Ceník výkonů nehrazených ZP (mimo stomatologických výkonů)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník výkonů nehrazených ZP (mimo stomatologických výkonů)"

Transkript

1 Strana 1 ze 7 Akutní výkony (nutná a neodkladná péče) Dodatečná kopie propouštěcí a nebo překladové zprávy z hospitalizace pro administrativní účely Elektivní výkony Fotografie z ultrazvukového vyšetření na vyžádání pro pacienta Kontrolní vyšetření na řidičský průkaz po 65 letech Kopie CD Kopie RTG snímku Kopie stránky zdravotnické dokumentace Lékařská zpráva o zdravotním stavu na základě ZD (mimo překladu do jiného ZZ) zpracovaná na žádost pacienta pro administrativní účely Lékařské doporučení lázeňské léčby pro samoplátce včetně klinického vyšetření Odběr krve ze žíly na vlastní žádost pacienta Opisy chorobopisu, rtg nálezu apod. pro účely administrativní, soudní, pojišťovny, atd. Opisy chorobopisu, rtg nálezu apod. pro účely pokračování v léčbě Perforace uší a aplikace náušnice 1 ks Písemné sdělení o zdrav. stavu poškozeného na základě zdrav. dokumentace na formuláři pojišťovny Popis lékařského nálezu pro jiné účely než léčebné (administrativní, soudní, pojišťovny) Posouzení zdravotního stavu pro aktivní účast na amatérských sportovních akcích, zahraničních zájezdech apod. Potvrzení doprovodu pacienta na formuláři F - VFN 113 Potvrzení doprovodu pacienta na omluvném listu přineseným samotným pacientem Potvrzení o zdravotním stavu vydávané na žádost pacienta pro administrativní účely Provedení očkování na žádost pacienta (bez ceny očkovací látky - pokud není hrazena ZP) Příprava ZD k nahlédnutí a k pořízení kopií do 100 stran Příprava ZD k nahlédnutí a k pořízení kopií do 200 stran Příprava ZD k nahlédnutí a k pořízení kopií do 50 stran Příprava ZD k nahlédnutí a k pořízení kopií nad 200 stran Psychologické vyšetření žadatele o adopci Vyhledání a kompletace dokumentace z různých pracovišť Vystavení zdravotního průkazu Vyšetření na řidičský průkaz, zbrojní pas Zapůjčení RTG dokumentace pacientovi na základě jeho žádosti (+ vratná záloha ve výši 200 Kč nebo 150 Kč za malé snímky) 130 Personální úsek Jiné potvrzení o době zaměstnání Kopie dokumentu ze spisu Opakovaná žádost o vyhledání spisu Potvrzení o zaměstnání Vyhledání spisu v archivu 203 III. interní klinika Echokardiografické vyšetření v rámci sportovní prohlídky nebo bez zdravotní indikace Klinické vyšetření vč.spiroergometrického vyšetření v rámci sportovní přípravy s návrhem optimálního tréninku Koučink pro zdraví Koučink pro zdravý životní styl Prohlídka s posouzením ke studiu Spiroergometrické vyšetření - bez klinického vyšetření Spiroergometrické vyšetření s návrhem optimálního pohybového programu v rámci redukce váhy 211 I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Aplikace MxII a odečet tuberkolinového testu BCG vakcinace 212 Neurologická klinika Lumbální jehla, typ REF C SPROTTE 22G x 90 mm, zav. s křidélky Speciální jehly pro aplikaci botulotoxinu pod EMG kontrolou Typy jehel: Ref 91518, Lot 1004M02, 37mm x 27 G (300 Kč) Ref TE/L , Lot , 37mm x 0,4 / 27G / () pacient jehlu zakupuje v nemocniční lékárně VFN 213 Psychiatrická klinika Konzultace s lékařem pro neregistrovaného pacienta (60 min) Konzultace se soudním znalcem (60 min.) 215 Klinika pracovního lékařství 1.12 Kč 3 Kč 5 Kč vč.dph 440 Kč 150 Kč 100 Kč 300 Kč 0 Kč vč.dph 90 Kč Kč 200 Kč 25 Kč 5 Kč 50 Kč 50 Kč 100 Kč Kč 329 Kč 300-1

