scale cockpit accessories KATALOG 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "scale cockpit accessories KATALOG 2014"

Transkript

1 KTG. Pøístroje B. ady pøístrojù C. Doplòky D. tavebnice pøístrojových panelù. Kompletní kity kabin modelù. Hotové pøístrojové panely G. btisky H. Dodací podmínky obrázek T C CC T, td., várov, Vsetín, Czech epublic

2 . Jednotlivé pøístroje dle výbìru Pøístroje obsahují plastické rámeèky, zasklení a autentické ciferníky. Pøístroje v mìøítku / mají leptané ruèièky Všechny pøístroje je možno objednat i v mìøítku.. Pøístroje. svìtové války Japonsko Pøístroje. svìtové války ostatní Pøístroje všeobecné letectví Pøístroje, vìtronì svìt Pøístroje ès. motorová letadla Pøístroje èeskoslovenské vìtronì Pøístroje jet a vrtulníky Pøístroje. svìtová válka nglie, U Pøístroje. svìtová válka ìmecko Pøístroje. svìtové války rancie Pøístroje. léta U Pøístroje. léta Èeskoslovensko Pøístroje. léta ostatní Pøístroje. svìtová válka nglie Pøístroje. svìtová válka U pøístroje. svìtové války ìmecko Pøístroje. svìtové války cena /, / mìøítko Kè,cena / mìøítko Dùležité informace pro objednání: Prùmìry dìr pro pøístroje : / mìøítko : mm a mm, / mìøítko : mm a mm, / mìøítko : mm a mm Pøi objednávce specifikujte, prosím, mìøítku uvedením první èístlice (,,) Kè,- Pøístroje v mìøítku ( prùmìr mm ) - informace na vyžádání Pøístroje první svìtové války an druhé svìtové války (nìmecké a americké) jsou doplnìny rámeèky- Pøístroje -.svìtová válka nglie a U bs per, " ax ax TP TH CPT UU bs per," X UU ark V. ark V. PD TH CPY UCTU PHX /B Hohenmesser Kompenslert - Pøístroje. svìtové války ìmecko G. UT. TUTTGT. T C CC T, td., várov, Vsetín, Czech epublic

3 - Pøístroje.svìtová válka rancie - Pøístroje léta U TTUD PD.P.H V U P HUDD TH CPY C. P CP TD PDUCT U Ps - Pøístroje, èeskoslovenská letadla. let /hod BZ PTT H D, B V P V,, TÁÈKÌ : VY P U T Z P U T statní T C CC T, td., várov, Vsetín, Czech epublic U G GT TCH TT TTUD TH B PDUCT PD PH G X HUDT P PDUCT UCTUD CPY DY TU

4 - PTY CY.T HD GY HZ U CP PY o.. T x D CT BY TY UP D P PT P UP TT PH KT PD - Pøístroje. svìtová válka nglie TP KT - Pøístroje. svìtové války U.P.. UP T CP UCT. HUDD C CB CCK.P.H. D CT C CB TP. c U B..Z. - - CCT % UT U BK TP C XYG U XYG CY. X DCT PU G C P HYDUC PU U KT T TUD G P T C CC T, td., várov, Vsetín, Czech epublic

5 riginal mann r. r. l. r. r. l. - Pøístroje. svìtové války ìmecko ahrgestell nzeige V Km/h U U /h U/min x l. te gt atü l. x m/s kg/cm U/min n kt x iter /h C r. l. ächter l. uftschraubenstellung Bombenabwurf T C CC T, td., várov, Vsetín, Czech epublic

6 PD x PD x - Pøístroje. svìtové války - Pøístroje. svìtové vílky Japonsko - Pøístroje. svìtové války tálie B D CD DU T D P CQU - T C CC T, td., várov, Vsetín, Czech epublic

7 - Pøístroje, všeobecné letectví X DV - GT VTC PD UPTHUD T P D G CCT PD ff PU TP - - nav CT CHT ff C P x UT nav T P U /HG P U /HG,, T T TPTU VU CT CT C - - CCT GT HU U TT un oler PU P x TPTU CTT KT HU /hod U C / HU CHT T X T G HU UPU G / G TK C TK / CT DVT % % % - - CU GT BDX KG T T QTY U CUB T/P T G - PC CCT GT VU UD PU D T CCT C CCK nav T..V CTT UT T G - - : :. ff U G H G T GT P TP.. PU UG.B. : D. CHT HU CCK VT..T. PU H C TP TCHT P CCT g. Units -. - digital P x si VCUU DC C. TU U P P T o P G Y Y G D VCUU UP CB BDX/KG V. C V BDX/KG BDX/KG G PD.. T T T C CC T, td., várov, Vsetín, Czech epublic

