Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Obrázky oken a postupy uvedené v tomto manuálu se týkají pevázn Windows XP. U jiných verzí Windows se mohou nkterá okna lisit od oken uvedených v tomto manuálu. Informace o pouzití vaseho operacního systému vyhledejte v manuálu k operacnímu systému nebo v online manuálu. Obchodní známky Operacní systém Microsoft Windows je ochrannou známkou nebo je vlastnictvím autorských práv firmy Microsoft Corporation v USA a v dalsích zemích. práva vyhrazena. si tuto cást díve, nez zacnete online manuál pouzívat. Informace o pouzití programu Acrobat Reader viz nápovda k tomuto programu. Ovládání online manuálu V tomto manuálu jsou v dolní cásti kazdé stránky zobrazena následující tlacítka. Kliknutím na tato tlacítka se mzete rychle pesunout na pozadované stránky. Pouzití odkaz Tento manuál pouzívá odkazy, které umozují skocit na píslusnou stránku. Kdyz kliknete na zelený podtrzený text, zobrazí se píslusná stránka. (V Obsahu a Indexu nejsou odkazy podtrzeny.) Píklad: Obsah Pro návrat na pedchozí stránku kliknte na tlacítko v list menu programu Acrobat Reader. OBSAH Zobrazuje Obsah tohoto manuálu. Kliknutím na odkaz v obsahu se dostanete pímo do této cásti. Pouzití zálozek Po levé stran tohoto manuálu byly vytvoeny zálozky. Mzete kliknout na zálozku, abyste peskocili pímo do této cásti. REJSTÍK Zobrazuje rejstík manuálu. Kliknutím na odkaz v rejstíku se dostanete pímo do této cásti. Tisk tohoto manuálu Chcete-li tento manuál vytisknout, vyberte v programu Acrobat Reader v menu "Soubor" funkci "Tisknout". V dialogovém rámecku "Tisk" vyberte pozadované nastavení tisku a pak kliknte na tlacítko "OK". Pesun po stránkách vped. Pesun po stránkách vzad. OBSAH REJSTÍK 3 Obsah Úvod Jak pouzívat online manuál SKENOVÁNÍ Pehled skenování Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN Skenování z aplikace podporující funkci WIA (Windows XP) Skenování pomocí prvodce "Skenery a fotoaparáty" (Windows XP) Program Button Manager Nastavení Button Manager TISK Základní tisk Otevení ovladace tiskárny pes tlacítko "Start" Nastavení ovladace tiskárny Tisk více stran na jeden list Pizpsobení obrazu velikosti papíru Oboustranný tisk (jen u model podporujících oboustranný tisk) Otocení tisknuté stránky o 180 stup Tisk vodoznaku Okno stavu tisku ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD Odstraování závad Kdyz se vytiskne strana upozornní FUNKCE OVLADACE TISKÁRNY 2 SDÍLENÍ TISKÁRNY Sdílení tiskárny v síovém prostedí Windows Nastavení sdílené tiskárny Nastavení klienta Funkce ovladace tiskárny 41 6 REJSTÍK OBSAH REJSTÍK TISK Základní tisk Spuste WordPad a otevete dokument, který chcete vytisknout. V aplikaci zvolte v nabídce "Soubor" volbu "Tisk". Objeví se dialogový rámecek "Tisk". SHARP AR-XXXX (cást 1) Následující píklad vysvtluje, jak vytisknout dokument z WordPadu. Ped tiskem zkontrolujte, zda byl do pístroje zalozen papír správné velikosti pro vás dokument. 3 Ujistte se, ze je vybrána tiskárna "SHARP AR-XXXX". Chcete-li zmnit nastavení tisku, kliknte na "Pedvolby" (nebo "Vlastnosti" ve Windows 95/98/Me/NT 4. 0) a vyvoláte okno nastavení ovladace tiskárny. Objeví se okno nastavení ovladace tiskárny. Windows 2000 v tomto dialogovém rámecku tlacítko "Pedvolby" nemají. Zadejte nastavení podle poteby v jednotlivých zálozkách v okn nastavení. Nastavení ovladace tiskárny, Tisk více stran na jeden list, Pizpsobení obrazu velikosti papíru, Tisk vodoznaku, Oboustranný tisk (jen u model podporujících oboustranný tisk) 4 Kliknte na tlacítko "Tisk" (nebo na tlacítko "OK" ve Windows 95/98/Me/NT 4.0). Spustí se tisk. Po zahájení tisku se automaticky oteve stavové okno tisku Print Status Window. (Okno stavu tisku) Do výstupního zásobníku se zacnou vysunovat stránky tiskové úlohy. Jejich pozice je trochu odsazena od pozice pedchozí tiskové úlohy (funkce odsazení). OBSAH REJSTÍK 5 1 TISK Základní tisk (cást 2) Kdyz je "Zdroj papíru" nastaven na "Automaticky vybrat" Je-li v okn nastavení ovladace tiskárny v zálozce "Papír" nastaven "Zdroj papíru" na "Automaticky vybrat" a v pístroji není zalozen papír se správnou velikostí pro tiskovou úlohu, bude se postup tisku lisit v závislosti na nastavení "VYNUCENÝ VÝSTUP" v uzivatelských programech (viz "UZIVATELSKÉ PROGRAMY" v návodu k obsluze). Kdyz bhem tisku dojde papír v zásobníku Kdyz je do zásobníku doplnn papír, bude tisk automaticky pokracovat. Pouzíváte-li bocní vstup, nastavte na pístroji tlacítkem volby rezimu rezim tisku, vlozte papír podle pokynu na displeji a pak stisknte tlacítko [START], aby tisk pokracoval. Kdyz je nainstalován pídavný zásobník 250 list: Vsimnte si, ze kdyz je v uzivatelských programech zapnuto "AUTO PEP. ZÁSOBN. " a v jiném zásobníku je papír se stejnou velikostí, pístroj se automaticky pepne na tento zásobník a pokracuje v tisku.

