Ceník výkonů nehrazených ZP (mimo stomatologických výkonů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník výkonů nehrazených ZP (mimo stomatologických výkonů)"

Transkript

1 Strana 1 ze 7 Akutní výkony (nutná a neodkladná péče) Dodatečná kopie propouštěcí a nebo překladové zprávy z hospitalizace pro administrativní účely Elektivní výkony Fotografie z ultrazvukového vyšetření na vyžádání pro pacienta Kontrolní vyšetření na řidičský průkaz po 65 letech Kopie CD Kopie RTG snímku Kopie stránky zdravotnické dokumentace Lékařská zpráva o zdravotním stavu na základě ZD (mimo překladu do jiného ZZ) zpracovaná na žádost pacienta pro administrativní účely Lékařské doporučení lázeňské léčby pro samoplátce včetně klinického vyšetření Odběr krve ze žíly na vlastní žádost pacienta Opisy chorobopisu, rtg nálezu apod. pro účely administrativní, soudní, pojišťovny, atd. Opisy chorobopisu, rtg nálezu apod. pro účely pokračování v léčbě Perforace uší a aplikace náušnice 1 ks Písemné sdělení o zdrav. stavu poškozeného na základě zdrav. dokumentace na formuláři pojišťovny Popis lékařského nálezu pro jiné účely než léčebné (administrativní, soudní, pojišťovny) Posouzení zdravotního stavu pro aktivní účast na amatérských sportovních akcích, zahraničních zájezdech apod. Potvrzení doprovodu pacienta na formuláři F - VFN 113 Potvrzení doprovodu pacienta na omluvném listu přineseným samotným pacientem Potvrzení o zdravotním stavu vydávané na žádost pacienta pro administrativní účely Provedení očkování na žádost pacienta (bez ceny očkovací látky - pokud není hrazena ZP) Příprava ZD k nahlédnutí a k pořízení kopií do 100 stran Příprava ZD k nahlédnutí a k pořízení kopií do 200 stran Příprava ZD k nahlédnutí a k pořízení kopií do 50 stran Příprava ZD k nahlédnutí a k pořízení kopií nad 200 stran Psychologické vyšetření žadatele o adopci Vyhledání a kompletace dokumentace z různých pracovišť Vystavení zdravotního průkazu Vyšetření na řidičský průkaz, zbrojní pas Zapůjčení RTG dokumentace pacientovi na základě jeho žádosti (+ vratná záloha ve výši 200 Kč nebo 150 Kč za malé snímky) 130 Personální úsek Jiné potvrzení o době zaměstnání Kopie dokumentu ze spisu Opakovaná žádost o vyhledání spisu Potvrzení o zaměstnání Vyhledání spisu v archivu 203 III. interní klinika Echokardiografické vyšetření v rámci sportovní prohlídky nebo bez zdravotní indikace Klinické vyšetření vč.spiroergometrického vyšetření v rámci sportovní přípravy s návrhem optimálního tréninku Koučink pro zdraví Koučink pro zdravý životní styl Prohlídka s posouzením ke studiu Spiroergometrické vyšetření - bez klinického vyšetření Spiroergometrické vyšetření s návrhem optimálního pohybového programu v rámci redukce váhy 211 I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Aplikace MxII a odečet tuberkolinového testu BCG vakcinace 212 Neurologická klinika Lumbální jehla, typ REF C SPROTTE 22G x 90 mm, zav. s křidélky Speciální jehly pro aplikaci botulotoxinu pod EMG kontrolou Typy jehel: Ref 91518, Lot 1004M02, 37mm x 27 G (300 Kč) Ref TE/L , Lot , 37mm x 0,4 / 27G / () pacient jehlu zakupuje v nemocniční lékárně VFN 213 Psychiatrická klinika Konzultace s lékařem pro neregistrovaného pacienta (60 min) Konzultace se soudním znalcem (60 min.) 215 Klinika pracovního lékařství 1.12 Kč 3 Kč 5 Kč vč.dph 440 Kč 150 Kč 100 Kč 300 Kč 0 Kč vč.dph 90 Kč Kč 200 Kč 25 Kč 5 Kč 50 Kč 50 Kč 100 Kč Kč 329 Kč 300-1

