Druhý příchod Ježíše Krista - Seminář Stáže 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhý příchod Ježíše Krista - Seminář Stáže 2005"

Transkript

1 Druhý příchod Ježíše Krista - Seminář Stáže 2005 Charles Cooper BIBLICKÉ ZÁKLADY KE STUDIU POSLEDNÍCH ČASŮ I. TATO PROROCKÁ STUDIE ODPOVÍ NA 4 ZÁKLADNÍ OTÁZKY : Proč je Kristův pro křesťany tak důležitý? Které dvě události jsou přímo vázány na Kristův návrat? Opravdu zde bude skutečný? Podstoupí církev skrze antikrista velké? II. HERMENEUTIKA: POROZUMĚNÍ PÍSMŮM Dvě hlavní metody: 1. Alegorie (nepřímá) Čtenář co Písmo učí. 2. Přímá metoda (2K1:13) 1 Čtenář co Písmo učí. Jakou hermeneutiku bychom měli použít, abychom porozuměli proroctví? (příklad) Jak konkrétně Bůh vyučoval starozákonní Izraelity, aby rozuměli proroctví. (5M 18:20-22) Pět klíčů k přímé hermeneutice: 1. Rozumějte významu Písma v jeho maximálně, a významu. 2. Berte Písmo v. 3. Písmo Písmem (Ž 119:160). 4. Vyvraťte všechny Písma. 5. Hledejte časnou a vzdálenou proroctví v Písmu. Např. Zj církví

2 III. ČASOVÝ RÁMEC POSLEDNÍCH UDÁLOSTÍ V PÍSMU Základní starozákonní prorocký oddíl - Daniel 9:24-27 VELKÝ obraz Danielova 70. týdne ( Dan. 9:24 ) 1. Znamená 70 týdnů 70 týdnů? Dan 9:24a, 12:7b, Zj 12:14b, 13:5, 12:6 2. Jakou kontrolu nám Daniel dává? Dan 9:25-26, Neh 2:1, 8c 3. Během 70. týdne dojde ke třem věcem (Dan 9:24a) a. Ukončení Izraele. b. Konec izraelského. c. Dojde k oběti za Izraele. 4. Tři výhody po ukončení 70. týdne (Dan 9:24b) a. Přinese věčnou. b. Zapečetění vize a. c. Dojde k pomazání. 2 MALÝ obraz Danielova 70. týdne ( Dan 9:27) 1. Dvě poloviny 70. týdne : a. Uzavření zahajuje prvních 3 a 1/2 let (Dan. 9:27a) b. Porušení zahajuje druhých 3 a 1/2 let (Dan 9:27b, 2Te 2:3b-4, Zj 13:5) 2. Druhá polovina je Kristem popisována jako "velké soužení". (Mt 24:9, 21) 3. Druhou polovinu Daniel popisuje jako "dobu soužení". (Daniel 12:1) 4. Časový harmonogram zničení antikrista během 70. týdne (Daniel 12:11) a. Uprostřed týdne jsou zrušeny oběti (Dan 9:27a) b. Znesvěcující ohavnost začne uprostřed týdne. (Dan 9:27; Mt 24:15, 2Th 2:3b-4) 1260 dní +30 dní = dní. c. Tedy Armagedon přijde 30 dní po ukončení 70. týdne (Zj 19:20) 5. Království ve vztahu k Danielovu 70. týdnu. Začíná 45 dní po smrti antikrista (Dan 12:12) 1290 dní + 45 plus = dní 1260 dní ( 3 a 1/2 roku ) + 75 dní = dní.