3 Kdyz je "VYNUCENÝ VÝSTUP" nastaven na "VYPNUTO" Pomocí tlacítka volby rezim na pístroji nastavte rezim tiskárny, pectte si hlásení na displeji, vlozte papír do bocního vstupu a pak stisknte tlacítko [START], aby se spustil tisk. Zrusení tiskové úlohy 1 2 Na ovládacím panelu pístroje nastavte tlacítkem [VOLBA REZIMU] rezim tiskárny a pak stisknte tlacítko [ZRUSIT] ( ) nebo tlacítko [ZRUSIT VSE] ( ). Na displeji se objeví "ZRUSIT ÚLOHU TISKU?". Zkontrolujte, zda je znak zaskrtnutí ped "ANO" a stisknte tlacítko [VOLBA]. Kdyz je pístroj pipojen k pocítaci pes port USB 2.0 (Vysoká rychlost), pectte si cást "Pozadavky na systém pro USB 2.0 (rezim Vysoká rychlost)" v návodu k obsluze. Kdyz je "VYNUCENÝ VSTUP" nastaven na "ZAPNUTO" Tisk se provede na papír zalozený v pístroji, i kdyz bude mít jinou velikost nez tisknutá stránka. Pozor OBSAH REJSTÍK TISK Otevení ovladace tiskárny pes tlacítko "Start" Windows 95/98/Me/NT 4.0 Otevít ovladac tiskárny a zmnit nastavení ovladace je mozné ve Windows pomocí tlacítka "Start". Takto provedená nastavení zstanou zachována jako výchozí nastavení i po tom, co danou aplikaci ukoncíte. (Pokud ped tiskem zmníte nastavení pomocí ovladace, tiskárna se po ukoncení aplikace vrátí k výchozím nastavením.) Windows 2000/XP Klepnte na tlacítko "Start" a potom klepnte na "Ovládací panely". Ve Windows 2000 klepnte na tlacítko "Start" a vyberte "Nastavení". 1 2 Klepnte na tlacítko "Start", zvolte "Nastavení" a potom klepnte na "Tiskárny". Klepnte na ikonu ovladace "SHARP AR-XXXX" a z nabídky "Soubor" vyberte "Vlastnosti". Klepnte na "Tiskárny a jiný hardware" a potom klepnte na "Tiskárny a faxy". Ve Windows 2000 klepnte na "Tiskárny". Klepnte na ikonu ovladace "SHARP AR-XXXX" a z nabídky "Soubor" vyberte "Vlastnosti". Info Ve Windows NT 4.0 zvolte "Výchozí nastavení dokumentu" a tím otevete okno nastavení ovladace. 3 4 Klepnte na tlacítko "Pedvolby tisku" na zálozce "Obecné". Zobrazí se okno nastavení ovladace tiskárny. Nastavení ovladace tiskárny Ve Windows 95/98/Me klepnte na zálozku "Nastavení". Zobrazí se okno nastavení ovladace tiskárny. Nastavení ovladace tiskárny OBSAH REJSTÍK 7 1 TISK Nastavení ovladace tiskárny Pro zobrazení nápovdy pro nastavení kliknte na tlacítko v pravém horním rohu okna a pak kliknte na píslusné nastavení. Na kombinace nastavení, které lzt papíru, která bude pouzita pro tisk (A5). Nyní se velikost tisknutého obrazu pizpsobí automaticky velikosti papíru, zalozeného ve stroji. Formát papíru: A4 Pizpsobit na papír: A5 3 Zakízkujte okénko "Pizpsobit na stránku". Velikost dokumentu A4 (Formát papíru) Info Velikost papíru A5 (Pizpsobit na papír) Je-li nastaveno "A3 [Pizpsobit na stránku]", "B4 [Pizpsobit na stránku]" nebo "Ledger [Pizpsobit na stránku]", bude mít tisknutá stránka velikost A4, i kdyz není nastaveno "Pizpsobit na stránku". OBSAH REJSTÍK 10 1 Info TISK Oboustranný tisk (jen u model podporujících oboustranný tisk) U model, které podporují oboustranný tisk, obsahuje okno ovladace tiskárny v zálozce "Hlavní" polozku "Styl dokumentu". Toto nastavení umozuje tisknout na ob strany papíru. Pro pouzití této funkce vyvolejte ovladac tiskárny a ah. Nastala chyba, která vyzaduje brzký zásah Kliknte na zálozku, aby se penesla do popedí. Zálozka "Vlastnosti" umozuje nastavit moznosti zobrazení okna stavu tisku. Název dokumentu Ukazuje název práv tisknutého dokumentu. Tlacítko "Zrusit Úlohu" Tisk lze zrusit kliknutím na toto tlacítko díve, nez stroj pijme tiskovou úlohu. Tlacítko "Nápovda" Kliknte na toto tlacítko, aby se zobrazil soubor nápovdy pro okno stavu tisku. Tlacítko "Zavít" Kliknte na toto tlacítko, abyste zaveli okno stavu tisku. OBSAH REJSTÍK 14 2 SDÍLENÍ TISKÁRNY Sdílení tiskárny v síovém prostedí Windows Klient Tiskový server Sdílená tiskárna Pístroj lze pouzít jako sdílenou tiskárnu v síovém prostedí Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP. Uvdomte si, ze síové prostedí Windows musí být jiz pedem vytvoeno. Klient Klient "Tiskový server" zde znamená pocítac, který je pímo pipojen k pístroji, a "Klient" je libovolný jiný pocítac, který je pipojen ke stejné síti. Nastavení sdílené tiskárny (Na tiskovém serveru) Nastavení klienta OBSAH REJSTÍK 15 2 Info SDÍLENÍ TISKÁRNY Nastavení sdílené tiskárny Na pocítaci, ke kterému je pístroj pipojen pímo Postupujte podle níz uvedených krok, abyste mohli pouzívat pocítac pipojený pímo k pístroji jako tiskový server. Máte-li operacní systém Windows 95/98/Me, zacnte krokem 1. Máte-li operacní systém Windows NT 4.0, 2000 nebo XP Home Edition, vyvolejte Ovládací panely a pak zacnte krokem 6. Máte-li operacní systém Windows XP Professional, postupujte podle pírucky nebo soubor nápovdy operacního systému.

