POZNÁMKA: pojem činohra označuje také: 1.divadelní hru, ve které se pouze mluví, na rozdíl od divadla hudebního (=zpěvohra), kde se

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNÁMKA: pojem činohra označuje také: 1.divadelní hru, ve které se pouze mluví, na rozdíl od divadla hudebního (=zpěvohra), kde se"

Transkript

1 Aforismus uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipné vyjádření, které má blízko k lidovému přísloví nebo pořekadlu. Vyjadřuje moudrý postřeh ze života pomocí významového kontrastu.(žánr lyrický.) Mezi tím co chceme a co musíme, se utváří celý náš život.(k.čapek) Anekdota stručně vypráví humorné příhody (většinou o lidech), které je zakončeno překvapivou pointou.(žánr malé epiky.) Autobiografie vlastní životopis (Forma věcné literatury.) Báje (mýtus) jeden z nejstarších lit. žánrů. Smyšlené vypravování o vzniku světa, o životě bohů, o životě lidí a zvířat, o působení přírodních sil apod. (Žánr střední epiky.) Bajka veršovaný nebo prozaický příběh, ve kterém vystupují zvířata (také stromy, květiny), počínají si však jako lidé. Pomocí alegorie se vyjadřují určité mravní ponaučení.(žánr malé epiky.) Balada báseň s pochmurným dějem, který většinou končí tragicky. Charakteristický je motiv viny a trestu. Často do děje zasahují nadpřirozené bytosti.(žánr lyricko-epický.) Balet děj libreta je na jevišti vyjádřen tancem za doprovodu hudby bez použití mluveného slova.(žánr hudebně-dramatický.) Básnická povídka (též poema) veršovaná povídka líčící události ze života výjimečného člověka. Více než na jeho vlastní osudy se zaměřuje na líčení jeho pocitů a duševních stavů.(žánr lyricko-epický.) Blues báseň ve formě písně vyjadřující melancholickou náladu.(žánr lyrický.) Bylina ruská lidová veršová epická píseň o skutcích bohatýrů nebo hrdinů lidových pověstí.(žánr lyricko-epický.) Cestopis literární dílo popisující autorovu cestu do neznámé země.(forma literatury věcné.) Činohra dramatický žánr s dějem většinou vážného rázu bez tragického rozuzlení, čímž se liší od tragédie. Činoherní děj převážně popisuje běžný život a mívá i prvky komiky. POZNÁMKA: pojem činohra označuje také: 1.divadelní hru, ve které se pouze mluví, na rozdíl od divadla hudebního (=zpěvohra), kde se

2 též zpívá, a divadla tanečního a pantomimického, kde se tančí. 2.herecký soubor konkrétního divadla Elegie žalozpěv, báseň vyjadřující smutek, truchlivou náladu, bolest.(žánr lyrický.) Epigram drobná báseň v satirickém duchu o nějaké události, osobě nebo situaci s vyhrocenou pointou - překvapivým závěrem.(žánr lyrický.) Epitaf krátký veršový nápis na hrob.(žánr lyrický.) Epos žánr velké epiky. Rozsáhlá, převážně veršovaná skladba se zvolna probíhajícím dějem, která vypravuje o: 1.historické události (národní epos) 2.činech významných jedinců (hrdinský, bohatýrský, rytířský epos) 3.smyšlených událostech ze života zvířat, bohů atd. (zvířecí epos) Fejeton žánr publicistické prózy řazený k věcné literatuře. Je umístěn často na spodní části stránky novin. Jde o humorně laděné zamyšlení nad aktuálním společenským, kulturním, politickým problémem, často s autorovým lehce zesměšňujícím komentářem. Fejeton se nemusí vázat jen na noviny, může vycházet i knižně. Glosa žánr publicistické prózy řazený k věcné literatuře. Jde o krátký komentář k události dne. Groteska literární útvar(také filmové či hudební) založený na nesmyslnosti zápletky, na nelogičnosti situací a výstupů a na absurdním (nesmyslném) humoru.(žánr malé epiky.) Hymnus óda laděná vznešeně až pateticky, zaměřená na velká témata, např.národ, vlast (Žánr lyrický). Interview (rozhovor) žánr publicistické prózy řazený k věcné literatuře, ve které autor klade otázky nějaké zajímavé osobnosti. Interview bývá otištěno v novinách nebo může vyjít v podobě knihy či je nejdříve vysíláno v rozhlase nebo v televizi a později je uveřejněno v tištěné podobě. Kaligram báseň v podobě grafického obrazce.(žánr lyrický.) Komedie dramatický žánr (hra) s veselým, směšným dějem, který končí dobře.

