Informatické přednášky teoretické

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informatické přednášky teoretické"

Transkript

1 Ä ØÒ Ø ÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ ØÓÖ ¾¼½ ß ÞÒ Ñ Ô Ò õ Tento spisek jest nabídkou přednášek, které byste na táboře mohli slyšet. Přednášek je daleko víc, než kolik se dá za pár dnístihnout,atakjenavás,abystesivybrali,okterémáteopravduzájem;pokudbysterádislyšeliještěoněčemdalším, klidnětokpřednáškámpřipište,třebasenajdeněkdo,kdobyvámotomrádpověděl.berteavychutnávejte! Údaje o jedné přednášce vypadají asi takto: Stručnýúvoddozákladůteorievlkodlaků ( Zadneukrytvhloubilesa,děstemnýzvečeraseplazí... ) RNDr. Á. Cula Úvod do moderní teorie vlkodlaků, čili též praktická dæmonologie a naiadologie. Předpoklady: Měsíc v úplňku. Dozvíte se(čteno v obvyklém pořadí): jméno přednášky, v uvozovkách motto přednášky, kód(pro snadnější odkazování na konkrétní předměty), jméno přednášejícího a nakonec stručný obsah přednášky. Informatické přednášky teoretické Algoritmy a jejich složitost ( Čím menší je časová složitost algoritmu, tím větší je složitost kódu. ) SLOZ Problém, algoritmus a program. Časová a paměťová složitost problémů i algoritmů. Složitost rekurzivních algoritmů, složitost v průměrném případě. Amortizovaná složitost a penízková metoda. Základní algoritmy ZALG, Klíště Základní výbavou každého informatika jsou různé standardní algoritmy, zde si ukážeme ty nejdůležitější z nich: Třídící algoritmy včetně vnějšího třídění. Trocha rekurze: hledání mediánu nebo obecněji k-tého nejmenšího prvku v lineárním čase. Aritmetika s dlouhými čísly. Vyhodnocování výrazů. Ne až tak základní algoritmy ( Pokročilá technologie není rozlišitelná od magie. ) NZALG O algoritmech značně magických a nečekaných. Jak násobit n-ciferná čísla rychleji než v kvadratickém čase. Kouzlo na slévání setříděných posloupností v konstantním prostoru. Isomorfismus stromů pomocí přihrádkového třídění. Bitové kejklířství. Grafy& algoritmy ( Pojďme si hrát s obrázky ) GA Cotojsougrafy,jakjevprogramechreprezentovatahlavněkčemusedajípoužít.Prohledávánígrafudošířkyidohloubky. Hledání nejkratších cest: Dijkstrův a Floydův algoritmus. Union-Find problem, hledání minimální kostry. Prohledávání do hloubky DFS Nášup grafových algoritmů, zejména různé chytré aplikace prohledávání do hloubky: topologické třídění, hledání mostů a artikulací, komponenty silné souvislosti, kreslení grafů jedním tahem. Nejkratší a jiné cesty ( Všechny cesty vedou do Horní Dolní, jen některé přes Řím. ) CESTY Medvěd O problému hledání cest v grafech trochu podrobněji. Obecné relaxační schéma, Bellmanův-Fordův a Dijkstrův algoritmus ajejichzrychlenípomocírůznýchdatovýchstruktur.potenciálováredukceaheuristiky(třeba A ).Souvislostisnásobením matic: transitivní uzávěr, Seidelův algoritmus, Kleeneho algoritmus a regulární výrazy. Datové struktury pro začátečníky ( Pole oraná a neoraná, stromy ovocné a okrasné. ) DS, Klíště Jak si ukládat data natolik šikovně, abychom je nejen neztratili, ale také našli dříve, než si pro nás přijde Smrť. Klasické struktury jako pole, seznamy, vyhledávací stromy(vyvážené, AVL, a-b, splay), haldy(binární a obecně regulární) a v neposlední řadě hashování. Dynamické programování ( Kampak jsem si to jenom schoval? ) DYNP Spousta pomalých algoritmů se dá zrychlit tím, že si uvědomíme, že některé věci počítáme zbytečně a jiné víckrát. Když tuto skutečnost využijeme, dopustíme se dynamického programování a vyzrajeme na složitost algoritmu, byť za cenu třeba o něco vyšší spotřeby paměti. Hledání v textu (»Vyšíváme v seníku!«kde jsem to jen viděl? ) TEXT, Klíště Vyhledávání čehokoliv ve velkém množství textu. Prostá vylepšení hledání hrubou silou Karp-Rabin, Boyer-Moore. A algoritmy chytřejší Morris-Pratt, Knuth-Morris-Pratt, Aho-McCorasicková. Regulární výrazy a regexy REGEX, Jednoduché předpisy pro vyhledávání v textu bez implementace algoritmu. Jak vyhledat a nahradit různě šílené části, přejmenovat hlavního hrdinu nebo nahradit konstrukci v kódu za jinou konstrukci. Brutality jako detekce správně uzávorkovaného řetězce(do libovolné hloubky). 1 LYK

