Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M165

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M165"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Vsechna práva vyhrazena. Informace o operacním systému najdete v pírucce k operacnímu systému nebo pomocí funkce nápovdy. Vyobrazení nkterých oken v tomto návodu se mze mnit podle typu vaseho pocítace a jeho nastavení. V nkterých regionech je zde uvádný návod "Uzivatelské programy" veden jako samostatný návod a v jiných regionech tvoí cást "Uzivatelské programy" soucást "Návod k obsluze (vseobecné informace a kopírka)". Karta dvojí funkce zmiovaná v tomto návodu mze být u nkterých model nainstalována jako píslusenství a u nkterých model tvoí standardní výbavu. PostScript je registrovanou obchodní znackou firmy Adobe Systems Incorporated. Acrobat Reader Copyright Adobe Systems Incorporated. Vsechna práva vyhrazena. Adobe, logo Adobe, Acrobat a logo Acrobat jsou ochranné známky Adobe Systems Incorporated. NetWare je registrovanou obchodní znackou firmy Novell, Inc. Agfa a Agfa Rhombus jsou registrovanými obchodními znackami firmy Agfa-Gevaert A.G. Vsechny ostatní názvy spolecností a produkt vyskytující se v této pírucce jsou obchodní známky píslusných vlastník. Vyobrazené obrazovky, hlásení a názvy tlacítek uvádné v tomto návodu k obsluze se vzhledem k neustálému vývoji stroje mohou ponkud lisit od skutecného provedení ve stroji. ÚVODEM Dkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Tento návod popisuje jak nainstalovat ovladac tiskárny a nástroje, které jsou nezbytné pro funkci tiskárny a skeneru. Volitelná sít'ová karta (AR-NB3) umozní pouzívat stroj jako sít'ový skener a sít'ovou tiskárnu. Volitelný modul PS3 (AR-PK1/N) umozní pouzívat stroj jako PostScript kompatibilní tiskárnu. Je-li stroj pouzit jako PostScript tiskárna, je mozný tisk jak z prostedí Windows, tak i z prostedí Macintosh. Uvdomte si ale, ze tisk z prostedí Macintosh je mozný jen pes síové pipojení. (V prostedí Macintosh nelze paralelní a USB port pouzít.) Tam kde je v návodu uvedeno "AR-XXXX", nahrate prosím "XXXX" názvem modelu Vaseho pístroje. Název modelu který pouzíváte viz "KONFIGURACE VÝROBKU" v "Návod k obsluze (vseobecné informace a kopírka)". Info Pírucka k instalaci software (tento návod) Návod popisuje postupy pro instalaci software na CD-ROM "Software", které jsou dodány se strojem a s volitelnou sít'ovou kartou (AR- NB3). Pro pouzití stroje jako tiskárna nebo skener si pectte tento návod a online návody. Pouzití standardních funkcí tiskárny a skeneru Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener) Jedná se o online návod, který se nachází na "Software CD-ROM (1)", které je dodáno se strojem. Tento návod obsahuje informace nezbytné pro pouzití stroje jako tiskárna a skener, vcetn tisku pomocí standardního ovladace tiskárny, tisku pomocí ovladace tiskárny SPLC, který je mozno pouzít je-li nainstalována karta dvojí funkce, skenování pomocí Button Manager, odstraování závad a uzivatelských program pro funkce tiskárny a skeneru. Pouzití funkce síové tiskárny Návod k obsluze (pro síovou tiskárnu) Jedná se o online návod, který se nachází na "Software CD-ROM (1)", které je dodáno se sít'ovou kartou. Tento návod obsahuje informace nezbytné pro pouzití stroje jako tiskárna, vcetn nastavení podmínek tisku, tisku pomocí ovladac PCL5e a PCL6 a ovladace PS, odstraování závad a uzivatelských program pro funkce tiskárny a pro sít'ové funkce. Pouzití funkce síového skeneru Návod k obsluze (pro síový skener) Jedná se o online návod, který se nachází na "Software CD-ROM (1)", které je dodáno se sít'ovou kartou. Tento návod si pectte pro získání informací o skenování na FTP, skenování do u a dalsích funkcích sít'ového skenování. Je-li nainstalováno "Software CD-ROM (1)", které je dodáno se síovou kartou, jsou k dispozici následující soubory nápovdy: Soubor nápovdy pro Printer Status Monitor Soubor nápovdy pro Printer Administration Utility Online návod obsazený na "Network Utilities CD-ROM" Print Server Card Online Manual SOFTWAROVÁ LICENCE SOFTWAROVÁ LICENCE se zobrazí pi instalaci software z CD-ROM. Pouzitím celého nebo jen cásti software na CD-ROM nebo ve stroji souhlasíte s tím, ze jste vázáni podmínkami SOFTWAROVÁ LICENCE. 1 O DISCÍCH CD-ROM Tento výrobek obsahuje disky CD-ROM, které jsou dodávány standardn se strojem a disky CD-ROM, které se dodávají s volitelnou síovou kartou (AR-NB3). Pro Windows CD-ROM dodané standardn se strojem Se strojem jsou dodány standardn dva disky CD-ROM. "Software CD-ROM (1)" Ovladac MFP (Ovladac tiskárny / ovladac skeneru) Button Manager Sharpdesk (Software pro správu dokument) Ovladac PC-FAX "Software CD-ROM (2)" Internet Explorer 6.0 SP1 Software CD-ROM (1) Toto CD-ROM obsahuje instalacního prvodce pro instalaci software uvedeného níze a online návodu " Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)". Postup instalace software viz strana 7 tohoto návodu.