3 6. Království tedy začíná 45 dní po zničení antikrista, nebo 75 dní po ukončení 70. týdne. IV. SOUČASNÉ POHLEDY NA POSLEDNÍ ČASY ZÁSADNÍ (velké) otázky 1. Debata nad 1000 let trvajícím miléniem (Zj 20:2-3, 4b-6) a. Alegoricky (ne doslova) nebo doslova? 2. Pozice nedoslovných výkladů milénia a. Předpoklad: Milénium by se nemělo doslova brát jako 1000-letá vláda Krista na zemi. Pohled amileniální 2. Pohled postmileniální 3. Doslovná pozice výkladu milénia Předpoklad: Milénium bude skutečnou 1000-letou vládou Krista na zemi. 1. Premileniální pohled (Zj 20:4b, 6b) MENŠÍ otázky Načasování vytržení ve vztahu k velkému soužení antikrista 3 1. Tři oblasti souhlasu: a. Církev bude vytržena (1.Te 4: 16-17) b. Boží hněv je přímo vázán na vytržení církve (2 Te 2:1-2) c. Církev bude Božího hněvu ušetřena (1Te 5:9) 2. Pohled před utrpením S počátkem na začátku 19. století Církev bude vytržena dříve než začne Danielův 70. týden Vytržení svatí se setkají s Kristem v oblacích a pokračují směrem nahoru do místa trůnu Božího v nebi Tato událost se může stát "kdykoli" Celý 70. týden je Boží hněv 3. Pohled uprostřed utrpení S počátkem ve 20. století Církev je vytržena uprostřed 70. týdne

4 Vytržení svatí se setkají s Kristem v oblacích a pokračují směrem nahoru do místa trůnu Božího v nebi Druhá polovina 70. týdne je Boží hněv 4. Pohled po soužení a. Základy pro tento pohled se nalézají v historickém premilenialismu b. Církev je vytržena na samém konci 70. týdne c. Vytržení svatí se setkají s Kristem v oblacích a ihned se vracejí s Kristem na zem, aby zničili antikrista a jeho vojska v bitvě u Armagedonu d. Církev je chráněna "skrze" Boží hněv, není "od něj" uchráněna 5. Pohled vytržení před hněvem a. Základy pro tento pohled jsou v historickém premilenialismu před rokem 325 po Kristu b. Církev je vytržena během velkého soužení antikrista, někdy během druhé poloviny 70. týdne c. Velké soužení je "Satanovým hněvem." Události, které následují po vytržení jsou "Božím hněvem d. Boží vyvolení jsou tedy během vytržení zachráněni od satanova hněvu a zlí, kteří zůstanou, budou zničení Božím hněvem 6. Je pohled na vytržení před hněvem novým pohledem? Posuďte postavení časných církevních otců 4 (1) Justin mučedník (2) Pastor Hermes (3) Iréneus (4) Hippolytus (5) Tertulián (6) Učení 12 apoštolů Podívejte se na to, co napsali známí teologové, když se začaly objevovat různé pohledy. (1) G. Campbell Morgan (2) Charles Spurgeon (3) Samuel P. Tregelles V. VAŠE ZODPOVĚDNOST VE VZTAHU K DRUHÉMU KRISTOVU PŘÍCHODU A. Jaký by měl být náš postoj ve vztahu k druhému příchodu Krista? (2Pt 3:3-4, 7, 7-13) B. Jakým druhem lidí bychom měli být? (2Te 1:5, Lk 21:36 ) C. Jakým druhem lidí bychom neměli být? (1J 2:28) D. Boží zaslíbení všem, kdo jsou věrní! ( 1J 3:2-3, Zj 21:7-8)