2 Strana 2 ze 7 Poplatek za vystavení potvrzení při bodovém hodnocení u nemocí z povolání - bolestné či snížení společenského uplatnění Kč Vstupní vyšetření prováděné pro jiného zaměstnavatele dle rizika zaměstnání-bez rizika Klinika dětského a dorostového lékařství Binokulární vyšetření 230 Kč 217 Centrum primární péče Vstupní vyšetření prováděné pro jiného zaměstnavatele dle rizika zaměstnání-bez rizika 650 Kč 223 Gynekologicko-porodnická klinika Antiadhezivní prostředek "Hyalobarrier gel" Kč vč.dph Anti-D (preventivní podání)1 amp. + aplikace i.m Kč Asistovaný hatching (1-2 embrya) 2 Dlouhodobý předporodní kurz o víkendu (3x 3 hod.) 2 Dlouhodobý předporodní kurz ve všední den (3x 3 hod.) 1 Doplňující vyšetření k interupci-chybí-li od obvodního gynekologa Kč vč.dph Dovezení zamražených reprodukčních buněk a tkání do našeho zdravotnického zařízení (cena za 1km) 10 Kč vč.dph Farmakologická interrupce Kč vč.dph Fotografie z ultrazvukového vyšetření na vyžádání ICSI - intracytoplazmatická injekce spermie základní cena (3-10 oocytů) Kč ICSI na 1-2 oocyty Kč vč.dph ICSI nad 10 oocytů Kč vč.dph Interupce po 8.týdnu včetně anestezie Kč vč.dph IVF cyklus - stimulace, punkce folikulů, bez embryotransferu (ET) z důvodu nevhodných embryí k ET - pro samoplátce (léky se hradí zvlášť) Kč vč.dph IVF cyklus - stimulace, ale ukončený před punkcí folikulů pro samoplátce (léky se hradí zvlášť) 990 Kč vč.dph IVF cyklus s transferem embryí z darovaných oocytů, má-li žena uhrazen cyklus IVF od zdravotní pojišťovny Kč vč.dph IVF cyklus s transferem embryí z darovaných oocytů, nemá-li žena uhrazen cyklus IVF od zdravotní pojišťovny Kč vč.dph IVF cyklus- stimulace, punkce folikulů, oplození oocytů, embrya vhodná pro ET nebo kryokonzervaci - pro samoplátce (léky se hradí zvlášť) Kč vč.dph Jednorázové zrcadlo Koagulační vyšetření 190 Kč Kontinuální monitoring embryí za 1 den 2 Kryokonzervace - vitrifikace embryí s jejich následným uchováním po dobu 1 roku Kč vč.dph Kryokonzervace 1-6 oocytů vitrifikací s následným uchováním po dobu 1 roku Kč vč.dph Kryokonzervace spermatu s následným uchováním po dobu 1 roku pro samoplátce - na vlastní žádost 2 Labioplastika Kč Miniinterupce včetně anestezie 4 Nativní IVF cyklus nebo IVF cyklus s minimální stimulací - stimulace, punkce folikulů, embryotransfer Kč vč.dph Nativní IVF cyklus nebo IVF cyklus s minimální stimulací - stimulace, punkce folikulů, bez embryotransferu (ET) z důvodu nevhodných embryí k ET Kč vč.dph Odběr krve 30 Kč PICSI (výběr spermií pro ICSI podle funkčních vlastností - vazba na hyaluronan) - příplatek k ICSI Kč vč.dph Použití spermií dárce (1 dávka) Preparace spermií pro MESA / TESE Kč vč.dph Přítomnost otce nebo osoby blízké u porodu Přítomnost otce nebo osoby blízké u SC 800 Kč vč.dph Rozmražení kryokonzervovaných embryí a přenos do dělohy Kč vč.dph Rozmražení oocytů (pro pokračování vývoje v IVF cyklu) Sepsání žádosti o UPT 190 Kč Skladování biologického materiálu (sperma, oocyty, embrya) v kryobance úhrada za 1 rok (započatý) Sterilizace na žádost pacientky Kč vč.dph Těhotenský test z moči 50 Kč Ultrazvukové vyšetření na vyžádání 5 Uvolnění zamrazených reprodukčních buněk a tkání k převozu mimo VFN Vitrifikace (ultrarychlé zmražení) embryí s následným uchováním po dobu 1 roku - doplatek ke kryokonzervaci Vyhledání data a hodiny narození

