Trendy, novinky, analýzy 038/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy, novinky, analýzy 038/10"

Transkript

1 Trendy, novinky, analýzy 038/10 ČESKO V ROCE 2011 Nejdůležitější změny a jak se připravit na jejich dopady Stavební spoření (1.1.) Sníţí se státní podpora stavebního spoření 10 % přispěje stát na stavebním spoření k ukládané částce. Nejvyšší pokles podpory bude u smluv uzavřených před rokem Na ty dnes stát přispívá 25 % vkladu, maximálně 4500 korun ročně, u novějších je to 15 %, maximálně Od ledna dostanou staří i noví klienti jen 10 % příspěvek, maximálně 2000 korun ročně. Co s tím? Na vypovídání smlouvy není třeba spěchat.vyplatí se počkat na rozhodnutí ÚS, před kterým chce omezení státní podpory napadnout ČSSD. Uzavření nové smlouvy v budoucnu můţe být navíc ještě méně výhodné neţ si nechat tu současnou. Platy ve státní sféře (1.1.) o Mzdách začnou rozhodovat nadřízení 645 tisíc lidí pocítí změny na výplatních páskách. Na úřadech, v nemocnicích, v knihovnách a řadě dalších míst uţ nebudou lidé dostávat plat podle toho, na co mají podle délky praxe nárok. Nadřízení budou v rámci daného rozpětí určovat, komu plat sníţit a o kolik a komu případně přidat. Co s tím? Sníţení platu lze oznámit ze dne na den. Ţe vám od ledna zaměstnavatel sebere peníze, se tak můţete dozvědět aţ 30. prosince. Bránit se ale v zásadě nemůţete, můţete maximálně odporovat nebo vyhroţovat výpovědí. Deregulace nájemného (1.1.) Stát přestává určovat nájmy 2013 Aţ v tomto roce se ale uvolní nájmy v Praze Stát přestane určovat nájmy ve více neţ polovině bytů s nyní regulovaným nájmem. Zvýšení nájmu musí majitel nájemníkovi oznámit minimálně tři měsíce dopředu. Co s tím? Pokud jste ţádné oznámení o zvýšení nájmu nedostali, nemůţe vám být zvýšen hned od ledna. I pokud uţ takové oznámení v ruce máte, ale s vyšším nájmem nesouhlasíte, nemusíte začít platit víc. Dál sice platí původní výše nájmu, riskujete ale soudní spor s majitelem. Dražší energie (1.1.) Stoupne cena Elektřiny, vody a někde i plynu 4,6 % si za elektřinu připlatí v průměru domácnosti Vytápění a ohřev teplé vody elektřinou ale podraţí více. Ceny plynu vzrostou jen u RWE, a to o dvě procenta.zdraţí i voda, někde i o třetinu. Co s tím? Porovnejte cenu elektřiny a plynu, jakou byste dostali u konkurence. Pokud ani tak nemůţete účty za energie sníţit, zvaţte jiný způsob vytápění a investujte do úspor. Kromě velkých výdajů, jako je výměna oken nebo zateplení domu, ušetříte i vypínáním elektrospotřebičů. Změny důchodů (30.9.) Od října se budou penze počítat jinak 80 % lidí dostane podle nových pravidel niţší důchod Změny se dotknou jen těch, kdo půjdou do penze po 30. září Ministerstvo práce navrhuje sníţit důchody lidem s příjmy aţ korun měsíčně. Ti kdo vydělávají víc, si polepší.