5

6 BIBLICKÉ ZÁKLADY PODPORUJÍCÍ POHLED VYTRŽENÍ PŘED HNĚVEM I. ROZMLUVA NA OLIVETSKÉ HOŘE A. Kdo je autorem rozmluvy na Olivetské hoře? Je to Kristova instrukce dána Jeho učedníkům, jež se týká událostí posledních časů (Mt 24:3). B. Osnova rozmluvy na Olivetské hoře, týkající se událostí posledních časů 1. Velký pohled - Mt 24: Malý pohled - Mt 24: Závěr - Mt 24:29-31 C. Je rozmluva na Olivetské hoře zapsána v Mt 24. kapitole určena pro Izrael, církev nebo pro obě skupiny? 1. Matouš je jediné evangelium, které používá pojem "církev" (Mt 16:18;18:16-17; 26: 26-27) 2. Kontext rozmluvy na Olivetské hoře je opakován v "pohanských" evangeliích (Mk 13:4-6, Lk 21:7-8) 3. Adresáti rozmluvy na Olivetské hoře představovali jak církev, tak i Izrael. (Mt 28:20, Ř 11:1, 5, 7, Sk 1:8) 5 4. Kristus přikázal, aby "učedníci ze všech národů" byli vyučováni, aby "zachovávali všechno, co jim přikázal " ( Mt 28:20) 5. "Konec časů" je ukončení učedníkovy služby (Mt 24:3, 28:19-20, 13:39-40) 6. Proto rozmluva na Olivetské hoře se dá aplikovat na církev. II. KNIHA ZJEVENÍ A. Kdo je autorem knihy Zjevení? Je to Kristova instrukce pro Jeho služebníky týkající se událostí posledních časů (Zj 1:1). B. Tématické srovnání Rozmluva na Olivetské hoře se zabývá příchodem Krista a Božího hněvu (Mt 24:3) Kniha Zjevení se zabývá příchodem Krista a Božího hněvu (Zj 17, 6:16-17) C. Tedy, Protože, Kristus je autorem knihy Zjevení a rozmluvy na Olivetské hoře a protože oba úseky dávají instrukce, které se týkají příchodu Krista a Božího hněvu, závěr: Oba záznamy by se měly navzájem doplňovat. D. Velký svitek Zjevení ( Zj 5:2) 1. Jen Kristus smí otevřít tento svitek ( Zj 5:5) 2. Všech 7 pečetí musí být rozlomeno dříve, než bude svitek otevřen (Zj 5:1)

7 III. ROZLOMENÍ PEČETÍ VE ZJEVENÍ VE SROVNÁNÍ S ROZMLUVOU NA OLIVETSKÉ HOŘE A. Oba záznamy začínají varováním (Zj 1:3, Mt 24:4) B. První pečeť je rozlomena Objevuje se falešný mesiáš - antikrist (Zj 6:1-2, Mt 24:5) C. Druhá pečeť je rozlomena Války (Zj 6:3-4, Mt 24:6) D. Třetí pečeť je rozlomena Hladomory a zemětřesení (Zj 6:5-6, Mt 24:7-8) E. Čtvrtá pečeť je rozlomena Smrt - velké utrpení antikrista (Zj 6:7-8, 13:4,7, 13:11-12,15 Mt 24:9) a) Jakými prostředky bude antikrist pronásledovat ty, kteří ho odmítnou uctívat? (Zj 6:8) Mečem, hladomorem, morem a šelmami. 6 b) Čí hněv představuje antikristovo pronásledování svatých? Boží nebo satanův? (Zj 12:12, 13:2b, 4a, 2Te 2:9) F. Pátá pečeť je rozlomena Křik těch, kteří jsou mučeni satanovým hněvem (Zj 6:9-11, Mt 24:10,12, MK 13:11-12) G. Šestá pečeť je rozlomena Znamení zahajující Den Páně (Zj 6:12-14, Mt 24:3, 29) Reakce světa na znamení slunce, měsíce a hvězd (Zj 6:15-17, Iz 2:19) Samotný Pán bude vyvýšen (Iz 2:17b) 1. Co je to Den Páně? (Zach 1:14-15, 18) 2. Na jaké znamení podle Starého zákona zahájí Den Páně? (Jl 3:14-16) 3. V jakém pořadí se podle Starého zákona odehrají tyto události? (Jl 2:31) 4. Jaký jiný termín Nového zákona popisuje Den Páně? (Mt 13:30, 38-40) 5. Kdy je rozlomena šestá pečeť? Kdy je "ukráceno" velké utrpení? (Mt 24:15, 21-22, 29)