2 Strana 2 ze 7 Poplatek za vystavení potvrzení při bodovém hodnocení u nemocí z povolání - bolestné či snížení společenského uplatnění Kč Vstupní vyšetření prováděné pro jiného zaměstnavatele dle rizika zaměstnání-bez rizika Klinika dětského a dorostového lékařství Binokulární vyšetření 230 Kč 217 Centrum primární péče Vstupní vyšetření prováděné pro jiného zaměstnavatele dle rizika zaměstnání-bez rizika 650 Kč 223 Gynekologicko-porodnická klinika Antiadhezivní prostředek "Hyalobarrier gel" Kč vč.dph Anti-D (preventivní podání)1 amp. + aplikace i.m Kč Asistovaný hatching (1-2 embrya) 2 Dlouhodobý předporodní kurz o víkendu (3x 3 hod.) 2 Dlouhodobý předporodní kurz ve všední den (3x 3 hod.) 1 Doplňující vyšetření k interupci-chybí-li od obvodního gynekologa Kč vč.dph Dovezení zamražených reprodukčních buněk a tkání do našeho zdravotnického zařízení (cena za 1km) 10 Kč vč.dph Farmakologická interrupce Kč vč.dph Fotografie z ultrazvukového vyšetření na vyžádání ICSI - intracytoplazmatická injekce spermie základní cena (3-10 oocytů) Kč ICSI na 1-2 oocyty Kč vč.dph ICSI nad 10 oocytů Kč vč.dph Interupce po 8.týdnu včetně anestezie Kč vč.dph IVF cyklus - stimulace, punkce folikulů, bez embryotransferu (ET) z důvodu nevhodných embryí k ET - pro samoplátce (léky se hradí zvlášť) Kč vč.dph IVF cyklus - stimulace, ale ukončený před punkcí folikulů pro samoplátce (léky se hradí zvlášť) 990 Kč vč.dph IVF cyklus s transferem embryí z darovaných oocytů, má-li žena uhrazen cyklus IVF od zdravotní pojišťovny Kč vč.dph IVF cyklus s transferem embryí z darovaných oocytů, nemá-li žena uhrazen cyklus IVF od zdravotní pojišťovny Kč vč.dph IVF cyklus- stimulace, punkce folikulů, oplození oocytů, embrya vhodná pro ET nebo kryokonzervaci - pro samoplátce (léky se hradí zvlášť) Kč vč.dph Jednorázové zrcadlo Koagulační vyšetření 190 Kč Kontinuální monitoring embryí za 1 den 2 Kryokonzervace - vitrifikace embryí s jejich následným uchováním po dobu 1 roku Kč vč.dph Kryokonzervace 1-6 oocytů vitrifikací s následným uchováním po dobu 1 roku Kč vč.dph Kryokonzervace spermatu s následným uchováním po dobu 1 roku pro samoplátce - na vlastní žádost 2 Labioplastika Kč Miniinterupce včetně anestezie 4 Nativní IVF cyklus nebo IVF cyklus s minimální stimulací - stimulace, punkce folikulů, embryotransfer Kč vč.dph Nativní IVF cyklus nebo IVF cyklus s minimální stimulací - stimulace, punkce folikulů, bez embryotransferu (ET) z důvodu nevhodných embryí k ET Kč vč.dph Odběr krve 30 Kč PICSI (výběr spermií pro ICSI podle funkčních vlastností - vazba na hyaluronan) - příplatek k ICSI Kč vč.dph Použití spermií dárce (1 dávka) Preparace spermií pro MESA / TESE Kč vč.dph Přítomnost otce nebo osoby blízké u porodu Přítomnost otce nebo osoby blízké u SC 800 Kč vč.dph Rozmražení kryokonzervovaných embryí a přenos do dělohy Kč vč.dph Rozmražení oocytů (pro pokračování vývoje v IVF cyklu) Sepsání žádosti o UPT 190 Kč Skladování biologického materiálu (sperma, oocyty, embrya) v kryobance úhrada za 1 rok (započatý) Sterilizace na žádost pacientky Kč vč.dph Těhotenský test z moči 50 Kč Ultrazvukové vyšetření na vyžádání 5 Uvolnění zamrazených reprodukčních buněk a tkání k převozu mimo VFN Vitrifikace (ultrarychlé zmražení) embryí s následným uchováním po dobu 1 roku - doplatek ke kryokonzervaci Vyhledání data a hodiny narození

