Úvod Historie Jihočeské univerzity Součásti Jihočeské univerzity Fakulta ekonomická... 5 Fakulta filosofická... 7 Fakulta pedagogická...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod Historie Jihočeské univerzity Součásti Jihočeské univerzity Fakulta ekonomická... 5 Fakulta filosofická... 7 Fakulta pedagogická..."

Transkript

1 2008

2 Úvod Historie Jihočeské univerzity Součásti Jihočeské univerzity Fakulta ekonomická... 5 Fakulta filosofická... 7 Fakulta pedagogická... 9 Fakulta přírodovědecká Fakulta teologická Fakulta zemědělská Fakulta zdravotně sociální Ústav fyzikální biologie Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech Studium, výuka Před začátkem Předzápis, zápis,kredity,zkoušky Zahraniční stáţe a programy Koleje, ubytování Identifikační karty Počítačové učebny, internet Menza Studentský ţivot Studentské tradice Studentská rada Jihočeské univerzity Studentské hodnocení výuky International student club Volný čas České Budějovice a okolí Sport Kino,divadlo Knihovny

3 Úvod Dostává se Vám do rukou jiţ druhý průvodce prváka po JU. Cílem tohoto materiálu je poskytnout Vám co nejvíce informací k úspěšnému startu do ţivota studenta na Jihočeské univerzitě. V tomto roce jsme zvolili dvě varianty průvodců prváka. První varianta je mini průvodce, který by Vám měl pomoci v hlavní orientaci po Vaší součásti. Druhá varianta, nyní před Vámi, je rozsáhlejší, a obsahuje informace, které Vám mohou přijít vhod třeba i později neţ jen v počátku studia. Materiál vytvořila Studentská rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vítejte v Průvodci prváka po JU pro akademický rok 2008/2009. Pavel Scholz Předseda Studentské rady JU Student doktorského studijního programu Ošetřovatelství na ZSF JU Zvláštní poděkování za příspěvky, a úpravy v průvodci patří (bez titulů) : Ţanetě Abeskové studentce ZSF JU, Adamu Dočekalovi studentovi ZSF JU, Vlastovi Smýkalovi studentovi PřF JU. 2

4 Historie JU Jihočeská univerzita byla zřízena v roce Její základ tvořily vedle nově vzniklých fakult biologické, teologické a zdravotně sociální dvě nejstarší fakulty působící na jihu Čech - pedagogická (od r. 1948) a zemědělská (od r. 1960). V roce 1996 se do struktury univerzity začlenil Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický se sídlem ve Vodňanech a v roce 2002 Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech, Nejmladšími fakultami jsou od roku 2006 fakulta filozofická a fakulta ekonomická zřízená k K byla přejmenována fakulta biologická na fakultu přírodovědeckou. Webové stránky JU: Na Jihočeské univerzitě byla dne 29. září 2008 zahájena výuka v novém akademickém roce 2008/2009. V tomto akademickém roce bude na Jihočeské univerzitě studovat celkem studentů (údaj k ), meziročně se počet studentů zvýšil přibliţně o jeden tisíc. Jihočeská univerzita nabízí studium 240 oborů s řadou specializací v prezenční a kombinované formě studia. Dalších 36 oborů je určeno pouze pro dostudování stávajících studentů. 23 oborů je uskutečňováno v anglickém jazyce, 3 obory v jazyce německém. 3

5 Kdo je kdo na JU Rektor: prof. PhDr. Václav Bůţek, CSc. tel.: Prorektoři: Pro studium Pro vědu a výzkum prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc. prof.rndr. Jan Zrzavý, CSc. tel.: , tel.: , Pro zahraniční vztahy Pro rozvoj prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc tel.: , tel.: , Pro celoţivotní vzdělávání doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. tel.: Kvestorka: Ing. Hana Kropáčková tel.: Předseda Akademického senátu JU : Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. tel.:

6 Součásti Jihočeské univerzity Fakulta ekonomická Adresa:Studentská 13, České Budějovice Telefon: (+420) Fax: (+420) Vedení Ekonomické fakulty JU Děkanka EF JU prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. Tel: (+420) proděkanka pro pedagogickou činnost RNDr. Renata Klufová, Ph.D. Tel:(+420) proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Tel:(+420) proděkanka pro vnější vztahy Ing. Dagmar Bednářová, CSc. Tel:(+420) proděkan pro rozvoj doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc. Tel:(+420) tajemnice fakulty Ing. Hana Coufalová Tel:(+420) sekretariát děkana Marcela Máchalová tel:(+420)

7 Studijní oddělení Studentská České Budějovice Tel.: , 2523 Fax.: Úřední hodiny Pondělí 8:00-11:00 Úterý 12:00-15:00 Středa 8:00-11:00 12:00-17:00 Čtvrtek zavřeno Pátek 10:00-14:00 pouze pro studenty kombinovaného studia v termínech konzultací Knihovna Studentská 13, České Budějovice Otevírací doba knihovny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

8 Filozofická fakulta Adresa: Na Mlýnské stoce 35, České Budějovice Telefon: (+420) Fax: (+420) Vedení: Děkan fakulty PhDr. Pavel Král, Ph.D. tel: místnost: 221 Vedoucí kanceláře děkana Mgr. Zdeňka Novotná tel: místnost: 219 Proděkani: proděkanka pro vědu a výzkum a pro zahraniční vztahy prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. proděkanka pro vědu a výzkum a pro zahraniční vztahy tel: místnost: 310 proděkan pro pedagogickou činnost Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. tel: místnost: 109 referentka pro vědu a zahraničí Mgr. Daniela Grubhofferová tel: místnost: 112 Tajemnice předseda Akademického senátu FF JU Ing. Iva Hondlíková PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. tel: tel: místnost: 220 místnost: 130 7

9 Studijní oddělení Na Mlýnské stoce 35, č. dveří K128 vedoucí studijního oddělení Mgr. Monika Hosnedlová tel.: Blanka Tóthová tel.: Úřední hodiny: Pondělí Středa Pátek Úterý a čtvrtek není úřední den. Seminární knihovna Historického ústavu FF JU Branišovská 31, České Budějovice levá č. budovy, 2. patro budovy rektorátu, č. dveří 202 a, b Otevírací doba knihovny Út 9:00-20:45 St 9:00-20:45 Čt 10:00-20:45 8

10 Pedagogická fakulta Adresa:Jeronýmova 10, České Budějovice Vedení fakulty Děkanka doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. tel.: místnost J 212 Tajemnice Ing. Ivana Číţková tel.: místnost J 210 Proděkani proděkan pro studium PaedDr. Jan Holec, Ph.D. tel.: místnost J 205 proděkanka pro zahraniční vztahy PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. tel.: , místnost J 522 proděkan pro vědu doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. tel.: místnost J 241 proděkanka pro rozvojové programy RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. tel.: ,

11 Studijní oddělení Adresa: Jeronýmova 10, České Budějovice Vedoucí studijního oddělení Mgr. Zuzana Svobodová Studijní referentky Věra Dariusová Petra Opekarová Hana Pejsarová Alena Šulistová Miloslava Volmanová Zdeňka Vojtová Úřední hodiny Pondělí Úterý - - Středa Čtvrtek - - Pátek

12 Knihovna Husova 458, České Budějovice, tel: Provozní doba - půjčovna Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek* Studovna Husova Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Studovna Dukelská Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

13 Přírodovědecká fakulta adresa: Branišovská 31, České Budějovice telefon: fax: Vedení fakulty Děkan fakulty prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (+420) Proděkani studijní proděkan Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. (+420) proděkan pro vědu a doktorské studium Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (+420) proděkan pro celoţivotní vzdělávání a vnější vztahy prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (+420) proděkan pro rozvoj nebiologických oborů Doc. RNDr. František Vácha, Ph.D. (+420) ( 533 ) tajemnice fakulty Ing. Alena Kamišová (+420)