3 Ovladac MFP Ovladac tiskárny Ovladac tiskárny umozní vyuzít u stroje funkci tiskárny. Stroj má k dispozici dva typy ovladac tiskárny: standardní ovladac tiskárny a ovladac tiskárny*, který se pouzívá, je-li nainstalována karta dvojí funkce. * Je-li nainstalována karta dvojí funkce, v názvu nainstalovaného ovladace tiskárny bude zobrazeno "(EB)". Ovladac tiskárny pro kartu dvojí funkce umozuje vyssí rychlost tisku. Ovladac skeneru Ovladac skeneru umozní vyuzít u stroje funkci skeneru pro aplikace kompatibilní s TWAIN a aplikace kompatibilní s WIA. Button Manager (Správce tlacítka) Button Manager je softwarový nástroj, který umozní pouzít pro skenování tlacítko [SKENER] na stroji. Acrobat Reader 5. 0 Tento program slouzí pro prohlízení online návod na obrazovce pocítace. Pro instalaci Acrobat Reader postupujte dle strany 42 tohoto návodu. Sharpdesk Sharpdesk je integrovaní softwarové prostedí, které usnaduje správu dokument a obrazových soubor a spoustní aplikací. Ovladac PC-FAX *1 Tento ovladac umozuje odesílat pes stroj faxy z pocítace do jiných faxových pístroj (je-li nainstalován modul faxu). Online návod Jedná se o návod ve formátu PDF, který je mozno si prohlízet pomocí Adobe Acrobat Reader. Pro prohlízení online návodu "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)" na CD-ROM urcete následující cestu. (Písmeno "R" pedstavuje oznacení vasí jednotky CD-ROM.) R:\Manual\English\AR_161_162_163.pdf *1 Pro pouzití ovladace PC-FAX musí být ve vasem pocítaci nainstalován Internet Explorer 4.0 nebo novjsí. Funkci skenování je mozno pouzít jen u pocítac s operacním systémem Windows 98/Me/2000/XP a které jsou ke stroji pipojeny kabelem USB. Pokud pouzíváte Windows 95/NT 4.0 nebo jste pipojeni paralelním kabelem, k dispozici je pouze funkce tisku. Info Software CD-ROM (2) Toto CD-ROM obsahuje minimální verzi Internet Explorer 6.0 SP1. Pro postup instalace klepnte dvakrát na "Readme.txt" v koenovém adresái "Software CD-ROM (2)" a pectte si soubor Readme. 2 Disky CD-ROM dodané se sít'ovou kartou (AR-NB3) Volitelná síová karta obsahuje následující ctyi disky CD-ROM: 1. "Software CD-ROM (1)" dodané se sít'ovou kartou Ovladace PCL5e a PCL6 a ovladac PS Printer Status Monitor Printer Administration Utility NICManager Ovladac PC-FAX Macintosh PPD File 3. "Sharpdesk" CD-ROM Sharpdesk (Software pro správu dokument) Network Scanner Tool SHARP TWAIN AR/DM (ovladactwain ) OmniPage Pro Trial (ScanSofttalacní manuál", který je dodán se sít'ovou kartou. Sharpdesk (Software pro správu dokument) Sharpdesk slouzí pro správu obrázk, naskenovaných strojem a soubor vytvoených rznými programy. Network Scanner Tool Jedná se o nástroj, který pomáhá pi pouzití skenování do pocítace. Nástroj umozuje konfigurovat nastavení píjmu naskenovaných obrázk ze stroje do vaseho pocítace. Nastavení je mozno provést tak, ze se Sharpdesk automaticky spustí po pijetí naskenovaného obrázku pocítacem. SHARP TWAIN AR/DM Slouzí pro píjem cernobílých obrázk z rozhraní TWAIN do softwarových aplikací kompatibilních s TWAIN. OmniPage Pro Trial (ScanSoft, inc.) Slouzí pro skenování textu vytisknutého na papíe a pevod tchto obrazových dat do textové podoby pomocí programu OCR (Optické rozpoznávání písma). 4. "Software CD-ROM (2)" Toto CD-ROM obsahuje minimální verzi Internet Explorer 6.0 SP1. Pro postup instalace klepnte dvakrát na "Readme.txt" v koenovém adresái "Software CD-ROM (2)" a pectte si soubor Readme. Pouzití stroje v prostedí Macintosh Pro pouzití stroje jako tiskárna pro NASTAVENÍ BUTTON MANAGER WINDOWS XP..

4 .. 18 WINDOWS 98/ME/ INSTALACE SOFTWARE (PRO PÍSLUSENSTVÍ) INSTALACE SÍOVÉHO PIPOJENÍ NASTAVENÍ V PROSTEDÍ WINDOWS POZADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE NASTAVENÍ IP ADRESY STROJE...

5 .. 21 INSTALACE SOFTWARE INSTALACE OVLADACE TISKÁRNY (STANDARDNÍ INSTALACE) UZIVATELSKÁ INSTALACE...

6 26 POUZITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA PES SERVER. 28 INSTALACE NÁHLEDOVÉ PÍSMO PS POUZITÍ SOUBORU PPD INSTALACE INFORMACÍ O REZIDENTNÍCH PÍSMECH (jen je-li soubor PPD nainstalován ve Windows 95/98/Me) NASTAVENÍ V PROSTEDÍ MACINTOSH POZADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE NASTAVENÍ APPLETALK...

7 32 INSTALACE PPD SOUBORU INSTALACE V MAC OS X INSTALACE V MAC OS 8.6 AZ

8 INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PÍSEM (MAC OS ) KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY MAC OS X V10.2 AZ MAC OS X v

9 . 37 MAC OS 8.6 AZ ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD A UZITECNÉ INFORMACE ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY (prostedí Windows) INSTALACE ACROBAT READER.

10 42 KONTROLA IP ADRESY. 43 POZADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE PIPOJENÍ K POCÍTACI...

11 .. 44 POUZITÍ FUNKCE ODESÍLÁNÍ PC-FAX (je-li nainstalován faxový modul, prostedí Windows) INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) PED INSTALACÍ POZADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE Ped instalací software provte "POZADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE" na stran 43 a ujistte se, ze vás pocítac spluje pozadavky na hardware a software. INSTALACNÍ PROSTEDÍ A POUZITELNÉ SOFTWARE Software, které mze být nainstalováno se lisí v závislosti na verzi vaseho operacního systému a na typu pipojení stroje.