3 Kronika rozsáhlý epický útvar spojující prvky literatury věcné (odborné) a umělecké. Historické události jsou většinou vyprávěny chronologicky, tj.časově po dnech, měsících, letech. Libreto text s dějovým námětem, který je skladateli podkladem ke kompozici hudby k baletu, opeře, operetě nebo muzikálu. Legenda veršované nebo prozaické vyprávění o životě, skutcích, mučednické smrti a zázracích světců, častý žánr ve středověku.(žánr střední epiky). Melodrama Hudebně-dramatický žánr. 1)scénický melodram =jevištní hudební drama bez zpěvu, ve kterém hudba doprovází mluvené slovo nebo recitaci současně s hereckou akcí na jevišti.(typický pro st). 2)koncertní melodrama = koncertní hudební drama bez zpěvu a bez jevištní dramatické akce herců, ve kterém hudba doprovází pouze text recitovaný na pódiu. Memoáry (paměti) širší životopisné vzpomínky autora, které zachycují i úseky ze života jiných lidí, jež poznal, a prostředí, ve kterém žil.(forma věcné literatury.) Monografie vědecké dílo o významné osobnosti, historické události, kulturní památce atd.(forma věcné literatury). Motto (moto) krátký text, který uvádí literární dílo a významově s dílem souvisí. Může být od téhož autora nebo jde o citát z díla jiného autora. Jako motto mohou být použit také aforismus, přísloví, pořekadlo. Muzikál hudebně-dramatický žánr 20.st. Moderní hudební drama, kde se mluví, zpívá (šansony, jazzové, populární nebo rockové písně) a především tančí, proto v konkrétní inscenaci vzrůstá význam choreografa, tj. autora jevištního pohybu. Novela žánr střední epiky.vyprávění blízké povídce, avšak rozsahem delší. Postavy se většinou nevyvíjejí, děj obyčejně vypravuje o jedné události. Typická je výrazná pointa před koncem příběhu. Z novel zaměřených na vyvolání hrůzy (např. E.A.Poe) se vyvinul moderní novelistický útvar horor, často ovšem nevalné umělecké úrovně. Z novel,které odhalovaly v ději tajemství (např.a.c. Doyle, tvůrce postavy soukromého detektiva Sherlocka Holmese), se vyvinul detektivní román. Óda rozsáhlejší oslavná báseň laděná vzletně, radostně. (Žánr lyrický.) Opera hudební drama vážnějšího rázu, ve kterém text libreta není na jevišti přednášen, nýbrž zpíván

