Čtvrtletní přehled trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtvrtletní přehled trhu"

Transkript

1 Čtvrtletní přehled trhu Q Analýza globálního trhu z pohledu Citi GCB EMEA Výhled společnosti Citi 02 Regionální analýzy 03 Devizové trhy 08 Okénko pro hosta 09 Modelová portfolia 10 Názory a předpovědi poskytnuté Citigroup Global Consumer Group Investments nemusí být naplněny nebo nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Se zahraničními investicemi souvisí další dodatečná rizika, včetně rizika zahraničního, měnového, politického a ekonomického, které musí být zohledněny. Prosím kontaktujte svého osobního bankéře, který Vám pomůže určit, které investiční produkty a služby jsou pro Vás vhodné. Kritický pohled na bondifikaci Po sedmi letech snižování zadluženosti, veřejných úsporných programů, politiky výrazného snižování nákladů v soukromém sektoru, kvantitativního uvolňování, nízkého hospodářského růstu, nízké inflace a setrvalém úprku investorů za kvalitou se stále více stírají rozdíly v charakteristikách tradičních rizikových a bezrizikových tříd aktiv a hranice, jež od sebe dělily akcie a dluhopisy, jsou stále propustnější. Změny v korelacích široce pojatých tříd aktiv, snaha objevit výnosné příležitosti a volatilita úrokových sazeb to jsou faktory, které otřásly základy tradičních investičních strategií Od počátku globální finanční krize v roce 2008 nutí investory a správce aktiv k přehodnocení investičních strategií tři hlavní trendy. První začal v rané fázi krize. Jedná se o trend pozitivní korelace tříd aktiv: ceny různých tříd aktiv měly tendenci pohybovat se stejným směrem. V historii je taková situace sice vzácná, ale má logiku: ve světě charakterizovaném oddlužováním a nízkou inflací funguje kvantitativní uvolňování jako přílivová vlna, která zvedá všechny lodě (ceny rizikových i bezrizikových aktiv rostou). Další trend se projevil před třemi lety, kdy na rozvinutých trzích výnosy z vládních dluhopisů klesly vůbec poprvé za půl století pod výnosy z dividend. V reakci na klesající výnosy z dluhopisů a zužující se kreditní rozpětí nabyly akcie na atraktivitě jako alternativní zdroj výnosu pro investory zaměřené na příjem. Poslední z uvedených trendů nám připomněl, že výnosy z amerických vládních dluhopisů mohou jsou-li nebezpečně blízko nule být volatilní, jak ukázal výnosový šok z dubna 2013 a vlna odprodejů dluhopisů v první polovině letošního roku. Jinak řečeno se při stávající úrovni výnosů dluhopisy, tedy tradičně bezriziková třída aktiv, stále více jeví jako bezvýnosová a riziková třída aktiv. V situaci, kdy jsou výnosy z dluhopisů tak nízké a úrokové riziko roste, neváhají pragmatičtí investoři dosahovat výnosů tím, že na sebe berou zvýšenou míru rizika, aby docílili příjmů. Nejpopulárnější z těchto strategií honby za výnosem je tzv. bondifikace. Evropa Severní Amerika Japonsko Asie Tichomoří Latinská Amerika

2 Standpoint Q Výhled společnosti Citi Náš tržní výhled vychází z individuálního vyhodnocení všech tříd aktiv nezávisle na ostatních třídách. Výbor pro globální investice (GIC) na své poslední schůzce věnované alokaci aktiv v portfoliu nezměnil doporučené váhy. Výbor se rozhodl zachovat stávající alokaci do akciových a dluhopisových instrumentů. Alokace je nadprůměrná u rizikových aktiv a podprůměrná u úrokového rizika. GIC zastává nadprůměrnou pozici v akciích s preferencí pro USA, Japonsko, Asii bez Japonska a Evropu. To je vyváženo podprůměrnou pozicí v cenných papírech s fixním výnosem a silně podprůměrnou pozicí ve vládních dluhopisech vyspělých zemí. Ve svém portfoliu cenných papírů s fixním výnosem Citi přisuzuje mírně nadprůměrnou pozici dluhopisům s vysokým výnosem, zatímco pozice dluhu rozvíjejících se zemí je podprůměrná a pozice podnikových dluhopisů investičního stupně je neutrální. Výbor poznamenal, že globální situace, kdy pokračuje růst a dochází k výraznému měnovému uvolňování, podněcuje stávající tržní nestabilitu. Odhlédneme-li od krátkodobé nejistoty ohledně setrvání Řecka v eurozóně, urychlilo kvantitativní uvolňování oživení finančního trhu, které by mohlo napodobit japonský vývoj v posledních letech. Pro Fed z toho vyplývá, že zpřísňování politiky bude takřka jistě muset být velmi mírné. Globální akciové trhy Trh USA Evropa Japonsko Latinská Amerika Asie Pacifik Rozvíjející se Evropa Tržní výhled Pozitivní Pozitivní Pozitivní Pozitivní Negativní Pozitivní Neutrální Globální cenné papíry s fixním výnosem Trh Tržní výhled Negativní Globální vládní dluhopisy Negativní Globální dluhopisy investičního stupně Neutrální Dluhopisy rozvinutých zemí s vysokým výnosem Pozitivní Dluhopisy rozvíjejících se trhů Negativní Globální měny Měna Euro Japonský jen Britská libra Výhled vs. USD Negativní Neutrální Neutrální Tento výraz se používá pro investice do akcií s nízkou volatilitou s cílem docílit hladšího výnosového trendu a zároveň relativně vyššího příjmu, než který by investor získal z dluhopisů. Toho se dosahuje investováním do akcií podniků s výraznějším růstem dividend, nižším zadlužením, silným vlivem na cenotvorbu, solidní volnou hotovostí a vyšší návratností akcií. Bondifikace je pragmatickou odpovědí ve stávajícím kontextu globálních trhů, ale její odolnost vůči vlnám averze k riziku je pochybná Ačkoli bondifikace je prozatím v rané fázi, domnívají se analytikové Citi, že v budoucnu zůstane důležitým investičním trendem, jelikož úrokové sazby jsou na historických minimech a zhruba 70 % aktiv, do kterých lze investovat, drží lidé v důchodovém či předdůchodovém věku, jejichž hlavním investičním cílem je generování příjmu. Pro tyto investory by tradiční modely rozhodování o alokaci aktiv nemusely být dostatečně lákavé. Vedle lákavé výhody relativního příjmu má však bondifikace zjevné nedostatky, jichž by si investoři měli být vědomi. První souvisí s typem akcií, jež jsou pro tyto strategie vhodné. V zájmu snížení volatility a udržení příjmu vedou tyto strategie investory k sektorům, jako jsou nemovitosti, telekomunikace a rozvod energií a vody. Pokud jde o příjem, jsou to vhodné volby, jenže jsou také velice citlivé na pohyby úrokových sazeb, což znamená, že při rostoucích výnosech budou nejspíš zaostávat nejen za dluhopisy (což jsme pozorovali během výnosových šoků v dubnu 2013 a v první polovině roku 2015), ale také za cyklickými akciemi, které se vyznačují pozitivní korelací s růstem úrokových sazeb Nadměrná expozice vůči necyklickým akciím, jež jsou citlivé na úrokovou sazbu, by během období zvyšování úrokových sazeb mohla vést k podprůměrným výsledkům, aniž bude zaručen status bezpečného přístavu, jímž se pyšní vládní dluhopisy S přihlédnutím k výše uvedenému vznáší bondifikace dvě velmi důležité otázky pro manažery portfolií: V čem spočívá přidaná hodnota diverzifikace, pokud je korelace tak vysoká? Existují dnes bezriziková aktiva? Klíčovou funkcí tradičního modelu alokace aktiv je srovnání výnosu daného aktiva s bezrizikovou sazbou. Tato sazba je odvozena z výnosu dlouhodobých vládních dluhopisů; ty by ale při dnešním ocenění nikdo nepovažoval za bezrizikové. Tyto modely vznikly na začátku 50. let, kdy se výnosy 10letých amerických vládních dluhopisů pohybovaly kolem 2,5 %, tj. ne o moc výše než dnes. Zajímavé je, že během následujících 30 let výnosy z vládních dluhopisů postupně rostly až na 15 % na začátku 80. let za takové situace můžeme vládní dluhopisy těžko považovat za více bezrizikové než dnes. V investičním světě vyznačujícím se vyšší korelací a nízkými výnosy může honba za výnosem namísto diverzifikace být známkou toho, že investoři upřednostňují praktičnost, ale nezájem o širší souvislosti je překvapivý. Vyšší korelace je totiž důsledkem kvantitativního uvolňování, jehož ukončení pozmění dynamiku finančních trhů. Investoři, kteří pilně sledují širší kontext, by si měli být vědomi důsledků strategií bondifikace. Konstrukce portfolia spočívá ve výběru tříd aktiv, která navzájem vyvažují svá rizika (volatilita spojená s akciemi a úrokové sazby u dluhopisů), a v takové alokaci zdrojů, která docílí adekvátní expozice vůči dlouhodobému růstu i ochrany vůči krátkodobým šokům. S ohledem na to může představa, že akciové či neomezené dluhopisové strategie mohou sloužit jako náhražka bezpečného přístavu, vyústit v nepříjemné překvapení.