3 Strana 3 ze 7 Vyšetření anti HIV 380 Kč Vyšetření BWR 100 Kč Vyšetření internistou a zhodnocení stavu před malým výkonem Vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru 650 Kč Vyšetření krevního obrazu 30 Kč Vyšetření spermiogramu na vyžádání 5 Záznam z UZ 4D na CD,DVD max.15 min, vlastní CD,DVD 1 Zhotovení a vyhodnocení EKG 190 Kč Zobrazení na UZ 4D - technologie s maximálním možným rozlišením vrozených vad dítěte - bez fotografie 700 Kč vč.dph Zobrazení na UZ 4D + jedna fotografie Klinika anesteziologie, resusc. a intenzivní med. Akupunktura - vstupní vyšetření 3 Akupunktura pravidelné sezení 180 Kč vč.dph Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Malá elektroda Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Střední elektroda Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Velká elektroda 30 Kč vč.dph Radiofrekvenční léčba Urologická klinika Anonymní andrologická konzultace Aplikace rázové vlny na oblast plastické indurace penisu - celkem 15 sezení (jedna léčebná kůra) Kč Cirkumcize z kosmetických či rituálních důvodů (dospělí, děti) 5 7 MESA/TESE (včetně anestezie) Kč Odstranění malých lézí kůže (kauter, abraze) - 1 projev Odstranění malých lézí kůže (kauter, abraze) - každé 2 projevy 90 Kč vč.dph Ultrazvukové vyšetření na vyžádání (doppler. vyš.) pacientem 800 Kč vč.dph Ultrazvukové vyšetření na vyžádání pacientem 5 Vazoligatura - přerušení chámovodů z antikoncepčních důvodů - dle náročnosti Oddělení otorinolaryngologie Chirurgická excize se šitím (obličej, krk, hlava, jinde) 990 Kč vč.dph Korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí Laserem potencovaná uvoloplastika (LAUP) Kč vč.dph Laserová mukotomie - jednostranný výkon Kč Laserová mukotomie - oboustranný výkon Kč vč.dph Odstranění malých lézí kůže bez šití (obličej, krk, hlava, jinde) - 1 projev 4 Odstranění malých lézí kůže bez šití (obličej, krk, hlava, jinde) - každé další 2 projevy Perforace uší a aplikace náušnic, obě uši Plastická operace boltce vč. hospitalizace (nad 10 let), obě uši 1 Plastická operace nosu 24 Rinoplastika - měkký nos Kč 229 Foniatrická klinika Denní stacionář pro děti s vadami řeci a sluchu (1 den) 150 Kč Lékařská zpráva pro posouzení schopností ke studiu na VŠ uměl. nebo pedagog směru 580 Kč vč.dph Preventivní vyšetření hlasu 300 Kč Přípravný ročník ZŠ (1 den) 150 Kč Seřízení sluchadla vydaného na jiném pracovišti 430 Kč vč.dph Vyčištění zvukovodového sluchadla 60 Kč vč.dph Výměna hadičky u individuální tvarovky Zapůjčení sluchadla na týden - děti (2ks) Zapůjčení sluchadla na týden - dospělí (1ks) 232 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Domácí bělení zubů od 18 let (jedna sada) 2 Genioplastika (Prospon) Kč Genioplastika (Prospon)- v rámci výkonu Kč Genioplastika (Synthes) Kč Genioplastika (Synthes) - v rámci výkonu Kč Chirurgická excize - se šitím jinde na těle Chirurgická excize - se šitím na obličeji a krku 7 Kortikotomie se zavedením kotevních implantátů (Prospon) Kč vč.dph Kortikotomie se zavedením kotevních implantátů (Synthes) Kč vč.dph

