla vzata v úvahu možnost potrestat celé etnické menšiny za zločiny, které nikdy nespáchaly." (Gorbačovův článek). Znamená to, že Stalinova tajná dohoda s hitlerovským Německem a jeho pokus rozdělit Evropu do sfér vlivu nebyly více než menší epizodou v očích generálního tajemníka Gorbačova, nedůstojné být zpracovány v souhrnu historie sovětského socialismu? U otázky tří Pobaltských států Gorbačovův článek nevěnuje pozornost ani bezpráví způsobenému velmocenským šovinismem ani hegemononismu od dob Stalina nebo potřebě se vážně pokusit o opravu fundamentální sebeanalýzou. Absence kritiky v minulém hegemonismu značí, že hegemonismus je stále naživu Bezpráví násilného exportu "sovětského typu socialismu" do východoevropských států, velkého problému poznamenávajícího epochu v historii, potřebuje být doplněn do seznamu škod způsobených sovětským hegemonismem, který byl pominut v Gorbačovově článku. Požadavek na rozejítí se se sovětským typem socialismu tvoří základ pro obrovskou vlnu demokratizace ve východní Evropě. Společné východisko tohoto požadavku je pád stran u moci, stran, které se otočily zády k požadavkům nezávislosti svých vlastních lidí, působících jako mluvčí pro sovětský typ socialismu a tím ztratily důvěru lidí. Toto osvětlení mimořádné nezodpovědnosti Gorbačovova článku, jehož tématem je analýza chyb sovětského typu socialismu, a který byl napsán a publikován uprostřed velkých změn ve východní Evropě a nevyvodil žádnou zodpovědnost za oklamání ostatních zemí socialismem s chybami, chyba vážnější než to, co bylo učiněno vlastní zemi, nevyvození z tohoto kritické sebeanalýzi. Chyby sovětského typu socialismu budou uvedeny v další kapitole tohoto článku. Nový Gorbačovův článek věnovaný samotnému historickému souhrnu sovětského typu socialismu, je fakticky charakterizován totálním nedostatkem sebekritiky hegemonismu a velmocenského šovinismu, který způsobil největší bezpráví na mezinárodní úrovni. Na tuto vážnou otázku nemůže být nahlíženo jako na pouhý neúplný přehled historie. Samotné otázky Československa a Afghánistánu jsou vážnými chybami, které silou zbraní neprávem zasahovaly do národních práv na sebeurčení, proti světovému míru a škodily věci socialismu. Další aspekt těchto událostí je ten, že jsou chybami učiněnými "základním argumentem" Sovětské svazu a sovětské neomylnosti a zneužitím podpory pro tyto chybné akce v komunistickém hnutí ve světě a v hnutích za mír a demokracii. Fakt, že toto způsobilo vážnou ránu hnutím ve světě, vyžaduje vážnou pozornost. Vedení KSSS fakticky zneužilo podpory svých akcí v komunistickém hnutí ve světě, prohřešuje se jak proti principům tak proti věci vědeckého socialismu. To označilo kritiku jako "antisovětismus" a zintenzivnilo útoky na kritiky. Komunistická strana rezolutně čelila takovým útokům velmocenského šovinismu a hegemonismu. Historie zaznamenala nespočetnými příklady, jak vážné bylo bezpráví a škody způsobené lidovým hnutím světa tímto "základním argumentem" Sovětského svazu. Toto je aspekt událostí historie, o kterém sovětský socialismus potřebuje udělat hlubokou analýzu a vydat se vážně na cestu jejich napravení na mezinárodní aréně. Skutečnost, že generální tajemník Gorbačov ve svém novém článku o historickém souhrnu sovětského socialismu nenalezl potřebu pro sebeanalýzu otázky hegemonismu ukazuje, jak je indiferentní k negativní roli skutečně hrané Sovětským svazem v mezinárodní politice. Toto je přímo spojeno se setrváváním Sovětského svazu na velmocenském šovinismu a hegemonismu bez sebekritiky. 26/6