12 Ovladac MFP Ovladac Ovladac tiskárny skeneru Windows 98/Me/2000/XP USB 2. 0 pipojení*1 Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP Paralelní pipojení Dostupné Dostupné*2,3 Nedostupné Nedostupné Dostupné*4 Nedostupné Button Manager Dostupné Sharpdesk Dostupné Ovladac PC-FAX Dostupné*5 *1 Windows 98/Me nepodporují USB 2.0. Pipojení USB 2.0 je mozno ve Windows 98/Me pouzít, jeho parametry budou ale stejné, jako u pipojení USB 1.1. Rychlost tisku specifikovanou pro pipojení USB 2.0 je mozno docílit jen tehdy, bzí-li vás pocítac na Windows 2000/XP, jestlize pouzíváte kabel podporující USB 2.0 a kabel je pipojen k portu USB 2.0 vaseho pocítace. Je-li pipojení provedeno pes rozbocovac (hub), musí tento téz podporovat USB 2.0. USB 2.0 (Hi-Speed) je mozno pouzít je-li nainstalována karta dvojí funkce. *2 Je-li stroj pipojen pomocí paralelního kabelu, je mozno pouzít Print Status Window (Okno stavu tisku) jen tehdy, je-li paralelní port nastaven na rezim ECP. *3 Nainstalovaný ovladac tiskárny se lisí podle typu propojení mezi strojem a vasím pocítacem. *4 Sharpdesk mze být pi pouzití paralelního kabelu pouzít, funkci skeneru nelze u stroje ale nicmén pouzít. Operacní systémy Windows 95/98FE a Windows NT 4.0 nejsou podporovány. *5 Toto lze pouzít jen tehdy, jeli nainstalován faxový modul. Dále musí být na vasem pocítaci nainstalován Internet Explorer 4.0 nebo novjsí. INSTALACE SOFTWARE Info Funkce skeneru pracuje jen pi uzití USB kabelu. Pokud se zobrazí varovné hlásení, postupujte pro vyesení problému podle pokyn na obrazovce. Po vyesení problému pokracujte v instalaci. Pi urcitém druhu problému budete asi nuceni ukoncit instalátor. V tomto pípad klepnte na tlacítko [Zrusit] pro ukoncení instalátoru a potom software znovu nainstalujte od zacátku po tom, co jste problém odstranili. Pi instalaci Sharpdesk, není-li na vasem pocítaci nainstalován Internet Explorer 5.5 nebo novjsí, postupujte podle pokyn k instalaci Internet Explorer v souboru Readme (Readme.txt) v koenovém adresái "Software CD-ROM (2)". Pokud budete instalovat jen Sharpdesk po tom, co byl nainstalován Internet Explorer (napíklad v pípad, ze dalsí komponenty jiz byly nainstalovány), provete Uzivatelská instalace (provete kroky 2 az 7 v "INSTALACNÍ METODA 2" a potom nainstalujte jen Sharpdesk v krocích 11 a 12). INSTALACE POMOCÍ INSTALÁTORU Nainstalované programy a instalacní kroky se lisí podle vámi pouzívané verze Windows a typu pipojení k vasemu pocítaci. Píslusný postup pro vámi pouzívané prostedí viz tabulka níze. Verze Windows Zpsob pipojení Pipojení USB kabelem* (standardní instalace) Pipojení USB kabelem* (uzivatelská instalace) Pipojení paralelním kabelem (uzivatelská instalace) Windows XP Windows 2000/98/Me Windows 95/NT 4.0 INSTALACNÍ METODA 1 (strany 8 az 9) INSTALACNÍ METODA 2 (strany 10 az 11) INSTALACNÍ METODA 3 (strany 12 az 13) INSTALACNÍ METODA 4 (strany 14 az 15) * Windows 95 a Windows NT 4.0 nejsou podporovány. 7 INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACNÍ METODA 1 Tento postup pouzijte pro instalaci software v následujících podmínkách: 1. Tiskárna je pipojena USB kabelem. 2. Verze Windows: Windows 98/Windows Me/Windows 2000*/Windows XP* Následujíc postup uvádí jako píklad Windows XP. U jiných operacních systém postupujte pro instalaci software stejnými kroky. Info * Pro instalaci tohoto software musíte mít práva administrátora. Standardní instalace (jen pi pouzití USB kabelu) Níze je uveden postup pro standardní instalaci software. Postup pro standardní instalaci se pouzívá normáln pi pipojení stroje USB kabelem a kdyz chcete nainstalovat vsechny softwarové komponenty. Info Je-li stroj pouzíván jako sdílená tiskárna pes server nebo je pipojen paralelním kabelem a vy chcete nainstalovat jen urcité komponenty, zvolte "Uzivatelská instalace". (Strany 10 az 17) 1 Ujistte se, ze USB kabel není pipojen do stroje. Je-li kabel pipojen, zobrazí se okno Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepnte na [Zrusit] pro zavení okna a kabel odpojte. 6 7 Pectte si hlásení v okn "Vítejte" a potom klepnte na tlacítko [Dalsí]. Klepnte na tlacítko [Standardní]. Po zobrazení hlásení "Integrovaný instalátor pipravuje...", se automaticky nainstalují softwarové komponenty níze. Postupujte dle pokyn na obrazovce. Ovladac MFP(Tiskárna a Skener) Button Manager Sharpdesk Info Kabel se pipojí v kroku Vlozte "Software CD-ROM (1)" dodané se strojem do CD- ROM jednotky vaseho pocítace. Klepnte na [Start], klepnte na [Tento pocítac] ( ), a potom klepnte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ( ). Ve Windows 98/Me/2000, klepnte dvakrát na [Tento pocítac] a potom klepnte dvakrát na ikonu [CD-ROM]. 4 Klepnte dvakrát na ikonu [Setup] ( ). Jestlize se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete pouzívat a klepnte na [Dalsí]. (Správný jazyk se normáln zvolí automaticky.) Info 5 Zobrazí se okno "Licencní souhlas". Ujistte se, ze rozumíte obsahu licencní smlouvy a potom klepnte na tlacítko [Ano]. 8 INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) 8 Jakmile se zobrazí obrazovka "Dokoncit", klepnte na tlacítko [Zavít]. Jakmile se zobrazí hlásení "Nyní pipojte kabel rozhraní MFP k pocítaci.", klepnte na tlacítko [OK]. Jestlize pouzíváte Windows 2000/XP Pozor Jestlize se zobrazí varovné hlásení týkající se testu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepnte na tlacítko [Pokracovat] nebo [Ano].

13 Po instalaci se mze zobrazit hlásení, zádající restart vaseho pocítace. Jestlize se hlásení zobrazí, klepnte na tlacítko [Ano] a restartujte vás pocítac. 1 Info 9 Propojte stroj s vasím pocítacem pomocí USB kabelu. (Strana 44) Ujistte se, ze je stroj zapnutý. Stroj bude nalezen a zobrazí se okno plug and play. Postupujte dle pokyn na obrazovce. Pozor Pokud se na obrazovce pocítace zobrazí následující hlásení, zavete ho. Potom se zobrazí okno "HI-SPEED USB Device". Okno zavete. Toto hlásení se zobrazí, není-li nastavení rezimu USB 2.0 stroje nastaveno na "Hi-Speed". Informace o pepínání rezimu USB 2. 0 viz "Programy obsluhy".. Jestlize pouzíváte Windows 2000/XP Jestlize se zobrazí varovné hlásení týkající se testu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepnte na tlacítko [Pokracovat] nebo [Ano]. Je-li nainstalována karta dvojí funkce, nainstaluje se ovladac tiskárny a skeneru "AR-XXXX (EB)". Info Tím je instalace ukoncena. Po nainstalování ovladace MFP viz "KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY (prostedí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladace tiskárny. Po nainstalování Button Manager viz "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" (strana 18) pro nastavení Button Manager. 9 INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACNÍ METODA 2 Tento postup pouzijte pro instalaci software v následujících podmínkách: 1. Tiskárna je pipojena USB nebo paralelním kabelem. 2. Verze Windows: Windows XP Info Pro instalaci tohoto software musíte mít práva administrátora. Uzivatelská instalace Instalacní metody 2 az 4 pedstavují uzivatelskou instalaci software. Je-li stroj pouzíván jako sdílená tiskárna pes server nebo je pipojen paralelním kabelem a vy chcete nainstalovat jen urcité komponenty software, zvolte "Uzivatelská instalace". 1 Ujistte se, ze do stroje a do pocítace není pipojen USB kabel ani paralelní kabel. Je-li kabel pipojen, zobrazí se okno Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepnte na [Zrusit] pro zavení okna a kabel odpojte. 7 Klepnte na tlacítko [Uzivatelský]. Info Kabel se pipojí v kroku Vlozte "Software CD-ROM (1)" dodané se strojem do CD-ROM jednotky vaseho pocítace. Klepnte na [Start], klepnte na [Tento pocítac] ( ), a potom klepnte dvakrát na ikonu [CD-ROM ( ). Klepnte dvakrát na ikonu [Setup] ( Jestlize se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete pouzívat a klepnte na [Dalsí]. (Správný jazyk se normáln zvolí automaticky.) ). 8 Chcete-li nainstalovat ovladac MFP, klepnte na tlacítko [Ovladac MFP(Tiskárna a Skener)]. Pro zobrazení informací o software, klepnte na tlacítko [Zobrazit README]. Info 5 Zobrazí se okno "Licencní souhlas". Ujistte se, ze rozumíte obsahu licencní smlouvy a potom klepnte na [Ano]. Pectte si hlásení v okn "Vítejte" a potom klepnte na tlacítko [Dalsí] Klepnte na tlacítko [Dalsí]. INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) 10 Okopírují se soubory potebné pro instalaci ovladace MFP (byl-li "Ovladac MFP" zvolen v kroku 8). Postupujte dle pokyn na obrazovce. Az budete dotázáni jak je tiskárna pipojena, zvolte [Pipojeno k tomuto pocítaci] a klepnte na tlacítko [Dalsí]. 14 Propojte stroj s vasím pocítacem pomocí kabelu. (Strana 44) Pokud pouzíváte USB kabel, ujistte se, ze je stroj zapnut a potom kabel pipojte. Pokud pouzíváte paralelní kabel, vypnte jak stroj tak i pocítac a potom kabel pipojte. Nejprve zapnte stroj a potom pocítac. Stroj bude nalezen a zobrazí se okno plug and play. Jestlize pouzíváte paralelní kabel, jdte na krok 16. Pozor Pokud se na obrazovce pocítace zobrazí následující hlásení, zavete ho. 1 Pozor Jestlize se bhem kopírování soubor ovladace MFP zobrazí varovné hlásení týkající se testu loga Windows (varovné hlásení se mze zobrazit nkolikrát), klepnte na tlacítko [Pokracovat]. Potom se zobrazí okno "HI-SPEED USB Device". Okno zavete. Toto hlásení se zobrazí, není-li nastavení rezimu USB 2.0 stroje nastaveno na "Hi-Speed". Informace o pepínání rezimu USB 2.0 viz "Programy obsluhy". 15 Zahájí se instalace ovladace skeneru. (jen je-li pouzit USB kabel). V dialogovém okn "Nalezeno neznámé zaízení" se zobrazí "SHARP AR-XXXX". Zvolte [Instalujte software automaticky (Doporuceno)], klepnte na tlacítko [Dalsí] a postupujte dle pokyn na obrazovce. Az se zobrazí hlásení "Instalace softwaru je dokoncena.", klepnte na tlacítko [OK]. 11 Chcete-li nainstalovat Button Manager, Sharpdesk nebo ovladac PC- FAX, klepnte v kroku 8 na tlacítko [Obsluzný software... ]. Klepnte na tlacítko [Button Manager], na tlacítko [Sharpdesk] nebo na tlacítko [PC-FAX ovladac]. Pro zobrazení informací o software, klepnte na tlacítko [Zobrazit README].Postupujte dle pokyn na obrazovce. Pozor Jestlize se zobrazí varovné hlásení týkající se testu loga Windows, klepnte na tlacítko [Pokracovat] Zahájí se instalace ovladace tiskárny. V dialogovém okn "Nalezeno neznámé zaízení" se zobrazí "SHARP AR-XXXX". Zvolte [Instalujte software automaticky (Doporuceno)], klepnte na tlacítko [Dalsí] a postupujte dle pokyn na obrazovce. Info Pokud pouzíváte paralelní kabel, nevolte "Button Manager" nebo "PC-FAX ovladac". Tyto funkce nejsou pi pouzití paralelního kabelu podporovány.