2 Co s tím? Chystáte-li se odejít do penze v příštím roce, zjistěte si, zda dostanete vyšší důchod podle současného, nebo nového výpočtu. Pokud máte střední příjmy, vyšší důchod dostanete do konce září. Lidem s nadprůměrnými příjmy se vyplatí počkat do října. Domácnosti utratí víc za energie. Pocítí i deregulaci nájemného Příjmy Platy - 10 % od ledna se zásadně změní odměňování více neţ půl milionu lidí placených z veřejných rozpočtů. Vláda pošle na jejich platy o deset procent peněz méně. Plošně ale klesnou platy jen policistům, hasičům a dalším příslušníkům ozbrojených sloţek. U ostatních profesí začne platit tzv. pásmové odměňování, kdy výše platu přestane být přímo vázána na délku praxe. I člověk s dvaceti lety praxe bude moci dostat nástupnický tabulkový plat a naopak člověk bez praxe můţe dostat vyšší plat neţ jeho zkušenější kolega. Spolu se sníţením financí na mzdy ale tenhle mechanismus v řadě případů povede ke sníţení platu. Smluvní platy Pro lékaře se dvěma atestacemi, náměstky ministrů a všechny další zaměstnance státu zařazené do 13. nebo vyšší platové třídy přestanou být závazné tabulkové platy a s vedením si mohou domluvit smluvní plat v jakékoli výši. Vítězové? Učitelé Jako jediní dostanou přidáno. Nejvíce, o tisícikoruny měsíčně, stoupnou tabulkové platy mladým kvalifikovaným učitelům. Aţ o sedm a půl tisíce měsíčně si polepší učitelé v mateřských školách s bakalářským titulem. Téměř o 5500 jejich začínající kolegové na základních školách a na středních školách o více neţ čtyři tisíce korun. Podmínkou ale je, ţe mají vysokoškolské vzdělání, a to ještě takové, které pro daný stupeň školy předepisuje zákon. Politici a soudci O pět procent klesnou platy všech ústavních činitelů. Poslanci i senátoři tak na základním platu hrubého měsíčně přijdou o 2950 korun měsíčně. Premiérovi se sníţí plat z na , tedy téměř o osm tisíc. Soudci přijdou o pět procent platu oproti roku Stropy pojistného Odkládá se plánované sníţení stropů na sociální a zdravotní pojištění. I od ledna tak lidé budou platit pojištění z příjmů aţ do šestinásobku průměrné mzdy, tedy zhruba 148 tisíc měsíčně. Dobře vydělávajícím lidem neklesnou odvody. Pokud by se stropy vrátily na čtyřnásobek (asi měsíčně), jak se původně počítalo, lidé s vysokými příjmy by na zdravotním a sociálním pojistném ušetřili tisíce korun měsíčně. Důchody: Od ledna se zvýší starobní penze v průměru o 371 korun měsíčně. Základní výměra důchodu, kterou mají všichni penzisté stejnou, se zvýší o 60 korun na 2230 korun měsíčně. Procentní, která se odvíjí od předchozí výše příjmů a odpracované doby, o 3,9 procenta. Osmitisícový důchod vzroste zhruba o 260 korun měsíčně, čtrnáctitisícová penze o 460 a důchod třicetitisícový o více neţ tisícikorunu měsíčně. Průměrná penze se zvýší z korun na korun měsíčně. Bydlení Deregulace nájemného Od ledna se uvolní nájmy pro prvních 450 tisíc domácností. To je 60 procent těch, co bydlí v obecních bytech, nebo u soukromého majitele za doposud státem regulovaný nájem. Kolik budou od ledna za byt platit si nájemníci musí domluvit s majitelem. Pokud se neshodnou, bude o jejich sporu rozhodovat soud. Deregulace začne platit ve většině měst a obcí v Česku, například v Litvínově, Táboře, Jindřichově Hradci, Kroměříţi nebo Aši. Z velkých měst ale jen v Ústí nad Labem a v Ostravě. V Praze a ostatních krajských městech a ve všech obcích Středočeského kraje nad obyvatel se budou nájmy uvolňovat aţ o dva roky později, tedy od ledna Nájmy se mohou zvýšit v řádech tisícikorun měsíčně. Cena energií Plyn +2 % Plyn podraţí těm, kteří jej odebírají od společnosti RWE (největší prodejce v ČR), a to o dvě procenta.