2 Komprese dat ( Jnm idln kpln j nstlčtln. ) PRESS Přehled základních kompresních algoritmů: triviální algoritmy(rle), statistické metody(huffmanovo a aritmetické kódování), slovníková komprese(lz77, LZ78, LZW), Burrowsova-Wheelerova transformace(bzip). Letem světem ztrátová komprese obrázků a zvuku(prediktory, wavelets, JPEG, MPEG, fraktály). Kryptologie ( Gbgb arav zbp gnwan mcenin. ) CRYPT Medvěd Kryptologie čili tajuplná nauka o šifrách, jejich konstrukci a hlavně o jejich luštění. Přísně tajné. Šifrovací systémy jako lego: základními kostičkami nám budou symetrické a asymetrické šifry a jednosměrné funkce, stavět z nich budeme kryptografické protokoly na bezpečný přenos, autentikaci, digitální podpisy a třeba i jak si hodit korunou po telefonu. Předvedeme nerozluštitelnou šifru a dokonce to o ní i dokážeme. Informatické přednášky programovací jazyky a techniky Programování v jazyce C C, Matějčík, Datové typy jazyka C, programové konstrukce, základy práce s ukazateli. Seznámení se standardními knihovnami jazyka C. C for wizards ( 1[x]+++++x[1] ) CWIZ, Céčkové speciality aneb všechno, co jste chtěli o Céčku vědět, ale nebylo se koho zeptat. Pořadí vyhodnocování, side effecty, sequencing pointy, funkce s proměnným počtem parametrů, preprocesorové triky, celá pravda o vztahu pointerů a polí, ojménechtypůaopříkazuswitch;alignment,null,void,volatile.všelijakézrady(velikostitypů,(a+b)+c a+(b+c), znaménka...).dialektycéčkaodk&rpřesdlouhonovýstandardc99kještěnovějšímuc11. Předpoklady: Povšechná znalost jazyka C. Generika a objekty v C ( Má C typovou kontrolu? Ano, ale jen občas. ) TEMPL Cojetogenerickástruktura,jakvCnapsatspojovýseznam,spojovoumřížku,kdesedotohohodívoid *,dědičnosta polymorfismus(ano,vc)apreprocesor.šablonyvc++avc,anebneexistujevěc,kterábynešlanapsat,jenexistujespousta, kterésenevyplatí.jaktořešíjinéjazyky(java,haskell,perl)ajakouzatoplatítecenu.pročjsouobjektypotřebnějšívmysli programátorověnežvjazyceapročjeclepšínežc++ Předpoklady: Slušná znalost C, kyblík(nebo radši několik) Bash BASH, Klíště Psaní skriptů a pokročilých skriptů pro UNIX. Základní dovednost linuxového roota umět skript napsat, pochopit a odladit (v tomto pořadí obtížnosti). Bash jako programovací jazyk BASH2 Při zahloubání se do dokumentace bashe lze narazit na mnohá temná zákoutí a divokou syntaxi. Ukážeme, jak se v tomto bahně rochnit a jak ho použít pro zrychlení skriptů a napsání věcí nevídaných. Předpoklady: BASH Perl ( Jak Pejsek a Kočička vymýšleli programovací jazyk ) PERL Jednoho dne se Larry Wall rozhodl, že nasype do jednoho velkého kotle spousty programovacích jazyků a unixových utilit, za stálého míchání povaří, posléze přecedí, přikoření a implementuje. Tak vznikl Perl, jazyk původně určený hlavně na zpracování textu, ovšem jak se ukázalo, též šikovný na spoustu dalších věcí. Asociativní pole, libovolně složité datové struktury za pomoci referencí, balíčky a objekty zdarma a hlavně regulární výrazy zde a všude. Zkrátka jazyk, který lze jedině milovat nebo nenávidět, nic mezi tím. Malé ochutnání Perlu6, jazyka(snad už nepříliš vzdálené) budoucnosti. Python PYTH,, Matějčík Základy programování v Pythonu, syntaxe, datové typy, slovníky, objektový model(aneb všechno je objekt). Standardní knihovny a interaktivní interpretr. Django ( Weby v Pythonu na počkání, brutality do tří dnů. ) DJANGO JaknapsatvPythonuwebsnadnoarychle,tedypokudnatomámserver.Hrátkysdatabázíbezboleníhlavy,přihlašovánía komentáře bez jediného řádku kódu, administrační rozhraní vytvořené jediným řádkem. Šablony a oddělení kódu od vzhledu (aneb principy MVC a DRY). Dynamický web a PHP ( Pepíčku, napíšeš mi é-šopík? ) PHP, Matějčík, Klíště Základy praktické tvorby dynamického webu. Úvod do jazyka PHP a Javascriptu, čtení dat z odeslaných formulářů, přesměrování, databáze, generování obrázků a další. 2

