Sigly inštitúcií (pre súborný katalóg periodík) október 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sigly inštitúcií (pre súborný katalóg periodík) október 2015"

Transkript

1 Sigla BA000 BA001 BA002 BA003 BA004 BA005 BA006 BA007 BA009 BA013 BA014 BA015 BA016 BA102 BA104 BA105 BA106 BA107 BA108 BA109 BA110 BA111 BA112 BA113 BA114 BA115 BA116 BA117 BA118 BA119 BA121 BA122 BA123 BA124 BA125 BA126 BA128 BA129 BA130 BA131 BA132 BA133 BA134 BA135 BA136 BA137 BA138 BA139 BA140 BA141 BA142 BA146 BA148 BA153 Číslo SKP Názov radenie podľa sigiel Univerzitná knižnica v Bratislave - Digitalizačné stredisko Univerzitná knižnica v Bratislave Centrum vedeckotechnických informácií SR, Bratislava SAV Ústredná knižnica, Bratislava EU Slovenská ekonomická knižnica, Bratislava Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava NCZI Slovenská lekárska knižnica, Bratislava Slovenské národné múzeum, Bratislava UKB Rakúska knižnica, Bratislava Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava VÚPC Slovenský drevársky výskumný ústav, Bratislava Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava SAV Botanický ústav, Bratislava SAV Ekonomický ústav, Bratislava SAV Elektrotechnický ústav, Bratislava SAV Ústav experimentálnej endokrinológie, Bratislava stagnujúca knižnica SAV Filozofický ústav, Bratislava SAV Fyzikálny ústav, Bratislava SAV Geofyzikálny ústav., Bratislava SAV Geografický ústav, Bratislava SAV Geologický ústav, Bratislava SAV Historický ústav, Bratislava SAV Chemický ústav, Bratislava SAV Ústav orientalistiky, Bratislava SAV Ústav etnológie, Bratislava SAV Sociologický ústav, Bratislava SAV Ústav anorganickej chémie, Bratislava SAV Ústav mikrobiológie, Bratislava zrušené SAV Ústav experimentálnej farmakológie, Bratislava SAV Ústav pre výskum srdca, Bratislava SAV Ústav experimentálnej onkológie, Bratislava SAV Ústav experimentálnej psychológie, Bratislava SAV Ústav materiálov a mechaniky strojov, Bratislava SAV Ústav hudobnej vedy, Bratislava SAV Ústav hydrológie, Bratislava SAV Geofyzikálny ústav, Bratislava SAV Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Bratislava SAV Ústav polymérov, Bratislava SAV Kabinet divadla a filmu, Bratislava SAV Ústav stavebníctva a architektúry, Bratislava SAV Ústav svetovej literatúry, Bratislava SAV Ústav štátu a práva, Bratislava SAV Ústav informatiky, Bratislava SAV Ústav merania, Bratislava SAV Ústav dejín umenia, Bratislava SAV Virologický ústav, Bratislava SAV Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Bratislava SAV Knižnica Ústavu slov. literatúry a ústavu svetovej literatúry, Bratislava SAV Ústav molekulárnej biológie, Bratislava SAV Matematický ústav, Bratislava SAV Encyklopedický ústav, Bratislava SAV Astronomický ústav, Bratislava SAV Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Bratislava 1

2 BA SAV Ústav zoológie, Bratislava BA SAV Ústav krajinnej ekológie, Bratislava BA SAV Slavistický ústav Jána Stanislava, Bratislava BA SAV Prognostický ústav, Bratislava BA SAV Ústav politických vied, Bratislava BA SAV Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie, Bratislava BA SAV Neuroimunologický ústav, Bratislava BA SAV Ústredný archív, Bratislava BA Slovenský filmový ústav, Bratislava BA Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava BA Slovenské centrum dizajnu, Bratislava BA VÚCHT, Bratislava BA Stredisko pre štúdium práce a rodiny - VÚBP, Bratislava zrušené BA Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava BA EGU - energetický ústav, Bratislava zrušené BA Slovenský archeologický a historický inštitút, Bratislava BA Výskumný ústav ekon. poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava BA Výskumný ústav potravinársky, Bratislava BA Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava zrušené BA Hydromeliorácie, Bratislava - zrušené BA Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava stagnujúca knižnica BA Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava BA Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava zrušené BA Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava zrušené BA Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava zrušené BA Výskumný ústav zváračský, Bratislava BA Slovnaft, Bratislava zrušená knižnica (2014) BA Štátny pedagogický ústav, Bratislava BA Vojenský historický ústav, Bratislava BA Metodicko-pedagogické Centrum Bratislavského kraja, Bratislava zrušené BA Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava zrušené BA Univerzita Komenského, Bratislava nepoužíva sa BA UK Filozofická fakulta, Bratislava BA UK Právnická fakulta, Bratislava BA UK Lekárska fakulta, Bratislava BA UK Farmaceutická fakulta, Bratislava BA UK Prírodovedecká fakulta, Bratislava BA UK Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava BA VŠMÚ Bratislava BA VŠVÚ Bratislava BA STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava BA STU Fakulta elektrotechniky a informatiky, Bratislava BA STU Stavebná fakulta, Bratislava BA STU Strojnícka fakulta, Bratislava BA UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Bratislava BA UK Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bratislava BA Vysoká škola manažmentu, pobočka Bratislava BA EU Národohospodárska fakulta, Bratislava BA Academia istropolitana, Bratislava BA UK Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Bratislava BA EU Obchodná fakulta, Bratislava BA Paneurópska vysoká škola, Bratislava BA STU Fakulta informatiky a informačných technológií BA EU Ústav výpočtovej techniky, Bratislava BA STU Fakulta architektúry, Bratislava 2

3 BA330 BA331 BA332 BA333 BA334 BA335 BA336 BA337 BA338 BA339 BA340 BA341 BA342 BA350 BA352 BA353 BA355 BA402 BA403 BA404 BA405 BA406 BA407 BA408 BA409 BA410 BA411 BA412 BA413 BA414 BA415 BA416 BA417 BA418 BA419 BA420 BA421 BA423 BA424 BA425 BA426 BA427 BA428 BA429 BA430 BA431 BA432 BA435 BA436 BA437 BA438 BA439 BA440 BA441 BA UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava UK Pedagogická fakulta, Bratislava UK Prírodovedecká fakulta -biol.a environ. Knižnica, Bratislava UK Prírodovedecká fakulta- chemická knižnica, Bratislava UK Prírodovedecká fakulta - geografická knižnica, Bratislava UK Prírodovedecká fakulta - geologická knižnica UK Fakulta managementu, Bratislava UK Prírodovedecká fakulta - biol. a environ. Knižnica, Bratislava Akadémia Policajného zboru, Bratislava TU Teologická fakulta, Aloisianum BA Trnava Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava EU Fakulta medzinárodných vzťahov, Bratislava EU Fakulta podnikového manažmentu, Bratislava Vysoká škola ekonomiky a manažmentu verejnej správy Bratislava Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava Vysoká škola medzin. a verej. vzťahov Praha, Vzdelávací inštitút, Bratislava Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií - BISLA Slovenský metrologický ústav, Bratislava stagnujúca knižnica ÚĽUV, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava Slovenská národná galéria, Bratislava Maďarský inštitút, Bratislava Geodetický a kartografický ústav, Bratislava Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava Slovenský národný archív, Bratislava Krajská ped..-psychol. Poradňa s Centrom vých. prevencie, Bratislava Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava Informačná kancelária Rady Európy, Bratislava zrušené Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava Slovenská agentúra životného prostredia, Bratislava British Council-Slovakia, Bratislava zrušené Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Bratislava Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohosp. Bratislava Bratislavská regionálna komora SOPK, Bratislava Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava Poľský inštitút, Bratislava Národné osvetové centrum, Bratislava Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, BA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava - zrušené Ministerstvo zahraničných vecí a Európ. záležitostí SR, Bratislava Železnice SR- Generálne riaditeľstvo, Bratislava Železnice SR- odd. bezpečnosti a kvality, Bratislava Parlamentná knižnica Národnej rady SR, Bratislava Rímsko-katolícky farský úrad Bratislava - Nové Mesto Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava zrušené Slovenská televízia, Bratislava Institut francais de Bratislava, Bratislava Úrad pre normal. metrol. a skúšobníctvo, Bratislava Goethe-Institut Bratislava, Bratislava Krajanské múzeum Matice Slovenskej, Bratislava U.S.Embassy American Reference Centre, Bratislava knižnica zrušená MV SR Požiarnotechnický a expertízny ústav, Bratislava Divadelný ústav, Bratislava Ministerstvo spravodlivosti, Bratislava 3

