OBSAH. A. sekce logo řešení loga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. A. sekce logo řešení loga"

Transkript

1 manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká a anglická verze C. sekce informační materiály obálka publikací D. sekce propagační předměty tematický plakát samolepka, tužka, hrnek, taška Vizuální identita loga ESF a IS EQUAL je dána tímto manuálem a není možno provádět změny logotypů, jimiž by došlo k jakémukoliv zásahu do koncepce obou log.

2 manuál vizuální identity EQUAL sekce A sekce A sekce A logo řešení loga úvod Tento manuál vizuální identity Programu Iniciativy Společenství EQUAL stanovuje závazné postupy pro navržení vizuální identity jakýchkoli kancelářských, informačních a propagačních materiálů týkajících se Programu Iniciativy Společenství EQUAL. logo S ohledem na mezinárodní charakter Iniciativy Společenství EQUAL bylo vytvořeno samostatné logo Programu Iniciativy Společenství EQUAL ČR. Grafická podoba tohoto loga byla zvolena v návaznosti na již dříve vytvořené logo ESF ČR, a to s ohledem ke skutečnosti, že i Program Iniciativy Společenství EQUAL ČR je spolufinancován prostředky ESF. Logo Programu Iniciativy Společenství EQUAL se v souladu s níže uvedenými postupy a grafickými vzory uvedenými v tomto manuálu vizuální identity používá na všech kancelářských, informačních a propagačních materiálech týkajících se Programu Iniciativy Společenství EQUAL i na všech těchto typech materiálů financovaných z prostředků tohoto programu. Logo Programu Iniciativy Společenství EQUAL se však bude používat pouze na materiály týkající se druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR, neboť kolo první je spolufinancováno prostředky Phare a nikoli prostředky ESF. Avšak v případě, že se daný materiál týká prvního i druhého kola Iniciativy společenství EQUAL v České republice, bude logo vymezené tímto manuálem opět používáno. Logo Programu Iniciativy Společenství EQUAL vzniklo spojením dvou log již dříve vytvořených - loga ESF ČR a celoevropského loga Iniciativy Společenství EQUAL. Logo ESF ČR bylo vytvořeno řídícím orgánem ve vazbě na požadavky nařízení Komise (ES) č. 1159/2000. Celoevropské logo Iniciativy Společenství EQUAL bylo vytvořeno Evropskou komisí pro všechny státy Evropy zapojené do této mezinárodní iniciativy. Logo Programu Iniciativy Společenství EQUAL ČR vychází z oficiálních barev vlajky Evropské unie a vztah tohoto programu k EU je v logu znázorněn prostřednictvím evropských hvězd. Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL vymezeným Evropskou komisí pro všechny státy Evropy zapojené do této iniciativy Společenství je podpora mezinárodní spolupráce při vývoji a prosazování nových nástrojů boje s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce, a proto jsou rovné příležitosti na trhu práce podporované tímto programem v logu Programu Iniciativy Společenství EQUAL symbolizovány dvěma souběžnými linkami. používání loga S ohledem na mezinárodní charakter tohoto programu je logo Programu Iniciativy Společenství EQUAL zpracováno ve dvou jazykových variantách české a anglické. Česká varianta loga se používá u všech materiálů psaných českým jazykem a anglická varianta tohoto loga se používá u všech materiálů, které jsou psány jazykem anglickým. V případě, že se na daném či v daném materiálu nevyskytuje žádný text, na jehož základě by bylo možné určit, kterou jazykovou variantu loga Programu Iniciativy Společenství EQUAL použít, se používá ta jazyková varianta tohoto loga, která lépe odpovídá účelu daného materiálu (např. v případě propagačních tužek rozdávaných na mezinárodním semináři se používá logo anglické). Dále je u loga IS EQUAL zpracováno několik barevných variant běžná barevnost, černobílá nebo negativní. Jejich použití záleží vždy na barvě podkladu daného kancelářského, informačního či propagačního materiálu. Černobílou verzi loga je možné používat pouze v případě, kdy jsou celé materiály tištěné černobíle. V tomto manuálu jsou zpracovány dvě možnosti používání log ESF a IS EQUAL společně buď je logo IS EQUAL přímo pod logem ESF ve vzdálenosti šířky nožičky písmene f (viz manuál ESF) varianta I., nebo je pod logem ESF, které je umístěno v bílém rámečku (v ochranné zóně) varianta II. Na tmavé podklady se používá varianta II. logo ESF v ochranné zóně a pod ním na celou šířku ochranné zóny logo IS EQUAL, v ostatních případech se vždy používá varianta I. Společně s logem Programu Iniciativy Společenství EQUAL se vždy zároveň používá také vlajka EU. Pouze v případě, že jde o materiály vydávané řídícím orgánem, se spolu s logem a vlajkou EU používá vždy i logo MPSV. Pořadí a rozložení těchto log je přesně definováno v tomto manuálu.

