číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk ,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem ,00 Kč 242,00 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč"

Transkript

1 CENÍK č. 116/ Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota bodu pro samoplátce činí 1,- Kč ( ČR, SR ) a pro cizí státní příslušníky 1,10 Kč. Každá pacientka musí být s cenou výkonu nejprve seznámena a po té jí bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu.úhrady těchto výkonů lze provést na pokladně PRM. Cena v Kč Cena v Kč číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk ,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem ,00 Kč 242,00 Kč CELKEM 530,00 Kč 583,00 Kč CENÍK č. 21/ Úhrada umělého přerušení těhotenství Kalkulace výkonů spojených s umělým přerušením těhotenství je stanovena platným Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. o jaký úkon se jedná a jaká je výše finanční úhrady.úhrada může být provedena přímo na pokladně FN Brno. Interrupce Partobulin S/D inj 1x1ml/250rg dle platného Seznamu zdr.výkonů dle aktuální ceny lékárny Ceník č. 17/ Poskytování mimořádné péče Na základě Dodatku typu ZPP 2/ 500 Péče o matku a dítě s Oborovou zdravotní pojišťovnou (kód 207) hradí pojišťovna svým pojištěnkyním mimořádnou zdravotní péči v souvislosti s porodem a následnou péčí o matku a novorozence v systému ROOMING In a služeb s tím spojených, částku ve výši max. 500,- Kč na jeden den pobytu,nejdéle však na 4 dny pobytu. Pokud bude pacientka umístěna na nadstandardním pokoji I. nebo II. kategorie musí rozdílnou částku, která vznikne v celkových nákladech, uhradit ze svých finančních prostředků. Každá pacientka musí být s cenou nejprve seznámena a po té jí bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Úhrady těchto výkonů lze provést na pokladně PRM. Ke změně ceny dochází z důvodu změny sazby DPH. Nadstandardní pokoj I. kategorie 775,- Kč 155,00 930,00 Kč Úhrada Obor.zdrav.pojišťovny 500,00 Kč Rozdíl 430,00 Kč Nadstandardní pokoj II. kategorie 659,- Kč 131,00 790,00 Kč Úhrada Obor.zdrav.pojišťovny 500,00 Kč Rozdíl nákladů 290,00 Kč

2 CENÍK č. 85/ Kalkulace za laktačního poradce Pro Gynekologicko porodnickou kliniku FN Brno byla provedena aktualizace kalkulace laktačního poradce. Tento výkon se provádí na žádost pacientky, jedná se o slovní poradenství a praktickou ukázku kojení. Je to výkon nehrazený zdravotní pojišťovnou, a proto byla pro tento výkon stanovena individuální cena, která zahrnuje práci porodní asistentky včetně výrobní + správní režie. o jaký výkon se jedná a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada může být provedena v pracovní době přímo na pokladně FN Brno a v mimo pracovní dobu na Centrálním příjmu. Po předložení stvrzenky o zaplacení může být výkon proveden. Práce laktačního poradce 270,00 Kč CENÍK č. 27/ Kalkulace za intercepci Pro Gynekologicko porodnickou kliniku FN Brno byla provedena aktualizace kalkulace za intercepci. Tento výkon se provádí na žádost pacientky - výkon nehrazený zdravotní pojišťovnou, a proto byla pro tento výkon stanovena individuální cena, která zahrnuje cílené vyšetření gynekologem, vypsání zdravotní dokumentace a vydání léku. Pro tento výkon byly stanoveny dvě ceny : 1.cena pro běžnou pracovní dobu 2.cena pro mimopracovní dobu v tomto případě bude cena navýšena o 100,-Kč o jaký výkon se jedná a jaká je výše finanční úhrady.úhrada může být provedena v pracovní době přímo na pokladně FN Brno a v mimo pracovní dobu na Centrálním příjmu. Po předložení stvrzenky o zaplacení může být výkon proveden. Cena výkonu: 1) Intercepce ( běžná pracovní doba ). 600,- Kč 2) Intercepce ( mimopracovní doba ). 700,- Kč CENÍK č. 83/ Kalkulace o provedení přípravy k porodu Na žádost Pracoviště reprodukční medicíny byla provedena kalkulace přípravy k porodu.do ceny byla zahrnuta mzda zdravotních pracovníků, provádějících přípravu, včetně odvodů, výrobní a správní režie. Cena byla stanovena pro 1 budoucí rodičku a další osobu. Příprava k porodu: budoucí rodička další osoba 330,- Kč 220,- Kč CENÍK č. 41/ Kalkulace Screeningu vad I. trimestru

