METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) ZLÍNSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) ZLÍNSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracováno pro: Zlínský kraj Třída Tomáše Bati Zlín Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, Brno, IČ: , DIČ: CZ Tel.: , Fax: REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

2 Obsah Obsah Úvod Uživatelé MIS Přihlášení uživatele Registrace uživatele Vyhledávání a procházení MIS Vyhledávání Detaily metadatového záznamu Procházet kategorie Publikace zdrojů Publikace v MIS Publikace v ArcCatalogu Správa a úprava zdrojů Vyhledávací služba VARS BRNO a.s. Strana 2 / 27

3 1 Úvod Metainformační systém (MIS) Zlínského kraje představuje řešení postavené na produktu esri Geoportal Server. Aplikace slouží k publikaci, správě a vyhledávání zdrojů na základě jejich metadatových záznamů, zároveň také poskytuje webovou katalogovou službu (CSW), kterou je možné používat dalšími geoportály a klienty. MIS Zlínského kraje je dostupný na webové adrese Obrázek 1 - úvodní stránka Metainformačního systému Zlínského kraje VARS BRNO a.s. Strana 3 / 27

4 2 Uživatelé MIS Přihlášení uživatelů k MIS je řešen pomocí LDAP (ADSI Active Directory Service Interface), které umožňuje definovat různé role při správě MIS pro uživatele z domény. Přihlášení do MIS je potom identické jako k doménovému účtu. 2.1 Přihlášení uživatele Uživatelé se přihlásí vyplněním přihlašovacího jména a hesla. Obrázek 2 - stránka pro přihlášení registrovaného uživatele VARS BRNO a.s. Strana 4 / 27

5 Role, jež mohou být uživatelům nastaveny, jsou následující: anonymní uživatel - není potřeba se přihlašovat. Přístup je jen k veřejným funkcím (tento účet se nikde nedefinuje, jedná se o každého, kdo přistoupí na MIS), registrovaný uživatel - má přístup ke stejným funkcím jako anonymní uživatel, ale může navíc ukládat své vyhledávání, editor - může registrovat, nahrávat a vytvářet metazáznamy. Ovšem jím vložené metazáznamy musí schválit administrátor, jinak je nelze pomocí MIS vyhledat. Editor je odpovědný pouze za své metazáznamy, jiné nemůže upravovat. administrátor - má plnou kontrolu nad MIS, tj. kontroluje a schvaluje vložené metazáznamy. Teprve potom jsou dostupné pro vyhledávání a procházení. 2.2 Registrace uživatele Registraci uživatelů do MIS provádějí odpovědní pracovníci krajského úřadu Zlínského kraje, kteří na základě uživatelem sdělených informací připraví odpovídající účet a zařadí do odpovídající role. VARS BRNO a.s. Strana 5 / 27

6 3 Vyhledávání a procházení MIS 3.1 Vyhledávání Vyhledávat v MIS je možné pomocí různých klientských aplikací a rozhraní Vyhledávání pomocí uživatelského rozhraní MIS Vyhledávání z titulní stránky Nejrychlejší možností jak vyhledávat v rámci MIS je pomocí fulltextového vyhledávání na titulní stránce. Zde se zadává pouze hledaný textový řetězec, který je po odeslání vyhledáván v celém obsahu MIS. Výsledek vyhledávání je potom zobrazen na speciální stránce, jež je shodná s výsledky pokročilého vyhledávání (viz kapitola Výsledky vyhledávání). Obrázek 3 - formulář pro zadání textu pro hledání v metadatech Pro vyhledávání je možné použít i rozšířeného zadávání doplněním zástupných znaků, a to % (procenta), * (hvězdička). Při využití znaku % se vyhledává výsledek obsahující celý zadaný textový řetězec, pro znak * se vyhledává výsledek obsahující část zadaného textového řetězce. Je tedy možné zadávat texty průmy*, průmysl%, %průmysl%. Příklad: Při zadání textu průmysl% se vyhledají záznamy jako je průmysl Zlínského kraje, ale nevyhledají se záznamy průmyslová výroba. Příklad: Při zadání textu průmysl* se vyhledají záznamy jako je průmysl Zlínského kraje a průmyslová výroba. VARS BRNO a.s. Strana 6 / 27