3 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení loga LOGO základní barevná verze LOGO základní černobílá verze LOGO negativní verze pouze v bílé LOGO negativní černobílá verze LOGO negativní barevná verze

4 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení loga mřížka a barevnost barevnost Je možné použít tisk a) přímými barvami PANTONE b) soutiskem CMYK tmavě modrá: a) PANTONE Reflex Blue b) CMYK - Process Cyan 100 % - Process Magenta 80 % - Process Yelow 0 % - Process Black 0 % světle modrá: a) PANTONE 285 C b) CMYK - Process Cyan 100 % - Process Magenta 25 % - Process Yelow 0 % - Process Black 0 % žlutá: a) PANTONE Process Yelow b) CMYK - Process Cyan 0 % - Process Magenta 0 % - Process Yelow 100 % - Process Black 0 % černá: a) PANTONE Process Black b) CMYK - Process Cyan 0 % - Process Magenta 0 % - Process Yelow 0 % - Process Black 100 %

5 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení loga LOGO barevná verze LOGO černobílá verze LOGO barevná anglická verze LOGO nejmenší možná velikost samostatného použití na výšku 7 mm v české verzi LOGO nejmenší možná velikost samostatného použití na výšku 7 mm v anglické verzi

6 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení loga ve spojení s logem ESF Varianta I. Varianta II. logo EQUAL ve spojení s logem ESF, vlajkou EU a logem MPSV

7 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení loga ve spojení s logem ESF a vlajkou EU

8 manuál vizuální identity EQUAL sekce A sekce B sekce B kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká a anglická verze možnost změny grafické podoby Grafickou podobu kancelářských, informačních a propagačních materiálů určenou tímto manuálem vizuální identity je možné měnit pouze se souhlasem řídícího orgánu tohoto programu a při respektování závazné podoby loga Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Souhlas ze strany řídícího orgánu lze získat vždy pouze od ředitele odboru řízení pomoci z ESF. používání kancelářských tiskovin Komplimentka Programu Iniciativy Společenství EQUAL se může používat pouze s dokumenty nebo informačními materiály související buď výhradně s Programem Iniciativy Společenství EQUAL ČR či zároveň s prvním i druhým kolem Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Hlavičkový dopisní papír se používá výhradně v záležitostech, které se týkají buď pouze Programu Iniciativy Společenství EQUAL nebo prvního i druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. I v případě hlavičkových dopisních papírů je rozlišena česká verze a anglická verze těchto dopisů. Česká verze dopisního hlavičkového papíru se používá při korespondenci zajišťované v jazyce českém, anglická verze při korespondenci zajišťované v jazyce anglickém. Vše ostatní je podřízeno manuálu vizuální identity Evropského sociálního fondu v ČR.