4 a herecky ztvárněn za doprovodu orchestru (jako hudebně-dramatický žánr se vyvíjí od konce 16.stol.) Opereta hudební drama lehčího rázu, v němž se střídá mluvené slovo se zpěvem kratších, melodicky líbivých písní (jako hudebně-dramatický žánr se vyvíjí od pol.19. stol.) Pantomima děj libreta je na jevišti vyjádřen hereckou akcí beze slov (zvláště mimikou=výrazem obličeje), často za doprovodu hudby. (Činoherní i hudebně-dramatický žánr.) Pásmo žánr moderní (avantgardní) poezie, delší sled veršů, které významově nesouvisejí,jen zachycují volný tok básníkových představ. (Žánr lyrický). Píseň lyrický žánr. Jde o kratší báseň s pravidelným rytmem a zřetelným rýmem, často s refrénem=opakováním několika veršů (nejde však o otextovanou hudbu v dnešním smyslu populární písně či rockové, folkové, dechovkové apod.).podle původu: 1) píseň lidová (autor neznámý) nejrozšířenější žánr ústní slovesnosti, zahrnuje písně milostné, vojenské, hrdinské, společenské aj. 2) píseň zlidovělá (dílo se tak rozšířilo, že je považováno za lidové a na původního autora se zapomnělo) 3) píseň umělá (autor neznámý) Pohádka žánr střední epiky. Původem lidové vyprávění, které se naváže ke skutečné události, ale je celé vymyšleno. Důraz na fantastické prvky - nadpřirozené bytosti, kouzla, oživlé předměty. Tématem bývá zápas dobra se zlem, přičemž dobro zpravidla vítězí nad zlem. Rozdělení : pohádka fantastická (kouzelná) - víly, obři, trpaslíci zvířecí - zvířata jednající jako lidé legendární - bibličtí hrdinové novelistická - děj blízký skutečnému životu umělá - odchyluje se od lidových pohádkových hrdinů a vytváří si nové vlastní hrdiny, autor je známý Pointa závěrečná myšlenka literárního díla nebo živého proslovu či řeči, která se objevuje jako nečekaný zvrat. Toto významové vyvrcholení je překvapivé, avšak vyplývá z předešlého obsahu díla, proslovu, řeči. Pořekadlo drobný, někdy rýmovaný literární útvar udržovaný lidovou tradicí, který vyjadřuje jistou životní zkušenost. Oproti přísloví v něm není vyjádřen mravoučný soud.(žánr lyrický.)

5 Není všechno zlato, co se třpytí. Bez peněz do hospody nelez. Pověst vyprávění o skutečné události nebo osobnosti, avšak autorem zpracováné volně podle vlastní fantazie. (Žánr střední epiky.) Pověst místní - o hradu, městu Pověst historická - o dějinách národa, životě osobnosti Pověst rodová - o původů šlechtických erbů Pověst démonická - o vlkodlacích, bezhlavých jezdcích, čertech apod. Povídka kratší vyprávění s jednoduchou dějovou zápletkou časově i místně sevřenu, v níž vystupuje pouze několik postav, jejichž charakter se nevyvíjí. Často konec s pointou (Žánr je lyrický) K.Čapek:Rekord(Povídky z jedné kapsy)-b.němcová:karla- J.Neruda:Hastrman(Povídky malostranské) Pranostika lidové pořekadlo vyjadřující pozorování počasí a jeho předpověď, často dlouhodobou (Žánr lyrický.) Medardova kápě čtyřicet dní kape. Příběh (historka) jednoduché vyprávění zakončené anekdotickou nebo poučnou pointou. Může být i součástí většího díla. (Žánr malé epik Přísloví drobný, někdy rýmovaný literární útvar udržovaný lidovou tradicí, který vyslovuje jistou životní moudrost s mravním ponaučením, vyjádřeným často metaforou (Žánr lyrický.) F.L. Čelakovský: Mudrosloví národu slovanského ve příslovích Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Komu se nelení, tomu se zelení. Rčení ustálené slovní spojení, která charakterizuje určitou konkrétní situaci. Vzít nohy na ramena(=utéci) Vyvádět psí kusy (=řádit) Recenze zhodnocení vědeckého nebo uměleckého díla. Typ umělecké kritiky.(forma věcné literatury) Referát forma věcné literatury. Informující a hodnotící text o uměleckém nebo vědeckém díle, o kulturní, sportovní aj. události často nejprve přednášený a pak publikovaný.

