Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS 7/2015 Projekt praxí pro studenty VUT FAST Brno úspěšně pokračuje strana 5 Česká dopravní stavba roku 2014 strana 9 V Telči bylo otevřeno nové centrum volnočasových aktivit strana 11

2 obsah 7/2015 Rozhovor s Ing. Pavlem Novotným ředitelem divize 1 Projekt praxí pro studenty VUT FAST Brno úspěšně pokračuje 5 Úspešne ukončená rekonštrukcia objektu kuchyne a jedálne TnUAD v Záblatí 8 V Telči se otevřelo nové centrum volnočasových aktivit Panský dvůr 11 Kanalizace v Životicích a Prostřední Suché dokončena 2 PČOV Uhříněves Dubeč intenzifikace 6 Česká dopravní stavba roku OHL ŽS rekonstruuje trať Klatovy Železná Ruda 12 Špičková technologie a nejvyšší kvalita, to je nový stadion v Białystoku 3 Etický kodex Skupiny OHL byl novelizován 7 Z Brna do Vídně na kole zase o něco bezpečněji 10 Foto na titulní straně: Spřažená konstrukce nového fotbalového stadionu v polském Białystoku. Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Ing. Tereza Mikolášová, Jana Botková Registrováno Ministerstvem kultury pod. č. E ze dne

3 úvodník 7/ Rozhovor s ING. PAVLEM NOVOTNÝM ředitelem divize Ing. Pavel Novotný nastoupil do naší společnosti v březnu tohoto roku na pozici ředitele divize Silniční stavitelství. Po téměř půl roce v řadách OHL ŽS, a.s., jsme jej požádali o krátký rozhovor. Pane řediteli, mohl byste se nám prosím krátce představit? Děkuji za příležitost říci vám pár slov o sobě, divizi, našich cílech a také o situaci na trhu silničního stavitelství. Pocházím původem z východních Čech, narodil jsem se v Ústí nad Orlicí. Již od dětství jsem však spjatý s Prahou, kde jsem vystudoval Stavební fakultu ČVUT, obor Konstrukce a dopravní stavby. V roce 1989 jsem nastoupil do státního podniku Pražské silniční a vodohospodářské stavby, kde jsem postupně prošel pozice mistra u pokládky litého asfaltu, u silničních staveb, u pokládky asfaltových směsí, přípravy staveb a od roku 1996 jsem pracoval na pozici vedoucího obchodního útvaru společnosti. Společnost PSVS a.s., po fúzi PORR a.s., jsem dále zastupoval jako jednatel v dceřiných společnostech zaměřených na výrobu asfaltových směsí. Díky tomu jsem se ve společnosti Obalovna Boskovice s.r.o. více seznámil s OHL ŽS, a.s. Během roku 2013 jsem se rozhodl pro změnu a od ledna 2014 až do nástupu do OHL ŽS, a.s., v březnu 2015, jsem pracoval na pozici obchodního ředitele v projekční společnosti PRAGOPROJEKT a.s. Když se pak na mne obrátil ředitel závodu ČR Ing. Tomáš Nossek, zda bych nechtěl vést vznikající divizi Silničního stavitelství, přijal jsem jeho nabídku. Obdobný model funguje v naší společnosti např. u závodu Železnice, která je partnerem jediného specifického investora v oblasti výstavby a rekonstrukce železničních tratí společnost SŽDC, s. r. o. Má Vaše divize ambici realizovat projekty i v zahraničí? Otázka zahraničí je pro nás určitě zajímavá. Pokud za zahraničí považujeme i Slovensko, tak výhledově by nás tento trh rozhodně zajímal - má řadu výhod, velmi podobné normy, možnost použití našich Vaše divize je jediná, která nepůsobí teritoriálně, ale oborově. Čím je toto postavení dáno? Naším důvodem je orientace na jediného investora v oblasti dálničních a silničních staveb ŘSD ČR, na kterého jsme primárně orientováni a spolupracujeme s ním z jediného místa, kterým je právě naše divize. Ta má za úkol sledovat dění na trhu, monitorovat vypisované zakázky a komunikovat s investorem. Při realizaci staveb pro takto unikátního investora je dobré, když máte zkušený tým, který zná obvyklé požadavky, orientuje se v dodacích podmínkách staveb a zná procesy řízení a schvalování u investora. A právě naše divize by měla být tím zkušeným a znalým partnerem. Ing. Pavel Novotný ředitel divize Silniční stavitelství