4 Kliknte na tlacítko "Start", vyberte "Nastavení" a pak kliknte na "Ovládací panely". Kliknte dvojit na ikonu "Sí" ( ). Info Pokud se objeví výzva k restartování pocítace, kliknte na tlacítko "Ano" a restartujte pocítac. Pak otevete slozku tiskárny a pokracujte v nastavení od kroku Info Pokud se ikona "Sí" ve Windows Me neobjeví, kliknte na "Zobrazit vsechny moznosti Ovládacích panel" V ovládacích panelech kliknte na "Tiskárny a jiný hardware" a pak kliknte na "Tiskárny a faxy". V jiných operacních systémech nez Windows XP kliknte dvojit na ikonu tiskárny. Kliknte na tlacítko "Sdílení soubor a tiskáren". Zaskrtnte rámecek "Umoznit ostatním tisknout na mé tiskárn" a pak kliknte na tlacítko "OK". V dialogovém rámecku "Sí" kliknte na tlacítko "OK". Kliknte na ikonu ovladace tiskárny "SHARP AR-XXXX" a z menu "Soubor" zvolte "Sdílení". Provete nastavení pro sdílení a kliknte na tlacítko "OK". Pro získání informací o nastavení kliknte na tlacítko v pravém horním rohu dialogového rámecku a pak kliknte na nastavení, aby se zobrazila nápovda. Info Nastavení klienta OBSAH REJSTÍK 16 2 Info SDÍLENÍ TISKÁRNY Nastavení klienta (cást 1) Postupujte podle níze uvedených krok, abyste nainstalovali ovladac tiskárny na klientovi. Tato stránka obsahuje pouze kroky pro Windows XP Home Edition. Máte-li operacní systém Windows 95/98/Me/2000/XP Professional, postupujte podle pírucky nebo soubor nápovdy operacního systému. Máte-li operacní systém Windows NT 4.0, postupujte podle "Nastavení ve Windows NT 4.0" Kliknte na tlacítko "Start" a pak kliknte na "Ovládací panely". Kliknte na "Tiskárny a jiný hardware" a pak kliknte na "Tiskárny a faxy". V menu "Práce s tiskárnou" kliknte na "Pidat tiskárnu". Objeví se "Prvodce pidáním tiskárny". 4 Kliknte na tlacítko "Dalsí". OBSAH REJSTÍK SDÍLENÍ TISKÁRNY Nastavení klienta Vyberte "Síová tiskárna nebo tiskárna pipojená k jinému pocítaci" a kliknte na tlacítko "Dalsí". (cást 2) 7 Vyberte tiskárnu, která se má sdílet v síti, a kliknte na tlacítko "Dalsí". 6 Obsah tohoto okna se bude lisit podle vaseho síového prostedí. Vyberte "Vyhledat tiskárnu" a kliknte na tlacítko "Dalsí". 8 9 Zvolte nastavení v okn "Výchozí tiskárna" a kliknte na tlacítko "Dalsí". Kliknte na tlacítko "Dokoncit". OBSAH REJSTÍK SDÍLENÍ TISKÁRNY Nastavení klienta 4 (cást 3) Nastavení ve Windows NT 4.0 Máte-li operacní systém Windows NT 4.0, provete po nainstalování ovladace následující nastavení vlastností tiskárny. Postup pro instalaci ovladace tiskárny viz "INSTALACE SOFTWARU" v manuálu pro instalaci softwaru. Kliknte na tlacítko "Start", zvolte "Nastavení" a pak kliknte na "Tiskárny". Kliknte na ikonu ovladace tiskárny "SHARP AR-XXXX" a z menu "Soubor" vyberte "Vlastnosti". Objeví se vlastnosti ovladace tiskárny. V seznamu "Dostupné porty tiskáren" vyberte "Local port" a pak kliknte na "Nový port". Objeví se dialogový rámecek "Název portu". Kliknte na zálozku "Porty" a pak kliknte na tlacítko "Pidat port". Oteve se dialogový rámecek "Porty tiskáren". 5 Zadejte "\\(název serveru pipojeného k pístroji) \(název sdílené tiskárny)" a kliknte na tlacítko "OK". název sdílené tiskárny název serveru pipojeného k pístroji 6 OBSAH REJSTÍK V okn port tiskáren kliknte na "Zavít". Potom kliknte v okn vlastností tiskárny na tlacítko "OK" Pozor SKENOVÁNÍ Pehled skenování Funkci skenování lze pouzít, jen kdyz je pocítac pipojen k pístroji pomocí USB kabelu. Vývojový diagram uvedený níze podává pehled o prbhu skenování. Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN*1 nebo funkci WIA*2 Skenování pomocí prvodce "Skenery a fotoaparáty" (Windows XP) Spustní skenování pímo z pístroje*3 Zalozte originál na místo skenování Dalsí podrobnosti viz "NORMÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ" v návodu k obsluze. Spuste aplikaci podporující rozhraní Twain nebo funkci WIA a vyberte ovladac skeneru. V pocítaci zvolte v "Ovládací panely" volbu "Skenery a fotoaparáty". Pepnte pístroj do rezimu skenování a zvolte nabídku skenování. (SC1: az SC6:) Nastavte parametry skenování (pokud se parametry skenování zobrazí) Skenování Nastavte parametry skenování Skenování Skenování Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN, Skenování z aplikace podporující funkci WIA (Windows XP) Skenování pomocí prvodce "Skenery a fotoaparáty" (Windows XP) "PRÁCE V REZIMU SKENOVÁNÍ" v návodu k obsluze.