7 Pokročilé vyhledávání Pokročilé vyhledávání umožňuje zadat více parametrů vyhledávání. Obrázek 4 - stránka pro vyhledávání v metadatech Parametry jsou: hledaný výraz - textový řetězec, že bude vyhledáván v záznamech katalogu, výběr katalogů, v nichž se má vyhledávat - umožňuje vyhledávat ve více katalozích (ty musí být nakonfigurované v nastavení, nebo je lze přidat pomocí registrace zdroje na síti v rámci administrace), další možnosti hledání obsahují rozšíření pokročilého nastavení vyhledávání: VARS BRNO a.s. Strana 7 / 27

8 o TYP OBSAHU (např. mapové služby, stažitelná data, aplikace apod.), o TÉMATA (nabídka odpovídá tematickým kategoriím dle normy ISO), o DATUM ZMĚNY (definuje se počáteční a koncové datum), o SEŘADIT PODLE (umožňuje nastavit, podle čeho se budou výsledky řadit). Obrázek 5 - rozšiřující parametry hledání vymazat - vyčistí nastavení vyhledávání i výsledky vyhledávání prostorová podmínka - umožňuje omezit vyhledání dat nastavením rozsahu v mapě. Vyhledat výsledky lez kdekoliv (defaultní nastavení) neomezující hledání, protíná se nebo zcela uvnitř. Rozsah odpovídá zobrazenému výřezu mapy. Ovládání mapy je možné pomocí ovládacích prvků mapy, myší nebo klávesnicí. najít místo po zadání místa umožňuje vyhledávat místa a adresy. Lze vyhledávat podle okresů a obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje. VARS BRNO a.s. Strana 8 / 27

9 3.1.2 Výsledky vyhledávání Výsledky vyhledávání jsou zobrazovány v pravé části stránky Vyhledávání. Obrázek 6 - výsledky hledání podle zadaného textu Zde je možné s výsledky pracovat: zatržením Podrobnosti si uživatel zobrazí základní detailní informace pro všechny nalezené záznamy, VARS BRNO a.s. Strana 9 / 27

10 kliknutím Přiblížit na výsledky se změní výřez mapy na maximální rozsah podle nalezených záznamů, kliknutím Přiblížit na celou oblast přiblíží na rozsah mapy, z nějž bylo prováděno vyhledávání. Jednotlivé položky potom obsahují další odkazy, jež se liší podle typu nalezeného záznamu: otevřít - otevře adresu zdroje (tedy např. stránku odkud lze data stáhnout, adresu mapové služby), náhled - pokud má záznam nadefinovanou URL adresu, zobrazí se náhled této adresy. V případě mapové služby dojde k vykreslení mapy v jednoduchém prohlížeči, globe (.kml) dostupné pouze u mapových služeb, umožňuje připojit službu jako kml soubor, ArcGIS (.nmf) dostupné pouze u mapových služeb, stáhne soubor.nmf, jež lze otevřít v aplikaci ArcGIS Explorer, ArcGIS (.lyr) - pouze u mapových služeb, stáhne soubor.lyr se službou, jež lze otevřít v aplikaci ArcMap, detaily - zobrazí metadata v rozhraní Metainformačního systému Zlínského kraje, metadata - metadata záznamu v XML formátu, přiblížit - přiblíží mapu na rozsah daného záznamu. VARS BRNO a.s. Strana 10 / 27

11 Obrázek 7 - výsledky hledání Uložení hledání pro registrovaného uživatele Registrovaný uživatel má možnost si ve vyhledávání uložit zadané vyhledávané textové řetězce využitím Moje uložená vyhledávání. Obrázek 8 - uložená vyhledávání registrovaného uživatele VARS BRNO a.s. Strana 11 / 27

12 Pro uložení vyhledávání uživatel po zobrazení výsledků hledání klikne na Moje uložená vyhledávání, vypíše text pro uložení a klikne na odkaz Uložit. Každý registrovaný uživatel vidí jen svoje uložená vyhledávání, která může dle potřeb mazat ArcMap Pro desktopovou aplikaci ArcMap je k dispozici rozšíření CSW Client, jež umožňuje vyhledávání metadatových záznamů pomocí různých CSW (katalogových) služeb. Nástroj se spustí tlačítkem, jež je potřeba na nástrojovou lištu nejprve přidat pomocí okna Přizpůsobit dostupné po výběru Přizpůsobení. Obrázek 9 - Přidání ikony pro hledání Na záložce Configure máme možnost přidat jednotlivé katalogové služby. VARS BRNO a.s. Strana 12 / 27