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS autorizací, minimální jazykovou bariéru, historickou i geografickou blízkost. Stejně jako v České republice, se i zde připravují velké projekty. Naším hlavním úkolem je však v tuto chvíli doplnění a stabilizace týmu pro ČR, za hranice se můžeme vydat později. Vnímáte v oboru silničního stavitelství nějaký boom? Stavební firmy, které se pohybují na stavbách silnic, mají docela dobrý rok. Státní fond dopravní infrastruktury poskytnul finanční prostředky krajům, takže krajské správy vypisují řadu menších zakázek, nejčastěji v objemech 3 10 mil. Kč, práce je tedy dostupná. Lze očekávat, že se tento trend bude opakovat i v dalších letech, protože deficit ve stavební údržbě silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví krajů, je značný. V loňském roce se začal výrazně zvyšovat tlak na přípravu staveb jak u krajů, tak i u našeho hlavního partnera ŘSD ČR. Bohužel nyní sklízíme to, co se odehrálo v minulých pěti letech, kdy byla prakticky pozastavena příprava velkých investic do dopravní infrastruktury. Věřím, že se blýská na lepší časy, měla by pokračovat modernizace D1, dobudování R35 Hradec Králové Olomouc, dostavba D11 do Polska, dostavba D3 do Rakouska, dokončení D8, R49, realizace úseku VMO Žabovřeská v Brně a řada dalších projektů. ŘSD ČR s projektanty připravují nové stavby a určitě nás od podzimu čeká řada soutěží na velké a zajímavé projekty, na kterých bychom se chtěli také podílet. Jaké projekty aktuálně realizujete? Společně s Divizí 1 našeho závodu dokončujeme úsek 21 modernizace D1 pro investora ŘSD ČR. To je v současnosti náš největší projekt v oboru silničního stavitelství. Cena kontraktu je cca 640 mil. Kč a OHL ŽS, a.s. jej realizuje ve sdružení s ALPINE Bau CZ, a.s. Pro ŘSD ČR, kromě menších staveb, nyní zahajujeme opravu silnice I/38 v Golčově Jeníkově v celkové ceně 53 mil. Kč. Pro SÚS Jihomoravského kraje začínáme stavbu III/37428, Skalice průtah a mosty s celkovým rozpočtem 33 mil. Kč. Uvažujete o dalším rozšíření strojového parku pro Vaši činnost? Pokud máme dodat kvalitní dílo, potřebujeme i odpovídající vybavení. Kromě běžné mechanizace bychom rádi sestavili další čety pro pokládky asfaltových směsí, což znamená doplnit vybavení o finišery a válce tak, abychom mohli provádět pokládky paralelně na dálnicích i na rychlostních komunikacích. Další zamýšlenou investicí je zvýšení počtu obaloven s majetkovou účastí OHL ŽS, a.s. Obalovna v regionu je důležitou podmínkou pro zvyšování podílu na silničním stavebním trhu, což lze dobře dokumentovat na počtu zakázek v dosahu obalovny Boskovice. Co očekáváte v nejbližších měsících? Čeká nás velmi zajímavé období dobudování divize, příchod nových pracovníků, vydobytí si pozice na trhu. Doufám, že se nám všem bude dařit, protože po delší době je cítit oživení ve stavebnictví a ta příležitost tu je. Pořád je pro mne úžasné vidět, jak něco nového vzniká, být toho součástí a podílet se na dalším vývoji této společnosti. Děkuji Vám za rozhovor Mgr. Jan Rupp naše stavby KANALIZACE V ŽIVOTICÍCH A PROSTŘEDNÍ SUCHÉ dokončena V Životicích a Prostřední Suché skončila po roce výstavba splaškové kanalizace. V obou městských částech Havířova tak vzniklo přes sedm kilometrů nové kanalizace, včetně přípojek a čerpacích stanic. Došlo také k přeložce nefunkční dešťové stoky, která nyní může sloužit k odvodnění komunikace, dále díky tomu vzniká možnost vybudovat chybějící chodník. Projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí. V dalších okrajových částech města Havířov byla vybudována nová kanalizace. Na ni se napojí až 800 obyvatel ve 175 domácnostech. Díky kanalizaci dojde ke zkvalitnění života a zvýšení standardu bydlení v těchto městských částech, k nezanedbatelnému zlepšení situace dochází i z ekologického hlediska. Celá stavba byla rozdělena do dvou částí. První se týkala odkanalizování městské části Životice, kde bylo vystavěno 5,2 km kanalizace, včetně veřejných kanalizačních přípojek, tří čerpacích stanic a výtlačných řadů o délce 871 metrů. Součástí výstavby bylo i napojení domovních kanalizačních přípojek.

