LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR

2 Úspěšná biatlonová sezóna byla na Václavském náměstí zakončena 11. dubna. Show se zúčastnili Klára Moravcová, Lea Johanidesová, Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Lukáš Kristejn, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec. Sportovcům za jejich výkony poděkoval i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zároveň se na zámku konala výstava připomínající úspěchy letohradského biatlonu. (Foto: L. Kozel) Město Letohrad připravilo na 5. dubna zábavný program pro letohradské seniory. Členky společenské komise se představily jako modelky. (Foto: J. Mikyska st.) U příležitosti zahájení výstavy o historii letohradského zámku se sešli všichni tři porevoluční starostové Vladimír Tomek, Petr Šilar a Petr Fiala. Dne byli přivítáni noví občánci města: Bořivoj Dajčar, Josef Kalous, Adriana Čadová a Lucie Zajícová. (Foto: Š. Šimková) Krátká dubnová odpolední bouřka napáchala velké škody na kunčickém hřbitově. Dne byli přivítáni noví občánci města: Karolína Svobodová, Matouš Hubálek, Ema Motyčková, Adam Bartoš, Ondřej Forman a Laura Vyhnálková. (Foto: Š. Šimková) Poslední setkání mašinkových příznivců proběhlo tradičně se slavnostním křtem a premiérou videodokumentu Ročenka Na besedu cyklu Povídání o mašinkách se dostavili zástupci města, Krajského centra osobní dopravy ČD z Pardubic, Depa kolejových vozidel Česká Třebová a tvůrci videodokumentu. Slavnostní křest provedl Michal Štěpán, náměstek pro osobní dopravu generálního ředitele ČD (na snímku J. Mikysky ml.). Pokud jste premiéru nestihli, nezoufejte! Předpokládá se uvedení v rámci Promítacích úterků ve SCND v únoru příštího roku.

3 LETOHRADSKÝ Zpravodaj SLOVO STAROSTY Květen a Letohrad znamená jediné, máme tu pouť! Ta letošní nese pořadové číslo 301 a uskuteční se o víkendu Nebude chybět sobotní ohňostroj a vše další, co k této pouti neodmyslitelně patří. Moc se těším na čtvrteční předpouťové dopoledne, které tradičně již několikátým rokem patří především dětem. Díky dohodě města s provozovateli poutě Františkem Lagronem a Jiřím Zvárou zvu na tento den děti z našich a okolních mateřských škol, Domov pod hradem Žampach, stacionář Ústí nad Orlicí a dětské domovy z okolí ke svezení se na atrakcích zdarma. Není nic hezčího, než vidět rozzářené oči s úsměvy a slyšet výskot malých capartů na této organizované akci. A aspoň chvilku tak lze ulevit peněženkám rodičů a prarodičů a udělat radost těm nejmenším. Jsem velmi rád, že se s pomocí provozovatelů podařila vybudovat atraktivní pouť, kterou každoročně vyhledávají tisíce spokojených návštěvníků a která i přes svoji značnou logistickou náročnost nenese velké problémy. Přál bych nám všem, aby se úsměvy dětí přenesly i do našich tváří. Užijme si naši Kopečkovou, ať v nás zanechá na dlouho radost a pohodu. Kopečkové přeji tradičně dobré návštěvníky a co nejhezčí počasí. Petr Fiala, starosta města Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY účast na křtu další ročenky Letohradského železničního klubu Havlíčkův Brod / zasedání Výboru sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kde byla zvolena nová předsedkyně sdružení a dva místopředsedové, schváleno hospodaření za rok 2013 a projednána příprava dalších akcí na duben a květen pracovní schůzka s Ing. Francem a ředitelem TS J. Adamcem k přípravě podkladů pro podání žádosti do OPŽP na rozšíření vybavení mechanizací pro nakládání s odpady a kvalitnější zpracování bioodpadů na kompostárně, schůzka s Mgr. Žaloudkovou a H. Koblížkovou o další údržbě Letohradské bažantnice schůzka s Ing. D. Černým, ředitelem Ekoly Č. Libchavy, o dalším směřování nakládání s odpady v Letohradě, možnosti spolupráce s dalšími subjekty účast na setkání s úspěšnými biatlonisty a výstavě Zámek v proměnách času prohlídka hřbitova na Kunčicích po smršti, která poškodila v důsledku zlomených smrků značné množství náhrobků, fotodokumentace vzniklých škod zasedání valné hromady společnosti Ekola České Libchavy, vyhodnocení hospodářských výsledků za rok 2013 a projednání výroční zprávy a cílů pro rok 2014 Martin Hatka zprávy z radnice Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA jednání s ředitelem ZUŠ Letohrad; jednání s farářem V. Vackem; účast na valné hromadě TJ Spartak; účast na Jarním koncertu Hudby Letohrad účast na slavnostním nástupu turnaje v karate Letohradský jelínek (Jablonné n. O.) jednání se zástupcem spol. GHC invest technologie vyhřívání bazénů; setkání se zájemci o výstavbu v lokalitě Nad Bažantnicí účast na valné hromadě Sdružení obcí Orlicko (Hejnice); účast na výroční členské schůzi MO STP účast na jednání konkursní komise ředitel/ka ZŠ U Dvora; rozhovor s redaktorkou zahraničního vysílání ČRo partnerství s Daruvarem; prohlídka domu čp. 110 na Orlici; jednání s manažerem Sdružení obcí Orlicko; účast na vyhlášení výsledků ankety o nejlepší sportovce Pardubického kraje (Ústí n. O.) účast na mezinárodní česko-polské konferenci na téma Systémové překážky v rozvoji česko-polské spolupráce (Trutnov) jednání s generálním ředitelem spol. OEZ zlatá svatba; svatby schůzka s jednatelem spol. Marandis; účast na valné hromadě Kampeličky Kunčice jednání se zástupkyní spol. Magnusfilm; účast na burze filantropie jednání v Klodzku svatba účast na zahájení Jarního setkání seniorů účast na jednání pouťové komise; účast na valné hromadě MAS Orlicko (Mistrovice) jednání s ředitelkou územního pracoviště ÚZSVM; účast na okresním kole sportovní akce škol Hokejbal proti drogám; rada města jednání s manažerem Sdružení obcí Orlicko; schůzka s jednateli spol. Contipro (Dolní Dobrouč); účast na vernisáži výstavy Zámek v proměnách času, výstava k 20. výročí od rekonstrukce zámku konference o spolupráci Sdružení obcí Orlicko, Pardubického kraje a AV ČR (Suchý vrch); zahájení mezinárodní soutěže geodetů; setkání s olympioniky; účast na biatlonové akci Poslední mazání (Lukavice) svatba; účast na valné hromadě tenisového klubu účast na jednání Správní rady DS Orlické hory a Podorlicko (Albrechtice n. O.); účast na předávání ocenění Pardubického kraje (Pardubice) účast na hodnocení nabídek vyhledávací studie cyklostezky Letohrad Pastviny; jednání se zájemcem o pozemek v průmyslové zóně pondělí porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI (1x za 14 dní), porada s místostarosty, porada vedoucích odborů MěÚ, jednání s občany úterý porada s velitelem MP USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Z /2014 ZM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Letohrad dne /2014 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení Petr Hoffmann, Jana Zamazalová. 366/2014 ZM schvaluje ověřovatele zápisu: Bc. Daniela Kubelku, Bohumila Doskočila. 367/2014 ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti rady města za období od /2014 ZM schvaluje novou verzi směrnice města, kterou se stanoví pravidla hospodaření Města Letohrad s nemovitým majetkem, dle návrhu a v souvislosti se schválením navrženého dokumentu ruší veškerá dosud ve věci hospodaření s majetkem města zastupitelstvem přijatá usnesení, a to č. 208/97 ze dne , č. 300/98 ze dne , č. 162/2000 ze dne , č. 377/2009 dne a č. 476/2009 ze dne /2014 ZM schvaluje prodej p.p.č. 376/29, 376/30, 376/31, 376/32, 376/33 a 376/90 v k.ú. Letohrad vlastníkům přilehlých nemovitostí, a to za smluvní cenu odvozenou z výměry a jednotkové ceny dle Směrnice města Letohrad, kterou se stanoví pravidla převodu nemovitostí vlastnictví Města Letohrad, čl. VIII odst. i), tj. p.p.č. 376/29 za Kč, p.p.č. 376/30 za Kč, p.p.č. 376/31 za Kč, p.p.č. 376/32 za Kč a p.p.č. 376/33 a 376/90 spolu za Kč. Prodej je podmíněn zřízením bezúplatného věcného břemene (služebnosti) přístupu k vodoteči ve výše uvedených pozemkových parcelách ve prospěch prodávajícího města. Veškeré náklady související s převodem nemovitostí uhradí strana kupující. 370/2014 ZM schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k p.p.č. 884 v k.ú. Letohrad, který je součástí veřejného prostranství, Městu Letohrad z vlastnictví ČR prostřednictvím ÚZ- SVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha /2014 ZM schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k p.p.č. 453/23 v k.ú. Kunčice u Letohradu Městu Letohrad z vlastnictví ČR prostřednictvím ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha /2014 ZM schvaluje odstranění stavby RD čp. 146 na st.p.č.181 v Letohradě-Kunčicích, která tvoří rozhledovou závadu na přilehlé komunikaci a hrozí pádem případných zborcených konstrukcí objektu na komunikaci. 373/2014 ZM schvaluje za účelem realizace parkovacích ploch v rámci akce Letohrad regenerace sídliště U Dvora V. etapa bezúplatný převod vlastnického práva k p.p.č. 376/76 v k.ú. Letohrad a úplatný převod části cca 150 m² oddělené z p.p.č. 376/34 v k.ú. Letohrad Městu Letohrad z vlastnictví ČR prostřednictvím Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov. 374/2014 ZM ruší usnesení ZM č. 335/2013 ze dne v celém rozsahu. 3

4 4 LETOHRADSKÝ Zpravodaj 375/2014 ZM schvaluje převod budoucích vlastnických práv k bytu ev. č. 13 v čp. 836 v Hausenské ulici v Letohradě z P. Š., trvale bytem L., na D. M., bytem L., a to s účinností od /2014 ZM schvaluje podání žádosti o změnu smluv o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. spočívající ve zkrácení vázací doby. Jedná se o tyto smlouvy: smlouva č (Vestavba 3 bytů v čp. 540 Tyršova ulice), smlouva č (Nástavba 8 bytů v čp. 656 a 657), smlouva č (6 bytů v čp. 164 Kunčice). 377/2014 ZM neschvaluje záměr prodeje zemědělské půdy dle soupisu parcel v příloze. 378/2014 ZM schvaluje následující vzájemnou bezúplatnou směnu vlastnických práv, Město Letohrad převede do vlastnictví Obce Šedivec p.p.č. 397 a 401 v k.ú. Šedivec, naopak Obec Šedivec převede do vlastnictví Města Letohrad p.p.č. 906 v k.ú. Letohrad. Obě obce se budou podílet na nákladech souvisejících s převodem vlastnictví rovným dílem. 379/2014 ZM schvaluje novelu č. 1 směrnice č. 1/2012 Pravidla pro veřejné zakázky zadávané městem Letohrad, jeho příspěvkovými organizacemi a správou majetku v předloženém znění. 380/2014 ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014 na akci restaurování morového sloupu dle tabulky: 85/2014 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 111 v čp. 16 v Letohradě v DPS s Hanou Stružákovou, Letohrad čp /2014 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 105 v čp. 15 v Letohradě v DPS s Františkem Maretou, Mladkov čp /2014 RM schvaluje pronájem zámecké terasy, veřejných WC dne v době hod. a dále zasedací místnosti, přilehlé výstavní síně, kuchyňky a 5 ks stolů v době hod., panu H. V., P., a panu M. F., L., za účelem pořádání veřejné vinné degustace, za celkovou cenu Kč. 88/2014 RM schvaluje záměr pachtu zemědělské půdy v k.ú. Lukavice v Čechách pozemků v kultuře orná půda po pozemkových úpravách označených parcelními čísly 4218 (výměra m²) a 4251 (výměra m²) s účinností smluvního vztahu od při dodržení následujících podmínek: Zájemce zaměstnávající min. deset osob, využití předmětu pachtu pro rostlinnou a živočišnou výrobu pouze pro potravinářské účely s vyloučením průmyslového použití biomasa apod. V žádosti o uzavření pachtu uvede žadatel Celková částka financována městem pro rok 2014 činí Kč. Celková částka v roce 2014 činí Kč. 381/2014 ZM bere na vědomí zprávu jednatele ZK s.r.o. za rok 2013 a schvaluje výši příspěvku z rozpočtu města 2014 pro ZK s.r.o. na udržení provozu Domu kultury v navržené výši 500 tis. Kč. 382/2014 ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne /2014 ZM schvaluje rozpočet na rok 2014: Příjmy celkem: ,38 tis. Kč Výdaje celkem: ,16 tis. Kč Financování celkem: 152,78 tis. Kč Závazné ukazatele dle tabulky níže: Odbor (údaje v tisících Kč) 1200 Starosta příjmy (P): ,00; výdaje (V): , Městská policie P: 1.558,50; V: 2.576, Odbor investic a majetku (investice) P: ,10; V: , Tajemník P: 1.732,36; V: , Odbor investic a majetku (majetek) P: 2.103,57; V: 786, Finanční odbor P: ,85; V: ,94; financování (F): 152, Odbor výstavby a životního prostředí P: 4.338,00; V: 7.562, Odbor sociálně správní, školství a kultury P: 139,00; V: 749, Dům s pečovatelskou službou P: 1.250,00; V: 2.724,16 Celkem P: ,38; V: ,16; F: 152,78 VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z návrh výše ročního pachtovného. 90/2014 RM schvaluje provozovatelem díla Kanalizace Letohrad-Kunčice společnost Technické služby Letohrad s.r.o. 92/2014 RM schvaluje závazné ukazatele pro rok 2014 dle předloženého návrhu. 93/2014 RM schvaluje přijetí věcného daru hraček ve výši Kč pro Mateřskou školu Letohrad, Taušlova 192, Letohrad, IČ: , dle předloženého návrhu. 94/2014 RM schvaluje bezúplatný převod movitého majetku Kulturního centra Letohrad, Václavské nám. 77, Letohrad, , IČ: , v pořizovací hodnotě ,50 Kč do majetku společnosti Závodní klub s.r.o., Družstevní 597, Letohrad, , IČ: , dle předloženého návrhu. 95/2014 RM schvaluje přijetí finančního daru od Pavla Tacla, se sídlem V Aleji 845, Letohrad, IČ: , ve výši Kč ve prospěch Fondu na podporu rozvoje sportovních a dalších volnočasových veřejně prospěšných 384/2014 ZM schvaluje závazek dofinancování akcí zahájených v roce 2014 z rozpočtu města v roce 2015, do kterého budou zařazeny následující akce: Název akce (údaje v tisících Kč), rok 2015 Revitalizace ploch sídliště U Dvora 1.700,00 Vratka 50 % ze zálohy BAD (příspěvku na sítě) 1.248,00 Komunikace Mírová 628,00 Komunikace Odbojářů 111,30 Komunikace Svatojánská 1.183,40 Komunikace Železničářů 873,60 Komunikace 28. října 500,00 Zateplení MŠ U Dvora 4.280,00 Komunikace Kunčice 3.200,00 Splátka koupě KASS s.r.o. 950,00 385/2014 ZM schvaluje rozpočtový výhled města na období dle předloženého návrhu. 386/2014 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o vytvoření krizového fondu města a nakládání s tímto fondem dle předloženého návrhu. 387/2014 ZM stanoví podle 67 a 68 zák. č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, počet členů ZM pro volební období 2014 až 2018 na /2014 ZM schvaluje začlenění Města Letohrad do územní působnosti Místní akční skupiny ORLICKO pro období let /2014 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Stanovám Sdružení obcí Orlicko a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 390/2014 ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ZM za 2. pololetí /2014 ZM uděluje Cenu města Letohrad za rok 2013: P. B., bytem L. za přínos letohradské společnosti v oblasti dopravní obslužnosti a dlouholeté práce v kultuře; J. M., bytem L. za přínos letohradské společnosti propagace města formou filmového zachycení života Letohradu; A. P., bytem Č. za přínos letohradské společnosti 47 let aktivní práce knihovnice v Červené. aktivit v Letohradě na rok 2014 a současně poskytnutí finančního příspěvku z tohoto fondu ve stejné výši M. D., L., dle předloženého návrhu. 96/2014 RM projednala zprávu o současném stavu letohradských hřbitovů a ukládá OMaI a OVŽP pokračovat postupně v nezbytných přípravách k rozšíření hřbitovů, tak jak vyplývá z důvodové zprávy. 97/2014 RM schvaluje instalaci dopravního značení V 12a Žlutá klikatá čára na náklady žadatele Bapa a.s. 98/2014 RM schvaluje instalaci reflexního dopravního značení IP 22 se symboly DZ, a to v tomto pořadí: v horní části nadpis ZASTÁVKA BUS; DZ A22 Jiné nebezpečí; piktogram se znakem chodce; B20 Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/hod.; dodatková tabulka E13 Text s vymezením času platnosti PO-PÁ /2014 RM schvaluje instalaci dopravních značek B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E13 Dopravní obsluze vjezd povolen na místní komunikaci 51c Dolní cesta Orlice dle přiložených situačních výkresů.

