Trendy, novinky, analýzy 038/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy, novinky, analýzy 038/10"

Transkript

1 Trendy, novinky, analýzy 038/10 ČESKO V ROCE 2011 Nejdůležitější změny a jak se připravit na jejich dopady Stavební spoření (1.1.) Sníţí se státní podpora stavebního spoření 10 % přispěje stát na stavebním spoření k ukládané částce. Nejvyšší pokles podpory bude u smluv uzavřených před rokem Na ty dnes stát přispívá 25 % vkladu, maximálně 4500 korun ročně, u novějších je to 15 %, maximálně Od ledna dostanou staří i noví klienti jen 10 % příspěvek, maximálně 2000 korun ročně. Co s tím? Na vypovídání smlouvy není třeba spěchat.vyplatí se počkat na rozhodnutí ÚS, před kterým chce omezení státní podpory napadnout ČSSD. Uzavření nové smlouvy v budoucnu můţe být navíc ještě méně výhodné neţ si nechat tu současnou. Platy ve státní sféře (1.1.) o Mzdách začnou rozhodovat nadřízení 645 tisíc lidí pocítí změny na výplatních páskách. Na úřadech, v nemocnicích, v knihovnách a řadě dalších míst uţ nebudou lidé dostávat plat podle toho, na co mají podle délky praxe nárok. Nadřízení budou v rámci daného rozpětí určovat, komu plat sníţit a o kolik a komu případně přidat. Co s tím? Sníţení platu lze oznámit ze dne na den. Ţe vám od ledna zaměstnavatel sebere peníze, se tak můţete dozvědět aţ 30. prosince. Bránit se ale v zásadě nemůţete, můţete maximálně odporovat nebo vyhroţovat výpovědí. Deregulace nájemného (1.1.) Stát přestává určovat nájmy 2013 Aţ v tomto roce se ale uvolní nájmy v Praze Stát přestane určovat nájmy ve více neţ polovině bytů s nyní regulovaným nájmem. Zvýšení nájmu musí majitel nájemníkovi oznámit minimálně tři měsíce dopředu. Co s tím? Pokud jste ţádné oznámení o zvýšení nájmu nedostali, nemůţe vám být zvýšen hned od ledna. I pokud uţ takové oznámení v ruce máte, ale s vyšším nájmem nesouhlasíte, nemusíte začít platit víc. Dál sice platí původní výše nájmu, riskujete ale soudní spor s majitelem. Dražší energie (1.1.) Stoupne cena Elektřiny, vody a někde i plynu 4,6 % si za elektřinu připlatí v průměru domácnosti Vytápění a ohřev teplé vody elektřinou ale podraţí více. Ceny plynu vzrostou jen u RWE, a to o dvě procenta.zdraţí i voda, někde i o třetinu. Co s tím? Porovnejte cenu elektřiny a plynu, jakou byste dostali u konkurence. Pokud ani tak nemůţete účty za energie sníţit, zvaţte jiný způsob vytápění a investujte do úspor. Kromě velkých výdajů, jako je výměna oken nebo zateplení domu, ušetříte i vypínáním elektrospotřebičů. Změny důchodů (30.9.) Od října se budou penze počítat jinak 80 % lidí dostane podle nových pravidel niţší důchod Změny se dotknou jen těch, kdo půjdou do penze po 30. září Ministerstvo práce navrhuje sníţit důchody lidem s příjmy aţ korun měsíčně. Ti kdo vydělávají víc, si polepší.