14 Studijní oddělení Branišovská 31, České Budějovice tel: fax: Studujní referentky Alena Firerová (bakalářské a magisterské studium) telefon: Ivana Voldřichová (doktorské studium) telefon: Věra Kadlecová (studijní referent) telefon: Úřední hodiny Pondělí 7:00-11:00 13:00-14:30 Úterý 7:00-11:00 - Středa 7:00-11:00 13:00-14:30 Čtvrtek 7:00-11:00 - Pátek 7:00-11:00 - Společná knihovna Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU Branišovská 31, České Budějovice Otevírací doba knihovny Po 8:00-18:00 Út 8:00-18:00 St 8:00-18:00 Čt 8:00-18:00 Pá 8:00-14:00 13

15 Teologická fakulta Adresa: Kněţská 8, České Budějovice Tel Fax Vedení fakulty: Děkan fakulty: doc. Dr. Jiří Kašný, Th. D. tel.: Proděkani: proděkan pro vědu Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr. tel.: proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Mgr. Magdalena Ehrlichová tel.: proděkan pro zahraniční styky a účelovou činnost Mgr. ing. Zdeněk Demel tel.: proděkan pro doktorské studium prof. Dr. Karel Skalický, Th. D. tel.: tajemnice Ing. Jindřiška Hledíková tel.:

16 Studijní oddělení: Mgr. Tatiana Trávníčková - č. dv Tel.: , Úřední hodiny - vedoucí studijního oddělení TF Pondělí č. dv Úterý Středa č. dv. 107 Čtvrtek č. dv. 107 Pátek - - Sobota* Č. dv pouze pro studenty kombinovaného studia Studijní referentky: Bc. Petra Horská - č. dv. 107 Tel.: , Hana Sebroňová - č. dv. 107 Tel.: , Pavlína Jantačová - č. dv. 107 Tel.: , Úřední hodiny - studijní oddělení TF Pondělí Úterý - č. dv. 106 Středa Č. dv Čtvrtek Č. dv Pátek - - Sobota* č. dv. 106 pouze pro studenty kombinovaného studia 15

17 Knihovna Kněţská České Budějovice tel: mail: Provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota * Pouze ve dnech výuky a konzultací kombinovaného studia 16

18 Zemědělská fakulta Adresa: Studentská 13, České Budějovice 37005, Česká Republika Tel: (+420) Fax: (+420) Vedení fakulty Děkan prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. Proděkani: proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Jinřich Čítek,Csc. proděkan pro pedagogiku Ing. Karel Suchý, Ph.D. proděkan pro vnější vztahy prof. Ing. Martin Kříţek, CSc. proděkan pro rozvoj prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. tajemník fakulty Ing. Alois Květoun 17

19 Studijní oddělení Ing. Milan Hasman, Ph.D. e.) (+420) Tel:(+420) , 2520, 2521 Fax: (+420) Studijní odd. je na budově J Na Zlaté stoce v místnostech J112 a J113 (dříve katedra práva). Pondělí Úterý Středa Čtvrtek - - Pátek * pouze kombinované studium Studijní referentky Bauerová Miroslava (+420) , prezenčně-bakalářské -AEK, ZEM, ZBT, ZOO,RYBA(1.,2.) magisterské AEK(1.), RBT(1.), ZBT(1.), PÚPN, RYBA(3.-5.), VZ Trapková Věra (+420) , Prezenčně-bakalářské-BOZO, ZT magisterské PP,ZOO Kombinované PP 18

20 Knihovna Studentská 13 České Budějovice Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek studovna: po čt , pá

21 Zdravotně sociální fakulta Adresa: Jírovcova 1347/24, České Budějovice Tel: Vedení fakulty Děkan prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. tajemník Ing. Bohumír Papáček proděkan pro pedagogickou činnost prof. PhDr. Valérie TÓTHOVÁ, Ph.D., R.N. proděkan pro vědu a výzkum prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. proděkan pro rozvoj a vnější vztahy doc. PhDr. Adéla Mojţíšová, Ph.D 20

22 Studijní oddělení Jírovcova 24/ České Budějovice Tel: Úřední hodiny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek * * pro kombinované studium Mgr. Květa Polenová Tel.: Studijní referentky Jaroslava Tupá Naděţda Krajícová Tel.: Tel.: Ludmila Kozlová Veronika Vejvodová Tel.: Tel.: Pavla Krosová Tel.: Mgr. Michaela Šlencová 21

