Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: U jiných verzí Windows mohou být tyto obrázky odlisné od tch v návodu. Informace o pouzívání vaseho operacního systému naleznete v návodu k operacnímu systému nebo v elektronické Nápovd. Oznámení o ochranných známkách Operacní systém Microsoft Windows je ochrannou známkou spolecnosti Microsoft Corporation v U.S.A. a dalsích zemích. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, a Windows XP jsou ochranné známky Microsoft Corporation v U.S.A a dalsích zemích. práva vyhrazena. o pouzívání programu Acrobat Reader naleznete v Nápovd Acrobat Readeru. Jak ovládat elektronický návod Tlacítka posouvající na dalsí stránku jsou v tomto návodu umístna na spodu kazdé stránky. Pouzívejte tato tlacítka, pokud se chcete rychle posunout na stránky, které chcete zobrazit. Následující odkaz Tento návod pouzívá odkaz, které vás skokem pesunou na píslusnou stránku. Pokud klepnete na zelený, podtrzený text, zobrazí se k nmu píslusná stránka. (Odkazy nejsou podtrzené v cástech Obsah a Index.) Píklad: Obsah Na pedchozí stránku se pesunete klepnutím na tlacítko v nabídce Acrobat Readeru. OBSAH Zobrazuje Obsah tohoto návodu. Klepnte na téma v Obsahu, pokud se chcete pesunout pímo na zvolenou cást Pouzívání Zálozek Zálozky byly vytvoeny na levé stran tohoto návodu. Klepnutím na nkterou z nich se pesunete rovnou do dané cásti. INDEX Zobrazuje Index tohoto návodu. Klepnte na téma v Indexu, pokud se chcete pesunout pímo na zvolenou cást. Jak vytisknout tento návod Pokud chcete návod vytisknout, zvolte "Tisk" v nabídce "Soubor" Acrobat Readeru. Zvolte pozadovaná nastavení v dialogovém okn "Tisk" a poté klepnte na tlacítko "OK". Posouvá kupedu po stránkách. Posouvá zpt po stránkách. O BSAH INDEX 3 Obsah Úvod Jak pouzívat tento Online Manuál SKENOVAT Pehled o skenování Skenování z aplikace kompatibilní se standardem TWAIN Skenování pomocí aplikace kompatibilní se standardem WIA (Windows XP) Skenování z "Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti" (Windows XP) Pehled o Button Manageru Nastavení Button Manageru TISK Obycejný tisk Otevení ovladace tiskárny pomocí tlacítka "Start" Nastavení Ovladace Tiskárny Tisknutí více stránek na jeden list Pizpsobení tiskového obrazu velikosti papíru Obrácení tiskového obrazu o 180 stup. Tisk vodoznaku Oboustranný tisk (Pouze pro modely, které oboustranný tisk podporují) Pehled o Okn stavu tisku INDEX 2 SDÍLENÁ TISKÁRNA Sdílení tiskárny pomocí sít Windows. Nastavení Sdílení Tiskárny Nastavení Klienta O BSAH INDEX TISK Obycejný tisk Ujistte se, ze svítí indikátor ON LINE na Ovládacím panelu. Pokud indikátor ON LINE nesvítí, zmácknte tlacítko [ON LINE] ( ). Pokud indikátor Svítí, zaízení je zapnuté a pipraveno k tisku, nebo práv tiskne. Bliká, zaízení zpracovává tisková data v pamti nebo je tisk pozastaven. Nesvítí, zaízení je vypnuté a nemze tisknout. (Cást 1) Následující píklad uvádí, jak vytisknout dokument na papír velikosti A4 z aplikace WordPad. Ped samotným tiskem se ujistte, ze byl do zaízení vlozen papír správné velikosti pro vás dokument. 4 Ujistte se, ze je jako tiskárna nastaveno "SHARP AR-XXXX". Pokud potebujete zmnit nkterá nastavení tisku, klepnte na tlacítko "Pedvolby" (nebo tlacítko "Vlastnosti" ve Windows 95/98/Me/NT 4.0) a zobrazí se okénko urcené k nastavení ovladac tiskárny. Zobrazí se okénko urcené k nastavení ovladac tiskárny. 2 3 Spust'te aplikaci WordPad a otevete dokument, který chcete vytisknout. Vyberte moznost "Tisk" v nabídce "Soubor". Objeví se dialogové okénko "Tisk". Windows 2000 nemají v dialogovém okénku tlacítko "Pedvolby". Podle poteby zvolte nastavení v kazdé zálozce okénka. Nastavení Ovladace Tiskárny, Tisknutí více stránek na jeden list, Pizpsobení tiskového obrazu velikosti papíru, Obrácení tiskového obrazu o 180 stup., Tisk vodoznaku, Oboustranný tisk (Pouze pro modely, které oboustranný tisk podporují) 5 Klepnte na tlacítko "Tisk" (nebo tlacítko "OK", pokud pouzíváte Windows 95/98/Me/NT 4.0). Zacíná tisk. Kdyz zacíná tisk, objeví se automaticky Okno stavu tisku. (Pehled o Okn stavu tisku) Tiskový dokument je dorucen do ukladace kopií do pozice posunuté oproti pedcházejímu tiskovému dokumentu (funkce posouvání). O BSAH INDEX 5 1 TISK Obycejný tisk (Cást 2) Pokud je "Zdroj papíru" nastaven na "Automatický výbr" Pokud je "Zdroj papíru" nastaven na "Automatický výbr" v zálozce "Papír" okénka pro nastavení ovladac tiskárny a do zaízení pitom není vlozen papír o správné velikosti odpovídající tiskovému dokumentu, lisí se postup tisku v závislosti na nastavení v "Pouzití blízké velikosti papíru" v Uzivatelských programech (viz "Uzivatelské programy" v Návodu k obsluze).