5 Program Button Manager *1 TWAIN je prmyslový standard pro zaízení zpracovávající obrazová data vcetn skener. Instalací ovladace TWAIN do vaseho pocítace mzete skenovat a pracovat s obrazem pi pouzití mnoha aplikací, podporujících rozhraní TWAIN. *2 WIA (Windows Imaging Acquisition) je funkce Windows, která umozuje komunikaci mezi skenerem, digitálním fotoaparátem nebo jiným zaízením zpracovávajícím obraz a aplikací, zpracovávající obraz. Ovladac WIA tohoto pístroje mze být pouzit jen u Windows XP. *3 Pro skenování za pouzití ovládacího panelu pístroje musíte nejprve nainstalovat funkci Button Manager a v Ovládacích panelech provést píslusná nastavení. Dalsí podrobnosti viz "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" v tistném návodu k obsluze. OBSAH REJSTÍK SKENOVÁNÍ Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN Zalozte originál(y), který chcete skenovat zalozte na sklo/spf/rspf. (cást 1) Ovladac skeneru SHARP spluje pozadavky na prmyslový standard TWAIN a ciní ho kompatibilním s mnoha aplikacemi, podporujícími rozhraní TWAIN. Níze je uveden postup krok za krokem, jak získat naskenovaný obraz za pomocí programu Sharpdesk. 3 Informace o zalození originálu pro skenování viz "NORMÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ" v návodu k obsluze. Vyberte "SHARP MFP TWAIN E" a klepnte na tlacítko "Vybrat". SHARP MFP TWAIN E WIA-SHARP AR-XXXX Po spustní programu Sharpdesk klepnte na nabídku "File" a zvolte "Select Scanner". Info Pouzíváte-li Windows XP, mzete zvolit také "WIA-SHARP AR-XXXX" pro skenování pes ovladac WIA. Skenování z aplikace podporující funkci WIA (Windows XP) V závislosti na vasem systému se mze v okn "Vybrat zdroj" objevit "SHARP MFP TWAIN E 1.0 (32-32)" a "WIA-SHARP AR-XXXX 1. 0 (32-32)". Info Zpsob pístupu k "Select Scanner" závisí na pouzité aplikaci. Dalsí informace viz manuál nebo soubor nápovdy k vasí aplikaci. OBSAH REJSTÍK SKENOVÁNÍ Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN Z nabídky "File" vyberte "Acquire Image" nebo klepnte na tlacítko "Acquire" ( ). Zobrazí se obrazovka nastavení ovladace. Nastavení ovladace skeneru (cást 2) 6 Kliknte na tlacítko "Náhled". Objeví se náhled obrázku. Není-li úhel otocení originálu správný, vlozte originál znovu a kliknte opt na tlacítko "Náhled". Pokud náhled obrázku nemá správnou orientaci, kliknte v okn náhledu na tlacítko "Otocit". Tím se náhled obrázku otocí o 90 stup ve smru hodinových rucicek. Mzete tak upravit orientaci originálu, aniz byste jej museli vkládat znovu. Okno náhledu Vlozíte-li do podavace SPF/RSPF více stránek, ukáze se pouze náhled horní stránky originál a stránka je pak vysunuta do výstupní oblasti. náhled dokumentu. "Pravý okraj piveden první" nebo "Celní okraj piveden první" podle 6 Tlacítko "Skenování" orientace vlozeného originálu. Kliknte pro naskenování originálu podle 3 Menu "Rezim skenování" zadaného nastavení. Ped kliknutím na Jak rezim skenování zvolte "Standardní" tlacítko "Skenování" zkontrolujte, zda je nebo "Uzivatelské nastavení". Podrobnosti nastavení správné. o nastavení zjistíte, kdyz kliknete v okn Pro zrusení skenovací úlohy po náhledu na tlacítko "Nápovda", aby se Info kliknutí na tlacítko "Skenování" zobrazila nápovda. obrázku v okn náhledu. jednotky lze nastavit pixely, mm nebo palce. na ikonu "AR-XXXX" a potom v "Práce s obrázky" klepnte na "Nacíst snímky". Zobrazí se obrazovka prvodce "Skenery a fotoaparáty". SHARP AR-XXXX SHARP AR-XXXX OBSAH REJSTÍK SKENOVÁNÍ Skenování pomocí prvodce "Skenery a fotoaparáty" (Windows XP) Vyberte "Typ obrázku" a "Zdroj papíru" a klepnte na tlacítko "Dalsí". jste zalozili originál na podavac SPF/RSPF, zvolte jako "Zdroj papíru" volbu "Podavac dokument" a ve "Velikost stránky" zadejte velikost originálu. Nyní mzete klepnout na tlacítko "Náhled" a zobrazit náhled obrázku. (cást 2) Info Pokud jste v "Zdroj papíru" zvolili "Podavac dokument" a klepnete na tlacítko "Náhled", provede se náhled horního originálu, umístného na podavaci SPF/RSPF. Pro nastavení rozlisení, typu obrázku, jasu a kontrastu klepnte na tlacítko "Profesionální". 6 Urcete název skupiny, formát a adresá pro ulození souboru a potom klepnte na tlacítko "Dalsí". Urcete název skupiny, formát jako JPG, BMP, TIF nebo PNG a potom klepnte na tlacítko "Dalsí". OBSAH REJSTÍK SKENOVÁNÍ Skenování pomocí prvodce "Skenery a fotoaparáty" (Windows XP) Jakmile se skenování ukoncí, zobrazí se následující obrazovka. Zvolte dalsí úlohu, kterou chcete provádt a potom klepnte na tlacítko "Dalsí".

