Síťové kamery. Uživatelský manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síťové kamery. Uživatelský manuál"

Transkript

1 Síťové kamery Uživatelský manuál

2 Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky, obraťte se, prosím, na našeho prodejce. Manuál je platný pro síťové kamery. Tento manuál může obsahovat technické nepřesnosti a tiskové chyby a jeho obsah podléhá změnám bez dalšího upozornění. Změny budou uvedeny v nové verzi tohoto manuálu. Výrobky a postupy popisované v tomto manuálu podléhají průběžným změnám a zlepšování. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Společnost Underwriters Laboratories Inc. ( UL ) neprováděla zkoušky funkčnosti nebo spolehlivosti tohoto výrobku s ohledem na zabezpečení a signalizaci. UL prováděla zkoušky požární bezpečnosti a ohrožení zdraví, jak je uvedeno v bezpečnostních standardech UL - UL Certifikace UL se nevztahuje na funkčnost a spolehlivost výrobku z hlediska zabezpečení a signalizace. UL NEPOSKYTUJE JAKÉKOLIV ZÁRUKY NEBO CERTIFIKACE A POD. TÝKAJÍCÍ SE FUNKCE TOHOTO VÝROBKU Z HLEDISKA ZABEZPEČENÍ NEBO SIGNALIZACE. 2

3 Informace o právních normách Informace FCC Soulad s FCC: Při testech tohoto zařízení bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální přístroje podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zajistily rozumnou ochranu proti škodlivému rušení při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, užívá a může vyzařovat energii o radiové frekvenci, a pokud není používané v souladu s návodem k použití, pak může způsobit škodlivé rušení radiových komunikací. Provoz tohoto zařízení v bytových oblastech pravděpodobně způsobí škodlivé rušení; v takovém případě bude na uživateli požadována náprava situace na jeho vlastní náklady Podmínky FCC Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provozování podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci. EU Prohlášení o shodě Tento výrobek a je-li to aplikovatelné také dodávané příslušenství jsou označeny značkou CE a vyhovují proto aplikovatelným harmonizovaným evropským normám uvedeným pod Směrnicí pro nízké napětí 2006/95/EC, EMC směrnice 2004/108/EC. 2002/96/EC (WEEE směrnice): Výrobek označený tímto symbolem nemůže být v Evropské unii likvidován jako netříděný komunální odpad. Za účelem řádné recyklace vraťte tento výrobek místnímu dodavateli při koupi ekvivalentního nového zařízení, nebo jej odložte na určeném sběrném místě. Více informací viz: 2006/66/EC (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterie, které se v Evropské unii nemohou likvidovat jako netříděný komunální odpad. Specifické informace o bateriích najdete v informaci o výrobku. Baterie se označují tímto symbolem, což může také zahrnovat písemné označení informující o obsahu kadmia (Cd), olova (Pb) nebo rtuti (Hg). Za účelem řádné recyklace vraťte baterie svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Více informací viz: 3

4 Bezpečnostní instrukce Účelem těchto instrukcí je zajistit, aby uživatel mohl užívat výrobek správným způsobem a vyhnul se tak ohrožení nebo škodám na majetku. Bezpečnostní instrukce jsou rozděleny na Výstrahu a Upozornění : Výstraha: Pokud uživatel nedbá výstrahy, může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí. Upozornění: Pokud uživatel zanedbá kteréhokoliv z těchto upozornění, může dojít ke zranění nebo k poškození zařízení. Výstraha Pro zabránění vážným zraněním nebo úmrtí respektujte následující výstrahy. Upozornění Pro zabránění možným zraněním nebo materiálním škodám se řiďte následujícími upozorněními. Výstraha: Použijte zdroj, který splňuje bezpečnostní podmínky standardu na nízké napětí (SELV). Zdroj na 12 VDC nebo 24 VAC (v závislosti na modelu kamery) podle IEC a Limited Power Source standard. Pokud výrobek řádně nefunguje, obraťte se prosím, na svého prodejce nebo nejbližší servisní středisko. Nikdy se nepokoušejte sami rozebírat kameru. (Nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za problémy, které mohou vzniknout následkem neautorizované opravy nebo údržby.) Aby, jste zamezili nebezpečí ohně nebo úrazu el. proudem, nevystavujte kameru dešti nebo vlhku. Instalace kamery by měla být provedena odbornou firmou a měla by, splňoval místní normy. Použijte zálohovaný zdroj a zabraňte tak možnému přerušení dodávky el. energie do kamery. Přesvědčte se, že strop může udržet 50(N) Newton, pokud je kamera připevněna na stropu. 4

5 Upozornění : Před použitím kamery se ujistěte, že napětí napájecího zdroje odpovídá specifikaci výrobku. Chraňte kameru před pádem a před mechanickými otřesy. Nedotýkejte se modulu senzoru prsty. Je-li zapotřebí čištění, použijte čistý hadřík navlhčený etanolem a lehce jej otřete. Pokud se kamera nebude delší čas používat, opatřete objektiv krytem za účelem ochrany senzoru před nečistotou. Nesměrujte kameru proti slunci nebo žárovkám. Silné světlo může způsobit fatální zničení kamery. Laserový paprsek může senzor vypálit. Pokud se používá laserové zařízení, ujistěte se, že povrch senzoru nebude vystaven laserovému paprsku. Neinstalujte kameru do extrémně horkého, studeného prostředí (operační rozsah teplot by měl být -30 C ~ 60 C, nebo -40 C ~ 60 C pokud má model kamery v označení H ), prašného nebo vlhkého prostředí a nevystavujte ji vysokému elektromagnetickému záření. Pro zajištění vhodného pracovního prostředí kamery a zamezení zvyšování teploty je třeba dobrá ventilace. Držte kameru z dosahu vody a tekutin. Pro přepravu je třeba kameru uložit do originálního obalu nebo obalu stejné kvality. Nesprávné použití baterie nebo jiný typ baterie může způsobit nebezpečí výbuchu. Používejte typ baterie doporučený výrobcem. Pozn.: Před použitím dome kamer, které podporují IR, je povinností věnovat pozornost následujícím opatřením, tak, aby jste zabránili odrazu IR: Prach nebo mastnota na Dome krytu kamery, mohou způsobovat odraz IR. Nesundávejte ochrannou fólii, dokud není kamera nainstalována. Pokud jen Dome krytu prach nebo mastnota, očistěte, Dome kryt jemným a suchým hadříkem a isopropyl alkoholem. Přesvědčte se, že blízkosti instalované kamery nejsou objekty s reflexním povrchem. IR přísvit z kamery se může odrazit od těchto objektů zpět do objektivu kamery. Pěnový kroužek kolem objektivu, musí být usazen v jedné rovině proti vnitřnímu povrchu bubliny tak, aby izoloval objektiv od IR LED. Připevněte kryt kopule k tělu fotoaparátu tak, aby pěnový kroužek a Dome kryt byly připojeny bez problémů. 5

6 Obsah Chapter 1 Systémové požadavky... 9 Chapter 2 Síťové připojení Nastavení síťové kamery přes LAN Kabelové zapojení v LAN Detekce a změna IP adresy Nastavení síťové kamery přes WAN Připojení statické IP Dynamická IP připojení Chapter 3 Přístup do kamery Přístup přes webový prohlížeč Přístup přes klientský software Přístup přes ivms-4200 PCNVR Přístup přes software ivms Chapter 4 Wi-Fi Nastavení Konfigurace Wi-Fi připojení ve správě Ad-hoc režimu Snadné připojení Wifi s funkcé WPS Vlastní nastavení bezdrátového připojení Chapter 5 Živé zobrazení Stránka živého zobrazení Spuštění živého zobrazení Manuální záznam a sejmutí snímku Ovládání PTZ Ovládací Panel PTZ Nastavení / Vyvolání Preset Chapter 6 Síťová konfigurace Konfigurace lokálních parametrů Konfigurace nastavení času Konfigurace nastavení Sítě Konfigurace nastavení TCP/IP Konfigurace nastavení portů Konfigurace nastavení PPPoE Konfigurace nastavení DDNS

7 6.3.5 Konfigurace nastavení SNMP Konfigurace nastavení 802.1X Konfigurace nastavení QoS Konfigurace nastavení UPnP Odeslání u při spuštění poplachu Konfigurace nastavení NAT (Network Address Translation) Konfigurace nastavení FTP Konfigurace nastavení Videa a Audia Konfigurace nastavení videa Konfigurace nastavení Audia Konfigurace enkódování ROI Konfigurace parametrů snímku Konfigurace nastavení zobrazení Konfigurace nastavení OSD Konfigurace nastavení textu v obraze Konfigurace Privátní Masky Konfigurace snímku v obraze Konfigurace a obsluha poplachů Konfigurace Detekce pohybu Konfigurace poplachu sabotáže videa Konfigurace popl. vstupu Konfigurace popl. výstupu Ovládání výjímek Konfigurace Detekce obličeje Konfigurace výjimky detekce audia Konfigurace detekce narušení Konfigurace detekce rozostření Konfigurace detekce změny scény Chapter 7 Nastavení ukládání Konfigurace nastavení NAS Konfigurace rozvrhu záznamu Nastavení konfigurace stažení snímku Chapter 8 Přehrávání Chapter 9 Vyhledání v deníku Chapter 10 Ostatní Managament uživatelských účtů Konfigurace ověření RTSP

8 10.3 Anonymní přístup Filtrování IP adres Zobrazení informací o zařízení Údržba Restart kamery Obnova továrního nastavení Export / Import Konfiguračního souboru Aktualizace systému Nastavení RS Nastavení RS Přílohy Příloha 1 Představení software SADP Příloha 2 Mapování portů

9 Chapter 1 Systémové požadavky Operační systém: Microsoft Windows XP SP1 a vyšší verze / Vista / Win7 / Server 2003 / Server bits CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz nebo vyšší RAM: 1G nebo vyšší Displej: rozlišení nebo vyšší Webový prohlížeč: Internet Explorer 6.0 a vyšší verze, Apple Safari 5.02 a vyšší verze, Mozilla Firefox 3.5 a vyšší verze a Google Chrome8 a vyšší verze. 9

10 10

11 Chapter 2 Síťové připojení Než začnete: Pokud chcete nastavit síťovou kameru přes LAN (Local Area Network), odkažte se to Sekce 2.1. Nastavení síťové kamery přes LAN. Pokud chcete nastavit síťovou kameru přes WAN (Wide Area Network), odkažte se to Sekce 2.2 Nastavení síťové kamery přes WAN. 2.1 Nastavení síťové kamery přes LAN Účel: Pro zobrazení a konfiguraci kamery přes LAN, potřebujete nastavit kameru do stejného síťového rozsahu jako váš počítač, a instalovat SADP nebo ivms-4200 software pro vyhledání a změnu síťového rozsahu kamery. Pozn.: Pro detailní popis SADP, se odkažte na Přílohu Kabelové zapojení v LAN Následující obrázky ukazují 2 cesty propojení kamery a počítače: Účel: Pro testování síťové kamery, můžete přímo propojit síťovou kameru s počítačem pomocí síťového kabelu, tak jak je zobrazeno na Obrázku 2-1. Na Obrázku 2-2 je zobrazeno propojení síťové kamery v LAN přes switch nebo router. Obrázek 2-1. Přímé připojení 11

12 Obrázek 2-2. Propojení přes Switch nebo Router Detekce a změna IP adresy IP adresu potřebujete pro zobrazení a konfiguraci kamery. 1. Pro získání IP adresy vyberte jednu z následujících metod: Použijte SADP, softwarový nástroj, který může automaticky detekovat online síťové kamery v LAN a seznam informací o zařízení včetně IP adresy, masky sítě, čísla portu, sériového čísla zařízení, verze zařízení, atd., zobrazeno na Obrázek 2-3. Použijte klientský software pro zobrazení seznamu online zařízení. Pro detailní informace se odkažte do manuálu ke klient software. 2. Změňte adresu a masku sítě zařízení do stejného rozsahu v jakém je Vaše PC. 3. Vložte adresu síťové kamery do řádku adresy webového prohlížeče pro zobrazení živého videa. Pozn.: Tovární adresa je a port je Tovární uživatelské jméno je admin, a heslo je Pro přístup do síťové kamery z jiné podsítě, nastavte bránu sítě IP kamery po přihlášení do kamery. Pro detailní informace se odkažte do Sekce Nastavení a konfigurace TCP/IP. 12

13 Obrázek 2-3. SADP rozhraní 2.2 Nastavení síťové kamery přes WAN Účel: Tato sekce vysvětluje, jak připojit síťovou kameru do WAN přes statickou nebo dynamickou IP Připojení statické IP Než začnete: Požádejte o statickou IP Vašeho ISP (Internet Service Provider). Se statickou IP adresou, můžete připojit síťovou kameru přes router nebo do WAN přímo. Připojení kamery přes router 1. Připojte síťovou kameru do routeru. 13

14 2. Přiřaďte kameře IP adresu, masku a bránu v rozsahu LAN. Pro více informací se odkažte do Sekce Detekce a změna IP adresy. 3. Uložte statickou IP adresu kamery podle MAC adresy do routeru. 4. Nastavte NAT/Port Forwarding v routeru pro porty: 80, 8000, 8200 a 554. Toto nastavení je závislé na typu routeru. Odkažte se do manuálu daného routeru pro více informací o tomto nastavení. Pozn.: Pro detailní informace o mapování portů se odkažte do Přílohy Připojte se do kamery pomocí webového prohlížeče nebo software ivms. Obrázek 2-4. Přístup na kameru přes router se statickou IP Přímé připojení na kameru se statickou IP V některých případech je možné nastavit veřejnou IP adresu přímo v kameře a připojit se do kamery internetu bez nutnosti použití routeru. Pro více informací se odkažte do Sekce Detekce a změna IP adresy. Obrázek 2-5. Přímé připojení na kameru se statickou IP Dynamická IP připojení Než začnete: Nejdříve je potřeba získat dynamickou IP od Vašeho ISP (Internet Service Provider). S dynamickou adresou IP se můžete spojit se síťovou kamerou přes modem nebo router. 14