9 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení vizitek 3 mm velikost vlajky cca 11,5 x 7,5 mm velikost loga cca 15,5 x 13,5 mm Helvetica CE Bold 10 b, prostrk. -2 6,5 b,měřítko 103 % barevnost 50% Black česká verze 17 mm evropský sociální fond v ČR 24 mm 36,5 mm Ing. Filip Kučera Iniciativa Společenství EQUAL 50 mm Helvetica CE Bold 6,5 b/8 b, prostrk. -2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu Praha 2 Tel.: Fax: mm 6,5 b/8 b, prostrk. -2 měřítko 103 % 90 mm velikost podtisku cca 45,5 x 27 mm barevnost 10% Reflex Blue nebo Pantone 643 velikost loga cca 13,5 x 14 mm anglická verze european social fund in the czech republic Filip Kučera The Community Initiative EQUAL Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic Department for ESF Management Na Poříčním právu 1, Praha 2 Czech Republic Tel.: Fax:

10 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení komplimentek KOMPLIMENTKA Rozměr komplimentky: 150 x 100 mm 5 mm Písmo:, Helvetica Bold 5 mm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 velikost loga cca 14,5 x 13 mm velikost loga cca 38 x 10 mm velikost vlajky cca 19 x 12,5 mm velikost loga cca 12 x 12,5 mm velikost podtisku cca 62 x 73,5 mm 10% Pantone 285 nebo 10 % C a 3 % M Helvetica CE Bold 6,5 b/8 b, prostrk. -2, barevnost 60% Black 6,5 b/8 b, prostrk. -2, měřítko 103 %, barevnost 60% Black With compliments Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic Department for ESF Management Na Poříčním právu 1, Praha 2 Czech Republic, Helvetica CE Bold 20 b, prostrk. -2 barevnost 50% Black

11 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení dopisních papírů 10 mm 10 mm 10 mm 5 mm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 tel.: +420/ , fax: +420/ , velikost loga MPSV cca 14 x 14,5 mm velikost vlajky cca 14 x 9,5 mm velikost loga EQUAL cca 14 x 4 mm velikost loga ESF cca 9 x 8 mm šíře pruhu cca 24 mm DOPISNÍ PAPÍR s adresou Rozměr: A4 210 x 297 mm anglická verze je shodná s českou (změna pouze v logu IS EQUAL a v adrese) Písmo a Bold 10 b/11 b zmenšení pro manuál o 30 % 147 x 207,9 mm (všechny popsané velikosti písem a log jsou ve formátu A4) 10 b/11 b, prostrk. -2, měřítko 103 %, barevnost 60% Black

12 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení první strany dokumentu Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky šíře pruhu cca 24 mm Programový dodatek Programu Iniciativy Společenství EQUAL Verze 1.0 Praha, 15. červenec 2004 velikost loga ESF cca 20,5 x 18 mm velikost loga EQUAL cca 32 x 8,5 mm velikost vlajky cca 27 x 18 mm velikost podtisku ESF cca 210 x 125 mm velikost loga MPSV cca 17,5 x 18 mm velikost vlajky ČR cca 26,5 x 18 mm První strana DOKUMENTU Rozměr: A4 210 x 297 mm anglická verze je shodná s českou (změna pouze v logu IS EQUAL a v textu) Písmo zmenšení pro manuál o 30 % 147 x 207,9 mm (všechny popsané velikosti písem a log jsou ve formátu A4) 15 b/26 b, prostrk. 230, měřítko 103 %, barevnost bílá 30 b/40 b, prostrk. -2, měřítko 103 %, barevnost Reflex Blue nebo CMYK 15 b/40 b, prostrk. -2, měřítko 103 %, barevnost Reflex Blue nebo CMYK

13 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení bloku A5 obálka 10 mm 10 mm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 velikost loga cca 14,5 x 13 mm velikost vlajky cca 19 x 13 mm velikost loga cca 56,5 x 15 mm velikost loga cca 12,5 x13 mm Helvetica CE Bold 6,5 b/10 b, prostrk. -2 6,5 b/10 b, prostrk. -2 měřítko 103 % BLOK A5 Rozměr: A5 148,5 x 210 mm Písmo: a Bold 6,5 b/10 b anglická verze je totožná s českou (změna pouze v logu IS EQUAL a v adrese) na formát A4 zvětšit v poměru velikost podtisku cca 72 x 43 mm barevnost 80% Reflex Blue barevnost modré plochy PANTONE Reflex Blue

