Úvod Historie Jihočeské univerzity Součásti Jihočeské univerzity Fakulta ekonomická... 5 Fakulta filosofická... 7 Fakulta pedagogická...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod Historie Jihočeské univerzity Součásti Jihočeské univerzity Fakulta ekonomická... 5 Fakulta filosofická... 7 Fakulta pedagogická..."

Transkript

1 2008

2 Úvod Historie Jihočeské univerzity Součásti Jihočeské univerzity Fakulta ekonomická... 5 Fakulta filosofická... 7 Fakulta pedagogická... 9 Fakulta přírodovědecká Fakulta teologická Fakulta zemědělská Fakulta zdravotně sociální Ústav fyzikální biologie Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech Studium, výuka Před začátkem Předzápis, zápis,kredity,zkoušky Zahraniční stáţe a programy Koleje, ubytování Identifikační karty Počítačové učebny, internet Menza Studentský ţivot Studentské tradice Studentská rada Jihočeské univerzity Studentské hodnocení výuky International student club Volný čas České Budějovice a okolí Sport Kino,divadlo Knihovny

3 Úvod Dostává se Vám do rukou jiţ druhý průvodce prváka po JU. Cílem tohoto materiálu je poskytnout Vám co nejvíce informací k úspěšnému startu do ţivota studenta na Jihočeské univerzitě. V tomto roce jsme zvolili dvě varianty průvodců prváka. První varianta je mini průvodce, který by Vám měl pomoci v hlavní orientaci po Vaší součásti. Druhá varianta, nyní před Vámi, je rozsáhlejší, a obsahuje informace, které Vám mohou přijít vhod třeba i později neţ jen v počátku studia. Materiál vytvořila Studentská rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vítejte v Průvodci prváka po JU pro akademický rok 2008/2009. Pavel Scholz Předseda Studentské rady JU Student doktorského studijního programu Ošetřovatelství na ZSF JU Zvláštní poděkování za příspěvky, a úpravy v průvodci patří (bez titulů) : Ţanetě Abeskové studentce ZSF JU, Adamu Dočekalovi studentovi ZSF JU, Vlastovi Smýkalovi studentovi PřF JU. 2

4 Historie JU Jihočeská univerzita byla zřízena v roce Její základ tvořily vedle nově vzniklých fakult biologické, teologické a zdravotně sociální dvě nejstarší fakulty působící na jihu Čech - pedagogická (od r. 1948) a zemědělská (od r. 1960). V roce 1996 se do struktury univerzity začlenil Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický se sídlem ve Vodňanech a v roce 2002 Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech, Nejmladšími fakultami jsou od roku 2006 fakulta filozofická a fakulta ekonomická zřízená k K byla přejmenována fakulta biologická na fakultu přírodovědeckou. Webové stránky JU: Na Jihočeské univerzitě byla dne 29. září 2008 zahájena výuka v novém akademickém roce 2008/2009. V tomto akademickém roce bude na Jihočeské univerzitě studovat celkem studentů (údaj k ), meziročně se počet studentů zvýšil přibliţně o jeden tisíc. Jihočeská univerzita nabízí studium 240 oborů s řadou specializací v prezenční a kombinované formě studia. Dalších 36 oborů je určeno pouze pro dostudování stávajících studentů. 23 oborů je uskutečňováno v anglickém jazyce, 3 obory v jazyce německém. 3

5 Kdo je kdo na JU Rektor: prof. PhDr. Václav Bůţek, CSc. tel.: Prorektoři: Pro studium Pro vědu a výzkum prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc. prof.rndr. Jan Zrzavý, CSc. tel.: , tel.: , Pro zahraniční vztahy Pro rozvoj prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc tel.: , tel.: , Pro celoţivotní vzdělávání doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. tel.: Kvestorka: Ing. Hana Kropáčková tel.: Předseda Akademického senátu JU : Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. tel.:

6 Součásti Jihočeské univerzity Fakulta ekonomická Adresa:Studentská 13, České Budějovice Telefon: (+420) Fax: (+420) Vedení Ekonomické fakulty JU Děkanka EF JU prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. Tel: (+420) proděkanka pro pedagogickou činnost RNDr. Renata Klufová, Ph.D. Tel:(+420) proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Tel:(+420) proděkanka pro vnější vztahy Ing. Dagmar Bednářová, CSc. Tel:(+420) proděkan pro rozvoj doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc. Tel:(+420) tajemnice fakulty Ing. Hana Coufalová Tel:(+420) sekretariát děkana Marcela Máchalová tel:(+420)

7 Studijní oddělení Studentská České Budějovice Tel.: , 2523 Fax.: Úřední hodiny Pondělí 8:00-11:00 Úterý 12:00-15:00 Středa 8:00-11:00 12:00-17:00 Čtvrtek zavřeno Pátek 10:00-14:00 pouze pro studenty kombinovaného studia v termínech konzultací Knihovna Studentská 13, České Budějovice Otevírací doba knihovny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

8 Filozofická fakulta Adresa: Na Mlýnské stoce 35, České Budějovice Telefon: (+420) Fax: (+420) Vedení: Děkan fakulty PhDr. Pavel Král, Ph.D. tel: místnost: 221 Vedoucí kanceláře děkana Mgr. Zdeňka Novotná tel: místnost: 219 Proděkani: proděkanka pro vědu a výzkum a pro zahraniční vztahy prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. proděkanka pro vědu a výzkum a pro zahraniční vztahy tel: místnost: 310 proděkan pro pedagogickou činnost Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. tel: místnost: 109 referentka pro vědu a zahraničí Mgr. Daniela Grubhofferová tel: místnost: 112 Tajemnice předseda Akademického senátu FF JU Ing. Iva Hondlíková PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. tel: tel: místnost: 220 místnost: 130 7

9 Studijní oddělení Na Mlýnské stoce 35, č. dveří K128 vedoucí studijního oddělení Mgr. Monika Hosnedlová tel.: Blanka Tóthová tel.: Úřední hodiny: Pondělí Středa Pátek Úterý a čtvrtek není úřední den. Seminární knihovna Historického ústavu FF JU Branišovská 31, České Budějovice levá č. budovy, 2. patro budovy rektorátu, č. dveří 202 a, b Otevírací doba knihovny Út 9:00-20:45 St 9:00-20:45 Čt 10:00-20:45 8

10 Pedagogická fakulta Adresa:Jeronýmova 10, České Budějovice Vedení fakulty Děkanka doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. tel.: místnost J 212 Tajemnice Ing. Ivana Číţková tel.: místnost J 210 Proděkani proděkan pro studium PaedDr. Jan Holec, Ph.D. tel.: místnost J 205 proděkanka pro zahraniční vztahy PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. tel.: , místnost J 522 proděkan pro vědu doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. tel.: místnost J 241 proděkanka pro rozvojové programy RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. tel.: ,

11 Studijní oddělení Adresa: Jeronýmova 10, České Budějovice Vedoucí studijního oddělení Mgr. Zuzana Svobodová Studijní referentky Věra Dariusová Petra Opekarová Hana Pejsarová Alena Šulistová Miloslava Volmanová Zdeňka Vojtová Úřední hodiny Pondělí Úterý - - Středa Čtvrtek - - Pátek

12 Knihovna Husova 458, České Budějovice, tel: Provozní doba - půjčovna Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek* Studovna Husova Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Studovna Dukelská Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

13 Přírodovědecká fakulta adresa: Branišovská 31, České Budějovice telefon: fax: Vedení fakulty Děkan fakulty prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (+420) Proděkani studijní proděkan Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. (+420) proděkan pro vědu a doktorské studium Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (+420) proděkan pro celoţivotní vzdělávání a vnější vztahy prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (+420) proděkan pro rozvoj nebiologických oborů Doc. RNDr. František Vácha, Ph.D. (+420) ( 533 ) tajemnice fakulty Ing. Alena Kamišová (+420)

14 Studijní oddělení Branišovská 31, České Budějovice tel: fax: Studujní referentky Alena Firerová (bakalářské a magisterské studium) telefon: Ivana Voldřichová (doktorské studium) telefon: Věra Kadlecová (studijní referent) telefon: Úřední hodiny Pondělí 7:00-11:00 13:00-14:30 Úterý 7:00-11:00 - Středa 7:00-11:00 13:00-14:30 Čtvrtek 7:00-11:00 - Pátek 7:00-11:00 - Společná knihovna Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU Branišovská 31, České Budějovice Otevírací doba knihovny Po 8:00-18:00 Út 8:00-18:00 St 8:00-18:00 Čt 8:00-18:00 Pá 8:00-14:00 13

15 Teologická fakulta Adresa: Kněţská 8, České Budějovice Tel Fax Vedení fakulty: Děkan fakulty: doc. Dr. Jiří Kašný, Th. D. tel.: Proděkani: proděkan pro vědu Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr. tel.: proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Mgr. Magdalena Ehrlichová tel.: proděkan pro zahraniční styky a účelovou činnost Mgr. ing. Zdeněk Demel tel.: proděkan pro doktorské studium prof. Dr. Karel Skalický, Th. D. tel.: tajemnice Ing. Jindřiška Hledíková tel.:

16 Studijní oddělení: Mgr. Tatiana Trávníčková - č. dv Tel.: , Úřední hodiny - vedoucí studijního oddělení TF Pondělí č. dv Úterý Středa č. dv. 107 Čtvrtek č. dv. 107 Pátek - - Sobota* Č. dv pouze pro studenty kombinovaného studia Studijní referentky: Bc. Petra Horská - č. dv. 107 Tel.: , Hana Sebroňová - č. dv. 107 Tel.: , Pavlína Jantačová - č. dv. 107 Tel.: , Úřední hodiny - studijní oddělení TF Pondělí Úterý - č. dv. 106 Středa Č. dv Čtvrtek Č. dv Pátek - - Sobota* č. dv. 106 pouze pro studenty kombinovaného studia 15

17 Knihovna Kněţská České Budějovice tel: mail: Provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota * Pouze ve dnech výuky a konzultací kombinovaného studia 16

18 Zemědělská fakulta Adresa: Studentská 13, České Budějovice 37005, Česká Republika Tel: (+420) Fax: (+420) Vedení fakulty Děkan prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. Proděkani: proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Jinřich Čítek,Csc. proděkan pro pedagogiku Ing. Karel Suchý, Ph.D. proděkan pro vnější vztahy prof. Ing. Martin Kříţek, CSc. proděkan pro rozvoj prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. tajemník fakulty Ing. Alois Květoun 17

19 Studijní oddělení Ing. Milan Hasman, Ph.D. e.) (+420) Tel:(+420) , 2520, 2521 Fax: (+420) Studijní odd. je na budově J Na Zlaté stoce v místnostech J112 a J113 (dříve katedra práva). Pondělí Úterý Středa Čtvrtek - - Pátek * pouze kombinované studium Studijní referentky Bauerová Miroslava (+420) , prezenčně-bakalářské -AEK, ZEM, ZBT, ZOO,RYBA(1.,2.) magisterské AEK(1.), RBT(1.), ZBT(1.), PÚPN, RYBA(3.-5.), VZ Trapková Věra (+420) , Prezenčně-bakalářské-BOZO, ZT magisterské PP,ZOO Kombinované PP 18

20 Knihovna Studentská 13 České Budějovice Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek studovna: po čt , pá

21 Zdravotně sociální fakulta Adresa: Jírovcova 1347/24, České Budějovice Tel: Vedení fakulty Děkan prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. tajemník Ing. Bohumír Papáček proděkan pro pedagogickou činnost prof. PhDr. Valérie TÓTHOVÁ, Ph.D., R.N. proděkan pro vědu a výzkum prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. proděkan pro rozvoj a vnější vztahy doc. PhDr. Adéla Mojţíšová, Ph.D 20

22 Studijní oddělení Jírovcova 24/ České Budějovice Tel: Úřední hodiny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek * * pro kombinované studium Mgr. Květa Polenová Tel.: Studijní referentky Jaroslava Tupá Naděţda Krajícová Tel.: Tel.: Ludmila Kozlová Veronika Vejvodová Tel.: Tel.: Pavla Krosová Tel.: Mgr. Michaela Šlencová 21

23 Knihovna, studovna J. Boreckého 27, České Budějovice, Tel : Provozní doba - knihovna Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-16:00 Středa 8:00-16:00 Čtvrtek Pátek 8:00-16:00 Sobota 8:00-16:00 v zimním a letním semestru Provozní doba studovna Pondělí 8:00-22:00 Úterý 8:00-22:00 Středa 8:00-22:00 Čtvrtek :00 Pátek 8:00-22:00 Sobota 8:00-22:00 v zimním a letním semestru 22

24 Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity (ÚFB) Kontakt Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích sídlí na zámku v Nových Hradech. Adresa: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biologie, Zámek 136, Nové Hrady Tel.: Fax.: ÚFB zabezpečuje základní a aplikovaný výzkum přírodních systémů fyzikálními, matematickými, biologickými a chemickými metodami. ÚFB úzce spolupracuje s ostatními ústavy Akademie věd ČR a také fakultami JČU při vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací studentů Jihočeské univerzity i jiných univerzit. Dále poskytuje poradenskou, konzultační a školící činnost nad rámec aktivit uvedených v hlavní činnosti ústavu. Vedení ústavu Ředitel ústavu doc. RNDr. Štys Dalibor CSc. Oddělení ústavu Oddělení struktury a funkce proteinů Rudiger H. Ettrich tel.: Oddělení ekofyziologie autotrofních mikroorganizmů Ondřej Prášil PhD Oddělení biotechnologie Doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. tel.: , Oddělení systémové biologie Oddělení ekofyziologie rostlin 23

25 Studijní oddělení Úřední hodiny: Pondělí 8:00-11:00 Úterý 13:00-15:00 Středa 8:00-11:00 Čtvrtek 13:00-15:00 Pátek 8:00-11:00 Předseda oborové rady Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. tel.: tel.: Předseda studijní komise a osoba pověřená výkonem funkce studijního proděkana RNDr. Roháček Karel, CSc. Studijní referentka Lucie Račáková Učebny ústavu jsou umístěny v zámeckých prostorech, součástí jsou také laboratoře, počítačové učebny a kanceláře jednotlivých oddělení. Půjčování studijních materiálů zajišťuje paní Šáchová nebo vedoucí oddělení po předchozí domluvě. O blaho studentů pečuje při pobytu na zámku v Nových Hradech tzv. Novohradská univerzitní kolej (NUK), jejímţ zástupcem je Ing. Pavel Chábera NUK organizuje kulturní akce (např. ples na zámku, výlet do opery ve Vídni, opékání špekáčků ), sportovní akce (volejbalové či fotbalové večery). Přes NUK se řeší návrhy ubytovaných studentů na zlepšení bydlení na zámeckých kolejích. Nové Hrady se nacházejí 36 km (1 h cesty autobusem) jiţně od Českých Budějovic. V obci je veškeré občanské vybavení (kino, pošta, infocentrum, obchody s potravinami, hrad pro historie chtivé, několik restaurací, pizzerie, lázně, nonstop ) 24

26 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (VÚRH JU) Kontakt Adresa: Zátiší 728/II, Vodňany Tel.: , Fax.: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický zaloţený v roce 1921 a přemístěný do Vodňan v roce 1953 je součástí Jihočeské univerzity jako samostatný vysokoškolský ústav od roku Je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě zaměřeným na aplikovaný a badatelský rybářský výzkum s doktorským studijním oborem rybářství. K dispozici má rybniční hospodářství, specializované laboratoře a akvarijní místnosti, experimentální objekty pro výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky a šlechtění ryb a intenzivní chov ryb a raků. Vedení ústavu Ředitel ústavu Prof.Ing. Linhart Otomar, DrSc tel: , Oddělení ústavu Oddělení genetiky a šlechtění ryb doc. Ing. Flajšhans Martin, Dr.rer.agr. tel: Oddělení akvakultury a hydrobiologie Ing. Kozák Pavel, Ph.D. Oddělení vodní toxikologie a nemocí ryb Ing. Randák Tomáš, Ph.D. 25

27 Oddělení pokusnictví Ing. Lepič Pavel Oddělení vědecko technických informací Ing. Vykusová Blanka, CSc. 26

28 Studium, výuka Co je dobré si zařídit při startu do studia na JU Existují věci, které usnadní pobyt na vysoké škole a dokonce jsou i takové bez kterých snad ani nejde existovat. Znamená to, ţe tě hned v prvních dnech čeká pár vyřizovaček na které není radno zapomenout : Zařízení identifikační karty JU nebo ISIC (viz dále) Zařízení koleje či jiného ubytování viz dále) Zajištění potvrzení o studiu (v tom ti pomůže příslušné studijní odd.) Založení studentského účtu (většinou bez poplatků, se spoustou dalších výhod) Zjištění rozvrhu (pokud jsi ho nedostal(a) při zápisu) většinou dostupné na WWW stránkách tvojí fakulty Informování zdravotní pojišťovny, u které jsi pojištěn, že studuješ na VŠ (potvrzení o studiu). Zajištění MHD průkazky, nebo zjištění bezpečných míst k parkování tvého vozu. Informovat se o tom, zda mám nárok na ubytovací stipendium, případně na sociální stipendium (aktuální údaje jsou na 27

29 Výuka na Jihočeské univerzitě probíhá v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, coţ znamená, ţe jednotlivé předměty mají určitý počet kreditů, které se sčítají. Ke zdárnému ukončení semestru či školního roku je třeba splnit určité minimum nasbíraných kreditů. Více viz Kredit. Jihočeská univerzita nabízí celkem 142 studijních oborů s řadou specializací ve formě prezenčního a kombinovaného studia. Přednášky a semináře se u 16 studijních oborů realizují také v anglickém jazyce, u 3 oborů v jazyce německém. Akademický rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Předběţný zápis a zápis Studenti si volí svůj osobní studijní plán na následující akademický rok nebo semestr formou povinného předběţného zápisu, tj. přihlášením se ke studiu daných předmětů v příštím akademickém roce či semestru. Předzápis probíhá v modulu STAG, který najdete vţdy na stránkách vaší fakulty. Pro otevření předmětu je stanoven minimální počet studentů obvykle 10. Pokud tyto předměty byly otevřeny, při oficiálním zápisu, na který je nutno dostavit se osobně studenti si zapisují zvolené předměty do indexu. Smyslem tohoto zápisu je potvrzení, ţe student hodlá zapsané předměty také studovat. Index se při zápisu dočasně odevzdá na studijní oddělení k potvrzení kreditů získaných za minulý akademický rok. Datum konání předběţného i oficiálního zápisu se studenti mohou dozvědět např. z harmonogramu akademického roku, který je vyvěšen na studijním oddělení nebo na webových stránkách jednotlivých kateder. Kredit Je jednotka, vyjadřující rozsah a obtíţnost předmětu. Pro kaţdý studijní program a obor je dán minimální počet kreditů, které musí student během studia získat splněním zápočtů či zkoušek z jednotlivých předmětů. Také je dán minimální počet kreditů za semestr, který je nutný pro postup do semestru dalšího. Předměty jsou rozděleny do skupin na povinné, povinně volitelné, volitelné atd. Kaţdá skupina má předepsaný počet kreditů, který je nutno získat. Základní formy výuky Výuka probíhá formou nepovinných, přesto však doporučovaných přednášek, dále jako cvičení či semináře, jeţ jsou povinné v rozsahu určeném garantem předmětu. V neposlední řadě je nutno zmínit více či méně oblíbené samostudium a samostatná tvůrčí práce, jeţ jsou podstatou studia na vysoké škole. Kaţdý vyučující má také vypsány konzultační hodiny, které můţete vyuţít v případě potřeby.. Studentovi, který se ze závaţných důvodů nemohl zúčastnit povinné výuky, můţe vyučující určit náhradní způsob splnění studijních povinností v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem akademického roku. Zkoušky Zkoušky konají studenti zpravidla u učitelů, kteří předmět přednášeli, ve výjimečných případech u jiných učitelů katedry nebo oddělení určených vedoucím katedry. 28

30 Rozsah a podobu zkoušky pak volí vyučující sami. Kaţdý student má právo na 2 opravné zkoušky. Pokud se mu ani ty nepodaří splnit, výhodou kreditního systému je, ţe si daný předmět můţe zapsat následujícím semestru. Státní závěrečná zkouška Splní-li student všechny potřebné náleţitosti a dosáhl-li potřebného mnoţství kreditů, můţe být připuštěn k vykonání státní závěrečné zkoušky, kde musí obhájit svoji práci, jejíţ téma si navrhl sám či si zvolil z témat vypsaných katedrou. U státnicových zkoušek pak student zúročí všechny získané vědomosti během celého studia Absolventům studia v bakalářském či magisterském studijním programu se přiznávají akademické tituly Bc. respektive Mgr. a vydávají se doklady o řádném ukončení studia. Informace potřebné pro studium (studijní řád, stipendijní řád, ubytovací stipendium aj. můţete nalézt na stránkách JU 29

31 Oddělení pro zahraniční vztahy Rektorátu JU Adresa: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Rektorát - Oddělení pro zahraniční vztahy Branišovská České Budějovice Tel: Fax: Prorektor pro zahraniční vztahy prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. Institucionální koordinátor Mgr. Andrea Augustinová Tel.: Přijíţdějící/vyjíţdějící studenti Mgr. Andrea Augustinová Tel.: Učitelské mobility Ing. Gabriela Dudová Tel.: Úřední hodiny: Pondělí :00-15:00 Úterý - - Středa :00-15:00 Čtvrtek - - Pátek - termín schůzky mimo stanovené hodiny je moţné si domluvit telefonicky nebo po u) 30

32 ERASMUS Informace pro vyjíţdějící studenty studijní pobyt Studium na zahraniční vysokoškolské instituci 1. Konkurz Podmínky pro studenty: zápis do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční, kombinované i distanční formě studia zapsaný min. do druhého ročníku studia (platí pro bakalářskou úroveň studia, tzn. řádně ukončený první ročník studia), pokud jste studentem prvního ročníku, informujte se o moţnosti vyjet v druhém ročníku občan státu zapojeného do programu LLP nebo mít trvalý pobyt ve státě zapojeném do LLP či status uprchlíka, délka studia minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců Fakulty či jednotlivé katedry mají uzavřeny bilaterální dohody na výměnu studentů. Počet míst na studijní pobyt v zahraničí je smluvně omezený a tudíţ fakulty vypisují na volná místa konkursy dle vlastních kritérií, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v kvalifikačních podmínkách programu Erasmus pro studijní pobyty studentů (např. obor studia, dostatečná jazyková znalost, která by umoţňovala studium v cizím jazyce či komunikaci s vedoucím práce, motivace). Za jazykovou úroveň vysílaných studentů odpovídá osoba zodpovědná za výběr. Informace o volných místech a podmínkách účasti v programu vám podají fakultní koordinátoři programu Erasmus. Kombinace studijního pobytu a pracovní stáţe je moţná za následujících podmínek: součet délky musí být minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců stáţ a studium na sebe musí navazovat stáţ musí být garantována stejnou přijímající vysokoškolskou institucí, na které student realizuje studijní pobyt a která vydá potvrzení o délce mobility (pracovní stáţe a studia) finanční podpora se přiděluje studentovi na celou dobu pobytu dle pravidel pro finanční podporu na studijní pobyt! POZOR! Opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus 31

33 CEEPUS Central European Exchange Programme for University Studies Středoevropský výměnný univerzitní program Kontakt: Národní kancelář CEEPUS Dům zahraničních sluţeb MŠMT Senováţné náměstí Praha 1 Pošta: P.O.Box 8, Praha 6 tel.: fax: (v češtině) (v angličtině) CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. je zaměřený na spolupráci v rámci sítí univerzit podporuje výměnné pobyty studentů a učitelů ve střední Evropě zaměřuje se na to, co je pro středoevropský region specifické poskytuje nezbytnou infrastrukturu přispívá k vytváření European Higher Education Area Dohodu o programu CEEPUS podepsaly: Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora. V rámci projektu Tematické sítě (projekt na pomoc zemím jihovýchodní Evropy) je do programu zapojena Bosna a Hercegovina. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu. Mezinárodní dohoda CEPUUS II program aktualizovala a prodlouţila do roku Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover), důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Mobilitu v rámci sítě koordinuje jedna ze zúčastněných vysokých škol, tzv. koordinátor. Ostatní školy jsou tzv. partnery. Kaţdá fakulta zapojená v síti má svojí kontaktní osobu, která zodpovídá: za ubytování a odborný program zahraničních studentů/učitelů, kterým je přiděleno stipendium CEEPUS na dané české vysoké škole, 32

34 mobilitu studentů/učitelů v rámci sítě i dané české vysoké školy a informuje o ní českou národní kancelář (koordinátor) nebo mobilitu studentů/učitelů v rámci dané vysoké školy v ČR a informuje o ní koordinátora celé sítě a českou národní kancelář (partner). Freemovers, letní školy, workshops vyuţívají volné měsíce programu Financování a organizace programu: kaţdý rok se rozhodují na společné schůzce ministerstva školství zemí zúčastněných v programu, kolik stipendijních měsíců budou pro další akademický rok financovat. Ústřední kancelář programu je ve Vídni, v kaţdé zúčastněné zemi je ustanovena národní kancelář. Stipendijní pobyty Akademická informační agentura (AIA) shromaţďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o moţnostech vzdělávání českých občanů v zahraničí. Délka pobytu, počet míst, poţadavky na uchazeče apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichţ základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny. Stipendia pro studenty a pedagogy veřejných vysokých škol do téměř 40 zemí světa nabízené nadacemi, školami, ústavy aj. Stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv jsou nabízeny ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT: Rozpis kvót - stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným vysokým školám. O tato stipendijní místa se mohou ucházet pouze zájemci z daných škol. Návrh na vyslání / Ţádost o přiznání stipendia se podávají prostřednictvím Rektorátu. Výběrová řízení - o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných vysokých škol v ČR. Návrh na vyslání / Ţádost o přiznání stipendia se podává prostřednictvím AIA. Celá nabídka těchto stipendijních pobytů včetně případných změn, pokud k nim v průběhu roku dojde, je zveřejněna na internetu : resp. Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus: kaţdý student můţe vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student) kaţdý student můţe vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáţ Erasmus v zahraničním podniku během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáţí se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student) kaţdý student můţe obdrţet pouze jedenkrát stipendium na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách maximální doba, na kterou můţe student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 24 měsíců tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáţe v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Překonej s Erasmem své hranice!

Překonej s Erasmem své hranice! Program Erasmus v České republice ročně umožňuje několika tisícům českých studentů studovat nebo vykonávat pracovní stáž ve 30 evropských zemích, a to v délce 3 až 12 měsíců. Na celoevropské úrovni využily

Více

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: 18. 2. 2013 Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: lenka.nemeckova@ff.cuni.cz Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius,

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Erasmus ID kód: CZ

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM

SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 6/2011 Č.j.: VŠTE004488/2011 SMĚRNICE K ZAHRANIČNÍM MOBILITÁM ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Působnost (1) Tato směrnice

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Možnosti studia v zahraničí 2014/5

Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Studijní pobyty v zahraničí administrované UP Mimo jiné: Mezinárodní výměnné programy (např. Erasmus+, CEEPUS) Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi (Merrillův

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 PROGRAM LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na e-mail. adresu:

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE

ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE ÚVOD DO STUDIA NA VŠTE Informace pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Kanál na YOUTUBE: www.youtube.com/ipcvstecb Stránka na FACEBOOKU: www.facebook.com/ipcvstecb E-mail IPC: ipc.vstecb@gmail.com

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Možnosti studia v zahraničí (2013)

Možnosti studia v zahraničí (2013) Možnosti studia v zahraničí (2013) Oddělení mezinárodních vztahů UP http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/usekyprorektoru/oddeleni-mezinarodnichvztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ poskytuje informace

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS

Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS Národní kancelář programu CEEPUS Dům zahraničních služeb Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS Srpen 2011 Obsah I. Základní informace o programu CEEPUS... 2 II. Obecná pravidla

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Outgoing Erasmus Students (English version) Od akademického roku 2014/2015 je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2000 dohod s evropskými institucemi,

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková, Ladislava Pavlíčková Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy (VVZ) Obsah Směrnice rektora ZS

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více