4 Strana 4 ze Onkologická klinika Tomoterapie - 1 frakce Kč 237 Dermatovenerologická klinika Certifikát 380 Kč vč.dph Cévní laser - korekce kožní, cévních defektů - do 30-ti pulsů 1 3 Cévní laser - korekce kožní, cévních defektů - nad 30-ti pulsů (každý puls) Cévní laser každé další ošetření bradavic Cévní laser ošetření 1-3 bradavic 6 Cévní laser ošetření jednoho kožního projevu (pavoučkový nevus, hemangiom) 6 Cévní laser ošetření rozšířených žilek (nosní křídla, tváře, mikrovarixy na dolních končetinách) - do 30-ti pulsů 1 Cévní laser ošetření rozšířených žilek (nosní křídla, tváře, mikrovarixy na dolních končetinách) - nad 30-ti pulsů (každý puls) Cévní laser testovací zákrok (před korekcí cévních defektů, mikrovarixů DK, teleangiestazií) 6 Erbiový laser každé další ošetření bradavic 3 Erbiový laser odstranění 1-3 bradavic 1 Erbiový laser odstranění mateřských znamének - jeden projev 1 Erbiový laser odstranění mateřských znamének - každý další projev 1 1 Histologické vyšetření (základní) Chemický peeling ovocnými kyselinami - dekolt Kč 700 Kč vč.dph Chemický peeling ovocnými kyselinami - obličej Chirurgická excize - se šitím jinde na těle Chirurgická excize - se šitím na obličeji a krku 7 Chirurgické šití (Monofilem) rozsah 70cm sterilní niť 180 Kč vč.dph Odstranění malých lézí kůže (Kauter,abraze) - 1 projev Odstranění malých lézí kůže (Kauter,abraze) - další 2 projevy 1 Rotační excize - projevy jinde na těle Rotační excize - projevy na obličeji a krku 5 Sklerotizace vlásečnicových cévek (Lék.vyšetření,léčebný př.,elastická bandáž) 6 Sněžení + lékařské vyšetření - 1 sezení Sněžení + lékařské vyšetření - každé další sezení 70 Kč vč.dph Vyšetření pigmentových projevů Dermogeniem (do 3 projevů) Vyšetření pigmentových projevů Dermogeniem (nad 3 projevy) Oční klinika Blefaroplastika dolního víčka (včetně excize tukových prolapsů) 1 oko 4 Blefaroplastika horního nebo dolního víčka bez tukových prolapsů 1 víčko 3 Blefaroplastika horního víčka (včetně excize tukových prolapsů) 1 oko 4 Crosslinking rohovky - 1 oko Kč vč.dph Dermatoplastika korekční (od 1 roku od operace) dle rozsahu od Doplatek k preparátu Lucentis v případě úhrady ZP - dle ceny v lékárně cca Kč Kč Doplatek k preparátu Macugen v případě úhrady ZP - dle ceny v lékárně (0-) Doplatek k preparátu Visudyne v případě úhrady ZP - dle ceny v lékárně ( Kč) Kč Drobná léze kůže bez sutury (každá další + 100,-) 3 Drobná léze kůže se suturou (každá další + 100,-) Indocyaninová zeleň k ICG vyšetření - dle ceny v lékárně ( Kč) Kč Korekce ptózy obočí klasickou excizí Kč vč.dph Korekce ptózy obočí metodou aptos 2 vlákna - 1 oko 7 Korekce ptózy obočí metodou aptos 3 vlákna - 1 oko Kč vč.dph Léčivý přípravek Lucentis bez úhrady ZP - dle ceny v lékárně cca Léčivý přípravek Macugen bez úhrady ZP - dle ceny v lékárně cca Kč Kč OCT/SLO - jedno oko 300 Kč OCT/SLO - obě oči Preparát Visudyne (fotodynamická terapie) bez úhrady ZP - dle ceny v lékárně cca Kč Kč Xantelazmata 1 víčko dle rozsahu Klinika rehabilitačního lékařství 1 týden pobytu v Denním stacionáři Akupunktura - vstupní vyšetření Akupunktura pravidelné sezení Ergoterapie nehrazená zdravotními pojišťovnami á 60 min. Individuální cvičení pánevního dna