2 Co s tím? Chystáte-li se odejít do penze v příštím roce, zjistěte si, zda dostanete vyšší důchod podle současného, nebo nového výpočtu. Pokud máte střední příjmy, vyšší důchod dostanete do konce září. Lidem s nadprůměrnými příjmy se vyplatí počkat do října. Domácnosti utratí víc za energie. Pocítí i deregulaci nájemného Příjmy Platy - 10 % od ledna se zásadně změní odměňování více neţ půl milionu lidí placených z veřejných rozpočtů. Vláda pošle na jejich platy o deset procent peněz méně. Plošně ale klesnou platy jen policistům, hasičům a dalším příslušníkům ozbrojených sloţek. U ostatních profesí začne platit tzv. pásmové odměňování, kdy výše platu přestane být přímo vázána na délku praxe. I člověk s dvaceti lety praxe bude moci dostat nástupnický tabulkový plat a naopak člověk bez praxe můţe dostat vyšší plat neţ jeho zkušenější kolega. Spolu se sníţením financí na mzdy ale tenhle mechanismus v řadě případů povede ke sníţení platu. Smluvní platy Pro lékaře se dvěma atestacemi, náměstky ministrů a všechny další zaměstnance státu zařazené do 13. nebo vyšší platové třídy přestanou být závazné tabulkové platy a s vedením si mohou domluvit smluvní plat v jakékoli výši. Vítězové? Učitelé Jako jediní dostanou přidáno. Nejvíce, o tisícikoruny měsíčně, stoupnou tabulkové platy mladým kvalifikovaným učitelům. Aţ o sedm a půl tisíce měsíčně si polepší učitelé v mateřských školách s bakalářským titulem. Téměř o 5500 jejich začínající kolegové na základních školách a na středních školách o více neţ čtyři tisíce korun. Podmínkou ale je, ţe mají vysokoškolské vzdělání, a to ještě takové, které pro daný stupeň školy předepisuje zákon. Politici a soudci O pět procent klesnou platy všech ústavních činitelů. Poslanci i senátoři tak na základním platu hrubého měsíčně přijdou o 2950 korun měsíčně. Premiérovi se sníţí plat z na , tedy téměř o osm tisíc. Soudci přijdou o pět procent platu oproti roku Stropy pojistného Odkládá se plánované sníţení stropů na sociální a zdravotní pojištění. I od ledna tak lidé budou platit pojištění z příjmů aţ do šestinásobku průměrné mzdy, tedy zhruba 148 tisíc měsíčně. Dobře vydělávajícím lidem neklesnou odvody. Pokud by se stropy vrátily na čtyřnásobek (asi měsíčně), jak se původně počítalo, lidé s vysokými příjmy by na zdravotním a sociálním pojistném ušetřili tisíce korun měsíčně. Důchody: Od ledna se zvýší starobní penze v průměru o 371 korun měsíčně. Základní výměra důchodu, kterou mají všichni penzisté stejnou, se zvýší o 60 korun na 2230 korun měsíčně. Procentní, která se odvíjí od předchozí výše příjmů a odpracované doby, o 3,9 procenta. Osmitisícový důchod vzroste zhruba o 260 korun měsíčně, čtrnáctitisícová penze o 460 a důchod třicetitisícový o více neţ tisícikorunu měsíčně. Průměrná penze se zvýší z korun na korun měsíčně. Bydlení Deregulace nájemného Od ledna se uvolní nájmy pro prvních 450 tisíc domácností. To je 60 procent těch, co bydlí v obecních bytech, nebo u soukromého majitele za doposud státem regulovaný nájem. Kolik budou od ledna za byt platit si nájemníci musí domluvit s majitelem. Pokud se neshodnou, bude o jejich sporu rozhodovat soud. Deregulace začne platit ve většině měst a obcí v Česku, například v Litvínově, Táboře, Jindřichově Hradci, Kroměříţi nebo Aši. Z velkých měst ale jen v Ústí nad Labem a v Ostravě. V Praze a ostatních krajských městech a ve všech obcích Středočeského kraje nad obyvatel se budou nájmy uvolňovat aţ o dva roky později, tedy od ledna Nájmy se mohou zvýšit v řádech tisícikorun měsíčně. Cena energií Plyn +2 % Plyn podraţí těm, kteří jej odebírají od společnosti RWE (největší prodejce v ČR), a to o dvě procenta.

