VÝROČNÍ ZPRÁVA Dobrý skutek, z.s. Už 10 let děláme dobré skutky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Dobrý skutek, z.s. Už 10 let děláme dobré skutky."

Transkript

1 Dobrý skutek, z.s Už 1 let děláme dobré skutky. 14

2 OBSAH Obsah: strana: 1. Úvodní slovo předsedkyně Dobrého skutku O Dobrém skutku 4 3. Základní údaje 4 4. Hlavní činnosti Dobrého skutku Výběr klientů 6 6. Dobrý skutek v číslech 7 7. Proč pomáhat s Dobrým skutkem 8 8. Akce pořádané Dobrým skutkem Akce s účastí Dobrého skutku Procenta z provize na dobré skutky Dlouhodobý projekt Adopce Dobrého skutku Kde jsme díky vám udělali dobrý skutek Příběhy našich klientů Čestní členové Dobrého skutku Seznam dárců Partneři projektu 29 1

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ DOBRÉHO SKUTKU Vážení a milí, vítejte na stránkách desáté Výroční zprávy Dobrého skutku, z.s. (DS). Jak se nám v roce 214 dařilo? Rok 213 jsme v součtu darů překonali o téměř 3 Kč. Za celou dobu existence DS jde o druhou nejvyšší částku získanou za rok. Kousek historie pro ty, kteří se s Dobrým skutkem setkávají poprvé: Dobrý skutek začal vznikat v závěru roku 24. V dubnu 25 byl oficiálně založen a přesně 18. června 25 jsme zahájili provoz našich webových stránek které jsou hlavním prostředníkem mezi dárci a příjemci charitativních darů. V závěru roku 213 jsme začali pracovat modernizaci webových stránek. Je to tedy už deset let, co společně s dárci pomáháme potřebným. Zvlášť hrdí jsme na to, že jsme se za celou dobu nemuseli odklonit z našich zásad, kterými vždy byly a jsou: naprostá přehlednost pro dárce, adresnost pomoci, převod finančního daru beze zbytku ve stoprocentní výši na zvolený účel (tj. zdravotní pomůcku, přístroj, službu, léčbu apod.), úsporná režie sdružení, dobrovolná práce aktivních členů a možnost obdarování dárců zajímavými suvenýry od známých osobností. Rostoucí náklady na administrativu a provoz sdružení by se nám však nepodařilo zvládnout bez podpory čestných členů a partnerů, o kterých se dočtete na dalších stránkách této zprávy a kterým za to již v úvodu patří upřímný dík. Nejdůležitější výsledky z ročního bilancování: Podařilo se nám nashromáždit dary v celkové výši Kč (více jsme získali pouze v roce 212). Počet obdarovaných klientů stoupl na 132, to je o 11 klientů více než loni a o 8 více, než činil náš dosavadní rekord z roku 212. Na akce byl rok 214 velmi bohatý, z celkem 4 akcí jsme získali více než 3 Kč. Nejúspěšnější z nich byl Golf pro Dobrý skutek s výtěžkem Kč, následovaný kulturním projektem Číslo na Boha Zdeňka Podhůrského, ten přinesl Kč. Za zmínku stojí i pár nečekaných, např. přes 1tis z Tatoo happeningu realizovaném iniciativou Z Kruhu či téměř 15 Kč z elektronické dražby dresů Rytířů Kladno. Mezi štědré pravidelné firemní dárce jsme přivítali A.C.A.B1 Enterprise s.r.o., pokračovali v úspěšné spolupráci se společností SC&C, s projektem Čtení pomáhá a slevovým portálem Pepa.cz Svou činnost rozběhl také Dobrý skutok SK, v roce 214 pomohl pěti klientům částkou Eur. I přes všechna pozitivní čísla na straně darů a dárců, přes vyšší počet obdarovaných klientů, žádostí o finanční dary, nijak výrazně neubývá. Stále je co vylepšovat. Přes efektivnější získávání hlavně trvalých dárců, zjednodušení administrativy a získání dalších strategických partnerů chceme pomoci většímu počtu těch, kteří naši pomoc potřebují. V úvodu této Výroční zprávy chci poděkovat těm, kteří se nejvíce zasloužili o to, co se podařilo: Děkuji za sebe i své kolegy dobrovolníky naší skvělé paní asistentce Haně Bořánkové, jejíž svědomitý přístup a píle je jedním z pilířů naší existence. Děkuji i Martině Václavíkové, která je již nedílnou a výkonnou součástí našeho týmu. Svým jménem děkuji patronům sdružení Lucii Křížkové, Jaromíru Jágrovi a Ladislavu Špačkovi za reprezentaci i skutečnou pomoc na akcích, kterých se DS účastní. 2

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ DOBRÉHO SKUTKU Můj osobní dík patří i všem kolegům - aktivním členům DS: Ing. Markétě Šarochové, Ing. Eduardu Hlavovi, Michalu Popelkovi, Ing. Julianě Matouškové, Ing. Martině Petříkové, Mgr.Mirce Kubrichtové, PaedDr. Zuzaně Kottové a PhDr. Marianu Jelínkovi. Všichni výše jmenovaní věnují práci ve sdružení svůj čas bez nároku na honorář. Zdarma zpracovává účetnictví DS společnosti HZ Plzeň s.r.o., grafické materiály vytváří Michal Zátko, Edita Jarošíková a Tomáš Kafka. Všem za Vaši práci - díky, přátelé! Děkuji za sebe i své kolegy finanční skupině Broker Consulting a všem čestným členům, kteří sponzorují naše rostoucí náklady a bez jejichž příspěvků bychom nemohli finanční dary rozdělit ve stoprocentní výši mezi naše klienty. Zvláštní poděkování v této výroční zprávě patří panu Lukáši Brothánkovi, který se vynořil z neznáma a jehož dary Dobrému skutku záhy přesáhly půl milionu korun. Děkujeme Zdeňku Podhůrskému, který s velkým nasazením spojil Dobrý skutek s koncerty a kulturními akcemi, ale i týmu Víta Herala za veleúspěšnou dražbu hokejových dresů Rytířů Kladno. Není prostor na jmenný výčet všech, kteří s Dobrým skutkem sympatizují, ve svém volném čase pomáhají, mluví o nás, darují opakovaně i jednou za čas... přesto na ně se svou vděčností nechci zapomenout. S nadějí pak vyhlížím i ty, kteří se darovat teprve rozhodnou. Věřím, že ze své pomoci budou mít dobrý pocit. Hodně zdraví a úspěchů všem! Bára Hrubá Dobrý skutek - každý má možnost udělat něco pro druhé 3

