Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: U jiných verzí Windows mohou být tyto obrázky odlisné od tch v návodu. Informace o pouzívání vaseho operacního systému naleznete v návodu k operacnímu systému nebo v elektronické Nápovd. Oznámení o ochranných známkách Operacní systém Microsoft Windows je ochrannou známkou spolecnosti Microsoft Corporation v U.S.A. a dalsích zemích. Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, a Windows XP jsou ochranné známky Microsoft Corporation v U.S.A a dalsích zemích. práva vyhrazena. o pouzívání programu Acrobat Reader naleznete v Nápovd Acrobat Readeru. Jak ovládat elektronický návod Tlacítka posouvající na dalsí stránku jsou v tomto návodu umístna na spodu kazdé stránky. Pouzívejte tato tlacítka, pokud se chcete rychle posunout na stránky, které chcete zobrazit. Následující odkaz Tento návod pouzívá odkaz, které vás skokem pesunou na píslusnou stránku. Pokud klepnete na zelený, podtrzený text, zobrazí se k nmu píslusná stránka. (Odkazy nejsou podtrzené v cástech Obsah a Index.) Píklad: Obsah Na pedchozí stránku se pesunete klepnutím na tlacítko v nabídce Acrobat Readeru. OBSAH Zobrazuje Obsah tohoto návodu. Klepnte na téma v Obsahu, pokud se chcete pesunout pímo na zvolenou cást Pouzívání Zálozek Zálozky byly vytvoeny na levé stran tohoto návodu. Klepnutím na nkterou z nich se pesunete rovnou do dané cásti. INDEX Zobrazuje Index tohoto návodu. Klepnte na téma v Indexu, pokud se chcete pesunout pímo na zvolenou cást. Jak vytisknout tento návod Pokud chcete návod vytisknout, zvolte "Tisk" v nabídce "Soubor" Acrobat Readeru. Zvolte pozadovaná nastavení v dialogovém okn "Tisk" a poté klepnte na tlacítko "OK". Posouvá kupedu po stránkách. Posouvá zpt po stránkách. O BSAH INDEX 3 Obsah Úvod Jak pouzívat tento Online Manuál SKENOVAT Pehled o skenování Skenování z aplikace kompatibilní se standardem TWAIN Skenování pomocí aplikace kompatibilní se standardem WIA (Windows XP) Skenování z "Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti" (Windows XP) Pehled o Button Manageru Nastavení Button Manageru TISK Obycejný tisk Otevení ovladace tiskárny pomocí tlacítka "Start" Nastavení Ovladace Tiskárny Tisknutí více stránek na jeden list Pizpsobení tiskového obrazu velikosti papíru Obrácení tiskového obrazu o 180 stup. Tisk vodoznaku Oboustranný tisk (Pouze pro modely, které oboustranný tisk podporují) Pehled o Okn stavu tisku INDEX 2 SDÍLENÁ TISKÁRNA Sdílení tiskárny pomocí sít Windows. Nastavení Sdílení Tiskárny Nastavení Klienta O BSAH INDEX TISK Obycejný tisk Ujistte se, ze svítí indikátor ON LINE na Ovládacím panelu. Pokud indikátor ON LINE nesvítí, zmácknte tlacítko [ON LINE] ( ). Pokud indikátor Svítí, zaízení je zapnuté a pipraveno k tisku, nebo práv tiskne. Bliká, zaízení zpracovává tisková data v pamti nebo je tisk pozastaven. Nesvítí, zaízení je vypnuté a nemze tisknout. (Cást 1) Následující píklad uvádí, jak vytisknout dokument na papír velikosti A4 z aplikace WordPad. Ped samotným tiskem se ujistte, ze byl do zaízení vlozen papír správné velikosti pro vás dokument. 4 Ujistte se, ze je jako tiskárna nastaveno "SHARP AR-XXXX". Pokud potebujete zmnit nkterá nastavení tisku, klepnte na tlacítko "Pedvolby" (nebo tlacítko "Vlastnosti" ve Windows 95/98/Me/NT 4.0) a zobrazí se okénko urcené k nastavení ovladac tiskárny. Zobrazí se okénko urcené k nastavení ovladac tiskárny. 2 3 Spust'te aplikaci WordPad a otevete dokument, který chcete vytisknout. Vyberte moznost "Tisk" v nabídce "Soubor". Objeví se dialogové okénko "Tisk". Windows 2000 nemají v dialogovém okénku tlacítko "Pedvolby". Podle poteby zvolte nastavení v kazdé zálozce okénka. Nastavení Ovladace Tiskárny, Tisknutí více stránek na jeden list, Pizpsobení tiskového obrazu velikosti papíru, Obrácení tiskového obrazu o 180 stup., Tisk vodoznaku, Oboustranný tisk (Pouze pro modely, které oboustranný tisk podporují) 5 Klepnte na tlacítko "Tisk" (nebo tlacítko "OK", pokud pouzíváte Windows 95/98/Me/NT 4.0). Zacíná tisk. Kdyz zacíná tisk, objeví se automaticky Okno stavu tisku. (Pehled o Okn stavu tisku) Tiskový dokument je dorucen do ukladace kopií do pozice posunuté oproti pedcházejímu tiskovému dokumentu (funkce posouvání). O BSAH INDEX 5 1 TISK Obycejný tisk (Cást 2) Pokud je "Zdroj papíru" nastaven na "Automatický výbr" Pokud je "Zdroj papíru" nastaven na "Automatický výbr" v zálozce "Papír" okénka pro nastavení ovladac tiskárny a do zaízení pitom není vlozen papír o správné velikosti odpovídající tiskovému dokumentu, lisí se postup tisku v závislosti na nastavení v "Pouzití blízké velikosti papíru" v Uzivatelských programech (viz "Uzivatelské programy" v Návodu k obsluze).

