Ceník výkonů nehrazených ZP (mimo stomatologických výkonů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník výkonů nehrazených ZP (mimo stomatologických výkonů)"

Transkript

1 Strana 1 ze 7 Akutní výkony (nutná a neodkladná péče) Dodatečná kopie propouštěcí a nebo překladové zprávy z hospitalizace pro administrativní účely Elektivní výkony Fotografie z ultrazvukového vyšetření na vyžádání pro pacienta Kontrolní vyšetření na řidičský průkaz po 65 letech Kopie CD Kopie RTG snímku Kopie stránky zdravotnické dokumentace Lékařská zpráva o zdravotním stavu na základě ZD (mimo překladu do jiného ZZ) zpracovaná na žádost pacienta pro administrativní účely Lékařské doporučení lázeňské léčby pro samoplátce včetně klinického vyšetření Odběr krve ze žíly na vlastní žádost pacienta Opisy chorobopisu, rtg nálezu apod. pro účely administrativní, soudní, pojišťovny, atd. Opisy chorobopisu, rtg nálezu apod. pro účely pokračování v léčbě Perforace uší a aplikace náušnice 1 ks Písemné sdělení o zdrav. stavu poškozeného na základě zdrav. dokumentace na formuláři pojišťovny Popis lékařského nálezu pro jiné účely než léčebné (administrativní, soudní, pojišťovny) Posouzení zdravotního stavu pro aktivní účast na amatérských sportovních akcích, zahraničních zájezdech apod. Potvrzení doprovodu pacienta na formuláři F - VFN 113 Potvrzení doprovodu pacienta na omluvném listu přineseným samotným pacientem Potvrzení o zdravotním stavu vydávané na žádost pacienta pro administrativní účely Provedení očkování na žádost pacienta (bez ceny očkovací látky - pokud není hrazena ZP) Příprava ZD k nahlédnutí a k pořízení kopií do 100 stran Příprava ZD k nahlédnutí a k pořízení kopií do 200 stran Příprava ZD k nahlédnutí a k pořízení kopií do 50 stran Příprava ZD k nahlédnutí a k pořízení kopií nad 200 stran Psychologické vyšetření žadatele o adopci Vyhledání a kompletace dokumentace z různých pracovišť Vystavení zdravotního průkazu Vyšetření na řidičský průkaz, zbrojní pas Zapůjčení RTG dokumentace pacientovi na základě jeho žádosti (+ vratná záloha ve výši 200 Kč nebo 150 Kč za malé snímky) 130 Personální úsek Jiné potvrzení o době zaměstnání Kopie dokumentu ze spisu Opakovaná žádost o vyhledání spisu Potvrzení o zaměstnání Vyhledání spisu v archivu 203 III. interní klinika Echokardiografické vyšetření v rámci sportovní prohlídky nebo bez zdravotní indikace Klinické vyšetření vč.spiroergometrického vyšetření v rámci sportovní přípravy s návrhem optimálního tréninku Koučink pro zdraví Koučink pro zdravý životní styl Prohlídka s posouzením ke studiu Spiroergometrické vyšetření - bez klinického vyšetření Spiroergometrické vyšetření s návrhem optimálního pohybového programu v rámci redukce váhy 211 I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Aplikace MxII a odečet tuberkolinového testu BCG vakcinace 212 Neurologická klinika Lumbální jehla, typ REF C SPROTTE 22G x 90 mm, zav. s křidélky Speciální jehly pro aplikaci botulotoxinu pod EMG kontrolou Typy jehel: Ref 91518, Lot 1004M02, 37mm x 27 G (300 Kč) Ref TE/L , Lot , 37mm x 0,4 / 27G / () pacient jehlu zakupuje v nemocniční lékárně VFN 213 Psychiatrická klinika Konzultace s lékařem pro neregistrovaného pacienta (60 min) Konzultace se soudním znalcem (60 min.) 215 Klinika pracovního lékařství 1.12 Kč 3 Kč 5 Kč vč.dph 440 Kč 150 Kč 100 Kč 300 Kč 0 Kč vč.dph 90 Kč Kč 200 Kč 25 Kč 5 Kč 50 Kč 50 Kč 100 Kč Kč 329 Kč 300-1

