Charakteristika společnosti 4. Představenstvo a dozorčí rada 5. Významné události roku Zpráva předsedy dozorčí rady 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika společnosti 4. Představenstvo a dozorčí rada 5. Významné události roku 2008 6. Zpráva předsedy dozorčí rady 7"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2

3 a. s. Pekárenská 255/77 České Budějovice Česká Rebublika IČO : , DIČ : CZ Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 892 Telefon : , fax : výroční zpráva 2008 / str.1.

4 výroční zpráva 2008 / str.2.

5 OBSAH : Charakteristika společnosti 4 Představenstvo a dozorčí rada 5 Významné události roku Zpráva předsedy dozorčí rady 7 Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti za rok Organizační a řídicí struktura 9 Pracoviště společnosti 10 Péče o životní prostředí 11 Systémy řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin 12 Finanční část 13 Rozvaha 14 Výkaz zisků a ztráty 16 Příloha k účetní uzávěrce 18 Zpráva auditora 31 Jiné skutečnosti 32 výroční zpráva 2008 / str.3.

6 CHARAKRETISTIKA SPOLEČNOSTI Podíl na trhu dopravních služeb v Jihočeském kraji osobní doprava 31 % nákladní doprava 35 % Základní předměty činnosti nákladní doprava tuzemská a zahraniční, logistické a spediční služby opravárenské a servisní služby pro užitková vozidla provozování veřejné linkové osobní a zájezdové dopravy přeprava kusových zásilek a celní služby Hlavní ukazatele / tis. Kč ČSAD STTRANS JWE Základní kapitál Aktiva * Vlastní kapitál * netto Zaměstnanci a vlastní vozový park Celkem ČSAD STTRANS JWE Počet zaměstnanců Nákladní vozidla Přívěsy a návěsy Autobusy Stav k Členství v organizacích ČESMAD BOHEMIA Česká společnost pro jakost Jihočeská hospodářská komora Nadace Jihočeské cyklostezky výroční zpráva 2008 / str.4.

7 PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO Ing. Miloslav Mrkvička předseda představenstva a personální ředitel Robert Krigar člen představenstva a generální ředitel Ing. František Lafata člen představenstva a ředitel pro ekonomiku a strategii DOZORČÍ RADA Eva Horká předsedkyně dozorčí rady Ing. Vladimír Votřel člen dozorčí rady Vojtěch Beneš člen dozorčí rady a předseda ZO OSD výroční zpráva 2008 / str.5.

8 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2008 Březen - HC MOUNTFIELD, mezi jehož přední sponzory patří vstoupil v Play off do bojů o extraligový titul ( konečné umístění v sezoně 2007/ místo ) Duben vyhodnocení soutěže řidičů Jízda bez nehod, - účast na Logistics HR Forum v rámci výstavy EASTLOG 2008 v Praze Květen - rozšíření sbírky historických vozidel o tahač návěsů Škoda 706 RTTN rok výroky 1966 s návěsem NV BSS 12 - získání ocenění Zaměstnavatel regionu 2008 v soutěži jobpilot.cz Červen - recertifikační audit ISO zavedení Free-WiFi pro bezplatné připojení k internetové síti na autobusových nádražích v Č. Budějovicích a Týně nad Vltavou - zahájení 6. sezony dopravního systému CYKLOTRANS, prodloužení zelené linky do Znojma Červenec - recertifikační audity ISO 9001 a Srpen - počátky dopadů světové hospodářské krize na dopravní trh v ČR a EU Září - otevření čerpací stanice Pekárenská pro veřejnost / Diesel, Natural 95 / - pořízení světelného informačního stojanu pro čerpací stanice Listopad - od do platí nově zavedená dopravní značka z zimní výbava,která upravuje povinné používání zimních pneumatik u vozidel kategorie M a N. Prosinec dny otevřených dveří MAN - zavedení nových autobusových spojů do Jindřichova Hradce a Nové Bystřice - zahájení 5. sezony dopravního systému SKITRANS Průběžně v roce finanční podpora kulturních, společenských a sportovních akcí v regionu, Obnova vozového parku pořízená vozidla: - autobusy / 13 ks, zn. MAN ( 2 ks), BOVA (3 ks) a IRISBUS (8 ks) s motory EURO 4, - nákladní automobily / 85 ks, zn. MAN (80 ks), VOLVO (5 ks) s motory EURO 5 a EURO 4, - návěsy / 35 ks zn. KRONE (15 ks), SCHMITZ (20 ks), - osobní vozidla 11 ks, - vysokozdvižné vozíky 7 ks vyřazená vozidla: - autobusy 9 ks, - nákladní automobily 85 ks, - návěsy a přívěsy 53 ks, - osobní vozidla 3 ks, - vysokozdvižné vozíky 7 ks. Nový exponát sbírky historických vozidel výroční zpráva 2008 / str.6.

