Co pro tebe znamená věda? fotografická soutěž všeobecné podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co pro tebe znamená věda? fotografická soutěž všeobecné podmínky"

Transkript

1 Co pro tebe znamená věda? fotografická soutěž všeobecné podmínky 1. CÍLE Fotografická soutěž Co pro tebe znamená věda? nabízí týmům mladých lidí z Evropské unie příležitost, aby svou odpověď na tuto otázku vyjádřili obrazem. Každý měsíc v době od 15. ledna 2015 do 15. května 2015 budou týmy mladých lidí ve věku od 13 do 18 let zvány, aby odeslaly své fotografie na naše internetové stránky Věda je pro holky! Tyto fotografie budou posuzovány on-line jejich vrstevníky. Každý měsíc v době od 15. ledna do 15. května 2015 budou na základě on-line hlasování oznámeny tři vítězné týmy. Dvanáct vítězných měsíčních příspěvků v době od ledna do května 2015 se potom dostane před porotu, která vybere tři konečné vítězné týmy soutěže. 2. ČASOVÝ HARMONOGRAM Časový harmonogram fotografické soutěže Co pro tebe znamená věda? je od 15. ledna 2015 do 15. května Soutěž začíná dne 15. ledna V květnu 2015 porota určí tři vítězné týmy. Týmy mohou odesílat fotografie v období od ledna do dubna Tyto fotografie je možné odesílat kdykoli v době od 16. dne měsíce (od 00:01 SEČ) do posledního dne měsíce (do 23:59 SEČ). Období od 1. dne měsíce do 15. dne měsíce je otevřeno pro hlasování. V období hlasování nelze fotografie odesílat. Hlasování bude možné v době od prvního dne měsíce (od 00:01 SEČ) do 15. dne v měsíci (do 23:59 SEČ). Vítězové za příslušný měsíc budou oznámeni na internetových stránkách během týdne po hlasovacím období. Tři konečné vítězné týmy budou oznámeny na internetových stránkách dne 29. května KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA Účastníci musí být občany některého z 28 členských států Evropské unie a musí v něm mít trvalý pobyt. Příspěvky do soutěže musí podávat týmy tří lidí. Do konce září 2015 musí být členům týmu 13 až 18 let. Příspěvky do soutěže nemohou podávat jednotlivci. Nejméně dva členové týmu musí být dívky. Žádný člen týmu nesmí patřit do více než jednoho týmu. Členové vítězných týmů budou požádáni o doklad jejich totožnosti. 1

2 4. ODESÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE Účastníci musí vyplnit on-line registrační formulář a prohlásit, že splňují všeobecné podmínky soutěže. Účastníci musí uvést název týmu a platnou ovou adresu. Účastníci musí také uvést, ve které zemi žijí, jakého jsou pohlaví a kolik je jim let. Fotografii je potom možné odeslat na internetové stránky. Každý tým smí předložit pouze jednu fotografii za měsíc. Odeslané fotografie musí být ve formátu jpg/jpeg. Měly by být ve formátu na šířku. Obrázky by měly být v tiskové kvalitě, a proto musí mít nejméně 5 Mpx ( pixelů), pokud možno s rozlišením 300 dpi (min. přijatelné je 200 dpi). Každá fotografie musí být originál. V úvahu je nutné brát originalitu, estetiku a kreativitu. Obrázky je možné upravovat pomocí softwaru. Fotografie nesmí narušovat právo na soukromí nebo publicitu žádného jednotlivce, ať už živého, nebo zesnulého, ani jinak zasahovat do osobních nebo vlastnických práv příslušné osoby. Pro zajištění toho, aby bylo respektováno právo lidí na soukromí, není dovoleno, aby účastníci fotografické soutěže předkládali fotografie s identifikovatelnými osobami. Obrázky nesmí obsahovat násilný, sexistický, předpojatý ani jinak diskriminační obsah a nesmí sloužit komerčním ani reklamním účelům produktů nebo služeb ani být jinak nepatřičné. Takové fotografie budou diskvalifikovány. Účastí v této soutěži a zaregistrováním fotografií na internetových stránkách Evropské komise vyjadřují soutěžící souhlas s tím, že budou dodržovat a respektovat pravidla soutěže a rozhodnutí Evropské komise, která mají konečnou váhu ve všech záležitostech souvisejících se soutěží. 5. KVALITATIVNÍ KRITÉRIA Tři měsíční ceny budou uděleny na základě veřejného hlasování prováděného on-line návštěvníky internetových stránek. Hlasování začne v 00:01 SEČ prvního dne měsíce a bude trvat až do 15. dne každého měsíce do 23:59 SEČ, a to od ledna 2015 do května Tři fotografie, které obdrží nejvyšší počet hlasů v měsíci, kdy jsou odeslány do soutěže, budou prohlášeny za vítěze daného měsíce. Pokud v rámci měsíčních cen získá několik týmů stejný počet hlasů, získají cenu všechny vítězné týmy v daném měsíci. V květnu 2015 porota určí tři vítězné týmy na základě tří kritérií: kreativita, spojitost s vědou a kvalita obrázku. 2