6 Pokud chcete cinnost skenování ukoncit, klepnte na "Neprovádt dalsí akci". (cást 3) 8 Klepnte na tlacítko "Dokoncit". "Prvodce skenery a fotoaparáty" se zave a naskenovaný obraz je ulozen do urceného adresáe. OBSAH REJSTÍK 30 3 SKENOVÁNÍ Program Button Manager Button Manager je program, který umozuje pouzívat funkci skeneru u pístroje. Pomocí Button Manager mzete nakonfigurovat sest sad nastavení skenování jako menu skenování na pístroji. Pro zobrazení nápovdy o nastavení kliknte na tlacítko v pravém horním rohu okna a pak kliknte na nastavení. Pro zahájení skenování pomocí ovládacího panelu musí být po nainstalování programu Button Manager vytvoeno nastavení pro ovládací panel. Informace o instalaci Button Manager a vytvoení nastavení pro ovládací panel viz "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" v návodu k obsluze. Informace o skenování pomocí ovládacího panelu viz "POUZITÍ SKENOVACÍHO REZIMU" v návodu k obsluze. 1 Zálozka Nkteré aplikace Kliknte pro nastavení Info mohou volbu 1 mozností v menu skenování. nastavení omezit. 2 Kazdá zálozka obsahuje nastavení skenování pro menu 5 Tlacítko "Název Menu" skenování. Nastavuje názvy menu, které se objevují na displeji pístroje. 2 Rámecek "Volba aplikace" 3 Ty budou také názvy zálozek Zde vyberte spoustnou v tomto nastavovacím okn. aplikaci. 4 3 Zaskrtávací rámecek "Pi 6 Tlacítko "OK" skenování zobrazit okno Kliknte pro ukoncení s nastavením TWAIN" nastavení a zavení rámecku. Mzete nastavit, zda se má 7 Tlacítko "Storno" nebo nemá zobrazit okno Kliknte na toto tlacítko pro 5 TWAIN. Kdyz je rámecek ukoncení dialogového rámecku bez provedení zaskrtnut, objeví se pi 6 jakýchkoli zmn v nastavení. spustní skenování okno 7 8 Tlacítko "Pouzít" TWAIN, abyste mohli nastavit 8 Kliknte pro ulození nastavení parametry skenování. bez zavení rámecku. názvy se objeví na displeji pístroje, kdyz na pístroji nastavíte skenovací menu. (Píklad: SC1:xxxxx) (cást 2) Info Je-li v názvu menu zadán znak, který pístroj nedokáze zobrazit, zobrazí se na pístroji "?". 5 Kliknte na tlacítko "OK". Tím je nastavení dokonceno. OBSAH REJSTÍK 33 4 ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD Odstraování závad (cást 1) Máte-li pi pouzívání pístroje njaké potíze, prostudujte si následující cást o odstraování závad díve, nez zavoláte servis. Mnoho problém mze uzivatel snadno odstranit sám. Pokud se vám nepodaí vyesit problém ani podle tohoto návodu, vypnte hlavní vypínac, odpojte pístroj od napájení a kontaktujte servisní stedisko SHARP. PROBLÉMY PI TISKU A SKENOVÁNÍ Krom informací v této cásti lze informace o odstraování závad najít také v souborech README pro jednotlivé programy. Soubor README je nakopírován na vás pocítac pi instalaci softwaru a lze jej najít ve slozce "Soubory program" - "SHARP" "ARM150168" na disku, kam jste nainstalovali software. Problém Pícina a esení Pístroj není správn pipojen k pocítaci. Zkontrolujte oba konce USB kabelu nebo paralelního kabelu a ujistte se, ze jsou dobe pipojeny. Zkuste pouzít jiný funkcní kabel. Pístroj netiskne. Je-li pístroj pipojen jako sdílená tiskárna, zmnil se název pocítace, ke kterému je tiskárna pipojena, nebo se zmnilo nastavení sdílení. Pekonfigurujte nastavení portu sdílené tiskárny. Pístroj není v aplikaci vybrán. Po volb "Tisk" z menu Soubor se ujistte, ze je v okn "Tisk" nastavena jako tiskárna "SHARP AR-XXXX". Strana Návod k obsluze - - OBSAH REJSTÍK 34 4 ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD Odstraování závad Problém Pícina a esení (cást 2) Strana Ovladac tiskárny nebyl správn nainstalován. Postupujte podle tchto krok, abyste zjistili, zda je ovladac tiskárny nainstalován. 1 Kliknte na tlacítko "Start", "Ovládací panely", "Tiskárny a jiný hardware" a pak kliknte na "Tiskárny a faxy". (Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, kliknte na tlacítko "Start", zvolte "Nastavení" a pak kliknte na "Tiskárny".) 2 Objevila se ikona tiskárny "SHARP AR-XXXX"? 3 Pokud je ikona vidt, ale stále nelze tisknout, mze být ovladac tiskárny nainstalován chybn. V takovém pípad odstrate ovladac "SHARP AR-M150/168 Series MFP Driver" a nainstalujte jej znovu. Probíhá kopírování. Pockejte, dokud kopírování neskoncí. Velikost papíru vlozeného do zásobníku se lisí od velikosti papíru nastavené na pístroji. Zkontrolujte, zda velikost papíru vlozeného do zásobníku souhlasí s velikostí papíru nastavenou na pístroji. Nebyl vlozen papír zadané velikosti. Vlozte do zásobníku papír zadané velikosti. Volba "VYNUCENÝ VÝSTUP" je nastavena na "VYPNUTO". Kdyz je volba "VYNUCENÝ VÝSTUP" nastavena na "VYPNUTO" a v pístroji není zádný papír, který má stejnou velikost jako tisknutá stránka, vlozte papír do bocního vstupu podle pokyn na displeji a stisknte tlacítko [START], aby se zacalo tisknout.

