Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED"

Transkript

1 Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Rozsah: EU-28 ( občanů EU) Určeno pro: Evropští občané starší 15 let Metodika: osobní dotazování (metoda CAPI Computer Assisted Personal Interview osobní dotazování s podporou počítače) Doba práce v terénu: 29. listopadu 9. prosince 2014 (agentura TNS Opinion) ÚVOD... 3 I. EVROPSKÝ PARLAMENT A.INFORMACE O EVROPSKÉM PARLAMENTU Zmínka v médiích Pocity z informovanosti o činnosti Evropského parlamentu B.PŘEDSTAVA O EVROPSKÉM PARLAMENTU A JEHO ROLE Obecná představa o Evropském parlamentu Role Evropského parlamentu C.ZNALOST EVROPSKÉHO PARLAMENTU Způsob, jakým Evropský parlament pracuje Způsob, jakým se přijímají rozhodnutí Evropského parlamentu Celkové znalosti o Evropském parlamentu II. EVROPANÉ A EVROPSKÁ UNIE A.IDENTITA, ČLENSTVÍ A RYCHLOST EVROPSKÉ INTEGRACE Aspekty důležité pro pocit evropské identity Členství v Evropské unii Rychlost evropské integrace Instituce, která nejlépe reprezentuje EU B.HLAS EVROPSKÝCH OBČANŮ Můj hlas má váhu Nominace nové Komise C.POLITICKÉ PRIORITY A HODNOTY Upřednostňované politiky Hodnoty Evropského parlamentu D.VÝHODY ČI NEVÝHODY ČLENSTVÍ V EU

2 Upozornění Je třeba mít na paměti, že evropský průměr je vážený a že šest nejlidnatějších členských států tvoří přibližně 70 % tohoto průměru. Upozorňujeme čtenáře, že výsledky výzkumu jsou odhady, jejichž přesnost závisí na velikosti vzorku a zjištěných procentních hodnotách, zatímco ostatní parametry zůstávají stejné. V případě vzorku přibližně respondentů (obvykle používaná velikost výběrového vzorku v měřítku členských států) se skutečné procento tj. výsledek dosažený v případě, že by se průzkumu zúčastnili všichni občané pohybuje v rozsahu následujících mezí spolehlivosti: Zaznamenaná procenta 10 % nebo 90 % 20% nebo 80% 30% nebo 70% 40% nebo 60% Mez spolehlivosti +/ 1,9 bodu +/ 2,5 bodu +/ 2,7 bodu +/ 3,0 bodu +/ 3,1 bodu 50% 2

3 ÚVOD Eurobarometr Evropského parlamentu je každoroční průzkum prováděný pro Evropský parlament. Jeho první část je zaměřena na zjištění toho, jak Evropané vnímají tuto instituci, její obraz a úlohu a jaké o ní mají znalosti. Druhá část je věnována Evropanům a Evropské unii. Týká se otázek identity a příslušnosti k EU, ale také hlasu Evropanů v EU a volby předsedy Evropské komise. Dále byla Evropanům poprvé položena také otázka, zda se domnívají, že má EU v jejich očích přidanou hodnotu, a to v souboru 15 oblastí. Terénní průzkum proběhl ve dnech 29. listopadu až 9. prosince Průzkum provedla společnost TNS Opinion metodou osobního dotazování ve 28 zemích EU a zúčastnilo se jej občanů. Výsledky jsou v úvodu této syntézy představeny shrnujícím způsobem. V druhé části dokumentu čtenář nalezne podrobné výsledky za celou EU a jednotlivé členské státy pro každou otázku ve formě tabulek, map a grafů. Evropský kontext Jako u každého průzkumu tohoto typu je velmi důležité popsat kontext, v němž byl průzkum realizován. Terénní průzkum tedy proběhl v týdnech hned po uvedení Junckerovy Komise do úřadu, což pravděpodobně ovlivnilo odpovědi na některé otázky. 3

4 Hlavní závěry Stejně jako tomu bylo i po evropských volbách v roce 2009, také na konci roku 2014 jsme siv zaznamenaném výskytu Parlamentu v médiích povšimli významného efektu evropských voleb, který jsme zjistili téměř u šesti z deseti Evropanů. Tento výzkum však ukazuje, že lidé sice o Evropském parlamentu slyšeli, ale nemají pocit, že by o něm byli dobře informováni. Dobře informována o jeho činnosti se totiž necítí velká většina Evropanů. Obraz, který si Evropané o Evropském parlamentu vytvářejí, zůstává převážně neutrální. Tak tomu je v případě 21 členských států. Na druhou stranu, téměř každý druhý Evropan si přeje, aby hrál Evropský parlament důležitější úlohu. Naproti tomu více než čtvrtina respondentů má za to, že by měl hrát méně významnou úlohu, což je názor, který je na vzestupu v 26 členských státech. Znalosti Evropanů o jeho struktuře a fungování se od června 2013 zlepšují. Zdá se, že Evropané se na Evropský parlament dívají více politicky, pravděpodobně vzhledem k jeho úloze ve volbě předsedy Evropské komise. V tomto kontextu se totiž ukazuje dvojí jev. Jednak jsou toznalosti respondentů ohledně způsobu, jak poslanci zasedají, na nejvyšší úrovni za dobu, kdy je tato otázka v Eurobarometru Evropského parlamentu kladena (od srpna 2007). A jednak se poprvé velmi mírná většina respondentů domnívá, že rozhodnutí Evropského parlamentu jsou přijímána na základě blízkosti politických názorů poslanců. Téměř stejná část respondentů se domnívá, že rozhodnutí Parlamentu jsou přijímána podle zájmů členských států, z nichž poslanci pocházejí. Evropský parlament považuje za instituci, která Evropskou instituci reprezentuje nejlépe, každý druhý Evropan. V odpovědi na otázku týkající se prvků evropské identity kladou Evropané do čela nejčastěji hodnoty demokracie a svobody, přičemž podíl této odpovědi posiluje ve 22 členských státech. Jednotná měna, která toto první místo zaujímala před rokem, je nyní na druhém místě, ale zůstává pevným pojícím prvkem identity pro všechny země eurozóny. Euro je tak jako hlavní prvek identity uváděno v 10 zemích eurozóny. 4