23 Knihovna, studovna J. Boreckého 27, České Budějovice, Tel : Provozní doba - knihovna Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-16:00 Středa 8:00-16:00 Čtvrtek Pátek 8:00-16:00 Sobota 8:00-16:00 v zimním a letním semestru Provozní doba studovna Pondělí 8:00-22:00 Úterý 8:00-22:00 Středa 8:00-22:00 Čtvrtek :00 Pátek 8:00-22:00 Sobota 8:00-22:00 v zimním a letním semestru 22

24 Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity (ÚFB) Kontakt Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích sídlí na zámku v Nových Hradech. Adresa: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biologie, Zámek 136, Nové Hrady Tel.: Fax.: ÚFB zabezpečuje základní a aplikovaný výzkum přírodních systémů fyzikálními, matematickými, biologickými a chemickými metodami. ÚFB úzce spolupracuje s ostatními ústavy Akademie věd ČR a také fakultami JČU při vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací studentů Jihočeské univerzity i jiných univerzit. Dále poskytuje poradenskou, konzultační a školící činnost nad rámec aktivit uvedených v hlavní činnosti ústavu. Vedení ústavu Ředitel ústavu doc. RNDr. Štys Dalibor CSc. Oddělení ústavu Oddělení struktury a funkce proteinů Rudiger H. Ettrich tel.: Oddělení ekofyziologie autotrofních mikroorganizmů Ondřej Prášil PhD Oddělení biotechnologie Doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. tel.: , Oddělení systémové biologie Oddělení ekofyziologie rostlin 23

25 Studijní oddělení Úřední hodiny: Pondělí 8:00-11:00 Úterý 13:00-15:00 Středa 8:00-11:00 Čtvrtek 13:00-15:00 Pátek 8:00-11:00 Předseda oborové rady Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. tel.: tel.: Předseda studijní komise a osoba pověřená výkonem funkce studijního proděkana RNDr. Roháček Karel, CSc. Studijní referentka Lucie Račáková Učebny ústavu jsou umístěny v zámeckých prostorech, součástí jsou také laboratoře, počítačové učebny a kanceláře jednotlivých oddělení. Půjčování studijních materiálů zajišťuje paní Šáchová nebo vedoucí oddělení po předchozí domluvě. O blaho studentů pečuje při pobytu na zámku v Nových Hradech tzv. Novohradská univerzitní kolej (NUK), jejímţ zástupcem je Ing. Pavel Chábera NUK organizuje kulturní akce (např. ples na zámku, výlet do opery ve Vídni, opékání špekáčků ), sportovní akce (volejbalové či fotbalové večery). Přes NUK se řeší návrhy ubytovaných studentů na zlepšení bydlení na zámeckých kolejích. Nové Hrady se nacházejí 36 km (1 h cesty autobusem) jiţně od Českých Budějovic. V obci je veškeré občanské vybavení (kino, pošta, infocentrum, obchody s potravinami, hrad pro historie chtivé, několik restaurací, pizzerie, lázně, nonstop ) 24

26 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (VÚRH JU) Kontakt Adresa: Zátiší 728/II, Vodňany Tel.: , Fax.: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický zaloţený v roce 1921 a přemístěný do Vodňan v roce 1953 je součástí Jihočeské univerzity jako samostatný vysokoškolský ústav od roku Je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě zaměřeným na aplikovaný a badatelský rybářský výzkum s doktorským studijním oborem rybářství. K dispozici má rybniční hospodářství, specializované laboratoře a akvarijní místnosti, experimentální objekty pro výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky a šlechtění ryb a intenzivní chov ryb a raků. Vedení ústavu Ředitel ústavu Prof.Ing. Linhart Otomar, DrSc tel: , Oddělení ústavu Oddělení genetiky a šlechtění ryb doc. Ing. Flajšhans Martin, Dr.rer.agr. tel: Oddělení akvakultury a hydrobiologie Ing. Kozák Pavel, Ph.D. Oddělení vodní toxikologie a nemocí ryb Ing. Randák Tomáš, Ph.D. 25