8 6. Co znamená "ukrácený"? Koloboo znamená " amputovat" (Mt 24:21, 2Sam 4:12 - LXX) Antikristovo pronásledování Božích vyvolených bude "ukráceno", ne antikristova "autorita vládnout". 7. Pokud je šestá pečeť znamením Dne Páně, co se pak stane podle rozmluvy na Olivetské hoře? Vytržení Božích vyvolených (Mt 24:29-31) H. Vytržení církve zaslíbeno Bůh slíbil, že vysvobodí svou církev dříve, než začne Jeho hněv (1 Te 1:10, 5:9). I. Vytržení církve prorokováno Popsáno Kristem -Mt 24:27, Popsáno Pavlem - 1Tes 4:15-17, 1 K 15:51-52 Popsáno Janem - J 14:2-3 J. Vytržení církve paralela Podobně jako za dnů Noe zahájí záchrana spravedlivých Boží hněv. (Mt 24:37-39, 1M 7:13, 17:2, 2Te 1:6-8) K. Pokud je šestá pečeť znamením Dne Páně, co nám kniha Zjevení říká, že se stane potom? 7 Příchod Božích vyvolených v nebi - (Zj 7:9, 13-14) L. Jak můžeme vědět, že veliký zástup lidí je církev? (Zj 7:9;5:9) M. Dává nám Pavlovo vyučování Korintských nějaké vodítko? (1K 15:51-52) N. Tady je náš nejlepší klíč: Kdy obdrží vytržený svatý své vzkříšené tělo? O. Mají lidé v tom velkém zástupu těla? (Zj 7:9) P. Po které pečeti přichází tento velký zástup do nebe. - Po šesté pečeti. Q. Co se odehrává během otevření šesté pečeti? Znamení konce věků, které zkrátí veliké utrpení antikrista. R. Odkud tento "veliký zástup" přijde? (Zj 7:13-14) Tedy, 1. Pokud šestá pečeť ve Zjevení šesté kapitole je znamením Dne Páně a

9 2. veliký zástup ve Zjevení sedmé kapitole je vytržená církev, 3. co musí pak představovat sedmá pečeť v osmé kapitole Zjevení? S. Sedmá pečeť je rozlomena Začíná Den Páně (Zj 8:1-6, 2P 3:3-7, Mt 24:37-39) Vytržení a hněv ve stejný den (Lk 17:26-27, 30) Rozmluva na Olivetské hoře kombinuje obojí (Mt 24:3, 27, 29-31) Pavel kombinuje obojí ( 1Te 4:17; 5:1-2, 2Te 2:1-2) Petr kombinuje obojí (2P 3:3, 10-12) Pavlovo potvrzení týkající se načasování Kristova návratu a "našeho shromáždění k Němu" ( 2Te 2:1-4, 8-9) Nejprve přijde odpadnutí od víry (v. 3) Při zjevení se antikrista (toho bezbožníka) (v. 3) Když usedne v chrámu (v. 4) A požaduje uctívání od světa (v. 4) Když se zjeví Kristus, Bůh zachrání své vlastní a potrestá ty, kteří přetrvají během Dne Páně (v. 8) IV. NAŠE ZODPOVĚDNOST A. Jak bychom tedy měli žít? ( 1Te 5:1-6, 2P 3:10-12 ) 8 DEN PÁNĚ I. DEN PÁNĚ A. Sk 17:11 B. Přehled událostí: Směrem ke Dni Páně Šestá pečeť - (Zj 6:17) Vytržení - ( Mt 24:29-39; Zj 7:9 ) Časování - (Zj 7:14)