2 Strana 2 ze 7 Poplatek za vystavení potvrzení při bodovém hodnocení u nemocí z povolání - bolestné či snížení společenského uplatnění Kč Vstupní vyšetření prováděné pro jiného zaměstnavatele dle rizika zaměstnání-bez rizika Klinika dětského a dorostového lékařství Binokulární vyšetření 230 Kč 217 Centrum primární péče Vstupní vyšetření prováděné pro jiného zaměstnavatele dle rizika zaměstnání-bez rizika 650 Kč 223 Gynekologicko-porodnická klinika Antiadhezivní prostředek "Hyalobarrier gel" Kč vč.dph Anti-D (preventivní podání)1 amp. + aplikace i.m Kč Asistovaný hatching (1-2 embrya) 2 Dlouhodobý předporodní kurz o víkendu (3x 3 hod.) 2 Dlouhodobý předporodní kurz ve všední den (3x 3 hod.) 1 Doplňující vyšetření k interupci-chybí-li od obvodního gynekologa Kč vč.dph Dovezení zamražených reprodukčních buněk a tkání do našeho zdravotnického zařízení (cena za 1km) 10 Kč vč.dph Farmakologická interrupce Kč vč.dph Fotografie z ultrazvukového vyšetření na vyžádání ICSI - intracytoplazmatická injekce spermie základní cena (3-10 oocytů) Kč ICSI na 1-2 oocyty Kč vč.dph ICSI nad 10 oocytů Kč vč.dph Interupce po 8.týdnu včetně anestezie Kč vč.dph IVF cyklus - stimulace, punkce folikulů, bez embryotransferu (ET) z důvodu nevhodných embryí k ET - pro samoplátce (léky se hradí zvlášť) Kč vč.dph IVF cyklus - stimulace, ale ukončený před punkcí folikulů pro samoplátce (léky se hradí zvlášť) 990 Kč vč.dph IVF cyklus s transferem embryí z darovaných oocytů, má-li žena uhrazen cyklus IVF od zdravotní pojišťovny Kč vč.dph IVF cyklus s transferem embryí z darovaných oocytů, nemá-li žena uhrazen cyklus IVF od zdravotní pojišťovny Kč vč.dph IVF cyklus- stimulace, punkce folikulů, oplození oocytů, embrya vhodná pro ET nebo kryokonzervaci - pro samoplátce (léky se hradí zvlášť) Kč vč.dph Jednorázové zrcadlo Koagulační vyšetření 190 Kč Kontinuální monitoring embryí za 1 den 2 Kryokonzervace - vitrifikace embryí s jejich následným uchováním po dobu 1 roku Kč vč.dph Kryokonzervace 1-6 oocytů vitrifikací s následným uchováním po dobu 1 roku Kč vč.dph Kryokonzervace spermatu s následným uchováním po dobu 1 roku pro samoplátce - na vlastní žádost 2 Labioplastika Kč Miniinterupce včetně anestezie 4 Nativní IVF cyklus nebo IVF cyklus s minimální stimulací - stimulace, punkce folikulů, embryotransfer Kč vč.dph Nativní IVF cyklus nebo IVF cyklus s minimální stimulací - stimulace, punkce folikulů, bez embryotransferu (ET) z důvodu nevhodných embryí k ET Kč vč.dph Odběr krve 30 Kč PICSI (výběr spermií pro ICSI podle funkčních vlastností - vazba na hyaluronan) - příplatek k ICSI Kč vč.dph Použití spermií dárce (1 dávka) Preparace spermií pro MESA / TESE Kč vč.dph Přítomnost otce nebo osoby blízké u porodu Přítomnost otce nebo osoby blízké u SC 800 Kč vč.dph Rozmražení kryokonzervovaných embryí a přenos do dělohy Kč vč.dph Rozmražení oocytů (pro pokračování vývoje v IVF cyklu) Sepsání žádosti o UPT 190 Kč Skladování biologického materiálu (sperma, oocyty, embrya) v kryobance úhrada za 1 rok (započatý) Sterilizace na žádost pacientky Kč vč.dph Těhotenský test z moči 50 Kč Ultrazvukové vyšetření na vyžádání 5 Uvolnění zamrazených reprodukčních buněk a tkání k převozu mimo VFN Vitrifikace (ultrarychlé zmražení) embryí s následným uchováním po dobu 1 roku - doplatek ke kryokonzervaci Vyhledání data a hodiny narození