3 Pokud dojde v zásobníku papíru bhem tisku papír Pidejte papír do zásobníku nebo zmácknte tlacítko [VÝBR ZÁSOBNÍK] ( ), pokud chcete zvolit jiný zásobník a poté stisknte tlacítko [ON LINE] ( ), pokud chcete pokracovat v tisku. Povsimnte si, ze pokud je zapnuto "Automatické pepínání zásobník " v Uzivatelských programech a zárove je v nkterém z dalsích zásobník papír o stejné velikosti, zaízení automaticky pepne na dalsí zásobník papíru a pokracuje v tisku. Pokud je "Pouzití blízké velikosti papíru" vypnuto. Indikátor FORMÁTU PAPÍRU na Ovládacím panelu bliká. Mzete stisknout tlacítko [VÝBR ZÁSOBNÍK] ( ), pokud chcete zásobník vybrat rucn nebo vlozte papír do Pomocného zásobníku a stisknutím tlacítka [ON LINE] ( ) zacnte tisk. *Velikosti papíru zobrazené v Ovládacím panelu jsou rzné v závislosti na zemi a regionu. A3 A4 A4 A5 B4 EXTRA Pozastavení tisku (úlohy) Pozastavení tisku (úlohy) provedete pomocí stisknutí tlacítka [ON LINE] ( ) na Ovládacím panelu, címz zaízení vypnete. Tisk bude pozastaven a indikátor ON LINE bude blikat. Zrusení tisku (úlohy) provedete pomocí stisknutí tlacítka [MAZÁNÍ] ( ) nebo [CA (SMAZAT VSE)] ( ). Pokracovat v tisku mzete opt pomocí stisknutí tlacítka [ON LINE] ( ), címz zaízení zapnete. Pokud je "Pouzití blízké velikosti papíru" zapnuto K tisku bude pouzito papíru o velikosti blízké té, kterou má tiskový obraz. Poznámka Výstraha Pokud je zaízení pipojeno pomocí technologie USB 2.0 (Hi-Speed), pectte si pozorn "Pozadavky systému pro USB 2.0 (Hi-Speed mode)" v Návodu k obsluze. Pokud je nainstalována Karta s dvojitou funkcí, bude tiskový obraz otocen tak, aby byl na papír umístn správn, a to v pípad, ze je papír vlozen v jiném smru, nez jak je tiskový obraz. Pokud Karta s dvojitou funkcí není nainstalována, ujistte se, ze jste nastavili velikost papíru kazdého zásobníku v "Nastavit stav zásobníku" v zálozce "Konfigurace" okénka pro nastavení ovladac tiskárny. (Viz "NASTAVENÍ OVLADACE PRO TISKÁRNU" v Instalace Software.) Kdyz tisknete, ujistte se, ze je v zálozce "Papír" v polozce "Zdroj papíru" v okénku nastavení ovladac tiskárny zvolen zásobník jinak, nez pomocí funkce "Automatický výbr". O BSAH INDEX TISK Otevení ovladace tiskárny pomocí tlacítka "Start" Windows 95/98/Me/NT 4.0 Ovladac tiskárny mzete otevít nebo zmnit jeho nastavení