15 Připojení kamery přes router 1. Propojte síťovou kameru s routerem. 2. Přiřaďte kameře IP adresu, masku a bránu v rozsahu LAN. Pro více informací se odkažte do Sekce Detekce a změna IP adresy. 3. V routeru nastavte PPPoE uživ. jméno, heslo a potvrzení hesla. 4. Nastavte NAT/Port Forwarding v routeru pro porty: 80, 8000, 8200 a 554. Toto nastavení je závislé na typu routeru. Odkažte se do manuálu daného routeru pro více informací o tomto nastavení. Pozn.: Pro detailní informace o mapování portů se odkažte do Přílohy Zjistěte název domény od poskytovatele internetu. 6. Nastavte DDNS parametry v rozhraní routeru. 7. Připojte se do kamery pomocí použitého názvu domény. Připojení na kameru přes modem Účel: Tato kamera podporuje funkci PPPoE auto dial-up. Kamera získá veřejnou IP adresu přes ADSL dial-up po jejím připojení do routeru. Je potřeba nakonfigurovat parametry PPPoE síťové kamery. Pro detailní informace se odkažte do sekce Konfigurace nastavení PPPoE. Obrázek 2-6. Přístup na kameru s Dynamickou IP Pozn.: Získaná IP adresa je dynamicky přiřazena přes PPPoE, takže se změní pokaždé, pokud je kamera restartována. Pro vyřešení této nepříjemnosti s dynamickou IP, je potřeba získat název domény od Vašeho DDNS poskytovatele (např.: DynDns.com). Následujte kroky níže pro řešení problému při řešení standardního názvu domény a řešení privátního názvu domény. 15

16 Standardní řešení názvu domény Obrázek 2-7. Standardní řešení názvu domény 1. Získejte název domény od poskytovatele domény. 2. Konfigurujte nastavení DDNS v rozhraní DDNS nastavení síťové kamery. Pro více informací se odkažte do Sekce Konfigurace DDNS. 3. Připojte se do kamery pomocí použitého názvu domény. Řešení privátního názvu domény Obrázek 2-8. Řešení privátního názvu domény 1. Nainstalujte a spusťte IP Server software v počítači se statickou IP. 2. Připojte se do kamery pomocí webového prohlížeče nebo software ivms. 3. Povolte DDNS a vyberte IP Server jako typ protokolu. Pro více informací se odkažte do Sekce Konfigurace DDNS. 16

17 Chapter 3 Přístup do kamery 3.1 Přístup přes webový prohlížeč 1. Otevřete webový prohlížeč. 2. Pro vstup do rozhraní přihlášení login zadejte v adresní liště prohlížeče IP adresu síťové kamery, např a stiskněte klávesu Enter. 3. Zadejte jméno uživatele a heslo a klikněte na Login. Pozn.: Obrázek 3-1. Rozhraní pro přihlášení Tovární uživatelské jméno je admin, heslo je Vícejazyčné menu je podporováno. English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Turkish, Japanese, Korean, Thai, Vietnamese, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Czech, Slovak, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Polish, Greek, Dutch, atd. 4. Před sledováním živého videa a konfigurací kamery nainstalujte plug-in. Při instalaci plug-in se řiďte nápovědou pro instalaci. 17

18 Obrázek 3-2. Stáhněte a instalujte Plug-in Obrázek 3-3. Instalujte Plug-in (1) Obrázek 3-4. Instalujte Plug-in (2) 18

19 Pozn.: Před instalací Pluginu je potřeba zavřít prohlížeč. Po instalaci Pluginu otevřete znovu prohlížeč na stránce s adresou kamery. 3.2 Přístup přes klientský software Přístup přes ivms-4200 PCNVR Produktové CD obsahuje ivms-4200 PCNVR. Software umožňuje živé zobrazení z kamery nebo její konfiguraci. Postupujte podle pokynů k instalaci a nainstalujte klientský software a software WinPcap. Panel konfigurace a živé zobrazení ivms-4200 PCNVR jsou zobrazeny níže. Obrázek 3-5. ivms-4200 PCNVR Ovládací Panel 19

20 Obrázek 3-6. ivms-4200 Živé zobrazení Pozn.: Pro detailní informace ke klientskému software ivms-4200 se prosím odkažte do manuálu k software ivms-4200 PCNVR Přístup přes software ivms-4500 Pro zobrazení kamery na mobilním telefonu, nainstalujte software ivms-4500 klient na Váš mobilní telefon. Software můžete najít na CD přiloženém ke kameře, stáhnout z a nebo na příslušných obchodech (AppStore, GooglePlay). Pozn.: Pro detailní informace ke klientskému software ivms-4500 se prosím odkažte do manuálu k software ivms

21 Chapter 4 Wi-Fi Nastavení Účel: Při připojení k bezdrátové síti nemusíte používat žádný kabel pro připojení k LAN, což je velmi výhodné pro samostatné dohledové aplikace. Pozn.: Tento postup je aplikovatelný jen pro kamery s vestavěným wifi modulem. 4.1 Konfigurace Wi-Fi připojení ve správě Ad-hoc režimu Než začnete: Bezdrátová síť musí být nejdříve nakonfigurována. Bezdrátové připojení v režimu správy 1. Vstupte do rozhraní konfigurace wifi. Konfigurace> Rozšířené nastavení> Síť> Wi-Fi Obrázek 4-1. Seznam wifi sítí 2. Klikněte na Search pro vyhledání bezdrátových připojení. 3. Klikněte na vybranou síť ze seznamu. Obrázek 4-2. Wi-Fi nastavení Režim správy 21

22 4. Zaškrtněte volbu síťového režimu Manage (Správa), Security mode (Režim zabezpečení) a Encryption Type (Typ šifrování) sítě se automaticky zobrazí, jakmile vyberete bezdrátovou síť, tyto nastavení neměňte. Pozn.: Tyto parametry jsou identické s nastavením routeru. 5. Vložte heslo pro připojení k bezdrátové sítí. Bezdrátové připojení v režimu Ad-hoc Pokud zvolíte režim Ad-hoc, nepotřebujete se připojit ke kameře přes router. scénář je stejný, jako když se připojujete ke kameře přímo z PC pomocí kabelu. 1. Zvolte režim Ad-hoc. Obrázek 4-3. Wi-Fi nastavení - Ad-hoc 2. Vytvořte SSID pro kameru. 3. Zvolte režim zabezpečení bezdrátové sítě. Obrázek 4-4. Režim zabezpečení - Ad-hoc režim 4. Povolte režim bezdrátového připojení na Vašem PC. 5. Na straně PC, otevřete dostupná síťová připojení a zvolte SSID kamery, kterou chcete připojit. 22

23 6. Zvolte SSID a připojte se. Popis zabezpečovacího režimu: Obrázek 4-5. Ad-hoc připojovací bod Obrázek 4-6. Režim zabezpečení Můžete zvolit režim zabezpečení jako nešifrovaný, WEP, WPA-osobní, WPA-podnikové, WPA2-osobní, WPA2-podnikové. WEP režim: Obrázek 4-7. WEP režim 23

24 Ověření - Vyberte Otevřený nebo Sdílený klíč systémového ověření, v závislosti na metodě použitého přístupového bodu. Ne všechny přístupové body mají tuto možnost, v tomto případě by mohli používat Open Sis-tem, který je někdy známý jako SSID Ověření. Délka klíče- Nastavuje délku klíče používaného pro šifrované připojení, 64 nebo 128 bit. Délka šifrovacího klíče může být někdy zobrazena jako 40/64 a 104/128. Typ klíče - Typ klíče dostupný v závislosti na používaném přístupovém bodu. Následující volby jsou dostupné: HEX - Povoluje vložit hes klíč manuálně. ASCII - Při použití této metody musí klíč obsahovat 5 znaků pro 64-bit WEP a 13 znaků pro 128-bit WEP. WPA-osobní a WPA2-osobní režim: Vložte požadovaný před-sdílený klíč pro přístupový bod, který může být hexadecimální číslo nebo frázové heslo. Obrázek 4-8. Režim zabezpečení - WPA-osobní WPA- podnikový a WPA2-podnikový režim: Vyberte typ ověření klient/server která je používána přístupovým bodem; EAP-TLS nebo EAP-PEAP. 24

25 EAP-TLS Obrázek 4-9. EAP-TLS Identity (Identita) -Vložte uživatelské ID pro přítomnou síť. Private key password (Osobní key heslo) Vložte heslo pro Vaše uživatelské ID. EAPOL version (verze) - Vyberte použitou verzi (1 nebo 2) Vašeho přístupového bodu. CA Certificates (Certifikát) - Odesílání CA certifikátu přítomného přístupového bodu pro ověření. EAP-PEAP: User Name (Uživ. jméno) - Vložte uživatelské jméno pro přítomnou síť Password (Heslo) - Vložte heslo pro přítomnou síť PEAP Version (Verze) - Zvolte verzi PEAP užívanou přístupovým bodem. Labe (Označení)- Zvolte označení používané přístupovým bodem. EAPOL version (Verze) - Zvolte verzi (1 nebo 2) v závislosti na verzi použitou přístupovým bodem. CA Certificates (Certifikát) - Odesílání CA certifikátu přítomného přístupového bodu pro ověření 25

26 4.1 Snadné připojení Wifi s funkcí WPS Účel: Nastavení bezdrátového síťového připojení není jednoduché. Pro vyhnutí se komplexnímu nastavení bezdrátového připojení můžete povolit funkci WPS. WPS (Wi-Fi Protected Setup) odkazuje na jednoduché šifrované připojení mezi zařízením a bezdrátovým routerem. WPS jednoduše přidá zařízení do existující sítě bez potřeby vložení přihlašovacích údajů. Existují dva typy WPS připojení, PBC režim a PIN režim. Pozn.: Jestliže funkci WPS povolíte, není potřeba konfigurovat parametry jako, typ šifrování a také nepotřebujete znát klíč k bezdrátovému připojení. Obrázek Wi-Fi nastavení - WPS PBC režim: PBC odkazuje do Push-Button-konfigurace, ve které má uživatel jednoduše stisknout tlačítko, buď skutečné, nebo virtuální (jak na tl. v síťovém rozhraní konfigurace ve webovém prohlížeči), na oba přístupové body (a registrátora sítě), tak na novém klientském bezdrátovém zařízení. 1. Zaškrtněte políčko pro povolení WPS. 2. Zvolte režim připojení PBC. 26

27 Pozn.: Přístupový bod i připojované zařízení musí tento režim podporovat. 3. Zkontrolujte, zda je na wifi routeru viditelné tl. WPS. Jestliže ano, stiskněte jej a kontrolka umístněná v blízkosti tlačítka by měla začít blikat, znamená to, že funkce WPS je zapnuta. Pro více informací se prosím odkažte do návodu pro router. 4. Stiskněte tl. WPS pro zapnutí funkce na kameře. Pokud není tlačítko WPS na kameře, můžete stisknout virtuální tlačítko pro povolení PCB režimu ve webovém rozhraní kamery. 5. Klikněte na tl. Connect (Připojit). Pokud je režim PCB povolen na routeru a kameře, spojení proběhne automaticky. PIN režim: Režim PIN vyžaduje Osobní Identifikační Číslo (PIN) které je zobrazené buď na samolepce, nebo na displeji bezdrátového zařízení. Tento PIN musí být vložen do připojované sítě, obvykle na přístupový bod sítě. 1. Vyberte bezdrátové připojení, které je zobrazeno v seznamu SSID. 27

28 Obrázek Wi-Fi Nastavení WPS PIN režim 2. Zvolte, Use route PIN code (Použít PIN kód). Pokud je PIN generován na straně routeru, měli byste vložit PIN, který jste získali na straně routeru, do pole Router PIN code (Kód PIN Routeru). 3. Klikněte na Connect (Připojit). Nebo Můžete generovat PIN na straně kamery. Doba pro vypršení PIN je 120 sekund. 1. Klikněte na Generate (Generovat). 2. Vložte kód do routeru, na příkladu výše, vložte do routeru. 4.2 Vlastní nastavení bezdrátového připojení Tovární adresa bezdrátového rozhraní ovladače je Pokud chcete připojit bezdrátovou síť, můžete změnit tovární IP. 28

29 1. Vstupte do rozhraní konfigurace TCP/IP. Konfigurace> Pokročilá Konfigurace> Síť> TCP/IP nebo Konfigurace> Základní Konfigurace> Síť> TCP/IP Obrázek TCP/IP nastavení 2. Zvolte NIC jako lan. 3. Přizpůsobte IPv4 adresu, Masku sítě IPv4 a Bránu sítě. Postup nastavení je stejný jako u LAN. Jestliže chcete, aby byla IP adresa automaticky přiřazena zaškrtněte políčko DHCP. 29

30 Chapter 5 Živé zobrazení 5.1 Stránka živého zobrazení Účel: Stránka s živým zobrazením umožňuje živé zobrazení, sejmutí snímků, ovládání PTZ, nastavení/vyvolání presetů a konfiguraci video parametrů. Po přihlášení do kamery se automaticky otevře stránka s živým zobrazením, v jiném případě klikněte na Live View (Živé zobrazení) v horní záložce nabídek. Popis stránky s živým zobrazením: Obrázek 5-1. Stránka živého zobrazení Menu Bar: Pro vstup na do jednotlivých záložek klikněte na danou záložku Live View (Živé zobrazení), Playback (Přehrávání), Log (Deník) a Configuration (Konfigurace). Display Control: Klikněte na vybranou nabídku pro volbu zobrazení a typ streamu živého zobrazení. Z rozbalovacího seznamu zvolte plug-in. Např. pro uživatele IE (internet explorer), webcomponenty a quick time jsou volitelné. Pro uživatele ostatních prohlížečů jsou volitelné, webcomponenty, quick time, VLC nebo MJPEG, pokud jsou podporovány webovým prohlížečem. 30