14 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení bloku A5 vnitřní strana 10 mm 10 mm 7 mm velikost loga ESF cca 14,5 x 13 mm velikost loga EQUAL cca 34 x 9 mm velikost vlajky cca 19 x 13 mm velikost podtisku cca 129 x 153 mm barevnost 10% Pantone 285 nebo 10 % - C a 3 % - M velikost loga MPSV 12,5 x 13 mm BLOK A5 Rozměr: A5 148,5 x 210 mm řádky: délka 132 mm, barevnost 10% Pantone Reflex Blue, vzdálenost mezi řádky 7 mm anglická verze je shodná s českou (změna pouze v logu IS EQUAL) verze A4 se zvětšuje v poměru

15 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení dopisních obálek C6 10 mm 10 mm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 velikost loga cca 13 x 13,5 mm Helvetica CE Bold 6,5 b/10 b, prostrk. -2 barevnost 60 % Black 6,5 b/10 b, prostrk. -2 měřítko 103 % barevnost 60 % Black velikost loga cca 17 x 15 mm velikost vlajky cca 13 x 8,5 mm 10 mm OBÁLKA C6 Rozměr: C6 162 x 114 mm anglická verze je totožná s českou (změna pouze v adrese) Písmo: a Bold 6,5 b/10 b

16 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení dopisních obálek C5 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 Helvetica CE Bold 6,5 b/10 b, prostrk. -2 barevnost 60 % Black velikost loga cca 20 x 20,5 mm 6,5 b/10 b, prostrk. -2 měřítko 103 % barevnost 60 % Black velikost loga cca 26 x 23 mm velikost vlajky cca 20 x 13 mm OBÁLKA C5 Rozměr: C5 229 x 162 mm zmenšení pro manuál o 30 % 160,3 mm x 113,4 mm anglická verze je totožná s českou (změna pouze v adrese) Písmo: a Bold 6,5 b/10 b (všechny popsané velikosti písem a log jsou ve formátu obálky C5)

17 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení dopisních obálek DL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 velikost loga cca 12,5 x 13 mm velikost loga cca 16,5 x 15,5 mm velikost vlajky cca 12,5 x 8,5 mm Helvetica CE Bold 6,5 b/10 b, prostrk. -2 barevnost 60 % Black 6,5 b/10 b, prostrk. -2 měřítko 103 % barevnost 60 % Black OBÁLKA DL Rozměr: DL 220 x 110 mm anglická verze je totožná s českou (změna pouze v adrese) Písmo: a Bold 6,5 b/10 b

18 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení kancelářských desek A4 přední strana česká verze evropský sociální fond v ČR Helvetica CE Bold 22 b 20 b podtisk esf cca 82 x 49 mm, 80% barevnost Pantone Reflex Blue 150 mm barevnost modré plochy Pantone Reflex Blue velikost vlajky cca 33 x 22 mm velikost loga MPSV cca 20 x 20,5 mm velikost loga ESF cca 44 x 38,5 mm DESKY A4 Rozměr: A4 210 x 297 mm zmenšení pro manuál o 30 % 147 x 207,9 mm (všechny popsané velikosti písem a log jsou ve formátu A4) velikost loga EQUAL cca 59,5 x 15,5 mm

19 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení kancelářských desek A4 přední strana anglická verze european social fund in the czech republic DESKY A4 Rozměr: A4 210 x 297 mm zmenšení pro manuál o 30 % 147 x 207,9 mm (všechny popsané velikosti písem a log jsou ve formátu A4)

20 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení kancelářských desek A4 zadní strana česká verze Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 velikost loga cca 19 x 17 mm podtisk esf cca 113 x 67 mm, barevnost 80% Pantone Reflex Blue 9 b/11 b prostrk. -2 měřítko 103 % DESKY A4 Rozměr: A4 210 x 297 mm anglická verze je totožná s českou (změna pouze v adrese) zmenšení pro manuál o 30 % 147 x 207,9 mm (všechny popsané velikosti písem a log jsou ve formátu A4) Helvetica CE Bold 9 b/11 b prosktrk. -2

21 manuál vizuální identity EQUAL sekce A sekce C sekce C informační materiály obálka publikací