3 Praţská plynárenská ceny nemění. Společnost E.ON, která plyn dodává na jihu Čech, naopak ceny o 4,7 procenta sníţí, i tak budou ale vyšší, neţ byly v první polovině letošního roku před červencovým zdraţením o šest procent. Elektřina Domácnostem od ledna zdraţí elektřina v průměru o 4,6 procenta. Tedy za předpokladu, ţe bude platit zákon, kterým se zmíní dopady nákladů na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jinak bude růst aţ dvojnásobný. Zdraţení nejvíce pocítí ti, kteří vyuţívají niţších sazeb. Vytápění a ohřev teplé vody elektřinou podraţí i o více neţ deset procent. Domácnosti si tak prakticky nevšimnou, ţe ceny samotné elektřiny v příštím roce u všech dodavatelů klesnou. Voda Od ledna zdraţí i voda. V některých případech o jednotky procent, například v Plzni ale ceny vzrostou o více neţ třetinu. Domácnosti tak budou za vodu podle města platit 60 aţ 75 korun za kubík. Kontrola komínů Po desítkách let se mění pravidla pro čištění komínů. Přibývá povinnost nechat si jednou za rok vystavit zprávu o výsledku kontroly nebo čištění komína. Počet čištění se ale sniţuje a oficiálně se zavádí i moţnost, aby si lidé komíny čistili sami. V takovém případě ale jednou za rok musí kontrolu udělat profesionál. U kotlů na pevná paliva s celoročním provozem je od ledna čištění komína povinné třikrát za rok (nyní je to šestkrát), při sezonním provozu dvakrát. U plynového kotle k vám kominík musí přijít jednou ročně na kontrolu a jednou musíte komín vyčistit. Pokud nebudete mít zprávu od kominíka, pojišťovna nemusí uhradit celou škodu po případném poţáru. Daně Povodňová stovka Sníţení slev na dani o 100 korun měsíčně pocítí všichni, kdo platí daně z příjmů. Vláda zatím tvrdí, ţe téměř pět miliard, které tak vybere, pouţije na boj proti povodním. Pokud se ale bude rozpočet vyvíjet špatně, připouští, ţe peníze můţe pouţít na sníţení schodku. Kaţdý tak zaplatí ročně na daních o 1200 korun víc. Stavební spoření: 2000 Kč je maximální roční příspěvek, který stát poskytne na jednu smlouvu o stavebním spoření Stát sniţuje podporu stavebního spoření. Lidé, kteří takto spoří, přijdou kvůli speciální dani o polovinu státní podpory za letošní rok. Příspěvek státu navíc do budoucna klesne z 15 a 25 procent na 10 procent ročního vkladu střadatelů. Maximálně bude činit korun ročně, místo současných nebo Od ledna budou navíc zdaněny patnáctiprocentní daní úroky z vkladů ze stavebního spoření. Vyšší daně pro pracující důchodce Dobře vydělávajícím důchodcům stát zdaní penzi. Senioři, kteří v důchodu vydělají více neţ měsíčně, nebo ročně z něj budou platit patnáctiprocentní daň, jako z ostatních příjmů. Důchodci jiţ nyní platí daň ze své penze, ale jen tehdy, pokud je jejich důchod vyšší neţ korun měsíčně. Nové zdanění penzí můţe dobře vydělávající důchodce připravit o tisícikoruny měsíčně. Zdanění poslaneckých náhrad Náhrady ( aţ korun měsíčně), které výrazně zvyšují základní poslanecký plat korun hrubého měsíčně, nejsou nyní daněny. Od ledna se to má změnit. Daněna 15 procenty bude ale jen ta část náhrad, kterou poslanci dostávají přímo, tedy například ošatné nebo dopravné, plat asistenta nebo stravné při zahraničních cestách se nebude nově danit. Poslanci tak přijdou o několik tisíc měsíčně. Zdanění výsluh policistů Výsluhy, na které mají příslušníci bezpečnostních sloţek nárok po 15 letech ve sluţbě, budou podléhat patnáctiprocentní dani. Na výsluhy stát vyplácí čím dál tím víc peněz. Loni to byly tři miliardy. Výsluhy se zdaněním sníţí o tisícikoruny měsíčně. Při výsluhách měsíčně to bude o korun. Nadále nezdaněné ale zůstává jednorázové odchodné policistů. Zdanění příjmů prezidenta Prezidentovi končí výjimka. Danit se začne jeho plat i paušální náhrady. Zdaní se i renta a peněţité náhrady bývalým hlavám státu. Prezident Václav Klaus tak přijde o více neţ padesát tisíc korun měsíčně a exprezident Václav Havel o 15 tisíc korun měsíčně. Zdravotnictví Nižší nemocenská Lidé při dlouhodobém marodění budou dále dostávat niţší nemocenskou. Od druhého měsíce se jim nebude zvyšovat, coţ mělo původně kvůli rozpočtovým úsporám platit jen letošní rok. I za třetí týden nemoci budou navíc od ledna dostávat náhradu mzdy od svého zaměstnavatele a na nemocenskou od státu budou mít nárok aţ od čtvrtého týdne nemoci. Nyní ji dostávají od třetího týdne. Zaměstnavatel však náhradu vyplácí jen za pracovní a ne za kalendářní dny. I proto budou nemocní v příštím roce dostávat méně peněz Kč