13 Obrázek 10 - konfigurace katalogových služeb Příklad: Při konfiguraci vkládáme do pole Catalog Service URL adresu na CSW službu, např.: W&Version=2.0.2 Jako Profile, zvolíme odpovídající profil katalogové služby. Záložka Find potom provádí vyhledávání a to jak pomocí textového řetězce, tak prostorového rozsahu. U vrácených záznamů je možné: - zobrazit metadata ve formátu XML - stáhnout metadata do počítače - přidat do mapy (pokud se jedná o mapovou službu) - zobrazit rozsah dat v mapě - přiblížit na rozsah dat VARS BRNO a.s. Strana 13 / 27

14 - zobrazit rozsahy všech vyhledaných záznamů - vymazat všechny rozsahy z mapy Obrázek 11 - hledání v katalogu geoportálu VARS BRNO a.s. Strana 14 / 27

15 3.1.4 ArcGIS Explorer Instalací rozšíření CSW Client je možné použít i Add-In pro prohlížečku ArcGIS Explorer, který je v podstatě identický s rozšířením pro ArcMap. Obrázek 12 - hledání textu 3.2 Detaily metadatového záznamu Zvolením položky Detail u nalezeného záznamu dojde k zobrazení metadat v rozhraní Metainformačního systému Zlínského kraje, odkud jsou dostupné také další funkce. Vazby - pokud jsou u záznamu nastavené vazby, je možné zde zjistit s jakými záznamy je daný záznam spjat. A to buď ve vztahu "Pracuje na" nebo "Je použito". VARS BRNO a.s. Strana 15 / 27

16 3.3 Procházet kategorie Na stránce Procházet kategorie je možné procházet obsah katalogu dle různých kategorií odpovídající standardu ISO nebo dle jiných definovaných kategorií. Obrázek 13 - hledání metadat podle kategorií Záznamy mají stejné možnosti, jako ve výsledcích hledání viz kapitola Výsledky hledání. VARS BRNO a.s. Strana 16 / 27

17 4 Publikace zdrojů Publikaci může provádět pouze uživatel s rolí Administrátor nebo Editor. Většina publikace je prováděna přes administrační rozhraní Metainformačního systému, které je dostupné po přihlášení. Metadata lze na Metainformační systém lze také nahrávat z aplikace ArcCatalogu pomocí speciálního doplňku. 4.1 Publikace v MIS Na stránce Administrace zvolíme Vytvořit metadata, načež se zobrazí nabídka možných způsobů publikace Zaregistrovat zdroj na síti Umožňuje vytvořit napojení na zdroj na síti, jehož obsahu může být Metainformačním systémem Zlínského kraje automaticky synchronizován. Ve formuláři jsou tučně a kurzívou zvýrazněny položky, jež jsou povinné. Obrázek 14 - zaregistrování zdroje na síti Nejdříve vybíráme Typ protokolu v závislosti na tom, jaký zdroj chceme registrovat a zadáme jeho vlastnosti: URL na OGC službu (OWS, WMS, WCS, WFS, WPS, SOS, SPS, CSW, nebo KML) s vlastností GetCapabilities, VARS BRNO a.s. Strana 17 / 27

18 ArcGIS - URL na ArcGIS server obsahující služby nebo URL na konkrétní službu, Esri MS - metadatová služba esri Metadata server nebo ArcIMS metadatové služby, OAI - služba Open Archive Initiative, WAF - URL na webově dostupný adresář s metadatovými záznamy, CSW - URL na katalogovou službu s vlastností GetCapabilities. Ve formuláři jsou dále dostupná tlačítka: pomocí tlačítka Otestovat můžeme otestovat, zda je zadaná adresa funkční. vlastník určuje, kdo bude moct záznam upravovat. Administrátor MIS může přiřadit vlastnictví jinému uživateli, než sobě samotnému. účel registrace - zde vybereme, zda má být zdroj vyhledatelný, pokud se jedná o CSW službu tak můžeme Umožnit distribuované vyhledávání v tomto katalogu, což umožní vyhledávat v připojeném katalogu přímo z MIS. Dále lze Umožnit synchronizaci obsahu zdroje v daném intervalu. Pokud je vybraná synchronizace, lze vybrat akce, které mají být během synchronizace prováděny: aktualizovat popis tohoto zdroje - při synchronizaci dojde k aktualizaci popisu (metadat) zdroje, zkopírovat veškerý obsah vzdáleného katalogu do místního katalogu - pokud jsou v synchronizovaném zdroji nalezeny záznamy, budou zkopírovány do katalogu MIS, automaticky schválit nové záznamy - všechny zdroje přidané z jiného katalogu (adresáře) během synchronizace budou automaticky schváleny, tj. bude v nich možné ihned vyhledávat. VARS BRNO a.s. Strana 18 / 27