3 Na žádost Pracoviště reprodukční medicíny byla zpracována individuální kalkulace screeningu vad I. trimestru těhotenství. Do ceny byly započteny mzdy pracovníků podílejících se na výkonu včetně výrobní a správní režie. Každá pacientka, které bude toto vyšetření doporučeno, musí být s cenou nejprve seznámena a poté jí bude vystaven doklad na jehož podkladě provede úhradu přímo na pokladně FN Brno. Screening vad I. trimestru těhotenství 1.000,- Kč CENÍK č. 32/ Kalkulace výkonů za úhradu Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku oddělení CAR byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Jedná se o individuální kalkulaci, která zahrnuje práci zdrav.pracovníků podílejících se na výkonech, včetně výrobní a správní režie, potřebný materiál a amortizaci jednotlivých přístrojů. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen a po té mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Úhrady těchto výkonů lze provést na pokladně PRM. ICSI 4-6oocytů ICSI 1 oocyt Kryokonzervace spermatu Kryokonzervace embryí Kryoembryotransfer Prodloužená kultivace MESA/TESE Asistovaný HATCHING Rozmrazování spermií PGD preimpl.genet.diagnostika Vyšetření spermiogramu Fotodokumentace embryí Skladování embryí /spermií /1měsíc Nativní přirozený cyklus IVF Stimulační protokol Léky na stimulaci 8 000,- Kč 2 000,- Kč 3 000,- Kč 4 000,- Kč 9 000,- Kč 1 500,- Kč ,- Kč 600,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 9 900,- Kč 200,- Kč doplatek dle aktuální ceny lékárny Poplatek za ubytování na hostin. pokoji dle Ceníku 1/2008 CENÍK č. 114/2010 Pro Gynekologicko porodnickou kliniku byla zpracována individuální kalkulace na aplikaci vakcíny - ochrany proti infekci lidského papilomaviru (HPV), který způsobuje rakovinu děložního čípku a genitálních bradavic, nehrazeného zdravotními pojišťovnami. Cena zahrnuje práci NZLP, pohovor s klientkou, režie výrobní a správní. Klientka musí být s cenou nejprve seznámena a poté ji bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu přímo na pokladně FN Brno. Aplikace vakcíny 110,00 Kč CENÍK č. 8/ Kalkulace zhotovení videa nebo fotografie Na žádost Pracoviště reprodukční medicíny byla provedena kalkulace na zhotovení videa nebo fotografie na UTZ. Změna cen byla provedena z důvodu změny sazby DPH.