3 Praţská plynárenská ceny nemění. Společnost E.ON, která plyn dodává na jihu Čech, naopak ceny o 4,7 procenta sníţí, i tak budou ale vyšší, neţ byly v první polovině letošního roku před červencovým zdraţením o šest procent. Elektřina Domácnostem od ledna zdraţí elektřina v průměru o 4,6 procenta. Tedy za předpokladu, ţe bude platit zákon, kterým se zmíní dopady nákladů na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jinak bude růst aţ dvojnásobný. Zdraţení nejvíce pocítí ti, kteří vyuţívají niţších sazeb. Vytápění a ohřev teplé vody elektřinou podraţí i o více neţ deset procent. Domácnosti si tak prakticky nevšimnou, ţe ceny samotné elektřiny v příštím roce u všech dodavatelů klesnou. Voda Od ledna zdraţí i voda. V některých případech o jednotky procent, například v Plzni ale ceny vzrostou o více neţ třetinu. Domácnosti tak budou za vodu podle města platit 60 aţ 75 korun za kubík. Kontrola komínů Po desítkách let se mění pravidla pro čištění komínů. Přibývá povinnost nechat si jednou za rok vystavit zprávu o výsledku kontroly nebo čištění komína. Počet čištění se ale sniţuje a oficiálně se zavádí i moţnost, aby si lidé komíny čistili sami. V takovém případě ale jednou za rok musí kontrolu udělat profesionál. U kotlů na pevná paliva s celoročním provozem je od ledna čištění komína povinné třikrát za rok (nyní je to šestkrát), při sezonním provozu dvakrát. U plynového kotle k vám kominík musí přijít jednou ročně na kontrolu a jednou musíte komín vyčistit. Pokud nebudete mít zprávu od kominíka, pojišťovna nemusí uhradit celou škodu po případném poţáru. Daně Povodňová stovka Sníţení slev na dani o 100 korun měsíčně pocítí všichni, kdo platí daně z příjmů. Vláda zatím tvrdí, ţe téměř pět miliard, které tak vybere, pouţije na boj proti povodním. Pokud se ale bude rozpočet vyvíjet špatně, připouští, ţe peníze můţe pouţít na sníţení schodku. Kaţdý tak zaplatí ročně na daních o 1200 korun víc. Stavební spoření: 2000 Kč je maximální roční příspěvek, který stát poskytne na jednu smlouvu o stavebním spoření Stát sniţuje podporu stavebního spoření. Lidé, kteří takto spoří, přijdou kvůli speciální dani o polovinu státní podpory za letošní rok. Příspěvek státu navíc do budoucna klesne z 15 a 25 procent na 10 procent ročního vkladu střadatelů. Maximálně bude činit korun ročně, místo současných nebo Od ledna budou navíc zdaněny patnáctiprocentní daní úroky z vkladů ze stavebního spoření. Vyšší daně pro pracující důchodce Dobře vydělávajícím důchodcům stát zdaní penzi. Senioři, kteří v důchodu vydělají více neţ měsíčně, nebo ročně z něj budou platit patnáctiprocentní daň, jako z ostatních příjmů. Důchodci jiţ nyní platí daň ze své penze, ale jen tehdy, pokud je jejich důchod vyšší neţ korun měsíčně. Nové zdanění penzí můţe dobře vydělávající důchodce připravit o tisícikoruny měsíčně. Zdanění poslaneckých náhrad Náhrady ( aţ korun měsíčně), které výrazně zvyšují základní poslanecký plat korun hrubého měsíčně, nejsou nyní daněny. Od ledna se to má změnit. Daněna 15 procenty bude ale jen ta část náhrad, kterou poslanci dostávají přímo, tedy například ošatné nebo dopravné, plat asistenta nebo stravné při zahraničních cestách se nebude nově danit. Poslanci tak přijdou o několik tisíc měsíčně. Zdanění výsluh policistů Výsluhy, na které mají příslušníci bezpečnostních sloţek nárok po 15 letech ve sluţbě, budou podléhat patnáctiprocentní dani. Na výsluhy stát vyplácí čím dál tím víc peněz. Loni to byly tři miliardy. Výsluhy se zdaněním sníţí o tisícikoruny měsíčně. Při výsluhách měsíčně to bude o korun. Nadále nezdaněné ale zůstává jednorázové odchodné policistů. Zdanění příjmů prezidenta Prezidentovi končí výjimka. Danit se začne jeho plat i paušální náhrady. Zdaní se i renta a peněţité náhrady bývalým hlavám státu. Prezident Václav Klaus tak přijde o více neţ padesát tisíc korun měsíčně a exprezident Václav Havel o 15 tisíc korun měsíčně. Zdravotnictví Nižší nemocenská Lidé při dlouhodobém marodění budou dále dostávat niţší nemocenskou. Od druhého měsíce se jim nebude zvyšovat, coţ mělo původně kvůli rozpočtovým úsporám platit jen letošní rok. I za třetí týden nemoci budou navíc od ledna dostávat náhradu mzdy od svého zaměstnavatele a na nemocenskou od státu budou mít nárok aţ od čtvrtého týdne nemoci. Nyní ji dostávají od třetího týdne. Zaměstnavatel však náhradu vyplácí jen za pracovní a ne za kalendářní dny. I proto budou nemocní v příštím roce dostávat méně peněz Kč