5 O DOBRÉM SKUTKU, z.s. Dobrý skutek byl založen za podpory společnosti Broker Consulting, a. s. a Jágr Team, s.r.o. U zrodu stála skupinka lidí, kterou v jejich úsilí pomáhat druhým spojovala stejná myšlenka: učinit tuto pomoc efektivní a transparentní pro všechny zúčastněné. Prioritou byla od počátku snaha umožnit všem, kteří mají stejný úmysl a chtějí pomáhat, svobodně si vybrat toho, komu chtějí pomoci, a mít nad poskytnutou pomocí maximální kontrolu. Důležitou součástí původní myšlenky bylo dobré skutky odměnit některým z originálních předmětů, které na podporu projektu věnovaly významné osobnosti ze světa sportu, kultury a šoubyznysu. Ze spojení prvotních nápadů, ochoty a chuti pomáhat vzešla nynější podoba Dobrého skutku. Umožňuje cíleně podporovat ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou. Podpora je realizována prostřednictvím finančních sbírek (schválených žádostí), které jsou zveřejňovány na webových stránkách Kdo se rozhodne pomoci, má možnost vybrat si sám příjemce svého finančního daru a sledovat tok vložených finančních prostředků na transparentním účtu vedeném u Raiffeisenbank. Pro dárce i nadále existuje možnost získat za svůj finanční dar suvenýr, pozornost či odměnu v podobě originálního předmětu dle vlastního výběru z internetového katalogu, v hodnotě poskytnutého daru. Suvenýr má dárci i v budoucnu připomenout, že dobrý skutek je víc než dobrá rada. Firemním dárcům umožňujeme nákup reklamních pozic na našem webu: Lze zde najít mnoho míst, kde se firemní dárci mohou prezentovat. Konkrétní podobu této spolupráce domlouváme individuálně. Dobrý skutek je spojnicí mezi těmi, kdo chtějí pomoci a těmi, kdo pomoc potřebují. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Právní forma: Datum vzniku: DOBRÝ SKUTEK, z.s. zapsaný spolek (od , dříve občanské sdružení) Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Internetové stránky: ová adresa: Jiráskovo nám. 2, 326 Plzeň CZ /55 4

6 VÝBOR SDRUŽENÍ Mgr. Barbora Hrubá předsedkyně Michal Popelka místopředseda povolání: fotograf, programátor Ing. Eduard Hlava člen výboru povolání: e-commerce konzultant, manažer Ing. Martina Václavíková členka výboru povolání: vzdělávací a rozvojové projekty ČLENSKÁ SCHŮZE Členská schůze (nejvyšší orgán Dobrého skutku) má 13 členů. Kromě čtyř výše uvedených ještě těchto 9: PhDr. Marian Jelínek, Jaromír Jágr, Mgr. Lucie Křížková, Hana Bořánková, Ing. Martina Petříková, Ing. Markéta Šarochová, Mgr. Mirka Kubrichtová, PaedDr. Zuzana Kottová, Ing. Juliána Matoušková HLAVNÍ ČINNOSTI DOBRÉHO SKUTKU Dobrý skutek svou pomoc zaměřuje na několik oblastí, které pracovně dělíme do pěti kategorií: děti (postižené, nemocné, opuštěné ) + zařízení, která o děti pečují (např. dětské domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.) senioři a zařízení, která o ně pečují tělesně a mentálně postižení bez rozdílu věku pěstounské rodiny zvířata (asistenční psi, hypoterapie) + záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí Další kategorie mohou být vytvořeny, příp. stávající kategorie rozšířeny. 5

7 VÝBĚR KLIENTŮ Každá došlá Žádost o finanční dar je na základě doložených dokumentů posuzována výborem Dobrého skutku. Vyhovuje-li stanovám, pravidlům a zásadám naší pomoci, je schválena a zveřejněna dárcům. V došlých Žádostech se posuzuje zejména jejich důvod, účel, naléhavost, přiměřenost, a to na základě písemného popisu situace a z přiložených dokladů (lékařské zprávy, kalkulace, ceníku) s využitím předchozích zkušeností. Důvodem pro podání Žádosti je nejčastěji tíživá finanční situace žadatele, rodiny nebo zařízení, jež pečuje o postižené osoby. Žadatel, který nedodá potřebné doklady, není posuzován, tedy nemůže být schválen. Náš klient není pro dárce anonymní. Má tvář, příběh, adresu, kontaktní telefon zveřejněné u sbírky na webu. Výběr z Žádostí, které Dobrému skutku chodí, není snadný. Snažíme se vybírat dle nejlepšího svědomí hlavně naléhavé případy, kdy klienti potřebují důležité pomůcky (odsávačky hlenů, speciální invalidní vozíky, sluchadla, atd.), případně potřebují uhradit náklady na léčbu či službu. Svou pomoc zaměřujeme i tam, kde požadovaná pomůcka či služba poskytne hendikepovanému člověku větší svobodu a nový rozměr života. Výběr není nijak omezen věkem ani typem postižení, věnujeme pozornost celému širokému spektru lidí, kteří nás o pomoc požádají. Jediným omezením je pouze výše požadovaného finančního daru. Přijímáme žádosti s požadavkem maximálně do 1 Kč. Je-li požadovaná pomůcka, léčba či služba dražší, výše finanční pomoci zůstává limitována, zbývající část si žadatel musí hradit z vlastních či jiných zdrojů. Výjimky povoluje, posuzuje a schvaluje vždy celý výbor sdružení. Při převzetí daru podepisuje příjemce darovací smlouvu, která přesně vymezuje způsob, jakým bude finanční dar využit. Ve většině případů je finanční dar poskytován obdarovanému bezhotovostně na bankovní účet dodavatele zboží či služby, to znamená, že darem je přímo požadovaná pomůcka či úhrada služby, o kterou obdarovaný žádal. Ve výjimečných případech je obdarovanému poskytnuta peněžitá částka. Ten se pak podpisem darovací smlouvy zavazuje dar použít výhradně dohodnutým způsobem, toto je povinen Dobrému skutku doložit nebo musí dar vrátit. 6