4 BA443 BA444 BA445 BA446 BA448 BA449 BA450 BA452 BA453 BA454 BA455 BA456 BA457 BA458 BA459 BA460 BA461 BA463 BA464 BA465 BA466 BA467 BA468 BA473 BA479 BA480 BA481 BA482 BA483 BA484 BA485 BA486 BA487 BA488 BA489 BA490 BA501 BA502 BA503 BA504 BA506 BA507 BA508 BA509 BA510 BA511 BA520 BA521 BA526 BA527 BA528 BA533 BA603 BA606 BA Protimonopolný úrad, SR, Bratislava Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava UTT - Ústav textilnej techniky, Bratislava Výskumný ústav papiera a celulózy, Bratislava Ministerstvo financií SR, Bratislava VÚŽV Ústav rybárstva a akvakultúry, Častá zrušené Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií, Bratislava Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava Iuventa, Bratislava zrušené Zbor väzenskej a justičnej stráže - Generálne riaditeľstvo, Bratislava Zbor väzenskej a justičnej stráže, Bratislava SARIO, Bratislava zrušené Lyceálna knižnica, Bratislava Literárne informačné centrum Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava zrušené SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava Múzeum mesta Bratislavy SZTK - Múzeum telesnej kultúry v SR, Bratislava Múzejno-dokumentačné centrum železníc SR, Bratislava SNM - Múzeum židovskej kultúry, Bratislava Galéria mesta Bratislavy Bibiana, Bratislava Rómsky inštitút, Bratislava Slovenský zväz včelárov, Bratislava Štatistický úrad SR, Bratislava Archív Pamiatkového úradu SR, Bratislava Národná banka Slovenska, Bratislava Fotofo (Stredoeurópsky dom fotografie), Bratislava Ústav pamäti národa, Bratislava Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Bratislava Inštitút pre verejné otázky, Bratislava Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Knižnica Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, knižnica Ruské centrum vedy a kultúry, Bratislava Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava Libraria Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava zrušené Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava Fakultná nemocnica Bratislava Podunajské Biskupice Fakultná nemocnica Bratislava pracovisko Staré Mesto Národný onkologický ústav, Bratislava Železničná nemocnica s poliklinikou, Bratislava zrušené Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR, Bratislava zrušené Nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava zrušené Nemocnica Ministerstva obrany SR, Bratislava zrušené Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Kramáre Regionálny úrad verej. Zdravotníctva hl.m. so sídlom v Bratislave - zrušené Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava Fakultná nemocnica sv. Cyrila a Metoda Petržalka, Bratislava I. Ortopedická klinika LFUK, FN, SPAM, Bratislava zrušené Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Bratislava Západoslovenská energetika, Bratislava Slovenské elektrárne, Bratislava 4

5 BA608 BA609 BA610 BA611 BA614 BA615 BA616 BA701 BA702 BA703 BA704 BA705 BA706 BA707 BA708 BA709 BA710 BA711 BA712 BA713 BA714 BA715 BA716 BA717 BA718 BA719 BA804 BA805 BA806 BB001 BB002 BB201 BB203 BB301 BB302 BB303 BB305 BB311 BB401 BB402 BB406 BB407 BB408 BB409 BB410 BB501 BB502 BB602 BB605 BB701 BB711 BB712 BB713 BH309 BH Kablo Bratislava, Bratislava zrušené EZ Elektrosystémy, Bratislava zrušené Elektrovod Holding, Bratislava zrušené Dopravoprojekt, Bratislava Istrochem, Bratislava zrušené Hydroconsult, Bratislava zrušené Národná diaľničná spoločnosť, Bratislava Mestská knižnica v Bratislave, Bratislava Regionálna knižnica mesta pri Archíve hl. mesta Bratislavy Miestna knižnica Petržallka, Bratislava Staromestská knižnica, Bratislava Knižnica Ružinov, Bratislava Knižnica Bratislava Nové Mesto, Bratislava Miestna knižnica Dúbravka, Bratislava Miestna knižnica Bratislava-Čuňovo Miestna knižnica Bratislava-Karlova Ves Miestna knižnica Bratislava-Devín Miestna knižnica Bratislava-Lamač Istra centrum, Miestna knižnica Bratislava-Devínska Nová Ves Miestna knižnica Bratislava-Jarovce Miestna knižnica Bratislava-Podunajské Biskupice Miestna knižnica Bratislava-Rača Miestna knižnica Bratislava-Vajnory Miestna knižnica Bratislava-Vrakuňa Miestna knižnica Bratislava-Záhorská Bystrica Miestna knižnica Bratislava-Rusovce Telovýchovná škola SZTK, Bratislava Stredná zdravotnícka škola Bratislava, Bratislava Stredná zdravotnícka škola Petra Fouriera, Bratislava zrušené Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica Štátna vedecká knižnica v B. Bystrici, Literárne a hudob. múzeum Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohosp., Banská Bystrica Výskumný ústav spojov, Banská Bystrica zrušené Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica Pedagogická fakulta UMB, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Banská Bystrica Bankovní institut vysoká škola, Banská Bystrica Akadémia umení v Banskej Bystrici Kňazský seminár Fr. Xaverského, Badín Štátny archív v Banskej Bystrici Poštové múzeum Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica Múzeum SNP, Banská Bystrica Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica Regionálny úrad verej. Zdravotníctva, Banská Bystrica - zrušená knižnica Biotika, Slovenská Ľupča SHP Harmanec zrušené Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Banská Bystrica Obecná knižnica Slovenská Ľupča Matičná knižnica Malachov Obecná knižnica Nemce Academia istropolitana nova, Knižnica sira K. Poppera, Svätý Jur Svätojurská knižnica, Svätý Jur 5

6 BJ401 BJ502 BJ503 BJ701 BJ704 BJ711 BJ711 BN615 BN711 BR401 BR501 BR611 BR701 BR711 BR712 BS301 BS401 BS402 BS411 BS702 BY401 BY701 BY711 CA401 CA402 CA501 CA701 CA710 CA712 CA713 DK401 DK402 DK701 DS401 DS501 DS701 DS702 DS711 DS712 DS713 DS714 DT401 DT601 DT701 GA301 GA401 GA410 GA501 GA502 GA701 GA711 GA712 GL701 HC401 HC Šarišské múzeum, Bardejov NsP Sv. Jakuba, Bardejov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov Okresná knižnica Dávida Gutgesela, pobočka Bardejovské kúpele Obecná knižnica Stuľany Obecná knižnica Stuľany Tanax, Bánovce nad Bebravou Mestská knižnica Ľ. Štúra, Bánovce nad Bebravou Horehronské múzeum, Brezno Nemocnica s poliklinikou, Brezno Železiarne Podbrezová, Podbrezová zrušená knižnica Mestská knižnica Brezno Obecná knižnica Čierny Balog Knižnica A.A. Baníka, Valaská Hudobná a umelecká akadémia, Banská Bystrica Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica Štátny banský archív Banská Štiavnica Múzeum vo Svätom Antone Mestská knižnica Banská Štiavnica Štátny archív Bytča Mestská knižnica Bytča Obecná knižnica Kotešová Kysucké múzeum v Čadci Kysucká galéria Čadca Nemocnica s poliklinikou, Čadca zrušená knižnica Kysucká knižnica v Čadci Mestská knižnica Krásno nad Kysucou Mestská knižnica Turzovka Obecná knižnica Nová Bystrica Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, Čaplovičova knižnica, Dolný Kubín Oravská galéria, Dolný Kubín Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Dolný Kubín Žitnoostrovné múzeum, Dunajská Streda Nemocnica s poliklinikou, Dunajská Streda zrušená knižnica Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda Bibliotheca Hungarica, Šamorín Mestská knižnica Šamorín Mestská knižnica Veľký Meder Obecná knižnica, Okoč Obecná knižnica Zlaté Klasy Podpolianske múzeum, Detva Podpolianske strojárne Detva Holding, Detva zrušené Mestská knižnica K. A. Medveckého, Detva Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo Vlastivedné múzeum v Galante Mestské múzeum Sereď Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša, Galanta Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta Galantská knižnica, Galanta Mestská knižnica Sereď Mestská knižnica Sládkovičovo Mestská knižnica Gelnica Vlastivedné múzeum v Hlohovci Hvezdáreň a planetárium, Hlohovec 6