31 Live View Window: Zobrazení živého pohledu. Toolbar: Ovládání živého zobrazení, např.: zastavení/spuštění, sejmutí snímku, záznam, audio zap./vyp., dvou-cestné audio, atd. PTZ Control: Horizontální, vertikální a zoom ovládání kamery, ovládání světla, stěrače (jestliže tyto funkce PTZ kamera podporuje nebo jiná instalovaná externí pan/tilt jednotka). Preset Setting/Calling: Nastavení a vyvolání presetu kamery (jestliže tyto funkce PTZ kamera podporuje nebo jiná instalovaná externí pan/tilt jednotka). 5.2 Spuštění živého zobrazení Na stránce živého zobrazení, jak je zobrazeno na obrázku 5-2, klikněte na v nástrojové liště pro spuštění živého videa. Obrázek 5-2. Živé zobrazení nástrojová lišta Tabulka 5-1. Popis nástrojové lišty Ikona Popis / Spuštění/zastavení živého zobrazení. Nastavení zobrazení 4:3. Nastavení zobrazení 16:9. Nastavení originální velikosti zobrazení. Adaptabilní rozměr okna. Živé zobrazení v hlavním streamu. Živé zobrazení v sub streamu. Živé zobrazení v třetím streamu. Klikněte pro výběr plug-in třetích stran. Manuální sejmutí snímku. / Manuální zapnutí/vypnutí záznamu. 31

32 / Zapnutí a nastavení hlasitosti audia /Ztlumení. / Zapnutí/Vypnutí mikrofonu. / Zapnutí/Vypnutí 3D funkce zoomu. 5.3 Manuální záznam a sejmutí snímku V živém zobrazení klikněte v nástrojové lište na pro sejmutí aktuálního snímku nebo na pro záznam aktuálního zobrazení. Cesty pro uložení snímků a klipů je možné nastavit v záložce Konfigurace > Lokální Konfigurace. Pro nastavení automatického vzdáleného záznamu se odkažte do Sekce 7.2. Pozn.: Sejmutý snímek bude uložen ve formátu JPEG nebo BMP do Vašeho PC. 5.4 Ovládání PTZ Účel: V rozhraní živého zobrazení, můžete použít tlačítka PTZ pro ovládání pan/tilt/zoom PTZ kamery. Než začnete: Abyste mohli ovládat PTZ kameru připojenou do sítě, musí tato kamera podporovat PTZ funkce, nebo jednotka nainstalovaná s kamerou musí podporovat funkce pan/tilt. Překontrolujte také správné nastavení RS485, pokud je použito, pro více informací k RS485 se odkažte do Sekce 10.8 RS-485 nastavení Ovládací Panel PTZ V živém zobrazení klikněte na pro zobrazení PTZ panelu, nebo na pro jeho skrytí. Klikněte, na směrové tlačítka pro ovládání pan/tilt pohybu. 32

33 Obrázek 5-3. Ovládací Panel PTZ Klikněte na tl. zoom/iris/focus pro ovládání objektivu. Pozn.: V živém zobrazení najdete 8 směrových tlačítek (,,,,,,, ), pokud, kliknete a držíte myš v odpovídající pozici. Pro kamery, které podporují jen ovládání objektivu, jsou tato tlačítka nefunkční. Tabulka 5-2. Popis ovládacího panelu PTZ Ikona Popis Přiblížení/Oddálení Ostření na blízko/na dálku Clona +/- Světlo vyp./zap. Stěrač vyp./zap. Rychlé zaostření Inicializace objektivu Nastavení rychlosti pan/tilt pohybu Nastavení / Vyvolání Preset Nastavení Presetu: 1. V ovládacím panelu PTZ vyberte číslo presetu ze seznamu. 33

34 Obrázek 5-4. Nastavení presetu 2. Použijte PTZ tlačítka pro nastavení kamery na požadovaný směr a prostor. Natočte kameru vlevo, vpravo podle potřeby. Natočte kameru nahoru, dolů podle potřeby. Přibližte nebo oddalte záběr. Doostřete objektiv. 3. Klikněte na pro uložení aktuálního presetu. 4. Můžete také kliknout na pro vymazání presetu. Pozn.: Můžete nastavit až 128 presetů. Vyvolání Presetu: Tato funkce umožňuje vyvolat na kameře buď manuálně nastavený preset, nebo pomocí nějaké akce (např. aktivací poplachového vstupu). Daný preset můžete kdykoliv vyvolat pomocí následného postupu. V ovládacím PTZ panelu zvolte potřebný preset a klikněte na pro jeho vyvolání Nebo můžete nastavit kurzor myši na rozhraní presetu, a vyvolat preset zadáním čísla požadovaného presetu. Obrázek 5-5. Vyvolání presetu 34

35 Chapter 6 Síťová konfigurace 6.1 Konfigurace lokálních parametrů Pozn.: Lokální konfigurace odkazuje na parametry živého zobrazení, nahrané soubory a stažené snímky. Nahrané soubory a stažené snímky jsou nahrány, sejmuty manuálně uživatelem, přes webový prohlížeč během živého zobrazení, do PC na kterém je webový prohlížeč spuštěný. 1. Vstupte do rozhraní Lokální Konfigurace: Konfigurace > Lokální Konfigurace 2. Konfigurujte následující nastavení: Obrázek 5-6. Rozhraní Lokální Konfigurace Parametry živého zobrazení: Nastavte typ protokolu a živého zobrazení. Typ protokolu: TCP, UDP, MULTICAST a HTTP jsou volitelné. TCP: Poskytuje kompletní streamování dat a lepší kvalitu videa, nicméně kvalita reálného zobrazení může být ovlivněna. UDP: Poskytuje reálný čas přenosu audia a videa. HTTP: Umožňuje stejnou kvalitu jako TCP bez nastavení specifických portů pro streamování v daném síťovém prostředí. MULTICAST: Je doporučeno vybrat MCAST typ, pokud je používána funkce multicast. Pro detailní informace k funkci multicast se odkažte do Sekce TCP/IP nastavení. Výkon živého zobrazení: Nastavte přenos živého zobrazení Least Delay (Nejméně zpožděné), Balanced (Vyvážené) nebo Best Fluency (Plynulé). 35

36 Pravidla: Odkazuje na pravidla lokálního prohlížeče, zvolte vypnutí nebo zapnutí zobrazení barevného označení detekce pohybu, detekce obličeje, nebo detekce narušení, pokud jsou spuštěny. Např.: pokud jsou pravidla povolena a je povolena také detekce obličeje, bude při detekci obličeje zobrazen zelený rámeček v místě detekce. Formát snímku: Zvolte formát snímku pro sejmuté snímky. Nastavení složky záznamu: Nastavte cestu pro uložení video souborů. Platí pro video soubory nahrané z webového prohlížeče. Velikost složky záznamu: Zvolte velikost balíku manuálně staženého video souboru na 256M, 512M nebo 1G. Po nastavení, bude maximální hodnota staženého souboru odpovídat zvolenému nastavení. Uložení video souboru do: Nastavení cesty pro ukládání manuálně stažených video souborů. Uložení stažených souborů do: Nastavení cesty pro uložení stažených souborů během přehrávání. Nastavení klipu a snímku: Nastavení cesty pro uložení sejmutých snímků a klipů video souborů. Určeno pro snímky stažené z webového prohlížeče. Uložení snímků z živého zobrazení do: Nastavení cesty pro uložení snímků stažených během živého zobrazení. Uložení snímků z přehrávání do: Nastavení cesty pro uložení snímků stažených během přehrávání záznamu. Uložení klipů do: Nastavení cesty pro uložení klipů stažených během přehrávání záznamu. Pozn.: Můžete kliknout na Browse (Procházet) pro změnu cesty uložení klipu nebo snímku. 3. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. 6.2 Konfigurace nastavení času Účel: V této sekci najdete instrukce k synchronizaci času a nastavení přepínání z letního na zimní čas. 36

37 1. Vstupte do rozhraní nastavení času: Konfigurace > Základní Konfigurace > Systém > Nastavení času Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Systém > Nastavení času Obrázek 5-7. Nastavení času Zvolte časovou zónu. Z rolovací nabídky zvolte časovou zónu, která odpovídá dané lokaci. Synchronizace času přes NTP (Network time protokol) server. (1) Zaškrtněte políčko pro NTP funkci (2) Konfigurujte následující nastavení: Adresa serveru: IP adresa NTP serveru. NTP Port: Port NTP serveru. Interval: Časový interval synchronizace kamery s NTP serverem server. Obrázek 5-8. Synchronizace času přes NTP Server Pozn.: Pokud je kamera připojena k internetu, měli byste použít NTP server, který umožňuje časovou synchronizaci, podobný jako časový server od Cesnetu: tik.cesnet.cz. Pokud je kamera 37

38 pouze v lokální síti bez přístupu k internetu, měl být použitý nějaký NTP software k vytvoření připojení NTP serveru pro synchronizaci času. Manuální synchronizace času Povolte funkci Manuální časová synchr. a pak klikněte na pro nastavení systémového času z pop-up kalendáře. Pozn.: Můžete také zaškrtnout políčko Synch. s časem počítače, čas kamery bude synchronizován s časem Vašeho pc. Obrázek 6-1. Manuální synchronizace času Klikněte na záložku DST a povolte funkci DST pro nastavení periody přepínání z letního na zimní čas. 3. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. 6.3 Konfigurace nastavení Sítě Obrázek 6-2. DST nastavení Konfigurace nastavení TCP/IP Účel: TCP/IP konfigurace, musí být korektně nastavena, před začátkem provozu kamery na síti. Kamera podporuje IPv4 a IPv6. Obě verze mohou být konfigurovány současně bez vzájemného konfliktu, a jedna z nich by měla být v každém případě nastavena. 38

39 1. Vstupte do rozhraní nastavení TCP/IP: Konfigurace > Základní Konfigurace > Síť > TCP/IP Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > TCP/IP Obrázek 6-3. Nastavení TCP/IP 2. Nakonfigurujte základní nastavení, včetně typu NIC, IPv4 nebo IPv6 adresa, IPv4 nebo IPv6 masky sítě, IPv4 nebo IPv6 brány sítě, nastavení MTU a Multicastové adresy. Pozn.: Platný rozsah MTU je 500 ~ Multicast posílá stream pro skupinu multicast adres a umožňuje většímu počtu klientů získat stream ve stejný čas pomocí registrované kopie multicast skupiny adres. Před použitím této funkce, musíte funkci Multicast povolit ve vašem routeru. 3. Klikněte na Save pro uložení výše provedeného nastavení. Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery. 39

40 6.3.2 Konfigurace nastavení portů Účel: Zde můžete nastavit číslo portu kamery, např.: HTTP port, RTSP port a HTTPS port. 1. Vstupte do rozhraní nastavení portu: Konfigurace > Základní Konfigurace > Síť > Port Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > Port Obrázek 6-4. Nastavení portu 2. Nastavení HTTP portu, RTSP portu a HTTPS portu kamery. HTTP Port: Továrně je nastaven na 80, a může být změněn v rozsahu od 1024 do RTSP Port: Továrně je nastaven na 554. HTTPS Port: Továrně je nastaven na 443, a může být změněn v rozsahu od 1024 do Server Port: Továrně je Server port nastaven na Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery Konfigurace nastavení PPPoE 1. Vstupte do rozhraní nastavení PPPoE: Konfigurace >Pokročilá Konfigurace > Síť > PPPoE 40

41 Obrázek 6-5. Nastavení PPPoE 2. Zaškrtněte políčko Enable PPPoE (Povolení PPPoE) pro povolení této vlastnosti. 3. Vložte User Name (Uživatelské jméno), Password (Heslo), a Confirm (Potvrďte) heslo pro PPPoE přístup. Pozn.: Uživatelské jméno a heslo by měl odsouhlasit Váš ISP. 4. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení a opuštění rozhraní. Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery Konfigurace nastavení DDNS Účel: Pokud je kamera nastavena na použití PPPoE jako základního síťového připojení, měli byste použít Dynamickou DNS (DDNS) pro síťový přístup. Než začnete: Vytvořte si registraci na DDNS serveru před začátkem konfigurace DDNS nastavení kamery. 1. Vstupte do rozhraní nastavení DDNS: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > DDNS 41

42 Obrázek 6-6. Nastavení DDNS 2. Zaškrtněte políčko Enable DDNS (Povolit DDNS) pro aktivaci této funkce. 3. Zvolte DDNS Type (Typ DDNS). Volitelné jsou 3 typy DDNS: HiDDNS, IPServer a DynDNS. DynDNS: (1) Vložte Server Address (Adresu serveru) DynDNS (např.:members.dyndns.org). (2) V textovém poli Domain (Doména), vyplňte název získaný na stránkách DynDNS. (3) Vložte Port DynDNS serveru. (4) Vložte User Name (Uživatelské jméno) a Password (Heslo) registrované na stránkách DynDNS. (5) Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. 42

43 Obrázek 6-7. Nastavení DynDNS IP Server: (1) Vyplňte v poli Adresa Serveru IP adresu. (2) Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. Pozn.: Pro IP Server, je nutné nastavit pevnou IP adresu, masku sítě a bránu, a preferovanou DNS od Vašeho ISP. V Server Address (Adresa Serveru) by měla být vyplněna statická adresa pc na kterém je funkční IP Server software. Obrázek 6-8. Nastavení IP Serveru NO-IP: (1) Zvolte typ DDNS na NO-IP. 43

44 Figure 6-1 Nastavení NO-IP DNS (2) Vložte adresu serveru: (3) Vložte registrovanou doménu. (4) Pokud potřebujete, vložte číslo portu. (5) Vložte uživatelské jméno a heslo. (6) Klikněte na Save (Ulož) a následně můžete kameru vidět pod názvem domény. HiDDNS (1) Zvolte typ DDNS jako HiDDNS. Obrázek 6-9. Nastavení HiDDNS (2) Vložte adresu serveru: (3) Vyplňte Název domény kamery. Doména je stejná s alias zařízením na HiDDNS server. (4) Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nových nastavení. Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery. 44