3 Logické programování ( Detektivem za 90 minut. ) LOGP, Klíště Proč psát dlouhé a složité programy, když stačí dostatečně přesně popsat situaci a pak se prostě zeptat? Toť princip logického programování, který si ukážeme na Prologu. LISP ( Lots of Irritating Superfluous Parentheses? ) LISP Lehký úvod do funkcionálního programování a jazyků z lispovské rodiny(common Lisp, E-Lisp, Scheme, atd.). Všechno je funkce, zbytek jsou seznamy(a konec konců funkce je také druh seznamu). Proměnné aneb příběh se nemění, jen příjmení a jména.jakseprogramujevlispuajakseprogramujelisp.emacs. Předpoklady: Netrpět uncinofobií(((to jest chorobným strachem ze závorek))) Haskell ( Pro ty, kdo uncinofobií trpí ) HASK, Klíště Základní kurz Haskellu moderního funkcionálního jazyka. Na skladě máme skoro všechno, co měl Lisp, o zbytku ukážeme, žemíttobybylachyba;asamozřejměspoustuvěcínavíc.základníkonstrukce,typovýsystém,třídyajakseobejítbez výjimek a speciálních případů, vstup a výstup. Pokud zbude čas, tak také trochu bezpečného vícevláknového a paralelního programování. Jazyk SQL ( SELECT something FROM knowledge LIMIT 90 min ) SQL, Matějčík JazykSQLajehoaplikace.Jakušetřitskriptupráciasoběčas,anebjaksezeptatrovnounato,cochcivědět.Kčemuse hodísloženýdotazaklíčovéslovojoin.kamažsimůžudovolitzajít,kdyžnevím,nakterémsystémutopoběží. Jazyk XML a související technologie ( <xml style="vesele"/> ) XML Jirka Kosek Povímesi,cojetojazykXML,jakvzniklakčemujedobrý.ZároveňproberemenástrojeproprácisXMLdokumenty,jejich načítání(parsování), generování, validaci atd. Z pokročilejších technik pak ukážeme vyhledávání v XML pomocí jazyka XPath a transformace XML dokumentů pomocí XSLT. Zbyde-li čas, ukážeme si i několik konkrétních aplikací(xhtml, WML,SVG,ODF...). Gitajinésystémyprosprávuverzí ( Usvatýhotučňáka,kdosemnapsaltohle?Onototvrdí,žeJÁ?! ) GIT,, Medvěd, Klíště Jakvyvíjetprogramdelšídobuanezbláznitseutoho.Různésystémyprosprávuverzíoddiff/patchpřesCVSaSVN až ke Gitu. Jak Git funguje: stromy, commity, větve, tagy. Merge mezi větvemi nebo mezi různými počítači. Kouzelnické triky: hledáme bugy půlením historie, přepisujeme dějiny. Jak se liší správa zdrojáků v projektech o jednom, deseti a tisíci programátorech. Jak se nestat vepřem ( /* You are not expected to understand this*/ ) STYLE,, Medvěd Tvrdíse,žečístkódjemnohdytěžší,nežhopsát dokonceiposobě,stačíkrátkádoba.jeněkolikobecněuznávaných pravidel, jak kód psát a jak ne, aby byl hezký a dobře čitelný. Od základních(rozumná pojmenovací konvence, systematické odsazování),ažpoto,kdyopravdupoužítgotoajaknapsatužitečnýkomentářnebodokumentaci.kčemujeanení dokumentace v kódu. A kdy se vyplatí na všechna tato pravidla vybodnout. Určeno především začátečníkům a zapřísáhlým teoretikům. Správa paměti ( Když má program sklerózu... ) MEM Medvěd, Po chvíli zjistíme, že nám lokální a globální proměnné nestačí a je potřeba paměť alokovat dynamicky. Co všechno si musíme udělatsamiacosedějeprogramátorovi zazády.mapováníadresníhoprostoru,ručníalokováníavracenípamětiaproblémy s tím spojené(chyby programátora), počítání odkazů a daň s nimi spojená(a hele, cyklus), odklízeče odpadu. Make ( make love... don t knowhow to makelove ) MAKE, Hodil by se otrok, který by překládal jednotlivé soubory. Základní syntaxe takového otroka, jak napsat jednoduchý Makefile, který řeší překlad Céčkového programu, automatické řešení závislostí. Jak to udělat, aby výsledek neměl několik tisíc řádek. Pročbysehodilo,abytubyloněcolepšího. Gdb a jiné ladící nástroje ( Jak se ladí kytara, jak křišťálová koule a jak program(řazeno dle obtížnosti) ) GDB, Kdopíšeprogramy,kterévždyhnedfungují,aťsepřihlásí.Akdone,aťsepřihlásínatutopřednášku.Ukážemesiněkolik nástrojů, jak si pomoci z nejhoršího. Mezi nimi třeba gdb, řádkový debugger(odvšivovač), strace, nebo valgrind. Kdy je použítakdysevícehodíprintf.pročassertjetakužitečnávěc. Textový editor Vim ( Víš, jaký je nejlepší textový editor? Vim. ) VIM, Odložme na chvíli své myše a pojďme si vyzkoušet textový editor, který umí poslouchat na slovo. Pravda, budeme se ta slova muset chvíli učit, ale výsledek bude proklatě efektivní. Základní příkazy, práce s regulárními výrazy, makra, kouzla. Vimovité ovládání jiných programů, třeba webového prohlížeče. 3

