VÝROČNÍ ZPRÁVA Dobrý skutek, z.s. Už 10 let děláme dobré skutky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Dobrý skutek, z.s. Už 10 let děláme dobré skutky."

Transkript

1 Dobrý skutek, z.s Už 1 let děláme dobré skutky. 14

2 OBSAH Obsah: strana: 1. Úvodní slovo předsedkyně Dobrého skutku O Dobrém skutku 4 3. Základní údaje 4 4. Hlavní činnosti Dobrého skutku Výběr klientů 6 6. Dobrý skutek v číslech 7 7. Proč pomáhat s Dobrým skutkem 8 8. Akce pořádané Dobrým skutkem Akce s účastí Dobrého skutku Procenta z provize na dobré skutky Dlouhodobý projekt Adopce Dobrého skutku Kde jsme díky vám udělali dobrý skutek Příběhy našich klientů Čestní členové Dobrého skutku Seznam dárců Partneři projektu 29 1

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ DOBRÉHO SKUTKU Vážení a milí, vítejte na stránkách desáté Výroční zprávy Dobrého skutku, z.s. (DS). Jak se nám v roce 214 dařilo? Rok 213 jsme v součtu darů překonali o téměř 3 Kč. Za celou dobu existence DS jde o druhou nejvyšší částku získanou za rok. Kousek historie pro ty, kteří se s Dobrým skutkem setkávají poprvé: Dobrý skutek začal vznikat v závěru roku 24. V dubnu 25 byl oficiálně založen a přesně 18. června 25 jsme zahájili provoz našich webových stránek které jsou hlavním prostředníkem mezi dárci a příjemci charitativních darů. V závěru roku 213 jsme začali pracovat modernizaci webových stránek. Je to tedy už deset let, co společně s dárci pomáháme potřebným. Zvlášť hrdí jsme na to, že jsme se za celou dobu nemuseli odklonit z našich zásad, kterými vždy byly a jsou: naprostá přehlednost pro dárce, adresnost pomoci, převod finančního daru beze zbytku ve stoprocentní výši na zvolený účel (tj. zdravotní pomůcku, přístroj, službu, léčbu apod.), úsporná režie sdružení, dobrovolná práce aktivních členů a možnost obdarování dárců zajímavými suvenýry od známých osobností. Rostoucí náklady na administrativu a provoz sdružení by se nám však nepodařilo zvládnout bez podpory čestných členů a partnerů, o kterých se dočtete na dalších stránkách této zprávy a kterým za to již v úvodu patří upřímný dík. Nejdůležitější výsledky z ročního bilancování: Podařilo se nám nashromáždit dary v celkové výši Kč (více jsme získali pouze v roce 212). Počet obdarovaných klientů stoupl na 132, to je o 11 klientů více než loni a o 8 více, než činil náš dosavadní rekord z roku 212. Na akce byl rok 214 velmi bohatý, z celkem 4 akcí jsme získali více než 3 Kč. Nejúspěšnější z nich byl Golf pro Dobrý skutek s výtěžkem Kč, následovaný kulturním projektem Číslo na Boha Zdeňka Podhůrského, ten přinesl Kč. Za zmínku stojí i pár nečekaných, např. přes 1tis z Tatoo happeningu realizovaném iniciativou Z Kruhu či téměř 15 Kč z elektronické dražby dresů Rytířů Kladno. Mezi štědré pravidelné firemní dárce jsme přivítali A.C.A.B1 Enterprise s.r.o., pokračovali v úspěšné spolupráci se společností SC&C, s projektem Čtení pomáhá a slevovým portálem Pepa.cz Svou činnost rozběhl také Dobrý skutok SK, v roce 214 pomohl pěti klientům částkou Eur. I přes všechna pozitivní čísla na straně darů a dárců, přes vyšší počet obdarovaných klientů, žádostí o finanční dary, nijak výrazně neubývá. Stále je co vylepšovat. Přes efektivnější získávání hlavně trvalých dárců, zjednodušení administrativy a získání dalších strategických partnerů chceme pomoci většímu počtu těch, kteří naši pomoc potřebují. V úvodu této Výroční zprávy chci poděkovat těm, kteří se nejvíce zasloužili o to, co se podařilo: Děkuji za sebe i své kolegy dobrovolníky naší skvělé paní asistentce Haně Bořánkové, jejíž svědomitý přístup a píle je jedním z pilířů naší existence. Děkuji i Martině Václavíkové, která je již nedílnou a výkonnou součástí našeho týmu. Svým jménem děkuji patronům sdružení Lucii Křížkové, Jaromíru Jágrovi a Ladislavu Špačkovi za reprezentaci i skutečnou pomoc na akcích, kterých se DS účastní. 2

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ DOBRÉHO SKUTKU Můj osobní dík patří i všem kolegům - aktivním členům DS: Ing. Markétě Šarochové, Ing. Eduardu Hlavovi, Michalu Popelkovi, Ing. Julianě Matouškové, Ing. Martině Petříkové, Mgr.Mirce Kubrichtové, PaedDr. Zuzaně Kottové a PhDr. Marianu Jelínkovi. Všichni výše jmenovaní věnují práci ve sdružení svůj čas bez nároku na honorář. Zdarma zpracovává účetnictví DS společnosti HZ Plzeň s.r.o., grafické materiály vytváří Michal Zátko, Edita Jarošíková a Tomáš Kafka. Všem za Vaši práci - díky, přátelé! Děkuji za sebe i své kolegy finanční skupině Broker Consulting a všem čestným členům, kteří sponzorují naše rostoucí náklady a bez jejichž příspěvků bychom nemohli finanční dary rozdělit ve stoprocentní výši mezi naše klienty. Zvláštní poděkování v této výroční zprávě patří panu Lukáši Brothánkovi, který se vynořil z neznáma a jehož dary Dobrému skutku záhy přesáhly půl milionu korun. Děkujeme Zdeňku Podhůrskému, který s velkým nasazením spojil Dobrý skutek s koncerty a kulturními akcemi, ale i týmu Víta Herala za veleúspěšnou dražbu hokejových dresů Rytířů Kladno. Není prostor na jmenný výčet všech, kteří s Dobrým skutkem sympatizují, ve svém volném čase pomáhají, mluví o nás, darují opakovaně i jednou za čas... přesto na ně se svou vděčností nechci zapomenout. S nadějí pak vyhlížím i ty, kteří se darovat teprve rozhodnou. Věřím, že ze své pomoci budou mít dobrý pocit. Hodně zdraví a úspěchů všem! Bára Hrubá Dobrý skutek - každý má možnost udělat něco pro druhé 3