14 Az se zobrazí hlásení zádající o pipojení USB kabelu, klepnte na tlacítko [OK]. Software které mze být nainstalováno viz "INSTALACNÍ PROSTEDÍ A POUZITELNÉ SOFTWARE" (strana 7). Pozor Jestlize se zobrazí varovné hlásení týkající se testu loga Windows, klepnte na tlacítko [Pokracovat]. Je-li nainstalována karta dvojí funkce, nainstaluje se ovladac tiskárny a skeneru "AR-XXXX (EB)". Info 13 Klepnte na tlacítko [Zavít]. Po instalaci se mze zobrazit hlásení, zádající restart vaseho pocítace. Jestlize se hlásení zobrazí, klepnte na tlacítko [Ano] a restartujte vás pocítac. Info Tím je instalace ukoncena. Po nainstalování ovladace MFP viz "KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY (prostedí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladace tiskárny. Po nainstalování Button Manager viz "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" (strana 18) pro nastavení Button Manager. Po nainstalování ovladace PC-FAX viz "POUZITÍ FUNKCE ODESÍLÁNÍ PC-FAX (je-li nainstalován faxový modul, prostedí Windows)" (strana 45). 11 INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACNÍ METODA 3 Tento postup pouzijte pro instalaci software v následujících podmínkách: 1. Tiskárna je pipojena USB kabelem. 2. Verze Windows: Windows 98/Windows Me/Windows 2000* Info * Pro instalaci tohoto software musíte mít práva administrátora. 1 Ujistte se, ze USB kabel není pipojen do stroje. Je-li kabel pipojen, zobrazí se okno Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepnte na [Zrusit] pro zavení okna a kabel odpojte. 7 Okopírují se soubory potebné pro instalaci ovladace MFP (byl-li "Ovladac MFP" zvolen v kroku 5). Postupujte dle pokyn na obrazovce. Az budete dotázáni jak je tiskárna pipojena, zvolte [Pipojeno k tomuto pocítaci.] a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Info Kabel se pipojí v kroku Vlozte "Software CD-ROM (1)" dodané se strojem do CD-ROM jednotky vaseho pocítace. kroky 4 az 7 v "INSTALACNÍ METODA 2". Chcete-li nainstalovat ovladac MFP, klepnte na tlacítko [Ovladac MFP(Tiskárna a Skener)]. Pro zobrazení informací o software, klepnte na tlacítko [Zobrazit README]. Az se zobrazí obrazovka volby rozhraní, zvolte [USB]. Pozor Jestlize pouzíváte Windows 2000 Jestlize pouzíváte Windows 2000 a kdyz se bhem kopírování soubor ovladace MFP zobrazí varovné hlásení týkající se digitálního podpisu (varovné hlásení se mze zobrazit nkolikrát), klepnte na tlacítko [Pokracovat]. Az se zobrazí hlásení "Instalace ovladace MFP je dokoncena.", klepnte na tlacítko [OK] Klepnte na tlacítko [Dalsí]. INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) 8 Chcete-li nainstalovat Button Manager, Sharpdesk nebo ovladac PC-FAX, klepnte v kroku 5 na tlacítko [Obsluzný software... ]. Nechcete-li nainstalovat zádný ze softwarových komponent, jdte na krok Klepnte na tlacítko [Button Manager], na tlacítko [Sharpdesk] nebo na tlacítko [PC-FAX ovladac]. Pro zobrazení informací o software, klepnte na tlacítko [Zobrazit README]. Postupujte dle pokyn na obrazovce Klepnte na tlacítko [Zavít]. Po instalaci se mze zobrazit hlásení, zádající restart vaseho pocítace. Jestlize se hlásení zobrazí, klepnte na tlacítko [Ano] a restartujte vás pocítac. Info 11 Propojte stroj s vasím pocítacem pomocí USB kabelu. (Strana 44) Ujistte se, ze je stroj zapnut. Stroj bude nalezen a zobrazí se okno plug and play. Postupujte dle pokyn na obrazovce. Pozor Jestlize pouzíváte Windows 2000 Jestlize se zobrazí varovné hlásení týkající se digitálního podpisu, klepnte na tlacítko [Ano]. Je-li nainstalována karta dvojí funkce, nainstaluje se ovladac tiskárny a skeneru "AR-XXXX (EB)". Info Tím je instalace ukoncena. Po nainstalování ovladace MFP viz "KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY (prostedí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladace tiskárny. Po nainstalování Button Manager viz "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" (strana 18) pro nastavení Button Manager. Po nainstalování ovladace PC-FAX viz "POUZITÍ FUNKCE ODESÍLÁNÍ PC-FAX (je-li nainstalován faxový modul, prostedí Windows)" (strana 45). 13 INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACNÍ METODA 4 Tento postup pouzijte pro instalaci software v následujících podmínkách: 1.Tiskárna je pipojena paralelním kabelem. 2.Verze Windows: Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0*/Windows 2000* Info * Pro instalaci tohoto software musíte mít práva administrátora. 1 Ped pokracováním se ujistte, ze do stroje a do pocítace není pipojen USB kabel ani paralelní kabel. Je-li kabel pipojen, zobrazí se okno Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepnte na [Zrusit] pro zavení okna a kabel odpojte. 7 Zahájí se instalace ovladace MFP (ovladac tiskárny), (jestlize bylo v kroku 5 zvoleno "Ovladac MFP"). Postupujte dle pokyn na obrazovce. Jestlize pouzíváte Windows 95/NT 4.0, jdte na krok 10. Info Kabel se pipojí v kroku Vlozte "Software CD-ROM (1)" dodané se strojem do CD-ROM jednotky vaseho pocítace. kroky 4 az 7 v "INSTALACNÍ METODA 2". na tlacítko [Ano]. prostedí Windows musí ale jiz být vytvoeno. stejný postup pro ScanMenu az do [SC6:]. dvakrát na ikonu [Skenery a fotoaparáty].