4 Portabilní programování ( Šel si program na vandr... ) PORT,, Medvěd Většina programátorů dřív nebo později zjistí, že počítačový svět nekončí hranicí jejich monitoru a že je mnohem rozmanitější než nekonečné zelené pláně windowsové pracovní plochy. Jenže jak se v takovém světě domluvit a jak psát programy, aby fungovalyvšude?nacosedáspolehnoutanacone,jakésehodíznátjazykyajakéknihovnyknim.kčemujsoudobré standardy a k čemu configure. Proč je někdy potřeba vynalézat kolo. Za rok se vrátím aneb jak(nechat) program udržovat. Jedenprojekt,mnohojazyků ( Jedenprstenvládnevšem... ) MLG Každýjazykjevhodnýnaněcojiného.Cumírychleaúsporněpočítat,vPythonusezaselépepíšeGUI,kdyžpotřebujete něco drsně abstraktního, nepohrdnete ani Haskellem. Perl umí všechno, ale pomalu. Co dělat, pokud má jeden projekt zároveň drsně počítat, mít GUI i umět na požádání vyřešit Hanojské věže? Ukážeme si možnosti a úskalí programování jednoho projektu ve více jazycích a vyzkoušíme si to na jednoduchých příkladech. Programování v Linuxu PLX,, Klíště Jak si program pod Linuxem povídá s operačním systémem, když chce otevřít soubor, přečíst soubor, půjčit trochu paměti a jiná šprťouchlata. Předvedeme si, jaká existují v Linuxu systémová volání. Naučíme se namapovat si soubor rovnou do paměti, posílat a odchytávat signály, uspávat a probouzet proces, plodit děti a další. Pokud zbyde čas, můžeme si napsat démonaaklientaapovídatsiposíti. Předpoklady: Schopnost přečíst a napsat jednoduchý program v C. Programování pro Windows WIN Jak programovat pro Windows efektivně a hezky. Jak má vypadat správná aplikace pro Windows podle Microsoftu, podle uživatelů a podle tvůrců počítačových virů. Komunikace s okolím jak uvnitř stroje, tak po síti. Bezpečnost před lety a dnes. Multithreading THREAD, Medvěd Kčemujeprogramuvícevlákenajakzařídit,abysivláknavzájemněnešlapalaponohách.Úlohyvhodnékparalelizaciakde to nemá smysl. Problémy s paralelním přístupem ke zdrojům a jak je řešit. Co jsou synchronizační primitiva, kritické sekce abariéryakčemujsouvolatileproměnné.cojetodeadlockapročjenočnímůroumnohavývojářů.pročnámknihovny házejí klacky pod nohy. Optimalizace ( Mám skvělý algoritmus, tak proč to sakra běží tak pomalu? ) OPTIM Medvěd, Role překladače při optimalizaci a jak mu usnadnit práci. Jak fungují cache a jak této znalosti využít. Proč zdvojnásobení počtu procesorů nezvedne výkon dvakrát. Přístup do paměti z více vláken, contention points, profiling. Lži, zatracené lži a benchmarkyacosiznichvybrat. Předpoklady: THREAD Událostmi řízené programování ( To vám byla, milá paní, taková událost. ) EVENT,, Matějčík Jak dokázat reagovat na uživatele, zprávy od jiných programů a síťovou komunikaci současně. Proč bývá GUI program řízený událostmi,apročjetodobréiprone-guiprogramy.jaknámktomupomůžeobjektovéprogramováníapročnenínutné. Jak zařídit, aby náš program nevyžral baterku notebooku do patnácti minut. Testování softwaru ( Klikněte dvakrát rychle za sebou na OK a zavřete oči. ) TEST Jaktestovatsoftwarepřivývoji,jakhledatchybyajakjehlásittak,abytovývojářůmkněčemubylo.Unittesty,pravidelné automatické testování, ruční hledání chyb aneb proč je schopný tester lepší než automat. Masové testování, automatické hlášeníchybajaksivtomvšemudržetpořádek. Informatické přednášky hardware, operační systémy a spol. Architektury ARCH Negotikaabaroko,alesystémovéarchitektury.Jakéjsouhlavnítypyprocesorůačímselišíacoztohoseopravdupoužívá v praxi. Von Neumann a Harvard, RISC a CISC, Intel a ARM, jednočipy, vektorové procesory. Komunikace s pamětí a periferiemi, north a southbridge. Instrukční sady, assembler. Operační systémy OS Operačních systémů nejspíš znáte několik, ať už jsou to Windows, Linux, Android nebo MacOS X. Principy, na kterých fungují, jsou ale stejné. Vysvětlíme si, co to vlastně operační systém je, jaké funkce se od něj očekávají(a neočekávají) a jak je zajišťuje. Povíme si o některých zapeklitých problémech, které musejí autoři operačních systémů řešit, a proč je nutná podpora hardware, aby se nám programy navzájem nepozabíjely. A také trochu zavítáme do historie. Jak vyrobit multiprocesor MULPR, Medvěd Vyrábětnicnebudeme,alepovímesiotom,jakjemožnéposkládatvíceCPUdojednohosystému.SMP,NUMAadalší. Cache a jejich koherence, hierarchie cachí. FSB, HyperTransport a QuickPath. Exekuční jednotky, Hyper-Threading a další zajímavé nápady. 4

5 Real Time ( Vyřízení interruptu se nestihlo, elektrárna vybouchne za tři, dva... ) RT Kritickésystémynemůžeříditoperačnísystém,jakýmátevmobilu.Aniten,kterýmátenaserveru.Povímesi,cojeto RealTimeOSaRealTimeobecně.Jaképožadavkyjsounatakovýsystémkladeny,ajaksezařídí,abybylysplněny.Proč serealtimeuplatňujeivsystémech,kterékritickénejsou.jakýjerozdílmeziměkkýmatvrdýmreálnýmčasem.jakse běžné operační systémy inspirují u Real Time operačních systémů. Digitální elektronika a hradla DIGI Jak fungují digitální elektronické obvody, ze kterých jsou postavené(nejen) počítače. Nuly a jedničky jako napěťové úrovně; kombinační obvody(transistory, hradla, multiplexery), sekvenční obvody(klopné obvody, registry, čítače) a asynchronní obvody. Troška matematiky okolo aneb logické formulky a De Morganovy zákony; proč stačí jenom jeden typ hradel. Třístavová hradlaasběrnice... UNIX ( UNIX gives you enough rope to hang yourself. ) UNIX,, Klíště Kamarádučernobíléhotextovéhooknazáříblahem.Chcetepoznat,proč?JakUNIXvznikl,kčemujedobrýakčemutřeba není. UNIXová filosofie. Kouzlo skriptů. Kouzlo speciálních souborů. Kouzlo propojování programů. Kouzlo nechtěného. UNIXbylnapsánvCaCvzniklopodUNIXem. Přeložme si vlastní linuxový kernel KERNC Kdekernelvzít,čímselišíjednotlivéstromyajakdotohozapadajídistribučníjádra.Cojekpřekladukernelupotřeba,jak kernel nakonfigurovat, přeložit a nainstalovat a jak se v tom všem vyznat. Jak aplikovat do svého kernelu změnu, která ještě není oficiálně začleněna. Napišme si vlastní linuxový ovladač KERNM Vyrobíme si vlastní modul do linuxového kernelu, který sice nebude umět zázraky, ale bude náš. Dozvíte se základy programování v kernel space, interface kernelu k modulům, jak kernel komunikuje s hardware. Spravujeme server ( Kolik uživatelů ti nadává, tolikrát jsi adminem. ) SLS, Povídání o tom, co se všechno může stát, když spravujete server v nepřátelském prostředí internetu. Bezpečnost až na prvním místě. Od uživatele, který prozradil heslo ke svému webmailu spambotovi, přes špatně nakonfigurované služby, občasné čtení logů, zálohování apod. až do situace, kdy server spadnul nebo byl napaden a musíme vyrazit na místo. Užitečné pro začínající adminy. Předpoklady: Virtuální svetr do virtuální serverovny. Oblačno, místy mlha (... a občas zaprší nějaká data ) CLOUD, Matějčík Aťbudetepracovatkdekoliv,scloudemsepotkáte.Povímesi,cotoje,kčemujetodobréapročtovlastněvšichnichtějí. Kdycloudpomůžeakdyodnějskřikemutéct.Jakécloudovéslužbypoužíváte,ikdyžotommožnánevíte.Costímmá společného virtualizace, jedno knihkupectví a jeden vyhledávač. Co jsou zkratky SaaS, PaaS a IaaS. A co bude dál, aneb historie se opakuje. Virtualizace ( Ten počítač neexistuje! ) VIRT Jaksevyrábívirtuálnípočítač,kčemujetodobréajakjezajištěno,žejetobezpečné.Pročmajíprocesoryspeciálnípodporu virtualizace a proč to jde i bez ní. A proč se přidává podpora virtualizace i do dalších hardwarových součástí počítače. Jak přestěhovat počítač a vyrobit virtuální počítačovou síť. Bonus: zapomenuté počítače aneb virtuální archeologie. Počítačové sítě NET, Klíště Základy fungování počítačových sítí. Trocha historie aneb od kabelových přenosů k moderním přenosovým technologiím a Internetu. Síťové vrstvy a nevrstvy aneb od drátů přes pakety k aplikačním protokolům. Síťové topologie a směrování aneb proč data nezabloudí. Na závěr si osaháte krimpovací kleště. Internet INTERNET, Matějčík, Klíště JakfungujeInternet,atopěknědohloubky.ProtokolyIPv4,IPv6,TCP,UDP,HTTP,FTPadalší.IPaDNSadresy, jejich přidělování a překlad(a nedostatek). Velmi lehce naťukneme směrování a povíme si, proč je NAT špatný a jak funguje firewall. Konfigurace Internetu ( Nebudu se s tebou bavit, nemáš IPv6. ) NETCF JakzískatIPadresuakamjistrčit.Jakzajistit,žesipopovídámespočítačinalokálnísítiajakseznídostatnaInternet.A pročnatomámehneddvarůznéipprotokoly.jaksehrajepingpongajaksestopuje.pořádámelanpartysminimálním vybavením. 5

