BRONCHIÁLNÍ ASTMA OTÁZKY PACIENTŮ PŘÍBĚHY PACIENTŮ S ASTMATEM TEST KONTROLY ASTMATU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRONCHIÁLNÍ ASTMA OTÁZKY PACIENTŮ PŘÍBĚHY PACIENTŮ S ASTMATEM TEST KONTROLY ASTMATU"

Transkript

1 ASTMA CHRONICKÉ ZÁNĚTLIVÉ ALERGICKÉ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST Vydání publikace podpořilo MEDIFORUM, vzdělávací a doškolovací oddělení společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o. GlaxoSmithKline, Na Pankráci 17/1685, Praha 4 Tel.: , Fax: , BRONCHIÁLNÍ ASTMA OTÁZKY PACIENTŮ PŘÍBĚHY PACIENTŮ S ASTMATEM TEST KONTROLY ASTMATU CZ/SFC/0010/11 MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

2 Předmluva Astma, starším názvem průdušková záducha, je nemoc, o níž se opakovaně mluvilo, mluví a mluvit bude i v budoucnosti. Zatím se nepodařilo ji vyléčit, umíme ale ve většině případů navodit stav, který pacienta nějak významně neomezuje v jeho aktivitách. Každoročně na toto téma vychází v odborné i laické literatuře mnoho článků, publikací, choroba je zmiňována v médiích a konají se o ní regionální sympózia, národní konference i mezinárodní kongresy. Na rozdíl od astmatiků zdraví lidé nikdy nezažili pocit nedostatku kyslíku, dobře tolerují fyzickou námahu i duševní stresy, nevadí jim změny počasí, vůně květin a jejich pyly, kontakt se zvířaty, prašné prostředí. Přitom na celém světě milióny astmatiků vědí, co to je nemít možnost normálně dýchat. A právě pro ně je zapotřebí vydávat knížky, jako je tato. Její autorkou je lékařka pneumoložka, která má velké zkušenosti s péčí o takto nemocné. Ráda se proto o ně podělila, ráda vydává svědectví o tom, jak s nemocí bojovat, jak nad ní vyzrát. Jde to, jen se nedat! Na tomto místě musím zmínit svoji 92letou maminku, která je od svého mládí těžká astmatička. Zvláště dříve na tom byla velmi špatně, pamatuji se, že když jsem byl malý, probděla mnoho nocí, kdy se dusila, několikrát ročně byla hospitalizována, léčena v nemocnici infúzemi a kyslíkem, absolvovala pobyty v lázních. Protože tenkrát neexistovala dnešní moderní antiastmatická inhalační léčba, skončila na hormonech v injekční formě, které musí dostávat celoživotně. Má odvápněné kosti, deformity páteře, měla žaludeční vředy, hůře vidí. Přesto se dožila vysokého věku. Naučila se s nemocí žít. Dnešní astmatici jsou na tom podstatně lépe, obtížně léčitelnou formu nemoci má jen velmi malé procento nemocných, na astma se u nás už v dětství neumírá. Máme široké spektrum účinných léků, existuje dostatek možností, jak nemoc diagnostikovat, jak rozpoznat rizikové faktory vedoucí ke vzniku obtíží. To však ale samo o sobě nestačí. Každý astmatik by měl ke své chorobě přistupovat zodpovědně, respektovat rady svého lékaře, spolupodílet se na léčbě, vzdělávat se, nevzdávat se, když se léčba přechodně nedaří, prostě se naučit s nemocí žít. Tak jak to dokázala ta výše zmíněná stará paní, díky níž jsem na tomto světě, a proto mohu také vzhledem k mé profesi pomáhat lidem s astmatem. Přeji Vám příjemné počtení a také to, abyste se poučili a třeba i ponaučili. Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. PŘEDMLUVA 03

3 1 BRONCHIÁLNÍ ASTMA Bronchiální astma je onemocnění, jehož výskyt se pozvolna celosvětově zvyšuje především v dětské populaci. Odhaduje se, že astma má asi 300 miliónů lidí na světě. V České republice se pro tuto chorobu léčí asi 800 tisíc osob. Jedná se o chronické zánětlivě alergické onemocnění dýchacích cest. Není vyléčitelné, ale je možné léčbou ovlivnit jeho průběh natolik, že nečiní pacientovi výraznější potíže. Příznaky Příznaky onemocnění jsou způsobeny zúžením průsvitu průdušek. Ty reagují na alergické, ale i další podněty otokem sliznice, tvorbou hlenu a stažením hladkých svalů dýchacích cest. Jedná se především o neurčité pocity tísně a svírání na hrudi, kašel a záchvaty kašle. Často dochází k zhoršení dýchání a pocitu dušnosti v klidu, v noci, nad ránem nebo na počátku tělesné zátěže. Nejzávažnějším příznakem je astmatický zánět doprovázený hvízdavým dýcháním s pískoty. Úvod Bronchiální astma postihuje osoby všech věkových skupin po celém světě. Jedná se o chronické, zánětlivě alergické onemocnění průdušek. Příčiny vzniku bronchiálního astmatu nejsou přesně určeny. Je známa řada rizikových faktorů životního prostředí a samotného jedince, které podporují teorii o souběžném působení těchto vlivů. Velkým rizikem pro rozvoj onemocnění je alergie, alergická rýma, výskyt alergického onemocnění v rodině. Nemalou roli hraje expozice škodlivým látkám v řadě povolání. Jedná se především o vliv pesticidů, parfémů, enzymů, aromatických látek, pryží. Nárůst počtu astmatiků v posledních desetiletích současně s rodinným výskytem svědčí i pro genetický základ nemoci, který je dále ovlivněn řadou vlivů a podnětů životního prostředí. Tím lze zčásti i vysvětlit individuální odlišnosti odpovědi na léčbu astmatu. Diagnostika K stanovení správné diagnózy bronchiálního astmatu je třeba podrobně vyhodnotit osobní údaje pacienta a jeho potíže. Je třeba zjistit, kdy k příznakům dochází, zda je souvislost s pobytem v určitém prostředí, zaměstnání, přírodě, závislost na stravě. Důležité jsou informace o kuřáctví, chovu domácích zvířat, výskytu jiných chorob, včetně alergické rýmy či kožního ekzému. Lékař pak provede klinické vyšetření. Velmi důležité je vyšetření plicních funkcí tzv. spirometrické vyšetření, při kterém se vyšetřují objemy vzduchu v dýchacích cestách a rychlost jejich výdechu. Vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého poskytuje informaci o aktivitě alergického zánětu v dýchacích cestách a plicních sklípcích. Jednoduchým vyšetřením a inhalací úlevového léku lze zjistit, zda se zúžené průdušky mohou uvolnit. Při podezření na bronchiální astma se může provést tzv. bronchoprovokační test, při kterém se může prokázat dráždivost průdušek a vyvolat stav podobný bronchiálnímu astmatu. Jiným typem zátěžového vyšetření je bicykloergometrie. 04 BRONCHIÁLNÍ ASTMA BRONCHIÁLNÍ ASTMA 05