4 Člověk s hrubým příjmem 30 tisíc měsíčně například za čtyři měsíce nemoci dostane zhruba o osm a půl tisíce korun méně neţ loni, tedy před zavedením Janotova úsporného balíčku. Za první měsíc přijde o 1000 korun, za druhý o 1500 korun a za kaţdý další pak o 3000 korun. Lidé s příjmy , nebo hrubého měsíčně přijdou za čtyři měsíce nemoci zhruba o 6000, nebo korun. Nemocnice Zdravotní pojišťovny pošlou nemocnicím o dvě miliardy korun méně. Ty budou muset šetřit. Pravděpodobné je, ţe se u některých zákroků zkrátí doba hospitalizace, a pokud to bude moţné, budou pacienti léčeni ambulantně. Prodlouţit se můţe také čekací doba na neakutní operace, a to nejen kvůli financím, ale i hromadným výpovědím, ke kterým se chystají nemocniční lékaři. Pokud jich ke konci roku podá výpověď většina ze čtyř tisíc, kteří výzvu Děkujeme odcházíme podepsali, počítá vláda s uzavíráním některých oddělení a slučování menších nemocnic. Výpovědi dávají lékaři ke konci roku a 1. března tak nepřijdou do práce. Ceny léků Během roku můţe přijít několik výkyvů, kdy budou doplatky na léky klesat i stoupat. Jejich změny přináší také pokračující revize cen léčiv. Ta doplatky zvýší, podle ministerstva zdravotnictví ale jen přechodně. Pokud nebude prodlouţeno sníţení úhrad a maximálních cen léků od sedm procent, zavedené původně jen pro letošek Janotovým balíčkem, tak od ledna zhruba polovina léků zvýší cenu. Ale víc zaplatí pojišťovny. Pacienti by měli doplácet zhruba stejně jako nyní, nebo méně. Pokud by ale později během roku došlo k dalšímu sníţení úhrad pojišťoven, doplatek pro pacienty se skokově zvýší. Dávky Podpora v nezaměstnanosti 45 % Ten, kdo z práce odejde dohodou nebo na vlastní ţádost, dostane od ledna jen 45 % předchozího platu. Nezaměstnaní nebudou mít nárok na podporu po dobu pokrytou odstupným. Pokud si člověk při odchodu z práce vyjedná například půlroční odstupné a je mu méně neţ padesát let, od státu nedostane nic. Další novinkou je niţší podpora pro ty, kdo z práce odejdou dohodou nebo na vlastní ţádost. Zatímco nyní mají stejně jako ostatní nezaměstnaní první dva měsíce nárok na 65 %, další dva na 50 % a poté na 45 % platu, od ledna dostanou rovnou jen nejniţší podporu, tedy 45 % předchozího platu. Končí také moţnost přivýdělku pro lidi na podpoře. Porodné Od ledna budou třináct tisíc korun při narození dítěte dostávat jen nejchudší rodiny s příjmem do 2,4násobku ţivotního minima. I ty je ale dostanou jen na první dítě. Pokud jsou prvorozená dvojčata, rodiče dostanou korun. O porodné tak přijdou všichni rodiče samoţivitelé s příjmy nad korun čistého měsíčně a páry, které vydělávají víc neţ korun čistého měsíčně. Rodičovský příspěvek Škrty se výrazně dotknou rodičů, kteří budou příští rok čerpat čtyřletou rodičovskou, tedy i studentů nebo nezaměstnaných, kteří si třínebo dvouletou ani zvolit nemohou. Zatímco dnes jim klesá příspěvek ze 7600 na 3800 korun aţ 22. měsíc po porodu, od ledna to bude jiţ od 10. měsíce. Na čtyřleté rodičovské tak přijdou aţ o korun. Příspěvek se sníţí i rodičům, kteří jej začali čerpat uţ letos. Příspěvek na péči Příspěvek na péči v prvním stupni se sníţí ze současných 2000 na 800 korun měsíčně lidem starším 18 let. Pro děti do 18 let zůstane 3000 korun měsíčně jako nyní. Při větší míře závislosti se příspěvek nesniţuje nikomu. O 1200 korun měsíčně přijdou senioři, kteří jsou mírně závislí na pomoci ostatních. Sociální příplatek Zůstane zachován rodinám s postiţenými dětmi, kteří takto dostávají i tisíce korun měsíčně. Jeho rušení v ostatních případech se ale dotkne hlavně osamělých rodičů a vícedětných rodin s příjmy niţšími, neţ je dvojnásobek ţivotního minima. Některé budou místo toho čerpat pomoc v hmotné nouzi. Pohorší si například samoţivitel s dítětem mladším pěti let, pokud vydělává méně neţ 8960 korun čistého, nebo pár se stejně starým dítětem, který má méně neţ korun čistého. Překlenovací příspěvek: Vzniká nový příspěvek pro nezaměstnané, kteří začnou podnikat jako OSVČ. Aţ pět měsíců budou mít nárok na téměř korun měsíčně. Ty mohou pouţít na dopravu materiálu a opravu nebo pronájem provozovny. Další změny k Končí platnost starých řidičských průkazů Od Nového roku přestanou platit řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince Prvního ledna uţ budou průkazy neplatné. Pokud s nimi budou řidiči i nadále jezdit, hrozí jim pokuta aţ 2500 korun. Výměna trvá přibliţně tři týdny. K poslednímu listopadu chybělo podle statistik ministerstva dopravy vyměnit ještě 425 tisíc průkazů.