6 IPv6 IPV6 JakselišíIPv6odIPv4anebnenítojenopočtubitůvadrese.KonfiguraceIPv6klienta,IPv6routeruaIPv6serveru.Kde vzítipv6adresu,kdyžmijiprovidernechcedát.dns,ipsecamobilita. Předpoklady: schopnost ručně nakonfigurovat IPv4 připojení, jde o pokročilejší přednášku Wifi zevnitř WIFI CojeWi-Fi(TM)acojestandardIEEE Pročjetowifitaksložité,coznamenajítydivnézkratkyjakoAP,WEP, WPA,TKIP,EAPaRTSajakseliší personal od enterprise.jaksiporadit,kdyžtojedepomalu.čímsewifilišíod jiných bezdrátových technologií. Web uvnitř ( Error 402: Payment Required. Please insert a coin. ) HTTP, Většina webu je dnes založena na protokolu HTTP, pojďme se podívat, jak funguje uvnitř. Metody GET, POST, ale třeba i PUT. Dohadování o typu dat. Cacheování, revalidace a transformace dat. Křupavé sušenky. Jak se vypořádat s dynamicky generovaným obsahem aneb protokol CGI. Mezi klientem a serverem aneb DNS a virtuální servery. Nakonec do toho všeho přimícháme SSL/TLS a máme HTTPS. Malé nakousnutí protokolu HTTP/2.0. ( Drahoušek zákazník. ) , Cosestanes em,kdyžjejodešlete?Kudychodíakudyjejčertinesou?Jakémátezáruky,žepřijde;pročobčas přijde pozdě nebo vůbec. Problém formátů a kódování, chyby webových i jiných klientů. Protokoly SMTP, POP, IMAP a co se stane, když do nich přimícháme SSL/TLS. ová bezpečnost, spam, viry, phishing a BFU. Nakonec státní datové schránkyapročjetozlýošklivýnepěknávěc. DNS ( Neviditelný stín v pozadí Internetu ) DNS, DNS je starý a přesto moderní protokol. Stojí na něm infrastruktura celého Internetu. Slouží k překladu adres, ale nejen k tomu. Jak zajišťuje spolehlivost, jak bezpečnost. A proč si na něj ani Anonymous netroufnou. Exploity, DoS a záludné chyby DOS, Matějčík Zajímavosti ze světa počítačové bezpečnosti, příklady typických chyb a jak se dají zneužít. Absolutní bezpečnost neexistuje, záleží jenom na tom, za kolik vám zabezpečovaná věc stojí. Spíše sbírka příkladů a historek než ucelená přednáška. Secure Shell, aneb SSH ( Už zase jsem si vypnul špatný počítač! ) SSH Standardní nástroj pro vzdálenou práci s Linuxovými a jinými UNIXovými stroji. Jak se připojit na konzoli jiného počítače, jak přes toto připojení vytvořit tunel a tímto tunelem procpat GUI, vytvořit nad ním proxy server nebo dokonce posílat veškerý síťový provoz. Jak se bezpečně přihlásit bez hesla a jak sdílet účty mezi lidmi i stroji. Informatické přednášky lingvistika a zpracování jazyků Jazyky, gramatiky a automaty AUTO O jazycích přirozených, počítačových a matematických, jejich popisu a rozpoznávání. Začneme těmi nejjednoduššími: regulární jazyky a výrazy, konečné deterministické a nedeterministické automaty. Pak budeme stoupat po příčkách Chomského hierarchie, kam až to půjde. Jak výpočetně silný je třeba takový automat na kafe? Jazyková Zoo JZOO Programovací jazyky jsou všelijaké procedurální, funkcionální či logické, typované silně, slabě nebo třeba i vůbec, objekt... stop,vykládatsiovšelijakýchrodech,druzíchačeledíchjazykůbybylanejspíšnuda,ataksiradějizajdemedozooanata zajímavějšízviřátkasepodívámeosobně:apl(či A +,případně J:průvanveskladištipísmenek),Intercal(kdyžexistuje GO TO, proč by nemohlo existovat COME FROM?), Forth(pozpátku píšeme výrazy všechny úplně), Shakespeare(program coby divadelní hra), Oook!, Lingua::Romana::Perligata a další. Kompilátory ( Jak se dělají kompilátory(a nebo komplikátory?) ) KOMP Medvěd, Povídáníotom,jakpřekladačefungujíuvnitř jakseprogramparsuje,jakseoptimalizujekódatd.cojetofrontend, backend, middleend,mezikódajináarkánauměníkompilátorového.jakpsátprogramytak,abykompilátoruchutnaly, co optimalizovat ručně a co naopak udělá kompilátor lépe než my. Předpoklady:Základnípovědomíotom,cotojeprocesoracodělá. Informatické přednášky grafika a typografie Počítačová grafika ( Namaluj mi beránka... ) GFX Kreslení a zpracování obrazu na počítači. Souřadnice(rovinné, prostorové i barevné) a jejich transformace. Základní grafická primitiva: body, úsečky, kružnice, elipsy, Bézierovy křivky a jejich rasterizace. Vyplňování n-úhelníků a křivkou ohraničených oblastí, flood fill. Pár triků navíc: maticové filtry, anti-aliasing a dithering. Grafické formáty a komprese obrázků. Základy trojrozměrného promítání a vykreslování scény. 6