3 Strana 3 ze 7 Vyšetření anti HIV 380 Kč Vyšetření BWR 100 Kč Vyšetření internistou a zhodnocení stavu před malým výkonem Vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru 650 Kč Vyšetření krevního obrazu 30 Kč Vyšetření spermiogramu na vyžádání 5 Záznam z UZ 4D na CD,DVD max.15 min, vlastní CD,DVD 1 Zhotovení a vyhodnocení EKG 190 Kč Zobrazení na UZ 4D - technologie s maximálním možným rozlišením vrozených vad dítěte - bez fotografie 700 Kč vč.dph Zobrazení na UZ 4D + jedna fotografie Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. Akupunktura - vstupní vyšetření 3 Akupunktura pravidelné sezení 180 Kč vč.dph Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Malá elektroda Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Střední elektroda Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Velká elektroda 30 Kč vč.dph Radiofrekvenční léčba Urologická klinika Anonymní andrologická konzultace Aplikace rázové vlny na oblast plastické indurace penisu - celkem 15 sezení (jedna léčebná kůra) Kč Cirkumcize z kosmetických či rituálních důvodů (dospělí, děti) 5 7 MESA/TESE (včetně anestezie) Kč Odstranění malých lézí kůže (kauter, abraze) - 1 projev Odstranění malých lézí kůže (kauter, abraze) - každé 2 projevy 90 Kč vč.dph Ultrazvukové vyšetření na vyžádání (doppler. vyš.) pacientem 800 Kč vč.dph Ultrazvukové vyšetření na vyžádání pacientem 5 Vazoligatura - přerušení chámovodů z antikoncepčních důvodů - dle náročnosti Oddělení otorinolaryngologie Chirurgická excize se šitím (obličej, krk, hlava, jinde) 990 Kč vč.dph Korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí Laserem potencovaná uvoloplastika (LAUP) Kč vč.dph Laserová mukotomie - jednostranný výkon Kč Laserová mukotomie - oboustranný výkon Kč vč.dph Odstranění malých lézí kůže bez šití (obličej, krk, hlava, jinde) - 1 projev 4 Odstranění malých lézí kůže bez šití (obličej, krk, hlava, jinde) - každé další 2 projevy Perforace uší a aplikace náušnic, obě uši Plastická operace boltce vč. hospitalizace (nad 10 let), obě uši 1 Plastická operace nosu 24 Rinoplastika - měkký nos Kč 229 Foniatrická klinika Denní stacionář pro děti s vadami řeci a sluchu (1 den) 150 Kč Lékařská zpráva pro posouzení schopností ke studiu na VŠ uměl. nebo pedagog směru 580 Kč vč.dph Preventivní vyšetření hlasu 300 Kč Přípravný ročník ZŠ (1 den) 150 Kč Seřízení sluchadla vydaného na jiném pracovišti 430 Kč vč.dph Vyčištění zvukovodového sluchadla 60 Kč vč.dph Výměna hadičky u individuální tvarovky Zapůjčení sluchadla na týden - děti (2ks) Zapůjčení sluchadla na týden - dospělí (1ks) 232 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Domácí bělení zubů od 18 let (jedna sada) 2 Genioplastika (Prospon) Kč Genioplastika (Prospon)- v rámci výkonu Kč Genioplastika (Synthes) Kč Genioplastika (Synthes) - v rámci výkonu Kč Chirurgická excize - se šitím jinde na těle Chirurgická excize - se šitím na obličeji a krku 7 Kortikotomie se zavedením kotevních implantátů (Prospon) Kč vč.dph Kortikotomie se zavedením kotevních implantátů (Synthes) Kč vč.dph