45 6.3.5 Konfigurace nastavení SNMP Účel: Můžete nastavit funkci SNMP pro získání stavu kamery, parametrů, poplachů, souvisejících informací a spravovat kameru vzdáleně pokud je kamera připojena do sítě. Než začnete: Před nastavením SNMP, stáhněte software SNMP a nastavte SNMP port pro příjem informací z kamery. Přes nastavení Trap Adresy, kamera může posílat poplachové události a zprávy o stavu do dohledového centra. Pozn.: Verze SNMP, kterou vyberete, by měla být stejná jako SNMP software. Měli byste také použít verzi, odpovídající úrovni zabezpečení, která je požadováno. SNMP v1 je bez zabezpečení SNMP v2 požaduje heslo pro přístup. SNMP v3 poskytuje šifrování a pokud ji použijete, musí být povolen HTTPS protokol. 1. Vstupte do rozhraní nastavení SNMP: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > SNMP 45

46 Obrázek Nastavení SNMP 2. Zaškrtněte políčko odpovídající verze (,, ), pro povolení funkce. 3. Konfigurujte nastavení SNMP. Pozn.: Nastavení software SNMP by mělo být stejné, jako je zde konfigurováno. 4. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení a ukončení nastavení. Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery Konfigurace nastavení 802.1X Účel: 46

47 IEEE 802.1X standard je podporován síťovými kamerami a pokud je povolen, data z kamery jsou zabezpečena a je potřeba uživatelského přihlášení pokud se připojujete do kamery po síti, která je zabezpečena standardem IEEE 802.1X. Než začnete: Nejdříve musí být nastaven ověřovací server. Zaregistrujte uživatelské jméno a heslo pro 802.1X v serveru. 1. Vstupte do rozhraní nastavení 802.1X: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > 802.1X Obrázek Nastavení 802.1X 2. Zaškrtněte políčko Po volit IEEE 802.1X pro aktivaci. 3. Konfigurujte nastavení 802.1X včetně verze EAPOL, uživatelského hesla a jména. Pozn.: Verze EAPOL musí být identická s verzí v routeru nebo switchi. 4. Vyplňte uživatelské jméno a heslo pro přístup do serveru. 5. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení a ukončení nastavení. Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery Konfigurace nastavení QoS Účel: QoS (Quality of Service) vám může pomoci řešit zpoždění na síti a přetížení sítě, konfigurací priority zasílaných dat. 47

48 1. Vstupte do rozhraní nastavení QoS: Konfigurace >Pokročilá Konfigurace > Síť > QoS Obrázek Nastavení QoS 2. Konfigurujte nastavení QoS včetně video / audio DSCP, událostí / poplachů DSCP a Managementu DSCP. Rozsah platných hodnot DSCP je Čím vyšší hodnota DSCP tím vyšší má prioritu. Pozn.: DSCP odkazuje na Differentiated Service Code Point; a hodnota DSCP je použita pro IP header aby indikoval prioritu dat. 3. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nových nastavení. Pozn.: Pro uložení některých změn, můžete být požádáni o restart kamery Konfigurace nastavení UPnP Univerzální Plug and Play (UPnP ) je síťová architektura, která poskytuje kompatibilitu mezi síťovým vybavením, softwarem a ostatním hardwarem. UPnP protokol umožňuje zařízením, aby se propojily souvisle a jednoduše byly implementovány do síti v domácím a firemním prostředí. S povolenou funkcí, není potřeba konfigurace směrování jednotlivých portů, a kamera je připojena do širokých oblastí sítí přes router. 1. Vstupte do rozhraní nastavení UPnP. Konfigurace >Pokročilá Konfigurace > Síť > UPnP 2. Zaškrtněte políčko pro povolení funkce UPnP. Název online detekovaného zařízení může být změněno. 48

49 Obrázek Konfigurace nastavení UPnP Odeslání u při spuštění poplachu Účel: Systém může být konfigurován tak, aby poslal upozornění em určeným příjemcům, pokud je detekována nějaká událost, například, detekce pohybu, ztráta videa, sabotáž videa, atd. Než začnete: Konfigurujte nastavení DNS: Základní Konfigurace > Síť > TCP/IP nebo Pokročilá Konfigurace > Síť > TCP/IP, před použitím funkce u. 1. Nastavte nejdříve DNS Server: Konfigurace > Základní Konfigurace > Síť > TCP/IP nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > TCP/IP) pro nastavení IPc4 adresy, IPv4 masky sítě, IPv4 brány sítě a preferevaného DNS Serveru. Pozn.: Pro více informací se odkažte se do Sekce Konfigurace nastavení TCP/IP. 2. Vstupte do nastavení rozhraní u: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Síť > 49

50 Obrázek Nastavení u Konfigurujte následující nastavení Sender (Odesílatel): Název odesílatele u. Sender s Address (Adresa odesílatele): ová adresa odesílatele. SMTP Server: IP adresa SMTP Serveru nebo domény (např., smtp.263xmail.com). SMTP Port: Defaultní port TCP/IP port pro SMTP je 25 (bez zabezpečení). SSL SMTP port je 465. Enable SSL (Povol SSL): Zaškrtněte políčko pro povolení SSL, jestliže je požadováno SMTP serverem. Attached Image (Přidat snímek): Zaškrtněte políčko, jestliže chcete odeslat s poplach. obrázkem v příloze. Interval: Interval je čas mezi dvěma akcemi, mezi nimiž je poslán obrázek Authentication (Ověření) (volitelné): Pokud Váš ový server požaduje ověření, zaškrtněte políčko ověření pro přihlášení na server a vstup pro zadání jména uživatele a hesla. 50

51 Choose Receiver (Zvolit příjemce): Vyberte příjemce, kterému má být zaslán . Je možné přidat až 2 příjemce. Receiver (Příjemce): Jméno příjemce. Receiver s Address (Adresa příjemce): ová adresa příjemce. 3. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení Konfigurace nastavení NAT (Network Address Translation) Účel: 1. Vstupte do rozhraní nastavení NAT. Konfigurace >Pokročilá Konfigurace > Síť > NAT 2. Zvolte režim mapování portů. Pro mapování portů s továrními hodnotami: Zvolte Port Mapping Mode (Režim mapování portů). Pro mapování portů s uživatelským nastavením: Zvolte A pro manuální nastavení portů, můžete upravit hodnoty portů. 3. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení. Obrázek Nastavení konfigurace NAT Konfigurace nastavení FTP Účel: 51

52 Můžete konfigurovat informace související s FTP serverem pro nastavení odesílání snímku kamery do FTP serveru. Odesílání snímků, může být buď podle časového rozvrhu, nebo podle událostí. 1. Vstupte do rozhraní nastavení FTP: Konfigurace >Pokročilá Konfigurace > Síť > FTP Obrázek Nastavení FTP 2. V konfiguraci nastavení FTP je požadováno uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do FTP serveru. Directory (Adresář): V poli Directory Structure (Struktuře adresáře) vyberte kořen adresáře, základní adresář (parent directory) a pod adresář (child directory). Když je vybrán cílový adresář, můžete použít volbu Názvu zařízení, Čísla zařízení nebo IP zařízení, jako název adresáře; a pokud je zvolen pod-adresář, můžete použít Název kamery nebo Číslo kamery, jako název adresáře. Upload type (Typ uploadu): Zaškrtněte pro zasílání snímků na FTP server.. Anonymous Access to the FTP Server (in which case the user name and password won t be required.) (Anonymní přístup na FTP server (v tomto případě není uživatelské jméno a heslo požadováno.)): Zaškrtněte políčko Anonymous (Anonymní) pro povolení anonymního přístupu na FTP server. 52

53 Obrázek Nastavení FTP Pozn.: Funkce anonymního přístupu musí být podporována FTP serverem. 3. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení. Pozn.: Jestliže chcete odesílat snímky na FTP server, musíte povolit kontinuální odesílání nebo snímek spuštěný událostí na stránce Snapshot (Snímek). Pro více informací se prosím odkažte do Sekce Konfigurace nastavení Videa a Audia Konfigurace nastavení videa 1. Vstupte do rozhraní nastavení Videa: Konfigurace >Základní Konfigurace > Video / Audio > Video Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Video / Audio > Video 53

54 Obrázek Konfigurace nastavení videa 2. Zvolte Stream type (Typ Streamu) z kamery na hlavní stream (normal), pod-stream nebo třetí stream. Hlavní stream je určen pro záznam a živé zobrazení na síti s dobrou šířkou pásma, pod-stream a třetí stream můžou být použity pro živé zobrazení, pokud je šířka pásma sítě limitována. 3. Následující parametry můžou být změněny pro vybraný hlavní stream nebo pod-stream: Video Type (Typ videa): Zvolte typ streamu na video stream, nebo video & audio kompozitní stream. Audio signál bude nahráván jen, když je Typ videa nastaven na Video & Audio. Resolution (Rozlišení): Zvolte rozlišení video výstupu. Bitrate Type (Typ Bitrate): Vyberte typ bitrate na konstantní nebo variabilní. Video Quality (Kvalita videa): Pokud je typ bitrate zvolen jako Variabilní, může být zvoleno až 6 úrovní kvality videa. Frame Rate (Snímkování): Nastavte snímkování na 1/16~25 fps. Snímkování (Frame rate) lze popsat jako frekvenci, ve které je video stream obnovován a je měřen počtem snímků za sekundu (frames per second - 54

55 fps). Vysoký počet snímků je vhodný při pohybu ve video streamu, jak zachovat kvalitu v celém snímku. Max. Bitrate (Max. Šířka pásma): Nastavte maximální šířku pásma mezi 32~16384 Kbps. Vyšší hodnota, koresponduje s vyšší kvalitou videa, ale je zároveň požadována vyšší šířka pásma. Video Encoding (Enkódování videa): Jestliže je Stream Type nastaven na hlavní stream, H.264 a MJPEG jsou volitelné, a jestliže je typ streamu nastavte na sub stream, H.264, MJPEG, a MPEJ4 jsou volitelné. Pozn.: Podporované enkódovní videa může být rozdílné, v závislosti na platformě. Profile (Profil): Základní profil, Hlavní profil a Vysoký profil jsou volitelné pro kódování. I Frame Interval (Interval I snímku): Nastavte interval I-snímku mezi 1~400. SVC: Scalable Video Coding je rozšíření standardu H.264/AVC. Nastavte na OFF nebo ON podle aktuální potřeby. 4. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení Konfigurace nastavení Audia 1. Vstupte do rozhraní nastavení Audia Konfigurace > Základní Konfigurace > Video / Audio > Audio Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Video / Audio > Audio 55

56 Obrázek Nastavení Audia 2. Konfigurujte následující nastavení. Audio Encoding (Enkódování audia): G.711 ulaw, G.711alaw, G.726, a MP2L2 jsou volitelné. A 32kbps, 64kbps, a 128kbps jsou podporovány pokud vyberete MP2L2. Audio Input (Audio vstup): Mic-in a Line-in jsou volitelné pro připojení mikrofonu a volitelné jednotlivě. Input Volume (Vstupní hlasitost): Environmental Noise Filter (Filtr šumu prostředí): Nastavte na OFF nebo ON. Pokud nastavíte funkci na on, šum okolního prostředí bude filtrován. 3. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení Konfigurace enkódování ROI ROI znamená region of interest (oblast zájmu). ROI enkódování povoluje rozeznat v ROI pozadí informace komprese, a říká technologii, přidej více enkódovaných zdrojů do oblasti zájmu pro zvýšení kvality ROI, mimo pozadí informací, které jsou mimo oblast zájmu. Vstupte do rozhraní nastavení Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Video / Audio >ROI 56

57 Obrázek Nastavení Oblasti zájmu 1. Nakreslete oblast zájmu v obraze. 4 oblasti zájmu mohou být nakresleny. 2. Vyberte typ streamu pro ROI enkódování. 3. Vyberte typ ROI. Jsou dvě volby pro enkódování ROI, pevné enkódování regionu a dynamické sledování. Fixed Region (Pevné nekódování) je ROI enkódování pro manuálně konfigurovatelnou oblast. Můžete zvolit úroveň vylepšené kvality snímku pro enkódování ROI, a je možné také pojmenovat ROI oblast. Dynamick Tracking (Dynamické sledování) odkazuje na ROI definovaný inteligentní 57

58 analýzou jako je detekce obličejů. Můžete zvolit úroveň vylepšené kvality snímku pro enkódování ROI. 4. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení. 6.5 Konfigurace parametrů snímku Konfigurace nastavení zobrazení Účel: Nastavení kvality snímku kamery, včetně jasu, kontrastu, saturace, sytosti, ostrosti, atd. Pozn.: Parametry zobrazení se liší v závislosti na modelu kamery. Pro více detailů se odkažte se na aktuální popis modelu. 1. Vstupte do rozhraní nastavení zobrazení: Konfigurace > Základní Konfigurace> Snímek> Nastavení zobrazení Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Snímek > Nastavení zobrazení 2. Nastavte parametry snímku kamery. Pozn.: Pro zaručení kvality obrazu v rozdílných světelných podmínkách, jsou poskytovány dva typy nastavení konfigurace. Den/Noc Auto-přepínání 58

59 Obrázek Zobrazení nastavení Den/Noc Auto-přepínání Image Adjustment (Nastavení snímku) Brightness (Jas) charakterizuje jas snímku, rozsah je 1~100, a tovární hodnota je 50. Contrast (Kontrast) charakterizuje kontrast snímku, rozsah je 1~100, a tovární hodnota je 50. Saturation (Sytost) charakterizuje plnost barev snímku, rozsah je 1~100, a tovární hodnota je 50. Sharpness (Ostrost) charakterizuje kontrast hran snímku, rozsah je 1~100, a tovární hodnota je 50. Exposure Settings (Nastavení Expozice) Pokud je kamera vybavena pevným objektivem, je volitelný jen Manual (Manuální), a režim clony není konfigurovatelný. Pokud je zvoleno Auto, můžete nastavit úroveň clony od 0~ 100. Pro kamery, které podporují P-Iris objektiv, pokud je P-Iris objektiv instalován, potom je typ P-Iris objektivu volitelný, např.: Tamron 2.8-8mm F1.2 (M13VP288-IR), nebo pokud je instalován DC objektiv, je volitelná manuální a auto clona. Čas expozice odkazuje na čas elektronické závěrky, která je v rozsahu od 1 ~ 1/100,000s. Nastavte 59