5 O DOBRÉM SKUTKU, z.s. Dobrý skutek byl založen za podpory společnosti Broker Consulting, a. s. a Jágr Team, s.r.o. U zrodu stála skupinka lidí, kterou v jejich úsilí pomáhat druhým spojovala stejná myšlenka: učinit tuto pomoc efektivní a transparentní pro všechny zúčastněné. Prioritou byla od počátku snaha umožnit všem, kteří mají stejný úmysl a chtějí pomáhat, svobodně si vybrat toho, komu chtějí pomoci, a mít nad poskytnutou pomocí maximální kontrolu. Důležitou součástí původní myšlenky bylo dobré skutky odměnit některým z originálních předmětů, které na podporu projektu věnovaly významné osobnosti ze světa sportu, kultury a šoubyznysu. Ze spojení prvotních nápadů, ochoty a chuti pomáhat vzešla nynější podoba Dobrého skutku. Umožňuje cíleně podporovat ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou. Podpora je realizována prostřednictvím finančních sbírek (schválených žádostí), které jsou zveřejňovány na webových stránkách Kdo se rozhodne pomoci, má možnost vybrat si sám příjemce svého finančního daru a sledovat tok vložených finančních prostředků na transparentním účtu vedeném u Raiffeisenbank. Pro dárce i nadále existuje možnost získat za svůj finanční dar suvenýr, pozornost či odměnu v podobě originálního předmětu dle vlastního výběru z internetového katalogu, v hodnotě poskytnutého daru. Suvenýr má dárci i v budoucnu připomenout, že dobrý skutek je víc než dobrá rada. Firemním dárcům umožňujeme nákup reklamních pozic na našem webu: Lze zde najít mnoho míst, kde se firemní dárci mohou prezentovat. Konkrétní podobu této spolupráce domlouváme individuálně. Dobrý skutek je spojnicí mezi těmi, kdo chtějí pomoci a těmi, kdo pomoc potřebují. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Právní forma: Datum vzniku: DOBRÝ SKUTEK, z.s. zapsaný spolek (od , dříve občanské sdružení) Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Internetové stránky: ová adresa: Jiráskovo nám. 2, 326 Plzeň CZ /55 4

6 VÝBOR SDRUŽENÍ Mgr. Barbora Hrubá předsedkyně Michal Popelka místopředseda povolání: fotograf, programátor Ing. Eduard Hlava člen výboru povolání: e-commerce konzultant, manažer Ing. Martina Václavíková členka výboru povolání: vzdělávací a rozvojové projekty ČLENSKÁ SCHŮZE Členská schůze (nejvyšší orgán Dobrého skutku) má 13 členů. Kromě čtyř výše uvedených ještě těchto 9: PhDr. Marian Jelínek, Jaromír Jágr, Mgr. Lucie Křížková, Hana Bořánková, Ing. Martina Petříková, Ing. Markéta Šarochová, Mgr. Mirka Kubrichtová, PaedDr. Zuzana Kottová, Ing. Juliána Matoušková HLAVNÍ ČINNOSTI DOBRÉHO SKUTKU Dobrý skutek svou pomoc zaměřuje na několik oblastí, které pracovně dělíme do pěti kategorií: děti (postižené, nemocné, opuštěné ) + zařízení, která o děti pečují (např. dětské domovy, ústavy sociální péče, stacionáře apod.) senioři a zařízení, která o ně pečují tělesně a mentálně postižení bez rozdílu věku pěstounské rodiny zvířata (asistenční psi, hypoterapie) + záchrana ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí Další kategorie mohou být vytvořeny, příp. stávající kategorie rozšířeny. 5

7 VÝBĚR KLIENTŮ Každá došlá Žádost o finanční dar je na základě doložených dokumentů posuzována výborem Dobrého skutku. Vyhovuje-li stanovám, pravidlům a zásadám naší pomoci, je schválena a zveřejněna dárcům. V došlých Žádostech se posuzuje zejména jejich důvod, účel, naléhavost, přiměřenost, a to na základě písemného popisu situace a z přiložených dokladů (lékařské zprávy, kalkulace, ceníku) s využitím předchozích zkušeností. Důvodem pro podání Žádosti je nejčastěji tíživá finanční situace žadatele, rodiny nebo zařízení, jež pečuje o postižené osoby. Žadatel, který nedodá potřebné doklady, není posuzován, tedy nemůže být schválen. Náš klient není pro dárce anonymní. Má tvář, příběh, adresu, kontaktní telefon zveřejněné u sbírky na webu. Výběr z Žádostí, které Dobrému skutku chodí, není snadný. Snažíme se vybírat dle nejlepšího svědomí hlavně naléhavé případy, kdy klienti potřebují důležité pomůcky (odsávačky hlenů, speciální invalidní vozíky, sluchadla, atd.), případně potřebují uhradit náklady na léčbu či službu. Svou pomoc zaměřujeme i tam, kde požadovaná pomůcka či služba poskytne hendikepovanému člověku větší svobodu a nový rozměr života. Výběr není nijak omezen věkem ani typem postižení, věnujeme pozornost celému širokému spektru lidí, kteří nás o pomoc požádají. Jediným omezením je pouze výše požadovaného finančního daru. Přijímáme žádosti s požadavkem maximálně do 1 Kč. Je-li požadovaná pomůcka, léčba či služba dražší, výše finanční pomoci zůstává limitována, zbývající část si žadatel musí hradit z vlastních či jiných zdrojů. Výjimky povoluje, posuzuje a schvaluje vždy celý výbor sdružení. Při převzetí daru podepisuje příjemce darovací smlouvu, která přesně vymezuje způsob, jakým bude finanční dar využit. Ve většině případů je finanční dar poskytován obdarovanému bezhotovostně na bankovní účet dodavatele zboží či služby, to znamená, že darem je přímo požadovaná pomůcka či úhrada služby, o kterou obdarovaný žádal. Ve výjimečných případech je obdarovanému poskytnuta peněžitá částka. Ten se pak podpisem darovací smlouvy zavazuje dar použít výhradně dohodnutým způsobem, toto je povinen Dobrému skutku doložit nebo musí dar vrátit. 6

8 DOBRÝ SKUTEK V ČÍSLECH Od svého založení 25 Dobrý skutek pomohl 766 potřebným - lidem, kteří se ocitli v obtížené životní situaci - částkou Kč (Rozdíl mezi přijatými a vyplaceným dary vzniká z důvodů garance úhrady všech momentálně zveřejněných sbírek na webových stránkách Dobrého skutku. Slouží také jako rezerva pro úhrady žádostí, které nesnesou odklad.). Přijaté dary Rok Částka 1 7 Kč 3 3 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Klientů Za rok 214 bylo rozděleno celkem Kč. Podařilo se tím eliminovat pokles darů v roce 213 se zachováním rostoucího počtu obdarovaných. Přijaté dary měly vzestupnou tendenci. Podařilo se získat druhou nejvyšší částku za rok v historii Dobrého skutku (vede rok 212, kdy sumu darů výrazně navýšil projekt autistů). Největší dílem se na přijatých darech podílely jednorázové dary fyzických osob přes internetové stránky. Pomoc u nás našlo celkem 132 osob (o 11 více než loni), rodin nebo zařízení (nemocnice, ústavy atp.), průměrná výše příspěvku činila Kč. Průměrně se tak stále dařilo obdarovávat více než 1 klientů měsíčně částkou Kč. Mezi více než osmdesáti známými osobnostmi, které podpořily či podporují trvale Dobrý skutek, nalezneme sportovce, moderátory, politiky, podnikatele i umělce, např. Jaromíra Jágra, Lucii Křížkovou (Váchovou), Václava Klause, Ladislava Špačka, Karla Komárka, Jiřího Korna, Ondřeje Soukupa, Kateřinu Neumannovou, Zdeňka Podhůrského, Leonu Machálkovou, Petra Svobodu, Martina Dejdara, Vladimíra Šmicera, Tomáše Berdycha, Lucii Bílou, Davida Křížka a další známé osobnosti s dobrým srdcem. Základní rozložení darů v roce 214 ukazuje následující graf. Meziročně vzrostl podíl jednorázových darů osob o 5%, o 5% však klesl podíl pravidelných darů. Firemní dárci a veřené sbírky se v roce 214 na celkovém součtu darů podíleli stejně jako o rok dříve. Firemní dárci 34%, veřejné sbírky 1%. Rozložení darů Jednorázové dary osob Firemní dárci Veřejné sbírky Pravidelní dárci % z příjmů Pravidelní dárci 7