7 Geometrie a počítače ( Nerušte mé kruhy!(ani jiné kvadriky) ) GEOM Základní algoritmy pro řešení geometrických úloh konvexní obal, dva nejbližší body v rovině, výpočet obsahu nekonvexního mnohoúhelníka, lokalizace bodu, scanline algoritmus a jeho použití, Voroného diagramy a souvislost s persistentními datovými strukturami. Strojová analýza reálných obrázků ( Vyrovnat, odšumět, přečíst. ) SARO CosedějesQRkódemponaskenování.Jaknajítveskenuřádkytextu,jakdetekovatjednotlivápísmenkaapřevéstjena text. K čemu je občas na okraji dálnice podivná značka a jak vyrobit z několika fotek panorama. Předvedení užitečných knihoven a technik a nahlédnutí do matematiky, která se pod tím skrývá. Barevné systémy ( Co je na konci duhy? ) COLOR, O podstatě světla a barevného vidění a různých pokusech o reprezentaci barev v počítačích, fotoaparátech, televizích a podobnýchzařízeních.systémyrgb,cmy(k),hsv,xyz,labsjejichvýhodamiineduhy. Systém Pantone.Reálné kontra imaginární barvy aneb proč nejde vyfotit duha. Jakukládáobrázkypočítač ( Vkriminálnímseriálu: ZaostřetemituSPZ! ) IMG, Rozdíl mezi bitmapovou a vektorovou grafikou. Souborové formáty BMP, GIF a PNG. Proč není JPEG formát vhodný na webovou grafiku, ale fotkám neublíží. SVG a další vektorové grafické formáty a metody konverze na bitmapu. Proč v reálném světěnenímožné zaostřit SPZnebolidskoutvářjakovseriálech. Hromadné zpracování obrázků ( Už jen dvoutisíckrát kliknu a je to. ) MASSIMG Co dělat, když potřebujete vytisknout devadesát diplomů s různými jmény? Poslepovat dílky mapy postahované z Google Maps? Vyrobit náhledy obrázků v dané velikosti? A v několika různých velikostech? A pak to, nedejbože, dostat do Wordu? Přednáška, kde budete vymýšlet řešení sami. Předpoklady: UNIX, XML Portable Document Format ( Můj Word to neotevře! ) PDF Oblíbený formát pro posílání vysázených dokumentů. Vnitřní struktura, objekty, funkce a zběsilosti. Generování PDF, různé verze a různé prohlížeče(a jejich chyby). Rendering intents, nahrazování fontů a další zrady aneb jedno PDF se stále může zobrazit v různých případech různě. FDF jako pohodlná metoda, jak vytvořit vyplnitelný a rozumně hezký formulář, který se jen tak nerozsype. MetaFont, MetaPost, Asymptote ( Teď ten obrázek takhle zkroutím a pak ho přeložím. ) MF Lehké nakousnutí několika příbuzných jazyků, ve kterých můžete opravdu kreslit planimetrické obrázky, ale i třeba písma nebopiktogramy.jakvypadajícmfonty(ty,kterépoužívátex)ajakseautorovipovedlo,žesezjediného obrázku dá vygenerovat tlusté, tenké, rovné, skloněné i šišaté písmenko. Typografie ( What You See Is all What You ve Got!? ) TYPO Jaknapočítačitextnejennapsat,aletakévysázettak,abypěkněvypadalaaby(cožjedůležitější)seipříjemněčetl.Jakse sází pohádka, jak báseň a jak matematický text plný komplikovaných vzorců. Jak jde dohromady staleté umění typografické a moderní technika. Přineste knihy i letáky, zkritizujeme sazeče, co se do nich vejde. TEX ( No pages of output. Ask a TEXnician. ) TEX Z předchozí přednášky máme představu o tom, jak vypadá pěkná sazba. K její výrobě nám pomůže typografický systém TEX. Praktická přednáška s ukázkami použití TEXu od hladké sazby knihy až po zběsilosti hraničící s programováním. Jak do TEXu vkládat obrázky a jak to raději nedělat. Kde shánět další informace: TEXbook, TEXbook naruby a další zajímavá literatura. Praktické rozdíly mezi různými dialekty TEXu. Všelijaká rozšíření: pdftex, etex, LuaTEX. Matematické přednášky Logika ( Tato věta sem nepatří. ) LOGI, Pokudbudemevživotěvěřitvšemu,coje přecizřejmé,dostanemesebrzydopotížíavmatematicetoplatídvojnásob. Ale co s tím? Přírodní vědy si vymyslely verifikovatelné experimenty a matematici logiku a dokazování. Co je to výrok, co jehodůkazapročseaxiomynedokazují.jenžejaksijezvolit?ajakseztohovšehopostavícelámatematika?abudevůbec matematika někdy celá? Studená sprcha pana Gödela coby sebevražedné dovršení snahy získat dokonalý jazyk. Logika coby hra a problém líného profesora. Důkazy boží existence a neexistence. Předpoklady: LOGI Teorie(vesměssamoopravných)kódů ( fycnrdths,ywllbgdcmptrprgrmmr! ) KODY Medvěd Jak komunikovat po lince, která průměrně každý k-tý bit přenese špatně? K tomu se hodí teorie samoopravných kódů, která nás naučí: vzdálenost slov a jejich souvislost s detekcí a opravou chyb, paritní a lineární kódy, perfektní kódy, Reed- Solomonovy a vůbec polynomiální kódy a několik dolních odhadů nádavkem. A jak s teorií kódů souvisí třeba čeština? 7