5 Strana 5 ze 7 Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Malá elektroda (pár) Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Střední elektroda (pár) Jednorázové elektrody pro individuální použití při elektroléčbě - Velká elektroda (pár) Kombinovaná vana Laser do 4 minut Laser nad 4 minuty LTV se zaměřením na reedukaci pohybových stereotypů - individuální LTV se zaměřením na reedukaci pohybových stereotypů - skupinová Muzikoterapie skupinová á 60 minut Peloidní zábal Perličková koupel Práce v keramické dílně á 60 min. Přísadová koupel Psychologické posouzení způsobilosti řízení motorového vozidla Výpočet bolestného a ZSU (dle složitosti případu - do 300 bodů) Výpočet bolestného a ZSU (dle složitosti případu - nad 300 bodů) 249 Radiodiagnostická klinika Dentální CT vyšetření Dentální CT vyšetření + protéza Konzultace radiologa mamodiagnostika na žádost pacientky Konzultace radiologa vyšetření z jiného pracoviště na žádost pacienta Kopie vyšetření na CD Kopie vyšetření na filmu za jeden film Radiologické zobrazovací metody na žádost pacienta výše neuvedené Screeningová mamografie na žádost pacientky US prsů na žádost pacientky či jako screeningové vyšetření 701 Interní oddělení Strahov Hemodialýza pro pacienty z EU i mimo EU 723 II. chirurgická klinika Konzultace před chirurgickým výkonem Radiofrekvenční ablace křečových žil (1 končetina) Radiofrekvenční ablace křečových žil pro pojištěné pacienty (úhrada katetru) Sklerotizace křečových žil (včetně jedné dávky sklerotizační látky) Sklerotizace křečových žil pro pojištěné pacienty (1 dávka sklerotizační látky) Sonografické vyšetření žil DK 751 Fakultní transfúzní oddělení Vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta 846 ÚLB a LAB. DIAGNOSTIKY Amplichip bez doporučení lékaře včetně souvisejících vyšetření Amplichip na základě doporučení lékaře 852 Ústav nukleární medicíny Farmakum pro PET 860 Ústav dědičných metabolických poruch Adrenoleukodystrofie, X-vázaná (gen ABCD1) Alexanderova choroba (gen GFAP) Amyloidóza při mutaci fibrinogenu A (gen FGA) Amyloidóza z depozice apolipoproteinu AI (gen ApoA1) Amyloidóza z depozice sérového amyloidu A1 (gen SAA1) Amyloidóza z depozice transthyretinu (gen TTR) CADASIL (gen NOTCH3) Canavanové choroba (gen ASPA) Cerebrální deficit folátů (gen FOLR1) Creutzfeldt-Jakobova choroba (gen PRNP) Danonova choroba (gen LAMP2) Deficit 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyázy; Deficit HMG-CoA lyázy (gen HMGCL) Deficit adenylosukcinátlyázy (gen ADSL) Deficit beta-ketothiolázy (gen ACAT1) Deficit biotinidázy (gen BTD) Deficit dihydrofolát reduktázy (gen DHFR) Deficit LCHAD (gen HADHA) 30 Kč vč.dph 370 Kč vč.dph Kč Kč 350 Kč 350 Kč Kč 700 Kč 400 Kč Kč Kč Kč Kč Kč vč.dph 13 3 vč.dph vč.dph Kč Kč