4 Ta se používá k průkazu reaktivity průdušek především u dětí. Nezbytnou součástí vyšetřovacího programu je dále alergologické vyšetření ke zjištění a průkazu alergenů, které mohou působit jako spouštěči astmatických projevů. Bronchiální astma je klasifikováno dle závažnosti a četnosti potíží pacienta do čtyř stupňů. Podle tohoto rozdělení pak lékař sestavuje dlouhodobý léčebný plán. Astmatický záchvat Bronchiální astma je chronické onemocnění, u kterého dochází ke změnám v jeho projevech. Jsou období, kdy je pacient zcela bez potíží a má pocit, že je zdravý a bez onemocnění. Tato situace může být vystřídána obdobím zhoršení. Nejčastěji je tato změna charakterizována kašlem, který je dráždivý s obtížným nebo váznoucím odkašláním. Dále navazuje zhoršení dechu, záchvaty dušnosti i v klidu. Takové vzplanutí nemoci se nazývá exacerbace. Nejčastějšími příčinami bývá expozice konkrétním alergenům, zvýšená koncentrace chemických zplodin, virové respirační infekty, opomenutí pravidelné protizánětlivé léčby. Průběh bývá horší a dlouhodobější, pokud je pacient ještě kuřák. Antibiotická léčba, kterou někdy nemocní dostávají, bývá zcela bez účinku. Pokud se obvyklou úlevovou léčbou nepodaří příznaky odvrátit, potíže trvají déle než 24 hodin a mohou se ještě stupňovat, hovoříme o astmatickém záchvatu. Pacienti jsou dušní i v klidu, nejsou schopni hovořit. Dýchání je doprovázeno slyšitelnými pískoty, pokašláváním. To je již vážný stav, který vede k dechové nedostatečnosti a vyžaduje urgentní lékařskou pomoc a péči. Asi u 5-10 % pacientů je zajištění a léčba bronchiálního astmatu obtížná. I přes nasazenou maximální dostupnou léčbu včetně systémové hormonální terapie se příznaky onemocnění prakticky vyskytují každodenně. Dochází k častým zhoršením choroby a zhoršení dechových funkcí. Tento stav se označuje jako obtížně léčitelné astma a vyžaduje sledování pacienta na specializovaných pracovištích. U těchto nemocných je často nutná i nemocniční péče s ohledem na vážnost stavu. Léčba Bronchiální astma je onemocnění, které není vyléčitelné, ale je možné jeho příznaky minimalizovat. Cílem léčby je dosáhnout takové kontroly nad astmatem, aby u pacienta byly zachovány normální plicní funkce, mohl vykonávat normální fyzickou aktivitu a zároveň výskyt typických příznaků byl minimální. Vhodné je i vyloučit nežádoucí účinky podávaných léků. Preparáty používané v léčbě astmatu se dělí na 2 základní skupiny. Léky dlouhodobě působící udržovací, které zajišťují kontrolu nad astmatem. Jedná se o protizánětlivou preventivní léčbu. Léky rychle a krátkodobě působící úlevové - napomáhají okamžitému ovlivnění příznaků choroby. Sestavení léčebného programu je záležitostí individuální a tento trend dobře vystihuje slogan léčba šitá na míru. Základní přípravky léčby představují inhalační kortikosteroidy, které potlačují alergickou složku zánětu. Jejich dávkování je u každého pacienta individuální. Cílem je potlačit typické příznaky onemocnění. V poslední době je preferováno současné podávání kombinace inhalačního kortikosteroidu a dlouhodobě působícího léku, který uvolňuje zúžené 06 BRONCHIÁLNÍ ASTMA BRONCHIÁLNÍ ASTMA 07