pomocí tlacítka "Start" ve Windows. Takto urcená nastavení budou výchozí pro kazdý tisk z jakékoliv aplikace. (Pokud zvolíte nastavení pomocí okénka nastaacute; oboustranný tisk. Umozuje vám vybrat si s nápovdou k ovladaci Nastavení a obrázek zaízení jsou rzné v závislosti na nkterou ze seznamu tiskárny. modelu. mozností. O BSAH INDEX 8 1 Poznámka TISK Tisknutí více stránek na jeden list Tato funkce vám umozuje zmensit a vytisknout dv nebo ctyi stránky dokumentu na jeden list papíru. Pokud chcete tuto funkci pouzít, otevete okénko nastavení ovladac tiskárny a zvolte "2:1" nebo "4:1" pro "Tisk N:1" na zálozce "Hlavní". Viz Obycejný tisk, pokud si chcete pecíst postup pi otevírání ovladace tiskárny. Nastavení "Tisk N:1" není k dispozici, pokud je vybráno "Pizpsobit na papír". Pizpsobení tiskového obrazu velikosti papíru N:1 Okraj Okraj "2:1" "4:1" Pokud zaskrtnete polícko "Okraj", budou kolem kazdé stránky vytisknuty okrajové linky. O BSAH INDEX 9 1 Poznámka TISK Pizpsobení tiskového obrazu velikosti papíru Ohcete pecíst postup pi otevírání ovladace tiskárny. Velikosti papíru, který je mozný pouzít pro oboustranný tisk, jsou rzné v závislosti na zemi a regionu. Zem/Regiony, které pouzívají za Standardní velikosti typu AB: A3, A4, A5*, B4, B5*, Kanceláský* Zem/regiony, které pouzívají za Standardní palcové velikosti: Obchodní papír, Dopis, Právnický, Kanceláský* *Pouze v urcitých zemích a regionech. Pokud pouzíváte oboustranný tisk, vyberte jiný zásobník nez "Bocní zásobník" v polozce "Zdroj papíru" v zálozce "Papír". Následující píklad zobrazuje výsledek tisku pi oboustranném tisku tzv. portrétu. Tisková data Výsledek tisku Oboustranný(Kniha) Oboustranný(Kalendá) Strany jsou tisknuty tak, aby mohly být svázány na stran. Strany jsou tisknuty tak, aby mohly být svázány na vrchu. O BSAH INDEX 13 1 TISK Pehled o Okn stavu tisku Pi zacátku tisku se automaticky oteve Okno stavu tisku. Okno stavu tisku je pomcka, která sleduje stav zaízení a zobrazuje název dokumentu, který se práv tiskne, nebo pípadná chybová hlásení. 1 Stavové okno 3 Zálozka 1 Poskytuje informace o Klepnte na zálozku, aktuálním stavu tiskárny. pokud chcete zobrazit její 2 obsah. Zálozka "Moznosti" 2 Ikonka stavu vám umozní vybrat Ikonky stavu vás informují moznosti zobrazení pro o mozných chybách tisku.