4 Člověk s hrubým příjmem 30 tisíc měsíčně například za čtyři měsíce nemoci dostane zhruba o osm a půl tisíce korun méně neţ loni, tedy před zavedením Janotova úsporného balíčku. Za první měsíc přijde o 1000 korun, za druhý o 1500 korun a za kaţdý další pak o 3000 korun. Lidé s příjmy , nebo hrubého měsíčně přijdou za čtyři měsíce nemoci zhruba o 6000, nebo korun. Nemocnice Zdravotní pojišťovny pošlou nemocnicím o dvě miliardy korun méně. Ty budou muset šetřit. Pravděpodobné je, ţe se u některých zákroků zkrátí doba hospitalizace, a pokud to bude moţné, budou pacienti léčeni ambulantně. Prodlouţit se můţe také čekací doba na neakutní operace, a to nejen kvůli financím, ale i hromadným výpovědím, ke kterým se chystají nemocniční lékaři. Pokud jich ke konci roku podá výpověď většina ze čtyř tisíc, kteří výzvu Děkujeme odcházíme podepsali, počítá vláda s uzavíráním některých oddělení a slučování menších nemocnic. Výpovědi dávají lékaři ke konci roku a 1. března tak nepřijdou do práce. Ceny léků Během roku můţe přijít několik výkyvů, kdy budou doplatky na léky klesat i stoupat. Jejich změny přináší také pokračující revize cen léčiv. Ta doplatky zvýší, podle ministerstva zdravotnictví ale jen přechodně. Pokud nebude prodlouţeno sníţení úhrad a maximálních cen léků od sedm procent, zavedené původně jen pro letošek Janotovým balíčkem, tak od ledna zhruba polovina léků zvýší cenu. Ale víc zaplatí pojišťovny. Pacienti by měli doplácet zhruba stejně jako nyní, nebo méně. Pokud by ale později během roku došlo k dalšímu sníţení úhrad pojišťoven, doplatek pro pacienty se skokově zvýší. Dávky Podpora v nezaměstnanosti 45 % Ten, kdo z práce odejde dohodou nebo na vlastní ţádost, dostane od ledna jen 45 % předchozího platu. Nezaměstnaní nebudou mít nárok na podporu po dobu pokrytou odstupným. Pokud si člověk při odchodu z práce vyjedná například půlroční odstupné a je mu méně neţ padesát let, od státu nedostane nic. Další novinkou je niţší podpora pro ty, kdo z práce odejdou dohodou nebo na vlastní ţádost. Zatímco nyní mají stejně jako ostatní nezaměstnaní první dva měsíce nárok na 65 %, další dva na 50 % a poté na 45 % platu, od ledna dostanou rovnou jen nejniţší podporu, tedy 45 % předchozího platu. Končí také moţnost přivýdělku pro lidi na podpoře. Porodné Od ledna budou třináct tisíc korun při narození dítěte dostávat jen nejchudší rodiny s příjmem do 2,4násobku ţivotního minima. I ty je ale dostanou jen na první dítě. Pokud jsou prvorozená dvojčata, rodiče dostanou korun. O porodné tak přijdou všichni rodiče samoţivitelé s příjmy nad korun čistého měsíčně a páry, které vydělávají víc neţ korun čistého měsíčně. Rodičovský příspěvek Škrty se výrazně dotknou rodičů, kteří budou příští rok čerpat čtyřletou rodičovskou, tedy i studentů nebo nezaměstnaných, kteří si třínebo dvouletou ani zvolit nemohou. Zatímco dnes jim klesá příspěvek ze 7600 na 3800 korun aţ 22. měsíc po porodu, od ledna to bude jiţ od 10. měsíce. Na čtyřleté rodičovské tak přijdou aţ o korun. Příspěvek se sníţí i rodičům, kteří jej začali čerpat uţ letos. Příspěvek na péči Příspěvek na péči v prvním stupni se sníţí ze současných 2000 na 800 korun měsíčně lidem starším 18 let. Pro děti do 18 let zůstane 3000 korun měsíčně jako nyní. Při větší míře závislosti se příspěvek nesniţuje nikomu. O 1200 korun měsíčně přijdou senioři, kteří jsou mírně závislí na pomoci ostatních. Sociální příplatek Zůstane zachován rodinám s postiţenými dětmi, kteří takto dostávají i tisíce korun měsíčně. Jeho rušení v ostatních případech se ale dotkne hlavně osamělých rodičů a vícedětných rodin s příjmy niţšími, neţ je dvojnásobek ţivotního minima. Některé budou místo toho čerpat pomoc v hmotné nouzi. Pohorší si například samoţivitel s dítětem mladším pěti let, pokud vydělává méně neţ 8960 korun čistého, nebo pár se stejně starým dítětem, který má méně neţ korun čistého. Překlenovací příspěvek: Vzniká nový příspěvek pro nezaměstnané, kteří začnou podnikat jako OSVČ. Aţ pět měsíců budou mít nárok na téměř korun měsíčně. Ty mohou pouţít na dopravu materiálu a opravu nebo pronájem provozovny. Další změny k Končí platnost starých řidičských průkazů Od Nového roku přestanou platit řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince Prvního ledna uţ budou průkazy neplatné. Pokud s nimi budou řidiči i nadále jezdit, hrozí jim pokuta aţ 2500 korun. Výměna trvá přibliţně tři týdny. K poslednímu listopadu chybělo podle statistik ministerstva dopravy vyměnit ještě 425 tisíc průkazů.