3 Strana 3 ze 7 Vyšetření anti HIV 380 Kč Vyšetření BWR 100 Kč Vyšetření internistou a zhodnocení stavu před malým výkonem Vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru 650 Kč Vyšetření krevního obrazu 30 Kč Vyšetření spermiogramu na vyžádání 5 Záznam z UZ 4D na CD,DVD max.15 min, vlastní CD,DVD 1 Zhotovení a vyhodnocení EKG 190 Kč Zobrazení na UZ 4D - technologie s maximálním možným rozlišením vrozených vad dítěte - bez fotografie 700 Kč vč.dph Zobrazení na UZ 4D + jedna fotografie Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. Akupunktura - vstupní vyšetření 3 Akupunktura pravidelné sezení 180 Kč vč.dph Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Malá elektroda Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Střední elektroda Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Velká elektroda 30 Kč vč.dph Radiofrekvenční léčba Urologická klinika Anonymní andrologická konzultace Aplikace rázové vlny na oblast plastické indurace penisu - celkem 15 sezení (jedna léčebná kůra) Kč Cirkumcize z kosmetických či rituálních důvodů (dospělí, děti) 5 7 MESA/TESE (včetně anestezie) Kč Odstranění malých lézí kůže (kauter, abraze) - 1 projev Odstranění malých lézí kůže (kauter, abraze) - každé 2 projevy 90 Kč vč.dph Ultrazvukové vyšetření na vyžádání (doppler. vyš.) pacientem 800 Kč vč.dph Ultrazvukové vyšetření na vyžádání pacientem 5 Vazoligatura - přerušení chámovodů z antikoncepčních důvodů - dle náročnosti Oddělení otorinolaryngologie Chirurgická excize se šitím (obličej, krk, hlava, jinde) 990 Kč vč.dph Korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí Laserem potencovaná uvoloplastika (LAUP) Kč vč.dph Laserová mukotomie - jednostranný výkon Kč Laserová mukotomie - oboustranný výkon Kč vč.dph Odstranění malých lézí kůže bez šití (obličej, krk, hlava, jinde) - 1 projev 4 Odstranění malých lézí kůže bez šití (obličej, krk, hlava, jinde) - každé další 2 projevy Perforace uší a aplikace náušnic, obě uši Plastická operace boltce vč. hospitalizace (nad 10 let), obě uši 1 Plastická operace nosu 24 Rinoplastika - měkký nos Kč 229 Foniatrická klinika Denní stacionář pro děti s vadami řeci a sluchu (1 den) 150 Kč Lékařská zpráva pro posouzení schopností ke studiu na VŠ uměl. nebo pedagog směru 580 Kč vč.dph Preventivní vyšetření hlasu 300 Kč Přípravný ročník ZŠ (1 den) 150 Kč Seřízení sluchadla vydaného na jiném pracovišti 430 Kč vč.dph Vyčištění zvukovodového sluchadla 60 Kč vč.dph Výměna hadičky u individuální tvarovky Zapůjčení sluchadla na týden - děti (2ks) Zapůjčení sluchadla na týden - dospělí (1ks) 232 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Domácí bělení zubů od 18 let (jedna sada) 2 Genioplastika (Prospon) Kč Genioplastika (Prospon)- v rámci výkonu Kč Genioplastika (Synthes) Kč Genioplastika (Synthes) - v rámci výkonu Kč Chirurgická excize - se šitím jinde na těle Chirurgická excize - se šitím na obličeji a krku 7 Kortikotomie se zavedením kotevních implantátů (Prospon) Kč vč.dph Kortikotomie se zavedením kotevních implantátů (Synthes) Kč vč.dph

4 Strana 4 ze Onkologická klinika Tomoterapie - 1 frakce Kč 237 Dermatovenerologická klinika Certifikát 380 Kč vč.dph Cévní laser - korekce kožní, cévních defektů - do 30-ti pulsů 1 3 Cévní laser - korekce kožní, cévních defektů - nad 30-ti pulsů (každý puls) Cévní laser každé další ošetření bradavic Cévní laser ošetření 1-3 bradavic 6 Cévní laser ošetření jednoho kožního projevu (pavoučkový nevus, hemangiom) 6 Cévní laser ošetření rozšířených žilek (nosní křídla, tváře, mikrovarixy na dolních končetinách) - do 30-ti pulsů 1 Cévní laser ošetření rozšířených žilek (nosní křídla, tváře, mikrovarixy na dolních končetinách) - nad 30-ti pulsů (každý puls) Cévní laser testovací zákrok (před korekcí cévních defektů, mikrovarixů DK, teleangiestazií) 6 Erbiový laser každé další ošetření bradavic 3 Erbiový laser odstranění 1-3 bradavic 1 Erbiový laser odstranění mateřských znamének - jeden projev 1 Erbiový laser odstranění mateřských znamének - každý další projev 1 1 Histologické vyšetření (základní) Chemický peeling ovocnými kyselinami - dekolt Kč 700 Kč vč.dph Chemický peeling ovocnými kyselinami - obličej Chirurgická excize - se šitím jinde na těle Chirurgická excize - se šitím na obličeji a krku 7 Chirurgické šití (Monofilem) rozsah 70cm sterilní niť 180 Kč vč.dph Odstranění malých lézí kůže (Kauter,abraze) - 1 projev Odstranění malých lézí kůže (Kauter,abraze) - další 2 projevy 1 Rotační excize - projevy jinde na těle Rotační excize - projevy na obličeji a krku 5 Sklerotizace vlásečnicových cévek (Lék.vyšetření,léčebný př.,elastická bandáž) 6 Sněžení + lékařské vyšetření - 1 sezení Sněžení + lékařské vyšetření - každé další sezení 70 Kč vč.dph Vyšetření pigmentových projevů Dermogeniem (do 3 projevů) Vyšetření pigmentových projevů Dermogeniem (nad 3 projevy) Oční klinika Blefaroplastika dolního víčka (včetně excize tukových prolapsů) 1 oko 4 Blefaroplastika horního nebo dolního víčka bez tukových prolapsů 1 víčko 3 Blefaroplastika horního víčka (včetně excize tukových prolapsů) 1 oko 4 Crosslinking rohovky - 1 oko Kč vč.dph Dermatoplastika korekční (od 1 roku od operace) dle rozsahu od Doplatek k preparátu Lucentis v případě úhrady ZP - dle ceny v lékárně cca Kč Kč Doplatek k preparátu Macugen v případě úhrady ZP - dle ceny v lékárně (0-) Doplatek k preparátu Visudyne v případě úhrady ZP - dle ceny v lékárně ( Kč) Kč Drobná léze kůže bez sutury (každá další + 100,-) 3 Drobná léze kůže se suturou (každá další + 100,-) Indocyaninová zeleň k ICG vyšetření - dle ceny v lékárně ( Kč) Kč Korekce ptózy obočí klasickou excizí Kč vč.dph Korekce ptózy obočí metodou aptos 2 vlákna - 1 oko 7 Korekce ptózy obočí metodou aptos 3 vlákna - 1 oko Kč vč.dph Léčivý přípravek Lucentis bez úhrady ZP - dle ceny v lékárně cca Léčivý přípravek Macugen bez úhrady ZP - dle ceny v lékárně cca Kč Kč OCT/SLO - jedno oko 300 Kč OCT/SLO - obě oči Preparát Visudyne (fotodynamická terapie) bez úhrady ZP - dle ceny v lékárně cca Kč Kč Xantelazmata 1 víčko dle rozsahu Klinika rehabilitačního lékařství 1 týden pobytu v Denním stacionáři Akupunktura - vstupní vyšetření Akupunktura pravidelné sezení Ergoterapie nehrazená zdravotními pojišťovnami á 60 min. Individuální cvičení pánevního dna