5 průdušky. Tato kombinace má několik výhod. Zajišťuje lepší kontrolu astmatu a pro pacienta je výhodné podání 2 léků v jedné dávce. Pokud tato léčba nezajistí bezpříznakový průběh choroby, jsou podávány další léky, které potlačují alergické projevy onemocnění a uvolňují dýchací cesty. Zvláštní postavení v léčbě mají tzv. úlevové léky. Jejich použití při potížích dovede rychle a krátkodobě v rozsahu 4-6 hodin zmírnit příznaky nebo oddálit astmatický záchvat. Je třeba, aby první příznaky kašle a záchvatů dušnosti zvláště v klidu nebyly podceňovány. V případě, že je úlevový lék užíván denně, znamená to, že je třeba upravit a posílit dlouhodobou protizánětlivou léčbu, která není v tomto případě dostačující. Úlevový lék by neměl být použit více než 4x denně v celkovém počtu maximálně 8 dávek. Pokud je nutné jeho častější užití, je třeba urychleně vyhledat lékařskou pomoc. Může dojít k závažnému zhoršení celkového stavu a hospitalizaci. Pokud již dojde k projevům astmatického záchvatu, je třeba včas užít úlevový lék, a pokud nedojde k zlepšení dušnosti, inhalaci léku po 20 minutách opakovat. Je nutné opustit prostředí, kde dušnost vznikla a které může mít nepříznivý vliv na další průběh zdravotního stavu. Když po opakovaném použití úlevové léčby nedojde k zlepšení nebo je zlepšení jen krátkodobé, je třeba včas vyhledat lékařskou pomoc. Cíl léčby žádné denní a noční příznaky astmatu, žádné omezení životních aktivit a fyzické zdatnosti, žádné záchvaty dušnosti a kašle, minimální potřeba úlevových léků - maximálně 2x do týdne, udržet hodnoty ventilačního plicního vyšetření v normálních hodnotách. Závěr Léčebný program má jasný úkol: omezit výskyt typických příznaků onemocnění a zmírnit potíže pacienta tak, aby mohl vést normální život. Podstatná a velmi důležitá je dobrá spolupráce pacienta. Pokud pacient zná situace, kdy dochází k provokacím kašle a dušnosti, je třeba se těmto okolnostem vyhýbat. Důležité je i vyhledávat zdravé životní prostředí a odstranit známé dráždivé podněty a alergeny. Nejčastější, nejúčinnější a nejvhodnější je inhalační léčba. Tímto způsobem se dosáhne vysoké koncentrace léku v dýchacích cestách. Působí jako ochranný film chránící před četnými dráždivými alergickými podněty, které se dostávají do dýchacích cest. Důležitým předpokladem této léčby je správná volba inhalační pomůcky a správná inhalační technika, kterou pacient dobře zvládne. Stejně tak je i nutné dodržovat léčebné doporučení, které vydal lékař. V případě, že i přes tato opatření dochází k zhoršování potíží, je nutné ihned se dostavit na kontrolu. Shrnutí Navštěvujte pravidelně svého lékaře, i když nemáte typické potíže. Nepodceňujte žádné příznaky. Pokud musíte denně používat úlevový lék, je nutné upravit vaši dlouhodobou léčbu. Vyvarujte se pobytu v prostředí, které vyvolává zhoršení vašeho stavu. Mějte vždy po ruce potřebnou zásobu léků pro léčbu astmatu. 08 BRONCHIÁLNÍ ASTMA BRONCHIÁLNÍ ASTMA 09

6 2 OTÁZKY PACIENTŮ Je astma dědičné? U bronchiálního astmatu se do určité míry uplatňují genetické předpoklady v kombinaci s osobní dispozicí. Pokud je v rodině výskyt alergického onemocnění u obou rodičů, je 50 75% předpoklad výskytu astmatu u dítěte. Souvisí alergická rýma s astmatem? Alergická rýma je rizikový faktor pro rozvoj astmatu. Asi polovina pacientů s alergickou rýmou trpí i astmatem. Včasná léčba alergické rýmy může příznivě ovlivnit vznik či průběh bronchiálního astmatu. Mohu se vyléčit? Bronchiální astma je nyní považováno za onemocnění nevyléčitelné. Pravidelnou preventivní léčbou lze však dosáhnout úplné kontroly choroby. To znamená, že obvyklé potíže se nevyskytují vůbec nebo jen sporadicky. Lze vést plnohodnotný život, věnovat se svým aktivitám a koníčkům. Může u dítěte v pubertě onemocnění ustoupit? U části dětí mohou v průběhu let ustoupit až vymizet příznaky onemocnění. U některých intenzita astmatu kolísá a střídají se období s projevy astmatu s obdobími bez příznaků. Nelze předem určit, jak se bude u dítěte onemocnění během let vyvíjet. Co se stane, když si zapomenu vzít preventivní lék? Pokud dojde k ojedinělému vynechání preventivní léčby, nemusí se to projevit okamžitým zhoršením stavu. Pravidelné preventivní užívání léku zajišťuje úspěch léčby a udržení astmatu plně pod kontrolou. Je nutné léky užívat trvale? Mnoho pacientů má tendenci zvláště v období bez příznaků léčbu přerušit, léky nebrat. Jedná se však o rizikový krok, protože onemocnění se může kdykoliv projevit nepříjemnými a závažnými příznaky. Proto je třeba preventivní léčbu užívat pravidelně v dávce doporučené lékařem. Jedná se o bezpečné léky jedná se o inhalační hormony? Inhalační kortikoidy jsou dnes nejúčinnější protizánětlivé přípravky v léčbě astma bronchiale. Patří mezi preventivní léky. Jedná se o hormonální léčbu, která se vdechuje a působí z největší části v dýchacích cestách. Jen ve zcela minimální míře jsou vstřebávány do organismu. Jejich přínos vysoce převyšuje případné nežádoucí účinky. Je třeba dodržovat doporučení a po aplikaci léku vypláchnout ústa vodou. Může na podávané léky vzniknout závislost, mohou přestat působit? Nejedná se o léky, kde by hrozilo toto riziko. Léčba je zaměřena protizánětlivě a vede k potlačení alergické zánětlivé odpovědi v dýchacích cestách. Při pravidelném podávání lze naopak docílit toho, že spotřeba úlevových léků se snižuje a onemocnění je plně pod kontrolou. Je nutné léky užívat v těhotenství a při kojení dítěte? I v těhotenství se doporučuje užívat preventivní léčbu doporučenou lékařem, aby se předešlo zhoršení stavu. To by naopak mohlo zdárnému průběhu těhotenství uškodit. I při kojení se léky užívají. Je třeba si uvědomit, že se jedná o inhalační přípravky, které organismus minimálně zatěžují. Jak poznám, že mám astma pod kontrolou? Pokud je onemocnění dobře léčené, nemáte prakticky žádné potíže a můžete se plně věnovat svým aktivitám. Nepotřebujete úlevovou léčbu. Jakmile zjistíte, že se vyskytují během týdne častěji typické příznaky, onemocnění není plně kontrolované. K jednoduchému vyhodnocení může posloužit Test kontroly astmatu, který se skládá z 5 otázek a je k dispozici na internetové adrese 10 OTÁZKY PACIENTŮ OTÁZKY PACIENTŮ 11

