SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková"

Transkript

1 SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková FUNKČNÍ STYLY VY_32_INOVACE_CJ_2_02 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/ Modernizace výuky na učilišti

2 STYLISTIKA - FUNKČNÍ STYLY

3 Funkční styly jazykový projev tvořen s různým cílem a účelem (prostá informace, úřední vyrozumění, výklad nového poznatku) vliv na zpracování projevu různé styly komunikace, různé jazykové prostředky, jiné uchopení tématu a obsahu podle funkce a účelu vydělujeme tzv. jazykové = funkční styly

4 Prostěsdělovací styl = styl běžné komunikace, hovorový styl funkce prostě sdělná = dorozumět se př.: podávání informací o počasí, zdraví, rodině, brigádě fotbalového klubu znaky: jednoduchá větná stavba, kratší věty, hovorová SZ, mluvené i psané projevy často expresivita, citové a hodnotící postoje slohové útvary: zpráva, oznámení, rozmluva, vyprávění, jednoduchý popis, telefonní rozhovor, kontakt přes Facebook, Skype

5 Odborný styl 1 = styl věcné, odborně profesní komunikace funkce odborně sdělná fakta, poučení požadavky: věcná správnost, jednoznačnost, pravdivost, ověřování poznatků, objektivnost, úplnost, přesnost, přehlednost důkladná připravenost projevů písemné texty využívání studijních pramenů autorské právo citování původních autorů (přesná pravidla) SZ termíny (odborné názvy = přesné, jednoznačné pojmenování, jednoslovné i sousloví, české i cizí), neosobní vyjadřování ve 3. osobě, přísudek jmenný se sponou, podstatná a přídavná jména slovesná (vykonání, ověřování; vznikající, ovládaný), polovětné přívlastkové konstrukce, větné vztahy příčinné, důsledkové

6 Odborný styl 2 dle stupně odbornosti: 1. styl vědecký (teoretický) výsledky vědeckého výzkumu, sdělení o odborném díle, přesné poučení metody abstrakce a zobecňování útvary výklad, studie, přednáška, odborný popis 2. prakticky odborný používá se v praktických oborech lidské činnosti úřední, obchodní, ekonomická, právní oblast ustálené obraty, formulace (administrativní styl) posudek, recenze 3. popularizační vědecké poznatky zjednodušené pro laiky jednodušší vyjadřování, výklad termínů, názorné příklady

7 Administrativní styl = úřední, jednací = styl informativní a věcné komunikace funkce hospodářsko-správní, ošetřuje styk jednotlivce a organizace převažují projevy písemné, připravené, heslové - často předtištěné formuláře ustálená forma stereotypní vyjadřování, klišé, fráze - urychlení komunikace, rychlé zpracování neosobní projevy - neutrální výrazy, neemocionální přesnost, jednoznačnost, úplnost, pravdivost údajů slohové útvary: žádost, úřední dopis, životopis, posudek, formulář, poukázka, protokol, smlouva, objednávka, vysvědčení

8 Publicistický styl = styl hromadných sdělovacích prostředků (novin, rozhlasu, televize) psaná + mluvená publicistika = styl věcné komunikace cílem informovat o aktuálních věcech, poučit a vzdělávat, citově a postojově ovlivnit adresáta, přesvědčit ho o něčem požadavky: aktuálnost, pravdivost, všeobecná přístupnost a srozumitelnost, přesvědčivost, jednoznačnost neotřelá forma, obsah, jazyk SZ jazyk spisovný, úsporný, fráze a klišé, neotřelé výrazy (automatizace, aktualizace), modální věty slohové útvary: zpráva, oznámení, inzerát, plakát, komentář, článek, recenze, úvodník, fejeton, interview, reportáž

9 Umělecký styl = styl literární komunikace projevy umělecké literatury poezie, próza, drama funkce estetická (vyvolání citového prožitku) a sdělná (autor předává informace, své postoje, pocity) veřejný charakter, více písemná forma (mluvená přednes) působí na rozum, city a fantazii čtenáře poznání světa, pobavení, vcítění se subjektivita autora využití všech forem národního jazyka, různé stylové vrstvy, obrazná stránka jazyka významově mnohoznačné (alegorie, ironie, symboly, paralelní obrazy

10 Řečnický styl často řazen k publicistickému stylu základy starověká antická společnost vědecký obor rétorika mnohostranná tematika politické, soudní, náboženské projevy, odborné přednášky, projevy slavnostní (na vernisáži, na svatbě) znaky: veřejné projevy, neverbální komunikace, emotivnost, přesvědčivost, zvukové jazykové prostředky útvary projev, proslov, přednáška

11 Co už umíte? V následujících úryvcích určete téma, jazykové prostředky, odhalte účel a funkci textu a zařaďte k funkčnímu stylu: 1. text Jméno: Pavel Kroupa Titul: Bc. Adresa: Na Výšině 105, Brno Datum narození: 30. května 1976 Vzdělání: : Vysoká škola báňská v Ostravě, Strojní fakulta, bakalářské studium, obor strojírenská technologie : Střední průmyslová škola, Purkyňovo nám., Brno, nástavbové studium, obor strojírenská technologie : Střední odborné učiliště strojírenské, ulice U Přívozu, Čestice, tříletý učební obor strojní zámečník Pracovní zkušenosti: 2006 dosud:strojpol, Slovanské náměstí, Brno, vedoucí útvaru Vývoj a kontrola výrobků : Strojpol, Slovanské náměstí, Brno, vedoucí oddělení kontroly výrobků