5 Strana 5 ze 7 Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Malá elektroda (pár) Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Střední elektroda (pár) Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Velká elektroda (pár) Kombinovaná vana Laser do 4 minut Laser nad 4 minuty LTV se zaměřením na reedukaci pohybových stereotypů - individuální LTV se zaměřením na reedukaci pohybových stereotypů - skupinová Muzikoterapie skupinová á 60 minut Peloidní zábal Perličková koupel Práce v keramické dílně á 60 min. Přísadová koupel Psychologické posouzení způsobilosti řízení motorového vozidla Výpočet bolestného a ZSU (dle složitosti případu - do 300 bodů) Výpočet bolestného a ZSU (dle složitosti případu - nad 300 bodů) 249 Radiodiagnostická klinika Dentální CT vyšetření Dentální CT vyšetření + protéza Konzultace radiologa mamodiagnostika na žádost pacientky Konzultace radiologa vyšetření z jiného pracoviště na žádost pacienta Kopie vyšetření na CD Kopie vyšetření na filmu za jeden film Radiologické zobrazovací metody na žádost pacienta výše neuvedené Screeningová mamografie na žádost pacientky US prsů na žádost pacientky či jako screeningové vyšetření 701 Interní oddělení Strahov Hemodialýza pro pacienty z EU i mimo EU 723 II. chirurgická klinika Konzultace před chirurgickým výkonem Radiofrekvenční ablace křečových žil (1 končetina) Radiofrekvenční ablace křečových žil pro pojištěné pacienty (úhrada katetru) Sklerotizace křečových žil (včetně jedné dávky sklerotizační látky) Sklerotizace křečových žil pro pojištěné pacienty (1 dávka sklerotizační látky) Sonografické vyšetření žil DK 751 Fakultní transfúzní oddělení Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta 846 ÚLB a LAB. DIAGNOSTIKY Amplichip bez doporučení lékaře včetně souvisejících vyšetření Amplichip na základě doporučení lékaře 852 Ústav nukleární medicíny Farmakum pro PET 860 Ústav dědičných metabolických poruch Adrenoleukodystrofie, X-vázaná (gen ABCD1) Alexanderova choroba (gen GFAP) Amyloidóza při mutaci fibrinogenu A (gen FGA) Amyloidóza z depozice apolipoproteinu AI (gen ApoA1) Amyloidóza z depozice sérového amyloidu A1 (gen SAA1) Amyloidóza z depozice transthyretinu (gen TTR) CADASIL (gen NOTCH3) Canavanové choroba (gen ASPA) Cerebrální deficit folátů (gen FOLR1) Creutzfeldt-Jakobova choroba (gen PRNP) Danonova choroba (gen LAMP2) Deficit 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyázy; Deficit HMG-CoA lyázy (gen HMGCL) Deficit adenylosukcinátlyázy (gen ADSL) Deficit beta-ketothiolázy (gen ACAT1) Deficit biotinidázy (gen BTD) Deficit dihydrofolát reduktázy (gen DHFR) Deficit LCHAD (gen HADHA) 30 Kč vč.dph 370 Kč vč.dph Kč Kč 350 Kč 350 Kč Kč 700 Kč 400 Kč Kč Kč Kč Kč Kč vč.dph 13 3 vč.dph vč.dph Kč Kč