7 Pomůže mi pobyt u moře? Pobyt u moře může mnoha pacientům pomoci. Nelze ho však považovat za náhradu léčby. Ta musí probíhat i v tomto prostředí. Je vhodné, aby byl pobyt co nejdelší, zpravidla alespoň 2 týdny. Mohu sportovat? Sport pomáhá zlepšovat fyzickou zdatnost a plicní funkce, posiluje organismus. Přitom námaha a fyzická zátěž může u některých osob působit jako spouštěč astmatu. Proto je důležité zvláště při provozování sportovních aktivit užívat preventivní léčbu. V některých případech je nutné bezprostředně před zátěží aplikovat i úlevový pohotovostní lék. Astma však nebrání provozování sportu ani na vrcholové úrovni. Může mít zaměstnání vliv na bronchiální astma? U některých pacientů mohou alergeny na pracovišti onemocnění vyvolat a zhoršit. Jedná se o tzv. profesní astma. Rizikové jsou především chemické provozy, prašné prostředí. V případě potravinové či zvířecí alergie i ta pracoviště, kde lidé přicházejí do styku s těmito alergeny. Definitivní stanovisko a návrh na další opatření či přeřazení na jinou práci pak vydává pracoviště specializované na pracovní lékařství. Mohu onemocnět bronchiálním astmatem i ve vyšším věku? Ano, touto chorobou mohou onemocnět lidé v každém věku. Souvisí bronchiální astma s alergií? Ano, u tohoto onemocnění se může alergie projevovat na průduškách s typickými příznaky, které odpovídají astmatu. Pokud byla u vás zjištěna alergie, je pravděpodobné, že se projeví také onemocnění astmatem. Mohu kouřit? Je prokázané, že kouření a pobyt v zakouřeném prostředí podstatně zhoršují astmatické potíže. Dochází k dráždění průduškové sliznice a zhoršení stávajícího zánětu. Cigaretový kouř může působit jako spouštěcí mechanismus astmatického záchvatu. U tohoto onemocnění je velmi důležité nekouřit a nezdržovat se v zakouřených prostorách. Může dieta ovlivnit průběh onemocnění? Pokud byla u vás zjištěna potravinová alergie, je třeba se vyvarovat těchto potravin. Je zde velké riziko alergické reakce a astmatického záchvatu. Jinak sama dieta k léčbě nestačí a na průběh astmatu nemá vliv. Mohu chovat domácí zvíře? Obecně se nedoporučuje osobám s astmatem chovat zvířata. Mnoho pacientů s bronchiálním astmatem má prokázanou alergii i na zvířata. Alergenem je v těchto případech srst, sliny, kožní šupiny. V mnoha případech je problém vzdát se zvířete. Pak je třeba neobývat společné prostory a domácnost. Je třeba i zvýšit dávky protizánětlivých a protialergických léků. Může psychika ovlivnit onemocnění? Psychické pohnutky mohou ovlivnit průběh onemocnění, někdy i vyprovokovat typické potíže. Nejde však o vlastní příčinu choroby, protože tou je zánět v dýchacích cestách. Je astma nakažlivé? Bronchiální astma není nakažlivé, nejedná se o přenosné onemocnění. 12 OTÁZKY PACIENTŮ OTÁZKY PACIENTŮ 13