3 Pokud dojde v zásobníku papíru bhem tisku papír Pidejte papír do zásobníku nebo zmácknte tlacítko [VÝBR ZÁSOBNÍK] ( ), pokud chcete zvolit jiný zásobník a poté stisknte tlacítko [ON LINE] ( ), pokud chcete pokracovat v tisku. Povsimnte si, ze pokud je zapnuto "Automatické pepínání zásobník " v Uzivatelských programech a zárove je v nkterém z dalsích zásobník papír o stejné velikosti, zaízení automaticky pepne na dalsí zásobník papíru a pokracuje v tisku. Pokud je "Pouzití blízké velikosti papíru" vypnuto. Indikátor FORMÁTU PAPÍRU na Ovládacím panelu bliká. Mzete stisknout tlacítko [VÝBR ZÁSOBNÍK] ( ), pokud chcete zásobník vybrat rucn nebo vlozte papír do Pomocného zásobníku a stisknutím tlacítka [ON LINE] ( ) zacnte tisk. *Velikosti papíru zobrazené v Ovládacím panelu jsou rzné v závislosti na zemi a regionu. A3 A4 A4 A5 B4 EXTRA Pozastavení tisku (úlohy) Pozastavení tisku (úlohy) provedete pomocí stisknutí tlacítka [ON LINE] ( ) na Ovládacím panelu, címz zaízení vypnete. Tisk bude pozastaven a indikátor ON LINE bude blikat. Zrusení tisku (úlohy) provedete pomocí stisknutí tlacítka [MAZÁNÍ] ( ) nebo [CA (SMAZAT VSE)] ( ). Pokracovat v tisku mzete opt pomocí stisknutí tlacítka [ON LINE] ( ), címz zaízení zapnete. Pokud je "Pouzití blízké velikosti papíru" zapnuto K tisku bude pouzito papíru o velikosti blízké té, kterou má tiskový obraz. Poznámka Výstraha Pokud je zaízení pipojeno pomocí technologie USB 2.0 (Hi-Speed), pectte si pozorn "Pozadavky systému pro USB 2.0 (Hi-Speed mode)" v Návodu k obsluze. Pokud je nainstalována Karta s dvojitou funkcí, bude tiskový obraz otocen tak, aby byl na papír umístn správn, a to v pípad, ze je papír vlozen v jiném smru, nez jak je tiskový obraz. Pokud Karta s dvojitou funkcí není nainstalována, ujistte se, ze jste nastavili velikost papíru kazdého zásobníku v "Nastavit stav zásobníku" v zálozce "Konfigurace" okénka pro nastavení ovladac tiskárny. (Viz "NASTAVENÍ OVLADACE PRO TISKÁRNU" v Instalace Software.) Kdyz tisknete, ujistte se, ze je v zálozce "Papír" v polozce "Zdroj papíru" v okénku nastavení ovladac tiskárny zvolen zásobník jinak, nez pomocí funkce "Automatický výbr". O BSAH INDEX TISK Otevení ovladace tiskárny pomocí tlacítka "Start" Windows 95/98/Me/NT 4.0 Ovladac tiskárny mzete otevít nebo zmnit jeho nastavení