4 Strana 4 ze Onkologická klinika Tomoterapie - 1 frakce Kč 237 Dermatovenerologická klinika Certifikát 380 Kč vč.dph Cévní laser - korekce kožní, cévních defektů - do 30-ti pulsů 1 3 Cévní laser - korekce kožní, cévních defektů - nad 30-ti pulsů (každý puls) Cévní laser každé další ošetření bradavic Cévní laser ošetření 1-3 bradavic 6 Cévní laser ošetření jednoho kožního projevu (pavoučkový nevus, hemangiom) 6 Cévní laser ošetření rozšířených žilek (nosní křídla, tváře, mikrovarixy na dolních končetinách) - do 30-ti pulsů 1 Cévní laser ošetření rozšířených žilek (nosní křídla, tváře, mikrovarixy na dolních končetinách) - nad 30-ti pulsů (každý puls) Cévní laser testovací zákrok (před korekcí cévních defektů, mikrovarixů DK, teleangiestazií) 6 Erbiový laser každé další ošetření bradavic 3 Erbiový laser odstranění 1-3 bradavic 1 Erbiový laser odstranění mateřských znamének - jeden projev 1 Erbiový laser odstranění mateřských znamének - každý další projev 1 1 Histologické vyšetření (základní) Chemický peeling ovocnými kyselinami - dekolt Kč 700 Kč vč.dph Chemický peeling ovocnými kyselinami - obličej Chirurgická excize - se šitím jinde na těle Chirurgická excize - se šitím na obličeji a krku 7 Chirurgické šití (Monofilem) rozsah 70cm sterilní niť 180 Kč vč.dph Odstranění malých lézí kůže (Kauter,abraze) - 1 projev Odstranění malých lézí kůže (Kauter,abraze) - další 2 projevy 1 Rotační excize - projevy jinde na těle Rotační excize - projevy na obličeji a krku 5 Sklerotizace vlásečnicových cévek (Lék.vyšetření,léčebný př.,elastická bandáž) 6 Sněžení + lékařské vyšetření - 1 sezení Sněžení + lékařské vyšetření - každé další sezení 70 Kč vč.dph Vyšetření pigmentových projevů Dermogeniem (do 3 projevů) Vyšetření pigmentových projevů Dermogeniem (nad 3 projevy) Oční klinika Blefaroplastika dolního víčka (včetně excize tukových prolapsů) 1 oko 4 Blefaroplastika horního nebo dolního víčka bez tukových prolapsů 1 víčko 3 Blefaroplastika horního víčka (včetně excize tukových prolapsů) 1 oko 4 Crosslinking rohovky - 1 oko Kč vč.dph Dermatoplastika korekční (od 1 roku od operace) dle rozsahu od Doplatek k preparátu Lucentis v případě úhrady ZP - dle ceny v lékárně cca Kč Kč Doplatek k preparátu Macugen v případě úhrady ZP - dle ceny v lékárně (0-) Doplatek k preparátu Visudyne v případě úhrady ZP - dle ceny v lékárně ( Kč) Kč Drobná léze kůže bez sutury (každá další + 100,-) 3 Drobná léze kůže se suturou (každá další + 100,-) Indocyaninová zeleň k ICG vyšetření - dle ceny v lékárně ( Kč) Kč Korekce ptózy obočí klasickou excizí Kč vč.dph Korekce ptózy obočí metodou aptos 2 vlákna - 1 oko 7 Korekce ptózy obočí metodou aptos 3 vlákna - 1 oko Kč vč.dph Léčivý přípravek Lucentis bez úhrady ZP - dle ceny v lékárně cca Léčivý přípravek Macugen bez úhrady ZP - dle ceny v lékárně cca Kč Kč OCT/SLO - jedno oko 300 Kč OCT/SLO - obě oči Preparát Visudyne (fotodynamická terapie) bez úhrady ZP - dle ceny v lékárně cca Kč Kč Xantelazmata 1 víčko dle rozsahu Klinika rehabilitačního lékařství 1 týden pobytu v Denním stacionáři Akupunktura - vstupní vyšetření Akupunktura pravidelné sezení Ergoterapie nehrazená zdravotními pojišťovnami á 60 min. Individuální cvičení pánevního dna