7 HC603 HC702 HC713 HN401 HN501 HN502 HN701 IL211 IL501 IL701 IL711 IL713 KA501 KA701 KA712 KE001 KE101 KE102 KE103 KE104 KE105 KE106 KE108 KE109 KE201 KE209 KE301 KE303 KE304 KE306 KE307 KE308 KE310 KE311 KE401 KE402 KE404 KE406 KE407 KE409 KE501 KE503 KE505 KE507 KE508 KE509 KE601 KE606 KE701 KE702 KE711 KE712 KE713 KE714 KE Saneca Pharmaceuticls, Hlohovec Mestská knižnica Hlohovec Mestská knižnica Leopoldov Vihorlatské múzeum, Humenné Nemocnica s poliklinikou A. Leňa, Humenné - zrušená knižnica Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné Vihorlatská knižnica, Humenné Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, Nová Dubnica Nemocnica s poliklinikou, Ilava Mestská knižnica Ilava Mestská knižnica Dubnica n. Váhom Mestská knižnica Nová Dubnica Nemocnica s poliklinikou, Krupina - zrušená knižnica Kultúrne centrum a Múzeum A. Sládkoviča, Krupina Školská knižnica Spojenej školy Dudince a pre verejnosť Štátna vedecká knižnica Košice SAV Parazitologický ústav, Košice SAV Neurobiologický ústav, Košice SAV Ústav geotechniky, Košice SAV Ústav materiálového výskumu, Košice SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Košice SAV Ústav experimentálnej fyziky, Košice SAV Ústav materiálov a mechaniky strojov, Košice SAV Spoločenskovedný ústav, Košice Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice ZTS VVÚ Košice Univerzitná knižnica UPJŠ Košice TU Univerzitná knižnica, Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice EU Slovenská ekonomická knižnica pobočka, Košice TU Letecká fakulta, Košice Teologická fakulta Katolíckej univerzity, Košice Centrum spirituality Východ Západ M. Lacka, Košice Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice Východoslovenské múzeum, Košice Štátny archív Košice Pedagogicko-psychologická poradňa pre stredné školy, Košice Slovenské technické múzeum, Košice Východoslovenská galéria, Košice Ústavný súd Slovenskej republiky, Košice Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice Detská fakultná nemocnica, Košice - zrušená knižnica VSŽ Nemocnica, Košice zrušená knižnica Regionálny úrad verej. Zdravotníctva so sídlom v Košiciach zrušená knižnica Letecká vojenská nemocnica, Košice Železničná nemocnica s poliklinikou, Košice HPK Engineering, Košice VSS, Košice zrušené Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice Knižnica pre mládež mesta Košíc Mestská knižnica Medzev Mestská knižnica Moldava n. Bodvou Obecná knižnica Valaliky Obecná knižnica Seňa Obecná knižnica Čaňa 7

8 KE802 KK212 KK401 KK503 KK701 KK702 KK712 KK713 KM701 KN110 KN301 KN411 KN412 KN501 KN601 KN701 KN711 KN712 KN713 LC401 LC501 LC701 LC711 LC712 LE001 LE301 LE401 LE402 LE501 LE701 LE715 LM211 LM301 LM401 LM402 LM403 LM404 LM501 LM512 LM701 LM711 LM713 LM714 LV401 LV502 LV511 LV512 LV611 LV612 LV701 LV712 LV713 LV714 MA412 MA Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Košice VŠÚZ Výskumný a šľacht. Ústav zemiak., Veľká Lomnica - zrušená knižnica Múzeum v Kežmarku Nemocnica s poliklinikou MUDr. V. Alexandra, Kežmarok zrušené Mestská knižnica Kežmarok Lyceálna knižnica, Kežmarok Mestská knižnica Spišská Belá Mestská knižnica, Spišská Stará Ves Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto SAV Geomagnetické observatórium GfÚ, Hurbanovo Univerzita J. Selyeho, Komárno Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska, Komárno Nemocnica s poliklinikou, Komárno Slovenské lodenice, Komárno zrušená knižnica Knižnica Józsefa Szinnyeiho, Komárno Mestské kultúrne stredisko, Hurbanovo Mestské kultúrne stredisko, Kolárovo Obecná knižnica Dulovce Novohradské múzeum a galéria, Lučenec Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Lučenec Novohradská knižnica, Lučenec Mestská knižnica Fiľakovo Obecná knižnica Halič Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča Teologický inštitút KU, Spišské Podhradie SNM Spišské múzeum, Levoča Štátny archív Levoča Nemocnica s poliklinikou, Levoča zrušená knižnica Mestská knižnica v Levoči Mestská knižnica Spišské Podhradie Ústav včelárstva, Liptovský Hrádok Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš Vojenský technický ústav, Liptovský Mikuláš Slov. múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš Liptovská Galéria P.M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš Nemocnica s poliklinikou, Liptovský Mikuláš Nemocnica s poliklinikou, Trstená Knižnica G. F. Belopotockého, Liptovský Mikuláš Mestské kultúrne stredisko, Liptovský Hrádok Obecná knižnica Važec Obecná knižnica Hybe Tekovské múzeum, Levice Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Šahy Psychiatrická nemocnica, Hronovce Slovenské energetické strojárne, Tlmače SE, Atómové elektrárne, Mochovce zrušená knižnica Tekovská knižnica, Levice Mestská knižnica Želiezovce Mestská knižnica Šahy Mestská knižnica Tlmače Vojenský techn. a skúšobný ústav Záhorie, Senica nad Myjavou Nemocnica s poliklinikou, Malacky - zrušená knižnica 8

9 MA701 MA711 MA712 MA713 MA715 MI201 MI401 MI501 MI502 MI611 MI701 MI711 MI712 MI713 ML401 ML701 MT001 MT301 MT401 MT402 MT403 MT404 MT405 MT406 MT407 MT501 MT701 MT710 MT711 MT712 MT713 MT714 MT715 MY401 MY512 MY701 MY711 NI001 NI002 NI101 NI102 NI103 NI111 NI201 NI202 NI203 NI301 NI304 NI305 NI401 NI402 NI403 NI404 NI405 NI Záhorské centrum kultúry knižnica, Malacky Mestská knižnica R. Mórica, Stupava Obecná knižnica Plavecký Štvrtok Obecná knižnica Veľké Leváre Obecná knižnica Slovenské Pravno Ústav agroekológie, Michalovce Zemplínske múzeum, Michalovce Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru, Michalovce Psychiatrická nemocnica, Michalovce Slovenské elektrárne, Vojany zrušené Zemplínska knižnica G. Zvonického, Michalovce Mestská knižnica Strážske Mestská knižnica Veľké Kapušany Stredná zdravotnícka škola, Michalovce Múzeum moderného umenia Andyho Warhola Medzilaborce Mestská knižnica, Medzilaborce Slovenská národná knižnica, Martin UK Jeseniova lekárska fakulta, Martin Slovenské národné múzeum, Martin Vývoj Martin, Martin zrušené Múzeum Andreja Kmeťa, Martin SNK Slovenské národné literárne múzeum, Martin Turčianska galéria v Martine Krajanské múzeum MS, Martin Diecézna historická knižnica, Kláštor p. Znievom Martinská fakultná nemocnica, Martin Turčianska knižnica, Martin Mestská knižnica H. Zelinovej, Vrútky Mestská knižnica Turčianske Teplice Obecná knižnica Sučany Miestna ľudová knižnica Turany Obecná knižnica, Bystrička Obecná knižnica Slovenské Pravno SNM Múzeum SNR, Myjava Nemocnica s poliklinikou, Myjava Mestská knižnica Myjava Mestská knižnica Brezová pod Bradlom Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Nitra Ústav vedeckotechn. Iiformácií pre pôdohospodárstvo, Nitra zrušené, pozri NI SAV Archeologický ústav, Nitra SAV Ústav ekológie lesa, Nitra SAV Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Nitra SAV Arborétum Mlyňany, Vieska nad Žitavou Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra VÚSAPL, Nitra Agroinštitút Nitra UKF Univerzitná knižnica, Nitra Teologický inštitút RCMBF UK, Nitra Agroinštitút, Nitra Štátny archív v Nitre, Ivanka pri Nitre Slovenské poľnohospodárske múzeum, Nitra Ponitrianska galéria, Nitra Diecézna knižnica Nitra Ponitrianske múzeum v Nitre Fakultná nemocnica, Nitra 9