60 podle aktuálních světelných podmínek. Focus Settings (Nastavení ostření) Pro kamery, které podporují elektronický objektiv, můžete nastavit režim ostření na Manual nebo Auto. Pokud je zvolený auto, ostření je nastavováno automaticky, a pokud je zvoleno manuální, můžete ovládat objektiv pomocí zoom, focus (ostření), lens initialization (inicializací objektivu), a externím ostřením pomocí rozhraní ovládání. Day/Night Switch (Přepínání Den/Noc) Zvolte režim přepínání den/noc, a konfigurujte nastavení smart IR (chytré IR) z této nabídky. Obrázek Přepínání Den/Noc Day (Den), night (Noc), auto, schedule (Rozvrh), a spuštění poplachovým vstupem jsou volitelné pro přepínání den/noc režimů. Day (Den): kamera zůstává v denním režimu. Night (Noc): kamera zůstává v nočním režimu. Auto: Kamera přepíná mezi denním a nočním režimem automaticky v závislosti na světelnosti prostředí. Rozsah Sensitivity (citlivosti) je od 0~7, čím vyšší je hodnota, tím rychleji se kamera přepne. Filtering time (Filtrování času) odkazuje na časový interval mezi den/noc přepínáním. Můžete jí nastavit od 5s do 120s. Schedule (Rozvrh): Nastavte počáteční dobu a dobu ukončení pro přepnutí denního/nočního režimu. Spuštění poplachovým vstupem: Přepnutí je spuštěno poplachovým vstupem, a je možné nastavit přepnutí na noční nebo denní režim. Smart IR (Chytré IR) dává uživateli volbu zapnout IR LED na ON (ZAP) / OFF(VYP). Pokud nastavíte smart IR na ON (ZAP), Auto a Manual jsou volitelné pro režim IR. Pokud zvolíte 60

61 AUTO, IR LED se bude měnit podle aktuálního osvětlení. Např.: pokud je aktuální scéna příliš světla/jasná, IR LED se nastaví na nižší hodnoty/svítivosti; a pokud není scéna dostatečně jasná, IR LED se nastaví na vyšší hodnotu/svítivost. Pokud je zvolen Manual, můžete nastavit IR LED upravením distance (vzdálenosti). Např.: Pokud je objekt v blízkosti kamery, bude IR LED nastavena na nižší hodnoty/svítivosti, a pokud je objekt v delší vzdálenosti bude IR LED nastavena na vyšší hodnotu/svítivost. Backlight Settings (Nastavení kompenzace protisvětla) BLC: Pokud je zaostřena na objekt se silným protisvětlem v pozadí, bude objekt příliš tmavý na to, aby jej bylo možno rozeznat. BLC kompenzuje světlo tak, aby byl objekt v popředí rozeznatelný. Volitelné jsou OFF (VYP), Up (Nahoru), Down (Dolů), Left (Vlevo), Right (Vpravo), Center (Střed) a uživatelské nastavení. WDR: Wide Dynamic Range (Široký dynamický rozsah) může být využit pokud, je ve snímané scéně vysoký kontrast mezi tmavými a světlými oblastmi. HLC: High Light Compression (Vysoká komprese světla), tato funkce může být použita tam, kde má silné protisvětlo vliv na kvalitu snímku. White Balance (Vyvážení bílé) Vyvážení bíle je interpretování bílé barvy kamerou, používaná k nastavení barevné teploty podle aktuálním podmínek. Obrázek Vyvážení bílé Vylepšení snímku Digital Noise Reduction (Digitální redukce šumu): DNR redukuje šum video streamu. Volitelné nastavení je OFF (VYP), Normal Mode (Normální režim) a Expert Mode (Pokročilý režim). Úroveň nastavení DNR je od 0~100, a tovární hodnota je 50 v Normálním režimu. Úroveň 61

62 nastavení v pokročilém režimu pro space level (prostorové úrovně) DNR je [0~100] a time level (časové úrovně) DNR je [0~100]. Defog Mode (Režim potlačení oparu): Povolte tuto funkci, pokud je snímek v oparu nebo mlze. Tato funkce posílí jemné detaily, takže je obrázek jasnější. Electrical Image Stabilizer (Elektronická stabilizace obrazu): EIS redukuje efekty v obraze, vznikající otřesy kamery. Grey Scale (Škála šedé): Můžete zvolit škálu šedé od [0-255] nebo [16-235]. Video Adjustment (Nastavení Videa) Mirror (Zrcadlo): Umožňuje zrcadlově otočit snímek. Volitelné jsou Left/Right (Vlevo/Vpravo), Up/Down (Nahoru/Dolů), Center (Střed), a OFF (VYP) Rotate (Rotace): Aby, jste využili kompletní poměr stran 16:9, pokud kamera snímá úzký prostor, zapněte režim rotace. Během instalace, otočte kameru o 90, nebo natočte 3-osý objektiv o 90, a zapněte režim rotace, získáte standardní obraz snímané scény s poměrem stran 9:16, který bude ignorovat zbytečné informace v obraze, jako jsou zdi apod. a získáte tak smysluplný pohled z kamery. Scene Mode (Režim scény): Nastavte režim scény podle reálného prostředí na indoor (vnitřní) nebo outdoor (venkovní). Video Standard: 50 Hz a 60 Hz jsou volitelné. Nastavte podle používaného video standardu; běžně 50 Hz pro PAL standard a 60 Hz pro NTSC standard. Capture Mode (Režim zachycení snímku): Volitelný vstupní režim videa pro splnění různých požadavků na šířku záběru a rozlišení. Other (Ostatní) Některé kamery podporují CVBS, SDI, nebo HDMI výstup. Pro více detailů se odkažte na popis aktuálního typu kamery. Day/Night Scheduled-Switch (rozvrh přepínání Den/Noc) Rozhraní této konfigurace umožňuje nastavit samostatně parametry kamery pro den a noc tak, aby byla zaručena kvalita snímku v rozdílné světelnosti prostředí. 62

63 Obrázek Rozhraní konfigurace rozvrhu Den/Noc 1. Klikněte na časový řádek pro nastavení počátečního a koncového času přepnutí. 2. Klikněte na Common (Společnou záložku) pro konfiguraci společných parametrů aplikovatelných pro denní a noční režim. Pozn.: Pro detailní informace o každém parametru se odkažte na sekci day/night auto switch. 3. Klikněte na záložku Day pro konfiguraci parametrů aplikovatelných pro denní režim. 4. Klikněte na záložku Night pro konfiguraci parametrů aplikovatelných pro noční režim. Pozn.: Nastavení se uloží automaticky, pokud je nějaký parametr změněn Konfigurace nastavení OSD Účel: Je možné uživatelsky nastavit a zobrazit jméno kamery a čas. 1. Vstupte do rozhraní nastavení OSD: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Snímek > OSD nastavení 63

64 Obrázek Nastavení OSD 2. Zaškrtněte odpovídající políčko pro vybrané OSD zobrazení kamery: název, datum nebo týden, pokud je požadován. 3. Upravte název kamery v poli Camera Name (Název kamery). 4. Z rozbalovacích seznamů vyberte time format (formát času), date format (formát datumu), display mode (režim zobrazení) a velikost fontu OSD. 5. Pro změnu umístnění rámečku v živém zobrazení, můžete rámeček chytnout myší a přetáhnout libovolně v okně kamery. 6. Kliknět na Save (Uložit) pro aktivaci nastavení. Obrázek Nastavení umístnění OSD 64

65 6.5.3 Konfigurace nastavení textu v obraze Účel: Můžete upravit nastavení textu v obraze. 1. Vstupte do nastavení rozhraní Text v obraze (Text Overlay Settings): Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Snímek > Text v obraze Obrázek Text v obraze 2. Zaškrtněte políčko příslušného řádku pro zobrazení textu. 3. Napište text, který chcete zobrazit do příslušného řádku. 4. (Volitelně) Pro změnu umístnění rámečku s textem v živém zobrazení, můžete rámeček chytnout myší a přetáhnout libovolně v okně kamery. 5. Kliknět na Save (Uložit). Pozn.: Až 8 textových polí může být vloženo do zobrazení kamery Konfigurace Privátní Masky Účel: Privátní maska umožňuje skrýt určitou oblast v živém zobrazení pro zamezení dohledu a záznamu 65

66 na tuto skrytou oblast. 1. Vstupte do rozhraní nastavení privátní masky: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Snímek > Privátní Maska 2. Zaškrtněte políčko Enable Privacy Mask (Povolit Privátní Masku) pro aktivaci této funkce. 3. Klikněte na Draw Area (Nakreslit oblast). Obrázek Nastavení Privátní Masky 4. Klikněte a přetáhněte myší v živém zobrazení kamery pro nakreslení privátní oblasti. Pozn.: V obraze kamery je možné nakreslit až 4 privátní masky. 5. Klikněte na Stop Drawing (Ukončit kreslení) pro ukončení kreslení nebo klikněte na Clear All (Vymazat vše) pro vymazání všech nakreslených oblastí bez jejich uložení. 6. Kliknět na Save (Uložit) pro uložení nastavení Konfigurace snímku v obraze Účel: Snímek v obraze umožňuje zobrazit statický snímek na obrazu z kamery. Tato funkce umožňuje určitému podniku nebo uživateli aby zobrazil jeho logo v obraze z kamery. Pozn.: Obrázek musí být RGB24 bmp formát a maximální velikost obrázku 128*

67 1. Vstupte do rozhraní nastavení snímku v obraze: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Snímek > Snímek v obraze 2. Klikněte na Browse pro výběr snímku. 3. Klikněte na Upload pro nahrání snímku. Obrázek 6-29.Snímek v obraze 4. Zaškrtněte políčko Enable Picture Overlay (Povolit snímek v obraze) pro aktivaci funkce. Hodnoty X souřadnice (Coordinate) a Y souřadnice (Coordinate) jsou pro umístnění snímku v obraze. Šířka (width) a Výška (Height) jsou pro nastavení velikosti vkládaného snímku 6.6 Konfigurace a obsluha poplachů Tato sekce vysvětluje, jak konfigurovat síťovou kameru aby reagovala na poplachové události, včetně detekce pohybu, sabotáž videa, popl. vstup, popl. výstup, výjimku, detekci obličeje, výjimku detekce audia, detekci narušení, detekci rozostření, detekci změny scény, a atd. Tyto události mohou spustit poplachovou akci, jako je Upozornění na dohledovém centru, Poslat , spustit popl. výstup, atd. Pozn.: Zaškrtněte políčko Notify Surveillance Center (Upozornit dohledové centrum) pokud chcete zobrazit poplachové informace v mobilním zařízení, pokud nastane daný poplach. Klikněte na pro pomoc, pokud konfigurujete inteligentní funkce, včetně detekce obličeje 67

68 detekce výjimky audia, detekce narušení, detekce rozostření, detekce změny scény, atd. Pomocný dokument Vás provede konfiguračními kroky Konfigurace Detekce pohybu Účel: Detekce pohybu detekuje pohybující se objety v nastavené oblasti dohledové zóny a spouští určitou akci nastavenou jako reakci na detekci. Pro přesnou detekci pohybujících objektů a redukování falešných poplachů, normální konfigurace a expert konfigurace jsou volitelné pro rozdílné prostředí detekce. Normální Konfigurace Normální konfigurace převezme jeden parametr pro detekci pohybu ve dne i v noci. Postupy: 1. Nastavení oblasti detekce pohybu. (1)Vstupte do rozhraní nastavení detekce pohybu Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Události > Detekce pohybu (2)Zaškrtněte políčko povolit Motion Detekction (Detekci pohybu). (3)Zaškrtněte políčko povolit Dynamic Analysis (Dynamickou analýzu) pro detekci, pokud chcete vyznačit oblast detekce zelenými čtverci. Pozn.: Zvolte vypnout rules (pravidla), pokud nechcete zobrazovat detekční zelené čtverce v obraze. Zvolte vypnout z Konfigurace-Lokální Konfigurace-Parametry živého zobrazení-pravidla. 68

69 Obrázek Povolení Detekce pohybu (4)Klikněte na Draw Area (Nakreslit oblast). Klikněte a přetáhněte myší v živém zobrazení kamery pro nakreslení oblasti detekce pohybu. (5)Klikněte na Stop Drawing (Ukončit kreslení) pro ukončení kreslení oblasti. (6)(Volitelně) Klikněte na Clear All (Vymaž vše) pro vymazání všech oblastí. (7)(Volitelně) Pohybujte kurzorem Sensitivity (Citlivost) pro nastavení citlivosti oblasti detekce. 2. Nastavte Arming Schedule (Rozvrh zastřežení) pro Detekci pohybu. Obrázek Čas zastřežení 69

70 (1)Klikněte na Edit (Editovat) pro úpravu rozvrhu zastřežení. Obrázek 6-34 zobrazuje rozhraní úpravy rozvrhu zastřežení (2)Zvolte den, který chcete upravit v rozvrhu zastřežení. (3)Klikněte na pro nastavení časové periody rozvrhu zastřežení. (4)(Volitelně) Potom, co nastavíte rozvrh zastřežení, můžete kopírovat rozvrh pro ostatní dny. (5)Klikněte na OK pro uložení nastavení. Pozn.: Jednotlivé časové periody se nemohou překrývat. Pro každý den mohou být nastaveny 4 časové periody. Obrázek 6-32.Časový rozvrh zastřežení 3. Nastavení popl. akce pro Detekci pohybu. Zaškrtněte políčko vybrané metody propojení. Notify surveillance center (Upozornění dohledového centra), send (poslat ), upload to FTP (upload na FTP), trigger channel (spuštění kanálu) a trigger alarm output (spuštění popl. výstupu) jsou volitelné. Můžete specifikovat metodu propojení v případě, že událost nastane. 70