5 Strana 5 ze 7 Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Malá elektroda (pár) Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Střední elektroda (pár) Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Velká elektroda (pár) Kombinovaná vana Laser do 4 minut Laser nad 4 minuty LTV se zaměřením na reedukaci pohybových stereotypů - individuální LTV se zaměřením na reedukaci pohybových stereotypů - skupinová Muzikoterapie skupinová á 60 minut Peloidní zábal Perličková koupel Práce v keramické dílně á 60 min. Přísadová koupel Psychologické posouzení způsobilosti řízení motorového vozidla Výpočet bolestného a ZSU (dle složitosti případu - do 300 bodů) Výpočet bolestného a ZSU (dle složitosti případu - nad 300 bodů) 249 Radiodiagnostická klinika Dentální CT vyšetření Dentální CT vyšetření + protéza Konzultace radiologa mamodiagnostika na žádost pacientky Konzultace radiologa vyšetření z jiného pracoviště na žádost pacienta Kopie vyšetření na CD Kopie vyšetření na filmu za jeden film Radiologické zobrazovací metody na žádost pacienta výše neuvedené Screeningová mamografie na žádost pacientky US prsů na žádost pacientky či jako screeningové vyšetření 701 Interní oddělení Strahov Hemodialýza pro pacienty z EU i mimo EU 723 II. chirurgická klinika Konzultace před chirurgickým výkonem Radiofrekvenční ablace křečových žil (1 končetina) Radiofrekvenční ablace křečových žil pro pojištěné pacienty (úhrada katetru) Sklerotizace křečových žil (včetně jedné dávky sklerotizační látky) Sklerotizace křečových žil pro pojištěné pacienty (1 dávka sklerotizační látky) Sonografické vyšetření žil DK 751 Fakultní transfúzní oddělení Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta 846 ÚLB a LAB. DIAGNOSTIKY Amplichip bez doporučení lékaře včetně souvisejících vyšetření Amplichip na základě doporučení lékaře 852 Ústav nukleární medicíny Farmakum pro PET 860 Ústav dědičných metabolických poruch Adrenoleukodystrofie, X-vázaná (gen ABCD1) Alexanderova choroba (gen GFAP) Amyloidóza při mutaci fibrinogenu A (gen FGA) Amyloidóza z depozice apolipoproteinu AI (gen ApoA1) Amyloidóza z depozice sérového amyloidu A1 (gen SAA1) Amyloidóza z depozice transthyretinu (gen TTR) CADASIL (gen NOTCH3) Canavanové choroba (gen ASPA) Cerebrální deficit folátů (gen FOLR1) Creutzfeldt-Jakobova choroba (gen PRNP) Danonova choroba (gen LAMP2) Deficit 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyázy; Deficit HMG-CoA lyázy (gen HMGCL) Deficit adenylosukcinátlyázy (gen ADSL) Deficit beta-ketothiolázy (gen ACAT1) Deficit biotinidázy (gen BTD) Deficit dihydrofolát reduktázy (gen DHFR) Deficit LCHAD (gen HADHA) 30 Kč vč.dph 370 Kč vč.dph Kč Kč 350 Kč 350 Kč Kč 700 Kč 400 Kč Kč Kč Kč Kč Kč vč.dph 13 3 vč.dph vč.dph Kč Kč