8 - Pøístroje, vìtronì svìtové kategorie -./ winter /h T QUCH //V C PUH KHz UP/D winter r. r. feetx Hohe r. winter r. r. winter... winter -- r. /h D - / PTY m... CTV TBY / - m - ambridge r. m sec aod - Pøístroje, èeskoslovenské motorové letadla /h KÁ ot TY,,,,,, o V U c PDVZK C hpax o - min - P x ot t/min x min m/sec TUPÁ lx x C x,,,, x,, x hpax - Pøístroje, èeskoslovenské vìtronì m/sec KÁ TUPÁ,,,,, P,, /hod ade in Czechoslovakia, /h T C CC T, td., várov, Vsetín, Czech epublic stoupá m/s k les á /h

9 mìøítko /, / Kè, H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Kè, Pøístroje jet letouny a vrtulníky H mìøítko / H H H TUY H H H H H TUB x H H H H H H CBUT HU TUB H H H H H H H H K H H H H H H H x H H H T x bar H H t x Cx Cx H U - T- H t/mn T H H H H H omega TYP H H Z TT V KT Z B KG X Z Dùležité informace pro objednávku : Prùmìry pøístrojù (vnìjší) pro jednotlivé mìøítka : / scale: mm a mm, / scale: mm a mm, / scale: mm a mm V objednávce uveïte, prosím, katalogové èíslo pøístroje a požadované mìøítko pøístroje. Vyrábíme také pøístroje v mìøítku (prùmìr mm). Pro bližší informace nám napište. ndividuální pøístroje jsou dodávány s charakteristickými rámeèky (týká se pøedevším pøístrojù.svìtové války a dále nìmecké a americké pøístroje. svìtové války). T C CC T, td., várov, Vsetín, Czech epublic t x

10 mìøítko /, / Kè, H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Kè, nstruments, jets and helicopters H mìøítko / H H H H H H H TUY H H H H omega TYP H H H H H H H H H H H H H H H H H H K H H H H x H H H H H T x H CBUT H t x bar HU TUB H H Cx Cx TUB x H U - T- t/mn T H Z H H Z H TT V B KG KT X Z H H t x H H D Dùležité informace pro objednávku : Prùmìry pøístrojù (vnìjší) pro jednotlivé mìøítka : / scale: mm a mm, / scale: mm a mm, / scale: mm a mm V objednávce uveïte, prosím, katalogové èíslo pøístroje a požadované mìøítko pøístroje. Vyrábíme také pøístroje v mìøítku (prùmìr mm). Pro bližší informace nám napište. ndividuální pøístroje jsou dodávány s charakteristickými rámeèky (týká se pøedevším pøístrojù.svìtové války a dále nìmecké a americké pøístroje. svìtové války). T C CC T, td., várov, Vsetín, Czech epublic

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

Ř ů ů ů ů ů ů Ď ů ů Ď ů ú ú é é ů é ú ú ě ů Ý úťů ů é é ů é ť ůú ú ě é ú é ů ů ú ťé ú é ů ů ú ň Ř ě ó Ť ěž é é Ý ů ů ú ú ě ů ů ů ú ů ů Ý ů é ů é Ť ů ů é ů Ď ů ú ť ů ů ú ú ů é ů é ů ů é ů ů ú ú é é ů é

Více

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3 MEZI LOMY regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů HŘIMĚŽDICE NEČÍN OBORY 14 / 2 0 1 3 P A M R E G I O N U O B O R Y Z k r o n i k y o b c e S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i - ƒ v

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ť š ř š Č ř ř ř Č ř ď ř ě ě š ř ů ř ě ě š ř ů ř ď ú ů ů ě ě š ř ů ř ď ř é ř ď ě é ř ď úř ř ěř ř ěř ř ě ě š ř ů ě ě š ř ů é ř é ř é ř ě ů ú ř ú ř ř ř ú Ý úř é Č Č ř ě ř ř ě ř ď ď é é é é ó é ř ě ř ď ě ě

Více

Odlet. Plán letiště. inál Sever 1. ů Terminálu Seve. Odbavení dle ze. .30 hod, Provozní doba etržitý provoz. Non Schengen. Schengen.

Odlet. Plán letiště. inál Sever 1. ů Terminálu Seve. Odbavení dle ze. .30 hod, Provozní doba etržitý provoz. Non Schengen. Schengen. tc nkp c nž 0 Výhn nkp dt f pf, zbž, zčký n x n j td ět, čký k dký d bn pn ště t A N k p O d b n nfc Ind It Fn Fnc tg Bg Dn N P z N c Ně Lcb ně Šd Šp R Řck ttn tt Sngn Nn Sngn Pn ště ýth p Tn S cn t A

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

É Ě ů Č ú Č ň ň Č Ť Ý ň ú ň ť ů ú ů ů ů ú ů ň Ě ú ň ů É Ň ú Ť ŤÁŇ ť ť Ť Ý Áň Ť Ý Ď Ď Á Ň Ť ů ň ú Ň ň ů ň ů ú Ý ú ů ú ť ů ů Á ť ú ň ů ů Ů ů Ý Ú ň ť Á Č Č ň É ť Á ť ť ň Ť Č Č Č ú É Ť ť ť Á Ť Ť ů ň Ú ů ť

Více

Letecké p ístroje. Obsah

Letecké p ístroje. Obsah Letecké p ístroje Obsah P ístroje pro m ení fyzikálních veli in UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755, VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA SOUPRAVA OTÁ KOM