9 PROČ POMÁHAT S DOBRÝM SKUTKEM Lucie Křížková-Váchová Podle světového trendu by mělo sociální cítění patřit k povinné výbavě všech vítězek soutěží krásy. Zatímco ale velká část dívek o charitě pouze mluví, jsem ráda, že existují vzácné výjimky, které v oblasti pomoci druhým zaznamenávají obdivuhodné výsledky. Důkazem mluvícím za vše mohou být například světově úspěšné krásky Helena Houdová či Taťána Kuchařová. V českých poměrech se velmi daří také Lilian Sarah Fischerové. Za jejich úspěchy stojí nejen krásné tváře, ale také osobní nasazení, správné kontakty a samozřejmě velké štěstí. Já osobně sice žádný vlastní projekt nemám, už více jak deset let ale příležitostně pomáhám různým organizacím věnujícím se nemocným a opuštěným dětem. Musím ale bohužel připustit, že nejednou jsem se setkala s případy, kdy lidé využili charitativní příležitosti k vlastnímu obohacení a takové zkušenosti samozřejmě změnily můj postoj v dalším působení v této oblasti. Začala jsem si pečlivě vybírat. A už několik let mám skvěle vybráno. Našla jsem Dobrý skutek. Sdružení, kde nepřijde jediná koruna nazmar. A to je pro mě prioritou! Tisknout peníze bohužel neumím, ale budu se snažit, aby i mým přičiněním přibylo v seznamu Dobrého skutku několik dalších jmen uspokojených klientů. Jaromír Jágr Od dětství mám v paměti slova svých rodičů, že udělat něco pro druhého a nic za to nežádat je výrazem dobra a postoje člověka k člověku. Ale až mnohem později jsem přišel na to, že to v jistém smyslu vnímám také jako svoji povinnost dělat v životě něco nejen pro sebe. A věřte mi, že příležitostí k dobrým skutkům je všude kolem stále dost a dost, jen se neumíme dívat. A proto mám DOBRÝ SKUTEK rád, je to příležitost vidět a konat. Ladislav Špaček Člověk žije mezi lidmi, je tvor společenský, zoon politikon, jak řekl Aristoteles. Kdyby si lidé od počátku lidstva navzájem nepomáhali, náš rod by nepřežil. Ani v bohaté společnosti s promyšleným systémem sociální péče, ve které dnes žijeme, nepozbyla pomoc druhému smysl. Dnes už jde jen málokdy o život, spíš o pomoc v tísni, v hmotném nedostatku, při zdravotním hendikepu. Mnozí jsou odkázáni na pomocnou ruku nás, ke kterým byla příroda a osud příznivější. Neváhejme pomoci, a to především prostřednictvím Dobrého skutku, nejadresnější formy charity, jakou si lze představit. Marian Jelínek Kdysi jsem byl přítomen rozhovoru mezi bohatými lidmi na setkání manažerů jedné nadnárodní firmy. Rozhovor se stočil na otázky kolem charity, jak je to hrozné, co se dnes ve světě děje, jaké a kolik má naše společnost problémů. Vyslechl jsem si několik dojemných příběhů lidí, s nimiž si osud opravdu zahrál hru, která vháněla slzy do očí a bolest do srdcí všech posluchačů. Všichni jsme zadumaně a soucitně pohlíželi na řečníky a souhlasně pokyvovali hlavami... Cestou domů jsem přemýšlel o tom, že nechci být jako spousty ostatních, kteří mluví o tom, jak je to či ono hrozné, jak je nutné tam či jinde pomáhat, ale sami nedělají nic. Jen mluví a soucítí a zase mluví... Toho večera jsem si uvědomil pro mne bolavou pravdu, že takový jsem vlastně i já!... To byl pro mne hlavní impuls, který mne vedl založit Dobrý skutek! Jsem velmi rád, že se podařilo tuto myšlenku uvést do života. Za to patří dík mnoha bezejmeným, kteří se o to zasloužili. Já osobně bych chtěl poděkovat těm manažerům, bez nichž by možná Dobrý skutek ani nevznikl a já bych patřil k těm, kteří jen mluví a soucítí a zase mluví... děkuji, páni manažeři! 8

10 AKCE POŘÁDANÉ DOBRÝM SKUTKEM GOLF PRO DOBRÝ SKUTEK 214, KARLŠTEJN proběhl na Karlštejně osmý ročník charitativního turnaje Golf pro Dobrý skutek. Po četných jarních deštích se tu sešlo 16 hráčů (o 2 více než loni) a 46 hostů (o 12 více než loni). A výtěžek? Opět vyšší. Celkem v přepočtu o celých Kč Kč získal Dobrý skutek, 1 48 Eur Dobrý skutok SK. Zdá se, že dobré skutky ani omezená kapacita hřiště nezastaví. Šek na 1 Kč na paragolfer si rovnou z Karlštejna odvezl Pavel Bambousek a Lucka Krištofová jela poprvé k moři s cestovní kanceláří Fischer. Výtěžek pak umožnil vyhovět dalším sedmnácti žadatelům a dalším dvěma na Slovensku. Obdarovaní z výtěžku Golfu pro DS, Karlštejn 214: Částka Jméno Účel Dohnalová Anika Klim therapy 25 Kč Dobrovský Miroslav Klim therapy Kč Morávková Markéta Adeli 5 Kč Klíčová Karolína zubní zákrok-rozštěp patra 35 Kč Xaverová Anna Motomed 2 Kč Ponocný Matěj helma pro neslyš. lyžaře Charvát Roman přídavné kolečko k vozíku Kč České Budějovice rehabilitační pomůcky Kč Hořejší Nikolka Adeli 3 Kč Bambousek Pavel Paragolfer Šifferová Hana příslušenství k vozíku Kč Vosátková Michaela nabíj.sada k řečov.procesoru 12 5 Kč Kubík Stanislav invalidní vozík 22 Kč Mašek Jakub (Vykysalá H) zdravotní kočárek Kč Němec Martin IPad 13 Kč Bartůněk Milan Handbike 7 Kč Gelnar Vít (Štefková P) terapeutické pomůcky 1 Kč Mentlík Tomáš Adeli 5 Kč Centrum zdravotně postižených, CELKEM 61 7 Kč* Kč Kč * pořizovací cena paragolferu pro Pavla ve výši 3 57 Eur, tj Kč byla uhrazena částečně z výtěžku golfu (61 7 Kč), část ( Kč) z rezerv Dobrého skutku. Ceny do soutěží věnovaly a o doprovodný program se staraly: CK Fischer, Prima pečivo, kovářství Rejnart, masážní lehátko Ceragem, VÍNO & spol., Boháčová Jitka, Belles Fleurs (květinový svět) Partneři turnaje: Broker Consulting, Golf Resort Karlštejn, GAAN CZ 9

