Baráková, A., Národné centrum zdravotníckych informácií. Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Baráková, A., Národné centrum zdravotníckych informácií. Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop"

Transkript

1 Baráková, A., Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop , MZ SR Národné centrum zdravotníckych informácií

2 P.Smolík, demograf 1976

3 Rok CHOS I-I99 ICHS I2-I25 z toho/ I21-I22 z toho podiel v % I1-I15* I6-I69* I7* Ostatné SR ,3 25,6 5,9 17,6 14,9 13,3 SR ,1 12, 1,6 14,1 17,3 8,9 SR ,9 15,2 5,1 17,9 1,2 11,9 SR ČR ,1 25,4 4,6 22,2 9,6 13,5 ČR ,4 26,3 3,7 22,4 9,7 14,8 Zdroj: SR - ŠÚ SR/INFOSTAT, ČR UZIS Prepočty,tab.: NCZI, odbor Nár.zdravotných registrov *Diferencie po internom pokyne pre ŠÚ SR v prehodnotení kódovania príčin smrti

4 Cievne choroby mozgu Hypertenzné choroby % % ŠÚ SR pôvodné ŠÚ SR ÚZIŠ ŠÚ ČR ŠÚ SR pôvodné ŠÚ SR ÚZIŠ ŠÚ ČR Ide o prehodnotenie LoPM z marca/2 /ŠÚ SR/analyzovaných v roku 25. Zdroj:NCZI -Baráková,A.,Hlava,P.,Spáčová,D.:Problémy pri štatistickom spracovávaní príčin smrti.zborník -1.Slov.demografická konferencia,25,str.7-1.

5 Rakúsko 62,34 Česko 13,52 Fínsko 62,6 Maďarsko 135,56 Poľsko Slovensko 98,57 88,18 44,6 Ukrajina 184,5 EÚ 136, Počet/ 1 obyv., eur.štandard r.22 "modelové navýšenie " po prekódovaní Zdroj:Databáza WHO/EURO /NCZI autor.kolektív viď predch.graf)

6 Počet úmrtí na infarkt myokardu (I21-I22)* od roku v SR MUŢI r ŢENY r Zdroj: ŠÚ SR Spracoval: NCZI, odbor Nár.zdravotných registrov *v tejto tab. nie sú zahrnuté úmrtia na nest,.anginu pectoris (I2), ktorých počet sa pohyboval okolo 1 15 ( viď nasledujúci graf )

7 Počet úmrtí r.26 r.27 r.28 r.26 r.27 r.28 I21+I22 I2 I2-I22 I23-I25 *ide o dg.i2-i22 (bez AKS s BĽTR),dg.AIM predstavovala v r. 28 Zdroj: ŠÚ SR takmer 1 %, v r.27 takmer 95 %) Graf.spracovanie:NCZI ***

8 r.28 (4148*) r.27 (2578*) 11,1% 41,9% 12,9% 28,3% 41% 17,4% ,9% ,9% doma (1956) doma (12) v zdravotníckom zariadení (1681) v zdravotníckom zariadení (165) v DD (92) inde (419) Zdroj počtu úmrtí: ŠÚ SR Analýza: Baráková a kol. v DD (63) inde (25) V 6 LoPM v r.28 a v 18 v r.27 nebolo uvedené miesto úmrtia) Rozdiely v počte úmrtí na AIM v r. 27 a 28 sú spôsobené zmenou v internom pokyne v kódovaní príčin smrti, ktoré sú v súčasnosti podkladom pre kroky v objektivizácii príčin smrti v spolupráci s ÚDZS

9 Počet úmrtí Zdravotnícke zariadenia Spolu Muži Ženy Úmrtia Pitvaní Pitva v % 21,9 29,1 14,6 Doma Spolu Muži Ženy Úmrtia Pitvaní Pitva v % 12,6 16 7, úmrtie v ZZ+RZP-RZS / M úmrtie v ZZ+ RZP-RZS / Ţ pitva v ZZ,RZP-RZS / M pitva v ZZ,RZP-RZS / Ţ úmrtie doma / M pitva doma /M úmrtie doma-ţ pitva doma /Ţ Zdroj počtu úmrtí: ŠÚ SR Analýza miesta úmrtia z LoPM: NCZI-kolektív autorov

10 Počet úmrtí Domov dôchodcov Spolu Muži Ženy Úmrtia Pitvaní Pitva v % 11,1 13,3 9,1 Iné miesto Spolu Muži Ženy Úmrtia Pitvaní Pitva v % 43,2 48,2 23, úmrtie DSS-DD / M pitva DSS-DD /M úmrtie DSS-DD / Ţ pitva DSS-DD / Ţ úmrtie iné miesto /M pitva iné miesto-m úmrtie iné miesto -Ţ pitva iné miesto -Ţ Zdroj počtu úmrtí: ŠÚ SR Analýza miesta úmrtia z LoPM: NCZI-kolektív autorov