5 7/ Druhá část výstavby probíhala v městské části Prostřední Suchá. Zde bylo vystavěno 967 metrů nové splaškové kanalizace, zahrnující i gravitační stoky a připojení domovních kanalizačních přípojek. Obě nově zbudované části kanalizace byly napojeny na stávající kanalizační síť, která odvádí odpadní vody do centrální ČOV v Havířově. Součástí druhé části stavby byla přeložka stávající dešťové stoky v délce 491 metrů. Polohu původní dešťové stoky nebylo možné v terénu přesně identifikovat a nebyla využívána. Nová dešťová stoka byla přeložena souběžně s trasou nové splaškové kanalizace. Po realizaci přeložky dešťové stoky bude možné ji využít i pro odvodnění komunikace a alespoň jeden příkop může posloužit k vybudování chodníku, který zde chybí. Zřizovatelem nové kanalizace je město Havířov. Celkové náklady stavby dosáhly částky 69,2 milionu Kč bez DPH. Státní fond životního prostředí poskytl dotaci ve výši 52,6 milionu Kč, zbývající část uhradilo město Havířov. Práce probíhaly od července 2014 do července 2015, zakázku zrealizovala stavební firma OHL ŽS, a.s., Divize 2 Ostrava. Útvar Kancelář GŘ naše stavby Špičková technologie a nejvyšší kvalita, to je NOVÝ STADION V BIAŁYSTOKU Společnost OHL vybudovala pro polský Białystok nový fotbalový stadion. Ten leží na stejném pozemku, kde se v roce 1972 slavnostně otevíral původní městský stadion. Výstavba celého sportovního areálu probíhala ve dvou etapách mezi lety 2012 a 2014, aniž by bylo nutno rušit pořádání sportovních akcí. Řešení stadionu odpovídá požadavkům polské fotbalové federace (PZPN), splňuje i nároky UEFA a vyhovuje potřebám prvoligového klubu Jagiellonia Białystok. Městský stadion v Białystoku se nachází v jihozápadní části města mezi ulicemi Słoneczna, Kawaleryjska, Wiosenna a Ciołkowskiego. Celková rozloha pozemku je přibližně 14 hektarů. Do areálu vede celkem pět vstupů určených pro hráče, VIP návštěvníky, novináře, bezpečnostní a zdravotní službu a fanoušky. Hrací plocha

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS má rozměry metrů a je pokrytá přírodním trávníkem s možností vyhřívání. Nový stadion má kapacitu diváků oproti původním devíti tisícům. Ke stadionu náleží parkoviště o rozloze 67 tisíc metrů čtverečních, které nabízí 950 parkovacích míst pro osobní vozidla a 80 parkovacích míst pro autobusy. Stadion byl vybudován podle projektu z roku Realizace stavby začala v červnu roku 2012 a byla rozdělena do dvou fází. První skončila v srpnu 2013, druhá o rok později (srpen 2014). Během obou fází výstavby se na stadionu uskutečnilo několik sportovních utkání za přítomnosti diváků. Raúl Herrero Ruiz, ředitel stavby, OHL, S.A. Plánek stadionu s rozdělením podle sektorů a vyznačením jednotlivých fází výstavby

7 7/ lidské zdroje PROJEKT PRAXÍ PRO STUDENTY VUT FAST Brno úspěšně pokračuje Naše společnost tradičně úzce spolupracuje s VUT FAST v Brně, od roku 2008 se podílí na realizaci studijního programu R provádění staveb. Součástí tohoto oboru je i desetitýdenní výrobní praxe pro studenty, kterou zajišťujeme v prostředí námi realizovaných zakázek. Tento projekt nám umožňuje vybírat si mezi studenty posledního ročníku ty nejlepší, a to ještě dříve, než se ocitnou na trhu práce a v konkurenčním prostředí nabídek jiných společností. Možnost uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce je dána mnoha aspekty. V obecné rovině má největší vliv stupeň nezaměstnanosti v regionu a z toho vyplývající počet uchazečů na volnou pracovní pozici. Protipólem je však skutečnost, že je mnohdy obtížné obsadit nabízenou pracovní pozici uchazečem, který by splňoval naše požadavky. Kvalitních zaměstnanců je zkrátka méně, než si žádá poptávka, a zejména v oblasti stavebnictví je o ně leckdy veden mezi firmami tvrdý boj. Do této situace vstupují absolventi škol, jejichž základní handicap oproti ostatním uchazečům je nedostatek praxe. Zmíněný obor R, u jehož vzniku a akreditace stál úsek Lidských zdrojů již v době přípravy v roce 2007, je tak ideálním nástrojem pro získávání uchazečů z tohoto oboru, který je primárně zaměřen na výchovu odborníků schopných velmi rychlého kvalifikovaného uplatnění v prostředí staveb. Tomuto cíli je podřízena i skladba předmětů, které jsou zaměřeny na sepětí multioborových znalostí nutných pro řízení stavebních projektů. Absolvent tohoto oboru by měl zvládnout nejen technickou a technologickou část stavby, ale uchopit tuto problematiku i z pohledu ekonomického řízení, projektového řízení, či z pohledu stavebního práva, jakosti, bezpečnosti práce a vedení zaměstnanců a dalších manažerských dovedností. Zařazení povinné odborné praxe do letního semestru prvního ročníku magisterského studia umožňuje studentům ověřit a uplatnit své znalosti v praxi a následně reagovat v závěru studia, zejména při zpracování závěrečné práce, kterou obvykle řeší v rámci projektu, na němž participují. Studentka Bc. Nikola Hanzlovská absolvovala praxi na projektu Perinatologické centrum České Budějovice. Zaměstnání absolventa a investice do jeho rozvoje jsou pro naši společnost méně rizikové, pokud již máme s tímto studentem předchozí pozitivní pracovní zkušenost, kterou nám umožňuje právě výrobní praxe. Dalším argumentem pro přijetí absolventa je potom nezatíženost předchozími pracovními návyky a odlišnou firemní kulturou. Oproti starším uchazečům s praxí je obvyklá větší jazyková vybavenost, počítačové dovednosti, ochota se vzdělávat a přizpůsobit novému kolektivu. Díky již získaným základním znalostem o společnosti se také výrazně zkracuje adaptační proces, jehož délka vytváří předpoklady pro plnohodnotné využití každého zaměstnance.