10 Další událost -( 2Te 2:1-2, 1Te 5:1-2) Otevření sedmé pečetě - ( Zj 8:1-2, 5a; 2P 3:7, 10 ) II. POČÁTEK BOŽÍHO HNĚVU - SEDM POLNIC SOUDU První polnice soudu Třetina země je sežehnuta - (Zj 8:7) Druhá polnice soudu Třetina slaných vod je zkažena - (Zj 8:8-9) Třetí polnice soudu Třetina sladkovodních zdrojů je zkažena - (Zj 8:10-11) Čtvrtá polnice soudu Třetina slunce, měsíce a hvězd je zasažena - (Zj 8:12) Pátá polnice soudu Pět měsíců trápení bez smrti - (Zj 9:1; 3,5,10) Šestá polnice soudu Třetina lidstva je zabita - (Zj 9:13-15, 17-18) 9 III. MEZI SOUDY ŠESTÉ A SEDMÉ POLNICE A. Tři větší události nastanou dříve než začne soud sedmé polnice: 1. První: Smrt dvou svědků - (Zj 11:7) Kdo jsou tito svědkové? ( Mal 4:4-6, Mt 17:1-3) Co dělají? (Zj 11:6) Jak dlouho prorokují? (Zj 11:3) a dní je buď první nebo druhá polovina 70. týdne Posuďte kontext : (Zj 11:2b; 13:5) 2. Druhá: Spasení Izraele a. Co je to tajemství? (Zj 10:7; Ř 11:25-26; Dan 9:24a; Zach 13:8-9) b. Jak brzo po ukončení 70. týdne bude Izrael spasen? (Oz 5:15-6:2) 3. Třetí: Vzkříšení těchto dvou svědků

11 a. Za jak dlouho poté, co bude Izrael spasen, budou vzkříšeni tito dva svědkové. (Zj 1:11-12) IV. VÝZNAM TŘECH BĚDA A. První "běda" je vyřčeno po soudu páté polnice (Zj 9:1a,12) B. Druhé "běda" je vyřčeno poté, co jsou vzkříšeni dva svědkové. 3,5 dní po jejich smrti (Zj 1:7, 11a,14) C. Dva svědkové dokončují svou službu po 1260 dnech, po druhé polovině 70. týdne. (Zj 1:3) D dní, 42 měsíců a "čas, časy a polovina času", to vše jsou odkazy na druhou polovinu 70. týdne. Dan 7:25 Dan 12:7 Zj 11:2-3 Zj 12:6,14 Zj 13:5 E. Tito dva svědkové zmírají po konci šesté polnice, dříve než začne polnice sedmá (Zj 9:13, 11:14-15) F. Tedy třetí "běda" musí nastat po konci 70. týdne: Po smrti a zmrtvýchvstání dvou svědků (Zj 11:7, 14) 10 Dříve než zatroubí sedmá polnice (Zj 11:14-15) Obojí představuje konečný Boží hněv Zj 11:18a/d Zj 15:5-7 Zj 16:1 G. Význam tří "běda" 1. Šestá polnice je konečná událost 70. týdne 2. Konečný Boží hněv přijde během dalších 30-ti dní 3. Bitva u Armagedonu proběhne na konci 30-ti dní. Dan 12:11 Zj 19:11, 15,20 H. Tedy troje "běda" dokazuje, že - pečetě, soudy polnic a soudy nádob a bitva u Armagedonu - mohou být pojaty postupně, tak jak to požadují pravidla jazyka.

12 V. SOUD POSLEDNÍ POLNICE A. Soud sedmé polnice: Satanova vláda nad zemí je ukončena - (J 12:31) Království světa se vrátí zpět všemohoucímu Bohu (Dan. 9:24, Zj 11:15-17) Zahajuje soud nádob, konečný Boží hněv (Zj 11:18-19, 16:1) VI. KONEČNÝ BOŽÍ HNĚV SOUDY NÁDOB A. Zjevení 15:1 B. Proč je konečný Boží hněv vylit z nádob? Poznámka z knihy The Sign. 1. Soud první nádoby Zhoubné rány na všech následovnících antikrista - (Zj 16:2) 2. Soud druhé nádoby Všechna moře se slanou vodou jsou zkažena - (Zj 16:3) 3. Soud třetí nádoby Všechny zdroje čerstvé vody jsou zkaženy - (Zj 16:4) 4. Soud čtvrté nádoby Veškeré lidstvo je spáleno plamenem - (Zj 16:8-9) 5. Soud páté nádoby Temnota nad celým královstvím šelmy (od parného horka k chladné temnotě) - (Zj 16:8-9) Soud šesté nádoby Armády antikrista se shromažďují k bitvě na rovině Megida - (Zj 16:12-14,16) 7. Soud sedmé nádoby Úplné zničení povrchu země (Zj 16:17a, 20-21) Konečná bitva u Armagedonu (19:11-16, 19-21) C. JE DOKONÁNO! (Zj 16:17) D. Nové nebe a nová zem - (Zj 21:1-2)