pomocí tlacítka "Start" ve Windows. Takto urcená nastavení budou výchozí pro kazdý tisk z jakékoliv aplikace. (Pokud zvolíte nastavení pomocí okénka nastaacute; oboustranný tisk. Umozuje vám vybrat si s nápovdou k ovladaci Nastavení a obrázek zaízení jsou rzné v závislosti na nkterou ze seznamu tiskárny. modelu. mozností. O BSAH INDEX 8 1 Poznámka TISK Tisknutí více stránek na jeden list Tato funkce vám umozuje zmensit a vytisknout dv nebo ctyi stránky dokumentu na jeden list papíru. Pokud chcete tuto funkci pouzít, otevete okénko nastavení ovladac tiskárny a zvolte "2:1" nebo "4:1" pro "Tisk N:1" na zálozce "Hlavní". Viz Obycejný tisk, pokud si chcete pecíst postup pi otevírání ovladace tiskárny. Nastavení "Tisk N:1" není k dispozici, pokud je vybráno "Pizpsobit na papír". Pizpsobení tiskového obrazu velikosti papíru N:1 Okraj Okraj "2:1" "4:1" Pokud zaskrtnete polícko "Okraj", budou kolem kazdé stránky vytisknuty okrajové linky. O BSAH INDEX 9 1 Poznámka TISK Pizpsobení tiskového obrazu velikosti papíru Ohcete pecíst postup pi otevírání ovladace tiskárny. Velikosti papíru, který je mozný pouzít pro oboustranný tisk, jsou rzné v závislosti na zemi a regionu. Zem/Regiony, které pouzívají za Standardní velikosti typu AB: A3, A4, A5*, B4, B5*, Kanceláský* Zem/regiony, které pouzívají za Standardní palcové velikosti: Obchodní papír, Dopis, Právnický, Kanceláský* *Pouze v urcitých zemích a regionech. Pokud pouzíváte oboustranný tisk, vyberte jiný zásobník nez "Bocní zásobník" v polozce "Zdroj papíru" v zálozce "Papír". Následující píklad zobrazuje výsledek tisku pi oboustranném tisku tzv. portrétu. Tisková data Výsledek tisku Oboustranný(Kniha) Oboustranný(Kalendá) Strany jsou tisknuty tak, aby mohly být svázány na stran. Strany jsou tisknuty tak, aby mohly být svázány na vrchu. O BSAH INDEX 13 1 TISK Pehled o Okn stavu tisku Pi zacátku tisku se automaticky oteve Okno stavu tisku. Okno stavu tisku je pomcka, která sleduje stav zaízení a zobrazuje název dokumentu, který se práv tiskne, nebo pípadná chybová hlásení. 1 Stavové okno 3 Zálozka 1 Poskytuje informace o Klepnte na zálozku, aktuálním stavu tiskárny. pokud chcete zobrazit její 2 obsah. Zálozka "Moznosti" 2 Ikonka stavu vám umozní vybrat Ikonky stavu vás informují moznosti zobrazení pro o mozných chybách tisku.