4 Do ceny byla zahrnuta mzda lékaře, provádějícího úkon, včetně výrobní a správní režie a potřebný materiál. o jaký úkon se jedná a jaká je výše finanční úhrady.úhrada může být provedena přímo na pokladně FN Brno. Zhotovení 2D fotografie 125,00 Kč 25,00 150,00 Kč Zhotovení 2D videozáznamu na vlastní nosič (videokazeta, DVD) 233,30 Kč 46,70 280,00 Kč Zhotovení 2D video včetně nosiče (videokazeta, DVD) 300,00 Kč 60,00 360,00 Kč Paušální poplatek za vyš.3d/4d 233,30 Kč 46,70 280,00 Kč Zhotovení 3D fotografie 266,70 Kč 53,30 320,00 Kč Zhotovení 3D fotografie na nosič (DVD) 404,20 Kč 80,80 485,00 Kč Zhotovení 4D videozáznamu + fotografie (včetně nosiče videokazeta, DVD) 841,60 Kč 168, ,00 Kč CENÍK č. 112/ Kalkulace za přespání manžela Na žádost pracoviště reprodukční medicíny byla provedena kalkulace za přespání manžela na nadstandardním pokoji rodičky. Do ceny byla zahrnuta el.energie,topení,vodné a stočné, praní prádla a dle zájmu i strava. Cena byla stanovena na 1 den. K úpravě ceníku dochází z důvodu nového ceníku pacientské stravy 103/2010. CENA DPH 10% CENA CELKEM Přespání bez stravy 1 den 73,60 7,40 81,00 Kč CENA DPH 20% CENA CELKEM Strava 1 den č. 3 91,70 18,30 110,00 Kč Přespání včetně stravy 1 den 159,20 31,80 191,00 Kč CENÍK č. 31/ Kalkulace pokoje na porodním sále a přítomnost doprovodu Na žádost Pracoviště reprodukční medicíny byla provedena kalkulace využití pokoje s nadstandardní výbavou na porodním sále a přítomnost doprovodu při porodu pacientky.cena pokoje byla stanovena z ceny nadstandardního pokoje III.kategorie.Do ceny přítomnosti doprovodu byla zahrnuta mzda zdravotních pracovníků,provádějících přípravu, včetně odvodů a výrobní + správní režie dále pak občerstvení a praní prádla. K úpravě ceníku dochází z důvodu změny sazby DPH. Pokoj s nadstandardní výbavou na porodním sále 416,60 Kč 83,40 500,00 Kč Doprovod u porodu 416,60 Kč 83,40 500,00 Kč CENÍK č. 30/

5 Ubytování na pokoji pro hosty Ke změně ceny dochází z důvodu změny sazby DPH. Cena DPH 10% Cena celkem Hostinský pokoj 1 den 209,10 Kč 20,90 Kč 230,- Kč CENÍK č. 99/ Kalkulace výkonů za úhradu Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku oddělení CAR byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Jedná se o individuální kalkulaci, která zahrnuje práci zdrav.pracovníků podílejících se na výkonech, včetně výrobní a správní režie a potřebný materiál. Ostatní ceny skladování embryí/spermií a Nativního přirozeného cyklu IVF zůstávají bez změn. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen a po té mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu. Úhrady těchto výkonů lze provést na pokladně PRM. 1. ICSI - 4-6oocytů 8 000,- 2. ICSI oocyty (za 1 oocyt) 2 000,- 3. Kryokonzervace spermatu 3 000,- 4. Kryokonzervace embryí 3 500,- 5. Kryoembryotransfer 4 000,- 6. Prodloužená kultivace 4 000,- 7. MESA / TESE ,- 8. Asistovaný HATCHING 3 500,- 9. Rozmrazování spermií 1 500,- 10. Odběr a fixace Blastomer pro PGD ,- 11. Vyšetření spermiogram 600,- 12. Fotodokumentace 100,- 13. Skladování embryí (spermií) 1 měsíc 130,- 14. Nativní přirozený cyklus IVF ,- 15. Stimulační protokol 300,- 16. Léky na stimulaci doplatek dle aktuální ceny lékárny 17. Poplatek za ubytování na hostin. pokoji dle Ceníku 30/ Kryokonzervace ovariální tkáně ,- 19. PICSI oocyty (za 1 oocyt) 2.500,- 20. PICSI oocyty 8.000,- 19. PICSI od 7.oocytu + každý následující oocyt 1.000,- 19. ICSI od 7.oocytu + každý následující oocyt 1.000,-

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce Vážení přátelé, v letošním roce oslavíme dvacáté páté výročí narození prvního dítěte po mimotělním oplození v České republice na naší klinice. Během tohoto období zaznamenaly metody asistované reprodukce

Více

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví

I. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY mající za cíl ochranu lidského zdraví strana 1/8 Zpracoval: Ing. Štěpánka Hemzáčková datum 29.5.2015 Účinnost od: 1.6.2015 Schválil: Dan Navrátil, MSc, MBA datum 29.5.2015 Vytiskl: CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB I. Zdravotní služby mající