Více

ERserver. iseries. Globalizace (referenční témata)

ERserver. iseries. Globalizace (referenční témata) ERserver iseries Globalizace (referenční témata) ERserver iseries Globalizace (referenční témata) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práva vyhrazena. Obsah Globalizace

Více

EPSON. Znakové sady. Tiskárny EPSON

EPSON. Znakové sady. Tiskárny EPSON EPSON Znakové sady Øídicí pøíkazy Tiskárny EPSON EPSON a EPSON ESC/P jsou registrované ochranné známky a EPSON ESC/P 2 je obchodní značka společnosti SEIKO EPSON CORPORATION. HP a LaserJet jsou registrované

Více

a) Plnění úkolů hlavní činnosti

a) Plnění úkolů hlavní činnosti z N 8 í t w ý LR h S c 16 L 16 h fm 1 ř 8 1 8 ě c č c h f 18 t 18 1 íň á í áž út ř t tí t ý S Př H F :G m j 8 t ý ú 7 13 P, č t z á é, ů ch í č 7 c y, y ýc w h 18, J j, h h 193 tz h c K B P t h J c S c

Více

Naučná stezka Louny - Zeměchy

Naučná stezka Louny - Zeměchy Nuč tz Luy - Zěy Lu zt č.1 Vít uč tz Luy - Zěy. Měří 3,1 pět ztí. T čí 1 žlzičí zty Jilí. říju tu. í zíy ji zřízí p itibui pité y Lu ju z 16. tltí, y byl ětí pt čí š. í štly byl zb z Čé pt tuí Zě šíu lutéu

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.7.2015 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.7.2015 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE TBG České Budějovice spol. s r.o. Planá č.p. 78 p. Boršov nad Vltavou PSČ 373 82 IČ: 25105761 DIČ: CZ25105761 Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 Společnost

Více

Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty

Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty 2 / 2010 / č V Čpi Flt cic Plzň Sl lity š cici čtět tě 6 Oč lii t lé pcity čtět tě 10-11 Tý ztů pěl ftbl čtět tě 15 plx péč lgicé liic čtět tě 4-5 7 Léř flt lil ýzé ýč Slt z ěcé y léřé flty přl ě c. MD.

Více

FIO API BANKOVNICTVÍ. Verze 1.4.0.

FIO API BANKOVNICTVÍ. Verze 1.4.0. FIO API BANKOVNICTVÍ Verze 1.4.0. OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 3 TYPY KOMUNIKACE... 2 GET... 2 POST... 3 4 VYSVĚTLIVKY K DATOVÝM TYPŮM... 3 5 EXPORT (DOWNLOAD) POHYBŮ A VÝPISŮ Z BANKY...

Více

NENÍ GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY...

NENÍ GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY... Katalog04 SK.qxd 13.4.2005 17:48 Page 1 PLATNOST OD 22. DUBNA 2005 NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU Poèítaèe COMFOR 3. strana NENÍ Notebooky, PDA 14. strana LCD panely, monitory

Více

30 DNÍ ZÁRUKA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ V případě omylem objednaného zboží nám můžete zboží do 30-ti dnů od objednání vrátit v nepoškozeném stavu.

30 DNÍ ZÁRUKA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ V případě omylem objednaného zboží nám můžete zboží do 30-ti dnů od objednání vrátit v nepoškozeném stavu. CENÍK 2014-15 CENY BEZ DPH PRODEJNÍ SKLAD KONTAKT INTERNET Mezi Vodami 1955/19, v areálu Elektropřístroje 143 00 Praha 4 - Modřany Po - Čt 8:00-16:30, Pá 8:00-16:00 hod. Tel./fax: 800 17 10 17 - ZDARMA

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

NÁKLADNÍ PNEUMATIKY PRODEJ SERVIS

NÁKLADNÍ PNEUMATIKY PRODEJ SERVIS 1. číslo: únor - březen 2004, 2. ročník tel.: 382 525 744, fax.: 382 526 191, e-mail: truck-inzert@truck-inzert.cz Osobní a nákladní vozy Přívěsy a návěsy Stavební stroje Dílenské stroje Zemědělské stroje

Více

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce:

Více

, s.r.o. D r. M. H o rá k o v é 5 5 9, 4 6 0 0 6 L ib e re c 7 te l. 0 4 8 / 5 1 3 0 3 1 4, fa x 0 4 8 / 5 1 3 0 1 1 2 e m a il : k m b @ k m b.c z, in te rn e t : w w w.k m b.c z Regulátory jalového výkonu

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK autosortimentu. *** Oddělení odbytu:

MALOOBCHODNÍ CENÍK autosortimentu. *** Oddělení odbytu: MALOOBCHODNÍ CENÍK autosortimentu Platnost ceníku od : 15.10.2009 Nahrazuje ceník z : 1.5.2009 Kontakt : HT car system s.r.o. tel: fax: GSM firma: 571 615 613 571 619 775 777 615 619 odbyt, tech. informace:

Více