OBSAH. A. sekce logo řešení loga

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. A. sekce logo řešení loga"

Transkript

1 manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká a anglická verze C. sekce informační materiály obálka publikací D. sekce propagační předměty tematický plakát samolepka, tužka, hrnek, taška Vizuální identita loga ESF a IS EQUAL je dána tímto manuálem a není možno provádět změny logotypů, jimiž by došlo k jakémukoliv zásahu do koncepce obou log.

2 manuál vizuální identity EQUAL sekce A sekce A sekce A logo řešení loga úvod Tento manuál vizuální identity Programu Iniciativy Společenství EQUAL stanovuje závazné postupy pro navržení vizuální identity jakýchkoli kancelářských, informačních a propagačních materiálů týkajících se Programu Iniciativy Společenství EQUAL. logo S ohledem na mezinárodní charakter Iniciativy Společenství EQUAL bylo vytvořeno samostatné logo Programu Iniciativy Společenství EQUAL ČR. Grafická podoba tohoto loga byla zvolena v návaznosti na již dříve vytvořené logo ESF ČR, a to s ohledem ke skutečnosti, že i Program Iniciativy Společenství EQUAL ČR je spolufinancován prostředky ESF. Logo Programu Iniciativy Společenství EQUAL se v souladu s níže uvedenými postupy a grafickými vzory uvedenými v tomto manuálu vizuální identity používá na všech kancelářských, informačních a propagačních materiálech týkajících se Programu Iniciativy Společenství EQUAL i na všech těchto typech materiálů financovaných z prostředků tohoto programu. Logo Programu Iniciativy Společenství EQUAL se však bude používat pouze na materiály týkající se druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR, neboť kolo první je spolufinancováno prostředky Phare a nikoli prostředky ESF. Avšak v případě, že se daný materiál týká prvního i druhého kola Iniciativy společenství EQUAL v České republice, bude logo vymezené tímto manuálem opět používáno. Logo Programu Iniciativy Společenství EQUAL vzniklo spojením dvou log již dříve vytvořených - loga ESF ČR a celoevropského loga Iniciativy Společenství EQUAL. Logo ESF ČR bylo vytvořeno řídícím orgánem ve vazbě na požadavky nařízení Komise (ES) č. 1159/2000. Celoevropské logo Iniciativy Společenství EQUAL bylo vytvořeno Evropskou komisí pro všechny státy Evropy zapojené do této mezinárodní iniciativy. Logo Programu Iniciativy Společenství EQUAL ČR vychází z oficiálních barev vlajky Evropské unie a vztah tohoto programu k EU je v logu znázorněn prostřednictvím evropských hvězd. Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL vymezeným Evropskou komisí pro všechny státy Evropy zapojené do této iniciativy Společenství je podpora mezinárodní spolupráce při vývoji a prosazování nových nástrojů boje s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce, a proto jsou rovné příležitosti na trhu práce podporované tímto programem v logu Programu Iniciativy Společenství EQUAL symbolizovány dvěma souběžnými linkami. používání loga S ohledem na mezinárodní charakter tohoto programu je logo Programu Iniciativy Společenství EQUAL zpracováno ve dvou jazykových variantách české a anglické. Česká varianta loga se používá u všech materiálů psaných českým jazykem a anglická varianta tohoto loga se používá u všech materiálů, které jsou psány jazykem anglickým. V případě, že se na daném či v daném materiálu nevyskytuje žádný text, na jehož základě by bylo možné určit, kterou jazykovou variantu loga Programu Iniciativy Společenství EQUAL použít, se používá ta jazyková varianta tohoto loga, která lépe odpovídá účelu daného materiálu (např. v případě propagačních tužek rozdávaných na mezinárodním semináři se používá logo anglické). Dále je u loga IS EQUAL zpracováno několik barevných variant běžná barevnost, černobílá nebo negativní. Jejich použití záleží vždy na barvě podkladu daného kancelářského, informačního či propagačního materiálu. Černobílou verzi loga je možné používat pouze v případě, kdy jsou celé materiály tištěné černobíle. V tomto manuálu jsou zpracovány dvě možnosti používání log ESF a IS EQUAL společně buď je logo IS EQUAL přímo pod logem ESF ve vzdálenosti šířky nožičky písmene f (viz manuál ESF) varianta I., nebo je pod logem ESF, které je umístěno v bílém rámečku (v ochranné zóně) varianta II. Na tmavé podklady se používá varianta II. logo ESF v ochranné zóně a pod ním na celou šířku ochranné zóny logo IS EQUAL, v ostatních případech se vždy používá varianta I. Společně s logem Programu Iniciativy Společenství EQUAL se vždy zároveň používá také vlajka EU. Pouze v případě, že jde o materiály vydávané řídícím orgánem, se spolu s logem a vlajkou EU používá vždy i logo MPSV. Pořadí a rozložení těchto log je přesně definováno v tomto manuálu.