5 Pokud jde o klasickou otázku Eurobarometru na příslušnost k Evropské unii, vnímá ji kladně absolutní většina Evropanů, a to poprvé také včetně zemí, které nepatří k eurozóně. Analýza vývoje v čase ( ) ukazuje vysokou stabilitu odpovědí, ať už jsou pozitivní, negativní nebo neutrální. Pokud jde o tempo integrace EU, čím dál více Evropanů (téměř každý druhý) má za to, že je žádoucí počkat, až budou všechny členské státy připraveny, a teprve poté zintenzivnit vypracovávání nových společných politik. Respondentů, kteří takto odpovídají, je nejvíce v zemích, které zasáhla nejsilněji krize. Na otázku, která byla položena již v roce 2013, zda se domnívají, že jejich hlas má váhu, odpovědělo téměř 6 Evropanů z 10, že se domnívají, že jejich hlas má váhu v jejich zemi, a to, že jejich hlas má váhu v EU, si myslí více než 4 z 10. Jde zde o mírný nárůst, avšak s podstatnými rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, zejména mezi zeměmi nejsilněji zasaženými krizí a ostatními. Přestože Evropané, kteří mají za to, že jejich hlas v EU nemá váhu, tvoří stále většinu, jejich počet mírně klesá. Jasná většina respondentů ve všech členských státech má za to, že volba předsedy a Evropské komise jako takové na základě výsledků evropských voleb znamená z hlediska evropské demokracie pokrok. Nejdůležitější politikou, kterou má Evropský parlament vést přednostně, je nadále v 25 členských státech boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, přičemž tato odpověď setrvale posiluje. Nejvýznamnější nárůst v odpovědích jsme zaznamenali u otázek imigrace a boje proti terorismu, u nichž se objevují nové rozdíly mezi členskými státy. Je tomu tak rovněž, pokud jde o bezpečnostní a obrannou politiku. Z hodnot, které má Evropský parlament hájit, se v očích Evropanů na velmi výrazném prvním místě umístila ochrana lidských práv. Následuje rovnost mužů a žen a svoboda projevu, jejichž podíl v odpovědích rovněž roste. Poznamenejme, že jedinou hodnotou, jejíž podíl v odpovědích v celé EU klesá, je solidarita mezi členskými státy EU. Na otázku, jaká by byla situace jejich země, kdyby nebyla součástí Evropské unie, v 11 z 15 zkoumaných oblastí velká většina respondentů odpověděla, že by si jejich země vedla bez EU hůře. 5

6 Ve čtyřech dalších oblastech má většina respondentů za to, že by si jejich země nevedla ani lépe, ani hůře, kdyby byla mimo EU. V následujících třech oblastech však byla v odpovědích velmi výrazně zastoupena jak varianta lépe, tak hůře : inflace a životní náklady, imigrace a zemědělství. 6

7 Hlavní výsledky I. EVROPSKÝ PARLAMENT A. INFORMACE O EVROPSKÉM PARLAMENTU 1. Evropské volby v květnu 2014 jsou ještě v paměti Stejně jako tomu bylo i po evropských volbách v roce 2009, také na konci roku 2014 jsme si v zaznamenaném výskytu Parlamentu v médiích povšimli významného efektu evropských voleb, který jsme zjistili téměř u šesti z deseti Evropanů. Na úrovni EU totiž o Evropském parlamentu nedávno slyšelo 58 % respondentů, což je oproti červnu 2013 nárůst o 11 procentních bodů. Těch, kdo uvádějí, že si nevzpomínají, že by nedávno slyšeli o Evropském parlamentu, je pouze 40 % (o 10 procentních bodů méně než v červnu 2013). Na vnitrostátní úrovni doznal zaznamenaný výskyt Parlamentu v médiích nejvýraznějšího nárůstu ve Slovinsku (86 %, +23) a v Lucembursku (78 %, +21), jakož i v Polsku (56 %, +21) a v Estonsku (75 %, +19). Také silně stoupá ve Francii (44 %, +18), třebaže tato země je společně s Irskem (47 %, +3) jediná, která se nachází pod hranicí 50 % respondentů, kteří v poslední době o Parlamentu slyšeli. 2. Pocit informovanosti o činnosti Evropského parlamentu: Pocit Evropanů, že mají informace o činnosti Parlamentu, zůstává slabý a v čase stabilní (ve srovnání s listopadem 2011). O činnosti Evropského parlamentu se cítí dobře informováno o něco méně než třetina (30 %) Evropanů. Naproti tomu se jich o jeho činnosti dobře informováno necítí 67 %. Na vnitrostátní úrovni se většina respondentů cítí dobře informovaná pouze v Litvě (52 %). Nejméně respondentů, kteří se cítí dobře informováni o činnosti EP, je naproti tomu ve Francii (19 %). Těch, kdo uvádějí, že nejsou o činnosti EP dobře informováni, je nejvíce ve Švédsku (80 %), ve Francii (78 %) a ve Španělsku (77 %). 7