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Pro naše projektové týmy se tím nabízí možnost, aby si ověřili, zda student, který se na praxi (po předchozím velmi pečlivém výběru ze strany pracovníků úseku Lidských zdrojů) do společnosti dostal, je schopen splnit v praxi nároky, které jsou na něj kladeny a vypořádat se s prostředím stavby, které je bezesporu specifické a ne každému musí vyhovovat. níž studenti vykonávají pozici asistenta stavbyvedoucího. V rámci tohoto zařazení obvykle řídí činnost subdodavatelů, vedou menší skupiny podřízených dělnických profesí, hledají vady a nedodělky, píší stavební deník a řeší řadu nenadálých situací, které život na projektu denně přináší. Každý student má přiděleného svého garanta, který jej odborně provází. Česká republika výborně hodnoceni. S některými z nich bude společnost pokračovat ve spolupráci i nadále, po skončení praxe. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří umožnili studentům VUT FAST Brno oboru R absolvovat výrobní praxi a napomohli rozvoji jejich praktických dovedností. Aby praxe splnila svůj deklarovaný účel, nejedná se o žádné brigádnické činnosti, ale plnohodnotnou výrobní praxi, během V letošním roce společnost nabídla praxe pro skupinu studentů, kteří byli ze strany svých garantů i vedoucích projektů závodu Ing. Ivana Julínková, CSc., personální ředitelka a Mgr. Jan Rupp. MBA, manažer HR naše stavby PČOV UHŘÍNĚVES DUBEČ intenzifikace Realizace druhé etapy intenzifikace čistírny odpadních vod s navrhovanou kapacitou EO vycházela ze současného provozu. Intenzifikace se týkala výstavby nového separačního stupně, strojovny kalového hospodářství a doplnění hrubého předčištění. Vzhledem k tomu, že navrhované stavební objekty byly realizovány v areálu stávající ČOV za trvalého provozu, byly kladeny zvýšené nároky na postup prací a důslednou