5 5 LETOHRADSKÝ Zpravodaj 100/2014 RM schvaluje provedení reflexního dopravního značení pod stávající DZ P4 Dej přednost v jízdě na křižovatce komunikací III/3601 a III/ /2014 RM schvaluje instalaci 2 ks dopravního značení P2 Hlavní pozemní komunikace s dodatkovou tabulkou E2b Tvar křižovatky 2 ks na místní komunikaci 23c a 108c. 103/2014 RM schvaluje pořádání akce Letohradského soukromého gymnázia, o.p.s., Václavské náměstí 1, Letohrad, IČO: , s názvem SELÁJAM dne dle předložené žádosti s tím, že bude ukončena nejpozději ve hod. Akce bude konána pod záštitou Města Letohrad. 104/2014 RM schvaluje inzerci v plánované knize 90 let historie českého biatlonu ve formátu ½ A4 ve výši 15 tisíc Kč bez DPH z kapitoly starosty propagace města a uděluje souhlas s užitím znaku města na těchto tiskovinách dle OZV 1/ /2014 RM schvaluje s platností od cenu za prodej palivového dřeva dle ceníku, který je přílohou. 107/2014 RM schvaluje uzavřít smlouvy o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem s SDH Letohrad-Kunčice, s SDH Letohrad-Červená, s SDH Letohrad-Orlice, s SDH Letohrad a s Mysliveckým sdružením na Tiché Orlici na období od do a za tuto službu schvaluje cenu ve výši 650 Kč/objekt/rok. 111/2014 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/005 Rekonstrukce WC ve II. NP v budově SAL Letohrad podle kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 1. Stavitelství Dušan Nádvorník, Kunčice 53, Letohrad, 2. Petr Martinek, 28. října 1326, Žamberk. 112/2014 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/007 Restaurování morového sloupu v Letohradě podle kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 1. MgA. Josef Červinka, Jičínská 1512/32, Nymburk, 2. MgA. Tomáš Skalík, Radkov 180, Radkov. (úplné znění usnesení na VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z /2014 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v čp. 544 v Letohradě na Petříkově s Libuší Pytlíkovou, Nekoř /2014 RM souhlasí s výměnou oken v bytě č. 19 v Hausenské ulici v Letohradě na náklady R. N., L. 115/2014 RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru č. 806 o celkové výměře 22,3 m² v přízemí budovy čp. 815 v Družstevní ulici v Letohradě za účelem individuálního podnikání v oboru zdravotnictví. 119/2014 RM schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu č. 2014/001 z důvodu změny předmětu veřejné zakázky. 120/2014 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul. Družstevní čp. 370, Sokolovská čp. 121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků 195 v Letohradě podle kritéria Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 1. STAVONA, spol. s r.o., České Libchavy 177, České Libchavy, IČ: , 2. MIFER servis, Husova 1507, Ústí nad Orlicí, IČ: , 3. PLASTIKOV, Mlýnská 72, Jihlava, IČ: , 4. WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, IČ: , 5. PROPLAST, spol. s r.o., Hřbitovní 218, Ústí nad Orlicí, IČ: /2014 RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo mezi Městem Letohrad a společností HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, na provedení stavebních prací Kanalizace Letohrad Kunčice v předloženém znění. 132/2014 RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na Dovybavení kompostárny rozšíření a doplnění systému pro svoz a třídění bioodpadu dle podmínek stanovených v této výzvě. 133/2014 RM schvaluje podání žádosti o dotaci na konsolidaci HW a SW městského úřadu, doplněné o rozklikávací rozpočet města pro veřejnost z aktuální kontinuální výzvy z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě dle podmínek stanovených v této výzvě. 136/2014 RM schvaluje dokument Pravidla pro vydávání Letohradského zpravodaje. (úplné znění usnesení na POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Informace pro občany upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad 2014 Informujeme občany, že počátkem dubna byly rozeslány složenky na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2014 s datem splatnosti do 30. dubna 2014, včetně čárových kódů. Ti z vás, kteří neobdrželi složenku (z důvodu přetřídění odpadu), si mohou vyzvednout čárové kódy na finančním odboru městského úřadu u paní Saši Šilarové. Žádáme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu, aby tak učinili neprodleně. V případě nezaplacení již bude postupováno dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle obecně závazné vyhlášky města Letohrad č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a bude přistoupeno k vymáhání poplatků. Současně nebude přiznána sleva získaná v systému třídění odpadů Svoz dům od domu. Finanční odbor MěÚ Letohrad FARMÁŘSKÉ TRHY Václavské náměstí, Letohrad VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Dne byly rozhodnutím prezidenta republiky č. 24/2014 Sb. vyhlášeny volby do Evropského parlamentu (EP), které se uskuteční: v pátek 23. května od do hod. v sobotu 24. května od 8.00 do hod. Provedení voleb do EP je na území ČR upraveno zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do EP a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do EP a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Právo volit na území České republiky do EP má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky. Překážkami ve výkonu volebního práva do EP na území České republiky jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Voličské průkazy Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém volebním okrsku, může na základě voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území České republiky (ne v zahraničí u zastupitelského úřadu). Voličské průkazy se vydávají na základě písemné žádosti podané obecnímu úřadu (popř. zastupitelskému úřadu, je-li volič u tohoto zapsán ve zvláštním seznamu), žádost lze podat do do hod. Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (je-li žádost podávána poštou, popř. doručována jinou osobou). Ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku. V případě osobního doručení žádosti voličem postačí, pokud pracovník úřadu ověří totožnost voliče pomocí platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu a učiní o tom záznam. Žádost lze podat též v elektronické podobě, bude-li tato opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo bude zaslána prostřednictvím datové schránky. Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve takto: osobně voliči; osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče k převzetí voličského průkazu; voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím uvedenou adresu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat jeho duplikát. Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Letohradě Okrsek č. 1 ZŠ Letohrad, Komenského 269, školní jídelna Okrsek č. 2 Zámek, Václavské náměstí 1, bývalá zasedací místnost Okrsek č. 3 ZŠ Letohrad, U Dvora 745, učebna výtvarné výchovy Okrsek č. 4 ZŠ Orlice, Jablonská 100 Okrsek č. 5 Kampelička zasedací místnost SDH, Kunčice 116 Okrsek č. 6 Hasičská zbrojnice Červená

6 LETOHRADSKÝ Zpravodaj CYKLOSTEZKA LETOHRAD PASTVINY Již dvakrát se setkali na radnici v Letohradě starostové čtyř obcí, jejichž katastr by protínala dlouhá léta uvažovaná cyklostezka vedoucí z Letohradu přes Šedivec a Nekoř na údolní přehradu Pastviny. Projekt, který by v případě schválení zastupitelstev všech dotčených obcí zastřešovalo Sdružení obcí Orlicko, je v počáteční fázi. Jako základ slouží studie z roku Starostové předjednali možné podíly na financování jednotlivých obcí a diskutovali nejvhodnější trasování jak z hlediska budoucích uživatelů, tak i předejití problémům s pozemky. Jednomyslně se rovněž shodli nad nutností mimoúrovňového překonání státní silnice I/11 na Šedivci. Jako technicky vhodné řešení se jeví podjezd této silnice. Realizace cyklostezky, kterou starostové považují za důležitou jednak z hlediska turistického ruchu, ale také pro bezpečnou dopravu místních občanů v této aglomeraci, bude záviset především na úspěšném získání dotačního titulu na její realizaci. Přípravná jednání byla znovu zahájena, protože existují informace, že výstavby cyklostezek, a tedy bezpečná nemotorová doprava, budou významně podporovány z fondů EU v nadcházejícím plánovacím období ( ). Velmi hrubé odhady nákladů projektu nové cyklostezky jsou 65 mil. Kč, z nichž alespoň 80 % by bylo potřebné získat dotačně, aby zbylou částku byly obce schopny v horizontu 15 let ze svých rozpočtů společně uhradit. Sdružení obcí Orlicko vypíše veřejnou soutěž na projekční práce, které povedou až k získání stavebního povolení. Zásadní pro úspěšnou realizaci výstavby bude mimo jiné také získání práv k pozemkům, na kterých budoucí cyklostezka povede. V optimistické prognóze je reálný termín podání žádosti o dotaci na výstavbu rok Minimálně 2,5 roku je tedy odhadován potřebný čas pro zpracování projektové dokumentace, vypořádání pozemků a získání stavebního povolení. Předseda Sdružení obcí Orlicko a starosta města Letohrad Petr Fiala k dané záležitosti uvedl: Cyklostezku do Pastvin bych i s mými kolegy starosty velmi uvítal. Pastviny jsou důležitým turistickým centrem regionu a zejména v létě se pohybuje plno cyklistů po frekventované II/360 z Letohradu směrem na Šedivec a jde jim doslova o život. Za velmi důležité považuji učiněnou shodu na nutnosti mimoúrovňového řešení překonání silnice I/11 na Šedivci. V první fázi potřebujeme zjistit finanční náročnost přípravných prací k získání projektové dokumentace, předpokládanou investiční částku a také možnosti evropských fondů. Podle toho se poté zastupitelstva dotčených obcí rozhodnou, zda do financování projektu půjdou. Bez souhlasu všech čtyř obcí to nelze uskutečnit. Za Letohrad mohu říct, že předpokládám podporu projektu, nakonec se účastníme již financování cyklostezek směr Ústí nad Orlicí a Žamberk. Chci také věřit, že se na budoucí trase cyklostezky podaří rychle dohodnout s majiteli soukromých pozemků, cyklostezka má za primární účel ochranu lidských životů, což je určitě věc hodná zřetele všech zúčastněných. ZÁJEZD PRO DŮCHODCE ZMĚNA TERMÍNU Termín zájezdu pro důchodce, původně plánovaného na , se mění na Navštívíme klášter v Broumově a stolovou horu Ostaš, nenáročný výlet. Odjezd v 6.00 hod. od Domu kultury a z náměstí. Cena 200 Kč. Závazné přihlášky u paní Hany Venclové, Letohrad, F. V. Heka 813, tel EVROPSKÝ DEN NÁRODNÍCH PARKŮ 24. KVĚTEN Evropský den národních praků (European Day of Parks) připadá na 24. květen. Chce zdůrazňovat význam dobře koncipované a udržované sítě chráněných území na evropském kontinentu, propaguje smysl zřizování chráněných území a důslednou péči o jejich přírodní, kulturní a historické dědictví. S ideou Evropského dne parků (EDP) přišla organizace EUROPARC Federation, která se zabývá mezinárodní ochranou přírody především formou zvláště chráněných území většího rozsahu. Za účelem zvýšení zájmu o tato území vznikla akce Evropský den parků. Koná se každý rok kolem 24. května a jejím cílem je zvyšovat povědomí o chráněných územích a jejich podporu ze strany veřejnosti. Poprvé se EDP konal v roce 1999 a od té doby přibývá dílčích akcí ve všech zemích Evropy. V České republice máme v současné době 4 národní parky a 25 chráněných krajinných oblastí. Snahou naší ochrany přírody je nabízet v chráněných územích prostor pro poučení i oddych, pokud tyto aktivity probíhají šetrným, nebo jak je stále běžnější označení, trvale udržitelným způsobem. Hlavními cíli jsou také obecné uznání zahrad a parků jako významného prvku zdravého životního prostředí ve městech a zájem pečovat o zahrady. V Letohradě bychom si měli vážit všech parkových ploch a dbát o jejich udržení příštím generacím. V loňském roce jsme zahájili obnovu parkových cest, tak aby byly schůdnější jak pro rodiče s dětmi, tak starším občanům a všem, kdo potřebují bezbariérové komunikace. V letošním roce budeme pokračovat dalším úsekem a zahájíme osazování nových laviček a budeme pokračovat v další výsadbě stromů. Parkové louky obsahují velké množství chráněných rostlin, jejichž trhání a poškozování je zakázáno. Na fotografii je lechna jarní. Martin Hatka, předseda komise ŽPaE RADA MĚSTA SCHVÁLILA PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE Rada města dne schválila dokument Pravidla pro vydávání Letohradského zpravodaje, který komplexně řeší problematiku měsíčníku z hlediska přípravy, výroby, distribuce, rozsahu, rubrik, inzerce a činnosti šéfredaktora a redakční rady. V zájmu zachování rozsahu zpravodaje byl mj. stanoven rozsah uveřejňovaných příspěvků na znaků vč. mezer psaného textu, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1. Kompletní znění pravidel je zveřejněno na www. letohrad.eu v sekci Život ve městě Zpravodaj. AKCE SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL V průběhu března a dubna proběhlo několik důležitých akcí SHS ČMS. Havlíčkův Brod nás tentokrát hostil při příležitosti zasedání nejvyššího orgánu sdružení, kterým je výbor. Na zasedání bylo zvoleno nové vedení sdružení v čele s předsedkyní Ing. Ivanou Popelovou, náměstkyní primátora Českých Budějovic, a 1. místopředsedou Ing. Stanislava Blahu, místostarostu Uherského Hradiště, a místopředsedou Ing.arch. Václava Vondráška, zástupce starostky Prahy 2. Sdružení hospodařilo za rok 2013 se ziskem téměř 335 tis. Kč. Ve dnech dubna organizovalo sdružení v Písku konferenci Památky bez bariér. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se uskutečnilo setkání s poslanci a senátory k tématu zajištění financování našich památek a historických sídel. Každá dotace do obnovy památek např. formou Programu regenerace MPR a MPZ vyvolá další spolufinancování ze strany měst a dalších vlastníků památek. Vložená dotace se plně vrátí státu zpět formou DPH a odvodů sociálního a zdravotního pojištění a daně ze mzdy zaměstnanců firem, provádějících obnovu památek. Je to z toho důvodu, že u památek tvoří náklady na pracovní sílu mnohem vyšší procento než u ostatních staveb. Města a obce požadují zvýšení prostředků na Program regenerace MPR a MPZ i na ostatní programy v gesci ministerstva kultury. Dojde tím k podpoře zaměstnanosti i k podpoře růstu HDP. Jedna koruna dotace do obnovy památek se projeví růstem HDP ve výši přibližně 2,5 Kč. Minimální dotace na Program regenerace je 500 mil. Kč. Ve čtvrtek 17. dubna se konalo ve Španělském sále Pražského hradu setkání zástupců měst a obcí při každoroční příležitosti vyhodnocení péče měst o kulturní památky, respektive realizaci programu regenerace městských památkových zón. Nejvyšší ocenění převzali z rukou ministra kultury Daniela Hermana zástupci města Chrudim, která se tak stala historickým sídlem roku Do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu bylo přihlášeno celkem 51 měst, z toho z Pardubického kraje Bystré, Chrudim, Jablonné nad Orlicí a Letohrad. Může nás uklidnit, že město Chrudim se ucházelo o ocenění již potřetí. Pokud bude v dalších letech patřit péče o kulturní památky v Letohradě k jedné z priorit města, dočkáme se také patřičného ocenění. Koho zajímá více na případně na Již druhým rokem iniciuje SHS ČMS pořádání akcí Brány památek dokořán, která i v Letohradě proběhla především o víkendu dubna. Martin Hatka, 1. místostarosta města MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne ve hod. byla hlídka MP telefonicky požádána operačním důstojníkem o součinnost s hasiči při otevření bytu v ulici Tyršova. Po příjezdu na místo sdělila paní R. N., že si zabouchla dveře svého bytu a nemá u sebe klíče. Strážníci jmenovanou ztotožnili, jednalo se o majitelku bytu, který byl následně otevřen. Dne v 0.25 hod. strážníci na městském kamerovém systému zjistili podezřelý pohyb dvou mladíků u skleněné vývěsky u diskotéky Bristol, kdy jeden z nich rozbil skleněnou výplň. Hlídka vyjela na místo a po pachatelích pátrala v okolí kulturního domu, na sídlišti a okolí, avšak s negativním výsledkem. MP Letohrad 6