15 Info Pokud se ve Windows Me ikona [Skenery a fotoaparáty] nezobrazí, klepnte na [zobrazit moznosti Ovládacích panel]. 6 Zvolte v "Pedat této aplikaci" [Sharp Button Manager G]. 1 Info Jsou-li zobrazeny dalsí aplikace, zruste zakízkování dalsích aplikací a ponechte zakízkování jen u Sharp Button Manager G. 3 Vyberte [SHARP AR-XXXX] a klepnte na tlacítko [Vlastnosti]. Ve Windows Me klepnte pravým tlacítkem na [SHARP AR-XXXX] a ze zobrazené nabídky vyberte [Vlastnosti]. 4 5 "Pedat této aplikaci" vyberte [Sharp Button Manager G] a klepnte na tlacítko [Pouzít]. Provete stejný postup pro cíle skenování az do [SC6:]. Po dokoncení vsech nastavení klepnte na tlacítko [OK] a tím obrazovku uzavete. Info Ve Windows 2000 restartujte pocítac. Button Manager je nyní nastaven pro skenování do cíl SC1 az SC6. Výchozí nastavení cíl SC1 az SC6 a postupy konfigurování Button Manager viz "SKENOVÁNÍ POUZITÍM TLACÍTEK NA STROJI" a "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" v "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)" na "Software CD-ROM (1)", dodaném se strojem Windows Macintosh INSTALACE SOFTWARE (PRO PÍSLUSENSTVÍ) INSTALACE SÍOVÉHO PIPOJENÍ Tato kapitola popisuje postupy pro instalaci software v pípad, ze je stroj pipojen pomocí volitelného sít'ového modulu (AR- NB3) jako sít'ová tiskárna. Tabulka níze uvádí instalacní postupy podle toho, zda pracujete v prostedí Windows (sí TCP/IP) nebo v prostedí Macintosh. Operacní systém Popis postupu (1) NASTAVENÍ IP ADRESY STROJE (strana 21) (2) INSTALACE SOFTWARE (strana 24) (1) INSTALACE PPD SOUBORU (strana 32) (2) KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY (strana 35) Sít'ová prostedí Existuje nkolik typ sít'ového prostedí. K typickým prostedím patí: Prostedí sít Windows Prostedí sít UNIX Prostedí sít NetWare Prostedí sít Macintosh Tento návod popisuje sít peer-to-peer a server-klient v prostedí Windows. Jestlize se stroj pouzívá v jiném síovém prostedí, viz pírucka online ("Uzivatelská pírucka pro kartu Print Server Card") na "Network Utilities" CD- ROM. Píklady síového propojení Peer-to-peer Server-client Pocítac bzící pod Windows Píklad: prostedí Windows Server 2003 Postupy pro konfigurace nastavení serveru pi pouzití stroje v síti typu Klient-server viz "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)" na "Software CD-ROM (1)", dodaném se strojem. Pocítac bzící pod Windows Pocítac bzící pod Windows Pocítac bzící pod Windows Postup instalace ovladace tiskárny viz "INSTALACE OVLADACE TISKÁRNY (STANDARDNÍ INSTALACE)" a "UZIVATELSKÁ INSTALACE" (strany 24 az 26) v tomto návodu. Postup instalace ovladace tiskárny viz "POUZITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA PES SERVER" (strany 28 az 29) v tomto návodu. Protokol TCP/IP Microsoft Printing Protocol 20 NASTAVENÍ V PROSTEDÍ WINDOWS POZADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE Ped instalací software provte "POZADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE" na stran 43 a ujistte se, ze vás pocítac spluje pozadavky na hardware a software. NASTAVENÍ IP ADRESY STROJE Ped instalací ovladace tiskárny se ujistte, ze je nastavena IP adresa stroje. Nastavení správné IP adresy, masky podsít a výchozí brány konzultujte se správcem sít. Pokud DHCP server automaticky piadí stroji IP adresu, následující postup není teba. (Pro kontrolu IP adresy piazené stroji pomocí DHCP, viz "KONTROLA IP ADRESY" (strana 43).) Pozor Je-li stroj pouzit v prostedí DHCP, mze se IP adresa stroje mnit automaticky. Dojde-li k tomu, tisk nebude mozný. V tomto pípad pouzijte WINS server nebo nepouzívejte stroj v prostedí DHCP Ujistte se, ze je do stroje pipojen LAN kabel a potom stroj zapnte. Vlozte "Software CD-ROM (1)" sít'ového modulu do CD-ROM jednotky vaseho pocítace. Klepnte na tlacítko [Start], klepnte na [Tento pocítac] ( ),a potom klepnte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ( ). Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepnte dvakrát na [Tento pocítac] a potom klepnte dvakrát na ikonu [CD-ROM]. 4 Klepnte dvakrát na ikonu [Setup] ( ). Jestlize se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete pouzívat a klepnte na [Dalsí]. (Správný jazyk se normáln zvolí automaticky.) Info 5 Zobrazí se okno "Licencní souhlas". Ujistte se, ze rozumíte obsahu licencní smlouvy a potom klepnte na tlacítko [Ano]. Pectte si hlásení v okn "Vítejte" a potom klepnte na tlacítko [Dalsí] NASTAVENÍ V PROSTEDÍ WINDOWS 7 Klepnte na tlacítko [Nástroje správce...]. 10 Klepnte na tlacítko [Nastavení Print Server Card]. Je-li stroj pouzit v prostedí DHCP nebo jiz byla IP adresa jinak nastavena, jdte na krok Není-li IP adresa nastavena (hodnota IP adresy je " "), zobrazí se hlásení, zádající zadání IP adresy. Klepnte na tlacítko [Ano]. Zadejte IP adresu a klepnte na tlacítko [OK]. IP adresa stroje se zmní. Jestlize se pi zmn IP adresy zobrazí obrazovka zadávání hesla, zadejte heslo a klepnte na tlacítko [OK]. jazyk se normáln zvolí automaticky. ) Info 4 Zobrazí se okno "Licencní souhlas". Ujistte se, ze rozumíte obsahu licencní smlouvy a potom klepnte na tlacítko [Ano].