6 Strana 6 ze 7 Deficit MCAD (gen ACADM) Deficit methylenetetrahydrofolát reduktázy (gen MTHFR) Deficit ornithintranskarbamylázy (gen OTC) Deficit prosaposinu a saposinů A, B, C a D (gen PSAP) Deficit SAH hydrolázy (gen AHCY) Fabryho choroba (gen GLA) Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie 1 (gen UMOD) Gaucherova choroba (gen GBA) Glutarová acidurie typ I (gen GCDH) Glykogenóza typu V - McArdleova nemoc (gen PYGM) Hereditární malabsorpce folátů (gen SLC46A1) Homocystinurie klasická (gen CBS) Homocystinurie, typ CblE (gen MTRR) Kardiomyopatie z dysfunkce AMP-aktivované protein kinasy (gen PRKAG2) Krabbeho choroba (gen GALC) Lesch-Nyhanův syndrom, Kelley-Seegmillerův syndrom (gen HPRT1) Metachromatická leukodystrofie (gen ARSA) Metylmalonová acidurie, typ cbla (gen MMAA) Metylmalonová acidurie, typ cblb (gen MMAB) Metylmalonová acidurie, typ mut(0), typ mut (-) (gen MUT) Mevalonová acidurie (gen MVK) Mukolipidóza typu II/III (gen GNPTAB) Mukopolysacharidóza typ I (gen IDUA) Mukopolysacharidóza typ II (gen IDS) Mukopolysacharidóza typ IIIC (gen HGSNAT) Myofibrilární myopatie z dysfunkce alfa-b-krystalinu (gen CRYAB) Myofibrilární myopatie z dysfunkce desminu (gen DES) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 2 (gen TPP1) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 3 (gen CLN3) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 4B (gen DNAJC5) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 5 (gen CLN5) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 6 (gen CLN6) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 7 (gen MFSD8) Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 8 (gen CLN8) Niemann-Pickova choroba typ A/B (gen SMPD1) Niemann-Pickova choroba typ C1 (gen NPC1) Niemann-Pickova choroba typ C2 (gen NPC2) Renální hypourikémie 1 (gen SLC22A12) Renální hypourikémie 2 (gen SLC2A9) Sandhoffova choroba - GM2 gangliosidóza typ II (gen HEXB) Syndrom Mohr-Tranebjaergův (gen TIMM8A) Tay-Sachsova choroba - GM2 gangliosidóza typ I (gen HEXA) Varianty v genu pro folátový receptor 3 (gen FOLR3) Varianty v genu pro folátový receptor 2 (gen FOLR2) Varianty v genu pro folátový transportér 1 (gen SLC19A1) Varianty v mitochondriálním folátovém transportéru/přenašeči (gen SLC25A32) Xantinurie typ I (gen XDH) 863 Ústav imunologie Komplexní fyzikální vyšetření a posouzení zdravotního stavu na vyžádání před dlouhodobým, nebo pracovním pobytem v epidemiologicky rizikové oblasti Konzultace cestovních rizik - 1 hodina Konzultace cestovních rizik - minimální poplatek Očkování před cestou do zahraničí - aplikace jedné očkovací látky Výpis z dokumentace do mezinárodního očkovacího průkazu Vystavení certifikátu o očkování proti žluté zimnici do MOP Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu (MOP) Vystavení receptu na antimalarickou profylaxi 864 Ústav soudního lékařství a toxikol. - Toxikologie Chemické vyšetření moči Kreatinin v moči vč.dph Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1

7 Strana 7 ze 7 Potvrzení nálezu metodou GCMS Potvrzení nálezu metodou TLC Screening drog a léčiv imunochemický Separace sera Stanovení alkoholu v krvi enzymaticky Stanovení alkoholu v krvi metodou GC Stanovení koncentrace drogy v krvi 866 Ústav soudního lékařství a toxikol. - Soudní lék. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické dokumentace Stanovení krevní skupiny u živých osob ABO Vypracování závěru pitvy na žádost pozůstalých s doložením vztahu k zemřelému Vypracování závěru pitvy na žádost pozůstalých s poskytnutím celého pitevního protokolu s doložením vztahu k zemřelému Vyšetření krve/moči na alkohol u živých osob 870 Ústav tělovýchovného lékařství Antropometrické vyšetření, stanovení somatotypu Komplexní preventivní vyšetření na vlastní žádost Potvrzení o zdravotním stavu Preventivní prohlídka sportovce rozšířená - děti do 18 let Preventivní prohlídka sportovce rozšířená - dospělí Preventivní prohlídka sportovce základní I - děti do 18 let Preventivní prohlídka sportovce základní I - dospělí Preventivní prohlídka sportovce základní II - děti do 18 let Preventivní prohlídka sportovce základní II - dospělí Prohlídka pro posouzení schopnosti ke studiu (FTVS, Policejní akademie ČR a studium tělesné výchovy na ostatních fakultách) další vyšetření Prohlídka pro posouzení schopnosti ke studiu (FTVS, Policejní akademie ČR a studium tělesné výchovy na ostatních fakultách) při prvním vyšetření Speciální prohlídka pro letecké sporty dle mezinárodních směrnic AME Speciální prohlídka pro motoristické sporty dle směrnice FAS do 40 let věku Speciální prohlídka pro motoristické sporty dle směrnice FAS nad 40 let věku Speciální test pro potápěče (Diving reflex) Vyhodnocení kvantity a kvality jídelníčku Výpis z lékařské dokumentace Výpis z lékařské dokumentace 871 Sexuologický ústav Anonymní sexuologická konzultace Konzultace se soudním znalcem (60min) Kč vč.dph Kč 900 Kč 490 Kč 400 Kč 800 Kč vč.dph 700 Kč vč.dph 900 Kč vč.dph Kč 1

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem

1.8.2014. Cílené vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Odbornost dermatovenerologie Cílené vyšetření dermatologem Komplexní vyšetření dermatologem Kontrolní vyšetření dermatologem Kryalizace kožní léze tekutým dusíkem 1 sezení - 1 útvar Ošetření a převaz bércového

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3.