6 Strana 6 ze 7 Deficit MCAD (gen ACADM) Deficit methylenetetrahydrofolát reduktázy (gen MTHFR) Deficit ornithintranskarbamylázy (gen OTC) Deficit prosaposinu a saposinů A, B, C a D (gen PSAP) Deficit SAH hydrolázy (gen AHCY) Fabryho choroba (gen GLA) Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie 1 (gen UMOD) Gaucherova choroba (gen GBA) Glutarová acidurie typ I (gen GCDH) Glykogenóza typu V - McArdleova nemoc (gen PYGM) Hereditární malabsorpce folátů (gen SLC46A1) Homocystinurie klasická (gen CBS) Homocystinurie, typ CblE (gen MTRR) Kardiomyopatie z dysfunkce AMP-aktivované protein kinasy (gen PRKAG2) Krabbeho choroba (gen GALC) Lesch-Nyhanův syndrom, Kelley-Seegmillerův syndrom (gen HPRT1) Metachromatická leukodystrofie (gen ARSA) Metylmalonová acidurie, typ cbla (gen MMAA) Metylmalonová acidurie, typ cblb (gen MMAB) Metylmalonová acidurie, typ mut(0), typ mut (-) (gen MUT) Mevalonová acidurie (gen MVK) Mukolipidóza typu II/III (gen GNPTAB) Mukopolysacharidóza typ I (gen IDUA) Mukopolysacharidóza typ II (gen IDS) Mukopolysacharidóza typ IIIC (gen HGSNAT) Myofibrilární myopatie z dysfunkce alfa-b-krystalinu (gen CRYAB) Myofibrilární myopatie z dysfunkce desminu (gen DES) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 2 (gen TPP1) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 3 (gen CLN3) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 4B (gen DNAJC5) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 5 (gen CLN5) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 6 (gen CLN6) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 7 (gen MFSD8) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 8 (gen CLN8) Niemann-Pickova choroba typ A/B (gen SMPD1) Niemann-Pickova choroba typ C1 (gen NPC1) Niemann-Pickova choroba typ C2 (gen NPC2) Renální hypourikémie 1 (gen SLC22A12) Renální hypourikémie 2 (gen SLC2A9) Sandhoffova choroba - GM2 gangliosidóza typ II (gen HEXB) Syndrom Mohr-Tranebjaergův (gen TIMM8A) Tay-Sachsova choroba - GM2 gangliosidóza typ I (gen HEXA) Varianty v genu pro folátový receptor 3 (gen FOLR3) Varianty v genu pro folátový receptor 2 (gen FOLR2) Varianty v genu pro folátový transportér 1 (gen SLC19A1) Varianty v mitochondriálním folátovém transportéru/přenašeči (gen SLC25A32) Xantinurie typ I (gen XDH) 863 Ústav imunologie Komplexní fyzikální vyšetření a posouzení zdravotního stavu na vyžádání před dlouhodobým, nebo pracovním pobytem v epidemiologicky rizikové oblasti Konzultace cestovních rizik - 1 hodina Konzultace cestovních rizik - minimální poplatek Očkování před cestou do zahraničí - aplikace jedné očkovací látky Výpis z dokumentace do mezinárodního očkovacího průkazu Vystavení certifikátu o očkování proti žluté zimnici do MOP Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu (MOP) Vystavení receptu na antimalarickou profylaxi 864 Ústav soudního lékařství a toxikol. - Toxikologie Chemické vyšetření moči Kreatinin v moči vč.dph Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1

7 Strana 7 ze 7 Potvrzení nálezu metodou GCMS Potvrzení nálezu metodou TLC Screening drog a léčiv imunochemický Separace sera Stanovení alkoholu v krvi enzymaticky Stanovení alkoholu v krvi metodou GC Stanovení koncentrace drogy v krvi 866 Ústav soudního lékařství a toxikol. - Soudní lék. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace Stanovení krevní skupiny u živých osob ABO Vypracování závěru pitvy na žádost pozůstalých s doložením vztahu k zemřelému Vypracování závěru pitvy na žádost pozůstalých s poskytnutím celého pitevního protokolu s doložením vztahu k zemřelému Vyšetření krve/moči na alkohol u živých osob 870 Ústav tělovýchovného lékařství Antropometrické vyšetření, stanovení somatotypu Komplexní preventivní vyšetření na vlastní žádost Potvrzení o zdravotním stavu Preventivní prohlídka sportovce rozšířená - děti do 18 let Preventivní prohlídka sportovce rozšířená - dospělí Preventivní prohlídka sportovce základní I - děti do 18 let Preventivní prohlídka sportovce základní I - dospělí Preventivní prohlídka sportovce základní II - děti do 18 let Preventivní prohlídka sportovce základní II - dospělí Prohlídka pro posouzení schopnosti ke studiu (FTVS, Policejní akademie ČR a studium tělesné výchovy na ostatních fakultách) další vyšetření Prohlídka pro posouzení schopnosti ke studiu (FTVS, Policejní akademie ČR a studium tělesné výchovy na ostatních fakultách) při prvním vyšetření Speciální prohlídka pro letecké sporty dle mezinárodních směrnic AME Speciální prohlídka pro motoristické sporty dle směrnice FAS do 40 let věku Speciální prohlídka pro motoristické sporty dle směrnice FAS nad 40 let věku Speciální test pro potápěče (Diving reflex) Vyhodnocení kvantity a kvality jídelníčku Výpis z lékařské dokumentace Výpis z lékařské dokumentace 871 Sexuologický ústav Anonymní sexuologická konzultace Konzultace se soudním znalcem (60min) Kč vč.dph Kč 900 Kč 490 Kč 400 Kč 800 Kč vč.dph 700 Kč vč.dph 900 Kč vč.dph Kč 1