11 ZÁMEČEK, SETKÁNÍ DÁRCŮ Příznivci a mecenáši Dobrého skutku se tradičně sešli na Zámečku v Praze 7. Ačkoli je zde chceme hlavně poznat a hostit, často se rozhodnou opět a znovu darovat. Tentokrát tomu nebylo jinak a neskutečných 17 Kč navýšilo rezervy, ze kterých doplácíme sbírky a hradíme zvlášť akutní Žádosti ve zrychleném řízení. AKCE S ÚČASTÍ DOBRÉHO SKUTKU KULTURNÍ PROJEKT ČÍSLO NA BOHA V ROCE 214 POMOHL ČÁSTKOU KČ Skloubit kulturu s charitou se podařilo Zdeňku Podhůrskému v kulturním projektu Číslo na Boha. Projekt, jehož cílem je finanční pomoc hendikepovaným dětem, odstartoval slavnostním křtem klipů a CD v prosinci 212. Během roku 213 i 214 proběhla řada akcí, jejichž výtěžek (část ze vstupného) byl vždy věnován konkrétním klientům Dobrého skutku. V roce 214 šlo o Frymburkfest Lipno, tour s Leonou Machálkovou, dva koncerty Vivaldianno (v Lucerně a v KV areně) či vyhlašování cen Český Goodwill. První klienti, kterým projekt pomohl ke speciální rehabilitaci v centru ADELI, byli Julinka a Jiřík, dvojčata postižená DMO. Následovala další dvojčata, pak dalších jedenáct dětí. K dnešnímu dni projekt pomohl patnácti dětem a jejich rodinám částkou Kč následovně: 213 Jméno Účel Částka Dvojčata Sýkorovi Rehabilitace v centru ADELI Kč Dvojčata Benešovi Rehabilitace v centru ADELI Kč CELKEM Kč 214 Částka Jméno Účel Štiller Lukáš rehabilitace Klim-therapy 9 59 Kč Konjatová Tereza rehabilitace Klim-therapy Kč Jakubík Jan zdravotní kočárek (Benecykl Senior) 4 Kč Košek David zdravotní kočárek Stingray 6 Kč Zatloukalová Ivana rehabilitace Klim-therapy Kč Tůma Honza tříkolka Loped a rehab. v Jáns. Lázníc 6 23 Kč Broulíková Eliška fyzioterapie, aquaterapie 55 Kč Oupěchová Jana rehabilitace Klim-therapy 46 6 Kč Vorlíček Jiří 48 Kč 1

12 Jméno Účel SoudnýJiří speciální autosedačka Hudcová Terezka rehabilitace v lázních Teplice (15 lekcí) CELKEM Částka 25 Kč 22 5 Kč Kč Děkujeme za neuvěřitelné úsilí Zdeňku Podhůrskému, jeho organizačnímu týmu, všem účinkujícím i hostům, bez kterých by k těmto úžasným věcem nedošlo. Spolupráce pokračuje i v roce 215, seznam proběhlých i chystaných akcí naleznete vždy na stránkách projektu: TATOO HAPPENING 214, ZNOJMO POMOHL NELE, HONZÍKOVI A LUCCE ČÁSTKOU KČ proběhl ve Znojmě 4. ročník charitativního tetovacího happeningu zaměřeného na pomoc dětem. Akci pořádala iniciativa ZKruhu, kolem tatéra Ondřeje ONDRASH Konupčíka. Přední čeští a slovenští tatéři každoročně věnují své motivy do dobročinné dražby. Celá vydražená částka jde na dobrou věc. Jsme velmi potěšeni, že se v roce 214 rozhodli pomoci i třem klientům DS: Částka Jméno Účel Honzík Kosíř 5 Kč Nela Nowaková rehabilitace Klim-therapy Kč Lucka Krištofová stacionář Petrklíč (půlroční pobyt) Kč Veškeré informace na https://www.facebook.com/zkruhu 11

13 DOBRÝ SKUTEK MĚL TU ČEST BÝT HOSTEM NA TŘECH TÚRÁCH: GAAN Golf Sport Tour, Healthy Sport Golf Tour: 9 turnajů, výtěžek celkem Kč KKCG Golf Cup: z jediného turnaje, Kč Business Golf Cup 214: 5 turnajů, Kč D+D Real Czech & Slovak Challenge: 3 turnaje, Kč Veliký dík za tyto dobré sktuky patří organizátorům: jednatelce agentury GAAN Renatě Abtové, společnosti KKCG, Milanu Dadovi ze společnosti Euronova (nyní Alveda), neméně pak Petru Dědkovi a Davidu Trundovi ze společnosti Relmost, ale i jejich hostům, kteří myšlenku podpořili a dobré skutky vykonali. AUKCE HOKEJOVÝCH RETRO DRESŮ POLDI KLADNO: KČ PRO VOJTU KOVALA! Mimořádným úspěchem skončila v prosinci 214 dobročinná aukce retro dresů Poldi Kladno, v nichž kladenské mužstvo odehrálo ligový zápas proti Dukle Jihlava. Za pětadvacet unikátních kousků zájemci zaplatili celkem 146 Kč. Nejdražší položkou se znovu stal dres Jaromíra Jágra, s předstihem vyrobený prototyp celé sady s netradičním číslem 15 se prodal za více než 2. Kč Všechny peníze z dražby získal prostřednictvím charitativní organizace Dobrý skutek sedmnáctiletý Vojta Koval, který je od narození postižen mozkovou obrnou. Jeho příběh nás chytil za srdce. Odmalička byl na vozíku, ale svou bojovností se dokázal postavit na nohy a chodit. Jeho dalším cílem je odložit hole. K tomu ovšem potřebuje nákladné neurostimulátory. A právě na jejich nákup budou peníze z aukce použity, vysvětluje tiskový mluvčí Rytířů Vít Heral. Nápadů, jak pomoci hendikepovaným, je spousta, ale jen ty nejlepší jsou realizovány a mají úspěch. Za všemi úspěšnými projekty jsou lidé, kterým není osud ostatních lhostejný a kteří jsou schopni svým přístupem motivovat ostatní! Všem organizátorům a dražitelům - dárcům upřímně děkujeme! Dokázali jste neuvěřitelnou věc!, okomentovala úspěch předsedkyně Dobrého skutku Bára Hrubá, která neskrývala nadšení. Jágr 2 3 Kč Redlich 4 31 Kč* Horna 3 85 Kč Kaberle 14 5 Kč Eberle 4 5 Kč Dragoun 3 75 Kč Tenkrát Kč Bahenský 4 5 Kč Dalecký Kč Rudovský 9 7 Kč Švaňhal 4 Kč Švihálek 3 55 Kč Hořava 9 2 Kč Klouček 3 95 Kč Krejčí 3 52 Kč Pitule 5 5 Kč Stach 3 95 Kč Lukáš 3 4 Kč Lukáč 5 1 Kč Jaroměřský 3 95 Kč Chábera 3 29 Kč Gutwald 4 55 Kč Růžička 3 95 Kč Kehar 3 1 Kč Kolářík 4 35 Kč Strnad 3 85 Kč CELKEM Kč 12