1. Účel. 2. Platnost dokumentu. 3. Použité zkratky a pojmy. 4. Odpovědnosti a pravomoci. 5. Vlastní popis předmětu. 3.1 Zkratky. 3. Žitenická2084,41201Litoměřice Identifikacedokumentu:III_D_SM_OZP/02 Platíod:1.března2015 Číslojednací: Rušíse:verze12platnáod1.10.2014 Mgr.LenkaKalábová Vypracoval: Přezkoumal: Ing.VladimírKestřánek,MBA

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15

P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 Strana 1/13 P Ř Í K A Z PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Číslo: PPP 02/15 CENÍK VÝKONŮ Vypracoval Schválil Funkce Místopředseda představenstva Předseda představenstva Jméno Ing. Irena Orságová MUDr. Marián Olejník,

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY Dermabraze tetováží 929009 929010 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - do 10cm 2 1 150,00 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - za každý 1cm 2 navíc nad 10cm 2 120,00 Odstranění drobných

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1.9.2014

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1.9.2014 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1.9.2014 Název služby Dokumentace a výkony vyžádané právnickou, fyzickou osobou Lékařská prohlídka klienta

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná cena, a zdravotní pojišťovny

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná nebo smluvní cena a zdravotní

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5 Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.7.2015) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

Ceník služeb Nemocnice Sokolov

Ceník služeb Nemocnice Sokolov Stránka 1 z 6 PII 11 07 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Sokolov 1. Ceník zdravotnických služeb.. 2 1.1. ORL výkony.. 2 1.2. Oční výkony... 2 1.3. GYN POR výkony 2 1.4. OKBH výkony... 3 1.5.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

sekce A Příloha č. 4 Ceník FNKV

sekce A Příloha č. 4 Ceník FNKV Dermabraze tetováží 929009 929010 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - do 10cm 2 1 150,00 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - za každý 1cm 2 navíc nad 10cm 2 120,00 Odstranění drobných

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb

Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb - pro zdravotní výkony provedené na vlastní žádost pacienta je stanovena maximální cena 1,12 Kč/1 bod 1. Výkony bez

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

1.8.2014. Nadstandardní pokoj, 1 den

1.8.2014. Nadstandardní pokoj, 1 den Provozovna Odbornost ARO a intenzivní péče Nadstandardní pokoj, 1 den 500,00 Kč 2 Provozovna Odbornost dermatovenerologie Histologie - 1 vzorek Kryalizace kožní léze tekutým dusíkem 1 sezení - 1 útvar

Více

Porodnicko-gynekologická klinika. Centrum asistované reprodukce

Porodnicko-gynekologická klinika. Centrum asistované reprodukce Porodnicko-gynekologická klinika Cena za umělé přerušení těhotenství do 8.týdne těhotenství - mininterupce Cena za umělé přerušení těhotenství mezi 8. až 12. týdnem těhotenství 4000 Sepsání žádosti k UPT

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace S účinností od 1. 1. 2015 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

s účinností od 1. 7. 2015

s účinností od 1. 7. 2015 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE ŠUMPERK a.s. s účinností od 1. 7. 2015 Název služby CENA v Kč vč. DPH Hodnota bodu za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Cizí státní příslušníci z členských zemí

Více

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace S účinností od 1. 1. 2014 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

s účinností od 2. 9. 2013

s účinností od 2. 9. 2013 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE a.s. s účinností od 2. 9. 2013 Název služby CENA v Kč vč. DPH Hodnota bodu za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Cizí státní příslušníci z členských zemí

Více

Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 16

Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 16 Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 16 CENÍK ZDRAVOTNÍCH I NEZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V NEMOCNICI HRANICE A.S. NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Ceny za zdravotní

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015 Název služby Dokumentace a výkony vyžádané právnickou, fyzickou osobou Lékařská prohlídka klienta v zájmu právnické nebo fyzické osoby, včetně výpisu z dokumentace (vstupní, periodická, výstupní prohlídka,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

C E N Í K. 01.01 Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 360,-/den V případě souhlasu 2 pacientů se. 315,-/den