5 Nové lékárničky 300 Kč stojí nová lékárnička do auta. Uţ od Nového roku budou muset řidiči vozit nové typy lékárniček. Povinný uţ nebude například svírací špendlík, zato přibyla fólie pro přikrytí prochladlého těla nebo resuscitační maska. Nová lékárnička stojí zhruba 300 korun. Nové značky Řidiči uţ se setkávají s novými značkami jako například vjezd cyklistů v protisměru nebo přejezd pro cyklisty. Další novinkou má být v průběhu roku značka nabádající k dodrţování bezpečné vzdálenosti. Mají ji jiţ například na Slovensku nebo v Rakousku. Půjde o informativní tabuli, kterou doplní značení na silnici. Méně billboardů u dálnic Spolu s Novým rokem začíná éra rušení billboardů u dálnic. Ministerstvo dopravy se rozhodlo neprodluţovat nevýhodné smlouvy s agenturami. Ty budou muset sundat na 400 a v příštím roce pak zhruba 500 velkoplošných reklam. Po roce 2012 by mělo být podle ministerstva u silnic jen zhruba dva tisíce billboardů, a to u silnic niţších kategorií, které spadají pod krajské úřady. Modré karty pro cizince Mohou o ně ţádat vysokoškoláci z celého světa, minimální vzdělání je tříleté vysokoškolské nebo vyšší odborné. Jsou vydávány na dva roky s moţností prodlouţení. Trvalý pobyt v EU díky kartě cizinec ze třetí země získá uţ za pět let. Hned od začátku s ním ale v unii můţe ţít i jeho rodina. Můţe ale přijít jen tehdy, pokud jeho mzda bude minimálně 1,5násobek průměrné mzdy, tedy zhruba korun měsíčně. Víza pro cizince Vyřizování dlouhodobých pracovních, studentských i pobytových víz přejde z cizinecké policie pod ministerstvo vnitra. Na úřad nebude moci jít prostředník, takţe čekání ve frontách se nevyhnou ani cizinci, kteří pracují na špičkových pozicích. Cizincům zdraţí zdravotní pojištění, ani nadále nebudou mít přístup do veřejného zdravotního pojištění. Policie bude moci kontrolovat, zda cizinci, vedení jako podnikatelé, opravdu podnikají. Ti budou navíc muset prokazovat měsíční výdělek. Změna hodností v armádě Kvůli synchronizaci s NATO se nově zavádí hodnostní sbory muţstva a poddůstojníků, upravuje se také hodnostní sbor praporčíků. Ruší se hodnost štábního rotmistra, podpraporčíka a podporučíka. Přes polovinu vojáků čeká sníţení hodnosti, nemá to ale mít vliv na výši jejich platu. Mít z půdy parcelu zdraží několikanásobně Projekty na zastavění zemědělské půdy vyjdou od Nového roku dráţ. Stát totiţ několikanásobně zdraţí poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. To se promítne do cen všech typů staveb: rodinných domů, komerčních budov i dopravních staveb. U nejbonitnějších půd se poplatky za vynětí zvýší v průměru 14x, u těch nejméně hodnotných 2x. Například poplatek za hektarový pozemek zařazený v průměrné III. bonitní půdě, za jehoţ vynětí z půdního fondu se nyní v průměru zaplatí 61 tisíc korun, bude nově stát více neţ 300 tisíc korun. Poplatky za vynětí půdy se nezměnily od roku 1992 a patří k nejniţším v Evropské unii.... a během roku květen Státní maturita Studenty posledních ročníků středních škol příští rok v květnu čeká státní maturita. Středoškoláci tak budou skládat maturity dvě: školní (která bude mít stejnou podobu jako dosud) a navrch ještě státní. Studenti musí úspěšně projít oběma zkouškami, jinak nebudou mít ukončené středoškolské vzdělání. Státní maturita se bude příští rok skládat povinně ze dvou předmětů - z českého jazyka a poté volitelně z matematiky nebo cizího jazyka. Maturanti si mohou také zvolit ze dvou úrovní obtíţnosti. Ministr školství Josef Dobeš (VV) věří, ţe "strašák" státní maturity přivede méně nadané ţáky základních škol do učebních oborů, o které je nyní nízký zájem. květen Čipové karty Od května budou muset mít všichni cizinci ze zemí mimo Evropskou unii biometrický průkaz s otisky prstů a zobrazením obličeje. Dospělí za něj zaplatí o 1500 korun víc neţ dnes, tedy 2500 korun, děti o 500 korun víc, tedy 1000 korun. Ztráta průkazu bude pokutována částkou 4000 korun. červen Prodej zemědělské půdy cizincům Skončí zákaz prodeje zemědělské půdy cizincům. V květnu vyprší výjimka, kterou si Česko vyjednalo při vstupu do EU. Podle ní cizinci zemědělskou půdu kupovat nesmějí. Uţ dnes ale desítky tisíc hektarů vlastní zahraniční právnické osoby se sídlem v ČR. Kromě nich mohou podle výjimky zemědělskou půdu v Česku nakupovat také občané EU, kteří zde nejméně tři roky ţijí a hospodaří. Přes prostředníky mohou půdu získávat i ze státního Pozemkového fondu. Nemovitosti k bydlení mohou cizinci v Česku kupovat uţ od května Maďarsko a Slovensko na rozdíl od Česka poţádaly Brusel o prodlouţení moratoria.