14 ČTENÍ POMÁHÁ A DOBRÝ SKUTEK 214 Mladí čtenáři vyčetli v roce 214 prostřednictvím unikátního projektu nadace Martina Romana částku 275 Kč pro tři děti (Lindu, Dana a Kubu). Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na dobročinný projekt dle vlastního výběru. Knihy jsou rozděleny do kategorií dle věku, nominuje je odborná porota a hlasuje o nich veřejnost. Díky malým čtenářům a Nadaci Martina Romana mohli Linda a Daneček dostat rehabilitační lehátka za 8 Kč a 85 Kč a Kuba rehabilitační pobyt za 11 Kč. Všem mladým čtenářům děkujeme! Ať knihy odměňují stále dobrá srdce všech malých i velkých čtenářů nejen v tomto projektu. Více na: DOBRÝ SKUTEK S RESPONDENTY SC&C 1153 respondentů pomohlo v roce 214 postupně deseti žadatelům - Davidovi, Terezce, Vendulce, Šimonovi, Nikolce, Stele, Filipovi, Milanovi, Marcele a Kubovi celkem částkou Kč. Od zahájení spolupráce v prosinci 213 respondenti pomohli už jedenácti žadatelům celkovou částkou Kč. Spolupráce s SC&C si velmi vážíme. Probíhá už třetím rokem zcela transparentně a bez problémů. Nestojí nás žádné kapacity navíc. Je krásné spolupracovat s profesionály! Děkujeme. Více na 214 Respondenti SC&C Jakub Laga rehabilitace Adeli Kč Respondenti SC&C M. Procházková kochleární impl. 8 Kč Respondenti SC&C Milan Kalijanko invalidní vozík 1 1 Kč Respondenti SC&C Milan Kalijanko invalidní vozík 17 4 Kč Respondenti SC&C Filip Sršeň II rehabilitace Adeli 13 4 Kč Respondenti SC&C Stela Štrossová rehab. Klimkovice 23 9 Kč Respondenti SC&C Nicolka Perntová zdravotní pomůcky 4 85 Kč Respondenti SC&C Nicolka Perntová zdravotní pomůcky Kč Respondenti SC&C Šimon Pačes rehab. Klimkovice Účastn. sem. SC&C Vend. Lodesová chodítko Respondenti SC&C Terezka Varyšová tandemové kolo 1 6 Kč Kč Kč rehabilitace Adeli 1 2 Kč Respondenti SC&C Matyáš Novák rehabilitace, ipad 4 2 Kč Respondenti SC&C Matyáš Novák rehabilitace, ipad 35 9 Kč Respondenti SC&C Matyáš Novák rehabilitace, ipad 2 2 Kč Respondenti SC&C David Souček II

15 PROCENTA Z PROVIZE NA DOBRÉ SKUTKY Možnost darovat 1-2 % z provize vznikla v polovině roku 29. Tehdy se poprvé ozvali ti z řad spolupracovníků našeho největšího podporovatele akciové společnosti Broker Consulting, kteří chtěli darovat pravidelně dle výše svých provizí ten který měsíc. Daří-li se více, daruji více a opačně. Těch, co se zapojili v roce 214, bylo 155 a v sumě jejich příspěvek činil Kč. To je o Kč více než v roce 213 a 13 % všech darů. Tyto dary jsou pro nás obzvlášť cenné tím, že jsou pravidelné. Děkujeme jmenovitě všem, kteří se v roce 214 na výše uvedeném výsledku podíleli: Rodywirja Rudolf, Tatýrek Jiří, Malý Emil,Šimků Pavel,Birka Dušan, Šafr Julius, Hošek Pavel, Haidlmayer Richard, Křetínský Lukáš, Šmardová Jana, Štantejský Radim, Kadleček Pavel, Ebrle Milan, Dresslerová Jindřiška, Hykelová Kateřina, Hansel Libor, Lamková Lenka, Chlubna Roman, Sůva Karel, Kolomazníková Klára, Liška Čeněk, Götz Karel, Novotný Jakub, Malá Šárka, Havelka Tomáš, Sovková Pavla, Křivská Ivana, Losserová Monika, Kubík Lukáš, Suková Andrea, Vokatý Martin, Ostárková Jarmila, Lamka Roman, Klátil Michal, Bárta Ivan, Medek Radim, Šebesta Tomáš, Vaňásek Miloslav, Hruška Jiří, Kurka Martin, Fober Martin, Langr Zdeněk, Vosyka Jiří, Sichová Lucie, Kunertová Eva, Jílek Petr, Bartoš Petr, Strnadová Daniela, Pardeková Ilona, Kupilík Václav, Řepíková Hana, Mareš David, Pech Martin, Stehlíková Darina, Staniczková Ilona, Schneiderová Radka, Červinková Zuzana, Tatýrková Kateřina, Brada Petr, Lampota Tomáš, Hromádko Petr, Staniczek Jan, Strachoň Ivan, Hlaváčková Ivana, Weisenpacher Jan, Tomanová Yveta, Bohoněk Martin, Janoušová Daniela, Růžička Tomáš, Peša Dalimil, Fast Miloslav, Kohnová Veronika, Surjomartono Dita, Kubincová Eva, Trubač Jaroslav, Urbánek Jaroslav, Toman Petr, Zápotočná Renata, Rácz Julius, Lasovský Roman, Haladej Martin, Žáček Jakub, Jelínek Radek, Chalupský Jan, Richter Ivan, Plachý Bohumil, Dvořák Jakub, Koláček Michal, Kipielová Petra, Dvořáková Michaela, Fišar David, Kreuzová Simona, Kováčová Petra, Kocmanová Veronika, Škrhák Vojtěch, Kraus Lukáš, Laštůvková Ilona, Kožený Miroslav, Sedláková Stanislava, Cifra Miroslav, Jemelíková Irena, Vráblíková Alena, Žák Ladislav, Dostál Petr, Pacalová Hana, Macháček Jiří, Lindovská Veronika, Pechová Alena, Sebralová Pavlína, Vocílková Eva, Tatár Miroslav, Kříž Petr, Ryška Jiří, Čeřovský Jindřich, Nikodým Jan, Slámová Dana, Vyhlídalová Simona, Šebesta Michal, Hubínek Jiří, Klus Dominik, Švejda Jiří, Moláček Pavel, Sekená Dagmar, Laurich Erik, Palóci Lucie, Šatra Eduard, Brabcová Hana, Vránová Ivona, Tobolová Marcela, Řezníčková Monika, Šindelková Marcela, Macháček Oliver, Oharková Lenka, Schmidt Roman, Vokoun Marek, Košina Michal, Filipcová Věra, Žáková Helena, Kopecká Karla, Michálek Petr, Bečková Zuzana, Gramel Petr, Kubeš Jiří, Bartoš Pavel, Syblíková Lada, Hladík Milan, Mayerová Magda, Bek Pavel, Urbánek Rostislav, Pazour Martin, Kočková Simona, Sehnalová Iva, Kopřivová Martina, Maroušková Petra, Fajmanová Lucie DLOUHODOBÝ PROJEKT ADOPCE DOBRÉHO SKUTKU V roce 214 přispívali dárci v projektu Adopce kontinuálně dvanácti klientům na využívání asistenčních a odlehčovacích služeb. Souhrnný součet měsíčních příspěvků činil Kč, o téměř 4 Kč více než loni, což je 4,8 % všech darů. Projekt Adopce Dobrého skutku byl odstartován v prosinci 26 s pěti klienty: Šimonem Hurychem, Zdeňkem Harnochem, Kristýnou Peprnou, Ondřejem Nechvátalem a Petrem Šálkem, kteří získali nové adoptivní rodiče z řad spolupracovníků Broker Consulting a.s.. Pro potřebnost opakované pomoci některým klientům se postupně přidávali další dárci. Ke konci roku 214 jsme evidovali tyto adoptivní rodiče, z nichž někteří darují i mimo projekt Adopce DS: Ondřej Nechvátal Šimon Hurych Kristýna Peprná Petr Šálek bratři Jaroslav a Tomáš Flídrovi Marie Mádlová asistenční služba odlehčovací služba sociální služba 14