8 Úvod do teorie čísel a RSA ( Po malém fermetu mívám čínský zbytkáč. ) NUT Co a k čemu je teorie čísel. Počítání v kongruenci, Euklidův algoritmus a jeho použití. Malá Fermatova věta, Čínská zbytková věta a k čemu v praxi jsou. Jak si odvodit kritéria dělitelnosti. Malý výlet do algebry a příslušné zobecnění pár srandovních pozorování. Jak z toho všeho odvodit RSA asi nejpoužívanější asymetrický šifrovací algoritmus dnešní doby. Jak RSA funguje, proč funguje a jestli bude ještě fungovat. Generování klíčů, faktorizace a testování prvočíselnosti. Fourierova transformace FFT Chytrý trik pana Fouriera patří již dávno k matematické a fyzikální klasice. Převapivě se ale hodí i při programování: rychlé násobení polynomů a dlouhých čísel(dokonce v lineárním čase), digitální zpracování zvuku a obrazu(spektrální analýza či třeba komprese). Předpoklady: Základy komplexních čísel. Teorie kombinatorických her ( Život je jen hra... Jakou má vyhrávající strategii? ) GAME Rozličné kombinatorické hry se zápalkami, kamínky, barvičkami či grafy. U některých si ukážeme výherní či obranné strategie, u některých dokážeme, že příslušná strategie existuje, i když nevíme, jak vypadá. Zmíníme například: všelijaké piškvorky, hex,různévariantynimu,vojáčcivpoušti,specialityàlaherkulesahydra,adalší.můžemesezapovídatiotom,jak podobné hry programovat na počítači. Deskriptivní geometrie ( Nepotřebujeme CAD, vždyť umíme rýsovat! ) DG JemnýúvoddoMongeovapromítáníaaxonometrie.Jaknakreslitkrychli,abyvypadala jakoživá,jaknarýsovatnalist papíru dvě navzájem kolmé roviny a poznat, kde se protínají a spousta dalších zajímavých konstrukcí. Nakonec si narýsujeme vystřihovánku, vystříhneme a slepíme. Předpoklady: Prostorová představivost výhodou, pravítko a kružítko rovněž, koulítko a rovinítko netřeba. Teorie nemožného ( Neexistence důkazu není důkazem neexistence. Dokažte. ) NONEX Medvěd ExistencislonavAfricesnadnodokážetetím,žehopřivedete.Jakaleukázat,žetamžádnýslonnení,případněžesice je, jenže ho nejde najít pomocí pravítka, kružítka a jeepu? Přímo se to dělá těžko, ale existuje spousta krásných triků, jak neřešitelnost problémů dokazovat. Nesložitelné hlavolamy, nerozvázatelné uzly, nepopsatelná čísla, neroztřetitelné úhly, nealgoritmické problémy a jiné slasti nekonstruktivní matematiky. Jak naopak ukázat, že něco existuje, aniž bychom věděli, jak to vypadá? Ostatní přednášky MFF UK aneb co obnáší matfyzákem býti ( Maminko, ptá se tatínka, kdy už budu matfyzákem? ) MFF Medvěd,, Klíště Nezávazné povídání o Matfyzu a základním matfyzáckém folkloru. Určitě si přečteme matfyzáky sepsaný Úvod do matfyzáka azazpívámepármatfyzáckýchpísní.cosestane,kdyžodejdestudentzmatfyzunavšeajakýzvukseozve,kdyžhodíte kalkulačku do žumpy. Autorský zákon AUTH, Podrobné osvětlení českého(potažmo evropského) autorského zákona. Na co máme právo, co nesmíme, co je to užití díla a jakfungujílicence.bittorentvs.uložto.jakapročnovinářilžouajakjetojindevesvětě. Open source a free software ( Cože, ono se na tom dokonce dá vydělávat? ) OSS,, Matějčík Jakopensourcesoftware(OSS)fungujeajaktožefunguje.Cojetota komunita,okterouzavadíteokamžitěpoté,cok OSS přičichnete. Proč free software nutně neznamená zdarma. FSF, LF a další organizace. Licence a právní otázky. Patenty a trademarky PAR,, Matějčík Patenty, copyrighty, trademarky a podobný obtížný hmyz. Jak patenty škodí, jak se jim vyhnout a kdy je lepší nevědět. Zbraněhromadnéhoničenívrukouvelkýchfiremacojepatentovýtroll.Jakfungujítrademarkyakdysejimlzesmát. Autorské svazy, poplatky, ACTA a co s tím má společného George Orwell. Přineste svoji oblíbenou EULA, zasmějeme se. Předpoklady: Silný žaludek Programování v týmu ( Přiznejte se, kdo z vás ten bug neopravil!? ) TEAM, Když je program na jednoho člověka moc velký, začne na něm pracovat lidí více. Tato přednáška bude pojednávat o tom, jak takový tým lidí uřídit, od dobrovolnických neřízených projektů, po hierarchie. Které nástroje se k tomu hodí a co dělat, kdyžjetýmrozložendoněkolikačasovýchpásem.acoplyneztoho,žedevětženneporodídítězajedenměsíc,acojeto extrémní programování. Kam NSA strká prsty ( Všude. ) NSA O co jde v případu Edwarda Snowdena podle americké vlády, podle novinářů, a doopravdy. Jaké technologie má asi NSA k dispozici, jaké metody používá a kam všude má přístup. Co tušíme o dalších světových tajných službách. Proč by to mělo vadit i člověku, který nedělá nic špatného. Existuje obrana? 8