9 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada se zabývala problematikou, která jí přísluší podle stanov společnosti a pracovala v souladu s pravomocemi delegovanými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Na jednáních dozorčí rady byly projednány informace o hospodaření a stavu společnosti a vzaty na vědomí závěry a usnesení představenstva. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2008 a konstatuje, že účetní závěrka byla sestavena na základě řádně vedeného účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy. Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu, který provedla společnost AUDIKON s.r.o.. Auditorská společnost došla k závěru, že účetní závěrka, v souladu s českými účetními předpisy ve všech významných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál, finanční situaci k a výsledky hospodaření za rok Dozorčí rada posuzuje hospodaření společnosti s přihlédnutím ke stanovisku auditora a konstatuje, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k a nákladů, výnosů, výsledku hospodaření za rok V Českých Budějovicích, 24. dubna 2009 Eva Horká předseda dozorčí rady výroční zpráva 2008 / str.7.

10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2008 Vážení přátelé, Dovolte mi seznámit Vás se stavem hospodaření společnosti a.s., s jejími ekonomickými výsledky za rok 2008 a také s podstatnými událostmi, které významným způsobem ovlivnily a ovlivňují hospodářský život společnosti. Společnost je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zkušenostmi v oblasti silniční dopravy a opravárenství, která disponuje kvalitním technickým a personálním potenciálem. Společnost poskytuje komplexní a kvalitní služby silniční nákladní dopravy, spedice, logistiky včetně přepravy kusových zásilek, služby veřejné autobusové osobní dopravy, komplexní servisní a opravárenské služby pro motoristy především nákladní a autobusové dopravy. Ohlédnutí za rokem 2008 Společnost podnikala v roce 2008 v podmínkách turbulentního ekonomického vývoje. V prvním pololetí roku pracovala v období dynamického růstu ekonomiky, doprovázeného zvyšovaním cen vstupů, zejména pohonných hmot. V druhém pololetí světová a také česká ekonomika vstoupila do období krize a recese. Pokles průmyslových zakázek vyvolal dramatický propad v přepravě zboží. Přes všechny tyto makroekonomické změny společnost udržela a posílila své postavení na relevantním trhu služeb, zvýšila svůj ekonomický potenciál, dosáhla celkem tis. Kč výnosů a tis. Kč zisku po zdanění, zajistila zaměstnancům podstatné zvýšení výdělků a čerpání příspěvků ze sociálního programu. Jakost a péče o životní prostředí, bezpečnost potravin. Od roku 1999, kdy společnost poprvé zavedla systém managementu kvality, neustále buduje a rozvíjí dnes již integrovaný systém managementu. Ten zahrnuje systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentální systém managementu podle ČSN EN ISO 14001: 2004 a systém managementu bezpečnosti potravin podle ČSN EN ISO 22000:2006. Systémy zahrnují mezinárodní a tuzemskou silniční nákladní dopravu, kusovou přepravu zásilek, veřejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu, opravy silničních vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí, vyprošťovací a odtahové služby. Jsou periodicky ověřovány nezávislým certifikačním orgánem CQS Praha, který je členem mezinárodní certifikační organizace IQNet. V roce 2008 proběhla pravidelná úspěšná recertifikace systému managementu kvality a environmentálního managementu. Ocenění Zaměstnavatel regionu V roce 2008 získala společnost třetí místo v prestižní soutěži Zaměstnavatel regionu, pořádané renomovanými konzultačními společnostmi Fincentrum, Jobpilot a Hay group. Vize společnosti Z dlouhodobého hlediska je hlavní strategií společnosti ČSAD JIHOTRANS především trvale zvyšovat svou tržní hodnotu, neustále posilovat postavení na regionálním, tuzemském i evropském trhu s dlouhodobou orientací na zájmy a spokojenost zákazníka. Neméně důležitý je i úkol budovat pozitivní firemní kulturu a pečovat o spokojenost zaměstnanců. Závěrem Tato výroční zpráva Vám nabízí základní informace o společnosti, o organizační struktuře, činnosti jednotlivých divizí a podnikatelských středisek včetně úplné kompletní roční závěrky. Domnívám se, že po prostudování výroční zprávy dojdete k závěru, že společnost ČSAD JIHOTRANS je perspektivní, dynamicky se rozvíjející, s velmi dobrou technickou základnou, ekologickými přístupy, schopným managementem a stabilizovaným týmem kvalifikovaných pracovníků. Miloslav Mrkvička předseda představenstva výroční zpráva 2008 / str.8.