10 NI Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra NI NS ACM. S.r.o., Nitra zrušené NI Matador Automotive Vráble zrušené NI Krajská knižnica K. Kmeťka, Nitra NI Mestská knižnica Vráble NI Obecná knižnica Horná Kráľová NI Knižnica Zlaty Dônčovej, Nitrianska Streda NI Obecná knižnica Jarok NI Obecná knižnica Mojmírovce NI Obecná knižnica Jelšovce NI Stredná zdravotnícka škola Nitra NM Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Nové Mesto n. V. NM Mestská knižnica Kristíny Royovej, Stará Turá NM Knižnica j. Hollého, Pobedim NO Dom kultúry, Námestovo NO Obecná knižnica Novoť NZ VUNAR, Nové Zámky NZ Výskumný ústav zeleninársky, Nové Zámky zrušené NZ Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch NZ Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch NZ Nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky NZ Nový Elektrosvit, Nové Zámky zrušené NZ Kappa Štúrovo zrušené NZ Knižnica A. Bernoláka, Nové Zámky NZ Bibliotheka Kaláka, Nové Zámky NZ Mestská knižnica Štúrovo NZ Mestská knižnica M. Matunáka, Šurany NZ Knižnica Vševlada Jozefa Gajdoša, Maňa NZ Obecná knižnica Gbelce PB Dubnický technologický inštitút, Považská Bystrica PB Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica PB Nemocnica s poliklinikou, Považská Bystrica PB Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica zrušená knižnica PB Považská knižnica, Považská Bystrica PD Bevex Banský výskum, Prievidza PD VÚP Prievidza zrušená knižnica PD Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, Bojnice zrušené PD Hornonitrianske múzeum, Prievidza PD ELAS Prievidza zrušené PD Slovenské národné múzeum, Bojnice PD Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi PD Nemocnica s poliklinikou, Bojnice PD Nemocnica s poliklinikou, Handlová PD Kúpele Bojnice PD Slovenské elektrárne, Zemianske Kostoľany zrušená knižnica PD Novácke chemické závody, Nováky PD Hornonitrianska knižnica, Prievidza PD Mestská knižnica M. Mišíka, Prievidza PD Mestská knižnica Bojnice PD Mestská knižnica Handlová PD Kultúrne centrum mesta Nováky PD Obecná knižnica Chrenovec-Brusno PE Mestská umelecká agentúra, Mestská knižnica Partizánske PK Hamenl VULM, Modra zrušené PK Justičná akadémia, Pezinok 10

11 PK401 PK402 PK403 PK501 PK510 PK701 PK715 PN201 PN401 PN501 PN502 PN511 PN601 PN701 PN714 PN715 PO001 PO203 PO301 PO302 PO303 PO401 PO402 PO403 PO501 PO502 PO701 PO712 PO713 PO714 PO715 PO716 PO717 PP111 PP211 PP301 PP401 PP402 PP403 PP501 PP511 PP512 PP513 PP514 PP515 PP516 PP517 PP518 PP601 PP611 PP701 PP713 PP714 PP715 PP Malokarpatské múzeum, Pezinok zrušená knižnica SNM Múzeum Ľ. Štúra Modra SNM Múzeum Červený Kameň FNsP Psychiatrická nemocnica, Pezinok Nemocnica s poliklinikou, Modra zrušená knižnica Malokarpatská knižnica, Pezinok Mestská knižnica Modra Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany Balneologické múzeum, Piešťany Nemocnica A. Wintera, Piešťany Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany Psychiatrická liečebňa, Sokolovce pri Piešťanoch zrušená knižnica Povodie Váhu, Piešťany Mestská knižnica Piešťany Mestská knižnica Vrbové Obecná knižnica Dolný Lopašov Štátna vedecká knižnica Prešov Metodicko-pedagogické centrum, Prešov zrušená knižnica Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia, Prešov Krajské múzeum v Prešove Štátny archív Prešov Šarišská galéria, Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov Knižnica Kapušany Mestská knižnica Veľký Šariš Obecná knižnica Ľubotice Obecná knižnica Vyšná Šebastová Obecná knižnica Lipníky Obecná knižnica Hermanovce SAV Astronomický ústav, Tatranská Lomnica Výskumný ústav chemických vlákien, Svit zrušená knižnica Katolícka univerzita Ružomberok, Pedag. Fakulta, Inštitút Štefana Nahálku v Poprade Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica Podtatranské múzeum, Poprad Tatranská galéria Poprad Nemocnica s poliklinikou, Poprad Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Poprad zrušené Ústav tbc, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy Kúpele Štrbské Pleso zrušené Šrobárov ústav detskej tbc a respiračných chorôb, Dolný Smokovec Vysoké Tatry Odborný liečebný ústav respiračných chorôb, Nový Smokovec Vojenský vysokošpec. Ústav pre choroby pľúcne, Nová Polianka Vysoké Tatry Sanatórium dr. Guhra, n. o., Tatranská Polianka Vysoké Tatry Tatrasan, Vysoké Tatry Nový Smokovec zrušené Tatravagónka, Poprad zrušená knižnica Chemosvit, Svit zrušená knižnica Podtatranská knižnica, Poprad Mestská knižnica Spišská Stará Ves Mestská knižnica Vysoké Tatry, Starý Smokovec Mestská knižnica Svit Obecná knižnica Hranovnica 11

12 PT701 PU201 PU301 PU701 PU711 PU712 RA501 RA602 RA603 RA703 RA712 RK301 RK304 RK401 RK502 RK511 RK513 RK601 RK604 RK701 RS401 RS501 RS502 RS511 RS701 RS711 RS712 RS713 RV401 RV411 RV501 RV512 RV701 RV711 RV712 RV713 RV714 RV715 SA401 SA501 SA601 SA701 SA711 SA712 SB612 SB701 SB711 SC112 SC211 SC701 SC710 SC711 SC712 SC713 SC Mestská knižnica Poltár Výskumný ústav gumárenský, Matador, Púchov Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta priemyselných technológií, Púchov Mestská knižnica V. Roya, Púchov Obecná knižnica Dohňany Obecná knižnica Beluša Revúcka medicínsko humanitná nemocnica s poliklinikou, Revúca Slovmag Lubeník, Revúca zrušené Slovenské magnezitové závody, Jelšava Mestská knižnica S. Reussa, Revúca Mestská knižnica Jelšava Katolícka univerzita Univerzitná knižnica, Ružomberok Univerzitná knižnica Fakulta zdravotníctva KU, Ružomberok Liptovské múzeum, Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa Fatranské liečebné kúpele, Korytnica - zrušené Mondi Business Paper SCP, Ružomberok zrušená knižnica Celprojekt, Ružomberok zrušená knižnica Mestská knižnica Ružomberok Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota Nemocnica s poliklinikou, Rimavská Sobota Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rimavská Sobota Všeobecná nemocnica Hnúšťa n.o., Hnúšťa zrušená knižnica Knižnica M. Hrebendu, Rimavská Sobota Mestská knižnica Hnúšťa Mestská knižnica A. H. Škultétyho, Tisovec Mestská knižnica Tornaľa Banícke múzeum v Rožňave SNM Múzeum Betliar Nemocnica s poliklinikou Sv. Barbory, Rožňava Psychiatrická liečebňa S. Bluma, Plešivec Gemerská knižnica P. Dobšinského, Rožňava Mestská knižnica Dobšiná Obecná knižnica Lúčka Obecná knižnica Vlachovo Obecná knižnica Brzotín Obecná knižnica Slavošovce Štátny archív Šaľa Všeobecná nemocnica Šaľa zrušená knižnica Duslo, Šaľa zrušená knižnica Mestská knižnica Šaľa Obecná knižnica Trnovec n. Váhom Obecná knižnica Tešedíkovo IMUNA, Šarišské Michaľany Mestská knižnica Sabinov Mestská knižnica Lipany SAV Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Ivanka pri Dunaji Výskumný ústav živočíšnej výroby, Ivanka pri Dunaji zrušené Mestská knižnica Senec Obecná knižnica, Tomášov Obecná knižnica Dunajská Lužná Obecná knižnica Miloslavov Obecná knižnica Bernolákovo Obecná knižnica Malinovo 12