8 DOBRÝ SKUTEK V ČÍSLECH Od svého založení 25 Dobrý skutek pomohl 766 potřebným - lidem, kteří se ocitli v obtížené životní situaci - částkou Kč (Rozdíl mezi přijatými a vyplaceným dary vzniká z důvodů garance úhrady všech momentálně zveřejněných sbírek na webových stránkách Dobrého skutku. Slouží také jako rezerva pro úhrady žádostí, které nesnesou odklad.). Přijaté dary Rok Částka 1 7 Kč 3 3 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Klientů Za rok 214 bylo rozděleno celkem Kč. Podařilo se tím eliminovat pokles darů v roce 213 se zachováním rostoucího počtu obdarovaných. Přijaté dary měly vzestupnou tendenci. Podařilo se získat druhou nejvyšší částku za rok v historii Dobrého skutku (vede rok 212, kdy sumu darů výrazně navýšil projekt autistů). Největší dílem se na přijatých darech podílely jednorázové dary fyzických osob přes internetové stránky. Pomoc u nás našlo celkem 132 osob (o 11 více než loni), rodin nebo zařízení (nemocnice, ústavy atp.), průměrná výše příspěvku činila Kč. Průměrně se tak stále dařilo obdarovávat více než 1 klientů měsíčně částkou Kč. Mezi více než osmdesáti známými osobnostmi, které podpořily či podporují trvale Dobrý skutek, nalezneme sportovce, moderátory, politiky, podnikatele i umělce, např. Jaromíra Jágra, Lucii Křížkovou (Váchovou), Václava Klause, Ladislava Špačka, Karla Komárka, Jiřího Korna, Ondřeje Soukupa, Kateřinu Neumannovou, Zdeňka Podhůrského, Leonu Machálkovou, Petra Svobodu, Martina Dejdara, Vladimíra Šmicera, Tomáše Berdycha, Lucii Bílou, Davida Křížka a další známé osobnosti s dobrým srdcem. Základní rozložení darů v roce 214 ukazuje následující graf. Meziročně vzrostl podíl jednorázových darů osob o 5%, o 5% však klesl podíl pravidelných darů. Firemní dárci a veřené sbírky se v roce 214 na celkovém součtu darů podíleli stejně jako o rok dříve. Firemní dárci 34%, veřejné sbírky 1%. Rozložení darů Jednorázové dary osob Firemní dárci Veřejné sbírky Pravidelní dárci % z příjmů Pravidelní dárci 7

9 PROČ POMÁHAT S DOBRÝM SKUTKEM Lucie Křížková-Váchová Podle světového trendu by mělo sociální cítění patřit k povinné výbavě všech vítězek soutěží krásy. Zatímco ale velká část dívek o charitě pouze mluví, jsem ráda, že existují vzácné výjimky, které v oblasti pomoci druhým zaznamenávají obdivuhodné výsledky. Důkazem mluvícím za vše mohou být například světově úspěšné krásky Helena Houdová či Taťána Kuchařová. V českých poměrech se velmi daří také Lilian Sarah Fischerové. Za jejich úspěchy stojí nejen krásné tváře, ale také osobní nasazení, správné kontakty a samozřejmě velké štěstí. Já osobně sice žádný vlastní projekt nemám, už více jak deset let ale příležitostně pomáhám různým organizacím věnujícím se nemocným a opuštěným dětem. Musím ale bohužel připustit, že nejednou jsem se setkala s případy, kdy lidé využili charitativní příležitosti k vlastnímu obohacení a takové zkušenosti samozřejmě změnily můj postoj v dalším působení v této oblasti. Začala jsem si pečlivě vybírat. A už několik let mám skvěle vybráno. Našla jsem Dobrý skutek. Sdružení, kde nepřijde jediná koruna nazmar. A to je pro mě prioritou! Tisknout peníze bohužel neumím, ale budu se snažit, aby i mým přičiněním přibylo v seznamu Dobrého skutku několik dalších jmen uspokojených klientů. Jaromír Jágr Od dětství mám v paměti slova svých rodičů, že udělat něco pro druhého a nic za to nežádat je výrazem dobra a postoje člověka k člověku. Ale až mnohem později jsem přišel na to, že to v jistém smyslu vnímám také jako svoji povinnost dělat v životě něco nejen pro sebe. A věřte mi, že příležitostí k dobrým skutkům je všude kolem stále dost a dost, jen se neumíme dívat. A proto mám DOBRÝ SKUTEK rád, je to příležitost vidět a konat. Ladislav Špaček Člověk žije mezi lidmi, je tvor společenský, zoon politikon, jak řekl Aristoteles. Kdyby si lidé od počátku lidstva navzájem nepomáhali, náš rod by nepřežil. Ani v bohaté společnosti s promyšleným systémem sociální péče, ve které dnes žijeme, nepozbyla pomoc druhému smysl. Dnes už jde jen málokdy o život, spíš o pomoc v tísni, v hmotném nedostatku, při zdravotním hendikepu. Mnozí jsou odkázáni na pomocnou ruku nás, ke kterým byla příroda a osud příznivější. Neváhejme pomoci, a to především prostřednictvím Dobrého skutku, nejadresnější formy charity, jakou si lze představit. Marian Jelínek Kdysi jsem byl přítomen rozhovoru mezi bohatými lidmi na setkání manažerů jedné nadnárodní firmy. Rozhovor se stočil na otázky kolem charity, jak je to hrozné, co se dnes ve světě děje, jaké a kolik má naše společnost problémů. Vyslechl jsem si několik dojemných příběhů lidí, s nimiž si osud opravdu zahrál hru, která vháněla slzy do očí a bolest do srdcí všech posluchačů. Všichni jsme zadumaně a soucitně pohlíželi na řečníky a souhlasně pokyvovali hlavami... Cestou domů jsem přemýšlel o tom, že nechci být jako spousty ostatních, kteří mluví o tom, jak je to či ono hrozné, jak je nutné tam či jinde pomáhat, ale sami nedělají nic. Jen mluví a soucítí a zase mluví... Toho večera jsem si uvědomil pro mne bolavou pravdu, že takový jsem vlastně i já!... To byl pro mne hlavní impuls, který mne vedl založit Dobrý skutek! Jsem velmi rád, že se podařilo tuto myšlenku uvést do života. Za to patří dík mnoha bezejmeným, kteří se o to zasloužili. Já osobně bych chtěl poděkovat těm manažerům, bez nichž by možná Dobrý skutek ani nevznikl a já bych patřil k těm, kteří jen mluví a soucítí a zase mluví... děkuji, páni manažeři! 8

