Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015 Projekt praxí pro studenty VUT FAST Brno úspěšně pokračuje strana 5 Česká dopravní stavba roku 2014 strana 9 V Telči bylo otevřeno nové centrum volnočasových aktivit strana 11

2 obsah 7/2015 Rozhovor s Ing. Pavlem Novotným ředitelem divize 1 Projekt praxí pro studenty VUT FAST Brno úspěšně pokračuje 5 Úspešne ukončená rekonštrukcia objektu kuchyne a jedálne TnUAD v Záblatí 8 V Telči se otevřelo nové centrum volnočasových aktivit Panský dvůr 11 Kanalizace v Životicích a Prostřední Suché dokončena 2 PČOV Uhříněves Dubeč intenzifikace 6 Česká dopravní stavba roku OHL ŽS rekonstruuje trať Klatovy Železná Ruda 12 Špičková technologie a nejvyšší kvalita, to je nový stadion v Białystoku 3 Etický kodex Skupiny OHL byl novelizován 7 Z Brna do Vídně na kole zase o něco bezpečněji 10 Foto na titulní straně: Spřažená konstrukce nového fotbalového stadionu v polském Białystoku. Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Ing. Tereza Mikolášová, Jana Botková Registrováno Ministerstvem kultury pod. č. E ze dne

3 úvodník 7/ Rozhovor s ING. PAVLEM NOVOTNÝM ředitelem divize Ing. Pavel Novotný nastoupil do naší společnosti v březnu tohoto roku na pozici ředitele divize Silniční stavitelství. Po téměř půl roce v řadách OHL ŽS, a.s., jsme jej požádali o krátký rozhovor. Pane řediteli, mohl byste se nám prosím krátce představit? Děkuji za příležitost říci vám pár slov o sobě, divizi, našich cílech a také o situaci na trhu silničního stavitelství. Pocházím původem z východních Čech, narodil jsem se v Ústí nad Orlicí. Již od dětství jsem však spjatý s Prahou, kde jsem vystudoval Stavební fakultu ČVUT, obor Konstrukce a dopravní stavby. V roce 1989 jsem nastoupil do státního podniku Pražské silniční a vodohospodářské stavby, kde jsem postupně prošel pozice mistra u pokládky litého asfaltu, u silničních staveb, u pokládky asfaltových směsí, přípravy staveb a od roku 1996 jsem pracoval na pozici vedoucího obchodního útvaru společnosti. Společnost PSVS a.s., po fúzi PORR a.s., jsem dále zastupoval jako jednatel v dceřiných společnostech zaměřených na výrobu asfaltových směsí. Díky tomu jsem se ve společnosti Obalovna Boskovice s.r.o. více seznámil s OHL ŽS, a.s. Během roku 2013 jsem se rozhodl pro změnu a od ledna 2014 až do nástupu do OHL ŽS, a.s., v březnu 2015, jsem pracoval na pozici obchodního ředitele v projekční společnosti PRAGOPROJEKT a.s. Když se pak na mne obrátil ředitel závodu ČR Ing. Tomáš Nossek, zda bych nechtěl vést vznikající divizi Silničního stavitelství, přijal jsem jeho nabídku. Obdobný model funguje v naší společnosti např. u závodu Železnice, která je partnerem jediného specifického investora v oblasti výstavby a rekonstrukce železničních tratí společnost SŽDC, s. r. o. Má Vaše divize ambici realizovat projekty i v zahraničí? Otázka zahraničí je pro nás určitě zajímavá. Pokud za zahraničí považujeme i Slovensko, tak výhledově by nás tento trh rozhodně zajímal - má řadu výhod, velmi podobné normy, možnost použití našich Vaše divize je jediná, která nepůsobí teritoriálně, ale oborově. Čím je toto postavení dáno? Naším důvodem je orientace na jediného investora v oblasti dálničních a silničních staveb ŘSD ČR, na kterého jsme primárně orientováni a spolupracujeme s ním z jediného místa, kterým je právě naše divize. Ta má za úkol sledovat dění na trhu, monitorovat vypisované zakázky a komunikovat s investorem. Při realizaci staveb pro takto unikátního investora je dobré, když máte zkušený tým, který zná obvyklé požadavky, orientuje se v dodacích podmínkách staveb a zná procesy řízení a schvalování u investora. A právě naše divize by měla být tím zkušeným a znalým partnerem. Ing. Pavel Novotný ředitel divize Silniční stavitelství

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS autorizací, minimální jazykovou bariéru, historickou i geografickou blízkost. Stejně jako v České republice, se i zde připravují velké projekty. Naším hlavním úkolem je však v tuto chvíli doplnění a stabilizace týmu pro ČR, za hranice se můžeme vydat později. Vnímáte v oboru silničního stavitelství nějaký boom? Stavební firmy, které se pohybují na stavbách silnic, mají docela dobrý rok. Státní fond dopravní infrastruktury poskytnul finanční prostředky krajům, takže krajské správy vypisují řadu menších zakázek, nejčastěji v objemech 3 10 mil. Kč, práce je tedy dostupná. Lze očekávat, že se tento trend bude opakovat i v dalších letech, protože deficit ve stavební údržbě silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví krajů, je značný. V loňském roce se začal výrazně zvyšovat tlak na přípravu staveb jak u krajů, tak i u našeho hlavního partnera ŘSD ČR. Bohužel nyní sklízíme to, co se odehrálo v minulých pěti letech, kdy byla prakticky pozastavena příprava velkých investic do dopravní infrastruktury. Věřím, že se blýská na lepší časy, měla by pokračovat modernizace D1, dobudování R35 Hradec Králové Olomouc, dostavba D11 do Polska, dostavba D3 do Rakouska, dokončení D8, R49, realizace úseku VMO Žabovřeská v Brně a řada dalších projektů. ŘSD ČR s projektanty připravují nové stavby a určitě nás od podzimu čeká řada soutěží na velké a zajímavé projekty, na kterých bychom se chtěli také podílet. Jaké projekty aktuálně realizujete? Společně s Divizí 1 našeho závodu dokončujeme úsek 21 modernizace D1 pro investora ŘSD ČR. To je v současnosti náš největší projekt v oboru silničního stavitelství. Cena kontraktu je cca 640 mil. Kč a OHL ŽS, a.s. jej realizuje ve sdružení s ALPINE Bau CZ, a.s. Pro ŘSD ČR, kromě menších staveb, nyní zahajujeme opravu silnice I/38 v Golčově Jeníkově v celkové ceně 53 mil. Kč. Pro SÚS Jihomoravského kraje začínáme stavbu III/37428, Skalice průtah a mosty s celkovým rozpočtem 33 mil. Kč. Uvažujete o dalším rozšíření strojového parku pro Vaši činnost? Pokud máme dodat kvalitní dílo, potřebujeme i odpovídající vybavení. Kromě běžné mechanizace bychom rádi sestavili další čety pro pokládky asfaltových směsí, což znamená doplnit vybavení o finišery a válce tak, abychom mohli provádět pokládky paralelně na dálnicích i na rychlostních komunikacích. Další zamýšlenou investicí je zvýšení počtu obaloven s majetkovou účastí OHL ŽS, a.s. Obalovna v regionu je důležitou podmínkou pro zvyšování podílu na silničním stavebním trhu, což lze dobře dokumentovat na počtu zakázek v dosahu obalovny Boskovice. Co očekáváte v nejbližších měsících? Čeká nás velmi zajímavé období dobudování divize, příchod nových pracovníků, vydobytí si pozice na trhu. Doufám, že se nám všem bude dařit, protože po delší době je cítit oživení ve stavebnictví a ta příležitost tu je. Pořád je pro mne úžasné vidět, jak něco nového vzniká, být toho součástí a podílet se na dalším vývoji této společnosti. Děkuji Vám za rozhovor Mgr. Jan Rupp naše stavby KANALIZACE V ŽIVOTICÍCH A PROSTŘEDNÍ SUCHÉ dokončena V Životicích a Prostřední Suché skončila po roce výstavba splaškové kanalizace. V obou městských částech Havířova tak vzniklo přes sedm kilometrů nové kanalizace, včetně přípojek a čerpacích stanic. Došlo také k přeložce nefunkční dešťové stoky, která nyní může sloužit k odvodnění komunikace, dále díky tomu vzniká možnost vybudovat chybějící chodník. Projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí. V dalších okrajových částech města Havířov byla vybudována nová kanalizace. Na ni se napojí až 800 obyvatel ve 175 domácnostech. Díky kanalizaci dojde ke zkvalitnění života a zvýšení standardu bydlení v těchto městských částech, k nezanedbatelnému zlepšení situace dochází i z ekologického hlediska. Celá stavba byla rozdělena do dvou částí. První se týkala odkanalizování městské části Životice, kde bylo vystavěno 5,2 km kanalizace, včetně veřejných kanalizačních přípojek, tří čerpacích stanic a výtlačných řadů o délce 871 metrů. Součástí výstavby bylo i napojení domovních kanalizačních přípojek.

5 7/ Druhá část výstavby probíhala v městské části Prostřední Suchá. Zde bylo vystavěno 967 metrů nové splaškové kanalizace, zahrnující i gravitační stoky a připojení domovních kanalizačních přípojek. Obě nově zbudované části kanalizace byly napojeny na stávající kanalizační síť, která odvádí odpadní vody do centrální ČOV v Havířově. Součástí druhé části stavby byla přeložka stávající dešťové stoky v délce 491 metrů. Polohu původní dešťové stoky nebylo možné v terénu přesně identifikovat a nebyla využívána. Nová dešťová stoka byla přeložena souběžně s trasou nové splaškové kanalizace. Po realizaci přeložky dešťové stoky bude možné ji využít i pro odvodnění komunikace a alespoň jeden příkop může posloužit k vybudování chodníku, který zde chybí. Zřizovatelem nové kanalizace je město Havířov. Celkové náklady stavby dosáhly částky 69,2 milionu Kč bez DPH. Státní fond životního prostředí poskytl dotaci ve výši 52,6 milionu Kč, zbývající část uhradilo město Havířov. Práce probíhaly od července 2014 do července 2015, zakázku zrealizovala stavební firma OHL ŽS, a.s., Divize 2 Ostrava. Útvar Kancelář GŘ naše stavby Špičková technologie a nejvyšší kvalita, to je NOVÝ STADION V BIAŁYSTOKU Společnost OHL vybudovala pro polský Białystok nový fotbalový stadion. Ten leží na stejném pozemku, kde se v roce 1972 slavnostně otevíral původní městský stadion. Výstavba celého sportovního areálu probíhala ve dvou etapách mezi lety 2012 a 2014, aniž by bylo nutno rušit pořádání sportovních akcí. Řešení stadionu odpovídá požadavkům polské fotbalové federace (PZPN), splňuje i nároky UEFA a vyhovuje potřebám prvoligového klubu Jagiellonia Białystok. Městský stadion v Białystoku se nachází v jihozápadní části města mezi ulicemi Słoneczna, Kawaleryjska, Wiosenna a Ciołkowskiego. Celková rozloha pozemku je přibližně 14 hektarů. Do areálu vede celkem pět vstupů určených pro hráče, VIP návštěvníky, novináře, bezpečnostní a zdravotní službu a fanoušky. Hrací plocha

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS má rozměry metrů a je pokrytá přírodním trávníkem s možností vyhřívání. Nový stadion má kapacitu diváků oproti původním devíti tisícům. Ke stadionu náleží parkoviště o rozloze 67 tisíc metrů čtverečních, které nabízí 950 parkovacích míst pro osobní vozidla a 80 parkovacích míst pro autobusy. Stadion byl vybudován podle projektu z roku Realizace stavby začala v červnu roku 2012 a byla rozdělena do dvou fází. První skončila v srpnu 2013, druhá o rok později (srpen 2014). Během obou fází výstavby se na stadionu uskutečnilo několik sportovních utkání za přítomnosti diváků. Raúl Herrero Ruiz, ředitel stavby, OHL, S.A. Plánek stadionu s rozdělením podle sektorů a vyznačením jednotlivých fází výstavby

7 7/ lidské zdroje PROJEKT PRAXÍ PRO STUDENTY VUT FAST Brno úspěšně pokračuje Naše společnost tradičně úzce spolupracuje s VUT FAST v Brně, od roku 2008 se podílí na realizaci studijního programu R provádění staveb. Součástí tohoto oboru je i desetitýdenní výrobní praxe pro studenty, kterou zajišťujeme v prostředí námi realizovaných zakázek. Tento projekt nám umožňuje vybírat si mezi studenty posledního ročníku ty nejlepší, a to ještě dříve, než se ocitnou na trhu práce a v konkurenčním prostředí nabídek jiných společností. Možnost uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce je dána mnoha aspekty. V obecné rovině má největší vliv stupeň nezaměstnanosti v regionu a z toho vyplývající počet uchazečů na volnou pracovní pozici. Protipólem je však skutečnost, že je mnohdy obtížné obsadit nabízenou pracovní pozici uchazečem, který by splňoval naše požadavky. Kvalitních zaměstnanců je zkrátka méně, než si žádá poptávka, a zejména v oblasti stavebnictví je o ně leckdy veden mezi firmami tvrdý boj. Do této situace vstupují absolventi škol, jejichž základní handicap oproti ostatním uchazečům je nedostatek praxe. Zmíněný obor R, u jehož vzniku a akreditace stál úsek Lidských zdrojů již v době přípravy v roce 2007, je tak ideálním nástrojem pro získávání uchazečů z tohoto oboru, který je primárně zaměřen na výchovu odborníků schopných velmi rychlého kvalifikovaného uplatnění v prostředí staveb. Tomuto cíli je podřízena i skladba předmětů, které jsou zaměřeny na sepětí multioborových znalostí nutných pro řízení stavebních projektů. Absolvent tohoto oboru by měl zvládnout nejen technickou a technologickou část stavby, ale uchopit tuto problematiku i z pohledu ekonomického řízení, projektového řízení, či z pohledu stavebního práva, jakosti, bezpečnosti práce a vedení zaměstnanců a dalších manažerských dovedností. Zařazení povinné odborné praxe do letního semestru prvního ročníku magisterského studia umožňuje studentům ověřit a uplatnit své znalosti v praxi a následně reagovat v závěru studia, zejména při zpracování závěrečné práce, kterou obvykle řeší v rámci projektu, na němž participují. Studentka Bc. Nikola Hanzlovská absolvovala praxi na projektu Perinatologické centrum České Budějovice. Zaměstnání absolventa a investice do jeho rozvoje jsou pro naši společnost méně rizikové, pokud již máme s tímto studentem předchozí pozitivní pracovní zkušenost, kterou nám umožňuje právě výrobní praxe. Dalším argumentem pro přijetí absolventa je potom nezatíženost předchozími pracovními návyky a odlišnou firemní kulturou. Oproti starším uchazečům s praxí je obvyklá větší jazyková vybavenost, počítačové dovednosti, ochota se vzdělávat a přizpůsobit novému kolektivu. Díky již získaným základním znalostem o společnosti se také výrazně zkracuje adaptační proces, jehož délka vytváří předpoklady pro plnohodnotné využití každého zaměstnance.

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Pro naše projektové týmy se tím nabízí možnost, aby si ověřili, zda student, který se na praxi (po předchozím velmi pečlivém výběru ze strany pracovníků úseku Lidských zdrojů) do společnosti dostal, je schopen splnit v praxi nároky, které jsou na něj kladeny a vypořádat se s prostředím stavby, které je bezesporu specifické a ne každému musí vyhovovat. níž studenti vykonávají pozici asistenta stavbyvedoucího. V rámci tohoto zařazení obvykle řídí činnost subdodavatelů, vedou menší skupiny podřízených dělnických profesí, hledají vady a nedodělky, píší stavební deník a řeší řadu nenadálých situací, které život na projektu denně přináší. Každý student má přiděleného svého garanta, který jej odborně provází. Česká republika výborně hodnoceni. S některými z nich bude společnost pokračovat ve spolupráci i nadále, po skončení praxe. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří umožnili studentům VUT FAST Brno oboru R absolvovat výrobní praxi a napomohli rozvoji jejich praktických dovedností. Aby praxe splnila svůj deklarovaný účel, nejedná se o žádné brigádnické činnosti, ale plnohodnotnou výrobní praxi, během V letošním roce společnost nabídla praxe pro skupinu studentů, kteří byli ze strany svých garantů i vedoucích projektů závodu Ing. Ivana Julínková, CSc., personální ředitelka a Mgr. Jan Rupp. MBA, manažer HR naše stavby PČOV UHŘÍNĚVES DUBEČ intenzifikace Realizace druhé etapy intenzifikace čistírny odpadních vod s navrhovanou kapacitou EO vycházela ze současného provozu. Intenzifikace se týkala výstavby nového separačního stupně, strojovny kalového hospodářství a doplnění hrubého předčištění. Vzhledem k tomu, že navrhované stavební objekty byly realizovány v areálu stávající ČOV za trvalého provozu, byly kladeny zvýšené nároky na postup prací a důslednou

9 7/ koordinaci jednotlivých kroků s požadavky provozu ČOV. Samotná realizace si tedy vyžádala řadu provozních opatření. Dle návrhu na osazení a vybudování objektů ČOV byly, vzhledem ke geologickým podmínkám, základové poměry staveniště dosti složité. Především vliv podzemní vody na stavbu byl klíčovým problémem realizace. Před zahájením monolitických konstrukcí bylo provedeno zajištění stavební jámy (ZSJ). Po provedení předvrtané pilotáže a vetknutí štětovnice do cementového lože v hloubce 12 metrů bylo možné po odtěžení zeminy založení 2 ks monolitických dosazovacích nádrží o průměru 16 metrů, výšce stěny 5,5 metru a strojovny lichoběžníkového tvaru osazené mezi DN (dosazovací nádrže) pro umístění technologie ČOV. Základní údaje o stavbě: Název projektu PČOV Uhříněves Dubeč intenzifikace Investor Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, Praha 1 Staré Město Projektant D -Plus projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 45/16, Praha, Karlín Vedoucí projektu Ing. Karel Mazánek, MBA Hl. stavbyvedoucí Ing. David Matůšů Stavbyvedoucí Václav Řezníček Termín zahájení 05/2014 Termín dokončení 04/2015 Po vybudování nového kalového hospodářství na původním nátoku odpadních vod do ČOV (provizorní přečerpávání nátoku) bylo možné provést zapojení všech nových tras trubního vedení ze stávajících a nových objektů. Samotná realizace byla ve velké míře uskutečněna vlastními kapacitami, a to jak monolitické, tak i stavební části. Po vyzbrojení novým řídícím systémem byly k zahájeny funkční zkoušky a v termínu ukončení stavby, dle SoD k , byla uvedena PČOV Uhříněves Dubeč do 12měsíčního zkušebního provozu. Ing. David Matůšů, stavbyvedoucí, divize 4 lidské zdroje ETICKÝ KODEX Skupiny OHL byl novelizován Správní rada OHL schválila na svém zasedání dne 23. března 2010 Etický kodex Skupiny OHL. Jeho poslední novelizace vstoupila v platnost 21. ledna Skupina OHL, která pracuje v internacionálním a diverzifikovaném prostředí globálního světa, kde rozvíjí své aktivity v odlišných kulturách, si klade za cíl sdílet se všemi zájmovými skupinami hodnoty podílející se na utváření firemní kultury. Přijetí Etického kodexu je výrazem snahy přesného definování hodnot, zásad a norem chování, kterými by se měli řídit všichni členové Skupiny při výkonu své profese. Kodex zaručuje kolektivní plnění závazků Skupiny, efektivní uplatňování pracovních a lidských práv, transparentnost a integraci pracovního kolektivu ve všech oblastech působnosti. Snahou Etického kodexu je sdílení firemních hodnot, které jsou součástí firemní kultury založené na etice, čestnosti a dodržování lidských práv. Dále má za cíl rozvíjení modelů pravidel profesního, etického a odpovědného chování všech zainteresovaných stran, které se na firemní kultuře podílejí. Etický kodex je všem zaměstnancům k dispozici na Portále společnosti, kde mají povinnost se s ním seznámit. Všichni TH zaměstnanci pak mají za povinnost prokázat svoji znalost Etického kodexu absolvováním e -learningového kurzu o etickém kodexu a protikorupční politice Skupiny OHL. Mgr. Jan Rupp, manažer HR

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Úspešne ukončená rekonštrukcia objektu KUCHYNE A JEDÁLNE TnUAD V ZÁBLATÍ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka vzdeláva študentov v celospoločensky významných oblastiach - v zdravotníctve, politológii, priemyselných technológiách a v špeciálnej technike. V júni tohto roka sa dokončila rekonštrukcia dvoch objektov z komplexu budov univerzity v Záblatí - jedálne a kuchyne, ktorá skvalitnila služby pre študentov a zamestnancov univerzity. Jedáleň sa nachádza v objekte, ktorý pôvodne slúžil ako sýpka. Tento objekt s pôvodnými kamenno -tehlovými múrmi hrúbky 800 mm a na prízemí s klenbovým stropom pochádza z roku Na 2. nadzemnom podlaží objektu jedálne (sýpky) sú kancelárske priestory a viacúčelová sála. Na 3. nadzemnom podlaží - podkrovný priestor - sa nachádza otvorený veľkopriestor a strojovňa vzduchotechniky. Na každom podlaží sú hygienické zariadenia. Strecha sýpky je šikmá sedlová, s pálenou škridlovou krytinou typ bobrovka s vonkajšími medenými žľabmi. V osemdesiatych rokov 20. storočia bola realizovaná prízemná prístavba kuchyne s kompletným skladovým, kancelárskym a hygienickým zázemím a aj prístavba prepojovacieho schodiska konštrukčného systému BAUMS, ktoré umožňuje prepojenie týchto budov a vstup do horných podlaží sýpky. Základné informácie o stavbe: Názov projektu Rekonštrukcia objektu kuchyne a jedálne TnUAD v Záblatí Kraj Okres Mesto Trnavský kraj Trenčiansky Trenčín - Záblatie Cena diela Financovanie projektu prostriedky univerzity Investor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zhotoviteľ Vedúci účastník združenia Účastník združenia Lehota výstavby Termín zahájenia 06/2014 Termín dokončenia 06/2015 Združenie Trenčín OHL ŽS SK, a.s. OHL ŽS, a.s. oprávnená podnikať na území SR prostredníctvom OHL ŽS, a.s., organizačná zložka 12 mesiacov Prístavba kuchyne má nosný systém železobetónový skelet, stropy sú zo stropných železobetónových panelov, deliace priečky sú murované. Časť prízemného objektu zázemia je jednopodlažná, asi v jednej tretine objektu je strop zvýšený. V tejto časti dispozície sa nachádzajú priestory kuchyne s príslušenstvom, technická miestnosť a sociálno -hygienické priestory zamestnancov. Zadné vstupy zázemia slúžia pre zásobovanie. Obvodový plášť je predsadený siporexový, hr. 300 mm. Strecha nad prístavbou kuchyne a jej zázemím je plochá s vnútornými zvodmi zrážkovej vody, prekrytá hydroizolačnou fóliou. Nad

11 7/ pristavaným schodiskom, ktoré vytvára aj prepojovací krčok medzi kuchyňou a jedálňou je tiež sedlová strecha so škridlovou krytinou typ bobrovka. Pred rekonštrukciou mal objekt nízku úroveň tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, z toho vyplývajúce rozsiahle tepelné straty a vysokú spotrebu energie na vykurovanie. Pretože v súčasnosti sú kladené vyššie požiadavky a nároky na využívané budovy, bolo potrebné zrealizovať niektoré stavebné úpravy na objekte, aby boli splnené parametre podľa STN , zmena 5 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Táto investičná akcia bola zrealizovaná z finančných prostriedkov univerzity. V priestoroch oboch objektov boli realizované povrchové úpravy stien, stropov podláh, výmena výplní otvorov a na prepojovacom schodisku bola realizovaná povrchová úprava podest a stupňov schodiska s výmenou drevených madiel zábradlia. V priestore kuchyne bola navrhnutá nová technológia kuchyne, pre ktorú boli realizované všetky inžinierske rozvody, aby sa mohli regulárne využívať všetky priestory objektu a spĺňali všetky v súčasnosti platné predpisy a nariadenia. Po rekonštrukcii nadobudli priestory oboch objektov hygienickejší a estetickejší vzhľad. Priestor jedálne, do ktorého je vstup aj z interiéru aj z exteriéru, bude slúžiť i na reprezentatívne účely Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Ing. Zuzana Knapová referent pre ISR a PR ocenění ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2014 Akciová společnost OHL ŽS se jako již tradičně i letos účastnila soutěže Česká dopravní stavba roku 2014, jejíž 12. ročník vyvrcholil v úterý 16. června 2015 předáváním titulů a dalších ocenění v pražské Betlémské kapli. O přízeň poroty, složené z 18 odborníků z řad zástupců veřejné správy, státních firem, vysokých škol, zájmových svazů a dalších, usilovala OHL ŽS, a.s., stavbami Rekonstrukce stanice metra Národní třída a Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba. Cena poroty ČDS 2014 REKONSTRUKCE STANICE METRA NÁRODNÍ TŘÍDA Dodavatel: Sdružení OHL ŽS, PROMINECON GROUP, SYNER Stanice metra Národní Projektant: Metroprojekt Praha a.s. Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Cena ČKAIT REKONSTRUKCE ŽST. PŘEROV, 1. STAVBA Dodavatel: Sdružení Přerov (OHL ŽS, a.s., EUROVIA CS, a.s, AŽD Praha s.r.o.) Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Investor: SŽDC s.o. První jmenovaná obdržela Cenu poroty, která byla udělena za citlivost propojení vestibulu metra a moderní multifunkční budovy se skutečně bezbariérovým vstupem do metra, přičemž stavba dle výroku poroty bezesporu přispěla ke zvýšení komfortu cestujících a zlepšení estetiky místa a pražského metra. Druhá jmenovaná byla oceněna Cenou České komory stavebních inženýrů a techniků (ČKAIT). Útvar Kancelář GŘ

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Z BRNA DO VÍDNĚ NA KOLE zase o něco bezpečněji Na konci června došlo k slavnostnímu dokončení druhé etapy projektu vybudování bezpečných částí cyklostezky na českém území trasy Brno Vídeň. Sedm kilometrů nové trasy značně zvýší komfort i bezpečnost cyklistů. Na trase mohou cyklisté navštívit mnoho atraktivních cílů, například Památník písemnictví na Moravě v benediktinském klášteře v Rajhradě. Druhá etapa dostavby cyklostezky se zaměřila především na přetížený úsek mezi Brnem a Rajhradicemi, využívaný jak turisticky, tak pro přepravu pracujících z okolních obcí do okrajových částí Brna. Nová trasa cyklostezky v úseku mezi Přízřenicemi a Modřicemi odlehčí přetížené in -line dráze, v Chrlicích cyklistům usnadní překročení dálnice D2 a příjezd k vlakovému nádraží a v Rebešovicích, Rajhradě, Židlochovicích, Vranovicích a Přibicích vede nyní mimo silnici. Protože je cyklostezka částečně vedena po silnicích II. a III. třídy, na základě odborné studie jsme vytipovali dvanáct zvláště exponovaných úseků, které nyní prošly komplexní přeměnou. V nové sezoně se tak cyklisté mohou těšit ze sedmi kilometrů nové bezpečné trasy, uvedla Jana Drápalová, předsedkyně Cyklistické stezky Brno Vídeň. Cyklostezka spojující Brno a Vídeň je součástí 1930 kilometrů dlouhé Jantarové stezky, která spojuje polský přístav Gdaňsk s chorvatskou Pulou. Spadá do mezinárodní cyklistické sítě EuroVelo propojující všechny evropské země. Velice oblíbená část cyklostezky vedoucí od Brna na jih nabízí projížďku krajem vína. Zakázku zrealizovalo sdružení SWIETELSKY OHL ŽS Cyklostezka Brno - Vídeň, Brno. Projekt v celkové hodnotě 48 milionů Kč (včetně DPH) je z 85 % financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (konkrétně ROP Jihovýchod), 7,5 % hradí Jihomoravský kraj. Zbylé prostředky uhradily obce, jejichž územím stezka prochází a dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno Vídeň. Útvar Kancelář GŘ Na slavnostním otevření nově vybudované cyklistické trasy byly přítomny i historické bicykly.

13 7/ naše stavby V Telči bylo otevřeno nové CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PANSKÝ DVŮR V historickém centru Telče byl slavnostně otevřen revitalizovaný areál bývalého panského dvora. Rekonstrukce prošla svou první etapou, v níž došlo k opravě šesti historických budov kolem holubníku a jejich proměně na centrum volnočasových aktivit, jako je lezecká stěna nebo první indoorové drytoolingové centrum v České republice. V dalších etapách dojde k vytvoření prostor pro wellness aktivity, naplánována je i výstavba domova pro seniory. Z komplexu hospodářských barokních budov, které dříve sloužily jako kravíny a stodoly, vzniklo nyní centrum volnočasových aktivit. Je možné zde nalézt výstavní prostory, přednáškové sály nebo zemědělské, technické a historické expozice, popisuje jejich současnou funkci vedoucí projektu Milan Pitner. Během modernizace zůstalo zachováno urbanistické řešení objektů a charakter zástavby se neměnil. Došlo zejména k úpravě vnější podoby objektů a obnově zchátralých prvků staveb. Stavební úpravy se tak týkaly především interiérů budov. Expozice jsou přístupné v podobě prohlídek, ty pro děti probíhají zábavnou interaktivní formou. Prostory dále nabízí např. dětské hřiště pro nejmenší nebo taneční sál. Sportovní vyžití zajišťuje lanové centrum, lezecká stěna a drytoolingové centrum. Drytooling využívá k lezení cepínů, v hale se s jejich pomocí bude lézt po stěnách a lanových překážkách. Jedná se o první umělé lezecké centrum zajišťující tuto disciplínu v České republice. Panský dvůr Telč - dětské hřiště

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Citlivá revitalizace barokního areálu a jeho proměna v moderní rekreační objekt, který navazuje na charakter zástavby historické Telče, umožní výrazné rozšíření společenského i sportovního vyžití. Prostor je určen pro všechny generace, od dětí přes sportovce až po seniory. Návštěvníci mohou také navštívit kavárnu a odpočinout si u kávy na terase či v altánu, uvádí Oldřich Vlašic, manažer projektu. Investorem projektu byla firma PDT s.r.o. Projektovou část zpracovalo architektonické studio prof. Petra Hrůši a architektonická kancelář Knesl & Kynčl, která spolupracovala na muzejní části. Generálním dodavatelem se stala akciová společnost OHL ŽS. Stavební práce první etapy probíhaly od června 2014 do června Zakázka ve výši 80 milionů Kč bez DPH (včetně odkoupení nemovitostí) byla spolufinancována z Evropského fondu regionálního rozvoje (konkrétně ROP Jihovýchod) částkou 36 milionů Kč. Útvar Kancelář GŘ BLAHOPŘÁNÍ V červenci 2015 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 45 let pracuje u společnosti Ludvík Hrbáček, mistr (středisko 54T3) 40 let pracují u společnosti Lubomír Plachý, instalatér (středisko A272) Dušan Mutala, stavební zámečník (středisko A212) 20 let pracují u společnosti Karel Peza, provozní elektrikář mimo VN (středisko 54U1) Jaroslav Cenek, zedník (středisko A212) Ladislav Kala, traťový dělník (středisko 5421) 15 let pracují u společnosti Ing. Tomáš Navrátil, specialista technické přípravy (středisko A222) Lubomír Halfar, stavbyvedoucí (středisko A212) Ing. Zdeněk Stojan, expert nákupu (středisko 1131) Děkujeme za vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Ing. Ivana Julínková, CSc., personální ředitelka naše stavby OHL ŽS rekonstruuje TRAŤ KLATOVY ŽELEZNÁ RUDA Nové koleje, nástupiště i zabezpečovací zařízení. To všechno vyroste na téměř padesátikilometrovém úseku železniční trati Klatovy Železná Ruda. Stavba vychází z konceptu Plánu obslužnosti Plzeňského kraje a je v souladu s výhledovou koncepcí dálkové osobní dopravy Ministerstva dopravy. Přinese zvýšení rychlosti na této turisty oblíbené železniční spojnici a tudíž i zkrácení jízdních dob vlaků. Zvýší se propustnost trati a také její bezpečnost. Mezi nejviditelnější přínosy projektu patří výstavba nových nástupišť a rekonstrukce či úprava osvětlení ve stanicích. Ve všech železničních stanicích s výjimkou Klatov a na dotčených traťových úsecích stavbaři dále vybudují nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie a moderní sdělovací zařízení. Z hlediska provozu je však ještě důležitější rekonstrukce železničního svršku a spodku. Úsek rekonstruované trati od zastávky Dešenice do Železné Rudy -Alžbětína přitom leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Letos realizujeme řadu regionálních staveb na tzv. národní síti. Trať z Klatov do Železné Rudy je součástí důležité spojnice z Plzně na Šumavu. Cestující se mohou těšit především na zvýšení komfortu železniční dopravy v této lokalitě, sdělil generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý. Samotné stavební práce mezi Klatovy a Železnou Rudou začaly letos v březnu a podle harmonogramu by měly být dokončeny v únoru příštího roku. Jejich zhotovitelem je společnost SBT+OHL+AŽD Klatovy tvořená společníky Subterra a.s., OHL ŽS, a.s., a AŽD Praha s.r.o. Celkové náklady stavby činí Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava navržen na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Národní financování projektu zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Na základě tiskové zprávy SŽDC, s.o., zpracoval Útvar Kancelář GŘ

15 7/ DIVIZE Mosty a Tunely MOSTY ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ monolitické železobetonové prováděné na pevné skruži monolitické železobetonové, předpjaté (trámové, rámové, deskové, komorové, obloukové a kombinované) prováděné: na pevné skruži postupně vysouvané na výsuvné skruži monolitické železobetonové s tuhou výztuží (ZBN) spřažené ocelobetonové ocelové prefabrikované železobetonové, předpjaté, montované z podélných prvků (nosníků) cementové injektáže kamenného zdiva montáž mostních ložisek TUNELY ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ tunely ražené NRTM tunely hloubené stříkané betony TECHNOLOGIE synchronní zvedání a spouštění mostních konstrukcí konstrukce pro vysouvání po segmentech prováděných monolitických mostních konstrukcí středně těžká podpěrná skruž ST A4 vybavená hydraulikou pro přesné výškové nastavení, dodatečnou rektifikaci a snadné odskružení prostorové podpěrné skruže rychlostavitelný jeřáb Liebherr 32TT PROVIZORNÍ KONSTRUKCE nosníky ŽBM 30 pro provizorní silniční mosty a podpěrné skruže OHL ŽS, a.s., Závod Železnice Divize Mosty a Tunely Drážní 11, Brno-Slatina tel.:

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Závod Česká republika Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Divize Silniční stavitelství Olšanská 2643/1a, Praha 3 tel.: Závod Zahraničí Management a správa závodu Zahraničí Olšanská 1a, Praha 3 tel.: , fax: Závod Železnice Management a správa závodu Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Divize Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel: Divize Mosty a Tunely Drážní 11, Brno -Slatina tel: Divize Technologie Světlá 5, Brno tel: Divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice Středisko Doprava a mechanizace tel.: Středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 2/2015 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s., za rok 2014 strana 2 V Brně na Besední začíná výstavba nového kulturního centra strana 5 Rozhovor se Zdeňkem Heikenwälderem

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2014 Rozhovor s Oldřichem Zlámalem strana 3 Víceúčelová aula pro Jihočeskou univerzitu dokončena strana 6 Radkova Lhota nabídne zázemí seniorům s Alzheimerovou chorobou

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Stavby OHL ŽS získávají odborná ocenění strana 3 Nová budova FEI VŠB TUO slavnostně otevřena strana 7 4/2014 Rekonstrukce Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou strana

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze strana 3 Rozhovor s Ing. Radimem Machulou, vedoucím projektu strana 7 3/2014 V Brně přibylo 38 kilometrů kanalizace

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2014 Slávnostný začiatok razenia diaľničného tunela Čebrať pri Ružomberku strana 5 Modernizace železniční tratě Nové Mesto nad Váhom Púchov strana 11 Česká námořní

Více

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 Jsou příležitosti, které se neopakují Stabilizace stavebnictví obsah

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 10/2013 Moderní přístavba Slovanského gymnázia v Olomouci slavnostně otevřena strana 2 Dokončili jsme obnovu lednické zámecké jízdárny strana 6 Vršovický zámeček zvaný

Více

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 Zpravodaj 2 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Vývoj a inovace - Výstupy z činnosti Útvaru technického

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 5/2014 Perinatologické centrum, České Budějovice strana 2 Rozhovor s Vladimírem Macíkem, ředitelem výstavby strana 3 Sportovní OHLympijské hry 2014 strana 5 obsah 5/2014

Více

Nový most slouží veřejnosti

Nový most slouží veřejnosti Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Červen 2008 Ročník XIV Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně předány strana 3 Projekt Lužická Nisa o krok blíže k dokončení strana

Více

Modrá etapa kampusu je hotova

Modrá etapa kampusu je hotova Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Září 2007 Ročník XIII Brno prodlouží své kolektory strana 4 OHL zvyšuje svůj mezinárodní ranking v rámci stavebních společností strana 7 Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz 1 První velkou zakázku na území Polska bude realizovat akciová společnost OHL ŽS. Smlouvu o její realizaci podepsali Mgr. Ing. Józef Jezewicz, ředitel

Více

OHL ŽS bude stavět dálnici v Ázerbajdžánu. zmodernizuje sdružení českých a slovenských firem

OHL ŽS bude stavět dálnici v Ázerbajdžánu. zmodernizuje sdružení českých a slovenských firem Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Březen 2006 Ročník XII Výsledky hospodaření za rok 2005 a plán roku 2006 strana 3 OHL ŽS bude stavět dálnici v Ázerbajdžánu strana 6 Zimní klání SKOL ŽS 2006 strana

Více

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013 2 DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013 Úvodník, Aktuality Vývoj a inovace, D 1 - Den otevřených dveří D 2 - Skruže na Slovensku D 5 - Chebsko - environmentální opatření - je hotovo D 6, 8 - Odstavná plocha pro kamiony

Více

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno, 543 321 225, fax: řešení, 543 214 098 Nabídkatel.: komplexních bkom@bkom.cz projektů a činností

Více

vodohospodářské stavby

vodohospodářské stavby 2011 MK ČR E 17014 05/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Největší a nejmodernější

Největší a nejmodernější xxxx více ve fotoreportáži na str. 4 7. července 0 / / XXIII Ptáme se: Ing. Boška Tripala, ředitele zahraničního podnikání str. Betonové konstrukce s nekovovou výztuží str. Z historie naší společnosti

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP

Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Roční zpráva 2006 Metrostav a.s. ČLEN DDM GROUP Mise Akciová společnost Metrostav je univerzální stavební společností pomáhající zákazníkům uskutečňovat

Více

Zpravodaj. Prejeme ˇ Vám vše nejlepší v novém roce Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIII., říjen - prosinec/2014

Zpravodaj. Prejeme ˇ Vám vše nejlepší v novém roce Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIII., říjen - prosinec/2014 Zpravodaj 4 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIII., říjen - prosinec/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Z našich staveb - D 1 - Nosný systém MHD Bratislava

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice, informační občasník číslo 9 / leden 2015 report Jan Blanik absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor Parní turbíny. První pracovní zkušenosti získal v OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny,

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s.

Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. I Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. II 1 Roční zpráva 2014 Metrostav a.s. 1 2 3 4 Profil společnosti 5 Základní ukazatele Metrostav a.s. 2010 až 2014 6 Úvodní slovo 7 Podnikání společnosti v roce 2014 12

Více