6 do konce června Hospitalizační poplatek 100 Kč V první polovině roku chce ministerstvo zdravotnictví zvýšit poplatek za den v nemocnici ze 60 na 100 korun, a to bez výjimek pro všechny pacienty. Plánuje se také zvýšení poplatku za návštěvu ambulantního specialisty, pokud k němu přijde pacient bez doporučení praktického lékaře. Ten by měl stoupnout ze stávajících 30 na 90 korun. Není ale jisté, zda se tak stane ještě před koncem roku, nebo aţ spolu s dalšími změnami v roce září Nový předmět - dopravní výchova V českých základních školách se budou zřejmě děti učit nový předmět. Od nového školního roku přibude podle ministra školství Josefa Dobeše dopravní výchova. S nápadem přišla expertní skupina, která na ministerstvu dopravy pracuje na koncepci zlepšení dopravy. Zatím není jasné, zda se splní také přání expertů, kteří chtějí, aby byl předmět povinný. září Zápisné Změna můţe příští rok potkat i vysokoškoláky, byť zatím nic není jisté. Ministr školství Josef Dobeš (VV) chce univerzitám kompenzovat dvoumiliardové škrty, které je příští rok postihnou. Navrhuje proto uţ od září 2011 zavést takzvané zápisné. To má činit maximálně šest tisíc korun za akademický rok s tím, ţe přesnou částku si kaţdá škola určí sama. Studenti by zápisné platili na začátku kaţdého ročníku. Zápisné má podle Dobešovy představy fungovat pouze do roku 2013, kdy bude oficiálně zavedeno školné. říjen Důchody se budou počítat jinak Kvůli rozhodnutí Ústavního soudu se na konci září změní výpočet důchodů pro ty, kdo do penze odejdou po tomto datu. Podle plánu ministerstva práce a sociálních věci, který se ale během schvalování ještě můţe změnit, na tom vydělají lidé s příjmy nad korun měsíčně. Všichni, kdo vydělávají 12 aţ 36 tisíc, ale dostanou důchod o stokoruny niţší. Lidí s nejniţšími příjmy by se nový výpočet neměl dotknout, jejich penze ministr Jaromír Drábek sniţovat nechce. Na svém zůstanou i všichni stávající penzisté. Podnikatele čekají vyšší odvody Daně, odvody a cla DPH - boj proti únikům Nejdůleţitější změny zákona o dani z přidané hodnoty se dotknou obchodníků s emisními povolenkami a pohonnými hmotami. Právě v těchto dvou oblastech docházelo v posledních letech k daňovým nedoplatkům odhadovaným jen u pohonných hmot na téměř dvě desítky miliard korun. Nově bude povinnost odvézt DPH přenositelná i na toho, kdo zboţí koupí. Uţ tak nebude moţné, ţe se k dani přihlásí prostředník, který po uzavření miliardových transakcí ukončí svou činnost, a finanční úřad tak nemá od koho nedoplatek vymáhat. Firmy uţ také nebudou muset platit DPH z nedobytných pohledávek. Pokud tedy firma vyfakturuje zboţí, za které zákazník nikdy nezaplatí, DPH stát vrátí. Celní předpisy Od Nového roku bude elektronické podávání celních deklarací povinné prakticky ve všech případech. Smůlu tak bude mít ten, kdo dává přednost formulářům. V nových předpisech ale můţe mást několik nedořešených detailů. Poradenské společnosti například upozorňují na to, ţe bude potřeba u menších zásilek uvádět i počet kusů na tři desetinná místa. Novinkou je i uvádění hmotnosti menších zásilek s přesností na gramy. Nový daňový řád V Česku platí od nový daňový řád. Zavádí několik důleţitých změn. Jestliţe finanční úřad dodatečně doměří daň a poplatník se odvolá, zaplatí tuto daň aţ po konečném pravomocném rozhodnutí. Ministr financí ztrácí pravomoc promíjet daně. Úřady nově musí zdůvodňovat veškerá svá rozhodnutí. Zdraží zaměstnávání postižených Stát od ledna ruší padesátiprocentní slevu na dani pro firmy s minimálně 25 zaměstnanci, které zaměstnávají více neţ padesát procent zdravotně postiţených. Nadále ale platí slevy na dani na kaţdého zaměstnance s lehčím zdravotním postiţením a na ty s těţším postiţením. Banky Odměny bankéřů Evropská unie zavádí nový způsob odměňování šéfů investičních společností. Ten by měl teoreticky zabránit slepé honbě za ziskem bez ohledu na důsledky. Manaţeři by nově měli dostat jen část svých bonusů a ty zbylé