6 Strana 6 ze 7 Deficit MCAD (gen ACADM) Deficit methylenetetrahydrofolát reduktázy (gen MTHFR) Deficit ornithintranskarbamylázy (gen OTC) Deficit prosaposinu a saposinů A, B, C a D (gen PSAP) Deficit SAH hydrolázy (gen AHCY) Fabryho choroba (gen GLA) Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie 1 (gen UMOD) Gaucherova choroba (gen GBA) Glutarová acidurie typ I (gen GCDH) Glykogenóza typu V - McArdleova nemoc (gen PYGM) Hereditární malabsorpce folátů (gen SLC46A1) Homocystinurie klasická (gen CBS) Homocystinurie, typ CblE (gen MTRR) Kardiomyopatie z dysfunkce AMP-aktivované protein kinasy (gen PRKAG2) Krabbeho choroba (gen GALC) Lesch-Nyhanův syndrom, Kelley-Seegmillerův syndrom (gen HPRT1) Metachromatická leukodystrofie (gen ARSA) Metylmalonová acidurie, typ cbla (gen MMAA) Metylmalonová acidurie, typ cblb (gen MMAB) Metylmalonová acidurie, typ mut(0), typ mut (-) (gen MUT) Mevalonová acidurie (gen MVK) Mukolipidóza typu II/III (gen GNPTAB) Mukopolysacharidóza typ I (gen IDUA) Mukopolysacharidóza typ II (gen IDS) Mukopolysacharidóza typ IIIC (gen HGSNAT) Myofibrilární myopatie z dysfunkce alfa-b-krystalinu (gen CRYAB) Myofibrilární myopatie z dysfunkce desminu (gen DES) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 2 (gen TPP1) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 3 (gen CLN3) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 4B (gen DNAJC5) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 5 (gen CLN5) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 6 (gen CLN6) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 7 (gen MFSD8) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 8 (gen CLN8) Niemann-Pickova choroba typ A/B (gen SMPD1) Niemann-Pickova choroba typ C1 (gen NPC1) Niemann-Pickova choroba typ C2 (gen NPC2) Renální hypourikémie 1 (gen SLC22A12) Renální hypourikémie 2 (gen SLC2A9) Sandhoffova choroba - GM2 gangliosidóza typ II (gen HEXB) Syndrom Mohr-Tranebjaergův (gen TIMM8A) Tay-Sachsova choroba - GM2 gangliosidóza typ I (gen HEXA) Varianty v genu pro folátový receptor 3 (gen FOLR3) Varianty v genu pro folátový receptor 2 (gen FOLR2) Varianty v genu pro folátový transportér 1 (gen SLC19A1) Varianty v mitochondriálním folátovém transportéru/přenašeči (gen SLC25A32) Xantinurie typ I (gen XDH) 863 Ústav imunologie Komplexní fyzikální vyšetření a posouzení zdravotního stavu na vyžádání před dlouhodobým, nebo pracovním pobytem v epidemiologicky rizikové oblasti Konzultace cestovních rizik - 1 hodina Konzultace cestovních rizik - minimální poplatek Očkování před cestou do zahraničí - aplikace jedné očkovací látky Výpis z dokumentace do mezinárodního očkovacího průkazu Vystavení certifikátu o očkování proti žluté zimnici do MOP Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu (MOP) Vystavení receptu na antimalarickou profylaxi 864 Ústav soudního lékařství a toxikol. - Toxikologie Chemické vyšetření moči Kreatinin v moči vč.dph Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1

7 Strana 7 ze 7 Potvrzení nálezu metodou GCMS Potvrzení nálezu metodou TLC Screening drog a léčiv imunochemický Separace sera Stanovení alkoholu v krvi enzymaticky Stanovení alkoholu v krvi metodou GC Stanovení koncentrace drogy v krvi 866 Ústav soudního lékařství a toxikol. - Soudní lék. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace Stanovení krevní skupiny u živých osob ABO Vypracování závěru pitvy na žádost pozůstalých s doložením vztahu k zemřelému Vypracování závěru pitvy na žádost pozůstalých s poskytnutím celého pitevního protokolu s doložením vztahu k zemřelému Vyšetření krve/moči na alkohol u živých osob 870 Ústav tělovýchovného lékařství Antropometrické vyšetření, stanovení somatotypu Komplexní preventivní vyšetření na vlastní žádost Potvrzení o zdravotním stavu Preventivní prohlídka sportovce rozšířená - děti do 18 let Preventivní prohlídka sportovce rozšířená - dospělí Preventivní prohlídka sportovce základní I - děti do 18 let Preventivní prohlídka sportovce základní I - dospělí Preventivní prohlídka sportovce základní II - děti do 18 let Preventivní prohlídka sportovce základní II - dospělí Prohlídka pro posouzení schopnosti ke studiu (FTVS, Policejní akademie ČR a studium tělesné výchovy na ostatních fakultách) další vyšetření Prohlídka pro posouzení schopnosti ke studiu (FTVS, Policejní akademie ČR a studium tělesné výchovy na ostatních fakultách) při prvním vyšetření Speciální prohlídka pro letecké sporty dle mezinárodních směrnic AME Speciální prohlídka pro motoristické sporty dle směrnice FAS do 40 let věku Speciální prohlídka pro motoristické sporty dle směrnice FAS nad 40 let věku Speciální test pro potápěče (Diving reflex) Vyhodnocení kvantity a kvality jídelníčku Výpis z lékařské dokumentace Výpis z lékařské dokumentace 871 Sexuologický ústav Anonymní sexuologická konzultace Konzultace se soudním znalcem (60min) Kč vč.dph Kč 900 Kč 490 Kč 400 Kč 800 Kč vč.dph 700 Kč vč.dph 900 Kč vč.dph Kč 1

nemocného/ 15 minut (zdravý životní styl, uplatnění v zaměstnání, hodnocení možnosti

nemocného/ 15 minut (zdravý životní styl, uplatnění v zaměstnání, hodnocení možnosti Zdravonické výkony a služby společné pro všechna oddělení Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena smluvní cena a zdravotní pojišťovny tuto péči