3 Hlasující musí při hlasování vybrat tři fotografie, které jsou podle nich nejlepší. Je povoleno pouze jedno hlasování (tři hlasy) na osobu za měsíc. Aby se předešlo vícenásobnému hlasování od týchž osob, každý hlasující bude požádán o zadání platné ové adresy. Evropská komise si vyhrazuje právo změnit, rozšířit nebo zmírnit všeobecné podmínky soutěže nebo soutěž bez předchozího upozornění pozastavit či ukončit. V závislosti na počtu obdržených příspěvků si Evropská komise vyhrazuje právo ukončit období podávání příspěvků do soutěže dříve než v květnu Evropská komise o takové případné změně bude informovat prostřednictvím internetových stránek soutěže. V případě podezření na podvod si Evropská komise vyhrazuje právo podvodné hlasy zrušit. 6. CENY Každý člen měsíčního vítězného týmu obdrží jako cenu balíček dárků kampaně. 1. První cena Tým, který získá první cenu, dostane nabídku na výlet do Milána, kde navštíví soutěž Evropské unie pro mladé vědce (EUCYS) v září 2015, a to nejvýše na tři dny. Členové týmu budou mít možnost setkat se s více než 100 mladými lidmi z celé Evropy a odjinud a prozkoumat jejich fascinující vědecké projekty soutěžící o ceny EUCYS. Mohou se zúčastnit všech činností, včetně slavnostního předání cen. Další informace o soutěži naleznete na adrese: Členové tohoto týmu budou potřebovat povolení od svých rodičů či opatrovníků, než přijmou cenu v podobě výletu. Budou také zkontrolovány jejich cestovní doklady. Cenu není možné přenést. Tým musí doprovázet jedna dospělá osoba starší 21 let, která bude za členy týmu zodpovídat. Náklady (ubytování a letenky) za vítězný tým a doprovodnou dospělou osobu uhradí Evropská komise. Cestovní opatření a ubytování bude stejné, jaké budou mít studenti účastnící se EUCYS. Evropská komise nebude hradit místní dopravu (autobusy, metro, tramvaje a taxi). Tým a doprovodná osoba budou mít během pobytu přístup na obědy a večeře a také ke všem činnostem připraveným pro soutěžící EUCYS. Budou mít také volno na návštěvu překrásného Milána. Všechny ostatní náklady si budou hradit výherci a jejich doprovod. 2) Druhá cena Každý člen týmu, který získá druhou cenu, dostane hodinky ICE Watch vyvedené podle vizuální identity kampaně Věda je pro holky! 3

4 3) Třetí cena Každý člen týmu, který získá třetí cenu, dostane reproduktor Xoopar Boy/Girl Bluetooth Speaker vyvedený podle vizuální identity kampaně Věda je pro holky! 7. INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Odesláním fotografie dávají soutěžící najevo, že fotografie je jejich původním dílem. Evropská komise nepřijímá žádnou odpovědnost za spory mezi osobami ohledně nároků na vlastnictví fotografie. Odesláním fotografie dává každý soutěžící najevo, že fotografie nenarušuje žádná práva třetích stran, je vhodná ke zveřejnění a není omezena autorským právem. Odesláním fotografií soutěžící přenášejí všechna autorská práva a práva na duševní vlastnictví související s fotografií na Evropskou komisi. Evropská komise bude mít možnost neomezeného užívání dle svého uvážení, bez geografického ani jiného omezení, a bude moci materiál předložený bez omezení používat, přezkoumávat, přenášet, vysílat, prezentovat, upravovat pro propagační a vzdělávací činnosti v libovolném médiu, jako jsou tisková, elektronická a audiovizuální média. Soutěžící prohlašují, že Evropská komise může jejich fotografie používat při svých propagačních činnostech. Evropská komise bude mít zejména právo používat, vysílat, vystavovat, upravovat a měnit fotografie jako celek nebo část. Evropská komise rozhoduje o tom, zda a jak si přeje nárokovat a uplatňovat tato práva. 8. OSOBNÍ ÚDAJE Veškeré osobní údaje budou zpracovány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Příslušné operace při zpracovávání údajů v rámci soutěže jsou odpovědností Generálního ředitelství pro výzkum a inovace, které působí jako správce. Identifikační údaje Získané a dále zpracované osobní údaje: údaje nezbytné pro řízení soutěže a organizaci cesty vítězů, jako je pohlaví (nutné pro správné oslovení), věk, jméno, příjmení, ová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, fotografie a videa vítězů. Kdo má přístup k osobním údajům a komu jsou předávány? Některé osobní údaje soutěžících (věk, pohlaví a případně i jméno, příjmení a fotografie a videa) mohou být zveřejněny na webu (včetně Facebooku bez tagů) a v tištěných publikacích. Pokud soutěžící nesouhlasí s tímto zveřejněním osobních údajů, měli by informovat správce údajů pomocí kontaktních informací níže a výslovně specifikovat svůj požadavek. 4