5 Nové lékárničky 300 Kč stojí nová lékárnička do auta. Uţ od Nového roku budou muset řidiči vozit nové typy lékárniček. Povinný uţ nebude například svírací špendlík, zato přibyla fólie pro přikrytí prochladlého těla nebo resuscitační maska. Nová lékárnička stojí zhruba 300 korun. Nové značky Řidiči uţ se setkávají s novými značkami jako například vjezd cyklistů v protisměru nebo přejezd pro cyklisty. Další novinkou má být v průběhu roku značka nabádající k dodrţování bezpečné vzdálenosti. Mají ji jiţ například na Slovensku nebo v Rakousku. Půjde o informativní tabuli, kterou doplní značení na silnici. Méně billboardů u dálnic Spolu s Novým rokem začíná éra rušení billboardů u dálnic. Ministerstvo dopravy se rozhodlo neprodluţovat nevýhodné smlouvy s agenturami. Ty budou muset sundat na 400 a v příštím roce pak zhruba 500 velkoplošných reklam. Po roce 2012 by mělo být podle ministerstva u silnic jen zhruba dva tisíce billboardů, a to u silnic niţších kategorií, které spadají pod krajské úřady. Modré karty pro cizince Mohou o ně ţádat vysokoškoláci z celého světa, minimální vzdělání je tříleté vysokoškolské nebo vyšší odborné. Jsou vydávány na dva roky s moţností prodlouţení. Trvalý pobyt v EU díky kartě cizinec ze třetí země získá uţ za pět let. Hned od začátku s ním ale v unii můţe ţít i jeho rodina. Můţe ale přijít jen tehdy, pokud jeho mzda bude minimálně 1,5násobek průměrné mzdy, tedy zhruba korun měsíčně. Víza pro cizince Vyřizování dlouhodobých pracovních, studentských i pobytových víz přejde z cizinecké policie pod ministerstvo vnitra. Na úřad nebude moci jít prostředník, takţe čekání ve frontách se nevyhnou ani cizinci, kteří pracují na špičkových pozicích. Cizincům zdraţí zdravotní pojištění, ani nadále nebudou mít přístup do veřejného zdravotního pojištění. Policie bude moci kontrolovat, zda cizinci, vedení jako podnikatelé, opravdu podnikají. Ti budou navíc muset prokazovat měsíční výdělek. Změna hodností v armádě Kvůli synchronizaci s NATO se nově zavádí hodnostní sbory muţstva a poddůstojníků, upravuje se také hodnostní sbor praporčíků. Ruší se hodnost štábního rotmistra, podpraporčíka a podporučíka. Přes polovinu vojáků čeká sníţení hodnosti, nemá to ale mít vliv na výši jejich platu. Mít z půdy parcelu zdraží několikanásobně Projekty na zastavění zemědělské půdy vyjdou od Nového roku dráţ. Stát totiţ několikanásobně zdraţí poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. To se promítne do cen všech typů staveb: rodinných domů, komerčních budov i dopravních staveb. U nejbonitnějších půd se poplatky za vynětí zvýší v průměru 14x, u těch nejméně hodnotných 2x. Například poplatek za hektarový pozemek zařazený v průměrné III. bonitní půdě, za jehoţ vynětí z půdního fondu se nyní v průměru zaplatí 61 tisíc korun, bude nově stát více neţ 300 tisíc korun. Poplatky za vynětí půdy se nezměnily od roku 1992 a patří k nejniţším v Evropské unii.... a během roku květen Státní maturita Studenty posledních ročníků středních škol příští rok v květnu čeká státní maturita. Středoškoláci tak budou skládat maturity dvě: školní (která bude mít stejnou podobu jako dosud) a navrch ještě státní. Studenti musí úspěšně projít oběma zkouškami, jinak nebudou mít ukončené středoškolské vzdělání. Státní maturita se bude příští rok skládat povinně ze dvou předmětů - z českého jazyka a poté volitelně z matematiky nebo cizího jazyka. Maturanti si mohou také zvolit ze dvou úrovní obtíţnosti. Ministr školství Josef Dobeš (VV) věří, ţe "strašák" státní maturity přivede méně nadané ţáky základních škol do učebních oborů, o které je nyní nízký zájem. květen Čipové karty Od května budou muset mít všichni cizinci ze zemí mimo Evropskou unii biometrický průkaz s otisky prstů a zobrazením obličeje. Dospělí za něj zaplatí o 1500 korun víc neţ dnes, tedy 2500 korun, děti o 500 korun víc, tedy 1000 korun. Ztráta průkazu bude pokutována částkou 4000 korun. červen Prodej zemědělské půdy cizincům Skončí zákaz prodeje zemědělské půdy cizincům. V květnu vyprší výjimka, kterou si Česko vyjednalo při vstupu do EU. Podle ní cizinci zemědělskou půdu kupovat nesmějí. Uţ dnes ale desítky tisíc hektarů vlastní zahraniční právnické osoby se sídlem v ČR. Kromě nich mohou podle výjimky zemědělskou půdu v Česku nakupovat také občané EU, kteří zde nejméně tři roky ţijí a hospodaří. Přes prostředníky mohou půdu získávat i ze státního Pozemkového fondu. Nemovitosti k bydlení mohou cizinci v Česku kupovat uţ od května Maďarsko a Slovensko na rozdíl od Česka poţádaly Brusel o prodlouţení moratoria.