11 ŘÍDÍCÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKRURA Podnikatelské dopravní uskupení JIHOTRANS GROUP Generální ředitel Robert Krigar ČSAD STRANS Ing. Vladimír Warisch Ředitel společnosti JWE František Dvořák Ředitel společnosti ČSAD JAVORIV Valentin Ustimenko Jednatel společnosti RADIALTRANS Ing. Jiří Trousil Jednatel společnosti Asistent generálního ředitele Ing. Jiří Trousil TACHOSERVIS Personalistika Ing. Miloslav Mrkvička Personální ředitel Strategie a ekonomika Ing. František Lafata Ředitel pro strategii a ekonomiku Obchod Ing. Miloslav Podhola Obchodní ředitel Provoz a technika Martin Lachkovič Technický ředitel D1 Divize nákladní dopravy Václav Ficl Ředitel divize D2 Divize autobusové dopravy Petr Kocar Ředitel divize D3 Divize služeb Týn nad Vltavou František Dvořák Ředitel divize D4 Divize služeb Č. Budějovice František Klíma Ředitel divize D5 Divize logistiky Č. Budějovice František Fatka Ředitel divize D6 Divize služeb Kaplice Zdeněk Dorschner Ředitel divize D7 Divize služeb Vimperk Jan Sova Ředitel divize D8 Divize spedice JIHOSPED František Švec Ředitel divize D9 Divize logistiky Dubí Jiří Hrneček Ředitel divize výroční zpráva 2008 / str.9.