7 (nejméně 40 procent) by dostávali v dalších letech podle toho, jak se jejich strategie ukáţe jako dlouhodobá. České banky se na tento krok jiţ připravily, vadí jim ale, ţe jde o nařízení, které platí i na bonusy za předchozí období, tedy i za rok Lidé z nejvyššího vedení bank se tak aţ na konci letošního roku dozvěděli, ţe nebudou odměňování tak, jak původně očekávali. Spotřebitelský úvěr 14 dní Bude mít na rozmyšlenou klient banky, který s uzavře smlouvu o poskytnutí úvěru. Banky i nebankovní instituce budou muset klientům dávat více informací o spotřebitelských úvěrech. Ve srozumitelné formě se má nově kaţdý dozvědět, kolik celkem za půjčku zaplatí. A i kdyţ smlouvu podepíše, bude mít 14 dní na rozmyšlenou, během nichţ můţe peníze vrátit a úvěr zrušit. Banky i leasingové společnosti budou zároveň bonitu klientů posuzovat pečlivěji neţ dříve. Doprava Vyšší mýto 61,3 mld. Kč S takovými výdaji počítá rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok Je to o 36 procent méně neţ letos. V dalších dvou letech se ale rozpočet fondu posílí vţdy o 10 miliard Kč a o peníze vybrané navíc z mýtného. Všechny vozy nad 3,5 tuny hmotnosti budou od platit na českých dálnicích a rychlostních silnicích zhruba o čtvrtinu vyšší mýtné. Nárůst se vyhne pouze vozům, které splňují nejnáročnější emisní limity. I kdyţ ministerstvo dopravy tvrdí, ţe se zvýšení mýtného nepromítne v cenách, dopravci prakticky jednohlasně říkají, ţe nemají jinou moţnost neţ ceny dopravy zvýšit. To se můţe, v omezené míře, projevit i na cenách zboţí v obchodech. Vyšší mýtné se vyhne vozidlům, které splňují minimálně emisní normu Euro 5, stát předpokládá, ţe tím podpoří investice do obnovy vozového parku. Dopravci ale tvrdí, ţe rozdíl v mýtném mezi staršími a novými vozy ještě není tak velký, aby se investice opravdu vyplatily. Železnice Evropské směrnice ovlivní dopravu na ţeleznici. Nové vozy i lokomotivy budou muset splňovat více norem a očekává se, ţe to zvýší jejich cenu. Nově také budou ţelezniční vozy udrţovat pouze certifikované firmy. "K tomu není v rámci České republiky dosud ţádná legislativa a nebyl ustanoven ţádný nezávislý certifikační orgán," popisuje mluvčí ČD Cargo Roman Jandík. V oboru tak vzniká nejistota. Kdo bude chtít v lednu opravit své vagony, pravděpodobně v Česku nenajde firmu s potřebnými certifikáty. Ostatní Nižší mzdy = menší tržby V příštím roce klesne objem mzdových výdajů státu o deset procent. Změnu pocítí nejen státní zaměstnanci, ale i všichni, kteří úředníkům prodávají zboţí a sluţby. Propad trţeb se očekává zejména u zbytného zboţí. Změnu si "pochvalují" například hnědouhelné doly, které očekávají, ţe niţší cena jejich uhlí snadněji převáţí nad ekologií. "Poptávka po hnědém uhlí jako nejlevnějším palivu bude podpořena i startem vládních reforem a větší citlivostí obyvatelstva na ceny zboţí a sluţeb obecně. Veškeré tyto trendy jsou pro nás pozitivní," předpokládá ředitel strategie Severočeských dolů Vladimír Budinský. Dohoda o provedení práce Od ledna bude povinné uzavírat dohodu o provedení práce vţdy jen písemně. Nyní je to moţné i ústně, coţ bývá zneuţíváno k práci načerno. Pokud přijde například na stavbu kontrola, zaměstnavatel můţe tvrdit, ţe dělníci pracují na dohodu o provedení práce, na které se ráno domluvili ústně. Od výhradně písemného uzavírání této smlouvy si ministerstvo práce slibuje lepší kontrolu a omezení práce načerno. Další výdaje Dražší elektřina Vyšší platby za podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů zatíţí náklady tuzemských firem několika miliardami korun. Zdraţení v průměru o 5,5 procenta znamená, ţe například České dráhy nebo ArcelorMittal Ostrava zaplatí v roce 2011 za elektřinu řádově o stovky milionů korun více neţ v letošním roce. Některé z firem jiţ naznačují, ţe vyšší náklady budou muset přenést na zákazníka. I zde ale zatím stále panuje značná nejistota, pokud zítra Senát zamítne novelu zákona o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektřina zdraţí výrazně více. Dopad nemocenské 12 mld. Kč si v příštím roce vezme vláda od firem změnou plateb nemocenského pojištění.