Ceník výkonů nehrazených ZP

Ceník výkonů nehrazených ZP Strana 1 Akutní výkony (nutná a neodkladná péče) 1.12 Kč Dodatečná kopie propouštěcí a nebo překladové zprávy z hospitalizace pro administrativní účely 200 Kč vč.dph Elektivní výkony Fotografie z ultrazvukového

Více

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD platný od 1. 4. 2013 Tento ceník je platný pro výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a vycházejí z katalogu dohodnutých služeb poskytovaných na žádost pacienta, vydaného ČLK a jsou všemi

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB OBECNÁ ČÁST 1. Výpis ze zdravotnické dokumentace: a) Vyhledání dokumentace z centrálního archivu 100,- Kč b) Nahlížení do zdravotnické dokumentace za přítomnosti lékaře 200,- Kč

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. ICSI 1 oocyt 5.000,- Kč 2-10 oocytů 8.000,- Kč každý další oocyt 1.000,- Kč (Intracytoplazmatická injekce spermie - vpravení spermie do cytoplazmy vajíčka)

Více

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu)

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu) Provozovna Odbornost gynekologie a porodnictví Aplikace I.M. hormonálního přípravku nehrazená zdrav.poj. Cytologické vyšetření + odběr - samoplátce Fotodokumentace z UZ vyšetření na žádost pacientky Gynekologické

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

CENA BEZ DPH DPH 20% CENA CELKEM

CENA BEZ DPH DPH 20% CENA CELKEM CENÍK č. 25 / 2011-09.5 nadstandardní pokoje Pro GPK byla provedena kalkulace cen jednotlivých kategorií nadstandardních pokojů. Pro výpočet byly použity výsledky hospodaření lůžkové části za období roku

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu)

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu) Provozovna Odbornost gynekologie a porodnictví Aplikace I.M. hormonálního přípravku nehrazená zdrav.poj. Fotodokumentace z UZ vyšetření na žádost pacientky Gynekologické vyšetření - na žádost pacientky

Více

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická nemocnice, odštěpný závod Lužická poliklinika, odštěpný závod Jiráskova 1378/4 408 01 Rumburk CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB

CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Lužická nemocnice, odštěpný závod Lužická poliklinika, odštěpný závod Jiráskova 1378/4 408 01 Rumburk CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.ledna2016 Číslojednací: Rušíse:verze13platnáod1.3.2015 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více

Ceník poskytovaných služeb

Ceník poskytovaných služeb Celkem stran: 7 Počet příloh: 0 Nařízení ředitele NŘ 03 Výtisk č.: 1 Datum vydání: 23. 03. 2015 Platnost od: 01. 04. 2015 Zrušovací ustanovení: Ruší verzi 03 ze dne 28. ledna 2013. Zpracoval Ověřil Schválil

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.března2015 Číslojednací: Rušíse:verze12platnáod1.10.2014 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Odbornost dermatovenerologie Cílené vyšetření dermatologem Komplexní vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Kryalizace kožní léze tekutým dusíkem 1 sezení - 1 útvar Ošetření a převaz bércového

Více

18.914,- Kč do dne OPU 5.404,- Kč v den ET nebo v den mražení. V případě, že se embryotransfer neuskuteční, nebude tato částka účtována.

18.914,- Kč do dne OPU 5.404,- Kč v den ET nebo v den mražení. V případě, že se embryotransfer neuskuteční, nebude tato částka účtována. Tento ceník je určen pro samoplátce (pacienty nepojištěné u smluvních zdravotních pojišťoven). Poplatek za první konzultaci je 2. 702,- Kč a odečte se od zbývajících nákladů na léčbu, kterou můžete podstoupit

Více

TP Ceník - Nemocnice Teplice, o.z.

TP Ceník - Nemocnice Teplice, o.z. TP Ceník - Nemocnice Teplice, o.z. výrobku, výkonu, služby 55 103 CHIR 503 001 Odstranění kožní léze - za každých i započatých 15 min. 15 min 0,00 307,02 42,98 350,00 1.5.2012 14 55 108 INT 508 001 Stanovení

Více

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012)

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012) CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012) ODDĚLENÍ PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE Ceník estetických, kosmetických výkonů a laserových operací

Více

CENÍK KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN

CENÍK KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN CENÍK KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně. Ceník je platný pro pacienty - pojištěnce,

Více

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013)

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013) CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013) ODDĚLENÍ PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE Ceník estetických, kosmetických výkonů a laserových operací

Více

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV Výkony vakcinace 392296 391773 394989 356573 376063 368971 364782 393001 393074 386403 3107496 3083443 393075 393076 3100085 393077 385172 394994 Avaxim včetně aplikace 1 Engerix včetně aplikace 890,00

Více

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV

sekce A Příloha č. 11 Ceník FNKV Výkony vakcinace 392296 391773 394989 356573 356574 376063 368971 364782 393001 393074 386403 3107496 3083443 393075 393076 393078 3100085 393077 385172 394994 356575 Avaxim včetně aplikace 1 Engerix včetně