12 PRACOVIŠTĚ SPOLEČNOSTI České Budějovice správa společnosti, nákladní doprava, spedice, osobní doprava, sběrná služba - Transportexpres, celní služby, celní sklad, celní deklarace, služby motoristům, Truck-Bus Center - Týn nad Vltavou osobní doprava, služby motoristům - Kaplice nákladní doprava, čerpací stanice - Vimperk opravárenství, čerpací stanice, pneuservis - Dubí logistika, pracoviště dopravní obsluhy - Nové Sedlo logistika, pracoviště dopravní obsluhy - Pelhřimov sběrná služba Transportexpres / *Sdružení TRANSPORTEXRES - SBĚRNÁ SLUŽBA změnilo název k na Sdružení RADIÁLKA. / - Jindřichův Hradec sběrná služba Transportexpres* - Strakonice sběrná služba Transportexpres* - Tábor sběrná služba Transportexpres* ČSAD STTRANS Strakonice RADIALTRANS Kolín nákladní doprava, osobní doprava, služby motoristům, čerpací stanice přeprava kusových zásilek v rámci ČR a EU - Mladá Boleslav přeprava kusových zásilek v rámci ČR a EU - Kladno přeprava kusových zásilek v rámci ČR a EU - Benešov přeprava kusových zásilek v rámci ČR a EU - Příbram přeprava kusových zásilek v rámci ČR a EU JWE Týn nad Vltavou TACHOSERVIS Č. Budějovice ČSAD JAVORIV Ukrajina, Lvovská oblast přeprava osobních a užitkových vozidel autotransportéry opravy, seřizování a kontrola tachografů nákladní doprava, skladování výroční zpráva 2008 / str.10.

13 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vybrané environmentální aspekty a k nim vyhlášené cíle na rok 2008: ČINNOST ASPEKT DOPAD KONTAMINANT přeprava nákladu přeprava osob přeprava nákladu přeprava osob Cíl na rok 2008 spalování pohonných hmot emise do ovzduší NOx, CO spotřeba energií čerpání nerostných surovin 4.10 Snižovat spotřebu zdrojů 4.11 Snižovat emise výfukových plynů vozidel Skutečnost 2008 Cílová hodnota: Snížit spotřebu pohonných hmot SPLNĚNO (1 Cílová hodnota: Obměna vozového parku 85 ks vozidel splňujících normu EURO 4 SPLNĚNO (2 (1 - skutečnost roku 2007: 33,67 l, roku 2008: 33,24 l pohonných hmot / 100 km (2 bylo pořízeno: autobusů EURO 4; 5 užitkových vozidel splňujících EURO 5 a 80 vozidel splňujících EURO 4 ČINNOST ASPEKT DOPAD KONTAMINANT přeprava nákladu přeprava osob riziko úniku nebezpečných látek z vozidla nebo z přepravovaného nákladu kontaminace půdy, vody, ovzduší PHM, olej, chladící kapalina případně další látky Cíl na rok Dodržovat bezpečnost silničního provozu Skutečnost 2008 Cílová hodnota: Zvýšit počet ujetých km na dopravní nehodu o 10,0 % meziročně - skutečnost roku 2007: km / na zaviněnou dopravní nehodu - skutečnost roku 2008: km / na zaviněnou dopravní nehodu SPLNĚNO ČINNOST ASPEKT DOPAD KONTAMINANT vytváření zázemí pro činnosti společnosti Cíl na rok 2008 spalování zemního plynu 4.9 Spořit energie 4.10 Snižovat spotřebu zdrojů emise do ovzduší znečištění ŽP NOx, CO Skutečnost 2008 Cílová hodnota: Zateplení obvodového pláště dílny servisu MAN Č. Budějovice SPLNĚNO Cílová hodnota: Zateplení budovy skladu MTZ Č. Budějovice ODLOŽENO Cílová hodnota: Výměna oken administrativní budovy Týn nad Vltavou SPLNĚNO Cílová hodnota: Zateplení obvodového pláště budovy ( nocležna ) v Trhových Svinech VYŘAZENO Zateplení obvodového pláště dílny servisu užitkových vozidel MAN v Č. Budějovicích výroční zpráva 2008 / str.11.