6 do konce června Hospitalizační poplatek 100 Kč V první polovině roku chce ministerstvo zdravotnictví zvýšit poplatek za den v nemocnici ze 60 na 100 korun, a to bez výjimek pro všechny pacienty. Plánuje se také zvýšení poplatku za návštěvu ambulantního specialisty, pokud k němu přijde pacient bez doporučení praktického lékaře. Ten by měl stoupnout ze stávajících 30 na 90 korun. Není ale jisté, zda se tak stane ještě před koncem roku, nebo aţ spolu s dalšími změnami v roce září Nový předmět - dopravní výchova V českých základních školách se budou zřejmě děti učit nový předmět. Od nového školního roku přibude podle ministra školství Josefa Dobeše dopravní výchova. S nápadem přišla expertní skupina, která na ministerstvu dopravy pracuje na koncepci zlepšení dopravy. Zatím není jasné, zda se splní také přání expertů, kteří chtějí, aby byl předmět povinný. září Zápisné Změna můţe příští rok potkat i vysokoškoláky, byť zatím nic není jisté. Ministr školství Josef Dobeš (VV) chce univerzitám kompenzovat dvoumiliardové škrty, které je příští rok postihnou. Navrhuje proto uţ od září 2011 zavést takzvané zápisné. To má činit maximálně šest tisíc korun za akademický rok s tím, ţe přesnou částku si kaţdá škola určí sama. Studenti by zápisné platili na začátku kaţdého ročníku. Zápisné má podle Dobešovy představy fungovat pouze do roku 2013, kdy bude oficiálně zavedeno školné. říjen Důchody se budou počítat jinak Kvůli rozhodnutí Ústavního soudu se na konci září změní výpočet důchodů pro ty, kdo do penze odejdou po tomto datu. Podle plánu ministerstva práce a sociálních věci, který se ale během schvalování ještě můţe změnit, na tom vydělají lidé s příjmy nad korun měsíčně. Všichni, kdo vydělávají 12 aţ 36 tisíc, ale dostanou důchod o stokoruny niţší. Lidí s nejniţšími příjmy by se nový výpočet neměl dotknout, jejich penze ministr Jaromír Drábek sniţovat nechce. Na svém zůstanou i všichni stávající penzisté. Podnikatele čekají vyšší odvody Daně, odvody a cla DPH - boj proti únikům Nejdůleţitější změny zákona o dani z přidané hodnoty se dotknou obchodníků s emisními povolenkami a pohonnými hmotami. Právě v těchto dvou oblastech docházelo v posledních letech k daňovým nedoplatkům odhadovaným jen u pohonných hmot na téměř dvě desítky miliard korun. Nově bude povinnost odvézt DPH přenositelná i na toho, kdo zboţí koupí. Uţ tak nebude moţné, ţe se k dani přihlásí prostředník, který po uzavření miliardových transakcí ukončí svou činnost, a finanční úřad tak nemá od koho nedoplatek vymáhat. Firmy uţ také nebudou muset platit DPH z nedobytných pohledávek. Pokud tedy firma vyfakturuje zboţí, za které zákazník nikdy nezaplatí, DPH stát vrátí. Celní předpisy Od Nového roku bude elektronické podávání celních deklarací povinné prakticky ve všech případech. Smůlu tak bude mít ten, kdo dává přednost formulářům. V nových předpisech ale můţe mást několik nedořešených detailů. Poradenské společnosti například upozorňují na to, ţe bude potřeba u menších zásilek uvádět i počet kusů na tři desetinná místa. Novinkou je i uvádění hmotnosti menších zásilek s přesností na gramy. Nový daňový řád V Česku platí od nový daňový řád. Zavádí několik důleţitých změn. Jestliţe finanční úřad dodatečně doměří daň a poplatník se odvolá, zaplatí tuto daň aţ po konečném pravomocném rozhodnutí. Ministr financí ztrácí pravomoc promíjet daně. Úřady nově musí zdůvodňovat veškerá svá rozhodnutí. Zdraží zaměstnávání postižených Stát od ledna ruší padesátiprocentní slevu na dani pro firmy s minimálně 25 zaměstnanci, které zaměstnávají více neţ padesát procent zdravotně postiţených. Nadále ale platí slevy na dani na kaţdého zaměstnance s lehčím zdravotním postiţením a na ty s těţším postiţením. Banky Odměny bankéřů Evropská unie zavádí nový způsob odměňování šéfů investičních společností. Ten by měl teoreticky zabránit slepé honbě za ziskem bez ohledu na důsledky. Manaţeři by nově měli dostat jen část svých bonusů a ty zbylé