9 7/ koordinaci jednotlivých kroků s požadavky provozu ČOV. Samotná realizace si tedy vyžádala řadu provozních opatření. Dle návrhu na osazení a vybudování objektů ČOV byly, vzhledem ke geologickým podmínkám, základové poměry staveniště dosti složité. Především vliv podzemní vody na stavbu byl klíčovým problémem realizace. Před zahájením monolitických konstrukcí bylo provedeno zajištění stavební jámy (ZSJ). Po provedení předvrtané pilotáže a vetknutí štětovnice do cementového lože v hloubce 12 metrů bylo možné po odtěžení zeminy založení 2 ks monolitických dosazovacích nádrží o průměru 16 metrů, výšce stěny 5,5 metru a strojovny lichoběžníkového tvaru osazené mezi DN (dosazovací nádrže) pro umístění technologie ČOV. Základní údaje o stavbě: Název projektu PČOV Uhříněves Dubeč intenzifikace Investor Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, Praha 1 Staré Město Projektant D -Plus projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 45/16, Praha, Karlín Vedoucí projektu Ing. Karel Mazánek, MBA Hl. stavbyvedoucí Ing. David Matůšů Stavbyvedoucí Václav Řezníček Termín zahájení 05/2014 Termín dokončení 04/2015 Po vybudování nového kalového hospodářství na původním nátoku odpadních vod do ČOV (provizorní přečerpávání nátoku) bylo možné provést zapojení všech nových tras trubního vedení ze stávajících a nových objektů. Samotná realizace byla ve velké míře uskutečněna vlastními kapacitami, a to jak monolitické, tak i stavební části. Po vyzbrojení novým řídícím systémem byly k zahájeny funkční zkoušky a v termínu ukončení stavby, dle SoD k , byla uvedena PČOV Uhříněves Dubeč do 12měsíčního zkušebního provozu. Ing. David Matůšů, stavbyvedoucí, divize 4 lidské zdroje ETICKÝ KODEX Skupiny OHL byl novelizován Správní rada OHL schválila na svém zasedání dne 23. března 2010 Etický kodex Skupiny OHL. Jeho poslední novelizace vstoupila v platnost 21. ledna Skupina OHL, která pracuje v internacionálním a diverzifikovaném prostředí globálního světa, kde rozvíjí své aktivity v odlišných kulturách, si klade za cíl sdílet se všemi zájmovými skupinami hodnoty podílející se na utváření firemní kultury. Přijetí Etického kodexu je výrazem snahy přesného definování hodnot, zásad a norem chování, kterými by se měli řídit všichni členové Skupiny při výkonu své profese. Kodex zaručuje kolektivní plnění závazků Skupiny, efektivní uplatňování pracovních a lidských práv, transparentnost a integraci pracovního kolektivu ve všech oblastech působnosti. Snahou Etického kodexu je sdílení firemních hodnot, které jsou součástí firemní kultury založené na etice, čestnosti a dodržování lidských práv. Dále má za cíl rozvíjení modelů pravidel profesního, etického a odpovědného chování všech zainteresovaných stran, které se na firemní kultuře podílejí. Etický kodex je všem zaměstnancům k dispozici na Portále společnosti, kde mají povinnost se s ním seznámit. Všichni TH zaměstnanci pak mají za povinnost prokázat svoji znalost Etického kodexu absolvováním e -learningového kurzu o etickém kodexu a protikorupční politice Skupiny OHL. Mgr. Jan Rupp, manažer HR

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Úspešne ukončená rekonštrukcia objektu KUCHYNE A JEDÁLNE TnUAD V ZÁBLATÍ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka vzdeláva študentov v celospoločensky významných oblastiach - v zdravotníctve, politológii, priemyselných technológiách a v špeciálnej technike. V júni tohto roka sa dokončila rekonštrukcia dvoch objektov z komplexu budov univerzity v Záblatí - jedálne a kuchyne, ktorá skvalitnila služby pre študentov a zamestnancov univerzity. Jedáleň sa nachádza v objekte, ktorý pôvodne slúžil ako sýpka. Tento objekt s pôvodnými kamenno -tehlovými múrmi hrúbky 800 mm a na prízemí s klenbovým stropom pochádza z roku Na 2. nadzemnom podlaží objektu jedálne (sýpky) sú kancelárske priestory a viacúčelová sála. Na 3. nadzemnom podlaží - podkrovný priestor - sa nachádza otvorený veľkopriestor a strojovňa vzduchotechniky. Na každom podlaží sú hygienické zariadenia. Strecha sýpky je šikmá sedlová, s pálenou škridlovou krytinou typ bobrovka s vonkajšími medenými žľabmi. V osemdesiatych rokov 20. storočia bola realizovaná prízemná prístavba kuchyne s kompletným skladovým, kancelárskym a hygienickým zázemím a aj prístavba prepojovacieho schodiska konštrukčného systému BAUMS, ktoré umožňuje prepojenie týchto budov a vstup do horných podlaží sýpky. Základné informácie o stavbe: Názov projektu Rekonštrukcia objektu kuchyne a jedálne TnUAD v Záblatí Kraj Okres Mesto Trnavský kraj Trenčiansky Trenčín - Záblatie Cena diela Financovanie projektu prostriedky univerzity Investor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zhotoviteľ Vedúci účastník združenia Účastník združenia Lehota výstavby Termín zahájenia 06/2014 Termín dokončenia 06/2015 Združenie Trenčín OHL ŽS SK, a.s. OHL ŽS, a.s. oprávnená podnikať na území SR prostredníctvom OHL ŽS, a.s., organizačná zložka 12 mesiacov Prístavba kuchyne má nosný systém železobetónový skelet, stropy sú zo stropných železobetónových panelov, deliace priečky sú murované. Časť prízemného objektu zázemia je jednopodlažná, asi v jednej tretine objektu je strop zvýšený. V tejto časti dispozície sa nachádzajú priestory kuchyne s príslušenstvom, technická miestnosť a sociálno -hygienické priestory zamestnancov. Zadné vstupy zázemia slúžia pre zásobovanie. Obvodový plášť je predsadený siporexový, hr. 300 mm. Strecha nad prístavbou kuchyne a jej zázemím je plochá s vnútornými zvodmi zrážkovej vody, prekrytá hydroizolačnou fóliou. Nad