22 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení publikace A 5 obálka evropský sociální fond v ČR název publikace Helvetica CE Bold 16 b/19 b velikost ilustračních fotografií 13 x 13 mm 106 mm Helvetica CE Bold 15,5 b 13,5 b podtisk esf cca 60 x 36 mm velikost loga EQUAL cca 42,5 x 11 mm PUBLIKACE A5 Rozměr: A5 148,5 x 210 mm na formát A4 zvětšit v poměru anglická verze je totožná s českou (změna pouze v názvu evropský sociální fond v ČR na european social fund in the czech republic, změna v logu EQUAL na anglickou verzi a v názvu brožury) velikost loga MPSV cca 14 x 14,5 mm velikost loga ESF cca 31 x 27 mm velikost vlajky cca 23 x 15,5 mm

23 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení publikace A 5 zadní strana obálky 190 mm Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, Praha 2 velikost loga cca 18,5 x 16,5 mm 6,5 b/8 b prostrk. -2 měřítko 103 % Helvetica CE Bold 6,5 b/8 b prostrk. -2 podtisk esf cca 80 x 48 mm PUBLIKACE A5 Rozměr: A5 148,5 x 210 mm anglická verze je totožná s českou (změna pouze v adrese)

24 manuál vizuální identity EQUAL sekce A sekce D sekce D propagační předměty tematický plakát samolepka, taška, hrnek, taška

25 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení plakátu... nové pracovní postupy... žádná diskriminace na trhu práce... slaďování rodinného a pracovního života PLAKÁT Rozměr: je možný použít ve všech rozměrech A5, A4, A3, A2, A1, A0 poměry fotografií, log a písma se zvětšují nebo zmenšují v anglické verzi je pouze změna v logu EQUAL a v případném textu

26 manuál vizuální identity EQUAL sekce A řešení loga na propagačních předmětech HRNEK potisk umístění na výšku loga od horního okraje nahoře je umístěno logo ESF a pod ním odkaz na www stránky TUŽKA potisk (u umělohmotné, dřevěné, popř. kovové tužky) velikost log min. 7 mm výška vlevo logo ESF, uprostřed logo EQUAL, pod kterým je umístěn odkaz na www stránky vpravo vlajka EU TAŠKA Materiál: igelit, papír nebo textil Rozměr: je možno použít různé rozměry SAMOLEPKA Rozměr: čtverec 60 x 60 mm

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Manuál jednotného vizuálního stylu. Návod k použití grafických prvků firemního logotypu

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Manuál jednotného vizuálního stylu. Návod k použití grafických prvků firemního logotypu LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Manuál jednotného vizuálního stylu Návod k použití grafických prvků firemního logotypu 2012 Úvodem Základem firemního logotypu jsou logo, barvy a písmo. Pomocí

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Manuál jednotného vizuálního stylu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu O univerzitě je mladá vysoká škola univerzitního typu, která byla založena v roce 1991. Nese jméno města České Budějovice, které je historickým, správním a kulturním

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. www.bodybasics.cz

GRAFICKÝ MANUÁL. www.bodybasics.cz GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH BODY BASICS s.r.o. Nad Zlíchovem 358/13 152 00 Praha-Hlubočepy Telefon: +420 281 863 463 Fax: +420 281 864 142 E-mail: info@body-basics.info 1/ LOGOTYP - základní varianta log otypu

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny OBSAH Obsah 3 Zelená vlna Definice 4 Ochranné pole 4 Varianty logotypu 5 Definice barev 6 Minimální velikosti 7 Umístění na podkladu 8 Zpravodaj Zelené

Více

Banner / cappa deska 21 Papírové desky 22 Diář s ražbou 23 Blok A6, A4 24 Dřevěná tužka Koh-i-noor 26 Dřevěná propiska FSC 27 Hrnek 28 Šňůrka Lanyard

Banner / cappa deska 21 Papírové desky 22 Diář s ražbou 23 Blok A6, A4 24 Dřevěná tužka Koh-i-noor 26 Dřevěná propiska FSC 27 Hrnek 28 Šňůrka Lanyard 2010/10 Obsah Logotyp MŽP STANDARD 4 Logotyp MŽP EXPANDED 5 Ochranné pole a minimální velikost loga 6 Barevné provedení CMYK 7 Barevné provedení Pantone 368 a K 8 Barevné provedení pro řezanou grafiku