27 Oddělení pokusnictví Ing. Lepič Pavel Oddělení vědecko technických informací Ing. Vykusová Blanka, CSc. 26

28 Studium, výuka Co je dobré si zařídit při startu do studia na JU Existují věci, které usnadní pobyt na vysoké škole a dokonce jsou i takové bez kterých snad ani nejde existovat. Znamená to, ţe tě hned v prvních dnech čeká pár vyřizovaček na které není radno zapomenout : Zařízení identifikační karty JU nebo ISIC (viz dále) Zařízení koleje či jiného ubytování viz dále) Zajištění potvrzení o studiu (v tom ti pomůže příslušné studijní odd.) Založení studentského účtu (většinou bez poplatků, se spoustou dalších výhod) Zjištění rozvrhu (pokud jsi ho nedostal(a) při zápisu) většinou dostupné na WWW stránkách tvojí fakulty Informování zdravotní pojišťovny, u které jsi pojištěn, že studuješ na VŠ (potvrzení o studiu). Zajištění MHD průkazky, nebo zjištění bezpečných míst k parkování tvého vozu. Informovat se o tom, zda mám nárok na ubytovací stipendium, případně na sociální stipendium (aktuální údaje jsou na 27

29 Výuka na Jihočeské univerzitě probíhá v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, coţ znamená, ţe jednotlivé předměty mají určitý počet kreditů, které se sčítají. Ke zdárnému ukončení semestru či školního roku je třeba splnit určité minimum nasbíraných kreditů. Více viz Kredit. Jihočeská univerzita nabízí celkem 142 studijních oborů s řadou specializací ve formě prezenčního a kombinovaného studia. Přednášky a semináře se u 16 studijních oborů realizují také v anglickém jazyce, u 3 oborů v jazyce německém. Akademický rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Předběţný zápis a zápis Studenti si volí svůj osobní studijní plán na následující akademický rok nebo semestr formou povinného předběţného zápisu, tj. přihlášením se ke studiu daných předmětů v příštím akademickém roce či semestru. Předzápis probíhá v modulu STAG, který najdete vţdy na stránkách vaší fakulty. Pro otevření předmětu je stanoven minimální počet studentů obvykle 10. Pokud tyto předměty byly otevřeny, při oficiálním zápisu, na který je nutno dostavit se osobně studenti si zapisují zvolené předměty do indexu. Smyslem tohoto zápisu je potvrzení, ţe student hodlá zapsané předměty také studovat. Index se při zápisu dočasně odevzdá na studijní oddělení k potvrzení kreditů získaných za minulý akademický rok. Datum konání předběţného i oficiálního zápisu se studenti mohou dozvědět např. z harmonogramu akademického roku, který je vyvěšen na studijním oddělení nebo na webových stránkách jednotlivých kateder. Kredit Je jednotka, vyjadřující rozsah a obtíţnost předmětu. Pro kaţdý studijní program a obor je dán minimální počet kreditů, které musí student během studia získat splněním zápočtů či zkoušek z jednotlivých předmětů. Také je dán minimální počet kreditů za semestr, který je nutný pro postup do semestru dalšího. Předměty jsou rozděleny do skupin na povinné, povinně volitelné, volitelné atd. Kaţdá skupina má předepsaný počet kreditů, který je nutno získat. Základní formy výuky Výuka probíhá formou nepovinných, přesto však doporučovaných přednášek, dále jako cvičení či semináře, jeţ jsou povinné v rozsahu určeném garantem předmětu. V neposlední řadě je nutno zmínit více či méně oblíbené samostudium a samostatná tvůrčí práce, jeţ jsou podstatou studia na vysoké škole. Kaţdý vyučující má také vypsány konzultační hodiny, které můţete vyuţít v případě potřeby.. Studentovi, který se ze závaţných důvodů nemohl zúčastnit povinné výuky, můţe vyučující určit náhradní způsob splnění studijních povinností v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem akademického roku. Zkoušky Zkoušky konají studenti zpravidla u učitelů, kteří předmět přednášeli, ve výjimečných případech u jiných učitelů katedry nebo oddělení určených vedoucím katedry. 28

30 Rozsah a podobu zkoušky pak volí vyučující sami. Kaţdý student má právo na 2 opravné zkoušky. Pokud se mu ani ty nepodaří splnit, výhodou kreditního systému je, ţe si daný předmět můţe zapsat následujícím semestru. Státní závěrečná zkouška Splní-li student všechny potřebné náleţitosti a dosáhl-li potřebného mnoţství kreditů, můţe být připuštěn k vykonání státní závěrečné zkoušky, kde musí obhájit svoji práci, jejíţ téma si navrhl sám či si zvolil z témat vypsaných katedrou. U státnicových zkoušek pak student zúročí všechny získané vědomosti během celého studia Absolventům studia v bakalářském či magisterském studijním programu se přiznávají akademické tituly Bc. respektive Mgr. a vydávají se doklady o řádném ukončení studia. Informace potřebné pro studium (studijní řád, stipendijní řád, ubytovací stipendium aj. můţete nalézt na stránkách JU 29

31 Oddělení pro zahraniční vztahy Rektorátu JU Adresa: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Rektorát - Oddělení pro zahraniční vztahy Branišovská České Budějovice Tel: Fax: Prorektor pro zahraniční vztahy prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Institucionální koordinátor Mgr. Andrea Augustinová Tel.: Přijíţdějící/vyjíţdějící studenti Mgr. Andrea Augustinová Tel.: Učitelské mobility Ing. Gabriela Dudová Tel.: Úřední hodiny: Pondělí :00-15:00 Úterý - - Středa :00-15:00 Čtvrtek - - Pátek - termín schůzky mimo stanovené hodiny je moţné si domluvit telefonicky nebo po u) 30

32 ERASMUS Informace pro vyjíţdějící studenty studijní pobyt Studium na zahraniční vysokoškolské instituci 1. Konkurz Podmínky pro studenty: zápis do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční, kombinované i distanční formě studia zapsaný min. do druhého ročníku studia (platí pro bakalářskou úroveň studia, tzn. řádně ukončený první ročník studia), pokud jste studentem prvního ročníku, informujte se o moţnosti vyjet v druhém ročníku občan státu zapojeného do programu LLP nebo mít trvalý pobyt ve státě zapojeném do LLP či status uprchlíka, délka studia minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců Fakulty či jednotlivé katedry mají uzavřeny bilaterální dohody na výměnu studentů. Počet míst na studijní pobyt v zahraničí je smluvně omezený a tudíţ fakulty vypisují na volná místa konkursy dle vlastních kritérií, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v kvalifikačních podmínkách programu Erasmus pro studijní pobyty studentů (např. obor studia, dostatečná jazyková znalost, která by umoţňovala studium v cizím jazyce či komunikaci s vedoucím práce, motivace). Za jazykovou úroveň vysílaných studentů odpovídá osoba zodpovědná za výběr. Informace o volných místech a podmínkách účasti v programu vám podají fakultní koordinátoři programu Erasmus. Kombinace studijního pobytu a pracovní stáţe je moţná za následujících podmínek: součet délky musí být minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců stáţ a studium na sebe musí navazovat stáţ musí být garantována stejnou přijímající vysokoškolskou institucí, na které student realizuje studijní pobyt a která vydá potvrzení o délce mobility (pracovní stáţe a studia) finanční podpora se přiděluje studentovi na celou dobu pobytu dle pravidel pro finanční podporu na studijní pobyt! POZOR! Opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus 31

33 CEEPUS Central European Exchange Programme for University Studies Středoevropský výměnný univerzitní program Kontakt: Národní kancelář CEEPUS Dům zahraničních sluţeb MŠMT Senováţné náměstí Praha 1 Pošta: P.O.Box 8, Praha 6 tel.: fax: (v češtině) (v angličtině) CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. je zaměřený na spolupráci v rámci sítí univerzit podporuje výměnné pobyty studentů a učitelů ve střední Evropě zaměřuje se na to, co je pro středoevropský region specifické poskytuje nezbytnou infrastrukturu přispívá k vytváření European Higher Education Area Dohodu o programu CEEPUS podepsaly: Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora. V rámci projektu Tematické sítě (projekt na pomoc zemím jihovýchodní Evropy) je do programu zapojena Bosna a Hercegovina. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu. Mezinárodní dohoda CEPUUS II program aktualizovala a prodlouţila do roku Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover), důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Mobilitu v rámci sítě koordinuje jedna ze zúčastněných vysokých škol, tzv. koordinátor. Ostatní školy jsou tzv. partnery. Kaţdá fakulta zapojená v síti má svojí kontaktní osobu, která zodpovídá: za ubytování a odborný program zahraničních studentů/učitelů, kterým je přiděleno stipendium CEEPUS na dané české vysoké škole, 32

34 mobilitu studentů/učitelů v rámci sítě i dané české vysoké školy a informuje o ní českou národní kancelář (koordinátor) nebo mobilitu studentů/učitelů v rámci dané vysoké školy v ČR a informuje o ní koordinátora celé sítě a českou národní kancelář (partner). Freemovers, letní školy, workshops vyuţívají volné měsíce programu Financování a organizace programu: kaţdý rok se rozhodují na společné schůzce ministerstva školství zemí zúčastněných v programu, kolik stipendijních měsíců budou pro další akademický rok financovat. Ústřední kancelář programu je ve Vídni, v kaţdé zúčastněné zemi je ustanovena národní kancelář. Stipendijní pobyty Akademická informační agentura (AIA) shromaţďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o moţnostech vzdělávání českých občanů v zahraničí. Délka pobytu, počet míst, poţadavky na uchazeče apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichţ základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny. Stipendia pro studenty a pedagogy veřejných vysokých škol do téměř 40 zemí světa nabízené nadacemi, školami, ústavy aj. Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv jsou nabízeny ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT: Rozpis kvót - stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným vysokým školám. O tato stipendijní místa se mohou ucházet pouze zájemci z daných škol. Návrh na vyslání / Ţádost o přiznání stipendia se podávají prostřednictvím Rektorátu. Výběrová řízení - o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných vysokých škol v ČR. Návrh na vyslání / Ţádost o přiznání stipendia se podává prostřednictvím AIA. Celá nabídka těchto stipendijních pobytů včetně případných změn, pokud k nim v průběhu roku dojde, je zveřejněna na internetu : resp. Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus: kaţdý student můţe vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student) kaţdý student můţe vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáţ Erasmus v zahraničním podniku během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáţí se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student) kaţdý student můţe obdrţet pouze jedenkrát stipendium na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách maximální doba, na kterou můţe student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 24 měsíců tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáţe v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rád bych Vás při příležitosti zahájení Vašeho studia na ČVUT uvítal mezi námi, pedagogy a staršími studenty, kteří budeme v období příštích několika let

Více

OU 2014. Prvákovská příručka

OU 2014. Prvákovská příručka OU 2014 Prvákovská příručka 2 4 4 7 11 15 17 Úvodní slovo Milí prváci! Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným. To, co právě

Více

připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka

připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka VŠCHT Praha 2012/2013 Obsah Seznam se 2 6/ Hra začíná aneb co musím nejdřív 6/ VŠCHT Praha 7/ Něco z historie 7/ Co je co a kdo je kdo Studium 12/ Školní rok 2012/2013

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Prvákovská. příručka OU 2012. Studentská komora Akademického senátu OU

Prvákovská. příručka OU 2012. Studentská komora Akademického senátu OU Prvákovská příručka OU 2012 Studentská komora Akademického senátu OU Milí prváci! Obsah Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným.

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium

Jazyková škola. Jipka dále nabízí: jazykové kurzy 53 jazyků studium v zahraničí překlady tlumočení. Pomaturitní studium Jazyková škola Pomaturitní studium Nevadí! Přijď do Jipky a studuj angličtinu. Zůstaneš studentem a získáš mezinárodní certifikát. Vyzkoušej nový život plný jazykové intenzivní péče a následně se dostaň

Více

Průvodce doktorským studiem na PEF

Průvodce doktorským studiem na PEF Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

Průvodce prváka Informace pro studenty

Průvodce prváka Informace pro studenty ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Úvodní slovo děkana 3 Historie fakulty 4 Mapa areálu 4 Kdo je kdo vedení univerzity, fakulty a univerzitních pracovišť 5 Studium a předpisy 6 Předpisy 6 Harmonogram 7 Jaké jsou statusy

Více

KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého

KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého KudyKam Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého Olomouc 2006 Tudy Gratuluji, právě jsi dost možná učinil/a jeden z nejdůležitějších kroků ve svém životě zapsal/a ses do prvního ročníku některého

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

KDO JE KDO NA UP (O. Martínek a Š. Novotná) s. 3 STUDIJNÍ MANUÁL (J. Bekárková a H. Šumberová) s. 11

KDO JE KDO NA UP (O. Martínek a Š. Novotná) s. 3 STUDIJNÍ MANUÁL (J. Bekárková a H. Šumberová) s. 11 Obsah KDO JE KDO NA UP (O. Martínek a Š. Novotná) s. 3 STUDIJNÍ MANUÁL (J. Bekárková a H. Šumberová) s. 11 ISIC a jak jej využít s. 11 Portál up a informační systém s. 13 STAG - tvůj virtuální index s.

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rozhodli jste se studovat České vysoké učení technické v Praze a jsem pevně přesvědčen, že toto rozhodnutí ovlivní Váš budoucí život pozitivně, že Vám přinese

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: ČLÁNKY FIREMNÍ PREZENTACE

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: ČLÁNKY FIREMNÍ PREZENTACE ÚVODNÍ SLOVO Milé studentky a studenti. Dovolte mi představit vám náš nový katalog Stáže.cz v oblasti strojírenství. Česká republika byla již v minulosti zemí s výraznou výrobní tradicí. Jména jako Škoda,

Více

jak přežít vysokou školu

jak přežít vysokou školu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava jak přežít vysokou školu aneb bible pro prváky Ekonomická fakulta Účelová reklamní publikace pro studenty 1. ročníků VŠB-TU Ostrava Ostrava 2007 Vážený

Více

PEF GUIDE. Průvodce pro nové studenty Provozně ekonomické fakulty. Mendelovy univerzity v Brně

PEF GUIDE. Průvodce pro nové studenty Provozně ekonomické fakulty. Mendelovy univerzity v Brně PEF GUIDE Průvodce pro nové studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně obsah / 2 Obsah Studentský život 7 Příležitosti na PEF 11 Brno 13 Důležité dokumenty 17 Praxe, jazyky, tělocvik

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: 18. 2. 2013 Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: lenka.nemeckova@ff.cuni.cz Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius,

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08 INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 7/8 FAMU Akademie múzických umění v Praze, 7 ISBN 978-8-7-98- Obsah Úvodní informace...5 Slovo rektora AMU...5 Informace o AMU...6 Struktura AMU...7 Vedení AMU...8 Studentské

Více

C. H. Beck, Wolters Kluwer, Linde, Leges, ANAG, Sagit, Aleš Čeněk, Key Publishing aj.

C. H. Beck, Wolters Kluwer, Linde, Leges, ANAG, Sagit, Aleš Čeněk, Key Publishing aj. Nově nás najdete v průchozí pasáži mezi ul. Ostružnickou a Ztracenou nabízíme kompletní sortiment učebnic pro studenty PF při nákupu nad 500 Kč káva ZDARMA po celý rok studentům poskytujeme tyto zajímavé

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Outgoing Erasmus Students (English version) Od akademického roku 2014/2015 je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2000 dohod s evropskými institucemi,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Brno 2012 Obsah Úvod... 3 Rektorát kontakty... 4 Akademická rada... 4 Organizační struktura VŠOH... 5 1. Katedra ekonomie,

Více

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře DO PROFESNÍHO života Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře do profesního života TUL 2013 Recenzent: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. Editor: RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová Technická

Více