8 Analýza tohoto výzkumu ukazuje, že lidé sice o Evropském parlamentu slyší, ale necítí se o něm dobře informováni. Z těch, kdo v poslední době slyšeli o Evropském parlamentu, se tak 41 % cítí dobře informováno, avšak 57 % se cítí informováno špatně. Na vnitrostátní úrovni se například ve Švédsku cítí pouze 20 % respondentů dobře informovaných, zatímco zaznamenaný výskyt v médiích v této zemi dosahuje 69 %, což je nárůst o 14 procentních bodů oproti červnu Ze sociodemografického pohledu lze říci, že zaznamenaný výskyt EP v médiích je silnější u starších lidí, avšak jejich pocit informovanosti je přesto velmi slabý. Jak tomu je často v různých výzkumech, nejlépe informovaní se cítí vedoucí pracovníci (39 %) a nejvzdělanější lidé (37 %). B. OBRAZ A ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU 1. Celkový obraz Evropského parlamentu Obraz Evropského parlamentu v očích Evropanů se mírně zlepšuje, a to přesto, že v 22 členských státech převládá silně neutrální obraz. Obraz Parlamentu je ve srovnání s červnem 2013 stabilní, kdy 30 % (=) respondentů uvádí pozitivní obraz a 43 % (+1) neutrální obraz. U negativního obrazu ubyly 2 procentní body, kdy jej uvedlo 23 % respondentů. Na úrovni členských států: v 22 z 28 členských států převládá neutrální obraz; v 23 členských státech je pozitivní obraz silnější než negativní obraz. Všimneme si zejména toho, že pozitivní obraz v porovnání s červnem 2013: o výrazně posílil ve Španělsku (29 %, +10), Švédsku (34 %, +9) a na Kypru (34 %, +8), jakož i v Lotyšsku (25 %, +6) a v Portugalsku (30 %, +5). Poznamenejme však, že podíl pozitivního obrazu v těchto případech zůstává slabý; o převyšuje neutrální obraz v Rumunsku, Bulharsku, Itálii a na Maltě; o výrazně oslabil v Irsku (40 %, 10), Bulharsku (48 %, 8) a Belgii (34 %, 7). Naproti tomu v Řecku, Spojeném království, Francii a Nizozemsku je pozitivní obraz převýšen negativním obrazem. 8

9 2. Úloha Evropského parlamentu Téměř každý druhý Evropan si přeje, aby Evropský parlament hrál důležitější úlohu. Naproti tomu více než čtvrtina respondentů má za to, že by měl hrát méně významnou úlohu. Tato odpověď posiluje ve 26 členských státech. Na otázku, jakou úlohu si přejí, aby Evropský parlament hrál do budoucna, odpovídá stále velká většina Evropanů tak, že si přejí, aby hrál důležitější úlohu (47 %, 2 procentní body ve srovnání s červnem 2013). Konstatujme, že počet respondentů, kteří se spontánně vyjádřili pro to, aby hrál Evropský parlament stejnou úlohu, stále klesá (12 %, 8), a to ve prospěch těch, kteří chtějí, aby hrál méně důležitou úlohu (27 %, +7), a těch, kteří na tuto otázku nemají názor (14 %, +3). Na úrovni členských států: Přání, aby Evropský parlament hrál důležitější úlohu, vyslovila absolutní většina respondentů v 16 členských státech a většina respondentů v 22 členských státech, mezi nimiž na prvním místě se umístil Kypr (84 %, +5), Malta a Portugalsko (67 %, +2 resp. +7), Španělsko a Rumunsko (65 %, +9 resp. =). Přání, aby měl EP důležitější úlohu, posiluje nejen v Portugalsku a Španělsku, zemích bolestně zasažených krizí, ale i v Řecku (63 %, +2) a v Itálii (49 %, +4). Nejsilněji posílilo přání silnější úlohy Parlamentu v Lotyšsku (58 %, +16) a v Litvě (64 %, +15). Přání, aby EP hrál méně důležitou úlohu, posiluje v 26 členských státech, přičemž jedinými výjimkami jsou Kypr a Polsko. Tato odpověď je většinová v 6 členských státech: Dánsku (46 %, +12), Finsku (44 %, +25), Švédsku (49 %, +25), Spojeném království (43 %, +4), České republice (43 %, +19) a Nizozemsku (48 %, +13). Konstatujme zejména, že přání, aby hrál EP méně důležitou úlohu, narůstá významněji v zemích eurozóny než mimo ni. C. ZNALOST EVROPSKÉHO PARLAMENTU Znalosti Evropanů o struktuře a fungování Evropského parlamentu se od června 2013 zlepšily. V odpovědích respondentů je patrný dopad evropských voleb v květnu 2014, které přinesly političtější vnímání této instituce, spojené možná také s volbou předsedy Evropské komise. 9