10 AKCE POŘÁDANÉ DOBRÝM SKUTKEM GOLF PRO DOBRÝ SKUTEK 214, KARLŠTEJN proběhl na Karlštejně osmý ročník charitativního turnaje Golf pro Dobrý skutek. Po četných jarních deštích se tu sešlo 16 hráčů (o 2 více než loni) a 46 hostů (o 12 více než loni). A výtěžek? Opět vyšší. Celkem v přepočtu o celých Kč Kč získal Dobrý skutek, 1 48 Eur Dobrý skutok SK. Zdá se, že dobré skutky ani omezená kapacita hřiště nezastaví. Šek na 1 Kč na paragolfer si rovnou z Karlštejna odvezl Pavel Bambousek a Lucka Krištofová jela poprvé k moři s cestovní kanceláří Fischer. Výtěžek pak umožnil vyhovět dalším sedmnácti žadatelům a dalším dvěma na Slovensku. Obdarovaní z výtěžku Golfu pro DS, Karlštejn 214: Částka Jméno Účel Dohnalová Anika Klim therapy 25 Kč Dobrovský Miroslav Klim therapy Kč Morávková Markéta Adeli 5 Kč Klíčová Karolína zubní zákrok-rozštěp patra 35 Kč Xaverová Anna Motomed 2 Kč Ponocný Matěj helma pro neslyš. lyžaře Charvát Roman přídavné kolečko k vozíku Kč České Budějovice rehabilitační pomůcky Kč Hořejší Nikolka Adeli 3 Kč Bambousek Pavel Paragolfer Šifferová Hana příslušenství k vozíku Kč Vosátková Michaela nabíj.sada k řečov.procesoru 12 5 Kč Kubík Stanislav invalidní vozík 22 Kč Mašek Jakub (Vykysalá H) zdravotní kočárek Kč Němec Martin IPad 13 Kč Bartůněk Milan Handbike 7 Kč Gelnar Vít (Štefková P) terapeutické pomůcky 1 Kč Mentlík Tomáš Adeli 5 Kč Centrum zdravotně postižených, CELKEM 61 7 Kč* Kč Kč * pořizovací cena paragolferu pro Pavla ve výši 3 57 Eur, tj Kč byla uhrazena částečně z výtěžku golfu (61 7 Kč), část ( Kč) z rezerv Dobrého skutku. Ceny do soutěží věnovaly a o doprovodný program se staraly: CK Fischer, Prima pečivo, kovářství Rejnart, masážní lehátko Ceragem, VÍNO & spol., Boháčová Jitka, Belles Fleurs (květinový svět) Partneři turnaje: Broker Consulting, Golf Resort Karlštejn, GAAN CZ 9

11 ZÁMEČEK, SETKÁNÍ DÁRCŮ Příznivci a mecenáši Dobrého skutku se tradičně sešli na Zámečku v Praze 7. Ačkoli je zde chceme hlavně poznat a hostit, často se rozhodnou opět a znovu darovat. Tentokrát tomu nebylo jinak a neskutečných 17 Kč navýšilo rezervy, ze kterých doplácíme sbírky a hradíme zvlášť akutní Žádosti ve zrychleném řízení. AKCE S ÚČASTÍ DOBRÉHO SKUTKU KULTURNÍ PROJEKT ČÍSLO NA BOHA V ROCE 214 POMOHL ČÁSTKOU KČ Skloubit kulturu s charitou se podařilo Zdeňku Podhůrskému v kulturním projektu Číslo na Boha. Projekt, jehož cílem je finanční pomoc hendikepovaným dětem, odstartoval slavnostním křtem klipů a CD v prosinci 212. Během roku 213 i 214 proběhla řada akcí, jejichž výtěžek (část ze vstupného) byl vždy věnován konkrétním klientům Dobrého skutku. V roce 214 šlo o Frymburkfest Lipno, tour s Leonou Machálkovou, dva koncerty Vivaldianno (v Lucerně a v KV areně) či vyhlašování cen Český Goodwill. První klienti, kterým projekt pomohl ke speciální rehabilitaci v centru ADELI, byli Julinka a Jiřík, dvojčata postižená DMO. Následovala další dvojčata, pak dalších jedenáct dětí. K dnešnímu dni projekt pomohl patnácti dětem a jejich rodinám částkou Kč následovně: 213 Jméno Účel Částka Dvojčata Sýkorovi Rehabilitace v centru ADELI Kč Dvojčata Benešovi Rehabilitace v centru ADELI Kč CELKEM Kč 214 Částka Jméno Účel Štiller Lukáš rehabilitace Klim-therapy 9 59 Kč Konjatová Tereza rehabilitace Klim-therapy Kč Jakubík Jan zdravotní kočárek (Benecykl Senior) 4 Kč Košek David zdravotní kočárek Stingray 6 Kč Zatloukalová Ivana rehabilitace Klim-therapy Kč Tůma Honza tříkolka Loped a rehab. v Jáns. Lázníc 6 23 Kč Broulíková Eliška fyzioterapie, aquaterapie 55 Kč Oupěchová Jana rehabilitace Klim-therapy 46 6 Kč Vorlíček Jiří 48 Kč 1

12 Jméno Účel SoudnýJiří speciální autosedačka Hudcová Terezka rehabilitace v lázních Teplice (15 lekcí) CELKEM Částka 25 Kč 22 5 Kč Kč Děkujeme za neuvěřitelné úsilí Zdeňku Podhůrskému, jeho organizačnímu týmu, všem účinkujícím i hostům, bez kterých by k těmto úžasným věcem nedošlo. Spolupráce pokračuje i v roce 215, seznam proběhlých i chystaných akcí naleznete vždy na stránkách projektu: TATOO HAPPENING 214, ZNOJMO POMOHL NELE, HONZÍKOVI A LUCCE ČÁSTKOU KČ proběhl ve Znojmě 4. ročník charitativního tetovacího happeningu zaměřeného na pomoc dětem. Akci pořádala iniciativa ZKruhu, kolem tatéra Ondřeje ONDRASH Konupčíka. Přední čeští a slovenští tatéři každoročně věnují své motivy do dobročinné dražby. Celá vydražená částka jde na dobrou věc. Jsme velmi potěšeni, že se v roce 214 rozhodli pomoci i třem klientům DS: Částka Jméno Účel Honzík Kosíř 5 Kč Nela Nowaková rehabilitace Klim-therapy Kč Lucka Krištofová stacionář Petrklíč (půlroční pobyt) Kč Veškeré informace na https://www.facebook.com/zkruhu 11