Více

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku:

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku: C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu platný od 01.09.2016 ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely,

Více

Ceník FNKV. pro oblast léčebné a preventivní péče KLINIKA PRACOVNÍHO A CESTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ. Výkony prováděné ambulantně. Kód Název Klient hradí

Ceník FNKV. pro oblast léčebné a preventivní péče KLINIKA PRACOVNÍHO A CESTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ. Výkony prováděné ambulantně. Kód Název Klient hradí Výkony vakcinace 392296 391773 394989 356573 356574 357521 376063 368971 364782 393001 393074 386403 3107496 3149080 3120112 3083443 393075 393076 393078 3100085 393077 385172 394994 356575 310277 Avaxim

Více

C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu

C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely, při posuzování a odškodňování

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ)

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) Pacientka: Partner/manžel pacientky: (dále jen partner pacientky ) Jméno:... Jméno:... R.č.... R.č....

Více

C E N Í K. Celkové částky jsou uvedeny včetně DPH. Platnost od

C E N Í K. Celkové částky jsou uvedeny včetně DPH. Platnost od Celkové částky jsou uvedeny včetně DPH. Platnost od 1.6.2016 C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických osob, které nejsou hrazeny

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a.s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444

příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP Platnost ceníku od: 1.listopadu 2012 Druh výkonu/služby oddělení Cena

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Cena v Kč Oddělení Název výkonu MJ vč. DPH Nutriční poradna - 1 návštěva sezení 250,00 Nutriční poradna Nutriční poradna - kontrolní

Více

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY Dermabraze tetováží 929009 929010 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - do 10cm 2 1 150,00 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - za každý 1cm 2 navíc nad 10cm 2 120,00 Odstranění drobných

Více

DC Ceník - Nemocnice Děčín, o.z.

DC Ceník - Nemocnice Děčín, o.z. DC Ceník - Nemocnice Děčín, o.z. výrobku, výkonu, služby 65 103 CHIR 603 001 Sklerotizace žilních spojek a reziduí výkon 0,00 438,60 61,40 500,00 1.5.2012 14 65 103 CHIR 603 002 Sklerotizace žilních spojek

Více

P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15

P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 Strana 1/13 P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 CENÍK VÝKONŮ Vypracoval Schválil Funkce Místopředseda představenstva Předseda představenstva Jméno Ing. Irena Orságová MUDr. Marián Olejník,

Více

Žitenická 2084, Litoměřice. Číslo jednací: Identifikace dokumentu: III_D_SM_OZP/02

Žitenická 2084, Litoměřice. Číslo jednací: Identifikace dokumentu: III_D_SM_OZP/02 Městská nemocnice v Litoměřicích Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Přehled cen výkonů a služeb mimo rámec zákonného zdravotního pojištění, nadstandardní péče a cen výkonů a služeb poskytovaných osobám,

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a.s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

5/4 VZOR Specifické zdravotní v kony (maximální ceny a urãené podmínky)

5/4 VZOR Specifické zdravotní v kony (maximální ceny a urãené podmínky) vzor A, str. 1 VZOR Specifické zdravotní v kony (maximální ceny a urãené podmínky) I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 1),2),3),4),5),6),7),8),9),10),22), 23) VĚCÍ A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění,

Více

Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 4 6 4 1 IČZ smluvního ZZ 8 5 6 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 5 N 0 0 2 Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

1.8.2014. Aplikace laseru - 1 sezení

1.8.2014. Aplikace laseru - 1 sezení Odbornost dermatovenerologie Aplikace laseru - 1 sezení 20,00 Kč 1 2 Odbornost gynekologie a porodnictví Fotodokumentace z UZ vyšetření na žádost pacientky gynekologická cytologie metodou Liquid based

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Gynekologicko-porodnické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení 1. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Typ výkonu vyšetření Chirurgické oddělení Přiložení sádrové fixace Celacast (dle ceny materiálu) nehrazeno ze ZP Aplikace Barronovy ligatury (cena 1 gumičky vč. fotodokumentace) Gynekologicko-porodnické

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná cena a zdravotní pojišťovny

Více

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění číslo úkonu placený úkon posl.aktualizace ke dni: 01.03.2016 002 zapůjčení zdrav. dokumentace na vyžádání: (jen opis nebo fotokopie) 100,00 21 003 RTG snímky (netýká se pacientů) 100,00 21 lékařská zpráva,

Více

Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 1. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Typ výkonu vyšetření Chirurgické oddělení Přiložení sádrové fixace Celacast (dle ceny materiálu)

Více

Ceník služeb Nemocnice Sokolov

Ceník služeb Nemocnice Sokolov Stránka 1 z 7 PII 11 05 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Sokolov 1. Ceník zdravotnických služeb.. 2 1.1. ORL výkony.. 2 1.2. Oční výkony... 2 1.3. GYN POR výkony 2 1.4. OKBH výkony... 3 1.5.