11 7/ pristavaným schodiskom, ktoré vytvára aj prepojovací krčok medzi kuchyňou a jedálňou je tiež sedlová strecha so škridlovou krytinou typ bobrovka. Pred rekonštrukciou mal objekt nízku úroveň tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, z toho vyplývajúce rozsiahle tepelné straty a vysokú spotrebu energie na vykurovanie. Pretože v súčasnosti sú kladené vyššie požiadavky a nároky na využívané budovy, bolo potrebné zrealizovať niektoré stavebné úpravy na objekte, aby boli splnené parametre podľa STN , zmena 5 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Táto investičná akcia bola zrealizovaná z finančných prostriedkov univerzity. V priestoroch oboch objektov boli realizované povrchové úpravy stien, stropov podláh, výmena výplní otvorov a na prepojovacom schodisku bola realizovaná povrchová úprava podest a stupňov schodiska s výmenou drevených madiel zábradlia. V priestore kuchyne bola navrhnutá nová technológia kuchyne, pre ktorú boli realizované všetky inžinierske rozvody, aby sa mohli regulárne využívať všetky priestory objektu a spĺňali všetky v súčasnosti platné predpisy a nariadenia. Po rekonštrukcii nadobudli priestory oboch objektov hygienickejší a estetickejší vzhľad. Priestor jedálne, do ktorého je vstup aj z interiéru aj z exteriéru, bude slúžiť i na reprezentatívne účely Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Ing. Zuzana Knapová referent pre ISR a PR ocenění ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2014 Akciová společnost OHL ŽS se jako již tradičně i letos účastnila soutěže Česká dopravní stavba roku 2014, jejíž 12. ročník vyvrcholil v úterý 16. června 2015 předáváním titulů a dalších ocenění v pražské Betlémské kapli. O přízeň poroty, složené z 18 odborníků z řad zástupců veřejné správy, státních firem, vysokých škol, zájmových svazů a dalších, usilovala OHL ŽS, a.s., stavbami Rekonstrukce stanice metra Národní třída a Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba. Cena poroty ČDS 2014 REKONSTRUKCE STANICE METRA NÁRODNÍ TŘÍDA Dodavatel: Sdružení OHL ŽS, PROMINECON GROUP, SYNER Stanice metra Národní Projektant: Metroprojekt Praha a.s. Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Cena ČKAIT REKONSTRUKCE ŽST. PŘEROV, 1. STAVBA Dodavatel: Sdružení Přerov (OHL ŽS, a.s., EUROVIA CS, a.s, AŽD Praha s.r.o.) Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Investor: SŽDC s.o. První jmenovaná obdržela Cenu poroty, která byla udělena za citlivost propojení vestibulu metra a moderní multifunkční budovy se skutečně bezbariérovým vstupem do metra, přičemž stavba dle výroku poroty bezesporu přispěla ke zvýšení komfortu cestujících a zlepšení estetiky místa a pražského metra. Druhá jmenovaná byla oceněna Cenou České komory stavebních inženýrů a techniků (ČKAIT). Útvar Kancelář GŘ

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS naše stavby Z BRNA DO VÍDNĚ NA KOLE zase o něco bezpečněji Na konci června došlo k slavnostnímu dokončení druhé etapy projektu vybudování bezpečných částí cyklostezky na českém území trasy Brno Vídeň. Sedm kilometrů nové trasy značně zvýší komfort i bezpečnost cyklistů. Na trase mohou cyklisté navštívit mnoho atraktivních cílů, například Památník písemnictví na Moravě v benediktinském klášteře v Rajhradě. Druhá etapa dostavby cyklostezky se zaměřila především na přetížený úsek mezi Brnem a Rajhradicemi, využívaný jak turisticky, tak pro přepravu pracujících z okolních obcí do okrajových částí Brna. Nová trasa cyklostezky v úseku mezi Přízřenicemi a Modřicemi odlehčí přetížené in -line dráze, v Chrlicích cyklistům usnadní překročení dálnice D2 a příjezd k vlakovému nádraží a v Rebešovicích, Rajhradě, Židlochovicích, Vranovicích a Přibicích vede nyní mimo silnici. Protože je cyklostezka částečně vedena po silnicích II. a III. třídy, na základě odborné studie jsme vytipovali dvanáct zvláště exponovaných úseků, které nyní prošly komplexní přeměnou. V nové sezoně se tak cyklisté mohou těšit ze sedmi kilometrů nové bezpečné trasy, uvedla Jana Drápalová, předsedkyně Cyklistické stezky Brno Vídeň. Cyklostezka spojující Brno a Vídeň je součástí 1930 kilometrů dlouhé Jantarové stezky, která spojuje polský přístav Gdaňsk s chorvatskou Pulou. Spadá do mezinárodní cyklistické sítě EuroVelo propojující všechny evropské země. Velice oblíbená část cyklostezky vedoucí od Brna na jih nabízí projížďku krajem vína. Zakázku zrealizovalo sdružení SWIETELSKY OHL ŽS Cyklostezka Brno - Vídeň, Brno. Projekt v celkové hodnotě 48 milionů Kč (včetně DPH) je z 85 % financován z Evropského fondu regionálního rozvoje (konkrétně ROP Jihovýchod), 7,5 % hradí Jihomoravský kraj. Zbylé prostředky uhradily obce, jejichž územím stezka prochází a dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno Vídeň. Útvar Kancelář GŘ Na slavnostním otevření nově vybudované cyklistické trasy byly přítomny i historické bicykly.