13 DOBRÝ SKUTEK MĚL TU ČEST BÝT HOSTEM NA TŘECH TÚRÁCH: GAAN Golf Sport Tour, Healthy Sport Golf Tour: 9 turnajů, výtěžek celkem Kč KKCG Golf Cup: z jediného turnaje, Kč Business Golf Cup 214: 5 turnajů, Kč D+D Real Czech & Slovak Challenge: 3 turnaje, Kč Veliký dík za tyto dobré sktuky patří organizátorům: jednatelce agentury GAAN Renatě Abtové, společnosti KKCG, Milanu Dadovi ze společnosti Euronova (nyní Alveda), neméně pak Petru Dědkovi a Davidu Trundovi ze společnosti Relmost, ale i jejich hostům, kteří myšlenku podpořili a dobré skutky vykonali. AUKCE HOKEJOVÝCH RETRO DRESŮ POLDI KLADNO: KČ PRO VOJTU KOVALA! Mimořádným úspěchem skončila v prosinci 214 dobročinná aukce retro dresů Poldi Kladno, v nichž kladenské mužstvo odehrálo ligový zápas proti Dukle Jihlava. Za pětadvacet unikátních kousků zájemci zaplatili celkem 146 Kč. Nejdražší položkou se znovu stal dres Jaromíra Jágra, s předstihem vyrobený prototyp celé sady s netradičním číslem 15 se prodal za více než 2. Kč Všechny peníze z dražby získal prostřednictvím charitativní organizace Dobrý skutek sedmnáctiletý Vojta Koval, který je od narození postižen mozkovou obrnou. Jeho příběh nás chytil za srdce. Odmalička byl na vozíku, ale svou bojovností se dokázal postavit na nohy a chodit. Jeho dalším cílem je odložit hole. K tomu ovšem potřebuje nákladné neurostimulátory. A právě na jejich nákup budou peníze z aukce použity, vysvětluje tiskový mluvčí Rytířů Vít Heral. Nápadů, jak pomoci hendikepovaným, je spousta, ale jen ty nejlepší jsou realizovány a mají úspěch. Za všemi úspěšnými projekty jsou lidé, kterým není osud ostatních lhostejný a kteří jsou schopni svým přístupem motivovat ostatní! Všem organizátorům a dražitelům - dárcům upřímně děkujeme! Dokázali jste neuvěřitelnou věc!, okomentovala úspěch předsedkyně Dobrého skutku Bára Hrubá, která neskrývala nadšení. Jágr 2 3 Kč Redlich 4 31 Kč* Horna 3 85 Kč Kaberle 14 5 Kč Eberle 4 5 Kč Dragoun 3 75 Kč Tenkrát Kč Bahenský 4 5 Kč Dalecký Kč Rudovský 9 7 Kč Švaňhal 4 Kč Švihálek 3 55 Kč Hořava 9 2 Kč Klouček 3 95 Kč Krejčí 3 52 Kč Pitule 5 5 Kč Stach 3 95 Kč Lukáš 3 4 Kč Lukáč 5 1 Kč Jaroměřský 3 95 Kč Chábera 3 29 Kč Gutwald 4 55 Kč Růžička 3 95 Kč Kehar 3 1 Kč Kolářík 4 35 Kč Strnad 3 85 Kč CELKEM Kč 12

14 ČTENÍ POMÁHÁ A DOBRÝ SKUTEK 214 Mladí čtenáři vyčetli v roce 214 prostřednictvím unikátního projektu nadace Martina Romana částku 275 Kč pro tři děti (Lindu, Dana a Kubu). Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na dobročinný projekt dle vlastního výběru. Knihy jsou rozděleny do kategorií dle věku, nominuje je odborná porota a hlasuje o nich veřejnost. Díky malým čtenářům a Nadaci Martina Romana mohli Linda a Daneček dostat rehabilitační lehátka za 8 Kč a 85 Kč a Kuba rehabilitační pobyt za 11 Kč. Všem mladým čtenářům děkujeme! Ať knihy odměňují stále dobrá srdce všech malých i velkých čtenářů nejen v tomto projektu. Více na: DOBRÝ SKUTEK S RESPONDENTY SC&C 1153 respondentů pomohlo v roce 214 postupně deseti žadatelům - Davidovi, Terezce, Vendulce, Šimonovi, Nikolce, Stele, Filipovi, Milanovi, Marcele a Kubovi celkem částkou Kč. Od zahájení spolupráce v prosinci 213 respondenti pomohli už jedenácti žadatelům celkovou částkou Kč. Spolupráce s SC&C si velmi vážíme. Probíhá už třetím rokem zcela transparentně a bez problémů. Nestojí nás žádné kapacity navíc. Je krásné spolupracovat s profesionály! Děkujeme. Více na 214 Respondenti SC&C Jakub Laga rehabilitace Adeli Kč Respondenti SC&C M. Procházková kochleární impl. 8 Kč Respondenti SC&C Milan Kalijanko invalidní vozík 1 1 Kč Respondenti SC&C Milan Kalijanko invalidní vozík 17 4 Kč Respondenti SC&C Filip Sršeň II rehabilitace Adeli 13 4 Kč Respondenti SC&C Stela Štrossová rehab. Klimkovice 23 9 Kč Respondenti SC&C Nicolka Perntová zdravotní pomůcky 4 85 Kč Respondenti SC&C Nicolka Perntová zdravotní pomůcky Kč Respondenti SC&C Šimon Pačes rehab. Klimkovice Účastn. sem. SC&C Vend. Lodesová chodítko Respondenti SC&C Terezka Varyšová tandemové kolo 1 6 Kč Kč Kč rehabilitace Adeli 1 2 Kč Respondenti SC&C Matyáš Novák rehabilitace, ipad 4 2 Kč Respondenti SC&C Matyáš Novák rehabilitace, ipad 35 9 Kč Respondenti SC&C Matyáš Novák rehabilitace, ipad 2 2 Kč Respondenti SC&C David Souček II