13 VII. BOŽÍ ZASLÍBENÍ PRO JEHO VĚRNÉ NÁLEDOVNÍKY A. Zaslíbení pro ty, kdo zvítězí - (Zj 21:6-7) B. Místo k přebývání pro vytržené svaté - (Zj 16:8-9) C. Místo k přebývání pro ty, kteří přežili z národa Izraele Království Boží na zemi (Iz 65:17-19, 24-25; Ez 34:23-24) 12

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Harrington, Wilfrid J. Kniha Zjevení

Více

12-PLUS Zjevení 12. kapitola. Ktož sú boží bojovníci

12-PLUS Zjevení 12. kapitola. Ktož sú boží bojovníci 12-PLUS Zjevení 12. kapitola Ktož sú boží bojovníci ÚVOD: V tomto dodatku se soustředíme na pochopení 12. kapitoly knihy Zjevení. Krátká osnova: 1. Struktura a kontext 2. Výklad symbolů 1. Struktura a

Více

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16)

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) Boží hněv se zjevuje z nebe V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty tři verše, které máme dneska před

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Mrtví v Kristu (1Te 4,13 18)

Mrtví v Kristu (1Te 4,13 18) Týden od 19. do 25. srpna 8 Mrtví v Kristu (1Te 4,13 18) Základní verš Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. (1Te 4,16)

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Ježíš učitel misie. Texty na tento týden 2Tm 1,8.9; L 2,25 32; Mt 5,13.14; 15,24; 28,16 20

Ježíš učitel misie. Texty na tento týden 2Tm 1,8.9; L 2,25 32; Mt 5,13.14; 15,24; 28,16 20 Týden od 9. do 15. srpna 7 Texty na tento týden 2Tm 1,8.9; L 2,25 32; Mt 5,13.14; 15,24; 28,16 20 Základní verš Ježíš jim znovu řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. (J 20,21) Podle

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Beránek. Starozákonní Beránek

Beránek. Starozákonní Beránek Beránek Ježíš Kristus je v řeckých Písmech popisován také jako Syn člověka a Beránek. Oba pojmy zůstanou zahalené tajemstvím, pokud neporozumíme jejich obsahu, významu a souvislostem, které dávají těmto

Více

Dogmatické učení KSP. Příloha č. 2. Bůh. Bůh Otec

Dogmatické učení KSP. Příloha č. 2. Bůh. Bůh Otec Příloha č. 2 Dogmatické učení KSP Starší KSP si uvědomují, že jakékoliv dogmatické tvrzení je jen mylný lidský pokus shrnout a uspořádat bohatství neomylného Božího zjevení. Následující dokument je definicí

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

Totožnost 24 starších

Totožnost 24 starších Totožnost 24 starších Úvod V prorockých obrazech popsaných ve čtvrté, páté, sedmé, jedenácté, čtrnácté a devatenácté kapitole knihy Zjevení se objevuje dvacet čtyři starších (presbyteros), kteří jsou přítomni

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. Co očekávali Židé?

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. Co očekávali Židé? BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ Co očekávali Židé? Až se naplní tvé dny a ty odejdeš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku z tvých synů a upevním jeho království. Ten mi vybuduje dům a já upevním jeho trůn

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

BUDOUCNOSTI. Grafický přehled budoucích událostí

BUDOUCNOSTI. Grafický přehled budoucích událostí Grafický přehled budoucích událostí Bible nás neponechává v nejistotě ohledně budoucnosti. Ukazuje nám křesťanům, co nás osobně čeká a jak to bude na zemi dále. Důležité události, které se stanou: uchvácení

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

I. STRUKTURA 7.KAPITOLY

I. STRUKTURA 7.KAPITOLY V zajetí tradice 08 ÚVOD: Prorok Daniel měl v roce 550/549 vidění, které odhaluje důležité aspekty duchovního sporu mezi dobrem a zlem a zasazuje jej do mezinárodního dění. Ukazuje, že Bůh je Pánem dějin.