8 3 PŘÍBĚHY PACIENTŮ S ASTMATEM Běhat na lyžích lze i s astmatem Martin, 19 let Když jsem se měl na základní škole rozhodnout, jaký sport budu dělat, běh na lyžích byla jasná volba. Rodiče ale zásadně nesouhlasili. Vždyť máš neustále bronchitidy a zadýcháváš se i při rychlejší chůzi slyšel jsem pořád. Nedal jsem si však říct a trval na svém. Jenže tréninky byly opravdu náročné. Měl jsem po nich dýchací problémy, bolesti na hrudníku, pískoty. V oddíle jsem zaostával. Vyšetření plicních funkcí nedopadlo nejlíp. Na astma navíc poukázal i Test kontroly astmatu, který jsem našel na internetu. Závěr zněl: lehká obstrukční ventilační porucha. Rozhodl jsem se ale, že se sportu nevzdám. Za pomoci lékařů a díky nasazení včasné léčby jsem se mohl vrátit zpět mezi kluky a doufám, že se brzy dočkám i první medaile. Teď už vím nejen já, ale i moji rodiče, že se dá vrcholově sportovat i s astmatem. Jsem rád, že v dnešní době existuje moderní léčba, díky níž jsem si mohl splnit svůj sen. Péče o miminko byla na prvním místě Kateřina, 27 let Od dětství jsem trpěla alergií na pyl, k tomu postupně přibyl atopický ekzém a náběh na astma, o pravidelných infekcích horních a dolních cest dýchacích ani nemluvě. Když se mi v 25 letech narodila dcera a já začala kojit, vysadila jsem si sama všechny léky. Jenže jak běžel čas, začal mě v noci pravidelně budit suchý dráždivý kašel a dechové potíže jsem měla i přes den. Zabrat mi dala i pomalá jízda na kole nebo některé běžné domácí práce. Dočasnou pomoc přinesly úlevové léky, které jsem použila vždy, když bylo nejhůř. Jenže to bylo čím dál častěji. Pořád jsem běhala k lékaři s malou nebo bylo potřeba něco zařídit a já na své vlastní zdraví neměla čas. Po roce a půl mě manžel donutil vyhledat pomoc odborníka. Vzhledem k mým mnohaletým potížím s alergií a astmatem mi lékař nejdřív pořádně vyčinil, že jsem nepřišla dřív, nasadil kombinovanou inhalační terapii a naordinoval pravidelná kontrolní vyšetření. Teď je mi mnohem líp a i Amálka je ráda, že se na ni maminka víc směje. Operní pěvec nemohl popadnout při zpěvu dech Alexander, 61 let Operní zpěv je můj celý život. Žil a vystupoval jsem v Rusku, po celé Evropě, až jsem se nakonec usadil v Praze. Jako profesionální zpěvák jsem nikdy nekouřil ani nepil alkohol. Od 30 let jsem sice trpěl alergickou rýmou, nikdy jsem se však neléčil. Problémy nastaly až před třemi lety, kdy začal narušovat moje operní vystoupení dráždivý kašel. Často jsem při zpěvu doslova lapal po vzduchu a bál se, že mě přepadne záchvat. Až v plicní ambulanci zjistili, že jde o astma. Zpěv je pro mě to nejdůležitější, proto se řídím radami lékaře a dodržuji léčbu. Každé ráno a večer užívám léky a chodím na pravidelné kontroly. Můj hlas je zase jako zamlada, po kašli či dechové tísni ani stopy. O hospodě, naraženém sudu a astmatu Pavel, 45 let Provozovat hospodu je radost, ale i velká starost. Když jsem ji v naší vesnici otevřel, netušil jsem, že tam budu trávit celé dny i noci sedm dní v týdnu. Po roce jsem začal cítit slabost a špatně se mi dýchalo. Přičítal jsem to přepracování a také věčně zakouřenému prostředí (co by to bylo za hospodu bez kuřáků). Investoval jsem do klimatizace a snažil se často větrat. Když se to nějakou dobu nelepšilo, šel jsem k doktorovi a řekl mu o potížích. Lékař, aniž by provedl podrobné vyšetření, usoudil, že jde o celkovou únavu, stres a vyčerpání a že musím hlavně zvolnit. Když jsem ale jednoho dne šel do sklepa narážet sud, dostal jsem astmatický záchvat. Ještě že byla poblíž manželka. V nemocnici, kde si mě na pár dní nechali, zjistili, že mám astma. V současné době užívám inhalační léky, které mi hodně pomáhají, a snažím se přestat kouřit. I když v hospodě to jednoduché opravdu není. Uvědomil jsem si, že zdraví je důležitější než podnikání. Díky tomu, že jsem zaměstnal nového výčepního, mohu trávit v práci méně času a věnovat se víc rodině. 14 PŘÍBĚHY PACIENTŮ S ASTMATEM PŘÍBĚHY PACIENTŮ S ASTMATEM 15