14 SYSTÉMY JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI POTRAVIN Certifikované činnosti : ISO 9001, ISO veřejná linková osobní a zájezdová doprava, mezinárodní a tuzemská silniční nákladní doprava, mezinárodní a tuzemská spedice, přeprava kusových zásilek, údržba a opravy vozidel, prodej pohonných hmot a olejových náplní včetně výměny, mytí vozidel, pneuservis, měření emisí motorových vozidel, vyprošťovací a odtahová služba, ověřování tachografů, logistika a skladování ISO skladování, přeprava zboží Vývoj certifikací: certifikace systému managementu jakosti podle norem ČSN EN ISO recertifikace systému managementu jakosti na normu ČSN EN ISO 9001: certifikace systému environmentálního managementu podle norem ČSN EN ISO prvenství mezi českými dopravními firmami při zavedení environmentálního managementu ČSN EN ISO certifikace systému managementu bezpečnosti potravin podle ČSN EN ISO 22000: recertifikační audity ISO 9001 ISO ISO výroční zpráva 2008 / str.12.

15 FINANČNÍ ČÁST výroční zpráva 2008 / str.13.

16 ROZVAHA AKTIVA ROZVAHA - BIL ANCE ke dni Běžné účetní období Min.úč. obd obí označ AKTIVA řá d Bru tto Ko rekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceň ovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční ma jetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly v ovládaný a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, po dstatný vliv Jiný dlouho dobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47 ) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spo leční ky, členy dru žstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spo leční ky, členy dru žstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové poh led ávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období výroční zpráva 2008 / str.14.

17 ROZVAHA PASIVA ROZVAHA - BILANCE ke dni Běžné úč. Min.úč. označ PASIVA řád o bdobí období a b c 5 6 PASI VA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací ro zd íly z přecenění majetku a závazků Oceňovací ro zd íly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fondy, nedě litelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedě litelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsle dek hospodáření minulých let (ř ) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsle dek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084 /ř.01 - ( )/ B. Ci zí zdroj e (ř ) B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) B. I. 1 Rezervy podle zvláštní ch právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 a ž 1 13) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnanců m Závazky ze sociálního zabezpečen í a zdravotn ího pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a vý pomoci (ř. 115 až 117) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodo bé Bankovní úvěry krátkodob é Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích o bdobí výroční zpráva 2008 / str.15.

18 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Číslo Skutečn ost v ú četn ím obdob í VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni Označení řádku sledované m minu lém a b c 1 2 I. Tržby za prode j zboží A. Náklady vyn aložen é na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prode j vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vla stn í činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba mate riálu a energie B. 2 Služby Přida ná hodnota (ř ) C. Osobní ná klady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociáln í za bezpečení a zdravo tní pojiště ní C. 4 Sociá lní n áklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouh odobého nehmotné ho a hmo tného ma jetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z p rodeje dlouh odobého majetku Tržby z p rodeje ma teriálu F. Zůstatková ce na prodaného dlouhodobého ma jetku a mate riálu (ř ) F. 1 Zů sta tková cena prod aného dlouho dobého m ajetku F. 2 Proda ný materiál G. Změna stavu re zerv a opravných p olo žek v provozn í oblasti a ko mplexn ích nákladů příštích ob dobí IV. Osta tní provo zní výnosy H. Osta tní provo zní náklad y V. Převod p rovozních výnosů I. Převod p rovozních nákladů * Provozní výsledek hos podaře ní /(ř (-28)-(-29)/ VI Tržby z p rodeje cenných pap írů a p odílů J. Proda né cenné pa píry a po díly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetn ích jed notkách pod po dst atným vlivem VI I. 2 Výnosy z ostatn ích dlo uhodobých cenných papírů a po dílů VI I. 3 Výnosy z ostatn ího dlouhodo bého finančního majetku VIII. Výnosy z krá tko dobého finanční ho majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenn ých pa pírů a derivátů L. Náklady z přeceně ní cenných papírů a derivátů M. Změna stavu re zerv a opravných p olo žek ve finanční o bla sti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Osta tní finanční výnosy O. Osta tní finanční náklady XII. Převod f inančn ích výnosů P. Převod f inančn ích nákladů * Finanční výsledek hospodaření /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za bě žnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hos podaře ní za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořá dné výnosy R. Mimořá dné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná S. 2 -odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod p odílu na výsledku h osp odaře ní společníků m (+ /-) *** Výsledek hos podaře ní za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hos podaře ní před zdaněním (+/-) (ř ) výroční zpráva 2008 / str.16.