7 (Bocní vstup nelze pouzít pro oboustranný tisk.) Je-li "VYNUCENÝ VSTUP" nastaven na "ZAPNUTO", vytiskne se úloha na papír zalozený v pístroji, i kdyz má jinou velikost. Návod k obsluze Návod k obsluze Návod k obsluze Pístroj netiskne. 6 OBSAH REJSTÍK 35 4 ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD Odstraování závad Problém Pícina a esení Soubzné pouzití dvou nebo více program. Spuste tisk az po ukoncení vsech nepouzívaných program. (cást 3) Strana Návod k obsluze Návod k obsluze - Tisk je pomalý. Tisknutý obraz je svtlý a nerovnomrný. Papír je vlozen tak, ze se tiskne na zadní stranu papíru. Nkteré druhy papíru mají pední a zadní stranu. Je-li papír zalozen tak, ze se tiskne na jeho zadní stranu, nebude toner dobe lnout k papíru a nezískáte dobrý tisk. Pouzíváte papír, které není v povoleném rozmezí velikostí a gramáze. Pouzijte kopírovací papír, který spluje pedepsané parametry. Papír je zkroucený nebo vlhký. Nepouzívejte zkroucený nebo zvlnný papír. Vymte papír za suchý. Bhem doby, kdy se pístroj dlouho nepouzívá, vyjmte papír ze zásobníku a ulozte jej na tmavém míst v obalu, který zabrauje navlhnutí. V nastavení velikosti papíru v aplikacním programu nejsou nastaveny dostatecné okraje. Horní a dolní okraj papíru mze být zaspinný, pokud jsou okraje nastaveny mimo urcenou oblast kvalitního tisku. Nastavte okraje v programové aplikaci podle urcené oblasti kvalitního tisku. Velikost papíru vlozeného do zásobníku neodpovídá velikosti papíru nastavené v ovladaci tiskárny. Zkontrolujte, zda nastavená velikost papíru odpovídá velikosti papíru vlozeného do zásobníku. Je-li aktivováno nastavení "Pizpsobit stránce", zkontrolujte, zda je velikost papíru vybraná z rozvinovacího seznamu "Pizpsobit velikosti papíru" stejná jako velikost zalozeného papíru. Tisknutý obraz je zaspinný. - Tisknutý obraz je zkreslený nebo pesahuje pes papír. - OBSAH REJSTÍK 36 4 ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD Odstraování závad Problém Pícina a esení (cást 4) Strana - Orientace v nastavení dokumentu není správná. Kliknte na zálozku "Papír" v okn nastavení ovladace tiskárny a zkontrolujte, zda nastavení volby "Orientace stránky" odpovídá vasim pozadavkm. Tisknutý obraz je zkreslený nebo pesahuje pes papír. Papír není správn zalozen. Zkontrolujte, zda je papír správn zalozen. V aplikaci jste nezadali správn okraje. V pouzívané aplikaci zkontrolujte rozvrzení okraj dokumentu a nastavení velikosti papíru. Zkontrolujte také, zda je nastavení tisku urceno správn s ohledem na velikost papíru. Zkontrolujte význam indikace chyby a chybového hlásení na displeji podle "HLÁSENÍ NA DISPLEJI" a provete píslusnou akci. Sklo originálu nebo spodní strana podavace SPF/RSPF jsou spinavé. Pravideln cistte. Spatná kvalita skenování. Originál je spinavý nebo nerovný. Pouzijte cistý originál. Nezvolili jste vhodné rozlisení. Ujistte se, ze rozlisení nastavené v ovladaci skeneru vyhovuje druhu a pouzití originálu. Návod k obsluze Návod k obsluze - Indikátor chyby svítí nebo bliká. OBSAH REJSTÍK 37 4 ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD Odstraování závad Problém Pícina a esení (cást 5) Strana Nezadali jste vhodné nastavení pro "Práh C/B". Pokud skenujete z aplikace kompatibilní s TWAIN a pozíváte rezim "Cervená" "Zelená" nebo "Modrá" z menu "Zdroj svtla", ujistte se, ze je pro "Práh C/B" nastavena vhodná hodnota. nastavení jasu a kontrastu. skenujete z aplikace kompatibilní s WIA nebo pes "Prvodce skenery a fotoaparáty", kliknte na tlacítko "Nastavit kvalitu naskenovaného obrazu" nebo "Uzivatelské nastavení" a nastavte jas a kontrast v okn, které se objeví. Originál není polozen do podavace SPF/RSPF lícem nahoru nebo na sklo originálu lícem dol. Dejte originál do podavace SPF/RSPF lícem nahoru nebo na sklo originálu lícem dol. Originál nebyl umístn na správné místo. Umístte originál správn. Bylo nastaveno "Rychlé skenování". zapnte znovu pocítac, obnovte napájení pístroje a zkuste skenovat znovu. Pokud se skenování stále nedaí, provte následující body. Nelze skenovat. Vase aplikace není kompatibilní s TWAIN/WIA. Pokud vase aplikace není kompatibilní s TWAIN/WIA, nebude mozné skenovat. Ujistte se, ze je vase aplikace kompatibilní s TWAIN/WIA. Nezadali jste správn vsechny parametry skenování. Plnobarevné skenování velké plochy s velkým rozlisením vytváí velké mnozství dat a prodluzuje dobu skenování. Parametry skenování by mly být nastaveny podle druhu skenovaného originálu, tj. webová stránka (monitor), fotografie, fax nebo OCR. Pouzitý pocítac nespluje pozadavky na systém pro rozhraní USB 2.0 (rezim Vysoká rychlost). Podle "Pozadavky na systém pro USB 2.0 (rezim Vysoká rychlost)" nakonfigurujte systém tak, aby odpovídal pozadavkm pro USB 2.0 a pak nastavte v uzivatelských programech "PEPNUTÍ NA USB2.