7 LETOHRADSKÝ Zpravodaj DEN LETOHRADU V POLSKÉM PARTNERSKÉM MĚSTĚ NIEMCZA Pojeďte s námi v sobotu do partnerského města, kde se představí spolky z Letohradu. Den Letohradu v Niemcze otevře průvod městem v 15 hodin. Rybáře a hasiče čekají sportovní soutěže s polskými protějšky. Na náměstí vyroste hokejbalové hřiště, divadelníci z Orlice zahrají pohádku v polštině. Chybět nebude šermířské vystoupení, módní přehlídka a taneční vystoupení od break dance až po cikánské tance. Program uzavře swingový orchestr Big Band Letohrad se svými sólisty od 20 do 22 hodin. Prezentace letohradských umělců: pátek neděle Součástí prezentace české kultury z Letohradu bude výstava výtvarníků, fotografů, sochařů a řemeslníků, která bude otevřena od pátku do neděle Zájemci o společnou cestu do partnerského města se mohou přihlásit na Městském úřadě Letohrad, tel. č BURZA FILANTROPIE POPRVÉ V LETOHRADĚ Ve středu 2. dubna bylo v Letohradě odstartováno nové unikátní partnerství mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem. Po vzoru regionálních burz filantropie, realizovaných Koalicí nevládek Pardubicka a Pardubickým krajem, uspořádala místní radnice svou vlastní lokální burzu. Letohradské neziskové organizace se tak poprvé před donátory ucházely o podporu pro své projekty. Letohradská radnice se nechala inspirovat ideou burzy filantropie, spočívající ve spojení veřejného, neziskového a soukromého sektoru a nastavení nových vazeb mezi nimi. Konkrétněji na burze dochází k veřejné prezentaci projektů neziskových organizací, které se ucházejí o finanční nebo materiální podporu u přítomných donátorů z řad zástupců veřejného a podnikatelského sektoru. Na základě výběru samotných donátorů a veřejného internetového hlasování se na burze mohly ucházet o přízeň čtyři neziskové organizace Oblastní charita Ústí nad Orlicí, lesní klub Strom života, Deep Skillz Crew a Letohradský železniční klub. Letohradská radnice navíc udělila divokou kartu Mysliveckému sdružení Letohrad-Lukavice a občanskému sdružení Budos, obě organizace se tak na burze mohly prezentovat taktéž. Jako donátoři burzy zasedli starosta města Letohrad Petr Fiala, městští radní Stanislav Beneš, Iva Janoušková a zástupci firem BB com, Golem Group, Zdeněk Maixner Antikor, Letohradské strojírny, Škýz a M&K Partners. Zmíněné firmy a zástupce města Letohrad doplnil i pravidelný donátor burz filantropie, radní O tom, jak se měnil letohradský zámek v proměnách času, vypráví stejnojmenná výstava otevřená druhý dubnový týden v zámeckých prostorách. Expozici připravenou k dvacátému výročí od jeho rekonstrukce otevřeli tři porevoluční starostové Letohradu, Petr Šilar, Vladimír Tomek a Petr Fiala. Zazněly vzpomínky na počátek devadesátých let dvacátého století, kdy se zastupitelé odhodlali investovat desítky milionů korun do obnovy této barokní dominanty. Slova senátora Petra Šilara jednoznačně vystihují atmosféru tehdejší doby: Měli jsme představu, ale mlhavé přísliby. Havarijní stav zámku vyžadoval rychlé rozhodování, proto se město letech pustilo do obnovy za téměř sedm desítek milionů korun. Historie jednoznačně potvrdila, že rozhodnutí zastupitelů investovat do obnovy zámku bylo LETOHRADSKÝ ZÁMEK SLAVÍ DVACET LET OD REKONSTRUKCE správné. Zámek žije, slouží vzdělávání i cestovnímu ruchu a přispívá k oživení života ve městě. Byl to velmi dobrý počin a z pohledu tehdejších poměrů krok vyžadující značnou dávku odvahy, poděkoval starosta Fiala všem, kteří se na obnově podíleli. Dodal, že ani současným zastupitelům není osud zámku lhostejný. Vloni podpořili výměnu střešní krytiny na jižním křídle zámku, předpokládá budoucí pokračování na dalších křídlech, Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola. Na základě svých zkušeností z předchozích burz tak mohl posoudit i průběh burzy letohradské: Ukázalo se, že náš projekt regionálních burz filantropie lze převést i na místní úroveň, v Letohradu odvedli velký kus práce, za což jim chci vyjádřit uznání. Věřím, že dnešní setkání inspiruje i ostatní města a obce kraje k pořádání vlastních burz. Po prezentaci projektů neziskových organizací přišla na řadu krátká porada donátorů o výši konkrétní podpory pro jednotlivé organizace. Výsledkem bylo obdarování všech šesti neziskových organizací, které získaly jak přímou finanční podporu, tak i dary materiální nebo podporu v jiných formách pomoci, například uhrazením nájmu prostor působení organizace. Přímá finanční podpora dosáhla celkové výše Kč, materiálním darem je rozuměna například zápůjčka zahradního domku, který poskytlo město Letohrad lesnímu klubu Strom života. Zástupci aby naši potomci nemuseli obtížně hledat cestu, jak naložit s památkou. Složitou volbu, před níž stálo polistopadové vedení města, popsal Vladimír Tomek: Získali jsme dědictví, a nevěděli, co si počít s chátrajícím zámkem. K tomu, abychom se pustili do rekonstrukce připravované již od osmdesátých let, nás podnítil městský architekt Zdeněk Auer i samotná paní hraběnka Anna Stubenbergová, která vždy tvrdila, že na letohradském zámku prožila ta nejlepší léta svého života. Expozice není pouhým průřezem dějinami letohradského zámku. Zaměřuje se na výjimečné osobnosti a seznamuje s méně známými fakty. V sobotu 26. dubna nabídl zámek doprovodný program malířský plenér a komentovanou výstavu o zámku. Po celý den byly brány všech památek dokořán. neziskových organizací se shodli, že tato podpora zajistí úspěšnou realizaci jejich projektových záměrů. Donátorům patřilo jejich poděkování a zároveň i pozvání k návštěvě jejich organizace a seznámení s dalšími aktivitami, což dále prohloubí vazby mezi nimi. Přítomní donátoři následně vyjádřili obdiv nad prací neziskových organizací a poděkovali jim za inspirativní odpoledne, které zúčastněné spojilo do nových partnerství. Závěrečného slova se ujal starosta města Letohrad Petr Fiala: Mám velkou radost, že dnešní den jsme všichni spojili své síly pro zkvalitnění života v Letohradě. Ukázalo se, že veřejná správa, neziskový sektor a podnikatelský sektor dovedou najít společné zájmy, ze kterých vzniknou smysluplné projekty. Velmi si vážím především podpory ze strany podnikatelů, obzvláště v takto těžké ekonomické době. Veškeré pozitivní ohlasy tak napovídají, že na letohradskou Burzu filantropie se pravděpodobně můžeme těšit i příští rok. 7

8 LETOHRADSKÝ Zpravodaj Z PARTNERSKÝCH MĚST KVĚTNOU NEDĚLÍ SLAVÍ POLŠTÍ SOUSEDÉ OD STŘEDOVĚKU 8 Druhou dubnovou neděli přinášeli lidé do kostela v Niemcze a Bardu palmy, symbol oživení života. Na niemczanském náměstí hostovali řemeslníci, výrobci a umělci se svými tradičně velikonočními výrobky. Zdobená vejce, stoly obložené regionálními potravinami a květy RODINNÉ CENTRUM MOZAIKA Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti do Rodinného centra Mozaika v Letohradě. Herna otevřena Po, Út, St, Pá , Čt , Pondělí od 9.00 do hod.: Rodinné inspirace. Při této pravidelné aktivitě inspirujeme rodiče/ prarodiče, jak trávit volný čas se svými dětmi/ vnoučaty. Připravovány jsou takové aktivizační činnosti pro rodinu, které posilují rodinné vztahy a jsou vhodným prostředkem ke komunikaci a sdílení společného času. Vedou H. Poláčková a P. Jarošová. Vstupné 25 Kč/člen, 40 Kč/nečlen (poplatek je za 1 dítě, za každé další příplatek 5 Kč na materiál). Úterý, středa od 8.00 do hod.: Mozaikové dopoledne. Určeno pro rodiny, které cítí potřebu sdílet své výchovné zkušenosti, starosti, problémy a radosti s ostatními rodinami. Otevřen je prostor RC pro výměnu zkušeností a sdílení společného času. Vstupné 15 Kč/člen, 30 Kč/nečlen. Čtvrtek : Poradna pro Didaktická pomůcka. Každé dítě, které jde do školy, by si mělo umět zavázat tkaničky. Vyrobte vašim dětem pomůcku, na které to budete moci trénovat. Nahlášení do Vstupné 30 Kč : Mozaikové dopoledne. Vstupné 15 Kč/člen, 30 Kč/nečlen : Jak na to Vaření. Společně si připravíme zdravější variantu bramboráků pečené na suchu, maštěné máslem. Pro výměnu zkušeností prosíme o donesení vzorku oblíbené pomazánky vašich ratolestí včetně receptu. Nahlášení do Vstupné bez pomazánky 25 Kč, s pomazánkou 15 Kč + cena surovin za bramboráky. zdobily nádvoří i chodby kláštera v Bardu. Během jarmarku starosta Niemczy Grzegorz Kosowski rozléval polévku nazvanou žur, která je specialitou polské regionální kuchyně, stejně hostil účastníky jarmarku i jeho kolega Krzysztof Żegański ve městě Bardo. INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY Pátek od do hod.: Cvičení na míčích. Vede H. Štěpánková, cvičení je vhodné pro všechny generace, začátečníky i pokročilé, také pro těhotné ženy a maminky po porodu. Omezí bolesti zad, působí příznivě na oblast pánve, posílí ochablé svalstvo, podpoří správné dýchání, šetří klouby, vylepší fyzickou kondici. Děti si mohou pohrát v herně. Vstupné 30 Kč/ člen, 40 Kč/nečlen. Hlídání dětí nová služba v Mozaice Potřebujete si vyřídit doktora, navštívit úřady či si v klidu nakoupit? Právě pro vás jsme od září zřídili službu hlídání dětí. Nejedná se o alternativu jeslí. Děti je nutné nahlásit nejpozději den předem na tel. č , nebo osobně v kanceláři Centra pod střechou. Ceník služby: hlídání od 8 do 13 hod. 200 Kč, hodinové hlídání za 1. hodinu 50 Kč, za 2. hodinu 45 Kč, za 3. hodinu 40 Kč, u rodin s více dětmi 40 Kč/dítě/hod. KVĚTEN V CENTRU POD STŘECHOU Středa od hod.: Rodičovské disciplíny Zveme všechny rodiče/prarodiče a děti na zábavně-soutěžní odpoledne pořádané v rámci Týdne opravdových plen a Mezinárodního dne rodiny. Čekají vás soutěže, trampolína, ruční dílnička, opékání (přineste si, co kdo má rád). Děti si budou moci pohrát v herně. Vstupné dobrovolné. Akce se uskuteční pouze za pěkného počasí. Středa od 9.30 hod.: Skupina setkávání (Sdílení-podpora-pomoc) Zváni jsou všichni rodiče na inspiračně odpočinkové neformální setkání a povídání u kávy a čaje pod vedením Mgr. Simony Hybšové. Skupina se setkává opakovaně, věnuje se tématům z oblasti partnerských i rodičovských vztahů, výchovy dětí apod. a vychází i z poptávky zúčastněných. V herně je zajištěno hlídání dětí. Pokud vás tato nabídka oslovila, registrujte se v Centru pod střechou do Příspěvek 50 Kč. Nabízíme individuální konzultace s psycholožkou Mgr. Simonou Hybšovou. Více informací poskytneme na kontaktech Centra pod střechou. Čtvrtek od hod.: Beseda Je náš prvňáček připravený? A my? O tématu školní zralosti a připravenosti si s rodiči bude povídat paní učitelka 1. stupně základní školy Mgr. Ivana Veselá. Můžete si připravit otázky, které vás napadají v souvislosti s nástupem vašeho dítěte do školy. Z organizačních důvodů prosíme o nahlášení na kontaktech Centra pod střechou do Možnost pohlídání dětí, nutno domluvit předem. Vstupné 40 Kč. V září navážeme přednáškou Jak předcházet školnímu stresu u dětí. Lektorka Mgr. Táňa Brodská, sociální pedagog a etoped. Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte web uo.charita.cz. Kontakty: tel , .: nebo osobně Taušlova 714, Letohrad. KVĚTEN VE STREETU Út Řekni to kresbou (vyjadřování slov pomocí obrázků) Út Šipky (menší klubový turnaj v šipkách) Út Jungle Speed (stolní hra zaměřená na postřeh a rychlost) Út Hry a hlavolamy (přijďte si s námi procvičit mozkové závity) Pá zavřeno Téma měsíce: Brigády (blíží se prázdniny a čas brigád)