Více

ŠKOLA SLYŠENÍ. se Stephenem & Angelou Bolerovými. Loučná pod Klínovcem srpna Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou.

ŠKOLA SLYŠENÍ. se Stephenem & Angelou Bolerovými. Loučná pod Klínovcem srpna Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. ŠKOLA SLYŠENÍ BOŽÍHO HLASU se Stephenem & Angelou Bolerovými Loučná pod Klínovcem 18.-24. srpna 2008 Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. (J 10,27) 1. Stephen Boler: Pět rozměrů spolupráce

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

27. listopadu 2008 seminář O PRAŽSKÉM SPOLEČENSTVÍ KRISTOVĚ s jeho pastorem Lukášem Talpou ve čtvrtek

27. listopadu 2008 seminář O PRAŽSKÉM SPOLEČENSTVÍ KRISTOVĚ s jeho pastorem Lukášem Talpou  ve čtvrtek pozvání 27. listopadu 2008 seminář O PRAŽSKÉM SPOLEČENSTVÍ KRISTOVĚ s jeho pastorem Lukášem Talpou http://www.icoc.cz ve čtvrtek 27. 11. 2008 od 17 do 20 hodin, Evangelická teologická fakulta UK, Černá

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Jméno Kristus Kristus je středem lidských dějin a) Rodokmen Ježíše Krista

Jméno Kristus Kristus je středem lidských dějin a) Rodokmen Ježíše Krista 192 Obsah Předmluva......................................... 9 1. kapitola: Úvod do christologie.......................... 13 1. Teologická studie o Ježíši Kristu.........................13 a) Předmět

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Úvod 13. Předpověděné sjednocení Německa 13. Kapitola 1 Nadcházející přelomové období a znamení doby" 17

Úvod 13. Předpověděné sjednocení Německa 13. Kapitola 1 Nadcházející přelomové období a znamení doby 17 OBSAH Úvod 13 Předpověděné sjednocení Německa 13 I. díl PROROCKÁ SVĚDECTVÍ Kapitola 1 Nadcházející přelomové období a znamení doby" 17 Jaký smysl mají proroctví? 18 Jak proroctví fungují? 19 Kosmické a

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Musí evangelium slyšet celý svět?

Musí evangelium slyšet celý svět? Týden od 20. do 26. září 13 Texty na tento týden Sk 4,11.12; Ř 2,12 16; J 3,17; 14,6; 1K 9,22.23 Základní verš Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

LEKCE 10 BUDOUCNOST: ZJEVENÍ, ODMĚNA A ODPOČINUTÍ

LEKCE 10 BUDOUCNOST: ZJEVENÍ, ODMĚNA A ODPOČINUTÍ LEKCE 10 BUDOUCNOST: ZJEVENÍ, ODMĚNA A ODPOČINUTÍ Bible nám říká mnoho o naplnění Božího plánu s jeho lidem. Petr při svém prvním kázání v den letnic prohlásil, že v budoucnu Bůh všechno obnoví (Sk 3,21).

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Církev slouží lidstvu

Církev slouží lidstvu Týden od 18. do 24. listopadu 8 Texty na tento týden: 1K 1,2; 1Pt 2,9.10; 1K 12,27; Mt 28,19.20; Ef 4,11 13; J 17,11.21.22; Mt 20,25 28 Základní verš Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to pro případ,

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

JEŽÍŠOVO EVANGELIUM KRÁLOVSTVÍ

JEŽÍŠOVO EVANGELIUM KRÁLOVSTVÍ JEŽÍŠOVO EVANGELIUM KRÁLOVSTVÍ Zdá se, že málo křesťanů si dnes plně uvědomuje co je vlastně obsah evangelia. Převládá názor, že evangelium je dobrá zpráva o spasení skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista.