11 Podiel úmrtí na AKS v zdrav. zariadeniach z celkového počtu úmrtí na AKS v SR v roku 28 podľa trvalého bydliska exitovaných Bratislava I Bratislava II. Bratislava III. Bratislava IV. Bratislava V. Malacky Pezinok Senec Dunajská Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Bánovce nad Bebravou Iľava Myjava Nové mesto nad Váhom Partizánske P.Bystrica Prievidza-Bojnice Púchov Trenčín Komárno Levice Nitra Nové Zámky Šaľa Topoľčany Zlaté Moravce Bytča Čadca Dolný Kubín Kysucké Nové mesto Liptovský Mikuláš Martin Námestovo Ruţomberok, 2, 4, 6, 8, 35,7 44,4 55,9 41,5 27,5 33,3 23,9 25,9 29, 38, 36,7 44,8 29,3 31,8 25, 4,7 4,4 31, 18,6 37,3 19,9 48,1 32,1 24,3 12,7 25, 24,5 35,7 31,7 46,9 5, 3,2 35,8 27, 37,5 64,2 67,6 8,6 81,9 Turčianske Tvrdošín- Ţilina Banská Bystrica Banská Štiavnica Brezno Detva Krupina Lučenec Poltár Revúca Rimavská Veľký Krtíš Zvolen Ţarnovica Ţiar nad Hronom Bardejov Humenné Keţmarok Levoča Medzilaborce Poprad Prešov Sabinov Snina Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Vranov nad Gelnica Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice okolie Michalovce Roţňava Sobrance Spišská Nová Trebišov, 5, 6, 3, 37,2 39,1 56,3 27,9 2, 6, 44,2 28,9 31,7 37,7 44,8 4,5 5, 58,6 52,8 43,8 47,5 38,9 2, 33,3 65,1 58,8 34,6 45,5 42,9 41,2 54, 35,7 44,8 5, 4, 4, 38,2 64,1 33,8 4, 37,3 Zdroj:LoPM 49,1 Spracoval:NCZI, odb.nár.zdrav.registrov

12 Podiel nepitvaných z celkového počtu osôb exitovaných doma v SR v roku 28 s dg.aks podľa trvalého bydliska exitovaného, 2, 4, 6, 8,, 2, 4, 6, 8, Bratislava I Bratislava II. Bratislava III. Bratislava IV. Bratislava V. Malacky Pezinok Senec Dunajská Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Bánovce nad Bebravou Iľava Myjava Nové mesto nad Váhom Partizánske P.Bystrica Prievidza-Bojnice Púchov Trenčín Komárno Levice Nitra Nové Zámky Šaľa Topoľčany Zlaté Moravce Bytča Čadca Dolný Kubín Kysucké Nové mesto Liptovský Mikuláš Martin Námestovo Ruţomberok 33,3 43,3 74,1 62,5 73,3 75, 76,5 69,6 8,9 97,7 8,8 9,9 97,1 77,8 7,2 84,6 94,1 83,3 88,1 94,3 93, 95,8 9, 97,5 97,7 96,1 96,6 92,3 93,1 66,7 96,3 87,9 9,9 94,4 Turčianske Teplice Tvrdošín-Trstenná Ţilina Banská Bystrica Banská Štiavnica Brezno Detva Krupina Lučenec Poltár Revúca Rimavská Sobota Veľký Krtíš Zvolen Ţarnovica Ţiar nad Hronom Bardejov Humenné Keţmarok Levoča Medzilaborce Poprad Prešov Sabinov Snina Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Vranov nad Topľou Gelnica Košice I Košice II Košice III Košice IV Košice okolie Michalovce Roţňava Sobrance Spišská Nová Ves Trebišov 89,2 7, 83,3 77,5 94,7 75, 93,2 92,3 89,7 54,5 6, 62,5 87,5 95,2 91,3 87,5 93,8 97, 88,9 Zdroj:LoPM Sprac.:NCZI - NZR 83,3

13 Miesto úmrtia Spolu z nich pitvaní (%) ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR doma ,1 12,6 3,3 1,9 v nemocnici, pri prevoze, lieč.ústav ,9 21,9 39,6 17,4 na ulici, verejnom mieste ,8 43,2 74,6 41, v sociálnom zariadení (d.dôchodcov) ,5 11,1 14,4 28,3 Celková pitvanosť pacientov s AKS v r (priemer): ČR 35 % SR 2 % Zdroj: LoPM SR,ČR+ Spracoval: NCZI SR, UZIS

14 Počet úmrtí/1 obyv., eur. štandard IM SR IM ČR ICHS SR ICHS ČR Zdroj:ŠÚ ČR/ŠÚ SR/WHO/EURO/ NCZI *AIM: dg.i21-i22,bez I AKS s BĹTR

15 zvýšiť kvalitu vo vypisovaní LoPM: e-lopm je dobrým nástrojom, systémová kontrola kvality LoPM zo strany ÚDZS v spolupráci s NCZI je ale nevyhnutná. MZ SR by malo prejaviť záujem o objektivizáciu príčin smrti v SR je potrebné dodrţiavať štand.metodiky v súlade s EÚ pre objektivizáciu miery letality, preţívania V zdravotníckom zariadení (ZZ) /pitvaní aj nepitvaní Mimo ZZ - pitvaní Mimo ZZ - nepitvaní, hospitalizovaní v roku 27 v ZZ Dg AIM sporná Zdroj počtu úmrtí: ŠÚ SR Analýza miesta úmrtia z LoPM: NCZI-kolektív autorov AKS ako príčina smrti bola v SR sporná v r.27 i 28 v 4 %. V ČR dosahuje tento podiel do 3 %.