4 Okno stavu tisku. 3 Pokud probíhá tisk 4 Název dokumentu normáln, zádná ikonka se neobjeví. Zobrazuje název Ikonky jsou vysvtleny níze. dokumentu, který se práv 4 Postupujte podle instrukcí tiskne. zobrazených ve stavovém 5 Tlacítko "Zrusit Úlohu" okn, pokud chcete Klepnte na toto tlacítko, problém vyesit. pokud chcete zrusit úlohu, 5 která se práv provádí. Ikonka Stav tisku stavu 6 Tlacítko "Nápovda" 6 Klepnte na toto tlacítko, Doslo k chyb, 7 pokud chcete zobrazit která potebuje soubor s nápovdou k okamzitý zásah. Oknu stavu tisku. máte operacní systém Windows NT 4.0, proctte si "Nastavení v prostedí operacního systému Windows NT 4. 0" Klepnte na tlacítko "Start" a pak na "Ovládací panely". Klepnte na "Tiskárny a jiný hardware" a pak na "Tiskárny a faxy". Klepnte na "Pidat tiskárnu" v polozce "Práce s tiskárnou". Zobrazí se "Prvodce pidáním tiskárny". 4 Klepnte na tlacítko "Dalsí". O BSAH INDEX SDÍLENÁ TISKÁRNA Nastavení Klienta Vyberte "Sít'ová tiskárna nebo tiskárna pipojená k jinému pocítaci" a klepnte na tlacítko "Dalsí". (Cást 2) 7 Vyberte tiskárnu, kterou chcete v síti sdílet a poté klepnte na tlacítko "Dalsí". Obsah tohoto okénka se mze lisit v závislosti na vasem sít'ovém prostedí 6 Vyberte "Vyhledat tiskárnu" a pak klepnte na tlacítko "Dalsí". 8 9 Vyberte nastavení v polozce "Výchozí tiskárna" a pak klepnte na tlacítko "Dalsí". nastavit skenovací pedvolby podle typu pedlohy, kterou skenujete, nap. Text, Text/Grafika, Fotografie, Barevné nebo Cernobílé. Rozlisení skenování se mní v závislosti na skenovaném rozsahu a volné pamti zaízení. Píklad: Pokud je skenována pedloha o velikosti A4 v plných barvách v rozlisení 300 dpi pouze s nainstalovanou standardní pamtí, zaízení bude skenovat v plných barvách v rozlisení 150 dpi a poté zvtsí ovladac skeneru rozlisení na 300 dpi. Skenování pedloh o velikosti A3 v plných barvách a v rozlisení 600 dpi je mozné pouze s rozsíením o Kartu s dvojitou funkcí a 256 MB pamti. (Cást 3) 8 Az budete pipraveni ke skenování, klepnte na tlacítko "Skenování". Zrusení skenování po jeho spustní pomocí tlacítka "Skenování" provedete stisknutím tlacítka Esc na klávesnici. Pokud zavete ovladac skeneru po dokoncení skenování, obrazová data se objeví jako nový soubor v Sharpdesku, tak jak je znázornno dole. O BSAH INDEX 23 3 SKENOVAT Skenování z aplikace kompatibilní se standardem TWAIN (Cást 4) Nastavení ovladace skeneru Okénko nastavení ovladace skeneru sestává z okénka "Set-up screen/nastavení", ve kterém mzete vybrat nastavení skenování, a okénka "Preview screen/náhled", které zobrazuje skenovaný obrázek. Dalsí informace o nastavení skenování jsou dostupné po klepnutí na tlacítko "Nápovda" v okénku Náhledu. 1 Nabídka "Poloha skenování" Okénko Nastavení Polícko "Náhled zoomu" nemze Poznámka Urcete umístní pedlohy. Na výbr máte z být zaskrtnuto, pokud je v polozce "Deska" (Sklenná deska), "SPF (simplexní)", "Poloha skenování" pouzito "SPF". "SPF (duplexní - velkokapacitní)" nebo "SPF 1 5 Tlacítko "Náhled" (duplexní - tablet)". Skenování z aplikace kompatibilní Zobrazí náhled dokumentu. se standardem TWAIN 2 Pokud je "Náhled" okamzite zrusen 3 Poznámka U zaízení, která nemají SPF/RSPF, je fixn nastavená "Deska". Poznámka 2 Nabídka strany skenování (pouze pokud je nainstalován RSPF) Pokud jste do RSPF vlozili oboustrannou pedlohu, zvolte v nabídce strany skenování "Pravý okraj piveden první" nebo "Celní okraj piveden první" podle nasmrování umístní pedlohy. 3 Nabídka "Rezim skenování" Vyberte jen z rezim, bu "Standardní" nebo "Profesionální". Dalsí informace o tchto nastaveních jsou k dispozici po klepnutí na tlacítko "Nápovda" umístné v okénku Náhledu. 4 Zaskrtávací polícko "Náhled zoomu" Pokud je toto polícko zaskrtnuté, vybraná cást náhledu se po klepnutí na tlacítko "Náhled" zvtsí. Pokud chcete opt získat obycejný náhled, odstrate z polícka zaskrtávací znaménko. pomocí stisknutí tlacítka Esc na klávesnici, nebo pomocí tlacítek [MAZÁNÍ] ( ) nebo [CA (SMAZAT VSE)] ( ) umístných na zaízení, neobjeví se v okénku náhledu nic. 6 Tlacítko "Skenování" Klepnte, pokud chcete skenovat pedlohu pomocí zvolených nastavení. Ujistte se, ze jsou nastavení správná jest ped stisknutím tlacítka "Skenování". Poznámka Skenování spustné pomocí tlacítka "Skenování" lze zrusit stisknutím tlacítka Esc na klávesnici, nebo tlacítka [MAZÁNÍ] ( ) nebo [CA (SMAZAT VSE)] ( ) umístných na zaízení.