3 Standpoint Q Evropa a Severní Amerika Evropské akcie Oživení odolné krátkodobým rizikům Analytikové Citi zůstávají u svých prognóz růstu HDP: 1,5 % pro rok 2015 a 2,1 % pro rok Vzhledem k nedávnému růstu výnosů z vládních dluhopisů je nyní bilance rizik dle jejich názoru neutrálnější. Ačkoli inflace se odrazila ode dna, neobávají se, že by Evropská centrální banka utlumila nákupy aktiv dříve než v září Obavy nadále vzbuzuje situace v Řecku. Analytikové Citi se stále domnívají, že kombinace větší flexibility ECB, výraznějšího hospodářského oživení a zanedbatelné expozice bank by dokázala zabránit negativnímu přelévání efektů spojených s případným odchodem země z eurozóny. Ve Velké Británii se základní hospodářská dynamika drží na solidní úrovni, o čemž svědčí řada průzkumů mezi podniky i spotřebiteli. Analytikové Citi tedy očekávají, že inflace měřená jako CPI se příští rok udrží výrazně pod 2% cílem. V tomto kontextu centrální banka zřejmě nebude spěchat se zvýšením sazeb, takže první zvýšení očekáváme v 1. čtvrtletí 2016, avšak solidní hospodářský růst v konečném důsledku přiměje banku k výraznějšímu zvedání sazeb, než jaký trhy zohledňují v cenách. Lepší makroekonomická situace a slabší euro hrají do karet čistému růstu EPS v Evropě. Analytikové Citi očekávají, že tyto podmínky přetrvají, a předpokládají pro roky 2015 a 2016 růst EPS o 10 % s možností překročení tohoto čísla. Býčí postoj Citi k akciím eurozóny je založen na existenci trhu, který zažívá jak růst, tak přecenění směrem nahoru. Upřednostňují společnosti se silnou rozvahou a přebytkem volné hotovosti a finanční sektor. Stejně tak ve Spojeném království je DJ Stoxx 600 pohled Citi pro rok 2015 založen buď na mírném přecenění, nebo na 10% růstu dividend. Hlavní brzdou zůstává pokles cen komodit, ale slabá libra mohla pomoci subjektům s příjmy v dolarech. Severoamerické akcie Ekonomický růst opět zrychluje Pod vlivem dočasných faktorů, jako je tuhá zima, snížila Citi předpokládaný roční růst v roce 2015 na 2,5 %. Analytikové však nadále očekávají, že v další části roku se ekonomika odrazí. Fundamentální hospodářské faktory se ostatně výrazně nezměnily. Přibývá v průměru pracovních míst měsíčně, což meziročně vede ke zhruba 4% růstu příjmu ze zaměstnání. Navíc nadále očekávají, že spotřebu podpoří nižší ceny benzinu obzvlášť s blížící se letní motoristickou sezonou. Ačkoli zotavení z nepříznivého počasí a nižších cen ropy by mělo ve zbytku roku a také v roce 2016 vyprchat, silný dolar může ohrozit naplnění výhledu Citi. Guvernérka Fedu Janet Yellenová tvrdí, že normalizace úrokových sazeb začne, jakmile příchozí data zvýší důvěru Fedu, že inflace se ve střednědobém horizontu přiblíží k 2% cíli. Analytikové Citi se domnívají, že přicházející data o inflačním a růstovém výhledu zřejmě k této důvěře nepřispějí dříve než na konci roku. Pozitivní pohled Citi na americký akciový trh se opírá o očekávání výkonnosti, které by z velké části mohlo odpovídat růstu zisků, obzvlášť poté, co Fed začne zvyšovat sazby. Akcie typicky rostou mnoho měsíců po prvním zvýšení sazeb, nemluvě o tom, že třetí rok prezidentského období obvykle akciím přeje. Odhad EPS pro rok 2015 ve výši 126 dolarů stále počítá s očekávaným 3% růstem HDP, který by normálně odpovídal 13% růstu zisků na akcii. Analytikové Citi očekávají menší než poloviční růst (avšak více než konsenzuální 2 %). Nejúspěšnější strategie se v roce 2015 zřejmě budou týkat podniků s velkou tržní kapitalizací a hodnotových titulů, přičemž nejoblíbenějšími sektory budou finančnictví a technologie. V sektoru IT se rozvahy ostatně S&P 500 Index drží dobře a kapitálové výdaje zřejmě porostou dvouciferným tempem.