3 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení loga LOGO základní barevná verze LOGO základní černobílá verze LOGO negativní verze pouze v bílé LOGO negativní černobílá verze LOGO negativní barevná verze

4 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení loga mřížka a barevnost barevnost Je možné použít tisk a) přímými barvami PANTONE b) soutiskem CMYK tmavě modrá: a) PANTONE Reflex Blue b) CMYK - Process Cyan 100 % - Process Magenta 80 % - Process Yelow 0 % - Process Black 0 % světle modrá: a) PANTONE 285 C b) CMYK - Process Cyan 100 % - Process Magenta 25 % - Process Yelow 0 % - Process Black 0 % žlutá: a) PANTONE Process Yelow b) CMYK - Process Cyan 0 % - Process Magenta 0 % - Process Yelow 100 % - Process Black 0 % černá: a) PANTONE Process Black b) CMYK - Process Cyan 0 % - Process Magenta 0 % - Process Yelow 0 % - Process Black 100 %

5 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení loga LOGO barevná verze LOGO černobílá verze LOGO barevná anglická verze LOGO nejmenší možná velikost samostatného použití na výšku 7 mm v české verzi LOGO nejmenší možná velikost samostatného použití na výšku 7 mm v anglické verzi

6 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení loga ve spojení s logem ESF Varianta I. Varianta II. logo EQUAL ve spojení s logem ESF, vlajkou EU a logem MPSV

7 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení loga ve spojení s logem ESF a vlajkou EU

8 manuál vizuální identity EQUAL sekce A sekce B sekce B kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká a anglická verze možnost změny grafické podoby Grafickou podobu kancelářských, informačních a propagačních materiálů určenou tímto manuálem vizuální identity je možné měnit pouze se souhlasem řídícího orgánu tohoto programu a při respektování závazné podoby loga Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Souhlas ze strany řídícího orgánu lze získat vždy pouze od ředitele odboru řízení pomoci z ESF. používání kancelářských tiskovin Komplimentka Programu Iniciativy Společenství EQUAL se může používat pouze s dokumenty nebo informačními materiály související buď výhradně s Programem Iniciativy Společenství EQUAL ČR či zároveň s prvním i druhým kolem Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Hlavičkový dopisní papír se používá výhradně v záležitostech, které se týkají buď pouze Programu Iniciativy Společenství EQUAL nebo prvního i druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. I v případě hlavičkových dopisních papírů je rozlišena česká verze a anglická verze těchto dopisů. Česká verze dopisního hlavičkového papíru se používá při korespondenci zajišťované v jazyce českém, anglická verze při korespondenci zajišťované v jazyce anglickém. Vše ostatní je podřízeno manuálu vizuální identity Evropského sociálního fondu v ČR.

9 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení vizitek 3 mm velikost vlajky cca 11,5 x 7,5 mm velikost loga cca 15,5 x 13,5 mm Helvetica CE Bold 10 b, prostrk. -2 6,5 b,měřítko 103 % barevnost 50% Black česká verze 17 mm evropský sociální fond v ČR 24 mm 36,5 mm Ing. Filip Kučera Iniciativa Společenství EQUAL 50 mm Helvetica CE Bold 6,5 b/8 b, prostrk. -2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu Praha 2 Tel.: Fax: mm 6,5 b/8 b, prostrk. -2 měřítko 103 % 90 mm velikost podtisku cca 45,5 x 27 mm barevnost 10% Reflex Blue nebo Pantone 643 velikost loga cca 13,5 x 14 mm anglická verze european social fund in the czech republic Filip Kučera The Community Initiative EQUAL Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic Department for ESF Management Na Poříčním právu 1, Praha 2 Czech Republic Tel.: Fax:

10 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení komplimentek KOMPLIMENTKA Rozměr komplimentky: 150 x 100 mm 5 mm Písmo:, Helvetica Bold 5 mm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 velikost loga cca 14,5 x 13 mm velikost loga cca 38 x 10 mm velikost vlajky cca 19 x 12,5 mm velikost loga cca 12 x 12,5 mm velikost podtisku cca 62 x 73,5 mm 10% Pantone 285 nebo 10 % C a 3 % M Helvetica CE Bold 6,5 b/8 b, prostrk. -2, barevnost 60% Black 6,5 b/8 b, prostrk. -2, měřítko 103 %, barevnost 60% Black With compliments Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic Department for ESF Management Na Poříčním právu 1, Praha 2 Czech Republic, Helvetica CE Bold 20 b, prostrk. -2 barevnost 50% Black

11 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení dopisních papírů 10 mm 10 mm 10 mm 5 mm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel.: +420/ , fax: +420/ , velikost loga MPSV cca 14 x 14,5 mm velikost vlajky cca 14 x 9,5 mm velikost loga EQUAL cca 14 x 4 mm velikost loga ESF cca 9 x 8 mm šíře pruhu cca 24 mm DOPISNÍ PAPÍR s adresou Rozměr: A4 210 x 297 mm anglická verze je shodná s českou (změna pouze v logu IS EQUAL a v adrese) Písmo a Bold 10 b/11 b zmenšení pro manuál o 30 % 147 x 207,9 mm (všechny popsané velikosti písem a log jsou ve formátu A4) 10 b/11 b, prostrk. -2, měřítko 103 %, barevnost 60% Black

12 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení první strany dokumentu Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky šíře pruhu cca 24 mm Programový dodatek Programu Iniciativy Společenství EQUAL Verze 1.0 Praha, 15. červenec 2004 velikost loga ESF cca 20,5 x 18 mm velikost loga EQUAL cca 32 x 8,5 mm velikost vlajky cca 27 x 18 mm velikost podtisku ESF cca 210 x 125 mm velikost loga MPSV cca 17,5 x 18 mm velikost vlajky ČR cca 26,5 x 18 mm První strana DOKUMENTU Rozměr: A4 210 x 297 mm anglická verze je shodná s českou (změna pouze v logu IS EQUAL a v textu) Písmo zmenšení pro manuál o 30 % 147 x 207,9 mm (všechny popsané velikosti písem a log jsou ve formátu A4) 15 b/26 b, prostrk. 230, měřítko 103 %, barevnost bílá 30 b/40 b, prostrk. -2, měřítko 103 %, barevnost Reflex Blue nebo CMYK 15 b/40 b, prostrk. -2, měřítko 103 %, barevnost Reflex Blue nebo CMYK

13 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení bloku A5 obálka 10 mm 10 mm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 velikost loga cca 14,5 x 13 mm velikost vlajky cca 19 x 13 mm velikost loga cca 56,5 x 15 mm velikost loga cca 12,5 x13 mm Helvetica CE Bold 6,5 b/10 b, prostrk. -2 6,5 b/10 b, prostrk. -2 měřítko 103 % BLOK A5 Rozměr: A5 148,5 x 210 mm Písmo: a Bold 6,5 b/10 b anglická verze je totožná s českou (změna pouze v logu IS EQUAL a v adrese) na formát A4 zvětšit v poměru velikost podtisku cca 72 x 43 mm barevnost 80% Reflex Blue barevnost modré plochy PANTONE Reflex Blue

14 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení bloku A5 vnitřní strana 10 mm 10 mm 7 mm velikost loga ESF cca 14,5 x 13 mm velikost loga EQUAL cca 34 x 9 mm velikost vlajky cca 19 x 13 mm velikost podtisku cca 129 x 153 mm barevnost 10% Pantone 285 nebo 10 % - C a 3 % - M velikost loga MPSV 12,5 x 13 mm BLOK A5 Rozměr: A5 148,5 x 210 mm řádky: délka 132 mm, barevnost 10% Pantone Reflex Blue, vzdálenost mezi řádky 7 mm anglická verze je shodná s českou (změna pouze v logu IS EQUAL) verze A4 se zvětšuje v poměru