5 7 Tlacítko "Zavít" Stisknte, pokud chcete zavít okénko nastavení ovladace skeneru. O BSAH INDEX SKENOVAT Skenování z aplikace kompatibilní se standardem TWAIN 2 Tlacítko "Otocit" (Cást 5) Okénko náhledu Klepnte na toto tlacítko, pokud chcete náhled otocit o 90 stup po smru hodinových rucicek. Umozuje opravu nasmrování bez nutnosti úpravy nasmrování samotné pedlohy. Pi skenování je vytvoen obrazový soubor v nasmrování takovém, jaké je zobrazeno v náhledu. jednotky mohou být zvoleny pixely, milimetry nebo palce. jste umístili pedlohu do SPF/RSPF, vyberte "Podavac dokument" jako "Zdroj papíru" a urcete velikost pedlohy v polozce "Velikost stránky". (Cást 2) Poznámka Pokud SPF/RSPF není na vasem zaízení nainstalován, nabídka "Zdroj papíru" se neobjeví. Pokud vyberete "Podavac dokument" jako "Zdroj papíru" a klepnete na tlacítko "Náhled", zobrazí se náhled vrchní stránky pedlohy. Nahlízená stránka bude odeslána do Oblasti výstupu, takze ji musíte ped zacátkem skenování do SPF/RSPF vrátit. Nápovda k tmto nastavením se zobrazí po klepnutí na tlacítko v horním pravém rohu okénka a poté klepnutím na nastavení. 4 Klepnte na tlacítko "Skenovat". Skenování zacíná a obrázek se posílá do aplikace Malování. Pouzijte volbu "Ulozit" v aplikaci, pokud chcete zvolit název souboru a slozku, kam se má obrazový soubor ulozit. Pokud chcete skenování spustné tlacítkem "Skenovat" zrusit, klepnte na tlacítko "Storno". O BSAH INDEX SKENOVAT Skenování z "Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti" (Windows XP) Umístte pedlohu, kterou chcete skenovat, na sklennou desku/spf/rspf. (Cást 1) Postup skenování pomocí "Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti" ve Windows XP je vysvtlen zde. "Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti" umozuje skenovat obrázek bez pouzití aplikace kompatibilní s WIA. 4 Klepnte na tlacítko "Dalsí". Informace týkající se umístní pedlohy urcené ke skenování naleznete v kapitole "NORMÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ" v Návodu k obsluze. Stisknte tlacítko "Start", klepnte na "Ovládací panely", poté na "Tiskárny a jiný hardware" a nakonec na "Skenery a fotoaparáty". Klepnte na ikonku "SHARP AR-XXXX" a poté na "Nacíst snímky" v "Práce s obrázky". Objeví se "Prvodce skenery a fotoaparáty". O BSAH INDEX SKENOVAT Skenování z "Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti" (Windows XP) Vyberte "Typ obrázku" a "Zdroj papíru" a klepnte na "Dalsí". jste umístili pedlohu do SPF/RSPF, vyberte "Podavac dokument" jako "Zdroj papíru" a urcete velikost pedlohy v polozce "Velikost stránky". Pokud chcete vidt náhled obrázku, klepnte na tlacítko "Náhled". (Cást 2) Poznámka Pokud SPF/RSPF není na vasem zaízení nainstalován, nabídka "Zdroj papíru" se neobjeví. Pokud vyberete "Podavac dokument" jako "Zdroj papíru" a klepnete na tlacítko "Náhled", zobrazí se náhled vrchní stránky pedlohy. Nahlízená stránka bude odeslána do Oblasti výstupu, takze ji musíte ped zacátkem skenování do SPF/RSPF vrátit. Nastavení rozlisení, typu obrázku, svtlosti a kontrastu lze provést klepnutím na tlacítko "Vlastní nastavení". 6 Zadejte název skupiny, formát a slozku pro ulození obrázku a poté klepnte na tlacítko "Dalsí". Jako formát mohou být zvoleny JPG, BMP TIF nebo, PNG. Klepnutím na tlacítko "Dalsí" spustíte skenování. O BSAH INDEX SKENOVAT Skenování z "Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti" (Windows XP) Po skoncení skenování se objeví toto okénko. Vyberte dalsí krok, kterým chcete pokracovat, a poté klepnte na tlacítko "Dalsí". Pokud chcete se skenováním úpln skoncit, klepnte na tlacítko "Neprovádt dalsí akci". (Cást 3) 8 Klepnte na tlacítko "Dokoncit". Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti se ukoncí a naskenovaný obrázek se ulozí do urcené slozky. O BSAH INDEX 30 3 SKENOVAT Pehled o Button Manageru Button Manager je softwarový nástroj, který tlacítku skeneru piazuje jednotlivé funkce skenování. Software Button Manager vám umozuje piadit nkterému ze sesti tlacítek v nabídce skenování specifická nastavení pro skenování. Nápovda k nastavením se zobrazí po klepnutí na tlacítko v horním pravém rohu okénka a poté klepnutím na nastavení. Skenování pomocí ovládacího panelu na zaízení je mozné pouze pokud jsou zadána nastavení v Ovládacích panelech po instalaci Button Manageru. Informace o instalaci softwaru Button Manager a zadávání nastavení v Ovládacích panelech jsou k dispozici v "NASTAVENÍ BUTTON MANAGERU" v Prvodci nastavením softwaru. Informace o skenování pomocí Ovládacího panelu na zaízení najdete v "PRÁCE V REZIMU SKENOVÁNÍ" v Návodu k obsluze.