9 LETOHRADSKÝ Zpravodaj Otevírací doba Po, Út, Čt St Zavřeno individuální konzultace Pá V případě vašich dotazů nás kontaktujte em: telefonicky: , nebo osobně na adrese: Taušlova 714, Letohrad Program je určen pro uživatele NZDM, pro děti a mládež ve věku let z Letohradu a okolí. SBÍRKA ADOPCE NA DÁLKU 2014 V právě skončeném ročníku sbírky Adopce na dálku se v kostelích v Letohradě, na Orlici, v Lukavici a díky anonymnímu dárci vybralo celkem Kč. Děkujeme za podporu všem, kdo přispěli. Tyto prostředky budou použity na další rok studia třinácti již adoptovaných indických dětí, které letohradská farnost dlouhodobě podporuje ( Kč). Zbytek (6.479 Kč) posíláme na přidruženou charitativní akci Podpora bydlení chudých rodin s dětmi. Oba tyto projekty organizuje Diecézní katolická charita Hradec Králové v oblasti Belgaum, jedné z nejchudších částí Indie, a oba pomáhají těm nejslabším rodinám postavit se na vlastní nohy. Martin Marcinčín, koordinátor Adopce na dálku Ve středu 2. dubna proběhla v Rodinném centru Mozaika Velikonoční dílna pod vedením paní Máši Grimové. Děti si s rodiči vytvořily krásné jarní dekorace. Velkým hitem se staly slepičky, které vznikly recyklací plat od vajec, různá zvířátka z vejdunků. Krásné fotky nám pořídil pan MgA. Jaroslav Tichý. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další akce. Petra Jarošová, koordinátorka RC Mozaika JEDEN SVĚT OTEVŘEL I TÉMA UMÍRÁNÍ A PODPOŘIL DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se koná v Praze a v dalších českých městech už 16 let. Do Ústí nad Orlicí přineslo pošesté tuto přehlídku občanské sdružení SPOUSTI. Výtěžek z akce je každoročně určen na charitativní účely: letos byla rovným dílem rozdělena částka Kč Nadačnímu fondu Orlickoústecké nemocnice a Oblastní charitě Ústí nad Orlicí na službu domácí hospicové péče. Jeden svět přinesl i tentokrát do prostor Malé scény v Ústí n. Orl. řadu inspirativních filmů, besed a bohatý doprovodný program. Pětidenní přehlídku filmů zakončil dánský dokument Poslední sny. Režisér Estephan Wagner zde otevírá tabuizované téma smrti a zachycuje poslední dny života tří žen v dánském hospicu. Tvůrce filmu dospívá k názoru, že jakkoliv je odchod našich blízkých složitý, je možné se na něj připravit díky empatické péči ošetřujícího personálu, psychologů či kněží. Po projekci následovala beseda na téma Kde, kdo a jak nás bude doprovázet na naší poslední cestě? Její účastníci, kteří mají praktické zkušenosti s hospicovou péčí MUDr. Marie Blažková a MUDr. Jiří Košťál z hospice Chrudim, Bc. Jana Svojanovská, sociální pracovnice z Orlickoústecké nemocnice, Petra Kaplanová, vrchní sestra charitní domácí hospicové péče v Ústí nad Orlicí, a Ing. Marie Malá, ředitelka oblastní charity, dospěli ke stejnému závěru jako režisér tohoto filmu: odejít ze života lze důstojně a smířlivě. Hospicoví pacienti se nemůžou uzdravit, ale můžou dobře umřít, komentovala Petra Kaplanová zkušenost z domácí hospicové péče, která za rok 2012 v orlickoústeckém okrese doprovodila ke konci života 72 pacientů a v r pacientů. Účastníci besedy potvrdili, že zájem o hospicovou péči roste. Petra Kaplanová připomněla, jak funguje domácí hospicová péče jak lze o tuto péči požádat praktického lékaře, důležitost spolupráce rodiny, prováděné výkony atd. Pozornost je věnována i pečující rodině, pro kterou je odchod blízkého člověka velkou zátěží, a oblastní charita jí může nabídnout další své služby (pečovatelská, osobní asistence, půjčovna kompenzačních pomůcek) a nebo návštěvu psychologa, duchovního či sociálního pracovníka. V závěru vrchní sestra sdělila, že spolupráce s obvodními lékaři se stále zlepšuje, a dále poděkovala za spolupráci zástupcům Orlickoústecké nemocnice. Petr Kulhavý, ředitel Jednoho světa a moderátor, uzavřel besedu slovy: Mám pocit, že jste správní lidé na správných místech. Filmový festival zaznamenává rostoucí zájem školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO Máme školníka Někteří tuto zprávu věděli už v lednu, ale zajímavé bylo, že my na škole ne Vypsali jsme oficiální výběrové řízení. Do března se sešlo 15 žádostí o místo školníka. Z těchto žádostí vybíralo šest na sobě nezávislých lidí, převážně zaměstnanců školy, a do druhého kola postoupilo pět uchazečů. Ti byli pozváni k pohovoru, který probíhal za účasti vedení školy a pana místostarosty. V pořadí, které si členové komise udělali, došlo téměř ke shodě, a nakonec byl vybrán pan Karel Moravec (Bejbin). Budeme se těšit na spolupráci, která intenzivně začne v polovině června. Všem ostatním uchazečům přeji životní štěstí, zdraví a pohodu. Pavla Skácelíková diváků i pozitivní ohlasy z řad učitelů letos jej navštívilo cca návštěvníků včetně školní mládeže. Děkujeme organizátorům festivalu za to, že přinášejí do našeho regionu kvalitní programy a inspirativní témata. Děkujeme za podporu charitní domácí hospicové péče, na níž byla určena část výtěžku této akce ve výši Kč. Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, BURZA FILANTROPIE PODPOŘILA PROJEKT OBLASTNÍ CHARITY 2. dubna 2014 proběhla v Letohradě první burza filantropie projekt založený na spolupráci sektoru podnikatelského, neziskového a veřejné správy. Oblastní charita získala na podporu svého projektu terénní práce pro teenagery v Letohradě podporu ve výši Kč a výpůjčku stavební buňky. Burza filantropie probíhá v Pardubickém kraji už třetím rokem z iniciativy Koalice nevládek Pardubicka, Pardubického kraje a jednotlivých měst. Na letohradské burze bylo přítomno pět donátorů z řad podnikatelů, zástupci Města Letohrad včetně starosty Petra Fialy, zástupci KONEPu a radní Pardubického kraje, Ing. Pavel Šotola. Neziskové organizace zde představily své projekty, přítomní donátoři poté projekty ohodnotili a měli možnost přispět na jejich realizaci finančně, materiálně nebo službou. Oblastní charita Ústí nad Orlicí uvedla na burze filantropie svůj projekt Street v ulici i Proutnici, který si klade za cíl pracovat s mládeží, ohroženou sociálně patologickými jevy. Projekt umožní, aby pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Letohrad vyšli do terénu a pracovali s mládeží přímo ve vytipovaných lokalitách. Ke snazšímu navázání kontaktu jim mimo jiné napomůže i nové vybavení (sportovní a volnočasové pomůcky). Realizace tohoto projektu je předpokládaná o prázdninách Město Letohrad se rozhodlo k tomuto účelu zapůjčit stavební buňku, která bude umístěna v areálu Proutnice, a zároveň poskytnout Kč. Finanční podporu přislíbily dále firmy Golempress, BB Com, s.r.o., Antikor Letohrad a Pardubický kraj v celkové výši Kč. Burza filantropie proběhla v příjemné atmosféře a není pro neziskové organizace jen získáváním peněz. Stejně důležité je setkávání se zástupci z řad podnikatelů i města, navazování kontaktů a spolupráce, vzájemné poznávání své činnosti. Děkujeme všem, kdo přispěli na projekt oblastní charity, a děkujeme za organizaci této prospěšné akce. Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, Charitativní koncert pro nedonošené děti se konal ve středu v tělocvičně školy. S nápadem přišly žákyně třídy s paní učitelkou Čečetkovou. Od ledna si žákyně připravovaly program, secvičovaly s žáky z prvního stupně. I když se vyskytly drobnější chybičky, koncert můžeme považovat za velmi úspěšný. Celková částka vybraná ze vstupného a velikonoční prodejní výstavy činila Kč Kč bude předáno na projekt Nedoklubka Mámy pro mámy na nákup tkaniny, ze které budou ušity pokrývky pro nedonošené děti. Do nadačního fondu školy bude předáno Kč. Poděkování patří všem vystupujícím žákům, divákům a především paní učitelce Čečetkové za věnovaný čas dětem a panu Pavlasovi za zajištění ozvučení. Tak úspěšnou akci snad zase někdy zopakujeme. Pavla Skácelíková 9

10 10 LETOHRADSKÝ Zpravodaj Mámy pro mámy Poděkování - paní Marii Hauptové z letohradské galanterie, která nám darovala vlnu a fleece pro miminka asi za Kč a vyjednala nám výrazné slevy na nákup fleecu z peněz získaných charitativním koncertem a velikonoční výstavou, - panu Karlu Pavlasovi z Letohradu za nazvučení charitativního koncertu za nepříznivých okolností (velmi pozdní dodání klíčového hudebního nástroje) odvedl pro nás maximální možnou práci, - paní Kateřině Čammrové z Letohradu za dekorativní kraslice, - paní Renatě Šedové z Letohradu za háčkované motýlky, - paní Petře Kopecké z České Rybné za výplň a plastová očička, - paní Jarmile Hatkové z Letohradu za látky a další materiál na šití výrobků. Mgr. Eva Čečetková Technikům se v Letohradě daří Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s., je nestátní nezisková asociace dětí, mládeže a dospělých, jejímž cílem je vytváření a rozvíjení zájmu o vědu a techniku v České republice. Jakub Peřina Je pořadatelem řady soutěží a spolu s Pardubickým krajem pořádá i Festival vědy a techniky pro děti a mládež nejen pro tento kraj. Letos se konal už VII. ročník této zajímavé a přínosné soutěže. Žáci naší školy se jí úspěšně účastní již třetí rok. Žádný úspěch však nepřichází sám od sebe. Na soutěžních projektech se začíná pracovat krátce po zahájení školního roku, ve volném čase a z vlastního zájmu. Zájem objevovat, pracovat a vytrvat je předpokladem dobrého výsledku, ale i cennou devizou do příštích let. Rozvíjet a podporovat tyto předpoklady se na naší škole snažíme i soutěžením. Že dělat něco navíc se vyplatí, si i letos okusili chlapci z deváté třídy. Jakub Peřina s projektem Využití odpadního tepla domácnosti a Adam Vojtíšek s projektem Využití kinetické energie větru u výškových staveb patřili mezi Adam Vojtíšek ty soutěžící, kteří za své výkony byli odměněni týdenním studijním pobytem ve Francii. Kromě toho oba chlapci získali zvláštní ceny od společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk a o jejich práce projevila zájem i Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze. Blahopřejeme, máme z vás radost a přejeme šťastnou cestu! Mgr. Jiří Hovorka Dělají nám radost V jarních měsících probíhají již tradičně okresní a oblastní kola znalostních olympiád. Snažíme se do nich zapojit talentované žáky a v minulých letech jsme dosahovali slušných výsledků. V letošním roce nám však výsledky našich žáků vyrazily dech. V okresních kolech obsadili přední místa a úspěšní byli i v oblastních kolech. Jakub Peřina obsadil druhé místo v okresním kole dějepisné olympiády a v oblastním kole získal krásné páté místo. Ještě více se Jakubovi dařilo v zeměpisné olympiádě, kde v okresním i oblastním kole skončil druhý. V současné době čeká, jestli mu přijde pozvánka na celostátní kolo. V okresním kole zabodovala i Hanka Šenkýřová. V matematické olympiádě nás velmi dobře reprezentovali Lukáš Uchytil a Eva Lipenská. Lukáš postoupil do oblastního kola, zde se stal úspěšným řešitelem a obsadil 14. místo. Škoda, že se mu nepodařilo lépe zdůvodnit svá řešení, což ho stálo lepší umístění. V dubnu se konalo i okresní kolo biologické olympiády. Zde naši žáci Jakub Peřina a Hanka Šenkýřová (8. třída) ovládli celou soutěž a skončili na prvním a druhém místě. Oba čeká v květnu oblastní kolo, a tak jim přejeme mnoho úspěchů. Jsme rádi, že se k deváťákům a osmákům přidávají i mladší spolužáci. Dokázala to Bára Hofmanová ze 7. třídy, která skončila na šestém místě v okresním kole olympiády z anglického jazyka. Zatím posledním velkým úspěchem byla opět matematická olympiáda, tentokrát 6. a 7. ročníků, kde na úžasném 4. místě skončil Max Hejl. Ten byl zároveň nejlepším řešitelem v kategorii základních škol. Poděkování za přípravu žáků patří samozřejmě i jejím vyučujícím, kteří se snaží probouzet u dětí zájem o svůj předmět a dělat něco navíc. ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA Telegraf ZŠ U Dvora se pro první stupeň konal Den naruby a pro druhý stupeň Modrý den v 8.45 šel první stupeň na filmovou a muzikálovou hudbu, v si poslechly 6. a 7. třídy světový pop a 8. a 9. třídy se mohly těšit v na Jaroslava Ježka. Tentýž den jeli učitelé společně s učiteli ZŠ Komenského do Litomyšle slavit Den učitelů a ráno v 7.15 přišli zástupci tříd na parlament ve se uskutečnilo setkání bývalých pracovníků v Novém dvoře si 4. třídy povídaly o teorii dopravní výchovy si 4. a 5. třídy vyslechly zdravovědu dopravní výchovy byla připravena od beseda pro rodiče s názvem Skrytá nebezpečí internetu. Tentýž den a další den si učitelé vyhradili od do volný čas na informační odpoledne si 5. třídy také povídaly o teorii dopravní výchovy. 17. a si všichni užili velikonoční prázdniny. 23. a jely 4. třídy na dopravní hřiště do Lanškrouna zhlédl celý druhý stupeň a 5. třídy zeměpisnou besedu, která se nazývá Afrika jiný svět. Kristýna Švecová a Andrea Smejkalová, 8.B Multikulturní výchova Každým čtvrtým rokem se koná na naší škole projekt Multikulturní výchova. Celý projekt je zaměřen na to, abychom se dozvěděli něco nového o národnostech ze světa a o jejich kultuře. Po čtyřech letech se projekt konal ve čtvrtek Tentokrát jsme měli na programu Vietnam a Mongolsko. Z Vietnamu se na nás přijel podívat strašně příjemný pán, za Mongolsko krásná mladá Mongolka. Celý 2. stupeň se rozdělil na dvě skupiny. Jedna skupina si poslechla přednášku o Vietnamu a druhá zase o Mongolsku. Obě besedy byly doplněny fotografiemi a videy. Po skončení přednášek jsme se odebrali do tříd a z informací, které jsme během dvouhodinové besedy pochytili, jsme museli vypracovat materiály, z kterých by druhá skupina pochopila, jak to v daném státě vypadá, jaké mají náboženství, jídlo, měnu, zvyky, svátky, školu atd. Děti z 1. stupně si doma vyhledaly základní informace a ve škole si o tom povídaly, promítaly si fotografie na interaktivní tabuli a říkaly si zajímavosti. Myslím, že se projekt povedl. Bylo to zajímavé, poučné a vtipné. Tak zase za čtyři roky s jiným tématem nashledanou. Lucie Zamazalová, 8.B Koncert Jaroslava Ježka Ve čtvrtek se na naší škole konal malý hudební festival. Přijeli k nám do školy tři muzikanti, kteří pro 1., 2. a 3. třídy zpívali písničky z muzikálů, 4., 5. a 6. třídy si poslechly písně hudebních kapel z dnešních dob a 7., 8. a 9. třídy vpluly do historie hudby Jaroslava Ježka. Na úvod nás uvítali písní Nebe na zemi. Stručně nám řekli Ježkův životopis a pak nás informovali o jeho kariéře v zahraničí. Hudba v jejich podání se nám velmi líbila, ale dá se říct, že jsme od toho čekali více. Uspokojující bylo, že jsme přišli o jednu vyučující hodinu Nakonec se s námi rozloučili písní Život je jen náhoda. Tuto píseň jsme si s nimi mohli zazpívat a hudebně nás to naladilo. Hedvika Syková, 8.B MEZINÁRODNÍ GEODETICKÝ PĚTIBOJ SE VYDAŘIL Průmyslová střední škola Letohrad uspořádala o víkendu dubna soutěž pro budoucí geodety. Studenti ze sedmnácti středních škol s geodetickým zaměřením z Čech (6 škol), Slovenska (6 škol) a Maďarska (5 škol) se přijeli do Letohradu utkat ve svých znalostech, dovednostech i fyzické kondici. Letošní 9. ročník Mezinárodního geodetického pětiboje se konal v České republice poprvé. Předchozích osm ročníků této mezinárodní soutěže probíhalo na území jižního Slovenska na Střední průmyslové škole stavební Oskara Winklera v Lučenci. V sobotu 12. dubna vyrazilo na téměř třináctikilometrovou trať v okolí Letohradu 31 smíšených tříčlenných družstev. Cestou je čekalo plnění praktických geodetických úkolů. Na jednotlivých stanovištích účastníci řešili úlohy, jako je zjištění nepřístupné vzdálenosti, určení výměry nepravidelné plochy, měření nivelačního převýšení, urovnání teodolitu a trigonometrické určení výšky bodu. Těchto pět stanovišť po trase bylo obsazeno z důvodu objektivity rozhodčími (pe-