16 Pectte si hlásení v okn "Vítejte" a potom klepnte na tlacítko [Dalsí]. Chcete-li nainstalovat printer status monitor nebo PC-FAX ovladac, klepnte v tomto okn na tlacítko [Obsluzný software...] a potom klepnte na tlacítko [Printer Status Monitor] nebo na tlacítko [PC-FAX ovladac]. Postupujte dle pokyn na obrazovce. Chcete-li nainstalovat Printer Administration Utility, klepnte v tomto okn na tlacítko [Nástroje správce...] a potom klepnte na tlacítko [Printer Administration Utility] a postupujte dle pokyn na obrazovce Klepnte na tlacítko [Dalsí]. Klepnte na tlacítko [Standardní instalace]. 24 NASTAVENÍ V PROSTEDÍ WINDOWS 9 Zobrazí se tiskárny pipojené do sít. Zvolte stroj a klepnte na tlacítko [Dalsí]. 13 Zkontrolujte obsah okna a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Zahájí se instalace ovladace tiskárny. Jestlize pouzíváte Windows 2000/XP/Server 2003 Jestlize se zobrazí varovné hlásení týkající se testu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepnte na tlacítko [Pokracovat] nebo [Ano]. Pozor 14 Není-li stroj nalezen, ujistte se ze je zapnut a ze vás pocítac a stroj jsou pipojeny do sít, a potom spuste znovu vyhledávání. Není-li stroj stále nalezen, pouzijte postup z uzivatelské instalace a zadejte IP adresu pímo. (Strana 26) Kdyz se zobrazí hlásení "Instalace softwaru je dokoncena.", klepnte na tlacítko [OK]. Klepnte na tlacítko [Zavít]. Po instalaci se mze zobrazit hlásení, zádající restart vaseho pocítace. Jestlize se hlásení zobrazí, klepnte na tlacítko [Ano] a restartujte vás pocítac. Info 15 2 Info Zobrazí se potvrzující okno. Zkontrolujte jeho obsah a potom klepnte na tlacítko [Dalsí]. Az se zobrazí okno volby ovladace tiskárny, vyberte ovladac tiskárny který se má nainstalovat a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Zakízkujte okénka ovladac tiskárny, které se mají nainstalovat. Tím je instalace software ukoncena. Po ukoncení instalace viz "KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY (prostedí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladace tiskárny. Po nainstalování ovladace PC-FAX viz "POUZITÍ FUNKCE ODESÍLÁNÍ PC-FAX (je-li nainstalován faxový modul, prostedí Windows)" (strana 45). Info Pokud jste nainstalovali PS ovladac, PS náhledové písmo mze být nainstalováno z "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, dodaného s modulem PS3. (Strana 30) Info Pro pouzití PS ovladace musí být nainstalován modul PS3 12 Zvolte zda má být vase tiskárna pouzívána jako výchozí tiskárna a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Jestlize instalujete více ovladac tiskárny, vyberte tiskárnu kterou chcete pouzívat jako tiskárnu výchozí. Pokud nechcete pouzívat zádný ovladac tiskárny jako výchozí, zvolte [Ne]. 25 NASTAVENÍ V PROSTEDÍ WINDOWS UZIVATELSKÁ INSTALACE Chcete-li nainstalovat Náhledové písmo nebo urcit IP adresu pímým zadáním bhem instalace ovladace tiskárny, zvolte [Uzivatelská instalace]. 1 2 Vlozte "Software CD-ROM (1)" sít'ového modulu do CD-ROM jednotky vaseho pocítace. Klepnte na tlacítko [Start], klepnte na [Tento pocítac] ( ), a potom klepnte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ( ). Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepnte dvakrát na [Tento pocítac] a potom klepnte dvakrát na ikonu [CD-ROM]. Chcete-li nainstalovat printer status monitor nebo PC-FAX ovladac, klepnte v tomto okn na tlacítko [Obsluzný software... ] a potom klepnte na tlacítko [Printer Status Monitor] nebo na tlacítko [PC-FAX ovladac]. Postupujte dle pokyn na obrazovce. Chcete-li nainstalovat printer administration utility, klepnte v tomto okn na tlacítko [Nástroje správce... ] a potom klepnte na tlacítko [Printer Administration Utility] a postupujte dle pokyn na obrazovce. 3 Klepnte dvakrát na ikonu [Setup] ( Jestlize se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete pouzívat a klepnte na [Dalsí]. (Správný jazyk se normáln zvolí automaticky.) ). 7 8 Klepnte na tlacítko [Dalsí]. Klepnte na tlacítko [Uzivatelská instalace]. Info 4 Zobrazí se okno "Licencní souhlas". Ujistte se, ze rozumíte obsahu licencní smlouvy a potom klepnte na tlacítko [Ano]. Pectte si hlásení v okn "Vítejte" a potom klepnte na tlacítko [Dalsí]. Klepnte na tlacítko [Ovladac tiskárny]. Pro pectení informací o software klepnte na tlacítko [Zobrazit README] Zvolte [Pímý tisk LPR] a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Zobrazí se tiskárny pipojené do sít. Zvolte stroj a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Chcete-li zadat IP adresu pímo, klepnte na tlacítko [Vyhledat], zadejte IP adresu a klepnte na tlacítko [Hledat]. 26 NASTAVENÍ V PROSTEDÍ WINDOWS Zobrazí se potvrzující okno. Zkontrolujte jeho obsah a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Az se zobrazí okno volby ovladace tiskárny, vyberte ovladac tiskárny který se má nainstalovat a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Zakízkujte okénka ovladac tiskárny, které se mají nainstalovat. 16 Zkontrolujte obsah okna a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Zahájí se instalace ovladace tiskárny. Jestlize pouzíváte Windows 2000/XP/Server 2003 Pozor Jestlize se zobrazí varovné hlásení týkající se testu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepnte na tlacítko [Pokracovat] nebo [Ano] Kdyz se zobrazí hlásení "Instalace softwaru je dokoncena.