6 1 Zálozka G Nkteré aplikace Poznámka Klepnte zde, pokud mohou omezit 1 chcete nastavit moznosti výbr nastavení. G Kdyz je vybrána skenovací nabídky. Kazdá 2 zálozka obsahuje nastavení polozka "Pi skenování zobrazit pro skenování pomocí okno s nastaveními kazdého z tlacítek (SC1 az TWAIN", nelze vybrat SC6) v nabídce skenování 3 podmínky skenování. na zaízení. 2 Oblast "Volba aplikace" 5 Tlacítko "OK" 4 Vyberte aplikaci spustnou Klepnte na toto tlacítko, ihned po startu. skenování. Button Manageru. Button Manager mzete pouzít k vybrání a zmn funkcí sesti skenovacích nabídek. Viz Nastavení Button Manageru. OBSAH INDEX SKENOVAT Nastavení Button Manageru Po vlastní instalaci bzí program Button Manager na pozadí operacního systému Windows. Pokud potebujete zmnit nastavení pro Button Manager, postupujte následovn. Dalsí informace o Nastavení Button Manageru naleznete v nápovd pro Button Manager. Sdílení...15 Úvod.. 2 Sdílení tiskárny 15 O H V Skenování.. 20 Hlavní Oboustranný tisk Skenování obrázku Velikost obrazu tlacítko.. 25 Ovladac TWAIN Vodoznak Obycejný tisk J Ovladac WIA Volba aplikace Okénko nastavení Prvodce skenery a fotoaparáty Vybrat zaízení Jak pouzívat Online Manuál...3 Okno s Náhledem spolecnosti...