16 Tomáš Hajda Sestry Hejdukovy Barbora Svobodová Jakub Černohorský Julie a Jiřík Sýkorovi Linda Hrabáková asistenční služba rehabilitace a zdravotní pomůcky terapie a potravinové doplňky Pravidelných dárců se do projektu zapojilo dvacet osm (o jednoho více než loni). Díky nim se podařilo každému z klientů za rok shromáždit potřebnou částku 3 Kč 36 Kč. Ke konci roku 214 jsme evidovali tyto adoptivní rodiče, z nichž někteří darují i mimo projekt Adopcí DS: Jméno adoptivního rodiče Částka ročně Jméno adoptovaného Odkdy 3 Kč Šálek Petr 27 3 Kč Hurych Šimon 27 3 Kč Peprná Kristýna Kč Černohorský Jakub Kč Mádlová Marie Kč Sourozenci Flídrovi 29 3 Kč Nechvátal Ondřej Kč Hajda Tomáš 29 Veselý Luboš 36 Kč Hejdukovy Hanka a Veronika 27 Nováčková Tereza 18 Kč Svobodová Barbora Kč Sýkorovi Julie a Jiřík 214 Hrabáková Linda 214 Schejbal Ondřej Čmovšová Ivana Paur Tomáš Holátová Jana Hrubý Petr Hušek Petr Šlaufová Jaroslava Pfeifer David Zemanová Jana Pfeifer David Zym Pavel Siuda Richard Pavlíčková Renata Brabec Jiří Vích Václav Brabec Jiří Štantejská Jana Podliska Vilém Holeczová Jitka Čmovšová Ivana Skala Roman Čejka Jiří Pfeiferová Martina TRIGA reality, s.r.o. Baloušová Libuše Moravcová Lucie Soukupová Markéta Toušová Radka 3 6 Kč Bachurová Jana Polívková Ivana Děkujeme! Pravidelných dárců si velmi ceníme! 15

17 KDE JSME DÍKY VÁM UDĚLALI DOBRÝ SKUTEK? FINANČNÍ DARY V roce 214 bylo obdarováno celkem 133 klientů finančním darem. Celková rozdělená finanční částka činila Kč. Částka Kč Č. Jméno 1 Pes pro tebe DD Sos Korkyně 5 částečná úhrada na os.automobil 5 Hejdukovy Vend + Hani 29 částečná úhrada na os.automobil 6 Blinková Kateřina výsuvná sedačka do automobilu 7 Hrabáková Linda 5 41 částečná úhrada na kuch.spotř. 8 Berka Tomáš léčebný program 9 Korbela Josef pořízení mob. kysl. koncentrátoru 1 Palys Marek 1 zdr. pomůcky FM systém scola 11 Helegdová Agátka 12 částečná úhrada chodítka 12 Šimanovská Adélka 45 9 rehabilitační pobyt 13 Kolářová Romana invalidní vozík 14 Papež Patrik částečná úhrada na el. vozík 15 Švub Matěj 48 osobní aistence 16 Richter Martin 35 příslušenství k vozíku 17 Vojtek Daniel 75 termomasážní lehátko 18 Šafránek Štěpán 19 Dostál Ladislav 2 Souček David 21 Hořínek Mikuláš vodní lůžko s relax. programem 22 Krištofová Lucie rehabilitační pobyt 23 Kubová Jaroslava 45 přídavný el. motor k ivalid. vozíku 24 Pačes Šimon rehabilitační program 25 Nowaková Nela léčebný program 26 Bednářová Michaela 35 částečná úhrada invaid. vozíku 27 Horáková Lucie 23 7 příspěvek na chodítko 28 Centrum zdr. postižených JČ rehabilitační pomůcky 29 Souček David 23 rehabilitační pobyt 3 Pilařová Iveta 3 část. úhrada elektrostimulátoru 31 Mašek Jakub příspěvek na kočár 32 Vosátková Michaela 12 5 sada nabíječky k řeč. procesoru 33 Dohnalová Anika 25 částečná úhrada na reh. program 34 Bartůněk Milan 7 částečná úhrada na handbike 35 Kubík Stanislav 22 doplatek invalidního vozíku 36 Mentlík Tomáš Gelnar Vít 38 Hořejší Nikola 3 léčebný program 39 Charvát Roman 11 5 přídavná kolečka k mech. vozíku Účel 124 náklad a výcvik psa Pospíšil Václav rehabilitační pobyt Sýkorovi J + J rehabilitační pobyt převodovka + montáž, nosič částečná úhrada Handbike Comp dětské klozetové křeslo rehabilitační pobyt terapeutické pomůcky 16