16 Počet/1 obyv.,eur.štandard Rakúsko Česká republika Francúzsko Poľsko Slovakia Zdroj:WHO/EURO Spracoval: NCZI,odb.NZR Poznámka: pokles miery úmrtnosti na ICHS ( I2 I25) v 9.rokoch bol SR dôsledkom neoptimálnych metodických pokynov vo vyhodnotení príčin smrti na matrikách, ktoré malo po odb.stránke zastrešovať MZ SR. Od roku 1998 sa úmrtia centrálne spracovávajú na detaš. pracovisku v Trnave. Takéto výkyvy nie sú zreteľné v iných prezentovaných krajinách.

17 Zdravie v 21.storočí - materiál WHO/EURO ČR EÚ15

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej

Více

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q)

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q) P.č. ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k 30.09.2013 (III.Q) Názov organizácie práv na form Sieť IČO Poznámka 1. Všeobecná NsP Levoča a.s. Agel 36594849 2 NspP Levoča p.o. 00610542 zrušená

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ČLENENIE: / Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2017 BRATISLAVA, 2017 OBSAH Obsah...1 Legenda / zoznam správcov

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

viac s radosťou a v plnej Rozleťte sa HIT HIT do nového školského roka ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH TRIČKO PRE MALÝCH PRETEKÁROV

viac s radosťou a v plnej Rozleťte sa HIT HIT do nového školského roka ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH TRIČKO PRE MALÝCH PRETEKÁROV viac za menej...každý deň Rozleťte sa do nového školského roka s radosťou a v plnej paráde! TRIČKO PRE MALÝCH PRETEKÁROV s prúžkami a potlačou, veľkosti: 98 128 cm HIT 1 99 HIT 1 99 Tričko s čarovným motívom

Více

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU:

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: ODBOR 2100 CESTNÁ DATABANKA DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2015 BRATISLAVA, 2015 Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len

Více

Súťaž o dovolenku snov za každý model. každý model. každý model. Viac informácií vnútri letáka.

Súťaž o dovolenku snov za každý model. každý model. každý model. Viac informácií vnútri letáka. Súťaž o dovolenku snov za 4 000 Viac informácií vnútri letáka 34. 90 1 714 670 veľ. 28 35 49. 90 1 718 625 veľ. 36 40 1 715 645 veľ. 37 41 49. 90 1 716 651 veľ. 7.5 11.5 www.deichmann.com 1 715 644 veľ.

Více

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU Otváracie hodiny: Veľkoobchod: pondelok - piatok : 8-17.00 hod. Maloobchod - predajňa: pondelok - piatok : 8-17.00 hod. sobota: 8-12.00 hod. Kontaktné osoby: Maloobchod:

Více

AKCIA Časovo obmedzená! každý model. každý model veľ veľ.

AKCIA Časovo obmedzená! každý model. každý model veľ veľ. AKCIA Časovo obmedzená! 22.90 16.90 1 102 884 veľ. 36 41 1 102 657 veľ. 36 41 22. 90 1 102 659 veľ. 36 41 www.deichmann.com 14.⁹⁰ 1 717 608 veľ. 37 41 1 717 990 veľ. 37 41 16.⁹⁰ Hľadať... 1 717 432 veľ.

Více

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU:

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: ODBOR 2100 CESTNÁ DATABANKA DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2014 BRATISLAVA, 2014 Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH:

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2010 11378/2010 - OL, ktorým

Více

371/2004 Z.z. ZÁKON. z 27. mája 2004

371/2004 Z.z. ZÁKON. z 27. mája 2004 Systém ASPI - stav k 14.12.2011 do čiastky 141/2011 Z.z. Obsah a text 371/2004 Z.z. - posledný stav textu 371/2004 Z.z. ZÁKON z 27. mája 2004 o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona

Více

ESO - Reforma štátnej správy

ESO - Reforma štátnej správy Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa ESO - Reforma štátnej správy Prezentácia reformy ESO Júl 2013 MV SR, Všetky práva vyhradené ESO koncept a ciele "ESO" program je základom národnej reformy

Více

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI Jozef Gnap 1, Miloš Poliak 2 1. Analýza priemerného veku autobusov v SR Prímestská autobusová doprava je zabezpečovaná

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre Bratislava, 20.7.2011 (aktualizovaná 9.8. 2011 o výsledok MČ Bratislava-Rača) TLAČOVÁ SPRÁVA: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom

Více

Regionálne rozdiely medzi školami v SR

Regionálne rozdiely medzi školami v SR Regionálne rozdiely medzi školami v SR Matej Tunega Autor spolupracuje s inštitútom INEKO september 2014 Upozornenie (pridané 30.9.2014): Hodnotenia škôl uvedené v tejto analýze nemusia odrážať ich kvalitu,