7 .. 28 Okno stavu tisku W N Okraj.. 9 Styl dokumentu WIA.. 20 Náhled zoomu ON LINE.. 5 T Orientace obrazu. 11 Nápovda Z Button Manager Otocit o Tisk Tisk N:1.. 9 Zrusení skenování 23 Okno stavu tisku P Tisk vodoznaku Zrusení tisku Ovladac skeneru Ovladac TWAIN.. 25 Pehled o Button Manageru. 31 Tlacítko "Automatické zjistní skenované Ovladac WIA Pehled o Okn stavu tisku..

8 . 14 oblastit" Ovladac tiskárny.8 Pehled o skenování Tlacítko "Náhled" Pi skenování zobrazit okno s Ovladac TWAIN Nastavení nastaveními TWAIN Ovladac WIA Button Manager Prvodce skenery a fotoaparáty Ovladac pro tiskárnu Pizpsobit na stránku spolecnosti 29 Poloha skenování 24 Ovladac skeneru Pozastavení tisku... 6 Tlacítko "Otocit".. 25 Ovladac TWAIN..24 Tlacítko "Skenování" Ovladac WIA Prvodce skenery a fotoaparáty spolecnosti ("Skenovat") Prvodce skenery a fotoaparáty Ovladac TWAIN spolecnosti R Ovladac WIA Nastavení Button Tlacítko "Zavít" Manageru...32 esení problém...

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)... 2 Rezim skenování.. 24 TWAIN O BSAH 33.

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener)

NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener) NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener) DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Strana ÚVOD...1 OBSAH...2 TISK... SDÍLENÍ TISKÁRNY...11 SKENOVÁNÍ...15 PROGRAMY KLÍČOVÉHO OPERÁTORA...26 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD...28 SPECIFIKACE...2

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener)

NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener) NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener) DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Strana ÚVOD...1 OBSAH...2 TISK...3 SKENOVÁNÍ...12 NASTAVENÍ SYSTÉMU...23 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD...25 SPECIFIKACE...29 ÚVOD V tomto návodu

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

AR-M150/AR-M155 Online manuál

AR-M150/AR-M155 Online manuál AR-M150/AR-M155 Online manuál S nainstalovaným RSPF/SPF Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento manuál popisuje tiskové a skenovací funkce digitálního multifunkčního systému AR-M150/M155. rmace

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-M310N http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176936

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-M310N http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176936 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AR-203E. Online manuál. Start

AR-203E. Online manuál. Start AR-203E Online manuál Start Obsah 1 Jak používat Online manuál Jak používat Online manuál 1 2 Tisk Přehled tisku 2 Základy tisku 3 Otevření ovladače tiskárny pomocí tlačítka "Start" 4 Nastavení ovladače

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-B200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3625295

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-B200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3625295 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 162. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Aplikace Scan2NG příručka pro skenování dokumentů

Aplikace Scan2NG příručka pro skenování dokumentů NET Genium Aplikace Scan2NG příručka pro skenování dokumentů Verze: 1.0 Datum: 6. 3. 2015 Autor: Ing. Jan Kyral,+420 725 879 989 jan.kyral@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Sharpdesk Informační příručka

Sharpdesk Informační příručka Sharpdesk Informační příručka Tento manuál si pečlivě uchovejte, protože informace uvedené níže jsou velmi důležité. Výrobní čísla Sharpdesk Tento výrobek může být nainstalován na počtu počítačů, který

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUSENSTVÍ) ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A UZITEČNÉ INFORMACE Strana...............

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP R-S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285594

Vaše uživatelský manuál SHARP R-S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285594 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Skenování s programem MP Navigator EX

Skenování s programem MP Navigator EX Kapitola 2 2 Skenování s programem MP Navigator EX Aplikace MP Navigator EX je nejjednodušším skenovacím programem, který se dodává současně se skenery Canon. Je velmi jednoduchý, jeho ovládání je intuitivní

Více

Vaše uživatelský manuál HP OFFICEJET 7300 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/915493

Vaše uživatelský manuál HP OFFICEJET 7300 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/915493 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP OFFICEJET 7300 ALL- IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Důležité: Nejprve nainstalujte ovladač USB kabelu (viz. DKU5_USBkabel.pdf ), poté

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1402. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1402 v uživatelské příručce

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více