15 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení dopisních obálek C6 10 mm 10 mm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 velikost loga cca 13 x 13,5 mm Helvetica CE Bold 6,5 b/10 b, prostrk. -2 barevnost 60 % Black 6,5 b/10 b, prostrk. -2 měřítko 103 % barevnost 60 % Black velikost loga cca 17 x 15 mm velikost vlajky cca 13 x 8,5 mm 10 mm OBÁLKA C6 Rozměr: C6 162 x 114 mm anglická verze je totožná s českou (změna pouze v adrese) Písmo: a Bold 6,5 b/10 b

16 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení dopisních obálek C5 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 Helvetica CE Bold 6,5 b/10 b, prostrk. -2 barevnost 60 % Black velikost loga cca 20 x 20,5 mm 6,5 b/10 b, prostrk. -2 měřítko 103 % barevnost 60 % Black velikost loga cca 26 x 23 mm velikost vlajky cca 20 x 13 mm OBÁLKA C5 Rozměr: C5 229 x 162 mm zmenšení pro manuál o 30 % 160,3 mm x 113,4 mm anglická verze je totožná s českou (změna pouze v adrese) Písmo: a Bold 6,5 b/10 b (všechny popsané velikosti písem a log jsou ve formátu obálky C5)

17 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení dopisních obálek DL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 velikost loga cca 12,5 x 13 mm velikost loga cca 16,5 x 15,5 mm velikost vlajky cca 12,5 x 8,5 mm Helvetica CE Bold 6,5 b/10 b, prostrk. -2 barevnost 60 % Black 6,5 b/10 b, prostrk. -2 měřítko 103 % barevnost 60 % Black OBÁLKA DL Rozměr: DL 220 x 110 mm anglická verze je totožná s českou (změna pouze v adrese) Písmo: a Bold 6,5 b/10 b

18 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení kancelářských desek A4 přední strana česká verze evropský sociální fond v ČR Helvetica CE Bold 22 b 20 b podtisk esf cca 82 x 49 mm, 80% barevnost Pantone Reflex Blue 150 mm barevnost modré plochy Pantone Reflex Blue velikost vlajky cca 33 x 22 mm velikost loga MPSV cca 20 x 20,5 mm velikost loga ESF cca 44 x 38,5 mm DESKY A4 Rozměr: A4 210 x 297 mm zmenšení pro manuál o 30 % 147 x 207,9 mm (všechny popsané velikosti písem a log jsou ve formátu A4) velikost loga EQUAL cca 59,5 x 15,5 mm

19 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení kancelářských desek A4 přední strana anglická verze european social fund in the czech republic DESKY A4 Rozměr: A4 210 x 297 mm zmenšení pro manuál o 30 % 147 x 207,9 mm (všechny popsané velikosti písem a log jsou ve formátu A4)

20 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení kancelářských desek A4 zadní strana česká verze Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 velikost loga cca 19 x 17 mm podtisk esf cca 113 x 67 mm, barevnost 80% Pantone Reflex Blue 9 b/11 b prostrk. -2 měřítko 103 % DESKY A4 Rozměr: A4 210 x 297 mm anglická verze je totožná s českou (změna pouze v adrese) zmenšení pro manuál o 30 % 147 x 207,9 mm (všechny popsané velikosti písem a log jsou ve formátu A4) Helvetica CE Bold 9 b/11 b prosktrk. -2

21 manuál vizuální identity EQUAL sekce A sekce C sekce C informační materiály obálka publikací

22 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení publikace A 5 obálka evropský sociální fond v ČR název publikace Helvetica CE Bold 16 b/19 b velikost ilustračních fotografií 13 x 13 mm 106 mm Helvetica CE Bold 15,5 b 13,5 b podtisk esf cca 60 x 36 mm velikost loga EQUAL cca 42,5 x 11 mm PUBLIKACE A5 Rozměr: A5 148,5 x 210 mm na formát A4 zvětšit v poměru anglická verze je totožná s českou (změna pouze v názvu evropský sociální fond v ČR na european social fund in the czech republic, změna v logu EQUAL na anglickou verzi a v názvu brožury) velikost loga MPSV cca 14 x 14,5 mm velikost loga ESF cca 31 x 27 mm velikost vlajky cca 23 x 15,5 mm