13 7/ naše stavby V Telči bylo otevřeno nové CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PANSKÝ DVŮR V historickém centru Telče byl slavnostně otevřen revitalizovaný areál bývalého panského dvora. Rekonstrukce prošla svou první etapou, v níž došlo k opravě šesti historických budov kolem holubníku a jejich proměně na centrum volnočasových aktivit, jako je lezecká stěna nebo první indoorové drytoolingové centrum v České republice. V dalších etapách dojde k vytvoření prostor pro wellness aktivity, naplánována je i výstavba domova pro seniory. Z komplexu hospodářských barokních budov, které dříve sloužily jako kravíny a stodoly, vzniklo nyní centrum volnočasových aktivit. Je možné zde nalézt výstavní prostory, přednáškové sály nebo zemědělské, technické a historické expozice, popisuje jejich současnou funkci vedoucí projektu Milan Pitner. Během modernizace zůstalo zachováno urbanistické řešení objektů a charakter zástavby se neměnil. Došlo zejména k úpravě vnější podoby objektů a obnově zchátralých prvků staveb. Stavební úpravy se tak týkaly především interiérů budov. Expozice jsou přístupné v podobě prohlídek, ty pro děti probíhají zábavnou interaktivní formou. Prostory dále nabízí např. dětské hřiště pro nejmenší nebo taneční sál. Sportovní vyžití zajišťuje lanové centrum, lezecká stěna a drytoolingové centrum. Drytooling využívá k lezení cepínů, v hale se s jejich pomocí bude lézt po stěnách a lanových překážkách. Jedná se o první umělé lezecké centrum zajišťující tuto disciplínu v České republice. Panský dvůr Telč - dětské hřiště