6 Reportáž typ publicistické prózy (novinové, rozhlasové, televizní)seznamující čtenáře (posluchače, diváka) prostřednictvím dokumentárních faktů s neznámým prostředím, s novou událostí nebo se zajímavou osobností. (Forma věcné literatury.) M.Horníček: Jak hledat slunce (kniha reportáží) Revue hudebně-dramatický žánr zábavného charakteru s jednoduchým dějem,ve kterém se střídají mluvené, hudební, písňové a taneční herecké výstupy. J.Suchý, J.Šlitr: Zuzana je sama doma: Jonáš a tingl-tangl (aj.revue divadla Semafor) Poznámka:Výraz revue také označuje časopis,který se soustřeďuje na umění, vědu nebo politiku a píše o nich vážným a odpovědným způsobem. Román nejrozšířenější epický útvar se složitou kompozicí (stavbou). V románu se prolínají líčení rozličných prostředí, charakteristiky mnoha postav, dějů a různá uspořádání řeči-dialogy, monology, autorská řeč, popisy přírody atd. (Žánr velké epiky.) Podle námětu se dělí na: dobrodružný (K.May:Vinnetou)-fantastický (J.Verne:Vynález zkázy)-vědeckofantastický (science, fiction, zkrácené sci-fi-a.c. Clarke:Marťanské pouště)-utopický (K.Čapek:Krakatit)-historický (A.Jirásek:Psohlavci)-detektivní(A.C.Doyle:Pes baskervillský)-psychologický(j.havlíček:petrolejové lampy)-válečný(e.m. Remarque:Na západní frontě klid)-humoristický(k. Poláček:Muži v ofsajdu)-životopisný(i.stone:žízeň po životě) Romance původně španělská lidové veršovaná píseň, opěvující rytířské ctnosti,v novodobé podobě lyricko-epická báseň s rozverným obsahem, často s milostnými motivy, oproti chmurnější baladě vyznívá optimisticky. (Žánr lyricko-epický). Romaneto novela s napínavým, exotickým, záhadným dějem, v jehož průběhu se odhaluje tajemství. (Žánr střední epiky.) Satira literární dílo (může být lyrické, epické i dramatické) zobrazující záporné jevy ve společnosti nebo záporné vlastnosti lidí s použitím nadsázky, sarkasmu, břitkého posměchu. Slogan oproti přísloví, které vyslovuje lidovou životní moudrost, vyjadřuje slogan umělé vytvořené reklamní heslo (často módní, dobové), které je mnohokrát opakováno

7 Zdraví, sílu najdeš v sýru. Sloupek krátká stať podobná fejetonu zaměřená ke konkrétním událostem dne. Umisťuje se na okraj novinové stránky ve tvaru podélného sloupce, který je tištěn kurzívou-šikmým písmem. (Forma věcné literatury). Soudnička malá reportáž líčící projednávání trestného činu před soudem. Tragédie dramatický žánr (hra) s vážným dějem, ve kterém jednotlivec vede nerovný boj proti nepřátelským silám, které mají podobu osudu, zákonů a zvyků společnosti, ve které hrdina žije, osobních vlastností apod. V tomto boji hrdina podléhá a hyne.

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury...

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury... OBSAH ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE... Literatura... Dělení literatury...3 Význam a funkce umělecké literatury...3 Členění umělecké literatury...3 Téma literárního díla...6 Funkce /význam/ literatury...6 Struktura

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury Úvod do studia literatury Poznat literaturu lze ponejvíce čtenářským zážitkem. Ten nemůže nahradit žádná učebnice ani žádný výklad. Školní literatura má být průvodcem v literatuře, upozornit na nejvýznamnější

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

Prostě sdělovací styl

Prostě sdělovací styl Prostě sdělovací styl Jazykové prostředky: Zejména hovorová čeština Nespisovné tvary národního jazyka: o Obecná čeština o Dialekty o Profesní mluva o Slang o Argot Spisovný jazyk v prostě sdělovacím stylu

Více

1. Nejstarší památky literatury světové a naší

1. Nejstarší památky literatury světové a naší 1. Nejstarší památky literatury světové a naší Nejstarší literární památky (nepsané) měly charakter mluvený nebo zpívaný. Vznikaly magické průpovědi, zaklínadla, zaříkadla a zaţehnávání, a to za účelem

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ OCENĚNÉ KNIHY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ VE ŠKOLNÍ LITERÁRNÍ

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

5.C Učební osnovy základní škola II. stupeň. 5. C. 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5. C. 1. 1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.C Učební osnovy základní škola II. stupeň. 5. C. 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5. C. 1. 1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.C Učební osnovy základní škola II. stupeň 5. C. 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5. C. 1. 1 Vyučovací předmět: Český jazyk Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má mezi vyučovacími

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program pro 1. až 4. ročník osmiletého všeobecného gymnázia Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více