4 Standpoint Q Globální vládní a firemní dluhopisy Globální vládní dluhopisy Nižší inflační očekávání Očekávaný růst HDP se v květnu nezměnil (2,7 % globálně), ale dosavadní trend spočívá v postupném snižování odhadu. Růst v USA v 1. čtvrtletí zklamal a vyhlídky jsou skrovné navzdory očekávanému oživení ve 2. čtvrtletí. Přes silné stimuly se očekává slabý růst i v eurozóně. Analytikové Citi tedy nadále očekávají setrvale nízkou inflaci v rozvinutých ekonomikách. Na rozvíjejících se trzích vidíme slábnutí růstových vyhlídek, jelikož Rusko a možná i Brazílie vykazují útlum, Čína po zpomalení přechází na trajektorii nižšího růstu s tím spojenými riziky a pouze Indie může překvapit příjemně, ačkoli tamní ocenění se jeví jako vysoká a ceny ropy se v mezidobí posunuly výše. Analytikové Citi si také povšimli, že korekce výnosů z globálních dluhopisů Podíváme-li se do USA, mohlo by se zdát, že letošní vývoj dluhopisů investičního stupně negativně ovlivnily neuje funkcí vyšších inflačních očekávání, která se však nejeví jako reálná z těchto důvodů: globální růst se nachází pod potenciálem, je málo pravděpodobné, že by kvantitativní uvolňování v eurozóně a stimuly v Číně setrvale zvýšily inflaci, a ve 3. čtvrtletí mohou nadále poklesnout ceny energií. Za této situace pozorujeme v posledních pěti měsících pokles očekávaných úrokových sazeb v USA, přičemž jejich zvýšení se očekává až koncem roku a možná i později, pokud se budou snižovat prognózy růstu a/nebo se zintenzivní vnější deflační tlaky. Analytikové Citi očekávají, že střední část americké výnosové křivky si povede dobře a že trh možná v cenách zohlední ještě pomalejší normalizaci krátkodobé sazby Fedu. Inflační tlaky jsou stále tlumené a americkým vládním dluhopisům pomáhá nejistota ohledně Řecka Citigroup World Government Bond Index Firemní dluhopisy Kreditní rozpětí dluhopisů s vysokým výnosem jsou atraktivnější Kreditní rozpětí dluhopisů investičního stupně denominovaných v eurech již vzhledem k nejistotě ohledně Řecka a volatilitě německých vládních dluhopisů pozbyla vše, co získala v období před QE. Je zjevné, že kvantitativní uvolňování ECB prozatím sazby nepřiškrtilo a nepřelilo se do úvěrů, jak očekávali analytikové Citi. Dle jejich názoru za to mohou následující faktory: již tak napjaté pozice a velmi nepříznivý poměr rizika a odměny a brát v úvahu musíme také změnu globálního výhledu. A na závěr se musíme zamyslet nad tím, zda škrcení již vlastně nezačalo. Zajímavá je debata o tom, zda se jedná o faktory trvalé, či spíše dočasné. stávající nabídka peněz, nízké výnosy a výhled na růst sazeb Fedu. A oproti dluhopisům s vysokým výnosem dluhopisy investičního stupně v roce 2015 silně zaostávají. Nadprůměrné výsledky prvních oproti druhým jsou ještě pozoruhodnější, když se na to podíváme v kontextu určujících faktorů. Investoři totiž nemuseli jít ve spektru ratingů hluboko, aby dosáhli výnosů. Analytikové Citi se domnívají, že argument pro menší alokaci do dluhopisů s vysokým výnosem oproti dluhopisům investičního stupně se v podstatě opírá o víru v techniku mean reversion a konkrétně v pravděpodobnost zpomalení nabídky dluhopisů investičního stupně nebo v oživení nabídky dluhopisů s vysokým výnosem. Jelikož se však tlak na dluhopisy investičního stupně v nejbližší době nezmění, je možné, že bude prostor pro další zužování kreditních rozpětí dluhopisů Citigroup World Corporate Bond Index investičního stupně oproti dluhopisům s vysokým výnosem, případně pro udržení na stávající úrovni namísto toho, aby došlo ke korekci.

5 Standpoint Q Japonsko a Asie Tichomoří Japonské akcie Podpora v podobě růstu zisků Analytikové Citi očekávají, že japonská ekonomika bude v příštích čtvrtletích růst tempem překračujícím trend. Očekává se, že růst HDP v roce 2015 dosáhne 0,7 %. Nejdůležitější je, že spotřebitelské výdaje by se mohly zotavit díky solidnímu růstu zaměstnanosti, mírnému růstu mezd na hlavu a očekávaným výrazně nižším cenám energií všechny tyto faktory zvýší reálný celkový příjem ze zaměstnání. Analytikové Citi však setrvávají u svého názoru, že japonská centrální banka přikročí do konce roku k akci, jelikož propast mezi její býčí inflační předpovědí a realitou se zřejmě v nadcházejících měsících stane nepopiratelnou. Co se týče konkrétních uvolňovacích opatření, očekávají analytikové Citi pokračování stávajícího vývoje: růst nákupů japonských vládních dluhopisů a fondů obchodovaných na burze (ETF). Nedojde-li k dalšímu kvantitativnímu uvolňování, analytikové Citi se domnívají, že japonské akcie si mohou nadále vést nadprůměrně a obejdou se bez slabého jenu, a to díky tomu, že 1) jim hraje do karet příliv veřejných peněz (faktor poptávky a nabídky), 2) podnikový management klade větší důraz na návratnost kapitálu (faktor na mikroúrovni) a 3) bylo dosaženo plné zaměstnanosti (faktor na makroúrovni). Analytikové Citi tedy zvýšili prognózu EPS titulů z TOPIX v účetním roce 2015 na 120,8 (24,3 %) a setrvávají u pozitivního pohledu na japonské akcie. Co se týče sektorové strategie, nadprůměrnou alokaci volí pro základní materiály a IT, které mohou těžit z obratu k lepšímu v domácí ekonomice i v zahraničních ekonomikách NIKKEI 225 Index Akciové trhy v Asii a Tichomoří Výrazné zisky se neodrážejí v cenách akcií V regionu v žádném případě nevládne reflace: ekonomická aktivita je ve většině zemí neuspokojivá, obzvlášť u obchodu. Analytikové Citi očekávají, že region poroste v roce 2015 o 6,2 %, což je o něco méně než 6,4 % v roce Domnívají se, že oživení cen ropy nepředstavuje závažnou hrozbu pro inflaci a že centrální banky zřejmě zaujmou neutrální až holubičí postoj Indie a Indonésie možná sníží sazby, zatímco v Koreji a Thajsku hrozí další uvolňování. Růst sazeb v USA by sice mohl vést k jisté volatilitě kapitálových toků, avšak analytikové Citi se domnívají, že na rozdíl od jiných rozvíjejících se regionů mohou převládající přebytky na běžném účtu v Asii fungovat jako důležité polštáře. Země se špatnou dynamikou běžného účtu a zpomalujícími se exporty mohou naopak do budoucna čelit nepříznivému vývoji. Ačkoli nálada v Asii zůstává nepříznivá, analytikové Citi setrvávají u nadprůměrné pozice pro Asii oproti rozvíjející se Evropě a Latinské Americe. Domnívají se, že v Asii není bublina, nýbrž býčí trh, jelikož ocenění by musela být dvojnásobná, abychom mohli hovořit o bublině. Asie je mezi rozvíjejícími se regiony jediná, která se nadále obchoduje pod svým dlouhodobým mediánem. Zisky v Asii jsou o 26 % výše nad maximem z doby před globální finanční krizí a předčily zisky v USA. Co se týče Číny, považují analytikové Citi červnové odprodeje za příležitost k nákupu a nadále preferují expozici vůči MSCI China oproti CSI300 vzhledem k výkonnosti a diskontu v ocenění akcií obchodovaných v Hongkongu oproti těm, které se obchodují na burzách na čínské pevnině. V regionu celkově preferují Čínu, MSCI Asia Pacific Ex-Japan Hongkong, Tchaj-wan a Singapur. K preferovaným sektorům patří finančnictví, spotřebitelské zboží, rozvod energií a vody a technologie.