Více

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 Edícia: Akty Bratislava, november 2004 Publikácia prezentuje prognózu vývoja

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Zoznam koordinátorov a organizátorov obvodných porôt pre vyhodnotenie 60. ročníka projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2012/2013

Zoznam koordinátorov a organizátorov obvodných porôt pre vyhodnotenie 60. ročníka projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2012/2013 Zoznam koordinátorov a organizátorov obvodných porôt pre vyhodnotenie 60. ročníka projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2012/2013 Súťažiaci vo vekových kategóriách 1, 2, 3, t. j. vo veku 6-15

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE:SR E Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2013 BRATISLAVA, 2013 OBSAH Strana VYSVETLIVKY.... 2 PREHĽAD ÚDAJOV

Více

Čerpacie stanice Káva zo samoobslužného automatu:

Čerpacie stanice Káva zo samoobslužného automatu: Čerpacie stanice Káva zo samoobslužného automatu: Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Banská Štiavnica Banská Bystrica - Jakub Banská Bystrica - Kremnička Banská Bystrica - Partizánska

Více

Zaplatenie členského

Zaplatenie členského Zaplatenie členského MUDr.AL KHOURI Ihsan,CSc. 6.3.2007 21.1.2008 16.4.2009 Banská Bystrica MUDr.ALMÁSI Jozef 7.3.2007 1.2.2008 - Veľké Dvorníky MUDr.ANTAL Ondrej 15.3.2007 6.5.2008 - Brezno MUDr.BABČAN

Více

Určený počet najlepších prác z obvodného kola postupuje, spolu s obvodným nominačným zoznamom do celoštátneho kola.

Určený počet najlepších prác z obvodného kola postupuje, spolu s obvodným nominačným zoznamom do celoštátneho kola. Zoznam obvodných koordinátorov a organizátorov obvodných porôt pre vyhodnotenie 63. ročníka súťažnej časti projektu EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2015/2015 Pre účastníkov súťažnej časti projektu vo vekových

Více

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013 Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013 Podujatia SPZ a kynologických klubov SPZ Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy psov Medzinárodná výstava psov, CACIB 26.01.2013 27.01.2013 Trenčín

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 )

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) STV1, STV2, STV3, TV JoJ, TV JoJ plus Parametre I WGS-84 Parametre II Kanál Polarizácia Lokalita Vysielač LON [E] LAT [N] Nadmorská výška Výška antény ERP [kw]

Více

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami P.č. Názov organizácie 1. Slovenský zväz telesne postihnutých KC Košice, Variabilný symbol 1107 Štatutár

Více

Prípojné vlaky do ŽST Bratislava hl. st. Os 6:31 Šelpice 6:40 - Smolenice 6:56 - Jablonica 7:14 - Senica 7:23 - Šaštín - Stráže 7:44 - Kúty 7:55

Prípojné vlaky do ŽST Bratislava hl. st. Os 6:31 Šelpice 6:40 - Smolenice 6:56 - Jablonica 7:14 - Senica 7:23 - Šaštín - Stráže 7:44 - Kúty 7:55 I 521 Prípojné vlaky do ŽST Bratislava hl. st. Os 5:07 Kúty 4:02 - Malacky 4:29 - Devínska Nová Ves 4:51 (ide Os RJ 5:09 Dunajská Streda 4:09 R 5:25 Poľana Šurany 4:13 (nejde v a 31.III., 2.IV.) 5:43 Bratislava

Více

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019

EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska

Více

Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003

Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA Zdravotnícka štatistika 2005 Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 Zdravotnícka

Více

Platobný systém E-KOLOK už aj vo vašom kraji

Platobný systém E-KOLOK už aj vo vašom kraji Platobný systém E-KOLOK už aj vo vašom kraji Papierové kolkové známky postupne končia Bratislava, 20. október 2014 Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom financií SR postupne zavádza do prevádzky

Více

POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre rok 2015

POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre rok 2015 Centrum vedecko-technických informácií Staré grunty 52, 842 44 Bratislava POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre

Více

Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2

Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2 Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2 Umelé kúpaliská Kraj Okres Obec Bazény Názov kúpaliska termálne netermálne spolu v prevádzke mimo prevádzky Stav kúpaliska Dátum

Více

harmónii PÔVAB A POHODLIE viac v dokonalej HIT ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH LEŽÉRNY PULÓVER ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB

harmónii PÔVAB A POHODLIE viac v dokonalej HIT ...každý deň za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH LEŽÉRNY PULÓVER ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB viac za menej...každý deň PÔVAB A POHODLIE v dokonalej harmónii HIT LEŽÉRNY PULÓVER so širokým výstrihom, alebo s ozdobným šnurovaním, PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH 21. 9. 4. 10. 2018 ALEBO DO VYČERPANIA ZÁSOB

Více

VIANOCE. viac HIT HIT HIT. ...každý deň. za menej PLNÉ SPLNENÝCH PRIANÍ PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH OZDOBY DARČEKY HRAČKY MAGICKÉ