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

9 Úvod 17 O čem vůbec kniha Zjevení je Zjevení 1,1 8

9 Úvod 17 O čem vůbec kniha Zjevení je Zjevení 1,1 8 Obsah 7 Předmluva 9 17 O čem vůbec kniha Zjevení je Zjevení 1,1 8 26 Vidění vzkříšeného Krista Zjevení 1,9 20 37 Poselství pro sbory (Část 1) Zjevení 2,1 17 49 Poselství pro sbory (Část 2) Zjevení 2,18

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

NAPLNĚNÍ BIBLICKÝCH PROROCTVÍ

NAPLNĚNÍ BIBLICKÝCH PROROCTVÍ Týden od 15. do 21. dubna 2007 NAPLNĚNÍ BIBLICKÝCH PROROCTVÍ Texty na tento týden: Iz 52,13 53,12; Da 2; Mt 24,24; J 13,19 Základní verš Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného

Více

UČEDNICTVÍ. Texty na tento týden: Ex 18,13 27; Mt 4,19; 9,9; Mk 3,13 19; 8,31 38; Ř 8,18. Základní verš. Týden ve zkratce

UČEDNICTVÍ. Texty na tento týden: Ex 18,13 27; Mt 4,19; 9,9; Mk 3,13 19; 8,31 38; Ř 8,18. Základní verš. Týden ve zkratce Týden od 31. května do 6. června 2009 Texty na tento týden: Ex 18,13 27; Mt 4,19; 9,9; Mk 3,13 19; 8,31 38; Ř 8,18 Základní verš Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Šelma z moře: Římsko katolická církev v proroctví

Šelma z moře: Římsko katolická církev v proroctví Šelma z moře: Římsko katolická církev v proroctví Kniha Zjevení poskytuje informaci o nadcházejících událostech, které zasáhnou každého člověka na zemi. Tato informace je prezentovaná ve formě prorockých

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

05.06.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Modlitby letnic - šavuot

05.06.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Modlitby letnic - šavuot Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů 05.06.2011 05/06/2011 Revive Israel Ministries Modlitby letnic - šavuot Ašer Intrater Jsme připraveni na první noc modliteb, která proběhne z úterý na středu

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

JAN KŘTITEL. Biblické texty na tento týden: Mt 14,1 12; L 1; Ko 2,8; Zj 14,6 12. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 13. do 19.

JAN KŘTITEL. Biblické texty na tento týden: Mt 14,1 12; L 1; Ko 2,8; Zj 14,6 12. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 13. do 19. Týden od 13. do 19. července 2008 Biblické texty na tento týden: Mt 14,1 12; L 1; Ko 2,8; Zj 14,6 12 Základní verš Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel;

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Znamení Šelmy: Co to je! Jak se mu vyhnout!

Znamení Šelmy: Co to je! Jak se mu vyhnout! Znamení Šelmy: Co to je! Jak se mu vyhnout! Yahuwahovo velké srdce lásky touží po Svých pozemských dětech. Ve Své nekonečné moudrosti a předzvědění poskytnul skrze užití symbolů zajímavé náhledy do blízké

Více

ČESKY. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8)

ČESKY. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8) ČESKY Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8) Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne,

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Duch svatý a duchovní dary

Duch svatý a duchovní dary Týden od 19. do 25. února 8 Texty na tento týden 1K 12,4 7.11; 1K 14,1; Ef 4,4 7.11 13; 1J 4,1 3 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

Úvod do studia Starého a Nového zákona

Úvod do studia Starého a Nového zákona IT " CO NEVIS O BIBLI Úvod do studia Starého a Nového zákona -" {' 1 "':I" AA Miloš Bič Petr Pokorný Praha 1997 Olejová lampička z 4.-5. století zdobená Kristovým znakem XP (= Ch. R.). Byla přípomenutím

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více