11 LETOHRADSKÝ Zpravodaj dagogy) ze zúčastněných škol. Po trase se soutěžící navigovali za pomoci GPS přístroje, seznamu souřadnic v systému WGS-84 a sady map. O výsledném umístění rozhodoval nejen čas v cíli, ale také přesnost a rychlost plnění jednotlivých úkolů. Jejich nepřesné změření či výpočet vždy znamenal připsání trestných minut. Místo konání: Start Letohrad-Kunčice, cíl Lanšperk Naši školu reprezentovala hned tři družstva vybraných žáků z ročníku oboru Geodézie a katastr nemovitostí. Za Českou republiku se soutěžního klání zúčastnila již po několikáté družstva SPŠ Brno, SPŠ Duchcov, SPŠ Opava, SPŠ Ostrava a SPŠ zeměměřická Praha. Blahopřejeme našim závodníkům. Družstvo B Průmyslové střední školy Letohrad skončilo jen těsně pod stupni vítězů, obsadilo 4. místo jak v 1. kategorii (orientační běh + geodetický pětiboj), tak v 2. kategorii (pouze geodetický pětiboj). Složení týmu: L. Fogl, S. Kulich, E. Beranová. Ani další naše družstva se neztratila a z celkového počtu 31 týmů skončila na krásném 6. a 9. místě v 1. kategorii a na 10. a 15. místě ve 2. kategorii. Složení týmů: A M. Pejchal, J. Nosek, D. Brunclíková, C M. Jirásek, J. Benda, S. Pochylová. Soutěž se konala pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové. Slavnostně zahájena byla v rámci pátečního setkání s olympioniky. Hned čtyři z nich, biatlonisté Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Michal Krčmář a Lukáš Kristejn jsou absolventy naší letohradské průmyslovky. Na závěr bych rád poděkoval Pardubickému kraji, Městu Letohrad a dalším sponzorům za finanční podporu a věcné ceny pro výherce. Tato Vítězové 1. kategorie (foto: PSŠ) prestižní akce motivuje žáky v jejich dalším studiu a umožňuje výměnu zkušeností nejen jim, ale zejména pedagogům. Ing. Jiří Štěpánek, Průmyslová střední škola Letohrad Duben (a ještě také 30. březen) na Letohradském soukromém gymnáziu ve zkratce aneb Co všechno jsme stihli do uzávěrky Toto datum prostě nešlo vypustit. Ohromnou radost nám všem totiž udělala zpráva Vaška Kotyzy, studenta septimy, který byl jako jeden ze tří českých studentů vyslán do čínského Pekingu na mezinárodní finále soutěže mladých vědců The Beijing Youth Creation Competition. Ostatně, čtěte s námi: Dobré ráno do České republiky. Všichni tři účastníci z České republiky vyhráli své kategorie, máme zlato a jsme považováni za nej zahraniční delegaci!!! Podrobnosti napíšu, je jich mnoho, ale je to tam!! A teď INTEL! LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM Studenti sekundy LSG zabodovali v soutěži v anglické recitaci s názvem O bílého havrana Edgara Allana Poea. Sólistka Eva Švecová i recitační skupina ve složení Matyáš Urban, Vítek Šrámek, Adam Šimák a Štěpán Bednář přivezli z Pardubic stříbro! Congratulations! Učitelé na pozvání senátora Ing. Petra Šilara zavítali do Senátu PČR. Poté v Dejvickém divadle zhlédli představení Brian o posledních dnech Briana Jonese, člena legendárních Rolling Stones. To vše jako dárek ke Dni učitelů. VZNIKÁ NOVÁ LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA (KLUB) V LETOHRADĚ Studenti vyšších ročníků besedovali s doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D., pracovníkem Historického ústavu Akademie věd ČR. Zmíněna byla mj. problematika vztahů Československa a Vatikánu, došlo i na aktuální restituce církevního majetku či očekávanou kanonizaci papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII. Květen na LSG pak bude mimo jiné ve znamení tradiční studentské májové veselice s netradičním názvem Selájam. Přijďte si 7. května po práci či škole na letohradské náměstí společně se studenty i kantory Letohradského soukromého gymnázia zajamovat! Těšíme se na vás. Chodíte rádi do přírody a chcete, aby vaše dítě trávilo většinu času venku? Přejete si, aby se vaše dítě rozvíjelo komplexně, přirozeně a učilo se samostatnosti? Máme pro vás řešení. Během minulého léta se zrodila myšlenka založit pro naše děti lesní klub Strom života, inspirovaný principy lesních mateřských škol (dále jen LMŠ). Pomalu se blížíme k reálnému spuštění našeho projektu a tímto článkem bychom vám chtěli alespoň z části naši vizi přiblížit. Těší nás, že lesní klub Strom života zastřešilo Letohradské soukromé gymnázium. Hlavní motivací k založení lesního klubu je naše přesvědčení, že příroda je moudrá učitelka, kde děti ve věku 2 7 let naleznou vše, co právě potřebují. Pedagogové v roli průvodců pomáhají dětem pochopit zákonitosti přírody, která nabízí kaž- dým dnem nevyčerpatelné množství podnětů pro různorodou činnost. Program přirozeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem. Les a louky nahrazují zdi budov. Kamínky, klacíky, kůra a kaštany pak klasické hračky. Bezprostřední zkušeností se děti učí vzájemné spolupráci, nabývají potřebných znalostí a dovedností jsou kreativní, učí se vnímání v souvislostech a na psychické úrovni se buduje větší sebejistota. Dokonce i výzkumy prokázaly, že děti z LMŠ jsou více odolné proti běžným nemocem. Lesní klub bude jako zázemí využívat prostory zahradního domku v letohradském parku, který nám díky podpoře města bude k dispozici od června. Zahájení provozu plánujeme od července Budeme se snažit nabídnout program, který vyjde vstříc všem potřebám dětí i rodičů. Ideální je skupina maximálně 15 dětí na dva pedagogy asistenty. Máme v plánu otevřít tři typy programů: celodenní program od 8.00 do hod., dopolední program od 8.00 do hod. (oběd zajistíme, více informací se dozvíte na plánované informativní schůzce), odpolední program od do hod. Děti budou mít možnost se scházet už od 7 hod. ráno. Rádi bychom vyhověli individuálním potřebám. V odpoledním programu plánujeme zařazení kroužků (např. dramaťáček, výtvarníček, malý badatel, matematika hravě apod.). Jak by mohl vypadat den v lesním klubu? Děti se ráno shromáždí u zázemí školky, absolvují ranní kruh, tedy pozdravení a seznámení se s denním programem, pak budou vyrážet do okolí. V kaž- 11

12 12 LETOHRADSKÝ Zpravodaj dodenním programu je kladen důraz na výtvarné a pracovní činnosti z různých přírodních materiálů, dramatizace příběhů, zpěv a tanec. Budeme se radovat z volného pohybu (občas i v blátě) a zaměříme se na partnerský a individuální přístup k dětem a aktivní spolupráci s rodiči. Plánujeme do režimu dne zahrnout i výuku angličtiny přirozenou formou (např. pohybové hry, poznávání přírody, počasí v angličtině apod.). Program je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval zážitky, vědomosti a dovednosti ze všech oblastí předškolního vzdělávání. Kde se dozvíte více informací? První informativní schůzku pro zájemce plánujeme uskutečnit v hod. v budově Letohradského soukromého gymnázia. Rodiče zájemci se zde dozví všechny praktické podrobnosti týkající se chodu klubu a budou zodpovězeny veškeré dotazy ohledně fungování, pedagogické koncepce, organizace, smlouvy s rodiči atd. LETOHRAD OPĚT ŽIL BIATLONEM Biatlonové království zase žilo svým milovaným sportem! Olympijské medaile, stovky fanoušků, lasagne pro hvězdu Takhle vypadala tečka za úspěšnou biatlonovou sezónou v Letohradu. Velké páteční show na náměstí se účastnili Klára Moravcová, Lea Johanidesová, Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Lukáš Kristejn, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec, který si na krk pověsil všechny tři medaile z olympiády v Soči. Za odměnu dostal pekáč s italskou laskominou od místního kuchaře. Když čert se, tak na velkou hromadu, už s úsměvem hodnotil sezónu Šlesingr, jenž měl v olympijském ročníku neuvěřitelný pech na zranění. Jsem starej, ale nemám jinou možnost, než vydržet další čtyři roky do příštích her, slíbil jednatřicetiletý rodák z Letohradu. Biatlonisté si pak díky místním recesistům vyzkoušeli netradiční běh, i když spíš chůzi, na lyžích po asfaltu a střelbu tenisákem na živý terč. Výsledek? Čtyři chyby na střelnici. Asi podvod, ale co, stane se, culil se Moravec. Tenhle mejdan se povedl (převzato z Orlického deníku) HOKEJBALISTŮM V KVĚTNU VRCHOLÍ SEZÓNA Letohradští hokejbalisté mají za sebou dva měsíce jarní sezóny a právě v květnu čeká většinu týmů vrchol sezóny. Asi nejlépe v klubu jsou na tom zatím letohradští mladší žáci, kteří mají už nyní (v době uzávěrky dvě kola před koncem regionální soutěže) titul mistra regionu takřka jistý. O pouťovém víkendu pak mladší žáky čeká výlet na východ do Ostravy anebo Karviné (záleží, kam budou nalosováni) na republikové finále v kategorii mladších žáků. A tým mužů současně hraje play-out FORD Credit extraligy mužů, ve kterém bojuje o jediné vyhnout se baráži a případnému pádu z extraligy. Oproti tomu mladší dorostenci dohrávají sezónu ve východočeské skupině o umístění, kde si zcela jistě zahrají play-off a budou bojovat o to, aby hráli co nejdéle a dopadli v konečném pořadí co nejvýše. B tým stále pokračuje v regionální druhé lize, kde bude bojovat díky prodloužené sezóně až do Další akce na propagaci lesního klubu bude probíhat v rámci letohradské poutě, která se koná Plánujeme už v zázemí našeho lesního klubu realizovat tvořivé dílničky pro děti každého věku a současně budeme prezentovat projekt veřejnosti. Pokud vás projekt zaujal a chtěli byste dostávat více informací, napište nám. V posledních týdnech mapujeme předběžný zájem formou dotazníků. Přihlašovací formuláře na prázdninový provoz budou spuštěny od května. Vše najdete na stránkách Letohradského soukromého gymnázia (www.lsg.cz ) v sekci lesní klub Strom života. Hledáme dobrovolníky, kteří se budou také ochotni aktivně zapojit do přípravy a realizace projektu (první možnost bude výpomoc na prezentační akci na Kopečkové pouti). Nakonec děkujeme všem donátorům, kteří nás podpořili na Burze filantropie v Letohradě. Zejména Městu Letohrad, Pardubickému kraji, Antikoru SPORT konce letošního roku. V květnu čeká další turnaj také na nejmenší hokejbalisty v kategorii přípravek a jejich sezóna vyvrcholí v červnu mistrovstvím republiky, letos konaném v Děčíně a Ústí nad Labem. Ženy se v květnu zúčastní turnaje v České Třebové. V dubnu jsme na našem hřišti uspořádali tradiční Hokejbal proti drogám, který letos napsal svou dvanáctou kapitolu. Na něm se velmi dobře prezentovaly všechny letohradské školy ZŠ Komenského se zúčastnila všech kategorií od 1. do 9. třídy, ZŠ U Dvora si zahrála v kategoriích třídy a třídy. V kategoriích třídy a střední školy se pak zúčastnilo i Letohradské soukromé gymnázium a postupem do krajského kola v Chrudimi se v kategorii středních škol může chlubit Průmyslová střední škola Letohrad. Souhrnný článek naleznete na webu Letohradu, kde pak jsou i kompletní výsledky a odkazy na fotogalerie. A na závěr ještě jednu důležitou informaci, jako klub se zúčastníme v sobotu 24. května 2014 Dne Letohradu v partnerské Niemcze. Letohradští hokejbalisté se budou prezentovat na výstavě o Letohradu. A co ještě můžeme nabídnout? Na náměstí v Niemcze postavíme přenosné hokejbalové hřiště a odehrajeme přátelská utkání s žáky místní základní školy. Na závěr pak proběhne VIP utkání mezi představiteli obou partnerských měst. Chlubit se můžeme tím, že budeme první hokejbalový klub v České republice, který propaguje náš skvělý sport za hranicemi. ZPRÁVY Z ČINNOSTI ODDÍLU KARATE KCK TEAM PŘI TJ SPARTAK LETOHRAD Soutěž pro děti Letohradský jelínek pořádal letohradský oddíl karate soutěž karate pro nejmenší borce. Na dotazy, proč zrovna v Jablonném nad Orlicí? Je to jednoduché, je to v okolí nejbližší hala vyhovující svojí velikostí pořádání takovýchto soutěží. Celkem se soutěže zúčastnilo 172 závodníků ze 17 klubů ČR. Náš oddíl postavil neuvěřitelných 51 závodníků, to, že patřili v karatistickém rybníku mezi štiky, o tom hovoří i jejich výsledky. Svěřenci Květy Krátké, Josefa Fogla, Anny Markové a Pavla Letohrad, Golempressu, BBcomu s.r.o., M&K partners. Jejich finanční pomoc použijeme na vybavení lesního klubu. Pan Hradecký slíbil, že nám pomůže vybavit dílničku pro děti. Pokud chcete pomoci i vy a máte přebytečné věci, které by se nám mohly hodit, budeme za ně vděční, případně si je i odvezeme. Zejména se jedná o výtvarné a pracovní potřeby (např. po odrostlých dětech), látky či nábytek a vše co by mohlo být použito při vybavování lesního klubu nebo při tvorbě programů pro děti. Předem moc děkujeme a případně se těšíme na spolupráci. Lesní klub Strom života kontaktní osoba: Veronika Peteráčová, tel , Zřizovatel: Letohradské soukromé gymnázium, Tým lesního klubu Strom života (Veronika Peteráčová, Emilie Hubálková) Krátkého byli opravdu skvělí, a i když všichni na stupeň vítězů nedosáhli, bojovali statečně. Na začátek akce přijel letohradské karatisty podpořit starosta Petr Fiala. Akci podpořily Pardubický kraj a Město Letohrad. Sponzoři přispěli malým karatistům věcnými dary na pěkné ceny. V absolutním pořadí klubů si naši borci s náskokem zajistili 1. místo před SK Trutnov a Karate Jeseník. KUMITE: 1. místa: žáci 7 9 let -32 kg: Marek František; žákyně 7 9 BRH: Celarová Nela; žáci let -35 kg: Dušek Bohuslav; žákyně let BRH: Vosková Valérie; dorostenky let -58 kg: Výprachtická Anita; +58 kg: Mačátová Sabina; kumite team žáci: 1. KCK Team (Radim Patkolo, Jan Marek, Marek Náhlík) 2. místa: žákyně let BRH: Krátká Marie; žákyně let -35 kg: Krátká Adéla; žákyně let +35 kg: Drymlová Jana; dorostenci let -60 kg: Doskočil Otto; dorostenky let -58 kg: Odehnalová Klára 3. místa: žáci 7 9 let -27 kg: Hrdina Aleš; žáci 7 9 let +32 kg: Beneš David a Müller Jakub; žáci let +35 kg: Náhlík Marek a Čihák Marek; žáci let -39 kg: Patkolo Radim; žáci let +60 kg: 3. Hůlka Václav; žákyně let +35 kg: Jantačová Žaneta a Vrbová Eliška; dorostenky let Vacková Dominika; kumite team dorostenci: KCK Team Letohrad (Jan Stránský, Otto Doskočil, Dan Jirásek) KATA: 1. místa: žáci 7 9 let: Pulc Ondřej; žáci let: Patkolo Radim; žákyně let open: Jantačová Žaneta; žákyně let kyu: Dušková Petra; dorostenky let open: Odehnalová Klára; 2. místa: žáci 7 9 let: Beneš David; žáci let: Dušek Bohuslav; žákyně 7 9 let: Celarová Nela; žákyně let open: Krátká Adéla, žákyně let open: Vosková Valérie; dorostenky let open: Vacková Dominika 3. místa: žáci let: Náhlík Marek; žáci let: Suchomel Tomáš; žákyně let open: Drymlová Jana; žákyně let kyu: Marková Michaela; dorostenky let: Mačátová Sabina a Výprachtická Anita 1. místo v kata team: KCK Team Letohrad žákyně ve složení Ž. Jantačová, J. Drymlová, A. Krátká 2. místo vybojovali borci KCK Team Letohrad žáci ve složení R. Patkolo, J. Marek, D. Haltmar