7 Ve svém novém článku generální tajemník Gorbačov popsal následující neúplnou kritiku Stalina, která vznikla v době Chruščova. "I kdyby byly odhozeny a popřeny kruté aspekty Stalinova režimu a jeho extrémních metod, 20.sjezd nicméně ponechal samotný byrokratický systém podstatně nedotčený." Ale to nebyl jen "byrokratický systém", který Chruščov a 20.sjezd nechal nekriticky nedotčený. Co bylo nejvíce nedostačující v jeho kritice Stalina, byla kritika "krutých aspektů" Stalinova hegemonismu a velmocenského šovinismu. Vzhledem k němu, dokonce po kritice Stalina 20.sjezdem, zločinné porušování práv národů na sebeurčení jako maďarské, československé a aghánské události, plus vměšování se do Komunistické strany Japonska, násilné činy porušující normy vztahů komunistických hnutí ve světě, byly spáchané jeden za druhým. Tato absence kritiky hegemonismu a velmocenského šovinismu, která je charakteristická pro Gorbačovův článek, převažuje jeho historickým souhrnem sovětského socialismu. Skutečná politika a postup Gorbačovova vedení v minulých několika letech se vyznačovaly opravdu množstvím forem velmocenského šovinismu a hegemonismu, včetně velmocenského zneužití komunistických hnutích a demokratických a mírových hnutích ve světě novou konformistickou politikou ve jménu "nového myšlení". "S ní jako směrnicí, "základní argument" Sovětského svazu měl svoji cestu, ve které antikomunistické strany a organizace jiných zemí jsou chváleny podle jediného kritéria jejich připojením a přístoupením k Sovětskému svazu, a obstrukční vměšování bylo učiněno v progresivních mírových hnutích každé země. Toto výmluvně ukazuje vynechání sebeanalýzi a sebekritiky zla hegemonismu v minulosti, což vedlo k jeho pokračování v současnosti. Agrese proti Československu a otázka vojenských aliancí Vážná pozornost by měla být věnována ve světové politice faktu, že hegemonismus a sféry vlivu jsou nerozlučně spojeny s existencí konfrontačních vojenských bloků, vážnému problému pro světový mír. Toto přišlo na světlo v tragické formě při vývoji agrese v roce 1968 proti Československu. Sovětské vedení v oné době se pokusilo ospravedlnit vojenskou intervenci takovými argumenty jako obrana společných socialistických zájmů před útoky západních imperialistů. Argument není nic než logika velmocenského šovinismu, nepodporovaného rozumem. V oné době Komunistická strana Japonska to nejenom kritizovala, ale také doma a v zahraničí vyložila svoje principiální postoje v "Manifestu o svobodě a demokracii" (1976). Útočit na nedodržování suverenity a práva národů na sebeurčení na základě "společných socialistických zájmů by bylo nepřístupné dokonce pro vztahy mezi socialistickými zeměmi." Nicméně to byl bezostyšný motiv sovětského hegemonismu, že Sovětský svaz skutečně spoléhal maximálně v mezinárodní politice pro své dorodružství na vojenskou intervenci. To byla dohoda o rozdělení do sfér vlivu dosažená mezi velmocemi kolem konce II.světové války, včetně dohod na Jaltě a v Postupimi. To bylo otevřeně prohlášeno Brežněvem, že jeho zodpovědnost za vojenskou intervenci byla větší než vůdců strany a vlády Československa, kteří byli přivedeni do Moskvy sovětskými silami pod hrozbou uvěznění. Zdeněk Mlynář, tehdejší tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa, podal jasný důkaz o Brežněvově prohlášení. Ve svých pamětech, nazvaných "Noční mráz v Praze", uvedl, co Brežněv řekl ve svých "hovorech" v Moskvě. "Hovory" nebyly nic než představení zorganizované jednostranně okupujícími silami ve svých útocích ospravedlnit ozbrojené vměšování. (Překlad z japonštiny). "Brežněv neudal žádný důvod jako důkaz svých argumentů, že západní imperialisté ohrožovali Československo... Nedaly to ani dokonce stereotypní rétorické "společné socialistické zájmy." Všechno u něj bylo přičítáno jedné jednoduché myšlence: Naše jednotky došly ve druhé světové válce až k Labi a to zůstává dnes jako sovětská hranice." Tímto autor ve svých pamětech naznačil, že jediným důvodem uvedeným Brežněvem bylo to, že 26/7