8 Ruší se totiţ paragraf, podle kterého se měly příští rok sníţit firmám odvody na nemocenské pojištění z 2,3 na1,4 procenta. Firmy tedy budou odvádět státu stejně jako dosud, ale svým zaměstnancům na neschopence budou muset nově hradit nemocenské dávky po dobu tří týdnů místo dvou. Cizinci Komplikace pro zahraniční manažery Nové znění zákona o pobytu cizinců by mělo zabránit zneuţívání zahraničních dělníků. Uţ dnes se ale ví, ţe tvrdě dopadne hlavně na manaţery ze zemí mimo Evropskou unii. Ti budou muset třikrát ročně osobně zajít na cizineckou policii. Praxe je přitom taková, ţe ti, kteří nechtějí uplácet, si do fronty stoupnou například ve tři hodiny ráno. Prezident Svazů průmyslu Jaroslav Míl varuje, ţe změna můţe řadu firem odradit od investic. Agenturní zaměstnávání cizinců Pracovní agentury budou například muset platit návrat do země původu a zdravotní péči cizincům, které propustí dřív, neţ jim vyprší pobytové vízum. Příslušný návrh schválila vláda a sněmovna, nyní se čeká na stanovisko Senátu a prezidenta republiky. Živnostníci Nemocenská Osoby samostatně výdělečně činné zaplatí vyšší nemocenské pojištění. Účast je i nadále dobrovolná, sazba ale stoupne z 1,4 % na 2,3 % vyměřovacího základu. Ten si mohou ţivnostníci i nadále určit sami. Minimálně ale činí 4000 korun. Nejniţší záloha tak od ledna stoupne z 56 na 92 korun měsíčně. Nová pravidla dále omezují účelové navyšování plateb na nemocenskou před plánovanou operací nebo mateřskou dovolenou. Pokud si ţivnostník zvýší vyměřovací základ pro nemocenské pojištění, musí ze stejné částky zaplatit i důchodové pojištění. OSVČ pocítí také to, ţe stát bude nemocenskou vyplácet aţ od 22. dne nemoci. Bez nemocenské tak budou o týden déle neţ nyní. A stejně jako na zaměstnance na ně dopadne i prodlouţení sníţené nemocenské od druhého měsíce marodění. Méně peněz politickým stranám Stát od ledna sniţuje příspěvky politickým stranám a hnutím za mandáty, které získají v parlamentních a krajských volbách. V příštím roce dostanou o pět procent méně, od roku 2012 o deset procent. Nyní strany inkasují za jednoho poslance nebo senátora ročně a za krajského zastupitele korun ročně. ČSSD a ODS tak přijdou příští rok o více neţ dva miliony korun a o rok později zhruba o pět milionů. zpracoval : Havelka, marketing,

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost Dopad krize a sociálních reforem na jednotlivce a společnost I. 1 I. ÚVOD Česká republika vstoupila dnem 1. ledna 2011 do roku, v němž začíná platit nový státní rozpočet, kvůli němuž vláda prosadila v

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 METIS Praha, spol. s r.o. 18.1.2011 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 METIS Praha, spol. s r.o. 27.1.2012 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

BIUS 2 BIUS 3. Bohemius k.s.

BIUS 2 BIUS 3. Bohemius k.s. Máš chybu na pojistném? Jak ale zjistit vyměřovací základ, když zaokrouhlujeme na Kč nahoru, nebo třeba na stokoruny? Jak zjistit výši původní chyby? Bohemius k.s. BIUS 2 BIUS 3 www.bohemius.cz O PRODUKTU

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce VOŠ Jabok 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D. RODINNÁ POLITIKA NENÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA! Sociální politika: řeší situace potenciálního nebo

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace 23. března 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci kampaně posíláme další informace, dnes se týkají připravovaných zásadních změn v oblasti státní sociální

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura daň 15% ze superhrubé 4422 daň po odečtu 2 352 odvody ZC (6,5+4,5=11% z hrubé) 2 420 čistá měsíční mzda 17 228 29 480 22 000 hrubá 29 480 21 015 29 480 26 192 7480 odvody ZL (25 + 9 = 34% z hrubé) za rok

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatelů fyzických osob Ing. Hana Čermáková, odborný asistent JČU Č. Budějovice, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí Cílem novely zákona

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více