71 Obrázek Metoda propojení Audible Warning (Varování audiem) Spuštění lokálního varování audiem. Je podporováno jen zařízením, které má audio výstup. Notify Surveillance Center (Upozornění dohledového centra) Pošle výjimku nebo poplach.signál do vzdáleného dohledového software (ivms4200) pokud nastane událost. Send (Odeslání u) Pošle s poplach. informací uživateli nebo uživatelům v případě události. Pozn.: Po odeslání u v případě události, se odkažte do Sekce pro nastavení potřebných parametrů. Upload to FTP (Odeslání na FTP) Poplachový snímek bude poslán na FTP server pokud nastane událost. Pozn.: Nejdříve nastavte adresu FTP a vzdálený FTP. Pro více informací se odkažte do Sekce Trigger Channel (Spuštění kanálu) Pokud je detekován pohyb, video bude nahráno. Pro tuto funkci je potřeba nastavit rozvrh záznamu. Pro více informací se odkažte do Sekce 7.2. Trigger Alarm Output (Spuštění popl. výstupu) Spuštění jednoho nebo více výstupů, pokud nastane událost. Pozn.: Pro spuštění jednoho nebo více výstupů, pokud nastane událost, se odkažte do Sekce k nastavení potřebných parametrů. 71

72 Expert Konfigurace Expertní režim je hlavně určen pro konfiguraci citlivosti a velikosti objektu v každé oblasti pro různé režimy přepínání den/noc. Obrázek Expert Mode of Detekce pohybu Day/Night Switch OFF (Přepínání Den/Noc Vypnutí) (1) Nakreslete oblast detekce stejně jako v režimu normální konfigurace. Je podporováno až 8 oblastí. (2) Vyberte OFF (VYP) pro přepínání nastavení nočního a denního režimu. (3) Zvolte Area (Oblast) kliknutím na nastavením čísla oblasti. (4) Pohybem kurzor nastavte sensitivity (citlivost) a proportion (velikost) velikost objektu v oblasti pro vybranou zónu. (5) Nastavte rozvrh zastřežení a metodu propojení stejně jako v režimu normální konfigurace. (6) Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. Day/Night Auto-Switch (Auto-přepínání Den/Noc) (1) Nakreslete oblast detekce stejně jako v režimu normální konfigurace. Je podporováno až 8 oblastí. 72

73 (2) Zvolte Auto-Switch (Auto přepínání) pro nastavení nočního a denního režimu. Obrázek Auto přepínání Den/Noc (3) Zvolte Area (Oblast) kliknutím na nastavením čísla oblasti. (4) Pohybem kurzor nastavte sensitivity (citlivost) a proportion (velikost) velikost objektu v oblasti pro vybranou zónu v denním režimu. (5) Pohybem kurzor nastavte sensitivity (citlivost) a proportion (velikost) velikost objektu v oblasti pro vybranou zónu v nočním režimu. (6) Nastavte rozvrh zastřežení a metodu propojení stejně jako v režimu normální konfigurace. (7) Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. Day/Night Scheduled-Switch (Rozvrh přepínání Den/Noc) (1) Nakreslete oblast detekce stejně jako v režimu normální konfigurace. Je podporováno až 8 oblastí. (2) Zvolte Scheduled-Switch (Rozvrh přepínání) pro nastavení nočního a denního režimu. Obrázek Rozvrh přepínání Den/Noc 73

74 (3) Vyberte počáteční čas ukončení časového přepínání. (4) Zvolte Area (Oblast) kliknutím na nastavením čísla oblasti. (5) Pohybem kurzor nastavte sensitivity (citlivost) a proportion (velikost) velikost objektu v oblasti pro vybranou zónu v denním režimu. (6) Pohybem kurzor nastavte sensitivity (citlivost) a proportion (velikost) velikost objektu v oblasti pro vybranou zónu v nočním režimu. (7) Nastavte rozvrh zastřežení a metodu propojení stejně jako v režimu normální konfigurace. (8) Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení Konfigurace poplachu sabotáže videa Účel: Můžete nakonfigurovat kameru po spuštění poplachu, pokud je objektiv zakrytý, je spuštěna nastavená popl. reakce. 1. Vstupte do rozhraní nastavení detekce sabotáže: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Události > Sabotáž videa Obrázek Popl. sabotáže videa 74

75 2. Zaškrtněte políčko Enable Video Tampering (Povolit detekci sabotáže) pro aktivaci detekce sabotáže. 3. Nastavte oblast detekce sabotáže; odkažte se na Postup 1 Nastavení oblasti Detekce pohybu v Sekci Klikněte na Edit (Uprav) pro nastavení rozvrhu zastřežení detekce sabotáže. Konfigurace nastavení rozvrhu zastřežení je stejná jako u detekce pohybu. Odkažte se na Postup 2 Nastavení rozvrhu zastrežení Detekce pohybu v Sekci Zaškrtněte políčko zvolené metody propojení. Audible warning (Varování audiem), notify surveillance center (upozornění dohledového centra), send (poslat ) a trigger alarm output (spustit poplach.výstup) jsou na volitelné. Odkažte se na Postup 3 Nastavení popl. akcí pro Detekce pohybu v Sekci Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení Konfigurace popl. vstupu 1. Vstupte do rozhraní nastavení poplach. vstupu: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Události > Popl. vstup: 2. Vyberte číslo poplach. vstupu a typ poplachu. Typ poplachu může být NO (Normálně otevřený) a NC (Normálně zavřený). Upravte název poplachového vstupu (volitelné). 75

76 Obrázek Nastavení popl. vstupu 3. Klikněte na Edit (uprav) pro nastavení rozvrhu zastřežení popl. vstupu. Odkažte se na Postup 2 Nastavení rozvrhu zastrežení Detekce pohybu v Sekci Zaškrtněte políčko pro zvolenou metodu propojení poplach. vstupu. Odkažte se na Postup 3 Nastavení popl. akcí pro Detekce pohybu v Sekci Je také možné zvolit PTZ propojení pro poplach. vstup, jestliže je kamera instalována s pan/tilt jednotkou. Zaškrtněte políčko, které odpovídá zvolenému číslu Presetu, který chcete vyvolat nebo políčko Patroly, Patternu. 6. Nastavení je možné kopírovat pro ostatní poplach. vstupy. 7. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení Konfigurace popl. výstupu 1. Vstupte do rozhraní nastavení poplachového výstupu: Konfigurace>Pokročilá Konfigurace> Události > Popl. výstup 76

77 2. Zvolte jeden Alarm Output (Popl. vstup) z rozbalovacího seznamu. Můžete také pojmenovat popl. výstup (Volitelně). 3. Delay (Doba pozdržení) může být nastavena na 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 2min, 5min, 10min nebo Manual. Doba zpoždění odpovídá času, po který je poplachový výstup sepnutý, po aktivaci události. 4. Klikněte na Edit (Upravit) pro vstup do rozhraní Úpravu časového rozvrhu. Konfigurace časového rozvrhu je stejná jako u nastavení rozvrhu zastřežení detekce pohybu. Odkažte se na Postup 2 Nastavení rozvrhu zastrežení Detekce pohybu v Sekci Nastavení je možné kopírovat pro ostatní poplach. výstupy. 6. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. Obrázek Nastavení popl. výstupu Ovládání výjimek Typy výjimek můžou být následující Plný HDD, Chyba HDD, Síť odpojena, Konflikt IP adresy a Nelegální přístup do kamery. 77

78 1. Vstupte do rozhraní nastavení výjímek: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Události > Výjimky 2. Zaškrtněte políčko odpovídající akce, která bude spuštěna po aktivaci výjimky. Odkažte se na Postup 3 Nastavení popl. akcí pro Detekce pohybu v Sekci Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. Obrázek Nastavení Výjimky Konfigurace Detekce obličeje Pozn.: Detekce obličeje je jen pro určité moduly, zkontrolujte specifikaci kamery, zda tuto funkci podporuje. Pokud povolíte detekci obličeje, jakmile se následně objeví tvář v dohledové oblasti, bude detekována a může být spuštěna určitá akce. Obrázek Rozhraní detekce obličeje 78

79 1. Vstupte do rozhraní nastavení detekce obličeje: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Události > Detekce obličeje 2. Zaškrtněte políčko povolit Face Detection (Detekci obličeje) pro aktivaci funkce. 3. (Volitelně)Můžete zaškrtnout povolit Dynamic Analysis (Dynamickou analýzu) pro detekci obličeje pokud chcete označit čtvercem detekovanou tvář v živém zobrazení. Pozn.: Zvolte vypnout rules (pravidla) v Konfigurace-Lokální Konfigurace-Parametry živého zobrazení-pravidla pokud nechcete zobrazovat zelené čtverce detekce obličeje. 4. Nastane sensitivity (citlivost) [1~5] detekce obličeje. 5. (Volitelně)Můžete také nastavit metodu propojení detekce obličeje. Pozn.: Detekce obličeje je podporována je určitým typem kamer. Některé kamery nepodporují metodu propojení Konfigurace výjimky detekce audia Účel: Výjimka detekce audia detekuje abnormální zvuk, podobně jako detekce ticha, detekce hluku prostředí a detekce aktuálního hluku. Povolením Náhlé změny intenzity zvuku můžete detekovat změnu hlasitosti a její zdroj v prostředí. Sensitivity (Citlivost): Rozsah [1-100], čím menší hodnota, tím více větších změn spustí detekci. Sound Intensity Threshold (Práh intenzity zvuku): Rozsah [1-100], může filtrovat zvuk prostředí, čím hlasitější zvuk prostředí, tím vyšší hodnota by měla být nastavena. Nastavte tuto hodnotu podle reálného prostředí. Rozvrh zastření nakonfigurujte podle času, kdy chcete, aby byla detekce aktivní. 1. Klikněte na Edit (Upravit) pro nastavení rozvrhu zastřežení. 79

80 2. Vyberte spuštění poplachové akce poplachem Notify Surveillance Center (Upozornit dohledové centrum) a Send (Poslat ), Upload to FTP (Upload na FTP) a Trigger Channel (Spustit kanál) nebo spustit Alarm Output (Popl. výstup). 3. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. Obrázek Konfigurace výjimky audia Konfigurace detekce narušení Detekce narušení můžete nastavit v dohledové oblasti kamery a jakmile je prostor narušen, je spuštěna nastavená poplachová akce kamery. 1. Zaškrtněte políčko Enable Intrusion Detection (Povolit detekci narušení). 2. Klikněte na Draw Area (Nakreslit oblast), a nakreslete obdélník detekce narušení v živém zobrazení kamery. Pozn.: Když kreslíte obdélník, všechny jeho přímky by měly být vzájemně spojené jejich konci. Podporovány jsou až 4 oblasti detekce narušení v pohledu kamery. 80

81 Obrázek Konfigurace detekce narušení Můžete kliknout na Clear (Smazat) pro smazání nakreslené oblasti. Vlastnosti jednotlivých oblastí detekce narušení mohou být nastaveny samostatně. 3. Vyberte region, který chcete konfigurovat. Threshold (Práh): Rozsah [0-10s], prahu času, po kterou se zdržuje objekt v oblasti. Pokud je nastavena hodnota 0, poplach je spuštěn okamžitě, pokud se objekt objeví v oblasti. Sensitivity (Citlivost): Rozsah [1-100]. Hodnota citlivosti definuje velikost objektu, který se objeví v oblasti detekce, pokud je citlivost vysoká, může i velmi malý objekt spustit poplach. Percentage (Procenta): Rozsah [1-100]. Procento definuje poměr velikosti objektu vůči části regionu, který může spustit poplach. Například, pokud nastavíte procento na 50%, poloviční velikost objektu vůči velikosti regionu spustí poplach. Rozvrh zastření nakonfigurujte podle času, kdy chcete, aby byla detekce aktivní. 1. Klikněte na Edit (Upravit) pro nastavení rozvrhu zastřežení. 2. Vyberte spuštění poplachové akce poplachem Notify Surveillance Center (Upozornit dohledové centrum) a Send (Poslat ), Upload to FTP (Upload na FTP) a Trigger Channel (Spustit kanál) nebo spustit Alarm Output (Popl. výstup). 3. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. 81

82 6.6.9 Konfigurace detekce rozostření Účel: Rozmazání snímku způsobené rozostřením objektivu může být detekováno a spustit poplachovou akci. 1. Zaškrtněte políčko Enable Defocus Detection (Povolit detekci rozostření). 2. Vyberte spuštění poplachové akce poplachem Notify Surveillance Center (Upozornit dohledové centrum) a Send (Poslat ), nebo spustit Alarm Output (Popl. výstup). 3. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. Obrázek Konfigurace detekce rozostření Konfigurace detekce změny scény Účel: Detekce změny scény je používána pro detekci změny dohledového prostředí způsobenou vnějšími faktory, jako je; mechanická změna pohledu kamery. 1. Zaškrtněte políčko Enable Scene Change Detection (Povolit detekci změny scény). Sensitivity (Citlivost): Rozsah [1%-100%]. Čím vyšší citlivost, tím jednodušší změna scény spustí poplach. Rozvrh zastření nakonfigurujte podle času, kdy chcete, aby byla detekce aktivní. 2. Klikněte na Edit (Upravit) pro nastavení rozvrhu zastřežení. 82

83 3. Vyberte spuštění poplachové akce poplachem Notify Surveillance Center (Upozornit dohledové centrum) a Send (Poslat ), nebo spustit Alarm Output (Popl. výstup). 4. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. Obrázek Detekce změny scény 83

84 Chapter 7 Nastavení ukládání Než začnete: Před konfigurací záznamu, se přesvědčte, že je síťové záznamové zařízení připojeno k síti nebo, že je SD karta vložena do kamery. 7.1 Konfigurace nastavení NAS Než začnete: Síťový disk by měl být dostupný na síti a s nakonfigurovaným Ukládáním, složkami pro záznam, přihlašovacími účty, atd. 1. Přidání síťového disku (1) Vstupte do rozhraní nastavení NAS (Síť-Attached Storage): Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Ukládání > NAS Obrázek 7-1. Přidání síťového disku (2) Vložte IP adresu síťového disku a složku určenou pro záznam. (3) Vložte typ. Volitelné jsou NFS a SMB/CIFS. Pro zabezpečení můžete zadat uživatelské jméno a heslo, pokud je zvoleno SMB/CIFS. Pozn.: Odkažte se do Uživatelského manuálu NAS pro vytvoření cesty k složce záznamu. 84