10 Jak jsme již zdůraznili v úvodu, klíčová úloha EP ve volbě předsedy Evropské komise a uvedení všech členů kolegia do úřadu přispívá bezpochyby k tomu, že nyní Evropané vnímají Evropský parlament více politicky. 1. Fungování Evropského parlamentu 48 % respondentů ví, že evropští poslanci zasedají v jednacím sále podle své politické příslušnosti, což představuje nárůst správné odpovědi o 5 procentních bodů oproti červnu To, že zasedají podle své státní příslušnosti, si myslí 35 % respondentů ( 4). Podíl těch, kdo uvádějí, že nevědí, jak poslanci zasedají, se snížil a dosahuje nyní 17 % ( 1). Pokud jde o vnitrostátní úroveň, podíl respondentů, kteří vědí, že jednací sál Evropského parlamentu je uspořádán podle politické příslušnosti jeho členů, vzrostl oproti červnu 2013 v 23 členských státech. Nejsilnější nárůst jsme zaznamenali v Litvě (60 %, +18), Švédsku (70 %, +16) a Dánsku (60 %, +14). 2. Způsob rozhodování Evropského parlamentu Poprvé se většina respondentů domnívá, že rozhodnutí Evropského parlamentu jsou přijímána na základě blízkosti politických názorů poslanců. Tento názor nyní sdílí 40 % Evropanů, přičemž to, že se rozhodnutí přijímají podle zájmů členských států, z nichž evropští poslanci pocházejí, si myslí 38 % respondentů. Na vnitrostátní úrovni jsme zaznamenali: V patnácti členských státech je nejčastější odpověď na tuto otázku taková, že rozhodnutí jsou založena na blízkosti politických názorů evropských poslanců, přičemž nejsilněji je tato odpověď zastoupena ve Švédsku (62 %, +15), Finsku (55 %, +13), Slovinsku a Nizozemsku (51 %, +4 resp. +9). V jedenácti členských státech naproti tomu respondenti nejčastěji uvádějí, že rozhodnutí vycházejí z vnitrostátních zájmů, přičemž tato odpověď je nejsilněji zastoupena v České republice (56 %, 3), na Slovensku (54 %, 2) a v Řecku (52 %, +4). 10

11 3. Všeobecné znalosti o Evropském parlamentu Věcné znalosti o Evropském parlamentu jsou nadále na vysoké úrovni, avšak v zakládajících členských státech tato úroveň klesá. Věcné znalosti Evropanů o Parlamentu se měří prostřednictvím odpovědí na 4 otázky, které se týkají přímé volby Evropského parlamentu, počtu poslanců za jednotlivé členské státy, způsobu přijímání evropského rozpočtu a evropských právních předpisů. Na evropské úrovni dosahuje průměrný podíl správných odpovědí 59 % a průměrný podíl chybných odpovědí 19 %. Vedle těchto povzbudivých výsledků je třeba konstatovat, že podíl respondentů, kteří uvádějí, že neumí na tyto otázky odpovědět, od června 2013 roste (22 %, +4). Téměř ve všech členských státech lze věcné znalosti o Evropském parlamentu považovat za dobré, avšak oproti červnu 2013 jsme zaznamenali zhoršení těchto znalostí v zakládajících členských státech. Naproti tomu v Bulharsku oproti červnu 2013 vzrostl podíl správných odpovědí na všechny čtyři otázky. 11

12 II. EVROPANÉ A EVROPSKÁ UNIE A. INSTITUCE, KTERÁ NEJLÉPE REPREZENTUJE EVROPSKOU UNII Evropský parlament považuje za instituci, která Evropskou unii reprezentuje nejlépe, absolutní většina Evropanů. Respondentů, kteří vidí v Evropském parlamentu instituci, která nejlépe reprezentuje Evropskou unii, je totiž 50 % (stejně jako v červnu 2013). Evropskou komisi uvádí 16 % respondentů (+1) a Radu EU 9 % ( 6). Poznamenejme, že 23 % (+4) respondentů na otázku, která instituce reprezentuje EU nejlépe, nezná odpověď. Na vnitrostátní úrovni se Parlament umístil jako nejčastěji uváděná instituce ve všech členských státech (avšak ve Spojeném království jej předčila odpověď nevím ). Nejčastěji uváděn je na Slovensku (67 %) a v Chorvatsku (57 %) a nejméně často ve Spojeném království (36 %) a v Lotyšsku (44 %). Parlament byl uváděn nejčastěji rovněž ve všech sociodemografických kategoriích. B. IDENTITA, PŘÍSLUŠNOST A TEMPO INTEGRACE 1. Prvky evropské identity Respondenti byli dotázáni, jaké jsou pro ně hlavní konstitutivní prvky evropské identity. Hlavním konstitutivním prvkem evropské identity jsou v očích Evropanů hodnoty demokracie a svobody, jejichž výskyt v odpovědích v 22 členských státech roste. Výsledky na úrovni EU28 ukazují výrazné posílení hodnot demokracie a svobody v odpovědích (47 %, +7 oproti červnu 2013), které se nyní umístily před jednotnou měnou (40 %, 2). Na třetím místě se umístila kultura (28 %), po které následují dějiny (24 %), úspěchy evropského hospodářství (20 %) a zeměpis (18 %). U zeměpisu poznamenejme, že výskyt tohoto prvku v odpovědích v 25 členských státech klesá. Na vnitrostátní úrovni konstatujeme, že hodnoty demokracie a svobody v odpovědích posilují ve většině členských států, přičemž nejvyšší nárůst oproti červnu 12