18 Částka Kč Č. Jméno 4 Míček Libor 41 Koleníková Zoika 42 Dobrovský Miroslav 43 Andrýsková Natálie 6 65 rehabilitační pobyt 44 Morávková Jana 5 rehabilitační pobyt 45 Vargová Terezka Kašný Patrik rehabilitační program 47 Sýkorová Julie léčebný program 48 Hrabáková Linda imunologické testy 49 Janouš Jakub rehabilitační pobyt 5 Lodesová Vendulka 2 chodítko 51 Varyšová Vladislava 5 4 tandemové kolo 52 Fárek Dominik opěrka zad a příslušenství 53 Klíčová Karolína protetická práce 54 Novotná Květuše 24 elektrický invalidní vozík 55 Skalníková Andrea 56 Xaverová Anna 2 léčeb. pohybový přístroj motoped 57 Perntová Nicol pomůcky, léky - onkolog. onemoc. 58 Dufek Daniel 47 2 rehabilitační pobyt 59 Ponocný Matěj helma, komperdell 6 Stehnej Anatolij 56 motoped 61 Pánek Adam rehabilitační služby 62 Janoštíková Věra 5 4 kompenzační pom. 63 Kosíř Jan rehabilitační pobyt 64 Kosíř Jan 5 asistenční péče 65 Votavová Terezka rehabilitační pobyt 66 Hypšovi, Vítek a František 1 rehabilitační pobyt 67 Kuhnová Sabina osobní nový vůz FORD 68 Herman Jan 5 aktivní vozík 69 Němec Martin 13 Apple ipad Air 7 Chytrá Michaela 59 4 léčebný program 71 Vorlíček Jiří Kratochvíl Filip 73 Botor Daniel léčebný program 74 Husárová Kristýna Apple ipad Air 75 Bařtipán Pavel pohybový léčebný přístroj 76 Vorel Tomáš léčebný program 77 Mob. Hospic Ondrášek o.p.s přístroj QuikRead Navrátil Vojtěch léčebný program 79 Votavová Terezka 3 tříkolka Naja 8 Kovařík Marek 16 1 Reha Klim Aktiv Junior Klimovice 81 Hrabec Vladimír reh. pobyt - Domov sv. Jos. v Žirči 82 Centrum soc.služeb Hrabyně 83 Klíma Zdeněk 5 monoski od dodavatele Jiner 84 Konjatová Tereza rehab.pobyt v Klimkovicích 85 Benjamin,příspěvková org. 42 realizace canisterapie 86 Kalijanko Milan 45 mechanický vozík od DMA Praha Účel 7 bezb. koupelna, WC, kuchyň (č.ú.) léčebný program speciální neurorehabilitační pobyt rehabilitační pobyt příslušenství ke sluchadlu zajištění 17

19 Částka Kč Č. Jméno 87 Němec Martin 88 Hovorková Sofie terapeutické pomůcky 89 Bambousek Pavel 1 17 spec. vertikalizační golfový vozík 9 Košek David 6 pořízení zdrav. kočárku Stingrey 91 Klekner Martin pojištění vozidla u p. Kooperativa 92 Lesse Zuzana chránič páteře a lyžařská helma 93 Organizace AMD v ČR 94 Vojtek Daniel 95 Žaloudek Pavel nákup tabletu ipad Air 16GB 96 Prosecký Josef sprch. lehátko, podvozek, opěrka 97 Valachová Monika 31 5 nákup kompletní sady monoski 98 Škubník Zdeněk 5 reh.v centru Renona rehabilitation 99 Kohák Matyáš Klim Therapy Klimovice 1 Grill Miroslav doplatek invalidního vozíku 11 Maslík Tomáš Vojtek Daniel Faldusová Lucie 13 část. úhrada šikmé schod. plošiny 14 Staniek František 3 automatická převodovka 15 Horák Petr František asistenční služby 16 Tretera Antonín částečná úhrada mechan. vozíku 17 Bielová Marie 46 6 pohybový léč. přístroj Motren Solo 18 Kadlecová Alena 6 6 poskytnutí tísňové péče - 12 měs. 19 Rechbergová Gabriela 3 náklady na léčbu Klim - Therapy 11 Bílý Ondřej 2 5 kočárek Kimba Neo 111 Pokora Lubomír Trenčanský Erik 45 zdravotní kočárek od R Šperk Miroslav 2 úhrada mechanického inv. vozíku 114 Čalkovský Erik 1 část. úhr. tabletu ipad Air 2 64GB 115 Kubl Jan 116 Procházková Marcela procesor cochleárního impalntátu 117 Česká asociace prapleg. 4 přídavný el. motor k iv. vozíku 118 Tůmovi Jan a Michaela lázeňský pobyt Jánské Lázně 119 Votavová Terezka terapeutická stolička 12 Stachová Lenka 121 Šálek Petr (adopce) Nechvátel Ondřej (adopce) 3 asistenční služba 123 Hurych Šimon (adopce) 3 odlehčovací služba 124 Peprná Kristýna (adopce) 3 sociální služba 125 Flídrovi Tomáš a Jaros. (ad.) Mádlová Marie (adopce) Hajda Tomáš (adopce) Hejdukovy Hanka a Ver. (ad.) Svobodová Barbora (adopce) Černohorský Jakub (adopce) 11 asistenční služba 131 Sýkorovi Julie a Jiřík (ad.) Hrabáková Linda (adopce) Účel terapie Therasuit Alka Příbram doprava spec. autobusem (č.úhr.) bezb. koupelna a kuchyň (č. úhr.) asistenční služby částečná úhrada schod. plošiny přídavný el.motor k iv. vozíku paruka - onkolog. onemocnění rehabilitace, zdr. pomůcky terapie a potravinové doplňky 18

20 PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ MIKULÁŠ HOŘÍNEK Vážená organizace. Mám pětiletého synka Mikuláška. Má přiznaný IV. stupeň postižení (opožděný psychomotorický vývoj, středně těžká retardace, autismus. Péče o něj je čím dál více náročná, navíc, syn má dlouhodobě sklony k sebepoškozování. Ubývá nám fyzických i psychických sil a také nám schází finance. Syn má hodně špatnou hrubou motoriku, ale díky rehabilitační péči již dokáže sám vstát a ujít po rovném terénu krátké vzdálenosti. Spoustu věcí nechápe a naopak hodně věcí by chtěl říct nebo udělat a ono mu to nejde, tak se zlobí, je pak nešťastný a agresívní vůči sobě i okolí. Nemluví, je na plenách a hůře se pohybuje. Poslední dobou se Mikulášek v noci budí a je vyděšený. Již jsme se delší dobu všichni pořádně nevyspali, a proto jsme vyhledali pedopsychiatra. Trefili jsme na výborného odborníka, který má velkou snahu synovi pomoci. Diagnostikoval mu noční děsy. Syn se v noci často budil a velmi křičel a nedal se uklidnit. Pamatuje si tyto stavy, proto se bojí usnout. Dělá všechno pro to, aby nemusel jít spát a vždy velmi křičí, je zoufalý. Jelikož nemluví, nemůže nám říct, co cítí a jak mu můžeme pomoci. Lékař předepsal lehčí formu léků na úzkost a zklidnění. Vzhledem k jeho věku a hmotnosti nejsou silné léky vhodné. Účinek těchto léků je krátkodobý, cca dvě hodiny. Mikulášek si velmi oblíbil relaxační terapie. Zkoušíme různé LED světelné, infraterapie, hudební, vodní, hipoterapie, canisterapie, solné jeskyně, magnetoterapie, masáže, zábaly. Tyto relaxační terapie mají na syna velmi příznivý vliv. Celkově se zklidní a pak i lépe spí. Paní neuroložka tyto podpůrné terapie doporučuje, jsou však pro nás hodně finančně náročné. Rádi bychom doma zařídili relaxační místnost, kterou má i ve speciální školce. Mohli bychom tak terapie využívat podle potřeby každý den. Místnost by se zároveň používala ke cvičení a rehabilitaci. V současné době považujeme za nejdůležitější pořídit relaxační vodní postel a projektor se světelnou LED terapií. Chtěli bychom požádat sdružení Dobrý skutek o finanční pomoc na pořízení těchto relaxačních pomůcek, které jsou v hodnotě 22 Kč. Za pomoc předem děkujeme. Markéta Hořínkova, maminka Mikuláška, Zlámanec Poděkování: Vážení dárci, chtěla bych Vám ze srdce touto cestou poděkovat, za pořízení pomůcek do synova pokojíčku (multisenzorické místnosti). Pobyt v této místnosti má na syna velmi příznivý vliv, je tam velmi rád, sám se domáhá tam jít a je v ní velmi zklidněný. Dokonce se tam naučil i usínat. Jsme za to moc rádi, protože syn měl velmi těžké období a všichni jsme již byli na pokraji zhroucení. V Snoezelenu (multismyslová relaxační místnost) pustím synovi zklidňující (meditační) hudbu, zapálím aromalampu, Mikulášek se válí po vodní posteli a sleduje světelné efekty. Tenhle typ terapie má blahodárné účinky nejen na Mikuláška, ale i na staršího brášku (ADHD, hyperaktivita, astma) a na mě s manželem. Zrelaxuje zde krásně celá naše rodinka. Je to taková říše snů. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za úžasný dar. Hořínková Markéta, Zlámalec, Bílovice 19