19 jak často chcete toto úložiště kontrolovat nastaví se, jak často se má provádět automatická synchronizace nebo lze synchronizaci nastavit jako pouze ruční Chcete dostávat ové zprávy o výsledcích harvestingu - pokud je MIS napojen na poštovní server, budou administrátorovi chodit zprávy o výsledku synchronizace. Tlačítko Uložit provede kontrolu a uložení do katalogu Nahrát metadatový soubor z lokálního disku Umožňuje nahrát soubor metadat ve formátu XML dle standardu ISO nebo INSPIRE pro metadata. Položka Vlastník určuje, kdo bude moct záznam upravovat. Administrátor MIS může přiřadit vlastnictví jinému uživateli, než sobě samotnému. Obrázek 15 - vytvořit metadata ze souboru VARS BRNO a.s. Strana 19 / 27

20 Cesta k souboru potom bude obsahovat cestu k souboru na lokálním umístění. Pomocí tlačítka Zkontrolovat je možné zkontrolovat, zda jsou nahrávaná metadata validní. Tlačítko Nahrát nahraje vybraná metadata do MIS. Mohou být nahraná pouze validní metadata. Nahraný zdroj má stav Podaný, a není prozatím vyhledatelný v katalogu. Kontrolu a schválení zdroje provádí administrátor na stránce Spravovat metadata Spustit editor metadat a vyplnit údaje ručně Pokud metadata zdroje neexistují, je možné je vytvořit pomocí editoru obsaženého na MIS. Položka Vlastník určuje, kdo bude moct záznam upravovat. Administrátor MIS může přiřadit vlastnictví jinému uživateli, než sobě samotnému. Obrázek 16 - ruční vytvoření metadat VARS BRNO a.s. Strana 20 / 27

21 Následně se vybírá, který metadatový předpis bude použit pro vytvoření záznamu: ISO (Datové sady) - profil pro data platný v rámci normy ISO, ISO (Služby) - profil pro služby platný v rámci normy ISO, INSPIRE Metadata (Datové sady) - profil pro data platný v rámci INSPIRE, INSPIRE Metadata (Služby) - profil pro služby platný v rámci INSPIRE. Stisknutí tlačítka Pokračovat se zobrazí příslušný formulář, v němž jsou tučně kurzívou označena povinná pole: Obrázek 17 - Formulář pro vytvoření metadat Stisknutím Uložit jako draft dojde k uložení zdroje jako návrhu a je možné se k němu přes stránku Administrace později vrátit a dokončit. VARS BRNO a.s. Strana 21 / 27

22 Stisknutím Potvrdit registraci metadat dojde k validaci záznamu, zobrazení neplatných či chybějících položek v seznamu, pokud jsou nějaké nalezeny. Kliknutím na připomínku dojde k zobrazení problémového pole. Obrázek 18 - výpis chyb při registraci metadat Pokud jsou všechny položky v pořádku, dojde k uložení zdroje do katalogu. Vytvořený záznam má stav Podaný, a není prozatím vyhledatelný v katalogu. Kontrolu a schválení zdroje provádí administrátor na stránce Spravovat metadata. 4.1 Publikace v ArcCatalogu Publikování INSPIRE metadat Další možností jak publikovat metadata na MIS je přímo z ArcCatalogu pomocí speciálního doplňku Publikovat INSPIRE metadat. Doplněk spustíme po jeho nainstalování a přidání. VARS BRNO a.s. Strana 22 / 27

23 Obrázek 19 - přidání doplňku do ArcCatalogu Rozhraní doplňku je jednoduché a obsahuje následující nastavení: Obrázek 20 - formulář doplňku Do formuláře se vždy vybere datová sada, kterou popíšeme pomocí metadatového profilu INSPIRE. VARS BRNO a.s. Strana 23 / 27