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE MĚLNÍK (výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou) s účinností od 1. 7. 2015 Název služby Dokumentace a výkony vyžádané právnickou, fyzickou osobou Lékařská prohlídka klienta v zájmu právnické nebo fyzické osoby, včetně výpisu z dokumentace (vstupní, periodická, výstupní prohlídka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více

s účinností od 2. 9. 2013

s účinností od 2. 9. 2013 CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE a.s. s účinností od 2. 9. 2013 Název služby CENA v Kč vč. DPH Hodnota bodu za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Cizí státní příslušníci z členských zemí

Více

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč

Komplexní vyšetření lékařem 0% 15% 720,00 Kč Cílené vyšetření lékařem 0% 15% 485,00 Kč Kontrolní vyšetření lékařem 0% 15% 240,00 Kč Rozhodnutí, které služby jsou léčením, je na lékaři. Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb

Více

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění,

Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, Ceník výkonů a služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, s platností od 1.dubna 2013 Nemocnice Sušice o.p.s. Ceník služeb nabízených Nemocnicí Sušice, které nesouvisí s poskytováním zdravotních

Více

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. kód 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 1 22/2/2014 kód 205 2. největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice cca 1,2 mil. pojištěnců 25 000 smluvních zdravotnických zařízení celorepubliková

Více

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5

Odborná lékařská nebo středně zdravotnická konzultace nebo konzultace o zdravotním stavu pacienta. Stránka 1 z 5 Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (smluvní ceny platné od 1.7.2015) Zdravotní výkony Píchnutí uší náušnice l ucho 175,- Kč vč.15% DPH 2 uši 235,- Kč vč.15% DPH Audio vyšetření na ORL Audio

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT?

OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT? OBSAH 1. KDE A JAK ZAČÍT? 4 2. PRŮVODCE TĚHOTENSTVÍM 4 Zdravotní péče 4 Životospráva během těhotenství 6 Rizika v těhotenství 7 Dítě a otec 7 Nebylo vám ještě 18 let? 8 Příprava na porod a průběh porodu

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více

4) Vypouští se příloha č. 3 Kalkulace nákladů rekvalifikace pro část 1 až 9 obchodních podmínek pro část 1 až 9

4) Vypouští se příloha č. 3 Kalkulace nákladů rekvalifikace pro část 1 až 9 obchodních podmínek pro část 1 až 9 Veřejná zakázka: Rekvalifikace a poradenské činnosti počítačové kurzy Zadavatel: Česká republika - Úřad práce v Opavě Věc: Dodatečná informace Oznamuji vám, že zadavatel proved změnu zadávacích podmínek.

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 227/2006 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 227/2006 Sb. 227/2006 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 2006 o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů se změnami a doplňky provedenými s účinností

Více

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby

Zdravotní služby. Nutrice. Gynekologicko-porodnické oddělení. Cena v Kč. Sazba daně. Cena v Kč vč.dph. Název služby Název služby Cena v Kč bez DPH Sazba daně Cena v Kč vč.dph Zdravotní služby Nutrice První nutriční konzultace pro pacienty obezitologické poradny stanovení BMI, určení stravovacího režimu, edukace, zhodnocení

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

Z K R Á C E N Á V E R Z E

Z K R Á C E N Á V E R Z E N Á V R H Program České konfederace porodních asistentek CO CHTĚJÍ ČESKÉ PORODNÍ ASISTENTKY Z K R Á C E N Á V E R Z E ÚVOD Chceme být skutečnými porodními asistentkami (dále jen PA) ve smyslu mezinárodní

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Předpis č. K datu Poznámka 242/1997 Sb. (k 1.1.1998) doplňuje 2/1998

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců Welcome 120917. Platnost od 17.9.2012

Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců Welcome 120917. Platnost od 17.9.2012 Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců Welcome 120917 Platnost od 17.9.2012 Úvodní ustanovení Pro zdravotní pojištění cizinců, které sjednává ERGO pojišťovna, a. s. (dále jen pojistitel)

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 vytvořená v součinnosti se zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče Ústředí Všeobecné zdravotní

Více