15 PROCENTA Z PROVIZE NA DOBRÉ SKUTKY Možnost darovat 1-2 % z provize vznikla v polovině roku 29. Tehdy se poprvé ozvali ti z řad spolupracovníků našeho největšího podporovatele akciové společnosti Broker Consulting, kteří chtěli darovat pravidelně dle výše svých provizí ten který měsíc. Daří-li se více, daruji více a opačně. Těch, co se zapojili v roce 214, bylo 155 a v sumě jejich příspěvek činil Kč. To je o Kč více než v roce 213 a 13 % všech darů. Tyto dary jsou pro nás obzvlášť cenné tím, že jsou pravidelné. Děkujeme jmenovitě všem, kteří se v roce 214 na výše uvedeném výsledku podíleli: Rodywirja Rudolf, Tatýrek Jiří, Malý Emil,Šimků Pavel,Birka Dušan, Šafr Julius, Hošek Pavel, Haidlmayer Richard, Křetínský Lukáš, Šmardová Jana, Štantejský Radim, Kadleček Pavel, Ebrle Milan, Dresslerová Jindřiška, Hykelová Kateřina, Hansel Libor, Lamková Lenka, Chlubna Roman, Sůva Karel, Kolomazníková Klára, Liška Čeněk, Götz Karel, Novotný Jakub, Malá Šárka, Havelka Tomáš, Sovková Pavla, Křivská Ivana, Losserová Monika, Kubík Lukáš, Suková Andrea, Vokatý Martin, Ostárková Jarmila, Lamka Roman, Klátil Michal, Bárta Ivan, Medek Radim, Šebesta Tomáš, Vaňásek Miloslav, Hruška Jiří, Kurka Martin, Fober Martin, Langr Zdeněk, Vosyka Jiří, Sichová Lucie, Kunertová Eva, Jílek Petr, Bartoš Petr, Strnadová Daniela, Pardeková Ilona, Kupilík Václav, Řepíková Hana, Mareš David, Pech Martin, Stehlíková Darina, Staniczková Ilona, Schneiderová Radka, Červinková Zuzana, Tatýrková Kateřina, Brada Petr, Lampota Tomáš, Hromádko Petr, Staniczek Jan, Strachoň Ivan, Hlaváčková Ivana, Weisenpacher Jan, Tomanová Yveta, Bohoněk Martin, Janoušová Daniela, Růžička Tomáš, Peša Dalimil, Fast Miloslav, Kohnová Veronika, Surjomartono Dita, Kubincová Eva, Trubač Jaroslav, Urbánek Jaroslav, Toman Petr, Zápotočná Renata, Rácz Julius, Lasovský Roman, Haladej Martin, Žáček Jakub, Jelínek Radek, Chalupský Jan, Richter Ivan, Plachý Bohumil, Dvořák Jakub, Koláček Michal, Kipielová Petra, Dvořáková Michaela, Fišar David, Kreuzová Simona, Kováčová Petra, Kocmanová Veronika, Škrhák Vojtěch, Kraus Lukáš, Laštůvková Ilona, Kožený Miroslav, Sedláková Stanislava, Cifra Miroslav, Jemelíková Irena, Vráblíková Alena, Žák Ladislav, Dostál Petr, Pacalová Hana, Macháček Jiří, Lindovská Veronika, Pechová Alena, Sebralová Pavlína, Vocílková Eva, Tatár Miroslav, Kříž Petr, Ryška Jiří, Čeřovský Jindřich, Nikodým Jan, Slámová Dana, Vyhlídalová Simona, Šebesta Michal, Hubínek Jiří, Klus Dominik, Švejda Jiří, Moláček Pavel, Sekená Dagmar, Laurich Erik, Palóci Lucie, Šatra Eduard, Brabcová Hana, Vránová Ivona, Tobolová Marcela, Řezníčková Monika, Šindelková Marcela, Macháček Oliver, Oharková Lenka, Schmidt Roman, Vokoun Marek, Košina Michal, Filipcová Věra, Žáková Helena, Kopecká Karla, Michálek Petr, Bečková Zuzana, Gramel Petr, Kubeš Jiří, Bartoš Pavel, Syblíková Lada, Hladík Milan, Mayerová Magda, Bek Pavel, Urbánek Rostislav, Pazour Martin, Kočková Simona, Sehnalová Iva, Kopřivová Martina, Maroušková Petra, Fajmanová Lucie DLOUHODOBÝ PROJEKT ADOPCE DOBRÉHO SKUTKU V roce 214 přispívali dárci v projektu Adopce kontinuálně dvanácti klientům na využívání asistenčních a odlehčovacích služeb. Souhrnný součet měsíčních příspěvků činil Kč, o téměř 4 Kč více než loni, což je 4,8 % všech darů. Projekt Adopce Dobrého skutku byl odstartován v prosinci 26 s pěti klienty: Šimonem Hurychem, Zdeňkem Harnochem, Kristýnou Peprnou, Ondřejem Nechvátalem a Petrem Šálkem, kteří získali nové adoptivní rodiče z řad spolupracovníků Broker Consulting a.s.. Pro potřebnost opakované pomoci některým klientům se postupně přidávali další dárci. Ke konci roku 214 jsme evidovali tyto adoptivní rodiče, z nichž někteří darují i mimo projekt Adopce DS: Ondřej Nechvátal Šimon Hurych Kristýna Peprná Petr Šálek bratři Jaroslav a Tomáš Flídrovi Marie Mádlová asistenční služba odlehčovací služba sociální služba 14

16 Tomáš Hajda Sestry Hejdukovy Barbora Svobodová Jakub Černohorský Julie a Jiřík Sýkorovi Linda Hrabáková asistenční služba rehabilitace a zdravotní pomůcky terapie a potravinové doplňky Pravidelných dárců se do projektu zapojilo dvacet osm (o jednoho více než loni). Díky nim se podařilo každému z klientů za rok shromáždit potřebnou částku 3 Kč 36 Kč. Ke konci roku 214 jsme evidovali tyto adoptivní rodiče, z nichž někteří darují i mimo projekt Adopcí DS: Jméno adoptivního rodiče Částka ročně Jméno adoptovaného Odkdy 3 Kč Šálek Petr 27 3 Kč Hurych Šimon 27 3 Kč Peprná Kristýna Kč Černohorský Jakub Kč Mádlová Marie Kč Sourozenci Flídrovi 29 3 Kč Nechvátal Ondřej Kč Hajda Tomáš 29 Veselý Luboš 36 Kč Hejdukovy Hanka a Veronika 27 Nováčková Tereza 18 Kč Svobodová Barbora Kč Sýkorovi Julie a Jiřík 214 Hrabáková Linda 214 Schejbal Ondřej Čmovšová Ivana Paur Tomáš Holátová Jana Hrubý Petr Hušek Petr Šlaufová Jaroslava Pfeifer David Zemanová Jana Pfeifer David Zym Pavel Siuda Richard Pavlíčková Renata Brabec Jiří Vích Václav Brabec Jiří Štantejská Jana Podliska Vilém Holeczová Jitka Čmovšová Ivana Skala Roman Čejka Jiří Pfeiferová Martina TRIGA reality, s.r.o. Baloušová Libuše Moravcová Lucie Soukupová Markéta Toušová Radka 3 6 Kč Bachurová Jana Polívková Ivana Děkujeme! Pravidelných dárců si velmi ceníme! 15