6 Standpoint Q Rozvíjející se Evropa a Latinská Amerika Akciové trhy v rozvíjející se Evropě Velké rozdíly v regionu Růst cen ropy vede k tomu, že trh v celé rozvíjející se Evropě přehodnocuje inflační rizika, a tedy i výhled pro měnovou politiku. Inflační tlaky ve střední Evropě, které jsou již tak silné kvůli výraznému růstu a zavírání mezery výstupu, zintenzivňuje také vyšší cena ropy. Nejvíce však očekávané úrokové sazby vzrostly v JAR kvůli dodatečným rizikům v podobě nedostatku elektřiny a mzdových tlaků. Rusko naproti tomu v tomto prostředí prospívá: vyšší ceny ropy posilují rubl, stlačují inflaci, a vytvářejí tak prostor pro další snižování sazeb. Analytikové Citi se domnívají, že Turecko a JAR v roce 2015 stěží porostou poblíž svého potenciálu. Pro Rusko znamená letošní pokles o 3 % již pátý rok zpomalování růstu HDP za sebou. Polsko nadále vykazuje solidní dynamiku růstu, částečně díky lepšímu výhledu v Německu (hlavní obchodní partner). Růst zisků v rozvíjející se Evropě zřejmě nepřekročí 3 %, což je výrazně méně než ve skupině rozvíjejících se ekonomik jako celku, kde se předpokládá 10 %. Rusko je s poklesem o 9 % hlavní brzdou a v JAR se zisky pohybují výrazně níže, než jsme zvyklí, i když se očekává jejich růst. První zvýšení amerických sazeb v kombinaci s oživením dolaru navíc patrně vyvine tlak na jihoafrická a turecká aktiva. Citi tedy volí nadprůměrnou alokaci pro Polsko, neutrální pro Rusko a Turecko a podprůměrnou pro JAR. Vzhledem k těmto obtížím doporučují analytikové Citi vybíravost a domnívají se, že kvalitní podniky se stabilními zisky, dobrou ROE a vysokými/stabilními maržemi si mohou vést nadprůměrně dobře MSCI EM EMEA Akciové trhy v Latinské Americe Přetrvává řada nepříznivých faktorů Analytikové Citi se domnívají, že země se špatnou dynamikou běžného účtu a zpomalujícími se exporty mohou čelit nepříznivému vývoji. Brazilský real sice za poslední týdny posílil, ale analytikové Citi očekávají, že bude dále klesat, a předpokládají, že reálný HDP letos v zemi poklesne o 1 %, jelikož úrokové sazby jsou vysoko a úvěry rostou jen pomalu. Navíc nevyhnutelně dojde k fiskální kontrakci. V Mexiku nadále očekávají zrychlení růstu HDP, které však bude pomalejší (2,8 %), předpokládají, že centrální banka v prosinci zvýší úrokové sazby o 25 bazických bodů. Situace v Argentině a Venezuele je nadále problematická, jelikož úřady se do značné míry opírají o vnější financování, aby zabránily poklesu rezerv. V obou zemích se letos budou konat důležité volby. Zatímco Asie a rozvíjející se ekonomiky Evropy dosahují pozitivní marže z obchodních aktivit, pro Latinskou Ameriku to neplatí. Pokud se nezotaví komodity, zřejmě můžeme očekávat klesající kapitálové výdaje. Latinská Amerika zároveň má s 5,6 % nejnižší ROE ve skupině rozvíjejících se ekonomik a je blízko minima z poloviny 90. let. Dobrá zpráva je, že vzhledem k tomu, že souhrnné zisky jsou již nyní nižší než během globální finanční krize, efekt výchozí úrovně bude do budoucna příznivější. Mexiko si v regionu obecně stojí lépe ROE je na úrovni 10,4 %, ale to je již zohledněno v oceněních. Analytikové Citi tedy přisuzují neutrální pozici mexickým a podprůměrnou pozici brazilským akciím. Ty se po nedávném oživení blíží k 12měsíčnímu forwardovému P/E na úrovni 14násobku, což je výrazně výše než historicky průměrných 10, MSCI EM Latinská Amerika