VIANOCE. viac HIT HIT HIT. ...každý deň. za menej PLNÉ SPLNENÝCH PRIANÍ PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH OZDOBY DARČEKY HRAČKY MAGICKÉ OZDOBY DARČEKY HRAČKY MAGICKÉ viac za menej...každý deň ROZPRÁVKOVÉ PYŽAMKO pre dievčatká, s potlačou Minnie Mouse, farba: pre chlapčekov, s potlačou Mickey Mouse, farba: veľkosti: 92 128 cm VIANOCE PLNÉ

Více

domov plný lásky viac RÁMIK VyCarujte si ...každý deň za menej SVETELNÁ REŤAZ S LED ŠTIPCAMI NA 4 FOTKY DEKORATÍVNY

domov plný lásky viac RÁMIK VyCarujte si ...každý deň za menej SVETELNÁ REŤAZ S LED ŠTIPCAMI NA 4 FOTKY DEKORATÍVNY viac za menej...každý deň domov plný lásky VyCarujte si SVETELNÁ REŤAZ S LED ŠTIPCAMI na fotky, 15 ks, batérie sa predávajú samostatne RÁMIK NA 4 FOTKY DEKORATÍVNY s motívom srdiečok LED POHÁR a nápisom

Více

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Služba Doručenie Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 ECONOMY do 120 minút 3,20 3,80 4,45 7,00 NORMAL do 60 minút 3,80 4,45 5,15 7,50 EXPRESS do 30 minút 5,00 6,00 7,00 8,50

Více

NOVÉ KOLEKCIE. viac A NAKUPUJTE VÝHODNE! HIT OSVIEŽTE SVOJ OUTFIT AJ DOMOV. ...každý deň. za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH POHODLNÉ LEGÍNKY

NOVÉ KOLEKCIE. viac A NAKUPUJTE VÝHODNE! HIT OSVIEŽTE SVOJ OUTFIT AJ DOMOV. ...každý deň. za menej PONUKA JE PLATNÁ V DŇOCH POHODLNÉ LEGÍNKY NOVÉ KOLEKCIE OSVIEŽTE SVOJ OUTFIT AJ DOMOV A NAKUPUJTE VÝHODNE! viac za menej...každý deň POHODLNÉ LEGÍNKY pre dievčatá, s potlačou hviezdičiek, s volánikmi, alebo hladké, veľkosti: 134 164 cm HIT PONUKA

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2012 Ročník 2013 ZŠ-5/2013 Národné centrum zdravotníckych

Více

viac Všetky farby pr e každ peňaženku ...každý deň za menej HIT HIT alebo do vyčerpania zásob. FLÍSOVÁ MIKINKA FLÍSOVÉ TEPLÁČIKY

viac Všetky farby pr e každ peňaženku ...každý deň za menej HIT HIT alebo do vyčerpania zásob. FLÍSOVÁ MIKINKA FLÍSOVÉ TEPLÁČIKY Všetky farby e n e s e j pr e každ viac za menej ú peňaženku...každý deň 2 49 FLÍSOVÁ MIKINKA pre väčšie deti, v sivej, tmavo sivej alebo ružovej farbe, veľkosti: 98 128 cm; pre bábätká, s obrázkami, v

Více

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 národné centrum zdravotníckych informácií EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 Ročník 2017

Více

PŘÍLOHY. Příloha č. 1: Systematizace regionálních plnomocníků HSTD k 1. prosinci Středočeský kraj

PŘÍLOHY. Příloha č. 1: Systematizace regionálních plnomocníků HSTD k 1. prosinci Středočeský kraj 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Systematizace plnomocníků HSTD k 1. prosinci 1964 Příloha č. 2: Příklad rozdělovníku materiálů HSTD Příloha č. 3: Organizace oddělení a počty pracovníků HSTD k 1. 9. 1956

Více

Odťahové vozidlo ALUEX, Telefón: , Odťahové vozidlo ŽOS-EKO, telefón: ,

Odťahové vozidlo ALUEX, Telefón: ,   Odťahové vozidlo ŽOS-EKO, telefón: , Okres Zberné miesto Bánovce nad Bebravou Odťahové vozidlo De-S-Pe, tel: 0915 756 622, email: despe@despe.sk Bánovce nad Bebravou HELP MEDICAL SERVICES s.r.o., Trenčianska cesta 1520/75, 957 01 Bánovce

Více

KiK - viac ako 3 200x v Európe

KiK - viac ako 3 200x v Európe Dievčenské softshellové bundy Veľkosti - svetlozelená: 92-122, antracitová: 128-170/176, Chlapčenské softshellové bundy Veľkosti - modrá/tmavomodrá: 92-122, čierna/zelená: 128/170-176, Platný od 11. marca

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava Bratislava Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk encinger@stonline.sk

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava info@ 0907/417610 www. Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk encinger@stonline.sk

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ČLENENIE: VLASTNÍK / SPRÁVCA Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2015 BRATISLAVA, 2015 OBSAH ZOZNAM SPRÁVCOV CK. PREHĽAD

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava Bratislava info@ 0907/417610 www. Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

Činnosť pracovných skupín na odbore podpory zdravia ÚVZ SR. Celoslovenská porada odborov podpory zdravia Horský hotel REMATA