9 Díky včelímu bodnutí objevili astma Matyáš, 14 let Vůbec jsem nechápal, co doktoři blázní a máma stále řeší. V létě u bazénu mě bodla včela u oka. Bylo to docela nepříjemný, i to bolelo, ale hlavně mi oteklo celé oko, nic jsem neviděl a udělalo se mi zle. Byli jsme zrovna s partou ze školy a jedna holka volala svojí mamce, doktorce, co se mi stalo. Musel jsem k ní do ordinace, kromě ošetření se mě ptala na různé další věci a přišla s teorií alergie na včelí bodnutí a alergií na sladkovodní ryby (teda, o tom jsem fakt nikdy předtím neslyšel). Pro jistotu mě poslala na další vyšetření i na plicní, kde zjistili, že mám astma. Máma vzpomínala, že jsem nikdy problémy neměl, jen prý jako malé mimino jsem měl chvilkově potíže s dýcháním a taky atopický ekzém. Astma bylo překvapení i pro mě. Vím, že ho má taky jeden spolužák ve škole. Doktor i kámoš mě ujistili, že pokud se budu léčit, můžu dělat všechno, co jsem byl zvyklý dělat dřív. Jediné, na co prý budu muset myslet, je pravidelné užívání léků a lékařské kontroly. Nemocnice byla mým druhým domovem Jarmila, 62 let Že jsem astmatik, vím už řadu let. Nemoc se u mě v minulosti projevovala různě, někdy mi bylo úplně dobře, jindy mi způsobovala problémy dokonce s běžnou domácí prací, jako je třeba věšení záclon nebo mytí oken. Také jsem se kvůli ní začala vyhýbat různým společenským aktivitám. Třeba srazy s kolegyněmi z bývalé práce jsem omezila na úplné minimum. Úplně poprvé se astma objevilo, když byly děti ještě malé. Tehdy jsem dostala výborné léky, které mi pomohly. Brala jsem je však, jen když bylo nejhůř. Děti se smály, že si foukám legrační dusivku, aniž by tušily, že mi není dobře. Možná právě nepravidelná léčba způsobila, že se mé stavy zhoršovaly. Dostávala jsem i astmatické záchvaty, kdy jsem si říkala, že to je můj konec. Pamatuji si, jak mě často manžel se syny (už téměř dospělými) chodíval navštěvovat do nemocnice, kde jsem bývala hospitalizovaná kvůli zdravotním komplikacím. Na poště, kde jsem pracovala, už byli na mé pracovní absence zvyklí. Za celou dobu jsem vyzkoušela pouze jeden nový lék, který mi však nevyhovoval, tak jsem se vrátila k tomu původnímu. Ten však postupem času nezabíral jako dřív. Loni jsem se po úmrtí manžela přestěhovala k synovi do jeho rodinného domku, mám novou lékařku a i novou, moderní léčbu, která mi pomáhá. Nejlepší lékař? Přece já sama Pavlína, 38 let Na dědovo astma nás upozornil internetový test Darina, 22 let Často si doma děláme legraci, že děda nebyl u lékaře od konce druhé světové války. I ve svém věku (72 let) je stále aktivní sportovec, otužuje se a nikdy vážně nestonal. Až v poslední době omezil plavání a další aktivity, protože začal mít problémy s dýcháním. Říkal sice, že to nic není, ale mně to nedalo a pokusila jsem se vyhledat na vlastní pěst pár informací na internetu s tím, že třeba má někdo podobné zkušenosti. Při čtení různých zdravotních rad a příběhů lidí jsem narazila i na astma a taky Test kontroly astmatu. Bylo to jen pět jednoduchých otázek, které jsem za dědovy asistence vyplnila během pár vteřin. Výsledek ale nebyl nic moc. Prý by měl děda navštívit lékaře a poradit se s ním o svých potížích a případné léčbě. Doufám, že na nás děda jednou v životě dá a přesvědčíme ho, že bez pomoci odborníka se v tomhle případě neobejde. Vždycky jsem byla zdravý, hodně aktivní člověk. Nepřipouštěla jsem si žádné bolesti, natož nějaké nemoci. Dnes, když se zamyslím nad svým přístupem ke zdraví, vím, že jsem zbytečně riskovala. Dlouhou dobu jsem přehlížela kašel, sípavé dýchání a zvláštní zvuky, které při něm ze mě vycházely. Teprve když mě několikrát pískavé dýchání probudilo i v noci, zmínila jsem se o tom svému praktikovi. Z několika vyšetření vyplynulo, že mám nejspíš astma. Několik let zanedbané, pomyslela jsem si. Od lékaře jsem dostala prášky určené k pravidelnému užívání. Ty mi jako zázrakem pomohly velice rychle, příznaky nemoci odezněly a já se rozhodla přerušit léčbu. Po několika týdnech klidu nastalo prudké zhoršení mého zdravotního stavu, které mě přivedlo zpět k lékaři. Ten mi vysvětlil, že astma je bohužel chronické onemocnění a je nutné užívat léky dlouhodobě. Jakákoliv přestávka v léčbě, když se cítím lépe, by vedla k tomu, že přijdou dny, kdy bude mé astma mnohem horší. Je paradoxní, že sice mám astma, ale dnes už o své nemoci prakticky nevím. 16 PŘÍBĚHY PACIENTŮ S ASTMATEM PŘÍBĚHY PACIENTŮ S ASTMATEM 17