85 (4) Klikněte na Save (Uložit) pro přidání síťového disku. 2. Inicializace přidaného síťového disku. (1) Vstupte do rozhraní síťového disku (Pokročilá Konfigurace > Ukládání > Management úložiště), ve kterém uvidíte kapacitu, volné místo, stav, typ a vlastnosti. Obrázek 7-2. Rozhraní Managamentu Ukládání (2) Pokud je stav disku Uninitialized (Neinicializován), zaškrtněte políčko odpovídající vybranému disku a klikněte na Format pro začátek inicializace. Jakmile je inicializace kompletní u stavu disku se zobrazí nápis Normal. Obrázek 7-3. Zobrazení stavu disku 3. Definujte velikost pro záznam a snímky. (1) Vložte procentuální kvótu pro snímky a záznam. (2) Klikněte na Save (Uložit) a aktualizujte webovou stránku pro aktivaci nastavení. 85

86 Obrázek 7-4. Nastavení kvóty Pozn.: Až 8 NAS disků může být přiřazeno ke kameře. Pro inicializaci SD karty vložené do kamery, se odkažte na kroky inicializace NAS disku. 7.2 Konfigurace rozvrhu záznamu Účel: Existují dva typy záznamu kamer: manuální záznam a záznam podle rozvrhu. Pro manuální záznam se odkažte do Sekce 5.3 Manuální záznam a sejmutí snímku. V této sekci můžete následovat kroky nastavení rozvrhu záznamu. Továrně je záznam ukládán na SD kartu (jestliže je podporována) nebo na síťový disk. 1. Vstupte do rozhraní nastavení rozvrhu záznamu: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Ukládání > Rozvrh záznamu 86

87 Obrázek 7-5. Rozhraní rozvrhu záznamu 2. Zaškrtněte políčko Enable Record Schedule (Povolit Rozvrh Záznamu) pro povolení rozvrhu. 3. Nastavte parametry záznamu kamery. Obrázek 7-6. Parametry záznamu Pre-record (Před-záznam): Čas záznamu, který je nastavený před začátkem rozvrhu záznamu nebo události. Například, jestliže nějaký poplach spustí záznam v 10:00, a čas před-záznamu je nastaven na 5 sekund, kamera začne nahrávat v 9:59:55. Čas před-záznamu může být nastaven na, Vypnuto, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s nebo bez limitu. Po-záznamu (Post-record): Čas záznamu, který je nastavený po ukončení rozvrhu záznamu 87

88 nebo události. Například, jestliže je nějaký poplachový záznam ukončen v 11:00 a čas po-záznamu je nastavena na 5 sekund, kamera ukončí záznam v 11:00:05. Čas po-záznamu může být nastaven na 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min nebo 10 min. Pozn.: Konfigurovatelné parametry záznamu závisí na typu kamery. 4. Klikněte na Edit (Upravit) pro nastavení rozvrhu záznamu. 5. Vyberte den pro nastavení rozvrhu. (1) Nastavte all-day (celý den) nebo segment záznamu: Jestliže chcete nastavit celodenní záznam, zaškrtněte políčko All Day (Celý den). Jestliže chcete nastavit rozdílné časové sekce, zaškrtněte políčko Customize (Uživatelsky). Nastavte, Start Time (Začátek záznamu) a End Time (Konec záznamu). Pozn.: Jednotlivé segmenty záznamu se nemohou překrývat. Až 4 segmenty mohou být nastaveny. (2) Zvolte, Record Type (Typ záznamu). Typ záznamu může být Normal (normální), Motion detection (Detekce pohybu), Alarm (Poplach), Motion Alarm (Detekce Poplach), Motion & Alarm (Detekce & Poplach), PIR Alarm (Poplach PIR), Wireless Alarm (Bezdrátový poplach), Emergency Alarm (Poplach nouze), nebo Motion Alarm Input PIR Wireless 88

89 Emergency (Detekce Popl. vstup PIR Bezdrát Nouze) Normal (Normální) Pokud zvolíte Normální, záznam bude prováděn automaticky podle nastaveného rozvrhu. Record Triggered by Motion detection (Záznam spuštěný Detekcí pohybu) Pokud zvolíte Detekci pohybu, záznam bude proveden na základě aktivované detekce pohybu. Kromě konfigurace rozvrhu záznamu, musíte nastavit oblast detekce pohybu a zaškrtnout políčko Trigger channel (Spouštěný kanál) v rozhraní Linkage Method (Metody propojení) v nastavení Detekce pohybu. Pro více informací se odkažte se na krok 1 Nastavení oblasti detekce pohybu v Sekci Record Triggered by Alarm (Záznam spuštěný Poplachem) Pokud zvolíte Poplach, záznam bude proveden, na základě spuštěného poplachu, externím vstupem poplachového kanálu. Kromě konfigurace rozvrhu záznamu, musíte nastavit Alarm type (Typ poplachu) a zaškrtnout políčko Trigger channel (Spouštěný kanál) v rozhraní Linkage Method (Metody propojení) v nastavení rozhraní Nastavení poplachového vstupu. Pro více informací se odkažte do Sekce Record Triggered by Motion & Alarm (Záznam spuštěný Detekcí pohybu & Poplachem) Pokud zvolíte Detekci pohybu & Poplach, záznam bude proveden na základě aktivované detekce pohybu a poplachu, pokud jsou aktivní ve stejnou chvíli. Kromě konfigurace rozvrhu záznamu, musíte nastavit Motion detection (Detekci pohybu) a rozhraní Alarm input settings (Nastavení poplach. vstupu). Pro více informací se odkažte do Sekce a Sekce Record Triggered by Motion Alarm (Záznam spuštěný Detekcí pohybu Poplachem) Pokud zvolíte Detekci pohybu Poplach, záznam bude proveden na základě aktivované detekce pohybu nebo poplachu. Kromě konfigurace rozvrhu záznamu, musíte nastavit Motion detection (Detekci pohybu) a rozhraní Alarm input settings (Nastavení poplach. vstupu). Pro více 89

90 informací se odkažte do Sekce a Sekce Obrázek 7-7. Úprava rozvrhu záznamu (3) Zaškrtněte políčko Select All (Vyber vše) a klikněte na Copy (Kopírovat) pro zkopírování nastavení tohoto dne pro celý týden. Můžete také zvolit jen vybrané dny a poté kliknout na Copy (Kopírovat). (4) Klikněte na OK pro uložení nastavení a opuštění nabídky Editace Rozvrhu záznamu. 6. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. 7.3 Nastavení konfigurace stažení snímku Účel: Můžete konfigurovat rozvrh stažení snímku a stažení snímku spuštěním poplachu. Stažený snímek může být uložen na SD kartu (pokud je podporována) nebo síťové HDD (Pro více informací k síťovému HDD se odkažte na Sekci 7.1 Nastavení konfigurace NAS). Snímek je také možné odesílat na FTP server. Základní nastavení 90

91 1. Vstupte do rozhraní nastavení stažení snímku: Konfigurace > Pokročilá Konfigurace > Ukládání > Stažení snímku 2. Zaškrtněte Enable Timing Snapshot (Povolení časového stahování snímku), pro povolení kontinuálního stahování. Zaškrtněte políčko Enable Event-triggered Snapshot (Povolení stažení snímku spuštěním poplachu), pro povolení stahování snímku při spuštění poplachu. 3. Vyberte kvalitu snímku. 4. Nastavte interval mezi dvěma snímky. 5. Klikněte na Save (Uložit) pro uložení nastavení. Uploading to FTP (Odesílání na FTP) Můžete následovat konfigurační instrukce níže pro odesílání snímku na FTP. Kontinuální odesílání snímku na FTP 1) Konfigurujte nastavení FTP a zaškrtněte políčko Upload Picture (Odesílání snímku) FTP. Pro nastavení parametrů FTP se odkažte do Sekce Konfigurace nastavení FTP. 2) Zaškrtněte políčko Enable Timing Snapshot (Povolit časové stahování snímku). Odesílání snímků při aktivaci poplachu FTP 1) Konfigurujte nastavení FTP a zaškrtněte políčko Upload Picture (Odesílání snímku) v rozhraní nastavení FTP. Pro nastavení parametrů FTP se odkažte do Sekce Konfigurace nastavení FTP. 2) Zaškrtněte políčko Upload Picture (Odeslání snímku) v nastavení Detekce pohybu nebo rozhraní poplachového vstupu. Odkažte se na Krok 3 Nastavení poplachové akce detekce pohybu v Sekci 6.6.1, nebo Krok 4 Konfigurace externího popl. vstupu v Sekci ) Zaškrtněte políčko Enable Event-triggered Snapshot (Povolit odesílání snímku spuštění m události). 91

92 Obrázek 7-8. Nastavení stažení snímku 92

93 Chapter 8 Přehrávání Účel: Tato sekce vysvětluje, jak zobrazit vzdáleně nahrané záznamy uložené na síťových discích nebo SD kartě. 1. Klikněte na Playback (Přehrávání) v záložce hlavní nabídky pro vstup do rozhraní přehrávání. Obrázek 8-1. Rozhraní přehrávání 2. Zvolte datum a klikněte na Search (Vyhledat). Obrázek 8-2. Vyhledání videa 3. Klikněte na pro přehrání nalezeného záznamu v požadovaném datu. 93

94 Nástrojová lišta umístněná v dolní části rozhraní přehrávání slouží k ovládání přehrávání záznamu. Obrázek 8-3. Lišta přehrávání Tabulka 5-3. Popis tlačítek Tlačítko Funkce Tlačítko Funkce Přehrát Pauza / Stáhnout snímek Spuštění/ukončení stažení videoklipu Stop / Zapnutí audia a nastavení hlasitosti/ztlumit Zpomalit Zrychlit Přehrát po snímku / Stažení video souboru Stažení sejmutého snímku Povolit/Zakázat digitální zoom Pozn.: Cestu pro stažení video souboru a snímek můžete zadat manuálně v rozhraní Lokální konfigurace. Pro více detailů se odkažte do Sekce 6.1. Přetažení kurzoru myší v pruhu zobrazeného záznamu, můžete přejít na určený čas. Můžete také vložit čas a kliknout na pro určení bodu přehrávání v poli Set playback time (Nastavení času přehrávání). Také můžete kliknout na pro roztažení/stažení pruhu zobrazeného záznamu. Obrázek 8-4. Nastavení času přehrávání Obrázek 8-5. Osa zobrazeného záznamu Rozdílné barvy videa v pruhu zobrazeného záznamu značí rozdílné typy záznamu. 94

95 Obrázek 8-6. Typ video 95

96 Chapter 9 Vyhledání v deníku Účel: Operace jako, poplachy, výjimky a informace z kamery mohou být uloženy v souboru deníku. Soubor deníku lze také exportovat podle požadavku. Než začnete: Nakonfigurujte síťové úložiště pro kameru nebo do kamery vložte SD kartu. 1. Klikněte na Log (Deník) v záložce hlavní nabídky pro vstup do rozhraní vyhledání v deníku.. Obrázek 9-1. Rozhraní vyhledávání v deníku 2. Nastavte podmínku pro vyhledání v deníku, z těchto možností Major Type (Hlavní typ), Minor Type (Vedlejší typ), Start Time (Čas začátku) a End Time (Čas konce). 3. Klikněte na Search (Vyhledat) pro vyhledání souborů deníku. Odpovídající souboru deníku budou zobrazeny v rozhraní Deníku. Obrázek 9-2. Vyhledání v deníku 4. Pro export vyhledaných událostí, klikněte na Save log (Uložit deník) pro uložení 96

97 událostí do Vašeho PC. 97

98 Chapter 10 Ostatní 10.1 Managament uživatelských účtů Vstupte do rozhraní managamentu uživatelských účtů: Konfigurace >Základní Konfigurace> Zabezpečení > Uživatel nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Zabezpečení > Uživatel Uživatel admin může přidávat a upravovat ostatní uživatele. Je možné vytvořit až 15 uživatelských účtů. Obrázek Informace o uživateli Přidání uživatele 1. Klikněte na Add (Přidat) pro přidání uživatele. 2. Vytvořte User name (Jméno uživatele), zvolte Level (Úroveň) a vytvořte Password (Heslo). Pozn.: Úroveň indikuje úroveň práva uživatele. Uživateli můžete definovat úroveň Operátor nebo User (Uživatel). 3. V poli Basic Permission (Základní práva) a poli Camera Configuration (Konfigurace kamery), můžete zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí práv pro nového uživatele. 4. Klikněte na OK pro ukončení přidání uživatele. 98

99 Obrázek Přidání uživatele Úprava uživatele 1. Klikněte na vybraného uživatele v seznamu a klikněte na Modify (Upravit). 2. Upravte User Name (Uživ. Jméno), Level (Úroveň) nebo Password (Heslo). 3. V poli Basic Permission (Základní práva) a poli Camera Configuration (Konfigurace kamery), můžete zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí práv pro nového uživatele. 4. Klikněte na OK pro ukončení úpravy uživatele. 99

100 Obrázek Úprava uživatele Vymazání uživatele 1. Klikněte na jméno uživatele, kterého chcete vymazat a klikněte na Delete (Vymazat). 2. Klikněte na OK na vyskakovacím okně pro vymazání uživatele Konfigurace ověření RTSP Účel: Můžete specifikovat zabezpečení streamu dat živého zobrazení. 1. Vstupte do rozhraní ověření RTSP: Konfigurace> Pokročilá Konfigurace> Zabezpečení > RTSP ověření Obrázek Ověření RTSP 2. Vyberte typ Authentication (Ověření) basic (základní) nebo disable (vypnutý) 100