4 Okno stavu tisku. 3 Pokud probíhá tisk 4 Název dokumentu normáln, zádná ikonka se neobjeví. Zobrazuje název Ikonky jsou vysvtleny níze. dokumentu, který se práv 4 Postupujte podle instrukcí tiskne. zobrazených ve stavovém 5 Tlacítko "Zrusit Úlohu" okn, pokud chcete Klepnte na toto tlacítko, problém vyesit. pokud chcete zrusit úlohu, 5 která se práv provádí. Ikonka Stav tisku stavu 6 Tlacítko "Nápovda" 6 Klepnte na toto tlacítko, Doslo k chyb, 7 pokud chcete zobrazit která potebuje soubor s nápovdou k okamzitý zásah. Oknu stavu tisku. máte operacní systém Windows NT 4.0, proctte si "Nastavení v prostedí operacního systému Windows NT 4. 0" Klepnte na tlacítko "Start" a pak na "Ovládací panely". Klepnte na "Tiskárny a jiný hardware" a pak na "Tiskárny a faxy". Klepnte na "Pidat tiskárnu" v polozce "Práce s tiskárnou". Zobrazí se "Prvodce pidáním tiskárny". 4 Klepnte na tlacítko "Dalsí". O BSAH INDEX SDÍLENÁ TISKÁRNA Nastavení Klienta Vyberte "Sít'ová tiskárna nebo tiskárna pipojená k jinému pocítaci" a klepnte na tlacítko "Dalsí". (Cást 2) 7 Vyberte tiskárnu, kterou chcete v síti sdílet a poté klepnte na tlacítko "Dalsí". Obsah tohoto okénka se mze lisit v závislosti na vasem sít'ovém prostedí 6 Vyberte "Vyhledat tiskárnu" a pak klepnte na tlacítko "Dalsí". 8 9 Vyberte nastavení v polozce "Výchozí tiskárna" a pak klepnte na tlacítko "Dalsí". nastavit skenovací pedvolby podle typu pedlohy, kterou skenujete, nap. Text, Text/Grafika, Fotografie, Barevné nebo Cernobílé. Rozlisení skenování se mní v závislosti na skenovaném rozsahu a volné pamti zaízení. Píklad: Pokud je skenována pedloha o velikosti A4 v plných barvách v rozlisení 300 dpi pouze s nainstalovanou standardní pamtí, zaízení bude skenovat v plných barvách v rozlisení 150 dpi a poté zvtsí ovladac skeneru rozlisení na 300 dpi. Skenování pedloh o velikosti A3 v plných barvách a v rozlisení 600 dpi je mozné pouze s rozsíením o Kartu s dvojitou funkcí a 256 MB pamti. (Cást 3) 8 Az budete pipraveni ke skenování, klepnte na tlacítko "Skenování". Zrusení skenování po jeho spustní pomocí tlacítka "Skenování" provedete stisknutím tlacítka Esc na klávesnici. Pokud zavete ovladac skeneru po dokoncení skenování, obrazová data se objeví jako nový soubor v Sharpdesku, tak jak je znázornno dole. O BSAH INDEX 23 3 SKENOVAT Skenování z aplikace kompatibilní se standardem TWAIN (Cást 4) Nastavení ovladace skeneru Okénko nastavení ovladace skeneru sestává z okénka "Set-up screen/nastavení", ve kterém mzete vybrat nastavení skenování, a okénka "Preview screen/náhled", které zobrazuje skenovaný obrázek. Dalsí informace o nastavení skenování jsou dostupné po klepnutí na tlacítko "Nápovda" v okénku Náhledu. 1 Nabídka "Poloha skenování" Okénko Nastavení Polícko "Náhled zoomu" nemze Poznámka Urcete umístní pedlohy. Na výbr máte z být zaskrtnuto, pokud je v polozce "Deska" (Sklenná deska), "SPF (simplexní)", "Poloha skenování" pouzito "SPF". "SPF (duplexní - velkokapacitní)" nebo "SPF 1 5 Tlacítko "Náhled" (duplexní - tablet)". Skenování z aplikace kompatibilní Zobrazí náhled dokumentu. se standardem TWAIN 2 Pokud je "Náhled" okamzite zrusen 3 Poznámka U zaízení, která nemají SPF/RSPF, je fixn nastavená "Deska". Poznámka 2 Nabídka strany skenování (pouze pokud je nainstalován RSPF) Pokud jste do RSPF vlozili oboustrannou pedlohu, zvolte v nabídce strany skenování "Pravý okraj piveden první" nebo "Celní okraj piveden první" podle nasmrování umístní pedlohy. 3 Nabídka "Rezim skenování" Vyberte jen z rezim, bu "Standardní" nebo "Profesionální". Dalsí informace o tchto nastaveních jsou k dispozici po klepnutí na tlacítko "Nápovda" umístné v okénku Náhledu. 4 Zaskrtávací polícko "Náhled zoomu" Pokud je toto polícko zaskrtnuté, vybraná cást náhledu se po klepnutí na tlacítko "Náhled" zvtsí. Pokud chcete opt získat obycejný náhled, odstrate z polícka zaskrtávací znaménko. pomocí stisknutí tlacítka Esc na klávesnici, nebo pomocí tlacítek [MAZÁNÍ] ( ) nebo [CA (SMAZAT VSE)] ( ) umístných na zaízení, neobjeví se v okénku náhledu nic. 6 Tlacítko "Skenování" Klepnte, pokud chcete skenovat pedlohu pomocí zvolených nastavení. Ujistte se, ze jsou nastavení správná jest ped stisknutím tlacítka "Skenování". Poznámka Skenování spustné pomocí tlacítka "Skenování" lze zrusit stisknutím tlacítka Esc na klávesnici, nebo tlacítka [MAZÁNÍ] ( ) nebo [CA (SMAZAT VSE)] ( ) umístných na zaízení.

