znaku EU v souvislosti s programy EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "znaku EU v souvislosti s programy EU"

Transkript

1 Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany Říjen 2012 Vnitřní sdělení

2 Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany 2 Úvod Evropská unie rozvíjí mnoho programů, které byly zřízeny na podporu projektů a iniciativ v různých oblastech v celé EU i za jejími hranicemi. Od roku 2012 se u těchto programů přestanou postupně používat stávající loga a pro budoucí programy se nebudou nová loga vytvářet. I. Grafická pravidla Pravidla pro reprodukci znaku EU jsou uvedena v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů. Název programu, například Horizont 2020, Erasmus pro všechny, nástroj pro propojení Evropy a další, bude fungovat jako slovní označení, to znamená, že odkazy na program se budou uvádět bez oficiálně upravené vizuální značky nebo loga. Útvary Komise budou v souvislosti s programy EU používat pokyny Komise týkající se vizuální identity. Je třeba, aby příjemci prostředků EU při zveřejňování informací používali znak EU, a tím sdělovali, že využívají finanční prostředky z programů EU. Tyto pokyny jsou určeny příjemcům prostředků EU a dalším třetím stranám, kteří informují o programech EU. Ukazují, jak používat znak Evropské unie společně s texty, jež upozorňují na financování z prostředků EU.

3 Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany 3 II. Texty, které informují o financování z prostředků EU Příjemci mají obvykle povinnost stanovenou nařízením nebo smlouvou, aby veřejně informovali o získání prostředků Evropské unie. Tento oddíl Pokynů předkládá výběr příkladů, jak má být text použit spolu se znakem EU, pokud jde o informování o financování z prostředků EU. Při informování o financování z prostředků EU se upřednostňuje použití textu z prostředků Evropské unie nebo popřípadě Spolufinancováno z prostředků Evropské unie, který se umístí vedle znaku EU na dokumentu, na němž je znak uveden. Název příslušného programu EU (viz oddíl IV) se použije pouze tehdy, je-li to pro předpokládaného cílového adresáta relevantní. Základní pravidla Minimální výška znaku EU musí být 1 cm. Název Evropské unie musí být vždy uveden celý. V textu, který je uveden spolu se znakem EU, je možné použít jakékoliv z uvedených písem: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana. Nepřipouští se použití kurzivy, podtržení a zvláštních efektů. Umístění textu vůči znaku EU není předepsáno, text by však neměl žádným způsobem do znaku zasahovat. Velikost písma má být úměrná rozměrům znaku. Barva písma má být reflexní modrá (modrá barva totožná s modrou barvou vlajky EU), černá nebo bílá, podle pozadí. z prostředků Evropské unie Spolufinancováno z prostředků Evropské unie Na financování tohoto projektu se podílí Evropská unie Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie

4 Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany 4 Příklady nesprávného použití 1. Text zasahuje do znaku EU 4. Použité písmo není Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma ani Verdana. z prostředků Evropské unie z prostředků Evropské unie 2. Písmo je nepoměrně větší než znak EU 5. V písmu jsou použity zvláštní efekty z prostředků Evropské unie z prostředků Evropské unie 3. V textu není použita bílá, černá ani reflexní modrá barva 6. Název Evropské unie není uveden celý z prostředků Evropské unie z prostředků EU

5 Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany 5 III. Používání názvu programu EU spolu se znakem EU Název programu EU může být uveden vedle znaku EU. S použitím znaku EU a názvu programu však nesmí být vytvořen žádný grafický znak (tj. logo). Tento oddíl Pokynů podává výběr příkladů, jak má být název programu EU použit spolu se znakem EU při informování o získání podpory v rámci konkrétního programu. Základní pravidla Minimální výška znaku EU musí být 1 cm. Název Evropské unie musí být vždy použit spolu s názvem programu nebo fondu a musí být uveden celý. V textu, který je uveden spolu se znakem EU, je možné použít jakékoliv z uvedených písem: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana. Nepřipouští se použití kurzívy, podtržení a zvláštních efektů. Umístění textu vůči znaku EU není předepsáno, text by však neměl žádným způsobem do znaku zasahovat. Velikost písma má být úměrná rozměrům znaku. Barva písma má být reflexní modrá (modrá barva totožná s modrou barvou vlajky EU), černá nebo bílá, podle pozadí. Podporováno programem Evropské unie MEDIA Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj S podporou nástroje mikrofinancování Evropské unie Progress Spolufinancováno z prostředků rámcového programu Evropské unie Horizont 2020 z prostředků programu Evropské unie pro propojení Evropy