13 LETOHRADSKÝ Zpravodaj Nikola Krátká čerstvá mistryně ČR vybojovala Nikola Krátká (na fotografii na nejvyšším stupni vítězů) v Ústí nad Labem titul mistryně republiky v kategorii kumite ženy do 55 kg. Ve finále proti obhájkyni titulu z let 2012 a 2013 doslova smetla svoji soupeřku a vítězstvím 5:0 rozhodla o titulu pro rok Jak si naši závodníci vedli na soutěži pro děti ve Vamberku, vám přiblížíme v příštím zpravodaji. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI PARDUBICKÉHO KRAJE VYHLÁŠENI Anketu o nejúspěšnějšího sportovce Pardubického kraje za rok 2013 vyhrál pardubický kanoista na divoké vodě Ondřej Rolenc před orientační běžkyní Veronikou Krčálovou. Cenu mu v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí předal krajský radní pro sport a volnočasové aktivity René Živný. Nejlepším kolektivem byli vyhlášeni futsalisté z Chrudimi. Ocenění se dostalo i veteránům, mládežnickým kategoriím, handicapovaným sportovcům, funkcionářům a trenérům. Bylo to milé setkání s těmi, kteří mají za sebou úspěšný rok a hlavně velkou spoustu tréninkové práce. Rád bych poděkoval zejména trenérům mládeže, kteří v našem kraji odvádějí výbornou práci a díky kterým pak můžeme sklízet medaile i v kategorii dospělých, řekl René Živný, který zná aktivní trenérskou práci ze své vlastní zkušenosti z bikrosu. Za mimořádný výkon v roce 2013 byl oceněn dorostenecký fotbalový tým FK Pardubice pod vedením trenérů Jiřího Kovárníka a Jiřího Kaciána. Tento tým dokázal vyhrát celorepublikovou soutěž v konkurenci 42 družstev z celé České republiky. JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ Členky společenské komise: hostitelky jarního setkání i manekýnky Společenská komise letos nabídla letohradským seniorům jarní setkání, jaké nepamatují. V komponovaném programu s módní přehlídkou, kouzlením a hudbou se mimo jiné představily členky komise nejen jako pozorné hostitelky. Vyzkoušely si na vlastní kůži, co obnáší role manekýnky. Samozřejmě se všem do předvádění šatů a módních doplňků moc nechtělo, ale nakonec zvítězila v každé z nás zvědavost, jaké je to být modelkou. Cením si svých kolegyň, že zaplašily obavy, oblékly si modely Jany Zamazalové a postavily se na molo. Ohlasy diváků jsou důkazem toho, že program je pobavil, inspiroval a potěšil, nechává nahlédnout do zákulisí příprav předsedkyně společenské komise Hana Kotlářová. Díky skvělému publiku jsme všichni prožili krásné sobotní odpoledne. Výsledky ankety ocenění z Letohradu Mládež (bez pořadí) Vávrová Petra (roč. 1997, TJ Spartak OEZ Letohrad karate) 2. místo na MS v Itálii, karate kumite, dorostenky do 59 kg; 3. místo na MS v Itálii, karate kata, dorostenky do 59 kg; mistryně ČR dorostu a juniorů Hošek Ondřej (roč. 1995, KB Letohrad biatlon) 1. místo v žebříčku ČP biatlonu; 2x 1. místo na MČR v biatlonu; 1. místo ve Středoevropském poháru; 14. místo na MS dorostu; člen reprezentačního družstva ČR juniorů DALŠÍ ZPRÁVY Trenér Málek Michael (roč. 1976, KB Letohrad biatlon) vedoucí trenér Sportovního centra mládeže a dorostu Letohrad; podílel se na přípravě mnoha dorosteneckých reprezentantů, např. Lukáše Kristejna, Michala Krčmáře (v současnosti reprezentanti ČR) Kolektivy mládežnické (bez pořadí) Dorost KB Letohrad biatlon 1. místo v Českém poháru soutěže družstev dorostu (čerpáno z Jménem občanského sdružení Nedoklubko (blog Mámy pro mámy), které pomáhá rodinám s předčasně narozenými dětmi, děkuji paní Mgr. Evě Čečetkové za uspořádání charitativního koncertu v ZŠ Komenského v Letohradě, dále všem zúčastněným žákům a paní ředitelce Mgr. Pavle Skácelíkové. Velká část výtěžku (8.000 Kč) z tohoto koncertu byla věnována na zakoupení látek na výrobu deček a polohovátek, které budou věnovány nemocnicím s oddělením pro nedonošené děti. Petra Klohnová, koordinátorka Nedoklubka pro pardubickou nemocnici 13

14 14 LETOHRADSKÝ Zpravodaj Ve dnech 17. a se koná tradiční Kopečková pouť v Letohradě. Z provozních a bezpečnostních důvodů budou učiněny následující změny v silniční a pravidelné autobusové dopravě. SILNIČNÍ DOPRAVA Od pátku (asi od hod.) do neděle (asi do hod.) bude uzavřen střed města a silniční doprava odkloněna po objízdných trasách. Ve směru do/z Ústí n. O. přes Orlici, Kunčice a Dolní Kunčice na II/360 a opačně. Upozorňujeme na silnější provoz (především BUS) na této objízdné trase vzhledem k výluce na železniční trati 024. Dbejte opatrnosti. Ve směru do/ze Žamberka po II/360 do Šedivce a dále po I/11 a opačně. Objízdné trasy pro místní frekvenci jako obvykle. Ulice Tyršova a Družstevní budou pouze jednosměrné přibližně od 8 do 23 hod. v sobotu a od 8 do 19 hod. v neděli (jízda proti směru hodinových ručiček). Pozor při výjezdu z odstavného parkoviště ve směru od Penzionu Forche v Tyršově ulici. Nutno zachovat správný směr jízdy. PRAVIDELNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Od úterý do pátku včetně nebudou školní spoje linka , spoj 5 ( hod.) a linka , spoj 8 (příj hod.) zajíždět na náměstí, ale svou jízdu ukončí na náhradní zastávce Letohrad, koupaliště. Totéž pak linka , spoj 11 (odj hod.), který od 13. do Sedmá Noc s Andersenem v letohradské knihovně Pohádkové noci v letohradské knihovně se účastnilo 27 malých nocležníků ve věku od sedmi do dvanácti let. Tentokrát jsme se hned na úvod posilnili pizzou a poté jsme se přesunuli do hudebního sálu, kde si pro nás dramatický obor Základní umělecké školy Letohrad nacvičil dvě pohádky Hanse Christiana Andersena mladší děti Princeznu na hrášku a starší děti Křesadlo. Obě pohádky byly vtipné a měly velký úspěch. Dalším programem byly hry. Děti se rozdělily do dvou skupin a musely prokázat zručnost, nápaditost a chytrost při přenášení papírků pomocí brčka, sestavování slov, krájení a pojídání banánů v palčácích, vytváření pavoučích sítí a tanci na neustále se zmenšujícím prostoru. Ale to už hodina pokročila. Děti se převlékly do nočních úborů, vyčistily si zuby a pohádková babička, paní Hlaváčková, začala číst. Pro společnou četbu byla v letošním roce vybrána kniha spisovatele VHRSTI O Vendulce a drakovi a potom jsme četli příběhy z knihy Aleny Kastnerové O líné babičce. Zásluhou pohádek všechny děti usnuly a snily své sny až do rána Výstava Jak ten čas letí jesle v Letohradu Malý encyklopedický slovník z roku 1972 uvádí, že jesle jsou zdravotně výchovné zařízení pro děti od 3 měsíců do 3 let, zřízené ONV, závodem nebo JZD. Jsou buď denní, týdenní nebo s nepřetržitým provozem. A co Wikipedie? Dětské jesle či pouze jesle je druh instituce, která má za cíl opatrovat a starat se o malé děti, a tím umožnit DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI KOPEČKOVÉ POUTI Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY odjede taktéž z náhr. zast. Letohrad, koupaliště. POZOR! Tento spoj v pátek pojede mimořádně z Letohradu, autobus. nádr. S uzavírkou náměstí v pátek ve hod. dojde i ke zrušení autobusových zastávek Letohrad, PSŠ, a Letohrad, náměstí v obou směrech (linky , , ). Za tyto zrušené zastávky bude od pátku od 12 hod. sloužit ve směru od Žamberka (Ústí n. O., Písečné) náhradní zastávka Letohrad, koupaliště, která je určena pouze pro výstup frekvence (nástup možný však v neděli u linky , spoj 6, směr Brno). Ve směru do Žamberka, Písečné (Ústí n. O.) budou k nástupu sloužit pouze zastávky Letohrad, autobusové nádraží a Letohrad, U Dvora (jako náhradní zastávka). Zastávka Letohrad, tělocvična (linky , ) ve/ze směru Dolní Dobrouč (Lanškroun, Ústí n. O.) bude zrušena v pátek od jejich rodičům se věnovat dalším aktivitám, jako je například zaměstnání. Jsou provozovány podobně jako školky převážně v ranních hodinách. Rodič zde na začátku dne dítě zanechá a personál se o něj v době jeho pobytu stará do doby, než si ho rodič opětovně vyzvedne. Toto jsou informace pro mladší návštěvníky výstavy, kteří jesle nepamatují. Iniciátorem výstavy je Jitka Šlesingrová, bývalá ředitelka letohradských jeslí. Přišla s nápadem připravit vzpomínkovou výstavu na dávno zrušenou instituci. Dodala fotografie své i bývalých spolupracovnic a upozornila nás na existenci kronik a alb. Z MŠ Taušlova jsme skutečně přivezli dvě kroniky a tři alba plná fotografií. Veškerý materiál jsme roztřídili a nainstalovali do vitrín a klipů. Nejstarší fotografie pocházejí z roku 1959, nejmladší z roku První kronika mapuje události v jeslích od roku 1973 do roku 1983, druhá kronika pokračuje až do roku Zavzpomínejte tedy na dobu dávno minulou. Na fotografiích možná v některém batoleti poznáte dnes již dospělého souseda, spolupracovnici, známého Výstavu můžete navštívit ve výpůjčních dnech knihovny (pondělí, středa, pátek) ve vestibulu knihovny. Výstava potrvá do 16. května Velmi zajímavá přednáška Dr. Ing. Petra Maříka o nových objevech v boji proti původcům nemocí, která se uskutečnila v dubnu v knihovně, přilákala hodně posluchačů. P.B. (KCL) jede v pátek jede v sobotu 17. a v neděli jede v neděli z Brna (linka ) hod. Od této doby až do neděle (včetně) je nástup a výstup ze spojů linky možný pouze na autobusovém nádraží. Opětovná aktivace zastávky od pondělí u všech spojů. ZVLÁŠTNÍ VEČERNÍ VLAKOVÉ SPOJE pro odvoz pouťové frekvence sobota 17. května: Letohrad Žamberk: odj. Letohrad ve hod. Letohrad Ústí n. O., město: odj. Letohrad ve hod. (NAD) Letohrad Jablonné n. O.: odj. Letohrad ve hod. Ve vlacích i NAD platí jízdné ČD a.s. včetně slev. Případné informace na tel Zpracoval: Petr Buryška Dopravní komise při RM: Jiří Chalupník CHCETE MĚ? Don byl nalezen v Letohradě , kříženec NO, vlkošedý, asi čtyřletý pes, velice přizpůsobivý, poslušný, temperamentní. Kontakt: Psí útulek Žamberk, Orlická kasárna 943, mob (p. Vrkočová), 1. ČESKOPETROVICKÁ KOOLNA závod horských kol pro všechny věkové kategorie , SPORT AREÁL České Petrovice, prezentace závodu od 8.30 hod. Závod pro děti od 10 let a dospělé na 20 km, dětský závod 100 m až 3 km pro děti od 0 15 let (odrážedla + předškolní sladká odměna pro všechny). Občerstvení v prostorách startu a cíle zajištěno, bohatá tombola. Zvýhodněné startovné do na u možnost přihlásit se i v den závodu. Zdravotní zajištění horská služba. Více informací na HOTEL NA ZÁMKU vás srdečně zve: Zámecké hodování Pouťové menu Týden steaků Vážení obyvatelé Letohradu a okolí, dovolujeme si vás upozornit, že od 1. května 2014 Hotel na zámku v Letohradě rozšiřuje své dodávky obědů do domů. Cena oběda se pohybuje okolo 65,- Kč a je v ní zahrnuta doprava i DPH. Každý den je na výběr jedna polévka a dvě hlavní jídla. Jídla se dodávají ve vašich jídlonosičích. [PI]