Činnosť pracovných skupín na odbore podpory zdravia ÚVZ SR. Celoslovenská porada odborov podpory zdravia Horský hotel REMATA Činnosť pracovných skupín na odbore podpory zdravia ÚVZ SR Celoslovenská porada odborov podpory zdravia Horský hotel REMATA 29.02.- 01.03.2012 PRACOVNÉ SKUPINY OPZ: Pracovná skupina k realizácii k Programu

Více

viac ...každý deň za menej HIT FLEECOVÁ DEKA Ponuka je platná v dňoch od do alebo do vyčerpania zásob.

viac ...každý deň za menej HIT FLEECOVÁ DEKA Ponuka je platná v dňoch od do alebo do vyčerpania zásob. viac za menej...každý deň HIT FLEECOVÁ DEKA z príjemného materiálu, rôzne vzory a farby, rozmery: 130 170 cm Ponuka je platná v dňoch od 30. 6. 2017 do 13. 7. 2017 alebo do vyčerpania zásob. Viac za menej...

Více

Os 6:46 Studený Potok 6:58 - Kežmarok 7:12 Tatranská Lomnica 7:13 s prestupom v Studenom Potoku

Os 6:46 Studený Potok 6:58 - Kežmarok 7:12 Tatranská Lomnica 7:13 s prestupom v Studenom Potoku I 520 5:31 Košice 0 5:43 5:44 Kysak 16 6:21 6:22 Spišská Nová Ves 75 Os 6:51 Smižany 6:54 - Vydrník 7:05 - Poprad-Tatry 7:19 6:39 6:40 Poprad-Tatry 101 Os 6:46 Studený Potok 6:58 - Kežmarok 7:12 Tatranská

Více

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Odbor cestnej databanky - 2100 MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2016 BRATISLAVA, 2016 OBSAH Strana MIESTOPISNÝ PRIEBEH DIAĽNIC A PRIVÁDZAČOV... 5 MIESTOPISNÝ

Více

viac INŠPIRÁCIE ZA MENEJ, AKO ZO SNA ako si myslíte ...každý deň za menej HIT HIT NOČNÁ KOŠEĽA DETSKÉ PYŽAMO

viac INŠPIRÁCIE ZA MENEJ, AKO ZO SNA ako si myslíte ...každý deň za menej HIT HIT NOČNÁ KOŠEĽA DETSKÉ PYŽAMO INŠPIRÁCIE AKO ZO SNA ZA MENEJ, ako si myslíte viac za menej...každý deň HIT DETSKÉ PYŽAMO pre dievčatá, s potlačou, na výber súpravy: krémovo-tmavo modrá alebo tmavo modro-sivá; pre chlapcov, s potlačou,

Více

Nový rok, nový dizajn!

Nový rok, nový dizajn! viac za menej...každý deň Nový rok, nový dizajn! Všetko pre moderný domov mäkučká OBLIEČKA NA VANKÚŠIK v sivej, mätovej, ružovej alebo béžovej farbe, rozmery: 40 x 40 cm FLÍSOVÁ DEKA v krémovej, sivej,

Více

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8 Import poptávek Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011 Import poptávek specifikace Strana 1/8 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 HOTOVÁ ŘEŠENÍ...

Více

0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk encinger@stonline.sk pajtinka@centrum.sk

Více

MUDr.: Baráková Anna, Cvopová Alena, Ch. Safaei Diba a kol. Národné centrum zdravotníckych informácií, odd. zdravotných registrov

MUDr.: Baráková Anna, Cvopová Alena, Ch. Safaei Diba a kol. Národné centrum zdravotníckych informácií, odd. zdravotných registrov MUDr.: Baráková Anna, Cvopová Alena, Ch. Safaei Diba a kol. Národné centrum zdravotníckych informácií, odd. zdravotných registrov Národný seminár v rámci Dvojročnej dohody medzi MZ SR a WHO v r.214/215:

Více

Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike OKAP P PZ. Bratislava. OKAP P PZ Denisa.

Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike OKAP P PZ. Bratislava. OKAP P PZ Denisa. Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike Policajný zbor Por. číslo Hodnosť Titul Meno a priezvisko Útvar PZ 1. mjr. PaedDr Alena OKAP PPZ Petríková 2. pplk. Ing.

Více

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Cenník služieb GEOFONDU Ceny sú uvedené s DPH Platnosť od 1.4.2011 Ústredná geologická knižnica SR: 1. Vystavenie čitateľského preukazu: 1,20 2. Vystavenie duplikátu

Více

Prázdninová praxe - uzavřené smlouvy s nemocnicemi aktualizováno ke dni

Prázdninová praxe - uzavřené smlouvy s nemocnicemi aktualizováno ke dni Prázdninová praxe - uzavřené smlouvy s nemocnicemi aktualizováno ke dni 1. 12. 2018 Vojenská nemocnice Brno Nemocnice sv. Zdislavy a.s. Zábrdovická 3 Mostiště 93 636 00 Brno 594 01 Velké Meziříčí Nemocnice

Více

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Príloha 1 p.č. pobočka riaditeľ pobočky 1 Bratislava Dr. Ing. Roman Chotár, poverený 2 Trnava Ing. Peter Kaufman 3 Dunajská Streda Mgr.