19 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH A ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( výkaz cash-flow ) ke dni / v celých tisících / P. Stav peněžních prostředků a peněžní ch e kvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetn í zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaně ním A. 1 Úp ravy o nepeněžní operace A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování op ravné po ložky k nabytému majetku A. 1 2 Změna stavu o pravných položek, rezerv A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku -500 A. 1 5 Vyúčtované ná kladové úroky s vyjímkou kapita lizovaných a vyúčtované výnosové úro ky A. 1 6 Případné ú pravy o ostatn í nepěně žní operace A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -426 A. 2 1 Změna stavu p ohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A. 2 3 Změna stavu zásob A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího d o peněžních prostř. a ekvivalentů 0 A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných A. 4 Přijaté úroky 924 A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžn ou čin nost a doměrky daně za min ulá období A. 6 Příjm y a výdaje spo jen é s mimořád ným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 0 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B. 3 Půjčky a úvěry spřízně ným osobám 0 B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k inv estiční činnos ti Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouh odobých,re sp. krátkodobých závazků 709 C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -681 C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z dů vo dů zvýšení základníh o kapitálu, emisního ážia atd. 0 C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 C. 2 3 Da lší vklady peněžních prostředků společn íků a akcion ářů 0 C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů -681 C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapla cené daně C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 28 F. Či sté zvýš ení re sp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvi valentů na konci účetního období PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni / v celých tisících / Přehled o změnách vlastního kapitá lu Počáteční zůstate k Zv ýšení Snížení Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v ob cho dním rejstříku C. So učet A +/- B XX XX XX D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D XX XX XX E. Em isní á žio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové f ondy I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulých účetních o bdobí K. Ztráta minulých účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX * Celkem výroční zpráva 2008 / str.17.

20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k ( v úplném rozsahu ) I. OBECNÉ ÚDAJE 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : a.s. Sídlo: Pekárenská 255/77, České Budějovice IČ: Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1. leden 1998 Předmět činnosti: silniční motorová doprava nákladní a osobní, zasílatelství, skladování zboží a manipulace s materiálem, zastupování v celním řízení, opravy silničních vozidel, měření emisí, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, činnost organizačních a ekonomických poradců, školící činnost, pronájem hmotného a nehmotného majetku, zprostředkovatelská činnost. Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Ing. Miloslav Mrkvička člen představenstva: Robert Krigar člen představenstva: Ing. František Lafata Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Základní kapitál společnosti: Splaceno: Akcie: Eva Horká Ing. Vladimír Votřel Vojtěch Beneš Kč Kč ks kmen. akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč, v listinné podobě s omezenou převoditelností. Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Název / jméno a příjmení podíl na základním kapitálu k k Robert Krigar 50,00% 50,00% Ing. Miloslav Mrkvička 50,00% 50,00% Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a generální ředitel. Vrcholové vedení společnosti je složeno z 14 řídících pracovníků: generální ředitel, personální ředitel, ředitel pro strategii a ekonomiku, technický ředitel, obchodní ředitel, asistent generálního ředitele a ředitelé 9 provozních divizí. Vedoucími pracovníky jsou mimo výše uvedených dále vedoucí středisek a mistři. Organizační členění společnosti: divize nákladní dopravy, divize JIHOSPED, divize logistiky Č. Budějovice, divize logistiky Dubí, divize autobusové dopravy, divize služeb Týn nad Vltavou, divize služeb Č. Budějovice, divize služeb Kaplice, divize služeb Vimperk, divize správa společnosti. 2. Změny v obchodním rejstříku v průběhu roku 2008 V průběhu roku 2008 žádné změny v obchodním rejstříku nenastaly. výroční zpráva 2008 / str.18.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více