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná cena, a zdravotní pojišťovny

Více

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění číslo úkonu placený úkon posl.aktualizace ke dni: 1.7.2016 cena včetně DPH (Kč) sazba DPH (%) 002 zapůjčení zdrav. dokumentace na vyžádání: (jen opis nebo fotokopie) 100,00 21 003 RTG snímky (netýká se

Více

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění číslo úkonu placený úkon posl.aktualizace ke dni: 1.2.2016 a 1.3.2016 cena včetně DPH (Kč) sazba DPH (%) 002 zapůjčení zdrav. dokumentace na vyžádání: (jen opis nebo fotokopie) 100,00 21 003 RTG snímky

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná nebo smluvní cena a zdravotní

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena O39 Alfa-amylása (DPH 0%)-orientační

Více

Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Cena v Kč Oddělení Název výkonu MJ vč. DPH Nutriční poradna - 1 návštěva sezení 250,00 Nutriční poradna Nutriční poradna - kontrolní

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky ZÁKLADNÍ CENÍK Rehabilitační kliniky Malvazinky KLASICKÉ B1-3-lůžkový 370 Kč B2-2-lůžkový 590 Kč B1-2-lůžkový 520 Kč A2-2-lůžkový 520 Kč B2-3-lůžkový 390 Kč NADSTANDARDNÍ UBYTOVACÍ SLUŽBY Bezbariérový

Více

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (Smluvní ceny platné od 1. 1. 2013)

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (Smluvní ceny platné od 1. 1. 2013) Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (Smluvní ceny platné od 1. 1. 2013) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Ceník služeb Nemocnice Sokolov

Ceník služeb Nemocnice Sokolov Stránka 1 z 6 PII 11 07 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Sokolov 1. Ceník zdravotnických služeb.. 2 1.1. ORL výkony.. 2 1.2. Oční výkony... 2 1.3. GYN POR výkony 2 1.4. OKBH výkony... 3 1.5.

Více

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec SMĚRNICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec SMĚRNICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec SMĚRNICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Název: SEZNAM HRAZENÝCH VÝKONŮ Evidenční značka: Identifikace: Nahrazuje: revizi č. 12 Účinnost:

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Ceník služeb Nemocnice Sokolov

Ceník služeb Nemocnice Sokolov Stránka 1 z 7 PII 11 09 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Sokolov 1. Ceník zdravotnických služeb.. 2 1.1. ORL výkony.. 2 1.2. Oční výkony... 2 1.3. GYN POR výkony 2 1.4. OKBH výkony... 3 1.5.

Více

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu)

1.8.2014. Výkony ambulance. Ostatní služby. Nepojištění pacienti (Kč za bod výkonu) Provozovna Odbornost dermatovenerologie Kryalizace kožní léze tekutým dusíkem 1 sezení - 1 útvar Lokální fototerapie optimálním UV světlem 1 sezení Odstranění malých lézí kůže ( fibromy nebo seborhoické

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky ZÁKLADNÍ CENÍK Rehabilitační kliniky Malvazinky KLASICKÉ Bezbariérový pokoj s vlastním sociálním zařízením TV na pokoji NADSTANDARDNÍ UBYTOVACÍ SLUŽBY Zajištění služeb kadeřníka, manikérky a pedikérky

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 4 7 8 1 3 7 5 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1.9.2014

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1.9.2014 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1.9.2014 Název služby Dokumentace a výkony vyžádané právnickou, fyzickou osobou Lékařská prohlídka klienta

Více

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 8 1 3 7 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název Cena S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) 80 O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena 20 O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena 16 O39 Alfa-amylása

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

Oddělení č. Výkon Cena v Kč vč. DPH

Oddělení č. Výkon Cena v Kč vč. DPH Oddělení č. Výkon Cena v Kč vč. DPH Chirurgické oddělení 38 Zavedení silikonové cévky 142 Úhrada za lehkou sádru 5110 cm Úhrada za lehkou sádru 10 155 cm Pěnová skleroterapie včetně 1500 sono navigované

Více

sekce A Příloha č. 4 Ceník FNKV

sekce A Příloha č. 4 Ceník FNKV Dermabraze tetováží 929009 929010 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - do 10cm 2 1 150,00 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - za každý 1cm 2 navíc nad 10cm 2 120,00 Odstranění drobných

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5 Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.7.2015) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.června2016 Číslojednací: Rušíse:verze14platnáod1.1.2016 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

1.8.2014. Nadstandardní pokoj, 1 den

1.8.2014. Nadstandardní pokoj, 1 den Provozovna Odbornost ARO a intenzivní péče Nadstandardní pokoj, 1 den 500,00 Kč 2 Provozovna Odbornost dermatovenerologie Histologie - 1 vzorek Kryalizace kožní léze tekutým dusíkem 1 sezení - 1 útvar

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od ) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od ) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč. Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.12.2016) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 86 Zdravotní péče 86.1 Ústavní zdravotní péče 86.10 Ústavní zdravotní péče 86.10.1 Ústavní zdravotní péče - krátkodobou nebo dlouhodobou ústavní zdravotní péči, tj. lékařskou

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více