8 Československo přišlo do sovětské sféry vlivu jako výsledek druhé světové války a že toto by mělo být považováno za fixní. Brežněv řekl, že toto místo sovětské sféry vlivu bylo uznáno Spojenými státy. Nenamáhal se, aby užil eufemismu, ale řekl defitivně, že vojenská intervence v Československu byla provedena po předcházející úmluvě s americkou vládou. V svých pamětech reprodukoval Brežněvovo prohlášení, jak je uvedeno níže: (Překlad z japonštiny) "Žádal jsem prezidenta Johnsona, jestli vláda USA dnes nezměnila svůj názor na souhlas s výsledky konferencí na Jaltě a v Postupimi. 18.srpna jsem dostal následující odpověď: Bezpodmínečný souhlas s těmi, které se vztahují k Československu a k Rumunsku, jednání nutná o výsledcích týkajících se Jugoslávie. Myslíte si, že to, na co jste se těšili, se uskuteční? Žádná taková věc nevyjde... Kladete svou víru v komunistické hnutí v západní Evropě? Takové věci ztratily svůj význam před padesáti lety!" Prohlášení Brežněva jasně vyjadřuje, že existující systém vojenských bloků, jako Varšavská smlouvy, která se vytvořila potřebou umět se vypořádat s NATO (Organizace severoatlantického paktu), je v podstatě založená na sféře vlivu velmocí, jejíž první základ byl položen Jaltskou dohodou. Je fundamentálně založen na skutečné možnosti porušení práv národů na sebeurčení, pod záminkou společných zájmů socialistických zemí. Je velmi přirozené stanovit to jako neslučitelné s právy národů na národní sebeurčení. Nechvalně známá Brežněvova doktrína, argumentující, že socialistické společenství přirozeně požaduje určité hranice suverenity svých členských států, je poněkud složitý výraz struktury sfér vlivu. Vojenská aliance Západu je také produktem stejné struktury sféry vlivu, a to činí zasahování víceméně nevyhnutelné, porušujíc práva členských států na sebeurčení. Toto je to, co japonští lidé sami zažili ve dne v noci ve své vlastní zemi na Dálném východě. Dnes téměř polovinu století po japonské porážce ve druhé světové válce, japonští lidé si uvědomili své schopnosti, chtě nechtě, stále vázáni k vojenskému bloku na Západě, s americkými vojenskými základnami po celé zemi, a s rolí partnera, který má hrát součást amerických plánů nukleární vlky, nuceni k nim. Ale všechny vlády členských států Varšavské smlouvy nyní připouštějí chybu vojenské intervence do Československa, kterou uskutečnili jako partneři ve vojenské alianci. Nyní je potřeba vzít si poučení z výsledků světového míru a snažit se ze všech sil, aby toho bylo dosaženo. Jestliže sebekritika chyb agrese proti Československu jménem Varšavské smlouvy byl míněna vážně, dalším krokem k přijetí by měla být pozitivní opatření k rozpuštění a přispívající rozpuštění vojenských bloků, založených na základě doktríny sféry vlivu. Toto bude určitě pozitivním příspěvkem ke světovému míru. Sovětský svaz, který je v centru Varšavské smlouvy, členské státy, které nyní vysvětlily svoje stanovisko k odmítnutí agrese proti Československu v roce 1968, se musí vzdát svého neústupného zachovávání vojenské aliance a výhodné pozice ozbrojených sil a vojenských základen v ostatních zemích, jako protiklad k existenci NATO. Sovětský svaz s klíčovou rolí ve Varšavské smlouvě by měl převzít vedení v opatřeních k rozpuštění Varšavské smlouvy, převzít iniciativu ve volání po světovém míru, vhodném činu pro socialistické země. Co sovětské vedení skutečně udělalo, když naposledy přiznalo chybu agrese proti Československu, bylo vyjádření úmyslu všemi prostředky podporovat Varšavskou smlouvu, s novou interpretací, která by měla být přeměněna v politickou alianci, uvádějíc, že podporovat vojenskou alianci ve formě politické aliance by zvýšilo bezpečnost v Evropě. (Poznámka) Na společné tiskové konferenci po svých rozhovorech s americkým prezidentem George Bushem na Maltě, generální tajemník Gorbačov učinil následující prohlášení o budoucnosti dvou vojenských aliancí. "U NATO a Organizace Varšavské smlouvy, je potřeba, aby byly transformovány ze současné vojenské organizace do vojensko/politického aparátu a poté do politického aparátu." Fakt, že absence sebekritiky svého vlastního hegemonismu nachází vyjádření v jednom aspektu reálné politiky, který by byl škodlivý pro mír, vyvolává vážnou pozornost. 26/8

MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ

MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ Jaroslav Šedivý I. HISTORICKÉ OKOLNOSTI VZNIKU ČASOPISU MEZINÁRODNÍ VZTAHY Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii začal

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004 ZPRÁVA o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti Zpravodajové: Richard

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Markéta Malá Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

Část 4. Doplňující informace o lidských právech

Část 4. Doplňující informace o lidských právech Část 4 Doplňující informace o lidských právech Obsah této části Lidská práva a jejich ochrana................................................................................... 283 Co jsou lidská práva.........................................................................................

Více

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ.