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Citlivá revitalizace barokního areálu a jeho proměna v moderní rekreační objekt, který navazuje na charakter zástavby historické Telče, umožní výrazné rozšíření společenského i sportovního vyžití. Prostor je určen pro všechny generace, od dětí přes sportovce až po seniory. Návštěvníci mohou také navštívit kavárnu a odpočinout si u kávy na terase či v altánu, uvádí Oldřich Vlašic, manažer projektu. Investorem projektu byla firma PDT s.r.o. Projektovou část zpracovalo architektonické studio prof. Petra Hrůši a architektonická kancelář Knesl & Kynčl, která spolupracovala na muzejní části. Generálním dodavatelem se stala akciová společnost OHL ŽS. Stavební práce první etapy probíhaly od června 2014 do června Zakázka ve výši 80 milionů Kč bez DPH (včetně odkoupení nemovitostí) byla spolufinancována z Evropského fondu regionálního rozvoje (konkrétně ROP Jihovýchod) částkou 36 milionů Kč. Útvar Kancelář GŘ BLAHOPŘÁNÍ V červenci 2015 oslavili někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 45 let pracuje u společnosti Ludvík Hrbáček, mistr (středisko 54T3) 40 let pracují u společnosti Lubomír Plachý, instalatér (středisko A272) Dušan Mutala, stavební zámečník (středisko A212) 20 let pracují u společnosti Karel Peza, provozní elektrikář mimo VN (středisko 54U1) Jaroslav Cenek, zedník (středisko A212) Ladislav Kala, traťový dělník (středisko 5421) 15 let pracují u společnosti Ing. Tomáš Navrátil, specialista technické přípravy (středisko A222) Lubomír Halfar, stavbyvedoucí (středisko A212) Ing. Zdeněk Stojan, expert nákupu (středisko 1131) Děkujeme za vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Ing. Ivana Julínková, CSc., personální ředitelka naše stavby OHL ŽS rekonstruuje TRAŤ KLATOVY ŽELEZNÁ RUDA Nové koleje, nástupiště i zabezpečovací zařízení. To všechno vyroste na téměř padesátikilometrovém úseku železniční trati Klatovy Železná Ruda. Stavba vychází z konceptu Plánu obslužnosti Plzeňského kraje a je v souladu s výhledovou koncepcí dálkové osobní dopravy Ministerstva dopravy. Přinese zvýšení rychlosti na této turisty oblíbené železniční spojnici a tudíž i zkrácení jízdních dob vlaků. Zvýší se propustnost trati a také její bezpečnost. Mezi nejviditelnější přínosy projektu patří výstavba nových nástupišť a rekonstrukce či úprava osvětlení ve stanicích. Ve všech železničních stanicích s výjimkou Klatov a na dotčených traťových úsecích stavbaři dále vybudují nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie a moderní sdělovací zařízení. Z hlediska provozu je však ještě důležitější rekonstrukce železničního svršku a spodku. Úsek rekonstruované trati od zastávky Dešenice do Železné Rudy -Alžbětína přitom leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Letos realizujeme řadu regionálních staveb na tzv. národní síti. Trať z Klatov do Železné Rudy je součástí důležité spojnice z Plzně na Šumavu. Cestující se mohou těšit především na zvýšení komfortu železniční dopravy v této lokalitě, sdělil generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý. Samotné stavební práce mezi Klatovy a Železnou Rudou začaly letos v březnu a podle harmonogramu by měly být dokončeny v únoru příštího roku. Jejich zhotovitelem je společnost SBT+OHL+AŽD Klatovy tvořená společníky Subterra a.s., OHL ŽS, a.s., a AŽD Praha s.r.o. Celkové náklady stavby činí Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava navržen na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Národní financování projektu zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Na základě tiskové zprávy SŽDC, s.o., zpracoval Útvar Kancelář GŘ

15 7/ DIVIZE Mosty a Tunely MOSTY ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ monolitické železobetonové prováděné na pevné skruži monolitické železobetonové, předpjaté (trámové, rámové, deskové, komorové, obloukové a kombinované) prováděné: na pevné skruži postupně vysouvané na výsuvné skruži monolitické železobetonové s tuhou výztuží (ZBN) spřažené ocelobetonové ocelové prefabrikované železobetonové, předpjaté, montované z podélných prvků (nosníků) cementové injektáže kamenného zdiva montáž mostních ložisek TUNELY ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ tunely ražené NRTM tunely hloubené stříkané betony TECHNOLOGIE synchronní zvedání a spouštění mostních konstrukcí konstrukce pro vysouvání po segmentech prováděných monolitických mostních konstrukcí středně těžká podpěrná skruž ST A4 vybavená hydraulikou pro přesné výškové nastavení, dodatečnou rektifikaci a snadné odskružení prostorové podpěrné skruže rychlostavitelný jeřáb Liebherr 32TT PROVIZORNÍ KONSTRUKCE nosníky ŽBM 30 pro provizorní silniční mosty a podpěrné skruže OHL ŽS, a.s., Závod Železnice Divize Mosty a Tunely Drážní 11, Brno-Slatina tel.:

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Závod Česká republika Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Divize Silniční stavitelství Olšanská 2643/1a, Praha 3 tel.: Závod Zahraničí Management a správa závodu Zahraničí Olšanská 1a, Praha 3 tel.: , fax: Závod Železnice Management a správa závodu Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Divize Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel: Divize Mosty a Tunely Drážní 11, Brno -Slatina tel: Divize Technologie Světlá 5, Brno tel: Divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice Středisko Doprava a mechanizace tel.: Středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Průběžná zpráva č. 38 k 31. 12. 2013 (za 2. pololetí 2013)

Průběžná zpráva č. 38 k 31. 12. 2013 (za 2. pololetí 2013) Průběžná zpráva č. 38 k 31. 12. 2013 (za 2. pololetí 2013) Finanční smlouva CZ 9603 Regionální rozvojový fond (RRF) Předkládá: PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj ČR 1 Obsah 1. Úvod Regionální

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008:

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008: Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ Slavnostní večer spojený s udílením titulů vítězům celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 Čtvrtek 25. června 2009, Betlémská kaple Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Ing. Tomáš Zdražila Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Bráník e-mail: tzdrazila@subterra.cz VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Abstract The local authority

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-05/36-2013 V Táboře dne 2. ledna 2014 Počet listů: 5 Zpráva zadavatele Zadavatel pořizuje na základě

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více