23 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení publikace A 5 zadní strana obálky 190 mm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 velikost loga cca 18,5 x 16,5 mm 6,5 b/8 b prostrk. -2 měřítko 103 % Helvetica CE Bold 6,5 b/8 b prostrk. -2 podtisk esf cca 80 x 48 mm PUBLIKACE A5 Rozměr: A5 148,5 x 210 mm anglická verze je totožná s českou (změna pouze v adrese)

24 manuál vizuální identity EQUAL sekce A sekce D sekce D propagační předměty tematický plakát samolepka, taška, hrnek, taška

25 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení plakátu... nové pracovní postupy... žádná diskriminace na trhu práce... slaďování rodinného a pracovního života PLAKÁT Rozměr: je možný použít ve všech rozměrech A5, A4, A3, A2, A1, A0 poměry fotografií, log a písma se zvětšují nebo zmenšují v anglické verzi je pouze změna v logu EQUAL a v případném textu

26 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení loga na propagačních předmětech HRNEK potisk umístění na výšku loga od horního okraje nahoře je umístěno logo ESF a pod ním odkaz na www stránky TUŽKA potisk (u umělohmotné, dřevěné, popř. kovové tužky) velikost log min. 7 mm výška vlevo logo ESF, uprostřed logo EQUAL, pod kterým je umístěn odkaz na www stránky vpravo vlajka EU TAŠKA Materiál: igelit, papír nebo textil Rozměr: je možno použít různé rozměry SAMOLEPKA Rozměr: čtverec 60 x 60 mm

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU I. Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Kapitola Publicita Příručka pro příjemce OP RLZ / JPD 3

Kapitola Publicita Příručka pro příjemce OP RLZ / JPD 3 Kapitola Publicita Příručka pro příjemce OP RLZ / JPD 3 Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu V souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce povinen jasně informovat

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení.

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. 1 02 Značka Základní provedení Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. Základními barvami značky jsou modrá (PANTONE 653) a červená

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

GRAFICK MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICK MANUÁL LOGOTYPU 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRAFICK MANUÁL LOGOTYPU ÚVOD Registrace a autorská práva. LOGOTYP Barevná, černobílá a polotónová podoba logotypu. Rozkres logotypu a rozkres logotypu v segmentu. Příklady umístění

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

Tento dokument slouží jako základní informační zdroj o správném používání loga KNIHOVNY JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ. Dodržování tohoto logomauálu je

Tento dokument slouží jako základní informační zdroj o správném používání loga KNIHOVNY JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ. Dodržování tohoto logomauálu je Tento dokument slouží jako základní informační zdroj o správném používání loga KNIHOVNY JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ. Dodržování tohoto logomauálu je závazné, zaručuje jednotnou prezentaci knihovny ve všech oblastech

Více

LOGO MANUÁL MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

LOGO MANUÁL MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU LOGO MANUÁL MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBSAH 1. Logotyp str. 3 2. Barevnost str. 9 3. Použití str. 10 DEFINICE Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou.

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

GRAFICKÝ MANUÁL I. ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION

GRAFICKÝ MANUÁL I. ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION GRAFICKÝ MANUÁL L O G O T Y P Ů I. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION 01 1. PLATNÁ POUZE VERTIKÁLNÍ VARIANTA ZÁKLADNÍHO U GRAFICKÁ PODOBA ZÁKLADNÍHO U SYMBOL U DODATEK U 2. U BEZ

Více

Jednotná identita Grafický manuál. Verze 2, 09/2009

Jednotná identita Grafický manuál. Verze 2, 09/2009 Jednotná identita Grafický manuál Verze 2, 09/2009 OBSAH Úvod............................... 1 Logotyp základní varianta................ 2 Logotyp doplňková varianta............... 3 Logotyp ochranná zóna,

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna 1 Manuál jednotného vizuálního stylu Ministerstvo dopravy Obsah 1 Logo Písmo 2 Tiskoviny 3 Prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna Logo v barevném a černobílém provedení Specifikace

Více

PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Obsah Publicita v projektech, základní pravidla, další zdroje informací str. 3-5 Závazný balíček

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR.