13 2013 je +17 procentních bodů v Nizozemsku (65 %), +16 bodů v Belgii (57 %) a +15 bodů ve Finsku (60 %). Poznamenejme rovněž, že nejčastěji jsou uváděny v severní části EU, a to v 69 % ve Švédsku, 67 % v Německu, 65 % v Nizozemsku, 63 % v Dánsku a 60 % ve Finsku. Naproti tomu nejméně často jsou uváděny v zemích, které nejsilněji zasáhla krize: ve Španělsku 30 % (+1), Řecku 34 % (+5), Itálii 37 % ( 2), na Kypru 43 % ( 3), v Irsku 45 % (+11), kdy všechny tyto země se umístily pod průměrnou hodnotou pro celou EU, která činí 47 %. Jednotná měna euro představuje jasný faktor identity, neboť výskyt tohoto prvku v odpovědích v členských státech eurozóny s výjimkou Portugalska (39 %) dosáhl hodnot nad průměrem celé EU (40 %). 2. Příslušnost k Evropské unii Příslušnost k Evropské unii vnímá jako dobrou věc rostoucí většina Evropanů, a to poprvé také včetně zemí, které nepatří k eurozóně. 54 % (+4 oproti červnu 2013) Evropanů má za to, že příslušnost k EU je dobrá věc. 29 % ( 2) Evropanů se domnívá, že není ani dobrá, ani špatná. Že to je špatná věc, se domnívá 14 % ( 3) Evropanů. Pokud jde o vnitrostátní úroveň, nejčastěji se domnívají, že příslušnost k EU je dobrá věc, lidé dotázaní v Lucembursku (83 %, +12 oproti červnu 2013), Německu (72 %, +4) a Belgii (70 %, +6). Nejvýraznější vývoj této odpovědi v čase jsme zaznamenali v Estonsku a Rumunsku, kdy v obou případech ji uvádí 68 %, respondentů, což je nárůst o 13 procentních bodů, v Lucembursku (83 %, +12), Španělsku (59 %, +12), Portugalsku (46 %, +10) a Polsku (63 %, +10). Naproti tomu ze zemí, v nichž se respondenti nejčastěji domnívají, že příslušnost k EU je špatná věc byly dvě první těžce zasaženy krizí, avšak podíl této odpovědi stagnuje či klesá jde o Řecko (30 %, =) a Kypr (30 %, 6). Stagnace panuje také ve Spojeném království (27 %, =) a mírný nárůst v Rakousku (23 %, +2). Pokud jde o sociodemografické kategorie, lidé, kteří příslušnost k EU hodnotí nejpříznivěji, jsou stejně jako v minulosti spíše muži, mladí lidé, lidé s vyšším vzděláním a lidé spadající do privilegovaných socioprofesních kategorií. 13

14 3. Tempo integrace Evropské unie V otázce na tempo integrace se měli Evropané vyslovit ke dvěma alternativám: je lépe se zintenzivňováním společné evropské politiky v některých významných oblastech počkat na to, až budou připraveny všechny země, anebo k tomu přistoupit bez čekání na ty, které připraveny nejsou? Čím dál více Evropanů (téměř každý druhý) má za to, že je žádoucí počkat, až budou připraveny všechny členské státy, a teprve poté zintenzivnit vypracovávání nových společných politik. Respondentů, kteří odpovídají takto, je nejvíce v zemích, které zasáhla nejsilněji krize. Výsledky tak ukazují, že téměř polovina Evropanů (49 %, +3) by raději počkala, až budou na pokroky v integraci připraveny všechny členské státy, zatímco pro to, aby se v integraci pokračovalo ve skupině několika států, které by nemusely čekat na všechny, se vyslovilo 39 % ( 4) respondentů. Pokud jde o vnitrostátní úroveň, nejčastěji se pro čekání na připravenost všech členských států před zintenzivněním nových společných politik vyslovují respondenti v zemích nejsilněji zasažených krizí: v Portugalsku (70 %, =), Řecku (62 %, +4), Španělsku (61 %, +3), na Kypru (60 %, -2) a v Irsku (53 %, +5). Naproti tomu druhou možnost (nečekat) preferují nejčastěji respondenti v Nizozemsku (61 %, +3), Slovinsku (54 %, +1) a v Litvě a Rakousku (52 %, +7 resp. = ve srovnání s červnem 2013). C. HLAS EVROPSKÝCH OBČANŮ 1. Můj hlas má váhu Mají evropští občané dojem, že jejich hlas má váhu jak na úrovni jejich země, tak na úrovni EU? Výsledky ukazují, že tento pocit je v prvním případě silnější než v druhém. a. Můj hlas má váhu v mé zemi Od června 2013 se podíl Evropanů, kteří mají za to, že jejich hlas má v jejich zemi váhu, nezměnil a zůstává na hodnotě 58 % (=), zatímco opačný dojem má 39 % ( 1) respondentů. 14

15 b. Můj hlas má váhu v EU To, že má jejich hlas váhu v EU, si v listopadu a prosinci 2014 myslelo 41 % (+2) Evropanů. Konstatujme, že krátce po volbách v roce 2009 tento podíl činil 38 %. Přestože Evropanů, kteří mají za to, že jejich hlas v EU nemá váhu, je stále většina, jejich podíl poslední dva roky klesá (53 %, 4 od června 2013). Pokud jde o vnitrostátní úroveň, u této otázky se mezi jednotlivými státy objevují velké rozdíly, které dosahují až 54 procentních bodů. Respondentů, kteří mají pocit, že v EU jejich hlas má váhu, je nejvíce ve Švédsku (74 %, +10), Dánsku (62 %, =), Lucembursku (59 %, +6), Belgii, Nizozemsku a Chorvatsku (58 %, 2, resp. +9 a +1) a v Německu (57 %, +5). Názor, že jejich hlas nemá v EU váhu, je naproti tomu nejvíce zastoupen mezi respondenty v Řecku (7 8%, -3), na Kypru (75 %, 5), v České republice, Španělsku a Itálii (68 %, 4, resp. = a +2) a v Portugalsku (66 %, 1). 2. Uvedení nové Komise do úřadu Bylo důležité zjistit názor Evropanů na první případ, kdy na základě Lisabonské smlouvy Evropský parlament zvolil předsedu Evropské komise. Ukazuje se, že jasná většina respondentů ve všech členských státech má za to, že volba předsedy a Evropské komise jako takové na základě výsledků evropských voleb znamená z hlediska evropské demokracie pokrok. Na evropské úrovni tak tento názor sdílí 63 % respondentů, a to oproti 18 %, kteří tento názor nesdílejí, a 19 %, kteří nemají na věc názor. Pokud jde o vnitrostátní úroveň, nejvíce se k tomuto názoru kloní respondenti v Lucembursku (81%). Nejsilnější nesouhlas s tímto názorem naopak vyslovují respondenti ve Spojeném království (28 %). Nejvíce respondentů, kteří nemají na věc názor, je v Estonsku (35 %). D. PRIORITNÍ POLITIKY A HODNOTY 1. Prioritní politiky Nejdůležitější politikou, kterou má Evropský parlament vést přednostně, je nadále v 25 členských státech boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, přičemž tato odpověď setrvale posiluje. Nejvýznamnější nárůst v odpovědích jsme zaznamenali u 15