13 SC715 SE401 SE501 SE601 SE701 SE711 SE712 SE713 SI301 SI401 SI402 SI501 SI701 SI711 SI712 SK401 SK501 SK502 SK701 SK711 SL401 SL501 SL701 SL711 SL712 SN401 SN402 SN501 SN512 SN701 SN714 SN716 SO502 SO701 SO711 SP701 SV601 SV701 TN201 TN301 TN305 TN401 TN402 TN403 TN405 TN501 TN502 TN511 TN606 TN608 TN701 TN711 TN714 TN715 TO Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji Záhorská galéria v Senici Nemocnica s poliklinikou, Senica zrušené Slovenský hodváb, Senica Záhorská knižnica, Senica Mestská knižnica Šaštín-Stráže Obecná knižnica Kúty Obecná knižnica Jablonica Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Záhorské múzeum Skalica Štátny archív Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou, Skalica Mestská knižnica, Skalica Mestská a školská knižnica, Gbely Mestská knižnica Holíč Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry, Svidník Nemocnica s poliklinikou, Svidník Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Svidník Podduklianska knižnica, Svidník Mestská knižnica Giraltovce Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa Nemocnica s poliklinikou, Stará Ľubovňa Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa Mestská knižnica Podolínec Obecná knižnica Jakubany Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves Nemocnica Krompachy Spišská knižnica, Spišská Nová Ves Mestská knižnica Krompachy Mestská knižnica Spišské Vlachy Odborný rehabilitačný liečebný ústav, Sobrance zrušené Mestská knižnica Sobrance Obecná knižnica Bežovce Mestská knižnica Stropkov Vihorlat, Snina - zrušené Mestská knižnica v Snine Výskumný ústav živočíšnej výroby, Trenčianska Teplá zrušené Trenčianska univerzita A. Dubčeka Univerzitná knižnica, Trenčín Vysoká škola manažmentu, Trenčín Trenčianske múzeum, Trenčín Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne Štátny archív Trenčín Kultúrne a metodické centrum OS, Trenčín zrušené Nemocnica s poliklinikou, Trenčín - zrušená knižnica Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín Slovenské liečebné kúpele, Trenčianske Teplice - zrušená knižnica Konštrukta Industry, Trenčín zrušené Vodné elektrárne Trenčín - zrušená knižnica Verejná knižnica Michala Rešetku, Trenčín Mestská knižnica Trenčianske Teplice Mestská knižnica Nemšová Obecná knižnica Horná Súča Tribečské múzeum v Topoľčanoch 13

14 TO501 TO701 TO711 TO712 TO713 TS512 TS512 TS701 TS712 TS713 TT204 TT215 TT301 TT302 TT303 TT304 TT401 TT402 TT403 TT404 TT501 TT503 TT608 TT612 TT615 TT701 TT711 TT712 TT713 TT714 TT715 TT716 TV401 TV501 TV701 TV711 TV712 TV713 VK411 VK701 VK711 VK712 VT401 VT501 VT611 VT701 VT711 VT712 ZC401 ZC701 ZC711 ZH411 ZH501 ZH502 ZH Nemocnica Topoľčany Tríbečská knižnica, Topoľčany Obecná knižnica Bojná Obecná knižnica Prašice Obecná knižnica Solčany Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou, Trstená Mestská knižnica Tvrdošín Mestská knižnica Trstená Obecná knižnica Liesek VÚJE, Trnava zrušená knižnica SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav, Bučany STU Materiálovotechnologická fakulta, Trnava Trnavská univerzita - Univerzitná knižnica, Trnava UCM - Univerzitná knižnica, Trnava Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava Štátny archív Trnava Západoslovenské múzeum, Trnava Galéria Jána Koniarka v Trnave Západoslovenské múzeum, historická knižnica, Trnava Fakultná nemocnica, Trnava zrušená knižnica Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trnava Tatrachema, v. d., Trnava zrušené Slovenské elektrárne, atómové elektrárne, Jaslovské Bohunice - zrušená knižnica Chemolak, Smolenice - zrušená knižnica Knižnica J. Fándlyho, Trnava Obecná knižnica Dechtice Obecná knižnica Dobrá Voda Obecná knižnica Cífer Obecná knižnica Madunice Obecná knižnica Malženice Obecná knižnica Boleráz Múzeum a kult. centrum južného Zemplína, Trebišov Nemocnica s poliklinikou, Trebišov Zemplínska knižnica v Trebišove Mestská knižnica Čierna n. Tisou Mestská knižnica Kráľovský Chlmec Mestská knižnica Sečovce SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad Modrý Kameň Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš Mestská knižnica Modrý Kameň Obecná knižnica Vinica Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou Nemocnica s poliklinikou, Vranov nad Topľou Bukóza Holding, Hencovce - zrušená knižnica Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou Mestská knižnica Hanušovce nad Topľou Obecná knižnica Soľ Pohronské múzeum, Nová Baňa Mestská knižnica Žarnovica Mestská knižnica Nová Baňa Múzeum mincí a medailí - Nár. banka, Kremnica N a P, a.s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar n. Hronom Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya, Kremnica 14

15 ZH601 ZH701 ZH713 ZH714 ZI204 ZI208 ZI301 ZI401 ZI402 ZI403 ZI404 ZI405 ZI501 ZI511 ZI609 ZI701 ZI712 ZI713 ZI714 ZI802 ZM701 ZM711 ZM712 ZM713 ZV001 ZV101 ZV201 ZV401 ZV501 ZV502 ZV512 ZV605 ZV701 ZV713 ZV714 ZV ZSNP, Žiar nad Hronom Mestská knižnica M. Chrásteka, Žiar n. Hronom Obecná knižnica, Ostrý Grúň Knižnica J. Kollára, Kremnica Výskumný ústav mliekarenský, Žilina - zrušená knižnica Poštový regulačný úrad, Žilina zrušené Žilinská univerzita - Univerzitná knižnica, Žilina VÚTCH-CHEMITEX, Žilina zrušené Výskumný ústav dopravný, Žilina - zrušená knižnica Považská galéria umenia, Žilina Považské múzeum, Žilina Saleziáni don Bosca, Saleziánska knižnica Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina Slovenské liečebné kúpele, Rajecké Teplice zrušené Považské chemické závody, Žilina zrušená knižnica Žilinská knižnica, Žilina Mestské kultúrne stredisko, Rajec Mestská knižnica Rajecké Teplice Obecná knižnica Strečno Stredná zdravotnícka škola, Žilina Mestské stredisko kultúry a športu, Zlaté Moravce Obecná knižnica, Martin nad Žitavou Obecná knižnica Skýcov Obecná knižnica Topoľčianky Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU, Zvolen SAV Ústav ekológie lesa, Zvolen Národné lesnícke centrum, Zvolen Lesy SR, š.p., Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene Nemocnica s poliklinikou, Zvolen Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zvolen - zrušená knižnica Národné rehabilitačné centrum, Kováčová WUSAM, Zvolen zrušené Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen Mestské kultúrne stredisko, Hriňová Obecná knižnica Pliešovce Mestská knižnica Sliač 15

Čísla inštitúcií pre súborný katalóg periodík používané pri tvorbe holdingových záznamov radenie podľa sigiel

Čísla inštitúcií pre súborný katalóg periodík používané pri tvorbe holdingových záznamov radenie podľa sigiel Čísla inštitúcií pre súborný katalóg periodík používané pri tvorbe holdingových záznamov radenie podľa sigiel Sigla BA001 BA002 BA003 BA004 BA005 BA006 BA007 BA009 BA013 BA014 BA015 BA016 BA102 BA104 BA105

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Sigly inštitúcií (pre súborný katalóg periodík) október 2015

Sigly inštitúcií (pre súborný katalóg periodík) október 2015 Sigla BH309 BA318 NI203 NI305 LM301 BA338 BB305 BA480 PN401 RV401 BB303 PD201 BA467 DS702 NZ702 BB602 BA355 BA419 BA416 VT611 RK604 KE310 BA002 NI201 BA501 KE503 MT407 NI404 BA441 NO701 BA611 PB301 SA601

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH:

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2010 11378/2010 - OL, ktorým

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Vývoj počtu vydavateľov za roky 2001-2008 Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Počet vyd.