7 Standpoint Q Globální REIT a komodity Fondy nemovitostí (REIT) Rostoucí výnosy a emise akcií tlumí návratnost Akcie REIT od maxima koncem ledna klesly o 15 %. Během tohoto poklesu analytikové Citi cestovali po světě a hovořili s řadou investorů, majitelů, makléřů a specialistů. Všichni, kteří mají přímou expozici vůči nemovitostem, na jedné straně hovoří o solidních provozních základech, rostoucích hodnotách a hojnosti aktiv, jež soutěží o kapitál. Ti, kteří se zabývají veřejnými cennými papíry, na druhé straně hovoří o slabém přílivu prostředků do sektoru. Je pravda, že toky do specializovaných podílových fondů REIT a ETF byly v posledních několika měsících poměrně slabé. Přílivy peněz do amerických podílových fondů byly záporné v 11 z posledních 12 týdnů. U ETF to bylo 9 z 12 týdnů. Zatímco odtoky ze specializovaných realitních podílových fondů registrovaných v Japonsku byly letos konstantně pozitivní, poslední týden stagnovaly. Zároveň jsme od začátku roku zaznamenali emise akcií REIT v hodnotě 13 mld. USD. Slabý příliv prostředků a pokračující zvyšování vlastního kapitálu REIT jsou sice nepříznivé faktory, ale analytici Citi považují za povzbuzující růst počtu rozhovorů, které o tomto tématu v poslední době vedou. Je to podobné jako na konci roku 2013, kdy REIT výrazně klesly z květnových maxim vyvolaných panikou před útlumem QE. Je těžké říci, zda se tento zájem projeví v nákupech. K nákupům již však na minimální úrovni dochází a objem se zvyšuje. Vedle akciových investorů projevují setrvalý zájem správci soukromých zdrojů kapitálu, kteří si jsou vědomi rozporu mezi hodnotami na veřejném a privátním trhu. Vedle specializovaných produktů REIT má většina obecně zaměřených investorů omezenou chuť investovat EPRA/NAREIT Global Index do akcií veřejných REIT, jelikož předpokládají, že tyto akcie budou dále klesat ruku v ruce s růstem úrokových sazeb. Komodity Nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou udržuje ceny pod tlakem Jelikož na trhu ropy stále převládá převis nabídky a trh fyzické ropy Brent se jeví obzvlášť slabě, sezonní nárůst poptávky po surové ropě, který již probíhá v USA a Asii, a také pokračující podpora toků finančních investorů zřejmě budou dominovat cenotvorbě a ve 3. čtvrtletí 2015 zřejmě posunou ceny výše. Poptávka byla překvapivě o něco vyšší, než se čekalo, a produkce surové ropy v USA se patrně začne zpomalovat, případně se propadne do záporných čísel poté, co od říjnového maxima poklesl počet ropných plošin o 58 %. Jelikož se však americké ropné futures do konce roku obchodují kolem 60 až 65 USD, očekávají analytikové Citi, že americké společnosti začnou volit agresivnější zajišťovací strategie a počet ropných plošin v zemi začne v 2. pololetí letošního roku růst. V kombinaci s pravděpodobně dlouhou sezonou údržby v rafineriích a vysokým objemem uskladněné surové ropy lze ještě letos očekávat další slabost na trhu. Naše průměrná prognóza ceny ropy Brent činí 63 USD za barel, zatímco u ropy WTI je to 56 USD za barel. Co se týče zlata, dolar se drží na svém maximu za posledních 10 let, ale nepřekračuje svá dosavadní letošní maxima. Do budoucna analytikové Citi očekávají umírněnější výhled pro silnou pozici dolaru. V střednědobém až dlouhodobém výhledu neočekávají analytikové Citi u zlata setrvalý vzestupný trend v důsledku pokračující expanze, jelikož se domnívají, že stávající inverzní vztah dolaru a zlata zůstane v druhé polovině roku 2015 klíčovým faktorem pro vývoj trhu. Citi si zachovává neutrální krátkodobý výhled pro zlato a obecně se čeká, že ceny v příštích několika měsících zůstanou kolem až dolarů za trojskou unci Cena Golds zlata US$/troy USD/trojská oz. unce

8 Standpoint Q Devizové trhy EURO GBP JPY Euro bylo měnou, která nejvíce těžila z korekce dolaru, přestože ECB zahájila v lednu rozsáhlý program kvantitativního uvolňování, aby zvýšila nabídku peněz a oslabila euro. To je zřejmě způsobeno řadou faktorů včetně pozic spekulantů, které byly výrazně krátké v eurech v očekávání toho, že ECB oznámí kvantitativní uvolňování, a které se po oznámení začaly likvidovat. Zadruhé platí, že i když USA vykázaly v 1. čtvrtletí zpomalení, data eurozóny se za stejné období pozoruhodně zlepšila. Vzhledem k lepším datům v eurozóně a pravděpodobnému brzkému růstu inflace, který způsobil prudký růst výnosů z dluhopisů v eurozóně, se euro zhodnocovalo kvůli souvisejícímu zužování úrokových diferenciálů oproti USA. To je však zřejmě dočasné a v květnu jsme již patrně byli svědky rekordních hodnot kurzu EUR/USD, jelikož slabé euro je důležitým zprostředkovaným cílem ECB, která používá QE ke stabilizaci inflace v eurozóně. Libra v červnu krátkodobě vystoupala ke svému sedmiměsíčnímu maximu vůči dolaru a dosáhla 6,5letého maxima oproti koši hlavních měn. Prolomila tak interval, ve kterém uvízla v uplynulých měsících, a předčila tradičnější bezpečné přístavy, jako jsou dolar, jen a švýcarský frank, jelikož patová situace ohledně Řecka se vyhrotila a obchodníci zvažovali expozici vůči řeckým problémům oproti expozici vůči čerstvým známkám britské hospodářské síly. Ve zbytku roku zřejmě libra bude mezi měnami G10 nejodolnější vůči obnovené síle dolaru. Přesvědčivý výsledek britských voleb v kombinaci se silnou ekonomikou, rychle klesající mírou nezaměstnanosti a zvyšujícím se růstem průměrných výdělků může vést k tomu, že BoE přistoupí k utužování ještě letos, zatímco peněžní trhy nadále předpokládají, že se tak stane za 12 až 18 měsíců. Krok centrální banky může koncem roku vést k silnější podpoře libry vůči všem měnám včetně USD. Kurz USD/JPY se od listopadu dále ukotvuje v pásmu a zažívá trend vyšších minim. Předpokládá se, že kurz se z tohoto rozmezí dříve či později dostane, ale zřejmě to nebude dříve, než se v USA či Japonsku na scéně objeví fundamentální faktory. Jelikož BoJ i Fed zřejmě ke stimulům nepřistoupí v nejbližší době (guvernér BoJ Kuroda dává jasně najevo, že není ochoten v krátkodobém horizontu uvolňovat politiku, protože se domnívá, že Japonsko do příštího roku dosáhne svého dlouhodobého cíle: CPI na úrovni 2 %), očekává se, že v příštích 3 měsících bude probíhat další konsolidace. Tento pohled je však spojen s jistými riziky, jelikož ekonomové Citi nadále očekávají, že v červenci nastane v půlročním hodnocení další snížení. Jelikož mezera mezi stále optimistickými inflačními prognózami BoJ a realitou se v příštích měsících stane naprosto nepopiratelnou, nelze navzdory Kurodovu ujišťování vyloučit ani další uvolňování již v červenci. Takový vývoj může mít za následek, že kurz USD/JPY prolomí stávající pásmo směrem nahoru dříve Jul Euro-Dollar Dollar-Yen (EUR/USD) (JPY/USD) (USD/EUR) Pound-Dollar Euro-Dollar Dollar-Yen (GBP/USD) (USD/EUR) (JPY/USD) (USD/GBP) Pound-Dollar Dollar-Yen (USD/JPY) (JPY/USD) (USD/GBP)