17 ", klepnte na tlacítko [OK]. Klepnte na tlacítko [Zavít]. Po instalaci se mze zobrazit hlásení, zádající restart vaseho pocítace. Jestlize se hlásení zobrazí, klepnte na tlacítko [Ano] a restartujte vás pocítac. 2 Info Info Pro pouzití PS ovladace musí být nainstalován modul PS3. 13 Zvolte zda má být vase tiskárna pouzívána jako výchozí tiskárna a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Jestlize instalujete více ovladac tiskárny, vyberte tiskárnu kterou chcete pouzívat jako tiskárnu výchozí. Pokud nechcete pouzívat zádný ovladac tiskárny jako výchozí, zvolte [Ne]. Tím je instalace ukoncena. Po ukoncení instalace viz "KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY (prostedí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladace tiskárny. Po nainstalování ovladace PC-FAX viz "POUZITÍ FUNKCE ODESÍLÁNÍ PC-FAX (je-li nainstalován faxový modul, prostedí Windows)" (strana 45). Info Pokud jste nainstalovali PS ovladac, PS náhledové písmo mze být nainstalováno z "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, dodaného s modulem PS3. (Strana 30) 14 Kdyz se zobrazí okno názvu tiskárny, klepnte na tlacítko [Dalsí]. Chcete-li zmnit název tiskárny, zadejte pozadovaný název. 15 Zvolte zda chcete nebo nechcete nainstalovat náhledové písmo a klepnte na tlacítko [Dalsí]. 27 NASTAVENÍ V PROSTEDÍ WINDOWS POUZITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA PES SERVER Je-li v prostedí Windows NT server, prostedí NetWare server nebo v jiném prostedí nakonfigurován tiskový server na sdílení tiskárny (stroje), postupujte dle krok níze a nainstalujte ovladac tiskárny do kazdého klientského pocítace. Pozádejte vaseho administrátora sít o název serveru a název tiskárny v síti. Postup pro konfigurování nastavení tiskového serveru viz "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)" na "Software CD-ROM (1)", dodaném se strojem. Pojem "tiskový server" zde uzívaný je pocítac, pipojený ke stroji a "klienti" jsou ostatní pocítace pipojené do stejné sít jako tiskový server. Info 1 2 Vlozte "Software CD-ROM (1)" sít'ového modulu do CD-ROM jednotky vaseho pocítace. Klepnte na tlacítko [Start], klepnte na [Tento pocítac] ( ), a potom klepnte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ( ). Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepnte dvakrát na [Tento pocítac] a potom klepnte dvakrát na ikonu [CD-ROM]. 6 Klepnte na tlacítko [Ovladac tiskárny]. Pro pectení informací o software klepnte na tlacítko [Zobrazit README]. 3 Klepnte dvakrát na ikonu [Setup] ( Jestlize se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete pouzívat a klepnte na [Dalsí]. (Správný jazyk se normáln zvolí automaticky. ) ). Info 4 Zobrazí se okno "Licencní souhlas". Ujistte se, ze rozumíte obsahu licencní smlouvy a potom klepnte na tlacítko [Ano]. Pectte si hlásení v okn "Vítejte" a potom klepnte na tlacítko [Dalsí]. 7 8 Klepnte na tlacítko [Dalsí]. Klepnte na tlacítko [Uzivatelská instalace] NASTAVENÍ V PROSTEDÍ WINDOWS 9 10 Zvolte [Sdílená tiskárna] a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Pro volbu pouzívaného portu zvolte stroj (konfigurovaný jako sdílená tiskárna), a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Mzete téz klepnout na tlacítko [Pidat síový port...] a zvolit tiskárnu (stroj), která se má sdílet procházením sítí v okn, které se zobrazí. 13 Postupujte dle pokyn na obrazovce. Po instalaci se mze zobrazit hlásení, zádající restart vaseho pocítace. Jestlize se hlásení zobrazí, klepnte na tlacítko [Ano] a restartujte vás pocítac. Info Tím je instalace ukoncena. Po ukoncení instalace viz "KONFIGURACE OVLADACE TISKÁRNY (prostedí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladace tiskárny. Info Pokud jste nainstalovali PS ovladac, PS náhledové písmo mze být nainstalováno z "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, dodaného s modulem PS3. (Strana 30) 2 Info Jestlize se sdílená tiskárna na seznamu neobjeví, zkontrolujte nastavení tiskového serveru Kdyz se zobrazí okno názvu tiskárny, klepnte na tlacítko [Dalsí]. Kdyz se zobrazí okno volby ovladace tiskárny, vyberte ovladac, který se má nainstalovat a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Zvolte stejný ovladac tiskárny jaký se pouzívá u sdílené tiskárny (stroje). 29 NASTAVENÍ V PROSTEDÍ WINDOWS INSTALACE NÁHLEDOVÉ PÍSMO PS Písma pouzívaná ovladacem tiskárny PS jsou obsazena na "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, které je dodáno s modulem PS3 (AR-PK1/N). Dle poteby toto náhledové písmo pro ovladac tiskárny PS nainstalujte. 1 Vlozte "PRINTER UTILITIES" CD-ROM modulu PS3 (AR-PK1/N) do CD-ROM jednotky vaseho pocítace. Je-li vás pocítac nakonfigurován na auto start CD-ROM, zobrazí se okno instalace. Jdte na krok 4. 2 Klepnte na tlacítko [Start], klepnte na [Tento pocítac] ( ), a potom klepnte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ( ). Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepnte dvakrát na [Tento pocítac] a potom klepnte dvakrát na ikonu [CD-ROM]. 3 Klepnte dvakrát na ikonu [Setup] ( Jestlize se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete pouzívat a klepnte na [Dalsí].

18 Powered by TCPDF ( (Správný jazyk se normáln zvolí automaticky.) ). Info 4 Zvolte [Náhledové písmo PS] a klepnte na tlacítko [Dalsí]. Pozor Nevolte [Ovladac tiskárny PS]. Ovladac tiskárny PS stroje se instaluje z "Software CD-ROM (1)", dodaného se síovým modulem (AR-NB3). 5 Postupujte dle pokyn na obrazovce. 30 POUZITÍ SOUBORU PPD Soubor PPD umozuje stroji tisknout za pouzití standardního ovladace PS, který je soucástí operacního systému. Soubor PPD nainstalujte dle poteby. Pro instalaci souboru PPD pouzijte ve Windows prvodce pidáním tiskárny. Ped instalací souboru PPD si pectte soubor Readme (Readme.txt). Soubor Readme je v adresái "English". Umístní adresáe viz krok 4. 1 Klepnte na tlacítko [Start], klepnte na [Ovládací panely], klepnte na [Tiskárny a dalsí hardware] a potom klepnte na [Tiskárny a faxy]. U Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepnte na tlacítko [Start], zvolte [Nastavení] a potom klepnte na [Tiskárny]. U Windows Server 2003 klepnte na tlacítko [Start] a potom klepnte na [Tiskárny a faxy]. 4 Postupujte dle pokyn na obrazovce. Kdyz budete pozádáni o zadání cesty k souboru PPD, zadejte následující cestu. (U následujících cest nahrate "R" písmenem oznacujícím vasi jednotku CD-ROM.) Operacní systém Cesta k souboru PPD R:\Drivers\Printer \English\PPD\9XME R:\Drivers\Printer \English\PPD\NT40 R:\Drivers\Printer \English\PPD\2KXP Windows 95/98/Me Windows NT 4.0 Windows 2000/XP/Server Vlozte "Software CD-ROM (1)" síového modulu do CD-ROM jednotky vaseho pocítace. Klepnte na [Pidat tiskárnu] v [Práce s tiskárnou]. U Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepnte dvakrát na ikonu [Pidat tiskárnu]. Zobrazí se "Prvodce pidáním tiskárny". 2 INSTALACE INFORMACÍ O REZIDENTNÍCH PÍSMECH (jen je-li soubor PPD nainstalován ve Windows 95/98/Me) Jestlize jste ve Windows 95/98/Me nainstalovali soubor PPD a budete pouzívat rezidentní písma, musíte nainstalovat informace o rezidentních písmech. Pro instalaci informace o rezidentních písmech postupujte dle popisu níze. Info Jestlize pouzíváte Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, informace o rezidentních písmech se nainstalovala automaticky pi instalaci souboru PPD. Ped instalací informace o rezidentních písmech nainstalujte ale nejprve soubor PPD Vlozte "Software CD-ROM (1)" sít'ového modulu do CD-ROM jednotky vaseho pocítace. Klepnte dvakrát na [Tento pocítac] ( ) a potom klepnte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ( ). Klepnte dvakrát na slozku [Drivers], na slozku [Printer], na slozku [English], na slozku [PPD], na slozku [9XME] a potom na [PFMSetup.exe]. 4 5 Postupujte dle pokyn na obrazovce. Po instalaci informace o rezidentních písmech restartujte vás pocítac. Info Jestlize aplikace nemze urcit rezidentní písma tiskárny, informace o rezidentních písmech nebyla nainstalována nebo je tato informace poskozena. V tomto pípad nainstalujte znovu informace o rezidentních písmech. 31 NASTAVENÍ V PROSTEDÍ MACINTOSH POZADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE Ped instalací souboru PPD pro Macintosh provte "POZADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE" na stran 43 a ujistte se, ze vás pocítac spluje pozadavky na hardware a software. Operacní systém CPU a RAM Mac OS 8.6 az 9.2.2, , , az Musí být splnny pozadavky operacního systému. Jestlize nebyl Mac OS X v10.1 aktualizován na verzi , provete aktualizaci na verzi jest ped instalací souboru PPD. Informace k aktualizaci viz soubory Help vaseho pocítace Macintosh. Jestlize nebyl Mac OS X v10. 2 aktualizován na verzi , provete aktualizaci na verzi jest ped instalací souboru PPD. Informace k aktualizaci viz soubory Help vaseho pocítace Macintosh. Info NASTAVENÍ APPLETALK Po pipojení stroje do sít provete dle pozadavk sít'ového prostedí nastavení AppleTalk. Konfigurace nastavení viz pírucka online na "Network Utilities" CD-ROM. INSTALACE PPD SOUBORU Pro tisk z Macintosh musí být nainstalován PPD soubor. Pro nainstalování PPD souboru postupujte dle popisu níze. INSTALACE V MAC OS X Vlozte "Software CD-ROM (1)" sít'ového modulu do CD-ROM jednotky vaseho pocítace. Klepnte dvakrát na ikonu [CD- ROM] ( ) na pracovní plose. Klepnte dvakrát na slozku [MacOSX]. 4 Klepnte dvakrát na slozku verze operacního systému, kterou pouzíváte. U Mac OS X v klepnte dvakrát na slozku [Version 10.1]. U Mac OS X v klepnte dvakrát na slozku [Version 10.2]. U Mac OS X v az klepnte dvakrát na slozku [Version 10.3]. U Mac OS X v10.4 klepnte dvakrát na slozku [Version 10. 4]. 32 NASTAVENÍ V PROSTEDÍ MACINTOSH 5 Klepnte dvakrát na ikonu [AR-NB3-1] ( ). Jestlize se zobrazí okno "Authenticate", zadejte heslo a klepnte na tlacítko [OK]. Jestlize pouzíváte Mac OS X v , klepnte na ikonu zámku ( ), zadejte heslo a klepnte na tlacítko [OK]. 9 Klepnte na tlacítko [Install]. Instalace souboru PPD se spustí. Info 6 Klepnte na tlacítko [Continue]. Info Jestlize pouzíváte Mac OS X v az 10.4, zobrazí se okno "Authenticate". Zadejte heslo a klepnte na tlacítko [OK] Kdyz se v okn instalátoru zobrazí hlásení "The software was successfully installed", klepnte na tlacítko [Close]. 7 Zobrazí se okno Licencní smlouva. Ujistte se, ze rozumíte obsahu licencní smlouvy a potom klepnte na tlacítko [Continue]. Zobrazí se hlásení, zádající o souhlas s licencními podmínkami. Klepnte na tlacítko [Agree]. Tím je instalace software ukoncena. Pozor Jestlize se zobrazí jiný jazyk, pepnte na English.