10 4 TEST KONTROLY ASTMATU Test kontroly astmatu je mezinárodně standardizovaný písemný test. Test, který vám bude pomáhat zhodnotit, zda máte při současné léčbě astma pod kontrolou a vašemu lékaři bude přesnějším ukazatelem, zda je třeba léčbu upravovat, dávky léků zvyšovat, snižovat nebo zda je dokonce možné jejich podávání přerušit. Společný výsledek bude o to lepší, o co budete společně v pravidelném používání testu důslednější a přesnější. Nebudete společně prožívat situace, kdy si nebudete moci vzpomenout, jak to vlastně bylo. Test je určený pacientům od 12 let. Otázek je celkem pět. U každé otázky zakroužkujte příslušný počet bodů, který je u vámi zvolené odpovědi. Odpovídejte co nejpřesněji a nejpravdivěji. Součet bodů ze všech odpovědí v zelených okénkách vám dá celkový výsledek neboli ASTMA SKÓRE, které ukazuje úroveň kontroly nad vaším astmatem. Výsledek 25 bodů potvrzuje, že za období posledních čtyř týdnů bylo astma pod kontrolou. Výsledek bodů ukazuje, že máte astma pod částečnou kontrolou. Výsledek méně než 20 bodů ukazuje, že máte astma pod nedostatečnou kontrolou. Astma je celoživotní onemocnění a naším společným cílem je, abychom dosáhli nad astmatem kontrolu a aby nemoc ovlivňovala váš život co nejméně. RADY k vyplňování Testu kontroly astmatu 1. Po jak dlouhou dobu za poslední 4 týdny vám astma bránilo v běžné činnosti v práci, ve škole nebo doma? PO CELOU DOBU = vinou příznaků astmatu jste nemohli vykonávat žádnou činnost v práci, ve škole, doma. Astma vás zcela omezilo v jakékoli činnosti. Pokud stav trval po celou dobu 4 týdnů, je bodové hodnocení nejnižší 1 bod VĚTŠINU DOBY = příznaky astmatu vás omezovaly jen v některých činnostech, ale většinu času jste vinou astmatu nemohli vykonávat nic v práci, ve škole, doma URČITOU ČÁST DOBY = astma vás omezovalo jen po určitou krátkou část dne a byli jste v této době vyřazeni z některé činnosti; obtíže vás budily v noci KRÁTKOU DOBU = obtíže byly během dne epizodické nebo v noci ojedinělé, ale v podstatě jste mohli vykonávat všechny činnosti ŽÁDNOU DOBU = astma vás v ničem neomezovalo, vykonávali jste všechny činnosti tak, jako byste astma neměli 2. Jak často jste za poslední 4 týdny měl/a pocit ztíženého dýchání / krátkého dechu? Pocit ztíženého dýchání znamená pocit nedostatku vzduchu, pocit svírání hrdla, tlak a tíhu na hrudníku, pocity krátkého dechu nebo rychlé zadýchání se při běžné námaze nebo činnosti. 18 TEST KONTROLY ASTMATU TEST KONTROLY ASTMATU 19

11 3. Jak často vás za poslední 4 týdny probudily v noci nebo ráno (dříve, než jste zvyklý/á), příznaky astmatu (hvízdavé dýchání, kašlání, ztížené dýchání / krátký dech, tlak nebo bolest na hrudi)? Jak často jste se probudili z toho důvodu, že se vám špatně dýchá, či jste se probudili předčasně ráno s pocitem ztíženého dýchání / krátkého dechu? 4. Jak často jste za poslední 4 týdny použil/a inhalační úlevový lék (sprej)? Úlevový lék je ten lék, který podle osobního plánu léčby užíváte, pokud máte pocit nedostatku vzduchu, nebo se při náhlém zhoršení stavu nemůžete nadýchnout, máte nesnesitelný pocit tlaku na hrudníku nebo velmi dlouho kašlete. V případě, že používáte dlouhodobě kombinaci léků v jednom inhalátoru, lze některé z nich využít i jako úlevový lék (viz osobní plán léčby). 5. Jak byste zhodnotil/a úroveň kontroly nad svým astmatem za poslední 4 týdny? ŽÁDNÁ KONTROLA = často se vám špatně dýchá, každý den užíváte záchranný lék a astma vás velmi omezuje přes den a v noci nebo jste museli pro náhlé zhoršení vašeho zdravotního stavu vyhledat lékaře ŠPATNÁ KONTROLA = těžkosti s dýcháním míváte častěji než dvakrát za týden, občas se v noci budíte, vaše astma vás často omezuje ČÁSTEČNÁ KONTROLA = astma vás omezuje jen občas a jen zřídka pociťujete příznaky astmatu přes den nebo v noci DOBRÁ KONTROLA = astma vás neomezuje, ale jen občas máte ojedinělé příznaky ve formě ztíženého dýchání nebo dráždivého kašle přes den, ale ne v noci ÚPLNÁ KONTROLA = nemíváte žádné projevy astmatu ve dne ani v noci a vaše astma Vás nijak neomezuje, jako byste astma neměli 20 TEST KONTROLY ASTMATU TEST KONTROLY ASTMATU 21

12 22 TEST KONTROLY ASTMATU

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů

Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů Bolí vás klouby? Máte artrózu? Condrosulf 400 Léčivá látka: chondroitinsulfát Tvrdé tobolky (60 x 400 mg) Nyní získáte v každé lékárně i bez lékařského předpisu! Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v rámci Roku prevence v březnu zaměřila na prevenci plicních onemocnění. Nemocemi plic trpí až 30 % populace

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v rámci Roku prevence v březnu zaměřila na prevenci plicních onemocnění. Nemocemi plic trpí až 30 % populace Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v rámci Roku prevence v březnu zaměřila na prevenci plicních onemocnění Nemocemi plic trpí až 30 % populace NA PLICNÍ NEMOCI ZEMŘE CELOSVĚTOVĚ 10 MILIONŮ LIDÍ ROČNĚ

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

Z klinické praxe: Plicní hypertenze ohrožuje srdce. Ani ve stáří nepodceňujte pneumokokovou infekci Zapomenutý poklad Vitamin C

Z klinické praxe: Plicní hypertenze ohrožuje srdce. Ani ve stáří nepodceňujte pneumokokovou infekci Zapomenutý poklad Vitamin C 05/2012 MAGAZÍN O ZDRAVÍ PRO LAICKOU VEŘEJNOST Z klinické praxe: Plicní hypertenze ohrožuje srdce Ani ve stáří nepodceňujte pneumokokovou infekci Zapomenutý poklad Vitamin C Léky a lidé: Bezpečnost léků