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů Úvod Grafický manuál je souborem závazných pravidel, která vymezují způsob užívání logotypů FOKUSU Vysočina a jejich povolených variant. Je to zároveň pomůcka pro všechny

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Obsah 1. 1.1 logo a jeho stavba 2. 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4. 1.3 Velikosti loga 5. 2.1 Užití firemních písem 6. 3.1 Užití loga na vizitkách 7

Obsah 1. 1.1 logo a jeho stavba 2. 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4. 1.3 Velikosti loga 5. 2.1 Užití firemních písem 6. 3.1 Užití loga na vizitkách 7 HL. M. PRAHY Obsah Obsah 1 1 logo lesy Hl. M. PRAHY 1.1 logo a jeho stavba 2 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4 1.3 Velikosti loga 5 2 FIREM Nf pfsma 2.1 Užití firemních písem 6 3 FIREMNf TISKOVINY 3.1 Užití

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Jeseníky Logo turistického regionu Jeseníky vychází z dlouhodobých grafických trendů

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 ÚVOD Jako všechny silné značky i značka CORECT96 je založena na poslání prezentovat společnost a budovat její hodnoty. Stejně jako je důležitá schopnost posilovat ji skrze činnosti

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L 1 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití. Grafický manuál společnosti

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1. Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Funkce a užití manuálu 2. Logo 2.1 Logo základní provedení 2.2 Logo jednobarevné provedení 2.3 Logo inverzní provedení 2.4

Více

Logomanuál. Logotyp VELINVEST. Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz. www.twodesigners.cz

Logomanuál. Logotyp VELINVEST. Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz. www.twodesigners.cz Logomanuál Logotyp VELINVEST Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz www.twodesigners.cz Obsah Logotyp Logotyp 1 Barvy 2 Barevné varianty 3 Inverzní varianta a varianta značky 4 Použití na šedém pozadí

Více

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ značka Nadace ČEZ Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. Značku tvoří dvě části: (1) symbol

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013 Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO NROS & Nadace Partnerství 2013 Základní prvky jednotného vizuálního stylu LOGOTYP Základním prvkem vizuální identity Fondu pro NNO je logotyp.

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

06 označení projektů a jejich výstupů

06 označení projektů a jejich výstupů 06 označení projektů a jejich výstupů Označení projektů představuje jednu z veřejností výrazně vnímaných aplikací vizuálního stylu. Slouží k označení projektů podporovaných z ROP Střední Čechy. Důsledné

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah ÚVOD Funkce a užití manuálu 1. ZNAČKA 1.01 Značka instituce 1.02 Základní barevné provedení značky 1.03 Varianty základního provedení 1.04 Polotónové provedení

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LUKÁŠ ČERMÁK XCERL56

GRAFICKÝ MANUÁL LUKÁŠ ČERMÁK XCERL56 GRAFICKÝ MANUÁL LUKÁŠ ČERMÁK XCERL56 OBSAH Obsah... 1 1. Úvod... 2 1.1 Popis firmy... 2 2. Kodifikace logotypu... 3 2.1 Barevná podoba loga... 3 2.2 Barevné podoba na inverzním podkladu... 3 2.3 Podoba

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

Základní grafický manuál. český západ o.s.

Základní grafický manuál. český západ o.s. Základní grafický manuál 1 Značka Základní provedení značky Základní barvou značky Český západ je hnědá. Tato barva byla již užita v minulosti a je již svým způsobem dostatečně zafixována. Dá se říci,

Více

PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9

PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9 PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV) Obecné podmínky Dle přílohy VI nařízení Komise

Více

Grafický manuál. ČAGeo - Česká asociace geocachingu

Grafický manuál. ČAGeo - Česká asociace geocachingu Grafický manuál ČAGeo - Česká asociace geocachingu Obsah Úvod... 3 Základní varianta značky... 4 Zjednodušená varianta značky... 5 Značka jako piktogram... 6 Definice barev... 7 Definice základního písma...

Více