101 z rozbalovacího seznamu v ověření RTSP. Pozn.: Pokud vypnete ověření RTSP, kdokoliv může přistoupit na video stream v RTSP protokolu přes IP adresu. 3. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení Anonymní přístup Účel: Povolením této funkce umožníte uživatelům přistupovat do zařízení bez zadávání uživatelského jména a hesla. 1. Vstupte do rozhraní anonymního přístupu: Konfigurace> Pokročilá Konfigurace> Zabezpečení > Anonymní přístup Obrázek Anonymní přístup 2. Nastavte práva Anonymous Visit (Anonymního přístupu) na Enable (Povolit) nebo Disable (Zakázat) z rozbalovacího seznamu v rozhraní anonymního přístupu. 3. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení. Při dalším přihlášení se zobrazí políčko anonymního přístupu. Obrázek Rozhraní přihlášení s políčkem anonymního přístupu 4. Zaškrtněte políčko Anonymous (Anonymní) a klikněte na Login (Přihlásit). Pozn.: Jen živé zobrazení je dostupné pro anonymního uživatele. 101

102 10.4 Filtrování IP adres Účel: Tato funkce vytváří možnost kontrolovaného přístupu. 1. Vstupte do rozhraní filtrování IP adres: Konfigurace> Pokročilá Konfigurace> Zabezpečení> Filtrování IP adres Obrázek Rozhraní filtrování IP adres 2. Zaškrtněte políčko Enable IP Address Filter (Povolit filtrování IP adres). 3. Z rozbalovacího seznamu filtrování IP adres zvolte buď Forbidden (Zakázat) nebo Allowed (Povolit). 4. Nastavení seznamu filtrovaných IP adres. Přidání IP Adresy (1) Klikněte na Add (Přidat) pro přidání IP. (2) Vložte IP adresu. 102

103 Obrázek Přidání IP (3) Klikněte na OK pro ukončení přidání. Úprava IP adresy (1) Klikněte na vybranou IP adresu v seznamu a klikněte na Modify (Upravit). (2) Upravte IP adresu v textovém poli. Obrázek Úprava IP (3) Klikněte na OK pro ukončení úpravy. Vymazání IP adresy Klikněte na vybranou IP adresu v seznamu filtrování a klikněte na Delete (Vymazat). Vymazání všech IP adres Klikněte na Clear (Smazat) pro smazání všech IP adres. 5. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení Zobrazení informací o zařízení Vstupte do rozhraní informací o zařízení: Konfigurace > Základní Konfigurace> Systém > Informace o zařízení Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Systém > Informace o zařízení V rozhraní Device Information (Infromace o zařízení) můžete upravit Device Name (Název 103

104 Zařízení). Ostatní informace o kameře, Model, Sériové č., Verze Firmware, Verze Enkódování, Počet kanálů, Počet HDD, Počet poplach. vstupů a výstupů, jsou pouze zobrazeny. Informace nelze v tomto rozhraní měnit. Je to pouze odkaz pro údržbu nebo budoucí úpravu. Obrázek Infromace o zařízení 10.6 Údržba Restart kamery 1. Vstupte do rozhraní údržby: Konfigurace > Základní Konfigurace> Systém > Údržba Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Systém > Údržba: 2. Klikněte na Reboot (Restart) pro restart kamery. Obrázek Restart zařízení 104

105 Obnova továrního nastavení 1. Vstupte do rozhraní údržby: Konfigurace > Základní Konfigurace> Systém > Údržba Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Systém > Údržba 2. Klikněte na Restore (Obnova) nebo Default (Tovární) pro obnovu továrního nastavení. Obrázek Obnova tovární h nastavení Pozn.: Po obnově továrního nastavení, je obnovena také IP adresa na tovární hodnotu, provádějte obnovu s ohledem na tuto skutečnost Export / Import Konfiguračního souboru Účel: Konfigurační soubor je používán pro dávkovou konfiguraci kamery, může zjednodušit konfigurační kroky, pokud je potřeba nastavit podobně větší množství kamer. Vstupte do rozhraní údržby: Konfigurace > Základní Konfigurace> Systém > Údržba Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Systém > Údržba 1. Klikněte na Browse (Procházet) pro vybrání uloženého konfiguračního souboru a potom klikněte na Import pro spuštění importu konfiguračního souboru. Pozn.: Po importu konfiguračního souboru je potřeba restartovat kameru. 2. Klikněte na Export a nastavení cesty pro uložení konfiguračního souboru do lokálního úložiště. 105

106 Obrázek Import/Export konfiguračního souboru Aktualizace systému 1. Vstupte do rozhraní údržby: Konfigurace > Základní Konfigurace> Systém > Údržba Nebo Konfigurace > Pokročilá Konfigurace> Systém > Údržba 2. Klikněte na Browse (Procházet) pro vyhledání uloženého souboru pro aktualizaci a potom klikněte na Upgrade (Aktualizovat) pro start vzdálené aktualizace kamery. Pozn.: Proces aktualizace zabere 1 až 10 minut. Během aktualizace neodpojujte kameru od napájení a sítě. Po aktualizaci se kamera automaticky restartuje. Obrázek Vzdálená aktualizace 10.7 Nastavení RS-232 Účel: RS-232 port může být použit dvěma způsoby: Parametry konfigurace: Propojte počítač s kamerou pomocí sériového portu. Parametry zařízení můžou být konfigurovány pomocí software jako je HyperTerminal. Parametry sériového portu musí být shodné s parametry sériového portu u kamery. 106

107 Transparentní kanál: Propojte zařízení se sériovým portem přímo s kamerou. Zařízení bude ovládáno vzdáleně počítačem přes síť. 1. Vstupte do rozhraní nastavení RS-232 Portu: Konfigurace> Pokročilá Konfigurace> Systém > RS232 Obrázek Nastavení RS-232 Pozn.: Jestliže chcete připojit kameru přes port RS-232, parametry RS-232 musí být shodné s parametry, které jsou uvedeny na obrázku výše. 2. Klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení Nastavení RS-485 Účel: RS-485 sériový port je používán pro ovládání kamery pomocí PTZ. Nastavení konfigurace PTZ kamery, by mělo být hotovo, před začátkem ovládání jednotkou PTZ. 1. Vstupte do rozhraní nastavení RS-485 Portu: Konfigurace> Pokročilá Konfigurace> Systém > RS

108 Obrázek Nastavení RS Nastavte parametry RS-485 a klikněte na Save (Ulož) pro uložení nastavení. Továrně nastavená Baud Rate je 9600 bps, Data Bit je 8, stop bit je 1, Parity a Flow Control nejsou nastavené. Pozn.: Parametry Baud Rate, PTZ Protokol a adresa PTZ musí být shodné s nastavením kamery a v nastavení ovládací jednotky. 108

109 Přílohy Příloha 1 Představení software SADP Popis SADP V 2.0 SADP (Search Active Devices Protocol) je druh software, který je určen pro vyhledání zařízení online, jejich instalaci a je poskytován zdarma. Vyhledává aktivní HikVision zařízení uvnitř LAN a zobrazí informace o zařízení. Pomocí tohoto software je možné upravit základní síťové nastavení zařízení. Vyhledání aktivních zařízení online Automatické vyhledání zařízení online Po spuštění software SADP, jsou každých 15 sekund automaticky vyhledané online zařízení v LAN, ke které je připojeno PC. V rozhraní Online Devices je zobrazen celkový počet vyhledaných zařízení včetně informací o zařízení. Následné informace jsou zobrazeny: Device information (Informace o zařízení) device type (typ zařízení), IP address (IP adresa), port number (číslo portu), gateway (brána sítě), atd. Obrázek P.1.1 Vyhledání zařízení online Pozn.: Zařízení bude vyhledáno a zobrazeno 15 sekund po tom, co se stane online; a bude 109

110 vymazáno 45 sekund potom, co se stane offline. Manuální vyhledání zařízení online Můžete také kliknout na Refresh (Obnovit) pro obnovu online zařízení manuálně. Nejnověji vyhledané zařízení bude přidáno a zobrazeno v seznamu. Pozn.: Klikněte na nebo u každého sloupce pro seřazení zařízení podle informací; klikněte na pro rozšíření tabulky a skrytí panelu síťových parametrů na pravé straně, nebo klikněte na pro zobrazení panelu síťových parametrů. Úprava síťových parametrů 1. Klikněte na zařízení, které chcete upravit v seznamu, síťové parametry zařízení budou zobrazeny v panelu Modify Network Parameters (Upravit síťové parametry) na pravé straně. 2. Upravte editovatelné síť. parametry, např. IP adresu a číslo portu. 3. Vložte heslo admin účtu v poli Password (Heslo) a klikněte na pro uložení změn. Obrázek P.1.2 Úprava síťových parametrů 110

111 Obnova továrního hesla 1. Kontaktujte technickou podporu Vašeho dodavatele pro získání sériového kódu. Pozn.: Sériový kód je sérií znaků zkombinovaných z počáteční a koncových znaků sériového čísla zařízení. 2. Vložte kód do pole Serial code (Sériový kód) a klikněte na Confirm (Potvrdit) pro obnovu továrního hesla. 111

112 Příloha 2 Mapování portů Následující nastavení jsou pro router (TL-WR641G). Nastavení je závislé na rozdílném typu použitého routeru. 1. Zvolte typ připojení WAN, jak je zobrazeno níže: Obrázek P.2.1 Zvolte typ připojení WAN 2. Nastavte v routeru parametry LAN tak, jak je zobrazeno na následujícím obrázku, včetně IP adresy a masky sítě. Obrázek P.2.2 Nastavení parametrů LAN 3. V nabídce Forwarding virtuálních serverů, nastavte směrování portů. Továrně kamera používá tyto porty: 80, 8000, 554 a Všechny porty je možné změnit ve webovém rozhraní kamery nebo pomocí klientského software. 112

113 Příklad: Pokud jsou kamery připojené do stejného routeru, konfigurujte porty jedné kamery na 80, 8000, 554 a 8200 s IP adresou , a porty druhé kamery na 81, 8001, 555, 8201 s IP Odkažte se na kroky níže: 1. Jak bylo zmíněno nahoře, mapují se porty 80, 8000, 554 a 8200 pro síťovou kameru s IP Mapují se porty 81, 8001, 555 a 8201 pro síťovou kameru s IP Povolte ALL nebo protokoly TCP. 4. Zaškrtněte políčko Enable (Povolit) a klikněte na Save (Uložit). Obrázek P.2.3 Mapování portů Pozn.: Žádný port síťové kamery nemůže být v konfliktu s jinými porty. Například, web management port routeru je 80. Změňte port kamery, jestliže je stejný s portem web managementu routeru. 113

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelská příručka k síťové kameře. Síťová kamera. Uživatelská příručka UD.6L0201D1919A01

Uživatelská příručka k síťové kameře. Síťová kamera. Uživatelská příručka UD.6L0201D1919A01 Síťová kamera Uživatelská příručka UD.6L0201D1919A01 1 Uživatelská příručka COPYRIGHT 2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Veškeré informace, mj. včetně formulací,

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

IP kamerové systémy IP BOX kamery s HD rozlišením TRUEN

IP kamerové systémy IP BOX kamery s HD rozlišením TRUEN IP kamerové systémy IP BOX kamery s HD rozlišením IP kamery, a LG Legenda: Výprodej X Zvýhodněná sada ovinka Snížení ceny TCAM-5310 1,3Mpix IP kamera s přenosem obrazu a obousměrného zvuku /konference/,

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Wi-FI kamera Uživatelský manuál IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál

Více

Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 2013-05 V4.0

Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 2013-05 V4.0 Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 IP Kamery Zoneway Uživatelský manuál 2013-05 V4.0 Index 1. PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU... 3 1.1. SHRNUTÍ...

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

GV-VMS. Specifikace: Video kodek MJPEG, H.264. 16 khz / 16-bit, 32 khz / 16-bit

GV-VMS. Specifikace: Video kodek MJPEG, H.264. 16 khz / 16-bit, 32 khz / 16-bit GV-VMS Specifikace: Video kanálů Audio kanálů Až 64 kanálů Až 64 kanálů Video kodek MJPEG, H.264 Audio kodek Video rozlišení Síť Záznamové jednotky Jazyky 16 khz / 16-bit, 32 khz / 16-bit Od CIF do Megapixel

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055. Návod k použití. Popis produktu

Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055. Návod k použití. Popis produktu Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055 Návod k použití Popis produktu Ethernet Powerline Adaptér je nejlepší řešení pro domácí síť. Není potřeba žádná instalace softwaru ani ovladačů. Produkt pracuje

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod

755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod 755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod Obsah 1 Úvod... 3 2 Funkce... 3 3 Vyobrazení a Ovládání... 4 3.1 Vyobrazení přístroje... 4 3.2 Ovládání... 4 4 Připojení k Síti... 5 4.1 Postup pro připojení...

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

IP kamerové systémy IP kompaktní kamery s objektivem

IP kamerové systémy IP kompaktní kamery s objektivem IP kamerové systémy IP kompaktní kamery s objektivem IP kamery TRUE, a LG Legenda: Výprodej X 100,00 EUR Zvýhodněná sada 100,00 EUR ovinka 100,00 EUR Snížení ceny 100,00 EUR 1Mpix IP HD kamera s přenosem

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery PC klientská verze 2.1 Stručné instrukce: Skutečné Plug and Play (P2P) je zcela nová technologie na trhu s IP kamerami. IP kamery se tak snadněji instalují a

Více

fáze 1 fáze 2 internet

fáze 1 fáze 2 internet Tutoriál pro připojení ke školní síti SŠIEŘ a internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení pro operační systémy Microsoft Windows XP fáze 1 fáze 2 internet Samotný postup připojení je rozdělen do dvou samostatných,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Obsah : 0 Úvodní obrazovka strana 2 1 Základní nastavení strana 2 1.1 Nastavení hesla strana 3 1.2 Časové pásmo strana 4 1.3 Nastavení připojení internetu

Více

Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx

Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx 2014 Kamery jsou určené pro odbornou montáž. Pro správnou konfiguraci kamery jsou nutné základní znalosti fungování počítačových sítí a operačního systému Windows.

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více