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené 2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené ELAS Prievidza, s.r.o. 839/01 Ministerstvo hospodárstva

Více

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 )

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) STV1, STV2, STV3, TV JoJ, TV JoJ plus Parametre I WGS-84 Parametre II Kanál Polarizácia Lokalita Vysielač LON [E] LAT [N] Nadmorská výška Výška antény ERP [kw]

Více

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU:

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: ODBOR 2100 CESTNÁ DATABANKA DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2015 BRATISLAVA, 2015 Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len

Více

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení 1 Škola Akadémia umení v Banskej Bystrici Akadémia umení Akadémia umení Akadémia umení Fakulta Skupina Skratka AU Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení UMEL UMEL UMEL

Více

Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby v GVD 2013/2014

Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby v GVD 2013/2014 Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby v GVD 2013/2014 Dopravňa Poloha v km Výluka dopravnej služby po vlaku, od - do hod Patrí k dopravni Trať 103 A: Medzilaborce - Michaľany Radvaň nad Laborcom 90,2

Více

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre Bratislava, 20.7.2011 (aktualizovaná 9.8. 2011 o výsledok MČ Bratislava-Rača) TLAČOVÁ SPRÁVA: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom

Více

Zaplatenie členského

Zaplatenie členského Zaplatenie členského MUDr.AL KHOURI Ihsan,CSc. 6.3.2007 21.1.2008 16.4.2009 Banská Bystrica MUDr.ALMÁSI Jozef 7.3.2007 1.2.2008 - Veľké Dvorníky MUDr.ANTAL Ondrej 15.3.2007 6.5.2008 - Brezno MUDr.BABČAN

Více

ČLENSKÉ PREUKAZY ZMS , AMG AKCEPTOVANÉ

ČLENSKÉ PREUKAZY ZMS , AMG AKCEPTOVANÉ BANSKÁ BYSTRICA Literárne a hudobné múzeum ŠVK Expozícia Lazovná 9 Banská Bystrica Múzeum Slovenského národného povstania Expozícia Kapitulská 23 Banská Bystrica Slovenská pošta, a.s. - Poštové múzeum

Více

Sigly Adresa, na ktorej možno vyhľadávať sigly (lokačné značky) inštitúcií a inštitúcie podľa viacerých selekčných hľadísk

Sigly Adresa, na ktorej možno vyhľadávať sigly (lokačné značky) inštitúcií a inštitúcie podľa viacerých selekčných hľadísk Sigly Adresa, na ktorej možno vyhľadávať sigly (lokačné značky) inštitúcií a inštitúcie podľa viacerých selekčných hľadísk https://omicron.ulib.sk/aleph/-/start/adr01 BA001 Názov : Univerzitná v Bratislave

Více

Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2

Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2 Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2 Umelé kúpaliská Kraj Okres Obec Bazény Názov kúpaliska termálne netermálne spolu v prevádzke mimo prevádzky Stav kúpaliska Dátum

Více

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Cenník služieb GEOFONDU Ceny sú uvedené s DPH Platnosť od 1.4.2011 Ústredná geologická knižnica SR: 1. Vystavenie čitateľského preukazu: 1,20 2. Vystavenie duplikátu

Více

Knihovnícke periodiká na Slovensku. Bc. Jana Vranová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Knihovnícke periodiká na Slovensku. Bc. Jana Vranová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Knihovnícke periodiká na Slovensku Bc. Jana Vranová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Knižnica Revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, ochranu

Více

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

Územia. Natura 2000 v mestskom životnom prostredí Mesto Žilina

Územia. Natura 2000 v mestskom životnom prostredí Mesto Žilina Územia Natura 2000 v mestskom životnom prostredí Mgr. Marek Mikudík SAŽP - CMŽP 28.10.2010 Mesto Žilina 3. ročník k konferencie Životné prostredie miest Natura 2000 Sústava chránených území členských krajín

Více

Obchodný vestník I. polrok 2003

Obchodný vestník I. polrok 2003 Obchodný vestník I. polrok 2003 Číslo prípadu Príjemca Poskytovateľ Forma pomoci Účel pomoci Dátum Druh Štatna pomoc v Sk 1 N009/03 WALMARK Nápoje SR, s.r.o., Kamenec pod Vtáčnikom DÚ Nováky 18.4.2003

Více

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami P.č. Názov organizácie 1. Slovenský zväz telesne postihnutých KC Košice, Variabilný symbol 1107 Štatutár

Více

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Trieda Škola Fakulta/študijný odbor Počet IV. A Univerzita veterinárneho lekárstva Všeobecné veterinárne 1 lekárstvo Farmácia 2

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom

Více

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006 PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE V ROKU 2006 a) Multiregionálne vysielanie b) Regionálne vysielanie c) Lokálne vysielanie d) Krátkodobá licencia a) Multiregionálne vysielanie

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009 ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009 verejné vysoké školy UK LF UK PraF UK FF UK PriF UK PdF UK FaF UK FTVŠ UK JLF UK FMFI UK EBF UK RCBF UK FM UK FSEV UK STU FCHPT

Více

Zoznam vlakov - EC vlaky

Zoznam vlakov - EC vlaky Zoznam vlakov - EC vlaky Číslo Druh Názov Železničná stanica vlaku vlaku vlaku východisková čas odchodu cieľová čas príchodu Minimálna ponúkaná kapacita Maximálna ponúkaná kapacita Kilometrická vzdialenosť

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 11.12.2016 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

371/2004 Z.z. ZÁKON. z 27. mája 2004

371/2004 Z.z. ZÁKON. z 27. mája 2004 Systém ASPI - stav k 14.12.2011 do čiastky 141/2011 Z.z. Obsah a text 371/2004 Z.z. - posledný stav textu 371/2004 Z.z. ZÁKON z 27. mája 2004 o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:30 6:30 6:30 7:30 8:00 8:45 8:55 8:55 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:30 6:30 6:30 7:30 8:00 8:45 8:55 8:55 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 1.11.2015 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE:SR E Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2013 BRATISLAVA, 2013 OBSAH Strana VYSVETLIVKY.... 2 PREHĽAD ÚDAJOV

Více

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Piešťany Trenčín Partizánske Malacky Nitra Trnava Bratislava Levice Galanta Podunajské Biskupice Nové Zámky Dunajská Streda Komárno Žilina Ružomberok

Více

FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Akadémia umení v Banskej Bystrici: Ul. J. Kollára 22 974 01 Banská Bystrica Tel.: 048/4320 209 Web: www.aku.sk Fakulta dramatických umení

Více

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Služba Doručenie Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 ECONOMY do 120 minút 3,20 3,80 4,45 7,00 NORMAL do 60 minút 3,80 4,45 5,15 7,50 EXPRESS do 30 minút 5,00 6,00 7,00 8,50

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU Otváracie hodiny: Veľkoobchod: pondelok - piatok : 8-17.00 hod. Maloobchod - predajňa: pondelok - piatok : 8-17.00 hod. sobota: 8-12.00 hod. Kontaktné osoby: Maloobchod:

Více

ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2011

ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2011 ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2011 BRATISLAVSKÝ KRAJ II A-Z STAV, s.r.o. IV SOP - Devínska Nová Ves - Podunajské Biskupice - Devínska Nová Ves SKIO SKIO A-Z STAV, s.r.o. Slovenský

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2011 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

Príloha 6 Skládky odpadov

Príloha 6 Skládky odpadov Príloha 6 Skládky odpadov Bratislavský kraj Bratislava II A-Z STAV, Bratislava - Podunajské Biskup A-Z STAV, Bratislava - Podunajské Biskup 0 0 0 0 2003 2013 Bratislava II Bratislavská vodárenská spoločnosť,

Více

Názov regiónu (pri regionálnej pomoci) Výška schválenej pomoci ÚŠP (v SK) Dátum schválenia pomoci. Primárny účel. Trvanie

Názov regiónu (pri regionálnej pomoci) Výška schválenej pomoci ÚŠP (v SK) Dátum schválenia pomoci. Primárny účel. Trvanie Inventár štátnej pomoci za rok 2003 Príloha Registračné číslo prípadu Príjemca Poskytovateľ Dátum schválenia pomoci ÚŠP Trvanie Primárny účel Názov regiónu (pri regionálnej pomoci) Forma pomoci Kateg.