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUSENSTVÍ) ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A UZITEČNÉ INFORMACE Strana...............

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Strana PŘED INSTALACÍ... SOFTWARU 2 INSTALACE V PROSTŘEDÍ... WINDOWS 8 INSTALACE V PROSTŘEDÍ... MACINTOSH 29 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD... A UŽITEČNÉ

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Návod pro instalaci softwaru Uložte tento návod tak, abyste do něj mohli v případě potřeby kdykoli nahlédnout. Děkujeme Vám, že jste si

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-2300N/2700N

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-2300N/2700N Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Sharpdesk instalační manuál DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. Výrobní čísla Sharpdesk MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N

Sharpdesk instalační manuál DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. Výrobní čísla Sharpdesk MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Návod pro instalaci softwaru Tento manuál si pečlivě uchovejte, protože informace uvedené níže jsou velmi důležité. Výrobní čísla

Více

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MODEL: MX-2010U MX-2310U DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Návod pro instalaci softwaru PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Uložte

Více

Sharpdesk instalační manuále DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: Návod pro instalaci softwaru

Sharpdesk instalační manuále DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: Návod pro instalaci softwaru MODEL: DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Návod pro instalaci softwaru PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH

Více

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Návod pro instalaci softwaru PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili

Více

PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Návod pro instalaci softwaru PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento produkt. Tento návod vysvětluje,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Návod pro instalaci softwaru PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento produkt. Tento návod vysvětluje,

Více

Návod pro instalaci softwaru

Návod pro instalaci softwaru DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Návod pro instalaci softwaru PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili

Více

PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Návod pro instalaci softwaru PŘED INSTALACÍ SOFTWARU INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento produkt. Tento návod vysvětluje,

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Sharpdesk Informační příručka

Sharpdesk Informační příručka Sharpdesk Informační příručka Tento manuál si pečlivě uchovejte, protože informace uvedené níže jsou velmi důležité. Výrobní čísla Sharpdesk Tento výrobek může být nainstalován na počtu počítačů, který

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-NB12

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-NB12 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod pro instalaci softwaru

Návod pro instalaci softwaru Návod pro instalaci softwaru Tento návod vysvětluje, jak nainstalovat a nakonfigurovat software, který umožňuje použít stroj jako tiskárnu nebo skener pro počítač. Chcete-li získat software, který je popsaný

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Nejprve zkontrolujte následující položky S. 5 Průvodce instalací softwaru V systému Windows S. 12 V systému Macintosh S. 35 S. 40 Instalační postupy 1. KROK Připravte si disk CD-ROM 2. KROK Nainstalujte

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP R-S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285594

Vaše uživatelský manuál SHARP R-S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285594 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Verze pro PC České vydání TP-1522-CS 2. vydání Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu.

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu. Instalace hardwaru Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7 s instalačním CD diskem k tiskovému serveru USB zařízení s USB portem Instalace hardwaru

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

WorkCentre C226 Příručka rychlého připojení

WorkCentre C226 Příručka rychlého připojení Účel: WorkCentre C226 Příručka rychlého připojení Jsou-li požadovány úpravy síťových nastavení tiskárny na obrazovkách uživatelského rozhraní tiskárny, nahlédněte do této příručky. Kompletní pokyny viz

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP 38 Česky 39 Česky Stručný návod k obsluze Tento Instalační návod Vás bezpečně provede instalací GW-7100PCI a programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující kroky: 1.

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru Tento skener

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE AR-6023 AR-6020D AR-6023D AR-6020N AR-6023N AR-6026N AR-6031N

DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE AR-6023 AR-6020D AR-6023D AR-6020N AR-6023N AR-6026N AR-6031N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-600 AR-60 AR-600D AR-60D AR-600N AR-60N AR-606N AR-60N OBSAH ÚVOD... 6 POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... 6 ROZDÍLY MEZI MODELY... 7 INSTALACE PŘED INSTALACÍ

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

INSTALACE BlueFRITZ! USB

INSTALACE BlueFRITZ! USB INSTALACE BlueFRITZ! USB Zkrácený návod k instalaci BlueFRITZ! USB - 1 - 1 Instalace BlueFRITZ! USB BlueFRITZ! USB může být nainstalován na operační systémy Windows XP / Me / 98 a 2000. 1.1 Propojení BlueFRITZ!

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Důležité: Nejprve nainstalujte ovladač USB kabelu (viz. DKU5_USBkabel.pdf ), poté

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více