5 7 Tlacítko "Zavít" Stisknte, pokud chcete zavít okénko nastavení ovladace skeneru. O BSAH INDEX SKENOVAT Skenování z aplikace kompatibilní se standardem TWAIN 2 Tlacítko "Otocit" (Cást 5) Okénko náhledu Klepnte na toto tlacítko, pokud chcete náhled otocit o 90 stup po smru hodinových rucicek. Umozuje opravu nasmrování bez nutnosti úpravy nasmrování samotné pedlohy. Pi skenování je vytvoen obrazový soubor v nasmrování takovém, jaké je zobrazeno v náhledu. jednotky mohou být zvoleny pixely, milimetry nebo palce. jste umístili pedlohu do SPF/RSPF, vyberte "Podavac dokument" jako "Zdroj papíru" a urcete velikost pedlohy v polozce "Velikost stránky". (Cást 2) Poznámka Pokud SPF/RSPF není na vasem zaízení nainstalován, nabídka "Zdroj papíru" se neobjeví. Pokud vyberete "Podavac dokument" jako "Zdroj papíru" a klepnete na tlacítko "Náhled", zobrazí se náhled vrchní stránky pedlohy. Nahlízená stránka bude odeslána do Oblasti výstupu, takze ji musíte ped zacátkem skenování do SPF/RSPF vrátit. Nápovda k tmto nastavením se zobrazí po klepnutí na tlacítko v horním pravém rohu okénka a poté klepnutím na nastavení. 4 Klepnte na tlacítko "Skenovat". Skenování zacíná a obrázek se posílá do aplikace Malování. Pouzijte volbu "Ulozit" v aplikaci, pokud chcete zvolit název souboru a slozku, kam se má obrazový soubor ulozit. Pokud chcete skenování spustné tlacítkem "Skenovat" zrusit, klepnte na tlacítko "Storno". O BSAH INDEX SKENOVAT Skenování z "Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti" (Windows XP) Umístte pedlohu, kterou chcete skenovat, na sklennou desku/spf/rspf. (Cást 1) Postup skenování pomocí "Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti" ve Windows XP je vysvtlen zde. "Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti" umozuje skenovat obrázek bez pouzití aplikace kompatibilní s WIA. 4 Klepnte na tlacítko "Dalsí". Informace týkající se umístní pedlohy urcené ke skenování naleznete v kapitole "NORMÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ" v Návodu k obsluze. Stisknte tlacítko "Start", klepnte na "Ovládací panely", poté na "Tiskárny a jiný hardware" a nakonec na "Skenery a fotoaparáty". Klepnte na ikonku "SHARP AR-XXXX" a poté na "Nacíst snímky" v "Práce s obrázky". Objeví se "Prvodce skenery a fotoaparáty". O BSAH INDEX SKENOVAT Skenování z "Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti" (Windows XP) Vyberte "Typ obrázku" a "Zdroj papíru" a klepnte na "Dalsí". jste umístili pedlohu do SPF/RSPF, vyberte "Podavac dokument" jako "Zdroj papíru" a urcete velikost pedlohy v polozce "Velikost stránky". Pokud chcete vidt náhled obrázku, klepnte na tlacítko "Náhled". (Cást 2) Poznámka Pokud SPF/RSPF není na vasem zaízení nainstalován, nabídka "Zdroj papíru" se neobjeví. Pokud vyberete "Podavac dokument" jako "Zdroj papíru" a klepnete na tlacítko "Náhled", zobrazí se náhled vrchní stránky pedlohy. Nahlízená stránka bude odeslána do Oblasti výstupu, takze ji musíte ped zacátkem skenování do SPF/RSPF vrátit. Nastavení rozlisení, typu obrázku, svtlosti a kontrastu lze provést klepnutím na tlacítko "Vlastní nastavení". 6 Zadejte název skupiny, formát a slozku pro ulození obrázku a poté klepnte na tlacítko "Dalsí". Jako formát mohou být zvoleny JPG, BMP TIF nebo, PNG. Klepnutím na tlacítko "Dalsí" spustíte skenování. O BSAH INDEX SKENOVAT Skenování z "Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti" (Windows XP) Po skoncení skenování se objeví toto okénko. Vyberte dalsí krok, kterým chcete pokracovat, a poté klepnte na tlacítko "Dalsí". Pokud chcete se skenováním úpln skoncit, klepnte na tlacítko "Neprovádt dalsí akci". (Cást 3) 8 Klepnte na tlacítko "Dokoncit". Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti se ukoncí a naskenovaný obrázek se ulozí do urcené slozky. O BSAH INDEX 30 3 SKENOVAT Pehled o Button Manageru Button Manager je softwarový nástroj, který tlacítku skeneru piazuje jednotlivé funkce skenování. Software Button Manager vám umozuje piadit nkterému ze sesti tlacítek v nabídce skenování specifická nastavení pro skenování. Nápovda k nastavením se zobrazí po klepnutí na tlacítko v horním pravém rohu okénka a poté klepnutím na nastavení. Skenování pomocí ovládacího panelu na zaízení je mozné pouze pokud jsou zadána nastavení v Ovládacích panelech po instalaci Button Manageru. Informace o instalaci softwaru Button Manager a zadávání nastavení v Ovládacích panelech jsou k dispozici v "NASTAVENÍ BUTTON MANAGERU" v Prvodci nastavením softwaru. Informace o skenování pomocí Ovládacího panelu na zaízení najdete v "PRÁCE V REZIMU SKENOVÁNÍ" v Návodu k obsluze.