17 KDE JSME DÍKY VÁM UDĚLALI DOBRÝ SKUTEK? FINANČNÍ DARY V roce 214 bylo obdarováno celkem 133 klientů finančním darem. Celková rozdělená finanční částka činila Kč. Částka Kč Č. Jméno 1 Pes pro tebe DD Sos Korkyně 5 částečná úhrada na os.automobil 5 Hejdukovy Vend + Hani 29 částečná úhrada na os.automobil 6 Blinková Kateřina výsuvná sedačka do automobilu 7 Hrabáková Linda 5 41 částečná úhrada na kuch.spotř. 8 Berka Tomáš léčebný program 9 Korbela Josef pořízení mob. kysl. koncentrátoru 1 Palys Marek 1 zdr. pomůcky FM systém scola 11 Helegdová Agátka 12 částečná úhrada chodítka 12 Šimanovská Adélka 45 9 rehabilitační pobyt 13 Kolářová Romana invalidní vozík 14 Papež Patrik částečná úhrada na el. vozík 15 Švub Matěj 48 osobní aistence 16 Richter Martin 35 příslušenství k vozíku 17 Vojtek Daniel 75 termomasážní lehátko 18 Šafránek Štěpán 19 Dostál Ladislav 2 Souček David 21 Hořínek Mikuláš vodní lůžko s relax. programem 22 Krištofová Lucie rehabilitační pobyt 23 Kubová Jaroslava 45 přídavný el. motor k ivalid. vozíku 24 Pačes Šimon rehabilitační program 25 Nowaková Nela léčebný program 26 Bednářová Michaela 35 částečná úhrada invaid. vozíku 27 Horáková Lucie 23 7 příspěvek na chodítko 28 Centrum zdr. postižených JČ rehabilitační pomůcky 29 Souček David 23 rehabilitační pobyt 3 Pilařová Iveta 3 část. úhrada elektrostimulátoru 31 Mašek Jakub příspěvek na kočár 32 Vosátková Michaela 12 5 sada nabíječky k řeč. procesoru 33 Dohnalová Anika 25 částečná úhrada na reh. program 34 Bartůněk Milan 7 částečná úhrada na handbike 35 Kubík Stanislav 22 doplatek invalidního vozíku 36 Mentlík Tomáš Gelnar Vít 38 Hořejší Nikola 3 léčebný program 39 Charvát Roman 11 5 přídavná kolečka k mech. vozíku Účel 124 náklad a výcvik psa Pospíšil Václav rehabilitační pobyt Sýkorovi J + J rehabilitační pobyt převodovka + montáž, nosič částečná úhrada Handbike Comp dětské klozetové křeslo rehabilitační pobyt terapeutické pomůcky 16

18 Částka Kč Č. Jméno 4 Míček Libor 41 Koleníková Zoika 42 Dobrovský Miroslav 43 Andrýsková Natálie 6 65 rehabilitační pobyt 44 Morávková Jana 5 rehabilitační pobyt 45 Vargová Terezka Kašný Patrik rehabilitační program 47 Sýkorová Julie léčebný program 48 Hrabáková Linda imunologické testy 49 Janouš Jakub rehabilitační pobyt 5 Lodesová Vendulka 2 chodítko 51 Varyšová Vladislava 5 4 tandemové kolo 52 Fárek Dominik opěrka zad a příslušenství 53 Klíčová Karolína protetická práce 54 Novotná Květuše 24 elektrický invalidní vozík 55 Skalníková Andrea 56 Xaverová Anna 2 léčeb. pohybový přístroj motoped 57 Perntová Nicol pomůcky, léky - onkolog. onemoc. 58 Dufek Daniel 47 2 rehabilitační pobyt 59 Ponocný Matěj helma, komperdell 6 Stehnej Anatolij 56 motoped 61 Pánek Adam rehabilitační služby 62 Janoštíková Věra 5 4 kompenzační pom. 63 Kosíř Jan rehabilitační pobyt 64 Kosíř Jan 5 asistenční péče 65 Votavová Terezka rehabilitační pobyt 66 Hypšovi, Vítek a František 1 rehabilitační pobyt 67 Kuhnová Sabina osobní nový vůz FORD 68 Herman Jan 5 aktivní vozík 69 Němec Martin 13 Apple ipad Air 7 Chytrá Michaela 59 4 léčebný program 71 Vorlíček Jiří Kratochvíl Filip 73 Botor Daniel léčebný program 74 Husárová Kristýna Apple ipad Air 75 Bařtipán Pavel pohybový léčebný přístroj 76 Vorel Tomáš léčebný program 77 Mob. Hospic Ondrášek o.p.s přístroj QuikRead Navrátil Vojtěch léčebný program 79 Votavová Terezka 3 tříkolka Naja 8 Kovařík Marek 16 1 Reha Klim Aktiv Junior Klimovice 81 Hrabec Vladimír reh. pobyt - Domov sv. Jos. v Žirči 82 Centrum soc.služeb Hrabyně 83 Klíma Zdeněk 5 monoski od dodavatele Jiner 84 Konjatová Tereza rehab.pobyt v Klimkovicích 85 Benjamin,příspěvková org. 42 realizace canisterapie 86 Kalijanko Milan 45 mechanický vozík od DMA Praha Účel 7 bezb. koupelna, WC, kuchyň (č.ú.) léčebný program speciální neurorehabilitační pobyt rehabilitační pobyt příslušenství ke sluchadlu zajištění 17

19 Částka Kč Č. Jméno 87 Němec Martin 88 Hovorková Sofie terapeutické pomůcky 89 Bambousek Pavel 1 17 spec. vertikalizační golfový vozík 9 Košek David 6 pořízení zdrav. kočárku Stingrey 91 Klekner Martin pojištění vozidla u p. Kooperativa 92 Lesse Zuzana chránič páteře a lyžařská helma 93 Organizace AMD v ČR 94 Vojtek Daniel 95 Žaloudek Pavel nákup tabletu ipad Air 16GB 96 Prosecký Josef sprch. lehátko, podvozek, opěrka 97 Valachová Monika 31 5 nákup kompletní sady monoski 98 Škubník Zdeněk 5 reh.v centru Renona rehabilitation 99 Kohák Matyáš Klim Therapy Klimovice 1 Grill Miroslav doplatek invalidního vozíku 11 Maslík Tomáš Vojtek Daniel Faldusová Lucie 13 část. úhrada šikmé schod. plošiny 14 Staniek František 3 automatická převodovka 15 Horák Petr František asistenční služby 16 Tretera Antonín částečná úhrada mechan. vozíku 17 Bielová Marie 46 6 pohybový léč. přístroj Motren Solo 18 Kadlecová Alena 6 6 poskytnutí tísňové péče - 12 měs. 19 Rechbergová Gabriela 3 náklady na léčbu Klim - Therapy 11 Bílý Ondřej 2 5 kočárek Kimba Neo 111 Pokora Lubomír Trenčanský Erik 45 zdravotní kočárek od R Šperk Miroslav 2 úhrada mechanického inv. vozíku 114 Čalkovský Erik 1 část. úhr. tabletu ipad Air 2 64GB 115 Kubl Jan 116 Procházková Marcela procesor cochleárního impalntátu 117 Česká asociace prapleg. 4 přídavný el. motor k iv. vozíku 118 Tůmovi Jan a Michaela lázeňský pobyt Jánské Lázně 119 Votavová Terezka terapeutická stolička 12 Stachová Lenka 121 Šálek Petr (adopce) Nechvátel Ondřej (adopce) 3 asistenční služba 123 Hurych Šimon (adopce) 3 odlehčovací služba 124 Peprná Kristýna (adopce) 3 sociální služba 125 Flídrovi Tomáš a Jaros. (ad.) Mádlová Marie (adopce) Hajda Tomáš (adopce) Hejdukovy Hanka a Ver. (ad.) Svobodová Barbora (adopce) Černohorský Jakub (adopce) 11 asistenční služba 131 Sýkorovi Julie a Jiřík (ad.) Hrabáková Linda (adopce) Účel terapie Therasuit Alka Příbram doprava spec. autobusem (č.úhr.) bezb. koupelna a kuchyň (č. úhr.) asistenční služby částečná úhrada schod. plošiny přídavný el.motor k iv. vozíku paruka - onkolog. onemocnění rehabilitace, zdr. pomůcky terapie a potravinové doplňky 18