Více

S odborník. Česká akademie dermatovenerologie www.dermanet.cz

S odborník. Česká akademie dermatovenerologie www.dermanet.cz *< 2 / 2 7 $ 0 5 6 '(, o ¹. ' 2 3 y S odborník a lupénce c o ekzéme h Česká akademie dermatovenerologie www.dermanet.cz www.dermanet.cz 3 Obsah Zdraví a hebkost pro suchou pokožku! Úvod / Česká akademie

Více

Co vás tedy může na dovolené

Co vás tedy může na dovolené fit & fun editorial > Sedavé zaměstnání a pracovní stres nejdou příliš dohromady se zdravím a kondicí. Aktivně odpočívat však lze denně a dokonce i v kanceláři. Samozřejmě není nad dovolenou. Víme, jak

Více

Zavři pusu Příručka dechové terapie Klinika pro dýchání s Butejkovou metodou Patrick McKeown Buteyko Books

Zavři pusu Příručka dechové terapie Klinika pro dýchání s Butejkovou metodou Patrick McKeown Buteyko Books Zavři pusu Příručka dechové terapie Klinika pro dýchání s Butejkovou metodou Patrick McKeown Buteyko Books 1 Vydalo: Buteyko Books Loughwell, Moycullen, Co Galway Web: www.buteykoclinic.com Email: info@buteykoclinic.com

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

Máš problém se zapomínáním své pilulky?

Máš problém se zapomínáním své pilulky? V Ïiva Máš problém se zapomínáním své pilulky? CZ.06 (květen 2006) Editorial Vážení čtenáři, toto číslo dostáváte do rukou v nejteplejších měsících roku. A kdo z nás by neměl léto rád. Teplé počasí a slunečné

Více

Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová

Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění. Romana Mauričová Potřeba seberealizace matek dětí s cystickou fibrózou a možnosti jejího naplnění Romana Mauričová Bakalářská práce 2013/2014 * ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na matky pečující o dítě s cystickou

Více

AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP

AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP AIDS průvodce nejen pro gaye Autor: z anglického originálu,aids a gay man s guide přeložil Vladimír Ondris Vedoucí projektu: Miroslav Hlavatý

Více

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc V. Vondra, S. Kos, E. Králíková, J. Musil, F. Salajka, J. Zatloukal Aktualizované vydání 2011 50 Obsah: Úvodem...4 Co je CHOPN...5 Proč CHOPN svojí závažností

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely Číslo 7 8/2015 Neprodejné Vychází v červenci Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty očkování dětí: ano nebo ne? Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková bolest zad: nová civilizační

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Cystická fibróza a její psychosociální dopad na rodinu s dítětem a možnosti sociální pomoci a podpory Téma práce: Cystická fibróza a její

Více

Naše dítě má záchvaty! EPILEPSIE U DĚTÍ Průvodce pro rodiče Autoři : Prof.Dr. Ansgar Matthes a Dr.Hansjörg Schneble Vydalo: Centrum pro epilepsii v Korku ( 77694 Kehl-Kork) ve spolupráci s Německou sekcí

Více

Astma z pohledu klasické medicíny

Astma z pohledu klasické medicíny Astma léčbu. z pohledu západní medicíny, psychosomatického a čínské medicíny. Eterické oleje a silice pro SKRYTÝ VÝZNAM ASTMATU Průduškové začíná průdušek. astma (asthma bronchiale) se může objevit v každém

Více

Odpovědi České vakcinologické společnosti ČLS JEP a jejich členů na časté dotazy v souvislosti s popíráním významu a účinnosti očkování

Odpovědi České vakcinologické společnosti ČLS JEP a jejich členů na časté dotazy v souvislosti s popíráním významu a účinnosti očkování Odpovědi České vakcinologické společnosti ČLS JEP a jejich členů na časté dotazy v souvislosti s popíráním významu a účinnosti očkování Nejenom na Českou vakcinologickou společnost ČLS JEP, ale také na

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Nádorová onemocnění a výživa

Nádorová onemocnění a výživa Nádorová onemocnění a výživa 1 Autor: MUDr. Milana Šachlová, CSc., MOÚ Danuše Hrbková, FN Brno Odborná recenze: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Vydal:

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

Homeopatie a zákon podobnosti

Homeopatie a zákon podobnosti V posledních letech je v křesťanských kruzích často poukazováno na životní příběh lékařky, bývalé homeopatky, která homeopatii veřejnosti prezentuje jako druh okultismu, protože došlo k tomu, že při touto

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana

Více

Neberte si své orgány do nebe. Zdena Nováková (1999)

Neberte si své orgány do nebe. Zdena Nováková (1999) Zdena Nováková (1999) Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Imunologie 6 Něco málo o organizaci a technice transplantací orgánů 8 Transplantace Ledvin 10 Transplantace Slinivky břišní 24 Transplantace Srdce 29 Transplantace

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško,

Více

I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU

I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU I VÁM MÒÎE ZACHRÁNIT ÎIVOT VâASNÁ DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO ST EVA A KONEâNÍKU V âeské republice onemocní rakovinou tlustého stfieva a koneãníku více neï 8 000 osob a 5 000 jich zemfie. BohuÏel toto onemocnûní

Více