Více

Krajská nemocnice Liberec,a.s. Husova 10 460 63 Liberec Tel.: +420 485 311 111 Fax: +420 485 101 119 CENÍKY

Krajská nemocnice Liberec,a.s. Husova 10 460 63 Liberec Tel.: +420 485 311 111 Fax: +420 485 101 119 CENÍKY Obsah Úhrada za bod Poplatky ostatní Knihovna Etická komise Údržba, parkovné, Termovizní měření Prádelna Sterilizace Ubytování byty, ubytovna Domácí péče Nemocni z povolání Interna Diabetologie Plicní

Více

Ceníky zdravotnické služby nehrazené ze zdravotního pojištìní a ostatní služby

Ceníky zdravotnické služby nehrazené ze zdravotního pojištìní a ostatní služby Ceníky zdravotnické služby nehrazené ze zdravotního pojištìní a ostatní služby Platnost od: 01. 01. 2013 Komerèní banka è.ú : 36631461/0100 IÈ: 272 83 933 DIÈ: CZ 272 83 993 nemlib@nemlib.cz; www.nemlib.cz

Více

s účinností od 2. 9. 2013

s účinností od 2. 9. 2013 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE a.s. s účinností od 2. 9. 2013 Název služby CENA v Kč vč. DPH Hodnota bodu za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Cizí státní příslušníci z členských zemí

Více

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014)

příspěvková organizace Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb (aktualizace k 1.10. 2014) příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava CENÍK zdravotnických výkonů a ostatních služeb Účinnost od 1. 1. 2013 (aktualizace k 1.10. 2014) OBSAH 1. Lékařské úkony hrazené samoplátci 1.1 Interní

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015 Název služby Dokumentace a výkony vyžádané právnickou, fyzickou osobou Lékařská prohlídka klienta v zájmu právnické nebo fyzické osoby, včetně výpisu z dokumentace (vstupní, periodická, výstupní prohlídka,

Více

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015)

CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015) ambulance klin.logopedie CENÍK PŘÍMÝCH ÚHRAD (platnost od 20.7.2015) komplexní vyšetření bez doporučení cílené vyšetření bez doporučení program speciální péče pro děti - 1 hod program speciální péče KUPOZ

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace S účinností od 1. 1. 2015 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15

P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 Strana 1/13 P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 CENÍK VÝKONŮ Vypracoval Schválil Funkce Místopředseda představenstva Předseda představenstva Jméno Ing. Irena Orságová MUDr. Marián Olejník,

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná nebo smluvní cena a zdravotní

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby Název služby Cena v Kč bez DPH Sazba daně Cena v Kč vč.dph Zdravotní služby Nutrice První nutriční konzultace pro pacienty obezitologické poradny stanovení BMI, určení stravovacího režimu, edukace, zhodnocení

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

Ceník služeb Nemocnice Sokolov

Ceník služeb Nemocnice Sokolov Stránka 1 z 6 PII 11 07 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Sokolov 1. Ceník zdravotnických služeb.. 2 1.1. ORL výkony.. 2 1.2. Oční výkony... 2 1.3. GYN POR výkony 2 1.4. OKBH výkony... 3 1.5.

Více

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5 Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.7.2015) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 22. LEDNA 2013 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP čá 8/2014 Věst. MZd CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 12. PROSINCE 2014 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014, o regulaci

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností 1.001 PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 01441 Stanovení glukózy glukometrem se vykazuje: 1. k ověření změn

Více

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce Vážení přátelé, v letošním roce oslavíme dvacáté páté výročí narození prvního dítěte po mimotělním oplození v České republice na naší klinice. Během tohoto období zaznamenaly metody asistované reprodukce

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více