16 otázek imigrace a boje proti terorismu, u nichž se objevují nové rozdíly mezi členskými státy. Je tomu tak rovněž, pokud jde o bezpečnostní a obrannou politiku. Na evropské úrovni zůstává politikou, která by měla být vedena přednostně, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě (54 %, +3 od června 2013), který je nejčastěji uváděn ve 25 členských státech. V Dánsku a Švédsku jej však předstihl boj proti změně klimatu a v Estonsku bezpečnostní a obranná politika, která EU umožňuje čelit mezinárodním krizím. Na druhém místě se po nějaké době umístila znovu koordinace hospodářské, rozpočtové a daňové politiky (31 %, +1), která odsunula na třetí místo zlepšení ochrany spotřebitelů a veřejného zdraví (30 %, -3). O 4 procentní body oproti červnu 2013 si dále polepšil boj proti terorismu za současného dodržení svobod jednotlivce (29 %). Bezpečnostní a obrannou politiku, která EU umožňuje čelit mezinárodním krizím, vidí jako prioritu 27 % (+1) respondentů a následuje imigrační politika koordinovaná se zeměmi původu, u níž došlo k nejsilnějšímu nárůstu odpovědí (25 %, +6). Je zajímavé, že na témata spojená s imigrací, bojem proti terorismu a bezpečnostní a obrannou politikou má zjevný vliv aktuální evropské a světové dění a v některých členských státech se v této věci objevují nové rozdíly. Pokud jde o vnitrostátní úroveň, dvě hlavní politiky (imigrace a boj proti terorismu) posilují v 19 členských státech, z nichž v 16 posilují obě zároveň. Jak jsme konstatovali již ve výzkumu po volbách v roce 2014, téma imigrace posiluje v některých zemích velmi výrazně, a sice např. v Itálii (36 %, +20), na Maltě (44 %, +17) a ve Švédsku (32 %, +13). Uvádění boje proti terorismu posiluje nejvíce v Polsku (29 %, +13), České republice (35 %, +11), na Maltě (31 %, +11) a v Rakousku (27 %, +10). Pokud jde o bezpečnostní a obrannou politiku, tato odpověď velmi pravděpodobně odráží situaci na Ukrajině, v 15 členských státech posiluje a v některých z nich především v pobaltských státech dokonce rekordním způsobem: +21 procentních bodů v Litvě (38 %), +19 v Estonsku (45 %) a +13 v Lotyšsku (35 %). Povšimněme si také nárůstu o 16 procentních bodů v Nizozemsku (34 %) a naopak poklesu o 18 procentních bodů v Rumunsku (29 %). 16

17 2. Hodnoty, které by měl Evropský parlament hájit především Od června 2013 velmi posílila odpověď ochrana lidských práv (60 %, +6). Posílily rovněž dvě další hodnoty, a sice rovnost mužů a žen (36 %, +3) a svoboda projevu (34 %, +1). Je důležité poznamenat, že jedinou hodnotou, jejíž podíl v odpovědích v celé EU klesá, je solidarita mezi členskými státy EU (30 %, 3). Tato odpověď oslabila ve 20 členských státech. Je třeba rovněž zdůraznit, že uvádění solidarity EU s nejchudšími zeměmi světa posílilo o 2 procentní body na 22 %, avšak v dlouhodobém horizontu oslabilo, neboť tato odpověď od října 2007 ztratila 10 procentních bodů. Dialog mezi kulturami a náboženstvími za poslední tři roky uvádí setrvale 20 % respondentů, avšak ve srovnání s říjnem 2007 se jedná o 8% oslabení. E. MÁ EVROPSKÁ UNIE PŘIDANOU HODNOTU? Poprvé byla Evropanům v Eurobarometru Evropského parlamentu položena otázka, jaká by byla situace jejich země, kdyby nebyla součástí EU. U různých oblastí se měli vyjádřit k tomu, zda by na tom jejich země byla lépe, hůře, nebo ani lépe, ani hůře. Šlo o následujících 15 oblastí: obchod, zaměstnanost, vědecký výzkum, zahraniční politika, vzdělávání, zemědělství, imigrace, zdravotnictví, rovnost pohlaví, životní prostředí a boj proti změně klimatu, průmysl, inflace a životní náklady, energetika, hospodářství a ochrana osobních údajů. V jedenácti oblastech mají Evropané za to, že by na tom jejich země byla bez EU hůře. Avšak ve třech oblastech se jejich názory velmi rozcházejí: inflace a životní náklady (34 % uvádí hůře mimo EU a 33 % lépe mimo EU), imigrace (33 % hůře a 32 % lépe ), zemědělství (36 % hůře a 34 % lépe ). Ve čtyřech oblastech zvolila největší část respondentů odpověď ani lépe, ani hůře : rovnost pohlaví (46 %), zdravotnictví (37 %), vzdělávání a ochrana osobních údajů (v obou případech 35 %). 17