9 Standpoint Q Okénko pro hosta Hraniční trhy (Frontier Markets): Průběžné otázky Andrew Howell, Citi Frontier Markets Equity Strategist 1. otázka: Vyšší globální úrokové sazby jsou pro hraniční trhy špatné, že? Podle našeho názoru nikoli. Zní to logicky: až USA začnou někdy během letoška zvyšovat úrokové sazby a výnosy z globálních dluhopisů porostou, hraniční trhy budou postiženy odtokem kapitálu, který půjde za vyšší návratností jinam. A několik měn hraničních ekonomik se v posledních měsících vskutku dostalo pod tlak. Týká se to hlavně Ukrajiny, ale také Mauricia, Nigérie, Keni a měn navázaných na euro. Mnozí investoři, s nimiž hovoříme, se bojí, že s pokračujícím růstem výnosů přijde další oslabování měn. Ve skutečnosti ale pozorujeme přesně opačný vztah. V posledních 15 letech byly vyšší dluhopisové výnosy důsledně spojeny s nadprůměrnou výkonností hraničních trhů, zatímco nižší výnosy převládaly v době horší výkonnosti těchto ekonomik. Takřka veškeré hraniční ekonomiky včetně těch, které mají deficit na běžném účtu a plovoucí směnný kurz, si zpravidla vedou lépe, když výnosy z dluhopisů rostou. Projevilo se to během tzv. paniky z útlumu QE v roce 2013, kdy hraniční trhy předčily rozvíjející se trhy. Proč tomu tak je? Domníváme se, že odpověď je jednoduchá. Postupné utužování odpovídá lepším globálním růstovým podmínkám, které jsou dobré pro ekonomiky FM a pro chuť riskovat ve vztahu k nim. Až v USA opravdu začne utužování měnové politiky, posilování dolaru už paradoxně bude na svém konci, jelikož zbytek světa se začne dotahovat na USA. Prudké zvýšení výnosů z amerických dluhopisů by nejspíš bylo neblahé pro všechna riziková aktiva jak rozvíjející se trhy, tak hraniční trhy. My se ale domníváme, že nejpravděpodobnějším scénářem je postupné utužování, které by hraniční trhy měly být schopny strávit. 2. otázka: Podle vašich grafů se zdá, že hraniční trhy jsou levné. Opravdu? Nemám ten pocit. Ano, opravdu. Poměr cen a zisků a taktéž poměr cen a účetní hodnoty (počítáno z hodnot za poslední rok) se v posledních několika letech na hraničních trzích odchýlil od rozvíjejících se i rozvinutých ekonomik v důsledku kombinace podprůměrné výkonnosti a vyššího růstu zisků. Poměr P/E hraničních trhů má vůči indexům obou dalších skupin největší diskont za několik let. Některým lidem se nezdá, že počítáme P/E z minulých hodnot namísto z budoucích odhadů (vzhledem k nedostatku spolehlivých odhadů pro mnohé akcie na hraničních trzích preferujeme důvěryhodnější historická data). Pokud ale podrobíme analýze ocenění srovnatelných akciových párů na hraničních a rozvíjejících se trzích, najdeme také známky poklesu ocenění, i když ne vždy v tak extrémní míře. Aby si čtenáři udělali představu, podívali jsme se na 4 páry akcií z různých sektorů (banky, telekomunikace, energetika a spotřební zboží) na hraničních a rozvíjejících se trzích. Ve všech případech jsme zjistili, že od počátku roku 2013 se diskont P/E rozšířil (nebo se z prémie přeměnil na diskont v případě ropy a základního zboží). Je pravda, že banky v tomto zlevňování na hraničních trzích hrály důležitou roli, jelikož tam samozřejmě jsou největším sektorem a v zemích jako Nigérie evidentně jsou pod tlakem. Pokles ocenění na hraničních trzích je však mnohem obecnější a lze říci, že relativně levnější jsou všechny 4 největší sektory v těchto ekonomikách. Fakt, že se hraniční trhy nezdají levnější, než jak vypadají na těchto grafech, lze snad nejlépe vysvětlit takto: Za poslední rok probíhalo na hraničních trzích přecenění směrem dolů, ve zbytku světa směrem nahoru (obzvlášť na rozvinutých trzích, které se posunuly ze 14násobku na 20násobek PE, opět počítáno z hodnot uplynulého roku). Skutečnost je, že globální trhy se rychle stávaly dražšími, ale hraničních trhů se tento trend převážně netýkal. 3. otázka: Dobře, dejme tomu, že relativní ocenění na hraničních trzích klesá. Ale nerostou tam zisky pomaleji než na rozvíjejících se trzích? Naopak, rostou rychleji. A přesně v to doufáme, jelikož vyšší růst je přesně ten důvod, proč investoři tolerují problémy spojené s těmito trhy, jejich volatilitu a nižší likviditu. Máme pro vás dobré zprávy: hraniční trhy vskutku v uplynulých letech dosáhly vyššího růstu EPS, ačkoli to bylo méně drtivé vítězství, než bychom si bývali přáli, a také nebylo uniformní. Měřeno růstem EBIT se hraničním trhům ve třech z uplynulých pěti let podařilo zastínit rozvíjející se trhy. Rozdíl byl největší v roce 2012 a nejmenší v roce K tahounům patřilo finančnictví, výroba materiálů, diskreční spotřebitelské zboží a energie. Za srovnatelnými podniky v rozvíjejících se ekonomikách naopak zaostávaly komunikace a zdravotnictví.

10 Standpoint Q Slovo na závěr CZK modelová portfolia Navržené alokace jsou z povahy věci obecné a nelze je vykládat jako konkrétní investiční doporučení. Investor by se měl obrátit na svého osobního bankéře a společně s ním na základě jeho tolerance k riziku a investičních cílů určit vhodnou alokaci. Defenzivní Zájem o zachování hodnoty majetku/investice v čase a ochota akceptovat minimální výkyvy v hodnotě portfolia v krátkodobém horizontu. Příjmové Zájem o růst majetku/investice v čase, ale neochota akceptovat značné výkyvy v hodnotě portfolia v krátkodobém horizontu. Příjmové a růstové Zájem o dlouhodobý růst majetku/investice v čase, ale neochota akceptovat značné ztráty v hodnotě portfolia v střednědobém horizontu. Růstové Zájem o dlouhodobý růst hodnoty majetku/investice v čase a ochota přijmout značné výkyvy v hodnotě portfolia v střednědobém horizontu s cílem zvýšit dlouhodobou výkonnost. Agresivní růstové Zájem o dlouhodobý růst hodnoty majetku/investice v čase a ochota akceptovat velké ztráty v hodnotě portfolia v krátkodobém a střednědobém horizontu s cílem maximalizovat dlouhodobou výkonnost.