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. LOGO MANUÁL o logo manuálu Logo manuál Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Jednotný vizuální styl Biologického centra

Jednotný vizuální styl Biologického centra Jednotný vizuální styl Biologického centra AV ČR, v. v. i. Manuál jednotného vizuálního stylu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2013 design Tomáš Halama, 2013 V případě

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Logotyp Grafický manuál

Logotyp Grafický manuál Logotyp Grafický manuál Celkový vzhled podélné verze 2 Barevné řešení podélného logotypu Podélná verze - pozitiv Podélná barevná verze loga je variantou logotypu, která se zvláště hodí na materiály s limitovaným

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Na základě Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce povinen informovat příjemce

Více

Obsah. 2. Návrh písma 2.1 Základní písmo 2.2 Zástupné písmo

Obsah. 2. Návrh písma 2.1 Základní písmo 2.2 Zástupné písmo grafický manuál Obsah 1. Specifikace logotypu 1.1 Základní barevná verze 1.2 Verze ve stupních černé 1.3 Specifikace a složení barev 1.4 Ochranná zóna logotypu 1.5 Zakázané varianty logotypu 2. Návrh písma

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

grafický manuál značka barvy písmo

grafický manuál značka barvy písmo grafický manuál značka barvy písmo grafický mauál rozměry značky Tato ilustrace definuje ochrannou zónu značky, tj. minimální rozměry pole, ve kterém je logo umístěno. Výška grafické části se udává v plošných

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost LOGOMANUÁL Vodohospodářská a obchodní společnost Obsah 0 Definice Barev 2 Merkantil 0.1 Základní barvy 0.2 Doplňkové barvy 1 Systém 1.1 Základní logotyp 1.2 Inverzní varianta 1.3 Použití na podkladu 1.4

Více

GRAFICKÝ MANUÁL I. ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION

GRAFICKÝ MANUÁL I. ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION GRAFICKÝ MANUÁL L O G O T Y P Ů I. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION 01 1. PLATNÁ POUZE VERTIKÁLNÍ VARIANTA ZÁKLADNÍHO U GRAFICKÁ PODOBA ZÁKLADNÍHO U SYMBOL U DODATEK U 2. U BEZ

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

Copyright Copyright Copyright Copyright

Copyright Copyright Copyright Copyright obsah OBSAH Logomanuál Logotyp Definice barvy Definice písma Použití logotypu Designmanuál Vizitka Hlavičkový papír Blok Dopisní obálka Razítko Reklamní předměty Označení firmy logotyp Logotyp neboli firemní

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY verze 1.0

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY verze 1.0 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY verze 1.0 Grafický manuál Grafický manuál je sadou základních předpisů a doporučení pro práci a užití grafické značky (dále LOGO/a) Diakonie. Vzhledem

Více

Značka. Poznámky. Obsah. 4.3 Obálka. 1. Značka 3. Barevnost. 4. Tiskoviny. 2. Písmo

Značka. Poznámky. Obsah. 4.3 Obálka. 1. Značka 3. Barevnost. 4. Tiskoviny. 2. Písmo Poznámky Obsah 1. Značka 3. Barevnost 1. 1 Základní varianta 1. 2 Inverzní varianta 1. 3 Černobílá varianta 1. 4 Inverzní černobílá varianta 1. 5 Ochranná zóna a minimální velikost 1. 6 Použití na podkladové

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 Dny Manuál loga a vizuálního stylu Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 ROZBOR A KONSTRUKCE LOGOTYPU Základním prvkem jednotného vizuálního stylu akce Dny je značka (logotyp). Její aplikace je

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Program Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 verze platná od 1.11.2011 Obsah Co je to publicita

Více

manuál vizuální komunikace

manuál vizuální komunikace manuál vizuální komunikace Jednotný vizuální styl občanského sdružení byl navržen a zrealizován v rámci projektu Něco se stane! pilotní projekt návrh postupů pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální

Více

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga Grafický manuál Obsah 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu 1.1. Varianty loga - barevné 1.2. Varianty loga - černobílé 2. Barevnost logotypu 3. Typografie 4. Použítí značky 4.1. Stavba logotypu

Více

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO LOGOMANUAL Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity. Firemní identitou se rozumí jednotný projev společnosti jak vůči okolí, tak v interním rámci. Vychází ze strategie,

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 19. října 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s.

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Logo... 3 2.1 Logo - základní verze... 3 2.2 Logo - barevné varianty... 4 2.3 Ochranná zóna a minimální velikost loga... 4 2.4 Verze logotypu s deskriptorem...