18 I. EVROPSKÝ PARLAMENT A. INFORMACE O EVROPSKÉM PARLAMENTU 1. Zmínka v médiích 1) Průměr EU 18

19 2) Vnitrostátní výsledky 19

20 3) Národní vývoj 20

21 2. Pocity z informovanosti o činnosti Evropského parlamentu 1) Průměr EU 21

22 2) Vnitrostátní výsledky 22

23 3) Národní vývoj * ON = otázka nepoložena. Otázka nebyla v předcházejícím průzkumu v této zemi položena. 23

24 B. PŘEDSTAVA O EVROPSKÉM PARLAMENTU A JEHO ROLE 1. Obecná představa o Evropském parlamentu 1) Průměr EU 24

25 2) Vnitrostátní výsledky 25

26 3) Národní vývoj 26

27 2. Role Evropského parlamentu 1) Průměr EU 27

28 2) Vnitrostátní výsledky 28

29 3) Národní vývoj 29

30 C. ZNALOST EVROPSKÉHO PARLAMENTU 1. Způsob, jakým Evropský parlament pracuje 1) Průměr EU 30

31 2) Vnitrostátní výsledky 31

32 3) Národní vývoj 32

33 2. Způsob, jakým se přijímají rozhodnutí Evropského parlamentu 1) Průměr EU 33

34 2) Vnitrostátní výsledky 34

35 3) Národní vývoj 35

36 3. Celkové znalosti o Evropském parlamentu 1) Průměr EU 36

37 2) Vnitrostátní výsledky a. Členové Evropského parlamentu jsou voleni přímo občany každého členského státu 37

38 b. Na úrovni EU musí být evropské zákony (směrnice a nařízení) přijaty společně Evropským parlamentem a členskými státy 38

39 c. Rozpočet EU je stanovován společně Evropským parlamentem a členskými státy 39

40 d. Každý členský stát má stejný počet členů v Evropském parlamentu 40

41 3) Národní vývoj 41

42 II. EVROPANÉ A EVROPSKÁ UNIE A. IDENTITA, ČLENSTVÍ A RYCHLOST EVROPSKÉ INTEGRACE 1. Aspekty důležité pro pocit evropské identity 1) Průměr EU 42

43 2) Vnitrostátní výsledky 43

44 3) Národní vývoj Uvedeny první čtyři položky 44

45 2. Členství v Evropské unii 1) Průměr EU 45

46 2) Vnitrostátní výsledky 46

47 3) Národní vývoj 47

48 3. Rychlost evropské integrace 1) Průměr EU 48

49 2) Vnitrostátní výsledky a. Počkat na to, až na to budou připraveny všechny členské státy 49

50 b. Tak učinit bez čekání na ostatní členské státy 50

51 3) Národní vývoj 51

52 4. Instituce, která nejlépe reprezentuje EU 1) Průměr EU 52

53 2) Vnitrostátní výsledky 53

54 3) Národní vývoj 54

55 B. HLAS EVROPSKÝCH OBČANŮ 1. Můj hlas má váhu 1.1 Můj hlas má v České republice váhu 1) Průměr EU 55

56 2) Vnitrostátní výsledky 56

57 3) Národní vývoj 57

58 1.2 Můj hlas má v Evropské unii váhu 1) Průměr EU 58

59 2) Vnitrostátní výsledky 59

60 3) Národní vývoj 60

61 2. Nominace nové Komise 1) Průměr EU 61

62 2) Vnitrostátní výsledky 62

63 3) Vnitrostátní výsledky 63

64 C. POLITICKÉ PRIORITY A HODNOTY 1. Upřednostňované politiky 1) Průměr EU 64

65 a. Uvedeno prvních šest položek 65

66 b. Uvedeno posledních šest položek 66

67 2) Vnitrostátní výsledky 67

68 3) Národní vývoj Uvedeno prvních šest položek 68

69 2. Hodnoty Evropského parlamentu 1) Průměr EU 69

70 70

71 2) Vnitrostátní výsledky 71

72 3) Národní vývoj Uvedeno prvních šest položek 72

73 D. VÝHODY ČI NEVÝHODY ČLENSTVÍ V EU 1) Průměr EU 73

74 2) Vnitrostátní výsledky a. Zemědělství 74

75 b. Inflace a životní náklady 75

76 c. Imigrace 76

77 d. Zaměstnanost 77

78 e. Ekonomika 78

79 f. Zdraví 79

80 g. Vzdělávání 80

81 h. Průmysl 81

82 i. Ochrana osobních údajů 82

83 j. Obchod 83

84 k. Energetika 84

85 l. Zahraniční politika 85

86 m. Životní prostředí a boj proti změně klimatu 86

87 n. Rovnost žen a mužů 87

88 o. Vědecký výzkum 88

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění Brusel XX. října 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Parlamentometr 2015 Část 1 Hlavní výzvy pro EU, migraci

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje: časté otázky

Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje: časté otázky MEMO/11/680 V Bruselu dne 11. října 2011 Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje: časté otázky Co je to fakultativní společná evropská právní úprava prodeje? Spotřebitelé a podniky zejména

Více

EU základní informace

EU základní informace EU základní informace Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 14. schůze konané dne 12. dubna 2007 k Zelené knize K Evropě bez tabákového kouře: Možnosti

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

Povolební studie 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

Povolební studie 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALYTICKÁ SYNTÉZA Rozsah: EU-28 Respondenti: 27 331

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_355 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva VYBRANÁ TÉMATA Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva Obsah Úvod... 3 Příloha I... 5 Prameny:... 6 Vybraná témata č. 3/2016 únor 2016 Autor: Josef Palán AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ: Název: Aplikace snížené

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M.