7 (nejméně 40 procent) by dostávali v dalších letech podle toho, jak se jejich strategie ukáţe jako dlouhodobá. České banky se na tento krok jiţ připravily, vadí jim ale, ţe jde o nařízení, které platí i na bonusy za předchozí období, tedy i za rok Lidé z nejvyššího vedení bank se tak aţ na konci letošního roku dozvěděli, ţe nebudou odměňování tak, jak původně očekávali. Spotřebitelský úvěr 14 dní Bude mít na rozmyšlenou klient banky, který s uzavře smlouvu o poskytnutí úvěru. Banky i nebankovní instituce budou muset klientům dávat více informací o spotřebitelských úvěrech. Ve srozumitelné formě se má nově kaţdý dozvědět, kolik celkem za půjčku zaplatí. A i kdyţ smlouvu podepíše, bude mít 14 dní na rozmyšlenou, během nichţ můţe peníze vrátit a úvěr zrušit. Banky i leasingové společnosti budou zároveň bonitu klientů posuzovat pečlivěji neţ dříve. Doprava Vyšší mýto 61,3 mld. Kč S takovými výdaji počítá rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok Je to o 36 procent méně neţ letos. V dalších dvou letech se ale rozpočet fondu posílí vţdy o 10 miliard Kč a o peníze vybrané navíc z mýtného. Všechny vozy nad 3,5 tuny hmotnosti budou od platit na českých dálnicích a rychlostních silnicích zhruba o čtvrtinu vyšší mýtné. Nárůst se vyhne pouze vozům, které splňují nejnáročnější emisní limity. I kdyţ ministerstvo dopravy tvrdí, ţe se zvýšení mýtného nepromítne v cenách, dopravci prakticky jednohlasně říkají, ţe nemají jinou moţnost neţ ceny dopravy zvýšit. To se můţe, v omezené míře, projevit i na cenách zboţí v obchodech. Vyšší mýtné se vyhne vozidlům, které splňují minimálně emisní normu Euro 5, stát předpokládá, ţe tím podpoří investice do obnovy vozového parku. Dopravci ale tvrdí, ţe rozdíl v mýtném mezi staršími a novými vozy ještě není tak velký, aby se investice opravdu vyplatily. Železnice Evropské směrnice ovlivní dopravu na ţeleznici. Nové vozy i lokomotivy budou muset splňovat více norem a očekává se, ţe to zvýší jejich cenu. Nově také budou ţelezniční vozy udrţovat pouze certifikované firmy. "K tomu není v rámci České republiky dosud ţádná legislativa a nebyl ustanoven ţádný nezávislý certifikační orgán," popisuje mluvčí ČD Cargo Roman Jandík. V oboru tak vzniká nejistota. Kdo bude chtít v lednu opravit své vagony, pravděpodobně v Česku nenajde firmu s potřebnými certifikáty. Ostatní Nižší mzdy = menší tržby V příštím roce klesne objem mzdových výdajů státu o deset procent. Změnu pocítí nejen státní zaměstnanci, ale i všichni, kteří úředníkům prodávají zboţí a sluţby. Propad trţeb se očekává zejména u zbytného zboţí. Změnu si "pochvalují" například hnědouhelné doly, které očekávají, ţe niţší cena jejich uhlí snadněji převáţí nad ekologií. "Poptávka po hnědém uhlí jako nejlevnějším palivu bude podpořena i startem vládních reforem a větší citlivostí obyvatelstva na ceny zboţí a sluţeb obecně. Veškeré tyto trendy jsou pro nás pozitivní," předpokládá ředitel strategie Severočeských dolů Vladimír Budinský. Dohoda o provedení práce Od ledna bude povinné uzavírat dohodu o provedení práce vţdy jen písemně. Nyní je to moţné i ústně, coţ bývá zneuţíváno k práci načerno. Pokud přijde například na stavbu kontrola, zaměstnavatel můţe tvrdit, ţe dělníci pracují na dohodu o provedení práce, na které se ráno domluvili ústně. Od výhradně písemného uzavírání této smlouvy si ministerstvo práce slibuje lepší kontrolu a omezení práce načerno. Další výdaje Dražší elektřina Vyšší platby za podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů zatíţí náklady tuzemských firem několika miliardami korun. Zdraţení v průměru o 5,5 procenta znamená, ţe například České dráhy nebo ArcelorMittal Ostrava zaplatí v roce 2011 za elektřinu řádově o stovky milionů korun více neţ v letošním roce. Některé z firem jiţ naznačují, ţe vyšší náklady budou muset přenést na zákazníka. I zde ale zatím stále panuje značná nejistota, pokud zítra Senát zamítne novelu zákona o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektřina zdraţí výrazně více. Dopad nemocenské 12 mld. Kč si v příštím roce vezme vláda od firem změnou plateb nemocenského pojištění.

8 Ruší se totiţ paragraf, podle kterého se měly příští rok sníţit firmám odvody na nemocenské pojištění z 2,3 na1,4 procenta. Firmy tedy budou odvádět státu stejně jako dosud, ale svým zaměstnancům na neschopence budou muset nově hradit nemocenské dávky po dobu tří týdnů místo dvou. Cizinci Komplikace pro zahraniční manažery Nové znění zákona o pobytu cizinců by mělo zabránit zneuţívání zahraničních dělníků. Uţ dnes se ale ví, ţe tvrdě dopadne hlavně na manaţery ze zemí mimo Evropskou unii. Ti budou muset třikrát ročně osobně zajít na cizineckou policii. Praxe je přitom taková, ţe ti, kteří nechtějí uplácet, si do fronty stoupnou například ve tři hodiny ráno. Prezident Svazů průmyslu Jaroslav Míl varuje, ţe změna můţe řadu firem odradit od investic. Agenturní zaměstnávání cizinců Pracovní agentury budou například muset platit návrat do země původu a zdravotní péči cizincům, které propustí dřív, neţ jim vyprší pobytové vízum. Příslušný návrh schválila vláda a sněmovna, nyní se čeká na stanovisko Senátu a prezidenta republiky. Živnostníci Nemocenská Osoby samostatně výdělečně činné zaplatí vyšší nemocenské pojištění. Účast je i nadále dobrovolná, sazba ale stoupne z 1,4 % na 2,3 % vyměřovacího základu. Ten si mohou ţivnostníci i nadále určit sami. Minimálně ale činí 4000 korun. Nejniţší záloha tak od ledna stoupne z 56 na 92 korun měsíčně. Nová pravidla dále omezují účelové navyšování plateb na nemocenskou před plánovanou operací nebo mateřskou dovolenou. Pokud si ţivnostník zvýší vyměřovací základ pro nemocenské pojištění, musí ze stejné částky zaplatit i důchodové pojištění. OSVČ pocítí také to, ţe stát bude nemocenskou vyplácet aţ od 22. dne nemoci. Bez nemocenské tak budou o týden déle neţ nyní. A stejně jako na zaměstnance na ně dopadne i prodlouţení sníţené nemocenské od druhého měsíce marodění. Méně peněz politickým stranám Stát od ledna sniţuje příspěvky politickým stranám a hnutím za mandáty, které získají v parlamentních a krajských volbách. V příštím roce dostanou o pět procent méně, od roku 2012 o deset procent. Nyní strany inkasují za jednoho poslance nebo senátora ročně a za krajského zastupitele korun ročně. ČSSD a ODS tak přijdou příští rok o více neţ dva miliony korun a o rok později zhruba o pět milionů. zpracoval : Havelka, marketing,