5 Jak vaše informace budeme chránit? Sesbírané osobní údaje a všechny informace týkající se soutěže jsou uloženy v počítači externího dodavatele Komise, který údaje zpracovává a který je vzhledem ke správci smluvně vázán povinností dodržovat ustanovení požadovaná nařízením (ES) č. 45/2001, zejména důvěrnost sesbíraných osobních údajů. Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat? Osobní údaje, jako je jméno a příjmení, jsou uchovávány tak dlouho, dokud jsou nutné následné kroky v rámci soutěže s ohledem na účel(y) zpracovávání osobních údajů a soutěže a souvisejícího řízení. Všechny osobní údaje budou všeobecně odstraněny z databází 1 rok po poslední akci související se soutěží. Zprávy obsahující osobní údaje budou archivovány podle příslušného právního rámce Komise. Kontakt Pokud si soutěžící chtějí ověřit, které osobní údaje o nich odpovědný správce uložil, nebo je chtějí upravit, opravit či vymazat, nebo pokud soutěžící mají nějaké otázky týkající se soutěže či ohledně informací zpracovávaných v kontextu soutěže nebo týkající se jejich práv, mohou se obrátit na tým podpory, který působí v rámci zodpovědnosti správce. Zde jsou kontaktní informace: Oddělení interní a externí komunikace Generální ředitelství pro výzkum a inovace Stížnosti lze v případě neshody ohledně zpracování osobních údajů adresovat evropskému inspektorovi ochrany údajů. 5

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda

Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel aktivity Poznej Švéda (dále také jako soutěž a pravidla ). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných

Více

Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10

Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10 Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10 ČLÁNEK 1 ORGANIZACE Evropská centrální banka (dále jen ECB ) pořádá v období od 23. září 2014 od 11:00 do 30. listopadu 2014 do 23:59 soutěž s názvem Selfie

Více

Podmínky využívání služeb společnosti Kajot Casino Ltd.

Podmínky využívání služeb společnosti Kajot Casino Ltd. Podmínky využívání služeb společnosti Kajot Casino Ltd. 15.08.2015 Verze 1.22 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto podmínky (dále podmínky ) upravují používání her (jak je vymezeno níže) vaší osobou (dále

Více

Auto budoucnosti 2025

Auto budoucnosti 2025 MAGNA INTERNATIONAL INC. Auto budoucnosti 2025 Zaměstnanecká soutěž o inovace Tracy Fuerst 2/25/2015 Oficiální pravidla mezinárodní soutěže o nápady pro Auto budoucnosti 2025 pro všechny zaměstnance. Vytváření

Více

SOUTĚŽ SE SERIÁLEM VIOLETTA Pravidla soutěže (platná od 4. listopadu 2013)

SOUTĚŽ SE SERIÁLEM VIOLETTA Pravidla soutěže (platná od 4. listopadu 2013) SOUTĚŽ SE SERIÁLEM VIOLETTA Pravidla soutěže (platná od 4. listopadu 2013) Jeden (1) soutěžící má šanci vyhrát zájezd do Říma a zúčastnit se tam koncertu Violetty, pět (5) soutěžících má šanci vyhrát další

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11.2011 KOM(2011) 794 v konečném znění 2011/0374 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských

Více

Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Kozel slaví 140. výročí a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80 Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 ODDÍL 1. POŘADATEL KAMPANĚ Pořadatelem reklamní kampaně Výzva Monopoly 80 (dále jen Kampaň ) je společnost Hasbro

Více

Soutěž Europassu o nejlepší virální video

Soutěž Europassu o nejlepší virální video Soutěž Europassu o nejlepší virální video Podmínky účasti Soutěž o nejlepší virální video pořádají Národní centra Europass (dále jen NCE ) a financuje ji Evropská komise. Přihlášky se podávají prostřednictvím

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů. Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů. Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Mezinárodní soutěž grafických návrhů CorelDRAW 2011 (dále jen soutěž ) Oficiální pravidla ÚČAST ANI VÝHRA NENÍ PODMÍNĚNA JAKÝMKOLI NÁKUPEM.

Mezinárodní soutěž grafických návrhů CorelDRAW 2011 (dále jen soutěž ) Oficiální pravidla ÚČAST ANI VÝHRA NENÍ PODMÍNĚNA JAKÝMKOLI NÁKUPEM. Mezinárodní soutěž grafických návrhů CorelDRAW 2011 (dále jen soutěž ) Oficiální pravidla ÚČAST ANI VÝHRA NENÍ PODMÍNĚNA JAKÝMKOLI NÁKUPEM. 1. PODMÍNKY SOUTĚŽE: Soutěž je otevřena nepřetržitě od 00:00:01

Více

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami VÝZVA k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1. Organizátorem soutěže NEJLEPŠÍ VTIP, jejíž pravidla jsou uvedena níže,

Více

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1 1 Obchodní podmínky 1. Úvod 1.1. Tuto Smlouvu mezi sebou uzavírají společnost XFR Financial Limited (dále jen Společnost nebo my nebo nás ) na straně jedné a Klient ( Klient nebo vy nebo uživatel ) na

Více

PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Majitelem této webové stránky je BEDS ON LINE, S.L.U. (dále jen společnost BEDSONLINE ), španělská společnost založená v souladu s právními předpisy, velkoobchodní

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více