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M. Otázka: Mezinárodní vztahy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): M. studuje je věda o mezinárodních vztazích MV se začínají projevovat po 1.WW Formy mezinárodních vztahů Mezinárodní dohody a smlouvy

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248

ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248 ČESKÁ REPUBLIKA A FLASH EUROBAROMETER 248 Jedním z nejaktuálnějších a zároveň velmi varovných příkladů mezinárodního srovnání chování v kyberprostoru mezi Českou republikou a jinými zeměmi Evropské unie

Více

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ

ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/12 vydáno dne. 11. 12 ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ Velmi dobré vztahy ke Slovensku, ale také k severským a západoevropským státům i k našim

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

VY_32_INOVACE_DEP2_7

VY_32_INOVACE_DEP2_7 Název projektu: Za hranice všednosti Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0377 Škola: Gymnázium Kroměříž Autor: Mgr. Evžen Petřík Ročník: septima Tematický okruh: Moderní doba II. VY_32_INOVACE_DEP2_7

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 Červenec 2011 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry ČSN EN 14055 91 4640 WC and urinal flushing cisterns Réservoirs de chasse d,eau pour WC et urinoirs

Více

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění 1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 1.1. EU Kids Online šetření Tato zpráva dává nahlédnout do základních zjištění z nového unikátního šetření navrženého a uskutečněného podle přesných standardů, daných EU Kids Online

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 8 červenec 2013 Ročník XVI., měsíčník, 29. 8. 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,09 Kč/ks M... 1,49

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Souhrn. Zpráva ESPAD za rok 2007 Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských

Souhrn. Zpráva ESPAD za rok 2007 Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských Souhrn Zpráva ESPAD za rok Užívání návykových látek mezi studenty v 35 evropských zemích CS Právní upozornění Tato publikace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 920 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o omezení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně

Více

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva Ing. Erika Urbánková, PhD. Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Katedra managementu

Více

Parlament České republiky. Senát. 6. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 6. funkční období Parlament České republiky Senát 6. funkční období 2008 N á v r h senátora Jana Horníka senátního návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních

Více

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP IP/09/1375 V Bruselu dne 29. září 2009 Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP Evropská komise rozhodla, že bude požadovat zpět celkem 214,6 milionů EUR, jež neoprávněně

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.060.01; 91.160.10 Srpen 2012 Železniční aplikace Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů ČSN EN 13272 28 1511 Railway applications Electrical

Více

Schengen. 11.3.2009, Pardubice

Schengen. 11.3.2009, Pardubice Schengen 11.3.2009, Pardubice Schengen, Lucembursko 1 527 obyvatel, LAU II Počátky Schengenu uzavření tzv. Saarbrőckenské dohody, sjednána mezi SRN a Francií, 13.6.1984 důsledek protestůřidičů TIR proti

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.060 Leden 2011 Pšenice Stanovení sedimentačního indexu Zelenyho test ČSN EN ISO 5529 46 1022 idt ISO 5529:2007 Wheat Determination of the sedimentation index Zeleny test Blé

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti ČR Odbor energetické účinnosti a úspor únor 2016 verze 1 Národní akční plán energetické účinnosti ČR dle čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.040 Prosinec 2014 Klasifikace podmínek prostředí Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě Teplota a vlhkost vzduchu ČSN EN 60721-2-1 03 8900 idt IEC 60721-2-1:2013 Classification

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2005 Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků ČSN EN 14297 Květen 73 4211 Chimneys - Freeze-thaw resistance test method for chimney products Conduits de

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.080 Duben 2009 Ocelové statické skladovací systémy Přestavitelné paletové regály Tolerance, deformace a vůle ČSN EN 15620 26 9633 Steel static storage systems Adjustable pallet

Více

Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ

Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA SHRNUTÍ

Více

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu Zodpovězení otázek označených hvězdičkou * je povinné. Obecné otázky Stát Zvolte prosím zemi původu * Mimo EU Francie

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.91; 91.100.25 Listopad 2013 Pálené střešní tašky a tvarovky Definice a specifikace výrobku ČSN EN 1304 72 2684 Clay roofing tiles and fittings Product definitions and specifications

Více

Studie uživatelů modelu CAF

Studie uživatelů modelu CAF Studie uživatelů modelu CAF Úvod Vážené dámy, vážení pánové, Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, souvisejícího se Společným hodnotícím rámcem (model CAF). Cílem tohoto dotazníku

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.10; 11.160 Listopad 2011 Záchranné systémy Přeprava inkubátorů ČSN EN 13976-1 84 2130 Rescue systems Transportation of incubators Part 1: Interface conditions Systemes

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Rozpočet EU rozpočtové bilance

Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočet EU rozpočtové bilance Rozpočtové bilance určují, zda je příslušný stát čistým rozpočtovým plátcem nebo příjemcem. Rozhodnutí Rady z roku 1985 (Rada ES, 1985) vzešlé ze summitu Evropské rady ve

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Peugeot: 1 700 000 celosvětově vozů prodaných v roce 2012

Peugeot: 1 700 000 celosvětově vozů prodaných v roce 2012 TISKOVA ZPRAVA 9. ledna 2013 Peugeot: 1 700 000 celosvětově vozů prodaných v roce 2012 Nárůst počtu prodaných vozů mimo Evropu a pokračující přesun směrem k luxusnějším kategoriím vozů NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

Více