15 LETOHRADSKÝ Zpravodaj S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet. G. Byron SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Adriana Čadová Dominik Rejsa Klaudie Plívová Eliáš Adamec Angela Ella Cappanni Vážení rodiče, radujeme se s Vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Jubilanti 70 let Alena Vašková, Letohrad Zdeněk Filip, Letohrad Marie Anderlová, Letohrad-Kunčice Josef Tomášek, Letohrad Vladimír Zářecký, Letohrad Josef Černohous, Letohrad 75 let Josef Květenský, Letohrad Ladislav Vencl, Letohrad 80 let Milada Matyášová, Letohrad-Červená Miroslav Vlahák, Letohrad Jan Dostál, Letohrad 81 let Vladimír Švec, Letohrad Božena Marettová, Letohrad Marie Adamcová, Letohrad-Orlice Rudolf Révay, Letohrad Bronislava Poláčková, Letohrad 82 let Jiřina Kodytková, Letohrad Václav Žaba, Letohrad 83 let Marie Čadová, Letohrad 85 let Antonín Novák, Letohrad 86 let Růžena Moravcová, Letohrad-Kunčice Jaroslava Faltusová, Letohrad-Kunčice 88 let Amalie Motyčková, Letohrad-Kunčice 89 let Olga Šťovíčková, Letohrad 92 let Zdena Holubová, Letohrad 93 let Oldřich Burget, Letohrad Marie Hladíková, Letohrad 94 let Ladislav Doleček, Letohrad-Kunčice Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí, které v květnu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Jubilanty a narozené děti uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas. Děkujeme za pochopení. Manželství uzavřeli 4. dubna 2014 Lubomír Hudač, Česká Třebová Soňa Jirásková, Letohrad 12. dubna 2014 Filip Lesák, Letohrad, Orlice Petra Krejsová, Letohrad 19. dubna 2014 Roman Borovička, Letohrad Martina Brůnová, Červená Voda Jaroslav Pešek, Králíky Kateřina Ženková, Česká Třebová Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať trvalé a šťastné. Vzpomínáme Marie Maixnerová, Letohrad, 92 let Marie Švecová, Letohrad-Orlice, 59 let Zdenka Žáčková, Letohrad, 77 let Věra Šendorfová, Letohrad, 86 let Irena Najmanová, Letohrad-Kunčice, 56 let Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Lenka Bednářová, matrikářka VZPOMÍNKY DŮCHODCŮ V této době vzpomíná parta důchodců turistů na začátky jejich putování a pochodování. Tehdy 11. dubna 1989 jsme zahájili naši turistickou aktivitu. První vycházku jsme uskutečnili na Lanšperk. Hned napoprvé se vydařila. Všem účastníkům se velice zalíbila a všichni byli pro její zopakování. Od té doby se každých čtrnáct dní pravidelně scházíme. Někam zajedeme vlakem nebo autobusem a pak dál pokračujeme pěšky do přírody poznávat krásy našeho okolí, ale i vzdálenějších krajin. Vzpomínáme, co jsme kdy a kde viděli a zažili. Těch vycházek už bylo neuvěřitelných víc jak 670 za dlouhých 25 let. Všechny jsou zaznamenány v kronice, kterou vedeme. To jsou tisíce kroků tichou i divokou přírodou, údolími řek a potoků, nebo zase do kopců. Mimo toho jsme ještě byli na 20 týdenních dovolených. Poznali jsme různé hrady, zámky a muzea, kostely či rozhledny a vyhlídky. Krkonoše, Lužické hory, Šumavu, Beskydy, Jeseníky, Český ráj, Orlické hory i Vysočinu. Všude je něco jiného a vždycky nový zážitek. Třebas hrob Miroslava Horníčka nebo Emila Zátopka, nebo čerstvě narozené telátko na pastvině pod Troskami. Za celou dobu turistování nás potkalo jen pár nehod. Jedna prasklá ruka na Štramberské trúbě, jedna další v Popluží za Žamberkem, nebo poraněné koleno na Zlatém chlumu v Jeseníkách. Při tom putování si ovšem musíme trochu odpočinout a občerstvit se v nějaké dobré hospůdce nebo cukrárně. Každý rok na Vánoce a Velikonoce uspořádáme mezi sebou sbírku. Nakoupíme nějaké pamlsky a předáme je jako dárky dětem do Domova pod hradem Žampach. Žijeme v tom, že jsme dobrá parta. Ti starší sice pomalu odpadávají, ale přicházejí zase mladší a zatím se kolektiv udržuje. Však páni doktoři a doktorky říkají: Chodit a chodit. M+Z Dne uplynul rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní Olga Hrdinová. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti s rodinami. Srdečně vás zveme na výstavu PALIČKOVANÁ KRAJKA, která se koná do v Galerii Emilie Paličkové, Voštr a Šustr, U Půjčovny 9, Praha 1. Otevřeno Po Pá hod. Vystavují: Marie Králíková (Letohrad), Miroslava Šustrová a Jana Langová (Krajkářská škola Vamberk) od 9.00 hod. se v Městské knihovně Letohrad uskuteční kurs paličkované krajky. JELEN VYSTŘÍDÁ KANCE V loňském roce ukončil svoji činnost žamberecký pivovar, který dodával oblíbené pivo Žamberecký kanec. Sládek a výrobce tohoto piva, pan Kalous, jako jeden z podílníků firmy KAVENA, založil nový malý pivovar, který již nyní dodává kvalitní jedenáctistupňové pivo. A protože firma KAVE- NA je dvěma třetinami zastoupena letohradskými podnikateli, pivo dostalo název Letohradský jelen. Návštěvníci Kopečkové poutě mohou toto pivo ochutnat opět na řemeslnickém jarmarku v Komenského ulici, kde místo kance bude jelen. v.z. 15

16 16 LETOHRADSKÝ Zpravodaj Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. Když si doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem sami překvapeni. Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotřebič v domácnostech vůbec používá? Co domácnost, to lednice K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu. Aby ale jeho umělé zmrazování fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není tedy divu, že se lednice na tomto principu neujala. První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý. Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě se ledničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech. Hit roku 1893: myčka nádobí Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba 15 % domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku získala v roce 1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá Starosta Petr Fiala a zastupitelé SPL NPL usilovně a aktivně brání občanům, aby mohli kdykoliv sledovat a kontrolovat práci zvolených zástupců. V dnešní hektické době, kdy má málokdo hodně volného času, ale skoro každý internet, je zaznamenávání průběhu zastupitelstev mnoha obcí a měst obvyklé. Činí tak bez problémů a k velké spokojenosti občanů i Liberecký kraj. Přitom Letohrad má dostatek vlastní techniky a má i zaměstnance proškolené a pověřené pořizováním záznamů. Jednou z výmluv bylo, že nevlastní software umožňující zpracování záznamu a jeho pořízení by bylo plýtváním veřejnými prostředky. Kupříkladu ohňostroj nebo náramky jsou jistě důležitější. Vše, co jsme zatím k tomuto tématu od SPL NPL slyšeli, byly výmluvy, výmluvy, výmluvy. A ty pokračují. Rada města nyní schválila žádost o dotaci v řádech milionů korun na nákup počítačového vybavení s nutností dofinancování městem za cca půl miliónu korun. To vše na základě několika obecných řádků o nutnosti nákupu IT vybavení. Bez jakékoliv relevantní analýzy. Můj návrh zařadit do nákupu zmíněný software opět odmítla. Zřejmě proto, aby se pak SPL NPL mohlo opět odvolávat na vysoké náklady zpracování zázna- dáma z Illinois. Paní Cochranová začala detailem držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně držely i v silném proudu, umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na nádobí padala shora. Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily do domácností. Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé objevila v roce (ELEKTROWIN a.s.) TRANSPARENTNOST A OTEVŘENOST JE NEJLEPŠÍ PREVENCÍ KORUPCE A JEDNODUCHÝM, LEVNÝM A OSVĚDČENÝM KONTROLNÍM MECHANISMEM Náš koaliční partner, zastupitel Daniel Kubelka (ODS), se článkem opět vrací k přenosům ze zastupitelstva a zapojuje mediálně oblíbené heslo transparentnost. Že znovu viní starostu, SPL a NPL již nepřekvapí, že proti přenosům hlasovali i všichni 3 zastupitelé KDU-ČSL, opomíjí. K článku věcně: byl ZM projednán návrh zastupitele D. Kubelky pořizovat videopřenosy z jednání. Pro neschvalující usnesení hlasovalo 15 z 20 přítomných zastupitelů (11 z SPL, 1 NPL, 3 KDU-ČSL), 3 se zdrželi (2 SPL, 1 ODS) a 2 byli proti (1 ODS, 1 Nestraníci pro Letohrad). Problematika se na zastupitelstvu projednala a demokraticky bylo hlasováním rozhodnuto. - Nebráníme občanům, aby mohli kontrolovat práci volených zástupců. Jednání zastupitelstva jsou veřejná a konají se od 17 hodin 5krát do roka. Kdo má zájem, zajisté si 2 3 hodiny 5 dnů v roce najde. - Vlastní techniku k přenosům město nemá, pokud autor nemyslí městský kamerový systém, jehož demontáž a zpětnou montáž 5krát ročně VÍTE, KDY VZNIKLY NEJBĚŽNĚJŠÍ SPOTŘEBIČE? Z REDAKČNÍ POŠTY JAK TO OPRAVDU JE si nelze představit. V majetku města není jediná přenosná kamera! Pokud jednou přenosy, tak se stacionární kvalitní technikou. - RM schválila žádost o dotaci na počítače, software, elektronizaci procesů, digitalizaci smluv, kopírku, licenci, rozklikávací rozpočet města atd. za 3,25 mil. Kč se spoluúčastí města 487 tis. Kč. Proto, aby potřebné věci k provozu úřadu, v řádech milionů, nemuselo město platit jen samo. - Neodmítáme se s občany podělit o naši práci v zastupitelstvu. Jako jediní každoročně vydáváme Občasník s informacemi, co se v Letohradě uskutečnilo a co plánujeme. Opět nebyl uveden hlavní důvod, proč SPL a NPL nepodpořilo videopřenosy. Je v závěru přijatého usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje pořizování a vysílání audio a videozáznamů z jednání ZM prostřednictvím internetu z důvodu neefektivního vynaložení prostředků pro realizaci online přenosu oproti stávajícímu zájmu občanů o veřejná zasedání ZM. Na jednání je k dispozici 30 židlí pro veřejnost, obsazeno je v průměru 3 5! mu (i když ani to není pravda). SPL NPL se odmítá podělit s občany o svoji práci v zastupitelstvu města. Možná se obává se, že by tak snadno nešlo zapomínat na vyřčené, nebo se bojí jednání a hlasování, které by kdykoliv bylo dostupné každému občanovi. Svým postojem SPL a NPL odmítají transparentnost, otevřenost, prevenci korupce a jednoduchý veřejný kontrolní mechanismus. Asi mají vážný důvod k tajnostem. Dan Kubelka SPL a NPL opravdu nemají žádný důvod k tajnostem. I proto jsme vč. KDU-ČSL souhlasili, že jediný zůstavší zastupitel člen ODS Daniel Kubelka (nemůžeme za to, že ze 2 zastupitelů za ODS zůstal po odchodu J. Zamazalové z řad ODS sám), může navštěvovat jednání RM k bodům, u jejichž projednání si přeje být. Souhlasili jsme s nadstandardním řešením, přijatým pro pokračování Dohody o spolupráci z roku Za touto odpovědí stojí všech 14 zastupitelů SPL i NPL, kteří po celé volební období chtějí, aby se Letohradu dařilo! A také pro to něco dělají a i nadále budou spolupracovat se všemi, kteří mají zájem o prosperitu města. Každý volí nějakou strategii, nicméně si pokládáme otázku, zda na do značné míry nepravdy jsou lidé v našem městě zvědaví. Petr Fiala, starosta a předseda SPL Jiří Chalupník, 2. místostarosta (NPL) P.S.: Přijďte se 11. června na veřejné zasedání zastupitelstva města sami přesvědčit, jak (ne)transparentně jsou body projednávány.

17 LETOHRADSKÝ Zpravodaj KALENDÁŘ AKCÍ - KVĚTEN 2014 KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD , Dům kultury PRO DĚTI: Den dětského filmu Máte prázdniny, rodiče jsou v práci a vy se nudíte? Přijďte za námi do kina! Promítáme: v hod. Já Padouch 2, ve hod. Šmoulové 2, v hod. Justin: Jak se stát rytířem, v hod. Husiti. Vstupné 20 Kč na každý film, děti do 3 let zdarma v hod., Dům kultury KINO: Trabantem až na konec světa Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali nemožné, když přejeli trabantem Afriku a natočili o tom nezávislý film. Rozhodli se vypravit na ještě náročnější cestu kilometrů napříč Jižní Amerikou až na konec světa. A aby to nebylo moc jednoduché, tentokrát nejeli jen trabantem. 98 minut, přístupný, dokumentární ČR, vstupné 30 Kč PARTNERSTVÍ: Den Letohradu v Niemcze Kulturní program proběhne na náměstí v Niemcze Polsko. Programu se zúčastní letohradské spolky. KINEMATOVLAK PŘIJEDE TAKÉ DO LETOHRADU 54. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně ve spolupráci s Českou televizí a Českými drahami připravil pro děti mateřských škol a prvních stupňů základních škol další ročník projektu Kinematovlak. Jedná se o kino na kolejích, speciálně upravený vagón na projekční sál, který bude společně s galerií na kolejích putovat od po vybraných městech a obcích naší země. Na letohradské nádraží kinematovlak zavítá , promítání začíná v 9.00 hod. Kapacita projekčního vláčku je míst, přičemž tento počet je včetně pedagogického doprovodu. Všechny projekce jsou zdarma. Rezervace míst na vybraná představení na tel Promítání v Letohradě: Krtkova dobrodružství ( ), O víle Amálce ( ), O kocouru Mikešovi ( ), Pojďte pane, budeme si hrát ( ), Krkonošské pohádky ( ), Jája a Pája ( ), LEGO seriál ( ), Bubáci a hastrmani ( ), Povídání o pejskovi a kočičce ( ), Kouzelný svět malé Vlnky ( ), Krtkova dobrodružství ( ), Mach a Šebestová ( ). Přednáška Marka Orko Váchy se koná od hod. v evangelickém kostele v Letohradě. Ženský pěvecký sbor Canzonetta pořádá v sobotu v hodin v evangelickém kostele v Letohradě koncert švýcarského smíšeného pěveckého sboru z města Hinwil, které je partnerským městem Jablonného nad Orlicí v hod., zámecký park DĚTI: Pohádka Kluk z plakátu, buzení strašidel a opékání buřtů Zveme vás ke kašně v parku na pohádku, po které půjdeme společně probudit strašidla ze zimního spánku, pokusíme se najít zatoulaného draka a navštívíme zámeckou expozici. Poté si tradičně opečeme buřty, které si sami přinesete. V případě nepřízně počasí se pohádka přesune na zámek do hudebního sálku ZUŠ. Vstupné 50 Kč, děti do 3 let zdarma. Noc kostelů se uskuteční v kostele sv. Václava v Letohradě. POKRAČUJE: VÝSTAVA: Rotnek v obrazech Výstava v městském muzeu u příležitosti výročí obce Červená (Rotnek), připravilo městské muzeum ve spolupráci s MgA. Jaroslavem Tichým. Výstava potrvá do Otevírací doba: Po Pá , , So Vstupné 20 Kč / 15 Kč / děti do 5 let zdarma. PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2014: VÝSTAVA: Kaskády výtvarného umění, Merkur HUDBA: Mezinárodní hudební festival DIVADLO: Divadlo Járy Cimrmana Lijavec PRO DĚTI: Letohrátky Předprodej vstupenek v informačním centru, tel , www. info.letohrad.eu, / / letohrad.eu / Máte-li zájem o zasílání měsíčního programu KCL, pište na a do předmětu zprávy uveďte PROGRAM KCL ANO. NAHLÉDNUTÍ DO HISTORIE TVRZE ORLICE Přednáška s projekcí úterý v hod., konferenční sál hotelu v areálu tvrze Orlice Prezentace výsledků záchranného archeologického výzkumu na tvrzi Orlice v letech přednáší Mgr. Miroslava Cejpová z Východočeského muzea v Pardubicích, oddělení archeologie. Výsledky stavebně historického průzkumu přednáší Ing. arch. Eliška Racková z Národního památkového ústavu. Vstupné 30 Kč. Bližší informace na tel Pořádá EYWAN s.r.o., Orlice 1. Myslivecké sdružení Na Tiché Orlici Kunčice srdečně zve veřejnost v sobotu 10. května 2014 na mysliveckou chalupu v Kunčicích, kde se budou konat ZVĚŘINOVÉ HODY. Prodej jídel a občerstvení všeho druhu bude zahájen od 11 hodin s možností prodeje přes ulici. Přijďte ochutnat jídla a speciality ze zvěřiny. Těšíme se na vaši návštěvu. 17