Nadace Naše dítě Výroční zpráva 2014. Nejlepší ochranou dítěte je fungující rodina

Nadace Naše dítě Výroční zpráva 2014. Nejlepší ochranou dítěte je fungující rodina Nadace Naše dítě Výroční zpráva 2014 Nejlepší ochranou dítěte je fungující rodina Každý den vracíme úsměv ohroženým dětem. Pomáháme jim překonávat obtížné životní situace, naplno rozvíjet jejich osobnost

Více

revence týrání a zneužívání dětí kampaň složme

revence týrání a zneužívání dětí kampaň složme 20 let Nadace Naše dítě 1. října 1993 založení evření krizového centra linky bezpečí přerozdělení ch sdružení linka bezpečí 1998 věnováno 13 mil. kč il. kč nadaci naše dítě z i. etapy rozdělování finančních

Více

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 Tento dokument je majetkem Nadace Leontinka. Zpracoval: informační část: Nadace Leontinka finanční část: Alena Kuchtová, daňová poradkyně 1 OBSAH INFORMAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 05 06 02. Poslání, cíle

Více

CZEPA ČESKÁ ASOCI ACE PARAPLEGIKU

CZEPA ČESKÁ ASOCI ACE PARAPLEGIKU v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 4 CZEPA ČESKÁ ASOCI ACE PARAPLEGIKU Každodenně se setkáváme s příběhy lidí, kterým poškození míchy navždy otočilo životní plány naruby. A právě pro ně tady CZEPA je. Ani

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 2 Obsah 3/ Úvodní slovo 6/ Poslání a činnosti Klubu CF 7/ Členská základna Členská schůze 8/ Služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická

Více

Obsah. Co je cystická fibróza?

Obsah. Co je cystická fibróza? Obsah Úvodní slovo Poslání a činnosti Klubu CF Členská základna Členská schůze Sociální služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická linka Víkendová setkání pro

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. MÁME NEZÁVISLOST I BANKOVNÍ SLUŽBY

Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. MÁME NEZÁVISLOST I BANKOVNÍ SLUŽBY Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. MÁME březen 2012 ročník III NEZÁVISLOST I BANKOVNÍ SLUŽBY 3 Končí vašim klientům stavební spoření a nechtějí

Více

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky!

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky! Milí přátelé pomáhání, rádi vám předkládáme zprávu o roce 2014. Díky obětavé práci zaměstnanců i dobrovolníků a také díky rozmanité pomoci mnohých z vás se toho událo tolik, že to výroční zpráva nemůže

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Doba se mění Klienti chtějí nezávislost

Doba se mění Klienti chtějí nezávislost Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. listopad 2010 ročník I Doba se mění Klienti chtějí nezávislost 3 Editorial Co dnes rozhoduje o úspěchu ve financích?

Více

Magazín společností Broker Consulting, a. s., a Fin Consulting, a. s. Broker Consulting s větrem v plachtách

Magazín společností Broker Consulting, a. s., a Fin Consulting, a. s. Broker Consulting s větrem v plachtách Magazín společností Broker Consulting, a. s., a Fin Consulting, a. s. srpen 2010 ročník I Broker Consulting s větrem v plachtách Regata 2010 3 Editorial Klid před bouří a ztracená krize Období přípravy

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

Byla jednou jedna. Výroční zpráva 2012 občanského sdružení APROPO

Byla jednou jedna. Výroční zpráva 2012 občanského sdružení APROPO Byla jednou jedna Výroční zpráva 2012 občanského sdružení APROPO APROPO - asociace pro postižené 2 Výroční zpráva 2012 občanského sdružení APROPO Předmluva Vážení a milí čtenáři těchto řádků, když se ohlédnu

Více

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ORIGAMI PŘINÁŠÍ NADĚJI. LIDÉ JIŽ PO DLOUHÁ TISÍCILETÍ VĚŘÍ, ŽE SKLÁDÁNÍ ZVÍŘAT, KVĚTIN A JINÝCH MOTIVŮ Z PAPÍRU PŘINÁŠÍ UZDRAVENÍ A ŠTĚSTÍ. SKLÁDANKY SE PŮVODNĚ V JAPONSKU

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 LÁSKA JE DAR

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 LÁSKA JE DAR NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 LÁSKA JE DAR BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA POSILUJE ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ. DĚTI MAJÍ DÍKY LÁSKYPLNÉ VÝCHOVĚ MÉNĚ EMOČNÍCH PROBLÉMŮ, JSOU HRAVÉ A KOMUNIKATIVNÍ. Obsah Editorial Ing.

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Výroční zpráva 2005 NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Vydal: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Grafická a předtisková příprava: P. Komárek. Tisk: Tiskárna

Více

Hokejoví mistři. Plakát vítězného mužstva uvnitř čísla. Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s.

Hokejoví mistři. Plakát vítězného mužstva uvnitř čísla. Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s. 11 ročník II Hokejoví mistři Plakát vítězného mužstva uvnitř čísla 3 Editorial Vilém Podliska, konference, Ples

Více

Výroční zpráva 2014. Nadační fond J&T

Výroční zpráva 2014. Nadační fond J&T Výroční zpráva 2014 Nadační fond J&T Obsah Úvodní slovo... 3 O Nadačním fondu J&T... 4 10 let Nadačního fondu J&T... 7 Naši dárci... 9 Koho podporujeme... 11 Plánovaná činnost v roce 2015 a další... 24

Více

Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4

Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Texty: Matěj Lejsal, Miroslava Rovná, Klára Pojslová,

Více

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali Úvodní slovo... str. 4 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.... str. str.4 6 Kdo jsme...str. 7 str.6 Lidé v Nadaci.... str. str.7 8 Patroni Nadace... str. 9 str.8 Benefice s Divokými husami... str. 11 str.9

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více