12 2. text Apokalyptická a postapokalyptická sci-fi je speciálním podžánrem sci-fi, který operuje s katastrofou, která postihne lidstvo. V případě, že se děj odehrává během této katastrofy či krátce po ní, ocitají se hrdinové žánru v mezních situacích, v nichž je těžké, nemožné, popřípadě krajně nevhodné (z hlediska přežití) dodržovat zvyky a morální zásady, kterými je vybavila civilizovaná společnost. Pokud se děj odehrává delší dobu po katastrofě, je v postapokalyptické sci-fi popisovaná společnost na nižší technologické úrovni než společnost před katastrofou, která je buďto zapomenuta či nějakým způsobem mýtizována. Autoři se často soustředí na jimi předpokládané proměny civilizovaného chování v chování odpovídající drsnější situaci, odhadují důsledky a dopady katastrofy na uspořádání společnosti a modelují (často i odlišné) strategie a taktiky, jak se s nimi vypořádat. Za zakladatelku je považována Mary Shelleyová ( ) svým románem Poslední muž (anglicky The Last Man, někdy bývá chybně překládán jako Poslední člověk).[ ]

13 Text 3 Vážený pane Nováku, na webu Svitavského deníku ze dne mě zaujal Váš inzerát na volnou pozici grafika ve Vaší firmě. Jsem absolventem vysoké školy grafické v Brně obor grafik návrhář, kde jsem získal titul Bakalář. Po studiích jsem absolvoval praxi v tiskárně DVT, kde jsem působil 2 roky. Znalost anglického jazyka jsem si rozšířil na roční stáži v Anglii, kde jsem působil jako manažer hotelu Trans. Vlastním řidičské oprávnění A, B, C. Dokonale ovládám programy Adobe Photoshop, Adobe Animátor. O místo grafika ve Vaší firmě mám velký zájem a budu očekávat Vaše pozvání na pohovor. S pozdravem Jan Hrdina

14 Text 4 SETKÁNÍ SBĚRATELŮ V ÚSTÍ Na setkání sběratelů pozval své členy a příznivce orlickoústecký Klub filatelistů. Jejich jarní burza byla otevřená všem sběratelským oborům. Ústí nad Orlicí Minulý víkend uspořádal místní Klub filatelistů v budově Kulturního domu burzu sběratelských předmětů. Termínově se akce sešla s podobnou v Hradci Králové, a tak byla účast proti třem desítkám minulých ročníků slabší. Na své si přišli hlavně známkaři a pohledáři, kteří obsadili desítku stolů. Nakoupit nebo se jen tak podívat přišlo během dopoledne několik desítek lidí. Podle pořadatelů navštěvují burzu v posledních letech hlavně obyvatelé města a okolí, i když ani sběratelé z Pardubic nebo Kostelce nad Orlicí nebývají výjimkou. Kdo letošní první burzu v Ústí nestihl, má další šanci vždy třetí neděli v měsíci květnu, srpnu a listopadu.

15 Text 5 Vážený pane vedoucí, milí kolegové a kolegyně, milá Andulko! Moc děkuji za oficiální i osobní slova na rozloučenou. Naše rozloučení není ani pro mne docela lehké, za tu dobu, kterou jsem tu strávila, jsem tu již zapustila kořeny. Ale změna je život, jak se říká, čas utíká a všechno se pomalu mění. Přeji firmě i vám všem jednotlivě mnoho dalších úspěchů, ať se vám vaše plány daří. Svět je malý, je proto pravděpodobné, že se naše cesty zase někde setkají. Je to docela příjemná představa, protože jsme spolu vždy tak dobře vycházeli. Děkuji vám za všechno, co nás spojuje, i za vaše dárky. Knížka i řetízek pro mě budou vždy milou upomínkou a mám z nich upřímnou radost.

16 Metodický list - odpovědi V následujících úryvcích určete téma, jazykové prostředky, odhalte účel a funkci textu a zařaďte k funkčnímu stylu: 1. text strukturovaný životopis heslovitost, přehlednost ustálené obraty, fakta, osobní údaje administrativní styl 2. text slovníkové heslo (ve Wikipedii) volnější větná stavba, hovorové výrazy, náznak subjektivního hodnocení, přesto pouze fakta odborný styl popularizovaný text 3. text žádost o místo typické jazykové prostředky, obraty, výstavba úvodní a závěrečná formule administrativní styl 4. text prostá zpráva o uskutečněné akci sběratelů grafická úprava textu, shrnující čelo článku publicistický styl místní noviny, zpravodaj apod. 5. text proslov zaměstnankyně ke svému odchodu z práce, asi do důchodu (viz 2. a 3. věta) slavnostní ráz, osobní, až intimní výpověď pro známé řečnický styl

17 Zdroje SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 2. vyd. Praha: Fragment, ISBN STYBLÍK, Vlastimil, Marie ČECHOVÁ a Zdeněk HLAVSA. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN Apokalyptická a postapokalyptická sci-fi. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/apokalyptick%c3%a1_a_postapokalyptick%c3%a1_sci-fi Vzorové proslovy. In: MUDr. Zbyněk MLČOCH [online]. [cit ]. Dostupné z: