VÝROČNÍ ZPRÁVA Dobrý skutek, z.s. Už 10 let děláme dobré skutky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Dobrý skutek, z.s. Už 10 let děláme dobré skutky."

Transkript

1 Dobrý skutek, z.s Už 1 let děláme dobré skutky. 14

2 OBSAH Obsah: strana: 1. Úvodní slovo předsedkyně Dobrého skutku O Dobrém skutku 4 3. Základní údaje 4 4. Hlavní činnosti Dobrého skutku Výběr klientů 6 6. Dobrý skutek v číslech 7 7. Proč pomáhat s Dobrým skutkem 8 8. Akce pořádané Dobrým skutkem Akce s účastí Dobrého skutku Procenta z provize na dobré skutky Dlouhodobý projekt Adopce Dobrého skutku Kde jsme díky vám udělali dobrý skutek Příběhy našich klientů Čestní členové Dobrého skutku Seznam dárců Partneři projektu 29 1

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ DOBRÉHO SKUTKU Vážení a milí, vítejte na stránkách desáté Výroční zprávy Dobrého skutku, z.s. (DS). Jak se nám v roce 214 dařilo? Rok 213 jsme v součtu darů překonali o téměř 3 Kč. Za celou dobu existence DS jde o druhou nejvyšší částku získanou za rok. Kousek historie pro ty, kteří se s Dobrým skutkem setkávají poprvé: Dobrý skutek začal vznikat v závěru roku 24. V dubnu 25 byl oficiálně založen a přesně 18. června 25 jsme zahájili provoz našich webových stránek které jsou hlavním prostředníkem mezi dárci a příjemci charitativních darů. V závěru roku 213 jsme začali pracovat modernizaci webových stránek. Je to tedy už deset let, co společně s dárci pomáháme potřebným. Zvlášť hrdí jsme na to, že jsme se za celou dobu nemuseli odklonit z našich zásad, kterými vždy byly a jsou: naprostá přehlednost pro dárce, adresnost pomoci, převod finančního daru beze zbytku ve stoprocentní výši na zvolený účel (tj. zdravotní pomůcku, přístroj, službu, léčbu apod.), úsporná režie sdružení, dobrovolná práce aktivních členů a možnost obdarování dárců zajímavými suvenýry od známých osobností. Rostoucí náklady na administrativu a provoz sdružení by se nám však nepodařilo zvládnout bez podpory čestných členů a partnerů, o kterých se dočtete na dalších stránkách této zprávy a kterým za to již v úvodu patří upřímný dík. Nejdůležitější výsledky z ročního bilancování: Podařilo se nám nashromáždit dary v celkové výši Kč (více jsme získali pouze v roce 212). Počet obdarovaných klientů stoupl na 132, to je o 11 klientů více než loni a o 8 více, než činil náš dosavadní rekord z roku 212. Na akce byl rok 214 velmi bohatý, z celkem 4 akcí jsme získali více než 3 Kč. Nejúspěšnější z nich byl Golf pro Dobrý skutek s výtěžkem Kč, následovaný kulturním projektem Číslo na Boha Zdeňka Podhůrského, ten přinesl Kč. Za zmínku stojí i pár nečekaných, např. přes 1tis z Tatoo happeningu realizovaném iniciativou Z Kruhu či téměř 15 Kč z elektronické dražby dresů Rytířů Kladno. Mezi štědré pravidelné firemní dárce jsme přivítali A.C.A.B1 Enterprise s.r.o., pokračovali v úspěšné spolupráci se společností SC&C, s projektem Čtení pomáhá a slevovým portálem Pepa.cz Svou činnost rozběhl také Dobrý skutok SK, v roce 214 pomohl pěti klientům částkou Eur. I přes všechna pozitivní čísla na straně darů a dárců, přes vyšší počet obdarovaných klientů, žádostí o finanční dary, nijak výrazně neubývá. Stále je co vylepšovat. Přes efektivnější získávání hlavně trvalých dárců, zjednodušení administrativy a získání dalších strategických partnerů chceme pomoci většímu počtu těch, kteří naši pomoc potřebují. V úvodu této Výroční zprávy chci poděkovat těm, kteří se nejvíce zasloužili o to, co se podařilo: Děkuji za sebe i své kolegy dobrovolníky naší skvělé paní asistentce Haně Bořánkové, jejíž svědomitý přístup a píle je jedním z pilířů naší existence. Děkuji i Martině Václavíkové, která je již nedílnou a výkonnou součástí našeho týmu. Svým jménem děkuji patronům sdružení Lucii Křížkové, Jaromíru Jágrovi a Ladislavu Špačkovi za reprezentaci i skutečnou pomoc na akcích, kterých se DS účastní. 2

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ DOBRÉHO SKUTKU Můj osobní dík patří i všem kolegům - aktivním členům DS: Ing. Markétě Šarochové, Ing. Eduardu Hlavovi, Michalu Popelkovi, Ing. Julianě Matouškové, Ing. Martině Petříkové, Mgr.Mirce Kubrichtové, PaedDr. Zuzaně Kottové a PhDr. Marianu Jelínkovi. Všichni výše jmenovaní věnují práci ve sdružení svůj čas bez nároku na honorář. Zdarma zpracovává účetnictví DS společnosti HZ Plzeň s.r.o., grafické materiály vytváří Michal Zátko, Edita Jarošíková a Tomáš Kafka. Všem za Vaši práci - díky, přátelé! Děkuji za sebe i své kolegy finanční skupině Broker Consulting a všem čestným členům, kteří sponzorují naše rostoucí náklady a bez jejichž příspěvků bychom nemohli finanční dary rozdělit ve stoprocentní výši mezi naše klienty. Zvláštní poděkování v této výroční zprávě patří panu Lukáši Brothánkovi, který se vynořil z neznáma a jehož dary Dobrému skutku záhy přesáhly půl milionu korun. Děkujeme Zdeňku Podhůrskému, který s velkým nasazením spojil Dobrý skutek s koncerty a kulturními akcemi, ale i týmu Víta Herala za veleúspěšnou dražbu hokejových dresů Rytířů Kladno. Není prostor na jmenný výčet všech, kteří s Dobrým skutkem sympatizují, ve svém volném čase pomáhají, mluví o nás, darují opakovaně i jednou za čas... přesto na ně se svou vděčností nechci zapomenout. S nadějí pak vyhlížím i ty, kteří se darovat teprve rozhodnou. Věřím, že ze své pomoci budou mít dobrý pocit. Hodně zdraví a úspěchů všem! Bára Hrubá Dobrý skutek - každý má možnost udělat něco pro druhé 3

5 O DOBRÉM SKUTKU, z.s. Dobrý skutek byl založen za podpory společnosti Broker Consulting, a. s. a Jágr Team, s.r.o. U zrodu stála skupinka lidí, kterou v jejich úsilí pomáhat druhým spojovala stejná myšlenka: učinit tuto pomoc efektivní a transparentní pro všechny zúčastněné. Prioritou byla od počátku snaha umožnit všem, kteří mají stejný úmysl a chtějí pomáhat, svobodně si vybrat toho, komu chtějí pomoci, a mít nad poskytnutou pomocí maximální kontrolu. Důležitou součástí původní myšlenky bylo dobré skutky odměnit některým z originálních předmětů, které na podporu projektu věnovaly významné osobnosti ze světa sportu, kultury a šoubyznysu. Ze spojení prvotních nápadů, ochoty a chuti pomáhat vzešla nynější podoba Dobrého skutku. Umožňuje cíleně podporovat ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou. Podpora je realizována prostřednictvím finančních sbírek (schválených žádostí), které jsou zveřejňovány na webových stránkách Kdo se rozhodne pomoci, má možnost vybrat si sám příjemce svého finančního daru a sledovat tok vložených finančních prostředků na transparentním účtu vedeném u Raiffeisenbank. Pro dárce i nadále existuje možnost získat za svůj finanční dar suvenýr, pozornost či odměnu v podobě originálního předmětu dle vlastního výběru z internetového katalogu, v hodnotě poskytnutého daru. Suvenýr má dárci i v budoucnu připomenout, že dobrý skutek je víc než dobrá rada. Firemním dárcům umožňujeme nákup reklamních pozic na našem webu: Lze zde najít mnoho míst, kde se firemní dárci mohou prezentovat. Konkrétní podobu této spolupráce domlouváme individuálně. Dobrý skutek je spojnicí mezi těmi, kdo chtějí pomoci a těmi, kdo pomoc potřebují. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Právní forma: Datum vzniku: DOBRÝ SKUTEK, z.s. zapsaný spolek (od , dříve občanské sdružení) Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Internetové stránky: ová adresa: Jiráskovo nám. 2, 326 Plzeň CZ /55 4

6 VÝBOR SDRUŽENÍ Mgr. Barbora Hrubá předsedkyně Michal Popelka místopředseda povolání: fotograf, programátor Ing. Eduard Hlava člen výboru povolání: e-commerce konzultant, manažer Ing. Martina Václavíková členka výboru povolání: vzdělávací a rozvojové projekty ČLENSKÁ SCHŮZE Členská schůze (nejvyšší orgán Dobrého skutku) má 13 členů. Kromě čtyř výše uvedených ještě těchto 9: PhDr. Marian Jelínek, Jaromír Jágr, Mgr. Lucie Křížková, Hana Bořánková, Ing. Martina Petříková, Ing. Markéta Šarochová, Mgr. Mirka Kubrichtová, PaedDr. Zuzana Kottová, Ing. Juliána Matoušková HLAVNÍ ČINNOSTI DOBRÉHO SKUTKU Dobrý skutek svou pomoc zaměřuje na několik oblastí, které pracovně dělíme do pěti kategorií: děti (postižené, nemocné, opuštěné ) + zařízení, která o děti pečují (např. dětské domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.) senioři a zařízení, která o ně pečují tělesně a mentálně postižení bez rozdílu věku pěstounské rodiny zvířata (asistenční psi, hypoterapie) + záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí Další kategorie mohou být vytvořeny, příp. stávající kategorie rozšířeny. 5

7 VÝBĚR KLIENTŮ Každá došlá Žádost o finanční dar je na základě doložených dokumentů posuzována výborem Dobrého skutku. Vyhovuje-li stanovám, pravidlům a zásadám naší pomoci, je schválena a zveřejněna dárcům. V došlých Žádostech se posuzuje zejména jejich důvod, účel, naléhavost, přiměřenost, a to na základě písemného popisu situace a z přiložených dokladů (lékařské zprávy, kalkulace, ceníku) s využitím předchozích zkušeností. Důvodem pro podání Žádosti je nejčastěji tíživá finanční situace žadatele, rodiny nebo zařízení, jež pečuje o postižené osoby. Žadatel, který nedodá potřebné doklady, není posuzován, tedy nemůže být schválen. Náš klient není pro dárce anonymní. Má tvář, příběh, adresu, kontaktní telefon zveřejněné u sbírky na webu. Výběr z Žádostí, které Dobrému skutku chodí, není snadný. Snažíme se vybírat dle nejlepšího svědomí hlavně naléhavé případy, kdy klienti potřebují důležité pomůcky (odsávačky hlenů, speciální invalidní vozíky, sluchadla, atd.), případně potřebují uhradit náklady na léčbu či službu. Svou pomoc zaměřujeme i tam, kde požadovaná pomůcka či služba poskytne hendikepovanému člověku větší svobodu a nový rozměr života. Výběr není nijak omezen věkem ani typem postižení, věnujeme pozornost celému širokému spektru lidí, kteří nás o pomoc požádají. Jediným omezením je pouze výše požadovaného finančního daru. Přijímáme žádosti s požadavkem maximálně do 1 Kč. Je-li požadovaná pomůcka, léčba či služba dražší, výše finanční pomoci zůstává limitována, zbývající část si žadatel musí hradit z vlastních či jiných zdrojů. Výjimky povoluje, posuzuje a schvaluje vždy celý výbor sdružení. Při převzetí daru podepisuje příjemce darovací smlouvu, která přesně vymezuje způsob, jakým bude finanční dar využit. Ve většině případů je finanční dar poskytován obdarovanému bezhotovostně na bankovní účet dodavatele zboží či služby, to znamená, že darem je přímo požadovaná pomůcka či úhrada služby, o kterou obdarovaný žádal. Ve výjimečných případech je obdarovanému poskytnuta peněžitá částka. Ten se pak podpisem darovací smlouvy zavazuje dar použít výhradně dohodnutým způsobem, toto je povinen Dobrému skutku doložit nebo musí dar vrátit. 6

8 DOBRÝ SKUTEK V ČÍSLECH Od svého založení 25 Dobrý skutek pomohl 766 potřebným - lidem, kteří se ocitli v obtížené životní situaci - částkou Kč (Rozdíl mezi přijatými a vyplaceným dary vzniká z důvodů garance úhrady všech momentálně zveřejněných sbírek na webových stránkách Dobrého skutku. Slouží také jako rezerva pro úhrady žádostí, které nesnesou odklad.). Přijaté dary Rok Částka 1 7 Kč 3 3 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Klientů Za rok 214 bylo rozděleno celkem Kč. Podařilo se tím eliminovat pokles darů v roce 213 se zachováním rostoucího počtu obdarovaných. Přijaté dary měly vzestupnou tendenci. Podařilo se získat druhou nejvyšší částku za rok v historii Dobrého skutku (vede rok 212, kdy sumu darů výrazně navýšil projekt autistů). Největší dílem se na přijatých darech podílely jednorázové dary fyzických osob přes internetové stránky. Pomoc u nás našlo celkem 132 osob (o 11 více než loni), rodin nebo zařízení (nemocnice, ústavy atp.), průměrná výše příspěvku činila Kč. Průměrně se tak stále dařilo obdarovávat více než 1 klientů měsíčně částkou Kč. Mezi více než osmdesáti známými osobnostmi, které podpořily či podporují trvale Dobrý skutek, nalezneme sportovce, moderátory, politiky, podnikatele i umělce, např. Jaromíra Jágra, Lucii Křížkovou (Váchovou), Václava Klause, Ladislava Špačka, Karla Komárka, Jiřího Korna, Ondřeje Soukupa, Kateřinu Neumannovou, Zdeňka Podhůrského, Leonu Machálkovou, Petra Svobodu, Martina Dejdara, Vladimíra Šmicera, Tomáše Berdycha, Lucii Bílou, Davida Křížka a další známé osobnosti s dobrým srdcem. Základní rozložení darů v roce 214 ukazuje následující graf. Meziročně vzrostl podíl jednorázových darů osob o 5%, o 5% však klesl podíl pravidelných darů. Firemní dárci a veřené sbírky se v roce 214 na celkovém součtu darů podíleli stejně jako o rok dříve. Firemní dárci 34%, veřejné sbírky 1%. Rozložení darů Jednorázové dary osob Firemní dárci Veřejné sbírky Pravidelní dárci % z příjmů Pravidelní dárci 7

9 PROČ POMÁHAT S DOBRÝM SKUTKEM Lucie Křížková-Váchová Podle světového trendu by mělo sociální cítění patřit k povinné výbavě všech vítězek soutěží krásy. Zatímco ale velká část dívek o charitě pouze mluví, jsem ráda, že existují vzácné výjimky, které v oblasti pomoci druhým zaznamenávají obdivuhodné výsledky. Důkazem mluvícím za vše mohou být například světově úspěšné krásky Helena Houdová či Taťána Kuchařová. V českých poměrech se velmi daří také Lilian Sarah Fischerové. Za jejich úspěchy stojí nejen krásné tváře, ale také osobní nasazení, správné kontakty a samozřejmě velké štěstí. Já osobně sice žádný vlastní projekt nemám, už více jak deset let ale příležitostně pomáhám různým organizacím věnujícím se nemocným a opuštěným dětem. Musím ale bohužel připustit, že nejednou jsem se setkala s případy, kdy lidé využili charitativní příležitosti k vlastnímu obohacení a takové zkušenosti samozřejmě změnily můj postoj v dalším působení v této oblasti. Začala jsem si pečlivě vybírat. A už několik let mám skvěle vybráno. Našla jsem Dobrý skutek. Sdružení, kde nepřijde jediná koruna nazmar. A to je pro mě prioritou! Tisknout peníze bohužel neumím, ale budu se snažit, aby i mým přičiněním přibylo v seznamu Dobrého skutku několik dalších jmen uspokojených klientů. Jaromír Jágr Od dětství mám v paměti slova svých rodičů, že udělat něco pro druhého a nic za to nežádat je výrazem dobra a postoje člověka k člověku. Ale až mnohem později jsem přišel na to, že to v jistém smyslu vnímám také jako svoji povinnost dělat v životě něco nejen pro sebe. A věřte mi, že příležitostí k dobrým skutkům je všude kolem stále dost a dost, jen se neumíme dívat. A proto mám DOBRÝ SKUTEK rád, je to příležitost vidět a konat. Ladislav Špaček Člověk žije mezi lidmi, je tvor společenský, zoon politikon, jak řekl Aristoteles. Kdyby si lidé od počátku lidstva navzájem nepomáhali, náš rod by nepřežil. Ani v bohaté společnosti s promyšleným systémem sociální péče, ve které dnes žijeme, nepozbyla pomoc druhému smysl. Dnes už jde jen málokdy o život, spíš o pomoc v tísni, v hmotném nedostatku, při zdravotním hendikepu. Mnozí jsou odkázáni na pomocnou ruku nás, ke kterým byla příroda a osud příznivější. Neváhejme pomoci, a to především prostřednictvím Dobrého skutku, nejadresnější formy charity, jakou si lze představit. Marian Jelínek Kdysi jsem byl přítomen rozhovoru mezi bohatými lidmi na setkání manažerů jedné nadnárodní firmy. Rozhovor se stočil na otázky kolem charity, jak je to hrozné, co se dnes ve světě děje, jaké a kolik má naše společnost problémů. Vyslechl jsem si několik dojemných příběhů lidí, s nimiž si osud opravdu zahrál hru, která vháněla slzy do očí a bolest do srdcí všech posluchačů. Všichni jsme zadumaně a soucitně pohlíželi na řečníky a souhlasně pokyvovali hlavami... Cestou domů jsem přemýšlel o tom, že nechci být jako spousty ostatních, kteří mluví o tom, jak je to či ono hrozné, jak je nutné tam či jinde pomáhat, ale sami nedělají nic. Jen mluví a soucítí a zase mluví... Toho večera jsem si uvědomil pro mne bolavou pravdu, že takový jsem vlastně i já!... To byl pro mne hlavní impuls, který mne vedl založit Dobrý skutek! Jsem velmi rád, že se podařilo tuto myšlenku uvést do života. Za to patří dík mnoha bezejmeným, kteří se o to zasloužili. Já osobně bych chtěl poděkovat těm manažerům, bez nichž by možná Dobrý skutek ani nevznikl a já bych patřil k těm, kteří jen mluví a soucítí a zase mluví... děkuji, páni manažeři! 8

10 AKCE POŘÁDANÉ DOBRÝM SKUTKEM GOLF PRO DOBRÝ SKUTEK 214, KARLŠTEJN proběhl na Karlštejně osmý ročník charitativního turnaje Golf pro Dobrý skutek. Po četných jarních deštích se tu sešlo 16 hráčů (o 2 více než loni) a 46 hostů (o 12 více než loni). A výtěžek? Opět vyšší. Celkem v přepočtu o celých Kč Kč získal Dobrý skutek, 1 48 Eur Dobrý skutok SK. Zdá se, že dobré skutky ani omezená kapacita hřiště nezastaví. Šek na 1 Kč na paragolfer si rovnou z Karlštejna odvezl Pavel Bambousek a Lucka Krištofová jela poprvé k moři s cestovní kanceláří Fischer. Výtěžek pak umožnil vyhovět dalším sedmnácti žadatelům a dalším dvěma na Slovensku. Obdarovaní z výtěžku Golfu pro DS, Karlštejn 214: Částka Jméno Účel Dohnalová Anika Klim therapy 25 Kč Dobrovský Miroslav Klim therapy Kč Morávková Markéta Adeli 5 Kč Klíčová Karolína zubní zákrok-rozštěp patra 35 Kč Xaverová Anna Motomed 2 Kč Ponocný Matěj helma pro neslyš. lyžaře Charvát Roman přídavné kolečko k vozíku Kč České Budějovice rehabilitační pomůcky Kč Hořejší Nikolka Adeli 3 Kč Bambousek Pavel Paragolfer Šifferová Hana příslušenství k vozíku Kč Vosátková Michaela nabíj.sada k řečov.procesoru 12 5 Kč Kubík Stanislav invalidní vozík 22 Kč Mašek Jakub (Vykysalá H) zdravotní kočárek Kč Němec Martin IPad 13 Kč Bartůněk Milan Handbike 7 Kč Gelnar Vít (Štefková P) terapeutické pomůcky 1 Kč Mentlík Tomáš Adeli 5 Kč Centrum zdravotně postižených, CELKEM 61 7 Kč* Kč Kč * pořizovací cena paragolferu pro Pavla ve výši 3 57 Eur, tj Kč byla uhrazena částečně z výtěžku golfu (61 7 Kč), část ( Kč) z rezerv Dobrého skutku. Ceny do soutěží věnovaly a o doprovodný program se staraly: CK Fischer, Prima pečivo, kovářství Rejnart, masážní lehátko Ceragem, VÍNO & spol., Boháčová Jitka, Belles Fleurs (květinový svět) Partneři turnaje: Broker Consulting, Golf Resort Karlštejn, GAAN CZ 9

11 ZÁMEČEK, SETKÁNÍ DÁRCŮ Příznivci a mecenáši Dobrého skutku se tradičně sešli na Zámečku v Praze 7. Ačkoli je zde chceme hlavně poznat a hostit, často se rozhodnou opět a znovu darovat. Tentokrát tomu nebylo jinak a neskutečných 17 Kč navýšilo rezervy, ze kterých doplácíme sbírky a hradíme zvlášť akutní Žádosti ve zrychleném řízení. AKCE S ÚČASTÍ DOBRÉHO SKUTKU KULTURNÍ PROJEKT ČÍSLO NA BOHA V ROCE 214 POMOHL ČÁSTKOU KČ Skloubit kulturu s charitou se podařilo Zdeňku Podhůrskému v kulturním projektu Číslo na Boha. Projekt, jehož cílem je finanční pomoc hendikepovaným dětem, odstartoval slavnostním křtem klipů a CD v prosinci 212. Během roku 213 i 214 proběhla řada akcí, jejichž výtěžek (část ze vstupného) byl vždy věnován konkrétním klientům Dobrého skutku. V roce 214 šlo o Frymburkfest Lipno, tour s Leonou Machálkovou, dva koncerty Vivaldianno (v Lucerně a v KV areně) či vyhlašování cen Český Goodwill. První klienti, kterým projekt pomohl ke speciální rehabilitaci v centru ADELI, byli Julinka a Jiřík, dvojčata postižená DMO. Následovala další dvojčata, pak dalších jedenáct dětí. K dnešnímu dni projekt pomohl patnácti dětem a jejich rodinám částkou Kč následovně: 213 Jméno Účel Částka Dvojčata Sýkorovi Rehabilitace v centru ADELI Kč Dvojčata Benešovi Rehabilitace v centru ADELI Kč CELKEM Kč 214 Částka Jméno Účel Štiller Lukáš rehabilitace Klim-therapy 9 59 Kč Konjatová Tereza rehabilitace Klim-therapy Kč Jakubík Jan zdravotní kočárek (Benecykl Senior) 4 Kč Košek David zdravotní kočárek Stingray 6 Kč Zatloukalová Ivana rehabilitace Klim-therapy Kč Tůma Honza tříkolka Loped a rehab. v Jáns. Lázníc 6 23 Kč Broulíková Eliška fyzioterapie, aquaterapie 55 Kč Oupěchová Jana rehabilitace Klim-therapy 46 6 Kč Vorlíček Jiří 48 Kč 1

12 Jméno Účel SoudnýJiří speciální autosedačka Hudcová Terezka rehabilitace v lázních Teplice (15 lekcí) CELKEM Částka 25 Kč 22 5 Kč Kč Děkujeme za neuvěřitelné úsilí Zdeňku Podhůrskému, jeho organizačnímu týmu, všem účinkujícím i hostům, bez kterých by k těmto úžasným věcem nedošlo. Spolupráce pokračuje i v roce 215, seznam proběhlých i chystaných akcí naleznete vždy na stránkách projektu: TATOO HAPPENING 214, ZNOJMO POMOHL NELE, HONZÍKOVI A LUCCE ČÁSTKOU KČ proběhl ve Znojmě 4. ročník charitativního tetovacího happeningu zaměřeného na pomoc dětem. Akci pořádala iniciativa ZKruhu, kolem tatéra Ondřeje ONDRASH Konupčíka. Přední čeští a slovenští tatéři každoročně věnují své motivy do dobročinné dražby. Celá vydražená částka jde na dobrou věc. Jsme velmi potěšeni, že se v roce 214 rozhodli pomoci i třem klientům DS: Částka Jméno Účel Honzík Kosíř 5 Kč Nela Nowaková rehabilitace Klim-therapy Kč Lucka Krištofová stacionář Petrklíč (půlroční pobyt) Kč Veškeré informace na https://www.facebook.com/zkruhu 11

13 DOBRÝ SKUTEK MĚL TU ČEST BÝT HOSTEM NA TŘECH TÚRÁCH: GAAN Golf Sport Tour, Healthy Sport Golf Tour: 9 turnajů, výtěžek celkem Kč KKCG Golf Cup: z jediného turnaje, Kč Business Golf Cup 214: 5 turnajů, Kč D+D Real Czech & Slovak Challenge: 3 turnaje, Kč Veliký dík za tyto dobré sktuky patří organizátorům: jednatelce agentury GAAN Renatě Abtové, společnosti KKCG, Milanu Dadovi ze společnosti Euronova (nyní Alveda), neméně pak Petru Dědkovi a Davidu Trundovi ze společnosti Relmost, ale i jejich hostům, kteří myšlenku podpořili a dobré skutky vykonali. AUKCE HOKEJOVÝCH RETRO DRESŮ POLDI KLADNO: KČ PRO VOJTU KOVALA! Mimořádným úspěchem skončila v prosinci 214 dobročinná aukce retro dresů Poldi Kladno, v nichž kladenské mužstvo odehrálo ligový zápas proti Dukle Jihlava. Za pětadvacet unikátních kousků zájemci zaplatili celkem 146 Kč. Nejdražší položkou se znovu stal dres Jaromíra Jágra, s předstihem vyrobený prototyp celé sady s netradičním číslem 15 se prodal za více než 2. Kč Všechny peníze z dražby získal prostřednictvím charitativní organizace Dobrý skutek sedmnáctiletý Vojta Koval, který je od narození postižen mozkovou obrnou. Jeho příběh nás chytil za srdce. Odmalička byl na vozíku, ale svou bojovností se dokázal postavit na nohy a chodit. Jeho dalším cílem je odložit hole. K tomu ovšem potřebuje nákladné neurostimulátory. A právě na jejich nákup budou peníze z aukce použity, vysvětluje tiskový mluvčí Rytířů Vít Heral. Nápadů, jak pomoci hendikepovaným, je spousta, ale jen ty nejlepší jsou realizovány a mají úspěch. Za všemi úspěšnými projekty jsou lidé, kterým není osud ostatních lhostejný a kteří jsou schopni svým přístupem motivovat ostatní! Všem organizátorům a dražitelům - dárcům upřímně děkujeme! Dokázali jste neuvěřitelnou věc!, okomentovala úspěch předsedkyně Dobrého skutku Bára Hrubá, která neskrývala nadšení. Jágr 2 3 Kč Redlich 4 31 Kč* Horna 3 85 Kč Kaberle 14 5 Kč Eberle 4 5 Kč Dragoun 3 75 Kč Tenkrát Kč Bahenský 4 5 Kč Dalecký Kč Rudovský 9 7 Kč Švaňhal 4 Kč Švihálek 3 55 Kč Hořava 9 2 Kč Klouček 3 95 Kč Krejčí 3 52 Kč Pitule 5 5 Kč Stach 3 95 Kč Lukáš 3 4 Kč Lukáč 5 1 Kč Jaroměřský 3 95 Kč Chábera 3 29 Kč Gutwald 4 55 Kč Růžička 3 95 Kč Kehar 3 1 Kč Kolářík 4 35 Kč Strnad 3 85 Kč CELKEM Kč 12

14 ČTENÍ POMÁHÁ A DOBRÝ SKUTEK 214 Mladí čtenáři vyčetli v roce 214 prostřednictvím unikátního projektu nadace Martina Romana částku 275 Kč pro tři děti (Lindu, Dana a Kubu). Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na dobročinný projekt dle vlastního výběru. Knihy jsou rozděleny do kategorií dle věku, nominuje je odborná porota a hlasuje o nich veřejnost. Díky malým čtenářům a Nadaci Martina Romana mohli Linda a Daneček dostat rehabilitační lehátka za 8 Kč a 85 Kč a Kuba rehabilitační pobyt za 11 Kč. Všem mladým čtenářům děkujeme! Ať knihy odměňují stále dobrá srdce všech malých i velkých čtenářů nejen v tomto projektu. Více na: DOBRÝ SKUTEK S RESPONDENTY SC&C 1153 respondentů pomohlo v roce 214 postupně deseti žadatelům - Davidovi, Terezce, Vendulce, Šimonovi, Nikolce, Stele, Filipovi, Milanovi, Marcele a Kubovi celkem částkou Kč. Od zahájení spolupráce v prosinci 213 respondenti pomohli už jedenácti žadatelům celkovou částkou Kč. Spolupráce s SC&C si velmi vážíme. Probíhá už třetím rokem zcela transparentně a bez problémů. Nestojí nás žádné kapacity navíc. Je krásné spolupracovat s profesionály! Děkujeme. Více na 214 Respondenti SC&C Jakub Laga rehabilitace Adeli Kč Respondenti SC&C M. Procházková kochleární impl. 8 Kč Respondenti SC&C Milan Kalijanko invalidní vozík 1 1 Kč Respondenti SC&C Milan Kalijanko invalidní vozík 17 4 Kč Respondenti SC&C Filip Sršeň II rehabilitace Adeli 13 4 Kč Respondenti SC&C Stela Štrossová rehab. Klimkovice 23 9 Kč Respondenti SC&C Nicolka Perntová zdravotní pomůcky 4 85 Kč Respondenti SC&C Nicolka Perntová zdravotní pomůcky Kč Respondenti SC&C Šimon Pačes rehab. Klimkovice Účastn. sem. SC&C Vend. Lodesová chodítko Respondenti SC&C Terezka Varyšová tandemové kolo 1 6 Kč Kč Kč rehabilitace Adeli 1 2 Kč Respondenti SC&C Matyáš Novák rehabilitace, ipad 4 2 Kč Respondenti SC&C Matyáš Novák rehabilitace, ipad 35 9 Kč Respondenti SC&C Matyáš Novák rehabilitace, ipad 2 2 Kč Respondenti SC&C David Souček II

15 PROCENTA Z PROVIZE NA DOBRÉ SKUTKY Možnost darovat 1-2 % z provize vznikla v polovině roku 29. Tehdy se poprvé ozvali ti z řad spolupracovníků našeho největšího podporovatele akciové společnosti Broker Consulting, kteří chtěli darovat pravidelně dle výše svých provizí ten který měsíc. Daří-li se více, daruji více a opačně. Těch, co se zapojili v roce 214, bylo 155 a v sumě jejich příspěvek činil Kč. To je o Kč více než v roce 213 a 13 % všech darů. Tyto dary jsou pro nás obzvlášť cenné tím, že jsou pravidelné. Děkujeme jmenovitě všem, kteří se v roce 214 na výše uvedeném výsledku podíleli: Rodywirja Rudolf, Tatýrek Jiří, Malý Emil,Šimků Pavel,Birka Dušan, Šafr Julius, Hošek Pavel, Haidlmayer Richard, Křetínský Lukáš, Šmardová Jana, Štantejský Radim, Kadleček Pavel, Ebrle Milan, Dresslerová Jindřiška, Hykelová Kateřina, Hansel Libor, Lamková Lenka, Chlubna Roman, Sůva Karel, Kolomazníková Klára, Liška Čeněk, Götz Karel, Novotný Jakub, Malá Šárka, Havelka Tomáš, Sovková Pavla, Křivská Ivana, Losserová Monika, Kubík Lukáš, Suková Andrea, Vokatý Martin, Ostárková Jarmila, Lamka Roman, Klátil Michal, Bárta Ivan, Medek Radim, Šebesta Tomáš, Vaňásek Miloslav, Hruška Jiří, Kurka Martin, Fober Martin, Langr Zdeněk, Vosyka Jiří, Sichová Lucie, Kunertová Eva, Jílek Petr, Bartoš Petr, Strnadová Daniela, Pardeková Ilona, Kupilík Václav, Řepíková Hana, Mareš David, Pech Martin, Stehlíková Darina, Staniczková Ilona, Schneiderová Radka, Červinková Zuzana, Tatýrková Kateřina, Brada Petr, Lampota Tomáš, Hromádko Petr, Staniczek Jan, Strachoň Ivan, Hlaváčková Ivana, Weisenpacher Jan, Tomanová Yveta, Bohoněk Martin, Janoušová Daniela, Růžička Tomáš, Peša Dalimil, Fast Miloslav, Kohnová Veronika, Surjomartono Dita, Kubincová Eva, Trubač Jaroslav, Urbánek Jaroslav, Toman Petr, Zápotočná Renata, Rácz Julius, Lasovský Roman, Haladej Martin, Žáček Jakub, Jelínek Radek, Chalupský Jan, Richter Ivan, Plachý Bohumil, Dvořák Jakub, Koláček Michal, Kipielová Petra, Dvořáková Michaela, Fišar David, Kreuzová Simona, Kováčová Petra, Kocmanová Veronika, Škrhák Vojtěch, Kraus Lukáš, Laštůvková Ilona, Kožený Miroslav, Sedláková Stanislava, Cifra Miroslav, Jemelíková Irena, Vráblíková Alena, Žák Ladislav, Dostál Petr, Pacalová Hana, Macháček Jiří, Lindovská Veronika, Pechová Alena, Sebralová Pavlína, Vocílková Eva, Tatár Miroslav, Kříž Petr, Ryška Jiří, Čeřovský Jindřich, Nikodým Jan, Slámová Dana, Vyhlídalová Simona, Šebesta Michal, Hubínek Jiří, Klus Dominik, Švejda Jiří, Moláček Pavel, Sekená Dagmar, Laurich Erik, Palóci Lucie, Šatra Eduard, Brabcová Hana, Vránová Ivona, Tobolová Marcela, Řezníčková Monika, Šindelková Marcela, Macháček Oliver, Oharková Lenka, Schmidt Roman, Vokoun Marek, Košina Michal, Filipcová Věra, Žáková Helena, Kopecká Karla, Michálek Petr, Bečková Zuzana, Gramel Petr, Kubeš Jiří, Bartoš Pavel, Syblíková Lada, Hladík Milan, Mayerová Magda, Bek Pavel, Urbánek Rostislav, Pazour Martin, Kočková Simona, Sehnalová Iva, Kopřivová Martina, Maroušková Petra, Fajmanová Lucie DLOUHODOBÝ PROJEKT ADOPCE DOBRÉHO SKUTKU V roce 214 přispívali dárci v projektu Adopce kontinuálně dvanácti klientům na využívání asistenčních a odlehčovacích služeb. Souhrnný součet měsíčních příspěvků činil Kč, o téměř 4 Kč více než loni, což je 4,8 % všech darů. Projekt Adopce Dobrého skutku byl odstartován v prosinci 26 s pěti klienty: Šimonem Hurychem, Zdeňkem Harnochem, Kristýnou Peprnou, Ondřejem Nechvátalem a Petrem Šálkem, kteří získali nové adoptivní rodiče z řad spolupracovníků Broker Consulting a.s.. Pro potřebnost opakované pomoci některým klientům se postupně přidávali další dárci. Ke konci roku 214 jsme evidovali tyto adoptivní rodiče, z nichž někteří darují i mimo projekt Adopce DS: Ondřej Nechvátal Šimon Hurych Kristýna Peprná Petr Šálek bratři Jaroslav a Tomáš Flídrovi Marie Mádlová asistenční služba odlehčovací služba sociální služba 14

16 Tomáš Hajda Sestry Hejdukovy Barbora Svobodová Jakub Černohorský Julie a Jiřík Sýkorovi Linda Hrabáková asistenční služba rehabilitace a zdravotní pomůcky terapie a potravinové doplňky Pravidelných dárců se do projektu zapojilo dvacet osm (o jednoho více než loni). Díky nim se podařilo každému z klientů za rok shromáždit potřebnou částku 3 Kč 36 Kč. Ke konci roku 214 jsme evidovali tyto adoptivní rodiče, z nichž někteří darují i mimo projekt Adopcí DS: Jméno adoptivního rodiče Částka ročně Jméno adoptovaného Odkdy 3 Kč Šálek Petr 27 3 Kč Hurych Šimon 27 3 Kč Peprná Kristýna Kč Černohorský Jakub Kč Mádlová Marie Kč Sourozenci Flídrovi 29 3 Kč Nechvátal Ondřej Kč Hajda Tomáš 29 Veselý Luboš 36 Kč Hejdukovy Hanka a Veronika 27 Nováčková Tereza 18 Kč Svobodová Barbora Kč Sýkorovi Julie a Jiřík 214 Hrabáková Linda 214 Schejbal Ondřej Čmovšová Ivana Paur Tomáš Holátová Jana Hrubý Petr Hušek Petr Šlaufová Jaroslava Pfeifer David Zemanová Jana Pfeifer David Zym Pavel Siuda Richard Pavlíčková Renata Brabec Jiří Vích Václav Brabec Jiří Štantejská Jana Podliska Vilém Holeczová Jitka Čmovšová Ivana Skala Roman Čejka Jiří Pfeiferová Martina TRIGA reality, s.r.o. Baloušová Libuše Moravcová Lucie Soukupová Markéta Toušová Radka 3 6 Kč Bachurová Jana Polívková Ivana Děkujeme! Pravidelných dárců si velmi ceníme! 15

17 KDE JSME DÍKY VÁM UDĚLALI DOBRÝ SKUTEK? FINANČNÍ DARY V roce 214 bylo obdarováno celkem 133 klientů finančním darem. Celková rozdělená finanční částka činila Kč. Částka Kč Č. Jméno 1 Pes pro tebe DD Sos Korkyně 5 částečná úhrada na os.automobil 5 Hejdukovy Vend + Hani 29 částečná úhrada na os.automobil 6 Blinková Kateřina výsuvná sedačka do automobilu 7 Hrabáková Linda 5 41 částečná úhrada na kuch.spotř. 8 Berka Tomáš léčebný program 9 Korbela Josef pořízení mob. kysl. koncentrátoru 1 Palys Marek 1 zdr. pomůcky FM systém scola 11 Helegdová Agátka 12 částečná úhrada chodítka 12 Šimanovská Adélka 45 9 rehabilitační pobyt 13 Kolářová Romana invalidní vozík 14 Papež Patrik částečná úhrada na el. vozík 15 Švub Matěj 48 osobní aistence 16 Richter Martin 35 příslušenství k vozíku 17 Vojtek Daniel 75 termomasážní lehátko 18 Šafránek Štěpán 19 Dostál Ladislav 2 Souček David 21 Hořínek Mikuláš vodní lůžko s relax. programem 22 Krištofová Lucie rehabilitační pobyt 23 Kubová Jaroslava 45 přídavný el. motor k ivalid. vozíku 24 Pačes Šimon rehabilitační program 25 Nowaková Nela léčebný program 26 Bednářová Michaela 35 částečná úhrada invaid. vozíku 27 Horáková Lucie 23 7 příspěvek na chodítko 28 Centrum zdr. postižených JČ rehabilitační pomůcky 29 Souček David 23 rehabilitační pobyt 3 Pilařová Iveta 3 část. úhrada elektrostimulátoru 31 Mašek Jakub příspěvek na kočár 32 Vosátková Michaela 12 5 sada nabíječky k řeč. procesoru 33 Dohnalová Anika 25 částečná úhrada na reh. program 34 Bartůněk Milan 7 částečná úhrada na handbike 35 Kubík Stanislav 22 doplatek invalidního vozíku 36 Mentlík Tomáš Gelnar Vít 38 Hořejší Nikola 3 léčebný program 39 Charvát Roman 11 5 přídavná kolečka k mech. vozíku Účel 124 náklad a výcvik psa Pospíšil Václav rehabilitační pobyt Sýkorovi J + J rehabilitační pobyt převodovka + montáž, nosič částečná úhrada Handbike Comp dětské klozetové křeslo rehabilitační pobyt terapeutické pomůcky 16

18 Částka Kč Č. Jméno 4 Míček Libor 41 Koleníková Zoika 42 Dobrovský Miroslav 43 Andrýsková Natálie 6 65 rehabilitační pobyt 44 Morávková Jana 5 rehabilitační pobyt 45 Vargová Terezka Kašný Patrik rehabilitační program 47 Sýkorová Julie léčebný program 48 Hrabáková Linda imunologické testy 49 Janouš Jakub rehabilitační pobyt 5 Lodesová Vendulka 2 chodítko 51 Varyšová Vladislava 5 4 tandemové kolo 52 Fárek Dominik opěrka zad a příslušenství 53 Klíčová Karolína protetická práce 54 Novotná Květuše 24 elektrický invalidní vozík 55 Skalníková Andrea 56 Xaverová Anna 2 léčeb. pohybový přístroj motoped 57 Perntová Nicol pomůcky, léky - onkolog. onemoc. 58 Dufek Daniel 47 2 rehabilitační pobyt 59 Ponocný Matěj helma, komperdell 6 Stehnej Anatolij 56 motoped 61 Pánek Adam rehabilitační služby 62 Janoštíková Věra 5 4 kompenzační pom. 63 Kosíř Jan rehabilitační pobyt 64 Kosíř Jan 5 asistenční péče 65 Votavová Terezka rehabilitační pobyt 66 Hypšovi, Vítek a František 1 rehabilitační pobyt 67 Kuhnová Sabina osobní nový vůz FORD 68 Herman Jan 5 aktivní vozík 69 Němec Martin 13 Apple ipad Air 7 Chytrá Michaela 59 4 léčebný program 71 Vorlíček Jiří Kratochvíl Filip 73 Botor Daniel léčebný program 74 Husárová Kristýna Apple ipad Air 75 Bařtipán Pavel pohybový léčebný přístroj 76 Vorel Tomáš léčebný program 77 Mob. Hospic Ondrášek o.p.s přístroj QuikRead Navrátil Vojtěch léčebný program 79 Votavová Terezka 3 tříkolka Naja 8 Kovařík Marek 16 1 Reha Klim Aktiv Junior Klimovice 81 Hrabec Vladimír reh. pobyt - Domov sv. Jos. v Žirči 82 Centrum soc.služeb Hrabyně 83 Klíma Zdeněk 5 monoski od dodavatele Jiner 84 Konjatová Tereza rehab.pobyt v Klimkovicích 85 Benjamin,příspěvková org. 42 realizace canisterapie 86 Kalijanko Milan 45 mechanický vozík od DMA Praha Účel 7 bezb. koupelna, WC, kuchyň (č.ú.) léčebný program speciální neurorehabilitační pobyt rehabilitační pobyt příslušenství ke sluchadlu zajištění 17

19 Částka Kč Č. Jméno 87 Němec Martin 88 Hovorková Sofie terapeutické pomůcky 89 Bambousek Pavel 1 17 spec. vertikalizační golfový vozík 9 Košek David 6 pořízení zdrav. kočárku Stingrey 91 Klekner Martin pojištění vozidla u p. Kooperativa 92 Lesse Zuzana chránič páteře a lyžařská helma 93 Organizace AMD v ČR 94 Vojtek Daniel 95 Žaloudek Pavel nákup tabletu ipad Air 16GB 96 Prosecký Josef sprch. lehátko, podvozek, opěrka 97 Valachová Monika 31 5 nákup kompletní sady monoski 98 Škubník Zdeněk 5 reh.v centru Renona rehabilitation 99 Kohák Matyáš Klim Therapy Klimovice 1 Grill Miroslav doplatek invalidního vozíku 11 Maslík Tomáš Vojtek Daniel Faldusová Lucie 13 část. úhrada šikmé schod. plošiny 14 Staniek František 3 automatická převodovka 15 Horák Petr František asistenční služby 16 Tretera Antonín částečná úhrada mechan. vozíku 17 Bielová Marie 46 6 pohybový léč. přístroj Motren Solo 18 Kadlecová Alena 6 6 poskytnutí tísňové péče - 12 měs. 19 Rechbergová Gabriela 3 náklady na léčbu Klim - Therapy 11 Bílý Ondřej 2 5 kočárek Kimba Neo 111 Pokora Lubomír Trenčanský Erik 45 zdravotní kočárek od R Šperk Miroslav 2 úhrada mechanického inv. vozíku 114 Čalkovský Erik 1 část. úhr. tabletu ipad Air 2 64GB 115 Kubl Jan 116 Procházková Marcela procesor cochleárního impalntátu 117 Česká asociace prapleg. 4 přídavný el. motor k iv. vozíku 118 Tůmovi Jan a Michaela lázeňský pobyt Jánské Lázně 119 Votavová Terezka terapeutická stolička 12 Stachová Lenka 121 Šálek Petr (adopce) Nechvátel Ondřej (adopce) 3 asistenční služba 123 Hurych Šimon (adopce) 3 odlehčovací služba 124 Peprná Kristýna (adopce) 3 sociální služba 125 Flídrovi Tomáš a Jaros. (ad.) Mádlová Marie (adopce) Hajda Tomáš (adopce) Hejdukovy Hanka a Ver. (ad.) Svobodová Barbora (adopce) Černohorský Jakub (adopce) 11 asistenční služba 131 Sýkorovi Julie a Jiřík (ad.) Hrabáková Linda (adopce) Účel terapie Therasuit Alka Příbram doprava spec. autobusem (č.úhr.) bezb. koupelna a kuchyň (č. úhr.) asistenční služby částečná úhrada schod. plošiny přídavný el.motor k iv. vozíku paruka - onkolog. onemocnění rehabilitace, zdr. pomůcky terapie a potravinové doplňky 18

20 PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ MIKULÁŠ HOŘÍNEK Vážená organizace. Mám pětiletého synka Mikuláška. Má přiznaný IV. stupeň postižení (opožděný psychomotorický vývoj, středně těžká retardace, autismus. Péče o něj je čím dál více náročná, navíc, syn má dlouhodobě sklony k sebepoškozování. Ubývá nám fyzických i psychických sil a také nám schází finance. Syn má hodně špatnou hrubou motoriku, ale díky rehabilitační péči již dokáže sám vstát a ujít po rovném terénu krátké vzdálenosti. Spoustu věcí nechápe a naopak hodně věcí by chtěl říct nebo udělat a ono mu to nejde, tak se zlobí, je pak nešťastný a agresívní vůči sobě i okolí. Nemluví, je na plenách a hůře se pohybuje. Poslední dobou se Mikulášek v noci budí a je vyděšený. Již jsme se delší dobu všichni pořádně nevyspali, a proto jsme vyhledali pedopsychiatra. Trefili jsme na výborného odborníka, který má velkou snahu synovi pomoci. Diagnostikoval mu noční děsy. Syn se v noci často budil a velmi křičel a nedal se uklidnit. Pamatuje si tyto stavy, proto se bojí usnout. Dělá všechno pro to, aby nemusel jít spát a vždy velmi křičí, je zoufalý. Jelikož nemluví, nemůže nám říct, co cítí a jak mu můžeme pomoci. Lékař předepsal lehčí formu léků na úzkost a zklidnění. Vzhledem k jeho věku a hmotnosti nejsou silné léky vhodné. Účinek těchto léků je krátkodobý, cca dvě hodiny. Mikulášek si velmi oblíbil relaxační terapie. Zkoušíme různé LED světelné, infraterapie, hudební, vodní, hipoterapie, canisterapie, solné jeskyně, magnetoterapie, masáže, zábaly. Tyto relaxační terapie mají na syna velmi příznivý vliv. Celkově se zklidní a pak i lépe spí. Paní neuroložka tyto podpůrné terapie doporučuje, jsou však pro nás hodně finančně náročné. Rádi bychom doma zařídili relaxační místnost, kterou má i ve speciální školce. Mohli bychom tak terapie využívat podle potřeby každý den. Místnost by se zároveň používala ke cvičení a rehabilitaci. V současné době považujeme za nejdůležitější pořídit relaxační vodní postel a projektor se světelnou LED terapií. Chtěli bychom požádat sdružení Dobrý skutek o finanční pomoc na pořízení těchto relaxačních pomůcek, které jsou v hodnotě 22 Kč. Za pomoc předem děkujeme. Markéta Hořínkova, maminka Mikuláška, Zlámanec Poděkování: Vážení dárci, chtěla bych Vám ze srdce touto cestou poděkovat, za pořízení pomůcek do synova pokojíčku (multisenzorické místnosti). Pobyt v této místnosti má na syna velmi příznivý vliv, je tam velmi rád, sám se domáhá tam jít a je v ní velmi zklidněný. Dokonce se tam naučil i usínat. Jsme za to moc rádi, protože syn měl velmi těžké období a všichni jsme již byli na pokraji zhroucení. V Snoezelenu (multismyslová relaxační místnost) pustím synovi zklidňující (meditační) hudbu, zapálím aromalampu, Mikulášek se válí po vodní posteli a sleduje světelné efekty. Tenhle typ terapie má blahodárné účinky nejen na Mikuláška, ale i na staršího brášku (ADHD, hyperaktivita, astma) a na mě s manželem. Zrelaxuje zde krásně celá naše rodinka. Je to taková říše snů. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za úžasný dar. Hořínková Markéta, Zlámalec, Bílovice 19

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci projektu hlavního města Prahy www.prevencede Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, dárci, tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že nejsme ve svém

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2011 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Nadační fond Podepsáno srdcem Sídlo: Líšnice 173, CZ 252 10 Mníšek pod Brdy GSM: +420 777 730 511 13 E-mail: info@podepsanosrdcem.eu Web: www.podepsanosrdcem.org

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Nadační fond Pomozme dětem žít lépe Sídlo: Dvořákova 32, 779 00 Olomouc IČ: 28573790 tel. 585229323 e-mail: info@pomozmedetem.cz Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku u

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

čas plavání ztráta čas plavání ztráta čas

čas plavání ztráta čas plavání ztráta čas Kategorie: M_6-7 čistý 7 Filip Kareš M6-7 Pk Příbram 00:40,4 00:00,0 1 01:32,2 01:32,2 1 02:12,6 1 Kategorie: Ž_6-7 čistý 2 Barbora Šindelářová Ž6-7 00:31,3 00:00,0 1 01:24,4 01:24,4 1 01:55,7 1 24 Karolína

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III

SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III Škola Číslo Škola Číslo Škola Číslo ZŠ Opatovice nad Labem 10 Masarykova ZŠ Dolní Roveň 20 Speciální MŠ, ZŠ a PŠ Pardubice, Do Nového 30 ZŠ Chrast 11

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA

VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO CÍLOVÁ SKUPINA Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve polečnosti. Podnětem ke vzniku sdružení

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 1 145 Noháčová Anička 2007 00:04:40 00:04:39 2 30 Valachová Lucie Tereza 2006 00:04:46 00:04:46 00:00:06 3 126 Vašinová Klára 2005 00:04:47 00:04:45 00:00:07 4 52 Káclová

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

14.MČR Louny Kategorie: D0

14.MČR Louny Kategorie: D0 Kategorie: D0 Jméno Klub Kyu/Dan celkem umístění Michaela Rovnaníková Krnov / 16 1 Tomáš Kotys SKP Č.Budějovice / 15,6 2 Lenka Přibylová SKP Č.Budějovice / 15,2 3 Mirek Kratochvíl TRC Chomutov / 14,7 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice), 9:1 (106:49) 25 b. (1) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 11:3); (2) Stehlíková Kateřina

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj Vážené dámy, vážení pánové, v činnosti nadace v letošním roce nastalo několik důležitých okamžiků, o které bychom se s Vámi rádi podělili.

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 13.ročník sobota 12.4.2014 polojasno 15 C 160 závodníků Host závodu: Bc. Helena Fuchsová Předžákyňky mladší (2010-2013) traťový rekord 1:11,8 200 metrů 1. Křepelková Eliška Čejetice

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více