8 0" na "VYSOKÁ RYCHLOST". - - Pomalý penos dat ze skeneru. Návod k obsluze OBSAH REJSTÍK 39 4 ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD Kdyz se vytiskne strana upozornní Kdyz zjistíte, ze se na konci tiskové úlohy vytiskla strana upozornní, nebyla tisková data pijatá z pocítace vytisknuta podle zadání. Pokud se vytiskne následující strana upozornní, vypnte funkci ROPM zrusením zaskrtnutí "ROPM" v zálozce "Konfigurace" v okn nastavení ovladace tiskárny. Chcete-li funkci ROPM pouzívat, nastavte kvalitu tisku na "Koncept". **************************************************** Strana upozornní **************************************************** Chyba plná pam IMC, bzný výstup nelze provést. Prosím podívejte se do operacní pírucky na zpsob esení. Info Pam IMC se pi zapnuté funkci ROPM pouzívá pro ukládání tiskových dat. Tato pam se pouzívá také pro ukládání obrázk originál v rezimu kopírování. Velikost cásti pamti pidlené pro funkci tiskárny lze zadat pomocí nastavení "PAM PRO TISK" v uzivatelských programech (viz "UZIVATELSKÉ PROGRAMY" v návodu k obsluze). OBSAH REJSTÍK 40 5 Hlavní FUNKCE OVLADACE TISKÁRNY Funkce ovladace tiskárny Nastavení Pocet kopií Uspoádat Tisk N:1 Okraj Styl dokumentu*1 Uzivatelské nastavení [Uzivatelské nastavení] Název nastavení Az sedm názv, kazdý 20 znak A3 [Pizpsobit na stránku]*2, A4, A5, A6, B4 [Pizpsobit na stránku]*2, B5, Ledger [Pizpsobit na stránku]*2, Letter, Legal, Executive, Invoice, Foolscap, Folio, COM10, Monarch, DL, C5, 8K [Pizpsobit na stránku]*2, 16K, Vlastní velikost Zapnuto/Vypnuto Na výsku/na síku/otocit o 1800 Automaticky vybrat, Zásobník 1, Bocní vstup 98,3 az 215,9 (mm)/3,87 az 8,50 (in. ) 148,0 az 355,6 (mm)/5,83 az 14,00 (in.) milimetry/palce A4*3 1 az 999 Zapnuto/Vypnuto 1:1/2:1/4:1 Zapnuto/Vypnuto Jednostranný/Oboustranný(Kniha)/Oboustranný(Kalendá) Volby 1 1:1 (cást 1) Výchozí nastavení Zapnuto Vypnuto Jednostranný Nastavení od výrobce Zálozka Papír Formát papíru Pizpsobit na stránku Orientace obrazu Zdroj papíru [Vlastní] Síka Délka Jednotky Vypnuto Na výsku Automaticky vybrat 98,3 (mm)*3 148,0 (mm)*3 milimetry*3 (pokracování) *1 Jen pro model podporující oboustranný tisk. *2 Ped tiskem bude zmensena na velikost A4 nebo zadanou velikost. *3 Toto výchozí nastavení se mze lisit podle nastavení vaseho operacního systému. Informace o jednotlivých nastaveních viz nápovda v okn nastavení ovladace tiskárny. OBSAH REJSTÍK 41 5 Rozsíené FUNKCE OVLADACE TISKÁRNY Funkce ovladace tiskárny Nastavení Kvalita tisku Tisk 2 gradací [Nastavení obrazu] Jas Kontrast 0 az az 100 (Zádný)/PÍSN TAJNÉ/DVRNÉ/KONCEPT/ORIGINÁL 6 az az az 255 Zapnuto/Vypnuto Jeden zásobník/dva zásobníky Zapnuto/Vypnuto Koncept/Normální/Fotografie Zapnuto/Vypnuto Volby (cást 2) Výchozí nastavení Normální Vypnuto Zálozka Vodoznak Vodoznak Text Velikost Úhel Stupn sedé Jen na první stran Volby vstupního zásobníku ROPM (Zádný) Vypnuto Jeden zásobník Zapnuto Konfigurace OBSAH REJSTÍK 42 6 REJSTÍK Rejstík Podrobné informace k nastavení ovladace tiskárny, stavového okna tisku, ovladace skeneru a Button Manager viz píslusné soubory nápovdy. Nastavení ovladace tiskárny.. 8 F S Ú Nastavení skenování Funkce ovladace tiskárny.. 41 Nastavovací okno Sdílení tiskárny Úvod Název Menu Skenování H V Skenování O Prvodce "Skenery Hlavní Vodoznak Oboustranný tisk. 11 a fotoaparáty".. 28 Volba aplikace J Odstraování závad Ovladac TWAIN...