Obsah II. Co přinesl rok 2011 16 II.1. Události v obci 16 II.1.1. Kalendář 16 II.1.2. Místních poplatky hrazené občany nový daňový řád 16 II.1.2.1.

Obsah II. Co přinesl rok 2011 16 II.1. Události v obci 16 II.1.1. Kalendář 16 II.1.2. Místních poplatky hrazené občany nový daňový řád 16 II.1.2.1. HORNÍ SUCHÁ KRONIKA OBCE ROK 2011 Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 Obsah II. Co přinesl rok 2011 16 II.1. Události v obci 16 II.1.1. Kalendář 16 II.1.2. Místních poplatky hrazené občany

Více

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost Dopad krize a sociálních reforem na jednotlivce a společnost I. 1 I. ÚVOD Česká republika vstoupila dnem 1. ledna 2011 do roku, v němž začíná platit nový státní rozpočet, kvůli němuž vláda prosadila v

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 KOMERČNÍ PŘÍLOHA ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 Změny v podpoře zaměstnanosti Více na stranách 7 10 Změny v podpoře zdravotně

Více

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Úvodní slovo předsedy ODS

Úvodní slovo předsedy ODS ODS ve vládě Obsah Úvodní slovo předsedy ODS Veřejné finance a daně Podpora podnikání Důchodový a sociální systém Zdravotnictví Právo a boj s korupcí Zahraničí a bezpečnost Veřejná správa a společnost

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

v roce 2012 Jak se mění sociální dávky a pracovní trh Vydává Úřad vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

v roce 2012 Jak se mění sociální dávky a pracovní trh Vydává Úřad vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ZMĚNNY V RROCE 2012 Jak se mění sociální dávky a pracovní trh v roce 2012 Celá Evropa šetří. Krize se nevyhnula většině států Evropské p unie. Ekonomikyy některých ý zemí dokonce stojí před krachem. Česká

Více

Poohří. Sdružení podnikatelů

Poohří. Sdružení podnikatelů Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 1. listopadu 2009

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Diplomová práce Autor: Bc. Renáta Davidová Finance Vedoucí

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc.

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc. O B S A H Jednání o růstu minimální mzdy (Jaká bude minimální mzda od 1. 1. 2016?)... str. 1 Aktuální dotazy a odpovědi k problematice elektronické evidence tržeb... str. 4 Co je třeba vědět o rozvržení

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání?

Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání? 5-6 1 Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání? Autor: Petr Gola Většina zaměstnanců si vypočítává roční daňovou povinnost prostřednictvím ročního zúčtování, které za ně provádí jejich zaměstnavatel.

Více

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz Sociálně ekonomické oddělení V Praze dne 19. dubna 2007 Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ I. Úvodem

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 2 12. 2. 2013 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA EU OSVČ a důchodové a nemocenské pojištění v roce 2013 Handicap není

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program ODS Zlínský kraj Společně Plus pro Českou republiku Mirek Topolánek, předseda ODS Přál bych si, aby náš stát byl jako moje kancelář: malý, fungující a přátelský.

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

Z Prahy do Brna autobusem, vlakem, autem, nebo stopem? číslo 14-15 vychází 24. července 2003 / 19,90 Kč / 29,90

Z Prahy do Brna autobusem, vlakem, autem, nebo stopem? číslo 14-15 vychází 24. července 2003 / 19,90 Kč / 29,90 JAK NEJLEVNĚJI CESTOVAT PO ČR Z Prahy do Brna autobusem, vlakem, autem, nebo stopem? NEJLEPŠÍ TIPY A TRIKY Rady pro rodinnou kasu a peněženku 14-15 /03 číslo 14-15 vychází 24. července 2003 / 19,90 Kč

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více