20 PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ MIKULÁŠ HOŘÍNEK Vážená organizace. Mám pětiletého synka Mikuláška. Má přiznaný IV. stupeň postižení (opožděný psychomotorický vývoj, středně těžká retardace, autismus. Péče o něj je čím dál více náročná, navíc, syn má dlouhodobě sklony k sebepoškozování. Ubývá nám fyzických i psychických sil a také nám schází finance. Syn má hodně špatnou hrubou motoriku, ale díky rehabilitační péči již dokáže sám vstát a ujít po rovném terénu krátké vzdálenosti. Spoustu věcí nechápe a naopak hodně věcí by chtěl říct nebo udělat a ono mu to nejde, tak se zlobí, je pak nešťastný a agresívní vůči sobě i okolí. Nemluví, je na plenách a hůře se pohybuje. Poslední dobou se Mikulášek v noci budí a je vyděšený. Již jsme se delší dobu všichni pořádně nevyspali, a proto jsme vyhledali pedopsychiatra. Trefili jsme na výborného odborníka, který má velkou snahu synovi pomoci. Diagnostikoval mu noční děsy. Syn se v noci často budil a velmi křičel a nedal se uklidnit. Pamatuje si tyto stavy, proto se bojí usnout. Dělá všechno pro to, aby nemusel jít spát a vždy velmi křičí, je zoufalý. Jelikož nemluví, nemůže nám říct, co cítí a jak mu můžeme pomoci. Lékař předepsal lehčí formu léků na úzkost a zklidnění. Vzhledem k jeho věku a hmotnosti nejsou silné léky vhodné. Účinek těchto léků je krátkodobý, cca dvě hodiny. Mikulášek si velmi oblíbil relaxační terapie. Zkoušíme různé LED světelné, infraterapie, hudební, vodní, hipoterapie, canisterapie, solné jeskyně, magnetoterapie, masáže, zábaly. Tyto relaxační terapie mají na syna velmi příznivý vliv. Celkově se zklidní a pak i lépe spí. Paní neuroložka tyto podpůrné terapie doporučuje, jsou však pro nás hodně finančně náročné. Rádi bychom doma zařídili relaxační místnost, kterou má i ve speciální školce. Mohli bychom tak terapie využívat podle potřeby každý den. Místnost by se zároveň používala ke cvičení a rehabilitaci. V současné době považujeme za nejdůležitější pořídit relaxační vodní postel a projektor se světelnou LED terapií. Chtěli bychom požádat sdružení Dobrý skutek o finanční pomoc na pořízení těchto relaxačních pomůcek, které jsou v hodnotě 22 Kč. Za pomoc předem děkujeme. Markéta Hořínkova, maminka Mikuláška, Zlámanec Poděkování: Vážení dárci, chtěla bych Vám ze srdce touto cestou poděkovat, za pořízení pomůcek do synova pokojíčku (multisenzorické místnosti). Pobyt v této místnosti má na syna velmi příznivý vliv, je tam velmi rád, sám se domáhá tam jít a je v ní velmi zklidněný. Dokonce se tam naučil i usínat. Jsme za to moc rádi, protože syn měl velmi těžké období a všichni jsme již byli na pokraji zhroucení. V Snoezelenu (multismyslová relaxační místnost) pustím synovi zklidňující (meditační) hudbu, zapálím aromalampu, Mikulášek se válí po vodní posteli a sleduje světelné efekty. Tenhle typ terapie má blahodárné účinky nejen na Mikuláška, ale i na staršího brášku (ADHD, hyperaktivita, astma) a na mě s manželem. Zrelaxuje zde krásně celá naše rodinka. Je to taková říše snů. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za úžasný dar. Hořínková Markéta, Zlámalec, Bílovice 19

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu kat - SD - Ž 8 Kneblová Julie 1993 1/2 01:12,60 9 01:19,40 5 00:45,50 1 01:25,80 5 20 Duspivová Kateřina 1993 1/3 01:08,30 4 01:15,70 3 00:49,30 4 01:23,60 2 34 Bímova Kateřina 1992 1/4 disk 10 disk 10

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci projektu hlavního města Prahy www.prevencede Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m 1. - 3. třída - DÍVKY 500 m Švagrová Miroslava ZŠ Kamýk nad Vltavou 1 01:57,6 Vokrouhlíková Marie 1. ZŠ Sedlčany 2 01:59,5 Spilková Magdalena ZŠ Chlum 3 02:00,1 Tichá Tereza 1. ZŠ Sedlčany 4 02:00,5 Čandová

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Velká cena města Mladá Boleslav

Velká cena města Mladá Boleslav TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, oddíl krasobruslení a ČKS Velká cena města Mladá Boleslav 6.12.2015 IČZ 2427 Žačky nejmladší B 1 Vozková Julie BK Variace Liberec 1,0 2 Klementová Ema USK Praha 2,0 3 Kimličková

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor

Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Dvouhra muži Jméno Klub Poznámka Koukal Petr jun. SoVeselý Jehnice Vondra Jan Spoje Praha Florián Pavel SKB Čes.Krumlov Bitman Jakub So RadotínMeteor Kopřiva Tomáš Sokol Dobruška 1. Zevl Lukáš BK 93 Hořovice

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/6 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, p. Libuše Horáková, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Ing. Petr Máška, p. Irena Patková, p. Miloslav Václav, JUDr. Jana Zejdová, p. Jaroslava Kořínková

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více