6 Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany 6 Examples of incorrect application 1. Příklady nesprávného použití 4. Použité písmo není Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma ani Verdana. Spolufinancováno z prostředků rámcového programu Evropské unie Horizont 2020 Podporováno programem Evropské unie MEDIA 2. Písmo je nepoměrně větší než znak EU 5. V písmu jsou použity zvláštní efekty Podporováno programem Evropské unie MEDIA z prostředků programu Evropské unie Tvůrčí Evropa 3. V textu není použita bílá, černá ani reflexní modrá barva z prostředků Evropského sociálního fondu 6. Název Evropské unie není uveden celý z prostředků Fondu soudržnosti

7 Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany 7 IV. Propagace programů EU třetími stranami Je třeba, aby subjekty propagující programy a fondy EU uváděly v dokumentech název příslušného programu, aniž by použily vizuální znak (logo). Znak EU může být uveden na komunikačních materiálech vytvořených subjekty, které propagují programy EU. Umístění znaku EU nemá vyvolávat dojem, že propagující subjekt, který je třetí stranou, je součástí orgánů EU. Doporučuje se proto umístit znak EU v dostatečné vzdálenosti od loga subjektu, který je třetí stranou. Považuje-li se použití grafického znaku za nezbytné (např. označení budov), musí být znak EU použit společně s názvem programu. Umístění textu vůči znaku EU ani typ písma nejsou předepsány. Je třeba dodržet tato pravidla: Doporučuje se použít písmo Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma a Verdana. Nepřipouští se použití kurzívy, podtržení a zvláštních efektů. Text nemá žádným způsobem zasahovat do znaku EU. Velikost textu má být úměrná velikosti znaku EU. program celoživotního učení program pro udržitelnou energetiku program LIFE program Evropské unie Erasmus Mundus

8 Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany 8 V. Správní dohoda s Radou Evropy o užívání evropského znaku třetími stranami (Úřední věstník Evropské unie /C 271/04) Obecná zásada Každá fyzická nebo právnická osoba ( uživatel ) je oprávněna užívat evropský znak nebo některý z jeho prvků při dodržení následujících podmínek. Podmínky užívání Užívání evropského znaku a/nebo některého z jeho prvků je povoleno bez ohledu na to, zda je toto užívání neziskové nebo komerční povahy, pokud: užívání nevyvolává nesprávný dojem nebo domněnku, že existuje spojení mezi uživatelem a některým z orgánů, útvarů, úřadů, agentur a institucí Evropské unie nebo Rady Evropy, užívání nevede veřejnost k mylnému přesvědčení, že uživatel požívá podpory, sponzorství, souhlasu nebo schválení některým z orgánů, útvarů, úřadů, agentur a institucí Evropské unie nebo Rady Evropy, Právní odpovědnost Uživatel je právně odpovědný za užívání evropského znaku nebo jeho prvků. Uživatelé nesou odpovědnost za jakékoli zneužití a případnou újmu vzniklou takovým zneužitím podle zákonů členských států nebo třetích států, které pro ně platí. Právo stíhat zneužití Komise si vyhrazuje právo z vlastní iniciativy nebo na žádost Rady Evropy stíhat: jakékoli užití, které nesplňuje výše uvedené podmínky, nebo, jakékoli užití, které Komise nebo Rada Evropy považují za zneužití, před soudy členských států nebo třetích zemí. VI. Kontaktní údaje Máte-li dotazy týkající se použití znaku Evropské unie, zašlete je na adresu užívání nesouvisí s cílem či činností, které jsou neslučitelné s cíli a zásadami Evropské unie nebo Rady Evropy, nebo s cílem či činností, které jinak nejsou v souladu se zákonem. Ochranné známky a související témata Užívání evropského znaku v souladu s podmínkami uvedenými v předchozím oddílu nezakládá souhlas se zápisem znaku nebo jeho imitace jako ochranné známky nebo jako jiného práva duševního vlastnictví. Evropská komise a Rada Evropy budou pokračovat ve sledování žádostí o zápis evropského znaku nebo jeho části jako práva duševního vlastnictví (nebo jeho části) v souladu s platnými právními předpisy.

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

K přeshraničnímu nabízení investic do standardních fondů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů (UCITS)

K přeshraničnímu nabízení investic do standardních fondů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů (UCITS) K přeshraničnímu nabízení investic do standardních fondů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů (UCITS) Předpis zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF)

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Pravidla pro v rámci OPPI OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1. OBECNÉ PODMÍNKY... 2 2. TYPY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PROPAGACI A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Veřejná konzultace k revizi pravidel autorského práva v EU Obsah

Veřejná konzultace k revizi pravidel autorského práva v EU Obsah Veřejná konzultace k revizi pravidel autorského práva v EU Obsah I. Úvod... 2 A. Kontext konzultace... 2 B. Jak předložit odpovědi na tento dotazník... 3 C. Ochrana údajů... 3 II. Práva a fungování jednotného

Více