Více

Príloha 5 Skládky odpadov

Príloha 5 Skládky odpadov Príloha 5 Skládky odpadov Bratislavský kraj Bratislava II Bratislava II Bratislava IV A-Z STAV, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenský odpadový priemysel Podunajské Biskup Vrakuňa Devínska

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: září 2013 Ročník: tercie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: Slovensko Klíčová slova: Karpaty, Bratislava, Nitra,

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ČLENENIE: VLASTNÍK / SPRÁVCA Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2015 BRATISLAVA, 2015 OBSAH ZOZNAM SPRÁVCOV CK. PREHĽAD

Více

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Odbor cestnej databanky - 2100 MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2016 BRATISLAVA, 2016 OBSAH Strana MIESTOPISNÝ PRIEBEH DIAĽNIC A PRIVÁDZAČOV... 5 MIESTOPISNÝ

Více

PREDAJŇA TABAKU A TLAČE (V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH, RESP. V OBCHODNÝCH DOMOCH) CENTRUM II 4202 DUBNICA NAD VÁHOM

PREDAJŇA TABAKU A TLAČE (V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH, RESP. V OBCHODNÝCH DOMOCH) CENTRUM II 4202 DUBNICA NAD VÁHOM DRUH PREDAJNÉHO MIESTA ULICA MESTO KAMENNÁ PREDAJŇA TABAKU A TLAČE NÁMESTIE Ľ. ŠTÚRA (HM TESCO) BÁNOVCE NAD BEBRAVOU KAMENNÁ PREDAJŇA TABAKU A TLAČE JESENSKÉHO ULICA 561/3 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU KAMENNÁ

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006 ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006 UK EBF UK LF UK FF UK PraF UK RCBF UK FaF UK PriF UK PdF UK FTVŠ UK JLF UK FMFI UK FM UK FSEV UK STU FCHPT STU SjF STU FEI STU SvF

Více

Rebríček stredných škôl SR v prijímacom konaní na vysoké školy SR v roku 2013 podľa druhu školy a počtu zapísaných uchádzačov

Rebríček stredných škôl SR v prijímacom konaní na vysoké školy SR v roku 2013 podľa druhu školy a počtu zapísaných uchádzačov Rebríček stredných škôl SR v prijímacom konaní na vysoké školy SR v roku 2013 podľa druhu školy a počtu zapísaných uchádzačov Denná a externá forma štúdia Por. str. 1 z 20 1. 39 34 34 87,2,, 2. 18 17 10

Více

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA V srdci Európy V srdci Slovenska ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o meste Banská Bystrica Rozloha mesta: 103, 38 km 2 Počet obyvateľov: 77 375 Hustota zaľudnenia: 749 obyv. na km 2 Narastajúce

Více

kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ

kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ 17050227 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/2 95701 037922459 Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou Farská 7 95701 000891436 Stredná

Více

ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2010

ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2010 ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2010 BRATISLAVSKÝ KRAJ II A-Z STAV, s.r.o. IV SOP - Devínska Nová Ves - Podunajské Biskupice - Devínska Nová Ves SKIO SKIO A-Z STAV, s.r.o. Slovenský

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

ČLENOVIA CELOSLOVENSKÉHO VÝBORU ČLENOVIA KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE PREDSEDOVIA A VÝBORY KRAJSKÝCH POBOČIEK

ČLENOVIA CELOSLOVENSKÉHO VÝBORU ČLENOVIA KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE PREDSEDOVIA A VÝBORY KRAJSKÝCH POBOČIEK ČLENOVIA CELOSLOVENSKÉHO VÝBORU ČLENOVIA KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE PREDSEDOVIA A VÝBORY KRAJSKÝCH POBOČIEK Volebné obdobie 2014 2018 1 Členovia celoslovenského výboru SSKK Predsedníčka SSKK STASSELOVÁ

Více

Najúspešnejšie školy v testoch EČ MS 2005

Najúspešnejšie školy v testoch EČ MS 2005 Najúspešnejšie školy v testoch EČ MS 2005 Vzhľadom na to, že cieľom maturitných testov bolo zistiť úroveň vedomostí a zručností jednotlivých študentov, pri požiadavke porovnania škôl sme vychádzali z medzinárodných

Více

EEM. pochádzame zo SLOVENSKA, pôsobíme CELOSVOTOVO. ...vyše 90-ročná tradícia v oblasti

EEM. pochádzame zo SLOVENSKA, pôsobíme CELOSVOTOVO. ...vyše 90-ročná tradícia v oblasti ...budujeme energiu EEM...vyše 90-ročná tradícia v oblasti výstavba rekonštrukcie projekčná činnosť inžinierska činnosť vlastné produkty 400kV, 220kV, 110kV, 22kV vzdušné vedenia káblové vedenia rozvodne

Více

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike ZO OZJ pri predseda členské registračné číslo základňa číslo organ. Bratislavský čútu Justičná akadémia Margita Vančová 32 3080078

Více

Záverečná správa o kvalite podnikateľského prostredia v regiónoch Slovenskej republiky

Záverečná správa o kvalite podnikateľského prostredia v regiónoch Slovenskej republiky Záverečná správa o kvalite podnikateľského prostredia v regiónoch Slovenskej republiky Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania máj 2012 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného

Více

ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014

ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 miesto mesto adresa organizátor čo budeme merať Lekáreň LIPA Bánovce nad Bebravou Sládkovičova 738/24 lekáreň tlak krvi, cholesterol, glykémia triglyceridy,

Více

LRU - PLÁVANÁ ROZHODCOVIA I.LIGA Jar Pov. Bystrica - Mikšová Pavelková Jeseň Vranov n. Topľou - Laborec Pavelková

LRU - PLÁVANÁ ROZHODCOVIA I.LIGA Jar Pov. Bystrica - Mikšová Pavelková Jeseň Vranov n. Topľou - Laborec Pavelková Termínový kalendár pretekov SRZ na rok 2015 LRU - PLÁVANÁ 27.-28.6. ME národov Bielorusko 25.-26.7. MS klubov Slovensko - Žilina 7.-8.8. MS U 14, 18, 23 Srbsko 22.-23.8. MS žien Belgicko 12.-13.9. MS národov

Více

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur)

Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2014 (v tis. eur) Strana: 1 01 Kancelária Národnej rady SR 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 26 460 28 212 28 052 99,4 02 Kancelária prezidenta SR 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 4 015 3 819 3 802 906,9

Více

Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k

Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k 30.9.2010 Obsah: 1 Štruktúra absolventov do 1 roka od ukončenia školy 3 1.1 podľa stupňa dosiahnutého vzdelania 3 1.2 podľa dĺţky evidencie

Více

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013 Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013 Podujatia SPZ a kynologických klubov SPZ Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy psov Medzinárodná výstava psov, CACIB 26.01.2013 27.01.2013 Trenčín

Více

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI Jozef Gnap 1, Miloš Poliak 2 1. Analýza priemerného veku autobusov v SR Prímestská autobusová doprava je zabezpečovaná

Více

Odťahové vozidlo ALUEX, Telefón: , Odťahové vozidlo ŽOS-EKO, telefón: ,

Odťahové vozidlo ALUEX, Telefón: ,   Odťahové vozidlo ŽOS-EKO, telefón: , Okres Zberné miesto Bánovce nad Bebravou Odťahové vozidlo De-S-Pe, tel: 0915 756 622, email: despe@despe.sk Bánovce nad Bebravou HELP MEDICAL SERVICES s.r.o., Trenčianska cesta 1520/75, 957 01 Bánovce

Více

názov Beliansky rybník Kopčany- Boričky I. Halčiansky rybník

názov Beliansky rybník Kopčany- Boričky I. Halčiansky rybník Bančianske jazero P-164/1976 4-23-04-081 Vyhniansky Belianske jazero P-164/1976 4-23-04-017 Beliansky 36-33-03 Banky Banská Štiavnica Banská Štiavnica 36-33-09 Beliansky Bielske jazero P-5596/2009 4-21-15-015

Více

kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/ Stredná odborná

kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/ Stredná odborná kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ 017050227 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/2 95701 037922459 Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou Partizánska cesta

Více

ZOZNAM PLATNÝCH POVOLENÍ VYDANÝCH DOPRAVNÝM ÚRADOM NA PREVÁDZKOVANIE DRÁHY K

ZOZNAM PLATNÝCH POVOLENÍ VYDANÝCH DOPRAVNÝM ÚRADOM NA PREVÁDZKOVANIE DRÁHY K ZOZNAM PLATNÝCH POVOLENÍ VYDANÝCH DOPRAVNÝM ÚRADOM NA PREVÁDZKOVANIE DRÁHY K 31.07.2014 P.č. Ev.č. Obchodné meno Sídlo Prevádzka IČO Dátum vydania 1 4 Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok Ružomberok

Více

K - 28/2009 RICoS, s.r.o. Švermova 2 Vrútky na vykonávanie revízií a skúšok určenych technických zariadení tlakových.