6 1 Zálozka G Nkteré aplikace Poznámka Klepnte zde, pokud mohou omezit 1 chcete nastavit moznosti výbr nastavení. G Kdyz je vybrána skenovací nabídky. Kazdá 2 zálozka obsahuje nastavení polozka "Pi skenování zobrazit pro skenování pomocí okno s nastaveními kazdého z tlacítek (SC1 az TWAIN", nelze vybrat SC6) v nabídce skenování 3 podmínky skenování. na zaízení. 2 Oblast "Volba aplikace" 5 Tlacítko "OK" 4 Vyberte aplikaci spustnou Klepnte na toto tlacítko, ihned po startu. skenování. Button Manageru. Button Manager mzete pouzít k vybrání a zmn funkcí sesti skenovacích nabídek. Viz Nastavení Button Manageru. OBSAH INDEX SKENOVAT Nastavení Button Manageru Po vlastní instalaci bzí program Button Manager na pozadí operacního systému Windows. Pokud potebujete zmnit nastavení pro Button Manager, postupujte následovn. Dalsí informace o Nastavení Button Manageru naleznete v nápovd pro Button Manager. Sdílení...15 Úvod.. 2 Sdílení tiskárny 15 O H V Skenování.. 20 Hlavní Oboustranný tisk Skenování obrázku Velikost obrazu tlacítko.. 25 Ovladac TWAIN Vodoznak Obycejný tisk J Ovladac WIA Volba aplikace Okénko nastavení Prvodce skenery a fotoaparáty Vybrat zaízení Jak pouzívat Online Manuál...3 Okno s Náhledem spolecnosti...