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Maturitní témata předmět Informační a komunikační technologie Dominik Janák 2015 třída 4I Dominik Janák Maturitní otázky Výpočetní

Více

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou správy systémů typu UNIX a základním nastavením počítačových sítí. Zaměření kurzu je především na získání celkového přehledu a

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

1. HDR. 2. Test Práce ve Windows. 3. Tilt-shift efekt. 4. Excel tisk a tvorba grafů. Informatika Ditta Kukaňová

1. HDR. 2. Test Práce ve Windows. 3. Tilt-shift efekt. 4. Excel tisk a tvorba grafů. Informatika Ditta Kukaňová 1. HDR ANOTACE: Výuka tématu grafika, rastrová grafika, práce s programem Zoner Photo Studio KLÍČOVÁ SLOVA: HDR, Zoner Photo Studio, efekty, ořez, rastrová grafika 2. Test Práce ve Windows ANOTACE: Test

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

IB111 Programování a algoritmizace. Programovací jazyky

IB111 Programování a algoritmizace. Programovací jazyky IB111 Programování a algoritmizace Programovací jazyky Programovací jazyky Programovací jazyk Prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači Program Zápis algoritmu v programovacím

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Vysoká škola polytechnická Jihlava Katedra elektrotechniky a informatiky Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky oboru Aplikovaná informatika Tyto okruhy jsou platné pro studenty, kteří započali

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Předmět: Aplikační SW Květen 2015 I. Aplikační SW 1. Hardwarové vybavení počítačů Pojmy: komponenty, BIOS, UEFI, MBR, GPT, POST

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows Obsah Úvod 13 ČÁST 1 Základy 32bitového programování ve Windows Kapitola 1 Nástroje pro programování ve Windows 19 První program v Assembleru a jeho kompilace 19 Objektové soubory 23 Direktiva INVOKE 25

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MS WINDOWS 2

PROGRAMOVÁNÍ PRO MS WINDOWS 2 Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderními prostředky pro tvorbu aplikací pro Windows jmenovitě s programovou platformou NET a programovacím jazykem C#. V průběhu budou vysvětlena následující témata:

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Předmět: Programování Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu je poskytnout žákům ucelený

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Základní informace. Operační systém (OS)

Základní informace. Operační systém (OS) Základní informace Operační systém (OS) OS je základní program, který oživuje technické díly počítače (hardware) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Operační systém musí být naistalován

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi

O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi O projektu Nasazení OpenOffice.org v praxi Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference EurOpen Hotel Relax, Moninec - 18. 5. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org Představení projektu

Více

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Základní pojmy a rozdělení Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27 Obsah Část I Základy bezpečnosti..............9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení.................11 Důležité pojmy...12 Hloubková obrana...15 Případová studie hloubkové obrany...25 Shrnutí...26

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

CDS Invenio v NTK. V NTK využíváme CDS Invenio pro repozitář šedé literatury v rámci projektu NUŠL

CDS Invenio v NTK. V NTK využíváme CDS Invenio pro repozitář šedé literatury v rámci projektu NUŠL CDS Invenio v NTK V NTK využíváme CDS Invenio pro repozitář šedé literatury v rámci projektu NUŠL Konfigurace CDS Invenio pro potřeby šedé literatury - NUŠL odkaz invenio.ntkcz.cz V NTK nyní verze 0.99.1

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES

UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES STANDARDNÍ ŠKOLENÍ UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES UŽIVATELSKÉ ŠKOLENÍ LOTUS NOTES Komplexní školení zaměřené na získání uživatelských znalostí pro práci se systémem Lotus Notes. Účastník získá ucelené

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011

Úvod do TeXu. Jan Vaněk. Nové Hrady 2011 Úvod do TeXu Jan Vaněk Nové Hrady 2011 Organizace kurzu Úvodní přednáška Co to je? K čemu se hodí/nehodí Tex vs. Word Instalace Základy TeXu Individuální tvorba Závěrečná práce TeX co to je? TeX je typografický

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ Metodický list č. 1 Algoritmus a jeho implementace počítačovým programem Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení pojmů algoritmus a programová implementace algoritmu. Dále je cílem seznámení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.2 OS Mikrotik Obor: Mechanik elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE

INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE profesionální verze 1 Obsah Požadavky... 3 Instalace... 3 Proměnná CLASSPATH... 3 Zpřístupnění licenčního klíče... 3 Ověřování komponent OKS. 3 Spouštíme aplikaci

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Obsah. Proč právě Flash? 17 Systémové požadavky 17. Jak používat tuto knihu 18 Doprovodný CD-ROM 19

Obsah. Proč právě Flash? 17 Systémové požadavky 17. Jak používat tuto knihu 18 Doprovodný CD-ROM 19 Úvod.............................15 Proč právě Flash? 17 Systémové požadavky 17 Jak používat tuto knihu 18 Doprovodný CD-ROM 19 Část první Začínáme s tvorbou her ve Flashi..............21 1 První kroky........................23

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více