24 Na formuláři jsou dostupná tato tlačítka: CSW URL - adresa katalogu CSW MIS, uživ. jméno jméno uživatele, který má oprávnění role Editor nebo Administrátor, heslo heslo uživatele. validovat vůči INSPIRE validace vybraných metadat oproti metadatovému profilu INSPIRE odeslat na geoportál publikuje metadata na MIS. Vytvořený záznam má stav Podaný, a není prozatím vyhledatelný v katalogu. Kontrolu a schválení zdroje provádí administrátor na stránce Administrace Spravovat metadata v MIS. VARS BRNO a.s. Strana 24 / 27

25 5 Správa a úprava zdrojů Spravovat metadata může uživatel, který má roli Administrátor nebo Editor (ten ovšem pouze zdroje, jež mu náleží a navíc pouze v omezeném rozsahu). Stránka Administrace Spravovat metadata je dostupná po přihlášení na MIS a je zde možné vyhledávat zdroje pomocí nastavení filtrů. Obrázek 21 - vyhledávání metadat V seznamu spodní části lze vidět metazáznamy a informace o nich: Obrázek 22 - seznam metadatových záznamů Pomocí tlačítek Operace je možné pracovat s daným záznamem, lze: - zobrazit metadata, - stáhnout metadata, - upravit metadata (upravovat lze pouze metadata vytvořená v editoru na MIS), - zobrazit historii (pouze u zdrojů zaregistrovaných na síti), VARS BRNO a.s. Strana 25 / 27

26 - smazat zdroj - smaže záznam, - synchronizovat obsah - provede synchronizaci zdroje dle nastavení pro daný zdroj, - zobrazit dokumenty z tohoto katalogu - zobrazí dokumenty získané při synchronizaci z daného zdroje, - nalézt katalog, z něhož byl dokument získán - zobrazí zdroj, z něhož byl při synchronizaci záznam získán. Další úpravy lze provést ze seznamu: Obrázek 23 - nabídka operací se záznamy metadat Zde uživatel nastaví, zda jsou záznamy v pořádku a mohou být vyhledány na MIS (schválené) nebo zda potřebují revizi a úpravu (podaný, nekompletní, neschválený). Můžeme také převést vlastnictví na jiného uživatele či smazat všechny obsažené záznamy. VARS BRNO a.s. Strana 26 / 27

27 6 Vyhledávací služba Pro poskytnutí obsahu MIS dalším katalogům (externím katalogům) slouží katalogová webová služba CSW, která běží na MIS na následující adrese: Tuto adresu mohou uživatelé zaregistrovat do svých vyhledávacích aplikací a zobrazovat tak výsledky vyhledávání z Metainformačního systému Zlínského kraje. VARS BRNO a.s. Strana 27 / 27

příručka uživatele metis5

příručka uživatele metis5 p příručka uživatele metis5 verze 5.0.1 2012 T-MAPY spol. s r.o. Nedílnou součástí instalace metis5 je technologie Esri Geoportal Server, jehoţ distribuce se řídí licenčními ujednáními LICENSE.txt a NOTICE.txt,

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE

GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Datum: 29. 5. 2015 Verze: 1.1 GEOPORTÁL DMVS KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ:: CZ634 819 01 Zpracováno

Více

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

MS Outlook konektor do datové schránky

MS Outlook konektor do datové schránky AutoCont CZ a.s. MS Outlook konektor do datové schránky Návod k použití 29. 1. 2010 Verze 2.0 (doplněné informace a změny v manuálu jsou zvýrazněny žlutě) 1 ÚVOD O doplňku: Doplněk MS Outlook konektor

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. 1 Obsah 1. ÚVOD... 5 1.1.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY (wwwproskoly.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL WWWproškoly.cz manuál verze: 2.0, poslední aktualizace: 23. 7. 2015 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Jak webové stránky pro školy fungují... 5 3 Přihlášení

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., září 2009 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

SMSender. Příručka ke službě Microsoft Office Klient 1.60. Licenční ujednání. Verze: 2008-11-11. 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena.

SMSender. Příručka ke službě Microsoft Office Klient 1.60. Licenční ujednání. Verze: 2008-11-11. 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena. úvod SMSender Příručka ke službě Microsoft Office Klient 1.60 Verze: 2008-11-11 Licenční ujednání 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena. Centrála společnosti: V Parku 2335/20 148 00 Praha 4

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.0 Poslední aktualizace: 5. dubna 2012 Obsah 1. Začínáme 4 1.1 Co je to Manažer datových shránek 4 1.2 Po prvním spuštění 4 1.4 Nastavení

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 29 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Překlady... 8 3.1.1. Editace překladu... 9 3.2. Uživatelé... 10 3.2.1.

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více