C E N Í K. 01.01 Pobyt na nadstandardním pokoji kategorie A 360,-/den V případě souhlasu 2 pacientů se. 315,-/den S platností od 1. 1. 2012 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

Ceník služeb Nemocnice Ostrov

Ceník služeb Nemocnice Ostrov PIV 10 14 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Ostrov Stránka 1 z 8 1. Ceník zdravotnických služeb... 2 1.1. Plastové fixace... 2 1.2. RHB výkony... 2 1.3. Gastroenterologické výkony... 3 1.4. Vyšetření

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

nemocného/ 15 minut (zdravý životní styl, uplatnění v zaměstnání, hodnocení možnosti

nemocného/ 15 minut (zdravý životní styl, uplatnění v zaměstnání, hodnocení možnosti Zdravonické výkony a služby společné pro všechna oddělení Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena smluvní cena a zdravotní pojišťovny tuto péči

Více

Imunologický test okultního krvácení do stolice itoks (ifobt) na vlastní žádost 120

Imunologický test okultního krvácení do stolice itoks (ifobt) na vlastní žádost 120 Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. 1. Ceník administrativních úkonů Potvrzení o hospitalizaci 50 Potvrzení lékaře o zdravotním

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Cenový předpis MZ ČR 2/2013/DZP

Cenový předpis MZ ČR 2/2013/DZP 17. ročník 2/2013 Příloha 2 Cenový předpis MZ ČR 2/2013/DZP ze dne 9. ledna 2013. o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

CENÍK PLS (základní služby)

CENÍK PLS (základní služby) CENÍK PLS (základní služby) Pro stanovení zdanění je třeba odlišit níže uvedené situace a přesně vymezit, co je účelem daného úkonu: VSTUPNÍ PROHLÍDKA: Varianta A: určená pro kategorie 2, 3 a 4, volitelná

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

EverGreen Medical Center - ceník Verze 20111118-01 Cena vč. DPH DPH. Obecné položky Konzultace u vybraných lékařských zákroků 500 20%

EverGreen Medical Center - ceník Verze 20111118-01 Cena vč. DPH DPH. Obecné položky Konzultace u vybraných lékařských zákroků 500 20% Obecné položky Konzultace u vybraných lékařských zákroků 500 20% Klientská karta EverGreen Medical Center 400 20% Sleva 5% v EverGreen Medical Frakční resurfacing CO2 laserem MicroXel 1. aplikace + laser

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Kód Název Cena za výkon

Kód Název Cena za výkon Přehled ceníků v Krajské nemocnici T. Bati, a. s., za placené služby pacientům (nehrazeno ZP, indikace z jiného důvodu než zdravotního nebo částečná úhrada) Kód Název Cena za výkon 01 PRAKTICKÝ LÉKAŘ 01001

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP čá 8/2014 Věst. MZd CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

1. Nadstandardní ubytování + stravování. 2. Krátkodobá péče o seniory (respitní) 3. Interní oddělení. 4. Chirurgické oddělení

1. Nadstandardní ubytování + stravování. 2. Krátkodobá péče o seniory (respitní) 3. Interní oddělení. 4. Chirurgické oddělení Nemocnice s poliklinikou v Semilech Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb k 7.9.2015 - Příloha č. 4 ke SM 10 - Úhrady za služby, verze 06 Není-li dále

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4658 Sbírka zákonů č. 369 / 2011 Částka 129 369 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

Více

Nejčastější dotazy dárců krve

Nejčastější dotazy dárců krve Nejčastější dotazy dárců krve Je možné darovat krev v době, kdy má žena menstruaci a při těhotenství a kojení? Ne, během těhotenství a kojení nejsou odběry možné. V době menstruace na odběr nechoďte. V

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 86, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 86, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 86, O B S A H : 369. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Primární péče, úloha VPL v systému péče o zdraví v komunitě. Kurz IPVZ 19.února 2009

Primární péče, úloha VPL v systému péče o zdraví v komunitě. Kurz IPVZ 19.února 2009 Primární péče, úloha VPL v systému péče o zdraví v komunitě Kurz IPVZ 19.února 2009 Primární péče Péče prvního kontaktu osoby se zdravotním problémem či potřebou kontaktu se zdravotnickým zařízením. Nemoc,

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více