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. 1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. Ústřední výbor KSČ, vědom si svého závazku k tradicím komunistického hnutí, předkládá straně a všem pracujícím naší socialistické vlasti program své politické

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

Politické okolnosti 17. 11. 1989

Politické okolnosti 17. 11. 1989 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Politické okolnosti 17. 11. 1989 BAKALÁŘSKÁ

Více

Jak učit o Evropské unii

Jak učit o Evropské unii Jak učit o Evropské unii Příručka pro učitele středních škol WWW.AMO.CZ 1 ASOCIACE PRO MEZIN RODNÕ OT ZKY Jak učit o Evropské unii Příručka pro učitele středních škol 1 Jak učit o Evropské unii Příručka

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

EU a její východní sousedé

EU a její východní sousedé březen 2005 EU a její východní sousedé? Rozhovor s Janem Zahradilem [2] R. Chytilek, H. Vykoupilová: Na prahu Unie Bulharsko a Rumunsko [4] Věra Stýskalíková: Západní Balkán a perspektivy jeho vstupu do

Více

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO)

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) ČLENSKÉ STÁTY Belgie, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království, Spojené státy,

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY

SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY Kateřina Konečná Jiří Maštálka SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY Ilustrace Michael Marčák OBSAH Úvod - Kateřina Konečná......................... 3 Úvod - Jiří Maštálka.............................

Více

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Tato příručka pojednává o většině článků obsažených v Listině základních práv Evropské unie, zvláště pak o článcích uvedených v hlavě I

Více

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009)

obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) obranná politika československé a české Republiky (1989 2009) Miroslav Tůma Josef Janošec Josef Procházka , PODPIS SMLOUVY O KONVENČNÍCH OZBROJENÝCH SIL 1991, PŘIJETÍ NOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE NATO S CH

Více

PRACOVNÍ DOBA (studie)

PRACOVNÍ DOBA (studie) PRACOVNÍ DOBA (studie) Jiří Maštálka - poslanec Evropského parlamentu a kolektiv ilustrace M. Marčák 1 Vážení čtenáři, předkládám Vám v pořadí již třetí publikaci z dílny našeho pracovního kolektivu. Tato

Více

Lidský řetěz proti radaru.

Lidský řetěz proti radaru. ZÁŘÍ 2008 Válka PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 25 V ÈÍSLE: Podzim proti radaru na Kavkaze Svět hladu str. 3 str. 6-7 str. 12-16 Demokracie podle české vlády: Česká děla na Kavkaze Americký

Více

STŘEDA, 24. ŘÍJNA 2007

STŘEDA, 24. ŘÍJNA 2007 1 STŘEDA, 24. ŘÍJNA 2007 PŘEDSEDAJÍCÍ: HANS-GERT PÖTTERING Předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:00) 2. Členství v politických skupinách: viz zápis 3. Písemná prohlášení (předložení):

Více

Jak by vypadala federální Evropa?

Jak by vypadala federální Evropa? Florina-Laura NECULAI Jak by vypadala federální Evropa? Cvi e ní ve schopnosti vize mladé generace Přeložila: Tereza Novotná 1 Tento knižní projekt byl sepsán za technické podpory a know-how Unie evropských

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS. Z Á P A D O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V P L Z N I FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN Bakalářská práce Mnichovská dohoda - historickoprávní vývoj a důsledky JAKUB HRUBÝ, DiS. Vedoucí bakalářské

Více

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA Pomoc při získání vydavatelských práv poskytl Institute for Humane Studies, George Mason University, Fairfax, Virginia, USA Milton Friedman

Více

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI?

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? Středoevropské pohledy na perspektivy jejich členství v Evropské unii David Král, Piotr Kazmierkiewicz Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, červen 2006 2

Více

Spolupráce visegrádských zemí ve vízových a konzulárních otázkách - problémy a perspektivy

Spolupráce visegrádských zemí ve vízových a konzulárních otázkách - problémy a perspektivy Spolupráce visegrádských zemí ve vízových a konzulárních otázkách - problémy a perspektivy Tato studie vznikla v rámci společného projektu, realizovaného Institutem pro veřejné otázky(varšava), Institutem

Více

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku

Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA BOHEMISTIKY Československá emigrace v roce 1968 v soudobém domácím tisku BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Jana Kopečková Vedoucí práce: Mgr. Vladimír

Více

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ STÍNOVÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE PRO VÝBOR OSN PRO ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 18 ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ

Více

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ROČNÍK 18 (50) Ohlédnutí Jsou výročí, která přímo vybízí k pozastavení se v tom spěchaném rytmu denního života. Ta chvíle umožní ohlédnout

Více

Kolektivizace v Československu. Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.)

Kolektivizace v Československu. Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.) Kolektivizace v Československu Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.) Odborní recenzenti: Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. Úvod Za první republiky, aniž bychom si ty

Více