Více

Schaumannovka Schaumannovka

Schaumannovka Schaumannovka manuál jednotného vizuálního stylu 1 2 Manuál jednotného vizuálního stylu 1. Úvod 4 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Jak pracovat s manuálem 5 2. Logotyp 6 2.1 Barevné provedení 6 2.2 Ochranné pole 7 2.3

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 3, OBLAST INTERVENCE 3.4 SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK 11. kontinuální výzva datum vyhlášení: 1. července 2010 Příloha č. 4 PRAVIDLA

Více

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 LOGO MANUÁL V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 Obsah Úvod 3 Konstrukce loga, ochranná zóna 4 Definice barev 5 Povolené varianty loga 6 Použití loga bez doprovodného textu 7 Použití

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro příjemce 2.1 5. 4. / 10. 5. 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA

Grafický manuál značky. sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Grafický manuál značky sponzorský vzkaz PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání 1 Logotyp 1.1 Symbol 1.2 Logotyp na světlém pozadí 1.3 Logotyp na tmavém pozadí 1.4 Definice barev 1.5 Monochromatická varianta logotypu 1.6 Dvoubarevná

Více

Logo cz pl Grafické zásady

Logo cz pl Grafické zásady Logo cz pl 2014 2020 Grafické zásady 1 Obsah 2 Úvod 3 Logo cz pl Popis 4 Ochranná zóna 5 Umístění 6 Datové formáty loga 7 Barvy 8 Modrá 9 Oranžová 10 Monochromní varianta 11 Umístění 12 Logo cz pl + eu

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

PŘÍLOHA Č. 3 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A

PŘÍLOHA Č. 3 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 3 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Vydání 01, platnost od 22. května 2009 Pravidla pro

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Logomanuál Alžběta Zapletalová

Logomanuál Alžběta Zapletalová Logomanuál Alžběta Zapletalová Úvod Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických

Více

PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9

PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Grafický manuál značky

Grafický manuál značky Grafický manuál značky Značka Značka Posláním Lísky je rozvoj zázemí pro EVVO ve Zlínském kraji a podpora šetrného vztahu k životnímu prostředí. Líska sdružuje zejména střediska ekologické výchovy, ekoporadny,

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Stručný grafický manuál

Stručný grafický manuál Stručný grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. verze 1/2010 zpracoval: Úvod Grafický manuál Grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je základním návodem

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

PRAVIDLA REPRODUKCE GRAFICKÝCH SYMBOLŮ PŘEDMLUVA

PRAVIDLA REPRODUKCE GRAFICKÝCH SYMBOLŮ PŘEDMLUVA Spojením grafického symbolu Evropské unie a textové části označující jeden z jejích dílčích operačních programů vzniká grafický symbol, jenž má být podle platných směrnic aplikován vždy v souvislosti s

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu MANUÁL jednotného vizuálního stylu VERZE LEDEN 2015 Obsah manuálu 1. LOGOTYP 3 1.1 Značka ČSOB Leasing 1.2 Barevné a inverzní provedení logotypu 1.3 Černobílé provedení logotypu 1.4 Ochranná zóna logotypu

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

SPORT LOGO MANUÁL CLUB PLZEŇ

SPORT LOGO MANUÁL CLUB PLZEŇ SPORT LOGO MANUÁL CLUB PLZEŇ OBSAH 1 Úvod do manuálu 2 Název spolku 3 Základní varianta logotypu 4 Černobílá varianta logotypu 5 Barevnost logotypu 6 Použití logotypu 7 Zakázané manipulace 8 Písmo 1 Úvod

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Grafický manuál značky Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická

Více

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Manuál značky

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Manuál značky Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Manuál značky Manuál značky Ústav dějin umění Úvod 01 úvod Manuál značky Manuál značky slouží jako základní informační zdroj o značce a jejím použití.

Více

Grafický manuál. Verze 1.0

Grafický manuál. Verze 1.0 Grafický manuál Verze 1.0 Tento grafický manuál vytvořený pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale si klade za cíl definovat a sjednocovat základní principy vizuálního stylu tohoto sdružení. Základním prvkem

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

V. Dům přírody GRAFICKÝ MANUÁL AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

V. Dům přírody GRAFICKÝ MANUÁL AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY V. Dům přírody GRAFICKÝ MANUÁL AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY DŮM PŘÍRODy Tato část manuálu AOPK ČR vymezuje pravidla pro používání základních jednotících prvků tzv. Domů přírody, tj.

Více