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava Bratislava info@ 0907/417610 www. Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk

Více

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006 PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE V ROKU 2006 a) Multiregionálne vysielanie b) Regionálne vysielanie c) Lokálne vysielanie d) Krátkodobá licencia a) Multiregionálne vysielanie

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 11.12.2016 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

Zoznam vybraných ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, ktorých žiaci so ZZ (VPU, NKS, SP, TP) sa zúčastnia celoslovenského testovania T5-2015

Zoznam vybraných ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, ktorých žiaci so ZZ (VPU, NKS, SP, TP) sa zúčastnia celoslovenského testovania T5-2015 Zoznam vybraných ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, ktorých žiaci so ZZ (VPU, NKS, SP, TP) sa zúčastnia celoslovenského testovania T5-2015 Kód školy Názov Ulica a číslo Obec PSČ 510106 Základná škola

Více

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Odbor cestnej databanky - 2100 MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2018 BRATISLAVA, 2018 OBSAH Strana MIESTOPISNÝ PRIEBEH DIAĽNIC A PRIVÁDZAČOV... 4 MIESTOPISNÝ

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY V SR

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY V SR EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY V SR 2017 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA SAMOVRAŽDY A SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY V SR 2017 Ročník 2018 ZŠ-5/2018 Národné centrum zdravotníckych

Více

1 1 Utorok, 4. máj 2010

1 1 Utorok, 4. máj 2010 1 1 Digitalizácia a sprístupnenie obsahu v štátnych archívoch SR Monika Péková Jozef Hanus Ministerstvo vnútra SR, Odbor archívov Križkova 7, 811 04 Bratislava 1 monika.pekova@mvsr.vs.sk 1 Archívna legislatíva

Více

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava DEŇ ZODPOVEDNOSTI Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Odbor podpory zdravia doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Více

ZLOŽENIE VERIFIKAČNÝCH KOMISIÍ

ZLOŽENIE VERIFIKAČNÝCH KOMISIÍ ZLOŽENIE VERIFIKAČNÝCH KOMISIÍ Verifiačné omisie stanovené MP SR na obhliadu pošodených plôch príslušných poľnohospodárych plodín podľa 10 ods. 4 písmena g). Poverení zamestnanci Odboru ochrany rastlín

Více

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Piešťany Trenčín Partizánske Malacky Nitra Trnava Bratislava Levice Galanta Podunajské Biskupice Nové Zámky Dunajská Streda Komárno Žilina Ružomberok

Více

Bratislava Račianska Bratislava Vajnorská Bratislava Detvianska

Bratislava Račianska Bratislava Vajnorská Bratislava Detvianska město PSČ adresa GPS souřadnice Bánovce nad Bebravou 955 23 Rokošská 8 18.2556208 48.7197147 Bánovce nad Bebravou 955 23 Hviezdoslavova 23 18.2584314 48.7201269 Bánovce nad Bebravou 955 23 Nám.Ľ.Štúra

Více

Dušan Sloboda_ Kam smerujú eurofondy na Slovensku?

Dušan Sloboda_ Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Dušan Sloboda Bratislava August 2007 Obsah I. Namiesto úvodu II. Prerozdeľovanie eurofondov do regiónov SR (stav k 31.7.2007) III. IV. Zhrnutie Zdroje V. Prílohy Táto

Více

List of All Archive Funds in the NBS Archive

List of All Archive Funds in the NBS Archive List of All Archive Funds in the NBS Archive Americko-slovenská banka, Bratislava Banka československých légií, Prague, branches: Bratislava, Komárno, Košice, Michalovce, Nové Mesto nad Váhom, Poprad,

Více

Metodické usmernenie č. 9/14/2005. Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela a vykonávaniu pitvy

Metodické usmernenie č. 9/14/2005. Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela a vykonávaniu pitvy Metodické usmernenie č. 9/14/2005 Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela a vykonávaniu pitvy február 2011 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydáva na zabezpečenie jednotného postupu k vykonávaniu

Více

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené 2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené ELAS Prievidza, s.r.o. 839/01 Ministerstvo hospodárstva

Více

ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014

ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 miesto mesto adresa organizátor čo budeme merať Lekáreň LIPA Bánovce nad Bebravou Sládkovičova 738/24 lekáreň tlak krvi, cholesterol, glykémia triglyceridy,

Více

Malé motocykly evidenční značky (EZ)

Malé motocykly evidenční značky (EZ) Malé motocykly evidenční značky (EZ) EZ byly zavedeny pro malé motocykly Jawa s pevnými stupačkami na rozdíl od mopedů; objem do 50 ccm od výrobce Považská Bystrica, použivalo se a zažilo se pojmenování

Více

Odbor cestnej databanky CESTNÉ OBJEKTY. - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu

Odbor cestnej databanky CESTNÉ OBJEKTY. - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu Odbor cestnej databanky - 21 CESTNÉ OBJEKTY - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu Stav siete cestných komunikácií k 1.1.218 BRATISLAVA, 218 OBSAH Strana Základné údaje o cestných

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:30 6:30 6:30 7:30 8:00 8:45 8:55 8:55 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:30 6:30 6:30 7:30 8:00 8:45 8:55 8:55 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 1.11.2015 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

TRIEDENIE A ZVÄZKOVANIE ZÁSIELOK *V* Účinnosť od

TRIEDENIE A ZVÄZKOVANIE ZÁSIELOK *V* Účinnosť od Technické parametre TRIEDENIE A ZVÄZKOVANIE ZÁSIELOK *V* Účinnosť od 01. 01. 2017 Triedenie a zväzkovanie zásielok sa využíva v prípade hromadného podaja zásielok za účelom uplatnenia zliav alebo na základe

Více

PREDAJŇA TABAKU A TLAČE (V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH, RESP. V OBCHODNÝCH DOMOCH) CENTRUM II 4202 DUBNICA NAD VÁHOM

PREDAJŇA TABAKU A TLAČE (V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH, RESP. V OBCHODNÝCH DOMOCH) CENTRUM II 4202 DUBNICA NAD VÁHOM DRUH PREDAJNÉHO MIESTA ULICA MESTO KAMENNÁ PREDAJŇA TABAKU A TLAČE NÁMESTIE Ľ. ŠTÚRA (HM TESCO) BÁNOVCE NAD BEBRAVOU KAMENNÁ PREDAJŇA TABAKU A TLAČE JESENSKÉHO ULICA 561/3 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU KAMENNÁ

Více

Výrobky firmy Nestlé vhodné pre prípravu pokrmov v školských jedálňach

Výrobky firmy Nestlé vhodné pre prípravu pokrmov v školských jedálňach Výrobky firmy Nestlé vhodné pre prípravu pokrmov v školských jedálňach MAGGI Tomatový základ 6 x 3 kg polievka boršč s mäsom 5.001 polievka zeleninový boršč 5.002 polievka ruský boršč 5.003 polievka kapustnica

Více

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava

expresnyposudok.sk 0905/ Bednárik Milan, Ing. Bratislava info@ 0907/417610 www. Cibuľa Daniel, Ing Encinger Pavel, Ing. Encingerová Zuzana, Ing. Pajtinka Peter, Ing. Encingerova Oľga, Ing. Šranko Tibor, Ing. cibula@stonline.sk encingerp@mail.t-com.sk encinger@stonline.sk

Více

Zoznam organizácií zapojených do Týždňa mozgu 2017

Zoznam organizácií zapojených do Týždňa mozgu 2017 Zoznam organizácií zapojených do Týždňa mozgu 2017 Organizácia Ulica Mesto DD a DSS Senium Banská Bystrica Jilemnického 48 Banská Bystrica RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici Cesta k nemocnici 1 Banská Bystrica

Více

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike ZO OZJ pri predseda členské registračné číslo základňa číslo organ. Bratislavský čútu Justičná akadémia Margita Vančová 32 3080078

Více

23 % JESEŇ VO FARBÁCH PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I ZĽAVY BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU

23 % JESEŇ VO FARBÁCH PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I ZĽAVY BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU až 23 % ZĽAVY JESEŇ VO FARBÁCH PRE VÁŠ DOM A ZÁHRADU oblasť I Akcia platí od 1. septembra do 31. októbra 2016 BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU AŽ Tvarovky FACE BLOCK piesková tehlová bielošedá okrová bielošedá

Více

SPD : Nové Zámky. Priemerný denný beh vozidla : 277 / 0 km

SPD : Nové Zámky. Priemerný denný beh vozidla : 277 / 0 km 4326 { 4334 4346 4340 4326,} 123 Správa riadenia a realizácie prevádzky: Bratislava SPD : Nové Zámky Oprava číslo : Druhy vlakov : Os Turnusová skupina : 021 N.Zámky 29 8 09 8 50 1. 2. 3. 4. 5. Komárno

Více

Strana 1 z 16. termín cena za dielo s DPH. p.č. Okres Katastrálne územie

Strana 1 z 16. termín cena za dielo s DPH. p.č. Okres Katastrálne územie Harmonogram ukončenia registra obnovenej evidencie pozemkov na území Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 88 z 9.februára 2011 bod B.3. v kompetencii Úradu geodézie,

Více

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 1. Vyhlasovateľ súťaže: SPP distribúcia, a.s. Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

Více

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta Prjekt ALERT: Parametrická dkumentace nklgickéh pacienta I. Záznamy d rku 2003... 2 Základní údaje... 2 Diagnóza... 3 Cytgenetika... 3 Úmrtí... 4 Přehled léčby... 4 Transplantace (tabulka)... 4 Přehled

Více

CHARAKTERISTIKA VEREJNÝCH VODOVODOV PODĽA AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTÍ

CHARAKTERISTIKA VEREJNÝCH VODOVODOV PODĽA AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTÍ CHARAKTERISTIKA VEREJNÝCH VODOVODOV PODĽA AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTÍ 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Príloha č. 10 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (BVS, a. s.) so sídlom v Bratislave

Více