7 .. 28 Okno stavu tisku W N Okraj.. 9 Styl dokumentu WIA.. 20 Náhled zoomu ON LINE.. 5 T Orientace obrazu. 11 Nápovda Z Button Manager Otocit o Tisk Tisk N:1.. 9 Zrusení skenování 23 Okno stavu tisku P Tisk vodoznaku Zrusení tisku Ovladac skeneru Ovladac TWAIN.. 25 Pehled o Button Manageru. 31 Tlacítko "Automatické zjistní skenované Ovladac WIA Pehled o Okn stavu tisku..

8 . 14 oblastit" Ovladac tiskárny.8 Pehled o skenování Tlacítko "Náhled" Pi skenování zobrazit okno s Ovladac TWAIN Nastavení nastaveními TWAIN Ovladac WIA Button Manager Prvodce skenery a fotoaparáty Ovladac pro tiskárnu Pizpsobit na stránku spolecnosti 29 Poloha skenování 24 Ovladac skeneru Pozastavení tisku... 6 Tlacítko "Otocit".. 25 Ovladac TWAIN..24 Tlacítko "Skenování" Ovladac WIA Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti ("Skenovat") Prvodce skenery a fotoaparáty Ovladac TWAIN spolecnosti R Ovladac WIA Nastavení Button Tlacítko "Zavít" Manageru...32 esení problém...

9 Powered by TCPDF ( 2 Rezim skenování.. 24 TWAIN O BSAH 33.

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

AR-M150/AR-M155 Online manuál

AR-M150/AR-M155 Online manuál AR-M150/AR-M155 Online manuál S nainstalovaným RSPF/SPF Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento manuál popisuje tiskové a skenovací funkce digitálního multifunkčního systému AR-M150/M155. rmace

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

MX-B200 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL

MX-B200 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL MODEL MX-B00 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Strana OBSAH... ÚVODEM... ZALOŽENÍ PAPÍRU...9 INSTALACE SOFTWARE..4 KOPÍROVÁNÍ...5 FUNKCE TISKÁRNY...5 FUNKCE SKENERU...49 SPECIÁLNÍ FUNKCE...6

Více

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 2 ÚVOD 3 NASTAVENÍ DSL MODEMU PRO PEVNÝ INTERNET 5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 5 VYHLEDÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ 6 NÁSTROJE 6 PŘÍLOHA A: ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod 2 2. Nastavení modemu DSL pro T-Mobile Internet DSL 3 3. Zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě 5 4. Vyhledávání aktualizací 6 5. Nástroje 6 6. Příloha

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382367

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382367 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON CANOSCAN LIDE 100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Bezpečnostní nastavení modulu zabezpečení dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Android SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Windows XP Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Obecné informace: Tento návod popisuje způsob připojení na WiFi pouze pomocí

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Verze 1.11 Copyright 2006, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Úvod Tato příručka

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro zařízení iphone

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro zařízení iphone Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro zařízení iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Sharpdesk Mobile v2.1

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289960

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289960 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Připojení k bezdrátové síti OAHS

Připojení k bezdrátové síti OAHS Připojení k bezdrátové síti OAHS powered by CompHelp (www.comphelp.cz) (verze 1.3) Obsah: 1. Bezdrátové sítě v OAHS... 2 2. Obecné požadavky... 2 3. Síť OAHS-free... 2 4. Síť OAHS... 2 4.1. Návod na připojení

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více