18 LETOHRADSKÝ Zpravodaj ZAHRÁDKÁŘSKÝ VÍKEND VE VENCLOVĚ ZAHRADNICTVÍ Český zahrádkářský svaz připravuje na 31. května a 1. června 2014 zahrádkářský víkend ve Venclově zahradnictví. V letošním roce oslaví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Letohrad 70 let od svého založení. Osvěta, vzdělávání a zkušenosti v tomto oboru jsou vždy velmi užitečné. Dnes je sice možnost zakoupit v obchodě vše, co je do kuchyně potřeba, ale kouzlo domácího výpěstku je pro zahrádkáře vlastní, čerstvé a povznášející. Vzhledem k loňské úspěšné akci se zahrádkáři rozhodli i v letošním roce uspořádat další ročník tohoto víkendu. Připravujeme: otevření skleníků pro veřejnost; prodej květin, sadby a dalších rostlin do našich zahrádek; prezentaci uměleckých a řemeslnických předmětů; aranžérská zákoutí; předvedení velkého pomocníka do zahrádky mototůčko s příslušenstvím od firmy BRAVO, které si budete moci vyzkoušet přímo v terénu; burzu výpěstků z našich zahrádek; představení jedlých květů; jak ekologicky na slimáky; jak upéci chleba z kvásku; recept na zahrádku bez dřiny; ploskořez v akci; včeličky a jejich život, nezbytná pomoc v našich zahradách; relaxaci u vody. Dílna pro děti výroba hudebních nástrojů a hraček z přírodních materiálů a možnost lehce zahradničit. Po oba dny každou hodinu zábavný pořad hudební, taneční, včetně módních přehlídek na rostlinná témata. Po celou dobu možnost navštívení zahradnictví a skleníků. Zakoupení sadby, květin a dřevin, včetně odborné konzultace. Občerstvení po oba dny zajištěno. Program na sobotu a neděli a hod. Zahájení přivítání hostů, zapívá Canzonetta hod. Dětská přehlídka Cukrová panenka hod. Dětská přehlídka Květinkové víly hod. Polední houslové notování žáci ZUŠ hod. Tanec a zpěv Studio PHS O řemeslech hod. Tanec a zpěv Studio PHS O ptáčcích v ráji hod. Přehlídka Móda k vodní hladině hod. Přehlídka Japonská inspirace hod. Přehlídka Květinové variace Tělovýchovná jednota SPARTAK Letohrad přijme do pracovního poměru (po výběrovém řízení): správce tělocvičny, tělovýchovných zařízení. Podmínky: středoškolské vzdělání technického směru (popř. vyučení technického směru), znalost práce s PC, trestní bezúhonnost, organizační schopnosti a vztah k tělovýchově, sportu. Po zkušební lhůtě bude správci přidělen služební byt. Nástup do zaměstnání je možný již od , přihlášky včetně strukturovaného životopisu předejte písemně v kanceláři TJ Spartak v dopoledních hodinách nebo na adresu nejdéle do Případné informace na: , Společnost F. V. Heka, Město Letohrad, Kulturní centrum Letohrad a Univerzita Hradec Králové ve spolupráci s Městem Jablonné nad Orlicí, Obcí Horní Čermná, Obcí Dolní Dobrouč, Obcí Lukavice, Obcí Výprachtice, ŘK farností Letohrad a Farním sborem ČCE v Horní Čermné pod záštitou Mgr. Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, a Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, za finanční pomoci Pardubického kraje a Nadace Život umělce jubilejní 25. ročník MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LETOHRAD června 2014 Sobota 7. června 2014, Letohrad mimořádné Kaskády výtvarného umění k výročí festivalu hod. Muzeum na Václavském náměstí hod. Zámek hod. zahradní domek v zámeckém parku hod. Kaple u vodárny hod. Kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku Jednotlivé výstavy budou přístupné do Sobota 7. června 2014 Letohrad, Václavské náměstí hod. příjezd kočáru s F. V. Hekem, předávání cen města, předání ceny Grand prix Romanu Janálovi, slavnostní program, vystoupení hostů hod. začátek koncertu Zahajovací galakoncert k 25. výročí MHF HRADIŠŤAN uměl. ved. Jiří Pavlica na celý program vstup zdarma dárek k výročí festivalu, občerstvení zajištěno Neděle 8. června 2014 v 15 hod. kostel Jablonné nad Orlicí Populární varhanní skladby Felician Rosca (Rumunsko) Vstupné: 50 Kč/30 Kč Pondělí 9. června 2014 ve 20 hod. kostel Lukavice Osobnost J. S. Bacha Felician Rosca (Rumunsko) Vstupné: 50 Kč/30 Kč Čtvrtek 12. června 2014 v 19 hod. Letohrad-Orlice, kostel P. Marie Varhanní bohoslužba Christian-Markus Reiser (SRN) varhany Vstup zdarma Pátek 13. června 2014 v 18 hod. kostel Výprachtice Koncert k roku české hudby Doležalovo kvarteto Vstupné: 60 Kč/40 Kč Pátek 13. června 2014 ve 20 hod. kostel Dolní Dobrouč Koncert k roku české hudby Doležalovo kvarteto Vstupné: 60 Kč/40 Kč Pátek 13. června 2014 ve 22 hod. Letohrad, kostel sv. Václava Nocturno se hrou světel Johannes Skudlik varhany (SRN) Vstupné: 50 Kč/30 Kč Sobota 14. června 2014 ve 20 hod. evang. kostel Horní Čermná Romantická hudba pro varhany Volker Linz (SRN) Vstupné: 50 Kč/30 Kč Neděle 15. června 2014 v hod. Letohrad, amfiteátr tvrze Orlice Slavnostní festivalová bohoslužba Hudební doprovod pěvecký sbor Famila Cantorum Hlavní celebrant: Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký Vstup zdarma Neděle 15. června 2014 v 15 hod. Letohrad, amfiteátr tvrze Orlice Závěrečný galakoncert: A. Vivaldi Čtvero ročních dob Gabriela Demeterová housle, Komorní orchestr Collegium C&M Vstup zdarma dárek k výročí festivalu 18 Závod v běhu LETOHRADSKÁ 5KA startuje u orlovny na Orlici. Hlavní závod a závod dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň vede po asfaltových a polních cestách. Závod mladších žáků a žákyň vede po louce. Součást IS- CAREX poháru 2014 a Orelské běžecké ligy 2014, pořádá Orel Orlice. Informace na

19 SERIÁL LETOHRAD V PROMĚNÁCH ČASU PANSKÝ DŮM Z VYPRÁVĚNÍ MÉHO DĚDY vím, že tam s přáteli chodívali o nedělích za hostinského Vávry hrát biliár. Snad pár faktů, neboť v té budově vystavěné v 16.století vrchností jako šenk vydržela hostinská a ubytovací činnost až do století 20. Hostinští se svými rodinami v Panském domě také bydleli. Od školního roku 1952/53 zde byli ubytováni studenti Střední průmyslové školy železniční, kde byla o rok později i jídelna s kuchyní. Studenti opustili budovu v roce Po několika změnách vlastníka získalo objekt znovu město a na základě vyjádření občanů v anketě rozhodnuto o umístění městského úřadu. místostarosta města Martin Hatka Odbor SPV Letohrad při TJ Spartak Letohrad zve všechny příznivce okolí Letohradu a pohybu v přírodě na pochod LETOHRADSKÝM OKOLÍM - XVI. ročník v sobotu 24. května 2014 Popis tras: 6 km: z náměstí, za pilou k Hedvě, na Kunčice ke kostelu zpět kolem pily do cíle na koupaliště 13 km: z náměstí přes Kopeček, Písečná, Valdštejn, D. Dobrouč, směr Vaňkovka cíl koupaliště 18 km: z náměstí po červené na Kopeček, Pustiny, Písečná dolní (u rybníčka), Šušek, Valdštejn, Dolní Dobrouč centrum, dále po červené směr Vápenky V Ráji Vondrova vrba, cíl koupaliště Propozice pochodu: Prezentace a start: Václavské náměstí průchod v městském úřadu od hod. Značení tras: turistické značky, naše značení, silnice Startovné: děti 15 Kč, dospělí 30 Kč na všechny tratě Cíl: koupaliště Občerstvení: je možné v restauraci na koupališti. ZNOVUOŽIVENÍM BÝVALÉHO ZÁJEZDNÍHO HOSTINCE, TZV. PANSKÉHO DOMU, získalo náměstí novou dominantu a Letohrad novou radnici. Na obnovu historického domu stojícího na rohu Václavského náměstí a Komenského ulice se podařilo městu získat dotaci 45 milionů korun z Evropské unie. Z městského rozpočtu přispěla radnice čtyřmi miliony korun. Součástí celkové revitalizace historického centra, která trvala pouhé dva roky ( ), bylo rozšíření počtu parkovacích pro osobní auta, autobusová doprava byla přemístěna k železničnímu nádraží. fotograf a dokumentarista Miloš Bednář PRVNÍ LETOHRADSKÝ VÍNOKOŠT 2014 V sobotu od hodin proběhne na terase a ve výstavních prostorách letohradského zámku setkání příznivců dobrého vína. V rámci vůbec první akce tohoto druhu v Letohradě budou mít možnost všichni návštěvníci strávit příjemné odpoledne ve společnosti široké nabídky kvalitních vín. Víno nás baví a o takové akci jsme již delší dobu přemýšleli. V Letohradě a blízkém okolí se podobné akce nekonají, a možnost poznávat nová vína je tak omezená. Navíc pro to máme k dispozici krásné vnitřní a venkovní prostory letohradského zámku, které můžeme po dohodě s městem Letohrad využít. Naším cílem je především hledat a nabízet nová zajímavá vína všem, kteří o to mají zájem. Pro návštěvníky jsme vybrali širokou nabídku vín z různých regionů a od méně známých vinařů, kteří vyrábějí kvalitní vína, o kterých jsme přesvědčeni, že je můžeme nabídnout ostatním. Každý si určitě vybere víno, které mu bude nejvíce chutnat. Rádi bychom vínokošt organizovali minimálně každý rok a udělali z něho tradiční letohradskou akci. Těší nás dosavadní podpora a zájem ostatních. Vždyť vstupenky na uzavřenou degustaci byly vyprodány během jednoho měsíce. Pokud se první ročník vydaří, máme spoustu nápadů, jak další ročníky ještě vylepšit. K příjemnému posezení samozřejmě patří i dobré jídlo, hudba a samozřejmě přátelé. Přijďte se podívat, něco okoštovat a potvrdit nám, že takové akce má cenu organizovat. Srdečně zvou organizátoři Hynek Vrbický a Martin Fogl V Letohradě se už posedmé připojíme k 18. ročníku celonárodní veřejné sbírky pořádanou Ligou proti rakovině s názvem ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ. Ve středu dne 14. května 2014 budou členky Českého červeného kříže prodávat ve městě symbolickou kytičku měsíčku lékařského. K zakoupené kytičce každý obdrží letáček s informacemi, jak si chránit svoje zdraví.díky celorepublikovému nadšení a nezištné pomoci byla tato sbírka v minulém roce nejúspěšnější sbírkou od roku 2004 na sbírkovém účtu se podařilo shromáždit necelých 15 milionů korun. Každá koupená kytička je naděje navíc. I letos jde celý výtěžek akce na boj proti rakovině a po ukončení sbírky ( ) budou podrobné informace o rozdělení nasbíraných finančních prostředků zveřejněny na portálu Ligy proti rakovině, Prosíme, přijďte si koupit kytičku, a tím podpořit snahu dobrovolníků. MS ČČK Letohrad

20 POHLÉDNĚTE ZA KULISY. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OEZ Na sobotu připravujeme den otevřených dveří. V době konání 301. Kopečkové pouti v Letohradě se tak staneme jednou z jejich atrakcí. Co uvidíte? Ukážeme vám stěžejních částí výroby přístrojů a zařízení nízkého napětí. Budete si moci prohlédnout nové technologie a zrekonstruované prostory, navíc si odnesete i něco na památku. Začínáme v 8.30 hodin, vstup posledního návštěvníka bude v hodin. Těšíme se na vás! Město Letohrad vás zve do areálu MŠ Taušlova na LETOHRÁTKY. V pátek v 19 hod. koncert Martina Haricha se skupinou Musitany Hope a autogramiádou. Bližší informace na a v příštím zpravodaji. LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník z Letohradu, periodický tisk územního samosprávného celku Vydavatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad, IČ: Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E Šéfredaktor: Mgr. Petr Cink, Redakční radu řídí: Ing. Jitka Dostálová Příjem inzerce: Ludmila Moravcová, tel.: , nebo v redakci na městském úřadu Adresa redakce: Václavské náměstí 10, Letohrad, tel.: , mob.: , fax: , Tisk: Golem Group s.r.o., Mírová 891, Letohrad, tel.: Periodicita 12x ročně. Náklad 930 ks. Uzávěrka příštího čísla je do 12:00 hod., Ročník XXIV., číslo 5/2014, Cena 15,- Kč Datum vydání

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ÚTERÝ - MOZAIKOVÉ DOPOLEDNE

ÚTERÝ - MOZAIKOVÉ DOPOLEDNE Rodinné centrum Mozaika Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti do Rodinného centra Mozaika v Letohradě. Listopad PONDĚLÍ PÁTEK herna otevřena 8:00 12:00 ČTVRTEK herna otevřena 8:00-12:00

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Hlasování o usnesení ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš,

Hlasování o usnesení ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš, HLASOVÁNÍ č. 1 25.5.2016 16:05:31 01. Určení ověřovatelů zápisu 919 - určuje na základě 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Mgr. Václava

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 20. zasedání ZM Sedlice konaného dne 2.3.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Jiří Bláha, Bc. Jana Bláhová 1. Zahájení Starosta

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO)

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) Sdružení je založeno za účelem podpory komplexního trvalého rozvoje území MAS ORLICKO prostřednictvím podpory činností obcí,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 18.4.2011 Přítomno: 13 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/5/68/2011/IV

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne 9.11.2016 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomni: všichni členové OZ Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá Ověřovatelé: Roman Říha,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 1.9.2014 od 15:00:00 do 17:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne 31.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161031/RM/641 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161031/RM/642 informaci ředitelky příspěvkové

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více