11 Standpoint Q

12 Důležité upozornění: Názory, analýzy a očekávání v tomto dokumentu uvedené nemusí být dosažitelné a vhodné pro všechny investory. Výkonnost investičního nástroje v minulosti nebo jeho očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti ani budoucích výnosů. S mezinárodními investicemi se pojí i další rizika včetně různých zahraničních, politických, měnových a ekonomických faktorů, které je nutno zvážit. Pro zjištění toho, co je pro Vaši individuální situaci nejvhodnější, se prosím obraťte na svého osobního bankéře. Výraz Citi analytici odkazuje na investiční odborníky v rámci Citi Investment Research a Citi Global Markets (CGM) a volící členy tzv. Global Investment Committee z Global Wealth Management. Pojem my představuje oddělení Citi zaměřené na privátní bankovnictví (Citi Global Consumer Group Wealth Management). Tento dokument je založen na informacích poskytnutých příslušnými odděleními Citigroup Investment Research, CGM, Citigroup Global Wealth Management a Citigroup Alternative Investments. Tento dokument je určen pro účely získání obecného přehledu a není doporučením, nabídkou či výzvou ke koupi nebo prodeji jakéhokoli cenného papíru, zaknihovaného cenného papíru, jiného investičního produktu nebo měny nebo poskytnutí investiční služby. Informace v tomto dokumentu byly připraveny bez ohledu na odborné znalosti, zkušenosti, investiční cíle, finanční zázemí nebo potřeby jednotlivých investorů. Kdokoli uvažující o investici by měl zvážit přiměřenost investice s ohledem na své investiční cíle, finanční zázemí nebo potřeby a měl by vyhledat nezávislou radu ohledně vhodnosti dané investice. Jakékoliv konkrétní investice uvedené v tomto materiálu nejsou ze strany Citibank a jejích spřízněných společností jakkoliv doporučovány. Informace zde obsažené vycházejí z veřejně dostupných informací. Ačkoliv jsou tyto veřejně dostupné informace získávány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, jejich správnost či úplnost nelze zaručit a tyto informace mohou být neúplné a zestručněné. Jakékoliv názory, předpoklady a odhady zde vyjádřené jsou stanoviskem jejich autora k datu vyhotovení tohoto dokumentu, mohou se kdykoliv změnit bez předchozího oznámení a mohou se lišit od stanovisek jiných pracovníků Citi. Stejně tak se mohou měnit i ceny jednotlivých investic, a to bez předchozího oznámení. Investiční nástroje nebo jiné investiční produkty nejsou bankovním vkladem, nejsou pojištěny vládní institucí ani Fondem pojištění vkladů jako pohledávka z bankovního vkladu, ani nejsou závazkem či jakýmkoliv způsobem pojištěny či zaručeny Citibank Europe plc, Citigroup Inc ani jakoukoliv společností přímo či nepřímo ovládanou Citigroup Inc, pokud platný statut/prospekt či jiný závazný konstitutivní dokument stanovující bližší podmínky investičního nástroje nebo jiného investičního produktu nestanoví výslovně jinak. S obchodováním s investičními nástroji nebo jinými investičními produkty jsou spojena investiční rizika, a to včetně případné ztráty investovaných prostředků. Historický či předpokládaný výnos nebo výkonnost investičního nástroje nebo jiného investičního produktu v minulosti není zárukou budoucího vývoje ani spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Cena investičního nástroje nebo jiného investičního produktu může klesnout, jakož i stoupnout. Návratnost vložených prostředků do investičního nástroje nebo jiného investičního produktu není zaručena a předpokládané či možné výnosy z investičních nástrojů nebo jiných investičních produktů nejsou zaručené. Investiční nástroj nebo jiný investiční produkt může být dále předmětem rizika fluktuace měnových kurzů, která může způsobit ztrátu investovaných prostředků. Zde diskutované investiční nástroje nebo jiné investiční produkty nemusí být dostupné všem osobám. Investoři by si měli být vědomi, že je jejich odpovědností vyhledat právní a/nebo daňovou radu týkající se právních a daňových důsledků jejich investiční transakce. Pokud investor změní trvalý pobyt, státní příslušnost, národnost nebo zaměstnání, je na něm, aby se ujistil, jakým způsobem budou jeho investiční transakce ovlivněny takovouto změnou a zda vyhovují všem platným zákonům a předpisům, pokud je to relevantní. Citibank neposkytuje právní a/nebo daňové poradenství a není povinná poskytovat investorovi právní, daňové nebo jiné poradenství týkající se jeho transakce, nestanoví-li příslušná smlouva s investorem výslovně jinak. Citibank či společnosti v rámci skupiny Citi (Citigroup Inc. a osoby tvořící s ní podnikatelské seskupení) mohou mít klientské či vlastní zájmy týkající se nástrojů a produktů zde diskutovaných. Citibank Europe plc a osoby tvořící s ní podnikatelské seskupení mohou provádět a do budoucna mít zájem provádět obchody s investičními nástroji nebo jinými investičními produkty nebo osobami (zejména emitenty investičních nástrojů nebo jiných investičních produktů) uvedenými v tomto dokumentu. Následkem této skutečnosti může mít Citibank Europe plc nebo kterákoliv osoba tvořící s ní podnikatelské seskupení střet zájmů, který může ovlivnit objektivitu tohoto dokumentu. Investoři by proto měli při svém investičním rozhodování zvážit tento dokument pouze jako jeden z mnoha faktorů. Názory zde vyjádřené se mohou lišit od názoru vyjádřených jinými odděleními Citibank či společnostmi ze skupiny Citi. Citibank Europe plc, osoby tvořící s ní podnikatelské seskupení, její zástupci ani jí ovládané osoby neodpovídají v rozsahu maximálně povoleném platnou právní úpravou za jakékoli následky vzniklé na základě nebo v souvislosti s tímto dokumentem nebo jeho obsahem. Tento dokument a jeho obsah jsou určeny pro osobní použití a jeho obsah nesmí být reprodukován ani jinak šířen, ať již v celém svém rozsahu či jeho části, bez předchozího písemného souhlasu Citibank Europe plc. Tento dokument je distribuován společností Citibank Europe plc, založenou a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovanou v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka ( Citibank ) a jeho obsah nebyl ze strany Citibank jakkoliv změněn či upraven (vyjma skutečnosti, že originál tohoto dokumentu byl vyhotoven v anglickém jazyce, přičemž původní znění v anglickém jazyce má v případě rozporů mezi původním zněním a překladem do českého jazyka přednost, a této části Důležité upozornění, která byla doplněna o některé podrobnosti týkající se Citibank). Citibank podléhá dozoru ze strany orgánu dohledu domovského státu, Centrální banky Irska (Central Bank of Ireland) a dále orgánu dohledu hostitelského státu, České národní banky, a to zejména s ohledem na pravidla jednání se zákazníky ve smyslu příslušných právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu. Příslušné investiční služby poskytované Citibank prostřednictvím její organizační složky umístěné na území České republiky jsou poskytovány výlučně v rámci tohoto území. Obchodní sdělení Citibank: Souhlas se zasíláním obchodního sdělení lze zdarma odvolat zejména prostřednictvím odpovědi zaslané na e mailovou adresu, ze které jsou Vám obchodní sdělení Citibank zasílána, případně prostřednictvím linky CitiPhone

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Čtvrtletní přehled trhu

Čtvrtletní přehled trhu Čtvrtletní přehled trhu Q1 2015 Analýza globálního trhu z pohledu Citi GCB EMEA Výhled společnosti Citi 02 Regionální analýzy 03 Devizové trhy 08 Okénko pro hosta 09 Modelová portfolia 10 Názory a předpovědi

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Květen -0,01% Od ledna +0,36% Příznivý vliv korporátních dluhopisů Nepříznivý vliv růstu dlouhodobých sazeb

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická data z února a začátku března se nadále nesou v pozitivním duchu. Bilance zahraničního obchodu potvrzuje přebytky

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Investiční výhled Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Praha, květen 2011 Dluhopisy Ekonomika USA Ekonomická data

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) v květnu přistoupila ke zpřísnění měnové politiky zvýšením klíčových úrokových sazeb

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červen -0,08 % Letos +0,28 % Korporátní dluhopisy beze změny Nepříznivý vliv růstu dlouhých sazeb 12%

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 109. měření (květen 2008) Do květnového průzkumu IOFT zaslalo svoje predikce budoucího vývoje inflace a dalších ukazatelů devět domácích a dva zahraniční

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Srpen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Růst HDP české ekonomiky dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 6 procent meziročně. Údaj za první

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných v červenci stouply spotřebitelské ceny v červnu 2007 o 2,5 procenta meziročně,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2005 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Rozhodujícím makroekonomickým údajem, na který finanční trh upírá svoji pozornost, se v posledním období stal vývoj spotřebitelských

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Global market analysis from the Global Consumer Group. Je to o ekonomice!

Global market analysis from the Global Consumer Group. Je to o ekonomice! Q2 11 Evropa Severní Amerika Japonsko Latinská Amerika Asie a Pacifik Global market analysis from the Global Consumer Group Výhled společnosti Citi...2 Regionální analýza...3 Pohled hosta...9 Názory a

Více

Čtvrtletní přehled trhu

Čtvrtletní přehled trhu Čtvrtletní přehled trhu Q2 2015 Analýza globálního trhu z pohledu Citi GCB EMEA Výhled společnosti Citi 02 Regionální analýzy 03 Devizové trhy 08 Okénko pro hosta 09 Modelová portfolia 10 Názory a předpovědi

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002)

Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000-2002) Komisař Solbes představil ekonomickou předpověď EU (2000) (Výtah z textu) Ekonomická situace je nejlepší za posledních deset let a to jak z pohledu domácích indikátorů, tak z pohledu pozitivního vlivu

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Čínská ekonomika se odráží ode dna, počítá se silným růstem střední třídy Za poslední 3 měsíce přišla z Číny série dobrých makrodat, nejvýznamnějším údajem byl nárůst HDP Číny meziročně

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Čtvrtletní přehled trhu

Čtvrtletní přehled trhu Čtvrtletní přehled trhu Q1 2014 Analýza globálního trhu z pohledu Regional Consumer Banks Výhled společnosti Citi 02 Regionální analýzy 03 Měny 08 Okénko pro hosta 09 Modelová portfolia 10 Názory a předpovědi

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012 ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend Produktová prezentace Říjen 2012 Proč Rozvíjející se trhy + strategie dividend 2 Rozvíjející se trhy 3 Které

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

Vývoj na kapitálových trzích 19-23.1.09

Vývoj na kapitálových trzích 19-23.1.09 Uplynulý týden byl ve znamení inaugurace nového amerického prezidenta. Obama se snaží přinést změnu na kterou všichni čekají a očekávání jsou vskutku obrovská. Bohužel stav, ve kterém přebírá ekonomiku

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Slovenská republika Z hlediska makroekonomického růstu byl rok 2005 pro slovenskou ekonomiku ještě úspěšnější při odhadovaném růstu HDP přes 6%.

Slovenská republika Z hlediska makroekonomického růstu byl rok 2005 pro slovenskou ekonomiku ještě úspěšnější při odhadovaném růstu HDP přes 6%. Investiční oddělení Prosinec 2005 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Rok 2005 byl pro českou ekonomiku úspěšný, přinejmenším z pohledu statistických údajů. Reálný růst hrubého domácího produktu

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006

Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Měnověpolitické doporučení pro 5. SZ 2006 Sekce měnová a statistiky 1. Základní scénář dubnové prognózy Východiskem pro měnověpolitické rozhodování zůstává dubnová makroekonomická prognóza. Podle ní se

Více

Čtvrtletní přehled trhu

Čtvrtletní přehled trhu Čtvrtletní přehled trhu Q3 2014 Analýza globálního trhu z pohledu Citi GCB EMEA Výhled společnosti Citi 02 Regionální analýzy 03 Devizové trhy 08 Okénko pro hosta 09 Modelová portfolia 10 Názory a předpovědi

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 12/2011

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 12/2011 Technická Analýza. c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 aktuálně lehce přešlapuje pod klesající trendovou linkou. Pro další růst je rozhodující překonání 1270 bodové hranice. Pokud by se tak nestalo, tak

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65 Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Horská dráha na akciových trzích skončila happyendem. Trhy opět na historických maximech. Silný dolar stále drží

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Čtvrtletní přehled trhu

Čtvrtletní přehled trhu Čtvrtletní přehled trhu Q2 2014 Analýza globálního trhu z pohledu Regional Consumer Banks Výhled společnosti Citi 02 Regionální analýzy 03 Devizové trhy 08 Okénko pro hosta 09 Modelová portfolia 10 Názory

Více