K - 28/2009 RICoS, s.r.o. Švermova 2 Vrútky na vykonávanie revízií a skúšok určenych technických zariadení tlakových. K - 27/2009 Duslo, a.s Administratívna budova ev. č. 1236 Šaľa na vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, obsluhy, revízií a skúšok určenych technických 27.11.2012 K - 28/2009 RICoS, s.r.o. Švermova 2

Více

Kraj Okres Skupina Druh Hlavicka Celkom

Kraj Okres Skupina Druh Hlavicka Celkom Príloha 4: Prehľad sanovaných a rekultivovaných lokalít v okresoch (REZ - časť C) s uvedením skupiny a druhu činností Počet z EZ_skupina Banskobystrický Banská Bystrica skladovanie a distribúcia tovarov

Více

Malé motocykly evidenční značky (EZ)

Malé motocykly evidenční značky (EZ) Malé motocykly evidenční značky (EZ) EZ byly zavedeny pro malé motocykly Jawa s pevnými stupačkami na rozdíl od mopedů; objem do 50 ccm od výrobce Považská Bystrica, použivalo se a zažilo se pojmenování

Více

Schválená štátna pomoc za I. polrok 2000 bola uverejnená v Obchodnom vestníku č. 20 dňa , str. 263.

Schválená štátna pomoc za I. polrok 2000 bola uverejnená v Obchodnom vestníku č. 20 dňa , str. 263. Schválená štátna pomoc za I. polrok 2000 bola uverejnená v Obchodnom vestníku č. 20 dňa 20. 9. 2000, str. 263. Názov: Úrad pre štátnu pomoc Sídlo: Radlinského 37, Bratislava 81107 IČO: 36060178 (a) Úlohy

Více

SORTIMENT, ODPORUČENÉ SPOTREBITEĽSKÉ CENY (OSC) A PREDAJNÉ (PC) - NÁKUPNÉ (NC) CENY MAPOVÝCH VÝROBKOV VKÚ,

SORTIMENT, ODPORUČENÉ SPOTREBITEĽSKÉ CENY (OSC) A PREDAJNÉ (PC) - NÁKUPNÉ (NC) CENY MAPOVÝCH VÝROBKOV VKÚ, SORTIMENT, ODPORUČENÉ SPOTREBITEĽSKÉ CENY (OSC) A PREDAJNÉ (PC) - NÁKUPNÉ (NC) CENY MAPOVÝCH VÝROBKOV VKÚ, a.s., HARMANEC V ROKU 2009 PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU Čís.strany v kat. Objednávacie číslo 2009 T

Více

Príloha 6: Prehľad pravdepodobných environmentálnych záťaží v okresoch (REZ - časť A) podľa rizikovosti a hodnovernosti (strednerizikové)

Príloha 6: Prehľad pravdepodobných environmentálnych záťaží v okresoch (REZ - časť A) podľa rizikovosti a hodnovernosti (strednerizikové) Príloha 6: Prehľad pravdepodobných environmentálnych záťaží v okresoch (REZ - časť A) podľa rizikovosti a hodnovernosti (strednerizikové) P. č. Kraj Okres Lokalita K Hodnovernosť 1 Bratislavský Bratislava

Více

KOD NAZOV MESTO ULICA PSC Gymnázium Bratislava Bilíkova Gymnázium Bratislava Grösslingová ZŠ a Gymnázium s VJM

KOD NAZOV MESTO ULICA PSC Gymnázium Bratislava Bilíkova Gymnázium Bratislava Grösslingová ZŠ a Gymnázium s VJM KOD NAZOV MESTO ULICA PSC 611001 Gymnázium Bratislava Bilíkova 24 84419 611002 Gymnázium Bratislava Grösslingová 18 81109 611003 ZŠ a Gymnázium s VJM Bratislava Dunajská 13 81484 611004 Gymnázium Bratislava

Více

Východná zemepisná dĺžka. Nadmorská výška

Východná zemepisná dĺžka. Nadmorská výška Zoznam meteorologických staníc v roku 2001 podľa indikatívov Indikatív MS 660 663 Pozorovacia meteorologická stanica MS Severná zemepisná šírka Východná zemepisná dĺžka Nadmorská výška Nadmorská výška

Více

ZOZNAM PLATNÝCH POVOLENÍ VYDANÝCH ÚRŽD NA PREVÁDZKOVANIE DRÁHY K

ZOZNAM PLATNÝCH POVOLENÍ VYDANÝCH ÚRŽD NA PREVÁDZKOVANIE DRÁHY K ZOZNAM PLATNÝCH POVOLENÍ VYDANÝCH ÚRŽD NA PREVÁDZKOVANIE DRÁHY K 31.12.2013 P.č. Ev.č. Obchodné meno Sídlo Prevádzka IČO Dátum vydania 1 4 Mondi Business Paper SCP, a.s. Ružomberok Ružomberok 31637051

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava DEŇ ZODPOVEDNOSTI Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Odbor podpory zdravia doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Více

Zoznam schválených žiadostí o NFP (kód výzvy: OPV-2009/1.1/05-SORO)

Zoznam schválených žiadostí o NFP (kód výzvy: OPV-2009/1.1/05-SORO) Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Zoznam schválených žiadostí o NFP (kód výzvy: OPV-2009/1.1/05-SORO) Por. č. Názov žiadateľa Názov projektu Schválená

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam zmluvných opravcov čelných skiel vykonávajú obhliadky, opravy a výmeny čelných skiel vozidiel

Zoznam zmluvných opravcov čelných skiel vykonávajú obhliadky, opravy a výmeny čelných skiel vozidiel Zobraz mapu Zoznam zmluvných opravcov čelných skiel vykonávajú obhliadky, opravy a výmeny čelných skiel vozidiel OKRES : BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Bánovce nad Bebravou Autosklo Jolly Partizánska 2 0903 900

Více

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Príloha 1 p.č. pobočka riaditeľ pobočky 1 Bratislava Dr. Ing. Roman Chotár, poverený 2 Trnava Ing. Peter Kaufman 3 Dunajská Streda Mgr.

Více

August 2016 A - Alexy, P - Poliaček, Do - Dospelí A = áno, tréning je, - =nie, tréning nie je, D= po dohode

August 2016 A - Alexy, P - Poliaček, Do - Dospelí A = áno, tréning je, - =nie, tréning nie je, D= po dohode August 2016 A - Alexy, P - Poliaček, Do - Dospelí A = áno, tréning je, - =nie, tréning nie je, D= po dohode 1-8-16 Pondelok 2-8-16 Utorok 3-8-16 Streda 4-8-16 Štvrtok 5-8-16 Piatok 6-8-16 Sobota 7-8-16

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2014 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov.

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Bratislavský kraj 1. AUTO AZ, spol. s r.o., Vajanského 1, 901 01 Malacky Prevádzka: Bratislavská

Více

Priemysel SR 30 % zahraničné investície

Priemysel SR 30 % zahraničné investície Priemysel SR - zamestnáva okolo 30 % pracujúcich v SR - dôležitý pre hospodárstvo štátu (vyrába rôzne výrobky, podieľa sa výrazne na vývoze) - rozvíjal sa najmä po 2. svet. vojne a po r. 1989 (koniec socializmu)

Více

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku 1. Organizátor a pořadatel soutěže Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o. se sídlem Jankovcova

Více