9 21 Vybrat zaízení Ovladac WIA Jak pouzívat online manuál. 3 Okno náhledu W Okno stavu tisku Strana upozornní Okraj Styl dokumentu WIA K Konfigurace "Orientace obrazu" T "Otocit o 180 stup" Z Tisk... 5 Základní tisk 5 N P Tisk N:1. 9 Zrusení skenovací úlohy Náhled zoomu 24 Pam IMC Tisk vodoznaku.. 13 Zrusení tiskové úlohy Nápovda Papír...

10 . 41 Tlacítko "Automatické nastavení Button Manager Poloha skenování skenované oblasti" Okno stavu tisku Popis okna stavu tisku.. 14 Tlacítko "Otocit".. 25 Ovladac skeneru Program Button Manager.. 31 Tlacítko "Náhled" Ovladac TWAIN Prvodce Skenery Prvodce "Skenery Ovladac WIA. 27 a fotoaparáty a fotoaparáty" Ovladac tiskárny Ovladac TWAIN Pehled skenování Nastavení Ovladac WIA Pi skenování zobrazit okno Button Manager s nastaveními TWAIN Tlacítko "Skenovat" Ovladac skeneru Ovladac TWAIN Pizpsobit na stránku Prvodce Skenery Ovladac WIA a fotoaparáty R Tlacítko "Velikost obrazu".. 25 Ovladac TWAIN. 24 Tlacítko "Zavít" Ovladac WIA Rezim skenování TWAIN.

11 Powered by TCPDF ( 20 Nastavení Button Manager.. 32 Rozsíené OBSAH 43.

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

AR-M150/AR-M155 Online manuál

AR-M150/AR-M155 Online manuál AR-M150/AR-M155 Online manuál S nainstalovaným RSPF/SPF Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento manuál popisuje tiskové a skenovací funkce digitálního multifunkčního systému AR-M150/M155. rmace

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP R-S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285594

Vaše uživatelský manuál SHARP R-S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285594 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Řešení problémů Řešení problémů V případě možného výskytu problému s výrobkem, postupujte podle pokynů v tomto návodu dříve, než zavoláte

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-NB12

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-NB12 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AR-203E. Online manuál. Start

AR-203E. Online manuál. Start AR-203E Online manuál Start Obsah 1 Jak používat Online manuál Jak používat Online manuál 1 2 Tisk Přehled tisku 2 Základy tisku 3 Otevření ovladače tiskárny pomocí tlačítka "Start" 4 Nastavení ovladače

Více

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP 2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP 2100 v uživatelské příručce (informace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener)

NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener) NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener) DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Strana ÚVOD...1 OBSAH...2 TISK... SDÍLENÍ TISKÁRNY...11 SKENOVÁNÍ...15 PROGRAMY KLÍČOVÉHO OPERÁTORA...26 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD...28 SPECIFIKACE...2

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1402. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1402 v uživatelské příručce

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP CM8000 COLOR MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP CM8000 COLOR MFP v

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M165

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M165 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GENIUS D612 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2861086

Vaše uživatelský manuál GENIUS D612 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2861086 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Vaše uživatelský manuál GENIUS P513 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3067198

Vaše uživatelský manuál GENIUS P513 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3067198 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Uživatelská příručka M425 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 řada M425 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Universal Serial Bus (USB) Uživatelská příručka Systémové požadavky Pro využití Vaší tiskárny skrz vestavěný USB port, potřebujete následující minimální požadavky: Microsoft Windows 98, ME, 2000 nebo XP,

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0 Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Prvodce rychlou instalací Verze 2.0 Informace o výrobku Dkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to integrovaný router, modem

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v

Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Používání pokročilých funkcí skeneru Kodak i5000v Obsah Používání pokročilých funkcí skeneru pomocí zkušební konzoly VRS... 3 Zkušební konzola VRS... 3 Rozšířené vlastnosti... 5 Obrazovka Barvy... 6 Obrazovka

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Referenèní pøíruèka pro kopírování

Referenèní pøíruèka pro kopírování Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro kopírování 1 3 Umístìní originálù Kopírování Dodatek Pøed pouôitím pøístroje si peèlivì pøeètìte tuto pøíruèku a potom ji uchovejte pro dalçí pouôití. Abyste zaøízení

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener)

NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener) NÁVOD K OBSLUZE (pro tiskárnu a skener) DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Strana ÚVOD...1 OBSAH...2 TISK...3 SKENOVÁNÍ...12 NASTAVENÍ SYSTÉMU...23 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD...25 SPECIFIKACE...29 ÚVOD V tomto návodu

Více

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky Stručná příručka Informace o tiskárně Pomocí ovládacího panelu tiskárny 9 2 3 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 4 Popis domovské obrazovky Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní

Více

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902740

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902740 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více